«12 жылдық мектептің бастауыш сыныптарында «Алгоритм» тақырыбын оқытудың әдістемесі»»

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН
12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШІРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
1.1 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшудің негіздемесі . . . . . . . . . . . . .
1.2. 12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты мен күтілетін нәтижелері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.3. 12 жылдық мектептің психологиялық.педагогикалық
ерекшеліктері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТІҢ БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРЫНДА «АЛГОРИТМ» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1. 12 жылдық бастауыш эксперимент сыныптарында информатика
пәнін оқыту ерекшеліктері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. 12 жылдық мектептің бастауыш сыныптарында оқыту
технологиялары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. 12 жылдыққа көшу жағдайында эксперимент барысында бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгілері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.ҚОРЫТЫНДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
КІРІСПЕ

Егемен елімізде жүзеге асырылып жатқан ілгерілеу саясаты қоғам өмірінің барлық саласына түбегейлі өзгерістер енгізуде. Қазіргі таңда қойылып отырған күрделі мәселелердің ішінде, жас ұрпаққа білім беруді әлемдік деңгейге жеткізу үлкен орын алады. Сондай қоғамдағы түрлі бағыттағы өзгерістердің бірі - 12 жылдық оқыту моделі.
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің халыққа Жолдауында «ХХI ғасырда білімін дамыта алмаған ел тығырыққа тірелері анық» дей келе, кадрлар қорын жасақтаудың қажеттігін айтты. Сонымен қатар бұл мәселенің негізін мектептен басталатынын, сондықтан да 2008 жылдан бастап 12 жылдық жалпы орта білімге көшудің керектігін айқын көрсетті.
Жаңа ХХІ ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін: компьютерлік техниканы, интернет, компьютерлік желілерді, электрондық және коммуникациялық құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру қажеттілігі туындап отыр. Білім берудің замануи жүйесі ақпараттық ортада өмір сүретіндей оқушыларды дайындау, оларды осы ортада тәрбиелеу қажет екендігін ұсынуда.
Қазіргі таңда қоғам алдына қойылып отырған басты міндеттердің ең бір өзектісі-бүкіл әлем жүйесін түбегейлі жаңартып, дүниежүзілік деңгейге сәйкес келетін, жастарға сапалы білім беруге жағдай жасайтын және олардың үйлесімді дамуына, жеке бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі мектеп құру болып отыр. Бұл мақсатты орындау орта білімнің 12 жылдық мерзімге өтуімен астасып жатыр.
Еліміз 12 жылдық орта білім беруге көшу мәселесін шешуде алыс-жақын шетелдердің іс-тәжірибелеріне және соңғы кездегі педагогика мен психология ғылымдарының алдыңғы қатарлы зерттеу нәтижелеріне суйенуде. 12 жылдық орта білімге көшу аз уақыт ішінде, жеңіл түрде іске аса қоятын мәселе емес. Бұл білім беру орындарының үйлесімді дайындығын, әрбір мұғалімнің өз ісін қайта қарауды, білімнің теориялық және әдістемелік тұстарын жетілдіруді талап ететін мәселе. Сонымен қатар, 12 жылдық орта білімге көшу осыған байланысты жарық көретін әрбір мемлекеттік құжаттар талаптарының өз кезінде орындалуын және мұғалімдер мен оқушылар қауымына ұсынылатын оқулықтардың, оқу құралдарының педагогикалық, әдістемелік, психологиялық тұрғыдан негізделуін керек етеді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
24. 12 жылдық білім беруге өтудің эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыру туралы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің 327 бұйрығы. Астана,2001 жылдың 10 мамыры // Қазақстан мектебі.-2001.-С.7.-1б
25. 12 жылдық мектептің негізгі орта буынының білім мазмұны // Қазақстан Тарихы. -2006. -3.-С. 3-10б
26. Ізмұқанов М «12 жылдық оқу мерзіміне көшу туралы» // Бастауыш мектеп. -2004–С.1-3-5б
27. Құланбай Ә «Он екі жылдық білім беру жүйесі» // Егемен Қазақстан. 2003.-С. 22 қаңтар
28. Аймауытов Ж «Сабақтың комплекстік жүйесінің әдістері» Қызылорда, 1929ж -58б
29. Рахметова С.Р «Бағдарламалар. 12 жылдық мектептің 1-4 сыныптары» Алматы: «Атамұра»,2004ж-19б
30. Құрманалиев М «Әлемдік білім кеңістігіне ену мақсатымыз» // Қазақстан Мұғалімі. -2006.-30 қыркүйек. –Б.3
31. Құсайынов А «Он екі жылдық оқу:салыстырмалы көзқарас» // Егемен Қазақстан. -2001. –С.24 тамыз
32. Құсайынов А «Сапалы білім-заман талабы» // Егемен Қазақстан. -2007-2 қараша.-№339-340.-Б.8
33. Құсайынов «Білім реформасы:Дамыған елдер тәжірибесі // Егемен Қазақстан. -2005. -23 маусым. –С.139.-4б
34. Құтпанбаев Ә «Он екі жылдық білімнің қажеттілігі // Ұлт Тағлымы. -2001. –С.4-5.-73-79б
35. Қазақстан Республикасында 12 жылдық жалпы орта білм беру тұжырымдамасы // Қазақстанның Білім және Ғылым Әлемі. -2006. -2.-С.5
36. Қазақстан Республикасында 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы // Мектеп. -2006. -2.- С. 6-11б
37. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы // Қазақстан Мұғалімі. -2004-С. 20 қаңтар
38. Әбілқасымова А «Мектеп реформасы: 12 жылдық білім беруге көшу қажет пе? // Егемен Қазақстан. -2004-С.24 ақпан
39. Өтеғали Е «12 жылдық эксперимент сыныптарда информатика пәнін оқыту ерекшеліктері» // 12 жылдық білім беру. -2007.-12б
40. Буранбаев Л.С «Жалпы білім беру мекемелерінің қызметі негізінде 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу» эксперимент жұмысының нәтижелері // Шағын Мектеп. -2004. -2 -1-13б
41. «6 жасар балалардың психологиялық аспектілері» // ХХ1 ғасыр мектебі. -5-7б
42. «12 жылдыққа көшу жағдайында эксперимент барысында бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгісі» Информатика негіздері 2008ж-№2-24б
43. «Информатика негіздері» 2003-№5, 29-30
44. Мәдиева Қ. «12 жылдық білім беруді жүзеге асырайық» // Қазақстан мектебі. -2005.- №7. -3 б.
45. Бабанский Ю.К., Сластенин В.А., Сорокин Н.А и др. «Педагогика». – М.:Просвещение, 1988. – 479 б.
46. Денев Д.Ж. «Бастауыш кластар педагогикасы. ІІ бөлім – Дидактика – Благоевград кітап баспасы. 1983.
47. Огородников И.П. «Сабақтың тиімділігін көтеру» - М, Білім, 1990.
48. Рутинштейн С.Л. «Ойлау және оны зерттеу жолдары» - М. 1968-347 б.
49. Ж.А.Қараев т.б. «Оқулықтар, оқу-әдістемелік кешенінің құрамы мен оқу бағддарламаларын әзірлеуге және сараптауға қойылатын дидактикалық талаптар» Алматы.: РБК, 1998.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. ... ... ОРТА ... БЕРУ ... ... ... БЕРУГЕ КӨШІРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
1.1 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшудің негіздемесі . . . . . . . . .
. . . ... ... ... орта білім берудің мақсаты мен күтілетін нәтижелері. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ... 12 ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 12 ... ... БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРЫНДА «АЛГОРИТМ» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДЫҢ
ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1. 12 жылдық бастауыш эксперимент сыныптарында информатика
пәнін оқыту ерекшеліктері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ... 12 ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 12 жылдыққа көшу жағдайында эксперимент барысында бастауыш сыныпта
информатика пәнін оқытудың үлгілері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... ... жүзеге асырылып жатқан ілгерілеу саясаты қоғам
өмірінің барлық саласына түбегейлі ... ... ... ... ... ... мәселелердің ішінде, жас ұрпаққа білім беруді
әлемдік деңгейге жеткізу үлкен орын алады. ... ... ... ... бірі - 12 ... ... моделі.
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің халыққа ... ... ... ... ... ел тығырыққа тірелері анық» дей ... ... ... ... ... ... қатар бұл мәселенің
негізін мектептен басталатынын, сондықтан да 2008 жылдан бастап 12 жылдық
жалпы орта ... ... ... ... ... ХХІ ... ... қажеттілігін қанағаттандыру үшін:
компьютерлік ... ... ... ... ... ... ... электрондық оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді
пайдалану арқылы білім сапасын ... ... ... отыр. Білім
берудің замануи жүйесі ... ... өмір ... ... ... осы ортада тәрбиелеу қажет екендігін ұсынуда.
Қазіргі таңда ... ... ... ... ... міндеттердің ең бір
өзектісі-бүкіл әлем жүйесін түбегейлі жаңартып, дүниежүзілік деңгейге
сәйкес келетін, ... ... ... ... жағдай жасайтын және олардың
үйлесімді дамуына, жеке бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа
үлгідегі мектеп құру ... ... Бұл ... ... орта ... ... мерзімге өтуімен астасып жатыр.
Еліміз 12 жылдық орта білім беруге көшу ... ... ... ... және соңғы кездегі педагогика мен ... ... ... ... нәтижелеріне суйенуде. 12 жылдық орта
білімге көшу аз уақыт ішінде, жеңіл ... іске аса ... ... ... Бұл
білім беру орындарының үйлесімді дайындығын, әрбір ... өз ісін ... ... теориялық және әдістемелік тұстарын жетілдіруді талап
ететін мәселе. ... ... 12 ... орта ... көшу ... байланысты
жарық көретін әрбір мемлекеттік құжаттар талаптарының өз кезінде орындалуын
және мұғалімдер мен оқушылар ... ... ... ... педагогикалық, әдістемелік, психологиялық тұрғыдан негізделуін
керек етеді.
Осылардың негізінде ғана 12 ... орта ... ... ... ... ... тудыратын жаңа технологияларды,
әдістемелерді, көмекші құралдарды ... ... ... ... ... ... тумақ.
Орта білім беру жүйесін жаңарту мәселесі баланы алты жастан бастап
мектеп жағдайында оқытып, тәрбиелеуді жүзеге асырғалы отыр. Бұл 12 ... ... ... ең ... ... бірі және бірегейі.
Қазіргі уақытта мектеп реформасына көптеген бір ... ... ... ісінің ішкі-сыртқы жүйесі түгелімен өзгеріп келе жатқаны
белгілі. Осыған орай, ұсынылып отырған дипломдық жұмысымның тақырыбының:
«12 ... ... ... ... «Алгоритм» тақырыбын оқытудың
әдістемесі» - деп аталуына себеп болды.
Дипломдық ... ... ... ... кіріспеден, 2 тараудан,
қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Жұмыстың бірінші ... ... 12 ... ... орта ... ... ... деп аталып, онда әлемдік білім тәжірибелерін саралай
отырып, өзіндік ... ... ... ... Қазақстандағы 12
жылдыққа көшу мәселесі қарастырылған.
Жұмыстың екінші тарауында «12 жылдық мектептің бастауыш ... ... ... ... ... деп аталып, 12
жылдық білімге көшу ... ... ... ... ... оқытуда оқушылардың физиологиялық, психологиялық ерекшеліктерін
ескере отырып логикалық ойлауын, шығармашылық ... ... ... ... ... ... берудің негізгі міндеттерінің бірі - білім беру
мазмұны мен ... ... ... ... ... әдістемелік
жүйесіне жаңашыл тәсілдерді, технологияларды енгізу арқылы оқушылардың
интеллектуалды қабілеттерін анықтап,оны одан әрі ... ... ... ... пәні мұғалімдеріне көп
міндеттер арттылуда.
Информатика курсын оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша 12 ... ... ... ... әдістемесі жайында мәселелер әлі де
толыққанды ... жоқ. Бұл ... тек ... ... ... ... болады.
Жұмыстың өзектілігі : 12 жылдық мектепте информатика пәнін оқытудың
оқу-әдістемелік жүйесі әлі ... ... ... пәнінің
әртүрлі мазмұндық бағыттарын оқыту әдістемесін ... ... мен ... қарастыру..
Ұсынылып отырған «12 жылдық мектептің бастауыш сыныптарында«Алгоритм»
тақырыбын оқытудың әдістемесі» атты дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты ... пәні ... ... ... ... ... ... ұсыну болып табылады.
Дипломдық жұмыс екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде еліміздің білім
беру жүйесінің 12 жылдыққа көшу ... , оның ... ... ... Екінші бөлімде 12 жылдық білім беру жағдайында
информатиканың әдістемелік жүйесінің ерекшеліктері қарастырылып, аталған
тақырып бойынша ... ... ... ... мағлұматтар берілді
және курсты оқытудың нақты әдістемесі қарастырылған.
12 жылдық мектеп, оқушыларды ... ... ... ... ... сапасын арттыру арқылы ... ... ... ... ... ... енуді мақсат тұтады. Бұл,
түрлі ... ... ... ... ... бар ... ... таба білетін, ... және ... ... жеке ... ... көздейді. Білім беру үдерісін
бүгінгі күн талабына сай жаңаша ұйымдастыру ғалымдардан оның философиялық,
педагогикалық-психологиялық ... ... мен ... ... заманауи талаптарына қарай білім беру технологиялары ... ... ... ... ... ... ... бетбұрыс жасауды талап етеді.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде білім беру мен оқыту
процесін жетілдіру қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі. Қоғамда болып
жатқан оң ... ... ... жолдарға философиялық, психологиялық-
педагогикалық тұрғыдан қайта қарап, ... ... ... ... ... білім беруге қатысты құндылықтар мен ұғымдарды ... ... ... ... ... ... ... жаңаша
педагогикалық ойлауды талап етеді.
Қазіргі замандағы ақпараттық технологиялар білім беру ... ... ... ... ... және ... ... іс-
әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез ... ... ... ... бірі – ... ... Ол ... оқытуда жаңа ақпараттарды жеткізуге, игерілген білім мен ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН
12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШІРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
1.1 12 жылдық жалпы орта ... ... ... негіздемесі
        Жоғары динамикалы, жаһандану дәуірінде өмір сүру үрдісін, ойлау мен
қарым-қатынасты түбегейлі өзгертетін байланыс құралының қарқынды ... ... ... ... оның икемділігіне,
жасампаздық іс-әрекетіне қол жеткізетін тәсілдер қоғамның негізгі капиталы
бола бастады.
     Қазақстан қоғамындағы мұндай ... ... ... бірі ... әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір сүруге дайын ғана
емес, айналасындағы шынайы ... ... ... ... ... ... ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру
болып табылады. Осыған байланысты жеке ... ... ... ... ... шығады: креативтілік, белсенділік, ... ... ... ... ... ... ... әрекетке қызығушылығының басымдығы [1].
      Білім беру жүйесіндегі өзгерістерге ... ... ... ... ... ... табылады:
• қоғам дамуынын қарқындылығы;
• постиндустриалдық, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениаралық өзара қатынас
ауқымының кеңеюі;
• халықаралык ынтымақтастык, нәтижесінде ... ... ... ... және ... қоғамның демократиялануы;
• экономиканың қарқынды дамуы, бәсекелестіктің өсуі;
• адам капиталы мәнінің артуы.
      Осыған ... ... ... білім беру жүйесінде білім беру
философиясы мен әдіснамасын жаңарту ... ... беру ... ... ... білім беру мазмұнындағы жетілдірілген модельдердің
жасалуы, білім беруді басқарудың тиімді тәсілдерін іздеу және т.б. ... ... ... ... ... ... және оқушылардың танымдық
белсенділігі мен өзіндік ойлауын ... ... жаңа ... ... беру ... көшу әлемдік білім берудің стратегиялық бағыттарының
бірі болып табылады.
      Қазақстандық жалпы орта ... ... ... соңғы жылдары өзінің
келбетін өзгертті. Білім ... ... ... ... ... ... ... ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарының
әзірленуі және енгізілуі, ... ... ... үш ... ... ... ... вариативті білім берудін енгізілуі, білім
сапасын бағалау критерийлерін әзірлеу жөнінде жұмыстар ... ... қол ... ... адам ... ... мен ... есуді толық камтамасыз ете алмайды. Қазақстанның білім беру 
жүйесінің даму ... кері ... ... ... ... ... ... Орта білім беру жүйесінде диагностикалық мақсаттылыктың болмауы.
2. Білім берудің жеке ... ... ... ... нәтижелерге
бағдарлануы.
3. Оқу жетістіктерін бағалауда оқушыны қызықтырмайтын, шынайылықты
қамтамасыз етпейтін және ... ... ... ... ... ... ... Жасөспірімдердің тұлғалық, азаматтық және адамгершілік ... ... ... анықтау мотивтерінін болмауы, өзіндік
кызығушылығы мен болашақ жоспарын сезіну деңгейінің төмендігі.
      Қазақстан ... ... ... экономикалық және әлеуметтік
жағдайы, әлемдік білім кеңістігіне кірігуі Қазақстан ... ... ... ... ... атап ... орта ... мазмұны мен
құрылымын, мақсаттарын қайта қарауды және оқыту мерзімін ... ... ... кезеңде 12 жылдық мектепке ... ... ... білім беру стандарты қалыптасты [1,3].
      Еуропа кеңесінің (1992 ж.) Декларациясына сәйкес 12 жылдық білім беру
әлемдік білім ... 136 елде ... ... Олардын ішінде
дамыған еддерден: АКШ., Жапония, Германия, Франция және т.б. ТМД ... ... ... ... ... Украина, Өзбекстан және Балтық елдері
таңдады. Қазақстанның 12 жылдық. білім беруге ... ... ... ... ... ... стратегиялык міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік
береді.
1.2. 12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты мен күтілетін нәтижелері
     12 жылдық ... ... ... ... ... және ... ... белсенді етуге дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір ... ... ... және құзыретті, шығармашыл, білімді тұлғаны
дамыту және қалыптастыру.
     ... ... ... нәтижелері белгіленген мақсатқа сәйкес мектеп
түлегінің негізгі құзырлылығы төмендегіше анықталады:
1. Құндылықты-бағдарлы құзыреттілік — оқушының қоршаған ... ... ... жоғары әдептілік. кұндылықтар негізіңде жасампаз
коғам өмірінде өзінің рөлін таба білу біліктілігі, азаматгылығы мен
елжандылығы. Бұл ... ... ... жағдайларда шешім
қабылдай білу білігін қамтамасыз етеді. Ең бастысы, ... ... ... болу, азаматтык, белсенділігін көрсету, саяси
жүйені ... ... ... әлеуметтік жағдайларға баға бере білу.
2. Мәдениеттанымдық құзыреттілік — жалпы адамзаттық мәдениет жетістіктері
негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін және қоғамдағы дәстүрлер мен ... және ... ... мәдениет негіздерін, этномәдениеттік
құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ... ... Адам мен ... дамуындағы ғылымның рөлін түсіну. Өзі халқының
мәдениеті мен әлемнің мәдени көптүрлілігін ... және ... ... ... ... тиімді ұйымдастыру
тәсілдерін игеру; рухани ... мен ... ... ... Оқу-танымдық құзыреттілік — оқушының зерттеу әрекеті мен өзіндік оқу-
танымдық процесін қамтамасыз ететін кешенді құзырлылық. Бұл құзырет
өзінің ... ... ... ... ... ... ... функционалдық сауатгылық талаптары негізіндегі білімді
игеруде әлемнің ғылыми бағытын түсінуге ізденушілік - ... ... ... ... ... ... ... талдау
және қорытынды жасау тәсілдерін карастырады.
4. Коммуникативті құзыреттілік — ... ... ... пен ... ... ... ... әлеуметтік топтарда жұмыс істеу
дағдыларын, қоғамдағы түрлі әлеуметтік рөлдерді ... ... ... ... ... үшін байланыстың түрлі объектілерін
қолдана алу білігін, мемлекеттік тіл ... ... ... ... ... ... қатынас дағдылары ... ... ...... ... өз ... білу, талдай, тандай білу, өзгерте білу, сақтай білу, ... ... ... технологиялар мен техникалык ... ... ... ... білу және ... ... ... құзыреттілік отбасылық, еңбек, экономикалық, саяси,
қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді азаматтық-қоғамдық тәжірибе
мен білімге ие ... ... Бұл ... ... ... ... талдау жасай білуді, шешім қабылдай білуді, түрлі
өмірлік жағдайларда жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес ... ... ... ... ... дамыту құзыреттілік. Бұл құзырет отбасылық, еңбек,
экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар ... ... ... ... мен ... болуын білдіреді.
Құзырет нақты әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға талдау жасай білуді,
түрлі өмірлік жағдайларда {өзінің мүмкіндігін ... ... ... білу және ... өзіндік қадір-қасиет
сезімімен ұйымдастыра білу, өзінің өмірі мен ісіне жауапты қарау) жеке
және қоғам ... ... ... ... және ... етуді
қарастырады.
1.3. 12 жылдық мектептің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері
Оқытудың тиімді және үйлесімді болуы оқушының ... ... ... ... ғана ... ... Егер ... мәдениет пен
қоғамның жеке адаммен жан-жақты байланысының ұдайы процесі ретінде алар
болсақ, онда осы ... ... ... осы ... ... ... ... танымдақ процесстер бөле-жара айтылады:
түйсіну, қабылдау, зейін, ес, ... ... және ... ... ... ... және оны ... кезінде осы процестердің барлығын қалыптастыру
тұлғаның тұтастай дамуына ... ... ... ... балаларға білім беру мен жалпы мақсатқа
жетуді іске асыру бірқатар психологиялық-педагогикалық шарттарды ... ... ... мен ... өзара іс-әрекеттерінің жеке тұлғаға
бағдарлануы;
- әрбір балаға іс-әрекет түрін, әріптес, құрал-жабдық, т.с.с таңдау
мүмкіндігін ... бала ... ... ... педагогикалық бағалауға
бағыт ұстау баланың бүгінгі жетістіктерін оның кешегі ... ... ... ... жекебастық, танымдық,
эстетикалық тұрғыдан дамуына және оның даралығын ... ... ... алу ортасын құру;
- бала дамуының аса маңызды факторлары ретінде ... ... ... ... ... ... бірлескен
және дербес, қозғалғыш және тұрақты нысандарының теңгерімділігі.
Бастауыш мектеп жасы – баланың жеке тұлғасы мен оның ... ... ... ... өте ... кезеңдерінің бірі. Бұл ... ... ...... ... ... адамдарға,
оқиғаларға, фактілерге қызығушылық танытуы болып табылады.
Олардың қоршаған ортадағы ... ... ... бар, олар ... жаңа ... да жақсы қабылдайды. Осы ынта мен ... ... ... ... алмай, оның әрі қарай дами түсуіне көп көңіл
бөлуі керек.
Орта білім беру ... ... ... ... алты ... бастап
мектеп жағдайында оқытып, тәрбиелеуді жүзеге асырғалы отыр. Бұл 12 ... ... ... ең басты мәселелерінің бірі және бірегейі. Себебі,
бұрын балабақша ... ... ... ... не ... үйде ... ойын баласы енді мектепке келіп, ... ... ... ... ... алты ... баланың мектепте оқуға
физиологиялық, психологиялық тұрғыдан дайын екенін көптеген ғалымдар
зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... және оны дамыту жолдарымен айналысқан ғалымдары Л.С.Выготский,
В.В.Давыдов, ... ... ... ... ... ... Қ.Т.Шериязданова және тағы басқалар. Мектепке
баланы 6 жастан қабылдау дұрыс болып отыр, өйткені осы ... ... ... ... мен ... ... ... қатар мектепке
дейінгі тәрбие жүйесін сақтау орынды. Ал егер 5 жастағы балалар ... ... ... жағдайы болу керек. Бұл балалардың
мектепке дайындығы тексеріледі. Ол үшін «12 ... ... ... қабылданатын балалардың оқуға дайындық деңгейін анықтау» ... ... ... ... Ол ... “Әлеуметтік зерттеу”, “Ата-
аналар туралы мәліметтер”, “Ата-аналарға арналған сауалнама”, ... ... ... ... т.б. ... келе оқушының
психологиялық мінездемесі, психологиялық дайындық ерекшеліктері, ... ... ... ... анықталды. 1-жарты жылдықта жылдық
қорытынды тексеру ... ... ... ... ... ... ... арасында айырмашылық байқалды. Айырмашылықтың болуы,
яғни эксперименттік сыныптағы білім, білік және оқу ... ... ... ... бала ... ... екіншіден сабақтағы
жұмысбастылықтың болмай, сабақ ... 35 ... ... және жеке
оқулық материалдарының балаға түсініктілігінде ... ... ... ... болуына себептер көп. Отбасы, ұстаз, балалар қауымдастығы
осының тетігі.
Алты жастан оқыту - баланың ақыл-ойының
дамуы мен әлеуметтік ... ... ... ... болып табылады
ҚР 2015 жылға дейінгі білім берудегі
дамыту тұжырымдамасынан
6 жасар баланың оқудағы жетістігі - мектепке ... ... ... ... ... ... келеді.
6 жасар баланың дамуында қоршаған ортамен байланысындағы
үйлесімділік қатынасын 6 аспекті бойынша қарастыруға болады. Олар:
медициналық, физиологиялық, ... ... ... аспектілер.
6 жастан 1 сыныпқа оқытудың өзіндік ерекшеліктері бар екені белгілі.
Оқыту процесі бұл жаста негізінде ойын ... ... ... ... ерекшелігін ескере отырып, сабақта ойын
элементтерін көбірек ... ... 12 ... ... беруде оқу жүктемесін
азайтып, оқушының бос уақытын жеке қабілеті мен ізденуге жұмсауға мүмкіндік
туғызу көзделеді. ... ... 35 ... 5 ... оқу болады. Ал мұның
өзі білім беру парадигмасының ... ... ... ... ... ... ... [18]
Олай болса, тұлғалық-бағдарлық білім берудегі негізгі ... ... оның ... мен ... ... жете түсінуге көңіл бөлу қажет.
Оқулықтың сапалы жазылуына назар аударған авторлардың ... ... ... ... ... қызмет, кіріктіру,
пәнаралық байланыста оқыту және т.б ... ... ... ... ... ... - ... пән бойынша берілетін негізгі оқу кітабы.
Оқулықта пәннің бағдарламасы ... ... ... ... мен оқытушының
бірлескен әрекеттерінің құралы. Бұдан оқулықтың білім берудің құралы екені
жөнінде дәлелді қорытынды шығады.
Бұл ... ... ... ... ... және оның ... ... дене күшінің дамуы қатар жүреді. Баланың осындай барлық ерекшеліктері
қолайлы факторлардың әсерімен, дұрыс та ... ... ... ... және ... Баланың табиғи мүмкіндіктерін ескерудің
арқасында ғана осы ... ... ... ... мен ... дұрыс
анықтауға, баланың үйлесімді дамуын қамтамасыз етуге болады.
Оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... үнемі үйрету, ойлау әрекеттері түрлерін (талдау,
жинақтау, пайымдау,т.б.) меңгертудің ... ... ... ... ... ... ... қабылдау да жүзеге
аса алмайды, өйткені білімді меңгеру оны ... ... ... ... ... жазған С.Л.Рутинштейн «О мышлениях и путиях его исследования». [6]
Орыстың педагогика ғылымдарының аса көрнекті қайраткері К.Д.Ушинский
оқу ... жаңа ... ... ... деп білді. Жаңа
мәліметтерді «ескінің легіне» қосып тіндестіру ... ... ... ... ... ескі ... ... сайын жаңа үстемеленіп қосылып
отыру керек». Ол «жаңа ... ... ... ... мықты болған
сайын жаңа ұғым берік әрі жеңіл меңгеріледі», - деп ... ... ... ... ... ... оқушыларының жаңа
материалдарды оқып үйренуге дайындау жұмыстарын сараптауда аса көңіл ... ... Жаңа ... ... дайындауға бағытталған
тапсырмалардың саны.
- Оқушылардың дайындық деңгейіне ... ... ... мен ... ... ... тақырыптары өтуге ыңғайлы
кезеңдерге бөлінген. Бұл бөлімдер оқу жылы ішінде біртіндеп ... ... қиын ... үш ... ... Перспективалық дайындық. Басқаша айтқанда, біртіндеп
ұғындырылатын тақырып. Бұл кезде ... ... ... ... ... ... оқытуды бастау жүзеге асырылады.
2-кезең: Оқулықпен жұмыс кезеңі. Бұл ... ... ... ... ... жинақталады. Оқушылар жинақтау схемалары арқылы
саналы түсінуге бағытталады. Олар ... және үйде өз ... ... өз ... ... арқылы дәлелдеуге жұмыстанады.
Сонымен қатар осы кезеңде бірқатар ... ... ... оза ... ... да орындалып, оқушылардың
материалдарды қабылдау мүмкіндіктері артады.
3-кезең: ... ... ... жұмыс істеу арқылы
іскерлік дағдысы қалыптасады. Бұл ... ... ... ... гөрі, одан
алдын-ала сақтандыруға ... ... ... оқылған тақырып жаңа
тақырыпты оқуға негіз бола ... ... осы ... ... жаңа материалдарды оқып үйренуге дайындылығының
алатын орнын анықтау мақсатымен қала мен ... ... ... ... және ... ... ... сұрақтарға
берген жауаптарын, осы мәселе туралы пікірлерді жан-жақты талдай келіп,
жаңа материалдарды оқып үйренуге оқушыларды ... ... ... өзінің нақты қолданысын әлі де толық таппай отырғаны оқушылардың білім
сапасын ... ... ... ... ... аса назар
аударудың тиімді екенін көрсетеді.
4 жылдық бастауыш, 6 жылдық негізгі және 2 жылдық жалпы орта білімді
қамтитын ... ... ... жас ... ... ... 12 жылдық білім беру жүйесіне көшудің негізгі мәселелері
Еліміздегі жаңа білім беру реформасы 12 ... ... ... көшу
арқылы шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған
жаңа ұлттық үлгіні жасауды, «жалпыға ... ... ... ... бойы» үлгісіне көшуді және әлемдік білім беру кеңістігіне жедел енуді
қамтамасыз етуді ... ... оқу ... бастап 12 жылдық білім беруге кезең- кезеңімен
көшу ... ... күні ... беру ... ... көздейтін
Қазақстан Республикасының білім беру ... ... ... және ғылым министрлігінің алқа мәжілісінде мақұлданды.Бұл ... ... ... ... ... ... 2010 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспарына»,
«Қазақстан Республикасының білім беруді ... ... ... дамытудың
мемлекеттік бағдарламасына», Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... атты ... Болоньедегі Еуропа ... ... ... ЮНЕСКО –ның үздіксіз білім беру ... ... ... ... ... білім жүйесі
академиялы, түбегейлі деп бағаланатынын айта кеуіміз керек. Бірақ жыл ... оқу ... ... 11 ... берілетін білім көлемінің
ауқымдылығы оқу ... ... тыс ... ... ... ... мен
оқушылар денсаулығына кері әсерін тигізіп отыр. Қалыптасқан бұл жағдай
оқушылардың ... ... да ... ... ... жүрміз.
Осыған орай қазіргі білім беру тәжірибесінде білім ... ... ... ... ... ... құзырлылыққа жетуге бағдарланған
білім мазмұнын ... ... ... таңдағы еліміздің білім ұйымдарының
басты міндеті – баланың денсаулығына жағымды ... ... ... ... ... ... Біз өмір ... отырған уақыт алдыңғы толқынның заманына
мүлдем ұқсамайды.Бала болашағы оның жаңа тұжырымдарды ... мен ... ... таңдау жасауына, бүкіл өмір бойына өзгермелі жағдайларға тез
икемделе білу қабілетіне байланысты болмақ.Осыған байланысты мұндай ... ... ... нақты талап: ойлылық, салмақтылық, белсенділік,
әлеуметтік жауапкершілік,терең білімділік, кәсіби сауаттылық т.б. Бұл
оқушының ... ... ... ... ... айқындауға
тікелей мұрындық болады.
12 жылдық мектептің басты ерекшелігі – ... ... ... ... мен ойын ашық ... әр адамға табиғатынан ... ... ... іске ... ... ететін, өзін-өзі танып,
келешегін айқындауға саналы ... ... ... қоғамның экономикалық,
мәдени, саяси өміріне белсенді араласуға мүмкіндік беретін психологиялық-
педагогикалық институт ... ... ... ... Оның жаңа
құрылымына тоқталатын ... 12 ... ... беру ... ... тұрады. Бүгінгі күні осы құрылым мен жаңа ... ... ... ... ... әзірленуде.
Қазақстан халқына «Жаңа онжылдық – жаңа ... ... жаңа ... ... ... Республикасының
президенті Н.Ә.Назарбаев елдің басты байлығ адам екенін баса айтқан. Елді
жаңғырту ... іске ... ... ең ... біліміне, әлеуметтік және жеке амандығына байланысты.Осы
міндеттерді жоғары бейінді, білікті педагогтар ғана шеше алады.
12 жылдық білім беруде ... ... ... ... ... ... мен міндеттері:
1. Білім алуға құштарлығын арттыру.
2. Өзін таныта білетін жеке тұлғаны ... 12 ... ... ... жеке ... ... ... қолдану.
4. 12 жылдық білім беру қарсаңында информатика пәнін меңгерту.
5. Жоғарғы сыныптарға негізгі мектепті ... ... ... жүргізе отырып, бағдарлы сыныптарға іріктеу
жұмыстарын ұйымдастыру.
6. Бейінді білім беру арқылы жаңа білім мазмұнына тәжірибені ... ... 12 ... білім беруде оқытудың жаңа оқыту әдістемесін енгізу
арқылы жоғары ... және ... ... ... ... ... 12 ... білім беру қарсаңында мұғалімдердің ... ... ... ... реформасына көзқарасы айқындалады.
3. Мұғалімдер оқытудың жаңа әдістемесін енгізу арқылы біліктілігі ... ... ... оқыту арқылы оқушылардың ҰБТ-ға дайындық жұмыстары
жандандырылады.
5. ... ... ... ... ... ... деңгейі артады.
6. Оқушылардың кәсіптік бағдары анықталып, қоршаған ортаға ... ... 12 ... ... беру ... өту ... пән ... толық қанағаттандырылады.
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудың ... ... ... ала ... ... оқу ... мынандай
міндеттер қойылып отыр:
1. Білім беруді басқару ... ... ... ... бойынша жұмыстары Қазақстан
Республикасының білім беру ... 2015 ... ... ... ... ... көшуінің 2007-2024
жылдарға арналған Тұжырымдамасын іске ... ... ... ... ... ... ... 2010 жылғы
Жолдауының, Білім беруді дамытудың 2011-2020 ... ... ... ТМД ... мемлекеттердің
мұғалімдері мен білім беру қызметкерлерінің і съезі резолюциясының,
Қазақстан Республикасының үздіксіз ... беру ... ... ... инклюзивті білім беру
Тұжырымдамасының және басқалардың ... ... ... мен ... ұйымдастыру;
- ҚР БжҒМ-нің 2010 жылғы 9 шілдедегі № 367 Қазақстан ... ... орта және ... орта ... беруінің жаңа
Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа көшуі және ... ... ... орта және жалпы орта білім
беруінің типтік ... ... беру ... жөніндегі
бұйрығының орындалуын қамтамасыз ету;
- «Өзін өзі тану» пәнінің мектепке ... ... және ... ... мектептердің білім беру үрдісіне енгізілуіне қажетті
жағдай жасау;
- Баларды мектепке ... ... ... ... ... ... ... «Балапан» мемлекеттік бағдарламасын орындауға бағытталған
мектептке дейінгі тәрбиенлеу мен ... ... ... іске ... ... дербес жауапкершілікте болу;
- Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттырудың және Қазақстанның әлемдік
білім беру кеңістігіне кіруінің алғышарты ретінде көптілді ... ... ... ... ... ... дайындығын мамандықты таңдау нақтылығын
қамтамасыз етуші бейіндендірудің маңызды кезеңі ретінде ... ... ... ... әлеуметтендіру мақсатында мектептер
мен қосымша білім беру ұйымдарының арасында ынтымақтастықты ... Қала ... ... беру ... сапа ... ретінде
ҰБТ мен МАБ нәтижелерінің оңды қозғалысын ... ... беру ... субъектілерінің даму шарты ретінде ... ... беру ... ... қалалақ іздену тақырыбын
іске асыру негізінде инновациялық менеджмент қағидаларын енгізу
бойынша жұмысты жалғастыру;
- Педагогтардың кәсіби біліктіліктерін ... ... ... ... ... ... аттестациялаудың жаңа Ережесін
пайдалану.
2.Қаланың және білім беру ... ... ... ТЭЖ ... ... ... андрогогикалық парадигма
негізінде педагогтарды кәсіби жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыру;
- ... ... ... білім беру жүйесіндегі оқытудың
құзіретті моделіне көшу жөніндегі білім беру ... ... іске ... бағыттау;
Оқу орнының білім кеңістігіне ақпараттық-коммуникативтік
технологияларды енгізуді ... ... ... педагогикалық ойлар мен технологиялар банкін құру
бойынша жұмысты жалғастыру;
- 12 жылдық ... ... көшу ... ... ... ... ... қызметінің ролін арттыру.
3.Қала педагогтары:
- белсенді субъектілі позицияны кәсіби және жеке өсу, өмір ... ... алу ... ... қалыптастыру бойынша жұмысты
жалғастыру;
- Мемлекеттік жалпыға міндетті ... ... және ... ... іске ... қамтамасыз ету;
- Физика – ... ... ... ... ... ... ... жылдарға арналған
Тұжырымдамасының мәтінінде нақты ғылымдарды меңгеру сапасын
арттыруды қамтамасыз ... ... ... пәндерінің мұғалімдері біліктілікті ... ... ... білімі сапасының өлшемі ретінде
қарастырсын;
- Информатика мұғалімдері оқушылардың «Информатика» білім беру ... ... ... мазмұн мен талаптардың міндетті ең аз
мөлшерін әлемдік ақпараттық ... беру ... ... ... ... қамтамасыз етсін.
1.4. Бастауыш мектепте компьютерлік технологияны қолданудың қазіргі жағдайы
Бастауыш мектептерде оқудың сипаттық ерекшілігі болып, оқушылар ең
алғашқы күннен бастап ... ... ... ... күрт ... саналады. Бұл олардың көпшілігінде ақпаратты саналау мен ... ... ... ... Өйткені, бастауыш мектеп оқушыларында
адаптация - жағдайда бейімделу барысы мүлдем ... ал ... ... тез ... ... да осы ... ... ғылымының ең бір
басты мәселесеі оқыту процесінің тиімділігін ... ... ... ... ... ... үрдісінене жаңа
көзқарас, «мектеп пәнінің реестеріне кіретін әрбір ғылым пәнінің ... ... ... құрастыру проблемасына алдын алғы әзірліктер
жасау» (В.В Давыдов). Оқушылардың акпарат тасқынының салмағын қалыпты
көтеруі үшін, оларды ақыл-ой әрекетінің: заңдылықты іздеу, ұқсастық бойынша
ойлау ... ... ... ... тәуелділікті табу, теңеу,
жалпыны тауып, жекені ажырату, логикалық тұжырым құру секілді әдіс-
тәсілдеріне баулыған жөн. ... ... шешу үшін ... ... ... ... да табыспен қолданылып келеді.
Мектеп жасындағы кішкентайлардың дамуы үшін ... ... ... ... ... ... технологиялық институтында
(АҚШ) С.Пейперт жұмыс болып ... Оның ... 1968 ... ... ... ... ... интеллектуальды
қабілетін дамыту бойынша, соның ішінде мектеп жасындағы және мектепке
дейінгі ... да ... ... ... ... ... екі идея
алынды:
1) Интеллектуалдық дамудағы маңызда өзгеріс, тек ... ... ғана ... Мәдениеттілікті неғұрлым жедел өзгертетін жақын арадағы неғұрлым
сенімді жол компьютерді мектеп ... ... ... ... ... ... да ... зерттеулер 1980 ж адам
ресурстары жөніндегі ғылыми-зерттеу ұйымымен Моптгомери (АҚШ, Мэрлин штаты
) округы мұғалімдері мен ... ... ... ... Онда ... ... емес орта және ... орта мектептің оқушылары қатысты.
Эксперимент процесі кезінде мынандай әрекеттер болды: «Біріншіден, әр түрлі
мақсатта ... ... қай ... ... ... ... ... компьютермен жұмыс істеуі шектеулі және информатикамен
есептеуіш техникадан әзірлігі өте ... ... қол ... ... ... Осы ... ... кейіннен АҚШ- тың
басқа штаттарында қайталанып, мектептердің ... ... ... ... өсуі мен ... ... ... елдердегі сияқты біздің республикамызда ... ... ... ... ... ... ... енді
тек оқушылардың қазіргі заманғы компьютерлік технологияны менгеруі ғана
емес, өмірге жаңа ... ... ... қалыптастыру, жаңа қоғамның
адекватты талаптары туындады.
Біздің қоғамды ақпараттандыру ... ... ... ... ... кезеңін оныншы сыныптан жетінші сыныпқа түсірді.
Бұлай ету себебі, бұл ... ... ... ... ... мен ... ... да оқулық пәндерінде, бұрынғыдан
ерте кезенде кең және ұтымыды пайдалану мақсатында көздеді. Біріншіден осы
жастағы ... ... ... оң ... біздің
республикамызда да, шет елдерде де дамыды. Екіншіден, информатика – ... ... ... ... көзқарас қалыптастыру үшін оқыту тап осы
жастағы топтарда барынша игі жемісін беріп ... ... ... ... ерте жастан оқыту үшін пропедевтикалық кезен
(1-6 сыныптар) ұсынылады. Оның негізгі міндеті- ... ... ... ... ... ... қарапайым компьютерлік
тренажерды пайдалану ... ... ... ... қалыптастыру. Бұл міндетті шешу – ... ... ... уақыттарда компьютерді қолдану деңгейін терендете, келесі табыстарға
қол жеткізудің алғашқы әзірлік – дайындықтарын жасауға ... ... жаңа ... ... өміріне дайындайды.
Осылайша, информатиканы оқытудың ... ... ... ... ... ... мен ... сыныптардың оқу процесінде дайындық
кезеңіне ендіру, қазіргі қолданыстағы білім ... ... ... уақыт талабына сай адаптациядан өткізу қажеттігін мойындатудың белгісі.
Мұндай «төмен сырғу» (пәнді неғұрлым кіші ... ... ... ... болып тұрады және оны ... ... бірі ... ... ... ... оқыту, меңгеріп
үлгерілген ... ... ... ... отандық мектептің
мүмкіндігіне орай жаңасын жасау актуалды проблеманың біріне айналып келеді.
Бүгінгі күндері бастауыш сыныптарды ... ... ... әр ... аймақтарында жүйелі түрде жүзеге асуда, ... ... ... ... кейбір жеке пәндерді терңдете ... ... ... алгоритмдерді игеру және бағдарлама жасау
құралы ретінде кеңінен пайдалануда. Солардың ішіндегі неғұрлым белгісі мен
сынақтан ... ... РФ ... министрлігі ұсынып, бастауыш мектептегі
«КИД - Малыш» «Роботландия» ... ... ... есептерде» бағдарламалық-әдіскерлік жүйесі жұмыс істейді. Бұл
бағдарламаның көпшілігін тек ... ғана ... ... шет елдерде де,
соның ішінде АҚШ-та, Ұлыбританияда, Финляндияда, ... ... ... ... ... Осы ойындардың көпшілігі кейінірек
«Информациялық мәдениет», «Информатика ойындар мен есептерде» курстарына
ендіріледі. Ал ... ... ...... ... ... стилін
қалыптастыру, өз қызметін жоспарлай алу қабілеті, ... ... ... ... ... ... техникалық құралы өмірде,
тұрмыста, шығармашылықта, өндірісте қолдану. Курстың бастауыш мектеп ... ...... ... байланыстарды тілді және
математиканы оқыту барысында ... Осы ... ... үшін ... ... басқа да пәндерді беретін мұғалім (сынып жеткшісі) жүргізуі
тиіс. ... да курс ... әрі ... ... оқулықтармен
жабдықталған.
Бірінші сынып үшін курстың негізгі ... ... және ... ... ... ... тура және кері ... сандар құрамына
және қарапайым арифметикаға жаттығу, әріппен, ... және ... ... ... ... ... оқулығынан өзге, оқушы үшін «Компьютер ... ... атты бояу – ... ... ... ... ... рет көптеген заңдылықтар мен қағидалар,
жиын туралы түсінік, классификация және құрастыру ... ... ... ... үшін ... тапқышшы, есте сақтағыш» атты
жаттығулар, соны ішінде қаперлі де ұштайтын есеп кітапшасы қаралған.
Үшінші ... ... ... ... ... және ... Оқушы үшін аранайы оқу кітабы қарастырылған.
Төртінші сыныптағы негізгі мазмұн – ... тану менг ... ... үшін арнайы оқу кітабы қарастырылған.
Қарастырлыған бастауыш мектепте арналған ... ... ... ... оқу ... ... ... екі
жетекші компоненті бөліп қараауды қажет етеді. Олардың ... ... түп ... ... ... ... ... жасауға
жалпы көзқарас қалыптастыру болып саналатын, адам мен қоғам өміріндегі
информатикалық ... ... ... информациялық технологияны
машықтық қабілетті дамытушы құрал ретінде оқып-үйрену қажет. ... ... ... олар ... пәндерін математиканы, тіл
сауаттылығын, жаратылыстануды және т.б. «Оқу қызметіндегі жаңа технолгоияны
пайдалану» болып саналады. Осы екі ... ... де ... ... ... беред және білім саласын ақпараттандыруды, ақпарат боынша
білім стандартының ... ... ... ... мәдениетінің
қалыптасуые қамтамасыз етеді.
Компьютерлік технологияны мектепте қолданудың актуальды бола ... ... ... оқытқанда пайдалануда болып отыр. Осылайша,
информатиканы оқыту мақсатын ... жаңа ... ... ... ... ... ... оның оқудың жалпы мәселесін шешудегі
әлеументтік мүмкіндіктерін, оқушыларды тәрбиелееу мен ... ... ... ... 12 ... МЕКТЕПТІҢ БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРЫНДА «АЛГОРИТМ» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДЫҢ
ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1. 12 жылдық бастауыш эксперимент сыныптарында информатика пәнін оқыту
Жалпы орта ... ... ... ... басты мақсаты-
Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық-саяси
өміріне белсене араласуға дайын, құзіретті тұлғаны ... ... Ол 2008 ... ... ... 12 ... ... беру мазмұнына жан-
жақты көрініс тапқан. 12 жылдық жалпы орта ... беру ... ... ... ... потенциялы мен
психофизиологиялық ерекшеліктерін ... ... ... ... ... сондай-ақ негізгі мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беруге,
жоғары сатыдағы оқушыларды бейіндеп оқытуға ... ... ... қарастырады. Осы ... ... 2003 ... ... 12 жылдық білім беруді эксперименттен өткізу қолға
алынды. Мен осындай ... ... бар БҚО, ... ... ... ... білім беретін орта мектепте жұмыс істеймін.
Эксперимент сыныптарында дәріс берген экспериментатор- педагогтар ... ... ... ... саты ... толық меңгеріп, осы жүйенің
оқушыға тиімді және тиімсіз жақтарын саралай отырып, өз ... ... ... жылдық білім берудің өзіндік бір ерекшеліктері ерте ... ... оқу ... ... ... ... беру ... ұрпақтың білімінің толығуына, жан-жақты болуына, шынайы ... ... көп ... ... ... ... ... іске асыру жорлында жалпы педагогтар қауымының ... ... ... ... 12 ... ... ... терең адамгершілігі қалыптасқан жүйедегі құндылықтарымен,
сенімдерімен өз ... ... ... дамытудағы
инновациялық қызмет қабілеттілігін өздігінен жетілдіруге білікті маманды
талап етеді.
Қазіргі өмір талабына сай ... ... ... ... ... ... ... дайындықты
қалыптастырмайынша, балалар өз білім деңгейлерін көтере алмайды. ... ... ... ... сыныптан бастап енгізу қажеттілігі
туындап отыр. 12 жылдық эксперимент сыныптарының оқушылары ... ... ... ... ... ... дәрежеде дамуына
байланысты информатика пәнін жеңіл және тез меңгеруде.
Бастауыш сынып оқушыларына информатика пәнінің ... ... жаңа ... ... ... ... кез ... қолдануға болатындығына көз жеткізу керек. ... ... ... бойынша 2-5 эксперимент сыныптарында әрбір
сыныпқа аптасына 1 рет, ал жыл ... 34 ... ... ... ... күнтізбелік-тақырыптық жоспардың алғашқы бөлімдерінде
оқушылар «Техникалық ... ... ... ... ... ... ерекшелігі: оқушылар жылдам оқи
және жаза алмайтын болғандықтан, олар суреттеме бейнелер арқылы ... ... ... жүргізуге және оларды сабақтан жалықтырып
алмауға көп көңіл бөлінеді.. Осы мақсатта ... ... ... қоса оқыту әдістері қарастырылады.
Бастауыш сыныптарға арналған бұл бағдарламада оқушылар компьютермен
танысып, олар өзара қарым-ққатынаста болады, компьютер көмегімен ... ... ... ... ... қарапайым арифметикалық
есептерді шығарады, сурет сала біледі. Сонымен қатар оқушылар өз бетімен
өлең, әңгіме, ертегі құрастырады және де осы ... ... ... ... медиасауаттылық портфолиосында сақтайды.
12 жылдық эксперимент сынып оқушыларына информатика пәнін оқытудың
әдістемелік құралында қамтылған материал-математика, қазақ тілі, ... тілі ... ... ... Демек информатика пәнінің басқа
пәндерімен пәнаралық байланысы жақсы сақталған.
Оқушылардың бастауыш мектеп кезеңіне тән физиологиялық, ... әрі ... ... ... ... мүмкіндіктерін
пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Басқа пәндерді компьютерді пайдаланып
оқытуда бастауыш сынып оқушылары мынадай ... ... ... ... сабағында қарапайым арифметикалық амалдарды орындауға
арналған есептер;
- Ана тілі сабағында мәтіндік ... ... ... ... ... жазуға болады. Бұл балалардыңі тіл байлығын,
ойын тиянақты жеткізе алуын, шығармалық қабілетін және ... ... ... дүниетану сабақтарында графиктік редактордың алатын
рөлі өте зор. «Тышқан» манипуляторымен жұмыс істеп ... ... ... бояу ... ... Ән-күй сабақтарында әмбебап ойнауыш программасын тиімді пайдалануға
мүмкіндік бар. Бұл мұғалімнің ... ... ән ... жазу ... ... әр
түрлі өлеңдердің әнін тыңдауға,оған өзгертулер енгізуге,өздері
орындаған өлеңдерді компьютер арқылы тыңдауға мүмкіндік береді.
- Орыс тілі ... ... ... ... әр түрлі
ертегілерді тыңдауға,әрі эпизодтық бейнелерді көрсетуге болады.Мұндай
сабақтар ... ... ұзақ ... балалардың пәнге
деген,білімге деген құштарлығын арттыра түседі.
Бастауыш мектепке ... ... ... санитарлық-гигеналық
талаптарға зор мән беріп,компьютерлік сынып ережелерін ... ... ... мұғалім рұқсат береді,әрбір оқушы өз
тобына тағайындалып ... ... ... ... ... сынып
белсенділерін сайлау,компьютерді және оған қосылған басқа құрылғыларды да
іске ... ... ... оны ... ... және ... компакт-дискілерді жүктеуді мұғалім жүргізеді.Сабақ жүргізу
барысында қазіргі кездегі санитарлық талаптарға ... ... ... олардың денсаулығына қауіпсіздігі туралы санитарлық эпидемиологиялық
қорытындысы бар ... ... ғана ... болады.
Компьютерлер қолданылатын бөлмелер барлық санитарлық талаптарға сай болуы
тиіс.
Компьютерлік сыныпта оқушылардың өздері және ... ... ... үшін ... ... ... компьютерде үздіксіз жұмыс істеу
уақыты 10-15 минуттан ... ... ... ... ... жұмыс істеп болған соң,олардың көзге арнаған арнайы жаттығулар
жасауы керек,жаттығуларды балалар экранға ... ... ... ... ... үлкен орындауға тырысуы
керек.Балаларға қызықты болуы үшін жаттығулар ойын ... ... ... ... ... ... оқу-үрдісінде
жүйелі түрде пайдалану мынадай артықшылықтарды аңғартады.
-оқу-тәрбие үрдісінің қарқынын жоғарылату;
-оқытудын сапасын арттыру;
-оқушылардың дүниетанымын,кеңейту;
-оқушылардын компьютерлік сауаттылығын және ... ... ... ... ... ... ... суреттемелер
арқылы келтірілді.Нәтижесінде:бастауыш сынып оқушыларына эксперименттік
тәжірибелер жүргізу барысында оқушылар ... ... ... ... ... алу ... ие болатындығының куәсі
болдық.
Информатика пәнін оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың ... ... ... ғана шығармашыл,дарынды шәкірттің
шығары анық.
2.2.Бастауыш сыныпта ... ... ... ... және ... ... арақатынасы
Соңғы уақытта , техника мен ... ... ... дамуы
біздің өмірімізге өте берік кірді, әрбір адам,балалық шағынан бастап оны
меңгеруге тиісті. Ал ол үшін ... ... ойды ... ... ... элементтерін де білу керек.
Өз ойын дәйекті, ашық және қайшылықсыз түрде баяндау ... ... ... тығыз байланысты.Мұндай ұсталық алгоритмдік
деп ... Оның ... адам өз ... көргенде осыған қарап
алгоритмін құра ... , ... оның ... ... ... ... мен ... үшін оқутудың пайдалы жақтарын
көрсетеді .Алгоритмді ... кіші ... ... ешқандай қиындық
тудырмайды, себебі алгоритмді құрастыру және орындау ... ... ... ... ... ... ... алгоритмнің жаңа
түрлерін меңгеруде.
Алгоритм сабағындағы маңызды нәрсе алгоритмдік ойлауға көп ... ... , ... ... ... ... орындалуында болуы
керек. Оқушылар командалар тізбегінің дұрыс орындалуына көз жеткізу ... ... олар қол ... ... ... егер шарт ... ... нақты нысанмен жұмыс атқарғанда, оқушылар ... ... ... мен ... ... ... Осы
үшін оқушыларға қажетті әдістер:
• Әрекеттің ортақ шешімін табу;
• Берілгендердің ... ... ... ... ... ... тізбектілігін анықтау;
• Тізбекті әркетті дұрыс жазып көрсету;
Осы деңгейде оқушыларда ... ... ой ... ... олар,а есептер түсінікті болады, берілгені арқылы олар ... ... ... ... курсында алгоритмнің алатын орны
Алгоритмді құрастыру – қиын мәселі, сол ... ... ... оны ... ... қылу керек, сол арқылы оқушылардың
логикалық ойлау ... ... ... үшін , 1-ші ... ... ... ... «көруді» үйрету
керек және өз әрекеттерінің алгоритмдік бейнесін түсіну ... ... ... бастау керек,оларға қолжетімді , ... ... өту ... ... болады, тұрмыстық
заттарды қолдану алгоритмін, тамақ істеу және ... ... ... ... «алгоритм» терминін айтпай-ақ
,нақты әрекеттерді есептің шешімі болып табылатын ... ... ... ... Бұл ... ... ... сипаттамасын
құруды үйренеді, оның толықтай ... әр ... ... көрсетеді.
Байқалатын нәрсе, «алгоритм» ұғымын көбіне ... ... ... бастауыш сыныптарда берілетін ережелер ,оның қасиеттеріне кей кезде
сай келмейді.Бастауыш ... ... тек ... ... ... нақты мысалда көрсетіледі, жалпы түрде емес, ол жерде
көптеген операциялар орындалмай қалады. ... ... ... ... ... математика, өзін-өзі тану, қазақ тілі немесе қарапайым
өмірдегі есептердің шешімін табуға ... ... ... ... ... ... талаптар
Білімділік:
1) Оқушылар алгоритмнің пайда болу тарихын білу керек.
2) Алгоримнің анықталуын, оны жазудың әдістерін білу керек.
3) Алгоритмнің негізгі қасиеттері жайлы білу ... ... ... құрылымын білу керек.
Барлық осы білімдер оқушыларға алгоритммен ... ... ... келесі
дағдыларын үйрету керек:
1) Алгоритмді орындау арқылы нақты нәтижені алу.
2) Алгоритмді өзгерте алу ... жаңа ... ... үшін ... ... жаңа ат беруге.
3) Мысал келтіру арқылы , алгоритмді шешу.
4) Қателерді тауып, оны түзету.
5) Есепті орындау барысында, алгоримді жаза алуы.
6) ... есеп ... ... ... ... ... адам ... алгоритмді ,өздігінен жеке құрастыра алу
және оның шешімін дұрыс көрсете алу.
2.2.4. Алгоритм құрылымын ... ... ... ... ... ... ... кезінде, мұғалім келесі әдіс-
тәсілдерді қолдану керек:
1. Оқушыларға алгоритм тақырыбын түсіндіргенде міндетті түрде ... ... ... ... ... ... ... алгоритмді құрғанда қатемен құруға болады, сол арқылы
олар өз қателерін таба алады.
Оқушылар құрған алгоритмде ... ... ... ... ... шарттар тұжырымдалмаған;
• Кейбір қадамдар қалып кеткен;
• Қадамдардың толық жазылмауы;
• Қадамдар дұрыс тізбектелмеген;
• Шартты тоқтататын қадамның болмауы;
• Алгоритм атының болмауы .
3. ... ... ... ... оқушыларға көмек көрсетіледі.
Мысалы:
• Мұғалім немесе оқушы ... ... ... ... ... қателер пайда болса, оқушыларға ... ... ... ... ... ... құрылған сабақтан егер оқушы қалса, онда оған сол
алгоритмді құруды ұсыну. ... оны құра ала ... ... ме? Қол ... нәтижеге жетті ма?
4. Оқушыларға алгоримді құруға эксперименттер жасауға рұқсат беру
керек, яғни нақты ... ... ... аяқталғанда мұғалім нақты әрі , кең көлемде алгоритмді ... ... ... беру ... ... та , ... та ... ойлау мұғалімге
де , оқушыға көп пайдасын тигізеді.
Кейінірек, ... ... ... ... ... ... ... ,оларға алгоритмнің біздің
өмірімізде алатын орны ерекше екенін түсінуге болады.
Алгоритмді оқу ... ... ... , әр ... ... болады . Оларға мысал ретінде:деректерді сұрыптау, қажетті
ақпаратты іздеу, ... және ... ... қолдану, есепті
құрастыру, деректердің анализы, есептерді шешудің түрлі ... және ... ... біз ... ... ұсынамыз , себебі ол жаттығулар
мұғалімге бастауыш ... ... ... ... ... көп
үлесін тигізеді.
Ол жаттығулар түрлі сабақтарда, сонымен қатар тек информатика
сабағында да ... ... ( ... ... өткенде).
2.3 Алгоритм оның қасиеттері, бастауыш мектепте информатика ... ... ... ... ... ... ... қолдануға,
ол жерде оқушылар тек алгоритм мен ғана емес, информатика ... ... ... ... ала ... ... – көзделген мақсатқа қол ... үшін , ... ... әрекеттер бұйрық түрінде жазылады.
Алгоритм мысалдары: техниканы қолдану жолдары; медициналық нұсқаулар;
гимнастикалық жаттығулар және т.б.
Алгоритмге тағы мысалдар келтіріндер,өмірде кездесетін. ... ... ... ... ... ... болады, кейде бұл тәсіл ыңғайсыз болып
табылады. Алгоритмді жазудың ... ... ... ... тілі.
Алгоритмдің тілдің командалары– 1-ден 9- ға дейін:
- жоғары бір ... ... ... бір торкөз түсу
- оңға бір ... ... ... бір ... ... жоғары қарай оңға бір торкөз көтерілу
- төмен қарай оңға бір торкөз жүру
- төмен қарай солға бір ... ... ... ... ... бір торкөз жүру
Сызылған нұсқағыштар ... ... ... ... ал
сызылмаған нұсқағыштар қозғалыс сызығының салынуын ... ... ... ал ... сол ... , қанша клеткаға жылжуды көрсетеді.
Мысалы, үшбұрышты салу ... ... ... ... ... , ... Суреттің
басы – суреттегі нүкте
2. Сөздің тәсіл – алгоритмді қазақ тілінде жазу.
Мұндай тәсілмен біз ... 1 ... , ... ... ... ... тәсіл– алгоритмді кесте түрінде жазу.
Мысалы, тапсырма : сөйлемшенің мағынасын табу,егер а=2, 3, 5, ... ... ... |2 |3 |5 |6 ... |7 |8 |10 |11 |
4. Блок – ...... блок-схема түрінде жазу.
Графикалық алгоритмдерде келесі блоктар қолданылады:
|№ |Блок атауы ... |
| ... басы | |
|1 | | |
| ... соңы | |
|2 | | |
| ... ... | |
|3 | | |
| ... ... | |
|4 | | |
| | |да |
| | |нет |
| ... | |
|5 ... | |
5. ... ... ... ... ... символдар
көмегімен жазу.
3 – 8 тапсырма арқылы оқушылар алгоритмді жазу туралы білімдерін
бекіте алады. Сонымен ... ... ... ... ... ... ЭЕМ және т.б. Маңызды, оқушылар алгоритмді ... ... ... ... білу ... ... ұзақ жұмыс істегенде көз шаршайды. Одан құтылу үшін
уақыт өте келе көз ... ... тұру ... Көз ... ... ... ... сыныбындағы оқушының сақтайтын тәртібін құрастырыңыз.
Тапсырма 5
Баланың компьютерге жету ... ... ... | | | |
|1 ... ... ... | ... тазалықта ұстау |
| | | | |
|2 ... кию | ... ... ... |
| | | | |
|3 ... бояудың | ... ... болу үшін |
| ... қою | | |
|4 ... бар ... ашу | ... үшін қажет |
| | | | |
|5 ... ... ... | ... белгілі жерде ұстау |
| |қыстыр | | |
|6 ... бар ... | ... бояу жете ма? |
| ... | | ... ... ... Краскар бар құтыны ашу.
2. Ішіне кисточканы салу.
3. Красканын бар жоғын түгендеу.
4. Халатты кию.
5. ... ... ... ... Еденге газетті төсеу.
7. Газетті салынған суреттің астына төсеу.
Алгоритм ... ... ... 9
Оқушыға математика сабағынан бірнеше тапсырма үйге берілді. Үйге
келгенде ол ... үй ... ... ... ке йін далаға шығамын деп
ойлады. Бірақ ... ... оған ... ... ... ... ... келесіні қайталау:
Кезекті есепті шешу.
Кешкі асқа дейін серуендеу.
Цикл соңы.
Келесі күні оқушы осы үй ... үшін «2» ... ... Оқушыға
неліктен мұндай баға алғанын түсіндіріндер.
Тапсырма 10
Қоңырау уақытысында қарны ашқан оқушы ... ... алу ... ... ... ... оған келесі алгоритмді
қолдануды ұсынады ... ... ... ... ... ... ... соңы.
Самсаді жеу.
Оқушы самса жей алады ма? Оқушы тоқ болу үшін, алгоримді ... ... ... ... еске ... Ертегіде
мыстан сарбазға шақпақтарды табудың келесі ... ... ... ... ... итті ... ... отырғызу.
Қалағанынды алу.
Екінші бөлмеге кіру.
Итті ұстау.
Орамалға отырғызу.
Қалағанынды алу.
Үшінші бөлмеге кіру.
Итті ұстау.
Орамалға отырғызу.
Шақпақты алу.
Қалағынынды алу.
Шығу.
Шақпақты беру.
Кейбір әрекеттердің орындарын ауыстырып , ... ... ... ... адам ... ... , ешкіні, орамжыпырақты өзеннің арғы
бетіне көшіру керек. Ол тек қасқырды,немесе ... ... ... алады. Бір жағалауда қасқыр мен ешкіні,немесе ешкі мен орамжапырақты
біргеқалдыра алмайды. Басқа жағалауға өтудің алгоритмін құрастырыңыз.
Тапсырма 13
х саны беріген және оның ... ... ... 3-ке бөлу;
• х санын 2-ге көбейту;
• нәтижесін айту;
• сол ... 4-і ... ... ... 7-і азайту.
Осы әрекеттер екі түрлі алгоритм ... ... ... бола ма? Х ... ... кесте құрастыру.
13 тапсырма арқылы оқушыларға алгоритмнің қасиеттерін көрсетуге
болады.
Тапсырма 14 пен 16 ... ... ... ... ... , оқушылар алгоритмдерді бір бірінен ажырата алуы керек.
Тапсырма 14
Түрлі тізбектер берілген. Қандай тізбектер екенін анықтаңыз. Әр ... ... | ... ... ... алу. ... көмектесу. ... ... ... ... ... ... ... тіліне қарама қарсы 2 |
|Жазғы демалыстар аяқталды. |рет айналдыру. |
| ... алу. ... ... ... ... ... фигура болды: үшбұрыш, шеңбер және төртбұрыш. Олар үш үйде ... ... бар биік ... үй, ... ... бар биік ... ... терезесі бар аласа шатырлы үй.
1 2 ... ... қай үйде ... ... Үшбұрыш пен шеңбер үлкен терезесі бар үйде тұрады;
... мен ... биік ... үйде ... ... ... ... қолданыныз:
1. Заттарға қатысты ақпараттардың барлық шарттарын қарастырыңыз.
2. Барлығынан неғұрлым таныс затты анықтаңыз.
3. Осы зат ... ... ... ... ... ... ... шығарыныз.
Жауабы:
- үй №
- үй №
- үй №
Тапсырма ... ... бар: ... және ... :Үш үй ... ... мен
терезесі бар , терезесі бар құбыры жоқ , құбыры бар терезесі жоқ
1 2 ... ... үш ... ... ... Шеңбер мен төртбұрыш терезесі бар
үйде тұрған , төртбұрыш құбыры бар бір үйде тұрған.
Қай фигураның қай ... ... ... ... мына жоспарды
қолданыныз:
1. Заттарға қатысты ақпараттардың барлық шарттарын қарастырыңыз.
2. Барлығынан неғұрлым таныс затты анықтаңыз.
3. Осы зат туралы ... ... ... ... ... ... шығарыныз.
Жауабы:
- үй №
- үй №
15 мен 16 есептегі жоспарларды алгоритм деп ... бола ма ? ... ... ли план может быть алгоритмом? Каждый ли алгоритм –
это ... ... ... тек ... сабағында ғана
кездестірмейміз. «Математика», «Орыс тілі», «Қоршаған әлем» ... ... де ... ... ... айта кететін нәрсе, ол жерде
термин ретінде кездеспейді. ... ... , ... ол пәндерде
барлық оған тиісті қасиеттері айтылмай кетеді.
2.4. Алгоритмді әр түрлі сабақтарды оқытудың алғышарттары
2.4.1.Алгоритм және «Қоршаған әлем»
Табиғаттануды ... ... ... ... ... ... «Жаратылыстану» және т.б. – пәндерде ... жиі ... ... , су ... ... ... мен
өсімдіктердің даму сатысы, фотосинтез және т.б. ... ... ... ... да кездестіруге болады:
Тапсырма 1
Күн тәртібіне сай суреттерді нөмірлеңіз.
Тапсырма 2
Кофе сусының алгоритмінің дұрыс құрылу тізбектілігін ... ... ... ... ... ... бар ... кофе сусының құю.
Бір қасық сусынды алу .
Сусынды тұнғанға дейін күту.
Кастрөлге бір стакан ыстық су құю.
Сусынды стаканға құю.
Тапсырма 3
Талдарды ... ... ... тауып, жазыңыз.
Тапсырма 4
Бағдаршам белгілеріне сөздерді дұрыс анықтау: "Назар ... ... ... ... белгілері ауысады?
Тапсырма 6
Кім суретте бейнеленген? Сұраққа дұрыс жауап беру ... ... ... ... ... мағынасын табыңыз.
2. Мағынасы 56 тең болса, суреттің облысын бояныз, ... ... ... Егер ... 36 тең ... онда қара ... ... 42 тең болса , онда суретті боямаңыз.
3. "Бос торлардың" үстіндегі сөздердің мағынасын табыңыз .
4. Әріптерді мағынаға сай қойып шығыңыз.
5. Сөзге және ... ... Сіз ... ... ... орыс тілі сабағында
Бастауыш сыныптағы оқушылар алгоритммен жиі ... ... ... және ... да талдаулар жасалған кезде. Сонымен
қатар, оқушыларды қандай да бір ережелермен ... ... блок ... жиі ... Тағы айтатын нәрсе, алгоритм түсінігі жайлы орыс тілі
және әдебиет сабағында балалар ... мен ... ... алу ... ол үшін ... ... болады.
Тапсырма 1
Ребустарды шешу алгоритмі:
1. Егер суреттер:
• Біріншісі екіншісінің ішінде;
• Біріншісі екіншісінің сырттында;
• Біріншісі алдында, екіншісі артында, -
онда біз ... ... ... ...... ... ... т.б..
2. Мәнді сөзді жауап ретінде алу.
Алгоритмді қолдана отырып, келесі ... ... ... оқыңыз.Әр нұсқағыш білдіретін сөзі бар ... ... ... табыңыз
Тапсырма 3
Алгоритмдік нұсқағыш тілі арқылы МИР сөзінің алгоримін жазыңыз.
Алгоритмді ... сол жақ ... ... 4
Схема түрінде жазылған алгоритм арқылы мақалды табыңыз .
1. 2
5. 3
4. 6
7. ... 9
12 ... ... ... ... отырып, сөйлемдегі зат ... ... Зат ... ... Зат ... ... сөзді табыңыз.
3. Сол сөзге септік сұрағын қойыңыз.
4. Сұрақ қою арқылы септікті анықтаңыз.
Терезенің ар жағында қар ... ... ... ... ... құрыңыз.
Тапсырма 6
Сөзді талдау әрекетінің дұрыс тізбектілігін анықтаңыз. Әрекеттер
тәртібін анықтаңыз. Мұндай схеманы алгоритм деп ... бола ма? ... ... ... ... оқып ... ... табыңыз.
Жалғауды табыңыз.
Сүйеуді табыңыз.
Тапсырма 7
Қателермен жұмыс істеуге арналған жаднама берілген:
1. Қате жазылған сөзге қатысты, қатемен ... ... ... ... ... істеу ережесіне қатысты бірнеше сөздерді жазып
қою
3. Сол сөздерден сөйлем ... Қате ... ... ... алып ... Орфограмманың астын сызу.
6. Сол сөзді құрамына талдау.
7. ... қай ... қате ... ... ... қатысты қатемен жұмысты жасаңыз : ошипка.
Қажетті нәтижені алдыңыз ба? Жауапты түсіндіріңіз.
2.4.3. Алгоритм математика ...... ... АЛГОРИТМ-ді тапқан ғылым. Сол себепті
осы ... ... ... ... жөн. ... ... қосу,
азайту,көбейту, бөлу, алгебралық түрлендірулер, геометриялық фигураларды
салу ,мұның бәрі- ... ... ... , ... ... қасиеттер мен дұрыс жазылуының барлық жақтарын анық ... ... ... тілі ... үш ... ... ... Алгоримтді құруды сол жақ бұрыштан бастаныз.
Тапсырма 2
5 санның табудың алгоритмің қарастырыңыз, біріншісі 3-ке тең, ... әр ... 2 есе ... 3 ... ... Оны 2 есе ... ... болған нәтижені 2 есе қосыңыз.
4. 3 операцияны 5 саны пайда болмағанша қайталаңыз.
+2 +2 +2 ... ... ... ауызша және схемалық сипаттамасын
құрыңыз:
• 4 санды жазыңыз , ... 1-ге тең, ... әр ... 2 есе
көп;
• 4 санды жазыңыз , біріншісі 0, екіншісі біріншісінен 1-ге көп, үшіншісі
екіншісінен 2-ге көп, ... ... 3-ке ... 6 санды жазыңыз, біріншісі 9, екіншісі 1, ал қалғандары алғашқыларының
суммаларына тең.
Тапсырма 3
Алгоритмді кесте ... ... ... « 1-ден 6-ға ... сандарды жаз. Әр қайсысын 2,3 есе қосу».
|+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|3 | | | | | | ... ... ... жеке ... ... шешілу схемасын толтырыңыз. Берілгендерді тіктөртбұрышқа
салыңыз. Шеңберге – есептің сұрақтарын. ... ... ... қойып
шығыңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Есеп: " Асел 12 открытка алды, ал Даурен 3 открыткаға кем алды. Балдар
жалпы ... ... ... ... ... схема арқылы алгоримді табыңыз
басы
а
*7
иа < 35 ... ... ... |0 |1 |
|1 ... ... ... |1 |
|2 ... ... және табиғаттағы ақпарат. |1 |
| ... және көру ... ... | |
|3 ... сезу, иіс сезу және дәм сезу ақпарат түрлері|1 |
|4 ... ... ... ... ... |1 |
| ... ... Көз ... | |
|5 ... және оның ... ... ... |1 |
| ... | |
|6 ... ... |1 |
|7 |№1 ... жұмысы |1 |
|8 |Paint ... ... Іске қосу мен оның |1 |
| ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... | |
|9 ... және ... ... |1 ... ... және ... ... |2 |
| ... ... сабағында. | ... |Word pad ... ... |1 ... ... теру әрекеттері. |2 ... ... ... тілі сабағында |2 ... |№2 ... ... |1 ... |Геометриялық фигуралардан заттар құрастыру. |1 ... ... және оның ... |2 ... ... және ... ... ... |1 |
| ... ... жасау әрекеттері | ... ... және оның ... |1 ... |Жиындардың бірігуі мен қиылысуы |2 ... ... ... |4 ... |№3 ... ... |1 ... ... программасы арқылы сандық ақпараттарды|2 |
| ... ... | ... ... ... ... ... |2 |
| ... ... ... | ... |№4 ... ... |1 ... ... |1 |
| ... |34 ... ... ... жоспары
(аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)
|Сабақ |Тақырыптар ... ... саны ... | | |
|1 ... ... ... ... ... |1 |
| ... қауіпсіздігі. Көз жаттығулары. | |
|2 ... даму ... |1 |
|3 ... |1 |
|4 ... әрекеттер |1 |
|5 ... |1 ... ... ... |1 |
|8 ... түрлері |1 |
|9 |№1 ... ... |1 ... ... ... ... – блок – ... түрінде|1 |
| ... | ... ... ... |2 ... ... алгоритмі |4 ... |№2 ... ... |1 ... ... ... |4 ... ... |2 ... |Жиындарды салыстыру топтау |3 ... ... ... |1 ... |№3 ... ... |1 ... ... ... қатынастар |1 ... ... ... ... және жалған |3 ... |№4 ... ... |1 ... ... |1 |
| ... |34 ... ... 12 ... ... беруге өтудің эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыру
туралы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің 327 бұйрығы. ... 10 ... // ... ... 12 ... ... ... орта буынының білім мазмұны //
Қазақстан ... -2006. -3.-С. ... ... М «12 ... оқу ... көшу ... // ... -2004–С.1-3-5б
4. Құланбай Ә «Он екі жылдық білім беру жүйесі» // Егемен Қазақстан.
2003.-С. 22 ... ... Ж ... комплекстік жүйесінің әдістері» Қызылорда,
1929ж -58б
6. Рахметова С.Р «Бағдарламалар. 12 жылдық мектептің 1-4 ... ... ... М ... білім кеңістігіне ену мақсатымыз» //
Қазақстан Мұғалімі. -2006.-30 қыркүйек. –Б.3
8. Құсайынов А «Он екі ... ... ... // ... -2001. –С.24 ... ... А «Сапалы білім-заман талабы» // Егемен Қазақстан. ... ... ... ... ... ... ... // Егемен
Қазақстан. -2005. -23 маусым. –С.139.-4б
11. Құтпанбаев Ә «Он екі жылдық білімнің қажеттілігі // Ұлт ... ... ... Республикасында 12 жылдық жалпы орта білм ... // ... ... және ... ... -2006. ... ... Республикасында 12 жылдық жалпы орта ... ... // ... -2006. -2.- С. 6-11б
14. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім ... ... // ... ... -2004-С. 20 қаңтар
15. Әбілқасымова А «Мектеп реформасы: 12 жылдық білім ... ... пе? // ... ... ... ақпан
16. Өтеғали Е «12 жылдық ... ... ... ... ерекшеліктері» // 12 жылдық білім беру. -2007.-12б
17. Буранбаев Л.С ... ... беру ... қызметі негізінде
12 жылдық білім беру жүйесіне көшу» ... ... // ... ... -2004. -2 ... «6 ... балалардың психологиялық аспектілері» // ХХ1 ғасыр
мектебі. -5-7б
19. «12 жылдыққа көшу ... ... ... ... информатика пәнін оқытудың үлгісі» Информатика негіздері
2008ж-№2-24б
20. ... ... ... ... ... Қ. «12 ... білім беруді жүзеге асырайық» // Қазақстан
мектебі. -2005.- №7. -3 б.
22. ... Ю.К., ... В.А., ... Н.А и др. ... ... 1988. – 479 ... ... Д.Ж. «Бастауыш кластар педагогикасы. ІІ бөлім – Дидактика –
Благоевград кітап баспасы. 1983.
24. Огородников И.П. «Сабақтың тиімділігін көтеру» - М, ... ... ... С.Л. ... және оны зерттеу жолдары» - М. 1968-347 б.
26. ... т.б. ... ... ... ... ... бағддарламаларын әзірлеуге және ... ... ... ... РБК, 1998.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"қауіпті жүктер. олардың классификациясы"4 бет
11 сыныптарға арналған «соңғы қоңырау» салтанатты жиынының сценарийі. 2008 жыл5 бет
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында түрік лицейі оқушыларының зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру92 бет
Бірыңғай бюджеттік сыныптама6 бет
Бастауыш мектепте сөз таптарын оқыту26 бет
Бастауыш сынып оқушыларын ана тілі сабағы арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу64 бет
Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру40 бет
Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастыру мәселелері70 бет
Бастауыш сынып оқушыларының әдебиеттік оқу сабағында сөздік қорларын дамыту97 бет
Бастауыш сыныптарда бейнелеу өнері сабағында оқушылардың көрнекілік арқылы қызығушылығын ояту және құзыреттіліктерін дамыту24 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь