Мультимедиалық технология

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
1.1 Мультимедиалық жүйе . адам.машина жүйесі
1.2 Мультимедиа құралдары және ақпарат қабылдаудың тиімді
жолдары

2 БІЛІМ БЕРУДЕГІ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
2.1 Мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы оқыту үрдісін
жетілдіру
2.2 Мультимедиалық өнім дайындау бағдарламасы

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
XXI ғасырға бүкіл әлем жаңа технологияны меңгеріп қадам басып отыр, ол білім беру саласында да күннен-күнге қарыштап дамып келеді.
Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында мемлекеттік білім беру саясатының басым бағыты ретінде білім беруді ақпараттандыру мәселесі анықталған болатын.
Ақпараттық технологияның дамуына байланысты білім берудің жаңа түрлері де дамып келеді. Қазіргі таңда дидактикалық оқыту жүйелерін қалыптастырудың перспективалық бағыттарының бірі – мультимедиалық технологияларды оқыту процесінде пайдалану болып отыр.
Осыған орай курстық жұмыстың мақсаты: Білім беру жүйесіндегі мультимедиалық технологияның мүмкіндіктерін ашып көрсету, оқыту үрдісін жетілдіруде оларды пайдаланудың теориялық-дидактикалық негіздерін қарастыру, мультимедиалық технологияның бір элементі ретінде слайд-дәріс әзірлеу.
Өзектілігі: Үздіксіз білім беру жүйесін жетілдірудің перспективалық бағыттарының бірі ретінде мультимедиалық технологияларды қолдану – бүгінгі күннің басты талабы, ал оның негізгі техникалық және дидактикалық құрамын дамыту маңызды болып саналады.
Оқытуда мультимедиалық технологияны пайдаланудың теориялық және практикалық аспектілері Досжановтың, дидактикалық аспектілері Салийдің, орта мектеп пәндерін оқытуда мультимедианы пайдалану әдістемесі Селевконың, студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекеттерінде мультимедиалық технологияны пайдалану даярлығын қалыптастыру Устемировтың еңбектерінде зерттелінді.
Келтірілген ғылыми еңбектерден ұсынылып отырған курстық жұмыста мультимедианы әртүрлі жаңа ақпараттық технологияның жиынтығы, кешені ретінде оқыту процесінде қолданудың негізгі талаптары айқындалды және мультимедиалық оқыту құралдарының дидактикалық ерекшеліктері қарастырылды.
Оқушылардың білімін жетілдірудің және олардың ғылыми-танымдық іс-әрекетін дамытудың жолдарын мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы шешудің негіздемесі ретінде 7 сыныпқа арналған слайд-дәріс әзірленді.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады. Көлемі 21 бетті құрайды. Курстық жұмыста 1 кесте, 2сурет, 1 диаграмма берілген.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Селевко.Г.К. Современные образовательные технологии / Селевко Г.К, Москва «Народное образование» - 1998 – 114-115стр
2 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В.П : ОЛМА-ПРЕСС,2003 – 234-235б.
3 Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе организации учебного процесса./ Г.К.Селевко – М...НИИ школьных технологии, 1998 -287стр.
4 Устемиров.К.У. Современные образовательные технологии и технические системы обучения: метод. рекомендации / Устемиров К.У, Шаметов Н.Р, Бакиров Р.Т – Алматы,2006 -100стр.
5 Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: учебное пособие /Московский гос.ун.культуры и искусство; рец. А.В. Музыкант, М.М.Шибаева. М...ФАИР-Пресс,2004 -414стр.
6 Кириченко.А.А. Мультимедиа-технологии: учеб.пособие / под.ред. А.В.Кострова, ЮНИТА 1 – НОУ «Современная Гуманитарная Академия» - 2005
7 Досжанов Б.А. Мультимедиалық технологиаларды пайдалану арқылы оқыту процесін жетілдірудің дидактикалық негіздері: пед.ғыл.канд.ғылыми дәрежесін алу үшін дайын.дис.автореф./ Б.А.Досжанов. – Түркістан, 2007-30б.
8 Салий Т.М. Дидактические условия использования в учебном процессе вуза мультимедийных технологий обучения: автореф.дис.канд.пед.наук / Т.М.Салий – Астана, 2006 -32стр.
9 Тілегенова К.Ә. Қазақ тілін оқытуда компьютерді қолданудың тиімділігі / К.Ә.Тілегенова // Қазақстан кәсіпкері – 2007. -№2 – 18-20б.
10 Бейсенова Г. Жаңа ақпараттық технологияның тиімділігі / Г.Бейсенова // Қазақстан мектебі – 2006.-№6 – 17-19б.
11 Хакимова Ж.. Қазіргі заманғы технологияларды қолдану. /Хакимова Ж.// Мектеп директоры – 2007 - №3 -25б.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
тақырыбы МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
1.1 ... жүйе – ... ... ... ... және ақпарат қабылдаудың тиімді
жолдары
2 БІЛІМ БЕРУДЕГІ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
2.1 Мультимедиалық технологияны ... ... ... үрдісін
жетілдіру
2.2 Мультимедиалық өнім дайындау бағдарламасы
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
XXI ғасырға бүкіл әлем жаңа технологияны меңгеріп қадам басып отыр,
ол білім беру ... да ... ... ... ... Республикасының Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік ... ... ... беру саясатының
басым бағыты ретінде білім беруді ақпараттандыру мәселесі анықталған
болатын.
Ақпараттық ... ... ... ... ... ... де дамып келеді. Қазіргі ... ... ... жүйелерін
қалыптастырудың перспективалық бағыттарының бірі – ... ... ... пайдалану болып отыр.
Осыған орай курстық ... ... ... беру ... ... ... ашып ... оқыту үрдісін
жетілдіруде оларды пайдаланудың теориялық-дидактикалық негіздерін
қарастыру, мультимедиалық ... бір ... ... ... Үздіксіз білім беру жүйесін жетілдірудің перспективалық
бағыттарының бірі ретінде мультимедиалық технологияларды қолдану – ... ... ... ал оның негізгі техникалық және дидактикалық ... ... ... саналады.
Оқытуда мультимедиалық технологияны пайдаланудың теориялық және
практикалық аспектілері Досжановтың, дидактикалық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... Селевконың,
студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекеттерінде мультимедиалық технологияны
пайдалану даярлығын ... ... ... ... ... ... ... отырған курстық жұмыста
мультимедианы әртүрлі жаңа ақпараттық технологияның ... ... ... ... ... негізгі талаптары айқындалды және
мультимедиалық оқыту құралдарының дидактикалық ерекшеліктері қарастырылды.
Оқушылардың білімін ... және ... ... ... ... жолдарын мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы
шешудің негіздемесі ретінде 7 сыныпқа арналған слайд-дәріс әзірленді.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі ... ... ... ... ... ... ... 21 бетті құрайды.
Курстық жұмыста 1 кесте, 2сурет, 1 диаграмма берілген.
1 МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
1.1 Мультимедиалық жүйе – ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуына қызығушылықтарын арттыра түседі. Сондықтан
компьютер өндірушілер мынадай сұрақ қойған: олардың ... ... ... ... ... не үшін және бұл сатылымнан оған қандай пайда түседі?
Стандарттық, бәріне белгілі, басқа өндірушілермен ... ... ... пайдасы жоқ екені анық. Ал қандай да бір жаңа,
сатып алушылардың назарын бірден ... ... ... үшін ЭЕМ-нің түпкі, әлі ешкім қолданбаған мүмкіндіктерін білу ... ... ... ... ... оларды жасау
технологиясымен байланысты.
«Технология» ұғымы көздеген мақсатқа жету әрекеттер ... ... ... ... біріктіреді.
Мультимедиалық технологиялар – бұл қоршаған ортаға қолданушылардың
өзара тіл ... ... ... ... ... ... технологиялар.
Мультимедиалық құрылғыларды жасаушылардың алдарына қойған ең ...... ... ... ... қолданушылардың ЭЕМ-де жұмыс
істеу қызығушылығын арттыру.
Дербес компьютермен бірге, мультимедиалық жүйе ЭЕМ-нің төртінші
сатысында пайда ... Ең ... олар ... ... ... одан соң ... ... қосымшаларда қолданылды. Бірақ, барлық
жерде ЭЕМ мен қолданушы арасындағы қарым-қатынасты ... ... ... ... жүйе – бұл ерекше түрде ұйымдастырылған ЭЕМ деп
санау қате ұғым. Мультимедиалық жүйе – бұл құрамдық ... ... ... ... ... жүйенің көмегімен келесі мақсаттарға жетуге болады:
- қандай да бір ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер жасау;
- адамға арналған қарапайым жұмыстың орындалуына жаңа ... ... ... көбінесе мультимедиа жүйесінің құрылуына
міндетті, олардың ... ... ... ... ... Дәлірек айтқанда, адамның ЭЕМ-мен қарым-қатынасы емес, екі адамның
өзара қарым-қатынасы, яғни қолданушы мен ... ... ... ... құруда, сол бағдарламаға бар өзінің
психологиялық қырларын салады және оны өзі ... Дәл ... ... ... ... қолданылады.
Осылайша,ақпараттық жүйені жасау үшін міндетті түрде 3 нәтижеге жету
керек:
-ол қызықтыруы тиіс;
-бұл ... ұзақ ... ... ... оралатындай қызығушылық тудыру;
1.2 Мультимедиа құралдары және ақпарат қабылдаудың тиімді жолдары
Қызығушылықтың тұрақты болуына мағына арқылы қол ... ... ...... ... ... ... Ал жүйеге қайта
айналып келу үшін бұл ... ... ... ... ... ету керек.
Бағдарламаға салынған психологиялық тілдесу маңызды роль ... ... ... өз ... қатынау орнатады. Адамдарға әртүрлі
психологиялық әсер етуге болады, ... ... ... ... ... ... ... ақпараттың 70% қабылдайды, кітап
оқығанда шамамен 70%, ал егер бұл ... ... ... яғни ... ... 70% ... ... қабылдайды екен.
Сонымен, мультимедиа – бұл ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігіне әсер ететін мәтін,
дыбыс, ... ... және ... ... жүйеге
біріктіретін ақпараттық технология.
Мультимедиалық жүйенің негізгі ерекшеліктері болып табылады:
1) Бір бағдарламалық өнімде әртүрлі ... ... ... ЭЕМ ... енгізу-шығару және әртүрлі ақпаратты өңдеу
құрылғыларының өзгешелігі;
3) Ақпараттың динамикалық түрін қолдануға байланысты, мультимедиалық
жүйенің ... ... ... ... ... ... ... жаңа деңгейінің пайда болуы.
Соның арқасында адамның ақпаратты қабылдау ... ... ... ... ... ... адам үшін ... көздері пайда болды: электрондық оқулықтар, музейлік және туристік
сілтемелер, оқыту жүйелері, консультация және ... ... ... ... ... ... Білім берудегі мультимедиалық технологияның мүмкіндіктері
Қазіргідей әлемдік ғаламдану процесі кезеңінде ақпараттар ағынынан
адам ... ... ... ... ... ... ... саралап, екшеп
пайдалана білуі – бүгінгі уақыттағы басты ... Бұл, ... ... санасын сан алуан ақпараттармен улап, ой-өрісінің дамуын дүбара
күйде қалдырмаудың ... ... ... ... ... туындайтын
мәселелердің бірі – жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беретін орта
мектепте, ... ... оқу ... ... беру ісін ... ... әдістерімен толықтыру; ... жаңа ... ... ... ... ... білуге, ақпараттық,
мультимедиалық технологияларды тиімді пайдалана білуге ... ... ... бейнетехниканың және дербес
компьютердің өркендеуі нәтижесінде ... ... ... ... және ... ақпараттарды талапқа сай дәрежеде ұсынуды іске
асырады.
«Мультимедиа» термині ... ... ... (көп) және «media» (орта)
сөздерінің бірігуінен құралған, «көпорталы» деген мағына береді, яғни ... ... ... қолдану.
Мультимедиалық жүйеге арналған оқулықтарды, ғылыми еңбектерді
саралай келе ... ... « ... орта » ... ... беруге
болады. Ал, «ақпараттық орта» түсінігін ... бір ... ... ... ... ақпаратты ұсыну мен өңдеуге бағытталған
арнайы ұйымдастырылған үрдіс деп қабылдауымызға болады.
Зерттеуші ғалымдар мультимедиаға мынадай ... ... - ... ... ... компьютердің ұсыну
мүмкіндігін дамытатын және адамның мультисенсорлық табиғатына ... ( D. Little ... – екі не одан да көп ... ақпараттарды интерактивті
формада біріктіру ( D.H.Jonassen ).
Мультимедиа - әртүрлі ... ... ... ... ... ... ақпараттық және бағдарламалық құралдар
кешені (И.И.Косенко).
И.Вернердің пікірі бойынша ...... ... ... бейнемәліметтерді пайдалануға мүмкіндік туғызатын ақпараттық және
бағдарламалық құралдар кешені».
Осы орайда, мультимедиаға және оған қатысты ұғымдарға анықтама бере
кетейін.
Мультимедиа – ... ... ... ... ... мәтіндермен, жоғары сапалы ... ... ... ... ... ... технологиялар - әртүрлі типті мәліметтерді дайындау,
өңдеу, ұсыну әрекеттерін ... және ... ... ... ... ... құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы.
Білім берудегі мультимедиа – таным ... ... ... ... беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық
аппаратты-бағдарламалық құрал.
Мультимедианың бағдарламалық құралдары – ... ... ... ... ... ... ұсыну, біріктіру секілді іс-әрекеттерді
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін компьютердің ... ... ... негізгі атқаратын функцияларының бірі –
басқаруды қамтамасыз ету. Яғни, қажетті ақпаратқа еш ... ... ... ...... ... және ... жабдықтар көмегімен дайындалған ақпарат.
Көптеген шет елдік зерттеушілер «мультимедиа» және ... бір ... ... ... I.Brown ... ... емес ... ұсынылған жиынтығы» деген пікір айтады.
Негізінде, мультимедиа пайдаланушыға әртүрлі типті ақпараттарды біріктіріп
ұсыну технологиясы, ал, ...... ... ... бірінен екіншісіне оңай ауысуын жүзеге асыру технологиясы.
Мультимедиалық ақпарат түрлерін ... ... ... ... т.б) ... байланыстыру нәтижесінде гипермедиа технологиясы
пайда болды.
Зерттеушілердің пікірі ... ... ... ... ... 25%-ы, көру ... 33%-ы, көру-есту арқылы 50%-ы, ал,
мультимедиалық интерактивті оқыту ... ... ... 75%-ы есте ... екен. Америка ғалымдары Флетчер, Макнейл,
Нельсон, дәстүрлі ... ... мен ... ... ... ... жүргізген. Жеке ойларын қорыта, ... бір ... ... ... дәстүрлі оқыту әдісінен анағұрлым тиімді.
Мультимедиалық технологиялар мен дәстүрлі оқыту ... ... ... ... ... ... диаграммасынан
(диаграмма 1) көруге болады.
Диаграмма 1 – Мультимедианың оқытудағы ... ... ... ... ... технологиялардың
мүмкіндіктерін 1-ші кестеден көре ... ... ... ... ... ... үрдісін
жетілдіру
Мультимедианың ажырамас бөлігі болып ... ... ... электрондық энциклопедиялар, оқулықтар мен сөздіктер ... ... ... ие. ... ... ... ... сөздің
аудармасы ғана емес, сонымен бірге оның айтылу үлгісі де қамтылады.
Әлемнің атлас картасы, жекелеген қалалардың картасы сияқты ... ... ... ой-өрісін дамытуға бағытталған ... ... ... ... ... ... ... тренажерлік бағдарламалар оқыту процесінде
қолданылуда.
Кесте 1 – Оқыту процесіндегі мультимедиалық технологиялардың мүмкіндіктері
|№ ... ... ... |Мультимедиалық |
| ... ... ... |технологияларды |
| ... ... ... ... ... | ... | |
|1 ... ... |Оқу ... ... мен |
| ... ... |бөлшектеп ұсыну ... оқу |
| | | ... ... |
| | | ... |
|2 ... ... ұғым ... ... |
| ... |қалыптастыру, ... ... ... |
| |жалпылау, ... ... ... |
| ... |кезіндегі | |
| ... ... | |
|3 ... ... |Зертханалардағы |
| ... ... ... |
| | ... емес |жеткіліксіз мәселесін |
| | ... ... шешу |
| | ... | |
|4 ... мен ... ... мен |
| ... ... ... ... ... |
| ... оқыту |динамикада көрсету |ашып көрсету |
|5 |Тез ... жай ... ... ... мен |
| ... ... |көмегімен табиғаттағы |процестерді оқыту кезінде|
| |оқыту ... ... ... ... ... |
| | ... | |
|6 ... ... ... кеңістігінің |
| |көрінбейтін ... ... ... |
| ... ... | |
| | ... | |
| | ... | |
|7 ... ... ... ... ... |мен ... |заңдылықтардың ... ... мен |
| ... қолданудың|техникада қолданылу |техника жетістіктерін |
| ... ... ... ... ... |
| | | ... ... ... да ... ... әсер етіп ... ... ұйымдастыруда дыбыстық және бейнелік
хабардың сапасын төмендетпей ұсыну, байланысқа ... ... ... ... көріп отыру мультимедианың жемісі. Мультимедиалық
технологиалардың көмегімен бүгінгі таңда кез ... адам өзі ... ... ... өз дауысын интернет желісіне шығаруға
мүмкіндік алып отыр.
Оқыту ... ... ... ... ... ... ... болады. Олар: ақпаратты өңдеудің когнитивті
аспектілері, оқытудың мотивациялық аспектілері, ... ... ... ... ... Атап көрсетілген аспектілер
негізінде мультимедиалық технологиялардың оқыту процесіндегі ақпаратты-
коммуникативті ... 1- ... ... 1 - ... технологиялардың оқыту процесіндегі
ақпаратты-коммуникативті қызметі
Мультимедиалық технологияларды ... бір ... ... ... әдістеріне негізделген жағдайда пайдалану тиімді. ... мен ... ... ... ... ... болмайды,
яғни, бір мультимедиалық құрал ... ... ... ... ... бір оқыту әдісінде бірнеше мультимедиалық технологиялар кешені
пайдаланылуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... және оқу ақпаратының көлемін
белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... талап етеді.
Мультимедиалық технологияларды пайдалану арқылы оқыту процесін
жетілдірудің модельі 2-суретте ұсынылған.
Сурет 2 - ... ... ... ... ... процесін
жетілдірудің модельі
Мультимедиалық технологиялар мұғалімдерге қалыпты оқыту жүйесінің
бұрынғы тәсілдерінен бас ... ... ... ... түрлерін
пайдалануға мүмкіндік туғызып, оқу материалдарының басты көлемін бұрынғыша
беруді ... жаңа ... ... ... ... ... ... мультимедиалық технологияларға байланысты ... да ... ... ретінде қолданып, тесттер және бақылау
жұмыстарын өткізіп, шығармашылықты дамытатын есептер шығарып, ... ... ... ... ... тәсілмен қоса компьютерде де
жұмыс істеуді қатар атқарып, ... ... ... ойын ... ... ... болып отыр.
Интерактивті негіздегі мультимедиалық технологиялар интернет ... ... ... ауыл ... ... ... қою» ... мүмкіндік береді.
Мультимедианы білім беруде және оқытуда қолданудың жалпы білім үшін
және өздік білім үшін де, ... ... және ... ... ... де болашағы зор.
Мультимедиалық технологияларды пайдаланып оқыту, атап ... ... қол ... ... ... ... ... артуына;
-алынған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына;
-білім беруге ... ... ... ... ... ... ... беру саласында дер
кезінде игеру және тиімді пайдалану өз дәрежесінде ... ... 1) ... ... ... іс-әрекет
ретінде тиімді пайдалана алатын мұғалімдердің аз болуы; 2) оқу ... ... ... жаңа ... ... ... ... 3) оқу-әдістемелік жұмыстардың жаңаша сипатта
жүргізілмеуі т.б ... ... ... ... ... жекелей тоқталатын болсақ, біріншіден,
мультимедиалық технологиялардың орасан зор ... ... ... өз ... ... алатын мұғалімдердің аз ... ... ... ... ... жетерлік. Себебі, елімізде 2005-2007
жылдарда 6230-ға жуық мектептер (жалпы мектептің 80%-ға жуығы) ... ... деп ... Ал, ... ... жоғары оқу
орындарының педагогикалық мамандықтарына жүргізілетін ... ... ... ... ... бағдарламасында тек компьютерді
оқытуға ғана мән берілген, мультимедиа технологиясы ... ... оқу ... ... ... мультимедиалық технологияларды өз
дәрежесінде пайдалана алмайтындығын аңғартады.
Екіншіден, оқу орындарының материалдық-техникалық ... ... ... ,жаңартып отыру қажеттілігінің ескерілмеуінен
орта мектептердің көпшілігіндегі компьютерлердің техникалық мүмкіндігі жаңа
бағдарламалық жабдықтармен жұмыс ... ... ете ... Мұнымен
қатар, 2005 жылдың соңына қарай республикадағы мектептердің 75%-ы интернет
желісіне қосылады деп жоспарланған. Бұл жұмыстарды жүзеге ... және ... ... технологияларды қолданудың тиімділігін
арттыру үшін орта мектептерде компьютерлік технологияларды ... ... ... ... қажеттілігі
байқалып отыр.
Үшіншіден, оқу-әдістемелік жұмыстарды жандандыруды, жаңаша ... ... ... ... ... ... ... кезең-кезеңімен жүзеге асыру қажет. Елімізде орта мектептерді
ақпаратты-коммуникациялық ... ... ... іске ... ... сол ... ... қажеттіліктен туындағанына мән
берілмей келеді. Атап айтқанда, орта мектептерді интернет желісіне ... ... ... ... бірақ, сол әлемдік желі арқылы
мультимедиалық технологияларды, ... ... ... оқытуды жаңаша формада жүргізу жолға қойылмаған.
Еліміздегі орта ... ... ... ... ... ... ... пайдаланыла бастады.
Бірақ, қазіргі таңда жоғары оқу ... « ... жаңа ... » ( НИТО ) пәнінің типтік оқу бағдарламасында мультимедиалық
технологиялар қарастырылмаған.
Білім беруде мультимедиалық технологиаларды ... ... ... ... ... ... ... меңгеруі қажет:
-пәндік, пәнаралық, арнаулы курстарды жүргізуде мультимедиалық
технологияларды қай жерде, ... ... және ... ... ... әртүрлі оқыту модельдеріне ( сызықтық, сызықтық емес,
ізденушілік, аралас т.б.) сәйкесті қолдана білуі;
-оқыту құралдарының жүйесін құру;
-мультимедиалық технологияларды ... ... ... ... ... ... ... Мультимедиалық өнім дайындау бағдарламасы
Презентация деп айрықша текті электрондық құжатты айтады. Ол өзінің
мультимедиалық ... мен ... ... ... басқарудың айрықша
мүмкіншіліктерімен ерекшеленеді. Құжатты экранға шығару автоматтандырылған,
интерактивті және дистанциялық түрде ... осы ... ... ... ... ... дайындайды.
Презентация даярлаудың автоматтандырылған құралдарының бірі
–Microsoft Office ... ... ... ... Power ... бағдарламасы. Бұл бағдарлама кодоскоптарға және 35 мм-лік мөлдір
қабыршақтарға арналған слайдтар, қағазда ... ... ... ... ... ... алатын презентациялар
дайындау мүмкіндігін береді.
Бұл презентация мен ... ... ... ... ... Power Point ... ... дайындалған жұмысты оның кез-
келген кезеңінен ұсынып, көрсетуге болады.
Power Point бағдарламасы тапсырмалар тақтасындағы іске ... ... ... бас ... ... Microsoft Power
Point қатарында тышқанды шерту арқылы іске қосылады. Microsoft Power Point
бағдарламасының әр түрлі текті обьектілерді ... ... өз ... ... ... ... ... Оffice дестесінің кез -келген
компонентінде дайын тұрған материалдарды пайдалана алады
Power Point-тағы кез-келген құжат слайд деп ... жеке ... ... тұрады. Презентациядағы слайдтардың саны көп бола
береді. ... ... ... өзінің жеке нөмірі ... ... ол ... міндетті түрде нөмірленеді.
Құжаттағы слайдтар сызықта тізбектеле орналасады. Слайдтарды жою,
кірістіру, орын ... ... ... ... ... ... ... әртекті нысандардан тұрады
Слайдта орналастырылатын барлық нысандар Power Point ... де, ... ... сыртқы қолданбалы бағдарламаларда да
құрылып, безендірілу мүмкіндігіне ие. ... Office ... ... ... бағдарламалар сияқты Power Point бағдарламасының да
өзіндік стандартты басқару элементтері бар. Power Point ... ... ... ... сізде оның мазмұнды бөлігі дайын
болуы қажет. Компьютер автор үшін ... ... ... ... ... ол тек ... жүзеге асыруда қолданылатын
техникалық құрал болып табылады.
Презентация даярлау төмендегідей кезеңдерден тұрады:
-презентацияның мазмұнын, мақсатын жоспарлап алу;
-оның құрылымын ... – Құру ...... ) ... ... презентацияны
даярлау (Создать презентацию) сұхбат терезесі ашылады.Соның ішінен
автомазмұн шебері (Мастер ... ... ... ... ... ... ары қарай батырмасын басу арқылы келесі жұмыс кезеңіне
көшеміз.
Әрбір слайдтың төменгі колонтитулында ... ... ... Тақырып презентацияның тақырыбымен дәл келуі қажет. ... ... ... ... таңбалары мен онда орналасқан мәтін
көрсетіледі. Автомазмұн шеберімен ... ... ... ... толтырылған
үлгі ұсынылады. Үлгіге мәтінді енгізсе жетіп жатыр. Бұл кезде мәтіндік
редактордағы барлық ( ... ... ... оның орналасуын анықтайтын )
амалдар қолданылады.
Power Point бағдарламасында мәтінмен жұмыс істеудің ең ...... ... Point –та ... ... ... құрылады:
-слайдтар өрісінде кестелер мен шекаралар (таблицы и границы )
аспаптар панельінің көмегімен тікелей ... салу ... қосу ... ... ) ... ... ... мен бағандар санын көрсету арқылы;
-сыртқы бағдарламалардан (Excel, Word ) алмасу буферінің көмегімен
көшіру және кірістіру арқылы.
Слайдта диаграммалармен ... ... ... Ол үшін Power ... ... ... диаграмманы қосу (добавление
диаграммы ) батырмасы арқылы немесе Excel-де тұрғызылған дайын ... ... ... ... ... ... ... құрылған графиктік бейнелер
иллюстрация деп аталады. Дұрыс ... ... ... кез ... ... ... ... тигізеді. Қарапайым
иллюстрацияларды Clip Art, ... Adobe ... ... көмегімен дайындайды.
Power Point бағдарламасындағы слайдтағы нысандардың шығу ... деп ... ... ... ... ... параметрлері өз
алдына жеке алынады. Топталынған нысандар бір нысан болып есептелінеді ... ... ... жасалынады. Мәтіндік нысандардағы әрбір азат жолды,
әрбір сөзді және әрбір әріпті жеке анимациялауға ... беру ... ... ... оқушылардың танымдық
белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастыруға,
шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай туғызады.Оқушы ... ... ... көреді, сондай-ақ оның берілуін басқаруға қатысады. Мысалы, түсінбеген
не аса қызықты бөліміне қайтып оралуға болады. Ауызша бір ... ... ... ... орнына, мультимедиалық жабдықталған компьютерді
қосып, көру және оның жеткізуші құралы қалай ... есту ... ... ... пайдалану мүмкіндіктері білім беру
жүйесіне ақпараттық технологияларды енгізудің талаптарына жауап ... ... ... ... ... ... ... білім сапасын арттырудың бірден-бір кепілі.
Бұл курстық жұмыста мынадай ... қол ... ... ... ... дамытудағы мультимедианың
мүмкіндіктері анықталды
2) Мультимедиалық ... ... ... ... ... ... ... процесіндегі дидактикалық
мүмкіндіктері қарастырылды.
4) Мультимедиалық технологияның әдістемелік, ұйымдастырушылық, психо-
педагогикалық ерекшеліктері талданды.
5) ... ... бір ... ретінде 7 сыныпқа
арналған «Компьютердің мультимедиалық мүмкіндіктері» ... ... ... ... ... жұмыс мультимедиалық технологияны пайдалану
арқылы оқыту үрдісін жетілдіру мәселесіне негізделген. ... ... шешу ... одан ары ... талап
етеді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Селевко.Г.К. Современные образовательные технологии / Селевко Г.К,
Москва «Народное образование» - 1998 – 114-115стр
2 Леонтьев В.П. ... ... ... ... / ... ... – 234-235б.
3 Селевко Г.К. Педагогические ... на ... ... процесса./ Г.К.Селевко – М...НИИ школьных технологии, 1998
-287стр.
4 Устемиров.К.У. ... ... ... и ... обучения: метод. рекомендации / Устемиров К.У, Шаметов Н.Р, ...... ... ... О.В. ... ... учебное пособие /Московский
гос.ун.культуры и ... рец. А.В. ... ... М...ФАИР-
Пресс,2004 -414стр.
6 Кириченко.А.А. Мультимедиа-технологии: учеб.пособие / под.ред.
А.В.Кострова, ЮНИТА 1 – НОУ «Современная ... ... - ... ... Б.А. ... ... пайдалану арқылы
оқыту процесін жетілдірудің дидактикалық негіздері: пед.ғыл.канд.ғылыми
дәрежесін алу үшін дайын.дис.автореф./ ...... ... ... Т.М. ... ... ... в учебном процессе
вуза мультимедийных технологий обучения: автореф.дис.канд.пед.наук /
Т.М.Салий – Астана, 2006 ... ... К.Ә. ... ... ... ... қолданудың
тиімділігі / К.Ә.Тілегенова // Қазақстан кәсіпкері – 2007. -№2 – 18-20б.
10 Бейсенова Г. Жаңа ... ... ... ... // ... ...... – 17-19б.
11 Хакимова Ж.. Қазіргі заманғы технологияларды қолдану. /Хакимова
Ж.// Мектеп директоры – 2007 - №3 ... ... ... ... ... іс-әрекет өрісі
Өмірде өзіне, қоғамға пайдалы, қажетті білімі, ебдейлігі, дағдысы
(компоненттілік) қалыптасқан тұлға
Зертхана
Практика
Лекция
Түсіндірмелі-иллюстративтік (ақпаратты-рецептивтік)
Бағдарламалап оқыту (оқу материалын бөлшектеп ұсыну)
Проблемалық оқыту
а)бастапқы
б)репродуктивті (алгоритмдік)
в)продуктивті ... ... ... ... ... дыбыстық, бейнелік)
Инструменталдық бағдарламалар
Виртуалды зертханалар
Компьютерлік зертханалар
Тренажерлік бағдарламалар
Тексеру, бақылау бағдарламалары
Оқыту құралдары ... ... ... ... (мультимедиалық оқыту құралдары)
Оқыту формалары
Оқыту мазмұны
Ғылыми білімдер, практикалық ебдейліктер мен дағдылар ... ... ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері15 бет
Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері туралы12 бет
Macromedia Authorware – мультимедиалық оқу құралын жасаудағы визуальды орта55 бет
«Мультимедиалық технологиялар арқылы оқушылардың креативтігін дамыту»43 бет
Мультимедиалық технологиялар58 бет
Мультимедиалық технологиялар арқылы оқушылардың креативтігін дамыту44 бет
Мультимедиалық файлдармен жұмыс істеу9 бет
Сандық интерактивтік мультимедиалық білім беру қорлары180 бет
Шақыруларға қызмет көрсететін мультимедиалық орталықтар9 бет
Camtasia Studio бағдарламасында бейнесабақтар жасау23 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь