Ауыл шаруашылық жер иелену,пайдалану жұмыс жобасы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
І. Мәтіндік бөлім.
1.1. Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығын дамыту жолдары ... ...
1.2. Ауыл шаруашылық жерлері және оларды ұтымды пайдалану ... ... ... ... ... ...
1.3. Жерге иелік ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.4. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың
құқықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ІІ. Техникалық бөлім.
2.1.Жер пайдалану кемшіліктері және оларды болдырмау әдістері ... ... ... ... ..
2.2. Қазіргі ауыл шаруашылығының жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ІІІ. Сызба бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Әр мемлекеттің тағдырында жер өзге табиғи объектілер сияқты бағасыз халық құндылығын білдіретін биопотенциялық құнарлы топырағын қамтиды. Қазақстан Республикасының Конституциясында жер табиғи ресурс ретінде, Қазақстан Республикасының халық өмірінің негізі болып белгіленген. « Қазақстандықтардың көңілін алатын сұрақ – жер туралы сұрақ. Онымен елдің салт - дәстүрлері және адам тағдырлары байланысқан, олардың келешек ұрпақ алдында жауапкершілігі »,- деп ҚР-ның Президенті Н.А.Назарбаев өз үндеуінде ерекшелеп айтты. Біздің негізгі жұмысымыз еліміздің басты байлығы деп саналатын жер ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғауға байланысты болғандықтан, ауыл шаруашылығындағы жерлердің экономикалық, саяси-әлеуметтік дамуына тигізетін әсері мен алатын орны туралы тоқталамын. Елбасы алғашқы кезеңдерде жер реформасын жүзеге асыру барысында оның қоғам дамуына қатысты рөлін бағалай келе «Жер табиғи байлықтармен және жылжымайтын мүлікпен қатар экономиканы көтеріп тұрған киттердің бірі болып табылады» деп атап көрсеткен болатын. Тәуелсіздік алған жылдан бері Мемлекет басшысының елімізді гүлдендірудегі мақсатына, осыған сәйкес Үкіметтің алдына қойған стратегиялық жоспарларына сай жүргізіліп келе жатқан жер реформасы қазіргі күні өзінің шешуші сәтіне аяқ басты. Елімізді жер қатынастарын жаңа заман талаптары негізінде айқындап, тұрақтандыруға бағытталған, жер байлығымызды ел байлығына айналдырудың маңызды мәселелерін шешуге бағытталған жер заңнамасы қалыптасты. Міне, осы тұста біз жердің өзіне тән ерекшелігін, маңызы мен мәртебесін есте ұстауымыз қажет. Жер – өндіріс құралы. Адамдар жерді пайдаланып жұмыс істейді. Оның үстіне ол – өндіргіш күш. Себебі, жерге бидай тұқымын ексең, ол күзде бірнеше есе кӛбейіп шығады. Енді осылардың сыртында жер – табиғи фактор. Бүкіл жаны бар тіршілік оның аясында дамиды. Одан қуат алады. Осындай үлкен ерекшеліктеріне байланысты адамдардың жермен қарым-қатынасы бірнеше заңдылықтар бойынша реттеледі. Жерді сақтау, қорғау мәселелерін, жерді ӛндірістік тұрғыдан игеру, оның күтіміне мән беру, басқа да ерекшеліктерін ескеру мәселесін кӛбінесе Жер кодексі қозғайды. Бұл жұмыс Жер ресурстарын басқару агенттігі құзырында, мемлекеттік стратегияға сай оның міндеттерін анықтап орындалуын қамтамасыз етеді. Ал еліміздің жер қорларын тиімді пайдаланудың заман мен қолданыстағы экономикалық қатынастарға сай жолдарын қарастыру және енгізу, оны қор- ғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру бойынша еліміздің жер заңдылықтарында, Үкіметтің шешімдерінде қарастырылған іс - шараларды өз құзіретіміз аясында жүзеге асыру «Жер ресурстары және жерге орналастыру мемлекеттік ғылыми - өндірістік орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына («МемжерҒӨО» РМК) жүктелген. Облыстарда және республикалық маңызы бар қалаларда (Астана мен Алматы қалалары) 18 еншілес кәсіпорны және еліміздің барлық аудандық (қалалық) орталықтарында 194 жер –
кадастрлық бөлімшелері қызмет етеді. Өмірдің серпінді дамуында ауыл шаруашылығының үлесі мол, еншісі қомақты. Ал жер ресурстары осы саланың өндіріс құралы. Республикамыздың ауыл шаруашылығы алқаптарының құрылымында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің үлес салмағы 38,5%. Халқымыздың 46%-дан астамы ауылдық жерлерде тұрады. Олар жер байлығын
1. ҚР Конституциясы, 30 тамыз 1995 ж., - Алматы, 2009.
2. ҚР Жер Кодексі. 2003ж, 20 маусым, - Алматы: Баспа, 2009.
3. ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 5 қаңтардағы «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану жөніндегі 2005-2008 жж. арналған бағдарламасы».
4. ҚР Үкіметінің «Ауыл шаруашылығының 2010 жылға дейінгі даму стратегиясын бекіту туралы» 1997 жылы 27 желтоқсанда қабылданған қаулысы.
5. Еркінбаева Л.Қ., Айғаринова Г.Т. Қазақстан Республикасының Жер құқығы. Оқу құралы. - Алматы, 2010.
6. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. Общая часть: Учебное пособие. – Алматы, 2001.
7. Косанов Ж.Х. Права собственности и иные права на землю. Научное издание. – Астана, 2009.
8. Дегтярев И.В. Земельный кадастр. - М.: Колос, 1979.
9. Земельное законодательство республики Казахстан. //Сб. нормативно - правовых актов (с комментариями)// - Алматы: Жети жаргы, 1998.
10.Подольский Л.И. Научные основы оценки земель. «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстанаң, Ж., НИЦ «Бастауң, Алматы, 1997. -с.29-36.
11. Порядок ведения государственного земельного кадастра в Республике Казахстан. Земельное законодательство Республики Казахстан - //Сб. нормативно-правовых актов.-Алматы: Жети жаргы, 1998.-с. 139-152.
12. Руководящие принципы управления земельными ресурсами. - Европейская экономическая комиссия. ООН.- Нью-Йорк, Женева, 1996.
13. «Атырау облысы Ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары Атырау - 2010 жыл
        
        Кіріспе........................................................................................................................ 3
І. Мәтіндік бөлім.
1.1. Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығын дамыту жолдары .......
1.2. Ауыл шаруашылық жерлері және оларды ұтымды пайдалану........................
1.3. ... ... ... Жер ... ... ... және жер пайдаланушылардың
құқықтары...........................................................................................................
1.5. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың міндеттері...................................................................
ІІ. ... ... ... ... және ... ... әдістері..................
2.2. Қазіргі ауыл шаруашылығының жағдайы......................................................
ІІІ. Сызба бөлім.....................................................................................................
Қорытынды.............................................................................................................
Қолданылған ... ... ... ... жер өзге ... объектілер сияқты бағасыз халық құндылығын білдіретін биопотенциялық құнарлы топырағын қамтиды. Қазақстан Республикасының Конституциясында жер табиғи ... ... ... ... халық өмірінің негізі болып белгіленген. >,- деп ҚР-ның Президенті Н.А.Назарбаев өз үндеуінде ерекшелеп ... ... ... ... ... ... байлығы деп саналатын жер ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғауға байланысты болғандықтан, ауыл шаруашылығындағы ... ... ... ... ... әсері мен алатын орны туралы тоқталамын. Елбасы алғашқы кезеңдерде жер реформасын жүзеге ... ... оның ... ... ... ... ... келе деп атап көрсеткен болатын. Тәуелсіздік алған жылдан бері Мемлекет басшысының елімізді гүлдендірудегі мақсатына, ... ... ... ... ... ... жоспарларына сай жүргізіліп келе жатқан жер реформасы қазіргі күні өзінің шешуші сәтіне аяқ басты. Елімізді жер ... жаңа ... ... ... ... тұрақтандыруға бағытталған, жер байлығымызды ел байлығына айналдырудың маңызды мәселелерін ... ... жер ... қалыптасты. Міне, осы тұста біз жердің өзіне тән ерекшелігін, маңызы мен мәртебесін есте ұстауымыз қажет. Жер - ... ... ... ... ... жұмыс істейді. Оның үстіне ол - өндіргіш күш. Себебі, жерге бидай тұқымын ексең, ол күзде бірнеше есе ... ... Енді ... ... жер - табиғи фактор. Бүкіл жаны бар тіршілік оның аясында ... Одан қуат ... ... ... ерекшеліктеріне байланысты адамдардың жермен қарым-қатынасы бірнеше заңдылықтар бойынша ... ... ... ... ... жерді ӛндірістік тұрғыдан игеру, оның күтіміне мән беру, басқа да ерекшеліктерін ескеру мәселесін кӛбінесе Жер ... ... Бұл ... Жер ... ... ... ... мемлекеттік стратегияға сай оның міндеттерін анықтап орындалуын қамтамасыз етеді. Ал ... жер ... ... ... ... мен қолданыстағы экономикалық қатынастарға сай жолдарын қарастыру және енгізу, оны қор- ғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру бойынша еліміздің жер заңдылықтарында, Үкіметтің ... ... іс - ... өз ... аясында жүзеге асыру республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ( РМК) ... ... және ... маңызы бар қалаларда (Астана мен Алматы қалалары) 18 еншілес кәсіпорны және еліміздің барлық аудандық (қалалық) орталықтарында 194 жер - ... ... ... етеді. Өмірдің серпінді дамуында ауыл шаруашылығының үлесі мол, еншісі қомақты. Ал жер ресурстары осы саланың өндіріс ... ... ауыл ... ... ... ауыл ... ... жерлердің үлес салмағы 38,5%. Халқымыздың 46%-дан астамы ауылдық жерлерде тұрады. Олар жер байлығын пайдаланып ауыл шаруашылық өндірісінің ... ... ... ... ... үлес ... ... Елбасымыз ұстанған сара саясаттың арқасында ауылдық жердің ажары кіріп, шаруа адамның тұрмысы ... ... да ... ... айтқандай, . Жолдаудағы жоба - жоспарлар, ой - түйіндер түсінген адамға осыны аңғартады. Алайда, ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі төмен ... ... ... ... жылдардағы ауылшаруашылық өнімдерінің жетістіктеріне тоқтала келе, Елбасы өз сөзінде 2014 жылға ... ... ... ... кем ... екі есе ... біздің басты міндеттеріміздің бірі екенін айтты. Ол міндетті жүзеге асыру ауыл тұрғындарының тұрмысы мен өмір сүру ... ... ... ... Сөз жоқ, ауыл шаруашылығы дамыса ауылдарымыздың да көркейе түсетіні анық. ... ... ... ауыл ... ... ... ... алға қойып отырған міндеті - қазіргі заман талабына сай еліміздің көкейкесті мақсат - мұратын қозғайтын дұрыс жол. ... осы іске үлес ... Жер ... ... ... ... ... үлкен міндеттер жүктеледі. Бұл бағдарламаны іске асырудың негіздері егістік жерлердің өнімдерін ... ауыл ... ... сапасын арттыру, жаңа құрал - жабдықтар мен жаңа ... ... ... ... ... Бүгінгі таңда егістік жердің өнімділігін көтеру үшін топырақтың құнарлылығын арттыру, экологиялық жағдайды жақсарту өте ... ... ... ... ... ... ... көтерілген аса маңызды мәселелердің бірі ол жер ресурстарын, оның ішінде ауылшаруашылық ... ... ... әрі ... ... оны бақылау және қорғау, азық - түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... жылы ... ... ... ... қарап, осы бағытта Үкімет пен Жер ресурстарын басқару агенттігіне бірқатар ... ... ... ... ... - ол жер ... ... тиімді пайдалану және қорғау. Ел басшысы қойған стратегиялық тапсырмаға байланысты агенттік қабылдаған шаралар мен ... іс - ... ... ... ... өкілеттікке сәйкес ғылыми-өндірістік орталық та жұмылдырылған. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдаланудың негізгі жолдары мен іс - ... ... ... ...
- өңірлік бағдарламаны әзірлеу;
- ... ... бас ... ... және оның ... ...
- ... орналастырудың ішкі шаруашылық жобаларын жасау;
- ауылшаруашылық жерлерін инвестиция тартудың сенімді көзіне айналдыру.
Бұл проблеманы шешу ...
1. ... ... инвестициялық жобалар нұсқасын жасап облыстық, аудандық әкімдерге және ірі агроөнеркәсіптік кешендеріне ...
2. ... жер ... мен жер ... ... толықтыру жұмысы, жер кадастрының және оның ақпараттық жүйесінің келесі екінші деңгейін қалыптастыру.
І. ... ... ... ... ауыл шаруашылығын дамыту жолдары
Ұлттық экономиканың ең ірі саласы ... ... ... ауыл ... ... әлеуметтік - экономикалық саласында маңызды орын алады. Соңғы екі жылда Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2 ... ... ... 2003 - 2005 ... ... ... Агроазық - түлік бағдарламасы және 2010 жылға дейінгі мемлекеттік ауылдық ... ... ... бекіткенін айтсақ та жеткілікті.
Қазақстан Президенті ауылды қайта дамыту деп жариялаған 2003 - 2005 жылдар шеңберінде Үкімет ауыл ... ... ... ... өсу факторына айналдыру үшін үлкен назар аударып отыр. Ауылды дамытудың негізгі үш басымдығы белгіленді:
- азық ... ... ... ету;
- ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруді арттыру және оны ішкі де, ... да ... ... ... ... ... ... етудің қалыпты жағдайларын жасау.
Қабылдаған бағдарламаларға сәйкес мемлекет осы міндеттерді іске ... жыл ... ... ... ... ... ... осы кезеңдегі басты міндеттердің бірі ауылдағы жер реформасын аяқтау, жердің нақты әрі тиімді меншік иесін қалыптастыру үшін ... ... база ... ... ... ... ... Қазақстанның ауыл шаруашылық алқаптарының алаңы 222 миллион гектарды құрайды, немесе бұл дегеніңіз бүкіл Ұлыбритания аумағынан 9 есе көп. ... ... ... ... ... 15 га ауыл ... ... келеді. Осы көрсеткіш бойынша біздің еліміз әлемде, тек Австралиядан кейін, екінші орын алады.
Қазіргі уақытта жер ... 90 ... ауыл ... ... жер ... ... ішінде 21 млн. гектары егістік. Тек ауыл тұрғындарының ғана емес, бүкіл республика тұрғындарының игілігі жерді қалай тиімді пайдалануға байланысты ... ... ... ... ... экономикалық гүлдену жолының түпкілікті аграрлық реформаларды және бәрінен бұрын жер реформасын жүзеге асыру арқылы өтетінін көрсетіп отыр. ... ... ... ... ... алғашқы жылдарында экономиканың аграрлық секторына қатысты реформаны толық көлемде ... ... ... ... алған сәттен бастап Жер кодексі қабылданған 2003 жылға дейін Қазақстанның жер ... ... ... ... күні ... принциптеріне негізделіп, ауыл шаруашылығында нарықтық қатынастардың дамуын баяулатты. Жерге меншіктің ... ... ... ... кемшілігі жерге жауапсыз қатынас, оны ұтымсыз және тіпті заңсыз пайдалану проблемасы болды. ... жеке ... ... ... ... қалыптастыруды баяулатты, жерді ұтымсыз пайдалануды күшейтті. Жерді еркін сатып алу - сатудың мүмкін ... ... ... ... оны заңсыз пайдаланып, алынған
кірістерді жасыру жөніндегі әкімшілік шешімдер мен көлеңкелі сауда-саттық өсе түсті. Бұнымен қатар, жер ... ... ... және ... ... 12 жыл ... ... құнарлылығын арттыруға жер пайдаланушыларды және өндіріске ұзақ мерзімді инвестицияларды ... ... ... ауыл ... ... ... кері ... тигізді. Жер қатынастары саласындағы қордаланып қалған проблемаларды шешу, ауыл шаруашылығына инвестициялар тарту үшін жағдай жасау мақсатында 2003 ... ... ел ... Жарлығымен Жер кодексі қабылданды. Әсірелемей-ақ айтқанда, оның қабылдануымен ауыл шаруашылығына жеке меншік институтының енгізілуімен байланысты ... ... ... ... жаңа ... аяқ басты. Жеке меншіктің енгізілуі жердің толыққанды нарықтық айналымын қамтамасыз ету үшін және ... ... қол ... үшін ... туғызады:
- жер пайдаланудың ашық та жариялы санын қамтамасыз ету;
- жер пайдаланушылардың жерді ұтымсыз пайдаланғаны үшін экономикалық ... ... ... - ақ ауыл ... ... ... сақтау мен көтеруді ынталандыру;
- өзінің жер учаскесі үшін және оның сапалы жай - күйі үшін ... ... адал ... ... ...
- жер ... ... нарықтық экономика талаптарына сәйкес келтіру;
- аграрлық секторға капитал ... ... ең ... ... бірі ... жер мен жер ... құқығын кепілге салып кредиттеудің ипотекалық нысанын пайдалана отырып, аграрлық сектордағы қаржы - кредиттік қатынастарды жетілдіру;
- ауыл ... ... ... ... ... ... экономиканың басқа салаларына бағыттау;
- аграрлық өндірістің тиімділігін және ... село ... өмір сүру ... ... ... кодексінің жаңа енгізулерін іске асыру барысында Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев құқықтық ағартудың тиімді әрі ... ... ... сондай - ақ ауыл шаруашылық жерлеріне жеке меншік институтының енгізілуіне байланысты ауылдарда түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырды.
Жеке тұлғалар - ... ... ... ... ... ... жоқ ... Азаматтардың, заңды тұлға құрмай - ақ, кәсіпкерлік қызметпен және шаруашылық қызметпен және шаруа (фермер) қожалығымен айналысуға құқығы бар (ҚР АК 19 - бабы және ҚР ... емес ... ... - ... ... ... ... жекеленген мүлікті оралымды басқаруға құқығы бар ұйымдар (түрлері мен нысандары - шаруашылық ... ... ... ... ... ... кооперативтер). Заңды тұлғалардың және коммерциялық емес ұйымдар (мекемелер, ... ... ... ... ... ... кооперативтері және заңдарда көзделген өзге де нысандар).
Жергілікті атқарушы органдар - аудандық дәрежедегі, облыстық, Алматы, Астана қалаларының, ... ... ... ... (қаладағы аудандардан басқа) атқарушы органдары кент, ауыл (село), ауылдық селолық округ әкімдері.
Қазақстан Республикасы ... ... Жер ... ... ... ... ... - облыстық, аудандық жер ресурстарын басқару жөніндегі ... ... ... жер - құрамына ауыл шаруашылығы алқаптары мен ауыл шаруашылығының ... ... ... ішкі ... жолдары, коммуникациялар, тұйық су айдындары, мелорациялық желі, қора - жайлар мен ғимараттар орналасқан жерлер, ... - ақ ... да ... (сор, құм, ... және ауыл шаруашылығы алқаптарының алабына қосылған басқа да алқаптар кіретін ауыл шаруашылығының қажеттіліктері үшін берілген жерлер).
Ауыл шаруашылығы алқаптарына:
- егістік;
- ... ... көп ... ... ... жерлер;
- шабындықтар;
- жайылымдар жатады.
Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір санаттан екіншісіне ауыстыру жер учаскесінің меншік иесінің ауыл ... жер ... ... жері ... жергілікті атқарушы органға берген өтініші, сондай-ақ жергілікті ... ... ... ... жүзеге асырылады.Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру қажеттігі табиғи факторларға, оларды бұдан кейін де ... жер ... ... пайдаланудың экономикалық тұрғыдан орындылығына негізделеді.
Жер қорының құрамы негізінен нысаналы мақсатына сәйкес ... ... жер ... ... Ауыл ... ... жерлер;
2. Елді мекендердің, қалалардың, поселкелер мен ауылдық елді мекендердің жерлері;
3. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл ... емес ... ... ... қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері;
5. Мемлекеттік орман қорының ... ... су ... ... Мемлекеттік запастағы жер.
Бұл санаттар бойынша бөлінулер "Жер туралы" Жарлықта бекітілген. Ауыл шаруашылығы үшін ... ... осы ... ... ... ауыл ... ... жерлер деп танылады. Олар шаруа қожалықтарының, азаматтардың, кооперативтердің, серіктестіктердің және басқа да жер пайдаланушылардың, ауыл шаруашылық өндірісімен айналысушылар пайдалануында болады. Бұл ... ... ... ... ... ... мәнге ие. Бұл қарастырылған санаттағы жерлер ерекше бағаланады және талқыланады. Бұл жерлерді ауыл шаруашылық кәсіпорындарында, ұйымдарында, мекемелерінде, олардың ауыл ... ... ... ... ... ауыл ... ... және өндірісті шикі затпен қамтамасыз ету мақсатында пайдаланады. Елді мекендердің жерлеріне - ... қала ... ... және ауыл елді ... жерлері жатады. Жалпы бұл категорядағы жерлер кеңістік базис ретінде, яғни ғимараттар мен ... және т.б. ... орын ... қолданылады.
Қала жерлеріне қала шегімен шекаралығын бөліп жатқан барлық жерлер жатады. Қала шегі - бұл қала ... ... ... ... бірыңғай жер қорының басқа санаттарынан бөліп тұратын. Оны ... ... ... ... және жерге орналастыру тәртібін белгілейді. Қала жерлері құрамына: қала құрылысы жерлері, жалпы пайдаланудағы жерлер, ауыл шаруашылығына ... және ... ... ... қалалық ормандар иеленген жерлер, көлік және өнеркәсіптер пайдаланатын жерлер, т.б жерлер ... ... ... ... ... ... қорғаныс жері және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер жатады. Олар кәсіпорындардың, ... және ... ... ... ... ... ... және өңдейтін өнеркәсіптік жерлері кіреді. Көлік және байланыс жерлеріне ... ... ... және ... ... жол, ... автомобиль, су, құбыртасымалы кәсіпорындары, мекемелері және ұйымдарының жерлері жатады. Қорғаныстық жерлерге Қорғаныс Министрлігіне қажет үшін ... ... ... ... ... ... табиғи аймақтық жерлері - ұлттық парктер, қорықтар, заказниктер және т.б. жатады. Қорықтар жерлеріне жер ... ... бір ... ... ... және ... ... бар табиғи объектілер жатады, олар тиісті ведомствоның қарауында ... ... - ... ... қоры ... ... орманы бар, сондай-ақ ормансыз, бірақ орман шаруашылығының мұқтаждарына және орман шаруашылық кәсіпорындары, ұйымдары мен мекемелерінің пайдалануына берілген жер учаскелері кіреді. ... - ... су қоры жер ... су айдындары өзендер, көлдер, су қоймалары, арналар, ішкі ... ... ... ... ... ... және басқа да су шаруашылығы құрылыстары орналасқан жерлер, сондай-ақ, су қорғау өңіріне, су ... ... ... ... жерлер жатады.
Жетінші - мемлекеттік ... ... ... ... жер пайдалануға мерзімсіз немесе ұзақ мерзімге пайдалануға берілмеген жерлер ... ... бұл ... жаңа кәсіпорындарды ұйымдастыру үшін қор қызметін атқарады және пайдалану мен меншікке беріледі.
Жерге ... ... ... ... ... жеке өзі ... өкілі арқылы жерге орналастыру процесінің барлық сатысында қатысуға;
- жерге ... ... ... ... өз ... қарауға енгізуге;
- жерге орналастыру процесінде туындаған келіспеушіліктерді шешуге қатысуға құқығы бар.
Жерге орналастыру жұмыстарын мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ... ... ... жүргізуге белгіленген тәртіппен лицензия алған заңды тұлғалар мен азаматтар орындайды.
Жерге орналастыру процесі мынадай кезеңдері қамтиды: жерге орналастыру ісін ... ... ... жұмыстары; жерге орналастыру болжамдарын, схемаларын, бағдарламалары мен жобаларын әзірлеу; жерге орналастыру құжаттамасын қарау, келісу және бекіту; жерге ... ... ... Ауыл шаруашылық жерлері және оларды ұтымды пайдалану
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы ... ... жер ... ... ... ... табылады және оның аумағы 9 млн. 944,1 мың гектарды немесе облыстың жер қорының 35% құрайды. Аталған санаттағы жерлер 17647 ауыл ... ... ... ... ... 1 қаңтардағы жағдай бойынша ауыл шаруашылығы жерлерінің ... 9 млн. 784,3 мың ... ... ... ... 98,4%. ... ... ішінде егістік аумағы 1 млн. 284,7 мың гектар (13,1%), тыңайған жер - 194,7 мың ... (2%), ... - 447,7 мың ... (4,6%), ... - 7 млн. 854,3 мың ... (83%). Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің жағдайына және оның пайдаланылуына жасалған талдау, 2012 жылғы 1 қаңтардағы ... ... 2008 ... ... ... санаттағы жер аумағы 1 млн. 271,5 мың ... оның ... ... ... 11,3 мың ... ... ... Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану мақсатында 2011 жылы ... мен ... ... тексеру жүргізіліп, 575,8 мың гектар жер пайдаланылатыны, оның ішінде егістік жер - 95,7 мың ... ... ... ... ... бойынша пайдаланылмайтын 331,6 мың гектар жер иесіз жер ретінде есепке қойылды, 152,2 мың гектар, оның ... 15,5 мың ... ... ... ... беру шарттарын жою арқылы мемлекет меншігіне қайтарылды, 7,2 мың гектар аумақтағы 22 жер телімі ауыл шаруашылығы айналымына енгізілді. 80,3 мың ... ... жер ... ... жер ... 2011 ... ... бастап аталған жерлер бір жыл бойы пайдаланылмайтын болса, материалдар әкімшілік ... ... үшін ... жер ... ... ... ... берілді. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді шаруа қожалықтарының минималды мөлшерін бекітпей беру және жерді жалға беру бойынша конкурс ... беру әлі де ... Жер ... ... ... ... бірдейлендіру сипаттамаларын және оларды шаруашылықтарға пайдалануға беру кезінде топырақ құнарлылығын көрсету үшін ... ... ... 2012 ... 1 ... ... ... 17172 паспорт берілді, бұл ауыл шаруашылығы құрылымдары санының 97% ... ... беру ... әлі де жалғасуда. Топырақ құнарлылылығын сақтау мақсатында 2011 жылы 375 мың тонна органикалық және 8,2 мың тонна минералдық ... ... 2009 ... ... 2 есе ... ... егіс алқаптарында ауыл шаруашылығы дақылдарын ылғал сақтау ресурстарын пайдалана отырып өсіру тәжірибеге енгізіліп, таратылды. 2011 жылы аталған технология 290 мың ... ... ... дақыл өсіру кезінде қолданылды. Бұл аталған дақыл егістігінің 56% құрайды. Озық технологияны қолдану көлемі 2008 ... ... 2 есе ... Одан ... ... жылы ... ... және мал азығы дақылдары егістігін кеңейту, керісінше күнбағыс алқаптарын қысқарту ... ... ... ... ... мақсатты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осының нәтижесінде 2011 жылмен ... ... ... ... 31,7 мың гектарға (8%) азайту, ал бұршақ, жарма және мал ... ... ... ... 7,5; 14,7 және 11,8 мың гектарға ұлғайту көзделді. Ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... жер аумағын кеңейту қолға алынды. Егер 2008 жылы ... 60,8 мың ... жер ... ... 2011 жылы оның ... 75,6 мың гектарға жеткізіліп, 14,8 мың гектарға артты. Соңғы екі ... ... ... прогрессивті түрлері дамып келеді. Мысалы, 2011 жылы тамшылатып суару тәсілі 339 ... ... 2009 жылы 57 ... ... ... Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару ... 2012 жылы ... ... Күршім, Ұлан, Үржар және Шемонаиха аудандарында, Семей қаласының шаруашылықтарында ауыл шаруашылығына ... ... ... ... туралы мәселені шешті. Аталған жұмыс 3,3 млн. гектар аумақта жүргізілетін болады. Бұл мақсатқа ... ... ... 39,3 млн. ... ... бөлінді. Қазіргі уақытта ... ... ... кәсіпорны жоғарыда аталған өңірлер бойынша жер пайдаланушылардың тізімін жасап, барлық агроқұрылымдар енгізілген картографиялық жоспар материалдарын әзірледі. Сонымен бірге, ауыл ... ... ... ... талдау, аталған жерлер облыстың көптеген өңірлерінде ұтымды пайдаланылмай отырғанын көрсетті. Аталған санаттағы ... 2011 жылы ... ... ... ... бекітіліп берілген 575,8 мың гектадағы 2094 жер телімі пайдаланылмайтыны анықталды, бұл ауыл ... ... ... жалпы жер аумағының 6% құрайды. Пайдаланылмайтын жер телімдерінің ең көбі Аягөз ауданында - 184,5 мың ... ... қ. - 109,4 мың ... Ұлан ауданында - 68,7 мың гектар және Тарбағатай ауданында - 50,3 мың ... ... ... ... ... 69,6 мың ... ... әлеуеті толық пайдаланылмайды. Мұндай аумақтар Аягөз, Бородулиха, ... ... ... аудандарында және Семей қаласының шаруашылықтарында шоғырланған. Мемлекеттік меншікке қайтарылған 15,5 мың ... ... ... ... ... ... Оның ... Бесқарағай ауданында 4,4 мың гектар, Көкпекті ауданында 3,5 мың гектар, Жарма ауданында1,4 мың ... және ... ... 1,3 мың гектар. Жерді ұтымды пайдалану резервтері толық ... ... ... ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді суармалы жер аумақтарын кеңейту арқылы арттыру қолға алынбай отыр. 2011 жылы ... ... ... ... 205,2 мың гектар аумақтың 75,6 мың гектары немесе 37 пайызы пайдаланылған. Пайдаланылмайтын ең үлкен ... жер ... (20,6 мың ... ... (20 тыс. ... ... (14,4 мың ... Күршім (12,9 мың гектар), Көкпекті (12,8 мың гектар), Семей (12,7 мың ... Ұлан ... (7,5 мың ... Аталған аудандарда ылғал ресурстарын сақтау технологиясы кеңінен қолданылмай отыр. Бірқатар аудандарда егістік ... ... осы ... ... ... келеді. Күнбағыстың егістік құрылымындағы жылдар бойынша үлес салмағы 31-34 пайызды құрайды, ғылыми негізделген нормада 14-17 ... Мал ... ... ... ... 17-9 ... құрайды, нормасы 25-26 пайыз. Мысалы, Үржар ауданында биылғы жылы күнбағысты жалпы егістік аумағының 53,3 ... ... ... ... ... ал мал ... дақылдарының үлес салмағы 10 пайыз болады. Көкпекті ауданында аталған көрсеткіштер тиісінше 33,8 және 8,5 пайыз, Глубокое 27,5 және 5 ... ... ... (36,7%), ... аудандарында күнбағыс алқабы біршама (31%) үлкен көзделіп отыр. Жерлерді ұтымды пайдалануға, ғылыми негізделген ауыспалы егістікті енгізу және игеруге ... ... ... ... жобаларының болмауы және олардың жүзеге аспауы кедергі келтіреді. Қазіргі уақытта шаруашылық ішінде жерге орналастыру жобалары Шемонаиха ... екі ... және ... ... бір шаруашылықта ғана бар. Ондай жобаларды әзірлеуге биылғы ... ... ... ... екі ... қана берді. Органикалық және минералдық тыңайтқыштарды қолдану жыл сайын артып келе ... ... ... 1 ... ... ... себу көлемі бұрынғы деңгейде қалып отыр. Мысалы 2011 жылы 1 гектар егістік аумағына небары 0,32 тоннадан органикалық ... және 7 ... ... тыңайтқыш себілді. Бұл себуге ұсынылатын нормадан ондаған есе кем. 2012 жылдың ... ... ... ... ... ... бір де бір тонна минералдық тыңайтқышқа тапсырыс берген жоқ. Өскемен қаласының ауыл шаруашылығы құрылымдары субсидияланған минералдық ... бір ... үшін де ... жоқ. Ұлан ... ... бөлінген минералдық тыңайтқыш көлемінің үштен бір бөлігі үшін ғана төледі. Ал Семей қаласының ... ... ... ғана ... Ауыл шаруашылығы құрылымдары басшыларының арасында ауыл шаруашылығы мақсатындағы ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің қаулысын түсіндіру және жүзеге асыру жұмыстары жеткілікті деңгейде белсенді жүргізілмейді.
3. Жерге иелік ету
Жер қорының жер ... яғни ... ... ... ... бір ... ... бірлігімен және оның құрам бөліктерімен негізделеді. Әдетте статистикада есепке салу және бақылауға алынатын бірлік болып, есепке алу операциясы ... ... ... ... ... ... ... түсініледі. Бұндай шаруашылық есепке алу ретінде бәрінен бұрын бөлек кәсіпорындар шығады. Жер кадастры объектісінің ерекшеліктері мен болуынан шығып, Қазақстандағы негізгі ... ... ... ... жер ... танылады.
Жер учаскесі - бұл мақсатты міндет атқаратын, субъектік құқығы бар, сол сияқты жер ... ... жер ... ... ... және жергілікті жерде шекаралары белгіленген жер аумағының учаскесі. Атап айтқанда, ол мемлекетіміздегі жер қорының ... ... ... мән ... ... ... ол ... бір субъекттің пайдалану және иеленушінің құқықтық объектсі ретінде есептеледі. Яғни жер учаскелері жеке және ... ... ... және жеке ... ... тұрақты немесе уақытша пайдалануында, соның ішінде мемлекеттік ... ... ... ... мүмкін. Жер пайдалану түсінігі түгел алғанда көп қырлы. Бұл түсінікті анықтау барысында бәрінен ... ... - ... ... сүйену керек, олар жер пайдаланудың мәнін табиғат құбылысы ретінде анықтайды. Сондықтан, кең мағынада жер ... - бұл ... - ... ...
Оның экономикалық мәніне, құбылыстық сипат сияқты, жер пайдалану құқығы түсінігінің негізі жатады. Кәсіпорындар ... ... ... құралдарының меншік формасы құрайды. Сонымен жер пайдалану, шындығында өндіріс әдісімен және өндірістік қатынастармен байланысты. Дегенмен жер пайдалану түрлері қоғамның өндірістік ... ... ... ... Нақты жер пайдаланушыларға мемлекет бекіткен, нақты жер учаскесін пайдалану оған құжат беру нәтижесінде құқықтық түрге ие болады. Жер ... ... ... ... шаруашылық ретінде және құқықтық қатынас бойынша ерекшеленеді. Ол ... ... ... ... ... ретінде шаруа қожалығы немесе тұлғалар тобы ретінде айқындалады.
Республикамызда жер пайдалану құқығына кәсіпорындар, ұйымдар және мекемелер ... ... да ие. Бұл ... екі жер ... - ... және жеке ... түрлерімен шартталған.
Жер пайдалану түсінігі нақты экономикалық мәнге ие. Ол қоғамдық өндіріспен байланысты және тіркеуге алуға жататын, есепке ... және ... ... ... ... ... тікелей белгіленіп қойылады. Ол негізгі кадастрлық бірліктің негізгі формасы - жер учаскесі сияқты болып келеді. ... көп ... жер ... ... ... пайдалануға берілген. Сондықтан бұндай жерді пайдалану түрі негізгі ... ... Ал ... ... яғни жаңа заң ... ... ... пайдалану қысқа
мерзімді - 5 жылға дейін, ұзақ мерзімді - 5-49 жылға ... ... ... Және ... ... ... ... берілген болып саналады. Жерлер қауымдық пайдалануға мемлекеттік заңды тұлғаларға және азаматтарға қызметтік учаскелер ретінде тұрақты пайдалануға беріледі.
Жерге жеке ... ... мен ... емес заңды тұлғалардың меншігі түрінде болады. Меншік иесінің тиісті жерді иеленуге, пайдалануға және оған билік етуге құқығы бар. Жеке ... ... жер ... ... ... деп саналады. Меншік иесі өзінің жер учаскесін заң актілерінде тыйым салынбаған кез келген мәмілелерді жасауға, атап айтқанда жер ... ... бабы ... ... ... ... жарналық капитал ретінде еңгізуге, кепілдікке беруге, сыйға және мұра етіп ... жер ... ... ... ... ... ... пайдалану шарты негізінде уақытша пайдалануға беруге құқылы.
Жер пайдалану құқықтарына: тұрақты немесе уақытша, өтімді немесе өтімсіз, иесіздендіру немесе ... ... ... пайдаланушылар: мемлекеттік және мемлекттік емес, жеке және заңды тұлға, тұрақты және уақытша, бастапқы және кейінгі болып бөлінеді. Жер ... ... жер ... ... ... жер ... ... тапсыру; жер пайдалану құқығының заңды мұрагерлік тәртібімен өтуі.
Жер пайдаланудың экономикалық мәнін ... - жер ... Жер ... ... ... сияқты жерді пайдалануда экономикалық, шаруашылық формалары болады. Алқаптардың озара қатынасы арқылы ауыл ... ... ... ... сипаттамасы бойынша және белгілі бір шамада шаруашылықтың бағыты мен мамандандырылғандығы туралы пікір ... ... Жер ... деп - ... ... ... үшін пайдаланылатын және белгілі бір табиғи - тарихи қасиеттеріне ие болған территориялар түсініледі. Мемлекеттік жер кадастрында ол ... ... ... ... ... ... ретінде көрінуі оның тікелей түрде нақты шаруашылық қолдануында жатыр, бұл түрде ол белгілі бір жер алқабы түрінде ... яғни сол ... ... мақсат үшін пайдаланылады. Жерлерді ауыл шаруашылығында пайдалану арқасында біз адамдар тіршілігі үшін ең керекті өнімдерді аламыз. Ауыл шаруашылық ... ... ... өсіреді және мал шаруашылығына азық дайындайды. Сондықтан, бұндай өнімді алқаптар кадастрде ерекше топқа жатады - ауыл ... ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылық өнімдері өсіріледі, оның ішінде бірінші орында астық. Жер пайдалану құрамында уақытша пайдаланылмай жатқан жыртылған жерлер де болады. Олар ... Бұл да ... ... бірі ... саналады.
Көпжылдық жемісті ағаштар егілген жер учаскелері ауыл шаруашылық алқаптарының ең ... түрі ... ... Егістік жер секілді, олар жүйелі түрде күтімді қажет етеді. Егістіктен айырмашылығы бұл учаскелерде көпжылдық ағаштарды және ... ... ... жер ... бұл алқапты бірнеше түрге бөледі.
Шабындықтар мен жайлымдардың маңызды шаруашылық мәні бар. ... ... ... ... ... деп ... Олар белгілі үлесті мал шаруашылығы азығы қорын жасайды. Ауыл ... ... ... - ... да ... ... ... ... ... ... басқа және пайдаланбайтын жерлер шұңқыр, жыра, сай, батпақ т.б. ... ... ... ... ... бойынша есептейді. Әр бір алқаптар бөлек контурлардан тұрады. Контур деп әдетте, бір текті ... ... және ... ... ... бар территорияны түсінеді. Көрсеткіш ретінде ол белгілі ... мәні бар және ... ... ... ... ... ... алқаптардың аудандарын анықтауға мүмкіншілік жасайды. Сондықтан дәлірек контурлар бастапқы есепке алу ... ... ... және жер есебінде есеп бірлігі болады.
4. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың ... Жер ... ... ... мен жер ... жер ... пайдалануға құқықтары
1. Егер осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заң ... ... ... жер учаскелерi меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың:
1) жер учаскесiн оның нысанасынан туындайтын мақсатта пайдалана отырып, ... ... ... жүргiзу;
2) ауыл шаруашылығы және өзге де дақылдар мен екпелер себу мен ... ... ауыл ... өнiмi мен жер ... ... ... алынған өзге де өнiмге және оны өткiзуден түскен табысқа меншiк, шаруашылық жүргiзу, ... ...
3) өз ... ... үшiн жер ... бар ... сазды, қиыршық тасты және басқа да кең таралған пайдалы қазбаларды, шымтезектi, екпелердi, жер үстi және жер асты ... ... ... ... ниетiн көздемей, белгiленген тәртiппен пайдалану, сондай-ақ жердiң өзге де пайдалы қасиеттерiн пайдалану;
4) жер учаскесi мемлекет мұқтажы үшiн ... ... ... ... ... шығынды толық көлемiнде өтетiп алу;
5) жердi аймақтарға ... ... ... ... ... ... ... басқару құқығымен жер учаскесiнiң нысаналы мақсатына сәйкестiкте тұрғын үйлер, өндiрiстiк, тұрмыстық және өзге де ... ... ... ...
6) белгiленген құрылыс, экологиялық, санитарлық-гигиеналық және өзге де ... ... ... ... ... және өзге де ... жұмыстар жүргiзу, тоғандар мен өзге де су айдындарын жасау;
7) меншік құқығын, уақытша ұзақ мерзімге өтеулі жер ... ... ... ... ... ... капиталына салым ретiнде, акционерлiк қоғам акцияларының төлемiне немесе өндiрiстiк кооперативке жарна ретiнде беру құқығы бар.
2. Уақытша жер ... үшiн осы ... ... 2), 3), 5) және 6) ... ... ... жер учаскесiн беру актiсiмен немесе жалдау шартымен (уақытша ... жер ... ... ... ... ... Ескерту. 64-бапқа ... ... - ҚР ... N 279, 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.20 N 464-IV (алғашқы ресми ... ... ... он күн ... соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен
5. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың міндеттері
65-бап. Жер ... ... ... мен ... жер ... ... ... мiндеттерi:
1. Жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылар:
1) ... оның ... ... ... ал ... жер пайдалану кезiнде - жер учаскесiн беру актiсiне немесе жалдау шартына (өтеусiз уақытша жер пайдалану шартына) сәйкес пайдалануға;
2) санитарлық және ... ... ... ... ... қолдануға, өздерi жүзеге асыратын шаруашылық және өзге де ... ... ... ... мен ... ... зиян ... санитарлық-эпидемиологиялық, радиациялық және экологиялық жағдайдың нашарлауына жол бермеуге;
3) осы Кодекстiң 140-бабында көзделген жердi қорғау жөнiндегi ... ... ...
4) жер ... жер ... пайдалану төлемақысын және Қазақстан Республикасының заңдары мен шартта көзделген басқа да ... ... ...
5) ... ... орман, су және басқа да табиғи ресурстарды ... ... ... жер учаскесiнде орналасқан, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекет қорғауындағы тарихи-мәдени мұра объектілері мен басқа да ... ... ... ...
6) жер ... шаруашылық және өзге де қызметтi жүзеге асыру кезiнде құрылыс, экологиялық, санитарлық-гигиеналық және өзге де ... ... ... ... ... ...
7) ... органдарға Қазақстан Республикасының жер заңдарында белгiленген жердiң жай-күйi мен ... ... ... уақтылы табыс етiп отыруға;
8) басқа меншiк иелерi мен жер ... ... ...
9) ... ... ... тозуына және оның құнарлылығының нашарлауына, сондай-ақ топырақтың құнарлы қабатын сыдырып алу құнарлы қабаттың ... ... ... үшiн ... ... жағдайларды қоспағанда, басқа тұлғаларға сату немесе беру мақсатымен оны сыдырып алуға жол бермеуге;
10) осы ... ... ... сервитуттар берудi қамтамасыз етуге;
11) өздерiнiң меншiгi болып табылмайтын анықталған өндiрiс пен тұтыну қалдықтары туралы жергiлiктi атқарушы ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын, топыраққа агрохимиялық зерттеп қарауды жүргізу үшін жер учаскелеріне қол жеткізуді ... ... ... ... жер пайдаланушылардың уақытша жер пайдалану туралы шарттарда көзделген басқа да мiндеттерi болуы мүмкiн.
3. Жер ... ... ... мен ... жер ... егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, жер учаскесiне ауыртпалықтар салатын барлық мiндеттер (оны мақсаты бойынша пайдалану, сервитуттар беру, салықтар мен өзге де ... ... ... және ... жүктеледi.
4. Жер учаскесiн пайдаланудың нысаналы мақсаты мен режимiн, сервитуттар мен нормативтiк құқықтық актiлер негiзiнде белгiленген басқа да пайдалану талаптарын жер ... ... ... ... жер ... өз ... ... болмайды. Ескерту. ... ... ... - ҚР ... N 213, 2007.07.21 N 307 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 17.01.2014 № 165-V (алғашқы ресми ... ... ... күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
ІІ. Техникалық бөлім
1.Жер пайдалану кемшіліктері және оларды болдырмау әдістері
Жер пайдалану кемшілігі түсінігі ауылшаруашылығы ... ... ... етуі және жер ... ... ... ... ұйымдастыруға және олардың нәтижелеріне кері әсерін тигізетін,жайсыз жағдайлар жасайтын аумақты осылай ұйымдастыруды көрсетеді.
Жер пайдаланудың кемшілігіне жайсыз әрекет жасау сипаты ... ... ... ... ... ... ауыл ... кәсіпорындарының көлеміне ,оның мамандануына салалардың құрамы мен арақатынасына ... ... ... ... ... ... ... тыс аудандарын көрсетіп қана қоймай, сондай ақ ұйымның едәуір салалары мен және ... ... ... ... ... ... тыс кіші ... да болуы мүмкін.
Экономика ғылымы мен тәжірбиесі шаруашылық көлемдерінің оның жер пайдаланумен анықталып қана қоймайтындығын және де өндіріс көлемімен анықталатындығын көрсетеді.
Қаншалықты ... ... ... өнімді болса(бидай,картоп,көкөніс,сүт,ет және т.б.)
Шаруашылық көлемдерін салыстыруға мүмкіндік беретін қорытылған нәтижелі көрсеткіш жалпы өнімнің қөнына ... Ауыл ... ... ... ... деңгейіне, материалдық - техникалық құралдар мен еңбектің жер ауданы бірлігіне нақты салымына тәуелді. Шаруашылық интенсивтілігін ... ... ... жер ... бірдей аудандарына ауылшаруашылық өндірісі көлемі айтарлықтай ажыратылатын болады. Сондықтан жер аудандарының көлемі өндіріс көлемдерінің көрсеткіші болып табылады.
Осы шақта ... ірі ... ауыл ... ... жер аудандарының салыстырмалы артықтығына шаруашылық осындай кемшілікке қатысты жер ауыл шаруашылық өнімдерін қайтадан ... ... ... ... қана ... жоқ, ал ... жұмысшы күшімен және материалдық-техникалық ресурстармен қамтылмауы күшінде және материалдық-техникалық ресурстармен қамтылмауы күшінде болуы жатады. Қолда бар ресурстар барлық ... ... ... ... ... ... ... шаруашылықтарда жерлер құнарлылығының жетіспеушілігіне байланысты. Олардың өндіріс көлемінің дамуын және жетіліуін тежейтін тура кемшіліктері туындауы ... ... ... ... ... жер ... ... сәйкессіздіктерін болдыпмау бір немесе бірнеше сатыдағы шаруашылық топтары бойынша шаруашылық кешендерін жүзеге асыру қажет. Осыдан екі ... ... ... қайтадан үйлестіру және жер пайдалануды қайта ұйымдастыруды ... ... ... ... ... жерлерді толық және тиімді пайдалану;
Б) өндірісті интенсивтендіру бойынша ауылшаруашылық кәсіпорындарына көмек көрсету, одан ... ... ... ғана ... ... ... ... мүмкіншілігінің мелиорация, жолдар құрылысы және басқада іс әрекеттер арқылы арттырылуы мүмкін.
Тәжірбиеде еңбек өнімділігін айтарлықтай арттыруға ... ... ... ... ... мен ... жағдайлары мен қатар жер пайдалануды жекелей қайта ұйымдастыруды ... ... ... да қарастырылады. Нәтижесінде өндіріс интенсивтілігі реттеледі және жерді пайдаланудың қажетті ... мен ... қол ... яғни ... пен ... ... ... ұштастырылуын көрсетеді.
2. Жер пайдалану кемшіліктерінің екінші тобына жер танаптарының ... ... ... жай ... ... ақ геоботаникалық, гидрографикалық және басқа да жағдайлары ауыл шаруашылық сипатына сәйкестендіріледі.
Аталмыш кемшіліктер өндірістік бағытталуына, шаруашылықтың мамандануына, салалардың құрамы мен арақатынасының ... ... ... ауыл ... ... жекелей бөлімшелері не де қатысты болады. Ұтымсыз (нақты ... ... ) ... ... ... ... төмендеуін (нақты танаптардың жетіспеуінен) не жаңа жерлерді игеруге және танаптарды бір түрінен екінші түріне ауыстыруға (жерлерді трансформациялау) қосымша ... ... ... алып ... мүмкін.
3. Жер пайдалану аумақтық кемшіліктерінің үшінші тобына мыналар жатады:
Аттамалылығы,теңбілдігі, ұзақ кескінділігі,шалғай орналасуы,топографиялық алабырлылығы
4. Кемшіліктердің төртінші тобына ауылшаруашылық кәсіпорынның ұйымдастырылыуы ... ... ... мен ... ... ... бұзылуына себеп болатын жайттар
Жатады.. Оларға шекараларының қисық ... ... ... ... ... және т.б. ... ... ұтымсыз орналасуы жатады.
Жерге орналастыру кмшіліктерін болдырмау үрдістері жер пайдалануды тәртіпке ... мен ...
2. ... ауыл ... ... ... ... экономикалық механизмі инвестициялық кешеннің өндіріс құрылымы мен оның жаңа принциптерге негізделген жұмыс істеу ... ... ... етеді.
Көп жыл бойы Қазақстан экономикасының аграрлық секторы бұрынғы одақтық шикізаттың қосалқысы ретінде ... Енді осы ... жаңа ... шетелдің инвестицияларының дамытуда атқаратын ролі жоғары болып отыр. Осыған байланысты аграрлық секторды инвестициялық ... ... және ... үшін ... бағдарламаны дайындап, оны іскс асыру белгілі бір практикалық мәнге ие болады.
Загрузка...
Аграрлық өндірісте капитал салуға ең қолайлы сала ... ... ... ... ауыл ... бұл саласына оның табыстылығы үшін ғана емес, халық ... өзге ... ... ... ... алып қоюына байланысты келуде.
Еліміздің аграрлық саласындағы инвестициялық саясат кәсіпкерлікті қолдауға ... Бұл ... ... және ... ... ... жағдай жасау саясатын ұстап отырғанын көрсетеді. Ол үшін баламалы рыноктың институттар жүйесін құру қажет дегеніміз-шаруашылық ... ... ... ... немесе мемлекеттік реттеудің тиімділігін арттыру, әкімшілік тарапынан қойылатып кедергілерді жою, тіркеу ... және де ауыл ... жеке ... ... ... ... ... өндірушілер үшін қолайлы экономикалық жағдайлар туғызу. Салынған қаржыдан дұрыс нәтиже шығаруды алдын ала болжай білу ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Еліміздің ауыл шаруашылығының қазіргі кездегі жағдайы инвесторлар үшін мына факторларға байланысты тиімсіз, қауіпті сала болып отыр.
- аграрлық өндірістің ... ... ... ... ... өнім ... салынған қаржыны қайтаруға толық сенім жоқ;
шығаруды алдын ала болжай білу инвестициялық ... ... ... ... ... береді.
Еліміздің ауыл шаруашылығының қазіргі кездегі жағдайы инвесторлар үшін мына факторларға байланысты тиімсіз, қауіпті сала ... ... ... ... ... ... ... байланысты дұрыс өнім алып, салынған қаржыны қайтаруға толық сенім жоқ;
- ауыл шаруашылығы өндірісінің маусымдылығы жұмыс күшін, материалдық-техникалық және басқа ... ... ... ... бермейді, яғни табыс бірқалыпты түспейді.
Осы факторларға байланысты аграрлық өнімді өндіруге капитал ... жәй және ... ... өте ... ... ... бұл салаға аса қызықпайды.
Әлемдегі аграрлық экономиканы дамыған ... ... ... олар ... ... ... ... ала шаралар қолданып, ауыл шаруашылығының өнімін өндірушілерге әртүрлі қолдау көрсетіп жағдай туғызып отырады.
Қазіргі кезде қаржы ресурсы кез-келген кәсіпорындар үшін бірінші ... ... ... ... ... Олар өндірісті ұлғайтуға (қызмет көрсету), өндірісте қажетті шикізатты сатып алуға және өз ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарының меншікті инвестициялық мүмкіндігі шектеулі. Меншікті салымдар үлесінің азаюына көптеген жағдайлар әсер ... ... ... ағымдық тұтынуға пайданы бөлу, амортизациялвіқ аударылымдардың төмендеуі, қажетті ақша айналымдарының жоқтығы, мемлекеттік қолдаудың тез арада төмендеуі, салықтың өсуі, ... ... және ... шет ... ... тарту өңдеуші салалардағы негізгі құралдар үшін ... ... ... Өйткені негізгі құралдарды жаңартуға, реконструкциялауға мүмкіндік беріп, өндіріске жаңа отандық
технолгияларды енгізуге жағдай жасайды. ... ел ... шет ... инвестицияны тартудың жақсы жақтарымен қатар, кері жақтары да қалыптасады, яғни экономикалық байланыстылықтағы өсуі шет елдік капиталмен сипатталады. октік экономика жағдайында ауыл ... ... ... мен дамыту мәселесі үшін біріншіден, баға теңсіздігін ... жою, ... ... үшін ... кеңейту және оны беру механизмдерін жеңілдету, үшіншіден, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында маркетингтік кызметті жандандыру және рынок конъюнктурасын үнемі бақылау, ... ауыл ... ... тәжірибелі шаруашылық-лидерді бұқаралық ақпарат құралдарында кең түрде баяндау.
Жыл сайын республикада және ... ... ... ауыл ... ... ... болып өтеді. Мұнда тауар өндірушілер өздерін, өндірілген өнімдерінің ассортименті мен көрсетілетін қызмет түрлері жайында ақпараттар бере ... ... ... ... ... ... насихаттау жұмыстары жүргізіледі. Мұнда өнім және алдыңғы қатарлы ауыл шаруашылығы кәсіпорындары қызметінің ... ... ... ... ... қызметінің үшінші бағыты маркетингтік жоспарлау және бақылау жүйесін ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... жылдары кәсіпорындарда маркетингтік бөлімнің ашылуы кадрлық өзгерістер мен мамандардың нақты атқаратын функцияларын ... ... ... ... ... тоқталамыз.
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында мамандардың маркетингтік функциясы.
Жаңа рынокке шығу мүмкіншіліктерін зерттеу
Жоспарлау- ... ... ... ... жоспарлау, тауар саясатын жоспарлау
Есепті, бақылауды ұйымдастыру мен шығынды талдау
Баға қою
Кәсіпорынның ... ... ... каналдарын іздестіру
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының маркетингтік қызметінің негізгі бағыттары өндірілген өнімдерді бөлу, оның тұтынушыға жеткізілуі және ... ... ... ... Қазіргі жағдайда өнімді өткізу әрбір кәсіпорын үшін өзекті, әрі кезек күттірмейтін мәселенің бірі. Барлық өнім ... ... ... рынокта өзінің өткізу аймағын ұлғайту үшін мүмкіншіліктерді іздестіреді. Ол үшін ... ... ... ... өткізудің тиімді каналдарын іздеу;
меншікті сауданы ұйымдастыру; ... ... ... ... бару және оны ... ...
тікелей маркетингтің басқа да тәсілдерін іздестіру (затқа айырбастау,өзара есеп айырысу және т.б.);
тәуелсіз көтерме (агент, ... ... ... және ... ... ... ...
тікелей маркетингтің басқа да тәсілдерін іздестіру (затқа айырбастау, өзара есеп айырысу және т.б.);
тәуелсіз ... ... ... ... ... және ... ... арқылы сату.
Маркетингтік жұмыстың екінші маңызды бағыттарының бірі өндірілген өнімнің тұтынушыға жарнама, ... қою және ... ... ... ... Осының ішінде кең тарағаны алдыңғы қатарлы тәжірибелі шаруашылық-лидерді бұқаралық ақпарат құралдарында кең ... ... ... ... және жекелеген аймақ, облыстарда ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі болып өтеді. Мұнда тауар ... ... ... ... ... мен ... қызмет түрлері жайында ақпараттар бере алады. Сондай-ақ, өндірген өнімдерін сатуды ... ... ... жүргізіледі. Мұнда өнім және алдыңғы қатарлы ауыл шаруашылығы кәсіпорындары қызметінің жетістігі жөнінде ... ... ... ... үшінші бағыты маркетингтік жоспарлау және бақылау жүйесін ұйымдастыру мен маркетинггік басқару болып табылады. Соңғы жылдары кәсіпорындарда маркетинітік бөлімнің ... ... ... мен ... ... атқаратын функцияларын айқындады.
Кейінгі жылдары диверсификация (әртараптандыру) деген термин жиі ... жүр. ... бұл сөз ... онша ... емес, жұмбақтау болып көрінеді. Негізінде бұл сөздің аудармасы әртүрлілік немесе әрсаланы дамыту, ал өндірістің дамуы шығарылатын ... ... ... ... ... білдіреді.
Өзін-өзі астық және басқа да азық-түлікпен қамтамасыз ету кез-келген мемлекет тәуелсіздігінің маңызды белгілерінің бірі. Ал іс ... ... ... ... өте бай АҚШ, ... ... сияқты мемлекеттерде өзін-өзі азық-түліктің тек өздерінде шығатын өнімдерімен толық қамтамасыз ете ... үш ... ... ... ... іске ... аяқталды. Біз еліміздегі аграрлық бизнесті мемлекеттік реттеу мен қолдау жүйесін қалыптастырдық. Үстіміздегі жылы ғана ауыл ... ... ... ... ... 57,9 млрд. теңгеден аса қаржы бөлінеді.
Ауыл шаруашылығының экономикалық дамуының басым бағыттарының бірі-ауыл шаруашылығы өнімдерін ... ... ... ... ... ауыл шаруышылығы өнімдерін өндірудің көлемі жылдан жылға артуда.
Бүгінгі таңға облыс аумағында ауыл ... ... ... ... аса ірі акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және 908 кішігірім цехтар мен ... ... Олар 15 ... аса адамды жұмыспен қамтамасыз етуде.
Биылғы жылдың қаңтар-маусым айларында облыс бойынша 9,6 млрд. теңгенің өнімі өндірілді. Өткен ... осы ... ... 1,7 ... ... ... ... өңдеу саласында мақта өңдейтін, көкөніс пен жеміс-жидек және жүн мен тері өнімдерін өңдейтін кәсіпорындар мен цехтар ашу, сонымен ... ... ... ... дамыту жұмыстары жүргізілуде.
Сайрам ауданымен көршілес жатқан Түлкібас, Төлеби аудандарында көкөніс, жеміс-жидек өңдеу ... ... ... ... ... Қазығұрт пен Түркістанда бірде-бір өңдеу цехтары ашылмаған.
Жоғарыда айтылғандай, облыс бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеумен айналысатын ... аса ... ... бүгінгі таңға 143-і тоқтап тұр. Оның 85 үн ... 43 ... май сығу ... ... және ... ... ... Отырар, Сарыағаш аудандарында соңғы жылда жаңадан бірде-бір өңдеу кәсіпорындары ашылған жоқ.
Облыстағы ең ірі Мақтарал ауданында 12 мақта ... ... ... ... 26 ... ... цехтары бар оның 9-ы мезгілмен жұмыс істейтіндіктен тоқтап тұр.
Ал жалпы алғанда биылғы жылдың алты айында ... ... 920,6 ... ... ... өткен жыл көрсеткіштен 138 пайызға артты.
Мал өнімдерін қайта ... ең ... ... бірі ... ... қайта өңдеу болып отыр.
ІІІ. Сызба бөлім
Жер санаттары
Ауданы, көлемі, мың га
Жиынына % есебінде
1
А/ш мақсатындағы жерлері
86824,1
33,2
2
Елді мекендер жерлері
21938,7
8,4
3
Өнеркәсіп, ... ... ... және ... мақсаттағы жерлер
2519,4
0,9
4
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтық жерлері
4540,8
1,7
5
Орман қоры жерлері
23245,5
8,9
6
Су қоры ... ... ... ... Ауыл ... ... миссиясы және пайымдауыМиссиясы. Облыстың агроөнеркәсіп кешенін тұрақты дамытуды және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірістің өңірлік ... ... ... ... ... ... ... кешені салаларын тұрақты дамыту. Тиісті салалар қызметінің ағымдағы жағдайын және даму үрдестерін талдауАтырау ... ... ... өңір ... ... ... бірі ... табылады, өйткені облыс тұрғындары жалпы санының 50%-ынан астамы ауылдық елді мекендерде тұрады. Соңғы жылдары облыстың ауыл шаруашылығы саласының жағдайында оң ... ... Аса ... ... деп ... ... мал басы мен өндірілетін мал шаруашылығы өнімінің тұрақты өсімге беталысы ... мал ... ... ... ауыл ... өндірісінің өсімі деп есептеу керек. Гендік қорды жақсарту мен асыл ... ... ... ... қатар жүреді. Қазіргі таңда облыстағы ахуал өндірістің қарқынды дамуы, оның тиімділігінің артуы, селодағы ... ... ... дамуы, селолық тұрғындардың өмір сапасының жақсаруымен сипатталады. 2009 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында ауылшаруашылық ... ... ... 20495,7 млн. ... ... ... өнімнің нақты көлем индексі 98,5% құрады. Атырау облысының аумағы табиғи-ауыл шаруашылығы белдемдеуіне сәйкес V-шөл аймағына жатады. ... ... ... өндірістік мамандануы жағынан қаракөл тұқымды қой өсіру шаруашылығы дамыған мал өсіру шөл аймағына жатқызылды.Белдемділік ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге ... әсер ... ауыл ... дақылдарын өсіруге тек Жайық, Қиғаш өзендерінің өзен маңы-жайылмалық аймақтарынан болмашы бөлігі мен ... ... ... ... ... ... өнімділігі аз.2009 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 20,5 млрд.теңгені, оның ішінде егін ... ... 5,4 ... мал ... ... - 15,1 млрд.теңгені құрады. Ауыл ... ... ... көлемі мынадай % құрайды: мал шаруашылығы саласында - 73,7%; егін шаруашылығы саласында - 26,3 %. 90-жылдары нарықтық ... көшу ... ... ... деңгейінің және өндіріс құрылымының өзгеруіне алып келді. Ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылған тұрғындардың саны қысқарып, экономикалық қызметтің басқа саласында өсті ... газ ... ... ... ... және т.с.с).Атырау облысында мұнай газ өнеркәсібінің қарқынды дамуы негізгі экономикалық ... - ... ... ... (ЖӨӨ) өндірістік құрылымына айтарлықтай әсерін тигізді. Облыстың жалпы ... ... (ЖӨӨ) ауыл ... ... ... ... ... өңірін тұрақты дамыту индикаторлар жүйесін талдау олардың бір текті еместігін және қарама - қайшылығын көрсетті: мемлекет тұрғындарының жан ... ... ЖӨӨ ... деңгейі ең жоғарғы (787,2 мың теңге), Қазақстанда орташа номиналды еңбекақының және өнеркәсіптің даму ... ... өте ... ... ... бола ... ауыл ... дамуы нашар. Осыған орай өңірге ауыл шаруашылығы саласын ... үшін ... ... қолдаудың қажет ететіндігін көрсетеді.
Қолданылған әдебиеттер
1. ҚР Конституциясы, 30 тамыз 1995 ж., - Алматы, 2009.
2. ҚР Жер ... 2003ж, 20 ... - ... ... 2009.
3. ҚР ... 2005 жылғы 5 қаңтардағы .
4. ҚР Үкіметінің 1997 жылы 27 ... ... ...
5. ... Л.Қ., ... Г.Т. ... Республикасының Жер құқығы. Оқу құралы. - Алматы, 2010.
6. ... А.Х. ... ... Республики Казахстан. Общая часть: Учебное пособие. - Алматы, 2001.
7. Косанов Ж.Х. Права собственности и иные ... на ... ... издание. - Астана, 2009.
8. Дегтярев И.В. Земельный кадастр. - М.: ... ... ... ... ... Казахстан. //Сб. нормативно - правовых актов (с комментариями)// - Алматы: Жети ... ... Л.И. ... ... ... ...

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Классикалық экономикалық теорияның негіздері, қосымша құн және пайда теориясы4 бет
ХХ ғ басындағы ресей5 бет
Инвестициялық жобалар, шешім қабылдау және оны жүзеге асыру құрылымы8 бет
А.С.Пушкин көшесі5 бет
Аммиакты селитра өніміне ұйым стандартын әзірлеу46 бет
Арал экологиясы7 бет
Геодезиялық бөлу жұмыстары6 бет
Жылу энергетикасы және қоршаған орта6 бет
Заң шығару процесі: түсінігі,негізі және сатылары18 бет
Мұнай мен газдың даму болашағы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь