Белсенді жастармен жұмыс істеуге деректер базасын құру

Мазмұны

Нормативті сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1 Аналитикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 “Ақ.ниет” кәсіпорыны туралы жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Деректер базазын нормалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Tаблица арасында байланыс орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Кестелерді құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Индекстер құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6 Форма шебері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.7 Сұраныс құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.8 Есеп (Отчеты) құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Басқарудағы ақпараттық жүйелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Даму кезеңдері, негізгі ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Статистикалық талдау. Мәліметтерді талдау пакеті. Таратылған мәліметтерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3 Project Expert программасы негізіндегі қаржылық технологиялар
2.4 Project Expert программасының қосымшалары ... ... ... ... ... ... ... .
2.5 Программаны қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6 Программаны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пайдаланылғанәдебиеттертізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Нарықтық экономиканың қарқынды даму кезінде кәсіпорынға тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қалыптасқан экономикалық жағдайды айқын көрсететін ақпараттық жүйенің болуы өте маңызды.
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен көлемдегі материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриалды экономикадан ақпараттың негізгі қоры болып есептелетін "ақпараттық экономикаға" ауысу болып отыр. Осы айтылып отырған ақпараттың қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат мамандары растауда. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру заңын" қабылдағанын жатқызуға болады.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды. Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - Экономикалық объектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ) тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ жобасындағы шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Қазақстанда ақпараттық өнім керек ететін фирмалар мен ұйымдар саны жылдан жылға артуда. Осындай ірі ұйымның бірі – “Ақ-ниет” компаниясы болып табылады. Осы курстық жұмыс жазу кезінде мен “Ақ-ниет” компаниясы ның ұйымдастырушылық құрылымына біраз тоқталып және оған сипаттама көрсетілген. Project Expert программасының негізгі модульдері көмегімен кәсіпорынның инвестициялық жоспарын жасау және оның тиімділігін бағалау бойынша жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 А.Я. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Интегрированная среда разработки VisualFoxpro. От версии 1 до версии 5. Москва, ЗАО «Издательство БИНОМ» , 1999.
2 А.Я. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Работа с локальными базами данных в VisualFoxpro 5. Москва, ЗАО «Издательство БИНОМ» , 2000.
3 «Бизнес-план на 100 %: Стратегия и тактика эффективного бизнеса» Абрамс Р.
4 «Практикум по бизнес-планированию с использованием программы ProjectExpert» Вагиф Алиев , 2007 г.
5 В.ГОФМАН, А.ХОМОНЕНКО, VisualFoxpro 6, Наиболее полное руководство. Изд-во "БХВ- Санкт-Петербург", 2002 г.
6 БОБРОВСКИЙ С., VISUALFOXPRO 5: учебный курс. С.-П., «Питер», 2000.
7 С.Д. Кузнецов. Введение в СУБД. "СУБД" 2-3,1996г.
8 С.Д.Кузнецов. Доступ к базам данных с использованием технологии WWW. "СУБД" 5-6, 1996 г.
9 Әубәкіров Я.Ә. «Экономикалық теория негіздері» Алматы-1994 ж
10 Шиденов Ө.Қ. «Жалпыэкономикалық теория» Алматы-Ақтөбе-2002
11 Түркебаев «Основы рыночной экономики» Қазақстан даму институты Алматы-98
12 ОразәліСәбден «ХХ ғасырғақандайэкономикаменкіреміз»
Алматы-1997 ж
13 Мамедов «Современная экономика» Ростов на Дону-1996 г
14 Крымова В. «Экономикалық теория» Алматы, 2003 ж
15 ҚР-да туризмдідамытудыңәлеуметтік-экономикалықмәселелері. Алматы. 2000. Жолдасбеков Ә.Ә.
16 Организационно-правовые основы туристской деятельности в РК. Учебное пособие. Алматы,
17 Исмаев Д.К Маркетинг гостиничных услуг в России.- Учебн. пособие.
18 Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и
        
        Аннотация 
Курстық жұмыстың тақырыбы: ТОО "Ақ-ниет" сату бөлімі қызметкерлерінің ақпараттық жүйесін құру. Бұл курстық жұмыстың көлемі 36 беттен, 26 ... ... ... ... Бұл ... ... "Ақ-ниет" компаниясының қызметтері жөнінде бағдарламалық қамтама құрастырылған. Құрастырылған жобаProject Expert 7 бағдарламалау ... ... Бұл ... жұмыс кафедрасында ОҚМУ атындағы М.Ауезов университетінде пәні бойынша жазылған.
Мазмұны
Нормативті ... мен ... ... бөлім................................................................................
10
* 1.1 "Ақ-ниет" кәсіпорыны туралы жалпы түсінік................................
10
+ Деректер базазын нормалау....................................................
12
1.3 Tаблица арасында байланыс орнату.......................................
1.4 ... ... ... құру........................................................................
1.6 Форма шебері.........................................................................
1.7 Сұраныс құру.........................................................................
+ Есеп (Отчеты) құру....................................................................
2. Басқарудағы ақпараттық жүйелер..............................................
2.1 Даму кезеңдері, негізгі ... ... ... Мәліметтерді талдау пакеті. Таратылған мәліметтерді талдау..................................................................
2.3 Project Expert программасы негізіндегі қаржылық технологиялар
2.4 Project Expert программасының қосымшалары.............................
+ ... ... ... есептеу............................................................
Қорытынды..............................................................................
Пайдаланылғанәдебиеттертізімі....................................................
Қосымша ....................................................................................
13
14
16
16
20
21
24
24
26
28
29
30
34
37
38
39
Нормативті сілтемелер
Бұл курстық жұмыста келесі нормативті сілтемелер қолданылды:
СТРК 34.006 - 2002 - ... 34.007 - 2002 - ... UCO 8790 - 95 - ... 28195 - 99 ... ... сапа ...
Бұл курстык жұмыста келесi анықтамалар қолданылды:
Деректер базасы (франц. base, грек. basіs - ... - ұзақ ... ... (әдетте, компьютердің жадында), өңдеуге және күнделікті қолдануға арналған деректердің ... ... ... жүйе ... система; operating system) -- компьютердің барлық басты әрекеттерін (пернелер ... ... ... жетектерді пайдалануды), сондай-ақ қатар операциялық жүйенің басқаруымен іске қосылатын басқа программалардың жұмысын басқаратын, көбінесе тұрақты сақтауыш құрылғыда тұратын, машиналық ... ... ... ... ... ... өзіндік үлесін қосатын және өзара байланысты айнымалылардан құралған кейбір тұтастық.
Басқару- ұйымның мақсатқа басқа қадамдар арқылы жету үшін ... ... ... инвестициялық идеяларды жүзеге асыру.
Құнды қағаз- ақша алуға болатын қағаз түріндегі құжат.
Облигация- белгілі уақытқа ғана шығарылатын және тұрақты табыс көлемін ... ... ... есеп ... ... ... қосымша бірнеше жобаларды біріктіру үшін қажет.
Project Expert- ... ... ... ... ... ... компьютерлік жүйе.
Ақпараттық жүйе жобасы- ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс ... ... ... ... ... құжат.
Белгiлер мен қысқартулар
ДБ - деректер базасы;
ДББЖ- Деректер базасын басқару жүйесі;
VFP - Visual FoxPro;
PE-Project ... ... ... Resoureg Planning ... Material Requirements Planning
КБАЖ- Кәсіпорындағы басқару ақпараттық жүйесі ... data ... ... ... support system
Кіріспе
Нарықтық экономиканың қарқынды даму кезінде кәсіпорынға тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ... ... ... ... ... ақпараттық жүйенің болуы өте маңызды.
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен көлемдегі материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриалды ... ... ... қоры ... есептелетін "ақпараттық экономикаға" ауысу болып отыр. Осы айтылып отырған ... ... ... ... зор екендігін ақпарат мамандары растауда. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру заңын" ... ... ... ... ... қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, ... ... ... көп ... ... ... ... уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның ... ... ... ... ... бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және ... ... ... ... ... ... жүйе (АЖ) - ... объектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
АЖ - ақпараттық жүйе ... мен ... ... ... (АЕЖ) ... ... ... Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен ... ... ... сипаттап жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ... ... ... деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және ... ... АЖ ... ... ... ... ...
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл ... ... ... ... және ... ... ... өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде ... ... ... жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ... ... ал ... ... ... шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Қазақстанда ақпараттық өнім керек ететін фирмалар мен ұйымдар саны жылдан жылға артуда. Осындай ірі ұйымның бірі - ... ... ... табылады. Осы курстық жұмыс жазу кезінде мен "Ақ-ниет" компаниясы ның ұйымдастырушылық құрылымына біраз тоқталып және оған сипаттама көрсетілген. Project Expert ... ... ... ... кәсіпорынның инвестициялық жоспарын жасау және оның тиімділігін бағалау бойынша жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру.
* Аналитикалық бөлім
+ "Ақ-ниет" кәсіпорыны туралы ... ...
* ... дәрілік өсімдік өңдеу, шөп өңделу, және сусындық дәрілік минералдық су, ... таза ... ... фармацевтикалық тауар(сауда жеткізілімдер), дәрі-дәрмек жеткізілімі т.б. қызметтер атқарады
* "Ақ-ниет" ғылыми өндірістік бірлестігі - Қазақстандық үлкен кәсіпорындардың ... ... 1996 жылы дәрі ... ... одан әрі ... ... кәсіпорындармен контракт жасау. Әрине, дәріханалар жүйесін көбейту. 2004 жылы небәрі 8 дәріхана болса, ал қазір олардың саны 35-ке ... Бұл ... ... ... тиімді, арзан дәрі дәрмектерді көптеп жеткізу болып табылады. Сонымен қатар өзіміз шығаратын өндірісті ұлғайту.
Шөп дәрілерді өндіру 2004 жылы 90 түрі ... ал ... - 30 ... ал қазір олардың саны екі есеге артып отыр. Сонымен қатар бұл фитамайларға Прибалтика елдерінен көптеген сұранысқа ие болып отыр.
Ақ-ниет ... аз ... ... Ұлы отан ... ... көмек береді. Сонымен қатар үш бірдей Қазақстандық кәсіпқой - боксшыларға спонсорлық көмек ... ... ... ... ... Кәсіпкерлердің күш-қуатын жандандырып, үлкен кәсіпкерлер армиясын құру.
- Компьютер қызметін барлығы біліп, ... ... ... ... Электрондық бизнесті дамыту. Себебі, бізде дамыған ашық, экономикалық қатынастар ... ... ... ... мен тауарларынның дамуына септігін тигізу.
- Қазақстандық өндірушілердің ... ... ... ... ... ... ... септігін тигізу (басты мақсаты).
Кәсіпорын үш жақта бағытта жұмыс істейді - дәрі-дәрмекті көтерме, жеке-дара сатумен және дәрілік табиғи өсімдіктерден шай ... ... ... көтерме бағамен сатып, одан келіп 5-10% қосты. Сондықтан болар, алматылық бағадан 20% -кем, ал ... ... 30% -кем. ... ... Оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл, Қызыл-Орда, Ақтау, Атырау облыстарында жөнелтіп отырады. Алматылық фармкәсіпорындармен бартер жүйесінде қызмет етеді. Еуропаның және ТМД ... ... ... ... ... ... ... бар, Қарағандылық фирмасымен бірігіп көптеген дәрі-дәрмектерді көтерме бағамен арзандатып алу және сертификаттау, кедендік ... ... ... ... ... өндіретін тауармен қосқанда, қазіргі кезде ассортименттер 3500-4000 дәрі-дәрмек түрін құрайды. 2000 жылы дәрілік шөптерді шай түрінде шығарумен айналысты.
2003 жылы 1 ... ... ... ... 134 ... ... ... ал қазіргі көрсеткіші 500-ден асады. Шымкенттегі көптеген үлкен кәсіпорындармен бірігіп ... ... атап ... , , және . Қазіргі кезде ... ... беру ... ... ... ... беріп көптеген акциялар өткізіп тұрады.
Қызметкерлері клиенттерге әдепті, жылдам қызмет көрсетеді. Қызметкерлерді әрдайым қосымша оқытып, үйретіп тұрады. Жылына фирманың қызметкерлеріне ... 5-6 рет оқып ... ... ... 2003 жылы ... басшыларына 5-7 рет тренинг өткізді. Негізгі жаттықтырушысы (тренері) - белгілі ... ... ... ... ... өз ... ... жұмыс істеуіне көмектесіп, өз менеджерлерін аудан, ауылдарға жіберіп отырады.
2007 жылы кәсіпорын 14-қазақстандық Халықаралық көрмеге қатысты. Бұл кәсіпорында мен ... ... ... ... Бұл ... ... басқарушысы (фармацевт) өте білікті маман басқарады. Жұмыс істеу процесі -- шет елдерден, яғни Польшадан, Германиядан, ... ... ... ... ... шарт ... тауарлар сатып алып оларды қайта нарыққа шығарып сатады. Сонымен қатар жергілікті "Химфарм АҚ" кәсіпорынмен бірге жұмыс істейді. Шет ... тік ... ... ... ... ... сол ... шекарада тіркеп, сертификаттап, қоймаға қабылдайды. Содан кейін ол тауарларды Қазақстандағы басқа фирмаларға көтерме саудамен сатып отырады. Қойма іші өте ... ... сай ... және ... ... ... бар ... көрдім.
Қоймада 40 адамдай жұмыс істейді. Жұмыс іс-әрекеті -- ... ... ... бөлімге қарап, жұмыстарына жауапты адам.
Бөлімдегілер келген тауарды топтарға бөліп, сату бөлімінен түскен тапсырыс қағазымен тауарларды жинап, координатор ... ... Одан ол ... ... ... ... жүргізушілер арқылы көлікпен жеткізіледі.
Ал сатып алу бөлімінде 15 адам ... ... ... ... -- ... ... ... енгізіп, бағасын қою болып табылады. Сонымен қатар басқа кәсіпорындардан тапсырыс бойынша тауар сатып алу болып табылады. Бұл ... ... ... ... байланыста болады.
ғылыми өндірістік бірлестігі қазіргі кезде ... ... сапа ... жүйесіне өту жолдарын қарастырып, сол салада қызмет көрсетуге дайындалып жатыр.
+ Деректер базазын нормалау
Деректер базасын (ДБ) ... ... ... тұру үшін ... ... ... ... жалпылама атқа ие механизмдер жүйесі қолданылады. Бұл механизмдер ... ... ... құру ... және ... ... базасымен жұмыс кезінде) түрде қолданылады.
Нормалау - ... ... ... ... ... ал ... ДБ топталатын формаланған процедура.
Мақсаты:
-деректердің дубликациялануын жою;
-деректердің бүтіндігін қамтамасын ету, сол ... бір ... ... байланыстағы объекттердің де өзгеруін автоматтандыру;
Әрбір келесі нормаль форма алдыңғы нормаль форманың шарттарын қандай да бір ... мен ... ... ... бірінші нормаль формада болады, егер оның әрбір элементі атомарлы болса, яғни жол мен бағанның қиылысуында 1 ғана мән болады.
2. ... ... ... ... ... егер олар бірінші нормаль формада болса және барлық кілттік емес атрибуттар түгелімен әрбір кілттік емес атрибуттың ... ... ... тәуелді болса.
3. Қатынастар үшінші нормаль формада болады, егер олар екінші нормаль формада болса және кілттік емес атрибуттар арасына ... ... ... ... ... ... формалардың барлық ережелерін біліп бір кестеден 4 кесте ... ... ... ... 1. ... ... ... Таблица арасында байланыс орнату
Барлық таблицалармен жұмыс істеу үшін оларды бір-бірімен байланыстыру керек, яғни таблицалар ... ... ... ... ... ... байланыс 4 түрге бөлінеді: , , және . Visual FoxPro осы ... ... ... ...
байланысы. Аты айтып тұрғандай таблицадағы кез келген ... ... ... тек бір ғана ... ... Оған ... ретінде өндірістегі жұмысшылардың тізімі мен олардың әрқайсысының характеристикасының арасындағы байланыс.
байланысы. Таблицадағы кез келген өрістің басқа таблицадағы тек ... ... ... Оған ... ретінде өндіріс пен жұмысшылардың арасындағы байланысты қарастыруға болады.
байланысы. байланысына қарама-қарсы деп қарастыруға болады. Мысалы жұмысшылар мен өндіріс ... ... ... ... Бұл ... мысал көтерме саудамен айналысатын магазиндерді қарастыруға болады. Яғни түрлі тауарды көптеген сұранысшыларға тарату ... ... ... байланысқа мысал төмендегі суретте келтірілген:
Сурет 2. Кестелер арасындағы байланыс
+ ... ... ... ... ... ... ол кесте құруда кең мүмкіндікті болып табылады.
Table Designer (Кесте конструкторы) кесте конструкторы терезесінде үш түрлі вкладка бар, олар ... ... ... үшін ... ... ... -- кестенің өрістері;
Indexes (Индекстер) -- ... ... ... -- анық шарттарының енгізілетін мәліметтері, және де триггерлерді қосу, өшіру және модификациялары.
Сурет 3. Table ... ... мен ... Browse ... мәліметтерді көрсетеді.
Input mask(Маска ввода) - мәліметтерді енгізу үшін ... ... - ... ... ... - жасап жатқан кестеміздің дұрыс мәліметтер енгізуін ... - ... ... ... ол ... ... шығатын терезе
Default value(Значение по умолчанию) - ... ... по ... ... ... ... - ... класынан файылдын атын анықтайды.
Display class(Показать класс) - кітапхана класынан таңдалған өрістің атын ... ... ... ) - счетчикке бастапқы санды береді. IntegerInc өрісіне ғана қоланылады.
Step(Шаг) - счечиктің айналуы. ... ... ғана ... 1
Кестенің өрістерінің типтері
* Түр
* Аты
* Берілгендердің көрсетілімі
* Тексттік
* Character,Character(binary)
* ... ... ... ... және ... ... ... болады. Өріске максимал 254 символ енгізуге болады.
* Сандық
* Integer, Numeric, ... Integer ...
* Integer ... ... ... бүтін сандарды сипаттайды.Integer (Autolnc) түрі автоматты түрде санның сипаттамасын өзгертуге қолданылады. Бұл түрдегі өріс тек қана оқуға арналған.
* ... ... ... ... ... ... 922337203685477.5807-ге дейін сандарды қолдануға болады.
* Мерзім
* Date
* Date түріндегі өріске 01.01.0001-ден 31.12.9999 г. - ге ... кез ... ... ... ... ... және ... Datetime
* В поле типа datetime түрінде 01.01.0001 ден 31.12.9999 г. Ге ... кез ... ... және 00:00:00 a.m. Нен 11:59:59 p.m. Ге ... ... ... ... Logical
* True (Т.) (Ақиқат) немесеFalse (,F.) (Жалған) логикалық түрдегі ... ...
* Кез ... ... ... ... Memo, Memo ... Memo-үлкен көлемдегі символдық өрістерді қолданылады.Memo (binary) түрі мына жағдайда қолданылады, егер сақталған мәліметтердің кодтық беттері өзгертуді қажет етпесе.
* Кез ... ... ... ... General
* Бұл берілген өріс кестеде суреттерді және екілік берілгендерді сақтайды.
+ Индекстер құру
Индекстер кестелердегі деректерге қол жеткізуді ... ... ... табылады: кестедегі деректер, яғни жазбалар саны неғұрлым көп болған сайын қажет жазбаларды тез ... оқу ... ... ... мұндай жағдайда индекстер қолданылады.Индекс бір жиек бойынша ... ... ... ... ... (екі не одан да көп) анықталған құрама индекс болуы мүмкін.Индекстерді жобалау үлкен ұқыптылықты талап етеді; жөнсіз анықталған индекстер ... ... ... ... әкеп ... ... ... орны базадағы деректерді өңдеу, өзгерту барысында өзгеруі, яғни, ауысуы мүмкін. Әдетте мұндай жағдайларда ... ... де ... ... ... ... ... кетеді. Сондықтан, мәндері жиі өзгеріске ұшырайтын, бос мәндері көп қабылдамайтын жиектер ... ... ... ... Сондай-ақ, көлемі кіші кестелер мен көлемді жиектер бойынша да индекс анықтау мүлде тиімсіз ... ... ... index деп ... қайталанбайтын кілт құру қажет.
Кесте индексін құру үшін Indexes ... ... беті ... ... ... 4. Indexes қосымша беті
+ Форма шебері
Экрандық форманы әртүрлі әдіспен құруға болады. From Wizard ... From Designer ... ... From Wizard ... ... ашу үшін ... From Wizard -From ... қоямыз.Содан бізге (сурет 5) Wizard Selectionтерезесі пайда болады.Онда суретте көріп тұрғандай екі жол бар олардың ... ... ... ... бір ... ... ал 2-ші жолды таңдағанда, онда бізге екі кестемізді байланыстырып береді (сурет 5).
Сурет 5. Wizard Selection терезесі
Ок түймесін басқанда ... From Wizard ... 6) ... ... ... құлама тізімнен Database and tables деген атаулы бар жазуды көреміз. Содан біз көп ... ... ... ... қорын таңдап аламыз.Сол жерде бізге астынғы жазулар жолында кестелердің атауы шығады.Available fields өрісінде кестенің ішіндегі өріс атаулары беріледі.Бізге қажетті ... ... Selected fields ... ... соң Next ... ... ... Style және button type жазуларына назар аударсақ біздің құрып жатқан формамыздың стил түрін беруге болады. Одан соң ... Next ... ... ... әдіс дәл ... сияқты Available fields өрісінде кестенің ішіндегі өріс атаулары беріледі.Бізге қажетті өрістерді таңдап Selected fields өрістеріне өткіземіз.Бірақта бізге ... ... ... ... Next ... ... Finish ... басқанда біздің формамыз дайын автоматты түрде болды ... 6. From Wizard ... ... ... неше ... Image ... ... Lable арқылы тақырып беріп, Commond Button тышқанмен шертіп Click әдісіне Do form форма атын жазамыз сонда келесі ... ... ...
Белсенді жастармен жұмыс істеуге дербес базасын құру үшін Бас форма атты форманы іске ... ... ... Жабу ... ... ... 7).
Сурет 7. Форма1 терезесі
Басты бетте орналасқан Бағдарлама батырмасын басу арқылы келесі негізгі кестеге өтеміз (Сурет 8).
Сурет 8. ... ... ... ... ... ... тізімі батырмасын басу арқылы қызметкерлер жайлы ақпаратты көреміз (Сурет 9).
Сурет 9. Үшінші форма терезесі
Осындағы өндеу батырмасын басу арқылы өзгертіп, ... қоса ... ... ... 10. Төртінші форма терезесі
Негізгі бетте орналасқан Қызметкерлер айлығы батырмасын басу арқылы Қызметкерлер айлығы ... ... ... ... жойып, қоса аламыз (Сурет 11).
Сурет 11. Бесінші форма терезесі
+ Сұраныс құру
* Visual Fox Pro ... ... құру үшін Query Designer ... шебері қолданылады.File -New пунктін таңдап. New ... ... Query ... ... ... New File ... файл) батырмасын басамыз ( сурет 12).
Cурет 12. Жаңа сұраныс терезесі
Көріп ... ... ... ... ... ... ... біз екі кестемізді аламыз.Сұхбаттық терезені Close батырмасын басып шығамыз.Сұраныстар құрал-саймандары Query Designer төменде келтірілген ... ... ... ... Designer сұраныстар құрал-саймандары батырмалары
Батырмалар
Мағыналары
AddTable
Жаңа кестеге сұраныстар енгізеді
RemoveTable
Сұраныстардан кестені өшіреді
AddJoin
Кестелерді біріктіруге шарт жасайды
ViewSql
Берілген ... ... ... ... ... экран бетіне тлык кояды
QueryDestination
Шарттарды жазуға енгізілетін сұхбаттық терезе ашады.
Сұраныс жасау үшін берілген есептік номерімен, ұйым атын т.б. ... ... ... ... ... ... ... шығарылады (Сурет 13).
Сурет 13. Сұраныс терезесі
+ Есеп (Отчеты) құру
Форма құрылғаннан кейін ендігі кезекте есептер ... ... де екі ... бар: ... режимі және Шебер режимі көмегімен. Есептерді шебер көмегімен жасайық. Ол үшін ... ... ... ... ... басамыз. Есептер терезесі пайда болады, ол терезеден бірінші беттен екінші бетке көшіру керек. Есеп беру ... ... жеке ... ... алу ... таңдап аламыз (Сурет 14).
Сурет 14. Мәндерді енгізу конструкторы терезесі
* Басқарудағы ақпараттық жүйелер.
+ Даму кезеңдері, негізгі ... ... ... ... ... кәсіорындағы бизнес операциялардың барлығы туралы актуальді және сенімді ақпаратты менеджерлер мен мамандарға ... ... ... ... сөзбен айтқанда, кәсіорынның қызметінде бизнесті жоспарлаудан бастап нәтижелерін талдауға дейінгі толық нарықтық циклді сипаттайтын жүйе.
КБАЖ орындайтын негізгі ... ... ... қарастырылған:
Кесте 3
КБАЖ негізгі мәселері.
Басқару деңгейлері және қызметтері
Шешілетін мәселелер
1
2
Кәсіпорынды басқару
* Дәл қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ақпарат беру және болашаққа болжам дайындау;
* Кәсіорын қызметтерінің жұмысын бақылауды қамтамасыз ету;
* Шығын компоненттері бойынша шекті өнәмнің өзіндік құнын қалыптастыру.
Қаржылық ... ... ... ... толығымен бақылау;
* Есептік саясатты жүзеге асыру;
* Дебеттік және кредитті қарыздарды жылдам анықтау;
* ... ... ... мен ... ... ... Қаржылық тәртіпті бақылау;
* Товарлық - материалдық ағындарды қадағалау;
* Қаржылық есеп беру құжаттарының толық жиынтығын жылдам анықтау
Өндірісті ...
* ... ... ... бақылау;
* Өндіріс қуатының қалып күйін бақылау;
* Өндірістік тапсырыстар құжаттамаларын жүргізу;
* Өндірістік тапсырыстардың нақты өзіндік құнын жылдам анықтау;
Маркетингтік қызметтер
* ... жаңа ... ... ... ... ... мақсатында талдау жасау;
* Сатылым статистикасын жүргізу;
* Жіберуге арналған стандартты хаттар базасын пайдалану;
* Тапсырыс берушіге тауардың өз мерзімінде жеткізілуін бақылау;
Тауарды сату және ... ... ... ... қызметтер мәліметтер қорларын жүргізу;
* Тауар жеткізу мерзімін және транспорттық шығындарды жоспарлау;
* Транспорттық жолдарды және транспорттау тәсілдерін оптимизациялау;
* ... ... ... ... ... алу қызметтрі
* Көп бөлімді қойма құрылымын басқару;
* Қойма бойынша тауарды жылдам іздеу;
* Сақтау шарттарын есепке ала отырып ... ... ... ... Инвентаризация.
Бизнес операцияларды қажетті деңгейде автоматтандыратын алғашқы программалық өнімдер автоматтандырылған жұмыс орындары (АЖО) еді. ... ... ... ... АЖО ... ... кешенді жүйелерге біріктіру болды. Бұл біріктірулер MRP деп аталады.
MRP бұл (Material Requirements Planning,) яғни кәсіпорынның ресурс қажеттілігін жоспаралау ... ... және бұл ... өз уақытында қанағаттандырылуын жүзеге асыратын жүйе. Басқару жүйелері дами келе ERP классты қосымшалар жасалды. ERP жүйелердің негізгі тағайындамасы ... ... ... бағыттары бойынша жоспарлау, есепке алу және басқару процестерін автоматтандыру.
ERP (Enterpride Resoureg Planning Systems)- кәсіпорын ресурстарын жоспарлау жүйелерін келесі ... ішкі ... ... ... ... ... болады:
* Қаржыны басқару;
* Материалдық ағындарды басқару;
* Өндірісті басқару;
* ... ... ... ... ... ... Сапаны басқару;
* Қызметтерді басқару.
Ақпараттық жүйелерде басқарудың түрлі деңгейлерінде өңдңлңтңн ақпарат сипаттамасына қарай ақпараттық жүйелердің келесі түрлері бар:
* Мәлімет ... ... ... data ... Басқару ақпараттық жүйелер (MIS-management information system);
* Шешім ... ... ... ... support system);
Мәлімет өңдеу жүйелері шаруашылық операцияларды есепке алу және оперативті реттеу үшін, сыртқы ... ... ... ... үшін ... ... ... басқарудың тактикалық деңгейіне бағытталған: жылдам жоспарлау, бірнеше аптада жұмыстарды ... және ... ... ... жүйелері негізінен басқарудың жоғарғы деңгейінде қолданылады. Мұнда стратегиялық мақсаттарды қалыптастыру, ... ... ... ... кәсіпорынды орналастыру орнын таңдау және т.б. мәселелер қарастырылады.
+ Статистикалық ... ... ... ... ... ... Excel статистикалық мәліметтерді талдау үшін кең құрылғылар ұсынады. СРЗНАЧ, МЕДИАНА, МОДА секілді функциялар аса күрделі емес мәліметтер талдауын жүргізу үшін ... MS Excel ... ... ... ... болса, талдау пакетін іске қосуға болады.
Талдау пакеті MS Excel-дің аналитикалық мүмкіндіктерін кеңейтетін функциялар мен құрал-аспаптардан тұратын арнайы қосымша болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... тарату, мәліметтер жиынын кездейсоқ немесе кезеңді таңдамалар үшін, ... ... ... басрысында, сонымен қатар Фурье түрлендіруі немесе өзге де түрлендіру көмегімен өңдеуге, пайдалануға болады.
Егер MS Office ... MS Excel ... ... ... онда әрбір Excel іске қосылғанда талдау пакеті де ұосылады. Талдау пакетінің ... MS Excel өзге ... ... ... ал ... іске қосу үшін ... ... орындалады:
* Сервис мәзірінен Мәліметтер талдауы(Анализ данных) командасын ... Бұл ... ... рет ... ... күту ... ... соң экранда Мәліметтер талдауы сұхбат терезесі пайда болады.
* Талдаудың қандай да бір құралын ... үшін оның атын ... ... ОК басу ... Ашық ... ... ... толтыру қажет. Көптеген
жағдайларда бұл таңдалатын ену ... ... ... ... шығу ... беру және ... ... таңдау дегенді білдіреді.
Егер Мәліметтер талдауы командасы Сервис мәзірінде болмаса немесе функцияны есептейтін формула #ИМЯ қате ... ... ... мәзірінен Орнатулар(Надстройки) командасын таңдап, ашылған тізімнен Талдау пакеті қатарын таңдап, ОК басылады. Егер бұл тізімде ... ... ... Setup ... іске қосу арқылы оны орнатуға болады.
Мәліметтерді талдау кезінде түрлі статистикалық сипаттамаларды немесе тарату параметрлерін анықтау қажеттілігі туындайды. MS Excel ... ... ... үшін ... ... ... орнатылған статистикалық функциялар, Сипаттаушы статистика құрал-аспабы, Гистограмма және Ранг құрал-аспаптары. MS Excel орнатылған статистикалық ... ... ... ... жүргізу кезінде қолданылады.
"Сипаттаушы статистика" құрал-аспабы ену мәндерінің бір немесе бірнеше жиындары үшін негізгі ... ... ... құру мүмкіндігін береді. Бұл құрал-аспаптың шығу диапазоны ену диапазонындағы әрбір айнымалы үшін келесі статистикалық сипаттамаларға ие кестеден тұрады: мән, ... ... ... ... стандартты ауытқу, таңдама дисперсиясы, эксцесс коэффиценті, ассимметрия коэффиценті, ең кіші және ең ... ... к-ең ... және ең кіші ... іске қосу үшін ... ... талдауы командасын беріп, тізімнен Талдау құрал-аспаптары қатарын Сипаттаушы статистика таңдап, ОК шерту қажет.
Сипаттаушы статистика құрал-аспабы бір ... ... ... тұратын ену диапазоны мен шығу диапазонын беруді талап етеді. ... ... ... ... мен ... түрінде орналасу ретін көрсету қажет. Егер ену диапазонында бірінші қатар бағандардың атауларынан тұратын болса, Метки в ... ... ... ... Excel ... кестеде тақырыптарды құру үшін белгілерді қолданады.
Статистикалық сипаттамалар кестесін ... алу үшін Шығу ... ... облысында жалаушаларды орнату қажет. Талдау пакетінің өзге құрал-аспаптары секілді бүл кестедегі мәліметтер қанағаттандырмаса, талдау пакетінің өзге құрал-аспатарын қолдану қажет.
Диаграмма- ... ... ... ... бейнелеу. Диаграммалардың стандартты типтерінің кең диапазонынан ғылыми және іскери ... ... ... ... ... ... құру кезінде топтастырылған, құрамдық немесе нормальданған бағандарды пайдалануға болады. Сол ... ... ... ... ... де ... ... диагрммада акциялар құны мен сатылу көлемін бейнелеу үшін гистограмма үстіне график орнатуға болады. Диаграммалар құру үшін Вставка=>Диаграмма командасы беріледі немесе ... ... ... ... ... құру ... ... жүзеге асырылады:
1-қадам: диаграмма типін таңдау;
2-қадам: ағымдық мәліметтерді беру;
3-қадам: диаграмма параметрлерін ... ... 3 ішкі бет ... ... ішкі бетңнде диаграмма аты мен осьтерінің тақырыптарын беруге болады. Мәліметтер қолтаңбасы(Подписи данных) ішкі беті арқылы ... ... үшін ... ... ... беруге болады;
4-қадам: диаграмманы орналастыру.
+ Project Expert программасы негізіндегі қаржылық технологиялар
Project Expert - жаңа немесе ... етіп ... ... ... ... ... менеджерлер үшін арналған шешім қабылдауды қоладу жүйесі.
Шешім қабылдауды қолдау жүйесі кәсіпорынның динамикалық имитациялық қаржылық моделін ақша ағындарын(түсімдер мен төлемдерді) болашақ ... ... ... ... ... ретінде сипаттауға мүмкіндік береді.
Жоспарлау әр уақытта болашақпен байланысты болады, сондықтан компанияның қаржылық болашағын болжау ... ... ... ... ... Мұндай күрделі интеллектуалды жұмыста терең экономикалық білім және өте көп есептеулер талап теіледі. Project Expert программасы уақыт бойынша өзгеретін ... ... ... нақты күтімді қаржылық модельдерді тиімді құру мүмкіндігін береді.
Инвесторлар мен жоба авторларының қарым-қатынасы бизнес-жоспар құруды ... Project Expert ... ... ... ... UNIDO ... қанағаттандыратын бизнес-жосар құруды қолдайды.
Есепші мемлекеттік мекемелер мен акцоинерлер үшін компанияның өткен жағдайы туралы қаржылық есептер жасайды. Қаржылық менеджер оның ... ... ... ... ... Project Expert ... автоматты түрде бухгалтерлік есептің және қаржылық талдаудың ... ... ... ... ... ... база мен өзге де көптеген факторладың бірігуі есебінен уақыт ... ... ... ... ... ... тездетеді. Программада барлық енгізілетін мәліметтердің дұрыстығына талдау жасалады. Ал, мұның өзі жоспарлау кезіндегі көптеген қателерден сақтандарады.
Project Expert көмегімен келесі ... ... ... болады:
* детальданған қаржылық жоспар және болашақта қажет болатын ақшалық құрылғылар мәні;
* ... ... ... ... қорлардан ақша құрылғыларын тарту тиімділігі мен мумкіндігін бағалау;
* кәсіпорынның даму ... ... ... ... жүзеге асыру жоспары;
* қаржылық нәтижелерге әсер ете алатын түрлі факторлар жиынтығы үшін кәсіпорынның даму сценарийлерінің тобы;
* стандартты қаржылық ... және ... ... ... қызметінің тиімділігіне ағымдыү және болашақ талдау жасау;
* халықаралық талаптарға сай, орыс және ... ... ... ... ... ... бизнес-жоспары.
Project Expert көмегімен қаржылық жоспар қалыптастыру барысында ... ... ... тиіс:
* келесі есептеулер үшін қаржылық модель тұрғызу;
* қаржыландыру қажеттілігін анықтау;
* қаржыландыру стратегиясын жасап шығару;
* қабылданған стратегияның қаржылық нәтижелерін талдау;
* болжамды ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуын бақылау жасауға, яғни нақты мәліметтер енгізу, нақты көрсеткіштердің жоспарланған көрсеткіштерден ауытқуын табу және талдауға болады.
Компанияның толық қаржылық ... ... үшін ... жүзеге асырумен байланысты төлемдерін сипаттауға қажетті ағымдық ... ... ... ... етеді. Модельді тұрғызуға қажетті программалық қүрылғыларды программа интерфейсі ұсынады.
Компанияның қаржылық моделін тұрғызу үшін ең алдымен ... тиіс ... ... ... ... мен ... өндірілетін және сатылатын өнімдер(қызметтер) тізімі;
* ішкі және сыртқы нарықтарда төлем жасайтын 2 түрлі ақша ... ... ... және оның ... ... ... салықтарды төлеу түрлері, ставкалары мен шарттарының тізімі;
* Баланстың қалып-күй, жоба басталған мерзімдегі кәсіпорынның міндеттемелері мен ... ... ... мен құрамы;
+ Project Expert программасының қосымшалары
Project Integrator.
Бұл қосымша бірнеше жобаларды біріктіру үшін арналған. Ірі ... ... ақша ... ... ... ... жүзеге асырғанда жобаларды біріктіру қажеттілігі туындайды.
Қосымша жобаларды интеграциялаудың екі тәсілін ... ... ... ... біріктіру;
* тізімдер нұсқаларына біріктіру.
Топқа келесі қасиеттерге ие жобаларды біріктіруге болады:
* пайдаланушының көзқарасы бойынша жалпылама болатын;
* бірдей негізгі валютаға ие;
* ішкі ... есеп ... үшін ... ... ... ... өлшеу бірліктері бірдей.
Топтық жобаның файлдарды "pgr" кеңейтіліміне, ал оның құрамындағы жобалардың файлдары "pex" кеңейтіліміне ие болады.
Project Integrator жұмысының ... ... ... ... топ үшін ... ... топ үшін интегралдық көрсеткіштер;
* тізімнің барлық нұсқалары үшін бір формула бойынша есептелген ... What - if ... ... ... What - if ... айнымалы параметрлерді беру жолымен және негізгі жобаны бірте-бірте қайта есептеу арқылы ... ... тез ... үшін ... нұсқа ретінде жұмыс жасап тұрған жобалардың бірі алынады және алдымен оның қажетті көшірмелер саны ... ... соң ... ... жеке ... үшін өзеретін параметрлер саны мен олардың өзгеру диапазондары беріледі, ... ... What - if ... ... ... есептейді және салыстырмалы талдау нәтижелерін кестелер мен сызбалар түрінде бейнеленеді.
* PIC Holding.
Project Expert технологиясы негізінде холдингтік компания қызметін модельдеуге ... ... ... PIC Holding ... жүйесі қаржыландырылатын жобаларды детальды сипаттайды, холдингтің жалпы қаржы қорының қалыптасуы мен жобаның жүзеге асу барысын бақылауды қолдайды.PIC Holding ... ... ... қызметін модельдеу үшін келесі құрылым қабылданған.
+ Программаны қалыптастыру
Project Expert ... ... бас ... ... ... ... Ашылған сұхбат терезеде кеклесі реквизиттерді толтырамыз:
- атау(жоба атауын енгіземіз)
-нұсқа
-автор(аты-жөні)
-басталу уақыты
-файл(жоба файлының атауы)
Реквизиттерді енгізіп болған соң, ОК батырмасын ... ... ... 15. ... ... ... ... Бұл терезелерде Жоба,Компания, Орта, Инвестициялық жоба, Операциялық жоба, ... ... ... ... ... 16).
Сурет 16. Бөлімдер терезесі
Жоба бөлімінен Өнімдер тізімі модулін таңдаймыз. Бұл модульге өнімдер тізімі, өлшем ... және ... ... ... ... 17. Өнімдер тізімі
Компания бөлімінен Старттық баланс модулін таңдаймыз. Бұл ... ... ... ақша ... ... ... қаражат көлемін енгіземіз(сурет 18).
Сурет 18. Старттық баланс терезесі
Орта бөлімінен Салықтар модулін таңдаймыз. Ашылған ... ... ... ... 19). ... 19. ... ... жоба бөлімінде орналасқан Сатылым жоспары модулін таңдаймыз. Бұл модулге сатылымға шығатын тауар түрлері, қаражаты енгізіледі(сурет 20).
Сурет 20. ... ... жоба ... ... ... ... жоспар модулі орналасқан. Бұл модулде компанияның кадрлық жоспарлануы бойынша бүкіл мәлімет енгізіледі(сурет 21).
Сурет 21. ... ... ... ... ... ... ... туралы есеп модулін таңдаған кезде, келесідей терезе көрінеді. Бұл терезеде жалпы табыс-шығындар көрсетілген(сурет 22).
Сурет 22. Табыс-шығын ... ... ... ... ... ... ... 23).
Сурет 23. Табыс-шығын графигі
Таза табыстың көрсеткіші. Бұл жерде ай сайынғы өсу ... ... ... 24. Таза ... ... ... таза табыс көрсеткішінің графигі берілген(сурет 25).
Сурет 25. Таза табыс графигі
Нәтижелер бөлімінде орналасқан баланс ... ... Бұл ... ... ... ... ... Төменде баланс графигі көрсетілен. Бұл жерде ай сайынғы өсу графигі көрінеді(сурет ... 26. ... ... ... ... ... мен project expert ортасымен осы курстық жұмысты жаза отырып таныстым. Project expert құралы ... бір ... орта ... ... ... қарамастан project expert-та жұмыс істеу онша қиын емес және де өте қолайлы.
Бұл курстық жұмыстың студентке берген пайдасы көп ... ... ... ... қабілетін арттырды десек те болады. Сонымен қатар ... ... ... озық оқу орындарының жұмысында маңызды рөл атқаратындығын байқадық.
Бизнесті ұлғайтуға жұмсалып жатқан ақшалай қорларының бір ... ... қоры деп ... ... ... бөлістірушілік функциясы арқылы қаржылар қоғамдық өнімді қанағаттандырады, ал бөлістірушілк функция арқылы ... мәні мен ... ... ... ... ... өндірістің басқа да кезеңдерінде -өндіріске, айырбасқа, тұтынуға әсер етеді.
Ұдайы өндірістік тұжырымдамасын жақтаушылар қаржыны - бір ... ... ... ... ... ... деп есептейді. Өйткені, олардың пікірінше: қоғамдық ұдайы өндірістің барлық стадиялары бір-бірімен тығыз байланысты яғни ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар олар қаржыны айырбас категориясы ретінде де ... яғни ... ... ... ... ... де жүзеге асады деп есептейді. Ақша қаражаттарының қозғалысындағы қаржылардың мәнін анықтайтын бөлістірушілік функциямен салыстырғанда ұдайы ... ... ... ... мәнін ақшалай нысандағы құнның қозғалысында анықтайды. Қаржылардың мәнін тереңірек түсіну үшін ұдайы өндірістік тұжырымдаманы жақтаушылар қаржыларды ... ... ... ... ақшалай кірістер мен шығыстарды қалыптасуын ұйымдастыру
2) ақшалай кірістер мен қорларды пайдалану
3) бақылаушылық функциясы
Айта ... ... ... бақылаушылық функциясын барлық тұжырымдаманы қолдаушылар қолданады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
А.Я. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Интегрированная среда разработки VisualFoxpro. От ... 1 до ... 5. ... ЗАО , ... ... ... с ... базами данных в VisualFoxpro 5. Москва, ЗАО , 2000.
... Р.
... ... , 2007 ... ... ... 6, ... полное руководство. Изд-во "БХВ- Санкт-Петербург", 2002 г.
БОБРОВСКИЙ С., VISUALFOXPRO 5: учебный ... С.-П., , ... ... ... в ... ... ...
С.Д.Кузнецов. Доступ к базам данных с использованием технологии WWW. "СУБД" 5-6, 1996 г.
Әубәкіров Я.Ә. Алматы-1994 ж
Шиденов Ө.Қ. ... ... ... даму институты Алматы-98
ОразәліСәбден Алматы-1997 ж
Мамедов ... на ... г ... В. ... 2003 ж
ҚР-да туризмдідамытудыңәлеуметтік-экономикалықмәселелері. Алматы. 2000. Жолдасбеков Ә.Ә.
Организационно-правовые основы туристской деятельности в РК. Учебное пособие. Алматы,
Исмаев Д.К ... ... ... в ... ... пособие.
Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и
Қосымша
Бағдарлама коды
CREATE
CREATE DATABASE
MODIFY DATABASE
CREATE
CREATE PROJECT
CREATE FORM
CREATE
CREATE DATABASE
MODIFY DATABASE
ADD TABLE ... and ... foxpro ... TABLE ... and ... foxpro ... table1 AGAIN IN 0
SELECT Table1
BROWSE LAST
USE table2 AGAIN IN 0
SELECT ... ... ... LAST
SELECT Table1
BROWSE LAST
CREATE
USE "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\table1.dbf" EXCLUSIVE
OPEN DATABASE "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\data1.dbc" EXCLUSIVE
MODIFY ... ... ... ... table5 AGAIN IN 0
SELECT Table5
BROWSE LAST
CREATE PROJECT
MODIFY DATABASE
SELECT Keste2
BROWSE LAST
USE keste EXCLUSIVE IN 0
SELECT Keste
MODIFY ... PROJECT ... and ... foxpro projects\proj1.pjx"
MODIFY DATABASE
SELECT Keste
BROWSE LAST
SELECT Keste2
BROWSE LAST
CREATE LABEL
CREATE REPORT
MODIFY PROJECT "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro ... ... ... yimdar ... IN 0
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
MODIFY DATABASE
USE yimdar EXCLUSIVE IN ... ... ... ... ... ... ... IN 0
SELECT Bastiktar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Bastiktar
MODIFY STRUCTURE
USE yimdar EXCLUSIVE IN 0
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Bastiktar
MODIFY ... ... ... mj ... IN ... ... STRUCTURE
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
MODIFY DATABASE
SELECT Bastiktar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Bastiktar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Bastiktar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Mj
MODIFY STRUCTURE
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
SELECT ... ... ... STRUCTURE
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Mj
MODIFY STRUCTURE
SELECT Bastiktar
MODIFY STRUCTURE
DO FORM "c:\documents and ... foxpro ... yimdar ... IN ... ... STRUCTURE
SELECT Yimdar
BROWSE LAST
DO FORM "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\basform.scx"
projects\basform2.scx"
USE index EXCLUSIVE IN 0
SELECT Index
MODIFY STRUCTURE
USE yimdar ... IN ... ... STRUCTURE
SELECT Yimdar
BROWSE LAST
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Yimdar
BROWSE LAST
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Yimdar
BROWSE LAST
USE mj EXCLUSIVE IN ... ... ... ... ... Yimdar
BROWSE LAST
USE bastiktar AGAIN IN 0
SELECT Bastiktar
BROWSE LAST
MODIFY DATABASE
USE bastiktar AGAIN IN 0
SELECT Bastiktar
BROWSE LAST
USE index EXCLUSIVE IN 0
SELECT ... ... ... ... yimdar AGAIN IN 0
SELECT Yimdar
BROWSE LAST
USE mj AGAIN IN ... ... ... ... ... ... LAST
SELECT Mj
BROWSE LAST
SELECT Mj
BROWSE LAST
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Yimdar
BROWSE LAST
SELECT Yim_bol_karji
MODIFY STRUCTURE
MODIFY DATABASE
MODIFY COMMAND
MODIFY COMMAND
MODIFY ... COMMAND ... COMMAND ... and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\program1.prg" AS 1251
MODIFY FORM "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\basform.scx"
DO FORM "c:\documents and ... foxpro ... FORM ... and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\yimdar.scx"
USE bastiktar EXCLUSIVE IN 0
SELECT Bastiktar
MODIFY STRUCTURE
SELECT ... ... index AGAIN IN ... ... ... karji AGAIN IN 0
SELECT Karji
BROWSE LAST
USE yimdar EXCLUSIVE IN 0
SELECT Yimdar
MODIFY ... ... ... ... ... ... ... Karji
MODIFY STRUCTURE
SELECT Karji
BROWSE LAST
SELECT Karji
MODIFY STRUCTURE
SELECT Karji
BROWSE LAST
SELECT ... ... ... ... ... LAST
MODIFY REPORT "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\report1.frx"
MODIFY REPORT "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\yimdar.frx"
REPORT FORM "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro ... NOEJECT ... TO ... REPORT ... and ... foxpro projects\yimdar.frx"
MODIFY DATABASE
USE mj EXCLUSIVE IN 0
SELECT Mj
MODIFY STRUCTURE
USE yimdar EXCLUSIVE IN ... ... ... TABLE yimdar ... TABLE ... TABLE yimdar ... TABLE mj ... PROJECT "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\jjiodb.pjx"
MODIFY DATABASE
USE mj AGAIN IN 0
SELECT ... ... ... ... ... ... yimdar ... IN 0
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Yimdar
BROWSE LAST
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Yimdar
MODIFY STRUCTURE
USE bastiktar EXCLUSIVE IN 0
SELECT Bastiktar
MODIFY STRUCTURE
SELECT Mj
MODIFY STRUCTURE
USE index ... IN ... ... ... karji EXCLUSIVE IN 0
SELECT Karji
MODIFY STRUCTURE
SELECT Mj
MODIFY FORM "c:\documents and settings\user\рабочийстол\новаяпапка\basform2.scx"
MODIFY FORM ... and ... FORM ... and settings\user\рабочийстол\новаяпапка\basform2.scx"
MODIFY FORM "c:\documents and settings\user\рабочийстол\новаяпапка\2form.scx"
MODIFY DATABASE
MODIFY PROJECT "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\тооак-ниетсатуболими.pjx"
DO FORM "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\form1.scx"
MODIFY FORM ... and ... foxpro ... FORM "c:\documents and settings\user\моидокументы\visual foxpro projects\form3.scx"
MODIFY DATABASE
SELECT Derector_items
MODIFY STRUCTURE
SELECT Derector_items
BROWSE LAST
USE kizmetkerler AGAIN IN ... ... ... ... ... Kizmetkerler
BROWSE LAST
SELECT Kizmetkerler
MODIFY STRUCTURE
SELECT Kizmetkerler
BROWSE LAST
SELECT Kizmetkerler
MODIFY STRUCTURE
SELECT Kizmetkerler
BROWSE LAST
SELECT Kizmetkerler
MODIFY STRUCTURE
SELECT Kizmetkerler
BROWSE LAST
USE address AGAIN IN ... ... ... ... ... ... LAST
USE paies AGAIN IN 0
SELECT Paies
BROWSE LAST
SELECT Kizmetkerler
BROWSE LAST
SELECT Paies
MODIFY STRUCTURE
SELECT Paies
BROWSE LAST
SELECT Derector_items
BROWSE LAST
USE derector_items AGAIN IN ... ... ... FORM ... and ... foxpro projects\form3.scx"
SELECT Paies
MODIFY STRUCTURE
SELECT Address
MODIFY STRUCTURE
SELECT Address
SELECT Rizmetkerler
BROWSE LAST
USE rizmetkerler EXCLUSIVE IN 0
SELECT ... dariler AGAIN IN ... ... ... ... STRUCTURE
SELECT Dariler
BROWSE LAST
SELECT Satilui
BROWSE LAST
SELECT Dariler
BROWSE LAST

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Абайтану» пәні бойынша лекция тезистері44 бет
Девианттық мінез-құлық даму тенденциялары мен түсініктері15 бет
Жастар арасындағы құқық тәртіп бұзу әрекеттерінің алдын алудағы әлеуметтік жұмыс38 бет
Жастар ұғымы, даму ерекшеліктері, қазіргі нарық заманындағы әлеуметтенуі, жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізуде қолданылатын технологиялар71 бет
Жастар әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде43 бет
Жастар – әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде36 бет
Жастардың ауытқитын мінез-құлық стереотиптерінің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері мен себептері37 бет
Жастардың әр түрлі категорияларымен әлеуметтік жұмыстың халықаралық тәжірибелері және оның мәні19 бет
Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс29 бет
Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың технологияларының мәні мен ерекшеліктері15 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь