Муниципалдық менеджмент

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3 . 5.

I ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫН АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 .19.

1.1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ...6 . 14.
1.2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14. 19.

II МУНИЦИПАЛДЫҚ МЕНЕДЖМЕНТКЕ ТҮСІНІК ... ... ... ... .20 . 27.

2.1 МУНИЦИПАЛДЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТЕ БҰЛ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІЛІМДЕРІНІҢ СИСТЕМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 . 23.
2.2 МУНИЦИПАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҰЖЫРЫМЫНЫҢ ЖОСПАРЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23 . 27.

III АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЕРЕКШІЛІКТЕРI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28 . 37.

3.1 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28 . 31.
3.2 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН КӨТЕРУГЕ АРНАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР МЕН ЖОБАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 . 37.

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38 . 40.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41.
КІРІСПЕ
Бүгінгі күнде қазіргі экономиканы тереңінен талдау қажеттігі, оның бүтіндей сипаттамасы, тұрақтылығы, әлсіз жағдайларын анықтау қажеттілігі өзекті тапсырмалардың бірі болып тұр. Әлеуметтік- экономикалық реформаларды ғылыми негіздеу үшін нарықтық қатынастардың дамуы мен қалыптасуы жағдайында үлкен мәнге аймақтық экономика ие болып отыр.
Қазіргі кезде негізгі шаруашылық ету қызметі аймақтарда жүзеге асырылады. Оларға өздігінен әлеуметтік – экономикалық мәселелерді шешуге және аймақаралық байланыстар жасауға мүмкіндік берілген. әр аймақ еліміздегі шаруашылық кешенді белгілі бір орынды алады, осыған қоса басқа аймақтармен бүтіндей экономикалық бірлікті құрайды.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы әр аймақтың өзіндік табиғи ресурстары, оларды орналастырудағы ерекшеліктері, ұлттық және тарихи белгілері, экономикалық даму деңгейі, өзіндік шаруашылық құрылымы бар.
Соңғы жылдары нарықтық қатынастарға өту барысында аймақтық экономиканың ерекшелігі. Аймақтың экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу қазіргі кездегі тез арада шешуді талап ететін проблемалардың бірі болып отыр.
Аймақтық дамуын мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаты- аймақтарға экономикалық өсуге жету арқылы бүкіл республикалық экономиканы жақсартуды қамтамасыз ету.
Қазақстанның әрбір аймағы өзіне тән табиғи ресурстарға, олардың қалыптасу ерекшеліктеріне, ұлттық немесе табиғи белгілеріне, өзінің шаруашылық құрылымына, экономикалық дамуы мен мамандандыру деңгейіне ие. Әрбір аймақ, бiрiншiден, мемлекеттің шаруашылық кешендерінің белгілі бiр орнын алса, екiншiден, ел басқа айналыммен бірігіп бүтін экономикалық бірлік құрайды. Сондықтан мемлекет туралы білім оның барлық айналымын жан- жақты зерттеуден құрылады.
Аймақ экономикалық мазмұны рационалды, ғылыми негіздерден саясат пен стратегия әзірлеуді талап етеді. Қазіргі кезде әрбір аймақтардың мүмкіншіліктері мен ерекшеліктеріне байланысты нақты экономикалық мәселелерді шешуде дифференцияланған бағытты қолдану ерекше маңызды тек аймақтың барлық табиғи, экономикалық, демографиялық, геогрфиалық және тағы басқа ерекшеліктері мен жағдайларын жан - жақты қатаң есепке алу ғана экономиканың көтерілуіне қатысты негізгі тапсырмалар мен мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Бұл жұмыстың мақсаты – аймақтың әлеуметтік – экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттік реттеуді тиімді жүргізу жолдарын анықтау, аймақ экономикасын дамыту болып табылады. Және де муниципалдылық менджметтүсінігі қазіргі кезде басқарудың тиімді түрі ретінде қаралады нарықтың экономикасын талаптарына сай келеді. Жергілікті жеке меншікті басқару формасы бойынша муниципалды меннджмент. Жергілікті өзін - өзі басқаруға ұқсас болып келеді. Жергілікті өзін - өзі басқаруға тұрғын халық тікелей сайлау жолымен, сондай – ақ халық топтары жинақы тұратын аумақты қамтитын селолық және қалалық жергілікті қауымдастықтардағы сайланбалы және басқа жергілікті өзін - өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырады. Муниципалдық менеджмент басқарудың жаңа системасы болып қана қоймай, ол нарықтың экономиканы түсініп соған толық жетудегі мақсатқа сәйкес келетін шешім болып табылады. Яғни республикада басқарудың командылық - әкімшілік системасының көріністері қалдықтар әлі де жергілікті демократиялық басқаруды тенейді.
Бұл курстық жұмысымдағы барлық аймақтар үшін жалпы аймақтық тапсырмалары:
- бұл экономика құрылымын реформалауды жүзеге асыру:
- жеке аймақтардағы депрессифті жағдайдан шығару:
- әлеуметтік, нарықтық инфрақұрылымды дамыту:
- экономиканы тұрақтандыру:
- аймақаралық көлік жүйесін дамыту:
- экологиялық қауіпсіз жағдай туғызу:
- кәсіпкерлікті дамыту.
Жалпы, аймақтық экономиканың негізгі тапсырмасы, аймақтардың экономикалық және әлеуметтік даму стратегиясын жасап шығару болып табылады.
Курстық жұмыстың құрылымы негізінен 3 бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде жалпы аймақ, аймақтық саясат түсінігі, оларды жүзеге асыру қарастырылған.
Екінші бөлімінде муниципалдық менджментке түсінігін беріп оның тұжырымын жоспарлаудың қарастырылған
Үшінші бөлімінде Алматы қаласының дербес аймақ ретінде дамуына сипаттама беріп, экономикалық даму жолына талдау жасап, экономикасын реттеу ерекшеліктері қарастырылған.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. "Қазақстан-2030" даму стратегиясы.
2. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтж жоспары туралы. 2000 жылдың 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң N722 Қаулысы.
3. Қазакстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтiк жоспарын жасау ережелерiн бекiту туралы 2000 жылдың 3 наурыздағы Қазақстан Республикасы Үкiмiнiң N432 Каулысы.
4. Құрманбаев С.Қ Муниципалдылық менеджмент Алматы 2000.
5. Ихданов Ж., Орманбеков Э. - Экономиканы мемлекетiк реттеудiң өзектi мәселелерi. Алматы; Экономика, 2002.
6. Коньюнктурные обследования. Агентство по статистике и анализу РК - 2003 - январь.
7. Казахстан 1991-2001 годы: Информационно-аналитический сборник. Агенства РК по статистике – Алматы: Экономика.
8. Web – сайттан http: www minfin.kz.
9. Web – сайттан http: www.government.kz.
10. Web – сайттан http: www.almaty.kz.
11. Web – сайттан http: www.stat.kz.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ.....................................................................
......................................3 – 5.
I ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫН АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК
АСПЕКТІЛЕРІ.................................................................
...............................6 -19.
1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУ
НЕГІЗДЕРІ...........................6 – 14.
1.2 ... ... ... ... ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ.....................................14– 19.
II МУНИЦИПАЛДЫҚ МЕНЕДЖМЕНТКЕ ТҮСІНІК………...…..20 – ... ... ... БҰЛ ... БІЛІМДЕРІНІҢ
СИСТЕМАСЫ................................................................20
– 23.
2.2 МУНИЦИПАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҰЖЫРЫМЫНЫҢ
ЖОСПАРЛАУ...................................................................
...........................23 – 27.
III ... ... ... ... ...... АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ЖАҒДАЙЫН
ТАЛДАУ......................................................................
..................................28 – 31.
3.2 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН КӨТЕРУГЕ АРНАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ
ЖОСПАРЛАР МЕН
ЖОБАЛАР.....................................................................
...............................31 – ...... ... ... қазіргі экономиканы тереңінен талдау қажеттігі, оның
бүтіндей сипаттамасы, тұрақтылығы, әлсіз ... ... ... ... бірі болып тұр. Әлеуметтік- экономикалық
реформаларды ... ... үшін ... қатынастардың дамуы мен
қалыптасуы жағдайында үлкен мәнге ... ... ие ... отыр.
Қазіргі кезде негізгі шаруашылық ету қызметі аймақтарда жүзеге
асырылады. Оларға өздігінен әлеуметтік – ... ... ... ... ... жасауға мүмкіндік берілген. әр ... ... ... ... бір ... ... осыған қоса басқа
аймақтармен бүтіндей экономикалық бірлікті құрайды.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы әр аймақтың өзіндік табиғи
ресурстары, ... ... ... ... және ... ... даму деңгейі, өзіндік шаруашылық құрылымы бар.
Соңғы жылдары нарықтық ... өту ... ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеу
қазіргі кездегі тез арада шешуді талап ететін проблемалардың бірі болып
отыр.
Аймақтық дамуын ... ... ... ... ... ... жету ... бүкіл республикалық экономиканы жақсартуды
қамтамасыз ету.
Қазақстанның әрбір аймағы өзіне тән табиғи ... ... ... ... ... ... ... өзінің
шаруашылық құрылымына, экономикалық дамуы мен мамандандыру ... ... ... бiрiншiден, мемлекеттің шаруашылық кешендерінің белгілі ... ... ... ел ... ... бірігіп бүтін экономикалық
бірлік құрайды. Сондықтан мемлекет туралы білім оның барлық ... ... ... ... ... мазмұны рационалды, ғылыми негіздерден саясат пен
стратегия ... ... ... Қазіргі кезде әрбір аймақтардың
мүмкіншіліктері мен ... ... ... ... ... ... бағытты қолдану ерекше маңызды тек
аймақтың барлық табиғи, экономикалық, демографиялық, геогрфиалық және ... ... мен ... жан - ... ... ... алу ... көтерілуіне қатысты негізгі тапсырмалар мен мәселелерді шешуге
мүмкіндік береді.
Бұл жұмыстың мақсаты – аймақтың ...... ... ... ... мемлекеттік реттеуді тиімді жүргізу жолдарын
анықтау, аймақ экономикасын дамыту болып табылады. Және де муниципалдылық
менджметтүсінігі қазіргі кезде басқарудың тиімді түрі ретінде ... ... ... сай ... ... жеке ... формасы бойынша муниципалды меннджмент. Жергілікті өзін - өзі
басқаруға ұқсас болып келеді. Жергілікті өзін - өзі ... ... ... ... ... ... – ақ ... топтары жинақы тұратын аумақты
қамтитын селолық және қалалық жергілікті қауымдастықтардағы сайланбалы және
басқа ... өзін - өзі ... ... арқылы жүзеге асырады.
Муниципалдық менеджмент басқарудың жаңа системасы ... қана ... ... ... түсініп соған толық жетудегі мақсатқа сәйкес келетін
шешім болып табылады. Яғни республикада басқарудың командылық - ... ... ... әлі де ... ... тенейді.
Бұл курстық жұмысымдағы барлық аймақтар үшін жалпы ... бұл ... ... ... ... асыру:
- жеке аймақтардағы депрессифті жағдайдан шығару:
- әлеуметтік, нарықтық инфрақұрылымды дамыту:
- экономиканы ... ... ... ... ... ... қауіпсіз жағдай туғызу:
- кәсіпкерлікті дамыту.
Жалпы, аймақтық экономиканың негізгі ... ... және ... даму ... ... шығару болып табылады.
Курстық жұмыстың құрылымы негізінен 3 бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде жалпы аймақ, ... ... ... ... асыру қарастырылған.
Екінші бөлімінде муниципалдық менджментке түсінігін беріп оның
тұжырымын ... ... ... ... ... ... ... ретінде дамуына
сипаттама беріп, экономикалық даму жолына талдау жасап, экономикасын ... ... ... ... ЭКОНОМИКАСЫН АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ.
2. ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... БАСҚАРУ
НЕГІЗДЕРІ.
Соңғы жылдары экономиканы аймақтық басқару мағынасы көп қолданылып
жүр. Қазіргі кезде, ... ... ... және ... ... ... еліміздің экономикалық даму жетістіктеріне жету
жолдары алады.
Аймақтық экономика – бұл ... ... ... ең ... бірі ... тадыблады. Аймақтық экономикалық пәні, Қазақстан
Республикасының өндіргіш ... ... ... және оның ... ... ... аймақтардың маңызды
табиғи-экономикалық, демографиялық және экологиялық ерекшеліктерін, ... ... ішкі ... және мемлекетаралық экономикалық
байланыстарды зерттейді. Басқаша айтқанда, аймақтық ... ... ... ... қоғамдық ұдайы өндірістің кеңістіктік аспектісін
зерттеу болып саналады.
Аймақтық экономика ... ... ... ... ... ... ... және өндіргіш күштердің барлық элементтерінің
қағидаларын, заңдылықтарын зерттеумен, талдаумен және болжаумен айналысады,
сонымен қатар экологиялық ... мен ... ... ... ... өндіргіш күштерді орналастыру бағыттарын
негіздеумен; ... мен ... ... және ... ... ... ... аумақтық ұйымын
зерттеумен айналысады.
Аймақтық экономика Қазақстанның табиғи ресурстық потенциалын, ... ... ... ... және ... ... қарастырады, сонымен қатар нарықтық қатынастардың құрылу және
оның аймақтарының ... ... ... ... шаруашылық
жүйесінде еліміздің алатын орнын, экономикасының құрылмдылық қайта ... ... өту ... ... күшті орналастыру факторларын
анықтайды және шаруашылық құрылымын зерттеп, оны тиімді пайдалану жолдарын
қарастырады.
Аймақтық ... ... ... ... ... ... ... ұғымдарға түсінік беріп өтелік. ...... ... және тағы ... да ... ... бір
территорияны сипаттайтын, жердің ... ... ... ... ... ... басқалардан ерекшеліктерін және оның элементтерін
құрайтын өзара байланысты бүтінділікке ие ... ... ... ... бір ... және ... Әр ғылымда аймақты бөлуде өзінің критериялары қолданылады:
• экономикалық-әкімшіліе басқару диспозициясы;
• еңбекті аумақтық бөлудегі рөлі;
• әлеуметтік-экономикалық роблемаларды шешу;
... ... – бұл ... ... ... ... жерді иелену, көлік инженерлік торабы және тағы басқа.
Әр аймақтың сыртқы экономикалық кеңістікпен ... ... ... ... ... сипаттамалармен анықталады:
• тығыздық ( халық саны, жалпы ішкі өнім, негізгі капитал, ... ... (тең ... ... ... ... ... байланыстылық (экономикалық байланыстардың қарқындылығы, тауар,
капитал, еңбек қозғалысының жағдайы).
Аймақтық ... – бұл ... ... ... ... еліміздің территориясының және оның аймақтарының әлеуметтік-
экономикалық процестерін, өндіргіш күштерді орналастыру және ... ... ... болып табылады.
Соңғы жылдары нарықтық ... өту ... ... ... ... көп ... бөлінуде. Қайта құру процестерде
туындайтын барлық проблемалар аймақтық факторлар мен ... іс ... ... байланысты. Аймақтық экономиканы дамыту мақсаты, тек
әлеуметтік бағытталған ғана емес, мемлекетпен реттелетін нарық қүру ... ... ... ... ... ... шаруашылығының тиімді қызмет
ету жағдайын жасау керек. Ең ... бұл ... яғни ... ... ... ... және ... минималдау мен табиғи жағдайларға
байланысты.
Аймақтық экономика өзінің зерттеулерінде ғылыми әдістер ... оның ... ... әдіс ... ... ... Салалық және
аймақтық баланс жасау нарықтық маманданған салалар, территориялық кешенді
толықтырушы, яғни алдағы салалардың да, ... ... ... ... және ... сферасындағы салалар арасындағы дұрыс қатынасты
таңдауға мүмкіндік береді. Баланстар (тепе-теңдіктер) санымен қатар тиімді
аймақаралық және аймақ ... ... ... үшін де ... жылжуын экономикалық негіздеу (кәсіорынды құрал-жабдықпен қамту,
құрылыс орнын анықтау, оны шикізатпен, энергиямен, сумен, ... ... ... ресурстармен қамтамасыз ету есебін жүргізу үшін аймақ таңдау)
баланстық әдістің мазмұнын құрайды. Аймақ экономикасының ... ... және ... ... ... тұтыну тепе-теңдігі (балансы) кіреді.
Аймақтық байланыстарды құру үшін өнделетін әдістер қолданатын үлкен
жобалы жұмыстар мен эксепдициялар алдын-ала ... ... ... ... баланстар құру аймақтың кешенді даму ... оның ... ... анықтауға мүмкіндік береді.
Нарықтық жағдайда аймақтардың рөлі және қызметі халықтың өмірінің
қызметі ... ... ... ... көрінеді.
А.К.Осипов аймақтық рөлін толығырақ сипаттап, оның ... ... ... ... – бір ... ... ... екінші
жағынан, халыққа еркін өмір сүру, қай ... өміп ... ... ... және ... ... конституциялық құқықты
кепілдейтін, мемлекеттің жалпы ... ... ... ... ... елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге,
экономикалық қызметті еркін жүзеге ... ... және ... ... әлеуметтік қызметтері, халықтың ... ... ... ... қамтамасыз ету мүмкіндіктері мен құқығын
кепіл етеді;
• экологиялық қызметтері, халықтың дұрыс өмір ... ... ... ... және ... да ... ортаны жақсарту бойынша шараларды
жүзеге асырады.
Қазіргі кезде аймақтық деңгейде басқарудың қызметтері мен ... ... ... ... ... ... ... әдістері жалпы ... ... ... ... ... мен ынталары арқылы мемлекеттік реттеуден шығады.
Мақсаттар мен тапсырмалар жүйесі ... ... ... экономика өзінің мазмұны бойынша қайшы, ал ең алдымен жалпы
республиканың мүддесі үшін ... ... ... зерттеудегі басты
артықшылықтары аймақтардың экономикасына әсер ететін процестерді ... ... ... ... аймақтық шаруашылықтарды территориялдық
ұйымдастыру, экономика құрылымдық қайта құру, ... ... жеке ... ... күштерін орналастыруды дамыту болып
табылады. ... ... ... және даму ... ... ... ... дамуы деген түсінік қалыптасады, яғни қазіргі кезде
Қазақстанның жалпы ... ... ... ... ... үшін ... ... қорын көтеру ғана емес, ... ... ... аймақ
тұрғындарының мүдделерін біршама толық қанағаттандыруды қамтамасыз ... ... ... ... 15 ... ... ... өндіргіш күшті орналастыру мен дамытуды ретроспективті талдаудың
міндетті ... ... ... ... Бұл ... ретроспективті
кезеңде аймақтардың әлеуметтік даму аспектілерін бағалау, ішкі аймақтық
дифференциясын ескере ... ... ... ... жүзеге
асыру деңгейі қарастырылуы тиіс. Табиғи, экономикалық және ғылыми
ерекшеліктерін ... ... өмір сүру ... ... ... талдаудың басты бағыттары болып депрессивті зоналар мен
экономикалық өсуі тез ... ... ... ... ... құру және аймақтық ресурстарды пайдалану тиімділігіне нарықтық
маманданудың әсер етуін анықтау болып табылады.
Аймақтық ... ... ... ... экономикалық
және әлеуметтік даму стратегиясын жасап шығару болып табылады.
Аймақтық дамудың маңызды тапсырмаларының бірі жеке аймақтардағы халық
өмірі деңгейіндегі айырмашылықтарды жою ... ... Бұл ... үшін ... ... деңгейі мен ерекшеліктерін ескере
жеке аймақтардың ... ... ... ... ... мәнге ие.
Барлық аймақтар үшін жалпы аймақтық тапсырмалар – бұл экономикалық
құрылымын реформалау, жеке ... ... ... ... ... ... экономиканы ұрақтандыру, аймақаралық
транспорттық жүйені дамыту, экологиялық қауіпсіз жағдай туғызу.
Аймақтың дамуы үшін ... орны ... ... ... ... бағытталған құралдардың екі көзі бар:
• сыртқы инвестициялар – ... ... ішкі ...... ... дамытуды ынталандыру тәсілдері табиғи ... ... ... ... ... ... потенциал және басқалар) және ) адам капиталы (білім,
квалификация, шығармашылық ... ... ... жан ... тағы ... жағдайын қамтитын проблемалы аймақтардың ішкі потенциалын
белсендірумен байланысты.
Қазір бар технология мен өндірісті ұйымдастырудың атақты ... ... ... дамуды ынталандырудың мүмкін болатын
әдістеріне келесілерді жатқызуға болады:
• тікелей мемлекеттік реттеу;
... ... ... ... және орта ... ... ... зоналар құру.
Тікелей мемлекеттік реттеу әдістері мемлекеттік меншікке негізделеді.
Қазіргі уақытта Қазақстанда меншікті ... әлі ... бұл ... эндогенді аймақтық дамытуда қолдану қиынға соғуда.
Секторлық ынталандыру құрылымдық және ... ... ... ... ... кейбір жағдайларда оны аймақтық ... ... ... қарастырылады. Әсіресе, бұл қызмет ... күні ... және ... ... ... бизнес ұлттық
және аймақтық экономикалық саясаттың әдістерінің бірі ... ... ... ... ... ... мен
икемділігіне байланысты көптеген үкіметтер ұлттық және ... ... ... ... ... ... несие бөлуде және жеңілдікпен
қаржыландыруда, кадрларды қайта ... ... ... ... ... басқаруда, инвестицияны ынталандыруда,
технологиямен қамтамасыз етуде және басқа да жағдайларда көрінеді.
Шағын және орта ... ... ... саясат шегінде
ынталандыру, олар экономикалық өсуге ... ... және ... ... орнын ашса ғана жүргізіледі. Көмек түрі фирманың ерекшелігіне
(капитал ... ... ... ... ... ... ... капитал, жаңа технология мен ... және өмір ... ... ... ... ... ... асырудың экономикалық механизмі аймақтың
ерекшелігін, ... ... ... тактикалық тапсырмалардың
сипатын ескеретін, икемді және дифференцацияланған болуы ... ... ... ... аймақ тобы үшін экономикалық
тұтқалар мен ... ... ... қамтуды өсіру және ауыл шаруашылық
өнімін өңдеуді тереңдету, техникалық қызмет ... ... ... ... ... ... мен ... маркетингтік қызмет,
лизингтік компания ұйымдастыру мақсатында шағын және орта бизнесті дамытуға
мүмкіндік етуі керек.
Экологиялық нашар және артта ... ... және де ... және орта қалалар мен шалғай аудандар үшін мемлекеттік реттеу
әдістері экономиканы белсендіру және ... ... ... көрсету мен
экологияның және әлеуметтік-экономикалық дамуды жақсарту бойынша белгілі
бір жобаларды және мақсатты кешенді бағдарламаларды ... ... ... шетелдік технологиялық және гуманитарлық көмек тартуға араласуға
бағытталуы керек .
Республикалық билік ең алдымен ... ... ... мен
қорлардың қызметін заңды және нормативті – құқықтық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... аймақтың
потенциалын анығырақ ашу мақсатында ... ... ... қағидасы
бойынша жүргізілуі қажет.
Экономиканы реформалаудың нақты мақсатының негізгі параметрі аймақ
экономикасының әлеуметтік тапсырмаларды ... ... ... деңгейіне
жетуге бағытталғандығы болып табылады. Ол үшін республикалық, аймақтық және
жергілікті органдардың инвестиция облысындағы ... заң ... ... ... ... ... ... әзірлеу,
аймақтардаға жағдайды үнемі мониторингке алу және алған мәліметтерді
саясаттық әзірлеу үшін уақытылы ... ... ... ... ... ... ... қамтиды:
1. экономикалық болжау – экономиканың болашақ жағдайын және онымен
байланысты сфералар ... ... ... ... ... ... әзірлеу – елдің барлық шаруашылық кешенінің
дамуын болжау.
3. Шаруашылық ... ... ... бір тобы ... ... жоспар
әзірлеу және жүзеге асыру.
4. Шаруашылық етуші объектілерге жаната әсер етудің құралдарын қолдану.
5. Елдің ... ... ... ... шешу бойынша мақсаттар кешенді бағдарламалар әзірлесу және
жүзеге асыру.
Экономикалық болжау – ... ... ... стратегиасын
және практикасын әзірлеу, дамудың мақсатын анықтау үшін ... ... ... ... ... – бұл ... ... немесе оның
аймақтарының жеке сферасының көп ... ... даму ... және ... асыру .
Бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге асырудың маңызды қағидалары:
1. мақсатты ... яғни ... ... және сандық
анықталған мақсаттық құрылымға жетуге бағытталған шаралар;
2. жүйелік – мақсаттқа жету үшін ... ... ... ... ... ... елдің және аймақтық даму жағдайымен байланысты;
3. ресурстармен қамтамасыз етілуі – ... ... ... ... ... және ... ресурстармен қамтамасыз етіледі;
4. Басымдылық – бағдарламаларды әзірлеу және ... ... ... ... рангің анықтау.
Экономикалық қызметті жүзеге асыруды үнемі сұраныс пен ұсыныстың тепе-
тендігі қамтамасыз етілетін қандай да бір ... ... ... ... экономиканы дамытуды мемлекеттік реттеу ... бірі ... ... ... ... тарапынан көптеген
шаралар жүргізілуде.
Аймақтық дамудың басты мақсаты аймақтардың ... ... ... ... Әртүрлі деңгейдегі және әртүрлі мақсатты
бағыттардағы ... ... ... ... ... ... қажет: жанама әсер ету және бақылау түрінде болып табылады.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... компаниялар шығуы мүмкін. ... ... ... және ... ... ... асыру үшін аймақтар
орталық үкіметпен құрылған аймақтық даму компаниясының үлесіне кіре ... ... ... ... ... ретінде құру немесе оларды өз
мақсаттары үшін жеке өзі ұйымдастыру қажет.
Секторалық ынталандыру тек құрылымдық және ... ... ... емес, сонымен қатар жеке жағдайларда ... ... ... ... де ... ... бұл қызмет секторына
қатысты болып табылады. Қазіргі кезде ... ... ... ... қажет.
Жоғарыда айтып өткендей, көптеген үкімет ұлттық және ... ... ... икемділігі мен қабілеттілігі үшін кіші
фирмаларды қолдайды. Кейбір елдерде кіші фирмаларға басты ... ... ... ... ... ... ... бөлінеді: жеке капитал
жоғары тәуекелдіктен өзінің қаражатын аймақ экономикасына қосуға ... іске ... ... ... және ... ... қарыз және несиелерді сақтандыру, инвесторлар үшін
салық жеңілдіктері, ұзақ мерзімді несиелеу жөніндегі бағдарламалар жасап
шығарылады. ... ... ... ... ... тапсырмасы болуы тиіс.
1.2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ ... ... ... ... ... алдынғы орынға ұлттық қауіпсіздіктің
стратегиялық мүддесі мен аймақтың даму ... ... ... ... әрі тиімді бағыты бола алатын аймақтық саясатты жетілдіру
шығып отыр.
Аймақ – бұл ... және ...... ... биліктің
аймақтық және жергілікті құрылымдары арасында белгілі бір үлесімділік
бекітілетін, табиғи және өндіріс ресурстарын ... ... ... ... ... ... халықтың әртүрлі қажеттіліктерін
тиімді қанағаттандыруға ұйымдастыратын күрделі әлеуметтік – ... ... - ... ... ... ... ... тәжірибесі адамдарды
орналастыруды аймақтық тәсілі консервативті, өзгермейтін фактор ... күні ... ... елдері мен АҚШ-та аймақтық саясаттың
негізгі тенденциясы болып ... ... пен ... ... ... ... ... елдің және аймақтын экономикалық даму стратегиясын өзінің жеке табиғи
ресурстық потенциялын пайдалану мүмкіндігін ескере бірігіп әзірлеу;
3. территорияның экономикалық дамуының деңгейлерін ... ... ... үкіметтін компетенциясы мағыналы өзгерістерді
басынан ескеретін, ал аймақтар өзін басқаруды және халықаралық сценаға шығу
талап ... ... жаңа ... ... ... ... эксперттер өркениетті елдердің экономикасында жаңа
әлеуметтік саяси ... ... ... ... ... ... ... АҚШ-
тың мемлекеттік департаментінің кеңесшісі Дж. Ньюхаус “Мемлекет масштабы
өте кең ауқымды, сондықтан күнделікті тұрмыстық мәселелерді басқара ... ... ... ... ... ... өмірдің демократиялық жолын
таңдады. Соңғы жылдары аймақ экономикасы маңызды мәселелер қатарына ... шығу ... ... бар ... ... ... ... тиімді пайдалану мәселесін тудырды. Құрылған
өндірістік потенциал ұлттық ... ... әрі ... ... ... ... ... және басқа шаруашылық салаларының ... ... көп ... ... ... ... ... уақытта экономикалық өсу таза интенсивті сиппатқа ие. ... ... ... ... ... ... құрулармен, өндірісті
техникалық жаңартумен бірге жүреді. “Өмірдің өзімен бас ... ... ... ... келтіруге болмайды.
Республикадағы мәселелі аудандардың болуын ... ... ... ... ... ... жасайтын
бағдарламалар жүзеге асыру мақсатты. Бұл үшін ... ... ... бола ... Ол ... ... бар және ... капитал салуға ынғайланған аймақтарда туындау мүмкін.
Барлық аймақтар донор және ... ... ... ... ... ... ... көмек “қолдауды қажет ететін аймақтар” немесе
“қолдауды ерекше қажет еттін аймақтар” мәртебесіне ие аймақтарға ... ... ... және реттелінетін табыстың бір ... ... ... ... ... ... ... Қаржыландырудың қосымша көзі Қазақстанда кәсіпкерлікті ... ... құру ... отыр. Бұл қор рыноктық ... ... ... ... ... ... ... бәсекені қолдаушы аймақтық бағдарламаларды ... ... ... товарлар мен қызметтің монополистік рыногына шығатын шаруашылық етуші
субъектілерге әртүрлі көмек ... ... ... т.б.) ... ... асырады.
Аймақтар арасындағы теңсіздіктін өсуі мен экономикалық, әлеуметтік
және экологиялық мәселелердің тереңдеуіне байланысты ... ... ... ... қалалар ғана экономикалық өсуімен дамуы
мүмкіндігіне ие. Олардың көбі инвестицияны талап етеді. ... ... ... ... ... мәселелі аймақтарға көмек көрсетуге бағыттап,
барлық аймақтардың даму мәселелерін шешіп, және бір ... ... ... ... әрі ... ... жеке бағдарламаларын әзірлеуге қажет.
Бұған байланысты бірнеше басымдылықты мақсаттарды анықтауға болады:
1. құрылымдық қайта құру және әлсіз дамыған ... ... ... ... ... салдарынан қатты жапа шеккен
аймақтарды қайта құру;
3. ... ... ... ... немесе жұмысын жоғалтқан тұлғалар
мен жастарға еңбекке орналасуға ... ... ... ... аз ... ... ... ету;
5. мемлекеттік аймақтық саясатты жүзеге асырудың негізгі бағыттары
келесілер долуы тиіс:
6. ... ... ... және тікелей бюджеттік қаржыландыру;
7. ынталандыру үшін облыстарды және ... ... ... ... ... ... заң негізін құру;
9. берілген аудандарда жеке кәсіпкерлікті ынталандыру.
Аймақтың жағдайын талдау және ... ... ... мүмкіндік береді:
1. облыстарға қаржылық және басқа көмек түрін көрсетуді мемлекеттік
бюджеттен ... көшу ... ... көмек мақсатты сипатқа ие болу керек. Бұл мемлекеттік
құралдардың шығындалуын бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қажет.
3. ... ... заң ... ... ... ... жүйесін өзін-өзі басқарушы өндірістік
бірліктерді құру жолымен өндірісті ... ... ... ... ... шешу үшін ... саясатына мәнді өзгерістер енгізу керек. Оның мәні
либеральды бағытта болуы тиіс. Осы ... ... ... ғана
жергілікті өзін-өзі басқару идеясын жүзеге асыруға ... ... ... ... әзірленеді және аймақ
саясатының негізі бола алады. Аймақтық дамудын ... ... ... аймақтын, жергілікті өзін-өзі басқарудын әртүрлі ... және ... ... ... ... бағытталған
қызметте жатыр.
Мемлекеттік және жергілікті билік органдарының ара қатынасын жақсарту
үшін қажет:
• нормативті – құқықтық ... ... ... және ... ... ... ... көздерді бөлу
жолымен бюджеттік салықтық жүйеге өзгерістер енгізу;
... ... ... жүзеге асырылатын территория мәртебесіне
реттеулер жүргізу.
Аймақтардың экономикасын басқару құрылымын жетілдіру үшін, ұлттық
және жергілікті деңгейлерде өзара ... ... ... шешу ... пен аймақтар арасындағы ... ... ... ... көтеретін бірнеше жағдайлар бар.
Бірінші және басты жағдай – орталық ... ... ... ... ... ... ... бойынша
әртүрлі аймақтармен бірдей қатынас жүргізуге болады.
Екіншісі – қатынастың ... ... ... ... ... бөлу, яғни орталық компетенциясын шектеп, аймақтарға
еркіндік беру.
Үшіншісі – аймақтын ... ... ... ... ... толық либерелизацияланған кезде ғана жетеміз.
Осыларды ескере, ... ... ... ... ... ... біртіндеп ауысуда. Сондықтан адрестік, ортаықтандырылған
көмекті белсенді пайдаланып, ... ... ... ... енгізіп, жергілікті бюджеттен жоғарыда ... ... ... ... ... бекіту қажет.
Тарихи қалыптасқан Қазақстанның ауыл шаруашылық ... ... ... ... ... ... қарамастан ол өзінің басынан
аймақтарды дамытудағы әртүрлі әлеуметтік- эканомикалық теңсіздікті откерді.
Бүгінгі күні өнеркәсіп өнімінің өсуі мен ... ... ... ... ... бар аймақтарда ғана бар: Атырау, Батыс Қазақстан,
Маңғыстау және т.б.
Қорыта келгенде, аймақтардың эканомикасын мемлекеттік ... ... ... пен аймақтардың бюджеттік өкілеттіліктерін шектеу саясатын
жалғастыру керек.
2. ... ... ... ... ... келесілер болуы
тиіс:жалпы Республикалық еңбекті бөлудегі ... ... ... анықтау, жергілікті халықты жұмыспен қамтуға ... ... ... ... ... қаржылық
құрылымдарды бағыттай.
3. мемлекеттік басқару органдарынан жергілікті органдарға әлеуметтік-
экономикалық бағдарламаларды беру кезінде оларды ... ... ... Бюджетті әзірлеу барлық облыстар мен аймақтардың әкімнің қатысуымен
жүзеге асырылуы ... Сол ... біз ... ... ... шеше ... ... бағыт – орталық пен аймақ арасындағы қаржылық ... ... ... ... ... ... таба алу.
Басқару тиімділігі шаруашылық етуші субъектінің өзінің ресурстарына
билік ете алуы ... ... ... ... ... ... айтқанда,
басқарудың қатаң жүйесі басқарудың төменгі деңгейінің еркіндігін шектелген
соң ба тиімсіз болып, кері байланыс ... ... өзін ... ... ... ... ... орталықтандыру кемшіліктерін жоюға
негізделген.
II МУНИЦИПАЛДЫҚ МЕНЕДЖМЕНТКЕ ТҮСІНІК.
2.1 МУНИЦИПАЛДЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТЕ БҰЛ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... тиімді түрі ретінде
қаралады нарықтың ... ... сай ... ... ... ... формасы бойынша муниципалды меннджмент. Жергілікті өзін -
өзі басқаруға ұқсас болып келеді.
Қазақстан Республикасының Конституциясында жарияланғандай.
Қазақстан ... ... ... бар ... ... ... шешуін қамтамасыз ететін жергілікті өзін - өзі басқару танылады.
Жергілікті өзін - өзі басқаруға тұрғын халық тікелей сайлау жолымен,
сондай – ақ ... ... ... ... ... ... селолық және
қалалық жергілікті қауымдастықтардағы сайланбалы және басқа жергілікті өзін
- өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырады.
Сонымен қоса ... ... ... ... өзін - өзі ... ... ... мен олардың қызмет
тәртібін заңмен белгіленген өкілеттігі олардың ... ... ... ... ... байланыстардын даму шал шандығымен аймақтарды ірілендіру
процесі құқықтық, ... және ...... ... өзін - өзі басқару органдары тиімді жұмыс істеуін талап ...... ... өзін - өзі басқару заңының үлгісіне
сәйкес. “Муниципалдық құрылым” – бұл ... және ... ... ... ... сол арада муниципалды өзін - өзі басқару жүзеге
асатын. Жергілікті және меншікті ... ... ... және ... өзін - өзі ... ... ескере муниципалдық құрылымың
шекарасын, тарихи жағдайда және басқа да ... ... ... ... ... ... басқарудың жаңа системасы болып қана қоймай,
ол нарықтың экономиканы ... ... ... ... ... ... шешім болып табылады. Яғни республикада басқарудың командылық ... ... ... ... әлі де жергілікті
демократиялық басқаруды ... ... жаңа ... бола тура муниципалдық менеджменте
Қазақстан Респуликасында керекті құқықтық актілердің ... ... ... ... ... ... көруде. Бұл системанын
тиімділігі, дүние жүзінің көптеген қалаларда нарықтың ... ... және ... ... да жаңа экономикалық пәндер – сияқты муниципалдық менджментте
өзінің жаңа терминалогиясын, жаңа ... ... және ... ... және ... ... маман осы жаңалықтарда
білуге тиіс.
Сонымен ”муниципалдық“, ”жергілікті“ ... ... сол ... ... және ... да салаларда қолданылады.
”Муниципалдық меншік“ түсінігі – бұл муниципиялдық аумақтың меншігін
білдіреді. Муниципалдық меншікпен ... өзін - өзі ... ... ... Жергілікті атқарушы органдары Қазақстан Республикасын
атқарушы орган біріңғай жүйесіне кіреді, тиісті ... ... мен ... ... отырып, атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын
жүргізіледі қамтамасыз етеді.
Жергілікті атқарушы ... ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік
бағдарламарын, жергілікті бюджетті ... және ... ... ету;
2. коммуналдық меншікті басқару;
3. жергілікті атқарушы органдарын басшыларын қызметке тағайындау ... ... ... ... ... ... ұйымдарға
байланысты өзге де мәселерді шешу.
4. жергілікті мемлекеттік ... ... сай ... ... ... ... жүктелетін өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асыру.
5. жергілікті атқарушы органдарын құзыреті ... және ... ... ... бегіленеді.
Жергілікті өкілетті органдар – маслихаттар тиісті әкімшілік –аумақтың,
бөліністегі ... ... ... және ... ... ... ... оны іске асыруға қажетті ... ... ... асырылуын бақылайды. Маслихаттарда жалпыға бірдей, тән ... ... ... ... ... беру арқылы 4 – жыл ... ... ... ... ... аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және ... ... ... және ... атқарылуы туралы
есептерді бекіту;
2. өздерін қарауына жатқызылған жергілікті әкімшілік – аумақтық құрылыс
мәселерін шешу;
3. Заңмен маслихат құзыретіне жатқызылған ... ... ... ... ... ... ... Ол менеджменттің одан кейбір
маркентигтің, экономика ... ... ... және ... экономика,
статистика, психология және басқа да пәндері мен ... ... ... зертеледі басқа да, ғылыми әдістер
қолданылады, солардың ішінде:
Монополиялық талдау әдісі – ... даму ... ... ... ... ... жолдарын, салаларының
қатынастардың тиімділігін, өткен мерзімдегі жоспардың орындалуы ... және тағы ... әдіс – ... ... ... байланыстыру үшін
қолданылатын негізгі әдіс. Бұл әдіс ... ... ... ... болып саналады.
Баланстың әдістің экономикалық математикалық құндық, еңбек ресурстары
сияқты түрлері бар.
• Еңбек балансының ... ... ... ... ... ... ... шаруашылығы жанандырады, жұмысшыларды жұмыспен
қамтамассыз ету көрсеткіштерімен анықталады.
• Құндық баланстар арқылы қоғамдық ... ... мен ... ... дұрыс экономикалық пропорцияларды құрылады.
• Жоспардың экономикалық тиімділік тұрғысынан оптималды варианттарын
анықтау үшін экономикалық математикалық әдіс қолданылады құбылыстардың
математикалық ... ... қоса ... ... орны ерекше.
Статистикалық әдіс – индекстерді есептеу үшін және ... ... ... муниципалдық менеджментте кеңінен қолданылады.
ҚР – ның Конститутциясында негізгі ... мен ... ... ... ... ... субъектілеріне – қалалр,
аудандар, ауылдарда жергілікті өзін – өзі ... ... әр ... өзін – өзі басқару бұл өзінше бір бөлек басқару жүйесі, яғни
мемлекеттік биліктің үш тармағы: заң ... ... және сот ... бөлек.
Бүгінгі күні аудандарын Республикаларының обылыстарының жүйесіне
тиімділігі басқару құрылымын нәтижелілігімен ... және ... ... және ... ... басқару аппаратын қысқарту
процесі жүргенде.
Бұл мына жағдаймен түйіндіріледі:
• Басқару аппараты санының тым көптігі.
• Басқару қызметкерлерінің бытранқылығы.
• Басқару аппаратын ұстаудағы ...... ... ... ойынша басқаруға кеткен шығындардың V,
аймақтың басқарудың табыстарынан 10 % аспауы керек.
Соңғы уақытта басқарудың қадамдарғы оңға ... ... ... жазаға тартудың азаюы.
• Басшылықтың елмен араласпауы, елдің ойын тыңдауы.
• әр түрлі сұрақтарды шешудегі мәденит қазыналарын жасауы.
• Іс ... ... әр ... ... ... жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік, тарихи, табиғи,
демографиялық және т.б. жағдайларын ескере отырып, ... ... ... ... ... құрылымдарға әлеуметтік – экономикалық
дамудың негізгі үшін алдын ала жағдай жасау қажет. Сонымен қоса сол ... ... өз ... ... ... ... ... жеткізу керек.
Басқаруды демакратияландырумен қатар, юасқаруды жетілдіру қажет және
де, аймақтар арасында, орталық пен аймақ, арасындағы басқару ... ... ... тиімді жүруі қажет.
Әлеуметтік салада соның ішінде зәру адамдарға атаулы көмек көрсету
жөніндегі саясатын жалғастыру, сонымен қоса бұл істі ... ... яғни ... ... қағидаллар негізінде шешу қажет.
Экономика саласында – аймақтардың экономикалық мүмкіндіктерін тиімді
қолдануыныз қажет, аймақтар ... ... ... ... ... бөліп
қана қоймай, ол еңбек күшін орынды жұмсай білуінің керек. ... ... ... ... ... жаңа табыстарға
жету және жаландық экономикаға толықтай қатысуды қамтамасыз ету қажет және
алдағы жолдарда ... бұл ... ... ... ... пен ... сол жергілкті жерлердегі жағдайларды, қай ... ... ... сол ... ... ... білетін ешкімі жоқ.
2.2 МУНИЦИПАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҰЖЫРЫМЫНЫҢ ЖОСПАРЛАУ.
Муниципалдық Қызмет – бұл муниципалды менеджмент жүйесіндегі негізгі
болып табылады. Бұл ... ... ... процесін жүзеге асырады.
Муниципалдық қызмет – бұл ... ... ... ... ... ... және т.б.) іс – ... Бұл іс ... ... қызметте.
Муниципалды қызметтің зерттейтін деңгейдегі нақты іс әрекеттері, өз
көрнісін ... ... мен ... ... Бұл істердің едәуір
бөлігі салалық басқару функциясымен көрсетілген.
Объектінің ... ... ... байланысты, басқару екі
топты атқару функциясына бөлінеді.
Бірінші топтағы атқару функциясына аймақтың әлеуметтік – экономикалық
дамуын ... ... бір ... ... ... болса;
Екінші топтағы функцияның объектісі жекелеген салалар, ... ... ... ... ... ... Бірінші топтың
функциясын атқарады. Яғни әкімдер олардың орынбасарлары немесе ... қоса осы ... ... ...... ... да ... функцияның маңыздылы – жоспарлау болжау ... ... ... ... дәстүрлі әдістері болып табылатындығына.
Аймақтың мақсаттарға қол ... үшін бұл ... ... ... ...... болжама – мақсатты, болжамалы – есепті және қажетті
жағдайларда құру ... ...... ... ... – әлеуметтік саладағы және
экономиканың даму бағыттағы өзгерістер мен даму үрдісін талдап белгілі ... ... ... қорытынды шығарып болжауға мүмкіндік береді
және ... ... ... және даму ... ... құрылымдар
бір шаруашылық механизм ретінде болжамалы мақсатты ... ... ... құрылымдар әлеуметтік салада және экономиканы даму бағытында
негізгі қозғаушы күштер болып ...... ... ... – болып аймақта әлеуметтік
– экономикалық даму көрсеткіштерінің нақты ... ... ... ... ... жұмсалғанымен есептеумен түсіндіріледі.
Болжамалы – жоспарлы функциясы – тиімді ... ... ... ... етеді және осы мақсаттын орындалуы басқа
функциялардың орындалуымен, нәтижелігімен ... ... ... ... ... шарты, меншікті қайта құру болып
табылады және қайта құру соңғы ... ... ... ... ... ... тиіділігін білу үшін, меншіктің әр түрлігін
құру ... ... ... ... ... Дәлірек айтқанда:
ауылшаруашылығын басқарудағы муниципалдық қызметкерлер ... үлес ... іске ... деңгейдегі ауыл шаруашылығын басқарудағы територияларының
аймақтардың ... ... жер ... ... ... ... уақытша жалға беруге және сол шектегі жерлерді ... ... ... ... ... ... ... ретінде сонымен қатар, жер
тілімдері қалай пайдалануда, қандай жағдайда екені қадалау жатады.
Егер де жерді жалға алушы? ... ... іс ... жасаса, онда
муниципалдық қызметкерлер сол тұлғаға белгілі бір V – гі ... ... ... тағы бір ... ... ... ... жер кадасторларын құру болып табылады. Және ... ... ... ... ... ... алу боылп табылады.
Территориялық әкімшіліктердің шамамен де көрінеді, олар ... және ... ... келе ... ... ... қолдау көрсету болып табылады.
Қазақстан Республикасының алдынғы ... бірі ... ... ... ... ... ... ісі
масштабты болып көрінеді.
Жергілікті өнеркәсіптін кәсіпорындары өз ... ... ... ... олардың ісі сол айиақтың экономикалық,
әлеуметтік сұраныстарын қанағаттандыруға ... де ... бір ... ... ... ... ... онда осы іске байланысты барлық жағдайдағы муниципалдық ... ... ... олар өз ... ... ... ... жауап бере
ғана қоймай, олар материалдық, еңбек ресурстары, несие, антимонополиялық іс
әрекеттер сияқты қадамдармен көмек ... ... ... ... ... ... басты мақсаттарын бірі халықты жұмыспен қамтамасыз ету ... ... ... ... жұмыспен қамту мақсатында акімияттар қоғамдық ... ... ... жол ... ... ... көмек көрсету
тиіс.
Аймақтық халықты қорғау және одан әрі дамытып, ... ... ... және ... адамның маңызды функцияларының
бірі болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау және оны тиімді пайдалануға да муниципалды,
көлемді ... ... ... ... ... аса ... ... ол табиғи
байлықты пайдалануды ұтымды механизімдер ... ... ... үшін және ... ... үшін ... төлемдерінің көлемін
анықтап, белгілеу болып табылады.
Функцияны іске асыру – бұл өте қиын процесс оның құрамында екі ... ... ... ... ... функцияны іске асыру үшін жұмыстан мазмұны
екен көлемі анықталды.
Басқару тәжірибесінде мынадай шешімдер ... ... ... әкімінің және оның орынбасарларының шешімдері
мен жарықтары.
• Құрылым бөлімдері басшыларының бұйрықтары.
• Ауызша және жазбаша жазылған нұсқалар мен ... өз ... ... іске асыру үшін, шешім қабылдар алдында
дайындық жоспарына ие болуы тиіс. Бұл ... ... ... бір ... ... ... ... сатыда көрсетілген шешімдердегі нұсқаулар іске ... ... ... жетіп білетін, техникалық мамандар және басқа
да категориядағы қызметкерлер – атқарушы ... ... ... ... ... ... элементі
• Біріншіден, бақылаудың арқасаында, шешімдерді жүзеге асырудағы
кемшіліктердің шығуы.
• Екіншіден, шешімдердің ... ... ... ... Үшіншіден, кемшіліктердің пайда болуы себептері анықталады.
Муниципалдылық қызметтін ұйымдастырылуы күнен – күнге жетілу керек,
ал бұл ... ... ... ... қажет етеді.
Муниципалдылық қызметкерлердің іс әрекеті мемлекетпен ... ... ... бір ... міндеттерге ие болуымен байланысты.
Сөйтіп Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ... және осы ... ... ... ... мекемелер, халық және тағы басқа.
Әкімшіліктің заңды мүдделеріне сай емес шешім ... ... ... ... ... бұзғана жағдайда жазаға тартуға
құқылы.
III АЛМАТЫ ... ... ... ... ... ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
Бүгінгі таңда Алматы Қазақстандағы ғана ... ... ... ... ірі ... бірі ... ... Астана
қаласына астана ауыстырумен ... ... ... ... ... ҚР-ң ... ... , ҚР-ң Ұлттық статистикалық
агенттігі, бағалы қағаздар бойынша Ұлттық ... және ... ... ... ... ... қалаға ... ... ... ... ... ірі өнеркәсіп, ғылыми, мәдени және ... ... ... ... ... ... ... туралы ” Қазақстан
Республикасының Заңы ... ... және ... ... ... ... Алматы қаласының ары қарай
дамуын ... ... ... және ... ... ... және ... орталық ретінде қаланың ерекшелігін
ескере, оның ерекше статусын анықтайтын ... ... ... заң қала үшін ... және толық көлемде қолданылады, бірақ
ол ... ... ... және ҚР-ң ... ... ... ережелердің күшін жоғалтуымен байланысты
өзінің актуалдылығын жоғалтты.
Сурет ... ... 170 ірі және орта ... бар. ... ... өзінде теледидар, компьютер,
видеомагнитофондар, сағаттар, ... ... беру ... ... ... ... нан және ... ашытқыларын өндірісі жүзеге
асырылады. Қала кәсіпорындарымен жіптің және маталардың, шәйдің, ... ... ... счетчиктердің, жүк ... ... пен бас ... маргаринді өнімдерінің,
коньяк пен темекі өнімдерінің, 10 және одан көп ... ... ... ... ... АХБК – ОЗАТ ” (хлобчатобумажный маталарды ... ... ... АҚ, ... ... ” БК ( қазақстандағы
дизельдерді двигательді автобустарда жалғыз өндіруші ) “ ... ... ( ... ... ... өндіруші ) АҚ, “Ырысты – ВРЗ” (
темір жол транспортының ... ... ... бойынша ірі кәсіп
орын ) АЖШС сияқты ірі ... орын және ... ... ... ... ... кешені ( ірі ... ... ... ... орны ), ... ... 50 %
және одан ... ... ... ... ... ... (100 мың ... метр) қалаға инвестициалық тартымдылық
береді. Алматы қаласындағы ғылыми және ... беру ... ... ... ... дамыған. Қала территориасында 101
ғылыми – технологиялық ... беру ... ... ... кейбір тұрақтанулар, сонымен қатар халық
әкімшілігінің ... және ... ... негізгі кеңейту бойынша
шаралар кешенін қабылдау ... ... ... мен басқа
алымдардың көлемінің тұрақты өсу. 2002 ... ... ... ... ... ... салықтық және салықтық емес ... Бұл ... 2001 ... салыстырғанда 17,1 % көп.
Сурет 2
Алматы ... ... ... темір жол, ... ... ... iрi ... ие. Қалада шетел партнерлары
мен біріккен өндірістің, ... ... ... ... бар
екендігі көрінеді.
Алматы қаласы ірі ... ... ... мәдени-білім
орталық, республикалық мәні бар қала мәртебесіне ие, бюджетке ... ... 1/5 ... ... ... ... 10,6 процентке орындалды, оның iшiнде республикалық
бюджетке – 14,1 процентке, жергілікті бюджетте – 3,9 ... ... ... ... және ... құру ... бағыт адресті сату мен қолданылмайтын ... өз ... ... ... беру ... шағын бизнесті
қолдау болып ... 2000 жылы ... ... объектілердің
жекешелендіруден ( 1.12.2000 жылы бойынша) бюджетке 512 млн. ... ... ... инфроқұрлымының дамымағаны,
ақпараттық негіздің сәтсіздігі, ... ... ... әсер ... және 2002 ж. ... бойынша жұмыс орындарының ашылуы
1 квартал – құрылыс және ... ... ... ... – басқа салалар (транспорт, денсаулық сақтау, білім);
3 квартал – шағын бизнес сферасы (сауда, магазин, ресторан);
4 квартал – ірі және орта ... ...... ... ... ... ... Алматы қаласының экономикалық жағдайын
көтеруде қала әкімінің аппараты белсенді түрде ... ... ... ... ... шешу үшін ... болу ... АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН КӨТЕРУГЕ АРНАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ
ЖОСПАРЛАР МЕН ЖОБАЛАР
Алматы қаласы әкім ... жыл ... ... экономикасының тұрақты
өсуін қамтамасыз ету, потенциялын ... ... ... ... ... және ... әрекет ету жоспарларын, стратегиялық
жоспарлар, бағдарламалар және жобалар әзірлеп жүзеге асырады. Осы ... ... 2010 ... дейінгі дамуының стратегиялық жоспары, Алматы
қаласының 2003-2010 жылдарындағы дамуының мемлекеттік ... ... ... және ... ... тағы басқа қолданылды.
2010 жылға дейінгі қаланының ... ... ... ... ... дамуын қамтып, әрбір бөлімі бір мәселені ... ... тек ... ғана жасалып қоймай әрбір саланың ... ... ... ... SWOT – талдай жасалған.
Өнеркәсіптік – технологиялық саясатты ... ... ... екі ... ... Бірінші кезенде импорры кеңейтуге ... және ... ... ... сертификаттаудың
халықаралық стандартына көшуге, экономикалық өсуді ... ... ... ... беру ... жүзеге асыруға негізделген.
Қаланың барлық ... - ... ... ... ... ... көздейді. Бұл кезең 2002-2005 ж. қамтиды. Екінші кезең
2006-2010 жж. қамтиды. Бұл кезеңде ... ... және ... ... ... ... ішкі және ... рыноктарда
бәсекеге қабілетті қаланың индустриалды кешенін қалыптастыру көзделіп ... ... ... ... ... ... қатарына
жатады. Оның территориясында 51 ірі ... ... 129 ... және 2897 ... кәсіпорындар жұмыс істейді. Қалада өндірілетін
өнімнің 18%-ы біріккен кәсіпорындарға, 7% ... ... 7%-ы ... ... ... ... жалпы 24 мыңнан астам шағын ... ... ... сферасында жұмыспен қамтылғандардың саны 13% өсіп, 217
мың адамға жетті. Шағын бизнес қазіргі ... 130 ... ... ... мен
қызмет өндіреді. Бұл көрсеткіш Алматы қаласының аймақтық ... ... ... ... шағын кәсiпкерліктің дамуына ... ... де бар: оның ... өндірістік мекемелер мен материялдық
ресурстар алудағы қиындықтар, несие алуға мүмкіндіктің жоқтығы, ... ... ... ... ... ресурстрының жоқтығы,
өндірістік инфроқұрылымның дамымағандығы, ... ... ... ... әлсіздігі, кадрларды дайындау ... ... ... ... ... кедендік және салықтық жеңілдіктер беру,
басымдылықты ... ... ... ... ... бағдарламалардың қатысуы арқылы селективті қолдаудың шаралары
қабылданды.
Төменде қалада ... ... 1/3 ... ... ... ... ... Олардың ары қарай дамуы ... ... әсер ... iрi ... ... |2001 ж. |өсу ... (%) |
| ... | |
| ... | |
| | ... ... ... қала ... млн. |100795 |122,9 |133,1 |154 ... | | | | ... менжабдық өндірісі | | | | ... ААҚ |814 |123,4 |115 |130 ... ААҚ БК |631 |125,1 |135 |150 ... ... ... | | | | ... ААҚ |1468 |189 |115 |135 ... ... ... |1398 |- |106 |122 ... су, электро энергиясы мен| | | | ... ... мен бөлу | | | | ... ЖАҚ |3773 |96,6 |110 |120 ... ... ААҚ |1510 |95,1 |103 |116 ... ... өнім ... | | | | ... ЖШС |1171 |61,4 |111 |120 ... ЖШС |2410 |540,4 |120 |145 ... емес ... өнім | | | | ... | | | | ... АООТ |1560 |244,9 |120 |140 ... ... | | | | ... ЖШС |560 |97,6 |105 |150 ... ... | | | | ... ... ... |537 |147,1 |130 |140 |
| | | | | |
| | | | | ... өнеркәсібі | | | | ... ... |3589 |205,1 |120 |135 ... ... ЖШС |1145 |103,6 |107 |125 ... и К” БК |1298 |109,6 |118 |125 ... ААҚ |4234 |114,8 |118 |125 ... №1 |1030 |105,4 |126 |140 ... ... ... ... жүйе өте ... орталықтанғанымен
сипаталанады. Биліктің жергілікті органдарында жергілікті салықтарды ... ... ... бұл ... мен ... жинау
болжамдарын орындайға кері әсерін ... ... ... ... ... ... салық салу әдістемесін Қазақстан Республикасының
Үкіметі анықтайды. Бірақ тәжрибе көрсеткендей бұл ... ... ... ... жатқан бюджеттік саясат аймақ инициативасын
дамытуға мүмкіндік жасалмайды, себебі табыстардың жеке көздерін басқарудағы
дербестікті ескермейді. Бір ... ... ... үлемті шығынына
негізделген бюджеттік алым тәжрибесі аймақтық ерекшелікті есепке алмайды.
Алматы қаласының даму мүмкіншіліктері мен ... ... ... ... ... ... ... болады:
• тамақ өнеркәсібі;
• машина жасау;
• химиялық өнеркәсіп;
• ақпараттық технология;
... ... ... ... ... ... ... ынталандыру мақсатында
биліктің жергілікті органдарының өкілеттілігін кеңейту керек. ... ... ... ... ... ... ... жергілікті
бюджетінің тавбыс бөлігін қалыптастыруға еркіндік беру қажет.
Республикалық деңгейде бюджеттік орталықтандыруды ... ... ... ... ... ... өсірудегі аймақтардың қызығушылығын
ынталандыру болып табылады.
Алматы қаласының жергілікті бюджетінің табыс бөлігінде аймақтық ерекшелікті
ескере барлық жиналған ... мен ... 30% кем емес ... ... қаласы бойынаш салық жинау көлемі 2005 жылдың ...... ... ... ал 2030 жылы – 250 ... теңге дейін өсіп, жалпы
аймақтық өнімнің 35% құрайды деп болжануда. Әрбір болжанған ... ... ... ... ... түрде қажет.
Өндірісті дамыту бойынша 2003 жылы ... ... ... шешу ... ... ... ... жағдайын жақсарту;
• импортты кеңейту бағдарламасына қала кәсіпорындарын дамыту;
• ИСО 9000, 9001 сапа ... иену ... ... ... ... 51 ... жаңа өнім түрін шығаруды игеру.
• ЗО кәсіпорында өндіріс ... ... ... жаңа өндіріс ашу.
2003 жылға кәсіпкерлікті қолдау сферасында әрекет ету ... ... қала ... ... ... ... ... шағын бизнесті дамыту мәселесіне қатысты
максималды интеграциалау.
Осы мақсатқа жету үшін ... ... ... ... кәсіпкеллікті қолдаудың қаржылық – несие және инвестициялық механизмін
дамыту және жетілдіру;
• халықты жұмыспен қамту, жаңа жұмыс ... ... ... ... дамуы;
• шағын кәсіпкерлік субъектілерін заңдату;
• табиғи монополия субъектілердің қызметін реттеу;
• бәсекені дамытуға мемлекеттік ... және ... ... шағын бизнесті қолдау мәселелеріне қатысты мемлекеттік органдардың
жұмысының анықтылығына жету.
Алматы қаласының ары қарай ... мен оның ... ... білімжәне
қаржы орта ретінде кұшейуі мақсатынды “Алматы ... ... ... 1998 жылы 1-ші ... ... ... ... заңына
сәйкес Алматы қаласының 2003-2010 дамуының мемлекеттік бағдарламасын бекіту
туралы Қазақстан Респуьликасының Президентінің жарлығы шықты. Осы ... және ... ... ... 2002 жылы ... қаласын дамыту бойынша мәселелер туралы” ... ... ... ... Оны ... ... ... және
бюджеттік жоспарлау министірлігі мен Алматы қаласының ... ...... ... ... сай, яғни ... мәні бар
қала ретіндегі оның жаңа ... ... және ... ... мәдени және туристік орталық ретінде оның позициясын күшейту.
Тапсырмалары:
• қала экономикасының және оның перспективасының функционалды ... ... ... қаланың өмір деңгейін тұрақты және нормальды ... ету ... ... және ... құқықтық жағдай туғызу;
• Алматының ерекше мәртибесіне тән жаңа инфроқұрылым құру;
... ... ... ... ... төмендету;
• әлем елдерімен тығыз қатынастар жүргізу;
• туризмді дамыту бойынша ұйымдастырушылық және құқықтық шаралар ... ... ... ... ... ... ... жағдайдын жақсаруы;
• Алматы қаласының имиджін қолдау.
Жүзеге асыру кезеңдері: ... ...... ж., ... кезең
2006-2010 ж.
Инвестициялық процесстерді белсендіру үшін мемлекеттік ресурстарды,
кәсіпорындрдың жеке ... ... ... ... ... отандық және
шетел инвесторларының құралдарын тарту бйынша шаралар қабылдау қажет.
ҚОРЫТЫНДЫ
Соңғы жылдары аймақтық экономиканың мәндiлiгi тез өсiп кеттi. Қазiргi
уақытта ...... және ... ... ... ... Нарықтық экономикаға өту кезiнде бiз аймақтық саясатты ... бұл ... ... ... бiрi ... қалған едi.
Осыған байланысты аймақтардың ... ... ... етудiң
институттары жеткiлiктi ... ... ... ... ... өту ... аймақтық ерекшелiктердi бағаламау
елiмiздегi дағдарыстық жағдайлардың пайда болуына және экономикалық даму
тиiмдiлiгiнiң ... ... ... ... факторлардың бiрi болып
табылады. Осындай мәселелердi шешу үшiн аймақ ... ... ... реттеп отыру өте қажет.
Қазақстан Республикасы бойынша аймақтардың әлеуметтiк - ... ... ... оны мiндеттi түрде мемлекет тарапынан реттеу
керектiгiн көрсетедi. Қазақстан Республикасының Президентінің “Қазақстан ... ... ... ... ... қоғам мен экономиканығ
күрделі жүйесі ... ... ... ... ... ... ... дау туғызып отыр”. Аймақтардың қаржылық-экономикалық
басқаруының ... ... ... ... дамуының
кедергісі болып отыр.
Аймақтық экономика – бұл экономика бiлiм жүйесiндегi ең ... бiрi ... ... Аймақтық экономика Қазақстанның табиғи
ресурстық потенциалын, оның ... ... ... ... және ... ... ... қарастырады, сонымен
қатар шаруашылық ... ... оны ... пайдалану жолдарын
iздестiредi.
Жалпы аймақтық ... – бұл ...... ... байланысты, елiмiздiң территориясын және оның аймақтарының әлеуметтiк
– экономикалық процестерiн, өндiргiш күштердi орналастыру және ... ... ... болып табылады.
Нарықтық жағдайда аймақтардың қызметi мен ролi, халық өмiрi қызметi
кезiнде экономикалық қатынастар қалыптастыруда көрiнедi. Оның ... ... ... ... және ... ... ... мемлекеттiк ретеу барысында аймақтық
саясатты жүргiзудi талап етедi. Аймақтық саясат көп мағыналы ұғым, әртүрлi
мәндерде кеңiнен ... ... ... ... ...... ... стратегиялық мақсаттар мен тапсырмаларға жету үшiн өмiр сүру қызметi
мен шаруашылық етудiң аумақтық факторларын ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Мiнеки, осы
саясаттың дұрыс жүргiзiлуң арқылы аймақтық ...... ... ... потенциялын көтеруге, депрессивтi жағдайдан
шығуға мүмкiндiк жасайды.
Аймақтарда мемлекеттік реттеуді, басқаруды жетілдіру қажет. Ол үшін
ұлттық және ... ... ... ... қарым-қатынас жасау
мәселелерін шешу қажет. Әр ... пен ... ... тән ... ... ... ... мүмкіндігінше орталықтан аймақтарға
қарай, мемлекеттен жеке секторға қарай ойыстыру ... ... мен ... аз ... сайын, өкілеттіліктердің ара жігі де айқын ашылады.
Нарық көмегімен біз аймақтар арасында: тұрмыс ... ... ... аймақ принципі бойынша бәмсекелестікті туғызып, күшейте беруге
тиіспіз. Сонда ... ... ... ... ... ... аймақтарға
шоғырлануы тиіс болады.
Жалпы ұлттық және экономикалық қауiпсiздiктi қамтамассыз ету үшiн ҚР-
сы тұрақты ... ... ... ... ... ... ... экономикасының нақты секторын жақсарту және ... ... ... ... ... ... ... басымдылықты жеке аймақтарда
әлеуметтiк - экономикалық дамуының теңсiздiгi кұшiнде негiзгi капиталға
инвестицияның өсуi қажет.
Аймақтардың ... ... үшiн ... және ... билiк
органдарының қызметiн күшейту, ҚР-ның заң актiлерiн ... ... ... ... және индикативтi жоспарларды, ондағы алға
қойылған мақсаттар мен ... ... ... ... ғана ... ... ... қол жеткiземiз.
Экономиканы реформалаудың негiзгi мақсатының нақты өлшемi аймақ
экономикасы мен әлеуметтiк ... ... ... ... ... бағытталғандығы болып табылады. Ол үшiн республикалық, аймақтық және
жергiлiктi органдардың ... ... ... заң ... ... ... ынталандырудың аймақтық механизмiн ... ... ... ... алу және ... ... саясат әзiрлеу үшiн пайдалану қажет.
Негізгі мақсат – орталық пен ... ... ...... ... үлгісін табу. Осы уақытта ғана біз аймақ
мәселелерін шешіп, ... көп ... ... ... ... ... ... басқару органдарының еркіндігін шектеп, ... ... ... өзін-өзі реттеу жүйесін бұзады да, тиімсіз болып
қалады.
Муниципалдылық менеджменте қарағандай – ол ... өзін - ... мен өте ... ... бар. ... жоспарлау негізінде, оның
муниципалдық системаларын және де қызметтерін қарастырдық.
ҚР-ның аймақтық саясат мақсатына сәйкес халықтың өмiр сүру ... ... жету және ... өзiн - өзi ... ... ... қатар, тиiмдi аумақтық еңбек бөлiнiсi ... ... ... - ... ... ... ... қажет.
Мiнеки, осындай көптеген мақсаттарға жету, алдымен алдыңғы кезеңдерге
қойылған тапсырмаларды орындау керек. Сонда ғана, бiз ... ... ... ... өсуiне және халықтың өмiр сүру
деңгейiнiң жоғарлауына жол ашылады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. ... даму ... ... ... әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтж
жоспары туралы. 2000 жылдың 15 ... ... ... N722 ... ... ... ... дамуының
индикативтiк жоспарын жасау ... ... ... 2000 ... 3
наурыздағы Қазақстан Республикасы Үкiмiнiң N432 Каулысы.
4. Құрманбаев С.Қ Муниципалдылық менеджмент ... ... ... Ж., Орманбеков Э. - Экономиканы мемлекетiк реттеудiң өзектi
мәселелерi. Алматы; Экономика, ... ... ... ... по статистике и анализу РК -
2003 - январь.
7. Казахстан 1991-2001 годы: ... ... РК по ...... ... Web – ... http: www minfin.kz.
9. Web – сайттан http: www.government.kz.
10. Web – сайттан http: www.almaty.kz.
11. Web – сайттан http: www.stat.kz.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АҚШ территориалды басқару және АҚШ-ғы муниципалды менеджментті ұйымдастырудың негізгі типтері29 бет
Муниципалды менеджмент басқарудың жаңа жүйесі68 бет
Муниципалды менеджмент36 бет
Менеджмент ғылым ретінде8 бет
Аймақтық басқару – жалпы басқару саласы ретінде10 бет
Дамыған елдердегі жергілікті өзін өзі басқаруды тәжірібиесі30 бет
Жергілікті өзін – өзі басқару туралы жалпы түсінік7 бет
Жергілікті өзін-өзі басқару туралы30 бет
Жергілікті өзін-өзі басқару түсінігі, мақсаты, ұйымдастырылуы71 бет
Жергілікті өзін-өзі басқару ұғымы9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь