Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жұмыс жобасы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
І. Мәтіндік бөлім.
1.1. ІШЖО жобасы, оның мазмұны мен жасау әдістемесінің реттілігі ... ... .4
1.2. ІШЖО принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.3. ІШЖО жобасының құрылымдық бөліктері ... ... ... ... ... ... ... 20
ІІ. Техникалық бөлім.
2.1. Атырау өңіріндегі жобалық шешімді негіздеу ... ... ... ... ... ... .24
ІІІ. Сызба бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
Ішкішаруашылық жерге орналастыру (ІШЖО) – жерге орналастырудың негізгі түрлерінің бірі. Жерге орналастырудың бұл түрінің жобалау объектісі ретінде ауылшаруашылық кәсіпорындарына, шаруа (фермерлік) қожалықтарға, серіктестіктерге, кооперативтерге және басқа шаруашылықтық құрылымдарға тұрақты (мерзімсіз) пайдалануға немесе жалға алу шартымен белгілі бір мерзімге бекітілген жерлерде ауылшаруашылық өндірісін территориялық ұйымдастыру болып табылады.
Қазіргі уақытта ауылшаруашыдық өнімі өндірумен әр түрлі ірі мемлекеттік кәсіпорындар (тұқым дайындайтын және басқа мамандандырылған шаруашылықтар), мемлекеттік емес (шаруа қожалықтары, ұжымдық кәсіпорындар мен кооперативтер, акционерлік қоғамдар және т.б.) айналысады.. Олардың көпшілігі Әр түрлі шаруашылықаралық және агроөнеркәсіптік бірлестіктер қатарына кіргенмсн, бірақ барлығы да өз еріктілігін сақтайды және негізгі жер пайдаланушылықтар болып табылады. Сонымен қатар ішкішаруашылық жерге орналастыру объектісі ретінде ғылыми-зерттеу мекемелерінің және машина сынау станцияларының тәжірибелік шаруашылықтары жоғары оқу орындарының колледждердің оқу - тәжірибелік шаруашылықтары, өнеркәсіптердің, ұйымдар мен мекемелерлін қосалқы ауылшаруашылықтары болуы мүмкін.
ІШЖО - дың басты мақсаты - шаруашылықтық субъектілердің алдына қойған міндеттерін жер бетінде ойдағыдай орындауға мүмкіндік беретіндей реттілікті орнатуға, яғни аз шылын жұмсап, максимальды мөлшерде жоғары сапалы өнім алу, оны сондай тауарлы түрінде тұтынушыларға өз уақытында жеткізу, қазіргі және болашақ ұрпақ үшін топырақтың құнарлығын сақтауды және ұдайы өндіруді ескере отырып, адамдардың өмірін жақсарту жөніндегі маңызды әлеуметтік мәселелерді шешу.
ІШЖО - дың негізгі міндеттері – ауылшаруашылық айналымындағы әрбір жер учаскссін толық, ұтымды, тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін (өндірісті территориялық ұйымдастыру) территорияны ұйымдастыру формасын құру, оларды табиғаттың қолайсыз құбылыстары мен антропогенді ессрлерден қорғау, сонымен қатар уақыт пен ресурсты үнемдеу мақсатымен машина - трактор паркін өнімді пайдалану және еңбекті ғылыми ұйымдастыру үшін қолайлы жағдай жасау болып табылады.
Ішкі шаруашылық жерге орналастыру – жерге орналастырудың бір түрі. Оның жобалау объектісі – ауыл шаруашылық өндірісімен айналысатын кәсіпорынның иелігіндегі, пайдалануындағы немесе арендаға алған жері, оны территориялық ұйымдастыру.
Ішкі шаруашылық жерге орналастыру дегеніміз ауылшаруашылық кәсіпорындарының өндірістік территориялық ұйымдастыру шараларының жүйесі: жерді, адамдардың еңбегін, ауыл шаруашылық техниканы тиімді пайдалану үшін, топырақ құнарлығын қорғау және жақсарту үшін, ауыл тұрғындарының тұрмысын жақсарту үшін. Шаруашылықтың территориясын ұйымдастыру жолында мына мәселелер шешіледі:
1) Топырақтың құнарлығын сақтау және жақсарту.
1. ҚР «Шаруашылық (фермерлік) қожалығы туралы» Заңы 1998 ж. 31наурыз.
2. ҚР Жер Кодексі. 2003ж, 20 маусым, - Алматы: Баспа, 2009.
3. ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 5 қаңтардағы «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану жөніндегі 2005 - 2008 жж. арналған бағдарламасы».
4. Жетпысбаев Б. Аграрное право РК. Учебник. Казахстанский институт правоведения и международных отношений. А: «ДАНЕКЕР» 2000 г.
5. Еркінбаева Л.Қ.Айғаринова Г.Т. Қазақстан Республикасының Жер құқығы. Оқу құралы. - Алматы, 2010.
6. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. Общая часть: Учебное пособие. – Алматы, 2001.
7. Косанов Ж.Х. Права собственности и иные права на землю. Научное издание. – Астана, 2009.
8. Кусаинова Л. А. Право землепользования крестьянских фермерских
хозяйств в РК (историко - правовой анализ), учебное пособие, Акмола 1998 г.
9. Земельное законодательство республики Казахстан. Сб. нормативно - правовых актов (с комментариями) - Алматы: Жети жаргы, 1998.
10.Подольский Л.И. Научные основы оценки земель. «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, Ж. НИЦ «Бастау» Алматы, 1997.с.29 - 36.
11. Порядок ведения государственного земельного кадастра в Республике Казахстан. Земельное законодательство Республики Казахстан - Сб. нормативно -правовых актов. - Алматы: Жети жаргы, 1998.-с. 139 - 152.
12. Руководящие принципы управления земельными ресурсами. - Европейская экономическая комиссия. ООН.- Нью - Йорк, Женева, 1996.
13. Сейфуллин Ж.Т. Земельный кадастр Казахстана. - Алматы.: КазНИИЭОАПК, 2000.
14. Есполов Т.И.Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами. - Алматы.: КазНАУ, 2004.
15. Устюкова В. В. Правовое положение крестьянского (фермерского) и
личного подсобного хозяйства в условиях аграрной реформы - М:
Институт государства и право РАН 2000 г.
        
        Жоспары:
Кіріспе____________________________________________________________2
І. Мәтіндік бөлім.
1.1. ІШЖО жобасы, оның мазмұны мен жасау әдістемесінің реттілігі_________4
1.2. ІШЖО принциптері______________________________________________11
1.3. ІШЖО жобасының ... ... ... ... ... ... жобалық шешімді негіздеу_________________________24
ІІІ. Сызба бөлім____________________________________________________30
Қорытынды_______________________________________________________34
Қолданылған әдебиеттер___________________________________________36
Кіріспе
Ішкішаруашылық жерге орналастыру (ІШЖО) - жерге ... ... ... ... Жерге орналастырудың бұл түрінің жобалау объектісі ретінде ауылшаруашылық кәсіпорындарына, шаруа (фермерлік) қожалықтарға, серіктестіктерге, кооперативтерге және басқа ... ... ... ... ... ... жалға алу шартымен белгілі бір мерзімге бекітілген жерлерде ауылшаруашылық өндірісін территориялық ұйымдастыру болып табылады.
Қазіргі уақытта ... ... ... әр ... ірі мемлекеттік кәсіпорындар (тұқым дайындайтын және басқа мамандандырылған шаруашылықтар), мемлекеттік емес (шаруа қожалықтары, ұжымдық кәсіпорындар мен ... ... ... және т.б.) айналысады.. Олардың көпшілігі Әр түрлі шаруашылықаралық және агроөнеркәсіптік ... ... ... ... ... да өз еріктілігін сақтайды және негізгі жер пайдаланушылықтар болып табылады. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ғылыми-зерттеу мекемелерінің және машина сынау станцияларының тәжірибелік шаруашылықтары жоғары оқу орындарының ... оқу - ... ... ... ... мен мекемелерлін қосалқы ауылшаруашылықтары болуы мүмкін.
ІШЖО - дың басты мақсаты - шаруашылықтық субъектілердің алдына қойған міндеттерін жер бетінде ойдағыдай орындауға ... ... ... ... яғни аз ... ... ... мөлшерде жоғары сапалы өнім алу, оны сондай тауарлы түрінде тұтынушыларға өз уақытында жеткізу, қазіргі және болашақ ұрпақ үшін ... ... ... және ... ... ... ... адамдардың өмірін жақсарту жөніндегі маңызды әлеуметтік мәселелерді шешу. ІШЖО - дың ... ... - ... ... әрбір жер учаскссін толық, ұтымды, тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін (өндірісті территориялық ұйымдастыру) ... ... ... ... ... ... ... құбылыстары мен антропогенді ессрлерден қорғау, сонымен қатар уақыт пен ресурсты үнемдеу мақсатымен машина - трактор паркін өнімді ... және ... ... ... үшін қолайлы жағдай жасау болып табылады. ... ... ... ... - ... орналастырудың бір түрі. Оның жобалау объектісі - ауыл ... ... ... ... ... ... ... арендаға алған жері, оны территориялық ұйымдастыру.
Ішкі шаруашылық жерге ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру шараларының жүйесі: жерді, адамдардың еңбегін, ауыл шаруашылық техниканы тиімді пайдалану үшін, топырақ құнарлығын қорғау және ... ... ауыл ... тұрмысын жақсарту үшін. Шаруашылықтың территориясын ұйымдастыру жолында мына ... ... ... құнарлығын сақтау және жақсарту.
2) Ауылшаруашылық алқаптарды неғұрлым жақсы пайдалану жыртылатын жерлерді неғұрлым интенсивті пайдалану.
3) Эрозияны тоқтату және оның болмауына әсер ... ... ... ... ... ... эрозияның болмауына әсер ету.
5) Мәдени ландшафтарды қорғау және жаңадан құру.
6) Жерді ... бос ... ... ... және ... ... ... ғылыми негізделген жүйелерін еңгізу үшін ұйымдастыру территориялық жағдай жасау.
7) Адамдардың жұмыс істеуіне, дем ... ... ... ... жасау. Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасының мазмұны табиғи және ... ... және ... ... ... әр ... болады. Оған қарамастан ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасының келесі шартты құрамды бөліктерге бөлуге болады:
1. Өндірістің бөлімшелерін және ... ... ... Ішкі ... ... су ... ... басқа инженерлі ғимараттарды орналастыру.
3. Ауылшаруашылық алқаптарды ... ... егіс ... және ... ... ... ... - жидек және жүзімдіктер территориясын ұйымдастыру.
6. Мал азықтық алқаптардың территориясын орналастыру.
Барлық Жер ресурстарын бәрінен бұрын ауыл ... ... ... ... тиімді пайдалану, жер қатынастарын реттеу, осыған байланысты көптеген күрделі проблемалар туындайды. Оны шешу жерді халық шаруашылық айналымында жерлерді көбірек ... ... ... Егін дақылдары мен өнімді алқаптарды қарқынды пайдалануды жоғарлату, барлық топырақ эрозиясымен, сондай - ақ ... ... ... әсер ... оның ... мен ... ... күресу. Жер кодексі, шаруа қожалығы және жекешелендіру заңдары бойынша шаруа қожалығын екі жолмен құруға болады. Бірінші жол - ... ... ... жер негізінде. Бұл әдістің мағынасы мынаған жатады. Ауылшаруашылық кәсіпорында (совхоздармен колхоздар да т.б.) жұмыс істеп ... және ... ... өткен адамдарға сол кәсіпорын жерінің құрамы мен ауданына қарай, жер үлесін береді Оның ауданы бip ... ... ... ... екінші жағынан жер иeлeнyшiлiктiң жалпы ауданына байланысты, өйткені жер үлeciнiң мал бағу үшін ... (жер ... ... сондағы азаматтардың санына бөлінеді, шаруа шаруашылыгының жер иеленушіліктері арнайы жасаған жер қоры құрылады. Демек, алдымен сондай жер қорын ... ... ... ... ... заң ... ... қор әрбір мемлекеттік ауылшаруашылық кәсіпорынның жер иеленушіліктері есебінен жасалуға тиісті. Ол үшін кәсіпорын иеленетін жерлер мұқият тексеріп, арасындағы сондай ... - ... зона бойы ... ... ... ... пайдаланылып жүрген алаптар алынып, арнайы, жер құрамына енгізіледі. Бұл жұмыстарды жергілікті атқару комитетінің шешімі бойынша аудандық жерге орналастыру комиссиясы жүргізеді. ... соң ... ... азаматтарға шаруа қожалығын құру мақсатына осы қордан жер үлесі бөлініп беріледі.
I . Мәтіндік бөлім. ... ... оның ... мен ... әдістемесінің реттілігі.
Жерге орналастыру өзі функцияларын жер қатынастарын құқықтық тұрғыдан реттеу жүйесінің негізінде жүзеге асырып ... ... ... құжаттарды шарттарды түрде 4 топқа бөлуге ...... ... ... ... - Парламент әзірлеп, Президент бекітетін заңдар;
Үшіншісі − ведмостволық нұсқаулар мен ...... және ... ... мен ... өзі құқықтық құзырларындағы аймақтың шешімдері.
ҚР Конституциясы бойынша жер, оның ... суы, ... және ... ... ... да табиғи ресуртар мемлекет меншігіне жатады. Сонымен қатар, жер ... ... ... ... мен ... жеке ... де берілуі мүмкін. Осы уақытқа дейін бұндай құжат ... 2001 ... 24 - ші ... ... заң қолданылып келді. Қазіргі кезде жер қатынастары жаңа Жер ... ... ... Бұл ... ... жер ... реттеудің жалпы концепсиясы, біртұтас жер қорының құрамы, жерді пайдалану және қорғау жөніндегі талаптар, ақылы жер ... және жер ... ... жер ... мен жер пайдаланушылардың құқықтары және міндеттері, жерді жеке ... беру ... жеке ... тұрақты пайдалану, жерді ұзақ және қысқа мерзімге жалға алу шектері мен ... жер ... ... келісім шарттарды жүргізу реттілігі белгіленген. Кодекстің жеке баптары жерге орналастыруға, жер ... және ... ... ... ... әр түрлі органдардың жер ресурстарын басқару құқықтары көрсетілген.
Жер заңдарынан басқа, жер қатынастары мен ... ... ... ... ... ... ... (1998ж.) , >, , және бір қатар заңдар ... ... ... жер мен ... ... тікелей, ал кейбіреулері жер мен жерге орналастыруға тікелей қатысты. Сондықтан оларды жеткілікті деңгейде оқып білу ... ... ... ... көп ... экономикаға, жерде шаруашылық жүргізудің әр түрлі ... көшу ... ... ... ... ...... және құқықтық негіздері техникалық, бірінші кезекте, геодезиялық әдіс − ... ... ... асырылады. Геодезиялық тезника көптен бері жерге орналастыру жобалары мен ... план - ... ... жасауға, ал жобалау аяқталғаннан кейін оларды жер бетіне түсіруге қолданылады. Ол арқылы жерге орналастыру процесінің барлық стадияларында ... іс − ... ... ... ... етіледі. Бұл:
- план - картографиялық негізді таңдау және оның ... ... ... және ...... ... жүргізу жөніндегі қажетті әдістемелерді қолдану;
- план − картографиялық материялдарды жасау дәлдігі;
- жобаның барлық элементтерінің аудандары мен межелерін ... және ... жер ... ... қажетті геомәліметтердің дәлдігі;
- жобаны жер бетіне түсіру жөніндегі нақты геодезиялық іс − ... ... ... ... және жер ... жүргізгенде негізгі картографиялық материялдар болып табылатын топографиялық пландар аэрофототүсіру әдістері арқылы алынады. Бұл ... ... мен ... ... жерге орналастырулық жобалау қажеттіліктеріне әбден жарамды. Олардың дәлдігі жеткіліктідей жоғары.
Учаскелердің аудандары мен олардың межелерінің ... ... ... ... ... үшін, геодезиялық тірек жүйесінің бар болуына қарай, мынадай ... ... ... ... ... бойынша);
- графикалық( пландық сызықтық өлшемдер арқылы);
- механикалық( планиметр арқылы).
Қазіргі кезде геодезиялық жұмыстарды жүргізу барысында, ғылыми − ... ... ... ескерілген өлшеу аспаптары мен құралдары, соңғы үлгідегі компьютерлер мен аэрофото және ... ... мен ... кең қолдануда.
Техникалық әдістер арқылы жерге орналастыру іс − қимылдары, ... ... ...... мәні іс жүзінде жүзеге асырылады. Қазіргі жерге орналастыру елдің экономикасына соның ішінде аграрлық саласына жаңа ... ... ... ... Ол ... мен жер заңдары негізінде жүзеге асырылатын агралық саясаттың құралы болып табылады. Жер Кодексінде бұрынғыдай жер пайдалану мен жер ... әр ... ... мен ... ... Бұл ... негізгі мақсаты жойылған колхоздар мен совхоздардың негізінде құрылған шаруа қожалықтарына, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге, акционерлік қоғамдарға, өндірістік кооперативтерге, ... ... ауыл ... ... ... қала ... бау ... өнеркәсіп, энергетика басқа да шаруашылықтарының әрі қарай дамуына қолайлы ... ... ... Жер ... ... ... ... қайтару.
Барлық Жер ресурстарын бәрінен бұрын ауыл ... ... ... ... ... ... жер ... реттеу, осыған байланысты көптеген күрделі проблемалар туындайды. Оны шешу жерді халық шаруашылық айналымында ... ... ... ... ... Егін ... мен ... алқаптарды қарқынды пайдалануды жоғарлату, барлық топырақ эрозиясымен, ... - ақ ... ... жаман әсер ететін оның бұзылуы мен ластануымен ... ... ... ... жылы ... қабылданған жерге негізгі ммлекеттік құқығы мен қатар жеке еншік құқығы тең заң ... және ... ... қабылданады.
Халық шаруашылығы салалары арасында және ауыл шаруашылық салалары ішінде жерге меншік және пайдаланушылар арасында, жерді бөліп беру, үнемі жер ... ... ... азаматтық және тұрғындық құрылыстар үшін беруді талап етеді. Сондай - ақ бар заңдамалар негізгінде жер ... ... және ... қажеттігі туындайды.
Еліміздің біріңғай жер қорын басқару бойынша маңызды құрал ретінде, жер қатынастарын реттеуге, заң актілерінің қолдануын бақылауға және жеке ... және жер ... ... ... ... ... ... қолданылады. Ол Қазақстан Республикасы жер заңдарына сәйкес жерді ұтымды пайдалануды ұйымдастыруға және қорғауға бағытталған шаралар жүйесі. Халық шаруашылық масштабында сала ... ... сала ... ретінде жүргізіледі.
Елімізде ауыл шаруашылығын жүргізудің аймақтық жүйесін өңдеп және енгізіп жатыр, ол жерге орналастыру негізінде жүзеге асады.
Шаруашылық ішіндегі аумақты ... ауыл ... ... ... ... ... ... да жерге ораластыру жүйесі қызмет етеді, онда жер ресурстарын пайдалануды тиімді ұйымдастыру төмендегілерді өңдеу жолымен:
- ғылыми негізделген ... ... бас ... ... ... және ... аудандардың жерге ораластыру схемасы;
- шаруашылық аралық жерге орналастыру жобалары;
- шаруашылық жерін және учаскелік жерге орналастыру жобалары;
- жеке ... ... ... ... ... ... ... күнгі жерге орналастыру өндірістің маңызды құралы, табиғи ресурс және операциялық базис ретінде, сондай - ақ ... ... ... жер ... ... жерді толық және ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған жер заңдарының жүзеге асуын, сақталуын ... ету ... іс - ... ... ... ... мазмұны қоғамдық өндіріс, бәрінен бұрын экономиканың аграрлық сектор талаптары мен анықталады. Осыған байланысты жерге орналастырудың маңызды қызметіне ... ауыл ... ... үшінжаңа құнарлы жерлерді анықтау;
- ауыл шаруашылық кәсіпорындардың, бірлестіктер, шаруа қожалықтары және ... ... ... бар жер ... мен жер иеленушіліктерін жетілдіру және жаңадан құру;
- ауыл шаруашылық ... ... және ... аумағында шаруашылық жерін ұйымдастыру;
- мемлекеттік, жеке және қоғамдық қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алу және бөліп ... ... ... мен ауыл елді ... шекарасын өзгерту және белгілеу.
Жерге орналастыру қызметіне: топографо - геодезиялық, топырақтық, геоботаникалық және т.б. ... мен ... ... қолданылатын материалдар тек қана жерге орналастыру жобаларын негіздеу және құру үшін ... ... ... ... ... жол құрылыстарында және т.б. қолданылады.
Жерге орналастыру мазмұнының күрдегілігіне қарай түрлерге және әртүрге бөлінеді. Оның өзіндік әртүрлі формалары объектінің ... ... және ... ... ... ... және өндірістік типіне, жерде шаруашылық жүргізудің көп түрлі формаларының әрекет етуіне байланысты. Ал жерге орналастыруды жүргізудің өндірістік және ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары;
* жобаны құру;
* жобаны қарау және бекіту;
* жобаны натураға шығару;
* жеке ... жер ... ... ... ... және ... ... жүзеге асуына авторлық бақылау.
Аталған кезеңдер ккөлемі және мазмұнымен ерекшеленеді. Олар әртүрлі әдістер және тәсілдермен жүргізіледі.
Жерге орналастыру объектісі ... ... ... ... ... және ... да елді мекендердің территориялары, бірінші кезекте ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес ... жер ... мен жер ... жеке жер ... мен ... ... табылады.
Жобалау - жерге орналастыру процестерінің ең маңызды және күрделі кезеңі болып саналады. Жобаны құру және ... - ... ... ... ... ... ... шешімдерді өңдеу әдісі, оларды экономикалық, экологиялық, әлеуметтік және ... ... ... ... ... пәні ... ... орналастыру теориясы экономикалық, құқықтық проблемалар бойынша бұрынғы негізгі техникалық, технологиялық аспектілерді сақтай отырып қоғамдық құрылымдағы түпкілікті өзгерістерді ескере ... яғни ... - ... ... ... ... өтуі ... орналастыруда айтарлықтай өңдеуді талап етеді.
Қазіргі жерге орналастыру ғылымы зерттеудің қәзіргі әдістерін кең ... - ... ... ... ... ... (ЭММ), болжамдау әдістері және т.б.), ұғымның диалектік - ... ... ... ... ... даму ... ... оқу орындарында жеке ғылыми пәндер қалыптасып келеді. Солардың ішінде , , , , және ... ... ... ... жобалаудың, оның экономикалық мәні мен тығыз байланысты және бірге көп жылдар бойы дамып ... ... ... ... әр ... ... ... жер, су және басқа ресурстарды пайдалану жөніндегі болжамдық белгілер ... ... жүйе ... ... болуы мүмкін, ауданның жерге орналастыру схемасын құрады,сосын шаруашылық аралық жерге орналастыру жобаларын және шаруашылық жерін ораластыру жобасын, экономикалық ... ... ... мен ... өсу ... ... жеке учаскелерге әртүрлі шараларды қажет ететін учаскелік жерге орналастыру жобалары өңделеді. Осындай жолмен қабылданған ... ... мен ... шешімдері жекеленіп жүзеге асады.
Бірақта, тәжірибеде әр түрлі ситуациялар кезігіп ... ... ... ... қатаң жүйені сақтау мүмкін болмайды немесе қиынға соғады. Бұндай жағдайларда жобалық мәселелерді шешу әдісі мен ұйымдастырылуы ... ... ... мәселелер жеке таңдап орындалады. Дегенмен, кез келген жағдайда анық белгілермен басқару, жалпы қажетті басқару ережелерімен ... ... ... толық және жеке жобалауды жүзеге асыруы біріңғай талаптарды, қағидаларды және ... ... ... ... орналастыру өзінің жүзеге асуының барлық тарихи кезеңінде алдына қойған мәселелерді түрлі құралдармен және жобалау тәсілдерімен орындады.
Жеке немесе өзіндік жер ... пен жер ... ... ... ... ХХ ... ... стольпиндік реформа жүргізілгенде) шаруа қоғамдарының шектері және әсіресе аула,кіші аулалар мен хуторлар, басқада жер иеленушілердің ... ... ... ... ... ... жобалаған.
Осыған байланысты жерге орналастыруды жобалау туралы ғылым ең бастысы аудандарды бөлу ұсынылған математикалық және геодезиялық тәсілдер бойынша ұсынылған, ... ... ... мен ... құқығын заңды рәсімдеу ұсынылған. Революциядан кейінгі жылдары және ... ... ... ... орналастыруды жобалау революциядан бұрынғы жылдардан алынып сақталған, дегенмен жерді ... ... ... ... ... (1917 - 1921жж) жерге орналастырудың кластық және әлеуметтік мазмұны түпкілікті түрде өзгерді. Жерге орналастыру ғылымы толығымен ... оның ... ... ... ... жобалау сол уақытта қалыптасқан колхозды - совхозды жер ... ... ... ... ... ... кейін, жер пайдаланудың қалыптасқан формаларын түпкілікті өзгерісін жерге орналастыру ғылымы жер құрылымының жаңа ... ... ... ... болатын, бұл қайта қалыптасқан колхоз және совхоздарды ұйымдасқан - шаруашылық бекітуді талап етеді. Біртіндеп, колхоздардың шекарасын ... ... ... ... ... ... орналастыру бұрын қалыптасқан а.ш кәсіпорындың жерін құрудың ең күрделі тәсілдеріне өтті.
Жерге орналастырудың ірі жер ... ... ... еңбегін ұтымды пайдалануды және машина техниканы пайдалану өндірісін қамтамасыз ететін ең жетілген жаңа әдістерін өңдеу қажеттілігі туды. Бұнымен ... ... және ... ... ... жаңа ... ... байланысты жерге пайдалану құқығына мемлекеттік актілерді беруге жер пайдалануды дайындау, бірінші жоспарда колхоз және совхоздың шаруашылық орталығын орналастыру ... ... ... ... және оған жер массивтерін бекіту, қажетті алқаптар құрылысын ... ... ... егісті енгізу және т.б. жаңадан орналастыру бойынша экономикалық және ... ... ... алып ... ... орналастыру ауылдар арасынан ауылдар ішіне ауысуынан, шаруашылық аралық және шаруашылық жерін орналастыруға өтті. Көрсетілген мәселерді шешу жолдарын ... ... ... қажеттілігі туды. Жерге орналастыру ғылымында және тәжірибесінде жобалау әлеуметтік - экономикалық бағыттан жер өлшеу - техникалық ... ... ... енді ... ... ... жиырмасыншы жылдары көрнекті ғалым П.Н.Першин (1890 - 1970ж.ж.) сол ... ... ... ... ұйымдасқан - құқықтық және жер өлшеу - техникалық бағытымен қарама қайшы келді. П.Н. Першин алдын ала көрді халық ... ... ... ...

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жайылымдардың ішкі шаруашылық жерге орналастырылуы13 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет
А.С.Пушкин көшесі5 бет
Аммиакты селитра өніміне ұйым стандартын әзірлеу46 бет
Арал экологиясы7 бет
Геодезиялық бөлу жұмыстары6 бет
Жылу энергетикасы және қоршаған орта6 бет
Заң шығару процесі: түсінігі,негізі және сатылары18 бет
Мұнай мен газдың даму болашағы5 бет
Отанымыздағы инвестициялық жобаларды басқарудағы көрсеткіштердің деңгейін анықтау32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь