Бағдарлама кешенінің енгізу және шығару құжаттарын сипаттау, Есептің қойылымы, Есепті шешу үшін алгоритм құрастыру, Бағдарлама кешенін сипаттау, Алгоритм құрастыру

Жоспары
Кіріспе 3
Негізгі бөлім
2.1Есептің қойылымы 5
Тапсырма 1 (А) 7
Тапсырма 2 (Б) 8
2.2 Бағдарлама кешенінің енгізу және шығару құжаттарын сипаттау 11
Тапсырма 1 (А) 13
Тапсырма 2 (Б) 14
2.3 Есепті шешу үшін алгоритм құрастыру 16
Тапсырма 1 (А) 17
Тапсырма 2 (Б) 18
2.4 Бағдарлама кешенін сипаттау 21
Тапсырма 1 (А) 23
Тапсырма 2 (Б) 24
2.5Алгоритм құрастыру 27
Тапсырма 1 (А) 28
Қорытынды 30
Пайдаланылған әдебиеттер 31
Кіріспе
Мен диплом алды практикасын «ОБИС» ЖШС компаниясына бардым. Бұл жерде программисттердің жұмысына аса жауапкершілік талап етіледі.
Себебі, мұнда жасалынатын жұмыстың тең жартысы арнайы бағдарламалардың көмегіне сүйенеді. Мәселен, қарапайым Microsoft Word-тан бастап in-дизайн бағдарламасына дейін көптеген бағдарламалармен жұмыс жасай отырып, мұндағы кадрдың білімдері, тәжірибелерінің аса жоғары екенін байқауға болады.
Бұл жерде мен көп нәрсені үйрендім. Жұмыста кез-келген адамның өз ісіне үлкен мән беретіні, білгенін басқаларға үйретуге талпынатыны көрініп тұр. Сондай – ақ, қосымша бағдарламаларды үйренуге мүмкіндік туғызды.
Мұнда Интернет жүйесімен жұмыс жасауға өте маңызды. Тәжірибеден өту барысында онлайн-конференцияларға қатысуға алдым. Интернентті пайдалана отырып, жылдам ақпарат алуға дағдыландым. Әрі білікті мамандардан есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету пәні бойынша көптеген сұрақтарға жауап ала отырып, теориялық білім тәжірибемен ұштастыра білдім.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Бидайбеков Е.Ы., Нұрбекова Ж.Қ. Информатика және
2. Математикалық статистика бастамалары.– Алматы: Абай атындағы
3. АлМУ, 1999.– 67 бет.
4. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала программирования на языке
5. Паскаль.– М.: Наука, 1987.– 112 с.
6. Алдашев С.А., Ахметов Н.Р. Информатика мен есептеуіш
7. техника терминдерінің орысша-қазақша сөздігі.– Алматы, Рауан,
8. 1993.– 176 бет.
9. Бектаев Қ.Б. Орысша-қазақша математикалық сөздік.–
10. Алматы: Мектеп, 198
11. Шаньгин В.Ф., Поддубная Л.М. Программирование на языке
12. Паскаль.– М.: Высшая школа, 1991.– 139 с.
13. Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их
14. решения.– М.: Диалог-МИФИ, 1998.– 320 с.
15. Федорова Л.П., Глухов Д.Н. Информатика. Для 11 кл. и
16. поступающих в вузы. – Волгоград: Учитель, 1998.– 69 с.
        
        Алматы Білім және Ғылым министрлігі
Алматы индустриалды колледжі
ЕСЕП БЕРУ
Біліктілік (диплом алды)
Орындаған: ... ... ... ... 2014 ... ... ... қойылуы
Тапсырма (A)
x2+x+10 мәнін шартты оператормен есептеу
Шешуі:
Edit1 =бос ... =бос ... 1= X ... ... 2= Y ... ... бос ... бос қалдырамыз
Button= нәтижені есепте
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x,y,z,min:integer;
begin
x:=strtoint(edit1.Text);
y:=strtoint(edit2.Text);
z:=sqr(x)+x+10;
memo1.Lines.Add(inttostr(min));
end;
end.
Кіріспе
Мен ... алды ... ЖШС ... бардым. Бұл жерде программисттердің жұмысына аса жауапкершілік талап етіледі.
Себебі, мұнда жасалынатын жұмыстың тең жартысы ... ... ... ... Мәселен, қарапайым Microsoft Word-тан бастап in-дизайн бағдарламасына ... ... ... ... жасай отырып, мұндағы кадрдың білімдері, тәжірибелерінің аса жоғары екенін байқауға болады.
Бұл жерде мен көп нәрсені ... ... ... ... өз ісіне үлкен мән беретіні, білгенін басқаларға үйретуге талпынатыны ... тұр. ... - ақ, ... ... ... мүмкіндік туғызды.
Мұнда Интернет жүйесімен жұмыс жасауға өте маңызды. Тәжірибеден өту барысында онлайн-конференцияларға қатысуға алдым. ... ... ... ... ... ... дағдыландым. Әрі білікті мамандардан есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету пәні бойынша көптеген сұрақтарға ... ала ... ... ... ... ... білдім.
Тапсырма (A)
x2+x+10 мәнін шартты оператормен есептеу программасы
Тапсырма (Б)
2-мысал
F(x)=cos(x)+sin(x) функциясының графигін [0;12] аралығында ... ... ... F12 ... ... код ... өтеміз.{$R*.dfm}Жолынан кейін төмендегі программа кодын жазамыз.
procedure graficfun;
var x1,x2:real; y1,y2,x,dx,Y:real;
L,b:integer;w,h:integer;mx,my:real;x0,y0:integer;
Function F(x:real):real;
begin f:=cox(x)+sin(x);
end;
begin
L:=100:b:=Form1.ClientHeight-40; h:=Form1.ClientHeight-50;
w:=form1. ClientHeight-20;
x1:=0; x2:=12; dx:=0.001; ... ... x:=x1; ... ify2 then ... ... ... ... do
begin
MoveTo(1,b): LineTo(1,b-h);
moveTo (x0,y0): LineTo(x0+w,yo);
x:=x1;
repeat
Y:=f(x);
Form1.canvas.Pixels [x0+round (x*mx), y0-round (y*my)]:=clRed;
X:=x+dx;
until (x>=x2);
end;
end;
Сонымен қатар, терезенің жоғарғы бөлігінде төменде берілгендердің бар екеніне көз ... ... ... SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs;
* Обьектілер инспектор терезесіндегі форманың Event бетіне өтіп, Paint ... ... екі рет ... және ... ... өңдеуші процедурасына төмендегі прогрмма мәтінін енгіземіз.
procedure TForm1.FormPaint(Sender: ... Енді ... Resize ... ... екі рет ... және Tform1.FormResize оқиға өңдеуші процедурасына төмендегі прогрмма мәтінін енгіземіз.
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
begin
with form1 do
canvas.FillRect(rect(0,0, ClientWidth,ClientHeight));
end;
Тапсырма (Б)
2.2 Бағдарлама кешенінің енгізу және ... ... ... (A)
Терезе тақырыбы және фондық түсі бар қарапайым Windows-қосымшасын жасау
* Delphi7 программалау ортасын іске қосыңыз: Пуск/Программы/Borland Delphi7/ Delphi7
* ... ... ... ... ... ... Привет сөзіне. Объектілер инспекторы (Object Inspector) терезесінің Properties (қасиет) бөлімінде Caption қасиеті үшін Привет сөзін енгізіңіз.
* Форма түсін ... үшін ... ... ... Color ... ... clAqua деп ... Қосымшаны орындаңыз: Run мәзірінен Run командасын орындаңыз немесе F9 батырмасын ... ... ... ... өлшемін өзгертіп көріңіз.
* Орап қою, бастапқы қалпына келтіру батырмаларымен жұмыс істеңіз.
* Қосымша терезесін жабыңыз.
* ... мен ... ... ... ... All ... орындаңыз да өзіңіздің бумаңызда Prog1.pas және Prog1.dpr.
* ... ... Label ... ... Label1 ... ... қажетті жеріне жылжытыңыз.
* Label1:объектісінің қасиетін өзгертіңіз. Object Inspector терезесінде объект қасиеттері үшін келесі мәндерді орнатыңыз:
Объект
Свойство
Значение
Label1
Caption
Моя первая программа!
Font
12 p., қызыл
Alignment
taCenter
Color
сары (Yellow)
AutoSize
False
* ... ... ... F9.
* Форма мен проектіні сақтаңыз.
* Form1 терезесіне Button (командалық батырма) объектісін орнатып, оның өлшемін өзгертіңіз.
* Button1 ... Caption ... ... ... енгізіңіз.
* Button1 объектісінің Click оқиғасы үшін программалық код ... Button1 ... екі рет ... программалық код терезесінде Begin және End сөздерінің арасына келесі кодты ... ... := ... ... орындаңыз. "Увеличение" батырмасын басқанда мәтін қандай өзгеріске ұшырайтынына назар аударыңыз.
* Форма мен ... ... ... ... ... ... ... "командалық батырма" объектісін жасаңыз.
* Мәтінді жылжыту үшін "командалық батырма" объектісін ... ... ... ... жасыру үшін "командалық батырма" объектісін жасаңыз: Label1.visible:=false;
* Программаны жабу үшін "командалық ... ... ... ... ... мен ... ... сақтаңыз.
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
static text1.visible:=true;
edit1.Visible:=true;
bitbtn1.Visible:=true;
edit1.SetFocus;
statictext2.Visible:=false;
memo1.Visible:=false;
bitbtn2.Visible:=false;
bitbtn3.visible:=false;
edit1.Text:=";
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
end;
464185688340Тапсырма (А)
"Моя первая программа!" мәтіні және мәтін шрифтінің өлшемі мен мәтіннің ... ... ... бар Windows қосымшасының программасы
Тапсырма (Б)
Түс атауы бар радио-батырманы басқанда бағдаршамда сәйкес түс ... ... ... Жаңа ... ... ... ... Label, Panel, GroupBox, RadioButton (Standard бетінен) орналастырыңыз.
* Объектілер инстпекторын пайдаланып олардың келесі қасиеттерін орнатыңыз:
Объект
Қасиеті
Мәні
Label1
Caption
Светофор
Panel1
Caption
Стойте
Panel2
Caption
Готовьтесь
Panel3
Caption
Идите
GroupBox1
Caption
Цвет
RadioButton1
Caption
Красный
RadioButton2
Caption
Желтый
RadioButton3
Caption
Зеленый
* RadioButton1 объектісінің Click ... ... ... ... ... үшін ... ... жазыңыз:
procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender:TObject);
begin
Panel1.Color:=clRed;
Panel2.Color:=clWhite;
Panel3.Color:=clWhite;
end;
* TForm1.RadioButton2Click және TForm1.RadioButton3Click процедуралары үшін өздерін код жазыңыз.
* ... 12п, ... ... ... түсі ақ ... ... "Стойте", "Внимание", "Идите" сөздерінің жазылуын қосыңыз.
Тапсырма ... ... бар ... ... ... сәйкес түс жанатын Windows-қосымшасының программасы
2.3 Есепті шешу үшін алгоритм құрастыру
Тапсырма (А)
Жұмыстың мақсаты: Delphi ортасындағы форма ұғымына ... беру және ... ... ... ... үйрету. Standard бетінде орналасқан Label, Edit, Memo, StaticText ,Button, BitBtn, SpeedButton компоненттерімен, олардың қасиеттерімен және оқиғаларымен,әдістерімен таныстырып,қарапайым есептерді шеше білу ... мен ... ... ... - бұл Delphi ... ең ... обьектісі,мұнда программаны жобалау және өңдеу байланысты атқарылатын осы ... ... ... ... ... ... және қасиеттердің жиынтығына бай, тіпті өте күрделі ... ... ... үшін ... оңай ... ... береді. Форманың стандартты өлшеміне Height (ұзындығы) және Width (ені) ескертусіз алынған өлшеммен сәйкес келеді. Position ... ... ... ... ... ... ... PoDesigned мәні форманы Poscreen Center экранның центрі бойынша симметриялы етіп орналастыруды талап етеді.
Алғаш Delphi ОБП-ды жүктегенде форма терезесінің ... Form1 ... ... ... тақырыбын өзгерту үшін Обьектілер Инспектор терезесіндегі Caption қасиетінің Form1 сөзін өшіріп, мысалы, > ... ... ... Enter ... басамыз немесе терезенің кез келген бос жерін тышқанның сол батырмасымен басамыз. Форманың алғашқы түрі 1-суретте көрсетілген.
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var ... x:=0; ... ... ... ... ... ... Windows-ге арналған стандартты интерфейс элементтерінен тұратын компоненттер палитрасы орналасқан.
3-сурет String List Editor ... ... ... ... ... қасиетінде көрсетуге болады.
Тапсырма (Б)
Берілген төрт орынды санның цифрларының көбейтіндісін табатын программа құру.
Шешімі:
* ол үшін ... ... ... ... ... ... ...
Енгізілетін өзгертулер
Label1:TLabel
Caption:сан енгіз
Font: шрифты және түс таңдау
Edit1:Tedit
Text: бос ... ... ... ... және түс ... Memo ... өзге компоненттерді форма бетіне орналастыруды және олардың қасиеттеріне өзгертулерді ... біз ... ... ... ... ... үшін Memo компоненттін пайдаланамыз. Ол үшін Standard қосымшасында орналасқан Memo компоненттін таңдаймыз. Бұл компонентті форма терезесіне ... ... ... ... ... ... қасиетінің (Tstrings) сөзінің қасындағы пиктограмманы басамыз. Нәтиженінде жолдар тізімі редакторы сұқбат ... ... осы ... Memo сөзін өшіріп, ОК батырмасын басамыз.
Мұндағы Edit1 компонентті аргументті енгізуге, ал Button1 компонентті негізгі есептеу ... ... ... ... ... ... ... болғаннан кейін, орында батырмасының ButtonClick оқиға өңдеушісіне төмендегідей мәліметтерді енгіземіз:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x,y,p:integer;
begin
edit1.SetFocus;
p:=1;
x:=strtoint(edit1.Text);
y:=x div 1000; p:=p*y;
y:=(x div 100) mod 10; ... mod 100) div 10; ... mod 10; ... ... ... суретте көрсетілген.
Тапсырма (Б)
Есептің программасы
Есептің шешімі. Цифрлар көбейтіндісін табуға арналған форма терезесі
2.4 Бағдарлама кешенін ... ... Paint ... редактор терезесін Delpi ортасына шақыртып, сурет салу және салынған суретті форма бетіне көрсету
Шешуі:
* Жаңа форма бетін ашып, онда System ... ... ... ... орналастыру.(1-сурет)
OLeContainer1 компонентін орналастыру.(1-сурет)
* Орналасқан компонентті екі рет шертіп, обьектіні кірістіру терезесі көрінеді. Оған ... ... ... енгізілген: документ Microsoft Word, List Microsoft Excel т.б
Олардың кез келгенін таңдап, Delpi ортасына іске қосуға болады.
* ... ... Paint Brush ... ... ... ОК ... шерту. Delphi-ге Paint графикалық редакторы қосылып ... ... ... ... Ole ... ... екі рет ... тақырыбына Точечный рисунок Ole Container 1- Paint ... Paint ... ... Paint мүмкіндігін пайдаланып төртбұрыш ішіне қалаған түрде сурет салып ... ... ... ... Файл- сохранить копую как) командасы арқылы салынған суретті сақтап қоюға болады.(3-сурет және 4-сурет)
Тапсырма (А)
Paint графикалық ... ... Delpi ... шақыртып, сурет салу және салынған суретті форма бетіне көрсету
Тапсырма (Б)
F(x)=3Sin(X)*e8x функциясының графигін [0.13] аралығында тұрғызатын программа құрайық.
Шешуі:
* F12 ... ... код ... ... кейін төмендегі программа кодын жазамыз.
procedure graficfun;
var x1,x2:real; y1,y2,x,dx,Y:real;
L,b:integer;w,h:integer;mx,my:real;x0,y0:integer;
Function F(x:real):real;
begin f:=3*sin(x)*exp(x/8);
end;
begin
L:=100:b:=Form1.ClientHeight-40; h:=Form1.ClientHeight-50;
w:=form1. ClientHeight-20;
x1:=0; x2:=12; dx:=0.001; ... ... x:=x1; ... ify2 then ... ... ... form1.canvas do
begin
MoveTo(1,b): LineTo(1,b-h);
moveTo (x0,y0): LineTo(x0+w,yo);
x:=x1;
repeat
Y:=f(x);
Form1.canvas.Pixels [x0+round (x*mx), y0-round (y*my)]:=clRed;
X:=x+dx;
until (x>=x2);
end;
end;
Сонымен қатар, терезенің жоғарғы бөлігінде төменде берілгендердің бар екеніне көз ... ... ... SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs;
* Обьектілер инспектор терезесіндегі форманың Event бетіне өтіп, Paint өрісіне тышқанмен екі рет ... және ... ... ... ... ... ... мәтінін енгіземіз.
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
Grafictun;
end;
* Енді форманың Resize өрісін тышқанмен екі рет ... және ... ... өңдеуші процедурасына төмендегі прогрмма мәтінін енгіземіз.
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
begin
with form1 ... ... ... ... ... ... ... алгоритмін құру
Блок-схема
Блок схема компьютерге программалар жасау практикасында кеңінен қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... логикалық құрылымын график түрінде бейнелейтін тіл десек болады. Есепті шешу ... блок ... ... кезде есепті шығару процесі кезең дерге бөлініді. Әрбір кезең есептелетін операцияның сипатына байланысты белгілі конфигурациясы бар бір ... ... ... ... ... ... (сопақ), параллелограмм, тіктөртбұрыш, ромб т.с.с.
Блок деп аталатын мұндай фигуралардың ішіне кезеңдердің мазмұны жазылады. Есептелу процесінің бағыты блоктарды ... ... ... Осы ... бәрі блок - ... ... алфавитін құрайды және олардың мағынасы алдын ала келісілген келісім бойынша беріледі.
Төмендегі 1-кестеде стандартты блок - схема тілінің ... ... ... блок ... басы және соңы деп аталатын блоктары болады.
Басы, соңы ... ... ... ... бір ену және бір - екі шығу ... ... ... жағынан блоктар негізгі және қосымша болып бөлінеді. Негізгі блоктар енгізіу мен ... ... және ... өңдеу әрекеттерін білдіреді, ал қосымша блоктар блок - схеманы түсіндіру және байланыстарды таңбалау үшін ... ... ... яғни ... ... ... ... фигураның ішіне жазылады.
Деректерді енгізу блогы есептеу есептерін шешуде айнымалылардың сандық мәндерін компьютердің жадына енгізу үшін қолданылады.
Деректерді өңдеу блогы қандай да бір ... ... ... ... ... ... білдіреді. Мұнда есептелген шамалар оларға сәйкес айнымалылар жаңа мәндер қабылдағанша сақталады.
Бұл блокта ... сол ... ... ... оның ... да ... ... бұл дегеніміз айнымалының жаңа мәнін бұрын есептелген ескі мәнінен шығарып алудың ... ... ... Бейнеленуі ... ... ... ... н\е шығару
Деректерді енгізу немесе
Параллеограм ... ... ... амалы немесе
кез келген әрекет.
Жоғары жағы ... ... ... ...
Екі шеті ... ... ... диск ... ИСТ - на
ендіру және одан оқу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... сызықтың ... ... ... ... және олардың
бағыттары
Сызықтар
ағынының бағытын ... ... ... -------- ... ... ...
блоктарын түсіндіру.
Қорытынды
DELPHI құралы үлкен бір программалық орта болып саналады. Соған қарамастан DELPHI ортасында жұмыс ... онша қиын емес және де өте ... DELPHI - ... базасын басқару жүйесі болмаса да, деректер базасымен жұмыс істегенде жоғарғы дәрежеде жұмыс ... DELPHI ... үшін ... ... ... көп ... ... Сол мүмкіншіліктердің біразын осы дипломдық жұмысты жасау барысында қолдандық.Delphi-де программа дайындау, ... ... ... ... ... ... ... үрдістерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу және т.б. іс - әрекеттерді ... ... Delphi ... ... ... ... графиктері бар күрделі есеп берулерді құру және баспаға шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен ... ... ... ... болып жатқан барлық жаңалықтарды, білім, мәдениет, саясат салаларында болып жатқан жетістіктерді, яғни барлық мәліметтерді бүкіл дүниежүзілік компьютер желісі - ... ... ... ... осы ... одан да әрі ... қол ... Delphi программасы да өз үлесін қоса алады.
Пайдаланылған әдебиеттер
* Бидайбеков Е.Ы., Нұрбекова Ж.Қ. Информатика және
* Математикалық статистика бастамалары. - ... Абай ... ... 1999. - 67 ... Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала программирования на языке
* Паскаль. - М.: Наука, 1987. - 112 ... ... С.А., ... Н.Р. ... мен ... ... ... орысша-қазақша сөздігі. - Алматы, Рауан,
* 1993. - 176 ... ... Қ.Б. ... математикалық сөздік. -
* Алматы: Мектеп, 198
* Шаньгин В.Ф., Поддубная Л.М. Программирование на языке
* ... - М.: ... ... 1991. - 139 с.
* Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их
* решения. - М.: Диалог-МИФИ, 1998. - 320 ... ... Л.П., ... Д.Н. ... Для 11 кл. и
* ... в ... - ... Учитель, 1998. - 69 с.
Жоспары
Кіріспе
3
Негізгі бөлім
2.1Есептің қойылымы
5
Тапсырма 1 (А)
7
Тапсырма 2 (Б)
8
2.2 Бағдарлама кешенінің ... және ... ... ... 1 ... 2 ... ... шешу үшін алгоритм құрастыру
16
Тапсырма 1 (А)
17
Тапсырма 2 (Б)
18
2.4 Бағдарлама кешенін сипаттау
21
Тапсырма 1 (А)
23
Тапсырма 2 (Б)
24
2.5Алгоритм құрастыру
27
Тапсырма 1 ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Вирустың түрлері4 бет
Қазақстанда білім жүйесін дамыту9 бет
Білім беруді ақпараттандыруда педагогикалық технология11 бет
Мамандарды таңдау, тіркеу, дайындау және тәрбиелеу6 бет
Графтардағы тиімділеу есептерін шешу әдістері15 бет
: ЭЕМ даму этаптары. Ақпаратты өлшеу бірліктері Информатиканың алгоритмдік негізі. Санау жүйесі9 бет
Borland Delphi-де калькулятор бағдарламасын құрастыру11 бет
Delphi бағдарламалау тілінде проектіні құрастыру22 бет
Delphi жүйесінде ойын құрастыру15 бет
Delphi тілінде деректер модулін құрастыру және оны пайдалану20 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь