Криминологияның даму тарихы мен қалыптасуы

ЖОСПАР
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 Криминологияның даму тарихының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... 4
2 Криминологияның Қазақстанда ғылым ретінде дамуы ... ... ... ... ... ... ... ..7
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
КІРІСПЕ
Криминогияның даму тарихы жайлы айтпас бұрын алдымен, криминология туралы түсінікке тоқтап кеткен жөн. Криминология дегеніміз – қылмыстану туралы ғылым. Егер сөзбе - сөз ұғынсақ криминология дегенiмiз кылмыскерлiк жайындағы iлiм, ол мына сөздерден құралған (Crimen-қылмыс, logos – ілім). Бiрақ криминоло¬гия ғылымының нақты мазмұны едәуiр күрделi әpi көп аспектiлi. Ол жекелеген кылмыстардың ғана емес, жаппай кылмыстық әрекет ретiндегi қылмыскерліктің де заңдылығын зерттейдi.
Қазіргі кезде осы сала жан – жақты зерттеліп келе жатыр. Қылмыстық құқық, азаматтық құқық сияқты құқық салаларымен қатар бір қалыпта дамып, оқытылып жатыр.
Криминология - қылмыскерлiк социологиясы және зерт¬теушiнi социологиялық даярлау базалық болуы тиiс. Осыған бай¬ланысты бiрқатар мемлекеттерде криминологияны заңгерлер емес, болашақ социологтер өтеді.Криминология – заң ғылымы және мамандарды заңдық да¬ярлау базалық болуы тиiс. Оған мынадай аргументтер келтiрiлген: қылмыстың шекарасын заң белгiлейдi, қылмыскерлiкпен оның барлық аспектiсiнде күресудi заң құқық бұзушылыктың басқа түрлерiмен және өзге де келеңсiз әлеуметтiк ауытқулармен са¬лыстырғанда өте мұқият реттейдi. Ресейде, Батыс Еуропаның бiрқатар мемлекеттерiнде крими¬нологияны заң факультеттерiнде өтедi. Тиiсiнше, криминология, заң мамандықтарының бiрi ретiнде қаралады. Бұл ретте, криминолог, басқа маман-заңгерлерге қарағанда социологияны, әлеуметтiк психологияны жақсы бiлуге тиiс деген ұғым бар. Басқа сөзбен айтқанда, криминология әлеуметтiк-құкықтық ғылым деп саналады.
1991 жылы криминологтер Криминологиялық қауымдастық құрды, бұл - заңды тұлға болып табылатын epiктi, өзiн-өзi басқа¬ратын қоғамдық бiрлестiк. Оның жұмысының негiзгi нысандары: семинарлар мен конференциялар өткiзу, арнайы әдебиет шыға¬py, криминологиялық сараптама жургiзу, заң жобаларын жасауға қатысу, зерттеулер ұйымдастыру, тиісті мамандармен халықаралық байланыстар орнату.
Қазақстан криминалистерiне тән қасиет - қылмыскерлiктi шетелдiк және халықаралық зерттеуге қатты ыкылас қою. Кри¬минология жөнiндегi көптеген еңбектер орыс тiлiне аударылды, ал отандық ғалымдардың еңбектерi шет елдерде басылып шығуда.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Криминология. Алауханов Е.О. – Алматы. 2005 – 192 б.
2. Қылмыснама. Олжабаев Б.Х., Қабдуллин Б.Т. – Павлодар. 2006 – 45 б.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ....................................................................................................................3
1 Криминологияның даму тарихының жалпы сипаттамасы........................4
2 Криминологияның Қазақстанда ғылым ретінде дамуы..............................7
ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................14
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... даму ... ... ... ... алдымен, криминология туралы түсінікке тоқтап кеткен жөн. Криминология дегеніміз - ... ... ... Егер ... - сөз ... криминология дегенiмiз кылмыскерлiк жайындағы iлiм, ол мына сөздерден құралған (Crimen-қылмыс, logos - ... ... ... ... ... ... ... күрделi әpi көп аспектiлi. Ол жекелеген кылмыстардың ғана емес, жаппай кылмыстық әрекет ретiндегi қылмыскерліктің де ... ... ... ... осы сала жан - ... ... келе ... Қылмыстық құқық, азаматтық құқық сияқты құқық салаларымен қатар бір қалыпта дамып, оқытылып ... ... - ... ... және ... ... ... базалық болуы тиiс. Осыған бай-ланысты бiрқатар мемлекеттерде криминологияны заңгерлер емес, болашақ социологтер өтеді.Криминология - заң ... және ... ... да-ярлау базалық болуы тиiс. Оған мынадай аргументтер келтiрiлген: қылмыстың шекарасын заң белгiлейдi, қылмыскерлiкпен оның ... ... ... заң ... бұзушылыктың басқа түрлерiмен және өзге де келеңсiз әлеуметтiк ауытқулармен са-лыстырғанда өте мұқият реттейдi. Ресейде, Батыс Еуропаның бiрқатар мемлекеттерiнде крими-нологияны заң ... ... ... криминология, заң мамандықтарының бiрi ретiнде қаралады. Бұл ретте, криминолог, басқа маман-заңгерлерге қарағанда социологияны, әлеуметтiк психологияны ... ... тиiс ... ұғым бар. ... сөзбен айтқанда, криминология әлеуметтiк-құкықтық ғылым деп саналады.
1991 жылы криминологтер Криминологиялық қауымдастық құрды, бұл - заңды тұлға болып ... ... ... басқа-ратын қоғамдық бiрлестiк. Оның жұмысының негiзгi нысандары: семинарлар мен конференциялар өткiзу, арнайы әдебиет шыға-py, криминологиялық сараптама жургiзу, заң жобаларын ... ... ... ... ... ... халықаралық байланыстар орнату.
Қазақстан криминалистерiне тән қасиет - қылмыскерлiктi ... және ... ... ... ... қою. ... ... көптеген еңбектер орыс тiлiне аударылды, ал отандық ғалымдардың еңбектерi шет елдерде басылып шығуда.
1 Криминологияның даму тарихының жалпы сипаттамасы
Қылмыстардың ... олар үшiн ... ... ... ... негiзге алынатын идеялар адамзат тарихының бастапқы кездерiнде-ақ пайда болған Криминология ... ... ... ... ... 19 ... басталды, жаратылыстық-ғылыми әдiстердi қолдану аясы кеңiдi. Олар қоғамдық ғылымдарға да ене бастады.
XIX ғасырдың I жартысында криминологияның дербес ретiнде қалыптасуына ... мына төрт түpi ... әcepiн ...
1) ...
2) статистикалық;
3) әлеуметтiк - экономикалық, ... және т.б., олар ... ... ... және ... ... ету ... талдау жасалды;
4) әлеуметтiк-құқықтық.
Антропологиялық зерттеулердiң негiзiн қалаушы френолог Галль болатын. Ол қылмыс жасайтын адамдарды үш категорияға ... ... ... ... басын бас-тады. Кейiн туа қылмыскеp деген идеяны бұрынғы түрме дәрiгерi, сот-медицинасының ... ... ... ... Че-заре) Ломброзо тамаша негiздедi. - -дедi ол өзiнiң алғашқы еңбегiнде. Кейiн ол туа қылмыскер болу- ... ... ... ал өсе келе өмip ... ... ... ... да бар eкенін мойындады. Ламброзоның бұл жұмысы күштi дау туғызды: бiр авторлар оны қолдады, басқалары оның ... ... ... ... ... 19 ... соңы - 20 ... басында қылмыстық антропология жөнiнде бiр қатар халықаралық конгрестер eттi, оларға қатысқан-дардың көбiсi Ломброзо теориясын сынады. Ломброзо болса қылмыскерлердi және ... ... ... зерттеу aуқымын кеңейтiп, айтысты жалғастырды. Ол өзiнiң ... ... ... ... ... ықпал eтетін ер турлi факторларына назар аударды, туа қылмыскер болатындық туралы теориясынан бас тартпаса да бiртiндеп әлеу-меттік факторларға көңіл бөле ... ... ... оның шәкiрттерi - белгiлi итальян ғалымдары Рафаэль Гарофало мен ... ... ... олар ... ... ... баса ... аударды. Ферридiң пiкiрiнше, антропологиялық мектептiң айырықшылығы сонда, ол органикалық және психикалық келбеттерi, мұралаған және жүре бiткен қасиеттерi арқылы қылмыскердің жай ... ... ... ... (раr des ... ... et psychiques), қылмыскерлердi адамзат тұқымының ерекше бiр түpi деп санады (иnе classe ... unе variutu de lespuce ... ... ... ... осы қорғанысы ретiнде қарады.
Бұл бағытты жақтаушылар Францияда және басқа да елдерде болды. Ресейде П.Н. ... Д.А. ... ... бiршама Д. Дрильдiң және басқа авторлардың жұмыстары антро-пологиялық бағытқа жақын болды. Айтулы ... ... бiрi - ... ... ... былай деп жазды: .
Ресейде А.Хвостов, Францияда А.Герри, Бельгияда Э.Дюкпе-тью қылмыскерлiк жайында жинакталған деректерге арнаулы ста-тистикалық зерттеулер жүргiздi. ... ... ... ... үшiн қаншалықты маңызды екендiгiн бельгия-лық математик әpi статист А.Кетле айқын көрсете бiлдi. 1836 жылы А.Кетленiң атты шығармасы ... ... онда ... былай деп жазды: .
Мұндай зерттеулердi басқа авторлар да жалғастырды, олар-дың ... ... ... ... қылмыстарды зерт-теуден статистикалық заңдылығы бар жаппай әлеуметтiк құбы-лыс болып табылатын қылмыскерлiктi зерттеуге қадам жасалды, екiншiден, қылмыскерлiк туралы статистикалық ... ... мен ... өзгерicтер арасындағы өзара байланыс көрсетiлген. Ал, әлеуметтiк-экономикалық социологиялық зерттеулердi алатын болсақ көптеген авторлар (Ферри, Гарофало, Марро, кейiнiрек ... және ... ... әр ... әлеуметтiк факторлармен статистикалық байланысын көрсетті.
1844-1845 жылдары жас Фридрих Энгельс атты кiтап жазды, онда ... ... бар. Бұл ic ... ... жағдайлардың қылмыскерлiкке ықпал ету факторын ғана емес, ондай ыкпалдың тетігін, ... ... ... ... рет тepeңipeк зерттеу болды. - деп жазды Ф .Энгельс. ... ... ... ... ... ... Энгельс айтқандай,

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Криминологияның пәні, түсінігі және жүйесі49 бет
Криминологияның пәні, түсінігі және жүйесі туралы46 бет
"Жәбірленуші тұлғасының психологиялық анализі"6 бет
Криминологияны ғылым ретінде қарау40 бет
Қылмыстылық73 бет
«Адамдарды саудаға салумен күрестің қылмыстық – құқықтық және криминологиялық проблемалары»71 бет
«ЖӘБІРЛЕНУШІ ТҰЛҒАСЫ. ВИКТИМОЛОГИЯНЫҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ»4 бет
«Криминалистика» пәні бойынша дәріс сабақтарының контактілік мәліметтері39 бет
«Криминалистикалық фотография»7 бет
«Криминология» пәнінен дәрістер25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь