Неке шарты (контрактісі)

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 Некелік құқықтық қатынастар, неке шартын құрастырудың бастамасы ретінде

1.1 Отбасы мен некенің тарихи нысандары. Қазіргі жағдайдағы неке мен отбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.2 Некенің құқықтық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.3 Некенің тоқтатылуы мен жарамсыздығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

2 Ерлі.зайыптылар мүлкінің құқықтық режимдері

2.1 Ерлі.зайыптылар мүлкінің заңды режимі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.2 Ерлі.зайыптылар мүлкінің шарттық режимі ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 28

3 Қазақстан Республикасы отбасы құқығындағы неке шартының түсінігі, мазмұны және оның тоқтатылуы

3.1 Мүлік, неке шартының пәні ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
3.2 Неке шартының түсінігі, жасау тәртібі және оның мазмұны ... ... ... ... 37

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
Глоссарий ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
Тақырыптың өзектілігі. Отбасы қоғамда үлкен рөл ойнайды. Отбасы құқығы – отбасы мүшелерінің арасындағы жеке мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін нормалар жүйесін көрсететін құқықтың бір саласы. Сонымен қатар заңда анықталған жағдайларда – басқа да туыстар арасындағы қатынастарды реттейді.
Осыдан шығатын қорытынды: отбасы құқығы – неке қатынастарының пайда болуын, өзгертілуі мен тоқтатылуын реттейтін теориялар жиынтығын зерттейтін ғылым.
Отбасы, ол – баспана әрі тұрақты мекен. Неке отбасын құру мақсатымен заңда белгіленген тәртіппен ерікті және толық келісім жағдайында жасалған еркек пен әйелдің арасындағы тең құқықтық одақ болып табылады. Неке ерлі-зайыптылардың арасындағы мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды туғызады. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері АХАТ органдарында некеге тұру мемлекеттік тіркелген кезден бастап туындайды және де заңмен белгіленген тәртіпте тіркелген неке ғана құқықтық салдарға әкеп соғады.
Ерлі-зайыптылардың мүлкі жөніндегі қатынастың шарттық сипаты болуы, сондай-ақ қолданыстағы неке-отбасы заңының нормаларымен реттелуі де мүмкін. Мүлік режимі белгілі бір мүліктің ерлі-зайыптылардың біреуіне (өзіндік мүлік) тиесілі екенін немесе екеуіне де ортақ мүлік болатынын анықтайды. Ерлі-зайыптылар мүліктің режимі мен құқықтық мәртебесін, оның біреуіне тиесілі болуын өзара келісімі бойынша анықтай алады. Мұндай келісім болмаған жағдайда, ерлі-зайыптылар меншігінің заңды режимі некеде тұрған кезде жинаған мүлік олардың бірлескен ортақ меншігі болып табылады.
Дамыған елдердің бәрінде некелеспес бұрын, өзара келісім-контрактісін жасасады. Бұл құжатта азаматтар ажыраса қалатын жағдайда мәміледе неке өмірінің барлық маңызды сәттері ескеріледі: екі тараптың дәулет жағдайы, кәмелетке толмаған балалар кіммен болатынын, рақымсыз жұбайға қандай айып-шара қолдануға болады. Шетелдерде неке контрактісі арқылы мүліктік қатынастан бөлек, жеке мүліктік емес қатынасты да реттейді.
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамада неке контрактісіне отыру мүмкіндігін 1993 жылдың қазан айынан бастап қарастырған. Бірақ мұндай озық жаңа енгізілім керекті қолдау тапқан жоқ. Бұрыннан некеде тұрғандар да, енді некелесушілердің бірлі жарымы ғана неке контрактісінде өздерінің мүлік жағдайы туралы ескереді. Неге олай? Жалпы қоғамның оның ішінде әр азаматтың құқық мәдениетінің төмендігі. Неке контрактісін жасасудың барлық сәттерін саралап көрейік. Бұл құқылық іс-әрекеттің әр нақты адамға берері не?
Біздің еліміздегі некеге тұрушы екі жасты бір-біріне толық сенімді деп есептейді, сондықтан, алдын-ала дәулет-мүлігін қағазға түсіруді ерсі санайды. Неке контрактісі елімізде кеңінен таралмаса да, жұбайлар арасында белең алып келе жатқан өзгеріс. Бұған байланысты туындап жататын даулар да аз емес. Бұл мемлекетіміз үшін қажет емес, неке контрактісі ажырасуды көздейтін құбылыс деушілер де бар.
Бұрынғы ҚазКСР-нің 1969 жылғы «Неке және Отбасы» кодексінде жұбайлардың мүліктік құқықтық режимі барлығына бірдей анықталған. Сондықтан да Ке
1 том (Жалпы бөлім), А., 2002
14. Треушников М.К., – Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / М.К. Треушников. - М.:1995. –375 с.
15. Антокольская М. В. «Брачный контракт» // Закон. - 2009.-№4.-С.2 – 6.
16. Анташева Ю. Любовь по контракту? Контракт по любви! // Материнство. - 2007. - № 5 (9). -С.36.
17. Синельников А.Б. Перспективы изменения норм брачности и разновидности // Семья. -1997.-№2. – С. 19.
18. Судебная практика по гражданским делам / под ред. Е.А. Борисова. - М.: Городец, 2001. –209 с.
19. Балеков С. П. «Семья по контракту» // Российская газета. - 28 апреля 1996. № 4. – С.12.
20. Жанузаков С.Н. Брачный договор. - А.: Юнити-Дана, 2008. –96 с.
21. Сосипатрова Н. Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // Государство и право, 1999, №3.- С.15.
22. Вестник статистического агентства –А., 2009.
23. Антокольская М. В. «Брачный контракт» // Закон. - 2009.-№7.-С.2 – 9.
24. Белякова А. М. Вопросы семейного права в судебной практике / А.М. Белякова. - М.: 2009. – 350 с.
25. Юридический энциклопедический словарь. М.: 2007.-729 с.

Қосымша әдебиеттер:

1. Қазақ Совет энциклопедиясы, Алматы, 1978
2. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, Алматы, 2006
3. Айтжан Б.Е., Шіркінбаев Т.Б. Отбасы құқығы Элементарлы курс А, Жеті Жарғы 2006
4. Төлеуғалиев Ғ.ҚР Азаматтық құқығы 1 том (Жалпы бөлім), А., 2002
5. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник / М.: Юристъ, 2004. –342 с.
6. Антокольская М. В. «Брачный контракт» // Закон. - 2009.-№4.-С.2 – 6.
7. Анташева Ю. Любовь по контракту? Контракт по любви! // Материнство. - 2007. - № 5 (9). -С.36.
8. Гражданское право. Учебник /под ред. А. П. Сергеева – ч.1 – М.: 1998.- 436 с.
9. Загоровский А. И. Курс семейного права (переизд.) / А.И. Загоровский М.: 2008. – 402 с.
10. Игнатенко А.А., Скрыпников Н.Н. Брачный договор. Законный режим имущества супругов / А.А. Игнатенко, Н.Н. Скрыпников. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2007. –184 с.
11. Комментарий к Гражданскому кодексу РК / под ред. М. К. Сулейменова. А.: Жети жаргы, 2000. –512 с.
12. Комментарий к семейному кодексу / под редакцией М.Г. Макевич, И.М. Кузнецова, Н.И. Марышева, М.: 1995. – 398 с.
13. Нечаева А. М. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Юристъ, 2003. –74 с.
14. Нарицын Н.Н. «Свадьба-развод и наоборот» / Н.Н. Нарицын. - М.: «Махаон», 2001. –101 с.
15. Право собственности в семейном Кодексе / под ред. Е.А. Сухова. - М.: 1999. –56 с.
16. Стрельникова Г.К Правовой режим некоторых объектов общей собственности супругов / Г.К. Стрельникова. - М.:2001. –161 с.
17. Судебная практика по гражданским делам / под ред. Е.А. Борисова. - М.: Городец, 2001. –209 с.
18. Синельников А.Б. Перспективы изменения норм брачности и разновидности в Российской Федерации // Семья. -2007.-№2. – С. 19.
19. Сосипатрова Н. Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // Государство и право, 1999, №3.- С.15.
20. Треушников М.К., – Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / М.К. Треушников. - М.:1995. –375 с.
21. Чефранова Е., «Правовое регулирование имущественных отношений супругов» // Российская юстиция, 1996, № 7.- С.19.
22. Юридический энциклопедический словарь. М.: 2007.-729 с.
23. Энгельс Ф. «Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің шығуы», Алматы, 1984
24. Балеков С. П. «Семья по контракту» // Российская газета. - 28 апреля 1996. № 4. – С.12.
25. Большой юридический словарь / под редакцией А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских – М.: «ИНФРА» 2001. –765 с.
26. Жанузаков С.Н. Брачный договор. - А.: Юнити-Дана, 2008. –96 с.
27. Белякова А. М. Вопросы семейного права в судебной практике / А.М. Белякова. - М.: 2009. – 350 с.
28. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Потапов Ю.Г. «Гражданское право» / Г.А. Бунич, А.А. Гончаров, Ю.Г. Потапов. - М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко» 2002 . – 432 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қорғалуға жіберілді:
Кафедра меңгерушісі
_________
“ ___” ________ 20 __ ... И П Л О М Д Ы Қ Ж Ұ М Ы ... ... ... ... 050301 – Заңтану
Орындаған: күндізгі оқу бөлімінің
Ғылыми жетекші: кафедра аға оқытушысы,
Алматы, 2011
МАЗМҰНЫ
Кіріспе --------------------------------------------------------------------
-------------------- 3
1 ... ... ... неке ... ... ... ретінде
1.1 Отбасы мен некенің тарихи нысандары. Қазіргі жағдайдағы неке мен отбасы
----------------------------------------------------------------------------
---------- 7
1.2 Некенің ... ... ... ... ... тоқтатылуы мен жарамсыздығы ------------------------------------
---- 17
2 Ерлі-зайыптылар мүлкінің құқықтық режимдері
2.1 Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі ----------------------------------
------ 24
2.2 Ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық режимі ... 28
3 ... ... ... ... неке шартының түсінігі, мазмұны
және оның тоқтатылуы
3.1 Мүлік, неке шартының пәні ... ... ... Неке шартының түсінігі, жасау тәртібі және оның ... ... ... ... ... ... ----------------------------------------------
--------- 49
Глоссарий ------------------------------------------------------------------
----------------- 51
Қосымшалар -----------------------------------------------------------------
-------------- 55
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Отбасы қоғамда үлкен рөл ойнайды. ...... ... арасындағы жеке мүліктік және жеке ... ... ... нормалар жүйесін көрсететін құқықтың бір
саласы. Сонымен қатар заңда анықталған ...... да ... ... ... ... қорытынды: отбасы құқығы – неке қатынастарының пайда
болуын, өзгертілуі мен тоқтатылуын ... ... ... ... ол – ... әрі тұрақты мекен. Неке отбасын құру мақсатымен
заңда белгіленген ... ... және ... ... ... ... пен әйелдің арасындағы тең құқықтық одақ болып табылады. Неке ерлі-
зайыптылардың арасындағы мүліктік және жеке ... емес ... ... ... мен ... АХАТ ... тұру ... тіркелген кезден бастап туындайды және де заңмен
белгіленген тәртіпте тіркелген неке ғана ... ... әкеп ... мүлкі жөніндегі қатынастың шарттық сипаты ... ... ... ... нормаларымен реттелуі де мүмкін.
Мүлік режимі белгілі бір мүліктің ерлі-зайыптылардың біреуіне (өзіндік
мүлік) тиесілі ... ... ... де ... мүлік болатынын анықтайды.
Ерлі-зайыптылар мүліктің режимі мен құқықтық мәртебесін, оның ... ... ... келісімі бойынша анықтай алады. Мұндай ... ... ... ... ... режимі некеде тұрған
кезде жинаған мүлік олардың бірлескен ортақ меншігі ... ... ... бәрінде некелеспес бұрын, өзара келісім-контрактісін
жасасады. Бұл құжатта азаматтар ажыраса ... ... ... ... ... ... сәттері ескеріледі: екі тараптың дәулет жағдайы,
кәмелетке толмаған балалар кіммен болатынын, ... ... ... ... ... болады. Шетелдерде неке контрактісі арқылы ... ... жеке ... емес қатынасты да реттейді.
Қазақстан Республикасының қолданыстағы ... неке ... ... 1993 ... ... айынан бастап қарастырған. Бірақ мұндай
озық жаңа ... ... ... тапқан жоқ. Бұрыннан некеде тұрғандар
да, енді некелесушілердің бірлі жарымы ғана неке ... ... ... туралы ескереді. Неге олай? Жалпы қоғамның оның ішінде ... ... ... ... Неке ... ... ... саралап көрейік. Бұл құқылық іс-әрекеттің әр нақты адамға ... ... ... ... екі ... ... толық сенімді деп
есептейді, сондықтан, алдын-ала дәулет-мүлігін қағазға ... ... Неке ... ... кеңінен таралмаса да, жұбайлар арасында
белең алып келе жатқан ... ... ... ... ... ... да
аз емес. Бұл мемлекетіміз үшін қажет емес, неке ... ... ... деушілер де бар.
Бұрынғы ҚазКСР-нің 1969 жылғы ... және ... ... ... ... режимі барлығына бірдей анықталған. Сондықтан
да Кеңес дәуірі кезінде «неке шарты» деген ұғым ... ... ... те, ... тәжірибеде және өзге де нормативтік құқықтық актілерде «неке шарты»
«неке контрактісі» деген ... ... ... ... «Неке және
Отбасы» туралы кодексінің күші жойылған соң да «неке контрактісі» ... ... ... ... ... және ... заңында да «неке шарты»
деген ұғым бар. ҚазКСР-нің «Неке және Отбасы» ... 1993 ... мен ... енгізіліп, ол қосымша құжат ретінде
қабылданысымен «неке шарты» ұғымы ең ... рет ... ... Осыған орай
неке шартының жасалу жолдарын, ... ... ... ... ... ... қарастырған жөн. Ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтық
қатынастары 1998 ... 17-ші ... ... Қазақстан
Республикасының «Неке және Отбасы туралы» Заңымен бекітілді.
Көптеген заңнамаларда ... ... ... термин кездескенімен,
тәжірибеде «неке контрактісі» ... ... ... ... ... ... ... синонимдер болып табылады. «Контракт» ... ... ... ... ... ол да шарт ... ... ... ... қатынастары құқықтық
реттелуге жатады. Көптеген мемлекеттердің заңнамаларында ерлі-зайыптылардың
мүліктік шарттық режим институтына бірқатар нормаларды енгізген.
Отбасында неке контрактісі жанжалды болдырмайды, ... ... ... ... ... ... Адам алдағы өмірін болжай алмағанмен,
неке контрактісі тағдырдың соққысын жеңілдетуге ... ... Егер ... некеге тұру кезінде неке контрактісін жасаса, бұл құжат
артықшылық ... ... ... ... құжат сияқты, ... ... ... ең ... жағы – ... ... дау, орынсыз кикілжіңдерді болдырмай, бар ... ... ... ... неке контрактісінің белең алмауының себептерінің бірі ... ... ... онда ... ... принциптері,
мәңгі махаббат және әртүрлі меншіктікке күресті басшылыққа алған еді. ... ... ... ... ... актуалді болып отыр. Ресми түрдегі
неке байланыстары кезінде ешкім оның соңы ... әкеп ... ...... ... неке контрактісінің толық
мәнін ашу және тәжірибеде ... білу ... ... ... ... ... өзекті мәселелерінің бірі болып ... ... ... та, ... та ... өте зор. Оның ... маңызы
жеткілікті дәрежеде неке контрактісін ... ... ... ... Ал оның ... маңызы некеге тұрушы немесе
некеде тұрған көптеген азаматтар ұлттық салт-дәстүрді сақтай ... ... ... жұмысты зерттеудегі обьектісі – мүлікпен байланысты және мүлік
бойынша пайда болатын ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен ... ... ... ... неке ... ... ... біздің заңдарымызға байланысты неке контрактісінің құқықтық
түсінігін, Ресей Федерациясының заңдарында бекітілген неке ... ... және ... ... ... неке
контрактісінің алатын рөлін қарастыру.
Мақсатқа жету үшін:
• біріншіден, неке контрактісі мазмұнына түсінік беру; даму тарихын ... ... ... тұру және оны бұзу тәртібіндегі неке контрактісінің
рөлі;
• үшіншіден, шетелдік тәжірибені негіздей отырып, неке ... ... ... ... ... ерлі-зайыптылар өздерінің қалауы
бойынша шеше алады. Кейбіреулері бұған ойланбастан ... ... ... ... Неке ... ... ... реттейді, кейіннен әлеуметтік және жеке қатынастарды реттеуі
мүмкін. Неке контрактісі әйел мен ... ... ... тең дәрежеде
қорғайды. Дегенмен неке контрактісін жасамас бұрын, оның ережелерімен
танысып, ... ... ... ... етпейді.
Бұл жұмыстың ғылыми жаңашылдығы – ұлттық тілде бұл ... ... ... ... отыр. Сондықтан осы қазақ тілінде
зерттеліп отырған жұмыстың ғылымға қосатын ... зор ... деп ... ... ... үш ... ... параграф, қорытынды,
пайдаланған әдебиет тізімінен және қосымшалардан тұрады.
Жұмыс барысында неке ... ... ... ... ... ... нормативтік-құқықтық еңбектері, мерзімді басылымдар
қолданылған. Отандық ... ... ... С.А., ... ... А.Б.; Баққұлов С.Д.; Биримжанова С.Э.; Қарашаева Ж.; Баудиярова
Қ.Б.; Айтжан Б.Е.; Шіркінбаев Т.Б. және ... ... ... ... А.П.; ... Н.Е.; ... ... В.М; Максимович
Л.Г; Негаева А.М; Антокольский М.В., Бондова С.Н. редакциясы бойынша
жазылған ... және ... ... ... ... Некелік құқықтық қатынастар, неке шартын құрастырудың бастамасы ретінде
2 Отбасы мен некенің тарихи нысандары. Қазіргі жағдайдағы неке мен ... ... ... ... неке мен ... өте ... ... және өзінің дамуында бірнеше сатыдан өтті. Қоғам рулық белгі бойынша
бөлінген промискуитет кезеңінде жыныстық қатынастар аралас ... ... ... ... рулық қауыммен тәрбиеленді. Руын анасының жағынан
анықтады, ... ... ... ... болмады. Бұл кезең матриархат деп
аталды.
Қоғам дамыды, ... ... ... ... ... мен ... неке қатынастарының моральға қайшы екені туралы тұжырымдар ... ... ... жаңа неке ... ... топтық некеге
көшті. Ғалымдардың ... ... ол екі ... ... ... ... мен пуналуалық отбасы. Қандық туыстық отбасында неке ... ... яғни ... мен балалар ұрпағы өзінің неке қауымдастығын
құрды. Басқаша айтқанда, Ф. ... ... атап ... ... әйел ... ол ... ... дұрыс саналды. Бірақ біртіндеп некелік қарым-
қатынас шеңберінен қандас ... яғни ... аға мен апай ... ... ... ... Онда бір ... туысқан қыздар тобы келесі
топтағы туысқан ұлдар тобының ұжымдық әйелдері болып ... ... ... араласуды болдырмау салдарынан туындаса керек.
Өндіріс құралдарының дамуы, жер өңдеу мен мал өсіру сияқты ... ... ... болуы, сонымен қатар қоғамдағы одан әрі пргрессивті
өзгерістер артық өнімнің пайда болуына әкелді. Бұл некенің ... ... ... әйел мен бір ... тұратын некенің дамуына әсерін тигізді. Бірақ
олардың тұрақты экономикалық жағдайларының болмауына ... олар ... ... жете алмай, сол өздерінің рулық ұйымдарында қалуларына
мәжбүр болды. Тек адамдардың белгілі бір тобының (ақсақалдар, абыздар ... ... бар ... да тұлғалар) өзіндік жеке отбасын құру
мүмкіндігі болды. Осы ... ... яғни руын ... ... пайда болды. Дегенмен әлі де болса да барлық жағдайда баланың
биологиялық ... ... ... ... емес ... өйткені бұл некелер де
әлсіз, мықты емес болды.
Құқықтың кез-келген ... ... ... ... да өзіне тән пәні
мен құқықтық реттеу әдісі бар. ... ... пәні ... ... екі тобы ... ... ... субъектілерінің арасында
пайда болатын жеке мүліктік емес және ... ... ... негізгі бөлігін мүліктік емес қатынастар құрайды, ал
мүліктік қатынастардың тек екі түрі бар; алименттік және неке ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың арасындағы қатынастар.
Отбасы өмірінің көптеген жақтарын құқық емес мораль реттейді. Отбасы
қатынастары өзінің мәні жағынан дербес қатынас ... ... ... ол ... ... ерекше мағанасы барын және ... ... ... ... кәмелетке толмаған, еңбекке
жарамсыз мүшелеріне байланысты қатынастарын реттейді.
Отбасы құқығын реттеу әдісінің ... ету ... ... ... ... қатынастың мүшелері өздерінің қалауы бойынша
еріктілік әдісін қолданады (егер олар отбасылық заңмен қарастырылса), ... олар оны ... неке және ... ... ... ... ... құқықтық актілер қолданылады. Жоғарыда келтірілген ... ері мен ... ... қатысты жалпы ортақ меншік туралы жағдай
әрекет ... ... ... ... қаражаты (алимент) неке және отбасы
заңының ережесіне сәйкес алынады; баланың тегін оның тууы ... ... ... ... хал ... жазу ... ... және отбасы туралы алғашқы декреттер. 1918 жылғы азаматтық хал
актілерін жазу, неке, отбасы және қамқоршылық құқығы ... ... ... жылғы Қазан революциясы отбасы заңнамасындағы жаңа кезеңнің
бастамасы болды. 1918 жылы 18 ... БОАК мен ХКК ... ... және ... ... актілерінің кітабын жүргізу туралы»
алғашқы Декреті қабылданды.
Келесі күні – 19 ... ... бұзу ... тағы да бір ... Онда ... жағдайлар қарастырылды:
некені әкімшілік тәртіппен бұзу (АХАЖ органдарында)
соттық тәртіппен бұзу
өздерінің ... тыс ... ... ... ... неке еркіндігі қағидасы жарияланды (діни нанымдар
негізінде құрылған некелер, жергілікті дәстүрлер ... ... ... ... ... ... күштеуі негізінде
құрылған некелер және т.б.)
1918 жылы отбасы құқығының барлық нормалары бір актіге – азаматтық хал
актілері, неке, ... және ... ... ... заңдар Кодексіне
біріктірілді.
Қазіргі отбасы құқығының ... үшін 1926 ... ... ... ... ... ... заңдар кодексінің мағанасы
 1926 жылы бүкілхалықтық талқылау нәтижесінде жаңа ... ...... ... және қамқорлық туралы заңдар кодексі қабылданды,
оның көпшілік жағдайлары ... күні де ... ... үшін де, ... үшін де ... неке жасы 18 деп ... ... ортақ мүлкі енгізілді (жалпы ортақ жеке меншік)
- бала асырап алу қалпына келтірілді
- ... ... ... ... ... бұзу ... өзгертілді: бұрынғы соттық және ... ... ... тек ... ғана ... яғни ... ... уақыттан бастап ерлі-зайыптылар жеңілдетілген ... ... ... бұза алды.
1936-1968 жылдардағы неке және отбасы туралы жалпы одақтық заңнама
Мемлекетпен жүргізілген негізгі шаралар нормативтік ... ... ... ... келесі мәселелерді анықтады:
кәмелетке толмаған баларға алименттің үлестік мөлшерін,
алимент төлемегені үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтілді,
айырылысқаны үшін прогрессивтік төлем ... ... ... – 50 сом, екіншіге – 150 сом, ... және ... – 300 ... ... екеуі де АХАТ органына келуі
керек болды.
Отбасы заңына осы кезеңге қажетті болған 1944 жылғы 8 ... ... ... ... ... ... ... енгізді. 20
миллионнан астам адам өмірін әкеткен екінші дүниежүзілік ... ... ғана ... сонымен қатар еркектердің де құқықтарын қорғауға және
халықтың санын көбейтуге бағытталған жедел шараларды қолдануға әсер етті.
1969 жылғы неке және ... ... ... ... ... негіздері
Кеңестік құқықтың негізгі қайнар көзі Кеңестік мемлекеттердің негізгі
заңы - КР ... ... Ол ... заңы ... негізгі нормаларды да
қарастырады. Конституцияда қарастырылған отбасы құқығының ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы заңдық
күші болады және олардың маңызды саяси мағанасы ... ... Қаз КСР ... 51 ... ... ... ... болады деп көрсетілген. Бұл норма неке және отбасы
туралы заңға отбасын әлеуметтік-құқықтық ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. 51 баптың 2 бөлімінде отбасы құқығының тағы
да бір қағидасы бекітілген: әйел мен ... ... ... ...... Бұл ... мағанасы бойынша әйел мен еркектің ... ... тек ... ... ... ғана ... ... қатар одан әрі де
қажет.
Қаз КР Конституциясының 64 бабында бекітілген:
1. Балаларды ... ... ... ... еңбекке дайындау,
кеңестік қоғамның лайықты мүшесі етіп ... ... ... Бұл ... балалары ата-аналарына қамқорлық көрсетіп, оларға көмек
көрсетуге міндетті деп те көрсеткен.
Отбасы құқығының ... ... ең ... ... ... заң
актілері жатады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы 1968 жылы 27 маусымда ... ... ... және 1968 жылы 1 қазаннан күшіне енген неке
және ... ... КР және ... республикалардың негізгі заңы жатады.
Құқықтық әдебиеттерде отбасы құқығының отандық құқық жүйесінде ... ... ... ... ... Оның ... мазмұны отбасы құқығы жеке
құқық саласы ма, әлде ... ... бір ... ме ... ... ... жеке ... өзіндік пәні мен құқықтық реттеу ... ... ... ... ... реттеуден тұратын азаматтық
құқықтан отбасы құқығының айырмашылығы, оның нормалары ең ... ... емес ... ... бағытталған. Сонымен қатар отбасы
құқығындағы қатынастардың өзі жат тұлғалардың арасында емес ... ... ... және т. б. ... яғни жақын
адамдардың арасында туындайды. Отбасы құқықтық қатынастарының субъективтік
құрамына азаматтық құқықтағы ... ... ... ... ... ... ... мәні бойынша жақтар заңды
тұрғыдан тең болады. Отбасылық қатынастарда ата-ана мен кәмелетке ... ... мен ... ... ... мен асырап алынғандардың
арасындағы теңдік туралы айту өте қиын. Тек ... ... ... ... ... ... ... алиментті уақытына
төлемеуіне байланысты ... ... ... ... ... ал ... ... мүліктік санкция ең басты болып
табылады.
Осылайша, отбасы құқығын азаматтық ... оның пәні ... ... ... және т.б. ... ... ... Осыдан
келіп біз отбасы құқығы Қазақстан Республикасының жеке ... ... ... ... ... ... – некеден, туыстықтан, бала асырап ... ... ... өзге де ... ... жеке мүліктік
емес және олармен байланысты ... ... ... ... әдіс негізінде реттейтін отбасы-құқықтық нормалаларының жиынтығы.
Отбасы құқығының мақсаты – ... ... ... (бұрынғы
мүшелерінің) пайда болатын отбасы қатынастарын реттеу. «Неке және ... ҚР ... 3 ... ... ... неке және ... ... пен әйелдің некелік одағының еріктілігі, отбасы ісіне кімнің
болса да өз бетінше араласуына жол ... ... ... ... ... шешу және т.б. ... ... мемлекетіміздің басты
мақсаттарының бірі отбасы құқығы субъектілерінің өз құқықтарын кедергісіз
жүзеге асыруын ... ету және ол ... ... ... мүмкіндігін
жүзеге асыру.
Отбасы құқығының қағидалары деп осы құқық саласының мәнін және олардың
құқықтық бекітілу күшіндегі ... ... ... ... басты
жағдайларды айтамыз.
Отбасы құқығының қайнар көзі – бұл отбасы-құқықтық нормаларының сыртық
көрінісінің нысаны.
Отбасы құқығының негізгі ... көзі 1998 жылы 17 ... ... және ... туралы» Қазақстан Республикасының Заңы болып
табылады. Онда кодекс жобасын талқылау барысында барлық ... ... ... ... Неке және ... ... заң ... бастауларға негізделген. ҚР Конституциясының 27 бабы келесі
жағдайларды бекітеді:
1. Неке мен отбасы, ата-ана мен бала мемлекеттің қорғауында болады.
2. Балаларға ... ... және ... ... ... ... және міндеті болып табылады.
3. Кәмелетке толған еңбекке жарамды балалар еңбекке ... ... ... жасауға міндетті.
ҚР Неке және отбасы туралы Заңының 4 бабы отбасы құқығының қайнар
көздерінің құрамына Қазақстан Республикасының ... ... және ... ... ... мен ... ... нормаларынан тұратын
Қазақстан Республикасының басқа да ... ... ... ... ... ... ... қайнар көзі болып табылады:
1. «Бала құқығы туралы» 2002 ж. 8 тамыздағы ҚР Заңы
2. «Қазақстан Республикасының шет елде ... ... ... қосылуы туралы» 1999 ж. 30 желтоқсандағы № 33-II ҚР Заңы
3. «1993 ж. 30 ... ... ... ... ... ... ... отбасылық және қылмыстық
істер бойынша құқықтық қатынастар мен құқықтық ... ... ... ... 2004 ж. 10 ... ҚР ... ... құқығы туралы» 1989 ж. 20 қараша, Қазақстан Республикасымен
1994 ж. 8 ... ... ... ... ... тегі мен ... атын ... сұрақтарды шешу тәртібі туралы» 1996 ж. 2 сәуірдегі
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы және т.б.
Отбасы қатынастарына ... заң мен ... ... ... негізі мен тәртібі
Отбасы қатынастарына азаматтық заң екі жағдайда қолданылады:
Біріншіден, ол ... ҚР Неке және ... ... ... ҚР АК ... да ... актілердің сәйкес нормаларын қолдану туралы
тікелей сілтеме болдса;
Екіншіден, отбасы мүшелерінің ... ... ... реттелмесе және осы отбасы қатынастарын реттейтін ... заң ... ... ... реттеудегі жоғарғы сот органдары актілерінің
ролі
ҚР Жоғарғы Сотының қаулылары мен басқа да нормативтік ... ... ... көзі ... ... ... құқықты қолдану тәжірибесінде
өзіндік әсер етеді. Олар Неке және отбасы туралы заң мен бас қа ... ... ... ҚР аумағында бір нысанда қолданылуына жетуді
қамтамасыз етеді, ... ... ... ... олар ... орнын толтыруды да қарастырады. Мысалы Неке және ... ... ... ... ... ... жоқ. ҚР ... Сотының
Пленумы өзінің қаулысында осы сұрақ бойынша түсініктеме берді. Осы қаулыға
сәйкес қайтыс болған азаматтың әкелік ... ... ... өндірістік
тәртіпте жүзеге асыруға болады. Осылайша, отбасылық заң нормаларын ... үшін ҚР ... сот ... қаулысының маңызы ерекше
1.2 Некенің құқықтық сипаттамасы
Неке - ... ... ... және ... емес ... ... ... құру мақсатымен заңдарда белгіленген
тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісімі жағдайында ... ... ... арасындағы тең құқықты одақ. Яғни қарапайым тілде айтқанда,
неке – ... пен ... ... сүйіспеншілік және сыйлау сезіміне
негізделіп отбасын құру мақсатымен келісілген ерікті, еркін және тең ... неке ... ерік ... яғни ... тұру немесе оны бұзу
үшін тараптардың өзара ерікті келісімі қажет. Некеде ерлі – ... мен ... тең, ... ... ... жол ... ... үй шаруашылығын жүргізумен ғана айналысып қоймай, сондай –
ақ ерімен ... ... ... мансапқа талпынуына мүмкіндік
береді. Ерлі – зайыптық қатынстар, әдеттегідей ... яки ... ... бір ... ... ... ... мемекеттік АХАТ органында тіркелген неке ғана танылады.
Қазақстанда некеге тұрған кезде отбасылық қатынастарда әлеуметтік,
нәсілдік, ... ... ... қай ... ... қарай
азаматтардың құқығын шектеудің кез келген түрлеріне тыйым салынады.
Ерлі – ... ... ... ... ... тұру ... ... ері мен әйелдің өзара ерікті келісімі және
олардың неке жасына жету болып табылады.
Егер неке күш көрсету, алдау, қорқыту жолымен ... ... онда ... деп ... ... ... тұру ... некені тіркеу рәсімінің
барысында некеге тұрушы адамның тікелей өзі ауызша ... және ... ... ... ... ... ... ата – аналарының немесе
туыстарының келісімі талап етілмейді. Дей ... қай ... ... да ата – ... ... ... ... үшін өте маңызды
екендігі күәмнсіз.
Отбасын құру үшін неке ... ... ... ... бар. ... ... бір ... және күш – қуат кемелділігіне ие болуы керек,
ол белгілі бір жаспен байланысты. Біздің заңымызға сәйкес неке жасы – ... ... ... ... болған жағдайда неке жасын екі
жылдан аспайтын мерзімге төмендете алады. Неке ... ... ... тұруына ата – аналарының келісімі бойынша ғана рұқсат етіледі.
Жүктілік немесе ... ... ... ... ... ... ... отбасын құруы дәлелді себептердің қатарына жатады.
Соның өзінде басқа да ... ... ... ... тұратын адамдар медециналық, сондай – ақ медециналық –
генетикалық ... және ... ... қорғау мәселелері
бойынша консультациялар алып, тексеруден өтулеріне ... ... ... ... ... ... келісімімен ғана өткізілуі
тиіс. Некеге тұратын адамдарды тексерудің ... ... ... табылады және ол некеге тұруға ниеттенген адамға тексеруден өткен
адамның ... ғана ... ... ерлі – зайыптылар АХАТ органына өздерінің некеге ... ... ... ... ... мәлімдеуі керек. Ал олардың
біреуі АХАТ органына бірге ... беру үшін ... ... болмаған
жағдайда қалай істеу керек? Егер ол дәлелді себептермен АХАТ органына келе
алмайтын жағдайда ол ... ... ... ... ... ... ... табыс етуге заң рұқсат береді.
Некеге тұру тәртібіне ... ... ... адамдардың тікелей
қатысуымен неке мемлекеттік азаматтық хал ... жазу ... ... ниет ... ... біреуі азаматтық хал актілерін
жазу органына келе алмайтын ... ... неке ... адамның тұратын
жері бойынша қиылуы мүмкін.
Неке қию кезінде өкіл жіберуге жол берілмейді.
Некені қию некеге тұруға тілек ... ... хал ... ... арыз ... ... ... бір ай мерзім өткен соң
жүргізіледі.
Дәлелді себептер болған жағдайда неке қиюды ... ... ... азаматтық хал актілерін жазу органы бір ай ... ... ... ... осы ... ... ... бір айдан аспайтын мерзімге
ұзартуға рұқсат етуі мүмкін.
Ерекше мән-жайлар болған кезде (жүктілік, бала тууы, бір ... ... ... ... және ... да ... ... неке өтініш
берілген күні қиылуы мүмкін.
Неке қиюды мемлекеттік тіркеу азаматтық хал актілерін мемлекеттік
тіркеу үшін ... ... ... хал актілерін жазу органдарының некені тіркеуден ... ... ... тілек білдіруші адамдар не олардың ... ... ... ... неке ... кедергілер де көзделген. Некеге тұруға:
1) біреуі болса да ... ... ... ... ... тікелей ата-тегі бойынша және өзінен тарайтын жақын ... ... мен ... атасының, әжесінің және немерелерінің), ата-анасы
бір және ата-анасы бөлек әкесі немесе анасы ортақ ағалы-інілер мен ... ... ... алушылар мен асырап алғандардың;
4) біреуін болса да психикалық ... ... ақыл есі ... сот ... қабілетсіз деп таныған адамдардың арасында жол
берілмейді. Араларында неке қиылуына жол берілмейтін адамдар ... ҚР ... ... ... ... ... да басқа тіркелген некеде ... ... неке ... ... ... ... неке деп
тоқтатылмаған және бұзылмаған тіркелген ... ... ... ... тұлғалар тек бұрынғы некені бұзғанын куәландыратын ... ... ғана жаңа ... ... алады.
ҚР некесін тіркеуге тілек білдірген шетел азаматының құжатында ... ... ... ... ... онда ол өз ... ... оның ... тұрмайтындығы туралы анықтама әкелуі керек. Бұл
шарт бір некеде ғана тұру қағидасына негізделген.
Некені тіркеуге жол ... ... ... ... және ... ... жақын туыстардың
арасындағы некені,
- ата-анасы бір және ата-анасы бөлек әкесі немес анасы ортақ ағалы-
інілер мен ... ... ... ... ... мен ... алынғандардың арасындағы некені.
Бұл тиім салу жақын туыстардың арасындағы некелерден ақыл-есі кем
балалардың көп туатындығына байланысты қойылған.
Сонымен, неке – ... ... ... және ... ... қатынастарды туғызатын, отбасын құру мақсатымен заңдарда белгіленген
тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісімі жағдайында жасалған ... ... ... тең ... ... Ол ... ... отбасын
құрудың адамгершілік қағидасы – махаббат сезімі мен шынайы достық және
құрметке негізделеді.
Заңға ... ... ... ... ... ғана ерлі-
зпйыптылардың құқықтары мен міндеттері туындайды. Некені тіркеу аудандық,
қалалық азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінде жүзеге ... ... да ... ... арқылы тіркелмейді. Сенетін адамдар ... ... ... қию ... деп ойлайды. Бірақ некені былай қиюдың құқықтық
мәні болмайды. ... ... ... қию некені тіркеуді алмастыра
алмайды.
Әрекеттегі неке және отбасы туралы заң әйел мен еркектің бірге тұруын
құқықтық ... ... Бұл ... ... ... ол ... некеден туындайтындай құқықтар мен міндеттер
тудырмайды.
Тек неке ... ... ғана ... көпшілік қоғамдық қатынастардан
ерлі-зайыптылардың қатынастары бөлініп ... және ... ... ... ... тіркеу - некеге отырушыларды, некенің ... ... ... ... ... туралы статистикалық есептер жүргізуге
мүмкіндіктер ... ... ... туралы статистикалық ақпараттар тууды
жоспарлау негізі болып табылады, ал бұл мемлекеттің демографиялық саясатын
жүзеге асыруда маңызды. Сонымен қатар ... ... ... есепке алу
тұтынатын тауарлар өндіруді, мектептер мен ... ... ... ... ... кезде маңызы зор. Некені тіркеу ерлі-
зайптылар мен некеден туған балалардың жеке және мүліктік ... ... ... ... да ... ... ... жүзеге
асыру үшін кейбір жағдайларда некенің тіркелгенін куәландыратын ... ... ... ... ... мен жарамсыздығы
Ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқытық қатынастарының
тоқтатылуын некенің тоқтатылуы деп ... Неке ... ... ... ... тууына байланысты немесе ерлі – зайыптылардың біреуінің не
екеуінің бірдей қалауымен тоқтатылады.
Некені тоқтататын оқиғалар қатарына мыналар жатады:
... ... ... ... ерлі – ... ... өлді деп жариялауы;
➢ некенің бұзылуы (ажырасу).
Некенің тоқтату негіздерінің тізімі толық боып табылады.
Ері ... ... ... ерлі – ... ... өлді ... жағдайда неке өздігінен тоқтатылады. Егер артында қалған ... ... ... келсе, бұрынғы неке бойынша ерінің өлгені ... ... ... ... ... де жеткілікті.
Соттың азаматты (ерлі – зайыптылардың бірін) өлді деп жариялау
жөніндегі шешімі долбараға ғана ... Ол ... ... ... ... ... жоқ.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 31 – бабына ... ... ... ... жерде үш жыл бойына ол туралы ешқандай
мәіметтер болмаса, егер ол өім қаупі ... ... ... оның ... ... ... ... оқиғадан болды деп есептеуге негіз болатын жағдайларда
хабар – ошарсыз кетсе, ол ... ... ... ... ... сот
арқылы өлді деп жариялануы мүмкін.
Сот азаматты қайтыс болды деп ... ... ... ... ... онымен неке тоқтатылды деп ... ... ... болды деп
жарияланған адамдардың шындығында тірі болып ... ... ... Өлді деп ... ... тірі ... ... сот әлгі
шешімді бұзады, бірақ тоқтатылған неке ... ... ... ...... ... өтініші бойынша АХАТ органдары арқылы
қалпына келтірілуі мүмкін. Егер қалпына келтіру туралы ... ...... ... де тірі ... ... ... деп есептеледі. Басқа жұбай жаңа некеге тұрған жағдайда,
бұрынғы неке қалпына ... ... Жаңа ... тағдыры түрліше шешілуі
мүмкін: ол не сақталады, немесе бұзылады, бұл ... ... ... ... ... ...... көзі тірі кезінде неке, олар ажырасса ... ... ... ... АХАТ ... ... сотта заңда
белгіленген тәртіп бойынша іске асырылуы мүмкін.
Некені бұзу АХАТ ... ерлі – ... ... ... ... ... – жұбайлардың біреуінің өтініші бойынша
жүргізіледі. Ал сотта некені бұзу ерлі – ... ... ... – ақ ... ... ... ... жүргізіле береді.
Некені бұзу үшін мынадай үш шарттың болуы қажет:
➢ АХАТ органдарында ерлі – ... ... бұзу ... ... ... ... балаларының болмауы;
➢ бір – біріне мүліктік және өзге де талаптарының болмауы.
Некені бұзу АХАТ органдарында ... ... ... ... ... ... бұзу ... өтініш берілген күннен бастап бір ай
өткенде жүзеге асырылады. Бір ай ... ерлі – ... ... ... тағы да ... ойланып – тоғану үшін беріледі. Некені ... ... ... ... ... ... ... оның мерзімі
ұзартылып не қысқартымайды.
Ерлі – зайыптылардың өзара келісімі бойынша некені ... ... ... заң ... ... ... ... бұзудың қарабайыр оңайлатылған тәртібін де белгілейді.
АХАТ органдарының некенің бұзылуын тіркеу кезінде ажырасудың
себептерін анықтауға, ерлі – ... ... үшін ... ... ... сот тәртібімен бұзу. Ол мынадай ... ... ерлі – ... ... ... ортақ балаларының болуы;
➢ ерлі – зайыптылардың біреуінің некені бұзуға келісімінің болмауы;
➢ егер ерлі – ... ... ... ... бас ... ... ... некені бұзу үшін мемлекеттік тіркеуге келуден бас
тартса, т.б.;
➢ ерлі – зайыптылардың бір – ... ... ... ... ... ... болуына мемлекет мүдделік танытады.
Сондықтан да соттарға заң ... ерлі – ... ... ... ... ... ... Бірақ, сонымен қатар татуластыру
мақсат қана ... ... ... амалы ғана. Сондықтан да бұл міндетті
орындау мүмкін болмаса және ... не ... ... мүдделеріне
қайшы келетін болса, онда сот некені бұзады[4.342].
Егер сот неке біржолата бұзылмаған ... ... ... ол істі ... ... ... ерлі – ... татуласу
үшін 3 айлық мерзім тағайындай алады. Бірақ сот нақты мерзімді әрбір істің
жағдайына қарай ... ерлі – ... ... ... ... ... ... біреуі некенің бұзылуын қасарыса талап ететін болса,
некені бұзу іске асырылады.
Егер айырылысатын ерлі – ... ... ... ... және ... ол балалардың кіммен қалатындығы жөнінде
келіспеген жағдайда, бұл мәселені сот шешеді. Сот балалардың ата – ... ... ... не ... ата – анасының әрқайсысымен
қалатындығы жөнінде ... екі бала не одан көп ... ... ... ... ... сот кәмелетке толмаған балалардың мүдделерін ғана еске алу
керек. Сондай-ақ балалардың мүдделерін және ... ... ... ... заңның 15 – бабында мындай қағида көзделген: «Әйелдің
жүкті кезінде және нәрестенің бір ... ... ... әйелдің
келісімінсіз некені бұзуға болмайды».
Айырылысатын жұбайлар ортақ мүліктерді бөлісу жөніндегі
мәселені кейбір ... ... ... ... ... ерлі – ... келмеген жағдайда мүліктерді бөлуді сот іске асырады және әдетте,
оларды тең бөледі. Егерде ... ... ... ... ... ... онда сот мүлікті екі жақтың не бір жағының талабы
бойынша осы ... ... ... тәртібімен некені бұзу ерлі-зайыптылардың некені бұзу
туралы өтініш берген күннен бастап бір ай өткеннен кейін іске ... ... ... бұзу ... ерлі зайыптылардың
некеде тұрған кездегі жеке және мүліктік қатынастары тоқтатылады. Мысалы,
бірге тұруы, ортақ бірлескен меншік, ... ... және ... ... ... ... қатынастар бірден тоқтатылады да, енді біреулерінің
сақталуы мүмкін. ... ... ... ... жиған мүліктері бөлінген
жағдайда, әдетте, некенің ... ... ерлі – ... ... ... тәртібі де тоқтайды, бірақ мүлік бөлінбеген
жағдайдағы ажырасу ... - өзі ... ... ... меншігін
үлестік меншікке айналдыра алмайды. Некенің бұзылуымен бірге жұбайы ... ... ... ... ... ...... өліміне
байланысты келтірілген зиянның орнын толтыру және т.б. құқығы да жойылады.
Некені жарамсыз деп ... ... ... құру ... ... тәртіппен жасалған және ерлі-зайыптылардың құқықтары ... ... неке ... деп ... ... ... ... деп танылуы мүмкін.
Егер некеге тұрушы адамдардың біреуі екіншісінен ... ... жеке ... және ... ... нақты қатер
төндіретін ауруы бар екенін жасырса, соңғысы сотқа ... ... деп ... ... жүгінуге құқылы.
Некені жарамсыз деп тануды сот жүргізеді.
Сот некені жарамсыз деп тану туралы соттың шешімі заңды ... ... ... үш күн ... ... осы ... ... тұру мемлекеттік
тіркелген жердегі азаматтық хал актілерін жазу органына көшірме жіберуге
міндетті.
Некенің жарамсыздығы оның қиылған күнінен ... ... ... деп тану ... ... ... егер неке жасына толмаған адаммен неке қиылса, кәмелетке толмаған
жұбайы, оның ... ... ... ... қорғаншы және қамқоршы
орган немесе прокурор құқылы. Кәмелетке толмаған жұбай он ... ... ... ... ... деп ... ... етуге тек оның өзі ғана
құқылы;
2) егер ... ... ... ... ... келісімі болмаған
жағдайда: мәжбүр ету, алдау, қателесу немесе өзінің жай-күйінің салдарынан
некеге тұруды мемлекеттік тіркеу ... ... ... ... және өзін-өзі билей алмауы себепті неке қиылған болса, некеге ... ... ... ... ... ... ... қиюға кедергі келтіретін мән-жайлардың бар екенін білмеген жұбай,
әрекетке ... деп ... ... қорғаншысы, оның алдындағы
бұзылмаған неке ... ... ... ... және қамқоршы орган мен
прокурор;
4) жалған некеге тұру жағдайында прокурор, сондай-ақ ... ... ... ... жасына толмаған адаммен, сондай-ақ сот әрекетке қабілетсіз деп
таныған адаммен қиылған некені жарамсыз деп тану туралы істі ... ... ... ... және қамқоршы орган тартылады.
Егер некені жарамсыз деп тану туралы іс ... ... ... орай
оның қиылуына кедергі жасаған мән-жайлар ... ... ... ... болмайды.
Егер кәмелетке толмаған жұбайдың мүдделері талап етсе, сондай-ақ оның
некені жарамсыз деп тануға ... ... ... сот неке жасына
толмаған адаммен ... ... ... деп тану ... ... ... алады[6.398].
Егер мұндай некені тіркеткен адамдар істі сот қарағанға ... ... ... құрса, сот некені жалған деп тани алмайды.
Ерлі-зайыптылардың арасында ... ... ... ... ... не ... ... кезінде ерлі-зайыптылардың біреуі басқа бұзылмаған
некеде тұрған жағдайларды қоспағанда, некені ол бұзылғаннан кейін жарамсыз
деп тануға ... ... деп ... ... ... Неке және отбасы
Заңында көзделген құқықтары мен міндеттерін туғызбайды.
Некесі жарамсыз деп танылған адамдар бірлесіп сатып алған ... ... ... ... Азаматтық кодексінің үлестік меншік туралы
ережелерімен реттеледі. ... ... неке ... ... деп
танылады.
Некені жарамсыз деп тану мұндай некеде туған немесе неке ... ... ... бастап екі жүз жетпіс күн ішінде туған балалардың құқығына
нұқсан келтірмейді.
Некені жарамсыз деп тану ... ... ... кезде сот некені
жарамсыз деп тану үшін негізге алынған мән-жайлардан некеге тұру ... ... ... (адал ниетті жұбай) екінші жұбайдан ... алу ... ... ... ал ... жарамсыз деп таныған кезге
дейін бірлесіп сатып алынған мүлікті ... ... неке ... ... ... жарамды деп тануға құқылы.
Адал ниетті жұбай азаматтық заңдарда көзделген ережелер бойынша өзіне
келтірілген материалдық және моральдық зиянды өтеуді ... ... ... ... ... некені жарамсыз деп таныған кезде өзі неке қиюды
мемлекеттік тіркеу кезінде таңдаған тегін сақтап ... ... ... ... ... ... тұру ... жолымен некенің бұзылуы ата-аналарының балаларына
қатысты құқықтары мен міндеттерін тоқтата алмайды.
Некенің бұзылуы – отбасы өміріне ғана ... ... ... де ... ... жағымсыз әрекет. Әр отбасының ажырасу тарихы, себебі әр
түрлі. Әлеуметтанушы ғалымдар ажырасуға әкеліп ... үш ... ... Алайда әр отбасында оның себептері әр түрлі болуы ... ... ... ауыртпалығы (материалдық қажеттіліктер, тұрғын үй
қиыншылығы, т.б.);
- ... ... ... сүйіспеншілікті жоғалту,
дөрекілік, маскүнемділікке салыну);
- ішкі жағдайлар ... ... ... болуы, жаңа сезімдердің пайда
болуы).
Заң тұрғысынан алғанда, некенің бұзылуы дегеніміз – ... ... және ... емес жеке ... ... Бұл ... арасындағы құқықтық қарым-қатынастардың ... ... ... ... ... ... ... ҚР
“Неке және отбасы” заңы некені бұзудың екі түрін белгілейді екен. Олар:
1. Азаматтық хал актілерін тіркеу органдарында некені бұзу.
2. Сот ... ... ... ... ... және бала туғаннан кейінгі бір жыл ... ... ... жол ... Бұл ... бала ... немес еәкелуге
ниет білдіріп отырған әйел-ананың, баланың денсаулығы үшін қажет. Азаматтық
хал актілерін тіркеу органдарында некені бұзу:
1. Кәмелетке толмаған ... ... ... Бір-біріне мүліктік және өзге де талаптар қоймайтын;
3. Ерлі-зайыптылардың өзара келісімі жағдайында жүргізіледі.
Бұл жағдайда ... ... ... бұзу ... ... Азаматтық хал
актілерін тіркеу органы өтініш берушілерден некенің қандай себептерге
байланысты бұзылғанын ... ... ... сот ... ... Ерлі-зайыптылардың:
1. Кәмелеттік жасқа толмаған ортақ балалары болса;
2. Жұбайлардың біреуі некені ... ... ... ... ... некені бұзуға қарсы болмас, бірақ өз әрекеті
немесе әрекетсіздігі арқылы некені бұзудан ... неке ... ... ... ... бар, бірақ кәмелетке толмаған балалары
болғанда сот ажырасу себептерін анықтауға, татуластыруға мерзім белгілеуге
құқылы емес. Бұл ... сот ... ... ... ... ... кіммен қалдыру туралы мәселені шешеді. Ерлі-зайыптылар соттың
қарауына кәмелетке толмаған баланың кіммен қалатыны, ... ... ... ... ... ... ... алимент мөлшері заңда көрсетілген
алимент мөлшерінен төмен болмауы керек. ... ... ... немесе осы келісімде баланың мүддесі бұзылғаны анықталса, сот ... сот ... ... ... ... ... ... некені бұзуға келісімі болмаған жағдайда,
некені бұзу олардың біреуінің өтініші бойынша ... ... Сот ... ... ... ... құқылы. Жоғарыда аталып
кеткендей, бұл мерзім 3 ай ... ... ... ... ... ... ... нәрсе жоқ. Ошағы бүтін, оты түзу отбасында
ғана дұрыс бала тәрбиеленіп, берік қоғамның іргетасы қаланады. ... ... ... деп ... ... Сот ... мерзім беру
шараларының нәтиже беріп жүрген кездері, аз емес. Кей ... ... ашу ... ... ... қабылдауы мүмкін. Осы мерзім маңызды
шешім қабылдау үшін аз уақыт емес[8.765].
Ерлі-зайыптыларды татуластыру жөніндегі шаралар нәтижесіз ... ... ... ... Көп ... ... ... себептерін анықтап айтудан бас тартады. Ажырасу ... бас ... ... некені бұзбай қалдыруына себеп бола ... ... ... ... ... да сот ... ... құқылы.
Некені сот тәртібімен бұзу ерлі-зайыптылар ... ... ... ... ... бір ай ... соң ... Соттың шешімі
күшіне енген күн некенің бұзылған күні деп танылады.
Некенің бұзылғандығы жөніндегі сот шешімінің көшірмесі, неке тіркелген
жердегі АХАТ ... үш ... ... ... ... бұрынғы ерлі-зайыптылардың арасындағы мүліктік және басқа ... ... ... ... жаңа ... ... құқығы
пайда болады.
Жоғарыда айтылып өткендей, некені бұзу нәтижесінде ерлі зайыптылардың
некеде тұрған кездегі жеке және мүліктік ... ... ... ... ортақ бірлескен меншік, өзара қамқорлық және асырау.
Сонымен, ҚР НОтЗ 24 бабына ... ... тұру ... ... ... ... отбасын құру мақсатынсыз тіркелген ... ... ... ... ... ... пайда болады:
- егер ол некеге тұрушылардың өзара ... ... егер неке неке ... ... ... ... және неке жасы ... төмендетілмесе;
- некеге тұрушы жақтардың басқа бұзылмаған некесі болса;
- психикалық ауруының салдарынан ... ... деп ... ... ... ... алынғандар мен асырап алушылар арасында неке қиылса.
Егер тұлға әрекетке қабілетсіз деп ... да, ... ... ... ... ... түсінбесе, онда неке жарамсыз деп танылуы мүмкін.
Некеге тұру кезінде тұлғаның ... ... ... ... ... ... соттық-психикалық сараптама жасалады.
Жалған неке де жарамсыз деп танылады. Жалған неке – ... ... ... ... ... жасалған және ерлі-зайыптылардың
құқықтары мен міндеттерін туғызбайтын неке.
Жалған неке егер екі жақ ... ... бір жақ қана ... ... ... де жарамсыз деп танылады. Кез-келген адам сотқа некені
жарамсыз деп тану туралы арыз бере алмайды. Бұл талапты қандай ... ... деп ... сол адам ... Ерлі-зайыптылар мүлкінің құқықтық режимдері
2.1 Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі
Егер неке шартында өзгеше белгіленбесе, ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... мүлкінің заңды режимі болып табылады.
Ерлі-зайыптылардың шаруа (фермерлік) қожалығы мүшелерінің ... ... ... ... ... ... және оған билік ету
құқығы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы ... 224 ... ... некеде тұрған кезде жинаған мүлік олардың ... ... ... ... некеде тұрған кезде жинаған ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметтен және санаткерлік қызмет нәтижелерінен
тапқан табыстары, ерлі-зайыптылардың ортақ ... және ... ... ... түскен кірістер, олар алған зейнетақылар,
жәрдемақылар, сондай-ақ арнаулы ... ... жоқ өзге де ... ... ... сомалары, мертігу не денсаулығының өзге де
зақымдануы салдарынан ... ... ... және басқаларына
байланысты залалды өтеуге төленген сомалар) жатады[9.161]. ... ... ... ... ... сатып алынған жылжымалы және
жылжымайтын мүліктер, ... ... ... ... ... ... өзге де ... ұйымдарға салынған капиталдағы
үлестер және ерлі-зайыптылар некеде тұрған кезеңде тапқан басқа да ... ... ол ... қайсысының атына сатып алынғанына не
ақша қаражаттарын ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлікке құқығы ... ... ... үй
шаруашылығын жүргізуді, балаларды бағып-күтуді жүзеге асырған немесе басқа
да дәлелді себептермен жеке кірісі болмаған жұбайға да ... ... ... ... ... және оған ... ... өзара келісімі бойынша жүзеге асырылады.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне билік ету ... ... ... ... ... ... ... келісімі керек болады.
Ерлі зайыптылардың біреуі ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне билік ету
жөнінде жасасқан мәмілесін сот басқа ... ... ... ... ... оның ... ... ғана және басқа тараптың мәміле жөнінде ... осы ... ... ... ... күні ... білуі тиіс екендігі
дәлелденген жағдайларда ғана жарамсыз деп тануы мүмкін.
Ерлі-зайыптылардың біреуі жылжымайтын мүлікке билік ету ... ... ... ... және ... ... белгіленген тәртіппен
тіркеуді талап ететін мәміле жасауы үшін ... ... ... ... алуы қажет[10.184].
Аталған мәміле жасауға нотариат куәландырған келісімі алынбаған жұбай
осы мәміленің жасалғандығы туралы өзі ... ... ... тиіс болған
күннен бастап бір жыл ішінде ... сот ... ... деп тануды
талап етуге құқылы.
Мыналар ерлі-зайыптылардың әрқайсысының меншігі болып табылады:
1) некеге тұрғанға дейін ерлі-зайыптылардың әрқайсысына ... ... ... ... ... ... ... мұрагерлік
тәртібімен немесе өзге де мәміле жасау бойынша ... ... ... ... ... мен басқа да сән-салтанат ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың ортақ қаражаты есебінен сатып алынса да,
жеке пайдалану заттары (киім-кешек, ... және ... іс ... ... ... бөлек тұрған кезде
ерлізайыптылардың ... ... ... сот ... ... меншігі
деп тануы мүмкін.
Егер некеде тұрған кезеңде ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі немесе ... ... не ... кез ... ... ... осы
мүліктің құнын едәуір арттыратын салыным жүргізілгені (күрделі жөндеу,
қайта ... ... ... және с.с.) ... ... ... олардың бірлескен ортақ меншігі болып танылуы
мүмкін[11.56].
Ерлі-зайыптылардың ... ... бөлу ... кез ... ету ... неке кезеңінде де, ол бұзылғаннан кейін де, сондай-ақ
ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі ... ... ... алу үшін ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ... ... ... ... ... да ... ... ортақ мүлкі ерлі-зайыптылар арасында олардың
келісімі бойынша бөлінуі мүмкін. Ерлі-зайыптылардың қалауы ... ... ... бөлу ... ... нотариат арқылы куәландырылуы мүмкін.
Дау туған жағдайда ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... сол ... ... анықтау сот ... ... ... бөлу ... сот ... етуі ... ... әрқайсысына қандай мүлік берілуге
тиіс екендігін анықтайды. Егер ... ... құны ... ... ... мүлік берілсе, басқа жұбайға тиісінше ақшалай немесе
өзге де өтемақы берілуі мүмкін.
Кәмелетке толмаған балалардың ғана ... ... ... ... ... (киім-кешек, аяқ киім, мектеп және спорт жабдықтары,
музыкалық аспаптар, балалар ... және ... ... жатпайды
және бала бірге тұратын жұбайға өтемақысыз беріледі.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінің есебінен ерлі-зайыптылар ... ... ... ... ... ... ... сол балаларға
тиесілі болып есептеледі және ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлген кезде
есепке алынбайды.
Ерлі-зайыптылардың неке кезеңіндегі ортақ мүлкін бөлген ... ... ... ... ... ... ... ерлізайыптылардың
одан кейінгі неке кезеңінде тапқан мүлкі олардың бірлескен ортақ меншігін
құрайды.
Некесі бұзылған ерлі-зайыптылардың ... ... бөлу ... ... ... мерзімі өтуінің үш жылдық мерзімі
қолданылады.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу және осы ... ... ... егер ... ... ... ... көзделмесе, ерлі-
зайыптылардың әрқайсысының үлесі тең деп танылады[12.19].
Сот кәмелетке толмаған балалардың мүдделерін негізге ала ... ... ... біреуінің мүдделерін негізге ала отырып, егер
жұбайлардың бірі ... ... ... ... ... ... ... отбасының мүдделеріне залал ... ... ... мүлкіндегі үлестерінің теңдігі негізін
ескермеуге құқылы.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ... ... ... ... ... ... ... үлеске қарай бөлінеді.
Сонымен, Ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастарын үш топқа бөлуге
болады. ... ... ... ... мәмілелер, соның ішінде
келісім-шарттар (автокөлік сатып алу және сату, ... ... ... ... ... алу құқығы жатады. Бұл қатынастар ерлі-зайыптылар тең, ешқандай
шектеулердің болуы мүмкін емес.
Отбасының ... ... ... бірге, өзара келісім,
толық теңдікнегізінде шешіледі. Онда ең ... ... ... ... толмаған балалардың мүддесі ерекше ескерілуі керек. Сонымен қатар
жүкті жұбайы немесе науқас зайыптардың мүддесі де қорғалуы керек.
Екінші топқа отбасы иелігіндегі ... ... мен ... ... байланысты мүлікті қатынастары жатады: еңбек ақы, үй-жай,
жеке ... және ... ... ... автокөлік, жинақған
қаржылар.
Үшінші топқа қажет болған жағдайда өзара ... ... ... ... міндеттемелері жатады.
Ерлі-зайыптыларға тиселі мүліктер ортақ меншік және жеке меншіктегі
мүліктер деп бөлінеді. ... ... бұл ... ... өзара ерекшеленеді.
Ерлі-зайыптылардың жеке мүлкі дегеніміз ... ... ... ... Ері мен ... ... ... тәуелсіз жеке
мүлікті иелену, пайдалану құқығы болады.
ҚР Неке және отбасы заңының 7 ... ... ... ортақ мүлкіне бекітілген тәртіпте тіркелген, неке кезінде ерлі-
зайыптылармен жиналған мүліктер жатады.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне ... ... ... ... ... қарызы олардың өздерінің үлестерімен жабылады.
Уақытша себептерге байланысты (іссапар, демалыс, ауруы және т.б.) ерлі-
зайыптылардың ... ... неке ... ... мүлікке ортақ меншік
құқығына әсер етпейді. Сонымен ... ... ... алу ... да ... ... ... алдыма, әлде біреуі ғана
алдыма) мәні болмайды. ... ... ... ... ... ... Ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық режимі
Мүліктің шарттық режимі - ерлі-зайыптылардың және олардың осы некеден
туған балаларының неке ... ... ... режимі.
Некеге тұрушы адамдардың келісімі немесе ерлі-зайыптылардың ... ... ол ... ... ... ... мен міндеттерін
айқындайтын келісім неке шарты деп танылады.
Неке шарты некеге тұруды ... ... ... де, ... кез ... ... да жасалуы мүмкін.
Некеге тұруды мемлекеттік тіркеуге дейін жасалған неке шарты некеге
тұру мемлекеттік тіркелген ... ... ... ... ... жазбаша түрде жасалады және оны нотариат куәландыруға тиіс.
Ерлі-зайыптылар неке ... ... ... бірлескен ортақ меншік
режимін өзгертуге, ерлі-зайыптылардың барлық мүлкіне, оның жекелеген
түрлеріне немесе ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... бөлектелген меншік режимін белгілеуге құқылы.
Неке шарты ерлі-зайыптылардың қолда бар мүлкі жөнінде де, болашақтағы
мүлкі жөнінде де жасалуы мүмкін[13.134].
Неке ... ... ... ... ... өз ... ... бір-бірінің кірістеріне қатысу әдістерін, олардың
әрқайсысының ... ... ... ... ... неке бұзылған
жағдайда ерлі-зайыптылардың әрқайсысына берілетін мүлікті ... неке ... ... ... ... қатысты
өзге де кез келген ережелерді енгізуге құқылы.
Неке шартында көзделген құқықтар мен ... ... ... ... не ... бір ... ... немесе
туындамауына қарай қойылуы мүмкін.
Неке шарты ерлі-зайыптылардың құқық ... ... ... ... өз құқықтарын қорғау үшін ... ... ... ... ерлі зайыптылар арасындағы мүліктік емес жеке қатынастарды,
ерлі-зайыптылардың балаларға қатысты құқықтары мен міндеттерін ... ... ... ... ... ... қаражатын алуға құқығын
шектейтін жағдайды көздей алмайды; ерлі-зайыптылардың біреуін өте қолайсыз
жағдайға қалдыратын немесе ... ... ... ... ... басқа да жағдайларды қамти алмайды.
Неке шарты ерлі-зайыптылардың ... ... кез ... ... ... ... мүмкін. Неке шартын өзгерту туралы немесе ... ... неке ... өзі ... нысанда жасалады.
Неке шартын орындаудан біржақты бас тартуға жол ... ... ... етуі ... неке ... ... ... кодексінде неке шартын өзгерту және бұзу ... ... мен ... ... ... шешімімен өзгертілуі немесе
бұзылуы мүмкін.
Неке шартында, неке тоқтатылғаннан кейінгі кезеңге арналып ... ... неке ... ... неке тоқтатылған кезден
бастап тоқтатылады.
Неке шартын сот Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... үшін ... ... ... ... немесе
ішінара жарамсыз деп тануы мүмкін.
Егер шарттың талаптары ерлі-зайыптылардың бірін өте ... ... ... олардың бірінің талап етуі бойынша да сот неке шартын
толық немесе ішінара жарамсыз деп ... ... ... ... ... ... алу тек
сол жұбайының мүлкіне ғана жасалуы мүмкін. Бұл мүлік жеткіліксіз болған
жағдайда кредит беруші ... ... алу үшін ... ... бөлу ... ... жұбайға тиесілі болатын борышкер жұбайдың
үлесін бөліп беруді талап етуге құқылы[14.375].
Өндіріп алу ерлі-зайыптылардың ортақ міндеттемелері ... ... ... ... ... ... алынғандардың бәрі
отбасының қажеттеріне пайдаланғандығын ... ... ... ... да ... ортақ мүлкінен
жасалады. Бұл мүлік жеткіліксіз болған ... ... ... ... өздерінің әрқайсысының мүлкімен бірлесе отырып
жауапты болады.
Егер ... ... ... ... ... ... ... жолмен алған қаражат есебінен сатып алынғаны ... ... ... алу ... ... ... ... оның бір бөлігінен жасалуы мүмкін.
Ерлі-зайыптылардың кәмелетке толмаған балалары келтірген зиян ... ... ... ... ... ... ... келтірген зиянды өтеуі кезінде олардың мүлкінен
өндіріп алу осы баптың 2-тармағына сәйкес жасалады.
Борышкер жұбайдың кредит берушісі ... ... ... ... ... ... ... Азаматтық
кодексінің (Жалпы бөлім) 401-404-баптарында белгіленген ... ... ... неке ... ... өзгертуді немесе
оны бұзуды талап етуге құқылы.
Қазақстан Республикасының Неке және отбасы туралы Заңына сәйкес, неке
шарты ...... ... ... немесе ерлi-зайыптылардың
некедегi немесе некенi бұзғандағы мүлiктiк құқықтарын және ... ... Неке ... ... мемлекеттiк тiркегенге дейiн
немесе некеде тұрған кезеңнiң ... ... ... мүмкiн. Некенi
мемлекеттiк тiркегенге дейiн ... неке ... осы неке ... ... ... күшiне енедi. Неке шарты жазбаша нысанда жасалады
және нотариалдық куәландыруды қажет ... ... ... ... ... ... ... екендiгi белгiлi. Ерлi-зайыптылар неке шартын жасау арқылы осы режимдi
өзгертiп, өздерiнiң барлық ... ... ... ... бiр ... жұбайлардың әрқайсысының мүлкiне ортақ, үлестiк немесе бөлек меншiк
режимiн бекiте алады. Неке шарты жұбайлардың ... бар ... ... ... ... ... алуы ... мүлкiне де қатысты жасалады. 
Неке шартында ерлi-зайыптылар бiрiн-бiрi күтiп-бағу жөнiндегi құқықтар
мен мiндеттердi, бiр-бiрiнiң табыстарына қатысу ... ... ... ... ... неке ... жағдайда әрбiр жұбайға
тиесiлi болатын мүлiктердi анықтауға құқылы.
Неке шарты ерлi-зайыптылардың ... ... ... арасындағы жеке мүлiктiк емес
қатынастарды, ... ... ... ... ... шектемеуi керек. Неке шарты ерлi-зайыптылардың құқықтары мен
мүдделерiне ... ... ... және неке және ... туралы заң
ережелерiне сәйкес болуы тиiс.
Неке шарты ерлi-зайыптылардың келiсiмi бойынша кез- ... ... ... ... мүмкiн. Неке шартын орындаудан бiржақты бас
тартуға жол ... ... ... ... ... ... ... отырып шешiлуi тиiс.
Неке шарты Қазақстан Республикасының Заңдарының ... және ... ... ... ... ... немесе бұзылуы мүмкiн. 
3 Қазақстан Республикасы отбасы құқығындағы неке ... ... ... оның ... ... неке ... пәні ретінде
Мүлік ерлі-зайыптыларға бөлектелген, ортақ бірлескен немесе ... ... ... ... ... ... ... жалпы ережесі бойынша
ерлі-зайыптылардың некеде ... ... ... ... ... ... ... табылады. Ерлі-зайыптыларға некеге тұрғанға дейін тиесілі
болған, сондай-ақ олардың некеде ... ... ... ... немесе
мұрагерлік тәртіппен алған мүлкі олардың әрқайсысының меншігі болып
табылады ... ... 1 және ... ... тұрған кезде жинаған бірлескен ... ... ... ... ... ... ... ішінде некелесу шартында мынадай мүлік олардың үлесті меншігі болып
табылады, не ... ... ... ... ... не ... ... бөлектелген меншігі болып табылады деп
көрсетілуі тиіс[15.6]. Бірлескен меншік шарт бойынша емес, тек заңға ... ... ... ... ... ... жинаған
мүлікті немесе олардың ... ... ... ... ... меншік деп тану туралы келісім жасауына жол берілмейді. Мұндай
мәмілелер заңсыз. Бірақ, ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... мүлкіне бірлескен меншік режимін емес, басқа ... ... ... ... ... ... ... заңды деп танылады.
Ерлі-зайыптылардың ортақ меншігі ортақ меншік туралы АК нормаларымен,
сондай-ақ отбасы заңнамасымен реттелінеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... нормаларды қолдануға
болады, егер ерлі-зайыптылардың бірлескен меншігі туралы арнаулы нормалар
өзгедей ереже белгілемесе.
Ерлі-зайьштылардың бірлескен ... ... ... неке ... ... жасалса ғана қолданылады, себебі 1998 жылғы 17
желтоқсандағы Неке және отбасы ... ... ... ... ... пен әйел ... ... сай жасалған одақ деп танылады. Сондықтан іс
жүзіндегі неке (бірге тұрушылық) кезіндe тапқан мүлік ... ... ... бірақ ортақ меншік деп айтуға неriз болса, онда бул ... ... ... ... мүмкін.
Ерлі-зайыптылардың неке кезінде жинақтаған мүлкінің ортақтығы туралы
жалпы ережеден заң бірқатар баптарды алып тастаған. Бұл алып тастағандарға
неке ... ... ... ... бірлескен емес, бөлектелген
меншігі деп тану да жатады. ... ... және ... әсемдік заттарын
қоспағанда, жеке пайдаланудағы заттар (киім-кешек, аяқ киім және ... ... ... ... ортақ қаражатына сатып
алынғанымен, оларды пайдаланған ... ... ... ... (АК-ның 223-бабының 2-тармағы). Бұл ережеге кеңінен түсініктеме
беруге болмайды, Ол ерлі-зайыпгылардың біреуі ғана ... ... ... сипаты бойьшша дара қолданылатын заттарға ғана қатысты.
Мысалы, егер отбасында автомобиль ... ... ... 0.1 ... бөлектелген емес, ортақ меншігі болып табылады, ал оның ерлі-
зайыптылардың біреуінің атына тіркелгені ешқандай рөл ... Неке ... ... ... ... ... сәйкес ерлі-зайыптылардың неке
кезінде, бірақ некенің іс жүзінде тоқтауына байланысты олардың бөлек турған
сезінде жинаған ... сот ... ... өз ... деп тануына
құқылы[16.36].
Отбасы заңнамасы неке кезінде ерлі-зайыптылардың біреуі өзіне некеге
дейін тиесілі болған қаражатқа немесе бөлектелген мүлікті ... ... ... алған мүлікті де бөлектелген деп таниды. Әрине, ... ... неке ... ... ... ... түсірген
ақшасы да оның бөлектелген мүлкі болып қалады.
Керісінше, егер ерлі-зайыптылардың біреуінің бөлектелген ... неке ... ... ... ... ... едәуір арттыратыңдай
толықтыру болса, бөлектелген мүлік олардың бірлескен меншігі деп танылуы
мүмкін. Бірлескен мүлікті иеленудегі, ... және оған ... ... ... ... Ол ерлі-зайыптылардың әрқайсысының ортақ
мүлікті құрудағы ... ... ... ... Ерлі-зайыптылардың біреуі
үй шаруашылығымен, бала бағумен айналысып өзінше табыс ... да ... ... құқықпен пайдаланады. Сондықтан да, ерлі-зайыптылардың
бірлескен меншігі болып табылатын ... ... ... ... ... ... бөлгенде, кейбір реттерде, кәмелетке толмаған балалардың
мүдделерін ескере отырып ... ... ... ... ... тендік принципінен жүзеге асырады[17.19].
Сонымен, ерлі-зайыптылардың ортақ меншігі ерекше мәртебеге ие.
Азаматтық ... ... ... ... ерлі-зайытылардың некеде
тұрған кезде жинаған мүлкі, егер бұл ... ... ... ... не ... ... ... екені олардың арасындағы
шартта көзделмесе, олардың бірлескен меншігі болып табылады.
Жұбайлардың бірлескен меншігі деп олардың некеде тұрған ... ... ... Осы ... ... ... егер ... жекешелендірілген үйі болса, ал оған тіркелмеген екіншісі оны
бірлесіп ... деп айта ... Егер ... ... ... ерлі-
зайыптылардың ортақ мүлкінің есебінен сол мүліктің құны едәуір арттырған
қаражат жұмсалғаны (күрделі жөндеу, қайта ... ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың әрқайсысының мүлкі олардың бірлескен
меншігі болып табылады.
Ерлі-зайыптылардың бірінің міндеттемелері бойынша жаза өз ... ... ... бұл ... ... кезінде ерлі-зайыптылардың
біріне тиесілі болатын ортақ мүлкіндегі өз үлесіне ғана қолданылуы мүмкін
(АК-тің ... ... ... меншігіне жұбайлардың әрқайсысының ... ... ... тапқан табыстары, сатып алған заттары, ... ... ... және т.б. ... ... ... ... бірге тұрған кезде біреуі бала бағып, не басқалай
дәлелді себеппен табыс таба ... ол ... ... ... ... тұрғанға дейін тиесілі болған, сондай-ақ
олардың некеде тұрған кезінде сыйға тартылған немесе мұрагерлік ... ... ... ... ... ... ... бағалы және басқа әсемдік заттарын қоспағанда жеке пайдаланудағы
заттар (киім-кешек, аяқ-киім және т.б.) ... ... ... ... ... ... ... алынғанымен, оларды пайдаланған
жұбайдың меншігі деп танылады[18.209].
Жұбайлар ... ... ... ... ... және ... ету
құқықтарын тең дәрежеде ... Бұл ... ... ... ... екіншісінен арнай рұқсат сұрауы міндетті емес, қатысушылардың
бірі өз ... ... ... үшін мүлкіне билік ете ... ... ... ... және ... мүліктерге байланысты біріншісі екіншісінен
алдын ала келісімін алу керек.
Балалар ата-анасының мүлкіне иелік ... ... ... олар ... ... ... меншікті иелене алады. Мұның өзі ортақ қаржы және
еңбек жұмсау нәтижесінде және заңда көрсетілген ретте жүзеге асады. ... бұл ... ... ... ... ... ... бөлу немесе одан үлесті ... ... үшін ... ... ... пайдалану құқығындағы үлесін алдын ала ... ... Ал ... ... мен тәртібі бірлескен қызметтің ... ... ... бірлескен қызметі нәтижесінде ортақ меншікке айналған мүлік
неке бұзылған кезде бөлінеді, жұбайлардың бірінің міндеттемелігі ... ... ... байланысты заладың орнын толтыру керек ... бірі ... неке ... ... өз ... алуға
талап қоя алады. Ортақ меншіктеріндегі мүлікті бөлу үшін жұбайлар сотқа
жүгінеді, сот өз кезегінде қандай ... ... ... ... ... ... біріне бөлінген затың құны оған тиесілі үлесін алып
түссе, онда ... одан өтем ... ... ... атынан
несие беретін немесе басқа ұйымдарға ақша салып, ол екеуінің меншігі болып
табылса, онда салынған ... ... ... ... талап ете алады.
Балаларға алынған заттар балалар бірге ... ... ... ... ... ... Мұндай ереже жұбайлардың ортақ бірлескен меншігіндегі
олардың бірінің мүлікке міндеттемелігі бойынша тиесілі үлесін алып қалуға
деген ... де ... ... ... ... мен ... бойынша бірдей жауапты болады. Егер қылмыстық іс
бойынша сот шешімімен олардың ортақ меншігіндегі мүліктер қылмыстық ... оны олар ... ... ... де ... ... (ҚР ... Пленумының 1990 жылғы 19 наурыздағы "Республика ... ... ... ... КСРО ... ... ... 1979
жылғы 23 наурыздағы "Қылмыстың салдарынан болған материалдық залады қалпына
келтіру туралы заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі ... №1 ... ... 1984 жылы 26 сәуірде Пленум қаулысымен толықтырулар
енгізілді, (№7).
Жалпы неке ... ... ...... тұрғандардың немесе
жұбайлардың ажырасу барысында, мүліктік құқықтарын және екі ... ... ... ... Неке келісім-шартының
нотариалды расталынған жазба үлгісінде 3 ... ... ... ... ... екі ... ... Неке келісім-шарты
некеге дейін немесе ... ... ... ... ... ... ... тұрғаннан соң енеді.
Келісім-шарттың нотариуста расталынуы үшін мына құжаттар қажет: 
1. Нотариалды мекемеге екі жақтың да келуі;
2. Неке ... ... Екі ... да жеке ... Бар ... келісім-шарт түзілсе, мүлікке құқықтары бар құжаттар,
мысалы, пәтердің мәселесі көтерілсе, жылжымайтын ... ... ... беру қажет, осылардың арқасында келісім-шарт түзіледі.
Неке келісім-шартының заты мүліктік құқық және тараптардың міндеттері
ғана бола алады. Ол ... ... ... мүмкіндіктерін
немесе іс-әрекетке қабілеттілігін шектейтін; өз құқықтарын қорғау үшін
сотқа шағымдану құқығын шектейтін; ерлі-зайыптылар ... ... ... шек ... ... ... ... құқықтарын
шектейтін; отбасындағы адамгершілік мінез-құлқының ... ... ... жұмыссыздық жағдайына байланысты
қаржылай бағу ережелерін ... және ... да ... ... ... ... ... неке-отбасы заңына қайшы келетін
ережелерді қамтитын шарттарды енгізуге болмайды. Ондай ... ... ... құқығы бұзылған жағдайда сотта күші жоқ ... ... ... ... табыстарына қатысуға,
отбасылық шығындарды бірге өтеуге, ... ... ... ... мүліктерін белгілеуге және ... ... ... да құқықтарын белгілеулеріне болады. Сондай
ақ, ... жеке ... ... үй ... жүргізу, ерлі-
зайыптылардың жыныстық қатынастары, ажырасқаннан кейін балалармен қарым-
қатынас және олардың жауапкершілігі үшін міндеттерді ... ... ... ... кім ... ... ... күлімдеп ояну). 
Неке келісім-шартын ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... ... қалауына сәйкес,
сот шешімі бойынша неке келісім-шартын өзгертуге немесе бұзуға, Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексіндегі келісім-шарттың ... ... ... ... ... ... ... етуге
болады. Келісім-шартты түзуге негіз болған себептер, алдау, зорлау,
қорқыту, жаңылыстыру ... тағы ... ... ... ... Егер ... ерлі зайыптылардың біреуін қолайсыз жағдайда қалдырса, онда
соттың шешімі бойынша келісім-шарт толығымен немесе ... ... ... ... күші неке ... ... жоғалады. Онда
қарастырылған тараптардың ажырасуынан кейінгі міндеттерінен басқа ... ... Ал осы ... ... ... ... құрушылар қажет
емес деп білетін көрінеді. Өйткені, «шаңырақ көтергеннен кейінгі ... ... ... ... ... ... ... мамандар
«еліміздегі жаңадан отбасын құрушылар заңнан хабары болса, ... ... ... еді» ... пікірде. Олай дейтіндерінің де басты себептері ... жас ... ... ... дәл осы ... шарт мәселесін шешіп
алып, ондағы әрбір отбасы мүшесінің ... мен ... ... ... ... ... келіскен болса, берекелі отбасылардың қатары
көбейер еді. Өйткені, қандай жағдайда болмасын «есепті дос айырылмас» ... ... жөн. ... ақша мен ... ... тағы да ... үшін қажеттілердің адам өмірінде өте қажетті екенін айтпасақта
белгілі. Тіпті, сол қу ... үшін бет ... жан ... да орын ... ... шығара алмаймыз. Аталмыш мәселе ... ... ақ іске асып ... ... ... жүзінде болмаса
да, ауыл ақсақалдарының ... ... ... ... екі ... ... отбасын құрғаннан кейін балалы болмай тұрып күйеуі қайтыс
болып кетуі мүмкін. Ондай жағдайда қыз сол ... ... ... ол ... ... ... ... қабылдаса, қыздың төркіні қалыңмалды
қайтаруға келісім жасайтын болған. Көбінесе жаңадан отбасын құрғандардың
ішінде (құдай ... тап ... ... орын алып ... Десе де,
«ұят боладымен» қоя беретін ... өз ... біле ... ... қалады. Өлім жітімді қоя тұрып, ажырасқаннан кейінгі де
өздеріне тиесілі құқықтарын дұрыс меңгермеген шаңырақ иелерінің ... мына бір ... айта ... Егер ерлі зайыптылар ажырасқаннан
кейін, күйеуі немесе әйелі ауырып қалса, барар жері болмаған ... ... ... түрде алғашқы көмек көрсетуі қажет. Әрине, қаржылай және
психологиялық тұрғыда. Бұл келісім - шарттың тағы бір ... ... ... ... көп ... сол ай ... ... шығындарды
төлеп тұруға тиісті екен. 
Айта берсең неке келісім шартының машақаты да, ... де бар ... ... оның ... гөрі ... мен ... ... ала
қашатын отандық отбасылардың көбісі неке келісім шартына ... ... ... ... ... бап ... емес» деп құжатқа енген біраз
шарттарын қабылдамаса керек. Неге? Өйкені, сол заң қабылданғаннан бері ... ... ... пе, әлде ... жоқ па?» ... сұрақтың төңірегінде ғана
жүрміз. Бір бірін шын сүйгіш адал жандар үшін ... заң ... ... енді бір өз ... ... ... үшін өте қажет
екендігі тағы бар. Әрине, махаббатсыз өмірдің бос екендігін жоққа шығара
алмаймыз. ... де, ... орын ... ... ... те, ... те
қажеттілік те жүреді емес пе? 
Бүгінгі таңдағы шет елдік азаматтарға тұрмысқа шығатын қазақ қыздары
үшін де бұл неке ... ... өте ... ... ... жөн.
Оларды қоя бере қарапайым қазақ отбасыларының да ажырасқаннан ... ... ... ... ... таптырмас көмек екендігі қаперімізде
болғаны абзал. Өйткені, қандай ... да ... ... ала заң жүзінде
шешімін тапқан мәселе оңай әрі тез іске асады. Және ешқандай дау ... ... ... неке ... ... арадағы балаға
қатысты ешқандай баптың жоқ екендігін ескертеміз. ... тек ... ғана ... Себебі, бала мәселесін бөлек келісім шарт шешеді. 
«Үйлену оңай, үй болу қиын» дейді емес пе қазақ? Міне, сол ... ... ұйып қоя ... ... ... ең ... татулық
пен берекенің құзырында. Өйткені, неке дәстүрлі әрі киелі салт. Оны ... ... ... Ал неке бұзылғаннан кейінгі жағдай заң мен ... ... ... ... ... Қазақстан азаматы өз ... ... Бұл ... ... ... ... үшін ... үгіт
насихат емес, әрбір адам өз құқығын білу үшін бастама жол.
3.2 Неке шартының түсінігі, жасау тәртібі және оның ... ... ... ... неке ... өмірімізге
дендей енгеніне де көп уақыт бола ... жоқ. Оған ... ... тағы да рас. ... ... ... «некеге
тұрушылардың арасында неке келісімшартын жасатсақ деп ... ... ... ... ... Некеге тіркелгендердің арасында неке
келісімшартына отырған ерлі-зайыптылар саны бір ... аз ... ... ... ... сауалнамаларға қарағанда, отбасылардың
басым бөлігі жиған-тергендерін ... ала ... ... ... болашақта ажыраспайтындықтарымен түсіндіреді. Ол да дұрыс. ... ... алып ... ... ... жақсы жоқ» екенін де ... ... ... ... ... мәліметтерге сүйенсек,
заңды некеге тұрғандардың 45 пайызға жуығы кейіннен ажырасатынын көрсетіп
отыр. Белгілісі – неке келісімшартына қол ... ... көбі ... ... ... Аузы күйгеннен үрлеп ішуді үйренгендер алдын ала
келісіп ... ... ... «Жақсыны айтып, жаманды жаныңа жақын қой»
дегендей, ... күні ... ... сөгілген жағдайда неке
келісімшартының көп көмегі ... ... ... ... ... жиған мал-
мүлікті теңдей бөлуді қаламайтындарға да оң болмақ. Мәселен, ажырасуға бел
буған жағдайда кейбір ... ... ... ... ... тез ... не болмаса басқа туған-туысқанының атына аударып, заңды түрде
тіркетіп қоятыны ... ... ... сотта «дымым жоқ» деп аузын қу шөппен
сүртіп отыратындары да баршылық. Ондайда отанасы қанша зыр ... ... ... оны ... ... әуре-сарсаңға түсіп жатады.
Мұндай жалғандықты болдырмауға аталмыш шарттың ... зор. ... ... үшін ... ... ... жөн» дейді мамандар. Ол
тараптардың тілектерін ... ... ... дұрыс рәсімдеу керек екенін
айтады.
1998 жылдың желтоқсан айынан бастап ... ... және ... ... «неке келісім-шарты» деген ұғым пайда болды. Міне, содан
бері арада он бір жыл ... ... осы бір ... ... ... білсе, біреу білмейтіні мәлім. Қабылданған өзгеріске он жылдан ... да, ... ... отау ... ... қатары
әлі аз. Неге? Өйткені, он жылдан бері «бізге неке шарты керек пе, жоқ ... ... ... бара ... келетінімізде деп ойлаймыз[20.96].
Некелік шарт – біздің тұрмысымызға салыстырмалы түрде жақында енген
ұғым.
Оның шығу тарихына ... ... ... ... ... ... деген мүліктік қатынастары тек заңмен ғана
реттеліп келгендігінен байқауға болады. Өзаралық ... ... ... ... ... болмасын келісімдер заң қайшы деп ... ... ... ... Кеңестік отбасыда материалдық игіліктен
гөрі рухани игілік басым ... ... ... ... ... ... ... (киім кешек, жиһаз және т.б.),
сондықтан оларды ... еш ... ... және ... да болмады. Ол
кезеңдерде мүлікке деген көзқарас өзгеше болғандықтан оны заңды режиммен-ақ
реттеп шешіп отырды. ... ... ... жеке ... ... орай жағдай күрт өзгере бастады. Енді кейбір отбасыларда, ... ... ... ... де п.б., ... олар ... ... капиталдарын қорғау қажеттілігі туындады.
Алғашқыда ерлі зайыптылар ... ... ... ... өзге де
режимді белгілеу ҚР Азаматтық кодексінде (1994 ж.) көзделе бастады. ... ... ... ... ... ... ... жинаған мүлкі, егер бұл мүлік ерлі-зайыптылардың ... ... не ... ... тиесілі екені олардың арасындағы шартта
көзделмесе, олардың бірлескен меншігі болып табылады». ҚР Неке және ... ... бұл ... нақтылай келіп неке ... ... ... ... орай ... заң ... шет ... заңнамалық нормасын
негізге ала отырып неке шартын заңға қосуды жөн ... ол ... ... мүліктік қатынастарын реттеуде өзаралық режимдерін құрастыруға
құқықтары болды.
Мұндағы ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік ... ... ... ... ... ... Неке ... ең алдымен сот
тәртібімен шешуде тиімді даусыз фактіні құрады.
Шет ... неке ... ... болуы буржуазиялық қоғам үшін
тиімді мүліктік проблеманы шешетін маңызды ... ... ... Неке
шартының шығу тарихы Франция және Англия ... ... ... шарт деп – некеге тұратын адамдардың немесе ерлі –
зайыптылардың некеде тұрғандағы немесе оны ... ... ... мен ... ... ... ... Некелік шарт
міндетті түрде жазбаша жасалуы және нотариуспен куәландырылуы қажет.
Некелік шартты ... ... ... ... ... ... не ... толтыруы мүмкін екендігін айырықша атап көрсету қажет.
Некелік шартты нотариалды куәландыру үшін жекеменшік немесе ... ... ... ... ... ... дейін, сондай – ақ некеде тұрған кез
келген уақытта жасасуға болады. Некелік шарттың субъектілері не ерлі ... не ... енді ... ... ... ... болуы мүмкін
(күйеу мен қалыңдық). Ерлі – ... яғни АХАТ ... ... ... ... және бір – ... ... көрсететін
адамдар некелік шарт жасаса алмайды.
Некеге тұратын кәмелетке толмағандар (18 жасқа дейінгі ... ата ... ... ... ... ғана ... шарт ... Бұл кәмелетке толмағандардың өз бетінше некелік шарт жасасуына тыйым
салынады деген сөз.
Некелік шарт жасасу – ... ... үшін ... шарт ... атап өту ... Некеге отыратын адамдардың немесе ерлі –
зайыптылардың неке ... ... ... оған қол ... бас ... ... ... өйткені бұл олардың міндеті емес, құқығы болып табылады.
Бірақ сонымен бірге неке ... ерлі – ... ... ... ... ортақ еркі білдірілуі тиіс.
Дегенмен, өткен жылы шаңырақ көтерген алматылықтардың арасында 74 жұп
нотариусқа ... неке ... ... ... әрине халық көп шоғырланған Алматы үшін көп емес. Алматыдағы
нотариалдық ... ... ... ... «Некеге отырғандардың
көпшілігі «неке шартына» отырудың артықшылықтарын білмейді. Егер осы ... ... ... айналдырсақ, көптеген ділгір мәселелердің алдын
алған болар едік. ... ... ... ... ... ... ... Оның қазіргі қазақстандықтарға жақсы ... ... ... аз. Айталық, мұрагерлік тек адам өмірден
озғаннан кейін ғана ... ... Ал ... ... жұптар заңды
некеге тұрған күннен бастап күшіне енеді» дейді.
Сол сияқты «неке келісім-шартында» ерлі-зайыптылардың ... ... оған ... ... ... қалған бала-шағасы мен жұбайына
қалады деп анық жазылған. Сол себепті марқұмның басқа ет ... ... ... ... ... Неке алдында екі жақтың құқықтары мен
міндеттері шарт негізінде айқындалған. ... ... ... ол
белгілі бір мерзімге тәуелді болуы да мүмкін екен. Мысалы: неке шартындағы
мынадай бір ... ... ... ... ... ... ... көп болса, сол ай сайынғы коммуналдық шығындарды төлейді». ... неке ... ... өз ... ... де ... ... «қазір
екінің бірі банктен несие алған. Ал оны төлеуге ... ... ... Егер осы ... неке ... бір ... ... кім алса, сол төлеуге міндетті деп жазып қойса, арада еш дау болмас
еді» дейді ... ... ... ... тәжірибесінде мұндай
мәтіндегі шарттар жиі кездеседі екен[23.9].
Яғни, «неке келісім-шартына» заңға ... ... ... ... ... енгізуге болады. Мысалға, ... ... ... ... ... шыға ... қалды делік, «онда оны бұрынғы
күйеуі асырауы керек» дегенді де тараптар неке ... ... ... ... ... ажырасады. Күйеуі өзіне тиесілі барлық ... ... ... мен ... ... қара басы ... Бірақ, күндердің
бір күнінде, бағанағы адам ауырып немесе ... да ... ... ... ... ... ... оған бұрынғы әйелі қамқорлық көрсетуі керек.
Өйткені, ... әу ... ... ... осы жағдай алдын-ала ескерілген
болатын. Дегенмен, «неке шартын» рәсімдейтін нотариустар некеге ... ... аса мән ... ... ... ... ... да жолдары барын естігендер күліп, «Құдай сақтасын, бізге бұл бап
керек емес» дейтін көрінеді. Бір жағынан ... ... ... ... соң бас ... балтыр сыздайтын кез де кездесіп жатады емес пе?
Мүмкін жастар өмірдің ... ... ... да ... ... ... ... шығар. Осы тұста, «неке келісім-шартына»
отыруға бел буған жастарды тек материалдық құндылықтар ғана ... ... неге ... ... жаныңнан табылам» деп шартқа қол
қоймасқа?
Еуропа халқы өзінің жеке басының мүдделерін жоғары қояды, ... ... ... ... батыстықтар өздерінің отбасылық адвокаттарынан кез-
келген жағдайда кеңес алып, үнемі заңдық тұрғыдағы ... ... Ал ... ... ... несі бар, ... ... былай тұрсын,
білімі жоғары деген азаматтарымыздың өзі заңға ... ... өз ... ... ... ... ерлі-зайыптылар арасындағы ... ... ... ... төмендігінен туындайды.
Мамандардың пікірінше, айырылысқан отбасы иелері өз ... ... ... тұрмыста қолданса, арадағы түсінбеушілік пен ... ... ... ... ... ... әйелдер кейде
қайтыс болған күйеуінің атында жылжымайтын мүлік бар ... ... ... ... бұл ... ... ... шамасы келсе
қозғалмайтын мүлік жинауға әуес. Сол себепті дау-дамай да осы «қу ... ... Ал, ... шайқалған отбасы (құдай ... ... заң ... екі ... тең ... керек. Бірақ,
тіпті ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс болған күннің өзінде де ... ... ... адам ... табылады. Осындай істің алдын алу
үшін ... ... ... ретке келтіруге болар еді. Өкінішке орай,
бізде неке шартына деген көзқарас әлі дұрыс қалыптаспаған.
 Неке-бұл киелі салт. Оны бұзу – орны ... ... ... ... ... ең ... ... сезініп барып отыру керек.
Сонда ... ... ... еш ... өз орнына келер еді. Оның
үстіне біз сөз етіп ... неке ... ... ... ғана ... ... Ал, ... бала тағдырына қатысты мәсе-лелер өз
алдына бөлек ... ... ... ... ... да ... анық-тайтын бөлек келісім-шарт түрлері ... ... ... оның ... ... неке ... қарағанда маңызы мен
мәні зор болуы керек.
Қазақстан Республикасының “Неке және ... ... ... ... неке
шарты дегеніміз – некеге отыратын тұлғалардың немесе ерлі-зайыптылардың
некедегі немесе ... ... ... ... және ... ... Неке шарты некені мемлекеттік тіркегенге ... ... ... ... кез ... ... ... мүмкін. Некені
мемлекеттік тіркегенге дейін жасалған неке шарты осы неке ... ... ... ... ... Неке шарты жазбаша нысанда жасалады
және нотариалдық куәландыруды қажет етеді.
         Ерлі-зайыптылардың ортақ ... ... ... көзделген
режімі бар екендігі белгілі. Ерлі-зайыптылар неке шартын ... ... ... ... ... барлық меншігіне, болмаса олардың белгілі ... не ... ... ... ортақ, үлестік немесе бөлек
меншік режімін бекіте ... Неке ... ... ... бар ... ... ... уақытта алуы мүмкін мүлкіне де қатысты жасалады.
Неке шартында ерлі-зайыптылар бірін-бірі күтіп-бағу жөніндегі құқықтар
мен міндеттерді, бір-бірінің табыстарына ... ... ... ... ... ... неке бұзылған жағдайда әрбір жұбайға
тиесілі болатын мүліктерді анықтауға құқылы.
Неке ... ... ... ... ... ... ... арасындағы жеке ... ... ... ... ... ... ... шектемеуі керек. Неке шарты ерлі-зайыптылардың құқықтары мен
мүдделеріне қайшы келмеуі керек және  заң ережелеріне сәйкес болуы ... Неке ... ... ... ... кез ... ... немесе бұзылуы мүмкін. Неке шартын орындаудан біржақты ... жол ... яғни ... ... ерлі-зайыптылардың өзара
келісімімен, бірлесе отырып шешілуі ... ... ... ... ... негізінде және осы
заңдармен көзделген ... сот ... ... ... ...... адамға қажетті нәрсе. Адамның отбасын құруы - ... ... әрі ... ісі ... ... ... халықтарда неке және
отбасы жөніндегі Заңдар мен кодекстерінің болуы адамзаттың жеке қатынастары
қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... тиісті ережелер мен заңдар болмайынша адамдардың жеке қарым-
қатынастары жүйесіздікке айналар еді, ал жүйесіздік ... ... ... ... күш ... ... жоғары және баға жетпес құндылықтарын танып білу - соңғы
кезде қоғамдық сана мен заң ... ... ... ... бірі ҚР
Конституциясында бұрынғы Конституцияларда (СССР, ҚазССР) болмаған бап бар:
онда неке мен отбасы, ана мен әке және бала ... ... ... (27б 1т). Бұл өте ... ... ... ... олардың отбасы
жағдайын ескерместен ер азаматтар мен әйелдердің ... ... ... заң ... белгілеп, осы арқылы отбасыны ... мен ... ... ... ... пен әйелдің жеке ісі
жағдайында қалдырған болатын. Бұрақ біз отбасының еш уақытта да ... ұя ... ... ... ... өз ... ... бапты енгізу заң жүзіндегі мақсаттылық пен ... ... ... ... ... ... ... денсаулығымызды сақтауға,
тұрғын үй салуға деген ортақ құқықтарымыз баянды етілген баптар, сондай-ақ
адамды оның мүлкіне, ары мен ... қол ... ... оның ... ... ... ... айтылатын баптар да әрбір азаматтың, демек,
отбасының мүддесі үшін жазылған. Ерлер мен ... тең ... ... ... ... үшін аса ... ... де түсінікті.
Алайда конституциялық нормалармен бірге заңдардың ерекше ... ... ... ... қарым-қатынасы мен бір-бірінің алдындағы
міндеттерінің сипатын барынша ... ... неке және ... ... заң
бар (17. 12. 1998ж). Бұл өз тұрғысында құқық пен әділдіктің бастау көзі
десек те ... айту ... біз өмір ... отырған қоғам кеуіп қатып қалған қыш
емес, ол күннен күнге қозғалыс пен даму үстінде. Неке жөніндегі ... ... ... ... ... рет өзгерді. Сондықтан ... ... ... ... заң ... жетілдіру
проблемасына келіп тоқталайық.
Мәселен неке шартын құқықтық реттеуде бірнеше ... ... ... ... ... ... ... жақында енген
ұғым. Некелік шарт деп – некеге тұратын ... ... ерлі ... ... ... ... оны бұзған жағдайдағы мүліктік
құқықтары мен ... ... ... ... ... шарт
міндетті түрде жазбаша жасалуы және ... ... ... ... ... отыратын адамдардың тікелей өздері, сондай – ... не ... ... ... ... ... атап көрсету қажет.
Некелік шартты нотариалды куәландыру үшін ... ... ... ... ... Некелік шартты некені тіркегенге дейін, сондай –
ақ некеде ... кез ... ... ... ... ... шарттың
субъектілері не ерлі – зайыптылар, не некеге енді тұруға әзірленіп ... ... ... ... мен ... Ерлі – зайыптылар, яғни ... ... ... ... ... және бір – ... қамқорлық
көрсететін адамдар некелік шарт жасаса алмайды. Некеге тұратын кәмелетке
толмағандар (18 ... ... ... ата – ... немесе
қамқоршыларының келісімімен ғана некелік шарт жасаса алады. Бұл ... өз ... ... шарт ... ... ... ... сөз.
Некелік шарт жасасу – некені ... үшін ... шарт ... атап өту ... Некеге отыратын адамдардың немесе ерлі –
зайыптылардың неке шартын жасасуы немесе оған қол қоюдан бас ... ... ... ... бұл ... ... ... құқығы болып табылады.
Бірақ сонымен бірге неке шартында ерлі – ... ... ... ... ортақ еркі білдірілуі тиіс. ... ... ... ... түрде жақында енген ұғым. Некелік шарт деп ... ... ... ... ерлі – ... некеде тұрғандағы
немесе оны бұзған жағдайдағы мүліктік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын
келісімдері танылады. Некелік шарт ... ... ... жасалуы және
нотариуспен куәландырылуы қажет. Некелік шартты ... ... ... ... сондай – ақ адвокат не нотариус толтыруы мүмкін екендігін
айырықша атап көрсету қажет. Некелік шартты ... ... ... ... ... ... ... керек. Некелік шартты
некені тіркегенге дейін, сондай – ақ некеде ... кез ... ... ... ... шарттың субъектілері не ерлі – зайыптылар, не
некеге енді тұруға ... ... ... ... мүмкін (күйеу мен
қалыңдық). Ерлі – ... яғни АХАТ ... ... ... ... және бір – ... қамқорлық көрсететін адамдар некелік шарт
жасаса алмайды. Некеге тұратын кәмелетке толмағандар (18 жасқа ... ата – ... ... қамқоршыларының келісімімен ғана некелік
шарт жасаса алады. Бұл кәмелетке толмағандардың өз бетінше ... ... ... ... ... сөз. ... шарт ... – некені тіркеу
үшін қажетті шарт болып табылмайтындағын атап өту керек. Некеге ... ... ерлі – ... неке шартын жасасуы немесе оған қол
қоюдан бас тартуы ерікті түрде шешіледі, өйткені бұл олардың міндеті ... ... ... Бірақ сонымен бірге неке шартында ерлі –
зайыптылардың ... ... ... ... ортақ еркі білдірілуі тиіс.
Неке келісім-шарты (келісім-шарт) бұл – ... ... ... ... ... ... ... және екі жақтың
міндеттерін анықтаушы тұлғалардың келісімі.
Неке ... ... ... ... ... 3 данасы
рәсімделінеді, біреуі мұрағатта сақталынады, екеуі екі тарапқа беріледі.
Неке келісім-шарты некеге дейін ... ... ... рәсімделуіне
болады, келісім-шарт өз күшіне некеге тұрғаннан соң енеді.
Келісім-шарттың нотариуста расталынуы үшін мына ... ... ... мекемеге екі жақтың да келуі;
• неке туралы куәлік;
• екі жақтың да жеке куәліктері(төлқұжаттары);
• бар мүлікке ... ... ... ... бар ... ... ... көтерілсе, жылжымайтын мүлік ... ... беру ... ... ... келісім-шарт
түзіледі.
Неке келісім-шартын куәландыру үшін мемлекеттік баж салығы немесе жеке
нотариустың еңбекақысы 500% ... есеп ... ... 5 ... төленеді.
Неке келісім-шарттың заты не болуы мүмкін? Неке ... ... ... және тараптардың міндеттері ғана бола алады.
Ол дегеніміз, келісім-шартқа: ... ... ... ... ... ... өз құқықтарын қорғау үшін сотқа
шағымдану ... ... ... арасындағы мүліктік емес
қатынастарға шек қоюға; балаларына ... ... ... ... адамгершілік мінез-құлқының стандарттарын
белгілейтін; ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... бағу ережелерін белгілейтін; және басқа да ерлі-зайыптылардың
біреуін қолайсыз ... ... ... ... ... ... ... қамтитын  шарттарды енгізуге болмайды. Ондай келісім-шарт ерлі-
зайыптылардың ... ... ... ... ... күші жоқ ... ... келісім-шартта бір-бірінің табыстарына қатысуға,
отбасылық шығындарды бірге өтеуге, ... ... ... ... мүліктерін белгілеуге және ... ... ... да ... ... ... ... нелер айтылмайды? Келісім-шартта жеке отбасылық
қатынастар, үй шаруашылығын ... ... ... ... кейін балалармен қарым-қатынас және ... үшін ... ... ... ... ... кім ... немесе таңертең күлімдеп ояну).
Неке келісім-шартын қалай өзгертуге және бұзуға болады? Неке келісім-
шартын ерлі-зайыптылардың келісімі бойынша ... ... ... Неке ... ... және бұзу ... ... асады.
Ерлі-зайыптылардың біреуінің қалауына сәйкес, сот шешімі бойынша неке
келісім-шартын өзгертуге ... ... ҚР ... ... ... ... екендігіне сәйкес, келісім-шартты толығымен немесе жарым-
жартылай жарамсыз етуге ... ... ... ... ... алдау, зорлау, қорқыту, жаңылыстыру, алдау ретінде тағы ... ... ... Егер де ... ерлі – зайыптылардың біреуін
қолайсыз жағдайда қалдырса, онда соттың ... ... ... немесе жартылай жарамсыз деп табылады.  
Келісім-шарттың күші неке бұзылғаннан кейін жоғалады. Келісім–шартта
қарастырылған тараптардың ажырасуынан кейінгі ... ... ... деп ... ... ... ... «неке келісім – шарты» деген ұғым
құлаққа жат естілмегенімен, ... ... бұл ... ... отбасылар
жоқтың қасы. Бәлкім отбасылық некеге келісім ... ... ... дәстүрімізге сай келмейтін дүние болғандығынан шығар.
Елімізде бұл неке туралы заң 1998 жылдың желтоқсан айынан бастап ... ... ... ... енген. Заңның қабылданғаны болмаса іс жүзінде
іске асырып жатқан отбасылар саны әлі ... ... ... ... неке ... шарты дегеніміз – ... ... ... ... ... ... құқықтарын және екі ... ... ... ... Неке ... ... ... үлгісінде 3 данасы рәсімделінеді, біреуі
мұрағатта сақталынады, ... екі ... ... Неке ... дейін немесе некеден кейін рәсімделуіне ... ... ... ... ... соң ... нотариуста расталынуы үшін мына құжаттар қажет: 
1. Нотариалды мекемеге екі ... да ... Неке ... куәлік;
3. Екі жақтың да жеке куәліктері(төлқұжаттары);
4. Бар мүлікке келісім-шарт түзілсе, мүлікке құқықтары бар құжаттар,
мысалы, пәтердің мәселесі ... ... ... ... ... беру ... ... арқасында келісім-шарт түзіледі.
Неке келісім-шартының заты мүліктік құқық және тараптардың міндеттері
ғана бола алады. Ол ... ... ... ... іс-әрекетке қабілеттілігін шектейтін; өз құқықтарын қорғау үшін
сотқа шағымдану құқығын ... ... ... ... ... шек қоюға; балаларына байланысты ата-аналардың құқықтарын
шектейтін; отбасындағы ... ... ... ... біреуінің жұмыссыздық жағдайына байланысты
қаржылай бағу ережелерін белгілейтін; және басқа да ... ... ... ... ... ... заңына қайшы келетін
ережелерді қамтитын шарттарды енгізуге болмайды. Ондай келісім-шарт ерлі-
зайыптылардың біреуінің ... ... ... ... күші жоқ ... ... ... бір-бірінің табыстарына қатысуға,
отбасылық шығындарды бірге өтеуге, ... ... ... ... ... ... және ... байланысты басқа да құқықтарын белгілеулеріне болады. Сондай
ақ, келісім-шартта жеке ... ... үй ... жүргізу, ерлі-
зайыптылардың жыныстық қатынастары, ажырасқаннан кейін балалармен қарым-
қатынас және олардың жауапкершілігі үшін ... ... ... ... ... кім ... немесе таңертең күлімдеп ояну). 
Неке келісім-шартын ерлі-зайыптылардың келісімі ... ... ... ... ... ... ... сәйкес,
сот шешімі бойынша неке келісім-шартын өзгертуге ... ... ... ... ... ... жарамсыз екендігіне
сәйкес, келісім-шартты ... ... ... ... ... Келісім-шартты түзуге негіз болған себептер, алдау, ... ... ... тағы ... ... ... ... Егер де
келісім-шарт ерлі зайыптылардың біреуін қолайсыз жағдайда қалдырса, онда
соттың ... ... ... ... ... ... ... деп
табылады. Келісім-шарттың күші неке бұзылғаннан кейін жоғалады. Онда
қарастырылған тараптардың ажырасуынан ... ... ... ... ... Ал осы ... ... бүгінгі отбасын құрушылар қажет
емес деп білетін көрінеді. Өйткені, «шаңырақ көтергеннен кейінгі ... ... ... ... дейди мамандар. Тіпті, мамандар
«еліміздегі жаңадан отбасын құрушылар заңнан ... ... ... мәселесі
де азаяр еді» деген пікірде. Олай ... де ... ... ... жас ... ... ... дәл осы келісім шарт мәселесін ... ... ... ... мүшесінің міндеттері мен оларға тиесілі мүлікті,
дүниені ... ... ... ... берекелі отбасылардың қатары
көбейер еді. Өйткені, қандай жағдайда болмасын «есепті дос айырылмас» деген
қағиданы ... жөн. ... ақша мен ... ... тағы да ... үшін ... адам ... өте қажетті екенін айтпасақта
белгілі. Тіпті, сол қу дүние үшін бет ... жан ... да орын ... ... ... ... Аталмыш мәселе ата
бабаларымыздың кезінде ақ іске асып отырған. Әрине, құжат ... ... ауыл ... ... ... ... Мәселен, екі жастың
некесін қиып, отбасын құрғаннан кейін балалы ... ... ... қайтыс
болып кетуі мүмкін. Ондай жағдайда қыз сол әулеттің ұрпағын жалғастыруға
келіспей, ол үйден кетем деген шешім ... ... ... ... ... ... ... Көбінесе жаңадан отбасын құрғандардың
ішінде (құдай сақтасын) тап сондай ... орын алып ... Десе ... боладымен» қоя беретін қазекем өз ... біле ... ... ... Өлім ... қоя ... ... кейінгі де
өздеріне тиесілі құқықтарын дұрыс меңгермеген шаңырақ иелерінің ... мына бір ... айта ... Егер ерлі ... ... ... ... әйелі ауырып қалса, барар жері болмаған сәтте бұрынғы
зайыбы міндетті түрде алғашқы көмек көрсетуі қажет. ... ... ... ... Бұл келісім - шарттың тағы бір ... ... ... ... көп болса, сол ай сайынғы коммуналдық шығындарды
төлеп тұруға тиісті екен. 
Айта берсең неке келісім шартының машақаты да, ... де бар ... ... оның ... гөрі ... мен ... ... ала
қашатын отандық отбасылардың көбісі неке ... ... ... ... ... ... мұндай бап керек емес» деп құжатқа енген біраз
шарттарын ... ... ... ... сол заң қабылданғаннан бері «бұл
заң бізге керек пе, әлде керегі жоқ па?» деген сұрақтың төңірегінде ... Бір ... шын ... адал жандар үшін мұндай заң ... ... енді бір өз ... ... ... үшін өте ... тағы бар. Әрине, махаббатсыз өмірдің бос екендігін жоққа шығара
алмаймыз. Әйтсе де, махаббат орын алған жерде жауапкершілік те, ... ... те ... емес пе? 
Бүгінгі таңдағы шет елдік азаматтарға тұрмысқа шығатын қазақ қыздары
үшін де бұл неке келісім шарттарының өте ... ... ... ... қоя бере ... ... отбасыларының да ажырасқаннан кейінгі, жары
дүниеден өткеннен кейінгі сәтте таптырмас ... ... ... абзал. Өйткені, қандай жағдай да болмасын алдын ала заң жүзінде
шешімін тапқан ... оңай әрі тез іске ... Және ... дау ... отырған аталмыш неке келісім шартында арадағы балаға
қатысты ешқандай баптың жоқ екендігін ... ... тек ... ғана ... ... бала мәселесін бөлек келісім шарт шешеді. 
«Үйлену оңай, үй болу қиын» дейді емес пе қазақ? Міне, сол ... ... ұйып қоя ... ... ... ең бастысы татулық
пен берекенің құзырында. Өйткені, неке дәстүрлі әрі киелі салт. Оны бұзу
орны толмас ... Ал неке ... ... ... заң мен соттың
шешіміне жүктелетіні анық. Сондықтан, әрбір Қазақстан азаматы өз ... ... Бұл ... ... ... ... үшін ... үгіт
насихат емес, әрбір адам өз құқығын білу үшін бастама ... ... ... неке - ол біздің елімізде танылған жалғыз некелік одақ.
Полигамиялық неке – ол үш және одан да көп ... ... ... бұл бір ... екі немесе одан да көп әйелмен одағы ... ... ... деп ... – бір әйел мен ... ... ... онда полиандрия деп
атайды.
Отбасы құқының пәні ... ... ... екі тобы ... ... ... ... пайда болатын жеке мүліктік емес және
олармен байланысты мүліктік қатынастар.
Отбасы құқығы – некеден, туыстықтан, бала асырап алуданнемесе ... ... өзге де ... ... жеке ... емес ... байланысты мүліктік құқықтық қатынастарды императивті-еріктілік
әдіс негізінде реттейтін отбасы-құқықтық нормалаларының жиынтығы.
Отбасы құқығының ...... ... ... (бұрынғы
мүшелерінің) пайда болатын отбасы қатынастарын реттеу.
Отбасы құқығының қағидалары деп осы ... ... ... және ... ... ... ... міндетті мәнін анықтайтын басты
жағдайларды айтамыз.
Некеге тұру еркіндігі кез-келген еркек пен әйел ... тұру ... өз ... ... көрсетеді. Неке одағына тұру кезінде
қандай да бір зорлық көрсету салдарынан некені жарамсыз деп тану ... ... – бұл егер ... біреуі қарсы болса да
неке қатынасын тоқтату.
Отбасы құқығының қайнар көзі – бұл отбасы-құқықтық ... ... ...... ... ... және ... емес жеке
қатынастарды туғызатын, отбасын құру мақсатымен заңдарда белгіленген
тәртіппен ... ... және ... ... ... жасалған еркек
пен әйелдің арасындағы тең құқықты одақ.
жалған неке — отбасын құру ... ... ... ... және ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттерін туғызбайтын
неке.
отбасы — некеден, туыстықтан, бала асырап алудан ... ... ... өзге де ... ... мүліктік және мүліктік емес
жеке құқықтар мен міндеттерге байланысты және отбасы қатынастарын нығайту
мен дамытуға жәрдемдесуге тиісті ... ... жасы — ... ... тұру ... ... ... – бұл бірінің екіншісінен тууына (жақын туыстар) немесе ортақ
атадан ... ... ... ... екі тұлғаның қандық байланысы.
Анықтамада көрсетілгендей тустық туралы айтқан кезде жалпы туыстық ... тек екі ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімі
Нормативтік құқықтық актілер:
1. Қазақстан РК Конституциясы 30 тамыз 1995 өзг. мен тол.
2. ҚР ... ... ... ... 27 ... ... ҚР ... кодексi (ерекше бөлiм), 1 шiлде 1999
4. ҚР Неке және ... ... ҚР Заңы 17 ... ... ... және ... кодексінің» жобасы
Негізгі әдебиеттер:
1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, ... ... ... Б.Е., ... Т.Б. Отбасы құқығы Элементарлы курс -А., Жеті
Жарғы 2006
3. Нарицын Н.Н. «Свадьба-развод и наоборот» / Н.Н. Нарицын. - М.:
«Махаон», 2001. –101 ... ... М. В. ... ... ... / М.: ... 2004. –342 ... Загоровский А. И. Курс семейного права (переизд.) / А.И. Загоровский
М.: 2008. – 402 с.
6. Комментарий к ... ... / под ... М.Г. ... ... Н.И. ... М.: 1995. – 398 ... Нечаева А. М. Семейное право. Курс лекций / А.М. ... - ... 2003. –74 ... ... ... ... / под ... А.Я. Сухарева, В.Е.
Крутских – М.: «ИНФРА» 2001. –765 с.
9. Стрельникова Г.К ... ... ... ... ... ... / Г.К. ... - М.:2001. –161 с.
10. Игнатенко А.А., Скрыпников Н.Н. Брачный договор. ... ... ... / А.А. ... Н.Н. ...... дом ... 2007. –184 с.
11. Право собственности в семейном Кодексе / под ред. Е.А. ... - ... –56 ... ... Е., ... регулирование имущественных ... // ... ... 1996, № 7.- ... ... Ғ.ҚР ... ... 1 том (Жалпы бөлім), А., 2002
14. Треушников М.К., – ... ... ... категорий
гражданских дел / М.К. Треушников. - М.:1995. –375 ... ... М. В. ... контракт» // Закон. - 2009.-№4.-С.2 – 6.
16. Анташева Ю. Любовь по контракту? Контракт по любви! // Материнство. ... - № 5 (9). ... ... А.Б. ... ... норм ... и ... Семья. -1997.-№2. – С. 19.
18. Судебная практика по гражданским делам / под ред. Е.А. ... - ... 2001. –209 ... ... С. П. ... по ... // Российская газета. - 28 апреля
1996. № 4. – ... ... С.Н. ... ... - А.: ... 2008. –96 ... ... Н. Е. Брачный договор: правовая ... ... // ... и ... 1999, №3.- ... Вестник статистического агентства –А., 2009.
23. Антокольская М. В. «Брачный контракт» // Закон. - ...... ... А. М. ... семейного права в судебной практике / А.М.
Белякова. - М.: 2009. – 350 с.
25. Юридический ... ... М.: ... ... әдебиеттер:
1. Қазақ Совет энциклопедиясы, Алматы, 1978
2. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, Алматы, 2006
3. Айтжан Б.Е., ... Т.Б. ... ... Элементарлы курс А, Жеті
Жарғы 2006
4. Төлеуғалиев Ғ.ҚР Азаматтық құқығы 1 том ... ... А., ... ... М. В. ... ... Учебник / М.: Юристъ, 2004. –342 с.
6. Антокольская М. В. «Брачный контракт» // ... - ...... Анташева Ю. Любовь по контракту? Контракт по любви! // Материнство. -
2007. - № 5 (9). ... ... ... Учебник /под ред. А. П. Сергеева – ч.1 – М.: ... ... ... А. И. Курс ... права (переизд.) / А.И. Загоровский
М.: 2008. – 402 с.
10. Игнатенко А.А., ... Н.Н. ... ... ... ... ... / А.А. ... Н.Н. Скрыпников. – М.:
Информационно-издательский дом «Филинъ», 2007. –184 с.
11. ... к ... ... РК / под ред. М. К. ... Жети ... 2000. –512 ... Комментарий к семейному кодексу / под редакцией М.Г. Макевич, И.М.
Кузнецова, Н.И. Марышева, М.: 1995. – 398 ... ... А. М. ... ... Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.:
Юристъ, 2003. –74 с.
14. Нарицын Н.Н. ... и ... / Н.Н. ... - ... 2001. –101 с.
15. Право собственности в семейном Кодексе / под ред. Е.А. ... - ... –56 ... ... Г.К ... ... ... объектов общей собственности
супругов / Г.К. Стрельникова. - М.:2001. –161 ... ... ... по ... ... / под ред. Е.А. ... - ... 2001. –209 с.
18. Синельников А.Б. Перспективы изменения норм ... и ... ... Федерации // Семья. -2007.-№2. – С. 19.
19. Сосипатрова Н. Е. Брачный договор: ... ... ... // ... и ... 1999, №3.- ... ... М.К., – Особенности рассмотрения ... ... дел / М.К. ... - ... –375 ... ... Е., ... регулирование имущественных отношений
супругов» // Российская ... 1996, № 7.- ... ... энциклопедический словарь. М.: 2007.-729 с.
23. Энгельс Ф. «Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің шығуы», Алматы,
1984
24. Балеков С. П. ... по ... // ... ... - 28 ... № 4. – ... ... юридический словарь / под ... А.Я. ... ... – М.: ... 2001. –765 с.
26. Жанузаков С.Н. Брачный договор. - А.: Юнити-Дана, 2008. –96 с.
27. Белякова А. М. ... ... ... в ... ... / ... - М.: 2009. – 350 ... Бунич Г.А., Гончаров А.А., Потапов Ю.Г. «Гражданское ... / ... А.А. ... Ю.Г. ... - М.: ...... «Дашков и Ко» 2002 . – 432 с.
Қосымша №1
Неке шарты (контрактісі)
Алматы ... ... 2009 ... ... қол ... азамат Жанайдаров Азамат Қасенович және
азаматша Нажмадинова Айгүл Маратқызы мемлекеттік АХАЖ органында ... ... ары ... шарт ... ... ... шарт
туралы жасастық.
1. Жалпы ережелер
1.1. Ерлі-зайыптылар некеде тұрған кезде ... ... ... ... меншігі болып табылады.
1.2. Ерлі-зайыптылардың некеде тұрған ... ... ... ... ... ... ... әрқайсысының еңбек
қызметінен, кәсіпкерлік қызметтен және ... ... ... табыстары, ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінен және ерлі-зайыптылардың
әрқайсысының ... ... ... ... олар алған зейнетақылар,
жәрдемақылар, сондай-ақ арнаулы нысаналы мақсаты жоқ өзге де ... ... ... ... ... не денсаулығының өзге де
зақымдануы салдарынан еңбек қабілетін ... және ... ... өтеуге төленген сомалар) жатады. Сондай-ақ ... ... ... ... ... алынған жылжымалы және
жылжымайтын ... ... ... ... ... ... немесе өзге де коммерциялық ұйымдарға салынған капиталдағы
үлестер және ерлі-зайыптылар некеде тұрған кезеңде ... ... да ... мүлік ол ерлі-зайыптылардың қайсысының атына ... ... ... ... ... қайсысы салғанына қарамастан,
ерлізайыптылардың ортақ мүлкі болып табылады.
1.3. Ерлі-зайыптылардың ортақ ... ... ... ... ... үй
шаруашылығын жүргізуді, балаларды бағып-күтуді жүзеге асырған немесе басқа
да дәлелді себептермен жеке кірісі болмаған жұбайға да ... ... ... ... ... ... ... Мыналар ерлі-зайыптылардың әрқайсысының меншігі болып табылады:
2.1.1 некеге тұрғанға дейін ерлі-зайыптылардың әрқайсысына ... ... ... ... тұрған кезеңінде сыйлыққа, мұрагерлік
тәртібімен немесе өзге де мәміле жасау бойынша тегін алған мүлкі;
2.1.3 қымбат заттар мен ... да ... ... ... ... кезеңде ерлі-зайыптылардың ортақ қаражаты есебінен сатып
алынса да, жеке пайдалану ... ... ... және ... ... іс ... тоқтатылуына байланысты бөлек тұрған кезде
ерлізайыптылардың әрқайсысы тапқан мүлікті сот олардың әрқайсысының меншігі
деп тануы мүмкін.
3. ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерімен
танысты.
3.2. Шарт нотариалды түрде куәлендірілген сәттен бастап күшіне енеді.
3.3. Шартты әзірлеу мен куәландіруға ... ... ... зайыптылар
теңдей төлейді.
3.4. Шарт үш данада әзірленген, біреуі нотариустың сақтауында қалады ... бір ... ... және азаматша А.К. Жанайдаровқа және А.М.
Нажмадиноваға беріледі.
Қолдары:
Жанайдаров А.Қ. _______________
Нажмадинова А.М. _____________
Қосымша №2
АХАЖ бөлімінің ... ... /ша/ ... жері ... куәліктің нөмірі ____________
Ө Т І Н І Ш
Мен,
_________________________________________________________________________
(тегі, есімі, әкесінің аты)
Азамат/ша
____________________________________________________________________
Некеге тұрғым келеді, сол себепте ҚР-ның “Неке және ... ... ... ... ... ... ... болатын себептер жоқ екенін рстаймыз.
Ахаж бөліміне жалған ... ... үшін ... жөнінде
ескертілді.
_________________
_________________
(тегі)
(қолы)
АХАЖ бөлімінің меңгерушісі
қала __________________________
Азамат /ша/ ____________________
Тұратын жері ___________________
Жеке куәліктің нөмірі ____________
Ө Т І Н І ... ... ... аты)
“----” --------- 19 --- ж. туылғанмын, “Неке және ... ... ... ... ... туылғанына дейін 270 күн мерзімінде некеде
болғанымды растаймын.
_________________
_________________
(тегі)
(қолы)
“___” ____________ 200 __ ... ж. ... ... ... № ______________ журналда ... ...... ... ____ ж. _____ сағ _____ ... (қалалық) Әділет Департаменті ... ... ... бастығы ... ... ... ТҰРУ ... ӨТІНІШ
| |
| ... |
| ... |
| ... аты |
| ... ... ... |
| ... |
| ... жері ... ... ... облыс, өлке, республика) |
| ... |
| ... ... ... ... жоқ, жесір, ажырасқан |
| ... |
| ... ... ... ... |
| ... орны |
| ... ... жері |
| ... рет ... тұрады |
| ... ... ... ... ... ... және кім ... |
| |
| ... адам |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ... ж. ... ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ... ж. ... ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... кейін мына тектерді алуды тілейміз
Куйеуі ----------------------------------- зайыбы --------------------------
----------------
Некеге отырудың шарттары және тәртібімен таныстық; Болашақ жұбайлардың ... ... мен ... бізге түсіндірілді
Некеге тұрушылардың қолдары: Ері ... ... ... ... ... тұрғанға дейінгі тегі)
“-------” -------------- 200 --- ж.
|Әділет органының өртаңбасы |
| ... ҚИЮ ... ... ЖАЗУ № _____ ... ... 200 ___ ж. ... ... ... ... ... тегі | ... ... ... тегі | ... Аты | ... ... аты | ... ... күні ... | ... -------- ж. | ... ... | ... | ... Туған жері қаласы (селосы) |қаласы (селосы) ... ... ... ... ... облысы, өлкесі, республикасы |район, облысы, өлкесі, республикасы |
|7. Ұлты | ... ... | ... Кім ... ... ... істейді | ... ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... ... | ... –1 ... ... –1 ... ... –4 ... –4 ... ... ... орта –5 ... орта –5 ... –2 ... |жоғары –2 ... ... одан ... одан ... ... –3 төмен – 6 |орта арнаулы –3 ... – 6 ... ... ... ... | ... –2 ... –2 ... –3 ... –3 ... –4 ... –4 ... ... ... ... | ... | ... ... | ... Тұрақты мекені | ... ... ... ... ... |- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... үйі |көшесі --------------- үйі ... ... ... ... ... жылдан тұрақты тұрады |-------- жылдан тұрақты тұрады |
|14. Жеке ... ... | ... | ... ... ... | ... | ... ... | ... ... ... | ... аты, ... аты және ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... ... ... үшін | ... ... және отбасы туралы” ҚР-сы | ... ІІ ... ... некені | ... ... ... ... | ... ... | ... |
|_ | ... ... қолы | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ... ... ... 200 – ж. ... бұзуды тіркеу
“-----” ----------------- 200 – ж. белгіленді
Қолы ... БҰЗУ ... ... ... және отбасы туралы” Заңының 16 бабының 1 ... ... (ша) пен (мен) ... ... ... жұбайлардың бірлескен
келісімі бойынша, кәмелеттік жасқа толмаған балалары жоқ.
Некені бұзушылар туралы мынандай мәліметтер:
____________________________________________________________________________
_
_____________________ ЕРІ ... ... ... ... ... ... ... күні ... ___________ ж. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Қайда және кім болып істейді (егер
жұмыс істемесе, ... көзі ... ... рет ... ... ... неке қайда қиылған, некені қию
туралы акт ... ... және ... Неке ... ... қай ... дейінгі немесе некені тіркеу
кезінде қабылданған тек) ... ... ... бұзу ... Жеке ... ... ... мыналарды қоса ... ...... 200 __ ж.
ЕРІ ________________ ... ... ... акт ... ... туралы
ХАБАРЛАМА
200 --- ж. № -----------
1. Ерінің зайыбының некенің бұзылуына ... тегі ... ... кейінгі тегі -------
---------------------------------------
2. Аты ... ... ... ... ... ... ... және кім ... ... ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік баж сомасы _______________ тенге _________ ж. ж/к. ... Жеке ... ... ... № ________________ “___” ___________ ж.
берілген
9. Некенің бұзылуы ... ... ... ____ №_____ ... ____ ж. ... берілді

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Абай дәуірі5 бет
Ата - ана мен бала арасындағы құқықтық қатынас9 бет
Мұсылман құқығы бойынша неке мен отбасы23 бет
Неке - отбасы қатынастарының құқықтық табиғаты74 бет
Неке және отбасы құқығының түсінігі78 бет
Неке отбасы құқығын жүзеге асыру және қорғау74 бет
Неке шартының мазмұны мен түсінігі 62 бет
Отбасы және неке8 бет
Отбасы және неке құқығы12 бет
Хаммурапи заңдары12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь