ЭТТҚ АВҚ қондырғысы


Кіріспе.
І. Технологиялық бөлім.
1.1. Жобаланатын процеске қысқаша сипаттама және схеманы таңдау негізі.
1.2. Шикізаттың, дайын өнімнің және қосымша материалдардың сипаттамасы.
1.3. Дайын өнімнің қолданылуы.
1.4. Процестің теориялық негізі.
1.5. Технологиялық процестің жобалануы және толық сипаттамасы.
1.6. Процесті аналитикалық бақылау.
1.7. Технологиялық процестің автоматтандырылуы.
1.8. Еңбекті қорғау.
1.9. Қоршаған ортаны қорғау.
ІІ. Есептеу бөлімі.
2.1. Процестің материалдық балансы.
2.2. Аппараттардың материалдық балансы.
2.3. Аппараттардың жылулық балансы.
2.4. Аппараттардың негізгі конструктивті өлшемдерін есептеу.
2.5. Негізгі қондырғының таңдалуы және сипаттамасы.
ІІІ. Экономикалық бөлім.
3.1. Негізгі қорлардың қолданылуы.
3.2 Жұмысшы санын және еңбек ақы қорын есептеу.
3.3. Өзіндік құнын есептеу.
3.4. Техника.экономикалық көрсеткіштерін және тиімділігін есептеу.
Қорытынды.
Әдебиеттер тізімі.
Кіріспе
Мұнай және мұнай өнімдері көмірсутекі емес қосылыстардың қоспасын құрайды, оларды жеке тәсілдермен бөлу мүмкін емес. Әдетте мұнайды және мұнай өнімдерін айдау тәсілі көмегімен күрделілігі аздау бөліктерге бөледі. Мұндай бөліктерді фракциялар немесе дистилляттар деп атайды. Мұнай фракцияларының жеке қосылыстардан айырмашылығы, тұрақты қайнау температурасы болмайды. Олар белгілі аралық температурада қайнайды, яғни, олардың бастапқы қайнау (бқ) және соңғы қайнау (сқ) температурасы болады. Бастапқы және соңғы қайнау температурасы фракцияның химиялық құрамына байланысты.
Мұнайдың фракциялық құрамына қарап, одан қандай мұнай өнімдерін және қандай мөлшерде алуға болатынын анықтайды.
Мұнай және мұнай өнімдерін фракцияға бөлу үшін айдауды біртіндеп немесе бір рет буландыру арқылы іске асыруға болады. Біртіндеп буландырумен айдаған түзілуші булар айдаушы аппараттан үздіксіз шығарылады, олар конденсацияланады, конденсатор-тоңазытқышта суытылады және қабылдаушы ыдыста дистиллят фракциялары есебінде жиналады. Бұған қарама-қарсы, егер қыздыру процесінде түзілуші булар қажетті температураға жетпей тұрып, қыздырушы аппараттан шығарылмаса, онда бу фазасын бір кезекте сұйық фазадан бөледі де, процесті біртіндеп буландырумен айдау дейді.
Мұнайлар мен мұнай фракцияларының фракциялық құрамын анықтау үшін лабораторияда айдаудың мынадай бес әдісі ең көп қолдану табуда:
- төменгі температурада жүргізілетін ректификация сұйытылған газдар және 200С төменгі температурада қайнайтын көмірсутектер фракциялары үшін;
- орта температурада жүргізілетін айдау – 3500С дейін қайнайтұғын мұнай өнімдері үшін;
- 3500С жоғары температурада қайнайтын сұйықтарды вакуумда айдау;
Әдебиеттер тізімі.

1. Омаралиев К.О., «Мұнай мен газды өңдеу химиясы және технологиясы», І бөлім, 2003 жыл.
2. Иоффе И.Л., «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии», 1997 г.
3. Эмирджанов, «Сборник задачей по химии и технологии переработки нефти и газа».
4. Дытнерский, «Основные процессы и аппараты химической технологии».
5. Эмирджанов, Лемберанский Р.А., «Основные технологические расчеты нефтипереработки и нефтехимии», 1989г.
6. Надиров Н.Н., «Нефть и газ», 1995.
7. Сарданашвилий «Примеры и задачи по технологии и переработке нефти и газа».
8. В.Н.Эрих, «Химия и технология нефти и газа».
9. Ә.Ахбердиев, «Химиялық технологияның негізгі процестері және аппараттары», Алматы-1944.
10. Г.С.Лутошкин, «Переработка нефти и газа», 1980.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1300 теңге
Мазмұны
Кіріспе.
І. Технологиялық бөлім.
1.1. Жобаланатын процеске қысқаша сипаттама және схеманы таңдау негізі.
1.2. Шикізаттың, дайын өнімнің және қосымша материалдардың сипаттамасы.
1.3. Дайын өнімнің қолданылуы.
1.4. Процестің теориялық негізі.
1.5. Технологиялық процестің жобалануы және толық сипаттамасы.
1.6. Процесті аналитикалық бақылау.
1.7. Технологиялық процестің автоматтандырылуы.
1.8. Еңбекті қорғау.
1.9. Қоршаған ортаны қорғау.
ІІ. Есептеу бөлімі.
2.1. Процестің материалдық балансы.
2.2. Аппараттардың материалдық балансы.
2.3. Аппараттардың жылулық балансы.
2.4. Аппараттардың негізгі конструктивті өлшемдерін есептеу.
2.5. Негізгі қондырғының таңдалуы және сипаттамасы.
ІІІ. Экономикалық бөлім.
3.1. Негізгі қорлардың қолданылуы.
3.2 Жұмысшы санын және еңбек ақы қорын есептеу.
3.3. Өзіндік құнын есептеу.
3.4. Техника-экономикалық көрсеткіштерін және тиімділігін есептеу.
Қорытынды.
Әдебиеттер тізімі.

Кіріспе

Мұнай және мұнай өнімдері көмірсутекі емес қосылыстардың қоспасын
құрайды, оларды жеке тәсілдермен бөлу мүмкін емес. Әдетте мұнайды және
мұнай өнімдерін айдау тәсілі көмегімен күрделілігі аздау бөліктерге бөледі.
Мұндай бөліктерді фракциялар немесе дистилляттар деп атайды. Мұнай
фракцияларының жеке қосылыстардан айырмашылығы, тұрақты қайнау
температурасы болмайды. Олар белгілі аралық температурада қайнайды, яғни,
олардың бастапқы қайнау (бқ) және соңғы қайнау (сқ) температурасы болады.
Бастапқы және соңғы қайнау температурасы фракцияның химиялық құрамына
байланысты.
Мұнайдың фракциялық құрамына қарап, одан қандай мұнай өнімдерін және
қандай мөлшерде алуға болатынын анықтайды.
Мұнай және мұнай өнімдерін фракцияға бөлу үшін айдауды біртіндеп
немесе бір рет буландыру арқылы іске асыруға болады. Біртіндеп буландырумен
айдаған түзілуші булар айдаушы аппараттан үздіксіз шығарылады, олар
конденсацияланады, конденсатор-тоңазытқышта суытылады және қабылдаушы
ыдыста дистиллят фракциялары есебінде жиналады. Бұған қарама-қарсы, егер
қыздыру процесінде түзілуші булар қажетті температураға жетпей тұрып,
қыздырушы аппараттан шығарылмаса, онда бу фазасын бір кезекте сұйық фазадан
бөледі де, процесті біртіндеп буландырумен айдау дейді.
Мұнайлар мен мұнай фракцияларының фракциялық құрамын анықтау үшін
лабораторияда айдаудың мынадай бес әдісі ең көп қолдану табуда:
- төменгі температурада жүргізілетін ректификация сұйытылған газдар және
200С төменгі температурада қайнайтын көмірсутектер фракциялары үшін;
- орта температурада жүргізілетін айдау – 3500С дейін қайнайтұғын мұнай
өнімдері үшін;
- 3500С жоғары температурада қайнайтын сұйықтарды вакуумда айдау;
- жоғары молекулалы заттарды (мысалы, шайырларды) – молекулалық
дистилляция;
- біртіндеп буландыру әдісімен айдау.
Жаңа мұнайларды зерттегенде фракциялық құрамды ректификациялық
колонналармен жабдықталған стандартты айдау аппараттарында анықтайды. Бұл
фракциялардың бір-бірінен анық бөлінуін жақсартады және осындай фракциялау
нәтижесіне сүйеніп температура құрамы (%) координатында салынатын шикі
қайнау температурасы (ШҚТ) деп аталатын сызығын шығаруға көмектеседі. 2000С
дейін қайнайтын фракцияларды алуды атмосфералық қысымда, ал басқа жоғары
температурада қайнайтұғын фракцияларды, термиялық ыдырауды болдырмау
мақсатында — әр түрлі вакуумда, яғни атмосфералық қысымнан анағұрлым
төменгі қысымда жүргізеді.
Мұнайды өндірістік жағдайда айдауда, оны әртүрлі фракцияларға бөлу
үшін лабораториялық аппараттардағы сияқты, біртіндеп буландыруды емес, ал
бір рет булану деп аталатын, одан әрі ректификациялаумен жүретін әдісті
пайдаланады. Әдетте мұндай жағдайда мынадай фракцияларды немесе
дистилляттарды бөліп алады: бензин – б.қ. +1800С фракциясын, керосин –180-
2400С фракциясын. Осы дистилляттардан мөлдір мұнай өнімдерін дайындайды:
ұшақ және автомобиль бензиндерін, еріткіш бензиндерді, ұшақ және жарық
беруші керосиндерді, дизель отының әртүрлі сорттарын. Барлық мұнай
өнімдеріне МЕСТ-ке сәйкес белгілі бір фракциялық құрам нормаланады.
Мөлдір дистиллияттарды бөліп алғаннан кейінгі қалдықты мазут дейді.
Мазутты ваккумда мынадай фракцияларға бөледі. 380-4200С – жеңіл дистиллятты
майлар алуға қажетті; 420-5100С ауыр дистиллиятты майлар алуға қажетті
немесе 350-5000С ваккум изойль фракциясына. Мазутты айдаудан қалған қалдық
тұтқырлығына байланысты гудрон немесе жарты гидрон деп аталынады. Гудрон
жоғарғы тұтқырлы майлағыш майлар, мұнай коксын және битумдар алуға шикізат
болып саналады.
Әртүрлі кеніштердің мұнайлары бір-бірінен фракциялық құрамы жөнінен
айырмашылығы өте күшті, сондықтан олардағы бензин, керосин, дизель және май
дистиллияттарының потенциалдық мөлшері басқа. Құрамында май фракцияларының
мөлшері аз жеңіл мұнайлар өте сирек кездеседі.
Барлық мұнайлардың құрамында көбінесе күкірт, оттегі және азот
қосылыстары кездеседі. Мұнайлардағы азот мөлшері әдетте аз ( 0,001-0,3%
мас), оттегінің мөлшері 0,1-1,5% масc. аралығында болады. Бірақ кейбір
шайыры көп мұнайларда, оның мөлшері одан да жоғары болуы мүмкін.

1. Технологиялық бөлім
. Жобаланатын процеске қысқаша сипаттама және
схеманы таңдау негізі

Мұнай өте күрделі парафиндер, ароматикалық және гибридті
көмірсутектерінің бір-бірінде еритін, молекулалық массасы және қайнау
температурасы әртүрлі қоспалардан тұрады. Оны бірегей жеке компоненттерге
бөлу мүмкін емес және ондай бөлу мұнай өнімдерін өндірісте пайдалануда
қажет емес те, іс жүзінде мұнайды көмірсутектерінің фракцияларына және
топтарына бөледі де, олардың химиялық құрамын өзгерту мақсатында өңдейді.
Мұнайды өңдеуді алғашқы (бірінші) және екіншілік процестеріне бөледі.
Алғашқы процестерге мұнайды, қайнау шектерімен бір бірінен айырмашылығы
болатын, фракцияларға бөлуді, ал екіншіге термиялық пен термокаталитикалық
өңдеу процестеріне, тағы да мұнай өнімдерін тазалауды жатқызады.
Мұнайды алғашқы өңдеудегі негізгі процесс алғашқы немесе тура
айдау болып саналады, оны дистилляция мен ректификацияны қолданып
жүргізеді.
Дистилляция немесе айдау деп сұйықтықтардың өзара еритін қоспасын
фракцияға, бір-бірінен және бастапқы қоспадан да қайнау температурасымен
айырмашылығы болатын, бөлу процесін атайды. Айдау процесінде қоспа
қайнағанға дейін қыздырылады, осының нәтижесінде ол аздан буланады. Пайда
болған бу бөлініп конденсацияланады. Айдау арқылы құрамы жағынан бастапқы
қоспадан айырмашылығы бар, дистиллят және қалдық алады. Айдауды бір қабат,
көп рет немесе біртіндеп буландырумен жүргізеді.
Үздіксіз жұмыс істейтін қондырғылардағы өндірістік процестердің
негізін мұнайды бір қабат және көп рет буландыру құрайды. Бір қабат
буландырумен айдауды мұнайды белгілі температураға дейін қыздырады да бу
фазасына өткен барлық фракцияны сұйық фазадан бір рет сеператорда бөледі.
Фазаны бөлу процесін көп рет жүргізуде бір қабат буландыруды
бірнеше рет қайталайды. Мысалы, мұнайды үш рет буландыруды алғашқысын одан
жеңіл бензин фракциясын алатындай тамператураға дейін қыздырады да, оны
сұйық фазадан бөліп алады. Екінші сатысында, қалған сұйық фазаны жоғарылау
температураға, мысалы, 350С дейін қыздырып, одан ауыр бензин,
реактивті және дизел отындарын бөледі. Бұның қалдығын гудрон дейді. Яғни
мұнайды біртіндеп үш рет қыздырып, буландырып әр кезде бу фазасын сұйықтан
айырады. Түзілген бу және сұйық фазаларды колонналарға ректификациялайды.
Сонымен мұнайды өндірістік процестері бір рет пен көп рет буландырумен
айдаудың жалғасуына және бу мен сұйық фазаны одан әрі ректификациялауға
негізделген.
Біртіндеп буландыруда қыздырудың нәтижесінде түзілген бу айдау
аппаратынан үздіксіз шығарылып тұрады. Біртіндеп буландыруды мұнайды
лабораторияда колбадан, кубтан айдау тәжірибесінде қолданады, ал өндірісте
мұнай айдауды ертеректе куб қондырғыларында қолданып келсе, қазір оларды
пайдаланбайды.
Бір рет буландыру процесінің біртіндеп буландырудан артықшылықтыры
бар. Бір рет буландыруда төменгі қайнаушы фракциялар буға айналып паппарат
ішінде қалады да, жоғары қайнаушы фракциялардың сыбағалы қысымын
төмендетеді. Бұл айдауды салыстырмалы төмен температурада жүргізуге
мүмкіндік береді.
Біртіндеп буландыруда керісінше жеңіл фракцияларды алдымен бөліп
алады, ал ауырларын – соңында бөледі. Сондықтан буға айналған және
аппараттан бөлінген жеңіл фракциялар ауыр фракциялардың қайнау
температурасына әсер етпейді. Жеңіл фракциялардың әсері арқасында бір рет
буландыруды пайдалана отырып, біртіндеп буландыруға қарағанда айдалатын
шикі заттың соңғы температурасын 50-100С төмендетуге болады.
Қазір мұнайды айдау қондырғыларында бір рет буландыруды көп
пайдаланады.
Мұнай құрамында атмосфералық қысымда 400-500С және одан да
жоғары температура аралығында қайнайтұғын көмірсутектерінің термиялық
тұрақтылығы тек 380-400С дейін-ақ сақталатыны белгілі. Одан жоғары
температурада олардың ыдырау процесі – көмірсутектердің крекингі басталады,
тағы да мұнайдың жоғары қайнаушы көмірсутектерінің термиялық жағынан
тұрақтылығы көп төмендігі белгілі. Көмірсутектердің ыдырауын болдырмау үшін
олардың қайнау температурасын төмендету қажет. Оған мұнайды вакуумда айдау
арқылы жетеді. 450-500С температура аралығында атмосфералық қысымда
қайнайтұғын мұнай фракцияларын вакуумда (қалдық қысым 3-5 кПа) 200-
250С айдан бөлуге болады. Мұнай өңдеу тәжірибесінде қайнау
температурасына төмендету үшін су буын да пайдаланады, мұнда оның әсерімен
көмірсутектердің сыбағалы қысымы төмендейді.
Сонымен мұнайды бір рет буландырумен айдауда түзілген бу
фазасы сұйық фазамен тепе - теңдікте болады және оларды белгілі бір
температурада бөледі. Мұнда бу фазасымен сұйық фазаны температурасы бірдей
болады. Бір рет айдаудағы мұнайдың фракцияға дәл бөлінуі көп рет және
біртіндеп буландыруға қарағанда көп төмен.
Көп рет буландыру екі немесе одан да көп мұнайдың фазалық қалпын
өзгертудің бір рет процестерінен тұрады, яғни бір реттік буландырулардан.
Әрбір осындай процестерде түзілген бу сұйық қалдықтан бөлінеді, соңғы одан
әрі қыздырылады да түзілген булар тағы да сұйық фазадан бөлінеді; сөйтіп
мұнай белгілі бір санды қыздырылады.
Егер мұнайды әрбір бір рет буландыруды оның базалық қалпы өте
аз иөзгерсе (яғни түзілген бу фазадан бөлінсе), ал бір рет буландыру саны
өте көп болса, онда мұндай айдауды біртіндеп айдау дейді.
Көп рет буландырумен айдауда алдымен қоспаны белгілі температураға
дейін қыздырады, осының нәтижесінде булар мен сұйықтықтың қоспасы түзіледі:

L=R-D
R=L (1-e)
Мұнда L- бастапқы қоспа мөлшері;
R және D- тиісінше сұйық және бу фазасының мөлшері;
е -температурада айдалу үлесі.
Егер будан сұйықтық бөліп, соңына t температураға дейін қыздырса, онда
жүйе I нүктемен сипатталады да сұйық фазаның мөлшері (R ) мынадай
болады:
R=L (1-e ) (1-
e )
Мұнда e сұйық қалдықты екінші қыздырғандағы айдалу үлесі.

Сонымен t температурада және бір рет буландыруда барлық қоспа бу
фазасына ауысады, ал екі рет буландыруда шикі заттың бір бөлігі R
мөлшерінде сұйық қалпында қалады. Мұнайды және оның фракцияларын айдағанда
осындай құбылыс орын алады. Егер мұнай фракциясына бір рет буландырумен
(ББ) және дәл ректификациялау мен (ШҚТ)айдаудың қисық сызықтарын салса,
онда ББ қисық сызығының бастапқы қайнау температурасы жоғары, ал соңғы
қайнау температурасы, ШҚТқисық сызығына қарағанда төмен екендігі байқалады.

Жоғарыдағы суреттен осы мұнайға, айдау үлесі е 0,30 болғанда, бір рет
буландыруда қыздыру температурасы, біртіндеп буландырумен салыстырғанда
(бірдей мөлшерде дистилляттар алу жағдайында ), төмен екендігі де көрініп
тұр. Сондықтан мұнайды бір рет айдауды шикі затты қыздыруға, біртіндеп
буландыруға қарағанда, жылу аз шығарылады. Бір рет буландырудың тағы бір
ерекшелігі, мұнайды мүмкін болған 350-370С температураға дейін
қыздырғанда (одан жоғары температурада ол ыдырай бастайды), көп рет немесе
біртіндеп буландырумен салыстырғанда, өнімдердің көбісі бу фазасына
ауысады. Мұнайдың 350-370С жоғары қайнайтұғын фракциялар алу үшін
вакуум, су буын немесе вакуум мен су бірге пайдаланады.
Өндірісте бір рет буландырумен айдауды бумен сұйық фазаны
ректификациялаумен жалғастырып жүргізу мұнайды фракцияларға бөлуде жоғары
нәтижеге жетуге, процестің үздіксіз жүруіне және шикі затты қыздыруға отын
шығынын үнемдеуге мүмкіндік туғызады.
Бір-бірінде жақсы еритін сұйықтықтарды бір рет буландыруда және
буларды одан кейін конденсациялағанда, құрамында төмен температурада
қайнайтынтұғын фракцияларды көп жеңіл және бастапқы шикі затқа қарағанда
құрамында тез қайнайтын фракциялары аз, ауыр екі фракция алады. Сондықтан,
айдау процесінде бір фаза төмен қайнаушы, ал басқа фаза жоғары қайнаушы
компоненттермен байиды.

1.2. Шикізаттың, дайын өнімнің және қосымша
материалдардың сипаттамасы

Кен орын Атырау қаласынан 120 км жердегі Мақат ауданында
орналасқан. Сағыз Доссордан 25 км, Мақаттан 18 км қашықтықта орналасқан
. Кен орын Ембі мұнай кенішінің орталық бөлігінде орналасқан .
1938-1945 жылдар арасында алғаш терең бұрғылау зерттеулер
нәтижесінде борлық және юралыық жалезьде ашылды. Мұнайдың қалдық
геологиялық қорының балансы құрылды . Жоғары қабаттық мұнайдың
мінездемесі : мұнай тығыздығының тереңдігіне байланысты уақыт өте
азаяды, ол барлық жалезьден пермо-триастық жалезьге дейін өзгере келе
сәйкесінше 0,8884 бастап 0,7876 гсм3 дейін болады . Бұл 1-2 РТ
бөліндіге қатысты емес , себебі оның тығыздығы 0,8978 – 0,8997 гсм3
дейін болады . Мұнайдың кинематикалық сұйықтығы температурасы 200 С I
альптік горизонтта 667,4 м2с-тан неокалдық горизонтта 60,72 -ге
дейін өзгереді .
Мұнайдың сұйықтығы басқа горизонттарда өтпелі жағдайларда
айналысады . Пермо- триастық отложенияда мұнайды сұйықтықтың
температурасы -200 С -тан төмен , ал екіншісі альптік горизонтта -42 С-
тан төмен болады . Ал керісінше қайнау температурасы 56 С-тан 254-ке
дейін өзгереді . 300 С -қа дейінгі ашық фракцияның құрамы 16,9-70 %
құрайды . Жалпы мұнайдың құрамында 0,280-1,87% парафин және 0,46%
күкірт қышқылдың қалдығы болады. Балқу температурасы 51-570 С. Жалпы
зерттеудің нәтижесі:
жоғары қабаттық горизонттың шығыс бөлігіндегі Сағыз мұнайы : ρ420 -
0,859 ; сұйықтығы – Е50 1,71 ; Бренкен жарықтық температурасы бойынша
800 С; қату температурасы -42 0С-ден төмен . Дестракциясымен қоса
Гольде бойынша парафин мөлшері 0,22 % , оның балқу температурасы 560
С ; қышқылдық саны 0,22 мг КОН 1 грамына күкірт қышқылының мөлшері
0,20 ; акцизөдік смолы 5% . конрадцион бойынша кокс 0,46% .

Мұнайдың физико-химиялық сипаттамасы.
Кесте 1
Горизонттар ρ420 ν20 ν50Қату Құрамы % КоксталуФракция
темпера ы шығуы %
турасы %
мм2смм2
с
ПарафиКүкірт
н қышқыл
дық
смол
200 300 С
С дейін
дейі
н
Төменгі апттық 0,86428,70940-20 0,88 4 0,40 5,5 35,0
8 0 төмен
Неокомдық 0,897235,744,-20 0,88 24 2,02 2,5 -
4 90 төмен
Юралық №73 скв.0,87983,9020, 1,60 13 1,08 - 25,0
2 40
Юралық № 163 0,83910,90370 - 2 0,25 9,5 49,0
скв. 1 0
Пермо-триастық 0,897194,044,-27 0,20 23 1,07 0,5 21,4
0 0 төмен

Бензиндік және лигроиндық комбинаттардың сипаттамасы.
Кесте 2
Таңдау Фракциялық құрамы
темпера, 0С
турасы
н.к. ,С10% 20% 30% 40%
Түскені:
Мұнай 100 3600000 9863 410958,9 114,15
Алынғаны:
Газ 1 36000 98,63 4109,58 1,14
Бензин 12,2 439300 1203,28 50136,98 13,92
Керосин 16,3 586800 1607,67 66986,30 18,6
Дизель 17 612000 1676,71 69863,01 19,4
Жеңіл дистиллят7 252000 690,41 28767,12 7,99

Орт. май. дист.8,4 302400 828,49 34520,54 9,58
Ауыр май дист. 6,6 237600 650,95 27123,28 7,53
Гудрон 30,8 1108800 3037,80 126575,34 35,159
Шығын 0,7 25200 69,04 1876,71 0,799

2.2. Аппараттардың материалдық балансы.

Ректификациялық колоннаның материалдық балансы

Кесте4

Аталуы % масса Өнім шығыны
шығуы
тжыл ттәулік кгсағ.
Түскені:
100 3600000 9863 410958,9
Булы сұйықты қоспа

Алынғаны: 47,2 1699200 4655,34 193972,6
52,8 1900800 5207,67 216986,3
Ректификат

Қалдық

2.3.Аппараттың жылулық балансы.
Тұрақтандыру колоннасының жылулық балансы
Колоннаға берілетін жылу:
1) шикізатты t0 температураға дейін қыздырғанда:
Qш= GІt0=50 ∙580,899 = 29044,95
Егер жартылай булану мынаған ē тең болса, онда берілетін жылу мынаған
тең:
Qш= GеІt0б +G(1- е)Іt0с=50 ∙588,899+50(1-0,5) ∙ 743,336= 47628,35
Вт.
еайдау үлесі =0,5 деп қабылдап колоннаға шикізатпен кіретін жылу мөлшерін
анықтаймыз.
Колоннаның жоғарғы жағындағы температура – 1300С, ал төменгі жағында
3300С.
Колоннаның жоғарғы жағындағы энтальпия:
Іt0бу = (129,58 + 0,134Т + 0,00059Т2) (4-ρ1515)-308,99 = (129,58 +
0,134∙403+ 0,00059∙4032) (4-0,815)-308,99=580,899
ρ1515= p420+5∙ = 0,8120 +5 • 0,0007662 = 0,815.
p4(мұнай)20=0,8120.
0,001838 – 0,00132 • p420 =0,001838 – 0,00132 • 0,8120 = 0,0007662.
Колоннаның төменгі жағындағы энтальпия:
Itс=1√ p1515 (0,0017Т2+0,762Т-334,25) = 1√0,905(0,0017 х 6032 + 0,762 •
603 – 334,25) = 743,336.
p4(мазут)20 =0,9021.
0,001838-0,00132 • 0,9021 = 0,0006473.
p1515 = p420 + 5• = 0,9021+5 • 0,0006473 = 0,905.
2) Буландыруға берілетін су буы немесе ыссы ағын.
Колоннаға кіретін жалпы жылу мөлшері мынаған тең:
Qкір=GеItо б + G(1-е) Itос + Qс.б=50 • 580,899 + 50(1-0,5) •
743,336+487213,2 = 534841,5 кДж.
Qс.б. = G •J = 0,95 • 512856 = 487213,2.
J=C х t= 1,02 • 4190 • 120 = 512856.
Колоннадан шығатын бу:
1) Ректификат буымен
QD=DItоб = 26,78 • 580,899 = 15556,4 Вт.
2) сұйық қалдықпен
QR=RItRс=23,94 • 743,336 = 17795,4 Вт.
3) Колоннадан шығатын жалпы жылу:
Qшығ=Qр+Qr+Qорт= 15556,4+17795,4+501489,75 = 534841,55
Qорт=Qвх-Qр+Qr= 534811,55-15556,4-17795,4=501489,75
Кесте 5
Шикізат t0C G(кгс) 1∙10-3 Джкг Q,Вт
Шығатын жылу
Бу фазасы
бензин 130о 23,9 580,899 13883,4
Газ қоспасы
Сұйық фазасы
мазут 330оС 26,7 743,336 19847,07
Су буы 120оС 0,95 512856 487251,2
Барлығы
Түсетін жылу
Мұнай 45оС 50 580,899 29044,95
Су буы 120оС 0,95 512856 487251,2

2.4. Аппараттардың негізгі конструктивті өлшемдерін есептеу.

Ректификациялық колоннаны есептеу

Ректификациялық колонна өлшемдері:
Тәжірибе жүзіндегі тарелка саны N=40
Колонна қысымы Р=0,8-1,3 мПа.
Бүрку қысқалығы: Д = 3-6 .
Жоғарғы бөлігінің температурасы tж = 60-100оС. Төменгі бөлігінің
температурасы tm = 160-220оС. Жоғарғы бөлігінің диаметрі Д = 2,6 м. Төменгі
бөлігінің диаметрі Д = 3,6 м.
Тарелка арақатынасы N = 0,6 м.
Буландыру секциясы үшеу, әрбіреуінде 4-6 тарелкадан болады. (Д-2м).
Ректификациялық колоннаның негізгі параметрін анықтау:
Шикізаттағы өнімнің молярлық үлесі И = 0,46. Колоннаға кірердегі
шикізаттың тепе-теңдік температурасы t = 90оС.
Дистиляттың молярлық құрамы УД = 0,99. Қалдықтың молярлық құрамы
ХК = 0,02.
1. Колоннада қысым таңдау, жоғары өнім температурасы tПЛ = 40 0С.
КА УД + КВ (1 – УД) = 1 теңдеуі бойынша дистиллят
конденсациясы өтетін қысымды анықтаймыз (ДПР 0,37 МпА). Қабылдағышта
дистиллят конденсациясының өтуіне кепілдік беру үшін қысымды РПР = 0,65
мПа деп аламыз.
2. Колоннаның жоғарғы және төменгі температурасын анықтау.
Колонна жоғарысы үшін сұйық фазаның изотермиялық теңдеуін келтіреміз:

КАУД + КВ1 - УД ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
ЭТТҚ - АВҚ қондырғысы
ЭЛТҚ-АҚ қондырғысы
ЭЛОУ – АТ (мұнайды алғашқы) айдау қондырғысы
Күкіртсутекпен тазалау қондырғысы
Каталитикалық крекинг қондырғысы
Дизель отынын гидротазалау қондырғысы реактордың жобасы
Жылдық қуаты 1 млн. т/ж болатын ромашкин мұнай майын фурфуролмен тазалау қондырғысы жобалау
Мұнайды алғашқы өңдеу
Майларды асфальтсыздандыру процесі
Мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау»
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь