Нарық жағдайындағы аймақтық әлеуметтік-экономикалық жүйені басқару ерекшеліктері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

І . тарау. Әлеуметтік . экономикалық дамудың аймақтық жоспарлаудың теориялық . әдістемелік негіздері
1.1. Қазақстандағы аймақтық жоспарлаудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Аймақтық жоспарлаудың пропорциясының негізгі көрсеткіштері мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.3. Тұрақты әлеуметтік . экономикалық даму стратегиясының концепциясы..12

ІІ . тарау. Оңтүстік Қазақстан облысындағы аймақтардың қазіргі таңдағы әлеуметтік . экономикалық жағдайына талдау
2.1. Қазақстан Республикасындағы аймақтардың әлеуметтік . экономикалық дамуының негізгі тенденциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.2.ОҚО.дағы әлеуметтік сфераларының қазіргі таңдағы даму жағдайы ... ... ...18

ІІІ.тарау. Аймақтың әлеуметтік . экономикалық даму жағдайын жоспарлаудың перспективасы
3.1. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік . экономикалық дамуының негізгі басымдылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
3.2. ОҚО.дағы аймақтардың әлеуметтік.эканомикалық дамуының келешектегі бағдарламалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
Кіріспе

Кіріспеге тоқтала кететін болсақ нарық жағдайындағы аймақтық әлеуметтік-экономикалық жүйені басқару қатынастарының дамуы мен қалыптасуы жағдайында радикалды экономикалық реформалардың ғылыми негізделуіне - аймақтық экономика маңызды роль атқарады. Аймақтық экономика - аймақтардағы өндіргіш күштердің орналасу факторларын және аймақтық дамуды зерттейтін ғылым.
Академик Н.Н.Некрасовтың анықтамасы бойынша "экономикалық ғылымның саласы ретінде аймақтық экономика елдің экономикалық жүйесінде және әрбір аймақта өндіргіш күштердің дамуы мен әлеуметтік процестердің қалыптасуын анықтайтын экономикалық әлеуметтік факторлар мен жағдайларын жиынтығын зерттейді".
Аймақтық экономика өндіргіш күштерді аймақтық дамуының стратегиялық позицияларын өңдейді. Аймақтық өндіргіш күштердің орналасуы аймақтық экономиканың негізгі бөлігі ретінде қарастырылады.
Аймақтық экономика экономикалық географиямен тығыз байланысты, бірақ оған қарағанда қолданбалы практикалық нәтижелерге бағытталған. Аймақтық экономика географиямен жақындығына қарамастан экономиканың құрамдас бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, экономикалық теория мен макроэкономикалық болжаумен, салалық экономикамен, статистикамен тағы да басқа әлеуметтік - экономикалық ғылымдармен тығыз байланысты. Аймақтық экономика экономикалық мәселелермен бірге экологияны әлеуметтік мәселелерді, демографияны, географияны, этнографияны тағы да басқа ғылымдарды қарастырады.
Аймақтың экономикалық және әлеуметтік даму аспектілерін зерттеу Ресейде ХІХ ғасырда, ал Қазақстанда ХХ ғасырдың аяғында ғылыми негізде дами бастады. Батыста аймақтық экономика "аймақтық ғылым" деп анықталады. Экономист ғалым Н.Н.Некрасовтың анықтамасында "аймақ" дегеніміз біртекті табиғат шарттарын және өндірістік қатынастардың маңыздылығына бағытталған бір елдің ірі территориясы.
Жоспарлау мен басқарудың аймақық мәселелері республикадағы экономикалық қатынастарды қайта құру бойынша іс-шаралар жүйесінде маңызды орын алады. Мемлекеттің дамуында аймақтар мен олардың билік органдарының ролін арттыру әлемдік тенденцияға жатады. Аймақтық басқаруға қойылатын негізігі міндеттерге:
- Республика мен ТМД елдерінде кәсіпорындардың дамуы мен жұмыс істеуінде қорықтық қатынастар мен тауар - ақша, жоспардың арақатынасы;
- өзін-өзі басқару механизміндегі экономикалық және ұйымдастырушылық - әкімшілік әдістері мен экономикалық арақатынасы;
- аймақтық басқару процесіндегі орталықтанған және орталықтандырылмаған басқару шешімдерінің арақатынасы.
Басқарудың экономикалық механизмінің маңызды элементіне ақша айналымын үздіксіз нығайту кезінде жоспарды қаржымен қамтамассыз ету жатады. Сондықтан да жергілікті шаруашылықтың аймақтық жүйесінің дамуы мен қызмет етуіне кешенді әлеуметтік – экономикалық дамуға қызмет ететін механизм қажет, ол механизм мыналарды қарастыруға тиіс:
- аймақтық экономикалық мүмкіндігінің материалдық өндірістік саласының тиімді қызмет етуіне байланысты болуы;
- аймақтық жүйенің барлық тармақтарының тепе – тең болуы;
- аймақтық әлеуметтік – экономикалық дамуының кешенді жоспарын қаржылай және материалды – техникалық қамтамасыз ету;
- әлеуметтік саланың дамуының нәтижелілігі мен аймақтың шаруашылық қызметінің тиімділігін есепке ала отырып бюджеттік жоспарлауды қайта құру;
әрбір өндірушінің жағдайының жақсаруы әлеуметтік мәселелерді шешуге байланысты болады. Аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарларында кеңейтілген өндірістің бүкіл процессі көрінуі қажет. Территорияның экономикасының дамуындағы құбылыстар мен процесстердің көп жақты және қиын жиынтығын анықтау үшін экономикалық көрсеткіштер қажет.
Аймақтың экономикасының жоспарына қажетті көрсеткіштер жүйесі әдістемелік және тәжірибелік сипатта болады. Және де бұл жүйе облыстық қаланың және аймақтың экономикасының жоспарлы объектілерін және шекараларын анықтайды.
-
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

1. Степанов М.В Региональная экономика. Москва, из – во; Инфра – М, 2000, 9 – 31 бет.
2. Бутов В.И, Игнатов Н.П. Основы региональной экономики. Ростов – на – Дону. Из –во МарТ, 2001.
3. Архангельский В. Региональная экономическая политика и механизмы ее реализации. Альпари, №3, 2001, 17 – 21 бет.
4. Палымбетов.Б, Классификация форм методов системы управления региональной экономикой. Евразиийское сообщества. Институт Развития Казахстана, №4, 2000, 122-125 бет.
5. Региональная экономика РК: экономическии механизм реализауции. Под.ред.Кенжегузина М.Б. Алматы: Институт экономики МН – АН РК, 1998.
6. Мукашев.Т, Турдыбекова.К. Неравномерность регионального развития: науно – методические аспекты типологизации./ Тарнзитная экономика №4, 1999
7. Арженовский И.В. Региональный рынок: воспроизводственный аспект, Нижний Новгород, 1997.
8. Омаров.Б.Р, Омаров.К.Т. Организация и методолгия регионального планирования социально – экономического развития. Алматы: Экономика, 2000, 25-39 бет
9. Жулдызбаев Н.Е. Региональной особенность управления социальными
10. Баяндин М. Проблемы управления социально – экономическим развитием./ Ізденіс №4 – 5, 2001. 120 – 123 бет.
11. Стратигический план развития до 2010 г./ ОҚО Экономика және бюджетті жоспарлау департаменті. 2005*.
12. ҚР әлеуметтік – экономикалық дамуының 2005 – 2007 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары. ОҚО Статистика агентігі. Шымкент, 2005*.
13. ОҚО 2005 – 2007 жылдарға арналған стратегиялық бағдарламасы. ОҚО Экономика және бюджетті жоспарлау департаменті. Шымкент, 2005.
14. П.В.Забелин, Н.К.Моисеева. Основы стратегической управления. Москва, 1998 г.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Экономика» факультеті
«Менджмент және маркетинг» кафедрасы
«Муниципалды менеджмент» пәнінен
Курстық жұмыс
Тақырыбы: Нарық жағдайындағы аймақтық әлеуметтік-экономикалық ... ... - ... ...... дамудың аймақтық жоспарлаудың
теориялық - әдістемелік негіздері
1.1. ... ... ... ... Аймақтық жоспарлаудың пропорциясының негізгі ... ... ... ... - ... даму ... концепциясы..12
ІІ - тарау. Оңтүстік Қазақстан облысындағы аймақтардың қазіргі таңдағы
әлеуметтік - экономикалық жағдайына талдау
2.1. ... ... ... ... - ... ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік - экономикалық даму ... ... ... ... ... - экономикалық дамуының негізгі
басымдылығы.................................................................
...........................................26
3.2. ОҚО-дағы аймақтардың ... ... ... тоқтала кететін болсақ нарық жағдайындағы аймақтық әлеуметтік-
экономикалық жүйені басқару қатынастарының дамуы мен ... ... ... ... ... ... - аймақтық
экономика маңызды роль атқарады. Аймақтық экономика - ... ... ... ... және ... ... зерттейтін ғылым.
Академик Н.Н.Некрасовтың анықтамасы бойынша "экономикалық ғылымның
саласы ретінде аймақтық экономика ... ... ... және әрбір
аймақта өндіргіш күштердің дамуы мен әлеуметтік процестердің қалыптасуын
анықтайтын экономикалық әлеуметтік ... мен ... ... ... ... ... ... дамуының стратегиялық
позицияларын өңдейді. Аймақтық өндіргіш ... ... ... ... ... ... ... экономика экономикалық географиямен тығыз байланысты, бірақ
оған қарағанда қолданбалы практикалық ... ... ... ... ... қарамастан экономиканың құрамдас бөлігі
болып табылады. ... ... ... ... мен ... ... ... статистикамен тағы да басқа әлеуметтік -
экономикалық ғылымдармен тығыз байланысты. Аймақтық ... ... ... ... ... ... ... этнографияны тағы да басқа ғылымдарды қарастырады.
Аймақтың экономикалық және әлеуметтік даму аспектілерін ... ... ... ал ... ХХ ... аяғында ғылыми негізде дами
бастады. Батыста ... ... ... ... деп ... ... ... анықтамасында "аймақ" дегеніміз біртекті
табиғат шарттарын және өндірістік ... ... ... ... ірі ... мен басқарудың аймақық мәселелері республикадағы экономикалық
қатынастарды қайта құру ... ... ... ... орын ... дамуында аймақтар мен олардың билік ... ... ... ... жатады. Аймақтық басқаруға қойылатын негізігі
міндеттерге:
- Республика мен ТМД ... ... ... мен ... ... қатынастар мен тауар - ақша, ... ... ... механизміндегі экономикалық және ұйымдастырушылық -
әкімшілік әдістері мен экономикалық арақатынасы;
- аймақтық басқару процесіндегі орталықтанған және орталықтандырылмаған
басқару ... ... ... ... ... ... ақша
айналымын үздіксіз нығайту кезінде жоспарды ... ... ... ... да ... шаруашылықтың аймақтық жүйесінің дамуы мен
қызмет етуіне кешенді әлеуметтік – экономикалық ... ... ... қажет, ол механизм мыналарды қарастыруға тиіс:
- аймақтық экономикалық мүмкіндігінің ... ... ... ... ... ... болуы;
- аймақтық жүйенің барлық тармақтарының тепе – тең болуы;
- аймақтық әлеуметтік – ... ... ... ... және материалды – техникалық қамтамасыз ету;
- әлеуметтік саланың дамуының нәтижелілігі мен аймақтың шаруашылық
қызметінің ... ... ала ... бюджеттік жоспарлауды қайта
құру;
әрбір өндірушінің жағдайының жақсаруы әлеуметтік мәселелерді шешуге
байланысты болады. Аймақтық ... ... ... кеңейтілген өндірістің бүкіл процессі көрінуі ... ... ... ... мен ... көп
жақты және қиын жиынтығын анықтау үшін экономикалық көрсеткіштер қажет.
Аймақтың экономикасының ... ... ... ... және тәжірибелік сипатта болады. Және де бұл жүйе ... және ... ... ... ... және ... - тарау. Әлеуметтік – экономикалық дамудың аймақтық жоспарлаудың
теориялық - әдістемелік негіздері.
1.1. Қазақстандағы аймақтық жоспарлаудың ... ... ... ... мен ... ... радикалды
экономикалық реформалардың ғылыми негізделуіне - аймақтық экономика ... ... ... ... - ... ... күштердің
орналасу факторларын және аймақтық дамуды зерттейтін ғылым.
Академик Н.Н.Некрасовтың анықтамасы ... ... ... ... ... ... ... экономикалық жүйесінде және әрбір
аймақта өндіргіш күштердің дамуы мен әлеуметтік ... ... ... ... ... мен ... жиынтығын
зерттейді".
Аймақтық экономика өндіргіш күштерді аймақтық дамуының ... ... ... ... күштердің орналасуы аймақтық
экономиканың негізгі ... ... ... ... ... ... ... байланысты, бірақ
оған қарағанда қолданбалы практикалық ... ... ... географиямен жақындығына қарамастан экономиканың құрамдас ... ... ... ... ... ... мен макроэкономикалық
болжаумен, салалық экономикамен, статистикамен тағы да басқа әлеуметтік -
экономикалық ... ... ... ... ... экономикалық
мәселелермен бірге экологияны ... ... ... ... тағы да ... ғылымдарды қарастырады.
Аймақтың экономикалық және әлеуметтік даму аспектілерін зерттеу Ресейде
ХІХ ғасырда, ал Қазақстанда ХХ ... ... ... ... ... Батыста аймақтық экономика "аймақтық ... деп ... ... ... ... ... ... біртекті
табиғат шарттарын және өндірістік қатынастардың маңыздылығына ... ... ірі ... мен ... ... ... ... экономикалық
қатынастарды қайта құру бойынша іс-шаралар жүйесінде маңызды орын ... ... ... мен ... ... ... ... әлемдік тенденцияға жатады. Аймақтық басқаруға қойылатын негізігі
міндеттерге:
- Республика мен ТМД елдерінде ... ... мен ... ... ... мен ... - ақша, жоспардың
арақатынасы;
- өзін-өзі басқару механизміндегі ... және ... ... ... мен экономикалық арақатынасы;
- аймақтық басқару процесіндегі орталықтанған және орталықтандырылмаған
басқару шешімдерінің арақатынасы.
Басқарудың экономикалық ... ... ... ... үздіксіз нығайту кезінде жоспарды қаржымен қамтамассыз ету
жатады. Сондықтан да жергілікті шаруашылықтың аймақтық ... ... ... етуіне кешенді әлеуметтік – экономикалық ... ... ... қажет, ол механизм мыналарды қарастыруға тиіс:
- ... ... ... ... ... тиімді қызмет етуіне байланысты болуы;
- аймақтық жүйенің ... ... тепе – тең ... ... ...... ... кешенді жоспарын
қаржылай және материалды – техникалық қамтамасыз ету;
- әлеуметтік саланың дамуының нәтижелілігі мен ... ... ... ... ала ... ... ... қайта
құру;
- әрбір өндірушінің жағдайының жақсаруы әлеуметтік мәселелерді ... ... ... ... аймақтың өндірісітік және өндірістік емес
сфералар жиынтығы мен ... мен ... ... ... ... ... етуі ... Соның ішінде:
- республикалық стратегиялық тұжырымдардың әлеуметтік – экономикалық
даму жағдайына біртұтас мақсатты бағыттанушылық;
- жергілікті өзін - өзі ... ... ... және ... ... ... әлеуметтік – экономикалық, құрылыс – инвестициялық және ... ... ... ... ... және біртұтас
мамандануын қадағалау;
- аймақтық басқару ме жоспарлаудың тікелей және ... ... ... ... ... және ... - несиелік негізіне
территориялық әкімшілік білім беру.
Аймақтық басқару органдарының экономикалық компетенциясын ... ... ... ...... дамуымен байланысты
болса, аймақтық органдар кәсіпорын коллективімен бірлесе отырып шешімін
табуы қажет, ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Аймақтық саясат механизмдерін жүзеге асыру, соның ішінде әлеуметтік
–экономикалық ұдайы өндірістің қоршаған ортамен тепе ... ... ... ... ... арнайы мемлекеттік бағдарламалар
жасап нақты аймақтардың дамуының өзекті проблемалары шешімін табуы қажет.
Шағын және орта ... ... екі – үш ... ... ... ... Жалпы жағдайдың экономикалық
тоқырауы, инфляцияның ... ... ... ... ... пен ... түрлерінің сұранысының төмендеуі ... ... алып ... ... әсерінен қала және ауылды аймақтарда
жұмыссыздықтың белең алуына, жоғары кадрларымыздың ... елге ... ... халықтың тұрмысының төмендеуіне алып келді.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Сондықтан экономикалық механизм
келесілермен қалыптасу керек:
- аймақ - ... ... ... және ... ресурстары, ғылыми-
техникалық, қаржы-несиелік, несие және әлеуметтік байланысы ... ... ... ... бұл ... ұдайы өндіріс пен еңбек ресурстары, қаржылай айналыммен
ұлттық байлықтың жартысы, үйлестіру, айырбастау, тұтынушылар өндірісі
іске асады ;
- ... ... ... ... ... ... орындаушы органдардың бірігуіне әкеледі ;
- аймақтың табиғи құзіретіне жоспарлау, қаржыландыру, ... ... ... ресурстарын жетілдіру жатады.
Экономикалық механизмге деген қажеттілік ... ... ... ... ... біртұтастығын сақтауын қажет етеді.
Сондықтан, экономиканы дамыту ... ... да бір ... ... ... ... материалды және мәдени тұрмысын қамтамассыз
етуімен бағалануы тиіс. ... даму ... ... үй ... халықтың рухани қажеттілігін қамтамассыз ету арқылы еңбек етуіне
әсер етеді. ... ... ... ... ... ... теңдігін ұстау маңызды болады. Ол ... пен ... ... ... ... жергілікті өзін - өзі басқару органдарының
экономикалық жүктеулерді тарату арқылы әлеуметтік әділеттілікті тудыруы
қажет. Дәл осы ... ... ... ... ... ... ... Бұл республиканың демаграфиялық жағдайына ... ... ... демеу жасайды және көп еңбек ... ...... ... ... жол ... Сонымен
бірге әлеуметтік бағдарламалар екі маңызды қаржылық ресурстарды қамтиды.
Олар: қаржы – несие жүйесі және ... ... ... ... ... ... мен ... ресурстарының төлем ... ... ... ... барлық экономикалық жүйе түйіндерімен қамтамассыз етуі,
нарықтық жүйенің ... ... ... етуі ... ... ... ... басқару мен жоспарлау келесідей жағдайларда
жүргізіледі:
- кәсіпорын – ... ... ... көзі ... ... ... ... сәйкес жүргізіледі. ... ... ... ... ... және өндіріс-технологиялық
даму шартына араласпауы аймақтық кәсіпорындардың әлеуметтік- ... ... ... ... ... ... шаруашылық субъектілердің есеп принціпі мен
экономикалық есептертің эквивалентті ... ... ... ... ... ... ... қалыптасуы кәсіпорын мен ұйымдардың жұмысының
тиімділігіне байланысты ... ... - ... ... ... жаңа ... ... сәйкес жүргізілуі керек.
Аймақтық жоспар алдындағы ... ... ... ...... ... комплексті жоспарының ғылыми деңгейін
арттыру жатады. Жоспар алдындағы зертеулер маңызды ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік – экономикалық даму перспективасын негіздеуге:
- аймақтың дамуының мүмкін болатын қарқыны, деңгейі мен құрлымдық алға
жылжуының мақсатты бағытын анықтау ... ... ... ... және ... дамуын
ұзақ мерзімді мақсатына қол жеткізідегі ролін бағалау;
- арнайы бағдарламаларды дайындауды қажет ететін ... ...... ... да ... мәселерді анықтау
қажет;
- табиғи ресурстарды пайдалану бағыттары мен жағымсыз құбылыстардың
алдын алу ... ... ... ... ... ... зерттеулер жүйесінің маңызды
элементіне демографиялық жағдайды болжау. Ресурстық потенциалдың ... ... ... ... ... ... энергетикалық шаруашылықтар жатады. Комплексті жоспар ... ... ... олар жеке болжауларды пайдалануға негізделеді.
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық жоспарын жүзеге асыру барысында мына
төмендегі міндеттерді орындау қажеттілігін қарастырылады:
- ... пен ... ... ... ... ... өзара байланысты дамуы негізінде жалпы мемлекеттік
деңгейден ... ... ... ... ... ... өндірістік қорлар, еңбек, су, жер және ... да ... ... ... ... кәсіпорындардың, ұйымдардың және фирмалардың тиімді жұмыс
істеуі үшін мемлекеттік реттеу мен әлеуметтік ... ... ... аймақтық халқының өмір сүру жағдайын тұрақты түрде ... ... - ... тұрмыстық және басқа да қызмет ... ... ... ... ... ... барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың
қоршаған ортаны қорғау мен ... ... ... ... ... ... пропорциясының негізгі көрсеткіштері мен
әдістері.
Аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының ... ... ... ... ... ... қажет. Территорияның
экономикасының дамуындағы құбылыстар мен ... көп ... және ... ... үшін ... ... қажет.
Аймақтың экономикасының жоспарына қажетті көрсеткіштер жүйесі
әдістемелік және тәжірибелік ... ... Және де бұл жүйе ... және аймақтың экономикасының жоспарлы объектілерін және шекараларын
анықтайды.
Табиғат ресурстары, ... ... ... есептеледі.
Аймақтың маңызды экономикалық ресурсы негізгі қорлар болып табылады,
(өндірістік және өндірістік емес) негізгі ... ... ... ... ... өнім өндіруді қосымша капитал салмастан-ақ
жоғарылатуға мүмкіндік береді. Қолданысқа өндірістік емес негізгі ... ... ... ... ... ... береді. Негізгі
өндірістік және өндірістік емес ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Бұл үшін келесідей көрсеткіштер қолданылады:
- негізгі қорлардың құрылымының көрсеткіштері, негізгі қорлар құрылымы
өндіріс ... ... ... ... да ... ... ... ала отырып, әр салаға жекелеп бағыттылуы
тиіс.
- Негізгі қорлар қозғалысының көрсеткіштері, яғни негізгі қорлардың
жалпы және ... ... ... ... көрсеткіші;
- қор, энерго- механикалық қаруланудың көрсеткіші.
Аймақтық өндіріс процестің ... ... ... ... ... ... ... ретінде экономика дамуының
бағыттарымен жалпы ... ... ... ... ... көптеген тапсырмалардың шешілуіне еркін территориялық жоспарлауды
қолданылады. Бірінші кезекте ... ... ... ... ... қызметтер мен өнімдердің жиынтық көлемін анықтауға
мүмкіндік береді. Бұл тапсырманы аймақтық экономикалық өсуін ... ... ... ... ... ... Атап айтсақ:
ЖҰӨ-нің адам басына шаққандағы өсімі және шынайы ... ... ... ... байланысты экономикалық өсудің көрсететін
статистикалық көрсеткіш ЖҰӨ өсімінің жылдық ... ... ... ... .
Қоғамның жағдайының экономикалық негізгі көрсеткіші ЖҰӨ болып
табылады, яғни жыл ... ... ... ... ... мен ... ... бағасы. Сонымен қатар, азаматтардың
аймақтағы және шет елдерде жасаған ... ... ... жылдық
көлемі есепке алынады. Жалпы ұлттық өнім ... және ... және ... емес ... ... ... ... деп аталатын барлық тауар және қызмет өндірушілердің
қосымша бағалардың суммасын білдіреді. Резиденттер – ... бір ... ... бұларға аймақта бір жылдан аз уақыт тұратын шет ел
азаматтары жатпайды.
Егер де ... шет ... ... ... ... және берілген
аймақта шет ел инвесторларынан алынған факторлық кірістердің айырмасын
қоссақ, ЖӨҰ ... ... ... + (ФК І- ФК ІІ) = ЖҰӨ
ЖҰӨ мен ЖІӨ (арасындағы) өзара айырмасы ЖІӨ-нің жалпы ... Ғ ... ... ЖҰӨ ... ... ... болатын ағымдағы нақты көлемін
табу үшін ... ... ... ... тазалау, ЖҰӨ-нің ... ... ... ... ... ... ... ЖҰӨ мен нақты
ЖҰӨ-нің ар қатынасы ... ... ... ЖҰӨ-нің жоғарылаумен
сипатталады және ол ЖҰӨ-нің дефляторы деп аталады. ... ... екі әдіс ... ... бойынша ЖҰӨ белгілі бір ... ... ... ... жиынтығы ретінде
сипатталады.
2. Кірістер бойынша ЖҰӨ жеке ... мен ... ... ... білдіреді (еңбек ақы, пайыз, пайда және
рента). ЖҰӨ-нің құрамына сонымен қатар көпшілік органдағы ... ... жеке ... ... ... ... кірістері бойынша жалпы ұлттық өнім жалдамалы жұмысшыларды
еңбек ақысынан, ... ... ... ... ... ... корпарациялық пайдасына салынатын
салықтардан кәсіпкерлікке салынатын ... ... ... көрсеткіштердің қатарына ЖҰӨ мен ЖІӨ-нен ... ... ... ұлттық кіріс ) кіреді. Ол ЖҰӨ- мен амартизация айырмасымен
сипатталады.
ТҰК =ЖҰӨ- ... ... ... –ТҰК пен жанама салық арасындағы айырма ... ТҰК- ... ... ... ... ... табыс ) = ҰТ-(табыс салынатын табыстар + ... ... ... )+ ... ... - ЖҰӨ-ге қарағанда нақтырақ көрсеткіш, өйткені ол амартизацияны
есепке алады.ТҰК көмегімен ... ... ... ... ... , қолдана алатын өндіріс көлемін анықтауға болады.
ҰТ - еңбек ақының жалпы ... ... ... мен ... ... үшін ... бұл үшін ТҰК- тен ... ... ... алып ... ... ... есептеуді мәні
мынада : Мемлекет көптеген органдардан мұндай жанама салықтарды ала отырып
өндіріске ештеңе салмайды.
ЖТ- ... ... ҰТ- ... ол ... ... ... ... және де
ол трансферттік төлемдерден құралады.
ЖҰӨ көрсеткіші ... ... ... көлемін ақшалай өлшеуге
мүмкіндік береді. ... та ЖҰӨ ... ... ... ... Бұл келесі жағдайлармен түсіндіріледі, барлық елдерде дерлік
қоғамның экономикалық жағдайын жоғарлататын аурулар мен балаларға ... беру ... ... ... ... ... ... экономикалық заңсыз көңіл көтеру орындары, рэкет есірткелер
өндірісі мен сауда ... ... ... нәтижесі кіргізілмейді.
Сондай-ақ ЖҰӨ құрамына қоғам жағдайын жоғарлататын, бірақ нарықтық сипатта
болмайтын үй жұмыстары ... ... ... ... және аяқ ... жөндеу т.б).
Экономикалық өсімді болжамдаудың теориясы мен тәжірибесінде экономика-
математикалық модельдеу кеңінен қолданылады. Бұл модельдерде өндіріс көлемі
қолданылатын ... ... ... және ... ... ... байланысты функциясы ретінде сипатталады. Факторлардың
шекті өнімділігі ретінде берілген өндіріс ... әр ... ... ... көлемінің өсімінің көлемі түсіндіріледі. Шекті
өнімділік ... ... ... ... ... факторларының
қатынасымен есептеледі.
ЖҰӨ (ЖІӨ) –ді белгілі бір формасын сипаттау үшін ұлттық есеп ... ... ... екі ... бар. ҰТ пен ЖҰӨ-нің қозғалысын
сипаттайтын жиынтық есептері және өндіріс ... ... ... ... ... ҰЕЖ-нің маңызды сипаты - екі
жақты жазу принціпі. Бұл дегеніміз әр ... ... ... ... ... ... да бір жағына ресурстар ретінде және ... ... ... ... ... Барлық операциялар материалды
қаржылық баланста көрсетіледі.
Қазіргі кездегі жоспарлау мен ... ... ... және ойға негізделеген модельдер деп екіге бөлуге болады. ... өз ... ... және ... ... ... ... модельдер - материалды объектілерді ... ... ... ... ... мен ... ... табылады.
Белгілер модельдерінің қазіргі кездегі қолданылатын логика- математикалық
модельдер - олар зерттеліп ... ... ... ... және ... тұжырымдамалар жүйесімен сипатталады.
Стратегиялық жоспарлау мен болжамдауларда қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... мен болжамдаудың қазіргі кездегі тәжиребесінде жинау, тұтыну
және өндіріс элементтерінен құралған ... ... ... ... кеңінен қолданылады.
Экономикалық балансы елдегі және аймақтағы экономикалық статистиканың
координация құралы ретінде танылады. Оның көлемімен ... ... ... ... ... ... ... жіктемелер
мен анықтамалар беріледі.
Жалпы экономика өндірісте қолданылатын тұтыну заттары мен ... ... ... ... ... ... ... өндірістік және ... ... ... ... мен ... ауыл
шаруашылық өндірісі мен өнеркәсіппен құрылыс арасындағы өзара ... ... ... ... ... - техникалық прогресс пен
қоғамның қажеттілігіне байланысты үнемі өзгеріп ... ... ... ... ... ... өмір сүру ... жоспарлауда келесідей
көрсеткіштер қолдану қажет:
- халықтардың кірістері;
- қоғамдық тұтыну қорлары;
- (тұтыну) ... ... мен ... емес ... тұтыну;
- халыққа әлеуметтік мәдени және тұрмыстық қызмет көрсету.
Еркін аймақтық жоспарлауда бұл көрсеткіштер топтары халықтың өмір ... ... ... ... ... ... ... және экономикалық дамуының сандық және сапалық параметрлері мен
жалпы қатынастары түрінде ... ... ... ... ... конституциясында
аймақтарды топ бойынша бөлу типологиясы қабылданған. Мемлекеттің ... ... ... үшін ... үш тобы ... топ - Мемлекеттің орташа ... ... асып ... бар ... топ – ... орташа кірістерінің көлеміне жуық кірістер ... топ - Жан ... ... кірістердің өте төмен деңгейімен
ерекшеленетін аймақтар.
Жүргізіліп жатқан типологияға ... ... ... ... ... 1-ші және 2-ші ... ... кіреді.
Ал 3-ші топ аймақтары ... деп ... ... ... ... өте ... ерекшелігін артта қалған
облыстар мемлекеттік қолдау көрсету үшін үнемі бақылауда болуы тиіс.
Аймақтық ... ... ... бойынша топтардың құрамы үнемі
өзгеріп отырады.
1.3. Тұрақты әлеуметтік - ... даму ... ... өндірістің мүлдем құлдырауына ұласқан экономикадағы дағдарыс
Қазақстан ... мен оның ... ... ... сыр ... бұзылу қырларын ашып көрсетті. Нарықтық
жағдайда аймақтық дамудың көптеген процестері ... мен ... ... Аумақтық шаруашылық жүргізу міндеттері мен проблемалар ең ... ... - ... ... айырмашылықтарға, екіншіден,
саяси сипаттағы себептерге байланыста едәуір дәрежеде күрделеніп барады.
Нарықтық қатынастарды қалыптастырудың аймақтық ... ... ... ... ... тұтыну рыногының және өндіріс кұралдар рыногының калыптасуына әсерін
тигізетін, сондай-ақ аймақтық үдемелі өндіріс процесінің барлық фазаларына
белсенді ықпал ... ... ... ... айқыңдайтын және жекелеген аймақтық жүйелерде
өндіріс шығынына, баға белгілеуге және сұраныс пен ұсыныс ... ... ... ресурс факторы;
-тұтыну рыногының ауқымдылығын айқындайтын демографиялық фактор,
ақшалай ... ... мен ... ... бар ... ... рыногымен, аймақтың әлеуметтік құрылымымен тікелей байланысты;
- аймақтық экономикалық ... ... ... ... ... мен ... географиясы мен кұрылымына, жұмыс орындарының
техникалық-экономикалық сипаттамасына және ... ... ... ... ... ... байланысқа ықпал ететін аймақтың
экономикалық құрылым ... ... ... ең ... бағыттарының бірі мемлекеттік
меншікті мемлекет иелігінен алу мен ... ... ... ... ... ... төрт ... бағыт бойынша
жүргізіледі:
- шағын жекешелендіру, ... ... жеке ... ... және ... ... жекешелендіру. Нақты нарықтық
катынастар калыптастыру түрғысынан осы ... ... ... ... ... ... ... и Туш" ... ... банк пен ... ... даму ... ... жүргізілген зерттеу жекешелендірілген объектілерде жұмыспен
қамтудың едәуір (20 процент) ұлғайғанын, жекешелендірілген объектілердің
дамуы, ... ... (80 ... ... иелері), жалдамалы
жұмысшылар енбек ақысының артқаны (пікірі сұрастырылғандар 80 процент),
мемлекеттік объектілермен салыстырғанда біртектес ... ... мен ... кемігенің көрсетгі (72 процент).
Қазақстан Республикасы ҰҒА Экономика институты филиалының ... ... ... ... бірге жүргізген осындай зерттеу және
меншік иелерінің жағдайы оншалыкты мәз емес екенін көрсетгі. Өйткені ... ... ... тап ... ... жекешелендіру
нәтижелері қаншалықты санқилы және карама-кайшы болғанымен, республикада
инвестицияланған капиталдың ... ... ... үшін ... ... ... ... тобының калыптасқанын атап көрсету керек.
Экономист-ғалымдар мен практиктердің бірлескен күш-жігерімен Казақстан
Республикасының аймақтық стратегиясының концепциясы әзірленіп, оны ... ... ... ... болатын. Бұл концепцияны әзірлеудің алғы
шарттарын негіздей келіп, мына жағдайлар ескерілді:
- аймақтарды әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... деңгейімен сапасы бойынша саралау;
- жұмыссыздық деңгейі мен ... ... ... ... орналастырудың нақты мүмкіндіктері бойынша аймақтық айырмашылықтар;
- шағын және орташа қалалардың проблемалары және белсенді мемлекеттік
қолдау;
- республиканың артта ... ... ... ... ... және ... аткарушы органдардың әлеуметтік-экономикалық
дамуды реттеу жөніндегі қызметтерінің аражігінің айқын ажыратылмауы.
Концепцияда аймақтық саясаттың ... мен ... және ... ... ... ... ... экономикалық реформаларды жүзеге асыру ... және ... ... ... осы қауырт салада ең
жақсы нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін өте ... шара ... ... - ... ... ... ... аймақтардың қазіргі таңдағы
әлеуметтік - экономикалық жағдайына талдау жасау
2.1. Қазақстан Республикасындағы аймақтардың әлеуметтік - экономикалық
дамуының негізгі тенденциялары
Мемлекеттің даму барысында ... және ... ... ететін
органдардың арта түсуі жергілікті тар мағынада қалып қоймай, дүние жүзілік
тенденция ретінде ұсынылады. Оған мынадай көптеген ... әсер ... :
- ... ... жағы және адам ... ... роль ... аймақтардың өзара байланыстарының едәуір ұлғаюы;
- еңбек ресурстары жылжымалығының күшейе түсуі;
- аймақтардың өндіріс құрылымы мен ... ... ... ... ... ... әрі оның ... түсуі мен халықаралық
маңызының артуы үдейеді.
Бұл тенденцияның ... ... ... пен ... арасында
басқару функцияларын қайта бөлу , қайта қарастыру ... ... ... ... мен ... өзін ... ең жақсы үйлесімін көздейді.
Әрбір мемлекетте екі түрлі территориялық құрылымдар бар. Олар ұлттық
деңгейден төмен. ... - ... ... ... және ... ... ететін органдар мен басқару. Екіншісі – ең төмендегі (негізгі)
әкімшілік-территориялық құрылымдар және жергілікті басқару органдары.
Аралық ... ... ... ... ... - дербестік өмір
сүру мүмкіндігі. Оның ... ... ... ... ... және
территориялық бөлімдерге әкімшілік бақылау жүргізу.
Сонымен, аралық орган ... - ... ... ... Олар өз ... өз ... ... тәуелсіздік
қағидалар негізінде жүргізуге тырысады.
Жергілікті билік жүргізетін- ол төменгі әкімшілік органдар. Олар ... ... ... ... аудандарда іске асырады.
Аралық және жергілікті билік органдары қаражаттандырудың негізгі үш
кіріс көзі бар: ... - ... ... ... ... салықтық емес табыстар, ... да ... ... ... ... т.б.); субсидиялар - пайызсыз берілетін ақшалай
жәрдемнің түрі.
Барлық деңгейде бюджетті ... мен ... ... ... ... өкілеттілігін арттыру қажет. Республикалық және
жергілікті әрекеттестік тиімділігін қамтамассыз ету келесідей ... ... ... ... ... ... ... қамтамассыз ету, соның
мүдделі пайдалануын бақылау тетіктерін әзірлеу ;
- ... ... ... ... ... аймақтардың ерекшеліктерін ескере отырып білімге, денсаулық
сақтауға, тұрғындарды әлеуметік ... ... ... тәжірибеге енгізу;
- экономикалық даму жағынан артта қалған аймақтар мен дағдарысқа
ұшырағын ... және орта ... ... ... ... ... үшін салық, кеден және т.б. ... ... ... қойып зерттейтін мәселелердің бірі - аймақтық басқарудың әдістерін
жетілдіру. Бұл мәселе өзін - өзі басқару мен тығыз байланысты. Жетілдірудің
негізгі ... бірі - ... ... көшу ... ... ... көптеген өкілеттік беріп жатыр. Нақты айтқанда қаржының
бірталай ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Аймақтық басқарудағы күрделі мәселелерге әлеуметтік – экономикалық
әрекетестіктің үш түрін жедел дамыту үшін функциялар мен ... ... ... аймақтық – салалық өзара байланыстар ... және ... ... ... ... ... т.б);
ә) салааралық байланыстар (салааралық өндірістің дамуы, ресурстарды
қайта пайдалану, ... ... ... ... ... қарайтын кәсіпорындарда өндірісті дамыту (жоспарларды
үйлестіру, ... ... ... ... ... ... өндіру).
Қазақтсанның әлеуметтік – экономикалық дамуы, келешектегі өрлеуі
көбінесе оның ... ... даму ... ... ... ... ... қалыптасқан күрделі аумақты, өз
ерекшелегі мол ... ... (1 ... ... ... ... топталу дәрежесі.
(Балдық өлшеммен)
1 кесте
|І топ: 3,2 -5,73 |ІІ топ: 6,25 – 6,98 |ІІІ топ: 8,02 – 8,75 ... ... ... |Шығыс Қазақстан |
|Атырау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан |
|Қостанай ... ... ... ҚР аймақтық саясаты: экономикалық механизмдерді жүзеге асыру. //
жауапты редакторы М.Б.Кенжегузин – Алматы 1998, 10 – бет.
Оның көлемінде ірі-ірі ... ... шешу ... ... ... орталықсыздандыруды пайдалана ... ... ... және оны тез ... ... мол. Экономикалық,
әлеуметтік саясаттық процестердің қандай жағдайда өтіп ... ... ... ... тез пайдаланып керекті басқару ... Бұл ... ... ... ... әртүрлі аудандарда арнайы тәсілдерді жасау арқылы
олардың толықтай потенциалды мүмкіндіктерін ашу мақсатында ... ... ... ... ... төрт ... бөлінеді.
Бірінші топ- стратегиялық сипаттағы минералды ... ... және де ... өндірістік потенциалдың қарқынды дамуының
жоғары импульсі бар облыстар.
Бұл ... ... ... дағдырыстан шығару және
тұрақтандырудың рөлі ... Олар ... ... ... топ- ... ... потенциалды ауыр индустриалды
салалардағы ашық көрсетілген мамандандыру жоғары технологиялық ... ... құру үшін ... ... ... мен жағдайлары
бар облыстар.
Бұл негізінде қаржы ... мен өзін өзі ... ... ... ... ... ... қорлардың тозуы, дағдарысты экономикалық
және экологиялық жағдайлардың болуын назарға алу ... топ- АӨК ... ... ... салаларында маманданған
облыстар олар республикада азық түлік қорларының ... ... топ – ... ... ... ... ... техника-технологиялық жағдайлармен экономикалық ептілік
мүмкіндіктерінің ... ... ... ... ... өте ... және де экономикадағы дағдарыстағы аудандар
мен көрсетілетін дипрессиялық облыстар.
Аймақтық саясаттың тұжырымдамасы шеңберінде ... ... ... ... ... бірі ... ... жүйесі қолданылады. Осы
жүйе арқылы ... ... ... ... ... ... алып
отыруға болады. Бұндай жүйе үкіметке мәселелерді шешуге ықпал ... ... ... ... ... салмақ
орталығын аймақтар деңгейіне дәйіктілік пен ауыстыру және ... ... ... ... ... аймақтық өзін-өзі
басқарудың қағидаларын дамыта отырып жүзеге асыру керек.
Жергілікті атқарушы органдарға ... пен ... ... ... және орта ... дамыту, жұмыс істемейтін өндірістерді
қайта құрылымдау және бөліктеу ... ... оның ... ... ... ... және тарату рәсімдерін
жүзеге асыру мәселелерінде міндеттер мен ... шешу ... ... ... ... және ... ... ынталандыра
отырып, қаржы, білікті еңбек, инвестициялар және жаңа ... ... ... аралық бәсекелестікті күшейтуі көзделуі керек.
Жергілікті атқарушы органдарға дәйекті ... ... ... ... ... және жұмыс орынның көзі ретіндегі тиімді жұмысы
үшін жауапкершіік жүктеледі. Осы жағдайларда ... ... ... аймақтардаң инвестицияларды тартуға, жаңартуға және жеке негіздегі
жаңа құрылысқа жауапкершілігі артатын ... ... ... ... мен ниеттерге сәйкес алдағы кезеңде аймақтағы
өндірістік күштердің ... жеке жеке ... ... республикамыздағы барлық аймақтарын сипаттаудың қажеті
жоқ. Мысалға кейбір аймақтарды алсақ та ... ... ... ... ... және ... өңдеудің көлемін арттыру. Мұнай
машиналарын жасауды химия және ... ... ... ... ... - балық өнеркәсібін дамыту көзделген.
Алматы облысында ... ... ... ... ... және АЭС
құрылыстарының әлеуметтік және техникалық – экономикалық негіздемесін
орындау. ... ... мен ... ... құрылыс материалдары
өнеркәсібін сондай-ақ бұхаралық ... ... ... ... ... ... кезекте су миллиорациялық жұмыстарына
байланысты интенсивті технологияларына байланысты игеру. Көкөністер мен
жемістер ... ... ... және сақтау жөнінде мамандануды күшейту
белгіленген. Сондай-ақ басқа да өндіріс орындарының дамуы қарастырылған.
2.2.ОҚО-дағы әлеуметтік сфераларының ... ... даму ... ... ... ... дамуының қорытындысы
экономиканың ... ... ... кешенінің, шағын
кәсіпкерліктің және әлеуметтік саланың түбегейлі ... ... ... өсу ... ... ... Сонымен, 2003
жылы жалпы өңірлік өнім көлемі 2002 жылмен салыстырғанда 10,5 пайызға артты
және 235 ... ... ... жылы ... өнімдері 120,4 млрд.теңгені, оның физикалық ... 2002 ... ... салыстырғанда 109,8 %–ды құрады. Өнеркәсіп
көлемінің артуына ... ... ... ... ... (2 ... 2003 жылы ... дамытуға - 11,3 млрд.теңге ... ... ... ... жылы ... тұрған кәсіпорындарды іске қосу, жаңа кәсіпорындарды
ашу, жаңа өнім ... ... ... ... 41 ... ... ... аса жаңа жұмыс орны ашылды. 2003 жылы ... ... ... қоса ... 120,4 ... ... өндірілді және физикалық
көлем индексі 2002 жылмен салыстырғанда 109,8% құрады.
Қаржылық емес корпорация ... ... 2003 ... ... ... ... ... жылмен салыстырғанда 10,7% артты, оның
ішінде өңдеу ... – 10,7%, ... ... – 11,5%, ... өндіру мен газ бен суды таратуда саласы 5,2% (3 кесте).
Оңтүстік Қазақстан облысы өнеркәсіп ... өнім ... ... |2002 ж |2003 ж ... бойынша барлығы |100 |100 ... ... |4,3 |3,9 ... ... |86,4 |88,0 ... ... ... газ бен суды ... |9,3 |8,1 ... ... ... ... ... ... артуы арқылы
қамтамасыз етілді (2002 жылғы қаңтар-желтоқсанына 10,7%), жалпы көлемінің
88%-ы өңдеу өнеркәсібінің үлесінде. Онда 85,8 ... ... ... ... ... өсуіне мұнай өнімінің (физикалық
көлемнің индексі 115,4% құрады) артуы көмегін тигізді, оның саладағы көлем
үлесі 43,4% ... жылы ... ... бензин – 872,6 мың тонна немесе бұл
2002 жылдың деңгейіне 108,9% болды, ... ... – 1233,8 мың ... ... – 1359,3 мың тонна (109,2%), авиакеросин – 213,3 мың ... ... өнім ... 2002 ... деңгейінен 25,2%
төмендеді. Облыстық статистика басқармасының ... ... ... ... ... себебі, „Южполиметалл” ЖАҚ шикізаттың
жеткіліксіздігі болып табылады. Сонымен қатар, 2003 ... ... ... ... 13,7%-ға өскені байқалады.
Тоқыма және тігін өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 22 млрд. теңгені
құрады, бұл 2002 ... ... ... 2,3% ... бұл ұзын ... ... (87,7%-ға), ерлердің жұмысшы киімі (43,1%-ға), шұлық
(67,2%-ға), мақта талшығы (3,9%ға) ... ... ... ... ... өндіріс көлемі 17,9% артты. Өсім ... ... ... ... болды (2002 жылдың деңгейінен - 12%).
Өңдеу өнеркәсібінің жағдайы, оның даму ... ... ... мен ... ... ... ... басты элементтерінің
бірі. Облыста 2003 жылы азық-түлік өндірісі, сусындар мен темекі өнімдерін
қоса есептегенде, ақшалай көрсеткіште 16633,8 млн. ... ... бұл ... ... 14,7% артық. Ауыл шаруашылық өнімін өңдеу көлемінің
өсімі келесідей азық-түлік өнімдерінің түрі бойынша ... ет ... еті (5 есе), ... өнімдері (2,2 есе), өсімдік майы (25,3%), өңделген
көкөністер немесе консерванттар (59,3%), жүзім ... (55,1%), ... ... ... сусындар (2 есе), минералды су (17,9%).
Құрылыс ... ... ... ... ... көлемі,
2002 жылдың деңгейінен 19,9% өсті, кәсіпорындармен 3176,4 млн. теңгенің
өнімі ... 2003 жылы ... ... ... ... - 27,3%
(476,9 мың тонна шығарылды), әк - 34,8% (21,2 мың ... ... ... ... (83,5 мың ... ... жасалған жиынтық құрылыс конструкциясы –
2,3 есеге (34 мың тонна) артты.
Машина жасау саласында өндірістің өсім ... ... ... ... өндірісі, 2002 жылға қарағанда 20,8% артты, бұл ... ... ... шеңберіндегі отандық ірі тұтынушылармен,
әсіресе ... жол ... үшін ... ... ... газ ... келісілген келісімге байланысты болды.
2003 жылы 10,6 млрд. теңгенің импорталматыру өнімі жіберілді, бұл 2002
жылғыдан 8,2% жоғары.
Электр энергиясы, газ бен суды ... мен ... ... ... 5,2% өсуі ... Алайда, суды тарату және тазалау, жинау
бойынша 10,6% ... ... ... жаңа ... ... ашылуда. Жылдың басынан
облыстың 41 кәсіпорнында жаңа кәсіпорындарды іске қосу, әрекеттегілерін
ұлғайту, жаңа өнім түрлерін ... ... ... 3217 ... орны ... ауданында тоқтап тұрған шарап және шарап өнімдерін шығаратын
“Жүзім” ЖШС кәсіпорны 51 жұмысшы орнымен іске қосылды.
Шымкент ... ... ЖАҚ ... фосфор тұздары мен
қышқылының өндірісі), мұнда 130 адам жұмысқа ... және ... ... ... өндірісі) кәсіпорындарын 30 жұмысшы орнымен іске
қосуға байланысты дайындық жұмыстары жүргізілуде, ... и Со” ЖШС ... ... ... ... ... ... материалдарын өндіретін
164 жұмысшы орнымен «Бритекс Лайнң ЖШС іске ... ... ... ... АҚ ... ... ... адамға, “Химфарм” ААҚ дәрі-дәрмек өндірісі (110 адамға), “Шымкентцемент”
ААҚ портландцемент өндірісі (16 адамға), «Адалң ЖШС (13 ... жіп ... ... ... ... қаласындағы “Южполиметалл” ЖАҚ КБК
біріктіріп ажыратқыштар (10 ... және тас ... ... ... ... ... ... ЖШС мақта талшығы (30 адамға),
Сарыағаш ауданындағы “Алекс” ЖШС және “Курорт-Барс 2030” ... су ... ... АШК ... шығаратын (20 адамға) өндірістері ұлғайды.
Созақ ауданындағы “Теріскей” ЖАҚ кен алу (10 ... ... ... ... ... (20 ... және Қазагропром НАК “Орталық РБ” қосымша
(42 адамға) ... өнім түрі - ... ... ... ЖШС ШБ (25 ... ... ... ЖАҚ металл мырышын шығаруға (125), ... ... ... ... ... ... (70 ... тартылды, тротуар плиткасын шығаруға УПП КОС.
Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі ағымдағы ... 83,1 ... ... бұл 2002 ... салыстырғанда 3,5% артық, оның ішінде ... ... – 24,4 ... 5,1%, егін шаруашылығы – 58,7 млрд. теңге
немесе 2,8%. (4 кесте)
2003 жылы 497,4 мың ... ... және ... ... ... ... жылмен салыстырғанда 90,4%.
Шаруашылықтың барлық санаты бойынша майлы дақылдар 76,4 мың ... ... бұл 2002 ... ... артық, мақта – тиісінше 387,7 мың
тонна немесе – 7,6%, көкөніс - 418,3 мың тонна немесе – 4,7%, ... ... ... ...... ... бақша дақылдары - 16%-ға кеміп немесе 244,6 мың тоннаны
құрады, жеміс-жидек – 4,6% немесе - 45,7 мың ... ... ... немесе
19,3 мың тоннаны құрады.
2004 жылдың өніміне күздік дақылдарды 180 мың ... ... ... ... ... ... ... көлемде күздік тұқыммен
толық қамтылған. Күздік егіс 162,1 мың га ... ... ... ... мың гектар жер жыртылды немесе межеленген тапсырманың 64%.
Облыс бойынша шаруашылықтың барлық санаты бойынша мал шаруашылығы өнімі
өндірісінің өсімі және мал мен ... ... ... ... ... жылы ... барлық санаты бойынша тірідей салмақтағы ет
өндірісі, мал және құс – 112,3 мың ... ... бұл 2002 ... 103,5%, сүт – 428,5 мың ... ... 106,6%, ...... дана немесе 121,6%.
Мал мен құстың барлық түрінің саны 2004 жылдың 1 қаңтарына ірі қара мал
басы - 520,3 мың бас немесе ... ... ... 112,6%, ...... бас ... 136,2%, қой мен ешкі – 2457,7 мың бас немесе 109,5%, ... ... мың ... 108,7%, түйе – 12,7 мың ... 106,0%, құс – 1953,7 ... ... ... жылғы 1 қаңтарға облыста 44 мыңнан аса ауыл шаруашылық тауар
өндірушілері әрекет ... оның 43161 ... ... шаруашылықтары және
1043 ауылшаруашылық кәсіпорындары.
Облыстағы құрылған 14 ауылдық несие серіктестіктерінің 7 жұмыс істейді,
оның ішінде “Агронесие ... ЖШС АНС, ... ЖШС АНС, ... ЖШС АНС, ... ЖШС АНС, ... ЖШС АНС,
“Казыгұрт-несие” ЖШС АНС және “Түркістан-несие” ЖШС АНС.
Ауылдық несие серіктестері құрылғаннын бері өзінің құрылтайшыларына мал
мен егін ... ... 932,6 млн. ... оның ... 2003 ... 564,8 млн. теңге несие бөлді.
Облыста құрылған 52 МТС-ның қазіргі кезде 46 жұмыс ... ... мың га ... 102,5 млн. теңгенің ауылшаруашылық қызметін көрсетті.
Ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне көмек көрсету үшін 305 ... оның ... 212 – ... ... дайындауға арналған, 50
ауылшаруашылық тауар өндірушілер ... 21 ... ... ... ... ... ... техникамен қамтамасыз ету деңгейін жақсарту
мақсатында облыста құрылған „Жәрдем” МКК-не облыс бюджетінен 150 млн. ... ... ... ... ”МТЗ-Азия-сервис” ЖШС-тік МТЗ-80 маркалы 84
трактор сатып ... ... ... ... ауылшаруашылық тауар
өндірушілеріне ұзақ мерзімге лизинг негізінде сатылды.
Облыста 2003 жылы ... ... ... 193 пункті жұмыс
істеген, онда 50,6 мың бас сиыр ұрықтандырылды немесе 2002 жылға қарағанда
11 мың ... ... ... ... ... ... облыстың барлық аудандары мен
қалаларында індет ауруларына қарсы іс-шаралар ұйымдастыруға 15 ... ... ... ... онда 263 мал ... мамандары жұмыс
істейді.
Одан әрі, ауыл шаруашылығының дамуын таңдаулы тұқым шаруашылығы, жерді
агрохимиялық зерттеу, ... ... ... ... ... ... стансалар құру, тыңайтқыш және жанар-жағар
материалдарын алуды субсидиялау.
Облыста асыл тұқымды мал шаруашылығы мен ветеринарлық ... ... ... ... ... ... Қазақстан территориясының 4,3 % алады, бірақ
халықтың тығыздығы ... ... ... ... 3 есе ... республикасы, оңтүстік және батыс Қазақстанның оңтүстік және
батыс аймақтарының қиылыс аралығында (теміржол, автомобиль) көлік ... ... ... ... ... ... ... соңғы 10 жылда
барлық автокөлік кәсіпорындары таратылды, құрылымды және ... құру ... ... ... арқасында жаңадан құрылған құрылымды
келешекте дамыту үшін және ... ... ... ... шаруашылық
субъектілернен бәсекелестікке қолайлы орта құрылды. Облыс бойынша 48
кәсіпорын, оның ішінде Шымкент ... ... 27 ... ... ... жылы облыстағы көліктің барлық түрлерімен (жекеменшік автокөлік
иелері және көлікке жатпайтын ... ... жүк ... қоса ... - 70,5 млн.тонна жүк (2002 жылдың деңгейіне - 104,3 %) ... млн. ... (101,9%) ... ... 2,1 ... (102,8%) - байланыс қызметі, 296,5
млн.теңгеге (129%) – пошта қызметі көрсетілді.
2003 жылы автомобиль жолдарын жөндеуге және күтіп ... ... – 286,4 млн. ... жергілікті маңызы бар жолдарға – 524,4
млн.теңге жұмсалды. Жоспардағы жұмыстардан бөлек ... ... - 224,4 ... ... ... бұзған жолдарды жөндеу-қалпына
келтіру жұмыстары атқарылды.
Соңғы жылдары облыста кәсіпкерлік құрылымының өсуі байқалуда. 2004
жылдың 1 - ... ... ... ... ... саны ... ... құрады. Өткен жылмен салыстырғанда ... ... 10 % - ға ... ... ... жұмысшылардың 296,5 мыңы немесе 32 %
–ы ... ... ... жұмыспен қамтылған.
Шағын кәсіпкерлік субъектілері тауар өткізу мен қызмет көрсетуден 121,2
млрд. ... ... 2002 ... ... 6,1 % ... ... алды.
Экономиканың өсімі негізгі капиталға бағытталған инвестицияның ... ... жылы ... ... ... 31,2 млн. теңге инвестиция
бағытталған, оның ішінде мына қаржы ... ... ... ... – 3854,0 млн. теңге;
- жергілікті бюджет – 2936,1 млн. ... ... мен ... өз ... – 21074,9 млн. ... ... инвестициясы – 3356,2 млн. теңге.
2003 жылы 7744 оқушы орындық 24 жалпы білім беру ... ... 2600 ... спорт кешені, 200 орынға арналған клубты ... ... ... берілді. Сонымен, қатар, 313,1 мың шаршы метр
тұрғын үй ... ... 1,9 млн. ... ... ... (6 ... ... қуатын, газ бен су өндіру және ... кен ... ... және ... ... ... ... мүліктер
операциясы, тағамдық азық-түлік және темекі ... ... ... басымды бағыттары болды.
Облыста кедейшілік пен жұмыссыздықты төмендетудің 2003-2005 жылдарға
арналған бағдарламасы жүзеге асырылуда, нәтижесінде 2003 ... ... ... ... саны 117,2 мың ... 89,6 мың адамға дейін, немесе
23,5 пайызға азайды.
Соңғы жылдары халықтың экономикалық белсенділігінің артуы ... 2003 жылы ... ... халықтың саны 952,4 мың адамды
құраса, 2004 жылғы, бағалау бойынша, оның шамасы 2,4 пайызға ... ... ... ... 2003 ... ... жұмыссыздар саны 81,5 мың адамды,
жалпы жұмыссыздық деңгейі 8,6 пайызды құрады.
Халықты жұмыспен ... ... 2003 жылы 11868 ... орны ... 1,8 ... артығымен орындалды) құрылып, 11213 жұмыссыз жұмысқа
орналастырылды, 9530 жұмыссыз қоғамдық жұмыстарға қатысты, ... ... ... ... ... 1147 ... ... немесе жоспардың 114,7
пайызы.
Халықтың өз-өзін жұмыспен қамтуы мен жеке ... ... ету ... ... бойынша 435 аз қамтылған азаматтарға жалпы
көлемі 28,6 млн. теңге шағын несиелер, 478 ... ... ... 1068,4 ... 61 ... 200 ... аса қара мал берілді.
Жергілікті бюджет қаржысынан 26,4 мың аз қамтылған отбасының 120,6 ... ... ... 798,1 млн. ... атаулы әлеуметтік көмегі берілді.
Айына бір адамға берілетін атаулы әлеуметтік көмектің орташа жылдық мөлшері
831 теңгені құрады.
4,3 мың ... ... ... 30,6 млн. теңгенің тұрғын үй көмегін ... ... ... үй ... ... ... мөлшері 757 теңгені
құрады.
2003 жылдың аяғында күнкөрістің ең ... ... ... ... ... ... 20 ... күнкөрістің ең төменгі шамасы 4644
теңгені құрады.
2003 жылы халықтың орташа жан ... ... ... ... ... ... (айына орта есеппен 5057 теңге) құрады, бұл 2002 жылғыдан 7,9
пайызға артық. Тұтыну үшін айына орта есеппен жұмсалған табыс 4945 ... Бұл ... ... ... 5817 теңгені, ауылдық жерде - 4468
теңгені құрады.
Облыстағы халықтың өмір сүру ... ... ... ... ... ... талдауы куә бола алады: жыл сайын халықтың
ақшалай табысы орта есеппен 15-20 ... ... және бұл ... ... ... 2,5 ... дейін өскен.
2003 жылы облыстағы зейнетақы алушылардың орташа жылдық саны 154,2 мың
адамды ... ... ... ... 6517 ... ... 2003 жылы
зейнеткерлерге 12079,2 млн. теңге төленді.
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың саны 91,4 мың ... оның ... ... - 57,5 мың ... асыраушысынан айрылғандар -
30,4 мың адам, жас мөлшеріне байланыстылар - 3,5 мың ... 2003 жылы ... млн. ... ... ... ... төленді. Облыста
Қазақстан халқының 13 пайызы, яғни республиканың ... зор ... ... 2004 жылдың басында ОҚО халқының саны 2130,6 мың
адамды құрап, 2003 жылдың басымен ... 39,4 мың ... ... ... өсімінің абсолюттік шамасы 37,2 мың адамды (2002 ... 114,5 ... ... 2003 жылы көші-қон айырмасының абсолюттік
шамасы 2445 адамды құрады.
2003 жылы мектепке дейінгі тәрбиені облыста 14,2 мың ... ... ... ... ... ... 1022 жалпы білім беретін
мектептерде 548,8 мың оқушы білім алды.
Орта ... ... ... мен ... кадрларды дайындауды 9,3
мың оқушыны қамтыған 22 кәсіби мектептер және 18,8 мың ... бар ... ... жоғары кәсіби білімді мамандар дайындауды 24 ЖОО-ы мен ... емес ... оқу ... ... ... ... 89,4
мың студент білім алды.
2003 жылы облыста 179 дербес амбулаториялық-емханалық ұйымдар, 156 ... ... 12 - ... 5 - аудандық аурухана және ... ... ... ... 13 мың төсек орнымен қамтылған, оларда
6,2 мың дәрігер мен 15,1 мың орта ... ... ... қызмет
етті.
Облыс бойынша 2003 жылдың ішінде 7 денсаулық сақтау нысандарының, ... ... ... - 911,6 млн. ... - 3 ... ... - 416,4 млн. ... - 4 нысанның құрылысы жүргізілді. Төлеби
ауданындағы жұқпалы аурулар бөлімінің, Түлкібас ауданындағы тері ... ... ... 7 нысанға 65,4 млн. теңгеге күрделі жөндеу
жүргізілді.
2003 жылы бюджет ... ... ... және ... есебінен 41078,7 млн. теңге болып орындалды, оның ішінде облыстың
табыстары 105,8%-ға орындалды, немесе 18164,9 млн. теңге - ... ... млн. ... ... 309,9 млн. ... ... ... немесе
жоспардың 20,4%.
Салықтық түсімдер, ең алдымен табыс көздерінен ұсталынатын жеке табыс
салығы, әлеуметтік салықтар және акциздер бюджет кірісінің ... ... ... жылы ... ... ... бюджеті 41018,7 млн. теңгеге немесе
нақтыланған жоспардың 99,2% орындалды. 2004 жылға ... ... ... ... ... 2004 ... 1-мамырындағы жағдай бойынша 52192,0
млн. теңгені құрады, оның ішінде ағымдағы бюджет 46348,8 млн. ... ... ... ... ... ... даму ... – 5843,2
млн. теңге, немесе 11,2%.
ІІІ-тарау. Аймақтың әлеуметтік - экономикалық даму жағдайын
жоспарлаудың перспективасы
3.1. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік - экономикалық дамуының ... ... ... ... ... ... дамуы , оның
ғылыми түрде дұрыс ... ... ... әсіресе олардың
мезгілімен орындалуына байланысты болады. ... мына ... ... ... ... ... ... – экономикалық дамудың тұжырымдамасы ;
3. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер;
4. Ұлттақ бағдарламалар;
Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... дамуының ішкі және сыртқы тенденциялары, мемлекеттік реттеушілер
жүйесі жұмысының нәтижелігі мен ... ... ... мен оның ... ... ... ... әсер етуші процесттерді
айқындап оның әлемдік ... ... ... ... ... ... дамудың тұжырымдамасы әлеуметтік - әкономикалық
саясаттың стратегиялық мақсаты мен ... ... ... ... ... жету ... ... бағдарламалар тізбесін анықтайды.
Макроэкономиканың негізгі көрсеткіштері арқылы ... ... ... ... ... ... шаруашылығының негізгі тепе
теңдіктері, мемлекеттің, кәсіпорынның және халықтық қаржылығы бағаланып ,
болжанады.
Ұлттық ... ... - ... ... ... дамуын жүзеге асыруды мемлекеттік реттеуді ұлттық мақсат пен
міндеттерге ... ... ... ... және индикативті
әдістің қосындысы ретінде ұлттық бағдарламалар ... ... ... ... ... табылады. Онда ресурстар, орындаушылар және ... ... ... мен ... ... ... ... түріне
қарай бір біріне сәйкестендіріліп байланыста ... ... ... ... ...... экологиялық
және басқа да көкейтесті ... шешу ... ... ... экономиканы қалыптастыруға бағытталады. Олар алға қойған мақсатқа
толық ... ... ... ... ... және ... жоспарды қалыптастырғанда ұлттық бағдарлама
бөлек тарауға индикативтік - жоспардың ... ... ... ... ... бірге өндіріс ... ... ... көрсетуде және мемлекет қажетін қамтамассыз етуге
арналған бюджеттік сұраныстарда көрініс табады.
Қазақстан ... ... он ... ... ұзақ ... ... ... жасалып, әлеуметтік-
экономикалық дамудың барлық бағыттары ... ... ... ... ... ... дамуы 2010 жылға дейінгі стратегиялық жоспары
еліміздің әлеуметтік- ... ... ... ... арқылы оның бәсекелестік мүмкіндіктерін арттырады. Сонымен қатар
ол әрбір министрліктер мен ... ... ... Алматы және Астана қалаларының стратегиялық жоспарларының
базасы болып табылады.
Орта ... (5 ... ... индикативтік жоспарлар Қазақстан
Республикасы әлеуметтік- экономикалық дамуының индикативтік ... ... ... Онда ... ... ... тактикалық мақсаттары мен бағыттар және оларға жетудің мемлекеттің
ықпал ету ... ... ... ... ... ... халықтың жоспарланған мерзімге шамамен бөлінетін ресурс мүмкіндіктері
анықталады.
3.2. ОҚО-дағы ... ... ... келешектегі
бағдарламалары.
Ұзақ мерзімді жоспарда бәсекеге қабілетті экономика негізін құру
Оңтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық ... ... ... Қазақстан облысының индустриялық-инновациялық дамуының мақсаты
өнеркәсіпті модернизациялау есебінен тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз
ету, өнімнің бәсекелестікке қабілетті түрлерін өндіру және ... ... үшін ... жасау болып табылады. Бұған «Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006
жылдарға ... ... және ... ... ... жылдарға арналған стратегиялық жоспарында» белгіленген
бағыттарды жүзеге асыру жолымен қол жеткізілетін ... ... ... ... ... ... 153,6 ... жететін
болады, ол жоғары ... ... ... ... ... ... инвесторлармен қатар ішкі инвесторлар үшін
де қолайлы инвестициялық ахуал ... ... 2004 ... 12,1 %–ға ... ... ... ... Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде облыста, жұмысшы топ қараған, қосымша құны ... ... ... 11 ... ... ... ... бастады:
«Ютекс» ЖШС-де мақта талшығын өңдеу (1,9 млрд.теңге) және «Южполиметалл» ӨК
АҚ-да темір жол көлігі үшін ... жол ... ... өнімдер
ренновациясы және оларды жасап шығару (10 млн.АҚШ доллары) және 2004 жылы
осы екі жоба ... 18 ... ... ... жоспарланып отыр.
Облыстың индустриялық-инновациялық дамуының стратегиялық ... ... ... ... және ... өнеркәсібін дамыту мына
бағыттар бойынша жүзеге асырылатын болады.
Жеңіл өнеркәсіптің алдағы уақыттағы дамуы бәсекелестікке қабілетті өнім
өндіру ... ... ... талшығын терең өңдеу жөніндегі жаңа
өндірістерді, жұмысы тоқтап ... ... іске ... ... ... ауыстыру есебінен қарастырылады.
«Адал» ЖШС-де 2007 жылы мақтадан иірілген жіп өндіруді екі мың тоннаға
дейін жеткізу және 5000 метр мата ... ... ... бұл 2004 ... ... 194,4 % -ды құрайтын болады.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін ... ... ... уақытта
облысқа тамақ өнеркәсібі өнімдерінің әкелінуін кеміту мақсатында құрал-
жабдықтарды, цехтарды реконструкциялауға, өнім ... ... ... ... ... ... ... экономикасының инвестициялық райын жақсарту, инвестициялық
тартымдылығын көтеру, инвестициялық саясаттың ... ... ... жылы негізгі қорға бағытталған инвестиция көлемін 47 млрд. теңгеге
немесе 2004 ... ... ... 38,1 ... ... ... әр жан ұяға К=4,5 деп ... күрделі жөндеу немесе
бұзылуға белгіленген үйлерде тұрып жатқан азаматтардың жаңа тұрғын үйлерге
қажеттілігі 532 мың м2, 2005-2007 ... ... ... үйлермен толық
қамтамасыз ету және қыйраған үйлерден көшіру ... жыл ... ... ... мың м2 ... үй ... тиіс.
2005-2007 жылдары облыста тұрғын үй құрылысына 32,3 млрд.теңге жұмсау
жоспарлануда, оның 19,8 млрд. теңгесі бюджет қаржысы ... ... мың ... метр ... ... ... ... болады.
Аграрлық азық-түлік саясатының мақсаты - облыс тұрғындарын қажеттілік
нормаға сәйкес, тағам ... ... ету, ... ... ... қалыптастыру, бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылық өнімдерін
өндіру және оны өңдеу болып табылады. (Кесте10) 2007 жылы ... ... ... 2004 ... ... 26%-ға ... оның ... шаруашылығының өнімін – 31,7%-ға, мал шаруашылығының өнімін – 8,8%-ға
арттыру көзделуде.
Облыстың ... ... ... ... ... ... бұл ... саласын қаржыландыру көлемін арттыруға
мүмкіндік береді. Республикалық және жергілікті бюджеттен дала ... ... ... ... ... басымдылығы: жүзім шаруашылығын, биязы
жүнді және қаракөл қой ... сүт ... ... ... және ... жыл сайын облыс және жергілікті бюжеттен
(шағын кәсіпкерлік ... ... ... бөлу ... тауар өндірушілері мен отандық инвесторлар арасындағы
экономикалық қарым-қатынастарды жетілдіру нәтижесінде, жыл ... ... тек қана ... ... ғана емес,
сонымен қатар жерді суландыру, ауылшаруашылық техникасын алу және ... ... 2,5-2,8 ... ... ... ... жоспарлануда.
Маусымдық несиелер (көктемгі дала және ... ... және ... несие серіктестіктері арқылы ... ... ... ... ... ... арналған
экологиялық қауіпсіздік концепциясына» сәйкес, қоршаған ... ... ... ... ... - табиғат жүйесін қорғауды
қамтамасыз ету, қоршаған ортаға табиғаттың ... және ... ... ... ... ... ... маңызды мүдделерін
және жеке тұлға құқығын қауіп-қатерден қорғау болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... жағдайын жақсарту, экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету, экологиялық ... ... алу, ... ... ... ... ... қоршаған ортаны ластанудан және тозудан қорғау.
2004 жылы табиғатты қорғау іс-шараларына 167,7 млн. ... ... және ... ... ... көркейту
мен көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі, 1560 гектар алқапқа сексеуіл
егіледі, 100 мың түп тұт ... ... ... ... 600 ... шабағы өсіріледі, зиянды, құрамында фосфоры бар қоқыстарды қайта
өңдеу мен жою бойынша ТЭН ... ... ... және басқа аудандардағы
нашар жерлерді қалпына келтіру бойынша жоба жұмыстары орындалады.
2005-2007 жылдары табиғатты ... ...... 191,8 млн.
теңге, 206,8 млн. теңге және 219,3 млн. теңге бөлу жоспарлануда.
Оңтүстік Қазақстан облысында ... ... ... ... ... ... 2003 жылы ... экспорт-импорттық
операциялары әлемнің 65 елдерімен ... ... ... ... ... 59,8 ... ... тиесілі, 2002 жылы экспорттың үлесі 60,4
пайызды құраған болатын. 2003 жылы импорт ... ... 40,2 ... 2002 жылы – 39,6 ... ... мерзімді жоспарда 2007 жылға сыртқы сауда ... ... млн. АҚШ ... ... қарастырылуда (2004 жылға - 124,2 пайыз),
оның ішінде экспорттың көлемі – 423 млн. АҚШ долларына дейін (135,8 пайыз),
импорт – 230,5 млн. АҚШ ... ... (107,5 ... ... ... ... (2007 жылға – 183,3%), ферросплавтар (133,3),
тазартылған мыс (3,3 есе), ... мен ... (122,9%) ... ... ... беру ... ... деңгейіндегі оқу орындарының жұмысын
демократиялық негізде ұйымдастыратын, үздіксіз және сабақтастықпен ... ... ... білім беру жүйесін құру, стратегиялық мәселелерді
шешудің білім беру саласындағы негізгі ... ... ... ... ... ... ... шешіледі. 2005-2007
жылдары білім беру нысандарының құрылысы мен ... ... ... ... млрд. теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен 7,6 млрд. теңгеден
аса, жергілікті бюджеттен 5,7 млрд. теңге ... ... ... бюджеттің есебінен - 41, облыстық бюджеттен - 155 білім беру
саласының нысандары салынады.
Орта мерзімді ... ... ... ... ... дейінгі
мекемелердің саны 222 бірлікке артады, немесе 108 бірлікке артық ... ... саны 28,2 ... ... (12,2 мың ... орта ... беру
ұйымдары - тиісінше 1043 бірлікке (12 бірлікке артық) және ... ... мың ... (2004 жылмен салыстырғанда 28,1 мың ... ... ... ... ... табыс табуға жағдай жасау, жаңа жұмыс
орындарын құру, ... ... ... белсендіру, халықтың тұрмыстық
жағдайын жақсартудағы стратегиялық мәселелерді шешудің негізгі ... ... ... ... ... ары ... ... халықтың
сұранысын ұлғайтады, бұл өндірістің артуына және еңбек ... әрі ... ... ала ... ... ... ... орта мерзімді мәселелерін шешу,
жұмысқа орналастыруға белсенді түрде көмек ... ... ... және ... ресурстарының сапасын көтеру, ... ... ... көрсету құралдарын жетілдіру мен ... ... ... ... ... жағдайын жақсарту саясатының
негізгі бағыттарымен анықталды.
2005 жылы ең ... ... ... 2004 жылмен салыстырғанда 5
пайызға, 2007 жылы - 15,8 пайызға көтеру жоспарланды. Айлық орта ... де 2005 жылы - 6,4 ... 2007 жылы - 17,3 ... ... мерзімді жоспардың жобалық мәліметтеріне сәйкес, 2007 ... ... саны 120 мың ... ... бұл 2004 ... 12 мың ... көп. Шағын бизнес құрылымдарындағы жұмысшылар
саны 2004 жылмен салыстырғанда 7,8 пайызға өсіп, 324,5 мың адамды ... ... және ... ... ... 19,5 ... ... 2007 жылы
153,7 млрд.теңгені құрайды.
Шағын бизнестің тауар өткізу және қызмет ... ... ... ... ... ... ... кірістің негізгі үлесі
ауыл шаруашылық өнімдерін сатуға, яғни 2005 жылы - 33,8 пайыз, 2007 жылы -
33,5 ... ... ... - 41,9 және 42,3 пайыз, өнеркәсіпке -
8,2 және 8,4 пайыз, құрылысқа - 4,0 және 4,0 ... ... ... ... ... ... ... болып,
ауыл шаруашылығын дамыту, ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу, кіші ... ... ... ... үй ... дамыту, ұлттық және көркемдік
кәсіпшілік инфрақұрылымын дамыту қалыптасады.
Кедейшілікті төмендетудің үлесі, ... ... ... жылдарға арналған бағдарламасында белгіленген
индикаторларға сәйкес ... яғни 2006 ... ... ... жыл ... 20 пайызға, ал 2007 жылы 3 ... ... бұл ... ... қабілетсіз және табыс көздері ... ... ... ... ... ғана ... орта күнкөрістің ең төменгі ... ... ... ... ... ... ала ... есептелген: 2005 жылы – 5 пайыз,
2006 жылы – 4,5 пайыз, 2007 жылы – 4 ... ал ... орта ... ... кезеңдегі күнкөрістің ең төменгі шамасының 40 пайыздық
мөлшерінде есептелді.
2003-2005 жылдарға ... ... ... пен ... бағдарламасы, жалпы жұмыссыздықты 2007 жылдың аяғына 75,2 мың
адамға дейін, жалпы жұмысыздық деңгейін 7,4 ... ... ... ... және ... толығымен пайдалануға
бағытталған. Осы негізде халықты жұмыспен қамту деңгейінің көтерілуіне ... ... ... ... қол ... 2004 ... ... бойынша, зейнетақы алушылардың саны 152,7
мың адамды құрайды, 2007 жылға зейнеткерлердің саны 150,7 мың ... ... деп ... Орта ... ... 2004 жылғы 7785
теңгеден 2007 жылы 9132 теңгеге дейін, немесе 17,3 пайызға ұлғаяды.
Мемлекет ... 2005 ... ... ... ... ... ... туралы тапсырмасы есепке алына отырып, 2005
жылы мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының орта мөлшері 6693 ... ... - 7379 ... және ...... 7,6 ... және 8,5 млрд.
теңгені, мемлекеттік арнаулы жәрдемақы - 7720 және 8392 теңгені, шығын ... млн. және 171,2 млн. ... ... ... ... және ... көмекке қол
жеткізуін қамтамасыз ету жолымен халықтың денсаулығын жақсарту, қаржыны
тиімді пайдалану мен сала ... ... ... ... ... ... ... шешудің облыстағы денсаулық
сақтау саласын дамытудағы негізгі мақсаты болып табылады.
Қорытынды
Қортындылай келе жалпы бұл ... ... ... ұзақ ... ... ... ... негізін құру. Оңтүстік Қазақстан
облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының мақсаты болып ... ... ... ... ... мақсаты
өнеркәсіпті модернизациялау есебінен тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз
ету, өнімнің бәсекелестікке қабілетті түрлерін өндіру және ... ... үшін ... жасау болып табылады. Бұған «Қазақстан
Республикасының индустриялық-инновациялық ... ... ... стратегиясындаң, «Қазақстан Республикасы ... ... ... ... және ... индустриялық-инновациялық
дамуының 2004-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында» белгіленген
бағыттарды жүзеге асыру жолымен қол жеткізілетін болады.
2007 ... ... ... ... ... 153,6 ... ... ол жоғары технологиялық өндірістер ... ... ... ... инвесторлармен қатар ішкі инвесторлар үшін
де қолайлы инвестициялық ахуал ... ... 2004 ... 12,1 %–ға ұлғаяды.
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде облыста, жұмысшы топ қараған, қосымша құны ... ... ... 11 ... екеуі жүзеге асырыла бастады:
«Ютекс» ЖШС-де мақта талшығын өңдеу (1,9 млрд.теңге) және «Южполиметалл» ӨК
АҚ-да темір жол ... үшін ... жол ... ... ... және ... ... шығару (10 млн.АҚШ доллары) және 2004 ... екі жоба ... 18 ... ... игеру жоспарланып отыр.
Облыстың индустриялық-инновациялық дамуының стратегиялық жоспарын
жүзеге ... ... ... және ... өнеркәсібін дамыту мына
бағыттар бойынша жүзеге асырылатын болады.
Жеңіл өнеркәсіптің алдағы ... ... ... ... өнім
өндіру көлемінің ұлғаюы, мақта талшығын терең өңдеу жөніндегі жаңа
өндірістерді, жұмысы ... ... ... іске ... ... ... ауыстыру есебінен қарастырылады.
Әлеуметтік экономикалық жағдайды талдау ... ... ... ... ішкі және ... ... ... реттеушілер
жүйесі жұмысының нәтижелігі мен ... ... ... мен оның ... ... бірге осыларға әсер етуші процесттерді
айқындап оның ... ... ... ... ... қажет.
Әлеуметтік әкономикалық дамудың тұжырымдамасы әлеуметтік - ... ... ... мен ... ... ... ... оларға жету жолындағы ұлттық бағдарламалар тізбесін анықтайды.
Макроэкономиканың негізгі ... ... ... ... ... өндірістің құрлымы, халық шаруашылығының негізгі тепе
теңдіктері, мемлекеттің, кәсіпорынның және халықтық қаржылығы бағаланып ... ... ... - ... ... және
оның дамуын жүзеге асыруды ... ... ... ... ... ... жүргізуге көмектеседі. Директивті және индикативті
әдістің қосындысы ретінде ұлттық бағдарламалар ... ... ... ... ... ... Онда ресурстар, орындаушылар және орындалу
мерзімі, түрлі салалар мен ... ... ... ... түріне
қарай бір біріне сәйкестендіріліп байланыста қарастырылады. ... ... ... ғылыми – техникалық, экологиялық
және басқа да көкейтесті ... шешу ... ... ... ... ... ... деп қортындылаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Степанов М.В Региональная экономика. Москва, из – во; ... – М, 2000, ... 31 ... ... В.И, ... Н.П. Основы региональной экономики. Ростов – на ... Из –во ... ... Архангельский В. Региональная экономическая политика и механизмы ее
реализации. Альпари, №3, 2001, 17 – 21 ... ... ... форм ... ... ... ... Евразиийское сообщества. Институт Развития Казахстана, №4,
2000, 122-125 бет.
5. Региональная экономика РК: ... ... ... М.Б. Алматы: Институт экономики МН – АН РК, 1998.
6. Мукашев.Т, Турдыбекова.К. Неравномерность регионального ... ... ... ... ... ... ... №4, 1999
7. Арженовский И.В. Региональный рынок: воспроизводственный аспект, Нижний
Новгород, 1997.
8. Омаров.Б.Р, Омаров.К.Т. Организация и ... ... ...... ... ... ... 25-39 бет
9. Жулдызбаев Н.Е. Региональной особенность управления социальными
10. Баяндин М. ... ... ...... ... №4 – 5, 2001. 120 – 123 бет.
11. Стратигический план развития до 2010 г./ ОҚО Экономика және ... ... ... ҚР ... – экономикалық дамуының 2005 – 2007 жылдарға арналған
орта мерзімді жоспары. ОҚО Статистика агентігі. Шымкент, ... ОҚО 2005 – 2007 ... ... стратегиялық бағдарламасы. ОҚО
Экономика және бюджетті жоспарлау департаменті. Шымкент, 2005.
14. П.В.Забелин, Н.К.Моисеева. Основы стратегической ... ... г.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі таңдағы валюталық нарық дамуының негізгі тенденциялары15 бет
Нарық жағдайында аймақтық даму бағдарламасының қажеттілігі (Маңғыстау облысы мысалында)25 бет
"Халықаралық валюта жүйесі."28 бет
"Қоршаған ортаны қорғау."9 бет
Excel кестелік процессоры. математикалық функцияларды қолдану.7 бет
«АХҚЗ» АҚ өндірістік қалдықтарының және шығарындыларының аймақтың қоршаған орта компоненттеріне тигізетін антропогендік әсері53 бет
«Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың құқықтық режимі»19 бет
«Казкоммерцбанк»30 бет
«Қазақстанның ежелгі дәуір тарихы» пәні бойынша практикалық (семинар) сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау32 бет
Адам құқығы туралы35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь