Delphi-де «Инженерлік калькулятор» құру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.DELPHI ОРТАСЫМЕН ТАНЫСУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1.Негізгі ұғымдар.Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар ... ... ... ..5
1.2.Бағдарламаның сыртқы құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.3.Объектілердің классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.4.Жобаның құрылымдық элементтерінің әрекеттесуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
1.5.Бағдарлама құрарда шешілетін тапсырмалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
2. «ИНЖЕНЕРЛІК КАЛЬКУЛЯТОР» БАҒДАРЛАМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
2.1. Теориялық бөлiктiң сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.2. Диалогтiң ұйымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
3.ОПЕРАТОРДЫҢ БАСҚАРУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
КІРІСПЕ

Есептеуіш техника — есептеу және мәліметтерді өңдеу процессінің маңызды компоненті болып табылады. Есептеуге арналған алғашқы құрал ретінде есептеу таяқшаларын атауға болады, бұл құрал қазіргі кезде де бастауыш сынып оқушыларын есепке үйрету үшін қолданылады. Даму жолында бұл құралдар күрделене түсті (мысалы, финикиялық саз фигуралары).Уақыт өте келе, қарапайым құрылғылардан күрделі құралдар пайда бола бастады: абак, логарифмдік сызғыш, механикалық арифмометр, электронды компьютер. Алғашқы есептеуіш құрылғылардың қарапайымдылығына қарамастан, олармен жұмыс жасауға үйренген адам, қазіргі заманғы калькуляторларды пайдаланғаннан да жылдам есептер жүргізе алады. Әрине, қазіргі заманғы есептеуіш құрылғыларының жұмыс өнімділігі және есептеу жылдамдығы ең жылдам есептегіш адамның өзін шаң қаптырып кетеі. Ертедегі есептеу құралдары:Адамзат қарапайым есептеу құралдарын қолдануды мыңдаған жылдар бұрын бастады. Есептеудің ең көп тараған түрі - айырбас саудасында қолданылатын тауарлардың санын анықтау болатын. Ең қарапайым шешім ретінде айырбасталатын тауардың салмақ эквивалентін пайдалануды айтуға болады, себебі бұл жағдайда, тауардың құрамындағы заттардың санын есептеу қажет болмайтын. Бұл мақсаттарда қарапайым балансирлік шеккілер қолданылатын, олар массаны анықтауға арналған алғашқы құрылғы болды. Эквиваленттілік принципі "абак" деп аталатын құралда да пайдаланылды. Заттарды санау үшін, бұл құралдағы сүйектерді қозғау қажет болатын.Тісті сақиналарды ойлап табуға байланысты, есептеулерді орындауға арналған құрылғылар күрделене түсті. ХХ ғасырдың басында табылған антикитерлік механизм (б.з.д. І ғасырда батып кеткен антикалық кемеден табылған) ғаламшарлардың қозғалысының үлгісін көрсете алатын еді. Болжам бойынша, бұл құралды діни мақсаттарда күнтізбелік есептеулер жүргізу, күн және ай тұтылуын болжау, егін егу және жинау уақыттарын анықтау үшін қолданған. Есептеулер жүргізу үшін 30-дан астам қола сақиналар және бірнеше циферблаттар қолданылды. Ай фазаларын есептеу үшін, диффернциалдық тасымал пайдаланылды (ғалымдар бұл тәсілді ХVI ғасырда ойлап табылған деген болатын). Антика мәдениеті құлдыраған соң, бұндай құралдар жойылып кетті. Күрделілігі осы шамалас механизмдерді құру үшін, адамзатқа бір жарым мыңжыл қажет болды.1623 жылы Вильгельм Шикард "Есептеуіш сағаттар" - төрт арифметикалық амалды орындай алатын механикалық калькуляторды ойлап тапты. Құрылғының бұлай аталу себебі, сағаттардағы сияқты, бұл құралда да тісті сақиналар мен жұлдызшалар қолданылды. Бұл құрылғыны іс жүзінде алғаш рет Шикардтың досы, философ және астроном Иоганн Кеплер пайдаланды.Бұдан соң Блез Паскаль ("Паскалина", 1642 ж.) және Готфрид Вильгельм Лейбниц өз машиналарын жасап шығарды. 1820 жылы Charles Xavier Thomas төрт арифметикалық амалды орындай алатын механикалық калькуляторларды (Томас арифмометрі деп аталатын құрал Лейбниц жұмыстарына негізделген) жасап, саудаға шығарды. Ондық сандарды есептеуге арналған механикалық калькуляторлар 1970-жылдарға дейін қолданылды.Сонымен қатар, Лейбниц қазіргі заманғы компьютерлердің негізі болып табылатын екілік санақ жүйесін де сипаттады. Бірақ, 1940-жылдарға дейінгі шыққан машиналардың басым бөлігі (Чарльз Бэббидждің машинасы және ЭНИАК) ондық жүйені қолданған болатын.Сандарды көбейту және бөлу амалдарын осы сандардың логарифмдерін қосу және азайту арқылы орындауға болады (Джон Непер). Нақты сандарды сызғыштағы ұзындық интервалдары көмегімен көрсетуге болады, бұл жаңалық логарифмдік сызғыштарды ойлап табуға негіз болды, бұл құрал көмегімен көбейту және бөлу амалдарын оңай орындауға болатын еді. Логарифмдік сызғыштар қалта калькуляторлары пайда болғанға дейін қолданылды. Айға адам жіберген "Аполлон" бағдарламасының инженерлері өз есептеулерінде логарифмдік сызғыштарды пайдаланған болатын.
Бағдарламаның жасау мақсаты алгебралық және геометриялық есептеулерді орындауға, шешуге, есеп шығаруға,фирмаларда, жұмыстарда қолдануға ыңғайлы. Инженерлік каькулятордың жай калькулятордан артықшылығы оның көмекші символ, формулаларында, функционалдар жиыны.
Бұл бағдарламаның күрделі есептерді жүргізуге, алгоритмдарды функционалдық есептерді орындауға мүмкіндік береді. Мұндай инженерлік калькуляторлар қазіргі заманда көп салада қолданылады. Әсіресе математика, бухгалтерлік шоттарда қолданыста. Есеп шығарған кезде қолдануға ыңғайлы.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Аманжолова С.Т. Работа с визуальными объектами. М/у к лабораторным работам по дисциплине «Проекти¬рование программных средств ЭВМ, систем и сетей» для специальности 3701. - Алматы: КазНТУ, 2001.
2. Аманжолова С.Т. Проектирование программных средств для Windows 9х, Windows NT. М/у к лаборатор¬ным работам по дисциплине «Проектирование про¬граммных средств ЭВМ, систем и сетей» для специаль¬ности 3701. - Алматы: КазНТУ, 2001.
3. Бобровский С.И. Delphi7. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003. – 736с.
4. Б.Д.Сыды ов Алгоритмдеу және Бағдарламалау негіздерін оқыту. Алматы 2002.
5. Гофман В., Хомоненко A. Delphi 6 в подлиннике. «БХВ-Петербург», - Санкт-Петербург, 2001.
6. Информатика. Базовый курс. 2-е издание/Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005. – 640 с.
7. Иллюстрированный самоучитель по Delphi 7 для начинающих5.Культин Н. Delphi 6. Программирование на Object Pascal. « БХВ-Петербург », - Санкт-Петербург, 2001.
8. Культин Н.Б.Основы программирования Delphi 7. Санкт-Петербург. БхВ -Петербург 2003.
9. Н.Культин. Delphi в задачах и примерах. -СПб.: БХВ - Петербург, 2004.
10. Н.И.Культин. Программирование на Object Pascal в Delphi 5/ -СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999.
11. С.В.Глушаков, А.Л.Клевцов. Программирование в среде Delphi 7.0.,, Харьков ФОЛИО, 2003.
12. Санкт-Петербург, 1999.
13. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс- М.Нолидж, 2001.
14. http://ru.wikipedia.org
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ........................................................................................................................3
1.DELPHI ОРТАСЫМЕН ТАНЫСУ.........................................................................5
1.1.Негізгі ұғымдар.Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар..............5
1.2.Бағдарламаның сыртқы құрылымы.....................................................................6
1.3.Объектілердің классификациясы.........................................................................7
1.4.Жобаның құрылымдық элементтерінің әрекеттесуі..........................................9
1.5.Бағдарлама құрарда шешілетін тапсырмалар...................................................11
2. ... ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР......................................................................19
ҚОСЫМША...............................................................................................................20
КІРІСПЕ
Есептеуіш техника -- есептеу және мәліметтерді өңдеу процессінің маңызды компоненті ... ... ... ... ... ... ... есептеу таяқшаларын атауға болады, бұл құрал қазіргі кезде де бастауыш сынып оқушыларын ... ... үшін ... Даму жолында бұл құралдар күрделене түсті (мысалы, финикиялық саз фигуралары).Уақыт өте келе, қарапайым құрылғылардан күрделі құралдар ... бола ... ... логарифмдік сызғыш, механикалық арифмометр, электронды компьютер. Алғашқы есептеуіш құрылғылардың қарапайымдылығына қарамастан, олармен жұмыс жасауға үйренген ... ... ... ... ... да ... ... жүргізе алады. Әрине, қазіргі заманғы есептеуіш құрылғыларының жұмыс өнімділігі және есептеу жылдамдығы ең жылдам есептегіш адамның өзін шаң ... ... ... ... ... ... ... құралдарын қолдануды мыңдаған жылдар бұрын бастады. Есептеудің ең көп тараған түрі - айырбас саудасында қолданылатын тауарлардың санын анықтау болатын. Ең ... ... ... ... ... ... ... пайдалануды айтуға болады, себебі бұл жағдайда, тауардың құрамындағы заттардың санын есептеу қажет болмайтын. Бұл мақсаттарда қарапайым ... ... ... олар массаны анықтауға арналған алғашқы құрылғы болды. Эквиваленттілік принципі "абак" деп аталатын құралда да пайдаланылды. ... ... ... бұл ... сүйектерді қозғау қажет болатын.Тісті сақиналарды ойлап табуға ... ... ... ... ... ... ... ХХ ғасырдың басында табылған антикитерлік механизм (б.з.д. І ғасырда батып кеткен антикалық кемеден табылған) ғаламшарлардың қозғалысының үлгісін көрсете алатын еді. ... ... бұл ... діни мақсаттарда күнтізбелік есептеулер жүргізу, күн және ай тұтылуын ... егін егу және ... ... ... үшін ... Есептеулер жүргізу үшін 30-дан астам қола сақиналар және бірнеше циферблаттар қолданылды. Ай ... ... ... ... ... пайдаланылды (ғалымдар бұл тәсілді ХVI ғасырда ойлап табылған деген болатын). Антика мәдениеті құлдыраған соң, бұндай құралдар жойылып кетті. ... осы ... ... құру ... ... бір жарым мыңжыл қажет болды.1623 жылы Вильгельм Шикард "Есептеуіш сағаттар" - төрт арифметикалық амалды орындай алатын механикалық калькуляторды ... ... ... ... аталу себебі, сағаттардағы сияқты, бұл құралда да тісті сақиналар мен жұлдызшалар қолданылды. Бұл құрылғыны іс жүзінде алғаш рет ... ... ... және астроном Иоганн Кеплер пайдаланды.Бұдан соң Блез Паскаль ("Паскалина", 1642 ж.) және Готфрид Вильгельм Лейбниц өз ... ... ... 1820 жылы Charles Xavier Thomas төрт арифметикалық амалды орындай алатын механикалық калькуляторларды (Томас арифмометрі деп аталатын құрал Лейбниц ... ... ... ... ... ... ... есептеуге арналған механикалық калькуляторлар 1970-жылдарға дейін қолданылды.Сонымен қатар, Лейбниц ... ... ... ... ... ... ... санақ жүйесін де сипаттады. Бірақ, 1940-жылдарға дейінгі шыққан машиналардың басым бөлігі (Чарльз Бэббидждің ... және ... ... ... ... ... көбейту және бөлу амалдарын осы сандардың логарифмдерін қосу және азайту арқылы орындауға болады (Джон Непер). Нақты ... ... ... ... ... ... болады, бұл жаңалық логарифмдік сызғыштарды ойлап табуға негіз болды, бұл құрал көмегімен көбейту және бөлу амалдарын оңай орындауға болатын еді. ... ... ... ... ... болғанға дейін қолданылды. Айға адам жіберген "Аполлон" бағдарламасының инженерлері өз есептеулерінде логарифмдік сызғыштарды пайдаланған ... ... ... алгебралық және геометриялық есептеулерді орындауға, шешуге, есеп шығаруға,фирмаларда, ... ... ... Инженерлік каькулятордың жай калькулятордан артықшылығы оның көмекші символ, ... ... ... ... ... күрделі есептерді жүргізуге, алгоритмдарды функционалдық есептерді орындауға ... ... ... ... ... ... ... көп салада қолданылады. Әсіресе математика, бухгалтерлік шоттарда қолданыста. Есеп шығарған кезде қолдануға ыңғайлы.
1. DELPHI ОРТАСЫМЕН ТАНЫСУ
+ . ... ... ... құру ... ... ... - Windows ... жүйесінде жұмыс істеуге бағытталған бағдарлама құру ортасы. Delphi - дегі бағдарлама қазіргі ... ... ... ... ... ал олар өз кезегінде объектілі - бағытталған бағдарламалау идеясына ... (2 - ші ... ... Delphi - дегі ... Object Pascal ... ... ол Turbo Pascal тілінің қабылдауышы мен дамушысы болып табылады. Turbo Pascal бағдарламалау тілі мен ол қолданылатын біратты интегралдық құру ... ... ... өнімді құру құралы, соның ішінде бағдарламалауды оқып - үйренетін құрал ... ... ... ... Бұл ... ... ... жоғары сапалы компилятор және қолайлы құру ортасына байланысты. Бірақ бағдарламалық ... бір ... ... ары қарай дамиды, сондықтан Borland фирмасы (1998 жылдың ... ... ... Inprise ... тағы бір ... ... Turbo Pascal тілінің орнына Object Pascal тілі келеді, ол объектілі - бағытталған бағдарламалау концепциясына сүйенеді.Delphi және Object Pascal көп ... ... ... ... ... ... бүгінгі таңда олар қазіргі компьютерлік технологияның өнімі болып табылады. Жеке ... ... оны ... ... ... Delphi - дің ... ... әртүрлі типін - консольді қосымшалардан бастап, деректер ... мен Internet - те ... ... ... ... болады. Delphi бағдарлама құратын және жаңа бағдарламаны даярлайтын бағдарлама құру әдістерінен, сондай-ақ құрауыштар кітапханасынан тұрады. Delphi бағдарламасы - бұл ... ... ... ... Кез - ... бағдарлама жоба файлы (мұндай файл .dpr кеңейткішінен тұрады) және бір ... ... ... ... (.pas ... бар файлдар). Жоба файлы бағдарламаның жинақтаушы бөлігі болып табылады, ол өте ... емес және Delphi ... ... ... түрде қалыптасады.Класс - берілгендер мен оларға әрекет жасайтын арнайы тип. Ол өріс, әдіс және ... ... ... ... ... объект табылады.Объект - белгілі тапсырманы орындауға арналған, ... ... ... ... ... болып саналады. Объектінің барлық құрауыштары объект болып табылады, бірақ керісінше емес.Құрауыш - Delphi - дің ... ... Delphi ... ... ... іске асыруға арналған. Құрауыш болып меню, батырмалар, стандартты диалогтар (мысалы, қаріпті таңдау, файлды сақтау), енгізу терезесі және ... ... және т.б. ... Құрауыштар өріс, әдіс және қасиеттерден тұрады. Қолданушының құрауыштармен жұмысы, оны ... ... ... ... ... және ... терезесіне орналастырып, олардың қасиеттері мен мазмұнына қарай белгілі оқиғаға ... ... ... ... Delphi ... ... жылдам қарым - қатынас жасау үшін қолданылады. Құрауыштар қасиеті - белгілі ... ... ... ... ... түрде оның атрибутын өзгертетін құрауыштың өрісі. Құрауыштың функциясын (атқаратын міндетін) анықтайды. Құрауыштың оқиғасы - ... ... ... ... ... әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болады. Әрбір құрауыш стандартты оқиғалардың жиынынан ... ... ... ... ... ... ... әрқайсысы құрауыштың белгілі оқиғаға ықпалын анықтайды (пернені басу немесе тышқанды ... ... деп - ... ... ... ... белсенділік танытатын қосымшаның код бөлімін айтамыз.Құрауыш пішінге немесе басқа құрауышқа тиісті болуы мүмкін.Пішін деп - Windows ... ... ие және ... ... тағайындалумен байланысқан, құрауыштарды орналастыруға негіз болатын көрнекілік құрауышты айтамыз.Қосымшаның пішіні қолданушылық интерфейстің негізі болып саналады. ... ... ... ... мүмкін. Пішін туралы ақпарат екі типті файлда сақталады: - .dfm және - .pas, файлдың ... типі ... ... - ... - ... ... және ... сақтайды, екінші тип (пішіннің модульі ) сіздің қосымшаңыздың функциясын іске асыратын ... ... және ... мен оның ... үшін оқиғаларды өңдеуді қарастырады. Екі файл да автоматты түрде Delphi - де синхрондалады. Әрбір пішінге өзінің модулі сәйкес ... ... ... құрылымы
Delphi - дің көмегімен құрылған бағдарламаның құрылымы дәстүрлі бағдарламаның құрылымынан өзгешелеу ... ол өз ... ... бағдарламаларды құрудың ерекшеліктерін шартты түрде көрсетеді. Мұндай бағдарламаны екі ... ... деп ... ... ... - бағдарламаның бөлімі, ол бағдарламаға ақпаратты енгізуге және оны ... ... ... тікелей тапсырманы шешуге арналған операторларды тағайындауға арналған (есептеу, ақпараттың түрленуі және т.б.). Бағдарлама өз ... ... ... ... сыртқы құрылғылар, деректер базасы, басқа бағдарлама және т.б. әрекеттеседі. Сондықтан бағдарламаның ... ... ... құрауыштармен әрекеттесу құрылымын сурет 1.1 көрсетілгендей түрде көруге болады.
Интерфейс бұл ... ... оның ... ... ... бағытқа жіберу асырылады, - пішін, қарым - қатынас терезелері, басқару элементтері және т.б. Көптеген жағдайларда таңдап ... ... ... бағдарламаның құрылымын анықтайды. Объектілер бағдарламада жеткілікті түрде автономды болғандықтан, олардың арасында ақпаратты жіберу, сонымен ... ... мен ... ... ... мен сыртқы құрылғылар т.б. арасында ақпаратты беру үшін ... ... ... құрылғысы
Операциялық жүйе
Бағдарлама
Деректер базасы
Шығару құрылғысы
Интерфейс
Орындалатын операторлар
Сурет 1.1 Бағдарламаның сыртқы құрылғылармен әрекеттесуі
Мұндай бағдарламаның жұмысы да өз ... ... ол іске ... кейін келесі хабарламаны күту режимінде тұрады. Хабарлама пайда ... ... оған ... ... қандай әрекет жасау керек екенін анықтайды, одан кейін сол әрекетті орындап, келесі хабарламаны күтеді. Әртүрлі хабарлама пайда болғаннан ... ... шарт ... әртүрлі әрекет жасайды, барлық орындалатын операторлар бағыныңқы бағдарламалардың жиынтығын береді, олар әртүрлі объектінің ... ... ... ... және ... ... әдістерін қоса алады), немесе өздік бағыныңқы бағдарлама. Нақтылы түрде әртүрлі операциялық жүйелер және ... ... олар ... ... ... ... кейін оларды өңдеуге кіріседі.Объект (TApplication класының) болып бағдарламаның өзі ... ... бұл ... ... өзі ... ол Delphi ... автоматты түрде құрылады, бірақ бағдарлама құру кезінде оның әдістері мен қасиеттерін қолдануға болады.
1.3. Объектілердің классификациясы
Жобаны жоғарыда айтылғандай нақты тағайындалуы ... жеке ... ... ... ... болады. Бұл объектілерді ортақ қасиеттері бар кластарға біріктіруге болады. Мұндай ... ... ... ... ... ... оны түгелдей көру үшін Browser бағдарлама элементтерін көру терезесінің көмегімен көруге болады. Мұнда жобаның құрылымын ұйыдастыру үшін қолданылатын тек ... ... ғана ... ... ... ... негізгі объект болып қосымша, пішін және құрауыш табылады.Қосымша келіп түскен хабарламаны өңдеу циклін ұйымдастыратын жобаның ... ... ... көрсетеді.Пішін интерфейстік элементті көрсетеді, оның арқасында қосымшалар мен сыртқы құрылғылар арасында ақпарат алмасу ... ... ... ... орналасады, ал қосымша бір немесе бірнеше пішіннен тұруы мүмкін.
Жоба
Класс TComponent
(қосымша, пішін, құрауыштар)
Графикалық құралдар, тізімдер жәнеағындар,файлдар ... ... ... ... элементі
Меню, қарым-қатынас терезесі таймер және т.б.
TWinControl
терезелік құрауышы
TGraphicControl
графикалық құрауыштар
Сурет 1.2 Жобаның құрылымдық ... ... ... ... және ақпаратты алу, түрлендіру және бейнелеу үшін операцияларды орындауға ... ... ... ... классификациясы қиындау, сондықтан жиі қолданылатын құрауыштар тобын қарастырайық. Пішін құрауыштардың кез ... ... тұра ... ... ... ... құрауыштардың бәрі TComponent (Құрауыш) класына, объект жобасында қолданылатын жалпы және көп санды топтарға қарайды. Нақты түрде бұнда тек ... ... ... ... ... ... ... мен ағындар және басқа объектілер қатары ғана кірмейді. Қосымша меншік TApplication (Қосымша) ... ... ол ... ... ... ... болып саналады.Кластың басқа элементтері пішіннің өзін қоса алғанда айтарлықтай қиынырақ құрылымды жасайды. Ең ... бұл ... екі ... ... ... TControl ... ... қалыптастыратын басқару элементтері.
Басқару элементтері (TControl класының ұрпақтары болып келген ... - ... ... - ... ... асыратын экранда бейнеленетін құрауыштар (көрнекілік құрауыштар) Бағдарламада қолданушы шарт бойынша оларды басқара алады (пернетақтаның көмегімен ақпаратты ... ... ... көмегімен әсер ету және т.б.). Олар экранда ... ... ...
* ... ... элементтер (бейнеленбейтін немесе көрнекілік емес құрауыштар). Олар жүйелік ресурстарға қатынауға жауап береді: драйвер, деректер базасы, таймер, меню, ... қиын ... ... ... терезелеріне ұқсас және т.б. Құру кезінде көрнекілік емес құрауыштар пиктограмма түрінде бейнеленеді, ал ... ... ... ... ... ... өз ... екі үлкен кластарға бөлуге болады және олардың ... ... ... ... ... ... ... класы TWinControl (Терезелік басқару элементі).Терезелік басқару элементі ( TForm, TButton, TEdit, TMemo, TPanel, TGroupBox және т.б. кластардың құрауыштары) терезелік функциялардан ... ... ... ... ... ол келіп түскен ақпаратқа ықпал етеді және экранда активтенеді.
* Графикалық басқару элементтерінің класы TGraphicControl
* (Графикалық басқару ... ... ... элементі ( TImage класының құрауышы - кескін, TPaintBox - сурет ... ... ... TShape - ... ... TCustomLabel - белгінің тегі) мұндай функцияны басқармайды, тек экранға ақпаратты ғана шығарады, олар тышқан арқылы берілетін ... ... ... ... ... ... алмайды. Жеке жағдайларда пішін терезелік басқару элементіне жатады.
1.4. ... ... ... ... деп өзінің ұрпақтарымен қоса алғандағы класты айтамыз.
TComponent жанұясының әрбір объектісінің Owner ... бар: ... ... ... ... орналасқан объектіге нұсқағыш.
Негізгі объект деп - басқа объект орналасатын объектіні айтамыз.
Көмекші объект деп - орналасатын ... ... ... Integer - тек оқу ... ... ... көмекші құрауыштарының санын береді (ағымды құрауыштың).
property Components[Index: Integer]: TComponent - тек оқу ... ... ... ... ... ... ... Құрауыштарды нөмірлеу нөлден басталады.
Кез - келген пішін TApplication класының қосымшасына орналастрылады, қосымша ол үшін ... ... ... саналады.
TControl жанұясының құрауыштарын пішінге екі түрлі жолмен орналастыруға болады:
* тікелей пішінге;
* TWinControl жанұясының қосымша топталған бір ... ... - ... бар ... TPanel - ... TTabControl - бетбелгі және т.б.).
TControl жанұясының әрбір ... Parent ... бар: ... (Аталық), онда үлкен құрауышқа нұсқағыш беріледі.
Үлкен құрауыш - тікелей ... ... ... ... өзі.
Кіші құрауыш - орналасатын құрауыш.
Бейнеленбейтін құрауыштарда Parent қасиеті болмайды.
Пішіннің үлкен құрауышы жоқ (Parent = nil). ... 1.1. Бұл ... ... ... пішінге орналастырылған келесі құрауыштардан тұрады: радиотоп, екі радиобатырма және батырма. Қосымшаны іске қосқанда, пішіннің OnCreate ... ... екі ... RadioGroup1 құрауышына жоғарғы сол жақтың берілген координатасы бойынша ... Button1 ... ... екі радиобатырма пішінге тасымалданады.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
RadioGroup1.Caption := 'Радиогруппа';
RadioButton1.Parent := RadioGroup1;
RadioButton1.Caption := ... ... := ... := ... := True; ... := RadioGroup1;
RadioButton2.Caption := 'Вторая радиокнопка';
RadioButton2.Top := 35;
RadioButton2.Left := 10;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
RadioButton1.Parent := ... := ... ... Integer - тек оқу ... ... элементінің кіші құрауыштарының санын береді (тек терезелік құрауыштарда ғана болады).
property Controls[Index: Integer]: TControl - тек оқу ... ... ... ... ... кіші ... тізімін береді (тек терезелік құрауыштарда ғана болады).
- деген қарым - қатынасты бейнеленген және бейнеленбеген ... ... ... - ... - ... тек қана бейнеленген құрауыштарға ғана қолданылады.
Мысал 1.2. Бір пішіннен тұратын жобаны қарастырамыз. Тікелей пішінге төмендегілерді орналастырамыз:
* ... меню - ... ... - Timer.
* GroupBox - тақырыбы бар панель.
* Button - ... ... бар ... ... ... жолы - ... ... - Label.
Сурет 1.3. Form терезесі
1.5. Бағдарлама құрарда шешілетін тапсырмалар
Негізгі болып келесілер табылады:
* Жобаның ... ... бір ... ... көп құжатты интерфейс;
+ DLL-кітапханасы.
* Пішінді таңдау
* Құрауыштарды орналастыру
* Менюді құру
* Хабарламаны өңдеу хабарламаны өңдеудің ... ... ... ... хабарламаның типін қалыптастыру;
+ инициализация сообщения;
+ хабарламаны өңдеу және оқиғаны құру;
+ оқиғаны өңдеу;
+ ... ... ... ... ... ... қалыптастыру.
* Тапсырманы бағдарламалау.
* Қарым - қатынас, ақпарат терезелерін қалыптастыру.
* Ерекше жағдайларды өңдеуді қамтамасыз ету.
* Анықтама жүйесін құру.
2. ... ... ... ... - ... - ... есептеуіш құрылғы. К. адамның араласуы арқылы цифрлар мен командаларды қолдан енгізу жолымен ... ... ... және ... ... функцияларды есептеуге арналған.
1.Сандармен немесе алгебралық формулалардың үстiнде операциялардың орындауы үшiн Электрондық есептеуiш құрылым;
2. ... ... ... ... ... Есептеулердiң кейбiр түр автоматты өткiзушi мамандандырылған бағдарлама (үлестердiң калькуляторы, түйiскен алаңдардың калькуляторы соған ұқсас).
4. мамандық
Аз габариттi есептеуiш құрылымның белгiлерi үшiн одақ ... ... ... ... үшiн 1973 жыл ... рет ... ... терминдi қолданылды. Калькуляторлармен жай ғана столға қоятын есептеуiш құрылымдарды қабақтайларға деп атады. Және столға қоятын және микрокалькуляторлар Эквмдер ресми деп ... - ... ... есептеу машиналары.Дәл қазiр, ағылшын тiлiнде (calculator ) калькулятор тек қана терминдi қолданылатын ... ... ... ... ... ... үшiн өткенi көбiк, есептердi қолданылды, логарифмдiк сызғыш және механикалық немесе электромеханикалық арифмометрлер, математикалық (логарифмдардың кестесi әсiресе) математикалық кестелер. Дербес компью ... ... бар ... ҚКП қол ... және ... ... телефон.Инженерлiк калькулятордың программалық жобасының негiзгi есебi математикалық есептеулердi қолданушының жұмысының жеңiлдiк бағытталған орындау болып ... ... және бөлу ... ... ... алу ... бөлiк, алу бөлуден қалдық, қосу және алу, дәрежеге шығарсын, шығаратын немесе логикалық көбейту және қосу. Сонымен бiрге ... ... бiр ... ... ... ... ... логарифм және қалған функциялар, тангенс, синус, сондай сондай косинустар. Калькулятор бағдарлама бiрнеше ... ... ... ... ... ... жүйесi, 0 және 1) екiлiк, (сегiздiк есептеу ... 0мен 7мен ... ... және (0 Fқа) он ... (есептеудi ондық жүйе 0мен 9бен аралығындағы) ондық. ... ... үшiн Borland Delphi 7-шi әр ... ... ... модулдарының құрастырудың кең мүмкiндiк көрсететiн программалау ортасының таңдалғаны болды.
-Қосымша жасауға керек, автоматизтрующее математикалық есептеулердi орындауды процесс.
- Инженерлiк калькулятордың интерфейсi ... бiр ... ... ... енгiзуге жол берiп және тап қалған дәлдiгi бар нәтиже шығаруға алуы керек.
Бағдарлама шамалардың конверторымен жабдықтауы ... ... ... ... ... -- ... Windows ... қалта калькуляторының жұмыс елiктейтiн компонент. Оның батырмасы тышқанмен тықсыруға болады. Қосымша цифрлық клавиатурадан енгiзу болуы мүмкiн.
Жұмыс тәртiптерi
Инженерлiк тәртiптегi работатет ... Бұл ... ... ... ... ... және гиперболалық (Hyp жалаушасы)
* функциялар, табиғи және ондық логарифмдар, (шаршылар және текшелер үшiн жеке ... ... ... ... керi ... (үшiн ... тап дәрежеге шығару) Inv-шi жалауша арқылы түсiнiктi (автоматты лақтырып тастайды).
* ... ... және ... ... құя түс(керi Inv-шi жалауша арқылы), факториалдардың есептеуi.
* операциялардың топтауы (батырмалар жақшалармен ... ... ... ... тұр), бейненiң тәртiптерiнiң ауыстырып қосуы(нүкте фиксированная/плавающая).
* бөлуден қалдықтың есептеуi
* бит бойынша операциялар: AND, OR, NOT, XOR. ... ... ... ... ... ... ... (оңға жылжу Inv-шi жалауша арқылы)
Тригонометрия
* Градустардағы есептеулер, (тек қана есептеудi ондық жүйенiң тәртiбiндегi қол жететiн ауыстырып қосқыш) бұршақ, ... ... емес ... ... ... (8, 4, 2, 1 ... ... дәрежелiгiнiң ауыстырып қосқышы
Статистикалық тәртiп
Staдiң батырмасы бойынша iске ... ... ... тәртiпте), санақ, мәлiметтердiң манипуляцияның түсiнiктi батырмасы және ... ... ... ... ... Диалогтiң ұйымы
Бағдарлама 3 формалардың түрiнде iске асырылған:
Form ... ... ... TForm1 ... ... (1сурет). Бұл келесi элементтерде болатын формалар:
* мәзірді жасауға арналған элемент (TMainMenu)
* Правка
* ... ... ... ... ... Form ... ... 5 Panel
* 58 SpeedButton
* XPManifest1
2.1-сурет.Бағдарламаның терезесі
2. TForm 27 (2.2-сурет). Бұл форма келесі элементтерді қамтиды:
* 2 жол (TEdit)
* 3 мәтіндегі жол ... ... ... ... ... Шамалардың конверторы
3. TForm2 (Статистика) (2.3-сурет). Бұл форма келесі элементтерді қамтиды:
* 4 батырма (TSpeedButton)
* Жол (ListBox)
2.3-сурет.Статистика
3. ОПЕРАТОРДЫҢ БАСҚАРУЫ
Қосымша MS ... ... ... үшiн ... Бойынша ешқандай да қосымша немесе бағдарламаның жұмысы үшiн құрылымдар керек болмайды. Осы бағдарлама математикалық есептеулердi орындау үшiн ... ... дәл ... арналған.Қосымшаның жұмыстары үшiн тек қана атқарылатын (Project1.exe ) файл қажеттi. Файлдың атауы немесе белгi бойынша екi есе ... ... ... iске ... ... ... ... iстеу батырмалар арқылы iске асады және енгiзудi өрiс. Бағдарлама жұмыс инженерлiк тәртiбi болады. Мұндай функциялар оларда ... ... ... ... факториал, тригонометриялық дейiн жады бар жұмыс бұрыштың таңдауы ескерiлу тағы сол сияқтылар табандатқан нәтижесiнiң ... ... ... ... ... немесе радиандар.
Бағдарламаның пайдалануға нұсқауы:
1. Есептеулердi орындау:
:: Есептеу жүйесiн таңдаңыз;
:: Бiрiншi сан ...
:: ... ... ...
:: ... сан ...
:: Өңге операторлар және сан енгiзiңiз;
:: = батырмасын басыңыз.
2. Жадпен жұмыс:
:: Жадқа санды енгiзiлу үшiн M writeнiң батырмасын ...
:: Mның ... ... ... калькулятордың панелiндегi жадының батырмаларының үстiнде кейiн пайда болады. Жад ... ... жаңа сан ... ...
:: ... саны ... үшiн M ... батырмасын басыңыз
:: Жад тазалау үшiн M clearдың батырмасын басыңыз
:: ... саны бар ... сан ... ... алу үшiн ... M + ... M-нiң ... басыңыз. Нәтиже шақыру үшiн M readтың батырмасын ... ... ... iске асыруға болатын шамалардың конвертор формасына Доролнительно мәзiр тармақ таңдап түсiңiз.
Бағдарлама туралы мәзiр ... ... сiз сiз осы ... ... туралы қысқаша мәлiметтi көретiн форма ашылады.
Программаның жұмысын аяқтау X батырмасын басыңыз.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі уақытта объектілі - ... ... өте ... ... ... ... айтпасақ Delphi ортасында құрылған бағдарламаның 99% пайызы осыларға байланысты ұғымдарға сүйенеді. Сондықтан объектілі - ... ... ... сырттай қарағанда қарапайым нәрселердің ішкі жұмысын түсінбей ары жылжу мүмкін емес. ... ... ... ... объектілі - бағытталған бағдарламалаудың негізгі қағидалары, ... ... және ... ... ... Object Pascal объектілі моделінің теориялық негізі қарастырылады.
Delphi және Object Pascal көп ... ... ... болып саналады, сондықтан бүгінгі таңда олар қазіргі ... ... ... ... табылады. Жеке тұрғыдан алғанда оны былай айтуға болады, Delphi - дің ... ... ... ... - ... қосымшалардан бастап, деректер базасы мен Internet - те ... ... ... құруға болады.
Delphi бағдарлама құратын және жаңа бағдарламаны даярлайтын бағдарлама құру әдістерінен, сондай-ақ құрауыштар кітапханасынан тұрады. Delphi бағдарламасы - бұл ... ... ... файлдар. Кез - келген бағдарлама жоба файлы (мұндай файл .dpr ... ... және бір ... ... ... ... (.pas ... бар файлдар). Жоба файлы бағдарламаның жинақтаушы бөлігі болып табылады, ол өте үлкен емес және Delphi ... ... ... түрде қалыптасады.
Delphi - дің көмегімен құрылған бағдарламаның құрылымы дәстүрлі бағдарламаның құрылымынан өзгешелеу болады, ол өз кезегінде мұндай бағдарламаларды ... ... ... түрде көрсетеді. Мұндай бағдарламаны екі бөлімнен тұрады деп көрсетуге болады: интерфейс - ... ... ол ... ... ... және оны ... сонымен бірге тікелей тапсырманы шешуге арналған операторларды тағайындауға арналған (есептеу, ақпараттың түрленуі және т.б.). Бағдарлама өз жұмысында операциялық ... ... ... ... ... ... басқа бағдарлама және т.б. әрекеттеседі. Сондықтан бағдарламаның соған қатысты сыртқы құрауыштармен әрекеттесу ... ... 1.1 ... ... ... болады.
Интерфейс бұл объектілердің жиынтығы, оның көмегімен ақпаратты белгілі бағытқа жіберу асырылады, - ... ... - ... ... ... ... және т.б. ... жағдайларда таңдап алынған интерфейс барлық бағдарламаның құрылымын анықтайды.
Жобаның бағдарламалық коды бағдарламаның тақырыбынан, модульді қосу бөлімінен, компилятор директивасынан және ... ... ... ... ... ... Program ... сөзінен тұрады, одан кейін жобаның атымен сәйкес келетін бағдарламаның аты орналасады. Жобаның аты оны сақтар кезде беріледі және ол Delphi ... ... ... атын ... ... қосу ... Forms жүйелік модульі мен Mainform модульінен тұрады, олардың бағдарламалық коды Mainform.pas. ... ... ... Unit ... сөзінен тұрады, ол сіздің алдыңызда модульдің бағдарламалық коды тұр дегенді білдіреді, одан кейін ... аты ... ... ... негізгі бағдарлама немесе басқа модуль қолданылуы үшін құрылады (біздің жағдайда ... TEST.DPR ... ... - Delphi - дің ... ... Delphi ортасында көрнекілік бағдарламаны іске асыруға арналған. Құрауыш болып меню, батырмалар, стандартты диалогтар (мысалы, қаріпті таңдау, ... ... ... ... және ... терезесі және т.б. табылады. Құрауыштар өріс, әдіс және қасиеттерден тұрады. Қолданушының құрауыштармен жұмысы, оны негізгі терезедегі Құрауыштар ... ... және ... ... орналастырып, олардың қасиеттері мен мазмұнына қарай белгілі оқиғаға ықпалын икемдеу болып табылады. Delphi құрауыштары қолданушымен жылдам қарым - ... ... үшін ... ... ... ... С.Т. Работа с визуальными объектами. М/у к лабораторным работам по ... для ... 3701. - ... ... 2001.
* Аманжолова С.Т. Проектирование программных средств для Windows 9х, Windows NT. М/у к лаборатор - ным работам по ... для ... - ... 3701. - ... КазНТУ, 2001.
* Бобровский С.И. Delphi7. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2003. - ... ... ов ... және ... негіздерін оқыту. Алматы 2002.
* Гофман В., Хомоненко A. Delphi 6 в подлиннике. , - ... ... ... ... ... 2-е ... ред. С.В. ... - СПб.: Питер, 2005. - 640 с.
* ... ... по Delphi 7 для ... Н. Delphi 6. Программирование на Object Pascal. >, - Санкт-Петербург, 2001.
* Культин Н.Б.Основы программирования Delphi 7. ... БхВ ... ... ... Delphi в ... и ... ... БХВ - Петербург, 2004.
* Н.И.Культин. Программирование на Object Pascal в Delphi 5/ ... ... ... С.В.Глушаков, А.Л.Клевцов. Программирование в среде Delphi 7.0.,, Харьков ... ... ... ... ... В.В. Delphi 5. ... ... М.Нолидж, 2001.
* http://ru.wikipedia.org
ҚОСЫМША
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons;
type
TForm1 = class(TForm)
Memo1: TMemo;
BitBtn1: ... ... ... ... ... TBitBtn;
BitBtn7: TBitBtn;
BitBtn8: TBitBtn;
BitBtn9: TBitBtn;
BitBtn10: TBitBtn;
BitBtn11: TBitBtn;
BitBtn12: TBitBtn;
BitBtn13: TBitBtn;
BitBtn14: TBitBtn;
BitBtn15: TBitBtn;
BitBtn16: TBitBtn;
BitBtn17: TBitBtn;
BitBtn18: TBitBtn;
BitBtn19: TBitBtn;
BitBtn20: TBitBtn;
BitBtn21: TBitBtn;
BitBtn22: ... ... ... ... ... ... TBitBtn;
BitBtn29: TBitBtn;
BitBtn30: TBitBtn;
BitBtn31: TBitBtn;
BitBtn32: TBitBtn;
Panel1: TPanel;
BitBtn33: TBitBtn;
BitBtn34: TBitBtn;
procedure ... ... ... ... ... ... BitBtn9Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn4Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn5Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn6Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn10Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn12Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn17Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... TObject);
procedure BitBtn13Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure BitBtn16Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn33Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn34Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn19Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn22Click(Sender: ... ... ... ... ... ... TObject);
procedure BitBtn27Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn26Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn25Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn24Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn23Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn32Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn31Click(Sender: ... ... ... BitBtn29Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn28Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations ... ... ... TForm1.BitBtn11Click(Sender: TObject);
begin
if k=0 then
memo1.Text:=memo1.Text+'0' else
memo1.Text:='0';
k:=0;
end;
procedure TForm1.BitBtn7Click(Sender: TObject);
begin
if k=0 then
memo1.Text:=memo1.Text+'1' else
memo1.Text:='1';
k:=0;
end;
procedure TForm1.BitBtn8Click(Sender: TObject);
begin
if k=0 then
memo1.Text:=memo1.Text+'2' else
memo1.Text:='2';
k:=0;
end;
procedure TForm1.BitBtn9Click(Sender: TObject);
begin
if k=0 then
memo1.Text:=memo1.Text+'3' else
memo1.Text:='3';
k:=0;
end;
procedure ... ... k=0 ... ... ... ... k=0 ... else
memo1.Text:='5';
k:=0;
end;
procedure TForm1.BitBtn6Click(Sender: TObject);
begin
if k=0 then
memo1.Text:=memo1.Text+'6' else
memo1.Text:='6';
k:=0;
end;
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
if k=0 ... ... ... ... k=0 ... ... ... TObject);
begin
if k=0 then
memo1.Text:=memo1.Text+'9' else
memo1.Text:='9';
k:=0;
end;
procedure TForm1.BitBtn10Click(Sender: TObject);
begin
x:=strtofloat(memo1.Text)*(-1);
memo1.Text:=floattostr(x);
end;
procedure TForm1.BitBtn12Click(Sender: TObject);
begin
if p=0 ... ... ... ... TObject);
begin
d:=2;
p:=0;
k:=2;
x:=strtofloat(memo1.Text);
end;
end.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық анықтамалық жүйе Әуежай384 бет
Windows - тың стандартты программалары6 бет
Windows жүйесінiң стандартты программалары7 бет
Windows жүйесінің стандартты программалары туралы5 бет
Windows операциялық жүйесіндегі стандартты программалар7 бет
Windows туралы жалпы мағұлматтар7 бет
Wіndows жүйесінің cтандартты программалары6 бет
Жүйелік программалаудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары туралы ақпарат5 бет
Параметрлерді орнату15 бет
Borland Delphi-де калькулятор бағдарламасын құрастыру11 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь