Модем құрылымы мен функцияларыМазмұны

Кіріспе 7

1 Модем құрылымы мен функциялары 9
1.1 Модем туралы жалпы түсінік 9
1.2 Модемның шығу тарихы 11
1.3 Модемдердің атқаратын қызметтері 13
1.4 Модем типтері 14
1.5 Құрама құралдар 16

2 TP.LINK 18
2.1 TP.LINK компаниясы туралы мәліметтер 18
2.2 TP.LINK өндірістері 19
2.3 TP.LINK модемдері туралы ақпараттар 21
2.4 TP.LINK жаңалықтары 24
2.5 Глоссарий 26

Қорытынды 28

Әдебиеттер тізімі 29
Кіріспе

Модем дегеніміз — сандық сигналдарды аналогтық сигналдарға айналдыратын және керісінше амал жасайтын электрондық құрылғы.Деректерді әр түрлі арқаулар арқылы, мысалы телефон сымы арқылы немесе радиосигналдар түрінде беруге болады. Телефон сымы арқылы аналогтық сигналдар деп аталатын импульстарды беруге болады.
Ақпараттарды бір компьютерден екінші компьютерге аустыру үшін дискеттер қолданылады. Бірақ бұл онша қолайлы емес. Егер ақпараттың көлемі өте үлкен болса, онда бұл әдісті пайдалану тіптен мүмкін емес.
Ең қолайлысы – бірге жұмыс істейтіндей етіп, бірнеше компьютерді кабельжің көмегі арқылы жалғастыру.
Компьютерлік желі деп әр түрлі қорларды, мысалы, программаларды,құжаттарды және принтерлерді бірігіп пайдаланатындай етіп, бір бірімен кабельдің көмегімен көмегі арқылы қосылған компьютерлер тобын айтады.
Модемдер сондай-ақ компьютердің жүйелік блогына кіріктірілген болуы мүмкін. Мұндай модемдер ішкі модемдер деп аталады.
Ішкі модем кәдімгі адаптер тәрізді компьютер қорабы ішінде орналасады. Көптеген алып жүруге арналған блокнот компьютерлерде де ішкі модем болады, олар қосмша қызмет ретінде фактор қабылдап, оларды жібере де алады. Қазіргі сыртқы модемдер де фактормен жұмыс істей береді. Сыртқы модемдер қоректену блогы бар шағын корпусқа орналасып, асинхронды тізбекті адаптер портына кабель арқылы қосылады. Сонымен қатар, орнымыздан тұрмай ақ, басқа компьютерге кіруге болады және онда қандай қапшықтармен файлдардың барын көруге және қажеттісін алуыңыхға болады.
Егер желі онша үлкен емес және мекеменің бірнеше бөлмесін ғана қамтыса, оны оны жергілікті желі (локальная сеть) деп атайды.
Бір бөлмедегі компьютерлік желілер жергілікті желіге әр түрлі жолмен біріктірілуі мүмкін. Егер желі үкен және қаланың , елдің немесе дүние жүзінің компьютерлерін қамтитын болса, онда оны жалпы (глобальді) желі дейді.
Жалпы желіге мысал ретінде “Интернетті” алуға болады.
Алғашқы компьютер желісі Арпанет АҚШ тың қорғаныс министрлігінің тапсырмасы бойынша бұдан 30жыл бұрын жасалған.
Хаттамалар желіге мәліметтерді берумен қателерді өңдеуді тапсырады. Оларды пайдалану мәліметтер алмасудың нақтылы нақтылы ақпараттық тарату жүйесіне тәуелсіз стандартты жасауға мүмкіндік береді.
Интернетте ТСР/IP пайдаланады. Бұл әріптер Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Беру басқармасының хаттамасы / желіаралық хаттама) дегенді білдіреді. IP желідегі адрестеуге жауап береді, ал ТСР хабарларды тиісті
Әдебиеттер тізімі

1. Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер. с англ. – 2-е изд., изд., испр. и доп.-М.: Издательство-торговый дом «Русская редакция», 2000.-624 с.:ил.
2. www.tp-linkru.com
3. Аладьев.В.З.,Основы информатики: Учебное пособие 2009г – 544с
4. Ахметов.К. Есептеу техникасы және программалау. Алматы – Қайнар 2006ж
5. Балапанов.Е.Қ.,Бөрібаев.Б.Б.,Дәулетқұлов.А.Б.«Информатикадан30сабақ» Алматы,ЖТИ 2003ж
6. Бэрри Нанс. Компьютерные сети: Пер. с англ.- М.: Бином, 2003. — 400 с.:ил.
7. Бэрри Нанс. Компьютерные сети: Пер. с англ.- М.: Бином, 2006. -400 с.:ил.
8. Гаврилов.А.А. Работаем с модемом. – МП «Малип», 2002г
9. Есенбаева.С.Қ.,Искаков.М.Б. «Дербес компьютермен жұмыс істеу негіздері». Оқу құралы – Қарағанды ҚарМТУ,1998ж
10. Закер, К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей: наиболее полное руководство в подлиннике / К. Закер. - СПб. : БХВ, 2005. - 1008 с
11. Исаев.С.Ә .,Мұхамади.А.Н., Ахметов.О.С. «Компьютерлік технология негіздері курсына арналған практикум». Алматы, 2000ж.
12. Йорге.Штеффен. «INTERNET сотни полезных рецептов» 2006г
13. Казаков.С.И. «Основы сетевых технологий»
14. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоклы: Учебник для вузов. 2-е изд. /В.Г.Олифер, Н.А.Олифер.-СПб: Иэдательство «Питер», 2003.-864с.:ил.
15. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /В.Г. Олифер, Н.А.Олифер. – СПб: Издательство «Питер», 2000.-672с.:ил.
16. Компьютерные сети: учеб. пособие по администрированию локальных и объединенных сетей / А. В. Велихов, К. С. Строчников, Б. К. Леонтьев ; . - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Новый издат. дом, 2005. - 304 с.
17. Криста Андерсон с Марком Минаси. Локальные сети. Полное руководство: Пер. с англ. – К.: ВЕК+, М.: ЭНТРОП, СПб: КОРОНА принт,2009.-624 с.:ил.
18. Криста Андэрсон с Марком Минаси. Локальные сети. Полное руководство: Пер. с англ. - К.:ВЕК+, М.:ЭНТРОП, СПб:КОРОНА принт, 2009-624 с.:ил.
19. Лапонина, О. Р. Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия: курс лекций / О. Р. Лапонина. - М. Интернет-Ун-т Информационных Технологий, 2005. - 608 с.
20. Леонтьев Б. Web-дизайн. Тонкости, хитрости и секреты. М, Познавательная книга плюс,2009.
21. М. Гук Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия – СПб: Издательство «Питер», 2000.-576 с.:ил.
22. Оглтри, Терри. Модернизация и ремонт сетей, - 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч.пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.-928 с.:ил.
23. Оглтри, Терри. Модернизация и ремонт сетей, - 2-е.:изд.:Пер. с англ.: Уч. Пос- М.:Издательский дом «Вильямс», 2000.-928 с.:ил.
24. Пауль Хоффман. «INTERNET7»Киев,2005 г
25. Таненбаум, Э. Компьютерные сети : научное издание / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 992 с.
26. Хорев, П. Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: учебное пособие / П. Б. Хорев . - М. : Академия, 2005. - 256 с.
27. Шәріпбаев.А.Ә., Информатика оқу құралы, Алматы «Қазақ университеті»2009ж
28. Олег Лагутенко:Совремменные модемы 2002г
29. Алекандр Фролов , Григорий Фролов: Программирование модемов 2002г
30. Алекандр Фролов , Григорий Фролов: Локальные сети персональных компьютеров 2002г

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 22 бет
Таңдаулыға:   
адрестер бойынша жеткізуді қамтамасыз етеді, олар 1974 жылы жасалған. Егер біз Интернетке қысқаша анықтама іздесек , онда оны жай ғана бұл ТСРIP хаттамасын пайдаланатын желілердің желісі деп атауға болады. Байланыстың талшықтық - оптикалық және спутниктік тізбектермен біріктірілген ең өнімді компьютерлердің бірнешеуі Интернеттің тірек желісін құрайды. Тірек желісінде суперкомпьютерлер жұмыс істейді, олар әдетте аса ірі университеттік немесе ғылыми орталықтарда орналасқан, көбісі АҚШ территориясында .
Тірек желісі тізбектерінің өнімділігі секундына бірнеше Гбайт-қа жетеді. Тірек желісіне, мысалы , қарамағында ұлттық көлемдегі компьютерлік желілер бар тек ірі ұйымдар ғана қосылады. Олардың байланыс тізбектерінің өткізу қабілеттілігі ондаған,тіпті жүздеген Мбитс шегінде. Ұлттық желілерге кәсіпорындар мен провайдерлердің жергілікті желілері қосылады. Тізбектің типіне байланысты олардың өнімділігі ондаған Мбитс қа дейін барады. Кейін бұл жергілікті желілердің компьютерлеріне жеке пайдаланушылар қосыла алады.
Егер ұйымдар мен жеке адамдар ақы төлеу негізінде Интернетке шығарылатын болса, оларды провайдерлер деп атайды.
Интернетте көптеген қызметтер істейді. Ең танымалысы- электронды пошта (e-mail) WWW базасы , Usenet телекомференциялар жүйесі және FTP файлдық архивтер жүйесі. Әр қызметтің өз хаттамасы болады.
Соңғы 3-4жылда болған аса ауқымды ақпараттар тасқыны дәл осы WWW (World Wide Web) қызметтегі құжаттар үшін арнайы программалар броузерлер болады, олар жаңағыдай құжаттарды экранда көрсете алады. Броузердің көмегі арқылы WWW (World Wide Web) құжаттарының көпшілігіне шыға аламыз. Web құжаттарының кез келгенінің әдетте гиперсілтемелер болады. Гиперсілтемелер - бұл басқа Web құжаттың адресі байланысқан мәтіннің фрагменті немесе құрамдас обьектісі.
Броузерде қарағанда мәтіндік гиперсілтемелер түсі мен асты сызылумен, ал графикалық гиперсілтемелер жақтауымен ерекшеленеді. Маустың көрсеткішін гиперсілтеме болып келетін обьектіге бағыттағанда, көрсеткіш пішінін өзгертіп, алақан бейнесін қабылдайды. Гиперсілтемені шерткенде броузер автоматты түрде бұл сілтеме нұсқаған Web құжатты , тіпті бұл құжат басқа континентте орналасқан компьютерлерде болса да жүктейді. Осылай, гиперсілтемелер бойынша бір құжаттан басқасына өтіп, Web-кеңістігі бойынша саяхат жасауға болады.
Ең танымал және кең тараған броузер Netscape Navigator одан соң - Internet Explorer . Ол Windows-95 операциялық жүйесіне қоса тіркеледі.
Бұл желі соғыс- өнеркәсіп комплексі мен ғылыми зерттеу орталықтарын және оқу процестерін ұйымдастыру үшін жасалған, бұл желіге сол кездегі өте күшті бірнеше ЭЕМ-дер (электьронды есептеуіш машинасы) біріктірілген. Қазіргі уақытта үлкен компьютерлік желілердің саны жүздеген мыңға дейін есептеліп отыр.

1 Модем құрылымы мен функциялары

1.1 Модем туралы жалпы түсінік

Модем -- сандық сигналдарды аналогтық сигналдарға айналдыратын және керісінше амал жасайтын электрондық құрылғы. Деректерді әр түрлі арқаулар арқылы, мысалы телефон сымы арқылы немесе радиосигналдар түрінде беруге болады. Телефон сымы арқылы аналогтық сигналдар деп аталатын импульстарды беруге болады. Аналогтық сигналдар шуыл немесе электрлік-магнитті импульстар түріндегі кедергілердің әсеріне ұшырауы мүмкін.
Дыбыстық сигналдар дерек берудің едәуір жаңа әдісі болып табылады, онда дерек беру және қабылдау үшін екілікті пішім қолданылады (нөлдер мен бірліктер тізбегімен жұмыс істейтін кодтаукодты ағыту жүйесі). Дерек беру мен қабылдау үшін компьютерлерде дәл осы пішім қолданылады.
Алайда сандық сигналдарды телефон желісі арқылы беру мүмкін емес. Сондықтан телефон сымы арқылы дыбыстық сигналдарды берер алдында оларды аналогтық сигналдарға айналдыру керек. Және тиісінше деректі қабылдаушы жақ алынған деректі сандық сигналдарға айналдыруға тиіс. Модем осындай айналдыруды жүзеге асырады - сандық пішімнен аналогтық пішімге және керісінше. Басқа компьютерге хабар жіберу кезінде модем шығару құрылғысы рөлін атқарады. Ал сіздің компьютеріңізге хабар келген кезде, модем енгізу құрылғысы ретінде жұмыс істейді. Модемдер ішкі және сыртқы түрлерге бөлінеді. Модем сыртқы немесе жүйелік блокқа кірістірілген болуы мүмкін. Сыртқы модемдер - бұл сым арқылы жүйелік блокқа қосылатын модемдер.
Модемдер сондай-ақ компьютердің жүйелік блогына кіріктірілген болуы мүмкін. Мұндай модемдер ішкі модемдер деп аталады.
Ішкі модем кәдімгі адаптер тәрізді компьютер қорабы ішінде орналасады. Көптеген алып жүруге арналған блокнот компьютерлерде де ішкі модем болады, олар қосмша қызмет ретінде фактор қабылдап, оларды жібере де алады. Қазіргі сыртқы модемдер де фактормен жұмыс істей береді. Сыртқы модемдер қоректену блогы бар шағын корпусқа орналасып, асинхронды тізбекті адаптер портына кабель арқылы қосылады. Интернетке қосылу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кәсіпорындар және жеке адамдар сияқты миллиондаған қайнар көзінен ақпарат алуға болады.
Қазіргі кезде Интернет сөзін пайдаланғанда, физикалық желінің өзін емес, Дүниежүзілік желі және ондағы ақпаратты айтамыз.
Егер бұл терминді енгізген ағылшын тіліндегі RFC құжатына сүйенсек, онда бұл термин екі түрде жазылып, сәйкесінше екі мағынаға ие болады.
Егер модем сөзі кішкентай әріптен басталса, онда бұл термин мәліметтер пакетін маршрутизациялау арқылы желілерді байланыстыру ұғымын білдіреді. Бұл кезде ауқымды ақпараттық кеңістік туралы айтылмайды. Көбінесе, бұл екі түсінікті бір-бірінен ажыратып жатпайды.
Тұрақты қосылып тұратын байланыстар - мұнда жеке компьютерлер тікелей ТСРІР желісіне қосылған (Transmission Control Protocol Internet Protocol - жеткізуді басқару протоколы интернетті протоколы) түрінде болады, бұл INTERNET-тің бір шеткі бөлігі, яғни жеке компьютерлер мекемедегі желімен тұрақты байланыстағы негізгі компьютерлермен жалғасып тұр. Мұндай байланыс ерекшеленген немесе тұрақты тікелей байланыс деп аталады.
Ерекшеленген немесе тұрақты тура байланыс тек ірі компаниялармен корпараияларда болады. Провайдер - компания осындай мекемеде бағдарлауыш орнатып, бағдарлауыш интернетке қызмет ететін компьютермен (хост - компьютері) қосатын телефон каналын жалдап алады.
Телефон каналы мен интернет арасындағы байланыс тұрақты сақталады, сондықтан провайдер - компаниясының компьютермен байланысуға телефон шалу қажет емес, ауқымды желіге әрбір адам өз компьютерімен кіреді де, қалаған жеріне интернет арқылы мәлімет жібере алады.
Қосылып тұратын тура байланыс көбінесе SLIP, Point-to-Point протокол немесе РРР деп аталады (Serial Line Internet Protocol - тізбекті желі үшін интернет хаттамасы, Compessed Slip - тығыздалған Slip, Point-to-Point Pro Protocol - нүкте - нүкте хаттамасы). Ал XRemote деп аталатын байланыс түрі сирек кездеседі, бұл да TCPIP секілді, бірақ телефон каналын тұрақты пайдалануға негізделген, ыңғайлылығы жағынан бұл түр тұрақты қосылып тұрмайтын байланыстан кейінгі орында тұр.
Тұрақты қосылып тұрмайтын байланыс қымбаттылығына қарай әр компьютерге қойылмайды да, оның орнына Slip (арзан болғандықтан) қолданылып келеді. Ол желіге телефон арқылы қосылатындақтан, модем мен бір телефон номері қажет болады. Солар арқылы хост - компьютермен байланыс орнатылған соң, Slip-пен қосылып тұрмайтын байланыс аралығында (жылдамдықтан басқа) ешбір өзгеріс жоқ.
Почталық байланыс. Модеммен қосыла алатын бірнеше почталық байланыс түрлері бар. Провайдері CompuServer болып келген компьютерлер бірден модем почталық байланысқа кіре алады.
Олар өз почтасын интернетке беріп, одан да бірден хат - хабар ала береді. CompuServer жүйесінде почта адресі алдына интернет деп жазылып қойылады. Бұл ортада әр түрлі тақырыптардағы дискуссияларға қатысу үшін LISTERV жүйесін пайдаланған абзал.
Осы секілді почталық байланыстар желілік көмек (network gateways) деп аталады, олар интернет желісімен шектеулі тәсілдер арқылы байланысады.
Модемнің негізгі қызметі сигнал болып табылады.Ол сигнал компьютерден келіп түсіп (нольдер мен бірліктердің салыстырмасы) телефондық линияның қуатына сәйкес орнықтырылған электрлік сигналға айналады. Бұл каналды модем екіге бөліп қарастырады:
төменгі жиілік;
жоғарғы жиілік.
Төменгі жиіліктегі сызық ақпараттарды алмастыруға бағытталса, жоғары жиілік сызығы ақпаратты қабылдауға бейімделген.
Ақпаратты кодтаудың көптеген түрлері қолданылады. Оның ең атақтысы болып FSK(Frequency Shift Keying ) әдісі қолданылады. Ол ақпаратты алмастыру кезінде 300 бод-қа (бод-ақпаратты алмастыру жылдамдығының өлшем бірлігі) дейін жетеді.
Модемнің контроллері - арнай құрылған микрокомпьютер.Оның типтері:SC1107 немесе SC1108, осы типтің қайсысын алып қарастырсақ та,оның сегізразрядты АЛУ, ПЗУ, ОЗУ, таймер, командалық регистр, үздігу кантролеры, стек, шығару енгізу порты.
Егер де модемның платасы ДК шинасына қосылса, онда SC1107 параллельді контроллер бірден қолданылады.
Егер де модемның платасы RS232 құрылғысын қолданылса, онда SC1108 тізімдік контроллері пайдаланылады.
Деректерді әр түрлі ақаулар арқылы, мысалы телефон сымы арқылы немесе радиосигналдар түрінде беруге болады.Телефон сымы арқылы аналогтық сигналдар деп аталатын импулсьтарды беруге болады. Аналогтық сигналдар шуыл немесе электрлік магнитті импульстар түріндегі кедергілердің әсеріне ұшырауы мүмкін
Дыбыстық сигналдар дерек берудің едәуір жаңа әдісі болып табылады, онда дерек беру және қабылдау үшін екілікті пішім қолданылады (нөлдер мен бірліктер тізбегімен жұмыс істейтін кодтаукодты ағыту жүйесі). Дерек беру мен қабылдау үшін компьютерлерде дәл осы пішім қолданылады.
Алайда сандық сигналдарды телефон желісі арқылы беру мүмкін емес.Сондықтан телефон сымы арқылы дыбыстық сигналдарды берер алдында оларды аналогтық сигналдарға айналдыруға тиіс.Модем осындай айналдыруды жүзеге асырады сандық пішімнен аналогтық пішімге және керісінше.
Басқа компьютерге хабар жіберу кезінде модем шығару құрылғысы рөлін атқарады. Ал сіздің компьютеріңізге хабар келген кезде, модем енгізу құрылғысы ретінде жұмыс істейді.Модем сыртқы немесе жүйелік блокқа кірістірілген болуы мүмкін.
Сыртқы модемдер бұл сым арқылы жүйелік блокқа қосылатын модемдер. Модемдер сондай ақ компьютердің жүйелік блогына кіріктірілген болуы мүмкін.Мұндай модемдер ішкі модемдер деп аталады.

1.1 Модемның шығу тарихы

Дүние жүзінде көптеген жалпы компьютерлік желілер бар, бірақ олардың арасында ең белгілері болып Internet, Sprint, Relkom, Fidonet есептеледі. Бұлардың кейбірі тек өз елдерінде жұмыс істесе , кейбіреулері бүкіл дүние жүзін қамтиды. Бірақ барлық желілер бір бірімен байлнысқан.
Деректер bit- терінің қатарын қабылдайтын және сәйкесінше осы bit-термен тасымалдауыш жиіліктің толқынын модуляциялайтын аппараттық схема модулятор деп аталады; тасымалдауыштың модуляцияланған толқынын қабылдайтын және деректер bit-терінің қатарын қайта құратын аппараттық схема демодулятор деп аталады. Сонымен алыс қашықтыққа деректерді жіберу үшін желілік жүйенің бір шетіне модуляторды, ал басқа шетіне демодуляторды қолдану қажет.
Практика жүзінде дуплекстік желілік жүйелер жиі қолданылады, олар деректер ағынын екі бағытта да жібере алады. Әр нүкте байланысында дуплекстік жіберу ортасын қамтамасыздандыру үшін модулятор мәліметтерді жібру үшін қолданылады, ал демодулятор мәліметтерді қабылдау үшін қолданылады. Шығындарды азайту және орнатуды оңайлату мақсатында осындай құрылғыларды шығарушылар екі схеманы бір құралға біріктіреді , оны модем деп атайды.(1 сурет)
Модемдер компьютерлер арқылы телефондық торап, кабельдік торап, радиотолқындар байланысы үшін қолданылады. AT&T Dataphone Modems компаниясы Америка Құрама Штаттарында SAGE (яғни әеуге қарыс қорғаныс) бір бөлігі болды. Олар алғаш акустикалық модемді шығарды.
(2 сурет). Ол әртүрлі әуе базаларында, радарларда және бақылау орталықтарындағы терминалдарды АҚШ пен Канада бойынша шашыраған SAGE орталықтарымен байланыстарды. SAGE бөлінген байланыс желілерін пайдаланды, бірақ осы желілердің әр соңында болған құрылғылар қазіргі заманауи модемдер секілді болды. Дербес компьютерлер үшін алғашқы модем Hayes Microcomputer Products компаниясының құрылғысы болды, ол 1979 жылы Apple II дербес компьютері үшін Micromodem II өнімін шығарды. Модем 380 доллар тұрды, және 110300 бсек жылдамдықпен істеді. 1981 жылы Hayes фирмасы Smartmodem Motorola 300 бсек модемін шығарды.(3 сурет)

Сурет 1. Модем

Сурет 2. Novation CAT акусткалық модем

Сурет 3. Модем Motorola

1.3 Модемдердің атқаратын қызметтері

Модем ақпаратты алмастыруға арналған арнайы құрылғы .
Жалпы модем негізінен 3 түрлі қызмет атқарады:
1.Файлдарды алмастыру;
2.Электрондық хабарлама;
3.Электрондық почта.
Файлдарды алмастыру
Кейбір кезде белгілі бір файлды лезде басқа қаладағы не аймақтағы фирмаға беріп жіберу жағдайлары туындайды. Осы кезде модемдік байланысты қолдану керек. Модемдік байланыстардың көмегімен кез келген компьютерді қолданушы өз ақпаратын басқа қолданушыға жібере алады.
Электрондық хабарлама
Модемнің екінші атқаратын қызметі электрондық хабарлама болып табылады. (Bulletin Board System) Оларды физикалық жағынан қарастығанда ДК қуаттылығы айқын көрінеді. BBS желісі көптеген қажетті ақпараттардан құралады,оған: көптеген үлкен көлемді бағдарламалар кіреді, айтылған бағдарламалар әр түрлі тематикаға бөлініп, логикалық тұрғыдан қарастырылады. On-linе режимінде жұмыс істей отырып, біз ұсынылып отырған файлдардың тізімімен танысып, сондай ақ оларды өзіміздің дискімізге көшіре аламыз. Сонымен қатар BBS аймағында берілген станцияның қолданушылары бір бірімен ақпараттарды алмастыра алады. Сондықтан , осы жерге көптеген хабарламаларды, ПО іздестіру туралы хабарламаларды, т.б. енгізуге болады.
Электрондық почта
Модемнің үшінші қолайлы және ұтмды қызметі электрондық почта. Бұл компьютерлік қарым қатынас жасаудың әмбебап түрі. Электрондық почта арқылы көптеген хаттарды , сонымен қатар құжаттарды,ақпараттарды бір компьютерден екінші компьютерге оңай көшіруге болады.
Электрондық почта ақпарат алмасудың глобальды жүйесі , осы жерде компьютерлер әр түрлі конфигурацияда бола отырып, әр түрлі ақпараттарды бір біріне тарата алады.
Модемді орнату үшін келесідей амалдар орындалуы қажет:
Пуск - Настройка - Панель управления - Модем

1.4 Модем типтері

oo Сыртқы - COM, USB порттары немесе желілік картадағы RJ-45 тіркеуіші бойынша қосылады, олардың көбінесе сыртқы қоректеу блогы болады;
oo Ішкі - компьютердің ішіне ISA, PCI, PCI-E, PCMCIA, AMR, CNR слоттары арқылы қосылады;
oo Кірістірілген - кез келген құрылғының, мысалы ноутбуктың немесе док-станцияның ішкі бөлігі болып табылады.
Жұмыс принципі бойынша:
oo Аппараттық - сигналды айналдырудың барлық операциялары, алмасудың физикалық протоколдарын қолдау модемге кірістірілген есептеуішпен жасалады (мысалы DSP, контроллер қолдану арқылы). Сонымен бірге, аппараттық модемде тұрақты есте сақтау құрылғысы бар, оның ішіне модемді басқаратын микропрограмма жазылған.
oo Софт-модем, винмодемдер (ағыл. Host based soft-modem) - аппараттық модемде, алайда микропрограммасы бар тұрақты есте сақтау құрылғысы болмайды. Мұндай типті модемнің микропрограммасы компьютер жадысында сақталады, оған модем жалғанған болады. Сонымен бірге модемде аналогтық сұлба мен түрлендіргіштер болады: АСТ (аналогты-санды түрлендіргіш), САТ (санды-аналогты түрлендіргіш), интерфейс контроллері(мысалы USB). Драйверлер болған жағдайда ғана жұмыс істеуге қабілетті, олар сигналдарды кодтау бойынша, қателерге тексеру және протоколдарды басқару барлық операцияларды өңдейді, сәйкесінше программалы түрде жүзеге асырылады және компьютердің орталық процессорымен өңделеді.
oo Жартылай программалы (Controller based soft-modem) - модем функцияларының бір бөлігін модем қосылған компьютер орындайтын модемдер. Қосылу типі бойынша:
oo Коммутацияланатын телефондық желілер үшін модемдер - модемдердің ең тарағын түрі.
oo ISDN - сандық коммутацияланытын телефондық желілер үшін модемдер
oo DSL - бөлінген (коммутацияланбайтын) желілерді қарапайым телефон желісі көмегімен ұйымдасытыру үшін пайдаланылады. Коммутацияланатын модемдерден айырмашылығы - басқа жиілік диапазонын қолданады, және де телефон желелері бойынша сигнал тек АТС-ке дейін ғана беріледі. Көбінесе бір уақытта мәліметтермен алмасуды және телефон желісін пайдалануды қамтамасыз ете алады.
oo Кабельдік - арнайы кабельдер бойынша ғана мәліметтермен алмасу үшін қолданылады - мысалы, DOCSIS протоколы бойынша ұжымдық телекөрсетілім кабелі бойынша.
oo Радио
oo Ұялы - тек қана ұялы байланыс протоколдары - GPRS, 3G, 4G және т.с.с бойынша ғана жұмыс істейді. Жиі USB-салпыншақ(брелок) түрінде келеді. Мұндай модемдер ретінде көбінесе ұялы байланыс терминалдары қолданылады.
oo Спутниктік
oo PLC - тұрмыстық электр желісі сымдары бойынша мәліметтерді беру технологиясын пайдаланады. Қазіргі кезде ең көп тарағаны:
oo Ішкі программалық модем;
oo Сыртқы аппараттық модем;
oo Ноутбуктерге кірістірілген модемдер;
oo Құрама құралдар:
oo Енгізу-шығару порттары - телефон желісі мен модем арасында мәліметтерді алмасуға арналған сұлбалар бір жағынан, және модем мен компьютер арасында мәліметтерді алмасуға арналған сұлбалар екінші жағынан. Аналогты телефон желісімен өзара әрекет жасау үшін көбінесе трансформатор пайдаланылады.
oo Сигналды процессор (Digital Signal Processor, DSP) - көбінесе сандық деңгейде қолданылып жатқан мәліметтерді алмасу протоколға сәйкес шығыс сигналдарды модульдейді және кіріс сигналдарын демодульдейді.
oo Контроллер компьютермен алмасуды басқарады.
oo Жад микросхемалары:
oo ROM - энерготәуелді жад, оның ішінде модемді басқару микропрограммасы сақталады - мұнда модемді басқаратын барлық командалар мен деректер, барлық қолданылатын коммуникациялық протоколдар мен компьютермен интерфейс болады.
oo NVRAM - энерготәуелді электрлі қайтапрограммаланатын жад, оның ішінде модем түзетпелері сақталады. Қолданушы түзетпелерді өзгерте алады, мысалы AT-командаларды пайдалана отырып.
oo RAM - модемнің жедел жадысы, ол қабылданатын және жіберілетін мәліметтердің буферизациясын жасауға, қысу алгоритмі мен басқаға арналған.
oo Басқа да мүмкіндіктері бар модемдер:
oo Факс-модем - компьютерге факсимильді бейнелерді басқа факс-модемге немесе факс-машинаға қабылдауға және жіберуге мүмкіндік береді. Дауыстық модем - телефон желісіндегі сигналды сандық түрге айналдыру және еркін дыбысты желіге орындап шығару функцияларына ие. Бұл мына әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді:
oo Дауыстық хабарламаларды шыңайы уақыт жағдайында басқа дауыстық модемге жіберу мен одан хабарламаларды алу, және оларды ішкі динамик арқылы дыбыстап шығару.
oo Мұндай модемді автожауапқайтарғыш ретінде пайдалану және дауыстық поштаны ұйымдастыру.

1.5 Құрама құралдар

Енгізу - шығару порттары телефон желісі мен модем арасында мәліметтерді алмасуға арналған сұлбалар бір жағынан, және модем мен компьютер арасында мәліметтерді алмасуға арналған сұлбалар екінші жағынан. Аналогты телефон желісімен өзара әрекет жасау үшін көбінесе трансформатор пайдаланылады.
Сигналды процессор (Digital Signal Processor, DSP) - көбінесе сандық деңгейде қолданылып жатқан мәліметтерді алмасу протоколға сәйкес шығыс сигналдарды модульдейді және кіріс сигналдарын демодульдейді.
Контроллер компьютермен алмасуды басқарады.
Жад микросхемалар
ROM - энерготәеулді жад, оның ішінде модемді басқару микропрограммасы сақталады - мұнда модемді басқаратын барлық командалар мен деректер, барлық қолданылатын коммуникациялық протоколдар мен компьютермен интерфейс болады.
NVRAM - энерготәуелді электрлі қайта программаланылатын жад, оның ішінде модем түзетпелері сақталады. Қолданушы түзетпелерді өзгерте алады, мысалы АТ - командаларды пайдалана отырып.
RАM - модемнің жедел жадысы, ол қабылданатын және жіберілетін мәліметтердің буферизациясын жасауға, қысу алгоритмі мен басқаға арналған басқа да мүмкіндіктері бар модемдер.
Факс модем компьютерге факсимильді бейнелерді басқа факс модемге немесе факс машинаға қабылдауға және жіберуге мүмкіндік береді. Дауыстық модем телефон желісіндегі сигналды сандық түрге айналдыр және еркін дыбысты желіге орындап шығару функциялрына ие. Бұл мына әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді:
Дауыстық хабарламаларды шыңайы уақыт жағдайында басқа дауыстық модемге жібер мен одан хабарламаларды алу, және оларды ішкі динамик арқылы дыбыстап шығару.
Басқа компьютерге хабар жіберу кезінде модем шығару құрылғысы рөлін атқарады. Ал сіздің компьютеріңізге хабар келген кезде, модем енгізу құрылғысы ретінде жұмыс істейді.Модем сыртқы немесе жүйелік блокқа кірістірілген болуы мүмкін.
Сыртқы модемдер бұл сым арқылы жүйелік блокқа қосылатын модемдер. Модемдер сондай ақ компьютердің жүйелік блогына кіріктірілген болуы мүмкін.Мұндай модемдер ішкі модемдер деп аталады.
Деректер bit- терінің қатарын қабылдайтын және сәйкесінше осы bit-термен тасымалдауыш жиіліктің толқынын модуляциялайтын аппараттық схема модулятор деп аталады; тасымалдауыштың модуляцияланған толқынын қабылдайтын және деректер bit-терінің қатарын қайта құратын аппараттық схема демодулятор деп аталады. Сонымен алыс қашықтыққа деректерді жіберу үшін желілік жүйенің бір шетіне модуляторды, ал басқа шетіне демодуляторды қолдану қажет.
Практика жүзінде дуплекстік желілік жүйелер жиі қолданылады, олар деректер ағынын екі бағытта да жібере алады. Әр нүкте байланысында дуплекстік жіберу ортасын қамтамасыздандыру үшін модулятор мәліметтерді жібру үшін қолданылады, ал демодулятор мәліметтерді қабылдау үшін қолданылады. Шығындарды азайту және орнатуды оңайлату мақсатында осындай құрылғыларды шығарушылар екі схеманы бір құралға біріктіреді , оны модем деп атайды.
Тірек желісі тізбектерінің өнімділігі секундына бірнеше Гбайт-қа жетеді. Тірек желісіне, мысалы , қарамағында ұлттық көлемдегі компьютерлік желілер бар тек ірі ұйымдар ғана қосылады.
Олардың ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Сандық қондырғылардың негізгі функциялары
Спутниктік байланыс технологиялары
DLS және ISDN технологиялары
Модемдер, оның параметрлері, функциялары
Жергілікті желілердің топологиясы
ATM over ADSL технологиясының дамуы мен қолданылуы
Визуал Бейсик отрасында светофор бағдарламасын құру
Ақпараттық жүйе пәнінен лекция жинағы
HTML тілінде программалау
Автоматты қондырғылар мен техникалық құрылғыларды енгізу арқылы құбырлы дайындаманы орналастыру және қалыптау операцияларын жетілдіру
Пәндер