Алматы қаласында ауыр металдар мөлшері бойынша жерді аумақтарға бөлу

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Алматы қаласы жер қорының құрылымы, динамикасы және табиғи экономикалық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Алматы қаласы жер қорының құрылымы және оның динамикасы ... ... ... ..5
1.2 Климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3 Бедер және геология ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.4 Қаладағы су ресурстарының жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.5 Қаланың жасыл қорының жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.6 Топырақ жамылғысының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
2 Мемлекеттік жер кадастры міндеттері, сипаттамасы және жүргізу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
2.1 Жер кадастрының құрам бөліктері, түрлері, принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ..44
3 Жер кадастры жұмыстарын геодезиялық қамтамасыздандыру ... ... ... ..51
3.1 Геодезиялық өлшеулер жүргізудегі тірек торлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
3.2 4 класс полигонометриясы, 1 және 2 разрядты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
4 Жерді ауыр металдар мөлшері бойынша аймақтарға бөлудің негізгі принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
5 Алматы қаласының жер мониторингісін экономикалық негізін жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63
6 Еңбек қорғау және тіршілік әрекеті қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Алматы қаласы жерінің 01.11.04ж. есептегі және үлестірілуі туралы есеп беру жұмысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..70
Жердің химиялық заттармен ластану
Деңгейінің көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77
Топырақты ластайтын химиялық заттар мөлшерінің тізімі 2006 жыл (қозғалмалы түрі) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...78
Қолданған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84
Кіріспе

Алматы қаласының қазіргі ландшафт жағдайы қайта құрылған. Кенттелген табиғат, көптеген салынып жатқан және жұмыс істеп тұрған өндірістік кәсіпорындар, автокөліктік қатынас жолдары ауа алабы, су экожүйелерін, топырақ жамылғысын, қала бедері мен өсімдіктері жағдайын өзгертіп, олардың ластануының қарқынды өсуіне әсер етті. Қала аумағындағы мекен ету ортаның жағдайы жердің ластану көрсеткіштері арқылы суреттелуі мүмкін. Қалалық жерлер өзінің агроөндірістік бағасын жоғалтқан және өндіріс процестеріне немесе басқа да адамдар қызметін іске асыруға кеңістік негізінде қолданылады.
Қалалық жерлерге салық салу жүйесі, әр түрлі құрылыстар үшін учаскелер бөлу, жер пайдалану және жер иелілігінің ақылылығын, аукциондарда және басқа қажеттерге сатылғанда бағасын анықтау үшін, Алматы қаласы аумағын функциональды құнымен аймақтарға бөлуді құру қажеттігі туралы сұрақ туады.
Қала сияқты күрделі аумақтарды бағалағанда бүкіл аумақты, оның жеке қасиеттерін және қасиеттер жиынтығын немесе қаладағы аудан бойынша аумақтық дамуын, салу құрылысын, экономикалық мүмкіндіктерді, табиғи және өзгерістердің ықпалын және тағы басқа себептердің әсерін бағалау керек. Экологиялық жағдайды бағалайтын дифференциалдық әсердің біріне топырақтың ауыр металдармен ластануы жатады. Топырақ табиғи әртүрлілік объектісі ретінде және экожүйенің міндетті бөлігі табиғи ортаның жағдайын әмбебап реттеушісі болады. Бұл жұмысты жүргізу негізі жердің сапасының әртүрлілігі табиғи сонымен бірге болып жатқан өзгеріс әсеріне байланыстырылған. Аймақтарға бөлуді жүргізгенде қала аумағы ластану дәрежесі бойынша айырмашылығы бар, бірнеше жағдайға (урбокешендерге) бөлінген.
Аймақтарға бөлу негізінде экологиялық жағдайдың өзгеру дәрежесі және сипаты бойынша бағаланып, аумақ белгілі зоналарға және учаскелерге бөлінген. Негізгі бағалау критериі болып, қала аумағының антропогендік жағдайын анықтайтын жердің ауыр металдармен ластану қарқындылығы алынған. Жұмыстың құрылу негізі 2000-жылдан бері осы уақытқа дейін 100- стационарлық экологиялық алаңда жүргізіліп отырған, Алматы қаласы жер мониторингісінің жүргізуі бойынша жиналған қордағы мәліметтерін жинақтап қорытқан. Аймақты табу химиялық элементтер мәліметтерінің аналитикалық қатарын сұрыптау және олармен ластану деңгейлерін бағалау бойынша, сонымен бірге топырақтың ауыр металдармен ластану картограммасы бойынша талдауы негізінде жүргізілді. Жер жағдайы туралы жүйелік ақпарат алу үшін, қала жеріне әсер ететін барлық антропогендік әсерлер кешенін сипаттайтын және стационарлық экологиялық алаңдардан тұратын аумақтық жүйе байқау пункттері құрылған [3].
Стационарлық экологиялық алаңдар профилі әр түрлі табиғат жағдайында, әр түрлі мақсаттағы және сонымен бірге ластану деңгейлері әр түрлі жерлерде орналасқан. Байқаулар 10 жыл мерзімінен аса, ұзақ уақытта өткізіледі.
Қолданған әдебиеттер тізім
1. Сейфуллин Ж.Т. Жер кадастры (Оқулық) Алматы: ҚазҰАУ, 2001
2. Сейфуллин Ж.Т., Сейтхамзина Г.Ж., Игембаева С.К. Мемлекеттік жер кадастрының жаңа технологиясы, Алматы ҚазҰАУ: 2008
3. Р.Е.Елешев, Ж.Е.Елемесов, Қ.М.Мұхаметкәрімов. – Топырақтану практикумы (оқулық). – Алматы: Агроуниверситет, 2006
4. Р.Е.Елешев, Ж.Е.Елемесов, Қ.М.Мұхаметкәрімов, К.К.Көбенқұлов, С.Қ.Қалдыбаев. – Топырақ картографиясы (оқулық). – Алматы: Агроуниверситет, 2005
5. ҚР Жер кодексі. – Алматы: Юрист, 2007
6. А.Г. Емельянов. Табиғи пайдаланудың ландшафт - экологиялық негіздері, Тверь, ТМУ, 1992ж.
7. Жерге орналастыру, кадастр және жер мониторигі. Ай сайынғы ғылыми- практикалық журнал. “Панорама” баспа үйі.
8. Ю.И. Израэль. Табиғи орта жағдайын бақылау және экология. Мәскеу, Гидромет баспасы, 1984ж.
9. Қ.Р. жерінде ірі масштабтағы топырақ зерттеулерін жүгізу бойынша нұсқау. Алматы қ., 1995ж.
10. Қ.Р. жер мониторигі мойынша ғылыми – әдістемелік сілтеулер. Қ.Р. Мемжерком, Алматы қ., 1993ж.
11. Аудан схемасы жерін бөлуді өңдеу бойынша әдістемелік сілтеулер. Қ.Р. жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі. Астана, 2004ж.
12. Ластанған және нашарлаған жерлерді анықтауға әдістемелік ұсыныс. Ресейжерком, АШМ. Р.Ф., Мәскеу, 1995 ж.
13. Алматы қаласы жер мониторингісін жџргізу бойынша әдістемелік сілтеулер (уақытша). “АлматықалжерҒӨО” МЕК, 2002ж.
14. Қ.Р. Ауыл шаруашылыы әрекеті нәтижесінде химиялық ластанған жерлерді анықтауға әдістемелік сілтеулер. Қ.Р. АШМ., Алматы, 1997ж.
15. Қазақ ССР-ы топырағы, Алматы облысы, 4 шығарылым. Алматы, 1962ж.
16. Т.А. Трифанова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. Қолданбалы экология. Мәскеу. Академия, Жоба, 2005 ж.
17. Экология. В.В. Денисов. Мәскеу- Дондағы Ростов баспасы, 2004ж.
18. Экология және тұрақты даму. Ай сайынғы ақпараттық –аналитикалық журнал. “Азамат” баспасы.
19. Алматы қаласы экологиялыќ картасы. Алматы қаласы топырағының ластануы, 1998ж.
20. ҚР Еңбек кодексі 2007 жыл 15 мамыр №251-ІІІ Алматы.
21. Г.И Белянов Охрана труда Москва. Агропромиздат 1990
22. Папаева С.Т. Охрана труда М: ИПК Издательство стандартов, 2003
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Қазақ ұлттық техникалық университеті
Намазбаев Ж.О.
Алматы қаласында ауыр металдар мөлшері бойынша
жерді аумақтарға бөлу
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
мамандығы 050907-Кадастр
Алматы ... ... | |
| | | |
| ... |
| ... | |
|1 ... ... жер ... ... ... және ... экономикалық | |
| |жағдайы.................................................................| |
|1.1|..............................5 | |
| ... ... жер ... ... және оның ... | ... |
| |.................................................7 | ... және ... | |
| ... |
| ... | ... су ... | |
| ... | |
|1.5|Қаланың жасыл қорының | |
| ... |
| |.10 | ... ... | |
|2 ... |
| ... жер ... ... ... және ... | ... |
|3 ... | ... ... ... ... ... | ... | |
| |Жер ... ... ... ... | |
| ... ... жүргізудегі тірек | |
| ... | |
| |4 ... ... 1 және 2 | |
| ... | |
|4 |Жерді ауыр металдар мөлшері бойынша ... ... ... | |
| ... |
| ... | |
|5 ... ... жер мониторингісін экономикалық негізін | |
| ... |
| ... | |
|6 ... ... және ... әрекеті | |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... қаласы жерінің 01.11.04ж. есептегі және үлестірілуі туралы есеп | |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... ... ... ластану | |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... ... ... ... мөлшерінің тізімі 2006 жыл | |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... ... | |
| ... |
| ... | |
| | | ... ... қазіргі ландшафт жағдайы қайта құрылған. Кенттелген
табиғат, көптеген салынып жатқан және жұмыс ... ... ... ... ... жолдары ауа алабы, су экожүйелерін,
топырақ жамылғысын, қала бедері мен өсімдіктері жағдайын ... ... ... ... әсер етті. Қала аумағындағы мекен ету ортаның
жағдайы жердің ... ... ... ... мүмкін. Қалалық
жерлер өзінің агроөндірістік бағасын ... және ... ... ... да ... қызметін іске асыруға кеңістік негізінде
қолданылады.
Қалалық жерлерге ... салу ... әр ... ... үшін ... жер ... және жер иелілігінің ... ... ... ... ... ... ... үшін, Алматы қаласы аумағын
функциональды құнымен аймақтарға бөлуді құру қажеттігі туралы ... ... ... ... аумақтарды бағалағанда бүкіл аумақты, оның жеке
қасиеттерін және қасиеттер жиынтығын немесе қаладағы аудан бойынша ... салу ... ... ... ... және
өзгерістердің ықпалын және тағы басқа себептердің әсерін бағалау ... ... ... ... ... ... топырақтың
ауыр металдармен ластануы жатады. ... ... ... ... және ... міндетті бөлігі табиғи ортаның жағдайын әмбебап
реттеушісі болады. Бұл жұмысты жүргізу негізі жердің сапасының ... ... ... ... ... ... ... байланыстырылған.
Аймақтарға бөлуді жүргізгенде қала аумағы ластану дәрежесі бойынша
айырмашылығы бар, ... ... ... бөлінген.
Аймақтарға бөлу негізінде экологиялық жағдайдың өзгеру дәрежесі және
сипаты бойынша бағаланып, ... ... ... және ... ... ... критериі болып, қала аумағының антропогендік
жағдайын анықтайтын жердің ауыр металдармен ластану қарқындылығы алынған.
Жұмыстың ... ... ... бері осы уақытқа дейін 100- стационарлық
экологиялық алаңда жүргізіліп отырған, Алматы қаласы жер ... ... ... ... ... ... ... Аймақты
табу химиялық элементтер мәліметтерінің аналитикалық қатарын сұрыптау және
олармен ластану деңгейлерін ... ... ... ... ... ауыр
металдармен ластану картограммасы бойынша талдауы негізінде жүргізілді. Жер
жағдайы ... ... ... алу үшін, қала жеріне әсер ететін барлық
антропогендік әсерлер ... ... және ... ... тұратын аумақтық жүйе байқау пункттері құрылған [3].
Стационарлық экологиялық алаңдар профилі әр түрлі табиғат жағдайында,
әр ... ... және ... бірге ластану деңгейлері әр түрлі жерлерде
орналасқан. Байқаулар 10 жыл мерзімінен аса, ұзақ уақытта өткізіледі.
Мониторингілік жұмыстар қала ... ... және ... ерекшеліктерімен аймақтық деңгейдегі, меншік түріне ... ... ... ... ... ... ... экологиялық алаңдар қаланың оңтүстік шекарасынан солтүстігіне,
шығыстан батысқа қарай созылып, үзік-үзік профильді жүйе ... ... әр ... ... ... ... ... кәсіпорындар, көлік
жолдары бойында, жанар- жағар май, ... ... ... ... ... ... ... тұрақтары, жанар май құю орындары және
басқа өнеркәсіптік кәсіпорындарының жанында ... ... ... алаңдар көлемі 1 гектардан аспайды. Осы жерде
байқау алаңның ... 10(10м, төрт ... ... тік төрт ... түрде
түрі және ластану деңгейі, пайдалану сипаты бойынша ... жер ... алу ... ... 0-5 және 5-20см тереңдіктен алынады.
Жерді аймақтарға бөлу ... есеп беру ... және 1( ... ... ... ... ... 1:20000 масштабтағы
топографиялық негіз қолданды. Осы картада 100 ... ... ... ... жолы ... ... ... ҚАЛАСЫ ЖЕР ҚОРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, ДИНАМИКАСЫ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Алматы ... жер ... ... және оның ... ... бөлу ... ... пайдалану мақсаты және
пайдалану режимін (1 қосымша), жер-кадастр ақпараттарын есепке ала ... ... ... жер ... ... ... ... 2005 ж. мәліметтері бойынша қалалық жер қорының көлемі 31927,5 га
құрайды. Жер пайдалану ... ... ... және ... ... жер ... ... бағытын, сәулет-жоспарлау,
экологиялық, санитарлық және ... ... ... есепке ала отырып
белгіленеді [1].
Қалалық жер ... ... ... ауыл ... ... ... – 2,0 мың га, елді мекендер жері – 20,8 мың га, өнеркәсіп,
көлік, ... ... және ауыл ... өзге ... ...... га, ... қорғалатын табиғи аумақтардың жері – ... ... ... жері – 0,32 мың га, су қорының жері – 1,2 мың ... ... – 0,8 мың га ... ... техногендік ластануының өсуіне байланысты қаланың
табиғи ландшафтын, бірегей және әдеттегі кешенін сақтау, ерекше ... және ... екпе ... ... ... шешудің маңызды
екенін көрсетеді.
Бүлінген жерлерді, ... және ... ... ... және уақтылы қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге айрықша мән ... ... ... өзен ... ... ... тазалау шараларын
ұйымдастыру қажет. Қаланың су ресурстарының экологиялық жағдайын және оның
мелиоративтік, гидрологиялық көрсеткіштерін жақсарту керек.
Мониторинг ... ... ... және ... өрісін үлкейту
үшін шындап ақшалай қаржыландыруды керек етеді [2].
Алматы қаласының жер қоры
Кесте 1
|№ |Жер ... ... жер ... және ... ... ... |жер ... аттары | |(га) |
|1 ... ... ... жер |14225 |1978,9 |
|2 ... ... жері |- |20747,7 |
|3 ... ... байланыс, қорғаныс жері |1338 |2742,2 |
| ... ... ауыл ... арналмаған жер | | |
|4 ... ... ... ... |84 |4173,6 |
| ... және ... мақсаттағы | | |
| ... | | |
|5 |Су ... жері |14 |1242,1 |
|6 ... қорының жері |1 |200,0 |
|7 ... жер |- |843,0 |
| ... |- |31927,5 ... ... ... кешенінен қала ландшафтысына негізгі әсер беретін –
климат, бедер, өсімдік және ... Қала ... ... ... ... ... өзгеруі және бұның негізгі себебі адамдардың
антропогендік ... ... ... ... ... ... климат ерекшеліктеріне экологиялық талаптарға жеткілікті түрде
көңіл бөлмегендіктен экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеліп соқты [3].
Климаттың метеорологиялық режімі тек қана ... ... ғана ... бірге басқа да көптеген аномалдық құбылыстарға да байланысты.
Алматы қаласы аумағы қарлы шыңды ... ... ... ... ... ... деңгейінен жоғарлығына байланысты табиғи тік бағытты
аймақтықтың білінуі ... ... ... ... Биіктік
таңбаларының өсуіне қарай ауаның ылғалдылығы, температуралық режім ауысады,
жауын – шашын мөлшері көбейеді.
Қаланың ... ... көп ... ... ... ... ... жылдық маусымдық өзгерісінің аз болуы
тән. Қаланың ... ... жаз және қыс ... ... ... ... ... жауын-шашын мөлшері аздау ... ... ... ... ... тән. Табиғат аймағының
әртүрлі климат жағдайының анық ... ... ... ... ... ... тұрған екі метеостанция бойынша көпжылдық
мәліметтері келтірілді.
( Усть – ... ... ... ... 1943 м)
( Алматы, ГМО (теңіз деңгейінен биіктігі 847 м).
Климат көрсеткіштерінің негізі бойынша келесі ... ... ... ... ... режім бойынша +10( және одан
жоғары температураның қосындысы 1387( құрайды, жер ... ... бұл шама ... 3411( ... ... ... температура Усть – Горельник м/с-ның мәліметі бойынша
+3.7(, Алматы, ГМО м/с-ның мәліметі бойынша +8.8( ... Ең жылы ... ... ... ... ... +14.6(, ... жағында
+23,3(. Қаланың солтүстік және оңтүстік жағында ең суық ... ... ... және -7.4( ... абсолюттік максимал температурасы Усть-Горельник ... ... +32(, ... ГМО м/с-ы ... +43(. Ауаның абсолюттік
минимальды температурасы максимал температураға сәйкес -28(, -38( ... үшін ... ... тән ... олай ... ... қарай температура көтеріледі. Қыста тау ... ... ... ... ... ... ... өте маңызды климат факторы болып табылады.
Орташа жылдық жауын-шашын мөлшері жазық ... ... ... ... биіктіктің жоғарылауына қарай жауын-шашын мөлшері 916мм-ге дейін
көбейеді.
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығына биіктік шамалары да әсер ... ... ... ең биік ... ... және қаңтар айларында
–74-75%, ал ең төмен ылғалдылық шілде, тамыз айларында – 44-45% байқалады.
Тауда жыл бойында ылғалдылықтың бөлінуі өзгеше: ең ... ... ... ... ... ... 52-55% ... аумағы негізінде оңтүстік-шығыс және оңтүстік-батыс бағытындағы
жел әсерінде болады. ... ... ... ... ... қатты жел (15 м/сек артығырақ) болатын күн саны ... - ... ... - 9, ... - 15 күнді құрайды. Аспаптар жиі желсіз
жағдайды көрсетеді. Тауда ... тау ... желі көп ... ... ... ... солтүстікте ең үлкен қалыңдықтан
орташасы 12см-ге тең, ... тау ... ... тауда-68см. Қар
жамылғысының пайда болуы 31 қазан, ал ... 2 ... және 7 ... ... болатын күндер саны Алматы, ГМО м/с-ы бойынша ... м/сы ... –173 ... ... ... климат жағдайы атмосфераның өзін-өзі
тазалануының мүлде әлсіз ... ... ... ... ... және ... ... ауаның солтүстіктен трансконтинентальдық ауысуы
және ауа ағымдарының тау беткейіне соғылғанда қалың қажалу қабаты түзілуіне
тау ... ... бар ... байқалады.
Сонымен қатар климат үшін температуралық инверсия тән, бұл ... ... ... ... ауа ауысуына кедергі жасап, жер беті
қабатына ластағыш заттардың үздіксіз ... ... ... Бұл ... үшін тұмша түріндегі айқындалуына тән құбылыс.
Қаланың жоғарғы жағында (оңтүстік бөлігінде) тау ... желі ... ... тазарып тұруына әсер етеді. Қаланың солтүстік аумағы тау
жүйелерінен алыс ... ... ... ... зор ... Бұл жерде атмосфераның өзін-өзі ... тау ... ... ... ... байланысты ауа ағымдары арқылы
жасалады.
Қаланың метеорологиялық климат жағдайына табиғи ... ғана ... ... басқа ауытқу факторлары да әсер ... ... бірі ... ... ... ... ... ластануы жоғары
деңгейге дейін жетеді. Қала климатының айтарлықтай тағы бір ерекшелігі қала
сыртындағы жерлермен салыстырғанда ауаның температурасы ... есе ... ... ... тас ... асфальт және басқа жасанды жамылғыларда
шоғырланып, өзгеше жылу жинақтағыш бола алады. Олар күндіз күн энергиясын
сіңіріп, ... ... ... жылуын атмосфераға береді. Үй салынған
учаскелерде буланудың аздығынан ... ... және ... ... Ауаның температурасы жоғарылануы әсерінен, сонымен
бірге, қала сәулетінің дұрыс еместігінен, ауа ағымының көлденең ... ... ауа ... биік ... ... ... тұман түзілуіне әсер етеді. Тұман қала аумағына алыстан көруді және
күн сәулесінің түсуін азайтады.
Ауа алабындағы төменгі ауа қозғалысының жағдайы, қала ... ... ауа ... экологиялық сыйымдылығын төмендететін басқа
жағдайлар, өсімдік, жер жағдайының, грунт және жер беті ... ... ... ірі ... ... ... ортаның барлық құрауыштары
– атмосфера, температура, ауа, жауын-шашын, ауаның айналымы, ылғалдылығы
өзгертіп, ... ... ... ... осы ... табиғи
аймақты өзгертіп қана қоймай, климат жағдайының бастапқы режіміне де қатты
әсер етті. Қала ... ... ... ... ... оның ... жағдайы
өңірінен айырмашылығы көбейе түседі.
1.3 Бедер және геология
Қала ландшафтының құрылу бедері әртүрлі: көлемді ... ... тау ... ... ... ... шатқалында Іле
Алатауының орта және биік тауларына ауысатын бедерден ... беті ... ... ... солтүстікке қарай
жайпақ еңісті. Қаланың солтүстік бөлігінде абсолюттік ... ... ... жоғары. Оңтүстік бөлігінде абсолюттік белгілер теңіз
деңгейінен 800м-ден 1900м-ге дейін жоғары.
Аздап ... тау ... ... көне ... құрғақ
жыралармен, сайлармен, уақытша ағын сулармен тілімделген. Жазық ... ... ... көптеген каналдармен және арықтармен жырымдалған,
көпжылдық жеміс ағаштарын өсіруге және ауыл ... ... ... ... және Кіші ... ... және басқа да кіші өзендерінің
аңғарлары анық айқындалған. Қала аумағының көп бөлігі тұрғын үйлер, ... ... ... ... және басқа объектілер салуға
жоспарланған.Қала жерінің литологиялық құрылысы ... ...... ... төрттік кезеңімен сипатталады, бұл
әртүрлі ... ... ... құмдар және қиыршық, ... ... ... ... ... ... ... құрамында құм
немесе малтатас, әксаздың шаңды бөлшектерінің мөлшері көп болады, көбінесе
қиыршықты-малтатас шөгінділері төселінеді. Пролювиальды делювий шөгінділері
ірі ... - ... ... ... ... ... және балшық қатпарлы құмнан құрылған. Мұндай шөгінділер ... ... ... жиі ... Бұл ... өзімен-өзі
қосылып ұзын тау етегін түзеді. Бедер ... ... бұл ... үй,
өнеркәсіп объектілерін және ағаштар отырғызуға тиімді пайдалануға болады.
4. Қаладағы су ресурстарының ... су ... ... ... және ... міндеті өте өткір
мәселелердің бірі. Қаладағы су көздері болып қазіргі тұрақты өзен сулары
саналады: Үлкен және Кіші ... ... және ... кішкене өзендер-
Бутаковка, Қарғалы, Ащыбұлақ, Жарбұлақ және басқалары. Сумен қамтамасыз
етудің негізгі көздерінің бірі ҮАК. ... ... – тау ... ... ... режімінің ерекшелігі көктемде мамыр айынан бастап су тасып,
күзде қыркүйек айына қарай тартылады.
Қаланы сумен ... ету жер беті ... –Ү. ... –23% ... ... қамтамасыз етіледі. Судың көп бөлігі шаруашылық және
техникалық сумен қамтамасыз ету, саяжай учаскелерін ... ... ... ... үшін қолданылады. Өзен арналарының елді мекендер арқылы
өтуі біршама ластануына әсер ... Өзен ... ... ... ... жағының ластану деңгейі жоғары болады. ... ... ... себебі су жағалауларындағы үй ... ... ... ... және ... ... сарқынды сулардың
құйылуы, рұқсат етілмеген қалдық үйінділерімен ... ... ... сонымен қатар тазалағыш жабдықтардың тиімді ... ... ... ... жиі ... ... да экологиялық
шешілмейтін мәселелердің бірі.
Үлкен және Кіші ... ... ... бойында халық санының өсуі
және шоғырлануы, ... ... ... өзен ... ... да су
арналарының гидрологиялық теңгермесін бұзуға себеп болды.
Үлкен және Кіші Алматы, Есентай, ҮАК жоғарғы және ... ... ... ... су ... ... топтастырумен мыстың мөлшері
нормадан асқан. Химиялық талдау мәліметтері ... 6 ... ... ... 2005 жылы ... ... ... 0.05-0.10мг/л құрайды, бұл
шама 50 және 100 есе ШРК-дан асқан. Кіші өзендердің ... өзі ... өте ... ... су ... ... ... сақтау
керек. Су жағалауларын және оның ... ... ... ... ... ... тиым салу ... Өзен суларының жасанды
желдетілуін жақсарту керек.
1.5Қаланың жасыл қорының жағдайы
Қазіргі уақытта қала экологиясына байланысты көптеген ... ... ... ... Қала ... ... ... топырақ
қорғау, эстетикалық және сауықтыру ... бар, ... ... ... ... және экологиялық тепе-теңдікте өте
маңызды қызмет атқаратын бөлігінің бірі ... ... ... ... ... мақсаты әр түрлі: ортақ
пайдаланудағы (саябақтар, дендросаябақтар, тоғай, көгалдар, тынымбақтар,
демалатын аумақтар), шектеулі пайдаланудағы ... ... ... ... ... ... жасыл желектер), арнайы
пайдаланудағы ... бақ, ... ... суды ... аймағы,
“Атакент” ІБСО). Қала аумағында табиғи өсімдіктер тек ... ... өзен ... тау ... террассаларда, жол бойында
ғана сақталған.
Соңғы жылдара ағаш-бұта ағаштарды отырғызу ... ... ... аз, ... ... бойындағы 1940-50 жылдарда отырғызылған ... ... ... алмайды. Жыл сайын 2мыңға жуық ағаштар ... ... 35(-ға ... ... және жеке ... әр түрлі объектілерге
және жолдарды кеңіту үшін берілген жаңа учаскелерде. Осы ... ... ... ... ... ... оңтүстік жағында 83га жерге
дендросаябағы салынды. Сейфуллин атындағы саябақта ... жер ... және бұта екпе ... ... ... мен ... ... жүргізілді. Баум тоғайында және саябақтар аумағында ... ... ... ... ... ... құлайын деп тұрған
ағаштарды кесуге және агротехникалық шараларды өткізуге ... ... ... ... ... үшін ... желектерді қайта
отырғызып, жаңалап және екпе ағаштарды ... ... ... қажет. Алматы қаласының жасыл ... ... және ... бір ағаш кесілуі тиіс емес, егер кесілсе, оның ... ... ... толтыру керек деген қорытындысының келісуімен жаңа ... ... ... ... ... ... ... ретінде оның орналасу орны
және биосферадағы қызметімен анықталады. Қала шегіндегі ... ... ... ... оның ... өз қасиеттерін едеуір
жоғалтқаны. Антропогендік әсердің нәтижесінде топырақ ... ... ... ... ... жарамды кескін құрылысы едеуір дәрежеде
жоғалды, заттардың биологиялық айналымы ... ... және ... топырақ құрылымы ион ауыстырылатын сиымдылығы, ауаландыру және су
ұстайтын қабілетін қамтамасыз етпейді. ... ... ... басқа
байланысты қасиеттерін жоғалтқан. Қалдықтар ... ... ... ... құрамын өзгертті, табиғи жағдайда туылған элементтердің ... ... ... ... ... әсерлер жаңа экологиялық
жағдайда өзіне тән топырақ ... ... ... ... табиғи
факторынан да басым бола бастады.
Қала шегіндегі топырақ жамылғысы орман, сәндік және ... да ... ... жерлерде, сонымен бірге ... шет ... ... ... ... ғана сақталған.
Қала жерінің көп бөлігін әр түрлі құрылыстарға базис ... және ... ... ... есептеледі. Бұл жерлерде тұрғын
үй құрылыстары, ... ... ... ... ... және ... объектілер салынған.
Аласа және орта таулар аймағындағы ылғалданған жерлерде таулы-орман
және қара ... ... де ... ... ... ... тараған.
Қала аумағындағы әр түрлі құрылыстарға базис ретінде қолданылатын
жердің бәрі ... ... ... ... жер ресурстары жағдайына
кері әсер ететін өте күшті ластау көздері өндірістік ... ... ... өзін-өзі тазарту әлуеті ... ... ... және ... өнімдерімен ластанады. Стационарлық ... ... ... топырақтың химиялық заттармен әр түрлі
дәрежеде ластанғанын көрсетті. Ластанған заттардың мөлшері ... ... ... ластанудың бес дәрежесі бөлінген: рауалы, төмен, орташа,
жоғары, өте жоғары. Бағалау критериінің сандық ... 2 ... ... ... әр ... құрылыстар үшін қызмет ететін
бұзылған топырақ жамылғыларда өткізілді.
Төменде 5 топырақ кесіндісі толық суреттеуі берілген (3,4 ... ... ... Жароков және Водозаборная көшелерінің қиылысында
орналасқан. Жароков көшесінен шығысқа қарай 5м, Водозаборная көшесінен ... 10 м. ... ... ... ... биіктігі 917 м. 0-50 см
топырақ қабаты. тас, ... тас, ... ... ... ... ... Түсі ... боялған емес, жеңіл балшықты, құрғақ, өте
қатты, аздаған өсімдік тамырлары [9].
Қарашіріктің мөлшері өте аз -1,39 %, ... азот пен ... ... %, 0,18 %. ... ... ... 2,51 мг/100 г, оның
мөлшерінің орташа екенін ... ... ... ... ...... г. Топырақ аз карбонатты, көмір қышқылының мөлшері 1,52 %. Топырақ
ерітіндісі ортасы ... ... рн – 7,9 ... ... ... 100 ... 12,88 ... аспайды. Сіңіру сиымдылығынан сіңірілген натрий
3,72%- ға тең, бұдан топырақтың сортаңдылығы жоқ ... ... ... ... ... ... ... кіші түйірлер
тобының қосындысы 21,74% ... ... ... ... және ... ... ... Тынымбақ аумағы. Қақпадан оңтүстікке қарай 40 м. ... ... ... ... 716 м. ... ... 0-9 см ашық сұр, ... орташа балшықты, тығыздалған, құрғақ, өсімдік тамырлары.
Төмен жатқан ... 9-21 см ашық сұр ... ... ірі ... ... салқын, тығыз, аздап өсімдік тамырлары, ауысуы айқын. 21-46 ... түсі ... ... ... ... ... ірі кесекті-шаңлы,
орташа балшықты, салқын, тығыз, ұсақ ... ... ... сынықтары,
ауысуы айқын.
46-100 см ашық сұр ақшыл түстес, ірі кесекті, ауыр балшықты, ... ... ... ... қабатында қарашіріктің мөлшері – 4 %,
тереңдігіне қарай 2,87 % ... ... ... азот пен ... ... % және 0,19 %, ... жатқан қабаттарда аздау 0,203 % және ... ... ... ... мөлшері жоғары – 4.07 мг/100 г,
төменгі қабатта ... ... 2,60 мг/100 г. ... ... ...... 48,0 ... дейін өзгереді. Топырақ аз карбонатты,
көмір қышқылының мөлшері ... ... ... ... ... ... 1,52 %-ға дейін. Топырақ ерітіндісі ортасы аздап сілтілі,
рн – 7,8-8,0 ... ... ... ... ... 100 г ... ... төменгі қабатына қарай азайып, 100 г топыраққа 18,85 мг/экв-
ті құрайды. Сіңіру сиымдылығынан сіңірілген ... ... %- ға ... топырақтың сортаңдылығы жоқ екенін көреміз.Топырақ 46см-ге дейін
орташа балшықты, одан төмен ... ауыр ... ... кіші ... қосындысы 42,04 - 42,08 және 46,12% құрайды.
№149 топырақ кесіндісі. Сүйінбай даңғылы №353. ... ... ... “Терминал” бекетінің қақпасынан шығысқа қарай
15м.
0-60см топырақ қабаты. үйілген топырақ. Бетон қиқымдары, ... ... ... ... ... Түсі ... емес, құмдақ, құрғақ, тығыз,
аздаған өсімдік тамырлары.
Қарашіріктің мөлшері біршама жоғары- 4,72 %. Жалпы азот пен ... ... 0,336 % және 0,20 %. ... ... ... аз - 1,86 ... ерітіндісі ортасы орташа сілтілі - 8,1. Қозғалмалы фосфор мен
калийдің мөлшері ... 8,60 ... және 33,60 мг/100 г. ... 13,74 ... ... ... ... сіңірілген натрий
3,93% - ға тең, бұдан топырақтың сортаңдылығы жоқ ... ... ... ... құмдақ. 0,01мм-ден кіші түйірлер ... 18,80 % ... ... кесіндісі. Айналма жолдан Алма-Арасан трассасымен оңтүстік
бағытта 3,5 шақырым. Трассадан шығыс бағытта 230м. №171 үйден шығыс ... ... ... 0-11см ашық ... ... ұсақ ... шеміршекті, жеңіл
балшықты, өте тығыз, салқын, өсімдік тамырлары көп, ауысуы айқын. ... ... 11-22 см ашық ... ... ... ... ... құмдақ,
салқын, өте тығыз, өсімдік тамырлары, ауысуы ақырын.
22-37 см қабат алдыңғы қабаттан ашықтау, ірі ... ... ... аздап тығыздау, карбонаттар ақ көз тәріздес, ... ... ... ... см ашық сұр ... ... төзімсіз кесекті- шеміршекті, құмдақ,
өте тығыз, құрғақ, тас, қиыршық тастар. Үстіңгі ... ... – 3,97%, ... ... 1,74% ... ... ... азот пен
фосфордың мөлшері орташа деңгейде – 0,283%, 0,20%, астыңғы қабатта едәуір
аз – 0,122%, 0,15%. ... ... ... ... ... жоғары –
4,78 мг/100г, төменгі қабатта орташа ... 1,64 ... ... ... ... – 26,40мг/100г, төменгі қабатта төмен деңгейге дейін
азайған 9,60 мг/100г. Топырақ аз карбонатты, 22 см ... 1,86 ... ... тек ... ... ... ... аздап сілтілі, рн –
7,8-7,9 құрайды, 22 см тереңдікте ... ... – 8,1-ге ... ... ... ... қабатта 100 г топыраққа 14,76 ... ... ... ... ... 12,46 мг/экв-ті құрайды. Сіңіру сиымдылығынан сіңірілген
натрий 2,43-3,78%- ға тең, ... ... ... жоқ екенін
көреміз. Топырақ 11см-ге дейін жеңіл балшықты, одан төмен қарай құмдақ.
0,01мм-ден кіші ... ... ... 21,66 және 16,80%-ды құрайды.
№199 топырақ кесіндісі. Ахметов көшесі, №63 үйдің жанында.
Үстіңгі қабат 0-5 см сұр, ірі кесекті- ... ... ... аздап
тығыздалған, құрғақ, өсімдік тамырлары, ауысуы айқын. Төмен жатқан қабат ... см түсі ... ... қара қоңырлау, кесекті-шаңлы, орташа балшықты,
алдыңғы қабаттан тығыздау, құрғақ, ауысуы ақырын.
37-70 см ... ашық сұр, ірі ... ... балшықты, салқын, өте
тығыз. Үстіңгі қабатта қарашіріктің мөлшері –3,69%, тереңге қарай ... ... ... азот пен фосфордың мөлшері ... және ... ... – 0,263 %, 0,20 % және 0,238 %, 0,19 %. ... ... фосфордың мөлшері жоғары – 5,76 мг/100 г, төменгі қабатта ... 2,52 мг/100 г, ... ... ... деңгейде – 81,60-57,60
мг/100 г. Топырақ орташа карбонатты – ... %. ... ... ... қабатта аздап сілтілі, рн –7,9 ... ... ... ... -8,1. ... ... 22,54-тен 19,34-ке дейін өзгереді.
Топырақтың сортаңдылығы жоқ, ... ... ... ... ... ... ... балшықты. 0,01 мм-ден кіші ... ... 37,92- 41,44 % ... ... қала ... ... ... екенін көруге
болады. Бұны қабаттардың түсі бірыңғай еместігімен, тығыздығынан, құрылыс
қалдықтары, әйнек, ... және ... ... ... ... ... кету ... топырақта қарашірік, қоректілік элементтері мөлшерімен
жақсы қамтамасыз етілген, демек қарашіріктену процесі жүреді. ... ... ауа ... ... ... ... ... тіршілік әрекеті нашарлап, су және қоректену режімі
бұзылады. ... ауыр ... ... ... үшін ... экологиялық алаңдар салынды (5, 6 қосымша). Төменде олардың
сипаттамасы ... СЭА. ... ... ... жағалай Северная – Кольцевая ... ... ... ... бағытқа қарай спорт алаңында
салынған. Бетон дуалдан солға қарай 10м және темір дуалдан шығысқа қарай
15м.
Координаттары:
|Нүктелер ... ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |10502,3 |-2602,9 |9,84 |
|2 |10498,8 |-2593,7 |10,0 |
|3 |10489,4 |-2597,1 |9,8 |
|4 |10492,5 |-2606,4 |10,41 ... ... ... ... 600-700 м. Бедер жағдайы бойынша –
аздап адырлы-қыратты тау етегіндегі жазық. Көшенің ... ... ... беті ... және жаяу ... ... ... Алаңның жанында шырша өсіп тұр. Аралас шөптен -
ойраншөп, жусан, ошаған ... ... ... 20-40 %.
Топырақ - ашық қоңыр антропогенді ... ... ... 0-5 см тереңдіктегі қабат аздап шымдалған, ашық қоңыр түсті,
ауыр балшықты, құрғақ, ұсақ кесекті-шаңлы, ... ... ... ... см ... ашықтау, өте тығыз, ұсақ кесекті - шаңлы, ауыр балшықты,
аздап өсімдік тамырлары ... ... 0-5 см және 5-20 см ... ... ... мыс, мырыш, кобальт, никельдің мөлшері бойынша ластану
дәрежесі рауалы, олардың шамасы мынадай болып өзгереді, жоғарыдағы ... 0,30 және 0,24 ... 11,0 және 5,0 ... 4,0 және 2,0 ... және 0,36 ... ... 0-5 және 5-20 см тереңдікте кадмий, ... ... ... ... рауалы деңгейде: 0,02 мг/кг, 18,0 және 16,0 ... ... 6,0 ... 4,8 және 4,2 ... 0,10 ... (0-5 см) және ... Күкірт
табылған жоқ. 0-5 см тереңдікте қорғасынның мөлшері орташа деңгейде – 136,0
мг/кг және фосформен орташа деңгейде – 1,8 және 1,9 ... ... ... автокөліктің өте көптігі, Первомай мұнай
базасы және басқа өнеркәсіп ... әсер ... СЭА. ... ... ... зиратқа баратын автомобиль жолы.
Көкқайнар поселкесімен ТЭЦ-2-ге баратын жолдардың қиылысынан 2 км. ... ... ... тригапунктінен оңтүстік батысқа қарай 80 м.
Екінші қорғаннан солтүстік-батыс бағытқа қарай 20 ... ... ... ... | |(м) ... | | |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |4301.2 ... |9.60 |
|2 |4301.1 ... |10.40 |
|3 |4290.7 ... |9.60 |
|4 |4290.7 ... |10.50 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 600-700 м. Бедері аздап адырлы-
қыратты тау етегіндегі ... ... ... биіктігі 700 м.
Суғарылмайтын ... ... ауыл ... ... жер
тескіштердің іздері. Дақылдық жағдайы-күздік бидайдың сабағы. Өсімдіктерден
жусан, көдешөп, шырмауық.
Топырақ - ашық қоңыр ... ... ... ... ... ... сипатталады:
Ап 0-16 см ашық қоңыр, ұсақ кесекті-шаңлы, ауыр балшықты, жұмсақ,
құрғақ, өсімдік тамырлары, түсі және ... өтуі ... 16-24 см ашық ... ұсақ ... ... ... ... аздап өсімдік тамырлары, өтуі айқын.
В1 24-40 см қоңыр, ұсақ кесекті-шаңлы, орташа балшықты, ... түрі және ... өтуі ... 40-63 см ашық ... ... кесекті-шаңлы, ауыр балшықты,
салқын, тығыз, карбонаттар өңез және ақ көздер түрінде бөлінген.
Ап ... ... ашық ... ... ... ауыр
балшықты. Қара шіріктің мөлшері 2,28 (. Қара ... ... ... А+В( 40 см.
В қабаты ашық қоңыр түсті, ұсақ кесекті-шаңлы, орташа ... А ... ... ... 4,1(, В қабатында тереңге қарай
12,7(- ға дейін көбейген. Топырақ ерітіндісінің ортасы ... ... ... ... ... фосфор және калийдің мөлшері жоғары деңгейде – 100
г топыраққа 4,7 мг және 44,6 мг. Жалпы фосфордың ... ... ... ... ... А қабатында 100 г топыраққа 22,9 мг/экв-ті ... ... ... және ... ... Сіңіру сиымдылығынан
сіңірілген натрий аз мөлшерде 1,60 %- ға тең, ... ... ... ... ... Қатты қалдық 0,086 (-дан аспайды, тұзданудың ... және ... ... ... ... ... ауыр
балшықты – 0,01 мм-ден кіші түйірлер тобының қосындысы 46,48 % ... ... ... талдауларға сәйкес топырақтың 0-5 және 5-
20 см тереңдігінде мыс, мырыш, никельдің мөлшері ... ... ... ... ... мынадай болып өзгереді, жоғарыдағы тізімге сәйкес-
0,48 және 0,56 мг/кг, 7,0 және 2,0 ... 0,80 және 1,60 ... ... ... ... ... ... рауалы – 4,0 мг/кг, 5-20 см тереңдікте төмен
– 8,0 ... ... 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... рауалы деңгейде: 0,10 және 0,09 мг/кг, 20,0 және 37,0 ... ... 33,0 ... 7,2 және 7,0 мг/кг. Күкірт табылған жоқ. 0-5 см тереңдікте
қорғасын және фосфордың мөлшері жоғары деңгейде – 360,0 және 2,1 ... ... см ... ... ... – 190,0 және 1,9 мг/кг.
Алаңның ластануына СЭА-ның батыс жағында 2 км ... ... ... ... ... ауылы жақтағы зиратқа баратын жол әсер етеді.
№5 СЭА. №2 Шаңырақ ықшамауданының солтүстігінде ... ... ... ... 150 м. ... атындағы Үлкен Алматы каналынан
оңтүстік бағытқа қарай 80 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |5913.5 |-7812.1 |10.10 |
|2 |5913.4 |-7822.2 |9.91 |
|3 |5923.3 |-7822.7 |9.90 |
|4 |5923.6 |-7812.8 |10.12 ... ... абсолюттік биіктігі 600-700 м. Бедері аздап адырлы тау
етегіндегі жазық. Жер беті кедір-бұдырлы, жер тесердің іздері. Жайылым.
Сурет 1. Топырақтың ауыр ... ... ... №5, 2005 ... ... ... жиде. Аралас шөптерден - түйетікен,
укекіре, жусан және басқалар. Жалпы жамылғысы 40-5 0%. Топырақ ашық ... ... 0-3 см. ... ... ... ... ... аздап
тығыздалған, құрғақ, орташа ... ... ... түсі ... бойынша өтуі айқын.
В 3-17 см. ашық-қоңыр, ұсақ кесекті-шаңлы, ... ... ... ... өсімдік тамырлары, түсі және тығыздығы бойынша өтуі айқын.
В1 17-38 см. ... ... ... ... ... ... ... құрғақ, аздап өсімдік тамырлары, түрі бойынша өтуі айқын.
В2 38-70 см. ... ірі ... ... ... өте ... ... дақ және ақ көздер түрінде ... ... ... түрі және ... құрамы бойынша өтуі айқын.
Сурет 2. Топырақтың ауыр металдармен ластану динамикасы
(СЭА №5, 2006 ... 70-150 см. ... ... ұсақ ... салқын, тығыз, қиыршықты,
карбонаттар өңез және ақ көздер түрінде бөлінген. Суреттелген топырақтың
айырмашылығы қара шіріктің ... ... А ... шайылған. Қабаттың түсі
топырақ түзетін жыныстың ... ... Қара ... ... қабатының
қалыңдығы (А+В) 17 см-ден аспайды. Қара шіріктің ... А ... - ... В ... 0,64 ... ... ортасы аздап сілтілі, А қабатында рн – 7,75, В
қабатында – 8,10 құрайды. Топырақ карбонатты, үстіңгі А ... 9,1 ... ... 9,8 (. ... ... ... ... деңгейде – 100
г топыраққа 2,27 мг, қозғалмалы калий жоғары ... – 100 г ... мг. ... ... ... ... ... 0,14 (. Сіңіру сиымдылығы
А қабатында 100 г топыраққа 19,2 мг/экв-ті ... ... ... және ... қаныққан. Сіңіру сиымдылығынан сіңірілген натрий аз
мөлшерде 0,83 %- ға тең, ... ... ... жоқ ... көреміз.
Қозғалмалы түрі: аналиткалық мәліметтерге сәйкес топырақтың 0-5 см және
5-20 см тереңдігінде мыс, мырыш, кобальт, ... ... ... ... ... ... ... мынадай болып өзгереді, жоғарыдағы тізімге
сәйкес- 0,62 және 0,63 мг/кг, 1,4 және 1,2 ... 2,0 және 4,0 ... ... 0,80 ... түрі: 0-5 және 5-20 см тереңдікте кадмий, мырыш, никель, мыстың
мөлшері рауалы деңгейде: 0,03 және 0,02 ... 76,0 және 99,0 ... ... 46,0 ... 5,2 және 8,4 мг/кг. Нитраттың іздері. Күкірт табылған жоқ.
Қорғасынның мөлшері орташа деңгейде 0-5 см тереңдікте – 160,0 ... ... ... 101,0 ... Фосфордың мөлшері орташа деңгейде – 1,2 және
1,0 мг/кг.
Топырақтың ластануына ЖЭО-2, автокөлік, көмірмен жылитын тұрғын ... ... СЭА. Өжет ... ... ... ... жолдан ауыл
арасындағы жолмен солға қарай 600 м, өзеннің құрғақ арнасынан шығысқа қарай
10 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |5993.4 |-4582.0 |10.54 |
|2 |6001.1 |-4589.2 |9.4 |
|3 |6006.9 |-4581.8 |10.05 |
|4 |6000.1 |-4574.4 |10.13 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 600-700 м. Аздап адырлы тау
етегіндегі жазық. Жайылым. Беті ... ... ... және ойпатты,
жер тесердің іздері. Топырақ беті жаяу ... ... ... ... жусан, көдешөп, алабұта, укекіре, құс
тараны - ... ... ... ... 10-20 ... ашық қоңыр антропогенді бұзылған. Морфологиялық ... ... ... (0-5 см) ашық ... ... ... ... төзімсіз кесекті-шаңлы, жеңіл балшықты, 10-20 % ... ... ... ... және ... сынықтары. Төменгі қабат
(5-20 см) алдыңғы қабаттан ашықтау, ... ұсақ ... ... ... өте ... ... ... түрі: аналитикалық мәліметтерге сәйкес топырақтың 0-5 см
және 5-20 см тереңдігінде мыс, никельдің ... ... ... ... олардың шамасы мынадай болып өзгереді, жоғарыдағы тізімге сәйкес-
1,80 және 2,10 ... 0,80 және 3,20 ... ... ... ... ... ... –100,0 және 102,0 мг/кг.
Жалпы түрі: жоғарғы және астыңғы тереңдікте қорғасын, кадмий, ... мыс, ... ... ... деңгейде: 25,0 және 24,0 мг/кг, 0,04
және 0,02 мг/кг, 113,0 және 91,0 мг/кг, 19,0 және 15,0 ... ... ... 0,10 және ... ... ... жоқ. Фосфордың бес
тотығымен жоғары деңгейде ластанған –2,4 және 2,2мг/кг.
Ластануға пешпен жылитын тұрғын үй ... ... ... ... ... ... ... және автокөліктер әсер
етеді.
№9 СЭА. ... ... ... қарай 190м жерде
салынған. МТФ-ға бұрылатын жолдан оңтүстік-шығыс бағытында 37,0м. Жолдан
оңға ... ... ... ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |10675.4 |6613.1 |10.47 |
|2 |10679.8 |6622.6 |9.44 |
|3 |10671.3 |6626.7 |10.78 |
|4 |10666.8 |6616.9 |9.40 ... ... абсолюттік биіктігі 600-700 м. ... ... ... ... ... Топырақ беті кедір-бұдырлы және ойпатты, жер
тесердің іздері. Өсімдіктер - ... ... мен ... ... ... жусан, түйетікен. Орташа жамылғысы 60-80 %.
Топырақ ашық қоңыр антропогенді бұзылған. Үстіңгі қабат 0-5 см ... ... ... ұсақ ... орташа балшықты, тығыздалған, құрғақ,
өсімдік тамырлары. Төменгі қабат 5-20 см алдыңғы қабатқа қарағанда ашықтау,
тығыз, құрғақ, шаңлы-кесекті, орташа балшықты, өсімдік ... ... ... 0-5 және 5-20 см ... ... мөлшері
1,0 және 0,80 мг/кг, мырыш – 1,0 және 0,80 мг/кг, никель – 0,80 және 0,40
мг/кг ластану деңгейлері ... ... 0-5 см ... ... мөлшері
рауалы деңгейде 4,0 мг/кг және астыңғы қабатта төмен деңгейде – 7,0 мг/кг.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... мөлшері
рауалы деңгейде: 15,0 және 11,0 мг/кг, 5,0 және 2,0 мг/кг, 15,0 және 16,0
мг/кг, ластану ... ... ... ... 0-5 см ... ... – 0,05 мг/кг, 5-20 см тереңдікте іздері. Күкірт табылған
жоқ. Нитраттың тек іздері. Қорғасынның мөлшері ... ... ...
200 мг/кг және төменгі қабатта жоғары деңгейде – 270,0 мг/кг. ... ...... ... ... көздері- автокөлік, әуежайдың жанар-жағар май құятын базалары.
№10 СЭА. Алғабас, ЖЭО-2- «Көкқайнар» автожолының қиылысы. ... ... ... ... поселкесіне баратын жол бойымен
600м. Жол қиылысынан оңтүстік-шығыс бағытында 112м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |1799,1 ... |9,82 |
|2 |1805,2 ... |10,82 |
|3 |1797,0 ... |9,84 |
|4 |1791,0 ... |10,14 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 600-700 м. Аздап адырлы тау
етегіндегі жазық. Суғарылатын егістік. Учаске ... ... ... атыздалған. Дақылдық жағдайы – жоңышқа егілген, ... ... ... 100%. ... - ашық ... ... ... 0-5 см ашық қоңыр түсті, шымдалған, ұсақ ... ... ... ... ... ... Төменгі қабат 5-20см
алдыңғы қабатқа қарағанда ашықтау, тығыз, құрғақ, ... ... ... ... түрі: 0-5 және 5-20 см тереңдікте химиялық мәліметтерге
сәйкес мыс, мырыш, ... ... ... бойынша ластану дәрежесі
рауалы, олардың шамасы мынадай болып өзгереді, жоғарыдағы ... ... және 0,41 ... 0,9 және 1,60 мг/кг, 1,0 мг/кг, 0,80 және 1,20 ... ... 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... рауалы деңгейде: 0,03 және 0,02 мг/кг, 9,0 және 4,0 ... 9,0 ... ... 15,2 және 16,2 ... ... және ... ... жоқ.
Қорғасын және фосфордың мөлшері орташа деңгейде – 230,0 және 180 мг/кг, 1,8
және 1,5 мг/кг.
Негізгі ластау көздері 2 км ... ... ... ... ... ... тұрғын үйлер кешендері.
№14 СЭА. Гастелло көшесіндегі №76-б тұрғын үйден ... ... ... ... ... даңғылының қиылысынан оңтүстік бағытта 40м.
Шемякин көшесі қиылысынан батыс бағытында 73м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |3754.6 |537.2 |12.50 |
|2 |3754.6 |549.7 |8.0 |
|3 |3746.6 |549.7 |12.50 |
|4 |3746.6 |537.2 |8.0 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 600-700 м. Жер бедері аздап адырлы
тау етегіндегі жазық. Жоспарланған аумақ. Қоқыс үйіндісі. Топырақтың ... ... ... өзгеріске ұшыраған. Аралас шөптерден:
жусан, ... ... құс ... ... ... өсіп тұр. ... 10-20 %. ... ашық қоңыр антропогенді бұзылған.
Морфологиялық үш қабат бөлінген. 0-5 см ... ашық сұр, ... ... 5-12 см ... ... ұсақ ... орташа балшықты,
құрғақ, тығыз, 10-20 ( қиыршық тастар, ... ... см ... ... ... ... балшықты, тығыз, құрғақ,
қиыршық тастар, өсімдік ... ... дақ ... ... ... ... ... тамырлар.
Қозғалмалы түрі: топырақтың 0-5 см тереңдікте мыстың мөлшері 0,32 мг/кг,
никель – 0,80 мг/кг ... ... ... Мырыш және кобальттың
мөлшерімен ластануы төмен деңгейде – 30,0 және 6,0 мг/кг.
5-20 см ... ... ... 0,39 ... ... – 3,0 мг/кг, никель –
0,80 мг/кг ластану деңгейлері рауалы. Мырыштың мөлшерімен ластануы ... – 29,0 ... ... 0-5 және 5-20 см ... кадмий, мырыш, никель, мыстың
мөлшері рауалы деңгейде: 0,02 мг/кг, 93,0 және 84,0 мг/кг, 33,0 және ... 13,8 және 15,0 ... ... және ... ... жоқ. ... 0-5 см қабатта жоғары деңгейде және 5-20 см тереңдікте орташа
деңгейде 2,1 және 1,9 ... ... ... ... ... ... объектілер, ТҚКС, АЖМҚС, тоқ таратқыштар, жеке ... ... әсер ... СЭА. ... ... ... кинотеатры аумағының солтүстік
– батыс бөлігінде қоршаудан оңға қарай 2м және ... ... ... ... ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |2947.5 |1696.2 |10.02 |
|2 |2956.4 |1700.6 |9.97 |
|3 |2951.9 |1709.5 |9.97 |
|4 |2942.9 |1705.2 |10.06 ... ... ... ... 600-700 м. Тау етегіндегі адырлы
жазық. Тынымбақ. Жоспарланған ... ... беті жаяу ... ... ... ... қарағаш, шегіршін отырғызылған. Аралас
шөптерден: жусан, құс тараны, ойраншөп. Жалпы жамылғысы 20-40 %.
Топырақ ашық ... ... ... 0-2 см ... ашық ... кесек- шаңлы, орташа балшықты, тығыз, құрғақ, ақ және ... дақ, ... ... 2-5 см қабат бірыңғай түсте емес, ашық-сұр
түсті, ақ және ... ... ... ... ... ... өте
тығыз, құрғақ, аздап өсімдік тамырлары. 5-20 см қабат ашық сұр, ... ... ... ... ... ақ және тотық дақтар.
Қозғалмалы түрі: топырақтың 0-5 және 5-20 см тереңдігінде ... 0,30 және 0,28 ... ... – 13,6 және 11,2 ... ... – 2,80
және 2,40 мг/кг ластану деңгейлері рауалы. Кобальт табылған ... ... 0-5 см ... ... мыстың мөлшері рауалы деңгейде:
135,0 мг/кг, 11,4 мг/кг. Нитрат және кадмийдің іздері. Қорғасынның мөлшері
– 100,0 ... және ... –81,0 ... ... ... деңгейде. Фосфордың
мөлшері орташа деңгейде 1,9 мг/кг. 5-20 см тереңдікте мырыш, никель, мыстың
мөлшері рауалы ... 115,0 ... 70,0 ... 10,2 мг/кг. Қорғасынның
мөлшері төмен деңгейде – 90,0 ... ... ... ... деңгейде 2,0
мг/кг. Кадмийдің мөлшері бойынша іздері. Нитрат, күкірт табылған жоқ.
Ластану ... ... ... ... жеке ... өндірістік
кәсіпорындар.
№20 СЭА. 8-ші ықшамауданы, тынымбақ, №22 және №23 үйлердің арасында.
№22 үйден ... ... ... 22м. ... ... шығыс
бағытта15м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-3433.2 |-6651.0 |12.59 |
|2 |-3424.3 |-6642.1 |7.99 |
|3 |-3429.9 |-6636.4 |12.66 |
|4 |-3438.8 |-6645.4 |7.92 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 800-850 м. Аздап адырлы тау
етегіндегі жазық. ... ... ... ... беті жаяу
жүргіншілермен, көліктермен ... Екпе ... мен ... қарағаш,
емен, шаған, астық тұқымдас- аралас шөптерден: ... ... ... ... – қара ... ... бұзылған. Үстіңгі қабат 0-5 см аздап
шымдалған, қара сұр түсті, ұсақ кесекті- ... ... ... ... ... ... 10-20 ( қиыршық тастар. 5-10 см қабат
алдыңғыдан ашықтау, тығыз, құрғақ, ... ұсақ ... ... ... ... ... ақ түсті дақ. 10-20 см ашық сұр, кесекті- шаңлы,
орташа балшықты, тығыз, ... ... ... ақ және ... ... ... ... 0-5 см тереңдікте мыстың ... ... ... – 2,0 ... ... деңгейлері рауалы. Мырыштың мөлшерімен
ластануы орташа деңгейде – 54,9 мг/кг. Кобальттың ... ... ... см ... мыстың мөлшері 0,15 мг/кг, мырыш – 15,0 мг/кг, никель ... ... ... ... рауалы. Кобальт табылған жоқ.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... ... деңгейде: 0,02 және 0,01 мг/кг, 98,0 және 114,2 мг/кг, ... 5,0 ... 8,2 және 8,0 ... ... мөлшері төмен деңгейде –
90,0 және 84,0 мг/кг. Күкірт және нитрат табылған жоқ. ... ... ... ... ... және 5-20 см тереңдікте орташа деңгейде 2,4 және ... ... ... ... және кіші ... ... ТҚКС,
АЖМҚС және басқалар әсерінен болған.
№22 СЭА. ҚР Президенті Резиденциясынан оңға қарай 52 м, Панфилов ... ... ... ... 39 ... |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-2848.3 |-533.2 |10.20 |
|2 |-2848.0 |-523.0 |9.71 |
|3 |-2857.7 |-522.7 |10.21 |
|4 |-2858.2 |-532.9 |9.90 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 800-900 м.Тау ... ... ... ... Жоспарланған аумақ, арық, жол, ... ... ... ... ... ... және ... шөптерден:
жиматарғақ, еркек шөп, жусан, жоңышқа және басқалар. Ортақ жамылғысы 90-100
%.
Топырақ қара қоңыр антропогенді бұзылған. Үстіңгі қабат 0-5 см ... сұр ... ... ауыр ... өте ... құрғақ, өсімдік
тамырлары.
Төменгі қабат 5-20 см алдыңғы қабаттан ... ... ... ... ... аздап өсімдік тамырлары.
Қозғалмалы түрі: аналитикалық мәліметтерге сәйкес топырақтың 0-5 және 5-
20 см тереңдігінде мырыштың мөлшері 2,50 және 3,20 ... ...... 1,60 ... ... ... рауалы. Кобальттың мөлшері іздері.
Жалпы түрі: аналитикалық мәліметтерге сәйкес 0-5 және 5-20 ... ... ... ... мыстың мөлшері рауалы деңгейде: 0,04
және 0,01 мг/кг, 40,0 және 36,0 мг/кг, 5,0 және 3,0 ... 10,0 және ... ... ... 0-5 см тереңдікте орташа, 5-20 см тереңдікте
төмен деңгейде – 130,0 және 92,0 мг/кг. Фосфордың мөлшері ... ... және 1,6 ... Күкірт және нитрат табылған жоқ.
Ластау көздері: көліктер көп жүретін автотрасса, ТҚКС, ... ... ... жеке ... ... СЭА. ... ... қиылысы. «Орбита-3» ықшамауданы.
№36 үйден оңтүстік бағытта 10 м. Үйдің ... ... ... батысқа
қарай 44 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-6550.7 |-6636.6 |11.39 |
|2 |-6552.8 |-6647.8 |9.4 |
|3 |-6543.4 |-6648.7 |10.86 |
|4 |-6542.2 |-6637.9 |8.59 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 953м. Жер бедері - тау етегіндегі
аздап адырлы жазық. Тынымбақ. Жоспарланған ... ... беті ... жаяу ... ... ... ұшыраған. Екпе
ағаштардан: қарағаш, терек және бұта ағаштар. Астық ... және ... ... жусан, көде шөп, жима тарғақ, қызыл құйрық, сүттіген,
шашыратқы. ... ... 40-60 ... - қара ... ... бұзылған. Морфологиялық суреттеуде
топырақтың үстіңгі қабаты 0-5 см қара сұр ... ... ұсақ ... ... ... құрғақ, қосынды тастар,әйнектің сынықтары. Төменгі
қабат 5-20 см қоңыр-сұр түсті, шаңлы- ұсақ кесекті, орташа балшықты, тығыз,
құрғақ, ... ... ... ... ... ... ... 0-5 см тереңдікте
мыстың мөлшері 0,22 мг/кг, мырыш – 20,9мг/кг, кобальт – 3,0 ... ... ... ... ... деңгейлері рауалы.5-20 см тереңдікте мыстың мөлшері 0,06
мг/кг, ... – 1,0 ... ... – 0,8 ... ... деңгейлері рауалы.
Мырышпен ластануы төмен деңгейде – 34,0 мг/кг.
Жалпы түрі: топырақтың ... ... ... 0-5 см ... ... ... ... рауалы деңгейде: 0,03 мг/кг, 103,0 мг/кг,
7,4 мг/кг. Қорғасынның ... ... ... ... – 100,0 ... ... ... іздері, күкірт және нитрат табылған жоқ.
Топырақтың төменгі 5-20 см ... ... – 20,0 ... ... 0,02 ... мырыш – 51,0мг/кг, мыс – 4,4мг/кг –ластану деңгейлері рауалы.
Фосфордың мөлшері 0-5 5-20см ... ... ... – 1,9 және
1,5мг/кг. Никельдің мөлшері бойынша іздері, ... және ... ... ... ... жолдары, АЖМҚС және пеш жағатын саяжай
үйлерімен анықталады.
№35 СЭА. Момышұлы - ... ... ... ... ... ... ... батыс бөлігі. Мектептің бұрышынан батысқа қарай 15 м,
қақпадан шығыс бағытта 7 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-3244.7 |-9355.4 |10.0 |
|2 |-3246.5 |-9365.3 |9.9 |
|3 |-3237.0 |-9368.1 |10.0 |
|4 |-3235.0 |-9358.3 |10.1 ... ... ... ... 805-809 м. Тау етегіндегі аздап
адырлы жазық. ... ... ... ... беті ... ... ... жолдар, төмпешіктер, ойпаңдар. Өсімдіктер-
астық тұқымдас және аралас шөптер: жима тарғақ, көде шөп, ... ... ... Жас екпе ... ... ... ... 60-
80%.
Топырақ – қара қоңыр антропогенді бұзылған. Топырақтың үстіңгі қабаты 0-
5 см сұр шаң ... ұсақ ... ... ... ... ... аздап
өсімдік тамырлары. Төменгі қабат 5-20 см ... ... ... ұсақ
кесекті-шаңлы, орташа балшықты, өте тығыз, құрғақ.
Қозғалмалы түрі: аналитикалық мәліметтерге сәйкес топырақтың 0-5 және 5-
20 см тереңдігінде мырыш, кобальт, никельдің ... 8,9 және 7,0 ... және 1,0 ... 2,8 және 1,6 ... ластану деңгейлері рауалы. Мыстың
мөлшері бойынша іздері.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20см тереңдікте кадмий, ... ... ... ... деңгейде: 0,04 және 0,02мг/кг, 44,0 және ... ... 8,8 ... 3,4 және 1,0 ... ... және ... табылған жоқ.
Қорғасынның мөлшерімен ластануы төмен ... – 70,0 және ... ... 0-5 және 5-20см ... орташа деңгейде – 1,5 және
1,4мг/кг.
Ластау көздері - жергілікті қазандықтар, ... ... ... ... ... СЭА. Абай даңғылы мен ... ... ... ... аллеяда салынған. Әуезов көшесінен батыс бағытта 32 м, Абай
даңғылынан солтүстік бағытта 1,5 ... ... ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-2148.9 |-4042.7 |10.02 |
|2 |-2138.9 |-4043.4 |10.06 |
|3 |-2138.7 |-4033.3 |10.03 |
|4 |-2148.8 |-4032.7 |10.01 ... ... абсолюттік биіктігі 810 м.Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Жолдың бойы. Жоспарланған аумақ, топырақтың беті өте ... ... ... ... шұңқырлар көрінеді. Ағаштардан-
қарағаш және бұталар егілген. Астық тұқымдас және ... ... жима ... көде шөп, ... ... жоңышқа, шашыратқы,
нәуетек. Жалпы жамылғысы 60-80 %.
Топырақ- қара қоңыр антропогенді бұзылған. Топырақтың үстіңгі қабаты 0-
5 см қара сұр ... ұсақ ... ... балшықты, тығыз, құрғақ,
өсімдік тамырлары. Төменгі қабат 5-20 см алдыңғы қабаттан ашықтау, шаңлы-
ұсақ ... ... ... ... тығыз, салқын.
Қозғалмалы түрі: топырақтың 0-5 және 5-20 см тереңдігінде ... 2,8 және 3,2 ... ... ... ... ... мөлшері бойынша
іздері. Кобальт табылған жоқ. 0-5 см тереңдікте мырыштың мөлшері бойынша
жоғары деңгейде – 60,0 ... 5-20 см ... ... деңгейде – 59,0
мг/кг.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... ... 0,05 және 0,01 мг/кг, 136,0 және 85,0 мг/кг, 13,8 және ... ... ... ... ... ... ... ластануы
төмен деңгейде – 76,0 және 20,0мг/кг. Күкірт және нитрат ... ... ... 0-5 және 5-20см ... ... ... – 1,7 және
1,4мг/кг.
Негізгі ластау көздері: автокөлік, биокомбинат.
№38 СЭА. Төлеби көшесі. Сайран су ... ... ... ... ... бағытта 70м, аллеядан шығыс бағытта 7м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-1282.1 |-6967.1 |9.90 |
|2 |-1280.0 |-6957.4 |9.64 |
|3 |-1289.1 |-6954.1 |9.93 |
|4 |-1282.0 |-6963.6 |10.50 ... ... ... ... 776 м.Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Тынымбақ. Жоспарланған аумақ. Топырақтың беті қатты, төмпешікті,
шұңқырлы. Ағаш ... ... ... ... ... астық
тұқымдас және аралас шөптерден: жима тарғақ, қияқ өлең, көде шөп, ... ... ... ... ... ... ... жамылғысы 60-80
%.
Топырақ- қоңыр антропогенді бұзылған. 0-5 см қабат ... сұр ... ... ... ... ... өсімдік тамырлары. 5-20 см қабат
қоңыр сұр, шаңлы, балшықты, тығыз, ... ... ... ... құрамына сәйкес 0-5 см тереңдікте
мыстың мөлшері 0,03 ... ... – 20,0 ... ... – 2,4 ... ластану
деңгейлері рауалы. Кобальттың іздері. 5-20 см тереңдікте ... ... ... ... – 1,0 ... никель – 1,6 мг/кг ... ... ... ... ... 0-5 және 5-20 см тереңдікте қорғасын, кадмий, мырыш,
никель, мыстың мөлшерлері ... ... 26,0 және 10,0 ... 0,05 ... ... 39,0 және 17,0 ... 23,0 және 25,0 мг/кг, 4,2 және 2,2 мг/кг.
Күкірт және нитрат табылған жоқ. ... ... 0-5 және 5-20 ... ... ... – 1,8 және 1,5 ... көздері: жылыту қазандықтары, автокөлік, ТҚКС, өнеркәсіп кешені.
№39 СЭА. Төлеби - Масанчи ... ... ... ... ... ... жақтағы бұрышынан батыс бағытта 10 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-529.6 |-1979.9 |9.9 |
|2 |-529.3 |-1970.0 |10.0 |
|3 |-539.2 |-1968.3 |9.63 |
|4 |-540.0 |-1977.9 |10.59 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 790 м. Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Жоспарланған учаске. Тынымбақ. Екпе ... ... ... және
бұталар өседі. Табиғи шөптер астық тұқымдас және аралас шөптерден: түлкі
құйрық, көде шөп, ... ... құс ... ... - ... антропогенді
бұзылған.Үстіңгі қабат 0-5 см қара сұр түстес, ... ұсақ ... ... ... ... салқын, өсімдік тамырлары.5-20 см ... сұр, ...... ... ... ... ... салқын.
Қозғалмалы түрі: 0-5 см тереңдікте никельдің мөлшері 1,6 мг/кг ластану
деңгейі рауалы. Мырышпен ластануы орташа деңгейде – 41,0 ... ... ... ... ... ... ... 0-5 және 5-20 см тереңдікте кадмий, мырыш, никель, ... ... ... 0,05 және 0,03 ... 42,0 және 40,0 ... және 11,0 ... 13,0 және 5,6 ... Қорғасынның мөлшері бойынша
ластануы төмен деңгейде – 40,0 және 36,0 ... ... ... 0-5 ... см ... ... деңгейде – 1,9 және 1,6 мг/кг. Күкірт табылған
жоқ. Нитрат 0-5 см ... ... жоқ, 5-20 см ... ... ... ... ... көптігі әсер етеді.
№40 СЭА. 28 гвардиялық Панфиловшылар ... ... ... ... бағытта 50 м. Кафеден солтүстікке қарай 40м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-46.6 |-104.1 |9.9 |
|2 |-46.6 |-94.2 |9.9 |
|3 |-56.6 |-94.2 |10.0 |
|4 |-56.8 |-104.2 |10.2 ... ... ... ... 800 ... етегіндегі аздап адырлы
жазық. Саябақ. Жоспарланған аумақ. Топырақ беті жаяу ... ... ... ... ... Ағаштардан:
емен, қарағаш, бұталар. Табиғи шабындық- еркек шөп, жоңышқа, қияқ өлең.
Жалпы ... 40-60 ... ... антропогенді бұзылған. Үстіңгі қабат 0-5 см қара ... ұсақ ... ... ... ... ... салқын, өсімдік
тамырлары. 5-20 см қабат ... ... ... ... ... ... ... салқын, өсімдік тамырлары.
Қозғалмалы түрі: топырақтың 0-5 және 5-20 см тереңдігінде мырыштың мөлшері
– 16,0 және 11,2 ... ... ... 2,0 және 0,4 мг/кг ... ... ... ... жоқ. ... ... ... үстіңгі
қабатта рауалы деңгейде – 0,02мг/кг, астыңғы қабатта іздері.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... рауалы деңгейде: 0,05 және 0,04 мг/кг, 87,0 және 93,0 мг/кг,
20,0 және 15,0 ... 8,6 және 4,0 ... ... ... ... ... қабатта ластануы төмен деңгейде – 54,0 мг/кг, 5-20 см тереңдікте ... ... ... – 30,0 ... ... мөлшері 0-5 және 5-20 см
тереңдікте орташа деңгейде – 1,8 және 1,6 ... ... және ... ... ... ... ... СЭА. Бөкейханов көшесі мен Рысқұлов даңғылының қиылысынан солтүстік-
батыс бағытта 800 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |2802.8 |-3999.4 |5.31 |
|2 |2803.9 |-3994.2 |19.11 |
|3 |2786.0 |-3987.5 |5.05 |
|4 |2784.4 |-3992.3 |19.72 ... ... ... биіктігі 736 м. Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Көшенің ... ... ... ... беті ... ... ... нашар жағдайда және аралас шөптермен
өскен: жусан, укекіре, ойран шөп. ... ... 40-50 ... ашық ... ... бүлінген. Үстіңгі қабат 0-5 см қоңыр
сұр түстес, шаңлы-төзімсіз кесекті, жеңіл балшықты, өте ... ...... ... ... ... 5-20 см қара сұр түсті,
шаңлы, жеңіл балшықты, өте ... ... ...... тастар,
әйнек.
Қозғалмалы түрі: химиялық талдауларға сәйкес ... ... ... ... 0,8 ... ластану деңгейі рауалы. Кобальттың
мөлшері төмен деңгейде – 10,0 мг/кг. Мырыштың мөлшері жоғары ... ... ... ... мөлшері бойынша іздері. 5-20 см тереңдікте никельдің
мөлшерімен ... ... – 1,0 ... ... ... төмен деңгейде –
8,0 мг/кг. Мырыштың мөлшері орташа деңгейде – 38,0 мг/кг. Мыстың мөлшері
бойынша іздері.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... никель, мыстың
мөлшерлері рауалы деңгейде: 0,03 және 0,02 мг/кг, 118,0 және 101,0 ... және 48,0 ... 16,0 және 22,2 ... ... ластануы 0-5 см
тереңдікте төмен деңгейде – 40,0 мг/кг және 5-20 см тереңдікте рауалы ... ... ... 0-5 және 5-20 см ... орташа деңгейде –
1,6 және 1,3 мг/кг. Күкірт табылған жоқ. Нитрат бойынша 0-5 см ... 5-20 см ... ... ... жағдайдың төмендеуі өнеркәсіп кешені және ... СЭА. ... және ... ... ... қиылысынан
солтүстік бағытта 1200м. Арман ... ... ... ... ... қарай 6м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |2898.8 |-5325.9 |10.0 |
|2 |2898.6 |-5315.9 |10.60 |
|3 |2888.4 |-5318.8 |9.81 |
|4 |2889.0 |-5328.6 |10.16 ... ... ... ... 739 м. Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Көшенің бойы. Жоспарланған ... ... беті ... ... ... ... ... және басымдырақ өсіп
тұрған жоңышқа мен еркек шөп. Жалпы жамылғысы 10-20 %.
Топырақ- ашық ... ... ... ... қабат 0-5 см қара
сұр шаң түстес, шаңлы- кесекті, орташа ... өте ... ... ... Астыңғы қабат 5-20 см алдыңғы қабаттан ашықтау, ұсақ
кесекті- шаңлы, орташа балшықты, өте ... ... ... топырақтың 0-5 см тереңдігінде кобальт және никельдің
мөлшері 2,0 мг/кг және 1,0 ... ... ... рауалы. Мырыштың
мөлшері төмен деңгейде – 30,0мг/кг. Мыстың ... ... ... ... ... ... ... мөлшерімен ластануы рауалы – 18,2
мг/кг, 1,80 мг/кг және 1,0 мг/кг. Мыстың мөлшері бойынша іздері.
Жалпы ... 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... мөлшерлері рауалы деңгейде: 30,0 және 10,0 мг/кг, 0,10 және
0,04 мг/кг, 167,0 және 110,0 ... 11,0 және 10,0 ... 15,6 және ... ... ... жоқ. ... бойынша 0-5 см тереңдікте іздері, 5-20
см тереңдікте табылған жоқ. Фосфордың мөлшері 0-5 және 5-20 см ... ... – 2,1 және 2,2 ... ... ... ... СЭА. Өжет поселкесі, Комсомол көшесі, №156 мектептің ... ... ... 4м, ... ... ... |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |6541.0 |-5453.1 |10.0 |
|2 |6540.0 |-5443.1 |9.80 |
|3 |6530.2 |-5443.7 |9.10 |
|4 |6529.8 |-5452.8 |11.20 ... ... ... биіктігі 713 м. Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Тынымбақ. Жоспарланған аумақ. Өсімдіктер- жас екпе ... ... ... және ... ... ... терек, қараған, шие, көде шөп,
жусан, укекіре, шашыратқы. Жалпы жамылғысы 40-60 %.
Топырақ- ашық қоңыр антропогенді бұзылған.Үстіңгі қабат 0-5 см сұр ... ... ... ... жеңіл балшықты, тығыз, құрғақ. Астыңғы
қабат 5-20 см сұр шаңлы түсті, ұсақ ... ... ... ... ... ... түрі: топырақтың 0-5 см тереңдігінде мыстың тек іздері.
Мырыш - 8,6 ... ... – 2,0 ... және никельдің мөлшері – 0,3 мг/кг
ластану деңгейлері рауалы. 5-20 см ... мыс, ... ... бойынша іздері. Мырыштың мөлшері рауалы деңгейде – 6,8 мг/кг.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... ... рауалы деңгейде: 25,0 және 13,0 мг/кг, 0,03
мг/кг, 32,0 және 25,0 мг/кг, 6,0 және 3,0 ... 8,2 және 2,0 ... ... 0-5 және 5-20 см ... ... ... – 1,8 ... мг/кг. Күкірт табылған жоқ. 0-5 см тереңдікте нитраттың мөлшері бойынша
іздері, астыңғы горизонтта табылған жоқ.
Негізгі ластағыштар: автокөлік, жылыту қазандықтары.
№49 СЭА. ... ... №110 ... ... ... ... көшесінен солтүстік- шығыс бағытта 400 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |7241.0 |-2903.9 |10.2 |
|2 |7241.0 |-2893.7 |9.8 |
|3 |7231.2 |-2893.1 |10.4 |
|4 |7231.4 |-2903.5 |9.6 ... ... ... ... 700 м. Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Көшенің ... ... беті ... адыр, ойпатшалар, соқпақтар,
жер тесерлердің іздері. Ағаштардан қарағаш; астық тұқымдас және аралас
шөптерден- көде шөп, қара ... ... ... ... иман жапырақ. Жалпы
жамылғысы 50-60 %.
Топырақ- ашық қоңыр антропогенді бұзылған. Үстіңгі қабат 0-5 см қара ... ... ... ... ... ... өсімдік тамырлары,
қосынды - тастар. Астыңғы қабат 5-20 см алдыңғы қабаттан ашықтау, төзімсіз
кесекті- ... ... ... тығыз, құрғақ.
Қозғалмалы түрі: Мырыш табылған жоқ. Топырақтың 0-5 см тереңдігінде
никельдің мөлшері –0,2 ... ... ... ... Мыс, ... іздері. 5-20 см тереңдікте мыс, ... ... ... ... ... ... жоқ.
Жалпы түрі: 0-5 см тереңдікте ... ... ... ... ... ... 10,0 мг/кг, 0,07 мг/кг, 13,0 мг/кг, 7,8 ... ... ... іздері. 5-20 см тереңдікте қорғасын – 9,0 мг/кг,
мырыш – 5,0 мг/кг, мыс – 3,8 ...... ... ... ... 0-5 см ... жоғары, 5-20 см тереңдікте орташа деңгейде – ... және 1,6 ... ... ... ... ... ... іздері.
Күкірт табылған жоқ.
Топырақтың ластануына гараждар және көшедегі көліктің көптігі әсер
етеді.
№64 СЭА. ... ... ... ... №48 ... оң
жақтағы бұрышынан солтүстік бағытта15 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-7410.2 |-4093.5 |10.06 |
|2 |-7414.4 |-4084.4 |10.08 |
|3 |-7423.8 |-4088.3 |10.10 |
|4 |-7419.3 |-4097.4 |9.90 ... ... ... ... 990 м. Тау ... аздап адырлы
жазық. Көшенің бойы. Жоспарланған аумақ. Топырақ бетінде тастар, қоқыстар
жатыр. Өсімдік екпе ағаштар, астық тұқымдас және ... ... ... ... ... талшын, бұталар, бетеге, көде шөп, жима тарғақ, арпа
бас, бақбақ, нәуетек, шашыратқы. Жалпы жамылғысы 40-60 %.
Топырақ- қара ... ... ... Үстіңгі қабат 0-5 см қара сұр
шаң түсті, ірі ... ... ... ... ... ... аздаған тастар. Астыңғы қабат 5-20 см қара сұр, шаңлы- ұсақ
кесекті, орташа балшықты, ... ... ... өсімдік тамырлары, 20-30 (
тастар, әйнек, кірпіштің сынықтары.
Қозғалмалы түрі: топырақтың 0-5 см тереңдігінде мыс – 0,13 ... – 0,50 ... ... – 2,0 ... хром – 0,0001 ... ... 15,4 ... фосфордың мөлшері – 59,2 мг/кг ластану деңгейлері
рауалы. Мырышпен ... ... өте ... ... – 134,0 ... 5-20 см
тереңдікте мыс –0,14 мг/кг, мырыш – 22,0 мг/кг, кобальт – 0,30 ... – 1,60 ... хром – 0,0001 ... аз, ... - 9,0 ... ... – 60,8 мг/кг ластану деңгейлері рауалы.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... ... ... мыс, нитраттың (0-5 см) мөлшерлері рауалы
деңгейде: 28,0 және 15,0 мг/кг, 0,03 және 0,01 мг/кг, 0,0001 мг/кг-нан ... ... аз, 0,15 ... (0-5 см) 216,0 және 49,0 ... 37,0 ... ... 1,2 және 0,7 мг/кг, 0,1 (0-5 см) мг/кг. 5-20 см тереңдікте
молибден табылған жоқ. ... ... ... жоғары деңгейде – 2,1
мг/кг. 0-5 және 5-20 см тереңдікте күкірт табылған жоқ. 5-20 см ... ... ... ... және ... жылитын жеке секторлар әсер
етеді.
№65 СЭА. Қаланың оңтүстік жағындағы айналым. Әл- Фараби және ... ... ... ... ... ... оңтүстік бағытта
50м. Қоршаудан шығыс бағытта 4м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-7237.0 |-5310.0 |10.0 |
|2 |-7236.9 |-5300.0 |10.1 |
|3 |-7247.0 |-5300.0 |10.0 |
|4 |-7246.9 |-5310.0 |9.9 ... ... ... биіктігі 984 м. Тау етегіндегі аздап
адырлы жазық. ... ... ... ... ... беті тығыз,
сызаттанған, төмпешікті, тастар. Өсімдіктерден: екпе ... ... ... ... ... ... – астық тұқымдас, бұршақты және
аралас шөптер: қылтанақсыз ... жима ... ... шөп, ... ... ... ойран шөп, бір жылдық жусан, ақбас жусан, бақбақ. ... 60-80 ... - қара ... ... ... Морфологиялық суреттеуде
үстіңгі қабат 0-5см қара сұр түсті, ұсақ кесекті, орташа балшықты, тығыз,
құрғақ, ... ... ... ... қабат 5-20 см алдыңғы
қабатқа ... ... ұсақ ... - ... орташа балшықты, тығыз,
құрғақ, қосынды – қиыршық тастар.
Қозғалмалы түрі: топырақтың 0-5 см ... мыс – 0,10 ... – 1,30 ... хром – 0,0001 мг/кг-нан аз, марганец - 27,0 мг/кг,
фосфордың мөлшері – 37,3 ... ... ... ... никельдің
мөлшерімен ластануы төмен деңгейде - 4,0 мг/кг. Мырыштың іздері.
5-20 см тереңдікте мыс – 0,05 ... ... 2,10 ... ... – 3,0
мг/кг, хром – 0,0001 мг/кг-нан аз, марганец- 31,0 мг/кг, ... ... 20,0 ... ... ... ... ... табылған жоқ.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... мырыш, никель, мыс, ... (0-5 см) ... ... 0,03 және 0,01 ... 0,0001 ... аз, 0,0001 ... аз,
0,19 және 0,08мг/кг, 60,0 және 15,0 мг/кг, 18,0 және 19,0 ... 2,5 ... ... ... ... ... ... деңгейде – 40,0 және 45,0
мг/кг. Күкірт және нитрат ... ... ... ... және ... жылитын жеке секторлар әсер
етеді.
№66 СЭА. Қалқаман. №7 аурухананың аумағы.Әуезов көшесі жағынан орталық
кіретін есіктен ... ... ... 30 м. Аурухана аумағындағы
тынымбақ.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-3342.3 ... |10.0 |
|2 ... ... |10.10 |
|3 ... |-12371.29 |10.01 |
|4 ... ... |10.0 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 780 м. Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Тынымбақ. Жоспарланған аумақ. Топырақтың беті аздап адырлы. ... ... ... ... және ... ... ... шырша, қайың,
долана, бұта ағаштар, бетеге,жоңышқа, беде, жусан, ... ... ... жамылғысы 60-80 %.
Топырақ- қара қоңыр антропогенді бұзылған. Үстіңгі қабат 0-5 см ашық
қоңыр ... ұсақ ... ... жеңіл балшықты, өте тығыз, құрғақ, өсімдік
тамырлары. Астыңғы қабат 5-20 см алдыңғы қабатқа қарағанда ... ... ... орташа балшықты, өте тығыз, құрғақ, аздап өсімдік
тамырлары.
Қозғалмалы ... ... 0-5 см ... мыс –0,15 ... ... ... ... никель – 2,0 мг/кг, хром – 0,0001 ... аз, ... ... ... ... – 32,7 ... ластану деңгейлері рауалы, мырыштың
мөлшерімен ластануы төмен деңгейде-28,0 мг/кг. 5-20 см тереңдікте мыс ... ... ... 2,90 мг/кг, хром – 0,0001 мг/кг-нан аз, марганец- 7,5
мг/кг, фосфордың мөлшері – 11,3 мг/кг ... ... ... ... ластануы төмен деңгейде – 5,0 мг/кг. ... ... ... ... 0-5 см ... ... ... сынап, күшәла,
молибден, мырыш, никель, мыс, нитраттың мөлшерлері ... ... ... 0,04 ... 0,0001 ... аз, 0,0001 ... аз, ... 49,0 мг/кг, 24,0 мг/кг, 4,1 мг/кг, 0,4 ... ... ... ... - 1,9 мг/кг. Күкірт табылған жоқ. 5-20 см ... ... ... ... ... ... мыстың мөлшерлері рауалы
деңгейде: 0,01 ... 0,0001 ... аз, 0,0001 ... аз, 0,06 мг/кг,
150,0 мг/кг, 15,0 мг/кг, 1,8 ... ... ... ... – 32,0 ... 3. Топырақтың ауыр металдармен ластану динамикасы
(СЭА №66, 2005 ж.)
Фосфордың мөлшері орташа ... - 1,4 ... ... ... ... ... ... ластағыш - автокөлік.
Сурет 4. Топырақтың ауыр металдармен ластану динамикасы
(СЭА №66, 2006 ж.)
№67 СЭА. ... ... ... №158 ... ... спорт
алаңында салынған. Қоршаудың солтүстік бұрышынан оңтүстік ... 5 ... ... бұрышынан шығыс бағытта 5 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 ... |-9201.15 |10.0 |
|2 ... ... |10.68 |
|3 ... ... |10.32 |
|4 ... ... |10.01 ... ... абсолюттік биіктігі 935 м. Тау етегіндегі аздап адырлы
жазық. Мектептің аумағы. Жоспарланған аумақ. ... беті ... ... ... бөлінген, жаяу жүргіншілермен бүлінген.
Ағаштардан қоршауды ... ... ... ... өсіп тұр. Шөптес
өсімдіктерден- бетеге, еркек шөп, беде, шашыратқы, иман ... ... ... ... ... 50-60 ... қара қоңыр антропогенді бұзылған. Морфологиялық ... ... ... 0-5 см ашық ... түсті, ұсақ дәнді- шаңлы, жеңіл
балшықты, ... ... ... ... ... ... ... 5-20 см
алдыңғы қабатқа қарағанда ашықтау, ... ... ... ... өте
тығыз, дымқыл, өсімдік тамырлары.
Қозғалмалы түрі: топырақтың 0-5 см тереңдігінде мыс –0,11 ... ... 10,0 ... хром – 0,0001 ... аз, марганец- 28,4 мг/кг, фосфордың
мөлшері – 44,3 мг/кг ластану деңгейлері рауалы,кобальт және ... ... ... ... - 5,0 ... 9,0 мг/кг. 5-20 см
тереңдікте мыс –0,09 мг/кг, кобальт 4,60 мг/кг, хром – 0,0001 ... ... 19,5 ... ... ... – 18,7 ... ... деңгейлері
рауалы, мырыш және никельмен ластануы төмен деңгейде – 28,0 мг/кг, ... ... 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... мырыш, никель, мыс, нитраттың мөлшерлері ... 10,0 және 30,0 ... 0,03 және 0,01 ... 0,0001 ... ... мг/кг-нан аз, 0,11 және 0,18 мг/кг, 15,0 және 69,0 ... ... 30,0 ... 3,8 және 4,3 мг/кг, 0,3 және 0,1 мг/кг. ... ... ... – 1,9 және 1,6 мг/кг. Күкірт табылған жоқ.
Топырақтың ластануына көшедегі көліктің көптігі әсер етеді.
№68 СЭА. Шаляпин - ... ... 9-шы ... №25 ... алаңы. Үйдің оңтүстік-шығыс бұрышынан оңтүстік-батыс бағытта 45 ... ... ... 8 ... ... ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-4897.2 |-7577.0 |9.9 |
|2 |-4905.3 |-7571.3 |10.06 |
|3 |-4911.0 |-7579.6 |10.20 |
|4 |-4902.6 |-7585.4 |9.9 ... ... ... ... 882 м. Тау ... аздап адырлы
жазық. Жоспарланған аумақ. Топырақтың беті тығыз, ... ... ... жаяу ... ... ... ... нашар
жағдайда. Алаңды жағалай қарағаш пен үйеңкі өсіп тұр. Шөптес ... ... ... және аралас шөптер: көде шөп, жима тарғақ, құс тараны,
бақбақ. Жалпы жамылғысы 40-60 %.
Топырақ- қара ... ... ... ... ... 0-5 см ... түсті, шаңлы, жеңіл балшықты, тығыз, құрғақ, өсімдік тамырлары, 10-20
( қиыршық тастар. Астыңғы қабат 5-20 см сұр шаң ... ... ... тығыз, құрғақ, 10-20 ( қиыршық тастар.
Қозғалмалы түрі: аналитикалық мәліметтерге сәйкес топырақтың 0-5 см
тереңдігінде мыс – 0,06 ... ... 2,8 ... хром – 0,0001 ... ... - 21,0 мг/кг, ... ... – 60,8 ... ... ... ... мөлшерімен ластануы төмен деңгейде - ... ... ... - 58,0 ... 5-20 см тереңдікте мыс – 0,11 ... – 0,0001 ... аз, ... - 5,0 ... ... мөлшері – 31,1
мг/кг ластану деңгейлері рауалы, никельмен ластануы төмен деңгейде – 8,0
мг/кг, ... 54,0 ... ... ... жоқ.
Жалпы түрі: 0-5 және 5-20 см ... ... ... ... ... ... мыстың мөлшерлері рауалы деңгейде: 0,04 және
0,02 мг/кг, 0,0001 мг/кг-нан аз, 0,0001 мг/кг-нан аз, 0,22 және 0,09 ... және 64,0 ... 19,0 және 25,0 ... 5,2 және 4,8 ... ... төмен деңгейде – 50,0 және 70,0 мг/кг. Фосфордың мөлшері 0-5 ... ... ... –2,0 ... 5-20 см ... ... – 1,5
мг/кг. Күкірт табылған жоқ. ... 0-5 см ... ... 5-20 ... ... жоқ.
Топырақтың ластануына көшедегі көліктің көптігі әсер етеді.
№76 СЭА. Шаңырақ ... ... ... №67 үйге ... ... ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |3937.0 |-7331.5 |13.49 |
|2 |3937.15 ... |7.15 |
|3 |3923.61 ... |13.54 |
|4 |3923.52 |-7331.9 |7.63 ... ... ... ... 730 м. Тау етегіндегі аздап
адырлы жазық. Көшенің бойы. ... ... ... беті
тығыздалған, сызаттанған, жаяу ... ... ... Екпе ... ... ... ... тұқымдас және аралас
шөптерден: жусан, сиректеу сүттіген және қылтанақсыз арпабас, ақбас жусан,
алабота. Жалпы жамылғысы 60-80 ... - ашық ... ... ... ... ... 0-5см қоңыр
сұр түсті, ұсақ кесекті-шаңлы, ... ... өте ... ... ... ... 5-20 см ... түсті, ұсақ кесекті -шаңлы, жеңіл
балшықты, өте тығыз, ... ... ... ... ... 0-5 см тереңдігінде мыс ... - 2,10 ... ... - 3,0 мг/кг, хром – 0,0001 ... ... 35,0 ... ... ... – 35,3 мг/кг ... ... ... ... орташа деңгейде - 35,0 мг/кг. 5-20 см ... – 0,18 ... ... - 22,0 ... кобальт - 2,20 мг/кг, хром – 0,0001
мг/кг-нан аз, марганец- 15,0 мг/кг, фосфордың ... – 21,4 ... ... ... ... ... төмен деңгейде – 4,0 мг/кг, мырыштың
іздері.
Жалпы түрі: 0-5 см ... ... ... ... ... ... ... мыс, нитраттың мөлшерлері рауалы деңгейде: 28,0
мг/кг, 0,01 мг/кг, 0,0001 мг/кг-нан аз, 0,0001 ... аз, 0,31 ... ... 18,0 ... 8,3 ... 0,1 ... Фосфордың мөлшері жоғары
деңгейде – 2,1 мг/кг. Күкірт табылған жоқ. 5-20 см тереңдікте ... ... ... ... ... ... мыстың мөлшерлері рауалы
деңгейде: 19,0 мг/кг, 0,01 мг/кг, 0,0001 мг/кг-нан аз, 0,0001 ... ... ... 44,0 ... 21,0 мг/кг, 13,1 мг/кг. Фосфордың мөлшері орташа
деңгейде – 1,9 мг/кг. ... ... жоқ. ... ... ... ластағыштар: автокөлік, пешпен жылитын жеке секторлар.
№87 СЭА. “Медеу” мұз айдыны. Спорт ... ... ... ... ... ... 300м. ... оңтүстік бағытта 12м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 ... |8982.1 |8.8 |
|2 ... |8990.9 |11.5 |
|3 ... |8990.8 |8.8 |
|4 ... |8982.0 |11.4 ... деңгейінен абсолюттік биіктігі 1770 м. Биік ... ... ... ... ... ... Шабындық. Бөктердің солтүстік-батыс
баурайы, 20( ... ... ... ... жұқа төсеніш басқан,жұмсақ.
Өсімдіктерден: бетеге, боз, жима тарғақ, беде, жоңышқа, шайқурай, киік
шөп, бақбақ, ... ... ... жамылғысы 90-100 %.
Топырақ – таулық орман антропогенді бұзылған. 0-5 см қабат қоңыр түсті,
шымдалған, ұсақ кесекті-дәнді, орташа балшықты, аздап ... ... ... 5-20 см қабат алдыңғы қабаттан ашықтау, ұсақ ... ... ... ... ... өсімдік тамырлары.
Қозғалмалы түрі: аналитикалық мәліметтерге сәйкес топырақтың 0-5 см
тереңдігінде мыс – 0,14 ... ... –1,30 ... хром – 0,0001 ... марганец – 2,0 мг/кг, фосфор- 18,7 мг/кг ластану деңгейлері рауалы.
Никельдің мөлшерімен ... ... ... – 4,0 ... Мырыштың іздері.
5-20см тереңдігінде мыс – 0,13мг/кг, кобальт- 2,50мг/кг, хром – ... аз, ... ... ... – 3,0мг/кг, фосфор- 14,9мг/кг -ластану
деңгейлері рауалы. Мырыштың іздері. Жалпы түрі: 0-5 және 5-20см ... ... ... ... ... никель, мыс, нитраттың (0-5см)
мөлшерлері рауалы деңгейде: 30,0 және ... ... ... аз, 0.31 және ... 80.0 және ... 16,0 және
9,0мг/кг, 5,1 және 4,4мг/кг, 0,25мг/кг (0-5см). ... ... ... –2,1 және ... Нитрат (5-20см), күкірт, кадмийдің іздері.
Негізгі ластағыштар: автокөлік, ... ... ... ... СЭА. ... ... базасы. Әкімшілік ғимаратынан ... ... 1500м, ... ... ... ... |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 ... |10101.63 |10.02 |
|2 ... ... |10.0 |
|3 ... ... |10.0 |
|4 ... |10100.4 |10.01 ... ... ... ... 2360 м. Биік ... ... жазық. Ұлттық табиғи саябақ. Шабындық. Бөктердің батыс баурайы,
10( ... ... беті ... ... ... өсімдіктерден жұқа төсеніш
басқан, ойпатты, ... ... ... шырша, қарағай, шетен,
бұталар. Аралас шөпті- астық ... жима ... көде ... ... ... еркек шөп, бетеге, ботакөз, киік шөп. Жалпы
жамылғысы 90-100 ...... ... ... ... ... қара қоңыр
түсті, ұсақ кесекті-дәнді, қиыршықты, жеңіл балшықты, ... ... ... 5-20 см ... қара ... сұр ... ұсақ ... жеңіл балшықты, тығыз, дымқыл, өсімдік тамырлары.
Қозғалмалы түрі: ... ... ... ... 0-5 және ... тереңдігінде мыс – 0,13 және 0,20 мг/кг, хром – ... ... 2,4 және 1,5 ... фосфор- 22,7 және 17,1 мг/кг ластану
деңгейлері рауалы. ... ... ... ... – 5,0 және 6,30 мг/кг.
Мырыштың деңгейі жоғары деңгейде – 60,0 және 94,0 мг/кг.
Жалпы ... 0-5 см ... ... ... күшала, молибден, никель,
мыстың мөлшерлері рауалы деңгейде: 0,07 мг/кг, 0.0001 мг/кг-нан аз, 0.0001
мг/кг-нан аз, 0.15 ... ... ... ... ... төмен
деңгейде - 224,0 мг/кг. Қорғасын және фосфордың ... ... ... ... және 1,8 мг/кг. Күкірт табылған жоқ. Нитраттың іздері.
5-20 см тереңдікте кадмий, сынап, күшала, молибден, мырыш, ... ... ... деңгейде: 0,03 мг/кг, 0.0001 мг/кг-нан аз, 0.0001 мг/кг-
нан аз, 0,07 мг/кг, 200,0 мг/кг, 1,0 мг/кг, 7,1 ... ... ... ... –78,0 ... Фосфордың мөлшері орташа деңгейде – 1,8 мг/кг.
Күкірт табылған жоқ. Нитраттың іздері.
Негізгі ластағыштар: автокөлік, дизельмен ... ... ... ... ... адамдар.
№97 СЭА. Райымбек даңғылынан Сүйінбай даңғылымен солтүстік бағытта
1200 м. №57, 59 ... ... ... ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |2476.0 |-438,2 |4,03 |
|2 |2475.5 |-434,2 |24,92 |
|3 |2451.0 |-438,8 |4,0 |
|4 |2450.8 |-438,8 |25,4 ... ... ... ... 740 м. Тау ... ... ... Көшенің бойы. Жоспарланған аумақ. Топырақтың беті тегіс, құрғақ.
Ағаштардан: қарағаш. Астық тұқымдас- аралас шөпті ... ... ... ... ... ... ... Жалпы
жамылғысы 40-60 %.
Топырақ- ашық қоңыр антропогенді бұзылған. Үстіңгі қабат 0-5 см сұр
шаң түсті, ... ... ... ... ... ... ... қабат 5-20 см сұр шаң түсті, шаңлы, жеңіл балшықты, тығыз, құрғақ,
өсімдік тамырлары.
Қозғалмалы түрі: аналитикалық ... ... ... ... мыс – 0,32 мг/кг, кобальт - 2,30 мг/кг, хром – 0,0001 ... аз, ... - 56,0 ... ... деңгейлері рауалы. Никельдің мөлшерімен
ластануы төмен деңгейде - 6,0 мг/кг. Мырыштың ... ... ... деңгейде – 380,0 мг/кг. Марганецтің іздері. 5-20 см тереңдігінде мыс
– 0,19 мг/кг, кобальт - 1,40 мг/кг, хром – 0,0001 ... аз, ... ... ... ... ... Никельдің мөлшерімен ластануы төмен
деңгейде – 4,0 мг/кг. Мырыштың мөлшері өте ... ... - 238,0 ... ... бойынша іздері.
Жалпы түрі: 0-5 см ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлері рауалы деңгейде: 0,06 мг/кг, 0,0001 мг/кг-нан
аз, 0,0001 ... аз, 0,25 ... 9,0 ... 27,7 ... Мырыштың
мөлшері төмен деңгейде - 418,0 мг/кг, ... және ... ... ... - 205,0 және 1,6 ... ... ... жоқ. Нитраттың
мөлшері бойынша іздері. 5-20 см тереңдікте ... ... ... ... ... мөлшерлері рауалы деңгейде: 0,01 мг/кг, 0.0001
мг/кг-нан аз, 0,0001 мг/кг-нан аз, 0,14 ... 16,0 ... 13,9 ... ... ... ... –310,0 ... қорғасын және фосфордың
мөлшері орташа деңгейде - 145,0 және 1,5 ... ... ... жоқ.
Нитраттың мөлшері бойынша іздері.
Негізгі ластағыштар: автокөлік, өндірістік кәсіпорындар.
№98 СЭА. Қ.Р. ... ... ... ... ... Қонаев
көшесінің қиылысынан 12 м.
Координаттары:
|нүктелер |координаттары ... ... | |(м) |
| |Х(м) |У(м) | |
|1 |-1345.8 |-127.4 |28.59 |
|2 |-1342.5 |-99.0 |3.5 |
|3 |-1346.0 |-98.8 |28.49 |
|4 |-1349.3 |-127.1 |3.51 ... ... ... ... 842 м. Тау ... аздап адырлы
жазық. Көшенің бойы. Жоспарланған аумақ. ... беті ... ... емен және бұталар. Аралас шөптерден: құс ... ... ... ... ... ... нашар жағдайда.
Топырақ - ашық қоңыр антропогенді бұзылған. ... ... 0-5 см ... ... ... жеңіл балшықты, тығыздалған, құрғақ, өсімдік тамырлары.
Астыңғы қабат 5-20 см ... ... ... ... ... ... балшықты, тығыздалған, құрғақ, өсімдік тамырлары, тастар.
Қозғалмалы түрі: аналитикалық ... ... ... ... мыс – 0,16 ... ... - 3,0 мг/кг, никель - 3,0 мг/кг, хром
– 0,0001 мг/кг-нан аз, марганец - 2,0 мг/кг, фосфор - 74,6 ... ... ... Мырыштың мөлшерімен ластануы орташа деңгейде – ... см ... мыс – 0,18 ... кобальт - 0,80 мг/кг, хром – 0,0001
мг/кг-нан аз, ... - 46,6 ... ... деңгейлері рауалы. Никельдің
мөлшері төмен деңгейде - 4,0 мг/кг. Мырыштың мөлшері жоғары ... - ... ... ... түрі: 0-5 см тереңдікте кадмий, сынап, күшала, молибден, мырыш,
никель, мыстың ... ... ... 0,07 ... 0,0001 ... 0.0001 ... аз, 0,15 мг/кг, 194,0 мг/кг, 12,0 мг/кг, 12,8 ... ... ... және фосфордың мөлшері орташа деңгейде - 178,0 және
1,8 мг/кг. Күкірт ... жоқ. 5-20 см ... ... ... ... ... мыс, нитраттың мөлшерлері рауалы деңгейде: 0,02 мг/кг,
0,0001 мг/кг-нан аз, 0,0001 мг/кг-нан аз, 0,20 ... 18,0 ... ... 0,15 ... Мырыш және қорғасынның мөлшері төмен деңгейде – 272,0
және 60,0 ... ... ... ... ... - 1,8 ... Күкірт
табылған жоқ.
Негізгі ластағыштар: автокөлік.
2 МЕМЛЕКЕТТІК ЖЕР КАДАСТРЫ МІНДЕТТЕРІ, СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ
Қазақстан Республикасында жер мемлекеттің меншігінде ... ... жер ... ... құқықтық, шаруашылық жайы туралы мәліметтер
қажет. Экономикалық тұрғыды жерді өндірістің ең басты құралы ретінде есепке
алу, бағалау туындайды. ... даму ... ... ... ... құру үшін оның ... мүмкіндіктерін білу
керек. Осы жағдай адам, материалдық, табиғилық қорларын /соның ішінде,
әсіресе, жердің маңызы зор/ есепке алу ... ... ... ... және ... ...... шаруашылық маңызды
мәселе. Ол халық ... ... ... ... ... ... ... ауылшаруашылық өнімді толық алуды, топырақтың ... және ... ... ... ... Осы мәселені шешу үшін жер
кадастрын толық, қомақты жүргізу керек. ... ... ... мемлекет жер иесі және ... ... ... ... ... жер ... басқаруды жүзеге асырып, жер кадастріне
ерекше мемлекеттік мән береді.
Қазақстан ... ... жер ... ... ... 2003 жылғы 20 қыркүйектегі №958 қаулысы бойынша жүргізіледі.
Кадастр мәліметтері, бірінші кезекте жерді тіркеу ... тек қана жер ... ... әрі қарай дамыту мүддесінде емес,
сонымен қатар жерге ресми мемлекеттік ... ... ... қорғау
мақсатында, сондай-ақ жер пайдаланушылар, ... ... ... ... жер кадастры мәліметтерінің экономикалықпен
қатар, құқықтыұқ та маңызы зор.
Кадастрлік мәліметтердің көп мәні жерлерді ... және ... үшін ... бер де аз ... ... ... ... жағынан қарағанда осы мақсаттар үшін бірінші ... ... ... ... немесе аз жарамды, сондай-ақ
пайдалануға, иеленуге берілмеген жерлерден бөліп берген жөн. ... ... ... жер қорын пайдалану, үлестіру, оның нақтылы жай-күйі,
сондай-ақ ауыл ... ... ... туралы мәліметтердің
керектігі туындайды. Сөйтіп, бұл мәліметтер жерді бөліп берудің ең қолайлы
жолын негіздеу үшін қажет.
Мемлекет ... ... ... ... ... ... беретіндіктен кадастрлік ... ... ... ... ... ... ... бақылауды
жүзеге асыру үшін керек.
Өндірістің дамуымен оның төңірегіне табиғи қордың шоғырлану үлесі өсе
береді де, сөйтіп, ... ... ... ... ... байланысы күшейе түседі. Өндіріс тек қана ... ... ғана ... қоршаған ортаны қорғау, табиғатта
экологиялық тепе-теңдікті сақтауы тиіс. Осыған байланысты табиғат ... ... жер ... ... ең бір ... ... ... мәселесі,
сондықтан оған мемлекеттік тұрғыда назар аударылады.
Сол шаралардың ішінде ең маңыздылары болып топырақтардың құнарлылығын
арттыру, су және жел эрозиясынан, қайта тұзданудан, ... ... ... ... және ... ... қалпына келтіру
шаралары болып табылады. Бұл мәселелерді шешу үшін еліміздің жер қорларының
сапалық ... ... ... ... ... ... және ... керек.
Жекелеп салық салу мәселесі де жеке табиғы – ... ... ... ... ... алу, ... ... талап етеді.
Кадастрлік мәліметтер жерлердің жай-күйін жақсарту, ... ... ... жоспарлау үшін де керек.
Қазіргі уақытта жер кадастрының міндеттері кәдімгідей кең ... Олар ... ... жер ... ұтымды және
нәтижелі пайдалану ... және ... жер ... ... Бұл ... жер ... халық
шаруашылықтық маңызға ие екендігін айғақтайды.
Қазақстандағы жер кадастрының мақсаттары мен ... ... және ... ... ... ... ... өз
кезегінде, қолданатын әдістемелердің бірдейлігін және барлық ... ... ... жеке әр жер ... ... ... ... болғанын қажет етеді. Мемлекетке есепке алудың
бірыңғай жүйесін ұйымдастыру мемелекеттік ... ... ... ... сол ... жер ... ... және жүргізу
тәртібін белгілейді.
Мемлекеттік жер кадастрының арналуын, міндеттерін, мазмұнын,
құрамдық ... және оны ... ... ... Ол жер
кадастрлік мәліметтердің, құжаттың мазмұнын, құрамдық бөліктерін және оны
жүргізудің тәртібін анықтайды. Ол жер ... ... ... ... есептің рәсімін, жер кадастрына жүргізілетін бақылау
және кадастрлік ... ... ... белгілейді.
Жер кадастрының мазмұны және оны жүргізудің белгіленген тәртібі
еліміздің ... ... ... ... жер ... ... ... барлық мемлекеттік жер қоры болып
саналады. Мемлекеттік жер кадастры осы қордың ... саны және ... ... және ... ... шаруашылық, құқықтық жағдайы
туралы дұрыс, қажетті ... ... ... ... ... ... белгіленген қаулысы (20.09.2003 № 958)
бойынша мемлекеттік жер кадастры Қазақстан ... ... ... ... туралы, жер учаскелерінің орналасқан жері,
көлемі мен шекерасы, олардың сапалық сипаты, жер ... ... мен ... ... ... өзге де қажетті жүйесі ... ... ... ең ... шарты координаттардың,
биіктіктердің, картографиялық проекциялардың, классификатор, код, кіру және
шығу форматтардың ... ... ... ... ... ... ... принципін қамтамасыз ету болып табылады.
Кадастр мәліметтері топографиялық – ... ... ... ... инвентаризациялық, топырақтық,
геоботаникалық, бағалаулық және басқа зерттеу мен іздестіру ... ... ... ... ... ... алу, сақтау бірлігі
белгіленген тәртіппен жер ... ... ... ... ... ... ... жер учаскесі болып табылады.
Кеңес кадастрінде есепке алудың ... ... ... жер ... ... ... есепке оқу тәртібінің айырмашылығы – есепке
алуға және жер бірлігіне жер учаскесін қосу. Бұның ... жер ... ... жерді мемлекеттік заңды тұлғалармен қатар азаматтар мен
мемлекеттік емес заңды тұлғалар да пайдаланушы және иеленуші субъектілері
болып саналады. ... ... жаңа ... ... ... алу бірліктерін
қолдануда – жер кадастрлік квартал, жер ... және ... ... ... деп қолданған дұрыс.
Кадастрде әр жер учаскесінің физикалық сипаттамалары келтіріледі. ... ... ... ... оның ... мөлшерін анықтауға, жердің
құнын бағалауға мұмкіндік береді. Жер учаскелері ... ... ... ... да ... – оның кадастрлік нөмірі, орны,
шекарасы, жазулары айқындалады.
Мәліметтер тиісті әкімшілік ... ... ... ... ... ... жеке немесе заңды тұлға (жер учаскесінің
құқықтық субъектісі) аты, атқарушы органдардың хаттамалары, ... ... ... нысаналы арналуы, бөліну, бөлінбеуі, сервитут, пайдалану
жөнінде шектеу туралы мәліметтер көрсетіліп, сақталынады. Бұл ... ... жер ... ... ... қалалар, республика
бойынша жүйелендіріледі.
2.1 Жер кадастрының құрам бөліктері, түрлері, принциптері
“Жер кодексіне” сәйкес Қазақстанда мемлекеттік жер ... ... ... тұрады: жер учаскелерін тіркеу, жерлерді есепке ... ... ... ... және жер ... ... жасау.
Бірыңғай мемлекеттік жер қор мемлекет меншігі ... ол жер ... ... ... ... ... ... пайдалануы заңды түрде
рәсімделіп, ал жер учаскелері белгілі территория, жылжымайтын мүлікретінде
белгілі тәртіпте тіркелуі керек. Бұл ... жер ... ... ... Оның ... жердің белгілі көлемін, нақты жеке
немесе заңды тұлғалардың пайдалануы үшін негіз болып келеді.
Есепке ... жер ... ... ... ... жай-күйі
пайдалануы бойынша сипатталады. Есепке алудағы ... ... ... пайдаланушының, иеленушінің жер учаскесінің мөлшерлерін жазу
негізін қалайды. Мемлекеттің бос ... ... ... ... ... жер ... ретінде есепке алынады.
Есепке алуда табиғи қор және өндіріс құралы ... ... ... сапалық көрсеткіштері анықталады. Топырақтардың табиғи қасиеттері
бірдей болмайтындықтан, оларды салыстырмалы ... ... ... болады,
былайша айтқанда топырақтарды бонитеттеу керек. Жерлерді тіркеу, есепке алу
жөніндегі мәліметтер жеке учаскелердің топырақтарын бонитеттеуде бастапқы
ақпарат боып ... ... ... ... ... ... ... тәуелді болады. Сондықтан жерді өндіріс құралы
ретінде экономикалық бағалау керектігі ... ... Осы ... ... алу және ... ... ... жүйе ретінде жер кадастрының байланысы және ... ... ... Өз ... кадастрдың әр бөлігінің жүргізілуінің
нақтылы арналуы, ... ... ... тәсілдері бар. Оның
әрбіреуі белгілі ... жеке ... ... Мысалы, бір кезеңде
назарды жер бөледі. Белгілі ... ... ... бонитеттеу және
жерлерді экономикалық бағалау мәліметтерімен толықтыру қажеттілігі туады.
Орындалатын жұмыс аумағына, сипатына ... жер ... екі ... негізгі (бірінші), күнделікті (келесі).
Негізгі кадастрдың мақсаты – кадастрленетін жер учаскесі, аудан,
облыс ... ... ... ... жағдайы туралы алғашқы
мәліметтерді алу. ... ... ... ... ... ... ... шығындар және т. б. мәліметтерден тұратын құжаттар,
материалдар жинақталып, олардың толықтығы дұрысталып талданады. Керек болса
толық және ... ... алу ... қосымша жұмыстар орындалып,
материалдар түзетіледі. Осы мәліметтер негізінде мемлекеттік жер кадастры
құжаттарына ... жазу ... ... ... жүргізу нәтижесінде жер қорының мөлшерлері,
олардың негізгі санаттары бойынша үлестіріледі және ... ... ... ... ... ... ... зерттеу, жазу,
бағалау бойынша көп ... ... ... ... ... және геоботаникалық зерттеулер ... ... ... ... бойынша мемлекеттік бағдарламамен
кәсіпорындарда, ұйымдарда және мекемелерде ... ... ... алу ... ... жерлердің сапалық
жай-күйі және пайдалануы туралы өзгерістері мәліметтерін анықтап, жер
кадастрлік құжаттарға түсіру, сондай-ақ жаңа жер ... ... жазу ... өз еркімен басып алу, беру, құды алқаптарды құнсыз түрге аудару
сияқты әр түрлі заңсыз әрекеттер жер ... ... ... жою жөнінде шаралар қолданылады. Сонымен, негізгі және күнделікті
қолданылатын кадастр де жер қоры туралы мәліметтерді жинаумен ... ... дер ... ... ... және жеке меншікті
қорғауға мүмкіндік береді. Осы екі кадастр арасында байланыс бар. ... жер ... ... ... кадастр алғашқыны жаңғыртып,
толықтырып, оның мәліметтерін қазіргі заман ... ... ... кадастрлік құжат текстік және жоспарлы – картографиялық болып
бөлінеді. Текстік – кітап, ведомос, ... ... ... ... ... ...... құжаттар жер учаскелерінің сызба
бейнелерін көрсетеді – жоспарлар, карталар, картограммалар. Жер кадастрының
басқа есепке алу түрлерінен айрықшылығы – оның тек ... ... ... үшін ... ... ... ... түрінде көрсетілген. Қазақстанда жер кадастрын жүргізу
автоматтандырылған жүйеге салынып отыр, барлық мәліметтер компьютерлерге
енгізіліп сақталады. Бұл ... ... ... үшін арнайы бағдарламалар
жасалынған. Картографиялық материалдар да ... ... ... ... ... ... негізгі және қосымша деп бөлінеді. Негізгі құжат
рәсімнің тізімін, сол құжаттарға кіретін мәліметтер ... Жер ... ... ... ... Үкіметінің бекітуіне ұсыныс
жасайды. ҚР Үкіметінің “Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу кітабы” туралы
қаулысы ... ... ... ... ... ... Жер учаскесінің жер-кадастрлік ісі.
2. Ауданның (қаланың) мемлекеттік жер-кадастрлік кітабы.
3. Жер-кадастрлік картасы.
Тиісті жазулардың заңды ... ... ... ... барлық санаттары
бойынша кадастрлік құжаттарды жүргізу тәртібін белгілейді. Ол ... ... ... ... ... ... жер кадастрында арнайы есептік құжат ... ... ... ... Оған ... ... диаграммалар, жоспарлы-
картографиялық материалдар тіркеледі. Жер кадастрының әр сатысында – жер
учаскесі, кәсіпорын, аудан, облыс, республикалық ... ... ... бар ... ... толтырылады. Қосымша кадастрлік құжатта
негізгі жер кадастрлік құжатта бар ... ... ... ... Мағлұматтарды алу және кадастрлік ... үшін ... ... мәліметтері пайдаланылады. Оларға түсіру
және зерттеу, жоспарларды түзеу ... ... ... ... ... мелиорация және т. б. мәліметтер жатады. Жер кадастрының
кейбір бөліктерін жүргізу үшін қажетті ... ... ... ... ... Жер ... тіркеу – заңдық және нормативтік құжаттар, жер
учаскелеріне құқықтарды рәсімдеу және табыстау тәртібі,
құжаттардың ... ... ... ... ... ... ... бөлінуі, ауыртпалықтарын және
пайдаланудағы басқа шектеулерді ... ... ... есепке алу – тіркеу мәліметтері, есепке алу және есеп
беру құжаттары, картографиялық материалдар, ... ... ... жер ... ... ... ... субъектілері бойынша есепке алуды жүргізу;
3. Жерлерді бағалау – жерлерді аймақтау, топырақтарды бонитеттеу,
жерлерді ... ... ... ... алу ... ... ... ізденіс материалдары;
4. Жер кадастрының автоматтандырылған жүйесі – компьютерлік
техникамен қамтамасыз ету, ... ... ... ... түрлерін бағдарламамен қамтамасыз ету.
5.1 - кесте Жер кадастрының құрамдық бөліктері
|Мемлекеттік жер ... ... ... ... ақпараттық жүйесі ... ... ... ... ... алу / сан және сапалық/, жерлерді |
|бағалау /топырақтарды бонитеттеу, жерлерді экономикалық және құндылық ... ... жер ... оның ... ... мен ... себептелген көп қызметтер тән. ... ... ... ... ... ... байланысты байламдарға
бөлуге болады: құқықтық, қаржылық, көп қызметтік
.
5.2 - кесте Қазақстан Республикасының мемлекеттік жер кадастрының құрамы
және мазмұны
|Мемлекеттік жер ... ... ... ... |Көп қызметтік ... ... ... ... |Жер учаскесін есепке |
|құжаттарды рәсімдеу; ... ... ... есеп ... ... ... |сату-сатып алу ... ... ... ... ... рәсімдеу; |сипаттау; жер туралы |
|және құжаттарын беру; |ипотека; кепілдікке ... ... ... ... ... ... ... /топырақ, өсімдік |
|учаскені қайтып алу, |салық салу; ... алу ... ... ... өтеу ... ... кеңістікте |
| | ... ... ... жер ... ... байламы негізін жер
учаскелеріне құқықты куәліктейтін құжаттарды беру мен кейін тіркеу және ... ... ... ... тұрақты өзгертуді пайдалануда оның
бөлінуін, бөлінбеуін, шектеуін, сервитут сияқты ауыртпалықтарды анықтаудың
да маңызы зор. Осы ... ... ... ... ... жер ... бөліп беруді, алып қоюды келісімдеу немесе сот
шешімі бойынша жүргізілетін жұмыстар мен әдістерді де жатқызуға болады. Жер
кадастрынан ... ... жер үшін ... ... кредиттеу, жер
учаскелерін және жерді пайдалану құқығын сату мөлшерін анықтау үшін
жүргізіледі.
Жер кадастрының көп функциялық байламы жер учаскесін сипаттаушы
мәліметтер жиынтығынан /құнарлық, топырақ және ... ... ... орналасуы, экологиялық жағдайы және т. б./,
жерлерді сан және сапалық есепке алудан кадастр ақпаратын жинауын,
сақтауын, беруін /жер учаскелерінің, кварталдардың, аудандардың,
қалалардың, облыстардың, ... ... ... қоса ... ететін автоматтандырылған жүйені жүргізуден, жер тіралы есеп
жасау және есеп беруден тұрады.
Қазақстан Республикасында қалыптасып жатқан мемлекеттік жер
кадастрының жаңа құрылымын біздің ... ... ... ... жер-
кадастрлік жұмыстарының халықшаруашылық маңыздылығын, күрделілігін,
қомақтылығын, сондай-ақ кадастрді мамлекет басшылығымен жүргізу қажеттігін
әдістемелік ... ... ... ... ... ... ... жер кадастры құрылымының жаңа схемасы
қазір Қазақстанда дамып келе ... жер ... ... ... Кеңес
жүйесіндегі жер кадастрынан түбегейлі басқа екендігін айқындайды. Оның ең
басты ерекшелігі, ... ... ... және ... байламдары
мәндерінің, қызметтерінің өсуі. Бұл жағдай халық шаруашылығының барлық
салаларына нарықтық қатынастардың енгізілуіне байланысты бір айырмашылық –
жер кадастрының барлық ... ... ... негізінде жер
мониторингісін жүргізу, жер кадастрында автоматтандырылған ақпарат жүйесін
қолдану, жетілген өлшеуші, талдаушы ... жаңа ... ... қолданып, барлық процестерді автоматтандыру.
Жер кадастрының негізгі принциптері:
1. Жүйесінің бірыңғайлылығы;
2. Мәліметтердің сенімділігі;
3. Мағлұматтардың ... ... ... ... ... ... қол жетерлілігі;
7. Үнемділігі;
8. Орталық мемлекеттік басқару.
Жер кадастр жүйесінің бірыңғайлылығы.Ол бірыңғай жүйе бойынша бірыңғай
әдістемелік негізде жүргізілді. Оның негізіне бірыңғай мемлекеттік жер
қорын ... ... ... ... сипаттаушы ғылыми негізделінген
көрсеткіштер алынады. Мұнда кадастр жүйесінде белгілі бір келісімділік
болуы керек. ... оның ... ... ... және жүзеге
асыруында ; екіншісі жер кадастрын қоюда мәліметтердің мазмұнында оның жеке
звенолары ... ... ... ... мен ... алу тәсілінде;
үшіншіден жер кадастры құжаттарының төменгі звенодан ... ... ... ... негізделе отыра, бұл жүйе жерлердің
жай-күйіндегі және пайдаланудың аймақтық ерекшеліктерін айқындауы керек.
Жер кадастры мәліметтерінің сенімділігі. Бұл олардың объективтілігіне тығыз
қатысты, олар жер ... ... ... ... және сапалық жай-
күйін дәл айқындауға байланысты. Жер кадастрында өндірістік мәселелерді
және жерлерді пайдаланумен байланысты басқа да міндеттерді атқару ... ... ... ... ... ... қажетті
дәлдікті мағлұматтармен қамтамасыз ететін жер учаскелерін тіркеу, зерттеу,
есепке алу, бағалау тәсілдерін қолану керек. Жерлер жай-күйіне,
пайдалануына байланысты ... ... ... ... ... ... ... жер аудандарына, сапалық жай-
күйлеріне, пайдалануына сәйкес болуы керек. Бұл талап жерлерді зерттеуде
жетілген қазіргі ... ... ... ғана ... ... ... ... Жерлердің табиғи, шаруашылық
құқықтық жай-күйлері туралы қажетті мәліметтердің барлық ... ... ... тәтпіштеу дәрежесі және оның
құжаттарына мазмұны жүргізу деңгейіне /аудан, облыс, республика/ тәуелді.
Жер қорының мөлшерлер, жай-күйі, ... ... дәл және ... алу үшін барлық жерлер, олардың кадастр жүргізу кезінде нақты
пайдалануы ... ... ... ... ... алынуы керек.
Жер кадастрының үздіксіздігі. Мұнда жер қорының барлық өзгерістері
кадастрлік құжаттарда есепке алынып жазылады. Өзгерістердің түріне
байланысты бір мағлұматтар /есепке алу, ... ... ... ... ... /бағалық – оқтын-оқтын жаппай немесе таңдау тәртібімен
жаңартылып отырады. Сөйтіп, кадастр мәліметтері қазіргі деңгейде ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Жер кадастрының құжаттылығы деп жерлердің табиғи, шаруашылық, құқықтық жай-
күйлері ... ... алу, жазу тек қана ... ... негізінде жүргізілуін айтады. Жер учаскесін тіркеу ... ... ... ... олармен мәліметтер бойынша нотариалды
куәләндірілген құжаттарға сүйенеді. Жерлерді ... ... ... түсіру
және зерттеу материалдарының маңызы зор.
Кадастр мәліметтерінің көрнектілігі, ... қол ... ... құжаттарда тиімді және ыңғайлы орналастырумен
қатар, әртүрлі картографиялық материалдарды, ... ... ... ... сақтау және беру электрондық карталарды, жоспарларды,
картограммаларды, диаграммаларды қоса, компьютерлік технологияны қолданумен
жетіледі. Жер ... ... және ... жеке және ... ... ... шаруашылық, құқықтық және жерлерді ... ... ... ... қол ... болуы тиіс.
Жер кадастрының үнемділігі. Қазіргі өлшеу, ... ... ... ... ... ... ... мағлұматтарды алу және оларды
қазіргі деңгейде ең аз шығынмен ұстауды ... ету. ... ... ... ... пайдалану жеріміздің барлық аумағы арқылы
кең ақпарат бере отыра, қысқа мерзімде жер ... ... ... ... өтіп жатқан барлық өзгерістерді ескеруге мүмкіндік
береді.
Жер кадастрын орталық мемлекеттік басқару ... ... ... бойынша жүргізіп, жер қорының жай-күйі, оның пайдалануы ... ... ... ... мүмкіндік береді. Қазақстан
Республикасында мемлекеттік жер кадастрын басқару, жүргізу жер ... ... ... және оның ... ... осы ... ... ... ... тіркеуді жерлерді
есепке алуды және басқа жер-кадастрлік жұмыстарды басқарады.
Ол топырақтық, ... ... ... ... ... құру, жерлерді тіркеу, есепке алу, бағалау
бойынша нұсқауларды, әдістемелерді ... ... ... ... ... ... алқаптар, жер пайдаланушылар бойынша
үлестірілуі туралы мәліметтерді жүйелендіруді, ... ... ... қажетті жер кадастрлік құжаттарды жарыққа шығаруды қамтамасыз ... ... ... ... ... органдарымен
қатар республиканың жерді үйлестіру қызметінің ... ... ... Ал ... ... ... қазіргі уақытта мемлекеттік
емес кадастрлік фирмалар мен ... ... Осы ... ... ... мерзімде тиісті аудан, қала органдарына
белгіленген ... ... ... ... өзгерістер туралы есеп беріп
тұрады. Жер кадастрын ... ... ... орталық басқару мен
Агенттік ... ... оның ... және ... ... етеді.
3 ЖЕР КАДАСТРЫ ЖҰМЫСТАРЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ
3.1 Геодезиялық ... ... ... торлары
Деректерді камеральды өңдеу геодезиялық жұмыстың негізгі ... ... ... ... ... ... алынған шикі
мәліметтерді дайын ... яғни ... ... карта немесе планға
айналдыру оңай жұмыстардың бірі емес. Бірақ ... ... жаңа ... озық ... ... мүмкіндіктері осы жұмысты әлдеқалай
жеңілдетеді. Сондықтан да мен дипломдық жұмысымды электронды тахеометрден
алынған деректерді қазіргі жаңа ГАЖ ... ... ... ... ... жасағаным туралы жаздым.
Негізгі топографиялық түсіріс жұмыстары жетекші аспап өндіруші
фирмалардың GPS ... мен ... ... ... ... ... ... дамытудың детальды
ақпараттарын алу үшін Жер ... ... ... ... ... Алматы пункті пайдаланды.
Электронды тахеометрден деректер Liscad, Leica Geo ... ... ... ... жердің сандық моделі AutoCAD
2006 бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолдану арқылы ... ... ... ... көлем құрамына кіреді:
1. М 1:2000 масштабында ... ... 2,5 м ... ... ... ... электронды тахеометрден импорттау.
2. AutoCAD 2006 жүйесінде жергілікті жердің сандық картасын құрастыру.
Жұмыстар Қазақстан Республикасында әрекет ... ... мен ... бойынша жүргізілді.
Территорияның дамуын, ... ... салу ... жер ... ... және т.б. қамтамасыз ету үшін
халық шаруашылығына ірі масштабты топографиялық түсіріс материалдарының
қажеттілігі ... ... ... 1: 2000, 1: 1000, 1:500 ... ... түсірулер
инструкциясы арқылы ірі масштабты топографиялық түсірістердің толық кешенді
жұмыстарын ... ... ... ... ... ... Пландық және биіктіктік жиілендіру жүйелері (1 және 2 ... 4 ... 1 және 2 ... ... III, IV ... ірі масштабты топографиялық түсірістің негізі ретінде
пайдаланылады.
Топографиялық түсірістердің материалдарын әрқашан қазіргі кездегі
жағдайға ... ... ... ... ... ... ... карта және план) және цифрлық (жергілікті жердің
цифрлық моделі) формаларда болулары мүмкін.
Ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі қызметін атқаратындар:
- мемлекеттік ... және ... ... ... 1, 2, 3 және 4 кластары, нивелирлеудің I, II, III, IV кластары;
- жиілендіру геодезиялық жүйелері: 1 және 2 разрядтық ... ... 2 ... ... ... нивелирлеу;
- геодезиялық түсіріс негіздері.
Геодезиялық жүйелер барлық топографиялық-геодезиялық, жобалау-ізденіс,
инженерлік құрылыстық, кадастрлық және басқа жұмыстар үшін ... ... ... ... Мемлекеттік геодезиялық торларынан және
жиілендіру торлары пунктілерінен тұратын күрделі құрылымдар.
Пландық жиілендіру жүйелерін құру үшін Мемлекеттік геодезиялық
жүйесінің пунктілерінен бастапқы пунктілер таңдап ... ... ... ... ... ... ... ету қажет.
Радиобақылау мүмкіндігіне және қажеттілі дәлдікке байланысты бақылау режимі
таңдалынады. Жиілендіру жүйесін ... ... ... кең ... ... көп ... режим – 10 км дейінгі ұзындықты 1,5-2см дәлдікке дейін
анықтау мүмкіндігін береді және пунктілердегі бақылау уақыты 5-тан 20
минутқа дейін созылады.
Барлық өлшеулер ... ... яғни бір ... және ... ... ... бар тәсілмен орындалады. Кез ... ... бұл ... ... ... станцияға қатынасты
есептелініп табылады.
Ірі масштабты түсірістердің геодезиялық пландық негізі ... ... ... 1, 2, 3 және 4 кластарының пунктілері және
1 және 2 ... ... ... ... ... және ... ... ірі масштабты түсіріске негіз құруда
полигонометриялық тәсілдермен жиілендіру мүмкіндігі болмаған жағдайларда 1
және 2 разрядтардағы триангуляция (тізбектер, жүйелер, орталық ... ... ... қою ... дамытылады. 2 разрядты триангуляцияның
бастапқы пункттері ретінде 1 разрядты ... және ... бола ... және 2 ... ... ... жобалау кейін орындалатын
түсіріс масштабына және тәсіліне байланысты болады:
-объектіде ... ... ... ... ... жайында
мәліметтерді және материалдарды жинау және талдау;
-жұмыс жасау аймағын қазіргі кезде бар ірі масштабты карталар және
әдебиеттер бойынша зерттеу;
-жұмыс жасау аймағын ... ... ... оның ... ... жұмыстар бойынша геодезиялық таңбаларды зерттеу және аспаптар
арқылы жер бетінде іздеп табу;
-территорияның перспективалық ... ... ала ... ... ... ... ... таңдап алу негіздерде жүргізілуі тиіс.
а) Тұтас триангуляциялық тор
Геодезиялық жиілендіру торларының жобасы негізінен 1:10000 – 1:25000
масштабтағы ... ... Тор ... ... ... олардың түсіріс негіздерін әріқарай дамытуда ыңғайлы болулары,
жерде жақсы көрінетіндігі, таңбалар мен ... ... ... ... ... ... кем емес ... пунктілерге және екі
шығу (базистық) қабырғаларына қондыру арқылы ғана жобаланады.
Бекітілген жоба негізінде геодезиялық жүйені рекогносцировкалау
жасалады. Рекогносцировкалауда жүйенің ... ... және ... ... белгіленеді. Рекогносцировкалау барысында жүйенің ең
тиімді варианты таңдалынып алынады, таңбалардың және ... ... ... және 2 ... ... ... айналу әдістерімен Т2 типті
теодолиттермен, кестеде көрсетілген айналу тәсіл санымен және шектеулермен
өлшеніледі.
3.2 4 ... ... ... 2 разрядты
Ірі масштабты түсірістердің объектілерінде 4 класс полигонометриясы
Мемлекеттік полигонометрияның 4 ... ... ... ... 1 және 2 ... 4 ... ... негізгі
көрсеткіштері кестеде берілген:
Полигонометрияның жеке жүрісі екі бастапқы пунктілерге ... ... ... ... түрде жанасатын екі бұрыш өлшенуі керек. Немесе бір
бастапқы пунктіге тірелетін 1 және 2 разрядты полигонометриялық жабық
жүрістерді жүргізіп, оларды жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... бұрыштық өлшеулерді тексеру үшін
азимуттардың астрономиялық бақылаулары пайдаланылады. Полигонометриялық
жүйенің бекітілген пунктілерінің биіктіктері геометриялық ... ... 1 және 2 ... ... ... және ... ... негізін жобалау кейін орындалатын түсірістердің
масштабтарын және әдістерін есепке ала отырып жасалады. Жобалау ... ... ... ... зерттелінуі жайында
мәліметтерді; аспаптардың бар екендігін; жұмыс жасау ... ... және ... ... ... ... ... және
талдау, материалдардың және жұмыс күшінің, аймақты зерттеу нәтижелерінің
бар екендігін, аймақтың 10-15 жылдан кем емес уақыттағы ... ... ... ... ... 1:10000 ... 1:25000 мастабтардағы топографиялық
карталарда құрылады. Құрылған жоба бағаланады. Жиілендіру жүйесінің
дәлдігін есептеудің бастапқы талабы, үйлестірілген түсіру негіздерінің
нүктелерінің орналасқан ... ... шет ... олар ... ... ... салынған жерлерде 0,2 мм, яғни 1:500 масштабта 10 см болулары
керек. Жүйелерді жобалауда ЭЕМ ... ... ... табу ... аз қаржылай шығынмен берілген жоғары дәлдіктегі жүйені құруды.
Мысалы бастапқы ... ... ... ... ... мәні
- , ал соңғы кезеңінде - болуына талап қойылсын. Егер кезең
болатын болса, алдыңғы ... ... ... ... ... ... коэффициенті анықталады:
Бастапқы деректердің қосымша қателерінің бар болғандығына байланысты,
олардың жүйенің келесі кезеңінің салыстырмалы қатесінің нәтижесінің
ұлғаюына тигізетін әсерін сипаттайтын формулада коэффициент ... ... ... 1,5 тең ... алу ... Онда формула келесі
түрде болады:
Рекогноцировкалауда жүйе құру жобасы, жүрістердің бағыттары
тексеріледі және полигонометриялық таңбалардың орналастыру орындары
белгіленеді. Полигонометриялық ... ... және ... ... ... ... Полигонометриялық пуктілерді
орналастыруға өтуге ыңғайлы, жақсы танылатын, олардың ұзақ уақыт
сақталуларын қамтамасыз ететін және ... ... ... ... ыңғайлы жерлер таңдалып алынады.
Центрлер мен белгілер қазіргі кезде қолданылатын инструкцияның
талабына сәйкес таңдалып алынады және ... ... ... ... ... ... ... таңдалып алынады.
Әр орналастырылған полигонометриялық белгі кем дегенде үш өлшеумен
(1см дейін) жергілікті жердегі тұрақты заттармен байланыстырылады, ал
белгінің орналасқан ... ... ... түрде карточкаға салынады.
Пландық-биіктіктік геодезиялық жүйелер учаске территориясын пландық
пунктілермен және ... ... ірі ... ... жасау
үшін, қамтамасыз етеді. Объектідегі геодезиялық негіздеудің класы ... ... ... ... ... болады.
Игерілетін территория саны белгілі біргелкі орналасқан ... ... ... ... ... ... 1 кв. ... төрт
пункітіден, ал ашық жерлерде – бір тіреу пункітінен кем болмауы тиіс.
Пунктілердің белгілі бір ... және ... ... ете
отырып, әрқашанда негіздеудің кезеңдерін азайтуға тырысу қажет. Бұл
берілген ... ... ... ... ... ... болмауына кепілдік береді.
Полигонометрия жүрістері мемлекеттік геодезиялық жүйелері пунктеріне
сүйенеді. Кейде, жанасқан ... және ... ... ... ... ... ... болмайтын пунктілермен және алыстағы
пунктілермен бір және ... ... ... орын алады.
Бұрыштық тік керту, дәл геодезиялық жұмыстарда кең қолданылатын, екі
бастапқы пунктілерде өлшенген горизонталь ... (1и (2 ... ... ... ... ... ... және сызықтық өлшеулерді
біріңғай қолдану, өлшеу дәлдігін ... ... ... ... және ... пунктілердің санын азайту, мүмкіндігін береді.
Пунктінің орнын тік сызықтық-бұрыштық кертулер тәсілімен ... ... ... ... ( ... ... және ... және
бастапқы пунктілердің S аралығын өлшеу қажет.
Анықталатын ... кері ... екі ... ... ... ... емес бұрыштар және екі іргелес бұрыштар ... Екі ... ... ... ... ... Потенота есебі деп аталады.
Геодезиялық өлшеулердің сенімділігін және дәлдігін ... ... ... ... таңдалып және берілген жобалық
технологиялық талаптарына сай аспаптар мен ... ... ... жаңа ... ... бұл ... технологиялардың өнімі деп
айтсақ болады. Оның құрамына соңғы ... ... дәл ... және ... да ... ... Ал қазіргі қолданылып отырған
спутникті-навигациялық жүйе GPS ... ... жаңа ... деп
айтуымызға болады. Спутникті жүйелерді жетекші жасаушы ... ... ... TRIMBLE немесе MAGELLAN, осы тұрғыда электронды
тахеометриялық ... ... ... SPECTRA ... ... SOKKIA TAPCON PENTAX ... УOMЗ ... Осы аталған
жетекші фирмалар жүзден астам ... ... ... ... ... отырады.
Электронды тахеометр дегеніміз – геодезиялық жұмыстардың кең ауқымын
орындайтын аспап, яғни тыс жерлегі объектілердің арақашықтығын, ... ... ... кері ... ... ... анықтауға
мүмкіндік береді.
Тахеометр үлкен жады бар барлық түсірістердің нәтижесін сақтайтын, өте
интелектуалды ... ... ... ... ... ... компьютерлердің көмегімен енгізуге болады. Электронды
тахеометрдің экранының және әріптік-сандық пернелер тақтасының көмегі
аспапты ... ... ... ели» ЖШС ... ... ... ... орындады: «Leica 1200» GPS қабылдағышы, «Trimble
5700» GPS қабылдағышы және «Leica 407» электронды тахеометрі. ... ... ... тез әрі дәл ... ең ... әдісі болып
табылатын RTK - нақты уақыт режимінде ... ... ... ... шарттары сақталынды:
- координаттарды алудың дәлдігі:
- ... ... ... ... ... ... саны 5
- ... интервалы ... ... ... ... ... 15 0
- ... ...

Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ТМД аумағының климаты4 бет
Автономны энергияны үнемдеуші экоүй жобасы16 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Алматы қаласына шолу экскурсиясы» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу39 бет
Алматы қаласының орналасуы мен климаты23 бет
Алматы қаласының физикалық-географиялық орны13 бет
Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктері91 бет
Туристік фирмалардағы жарнамалық қызмет50 бет
Ультрадыбыстық зерттеу: міндеттері, проблемасы және шешу жолдары10 бет
Экскурсиялық құжатты жобалау (Алматының архетектуралық көрінісінің ерекшелігі)28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь