Электронды оқулық жасау


Электронды оқулық жасау
1 Электронды оқулық туралы түсінік
1.2 Қазіргі таңдағы электронды оқулықтың рөлі
1.3 Әмбебап электронды оқулықты жасаудың негіздемесі
2 Macromedia Flash MX жүйесімен танысу
2.2.Macromedia Flash MX технологиясы
1 Электронды оқулық туралы түсінік
«Электронды оқулық» деген ...... оның кәдімгі оқулықтан қандай айырмашылығы бар? Көбіне электронды оқулықтың құрамына білім беретін, тексеретін, моделдейтін және басқа ......... кіреді, ПЭВМ ............, оқу пәндерінің негізгі мазмұны көрсетіледі. Электронды оқулық көбінесе кәдімгі оқулықты ........., әсіресе мынадай жағдайларда тиімді:
• Кері байланысты тез қамтамасыз етеді;
• Керекті информацияны тез табуға көмектеседі, ал кәдімгі оқулықта бұл қиын;
.........
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. С.Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев «Специальная информатика», Москва, «Аст – Пресс – книга», 2003г.
2. Симонович С. В. И др. «Информатика. Базовый курс.», Санкт-Петербург, Питер, -2001г.
3. Фигурнов В.Э. «IBM PC для пользователя», Москва, ИНФРА-М, -1998г., изд.7.
4. Е.К.Балапанов, Б.Бурибаев «Новые информационные технологий. 30 Уроков по информатике», Алматы, 2001г.
5. А.В.Андреев, И.Б.Беккерман, В.И.Гриднев «Основы информатики и вычислительной техники», «Феникс», 2002г.
6. Ермеков Н.Т. и др. «Информатика: базовый курс», Алматы «Атамұра», 2003г.
7. Сеннов А.С «Курс практической работы на ПК», БХВ – Петербург, 2003г.
9. М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаева “Информатика” Астана, 2004.
10. О.Камардинов «Информатика» I, II том. Алматы, 1994г.
11. Қ.А.Ахметов, Б.Д.Шарипова, Г.К.Ордабаева, А.А.Тенгаева «Информатика», Алматы, 2007ж.
12. «Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша электронды оқулық» Ұлттық ақпараттандыру орталығы, 2007ж.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Таңдаулыға:   
Электронды окулык жасау
1 Электронды оқулық туралы түсінік
Электронды оқулық деген не және оның кәдімгі оқулықтан қандай айырмашылығы бар? Көбіне электронды оқулықтың құрамына білім беретін, тексеретін, моделдейтін және басқа бағдарламалар кіреді, ПЭВМ дисктерінде, оқу пәндерінің негізгі мазмұны көрсетіледі. Электронды оқулық көбінесе кәдімгі оқулықты толықтырады, әсіресе мынадай жағдайларда тиімді:
* Кері байланысты тез қамтамасыз етеді;
* Керекті информацияны тез табуға көмектеседі, ал кәдімгі оқулықта бұл қиын;
* Уақытты үнемдейді;
* Қысқа мәтінмен қатар көрсетеді, әңгімелейді, моделдейді және т. б. (осы жерде мультимедия-технологиясының мүмкіндіктері мен артықшылығы байқалады) жеке адамды белгілі бір бөлім бойынша білімін тексеруге мүмкіндік жасайды.
Электронды оқулықтың 3 негізгі жұмыс тәртібін көрсетуге болады:
* тексерусіз оқу;
* тексерумен оқу, әр тақырыптың (параграфтың) соңында оқушыға бірнеше сұрақтар қойылады, бұл сұрақтар материалдың игерілу деңгейін анықтайды;
* тестілеу арқылы бақылау.
Оқулықтың электронды варианты бақылау құралдарын да қамтиды, себебі, білімді бақылау оқытудың негізгі проблемаларының бірі. Отандық оқыту жүйесінде көп уақыт білім тексеру, ережеге сәйкес, ауызша формада өтті. Қазіргі кезеңде тестілеудің түрлі әдістері қолданылуды. Көп адамдар, әрине, бұл көзқарасты, олардың ойынша, тестілер қажетті дағдыларды, мысалы, анализ жасау, салыстыру және т. б. қалыптастырмайды. Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану оқудың тиімділігін көтереді, сонымен қатар, оқушының бірден-бір өз бетімен жұмыс істеу құралы болып табылады.Белгілі бір пәнді игеру үшін, теорияны ғана емес, практикалық дағдыларды, яғни тапсырманы орындау практикалық дағдыларды жинақтау керек екендігі белгілі. Бұл үшін оқытылып жатқан процестер мен құбылыстардың математикалық моделдерін құрып үйрену керек, шешімнің алгоритмін жобалап және бағдарлама түрінде жүзеге асыру керек. Бұл мақсатқа жету үшін электронды оқулық құрамына модельдік бағдарламалардың сериясы енгізілді, бұл моделді бағдарламалар структуралардың графикалық иллюстрациясын және алгоритмдердің жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл оқушылардың түсіну деңгейін көтеріп қана қоймай студанттің ойлау және сезу қызметін дамытуға септігін тигізеді

1.2 Қазіргі таңдағы электронды оқулықтың рөлі

Қазіргі заманда электрондық оқулықтар өте үлкен сұранысқа сай және соған байланысты, мұғалімдер мен оқушылардың да ақпаратты оқу кезінде қабылдау мүмкіншілігі жоғары болады.Қазіргі кезеңде мамандарды кәсіптік дайындаудың мәніне көп көңіл бөлінуде. Жаңа қоғам құру, әлемдік білім беру кеңістігіне ену үрдісі ұлттық білім беру жүйесін қайта құру міндетін алға қойып отыр Зерттеу пәні. Білім беру жүйесінің міндеті - ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру, дамыту және кәсіби шыңдау бағытында білім беру үшін жағдайлар жасау. Ол үшін мамандарды даярлау сапалы, жүйелі, жоспарлы болуы керек. Оларды ойлаудың жаңа типімен қаруландыру, оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің жаңа технологияларын меңгерген мамандар қажет.Зерттеу тәжірибесі. Дидактикалық, салыстырмалық, аналитикалық, логикалық, құрылымдық жүйелік, функционалдық жүйелік, жалпылау әдістемесі Жаңалығы. Әр саладағы ғылым мен іс тәжірибеде болашақ мұғалімдерді кәсіптік даярлау мәселесі барлық уақытта негізгі орын алады. Осы бағытта оқыту үрдісін ақпараттық технологиямен қамтамасыз ету жағдайларының өзгеруі оқулықтардың дамуының жаңа кезеңі электронды оқулықтардың пайда болуына алып келеді. Дипломдық жобаның тәжірибелік қоры болып электронды оқулықтар туралы жалпы түсінік, электронды оқулықтарға қойылатын жалпы талаптар, мультимедиалық оқыту жүйелерін әзірлеу және материалдарды беру қағидалары, электронды оқулықтарды жасаудың құралдары. Дипломдық жұмыстың құрылымы. Дипломдық жоба кіріспеден, 3 тараудан, қорытындыдан, қолданған әдебиеттер тізімі мен қосымшадан тұрады. Бірінші және екінші бөлімінде электронды оқулықтар туралы жалпы түсініктер, электронды оқулықтарға қойылатын жалпы түсініктер, электронды оқулықтың құрылымдық ұйымы және жұмыс режимдері талдаудан өткізілген.

1.3 Әмбебап электронды оқулықты жасаудың негіздемесі
Электронды оқулықты жасау төрт сатыдан тұрады:
- Негізгі жобалау. Бұл сатыда электронды оқулықтың негіздемесі қалыптасады, оның негізгі фуцнкциялары анықталады, мазмұнды бағыты мен архитектурасы құрастырылады, дидактикалық және программалы-техникалық шешімдер қабылданады;
- Бөлшектеп жобалау. Саты қолданушы интерфейсін және ақпараттық базаның құрылымын құрумен, ақпараттық компоненттердің шаблондарын жасаумен байланысты. Қажетті жағдайда электронды оқулықтардың прототипі мен алгоритмін құру да қолға алынады;
- Жүзеге асыру. Саты электронды оқулықтың программалық жабдықтауын программалық жүзеге асыруды қарастырады;
- Өнімді тарлымға дайындау. Бұл сатыда құрылған электронды оқулық коммерциялық интеллектуалды өнім ретінде рәсімделеді.
Электрондық оқулықты қолдану саласы өте кең: электрондық - оқыту жүйесі қашықтан оқыту үшін, өздігімен ізденіс барысында, жалпы білімге деген талпыныс бар оқушыларға өте тиімді. Қазіргі заман талабына сай мүмкіндігін көп дербес компьютерлерді өңдей отырып, тарау бойынша оқушылардың дағдыларды қалыптастыру, білім бақылау жұмыстарын бағалауға мүмкіндік береді. Осы арқылы компьютерлік технологияның дамуының тереңдетілуі білім сапасын жоғарылата отырып, мұғалімнің жұмысын жеңілдете түседі.

2 Macromedia Flash MX жүйесімен танысу
Macromedia Flash MX 2004 және Macromedia Flash Professional 2004 көптеген қызықты интерактивті мультимедиялық презентацияларды дайындауға мүмкіндігі көп.Flash те векторлық графикамен және анимациялар мен жұмыс істеуге болады.Әдетте бұл программамен манипулятор, растрлі графика , видеоматериялдарды монтаждауға және дыбыс монипулятор файылдарымен жұмыс істеуге болады. Flash-тің көмегімен графикаларды безендіруге көптеген видео презентацияларды соның ішінде Электронды комерциядан бастап видео айындар мен мультфильмдер жасауға болады.
Жұмысты бастамас бұрын Flash программасын Пуск= Программы = Macromedia= Macromedia Flash MX командасы арқылы қосамыз.
Macromedia Flash MX 2004 және Macromedia Flash Professional 2004 - бұл бір программаның екі түрлі версиясы. Flash - те анимация ,эффекті ,векторлық графика ,интерактивті мысалдар, программалар ,Web - сайтттагы презентацияларды жасауға болады. Flash-те істеген жұмыстарды FLA форматта сақтайды. FLA форматында керекті ресурстарды , видеоматериалдарды дыбыстар мен кодтар сақтайды. Flash MX Интернетті қолданатын барлық адамдарға танымал. Көптеген қолданушылар Flash - ті үйренуді асыға күтті. Өйткені Flash - тің мүмкіндіктері бүкіл әлемге әйгілі еді. Macromedia Flash пен көруге болатын көптеген сұлулықты , тыңдай алатын дыбыстарды істейалатын мүмкіндігі көп. Macromedia Flash - те жұмыс істеудің 5-мүмкіндігі.
* Macromedia Flash MX туралы түсінік және оның мүмкіндіктері мен принциптері. Macromedia Flash MX стандартты функциялары.
* Macromedia Flash MX - тегі ActionScript тілі және мультимедиялық файылдар туралы түсінік.
* Үшінші главада - анимацияның мүмкіндігі, анимацияны құру, қабаттар мен фондық эффектілер.
* Төртінші главада электрондық оқулықтар туралы түсінік.Электронды оқулықты құру, дистанционды оқыту олармен жұмысістеу бағыттары.
* Macromedia Flash MX арқылы жасалатын мультимедиялық фильмдер.

1. Macromedia Flash MX принциптері
Flash - те проект жасағанда және оны басқа программалармен салыстыра отырып графикалық суреттерде Web - дизайнда олардан мүмкіндігі көп екендігін байқауға болады.
* Элементтерді қолдануда бірнеше рет қайталануы.
* Кадырларды өзгерту үшін біріктіргенді. (motion tweens), командалары кадырлардың қайталануын автоматты турде санауын көрсетеді.
* Кадырлардың трансформациямен бірігуі. (shape tweens), командалары кадрлардың трасформациямен автоматты турде бірігіп, проектінің жылдамдығын көрсетеді.
* Қарандаш құралымен сызылған сызық қаламсапқа қарағанда аз көлемді ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Интернет технологиялары пәнінен электронды оқулық жасау
Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау
Автоматты басқару теориясы пәнінен электронды оқулық жасау
Автоматты жүйелерді жобалау пәнінен электронды оқулық жасау
Электронды оқулық жасау технологиялары. Кәсіптік шетел тілі пәні бойынша электрондық оқулық жасау және оны қолдану әдістері
Электронды оқулықты пайдалану. Электронды оқулық құрудың жолдары
Мультимедиялық оқулық жасау негіздері
Электронды оқулықтарды жасау
Электронды оқулықты пайдалану. Электронды оқулық құрудың жолдары туралы
Sigil программасында Адам анатомиясынан электронды оқулық құрастыру
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь