Дипломдық жұмыстың құрылысыМАЗМҰНЫ

Кіріспе 6
1 Мәселені қою 8
1.1 Әдебиеттер шолуы 8
1.2 Жылжымалы байланыс жүйесіні талдау 11
1.3 Жылжымалы радиобайланыс жүйесінің даму болашағы 14
1.4 Қойылған міндеттің негіздемесі 16
2 Техникалық бөлімі 20
2.1 Жылжымалы байланыс желісінің жалпы құрылуы 20
2.2 Жобаланушы құрылғыларының сипаттамалары 29
3 Практикалық жұмыс 33
3.1 Қамту аймағының есебі 36
3.2 Базалық станцияның параметрлерінің есебі 37
3.3 Абоненттік станцияның параметрлерін есептеу 39
3.4 Станцияның абоненттік жүктемесін есептеу 43
3.5 Базалық станцияның сұлбаны жасау 47
3.6 Абоненттік стенцияның сұлбасын жасау 50
Шешімі және қорытындылау 52
Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі 54
Косымшалар
- МАЗМҰНЫ
- КІРІСПЕ-2-3%
Кіріспеде жұмыстың көрсетілген актуалдығы, мақсаты және жұмыстың жалпы бағыты қойылған мәселенің кәзіргі заманға сай қысқаша сипаттамасы көрсетілу керек.
-1 МӘСЕЛЕНІ ҚОЮ – 20 %
Берілген тарауда техникалық тапсырма талданады, жеке түрде мақсатқа лайық негіздеу, түйіндерді және жүйелерді құру негізі, диплом жұмысының ерекшеліктері, талданған құралдардың негізі технико- эксплуатациялық талаптары. Шешілген есеп талданады және қарастырылып жатқан объектінің осы заманға сай алатын орны. Берілген мәселелерде ғылым, техника және техникалық әдебиеттердің жағдайы қарастырылады. Қарастырылған мәселенің шешу жолының басқа түрлерін немесе солардың кемшілігін және артықшылығын талдайды. Берілген мәселелерді шешу жолдары және оларды игеру жаңа әдістері көрсетілуі керек. Қойылатын мәселе, құралды таңдау және дәлелдеу, олардың құрылымдық сұлбасының жүйесі, техникалық шешімнің қойылған есебі, талданған нысанның жалпы сипаттамасы келтірілген жұмыстың нәтижесі болады. Мәселені жетілдіру, сипаттамалық күйіне қатысты сұрақтары, авторлық куәлікке және патентіне сілтеме кіргізу керек, және де стандартқа сәйкес болу керек.
-2 ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМІ- 30-40%

Пән: Іс жүргізу
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 13 бет
Таңдаулыға:   
ДИПЛОМДЫҚ

ЖҰМЫСТЫ

ОРЫНДАУ

рАДИОБАЙЛАНЫС
ЖӘНЕ РАДИОНАВИГАЦИЯ

ЖӘНЕ

АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
(АҚПАРАТТАР ТАРАТУ ЖҮЙЕЛЕР)

МАМАНДЫҚТАР ҮШІН

1. Жалпы қойылатын талаптар

Дипломдық жұмыс студент- диплом жазушының нақты тақырып бойынша
дайындаған квалификацияланған жұмысы. Тақырыпты таңдау мамандық және
мамандандыру ережелеріне сәйкес Академияның бұйрығы бойынша бекітіледі.

1. АТС (СПИ) және Радиобайланыс және радионавигация мамандықтарының
дипломдық жұмысының құрылымы.

Дипломдық жұмыс түсініктеме жазбадан және графикалық бөлімнен болу
керек.

1) Түсініктеме жазба:
- РЕФЕРАТ
Рефератта (аңдатпа) орындалған жұмыстың қысқаша мазмұнын көрсету
керек. Реферат 300-500 белгіден аспауы керек. Әріқарай, екі пробелден
кейін Негізгі сөздер және тағы екі пробелден кейін суреттердің,
кестелердің, әдебиеттер тізімінің түсініктеме жазбасы және
демонстарциондық беттердің жалпы саны бойынша мәліметтер.
- МАЗМҰНЫ
- КІРІСПЕ-2-3%
Кіріспеде жұмыстың көрсетілген актуалдығы, мақсаты және жұмыстың жалпы
бағыты қойылған мәселенің кәзіргі заманға сай қысқаша сипаттамасы
көрсетілу керек.
-1 МӘСЕЛЕНІ ҚОЮ – 20 %
Берілген тарауда техникалық тапсырма талданады, жеке түрде мақсатқа
лайық негіздеу, түйіндерді және жүйелерді құру негізі, диплом жұмысының
ерекшеліктері, талданған құралдардың негізі технико- эксплуатациялық
талаптары. Шешілген есеп талданады және қарастырылып жатқан объектінің
осы заманға сай алатын орны. Берілген мәселелерде ғылым, техника және
техникалық әдебиеттердің жағдайы қарастырылады. Қарастырылған мәселенің
шешу жолының басқа түрлерін немесе солардың кемшілігін және артықшылығын
талдайды. Берілген мәселелерді шешу жолдары және оларды игеру жаңа
әдістері көрсетілуі керек. Қойылатын мәселе, құралды таңдау және
дәлелдеу, олардың құрылымдық сұлбасының жүйесі, техникалық шешімнің
қойылған есебі, талданған нысанның жалпы сипаттамасы келтірілген жұмыстың
нәтижесі болады. Мәселені жетілдіру, сипаттамалық күйіне қатысты
сұрақтары, авторлық куәлікке және патентіне сілтеме кіргізу керек, және
де стандартқа сәйкес болу керек.
-2 ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМІ- 30-40%

Радиобайланыс және радионавигация

Теориялық бөлімнің негізгі мазмұны радиоқабылдағыштардың және
радиотаратқыштардың жетілдірілуі немесе талдауы болады, дипломдық тақырыпта
бүрынғы бар құрылғылар есепке алынады, қарастырылған құрылғылардың құрылымы
және функционалды сұлбасы көрсетіледі. Соған сәйкес осы саладағы
жаңалықтар және техникалық жаңа жетістіктер есепке алынуы керек. Сонымен
қатар бұл бөлімде дипломдық жұмыстың үшінші бөлімінде жекелей түрде
қарастырылған есептеулердің мысалдары көрсетілу керек.
-3 ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМІ - 40-50%
Практикалық бөлімінде дипломдық жұмыстың тақырыбына сәйкес келетін
программа арқылы құрылатын блок схемадан тұрады. Дипломдық жұмыс көлемінде
жұмыстық құжаттарды толығымен шығаруға мүмкіндік болмаған жағдайда
құжаттардың көлемін кафедраның әдістемелік нұсқауына сәйкес жобаның
жетекшісі әр бір нақты жағдайға байланысты белгілейді. Каскад элементерде
қолданылатын номиналды мәндерді таңдап өңдеу құрылғысының әр бір
каскадтарының есебі жүргізіледі және есептелетін каскадтардың принциптік
электрлік сұлбалары қарастырылады.
- ШЕШІМІ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ
Шешімі және қорытындылау бөлімінде жасалған жұмыстардың негізгі
нәтижелерін көрсету қажет. Жалпы тұжырымдар жасалуы тиіс. Кәсіпорындар
үшін жұмыстың іс жүзінде жүзеге асырылу мүмкіндігі және нәтижелердің
пайдасы мен ұтымдылығы жан – жақты ашылуы тиіс. Сонымен қатар, дипломдық
жұмыста көтерілген мәселердің болашақтағы даму жағдайлары да қарастырылады.

- ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Дипломдық жұмысын жазу барысында пайдаланылған әдебиеттер тізімі
жүгіну тәртібімен рәсімделеді. Автордың аты - жөні, әдебиеттің атауы,
қаланың аты, баспаның атауы және жылы көрсетіледі.

2) Сызба бөлімі:

Дипломдық жұмысының тақырыбын ескере отырып жжұмыстың жетекшісі сызба
бөлімінің тізбесін анықтайды. Дипломдық жұмыстың сызба бөлімі А1 форматта 5
беттен кем болмау керек (плакат немесе слайдта істеуге болады). Сызба
бөлімінде барлық қажетті функциональды, құрылымдық, ұсталымдық
(принципиалды), монтаждық, конструкциялық сұлбалар, формулалар,
түсіндірмелі кестелер, графиктер көрсетілуі керек. Плакаттарда дипломдық
жұмысының жетекшісінің, рецензенттің (пікір жазушының), дипломдық жобаның
безендірілуінің дұрыстығын тексерген кафедра оқытушысының қолдары қойылуы
тиіс.

3. Түсіндірмелік жазбаның безендіру

Дипломдық жұмыс (көлімі 50-60 бет) түсіндірмелік жазбадан және 5
беттен кем емес сызба бөлімінен тұрады. Дипломдық жұмыс ПЭВМ пайдалана
отырып терілуі тиіс: беттердің форматы А4 (кітаптық), беттердің
параметрлері, (жоғарғы және төменгі жолақ – 2 см, сол жақтан – 3 см, оң
жағынан - 1,5 см), негізгі мәтіннің әріптері және беттердің реттік саны.
Times New Roman, әріптің көлемі – 14 кегль, азатжол (абзацты) қалдыру –
1,25 см, тегістеу (выравнивание) – ені бойынша, қатарлар арасындағы
интервал – “одинарный”, тасымалдардың автоматты түрі қойылады, беттердің
төменгі жағының ортасына реттік саны қойылуы тиіс.
Мәтін ақ қағаздың бір бетіне ғана жазылады. Бір бетте түзету екеуден
аспауы тиіс. Түсіндірмелі жазба түсінікті әрі қысқа жазылуы тиіс.
Дипломдық жобаның түсіндірмелі жазбасы мына құрамды қатаң сақтауы
тиіс:
- титульдық бет;
- дипломдық жұмысқа тапсырма;
- реферат (көлемі 300-500 белгіден тұрады)
- мазмұны;
- кіріспе (түсіндірілмелі жазбаның жалпы көлемінің шамамен 2 – 3 %
құрайды);
- 1 Мәселені қою – 20 % (бірінші тарау);
- 2 Теориялық бөлім – 30 - 40% (екінші тарау);
- 3 Практикалық бөлім – 40-50% (үшінші тарау);
- Шешімі және қорытындылау;
- Пайдаланылытын әдебиеттер тізімі;
- жетекшінің пікірі;
- рецензия.
Дипломдық жұмысының сыртқы (титульдық) беті сонымен қатар дипломдық
жұмысының тапсырмасы арнайы бланкаға толтырлады (1 үлгі).
Мазмұнының мәтіні рефераттан кейін орналастырылады. Әр бөлім жаңа
беттен басталып жазылады. Түсіндірмелі жазбаның бөлімдерінің реттік саны
барлық құжаттар шегінде, арап цифрымен белгіленіп, нүктесіз және азат
жолдан жазылуы тиіс. Бөлімдердің атауы жазба әріптерімен жазылады (2 үлгі).

Реферат, мазмұны және кіріспеге реттік сан қойылмайды. Түсіндірмелі
жазба 3 бөлімнен тұрады.
Дипломдық жұмысының түсіндірмелі жазбасының бірінші бөлімі Мәселенің
қойылу негіздемесі пунктімен аяқталуы тиіс.
Бөлімнің ішіндегі бөлімшелер екі цифрлармен нөмірленеді. Олардың арасы
нүкте арқылы бөлінеді (бірінші – бөлімнің нөмірі, екінші – бөлімнің
ішіндегі бөлімшенің нөмері (2 үлгіні қарау керек)). Бөлімшелер кіші
әріптермен жазылады.
Бөлімдер мен бөлімшелердің аттарының сөздері қатардан қатарға
тасымалданбайды. Асты сызылмайды. Егер, бөлімнің атауы екі сөйлемнен
тұратын болса, онда олардың арасына нүкте қойылады.
Тақырып пен келесі мәттінің арасы екі интервал.
Бөлімнің аты мен бөлімшенің аты арасы бір интервал (2 үлгі).
Соңғы мәттінің мен келесі тақырып арасы үш интервал.
Бөлімнің атынан соң, бөлімшенің атынан кейін нүкте қойылмайды (2
үлгі).
Мәтінде бір затты бірнеше терминдермен атауға болмайды. Сондай – ақ
орыс транскрипциясында жазылған шет – елдік сөздер (жақша ішінде) сол тілде
түпнұсқада жазылуы керек.
Мәтінде келтірілген сандық мәліметтер физикалық өлшем бірліктері, яғни
толық түрде, сөздерді қысқартпай жазылуы тиіс.
Математикалық символдарды цифрсыз пайдалануға болмайды (мысалы, - , +
, , :). Түсіндірмелік жазбаның беттеріне араб цифрларымен реттік саны
қойылады.
Беттердің реттік саны беттердің төменгі жағының ортасына нүктесіз
қойылады.
Дипломдық жұмыстың сыртқы беті (титульдық бет) беттердің жалпы реттік
санына кіреді. Сыртқы бетке реттік сан қойылмайды.
Дипломдық жұмыстың тапсырмасы екінші бет болып есептеледі, одан соң,
аңдатпа, мазмұны және т.б.
Түсіндірмелік жазбада пайдаланылатын барлық сұлбалар, кестелер,
суреттер бірденнен оларға жүгінген беттен кейін қойылып жалпы реттік санға
(нөмірлеуге) кіреді.
Әдебиеттер тізімін түсіндірмелі жазбаның тура нөмірленуіне енгізу
қажет (5 үлгі).
Түсіндірмелік жазбада пайдаланылған әдебиеттерге жүгіну міндетті түрде
көрсетілуі тиіс (квадратты жақша ішінде әдебиеттер тізімінің нөмірі
жазылады (2 үлгіні қараңыз). ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ тараудың
тақырыбы болып есептеледі және жазба әріптерімен жазылады.
Түсіндірмелік жазбаның мәтініндегі қысқартулар және аббревиатураларды
бірінші рет көрсетілген сәтте толық түрде таратылып жазылуы тиіс.

Иллюстрациялар, кестелер, формулалар

Сұлбалардың және спецификациялық беттердің штампы болуы керек және
рамкаға алынуы тиіс. Ал, тек мәтіннен және суреттен тұратын беттер рамкаға
алынбайды. Түсіндірмелі жазбада келтірілген барлық сұлбаларға штамп
қойылады. Штамптық көлемі: 15135 мм (арнайы бланкада көрсетілген
сұлбалардан басқасы).
Бөлімнің шетінде суреттер араб цифрларымен тізбектей нөмірленеді.
Суреттің нөмері және суреттің реттік санынан тұрады және нүкте арқылы
бөлінеді, мысалы 1.7 сурет (бірінші тараудың жетінші суреті).
Суретке жүгінген жағдайда оның толық нөмірін көрсету қажет, мысалы,
(1.7 сурет).
Суреттер түсіндірмелік жазбада суреттерге жүгінген кезде бірден
беріледі. Қажеттілік туған жағдайда суреттерге түсіндірмелі мәліметтер
беріледі (суреттің астындаға мәтін).
Түсіндірмелік мәліметтен кейін сурет сөзі және оның аты беріледі: 1.7
сурет – жанама тозудың түрлі қарқындылылығының нәтижесінде рельс басының
бүзылу (зақымдану) сұлбасы (3 үлгіні қараңыз.
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан құрылыс материалдар өнеркәсібі
Зерттеудің міндеттері жоғары сынып оқушыларының лидерлікке даярлығын тәрбиелеудің теориялық негіздерін айқындау
Қазақ темір жолы
Жоғары мектепте оқытудың сабақтан тыс формалары
Информация, информатика
Функционалды киімнің элементтері
«Су ресурстары қызметі» ЖШС-ң құжат айналымын автоматтандыру
Туристік - рекреациялық кешеннің құрылымы
Оқу процесінің негізі - жоспарлау
Ізденістің әдіснамалық негізі
Пәндер