Бағдарламаларды түзету және тестілеу


Жоспары
Кіріспе 3
II.Негізгі бөлім 4
2.1Бағдарламаларды түзету және тестілеу 4
Тапсырма 1 (А) 4
Тапсырма 2(Б) 6
2.2Бағдарламаны түзету 9
Тапсырма 1 (А) 9
Тапсырма 2(Б) 11
2.3Бағдарлама мәтіні 13
Тапсырма 1 (А) 13
Тапсырма 2(Б) 15
2.4Бағдарламаны құру 18
Тапсырма 1 (А) 18
Тапсырма 2(Б) 20
2.5Модульдер. Жоба файлдары арасындағы байланыс 24
Тапсырма 1 (А) 24
Тапсырма 2(Б) 27
Қорытынды 29
Пайдаланылған әдебиеттер 30
Кіріспе
Мен диплом алды практикасын «ОБИС» ЖШС компаниясына бардым. Бұл жерде программисттердің жұмысына аса жауапкершілік талап етіледі.
Себебі, мұнда жасалынатын жұмыстың тең жартысы арнайы бағдарламалардың көмегіне сүйенеді. Мәселен, қарапайым Microsoft Word-тан бастап in-дизайн бағдарламасына дейін көптеген бағдарламалармен жұмыс жасай отырып, мұндағы кадрдың білімдері, тәжірибелерінің аса жоғары екенін байқауға болады.
Бұл жерде мен көп нәрсені үйрендім. Жұмыста кез-келген адамның өз ісіне үлкен мән беретіні, білгенін басқаларға үйретуге талпынатыны көрініп тұр. Сондай – ақ, қосымша бағдарламаларды үйренуге мүмкіндік туғызды.
Мұнда Интернет жүйесімен жұмыс жасауға өте маңызды. Тәжірибеден өту барысында онлайн-конференцияларға қатысуға алдым. Интернентті пайдалана отырып, жылдам ақпарат алуға дағдыландым. Әрі білікті мамандардан есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету пәні бойынша көптеген сұрақтарға жауап ала отырып, теориялық білім тәжірибемен ұштастыра білдім.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Бидайбеков Е.Ы., Нұрбекова Ж.Қ. Информатика және
2. математикалық статистика бастамалары.– Алматы: Абай атындағы
3. АлМУ, 1999.– 67 бет.
4. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала программирования на языке
5. Паскаль.– М.: Наука, 1987.– 112 с.
6. Алдашев С.А., Ахметов Н.Р. Информатика мен есептеуіш
7. теникатерминдерініңорысша-қазақшасөздігі.– Алматы, Рауан,
8. 1993.– 176 бет.
9. . Бектаев Қ.Б. Орысша-қазақшаматематикалықсөздік.–
10. Алматы: Мектеп, 198
11. Шаньгин В.Ф., Поддубная Л.М. Программирование на языке
12. Паскаль.– М.: Высшая школа, 1991.– 139 с.
13. Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их
14. решения.– М.: Диалог-МИФИ, 1998.– 320 с.
15. . Федорова Л.П., Глухов Д.Н. Информатика. Для 11 кл. и
16. поступающих в вузы. – Волгоград: Учитель, 1998.– 69 с.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Алматы Білім және Ғылым министрлігі
Алматы индустриалды колледжі

ЕСЕП БЕРУ
Біліктілік (диплом алды)

Орындаған: Кебекбай А
Қабылдаған: Анисова М

Алматы 2014ж
Жоспары
Кіріспе
3
II.Негізгі бөлім
4
2.1Бағдарламаларды түзету және тестілеу
4
Тапсырма 1 (А)
4
Тапсырма 2(Б)
6
2.2Бағдарламаны түзету
9
Тапсырма 1 (А)
9
Тапсырма 2(Б)
11
2.3Бағдарлама мәтіні
13
Тапсырма 1 (А)
13
Тапсырма 2(Б)
15
2.4Бағдарламаны құру
18
Тапсырма 1 (А)
18
Тапсырма 2(Б)
20
2.5Модульдер. Жоба файлдары арасындағы байланыс
24
Тапсырма 1 (А)
24
Тапсырма 2(Б)
27
Қорытынды
29
Пайдаланылған әдебиеттер
30

II.Негізгі бөлім
2.1 Бағдарламаларды түзету және тестілеу
Тапсырма (А)
Тест құру компоненттері
MainMenu компоненті -- бұл компонент формаға негізгі меню құру үшін қолданылады. Басты қасиеті Items арқылы менюге керекті сөздер жазылады. Я болмаса MainMenu компоненттінің үстінен 2 рет шерту арқылы жазуға болады. ShortCut қасиеті клавиатурадан басқаруға мүмкіндік береді.
1) Меню арқылы Form1.MainMenu терезесінің көмегімен құрылады. Бұл терезені шақыру үшін MainMenu компоненттін форма бетіне орналастырғаннан кейін, MainMenu компонентті тышқанның сол жақ батырмасымен екі рет жылдам басамыз.
2) Осы компоненттің Caption қасиетіне бірінші бас менюдің атын енгіземіз, мысалы файл деп жазайық, содан Enter батырмасын басамыз.
3) Ішкі менюді құру үшін бас менюдің астында орналасқан төр көзге бір рет басамыз да, Caption қасиетіне бірінші ішкі менюдің атын енгіземіз, мысалы шығу сөзін енгізіп, Enter батырмасын басамыз т.с.с келесі ішкі менюлер құрылады.
Label компоненті формада әртүрлі жазуларды немесе белгілерді көру үшін компоненті қолданылады. Бұл компоненттегі тізімнен пайдаланушы тек бір ғана жолды таңдай алады. Басты қасиеті Items.
TextBox - қосымшаға әртүрлі ақпарат енгізу және шығару үшін қолданылатын компонент. Қосымша орындалғанда бұл өрісте жазылған мәтін редакцияланады.
TextBox-тің негізгі қасиеттері: Name - обьектіге ат беру, Text - өріске мәтін енгізу.
Alignment - мәтінді сол жақпен, оң жақпен немесе ортамен түзету.
CommandButton-ның негізгі қасиеттері: Caption- батырмаға жазу орнатады; BackCokor - батырмаға түс беру; Picture - батырмаға сурет қою; DisabledPicture - батырманың өшірілген күйінде ғана көрінетін сурет орнату; Down Picture- батырманың басылған күйінде көрінетін сурет орнату; Style- обьектінің жоғарыда айтылған графикалық мүмкіндіктерін орнату; (BackCokor, Down Picture- ); Cancel - ESC пернесін қолдану мүмкіндігін орнату; Default- ENTER пернесін қолдану мүмкіндігін орнату
Жауабы :
Тапсырма (А)
MainMenu компоненті -- бұл компонент формаға негізгі меню құру үшін қолданылады.

Тест құру компоненттерін өңдеу ортасы
Тапсырма (Б)
Ашық тест құратын программа құрайық
1) Форма бетіне Statictext 1компоненттін орналастырып, caption қасиетіне фамилия және атынызды енгізіңіз мәтінін жазамыз, сонымен қатар Statictext2 компоненттін орналастырып, caption қасиетіне сұрақтың жауабы мәтінін жазамызю
2) Фамилия және есіміңізді енгізу ушін edit1 компоненттін орналастырып,өріс жолын бос қалдырамыз.
3) Сұраққа жауап жазу үшін Memo компоненттін орналастырып, lines қасиетті арқылы өріс жолын тазалаймыз.
4) Форманың обьектілер инспектор терезесінің Events бетіндегі OnActivate оқиғасын екі рет басып,ашылған оқиға өңдеуші процедурасына төменгі программа мәтінін енгіземіз:
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
static text1.visible:=true;
edit1.Visible:=true;
bitbtn1.Visible:=true;
edit1.SetFocus;
statictext2.Visible:=false;
memo1.Visible:=false;
bitbtn2.Visible:=false;
bitbtn3.visible:=false;
edit1.Text:=";
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
if edit1.Text= " then
begin showmessage ;
edit1.SetFocus;
end
else
begin
fq:=edit1.Text+ 'txt';
statictext1.Visible:=false;
edit1.Visible:=false;
statictext2.Visible:=true;
memo1.Visible:=true;
bitbtn1.Visible:=false;
bitbtn2.Visible:=true;
assignfile (f1,'test.txt');
reset (f);
if not EOF (f1) then
begin
readln (f1,but);
statictext2.Caption:=buf;
end;
memo1.SetFocus;
end;
end;

Жауабы:
Тапсырма (Б)

Delphi 7 ортасында құрылған ашық тест жүйесі

2.2Бағдарламаны түзету
Тапсырма (А)
Мәліметтербазасыныңжұмысыүшінинстру менталдықұралдар
Мәліметтер қорымен операция жасағанда Delphi жүйесі келесі инструменталды құрылғылар жиынын ұсынады: Borland Database Engine (BDE), BDE Administrator, Database Desktop, SQL Explorer, SQL Builder, SQL Monitor, Data Pump, SQL Links, InterBase Server.
oo Borland Database Engine (BDE). Delphi- дің мәліметтер қорымен жұмысы кезіндегі қуатымен икемділігі төмен дәрежелі ядросына негізделген - Borland Database Engine (BDE) мәліметтер базасының процессорыне. Оның қолданбалы программалардағы интерфейсі Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI) деп аталады. Қазір бл екі атау (BDE и IDAPI) ажыратылмайды және синонимдер түрінде кездеседі. BDE көмегімен мәліметтерге қатынасты дәстүрлі record- бағытталған (навигацияланған) жағдаймен жасауға болады. Ол SQL-серверінің мәліметтер қорында пайдаланылатын set- бағытталған жағдайды пайдалануға ұқсас болып келеді. BDE-ден басқа Delphi мәліметтер қорына қатынасты Microsoft фирмасының Open DataBase Connectivity (ODBC) технологиясын (драйверлерді де) пайдаланады. Тәжіребие көрсеткендей BDE - ні қолдану кезіндегі жүйенің өнімділігі ODBC-ны пайдаланғанға қарағанда жоғары екенің көрсетті. ODBC драйвері BDE-ге қосылу үшін арнайы "ODBC socket" арқылы жұмыс істейді.
Алиастар. Кестелер мәліметтер қорында сақталады. Кейбір ДҚБЖ мәліметтер қорын кесте түрінде берілген бірнеше файлдар ретінде сақтаған кезде (негізгі локальды ДҚБЖ), қалған бөлігі кестелер мен индекстері бір файлда орналасқан файл түрінде беріледі. Мысалы , dBase және Paradox кестелері дискіде бөлек файл түрінде сақталады. dBase .DBF файлы немесе Paradox .DB файлы бар каталог мәліметтер қоры түрінде қарастырылады.

Жауабы :
Тапсырма (А)

BDE конфигурациясы ултилитасының негізгі терезесі

Тапсырма (Б)
Мәліметтер қорында кесте жасау
Database Desktop утилитасы. Кестелерді жасауда осы утилитаның әртүрлі құрылғыларын пайдалансақ (SQL - TQuery және TTable компоненттері), кестені интерактивті режимде және форматтардың әртүрлі көлемінде бірден көруге болатындай етіп жасайды. Бұл локальді мәліметтер қорлары үшін кейде Paradox және dBase - те ыңғайлы болып келеді.
Database Desktop - бұл Delphi мен бірге отырып локальді мәліметтер қорының әртүрлі форматтағы кестелеріннің интерактивті жұмысын ұйымдастыратын утилита болып табылады - Paradox және dBase, онымен қоса SQL- серверінің мәліметтер қорының InterBase, Oracle, Informix, Sybase ( SQL Links-ті пайдалана отырып) жатқызамыз. Утилитаның орындалатын файлы DBD32.EXE деп аталады.
Database Desktop-ты негізгі менюден немесе Delphi - дегі - Tools Database Desktop арқылы қосамыз. Database Desktop қосылғаннан кейін менюден жаңа таблицаны құратын FileNewTable командасын таңдап аламыз.
Database Desktop кестесінің типін таңдап алғаннан кейін сізге әр форматқа арналған диалогтық терезе шығады.Атау құрамында төртбұрышты, дөңгелек немесе фигуралық жақшалар, сызықша, үлкен немесе тең(=, =) символдарының комбинациясы болмауы керек.
Атау # символдан тұрмауы керек. Бірақ бұл символ атаудың ішіндегі басқа символдармен бірге кездесе береді. Paradox өріс атауында нүктені ұстанса да оны пайдаланбаған жөн. Өйткені нүкте Delphi де басқа мақсаттар үшін арналған.

Жауабы:
Тапсырма (Б)

Database Desktop көмегімен кесте атымен өрістердің типін беру

2.3Бағдарлама мәтіні
Тапсырма (А)
Бағдарламаның баяндалуы
Program - бағдарламаның тақырыбы
Uses - модульдерді іске қосу бөлімі
Label - белгілерді жариялау бөлімі
Const - тұрақтыларды жариялау бөлімі
Type - қолданушының типтерін жариялау бөлімі
Var - айнымалыларды жариялау бөлімі
Begin - бағдарламаның басы
End - бағдарламаның соңы
READ(айнымалылар тізімі) - Енгізу операторының форматы.
WRITE (айнымалылар тізімі) - Шығару операторының форматы.
Assign - файлды алдын ала анықталған файлдық айнымалымен байланстыру процедурасы.
Reset - текстік файлды тек оқу үшін ашатын процедура.
Rewrite - файлды деректерді жазу үшін ашатын процедура.
Close - ашылған файлды жабу процедурасы.

Жауабы :
Тапсырма (А)

Delphi 7 ортасындағы Form терезесіндегі бағдарлама мәтіні

Тапсырма (Б)
Берілген төрт орынды санның цифрларының көбейтіндісін табатын программа құру.
Шешімі:
1) ол үшін форма бетіне төмендегідей компоненттер орналастырамыз:
компоненттер
Обьектілер инспекторы терезесіне
Енгізілетін өзгертулер
Label1:TLabel
Caption:сан енгіз
Font: шрифты және түс таңдау
Edit1:Tedit
Text: бос қалдыру
Memo1:Tmemo
Lines: босату
Button1:Tbutton
Caption: орында
Label1:Tlabel
Caption:жауабы
Font: шрифты және түс таңдау

2) Memo компонентінен өзге компоненттерді форма бетіне орналастыруды және олардың қасиеттеріне өзгертулерді енгізуді, біз қарастырдық.
3) Есептелген нәтижені экранға шығару үшін Memo компоненттін пайдаланамыз. Ол үшін Standard қосымшасында орналасқан Memo компоненттін таңдаймыз. Бұл компонентті форма терезесіне орналастырғаннан кейін, обьектілер инспекторы терезесіне өтіп,Lines қасиетінің (Tstrings) сөзінің қасындағы пиктограмманы басамыз. Нәтиженінде жолдар тізімі редакторы сұқбат терезесі ашылады, осы терезесіндегі Memo сөзін өшіріп, ОК батырмасын басамыз.
Мұндағы Edit1 компонентті аргументті енгізуге, ал Button1 компонентті негізгі есептеу операциясын орындауға арналған.
4) Форма бетіне компоненттерді орналастырып болғаннан кейін, орында батырмасының ButtonClick оқиға өңдеушісіне төмендегідей мәліметтерді енгіземіз:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
varx,y,p:integer;
begin
edit1.SetFocus;
p:=1;
x:=strtoint(edit1.Text);
y:=x div 1000; p:=p*y;
y:=(x div 100) mod 10; P:=p*y;
y:=(x mod 100) div 10; p:=p*y;
y:=x mod 10; p:=p*y;
memo1.Clear;
memo1.Lines.Add(inttostr(p));
end;
end:
Алынған нәтиже келесі суретте көрсетілген.

Жауабы:
Тапсырма (Б)

Бағдарлама мәтіні

Цифрлар көбейтіндісін табуға арналған форма терезесі

2.4Бағдарламаны құру
Тапсырма (A)
Қарапайым программаларды құру.Әртүрлі жылдамдықпен жұмыс істейтін сағат жасау
Шешуі:
Delphi программалау ортасын ашыңыз.
1. Form1 формасына Label (Standard парағы) және Timer (System парағы) компоненттерін орналастырыңыз.
3.Объектілердің келесі қасиеттерін орнатыңыз
4.TClock.Timer1Timer процедурасы үшін уақыттың жаңару кодын жазыңыз:
Label1.Caption:=TimeToStr(Time);
5.Формаға GroupBox және RadioButton компоненттерін орналастырып, келесі қасиеттерді көрсетіңіз:
GroupBox1 Caption Скорост
Объект
Свойство
Значение
Form1
Label1
Label1
Label1
Label1
Name
Caption
Color
Font.Size
Font.Color
Clock
00:00:00 clYellow
24
Красный

6. TForm1.RadioButton3Click процедурасына келесі кодты жазыңыз:
Timer1.Interval := 1000;
2. Келесі процедуралар үшін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тест және тестілеу жүйесі
Кестелерді даярлау және түзету
Фонемаларды түзету
Микропроцессорлық техникада жүйені тестілеу мәселелері
Дислалия және оны түзету жолдары
Берілгендерді, анықтамаларды қарау және түзету
«Гиперактивті балалар және оларды түзету»
Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру жобасы
Тіл кемістігінің себептері және жүргізілетін түзету жаттығулары
Бағдарламаларды әзірлеудің құрал-саймандары пәнінен дәрістер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь