Резеңке кәсіпорнында еңбек қорғау шаралары

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕРМЕН БЕЛГІЛЕР
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 «РЕЗЕҢКЕ.ТЕХНИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАР» ЖШС . гі ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1. Кәсіпорын туралы жалпы мәлімет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Кәсіпорын орналасқан жердің физико.географиялық сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1.3. Кәсіпорын орналасқан жердің климаттық сипаттамалары ... ... ... ... ...

2. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1. Кәсіпорынның еңбек қорғау ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Еңбек қорғаудың құқықтық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3. Жұмысшыларды кәсіпорынның қауіпті және зиянды факторларынан қорғауға арналған жеке қорғану құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3. КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЗИЯНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ҚАУІПТІЛІКТЕРІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1. Кәсіпорындағы өндіріс технологиясың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Технологиялық процесс кезінде бөлінетін зиянды заттар ... ... ... ... ...
3.3. Әктас өндіру кезінде бөлінетін зияндылықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.4. Ағаш өңдеу цехының зияндылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4.КӘСІПОРЫНДА ЗИЯНДЫЛЫҚТАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ ІС.ШАРАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1. Өндірістік ортаны желдету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2. Жұмыс орнын жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3. Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.1. Ток өткізгіш сымды нольдік сыммен қосу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4. Өрт қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4.1. Өртке қарсы сумен қамту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

5. КӘСІПОРЫНДА ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ..
5.1. Кәсіпорынның қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДИБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
25 сәуірді Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні деп жариялау – халықаралық еңбек ұйымының ең маңызды акцияларының бірі.
Бұл - әлемнің көптеген елдерінде өндірісте зардап шеккен еңбекшілер еске алынатын күн, оны атап өткізу аясында құқықтық, әлеуметтік - экономикалық, ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, оңалту және еңбекті қорғауға бағытталған өзге де іс-шаралар кеңінен насихатталады.
Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтеріне қарағанда, әлемде жыл сайын миллиондаған адамның өмірін қиятын 207 миллионға жуық жазатайым оқиға мен 160 миллион кәсіби ауру тіркеледі. Жайсыз еңбек жағдайлары, өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулар көптеген жұмыскерлер мен олардың отбасы мүшелеріне ауыртпалығын түсіреді, сондай-ақ олардың салдарынан әлем экономикасы жылына жалпы ішкі өнімнің төрт пайызынан айырылып отырады.
Өкінішке қарай, мұндай шығындарға біздің ел де тап болып отыр. Қазіргі уақытта, республикада зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында 1 миллионнан астам жұмыскер еңбек етеді. Жыл сайын еліміздің ұйымдары мен кәсіпорындарында үш мыңнан астам жазатайым оқиға орын алып отырады, олардың үш жүзінен артығы адамдардың қаза болуына әкеліп соғады.
Мұндай жағдай, ең алдымен, жұмыс берушілердің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелеріне қажетті көңіл аудармайтынынан, жұмыс берушілердің және жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі нормалары мен ережелерінің сақталуына деген жауапкершілігінің төмендігінен, өндірістік процестің техникалық ахуалынан туындайды.
Қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайлары көп ретте техникалық тұрғыдан алға басылушылықтың арқасында, өндірістегі техника мен технологияның жетілдірілуі арқасында қамтамасыз етіледі.
Алайда еңбек инспекциясы жүргізетін тексерістер еліміздің көптеген кәсіпорындарында қолданылатын мәшинелердің, құрал-жабдықтың, тетіктердің және еңбек құралдарының техникалық күйі стандарттардың, нормалардың талаптарына және оларды пайдалану ережелеріне сай келмейді. Шектес тыс тозған негізгі өндірістік қорлар мен шектеулі инвестициялық мүмкіндіктер жағдайында техногенді факторлардың қоршаған орта мен халыққа тигізетін зиянды әсері күннен-күнге ұлғайып келеді.
Бұл тұрғыда аса үлкен алаңдаушылықты тау-кен металлургиясы саласының кәсіпорындары туғызады, себебі, мұндағы негізгі қорлардың 40 пайызға жуығы тозған. Өндірістік жарақаттанудың, әсіресе жұмыскерлердің өліміне әкеліп соқтыратын жазатайым оқиғалардың ең жоғары деңгейі құрылыс саласында тіркеліп отыр. Биікте орындалатын және жер қазумен, көтергіш тетіктерді пайдаланумен байланысты жұмыстар жұмыскерлердің қауіпсіздігіне үлкен қатер төндіреді.
1. Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі: Оқулық./Қ.Т.Жантасов, Е.Н. Кочеров, А.С. Наукенова, М.Қ.Жантасов. – Алматы, 2012. – 512 бет.
2. Еңбекті қорғау және өмір-тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету курсы: Студенттерге арналған оқу құралы/ А.А.Демеген, К.М.Мусаев, Ж.К.Мусаева, Ж.К.Алтыбаева. Ақтау, 2011.-179 б.
3. Охрана труда в химической промышленности / Г. В. Макаров, А. Я. Васин, Л. К. Маринина, П. И Софинский, В. А. Старобинский, Н. И. Торопов. — М., Химия. 1989. 496 с.; ил
4. Шкрабак В. С., Казлаускас Г. К. Охрана труда. —М.: Агропромиздат, 1989.— 480 е.: ил.— (Учебники и учеб. пособии для студентов высш. учеб. заведений).
5. Денисенко Г. Ф. Охрана труда: Учеб. пособие для инж.-экг. спец. вузов,- М.: Высш. шк., 1985.- 319 с.
6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов/С.В. Белов, А,В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп. - М: Высш. шк., 1999. - 448 с.: ил.
7. В.Л. Меклер, П.А. Овчинников. Промышленная вентиляция и
кондинционирование воздуха. - М: Сгройиздат, 1978,311с.
8. В.П. Титов, Э.В. Сазонков, Ю.С. Краснов, В.И. Новожилов. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий. - М: Стройиздат, 1985, 206с.
9. Чепель В. М., Шур И. А. Сжигание газов в топках котлов и печей и обслуживание газового хозяйства предприятий. - 7-е изд., перераб. и доп. - Л.: Недра, 1980. - 591 с.
10. Райтман М. Л. Противопожарное нормирование в строительстве. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1985. - 350 с.
11. Информационно-методический сборник материалов по ЧС и ГО. Выпуск № 2 (18), 2004), выпуск № 1 (17), 2004), выпуск № 4 (16), 2003)
12. Пожарная безопасность. - М.: НИИ охраны труда (НИИОТ), - 2003. № 2 - 5; 2-4. № 4 - 7.
13. Повзик Я. С. и др. пожарная тактика: Учеб, для пожарно-техн. училищ / Я. С. Повзик, П. П. Клюс, А. М. Матвейкин - М.: Стройиздат. 1990. -319 с..: ил,
14. Противопожарное водоснабжение. Учеб. для пожарно-техн. училищ / А. А. Качалов, Ю. П. Воротынцев, А.В. Власов.-М.:Стройиздат, 1985 -228 с.: ил.
15. Гайдуков Н. С. Пожарная безопасность промышленных зданий, Киев, "Будевельник". 1972. - 238 с.: ил.
16. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. Справ, изд. / А. Н. Баратов, Е. Н. Иванов, А. Л. Корольченко и др.; под общ. ред. А. Н.Баратова. - М.: Химия, 1987. - 272 с.
17. И.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. Теплотехника. теплогазоснабжение и вентиляция. - М: Стройиздат, 1991,479с.
        
        ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕРМЕН БЕЛГІЛЕР
ЖШС
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
РТБ
Резеңке-техникалық бұйымдар
МКҚ
МЕСТ
мемлекеттік стандарт
ҚНжЕ
құрылыс ... және ... ... ... ... нормалары
ШРЕК
шекті рұқсат етілген концентрация
ПӘК
пайдалы әсер коэффиценті
ТЖК
табиғи жарықтандырудың коэффиценті
ҚО
қоршаған орта
ШМТ
шекті мүмкін тастамалар
СК
синтетикалық каучук
сағ
сағат, уақыт
м ... ... ...
милиметр, ұзындық
с
секунд, уақыт
г
грамм, салмақ
т
тонна, салмақ
Па
Паскаль, қысым
Дж
Джоуль, жылу мөлшері
Гц
Герц, шу жиілігі
кВт
киловат, тоқ қуаты
лм
Люмен, ... ... ... жарықтылық
ом
Ом, кедергі
А
Ампер, тоқ күші
В
Вольт, тоқ кернеуі
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
МЕСТ 12.1.005-88

МЕСТ 12.4.011-89

КНжЕ 23.05.95

ҚНжЕ 2.04.05 - ... ҚР 2.02-01 ... ... 12.1.004-91

МСТ 12.1.013-88

МСТ 12.1.046-85

МСТ 12.1.046-95

МСТ 12.4.051-87

МАЗМҰНЫ
бет ... ... ... ... ЖШС - гі ... ... ... Кәсіпорын туралы жалпы мәлімет..........................................................
1.2. Кәсіпорын орналасқан жердің физико-географиялық сипаттамалары..................................................................................................1.3. Кәсіпорын орналасқан жердің ... ... ... ... ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЖАҒДАЙЫ.....................................................................................................
2.1. Кәсіпорынның еңбек қорғау ... ... ... ... негіздері.....................................................
2.3. Жұмысшыларды кәсіпорынның қауіпті және зиянды факторларынан қорғауға арналған жеке қорғану құралдары.........................................................
3. КәсіпорынДАҒЫ ЗИЯНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ... ... ... ... ... ... Технологиялық процесс кезінде бөлінетін зиянды заттар....................
3.3. Әктас өндіру кезінде бөлінетін зияндылықтар.................................................
3.4. Ағаш өңдеу цехының зияндылықтары...............................................................
4.КӘСІПОРЫНДА ЗИЯНДЫЛЫҚТАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ ... ... ... ... ... орнын жарықтандыру.................................................................
4.3. Электр қауіпсіздігі....................................................................................
4.3.1. Ток өткізгіш сымды нольдік сыммен қосу..........................................
4.4. Өрт қауіпсіздік шаралары........................................................................
4.4.1. Өртке қарсы сумен қамту......................................................................
5. КӘСІПОРЫНДА ҚОРШАҒАН ... ... ... ... ... ... әсерін бағалау....................
ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДИБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................
6
8
8
10
11
14
14
16
18
22
22
25
28
29
30
30
34
38
41
44
47
51
51
59
61
КІРІСПЕ
25 сәуірді Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні деп жариялау - халықаралық еңбек ұйымының ең ... ... ... ... - ... ... ... өндірісте зардап шеккен еңбекшілер еске алынатын күн, оны атап өткізу аясында ... ... - ... ... санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, оңалту және еңбекті қорғауға бағытталған өзге де ... ... ... ... ... ... мәліметтеріне қарағанда, әлемде жыл сайын миллиондаған адамның өмірін қиятын 207 ... жуық ... ... мен 160 миллион кәсіби ауру тіркеледі. Жайсыз еңбек жағдайлары, өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулар ... ... мен ... ... ... ... ... сондай-ақ олардың салдарынан әлем экономикасы жылына жалпы ішкі өнімнің төрт пайызынан айырылып ... ... ... ... ... ... ел де тап болып отыр. Қазіргі уақытта, республикада зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында 1 миллионнан астам жұмыскер еңбек ... Жыл ... ... ... мен ... үш мыңнан астам жазатайым оқиға орын алып отырады, олардың үш жүзінен артығы ... қаза ... ... соғады.
Мұндай жағдай, ең алдымен, жұмыс берушілердің еңбек ... мен ... ... мәселелеріне қажетті көңіл аудармайтынынан, жұмыс берушілердің және ... ... ... ... мен ... сақталуына деген жауапкершілігінің төмендігінен, өндірістік процестің техникалық ахуалынан туындайды.
Қауіпсіз және салауатты еңбек ... көп ... ... ... алға ... ... ... техника мен технологияның жетілдірілуі арқасында қамтамасыз етіледі.
Алайда еңбек инспекциясы ... ... ... көптеген кәсіпорындарында қолданылатын мәшинелердің, құрал-жабдықтың, тетіктердің және еңбек құралдарының техникалық күйі стандарттардың, нормалардың талаптарына және оларды пайдалану ережелеріне сай келмейді. ... тыс ... ... ... ... мен ... инвестициялық мүмкіндіктер жағдайында техногенді факторлардың қоршаған орта мен ... ... ... ... ... ... келеді.
Бұл тұрғыда аса үлкен алаңдаушылықты тау-кен металлургиясы саласының кәсіпорындары туғызады, себебі, мұндағы негізгі қорлардың 40 пайызға жуығы ... ... ... ... ... өліміне әкеліп соқтыратын жазатайым оқиғалардың ең жоғары деңгейі құрылыс саласында тіркеліп отыр. Биікте орындалатын және жер ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігіне үлкен қатер төндіреді.Көптеген жағдайларда обьектілерде қажетті қауіпсіздік шаралары, жеке қорғану құралдары қолданылмайды. ... ... ... қызметі процесіндегі қауіпсіздігін және еңбегін қорғауға бағытталған барлық қажетті шараларды қолдану қажет.
Ағымдағы жылы талқылауды және практикалық шараларды қолдануды қажет ... ... ... ... ... ... мәдениетін қалыптастыру, өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу, авиациялық және автомобильдік көлік кәсіпорындарындағы еңбекті ... ... ... ... ... мәдениетіне барлық деңгейлерде трипартизм қағидаттары негізінде жұмыскерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларына деген құқықтарын қамтамасыз ету кіреді. Трипартизм қағидаты нақты белгіленген ... ... және ... ... ... ... жұмыс берушілердің және жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету процесіне белсенді қатысуын, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... Жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында еңбекті қорғау мәдениетін қалыптастыру және дамыту шаралары қауіп және қатер мен олардың алды қалай алынуы және ... ... ... ... ... ... болу және түсіну деңгейін арттыруға барлық қолда бар кұралдардың ... ... ... ... ... мен ... ... негізгі қағидалары 2007 жылғы шілдеде күшіне енген Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде келтірілген.
Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі ұйымдастырушының, құқықтың, санитарлық, ... ... ... болып табылады.
Төтенше жағдайларда жүргізілетін жұмыс шаралары алдын-ала ... Ол ... ... ... ... ... құтқару және кезек күттірмейтін қалпына келтіру жұмыстар шараларын дайындаумен тығыз байланысты. Себебі адмның қатысуынсыз төтенше жағдайларда ... ... оның ... жою ... ... заманғы өндірістік кәсіпорындар ғимараттардан, имараттардан тұрады. Ол ... ... ... Технологиялық жабдықтар, инженерлік және коммуналдық, энергетикалық коммуникациялар көлік, байланыс және басқару жүйелері орналасады. Әрбір өндіріс ... ... ... ... сипаты болады. Дегенмен ортақ сипаттамалары көптен кездеседі: ғимараттардың бірыңғай бөліктерге, инженерлік, ... және ... ... ... Осы ортақ сипаттарына сүйене отырып оларды төтенше ... ... ... ... ... ... ішінде негізгілерінің бірі еңбек жағдайын жақсарту нәтижесінде, еңбек қауіпсіздігін арттыру.
Еңбек жағдайының жақсаруы мен ... ... ... ... өндірістік жарақаттану мен кәсіби кеселденуді төмендетіп, еңбек өнімділігі мен өндіретін өнім ... ... ... ... ЖШС - гі ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ... ... ... ... мәлімет
Кәсіпорынның толық атауы: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Резеңке - техникалық бұйымдар" зауыты. ... 2004 жылы 23 ... ... ... ... Бас ... ... Талғат Рахманқулович мырза. Кәсіпорын Тараз қаласы, Асқаров ... №160 ... ... телефондары +7 (726)2 42-60-17, +7 (726)242-59-84, факс: +7 (726)2 42-60-17.
ЖШС зауытының өндіріс алаңшасы әкімшілік жағдай бойынша ... ... ... және ... ... ... ... Климаттық жағдайы бойынша өндірістік аудан ІІІ В климаттық санатқа жатады. ... күрт ... ... ... ... ... коэфиценті 200. Желдің орташа жылдамдығы - 6м/с. Жер ... ... ... ... 8 ... ... қалыптасқан (қолданыстағы) нысан болып табылады (Сурет 1.1.).
Тұрғын үйлер өндіріс ... 50-100 метр ... ... ... ... қызметі - резина-техникалық бұйымдар және әктас өнімдерін шығару бойынша жұмысты жүзеге асырады. Резина-техникалық бұйымдарын өндіру қуаты жылына 100 ... әкті ... 100 ... ... №2 санитарлық-эпидемиялогиялық қортындысына және 08.07.2010 жылғы №334 СанНжЕ 1 ... 23 ... 92 ... сәйкес нысан ІІІ сыныпқа жатады. Санитарлық-қорғау аумағы - 300 ... яғни ... ... бойынша нысан ІІ санатқа жатады.
Нысанның өндіріс алаңшасында ... ... ... ... ... ағаш өңдеу цехы, әк өндіру учаскесі, жөндеу шеберханасы орналасқан.
Өндірістік алаңшаның жалпы аумағы 45200 шаршы метрді (ш.м.) құрайды, соның ішінде 4002,5 ш.м. ... ... 300 ш.м. ... ... 200 ш.м. ... ... ... алаңында он негізгі нысан орналасқан, оның ішінде 5 пайдаланылмайды. ... ... ... ... ... ауданы 80 м2
2. Негізігі өндірістік цех, ауданы 3600 м2
3. Ағаш өңдеу цехы, ... 75 м2
4. ... ... ... ... ... 72 м2
5. Жөндеу шеберханасы, ауданы 175,5м2 құрайды.
Өндірістік цехтардың ... ... ... ... ... бір ... өндірістік типте.
Қазандық бөлмесінде Е1-0,9Г3 қазандығы орналасқан, ол қатты отынмен жұмыс істейді (көмірмен). Күл қоймасы қазандық ... ... ... ... ... ... ... ішінде:
* зауыт басқармасы
* еріту бөлім
* пресстеу бөлімі
* көмір қойомасы
Ағаш өңдейтін цехтың ішінде ағаш өңдейтін станоктар орналасқан:
* циркулярлы ара - 1 ... ... ... - 2 ... ағаш ... ... - 1 дана
Әк тас өндіру алаңында әктас қоймасы және әк күйдіретін екі пеш орналасқан.
Жөндеу шеберханасында механикалық металл ... ... ... ... станогы - 1 дана
* ұштағыш станок - 1 ... ... ... - 1 ... және ... дәнекерлеу жұмыстары навес астында жасалады. Өндірістік нысанды жылыту электр қыздырғыш приборлардың көмегімен жүзеге асады. Қазақндық тек резина қоспаларды ... үшін ғана ... ... ... ... ... 500 ... аспайды.
Ауа ортасына теріс ықпал ететін негізгі ластаушы көздер көмірмен істейтін қазандық, көмір және күл қоймасы, резина ... ... ағаш және ... ... әк ... электр және газбен дәнекерлеу жұмыстары болып табылады.
Барлығы 14 шығарынды көзі ауа ортасына жылына 2,813 тонна ... 16 ... ... ... ... ... ... 1.1. Шығарынды көздерінен атмосфераға бөлінетін негізгі зиянды заттардың тізімі.

Зиянды ... ... ... ... оксиді
0,0047
0,02379
3
Күкірт диоксиді
0,140108
0,252388
4
Көміртек оксиді
0,441898
1,305572
5
Фторлы газтектес қосындылар
0,000222
0,00012
6
Изопрен
0,000628
0,000904
7
Техникалық диэтинилбензол
0,000394
0,000142
8
Дибутилфталат
0,001466
0,003426
9
С12-19 алкандар
0,007986
0,02875
1
2
3
4
Жалпы газтектес және сұйық ... ... және оның ...
0,015444
0,027
13
Салынды заттар
0,000846
0,00934
14
Бейорганикалық шаң:70-20% SiO2
1,1520087
0,86989682
15
Темір шаңы
0,0026
0,002808
16
Ағаш шаңы
0,04878
0,130896
Жалпы қатты заттар
1,2257897
1,04324082
Нысан бойынша барлығы
1,861844
2,813013
Ағаш шаңының ауа ортасына бөлінуін азайту мақсатында №0005 шығарынды көзінде ПӘК 98%-ға тең 3 ... және ... ... орнатылған.
Өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық мақсаттарға қолданылатын су МКҚ-мен келісім-шарт негізінде, жылына 18,6 мың текше метр көлемде су алынады, соның ішінде 1,073 мың ... метр су ... ... сулар жылына 1,826 мың текше метр көлемде, келісім-шарт негізінде МКҚ- мен шығарылады.
Қатты қалдықтар жылына 15,826 тонна көлемде ... ... ... ... ... ... - 1,75 ... күлі - 10,575 тонна;
-металолом - 1,0 тонна;
-ағаш қалдықтары - 2,5 тонна.
Қатты қалдықтар ... ... ... ... ... ... арнайы металл қабылдау орындарына өткізіледі.Өндіріс жұмыстары жабық ғимараттарда жүргізілуіне байланысты физикалық ... ... ... ... ... ... ... жердің физико-географиялық сипаттамалары
Сипатталынатын өндіріс горизонты біртегіс және жоғарғы жағы - ... ... ... ... ... ... ... топырақты - өсімдікті қабат:
* гумус құрамы - 12 %
* ұсақ тас және ірі құм - 8 %
* ... ... - 29 %
* ... ... - 51 %
* ... бөлігі - 12 %
* ... - ... ... ұсақ тас және ірі құм - 11 ден 15% - ке ... құм - 45 %
* ... ... - 35,2 %
* ... бөлігі - 8 %
* ұсақ ... ... ... саз ... тастақты , фосфор ұсақтары, кокс ұсақтары, құмайт - саздақты топырақ, металл ... ... ... ... бар ұсақ ... ... және ірі ... топырақ.
Аумақ тереңдігі :
* топырақты - өсімдікті қабаты - 0,1 - 0,25 ... ... - ... ... - 0,5 - 1,5 ... ұсақ жұмыр тасты топырақ қабаты - 30 - 70 ... ... ... қабаты - 0,2 - 0,5 ... ... - 0,075 - 0,1 м[3] / ... 1 м[2] ... ... асты ... фильтрациясының жылдамдығы және бағыты:
Солтүстік - батысқа бағытталған Аса ... елді - ... ... ... - V=0,4 ... немесе 144 м/жылына
1.3. Кәсіпорын орналасқан жердің климаттық сипаттамалары
Кәсіпорынның өндіріс алаңы орналасқан аумақ климаты келесі мәліметтермен ... ... күрт ... ... құрғақ, атмосфера стратификациясына тәуелді коэффициенті А 200; ... ... III В ... ... Ең ... ... ... жылдық жылдамдығы - 8,3м/с. Желдің басым ... ... : ... - ... - ... ... - солтүстік. Ауаның орташа салыстырмалы ылғалдылығы: қаңтарда - 67%, ... - 31%. ... ... жылдық мөлшері - 324-354 мм.
Желдің орташа ... ... ... - 2,73 м/с, шілде айында - 3,39 м/с ... ... ... ... ... орташа жылдамдығы және қайталануы (көрсеткіште желдің қайталануы % түрінде берілген, ал ... ... ... ... ... м/с ... ... 2-ші кестеде келтірілген
Кесте 1.2. Желдің румба бойынша орташа жылдамдығы.
С
СШ
Ш
ОШ
О
ОБ
Б
С
ШТИЛЬ
18/3,8
10/4,6
6/3,2
25/3,6
8/3,8
10/3,9
9/5,2
14/3,9
20%
Ауаның есептік температурасы ең суық ... - 5оС, ең cуық ... - 23оС ... Ауа температурасының тәуліктік амплитудасы қыркүйекте - 15,1оС, қарашада - 8,9оС. Жылыту кезеңінің орташа ... - 7,1оС ... ... ... ұзақтығы 167 тәулік.
Тұрақты қар қабаты желтоқсанның алғашқы онкүндігінде қалыптасады және 90 күн барысында ұсталады. Қыс мезгілінде қар ... ... ... ... ... ... тәртіптің тұрақсыздығы. Қыс мезгілінде ауаның температурасының күрт ... ... ... ... алып ... ... орташа температурасы cуық айларда -5оС, ыстық кездерде 31,9оС құрайды.
Жылдық жауын-шашын көлемі - 320 мм құрайды.
Кесте 1.3. Айлық және жылдық ... - ... ... ...
7 ... 1.4. ... күндердің орташа саны
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
жыл
9
7
6
1
0,4
0,1
-
0,1
0,1
1
5
8
38
Сурет 1.1. Нысан орналасқан жердің сызбасы
2. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ұйымдастыру
Адам өндірістік бөлмедегі еңбек үдерісі кезінде белгілі бір метеорологиялық жағдайдың, яғни климатының ықпалында ... Ауа ... ... ... көрсеткіштеріне температура (t,°С), салыстырмалы ылғалдылық (φ, %), ауа қозғалысының жылдамдығы (V, м/с) жатады.
Нормативтік құжатгарға микроклиматтың мүмкін жіберілетін және ... ... ... ... ... көрсеткіштері - адамға ұзақ және жүйелі түрде әсер еткенде, термореттеу механизмдеріне ауыртпалық түсірмей, организмнің қалыпты функциоиалдық және ... ... ... ... ететін сандық көрсеткіштер үйлесімі. Ол жылулық жан-жақты жақсартылған жағдай мен жоғары жұмысқа деген қабілеттілікті қамтамасыз етеді.
Микроклиматтың жіберілуі ... ... ... ұзақ және ... ... әсер ... өтпелі және жылдам қалыпына келетін организмнің қалыпты функционалдық және жылулық күйін өзгертуі мүмкін сандық көрсеткіштердің үйлесімі. Бұл жағдайда адам ... ... ... ... ... бойлап, жұмыс қабілеттілігі төмендейді. Микроклиматтың көрсеткіштерінің шамалары 2-кестеде келтірілген.
Өндірістік бөлмелерде талап етілетін микроклиматтың көрсеткіштерін жасау үшін желдету, ауаны баптау, ... ... ... ... ... ... өте ... 734-1267 гПа (550-950 мм сынап бағанында) қысым шектерінде жүреді. Адам денсаулығына қысым шамасы емес, ... ... ... қатты әсер етеді (Кесте 2.1.).
Кесте 2.1. МЕСТ 12.1.005-88 сәйкес микроклиматтың көрсеткіштері
Көрсеткіш
Өлшембірлігі
Көрсеткіш шамасы
Тиімді
Мүмкінмәні
Ауа ... ... ... көп ... ... көп ... көп ... ағзасының жылу бөлу шамасы Q, белгілі бір ... ... ... ... дәрежесіне байланысты. Мысалы, тыныштық жағдайында 85 Дж/с, ал ауыр ... ... 500 Дж/с ... ... ... ... процестер қалпында болу үшін, одан белінетін жылу адамды ... ... ... керек. Жылу мөлшері мен қоршаған ортаның салқындату мүмкіндігінің арасындағы сәйкестік ... ... ... ... да, ... ... ... жаурауға немесе ыстықтауға соқтыратын сезімі болмайды.
Адам ағзасындағы жылудың қоршаған ортаға берілуі, киімнің жылу өткізгіштік нәтижесіне Qө, дененің конвекциясына Qк, қоршаған ... ... Qт, тері ... ... булануына Qб байланысты болады. Адам денесінен бөлінетін жылудың мөлшері, ... ... бір ... ... байланысты болады. Мысалға конвекциялық жылу өткізу, қоршаған ортаның ауа ... мен ... ... оның ... ... ... Жылу шығуы киімнің температурасына қарағанда, адамды қоршаған ортасының температурасынан төмен (27-31°С) болады. Егер қоршаған ортаның температурасы ... ... жылу шығу ... ... ... да, температура жоғарылағанда кері болады. Жылудың булануы арқылы таралуы салыстырмалы ылғалдық пен ауаның қозғалу жылдамдығына байланысты. ... ... t - 18°С тең ... қалыпта барлық шығатын жылудың мөлшері Qк-30%, Qт, - 45%, Q6- 20% және демалатын ауаны жылытуға кететін шығын Qа - 5% тең ... ... ... ... ... Q = Qө+Qк+Qт+Qб+Qа жылулық балансын ұстаған кезде қамтамасыз етіледі. Адам ағзасының микроклимат көрсеткіштері өзгерген кезде қалыпты температураны ұстап тұруы ... ... деп ... ауа ... ... болған кезде, қан тамырлары кеңиді де, дене бетіне қан өте көп ... ... ... қоршаған ортаға бөліну жылуы да көбейеді. Мұндай кезде жылудың бөлінуі булану арқылы жүреді де, адам ағзасы өз ылғалдылығынан және өте ... ... ... ... Осыған байланысты ыстық цехтарда жұмыс істейтін жұмысшыларға ... тұз ... су ... ... ауа ... ... ... кезде адам организмнің реакциясы өзгеше болады: қан тамырлары жіңішкеріленіп тері қабатына келетін қанның мөлшері азаяды, конвекция мен ... ... ... ... азаяды. Сол себепті жұмысшыға белгілі бір температура, қалыпты салыстырмалы ылғалдылық пен ауаның қозғалу жылдамдылығы керек.
Адам ағзасының жылу ... ... ... да өз ... ... ... мәнді ылғалдылық (φ >85%) тердің булануының азаюына әкеп соқса, төмен шамалы ылғалдылық (φ >20%) дем алу жолдарының ... ... ... ... ... ... ... жұмысшыларды қоршайтын ортаның ең тиімді ылғалдылық шамасы 40-60% аралығында болуы керек.
Жұмыс ... ауа ... ... да ... ... бірі болып табылады. Ыстық бөлмелердегі ауа ағынының ... ... ... жылу ... ... ... жағдайын реттейді, ал суық мезгілдерде температурының төмендеуі ... ... ... ... ең ... ауа ... 0,2 м/с тең ... қажет. Қысқы уақыттарда ауа жылдамдығы 0,2-0,5 м/с, ал жаз айларында 0,2-1 м/с шамасында болуы керек. Ыстық цехтарда ауа жылдамдығының ... 3,5 м/с ... ... болады.
Ауа жылдамдығы бөлмедегі зиянды заттардың біркелкі таралуына да әсер ... Ауа ... ... ... ... ... ... таратып қонған шаңдарды да қозғалысқа келтіреді. Ауа жылдамдығының шамасы (υ) 0,3-0,5 м/с жоғары болған жағдайларда, ол технологиялық ... ... ... ... ... қорғағыш газдың ішінде дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі жағдайды айтуға болады.
Анық жылумен сипатталатын бөлмелер барлық өндірістік ... ... 1 м3 ... ... анық ... ... 23,2 Дж/(м[3]С) тең.
Анық жылу дегеніміз, жұмыс бөлмесіне жылыту жабдықтарынан, қыздырылған материалдардан, адамдар мен басқа да ... ... ... ... ... температурасына әсер ететін жылулармен анықталады (2.1).
Нақты жылудың артық шамасы бөлменің балансындағы жылудың негізі төмендегі ... ... ... = Σ Qт - Σ Qкет ... ΣQ - ... ... ... жылудың жиынтығы; ... - ... ... барлық жылудың жинағы.
2.2. Еңбек қорғаудың құқықтық негіздері
Көп жағдайда өндірістік процестер жұмысшаларға түрлі залалды және қауіпті факторлармен қабаттаса ... ... ... ... ... ... ... биологиялық және психофизиологиялых болып бөлінеді. Алғашқы үш топ ... ... ... ... ... ... болу көзі ... процестер болып табылады. Өндірістік факторлардың төртінші тобына жұмысшылардың өз еңбек әрекеті - жұмыс салмағы жер ... ... ... ... ... және қауіпті әсері адамның өндірістік құрылғымен, материалдармен және бұйымдармен тікелей ... ... ... ... ... ... және ... ауа арқылы да болуы мүмкін.
Физикалық факторларға мехникалық, термикалық және ... ... өзге ... ... ... ... ... қозғалы-стағы машина және механизм, материалдар дайындалған заттар, бұйымдар арқылы, сонымен қатар, құрылғылардың ... ... ... ... бірге адамға механикалық әсердің себебі жұмысшылардың тепе-теңдік қалпынан ажырап ... ... ... ... ... ... ... құлап кетуі де болуы мүмкін. Егер адам тәніне механикалық әсер интенсивтіліктің бірқатар деңгейінен (күш, жылдамдық) асып кететін болса, сіңір-буынның ... ... ... ісік, шытынау сынды травматикалық жарақаттар болады.
Кеңістіктің аса ыстық не суық темпарутарасы, шуыл, діріл, электр тоғы, ... ... ... ... ... ... ... және т.б. да қауіпті кем залалды факторлар бола алады.
Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыра білу ... ... ... ... орын ... ... ... ол- өндірістік шу болып табылады. Шу адамға кері әсер ететін зиянды өндірістік факторға жатады. Шу дегеніміз күші мен жиілігі әр ... ... ... Ол ... ... ... физикалық және физиологиялық шамалармен сипатталынады:
1. шу жиілігі (f), Гц;
2. дыбыс қысымы (Р), Па;
3. ... күші (I). ... ... ... ... (Lp), ... ... қаттылығы;
6. шудың адамға әсер ету уақыты;
7. Дыбыс күшінің деңгейі (L), Дб;
8. дыбыс толқынының биіктігі және ... ... 20 - 2000Гц ... ... ... ... 2000 ... жоғары дыбыстарды ультрадыбыстар, ал 20 Гц-тен төмен ... онда оны ... ... ... зауытында жұмысшылар ағзасына кері әсер ететін шулар бар. Шу деңгейі ғимарат көлеміне, конструкциясына, элементтер материалына және цехтардағы жабдықтың ... ... ... ... ... ... ... 2.2. ЖШС зауытында өндірістік жарақаттарды төмендету ... рет ... ... уақыты
Орындауға жауапты
1
2
3
4
1
Жөңдеу жұмыстары және арнайы киімдерді тазалау жұмыстары
әрқашан
Жөндеу шеберхана меңгерушісі
1
2
3
4
2
Жұмысшыларға қауіпсіз еңбек әдісін үйретуді ұйымдастыру
әрқашан
Еңбек қорғау инженері
3
Анықтамалық кітаптар және плакаттармен ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету
квартал сайын
Денсаулық пунктінің меңгерушісі
5
Кезектік мед. тексеруді өткізуді ұйымдастыру
әрқашан
Зауыт басшылары
6
Жұмыс орындарын от сөндіру және өрт ... ... ... ... ... ... ... және арнайы киімдермен қамтамасыз ету
әрқашан
Еңбек қорғау бөлім
8
Өзіндік дәнекерлік жұмысқа жіберу үшін аттестациядан өткізу
белгіленген уақытқа дейін
Бас механик
9
Қауіпсіздік және еңбек ... ... ... ... өткізу
әрқашан
Еңбек қорғау инженері
10
Бөлмелерді санитар.өндеуден өткізу, дезинфекциялық құралдармен,сүтпен,емдік-профилактикалық тағаммен қамтамасыз ету
жыл бойына
Цех ... ... ... ... ұйымдастыру
жыл бойына
зауыт басшылыры
2.3. Жұмысшыларды өндірістің қауіпті және зиянды ... ... ... жеке ... ... ... мен ... жағдайларын ескеретін кәсіпорын жұмысын талдау потенциалды қауіпті және зиянды өндірістік факторларды ... ... ... ... береді.
Қауіпті өндірістік фактор- адамға әсер етуі еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айырылуға (өндірістік жарақатқа ... ... ... ... ... әкеп ... мүмкін фактор, ал зиянды өндірістік фактор- әсері адамның сырқаттануына немесе еңбекке қабілеттілігінің төмендеуіне және ... оның ... ... ... ... ... әкеп ... мүмкін өндірістік фактор.
Бұл факторлар өндірістік фактордың деңгейіне байланысты адамға ... әсер ... ... ... ... ... ол ұзақ әсер ... де анықталынады. Қауіпті факторға тән - бұл бірден тез әсер етуі, ал зиянды ... тән- бұл ұзақ әсер етуі ... ... ... ... ... ... адам ағзасына қысқа уақытта әсер етуінің салдарынан ... ... ... Бұл ... ... оқиғалар сияқты тергеледі және есепке алынады. Бұл жарақатқа жататындар; өткір уланулар; жылу соққылары; үсулер; өндірісте найзағайдың әсерінен ... ... ... ... ... адам ... ... бойы әсер етуі қосымша жарақатқа алып келуі мүмкін. Мысалы, кейбір операциялардың нұқыл қайталанып істеуінің нәтижесінен адам тез ... да, ... ... ... ... ... және ... өндірістік факторлар өзінің әсер ету табиғаты бойынша: физикалық, химиялық, биологиялық, психофизиологиялық болып бөлінеді.
Физикалық- ... мен ... ... ... ... ... қозғалатын элементтері, жылжымалы бұйымдар, дайындалынған бұйымдар мен материалдар; жұмыс аймағындағы ауа ... ... ... ... ... ... материалдардың бетеътерінің температурасының жоғарлуы немесе төмендеуі; ауаның ылғалдылығы мен жылдамдылығы; электр тізбегіндегі кернеу деңгейінің қауіптілігі; шу, діріл , ... және ... ... ... ... ... ... немесе кемшілігі, ашықтығының жоғарлылығы, қарама-қарсы түстің төменділігі, тікелей және шағылысқан ... ... ... ... ... ... дайындалынған бұйымдардың беттеріндегі адыр-бұдырлар, қабыршықтар, өткір жиектер; жұмыс орнының еденнен, жерден едәуір ... ... ... және ... ... ... жоғарғылығы; электромагниттік сәулелер, статикалық электр; электр және магнит өрісінің кернеулігінің жағарлылығы; ауаның иондалуының жоғарлылығы немесе төменділігі; ... ... ... ... ... ... жұмыс аймағында барометрлік қысымның жоғарлығы немесе төменділігі.
Химиялық- адам ағзасына зиянды заттар: тыныс алу ... ... ... ас ... ... ... кіреді. Адамның ағзасына жоғарыдағы жолдар арқылы кіріп: жалпыұлылық; адам ... ... ... ... ... және ... тітіркендіргіштік; адам ағзасының реактивтігі тез өзнеретін сенсибилизациялық, аллергиялық; мутагендік (тұқым қуалаудағы өзгерістер); ... ... ... ... ... ауру ... микроорганизмдер (бактерия, вирус, рикетсий,спирохет,грибтер) және олардың тіршіліктерінен шыққан өнім. Микроорганизмдер (өсімдік және жанура тектес).
Психифизиологиялық а) физикалық ауыртпалықтар: статикалық, ... б) ... ... ... ... ... ... ақыл-ойдың шамадан тыс болуы, дүниедегі сыртқы құрылысты, әсерді қабылдайтын және талдайтын көз органын ... тыс ... ... ... ... ... әрекетіне бой алдырғышының шамадан тыс болуы. Жеке ... ... ... алу мүшелерін, көзді, есту мүшелерін, басты, тері жамылғыларын улы заттардан, күшті әсерлі улы заттардың ... ... ... және ... ... шаңдардан, ауру тудырғыш микробтар мен токсиндерден қорғау құралдары болып ... Жеке ... ... сипаты мен арналуына байланысты таңдалады (қорғау дәрежесіне), және де ластанудың түрі мен ластанудың дәрежесіне байланысты.
Жеке қорғану құралдарының келесідей түрлерге ... ... ... жеке қорғану құралдары МЕСТ 12.4.011-89 құжатына сәйкес 11сыныпқа бөлінеді, олар:
1. Арнайы қорғағыш киімдер (пальто, тулуп, ... ... және ... ... қорғау құралдары (қолғап, перчатка және т.с.с.)
3. Аяқты қорғау құралдары ... ... ... ботинок, туфли және т.с.с.)
4. Көзді және бетті қорғайтын құралдар (көзілдірік, бетті қорғайтын ... ... ... ... ... ... дулыға, кепка және т.с.с.)
6. Тыныс алу мүшелерін қорғайтын құралдар (газқағарлар, респираторлар, маска және т.с.с.)
7. Оқшаулағыш костьюмдер (пневмокостьюм, скафандр, акваланг және ... Есту ... ... ... (құлақшын, тығын және т.с.с.)
9. Жоғарыдан құлаудан сақтағыш құралдар (сақтандырғыш белдіктер, трос және т.с.с.)
10. Тері жамылғыларын қорғау құралдары
11. ... ... ... ... ... ... ... құрылыс-монтаждау жұмыстарында және шаруашылық жүргізу жұмыстарында қолданылады, яғни жұмысшыларды өндірістік қауіпті және ... ... ... үшін қолданылады.
Оқшаулағыш костьюмдер. Жұмыс істеу принципі адамды қауіпті және экстрималды қоршаған ортадан оқшаулау болып саналады. ... ... - ... ... ... және т.б. ... ... Өндірістің әр түрлі қауіпті және жағымсыз факторларынан қорғауға арналған арнайы киімдер. ... ... ... және ... ... ... ... және қиындатпайтын, адам организмінің термоалмасуына кедергі келтірмеу керек. Оларға күртешелер, комбинизондар, тулуптар және т.б. ... аяқ ... ... ... ... әр ... жағымсыз жағдайларда адамның аяғын қорғау болып саналады. ... аяқ киім тек қана ... қана ... ... ... және ... болуы керек. Олардың негігі түрлері келесідей бөлінеді: төменгі температурадан қорғайтын, ылғалдан қорғайтын, ... ... ... ... өнімдерінен қорғайтын және т.с.с.
Бетті және көзді қорғайтын құралдар. Оларға әр түрлі типті көзілдіріктер, қалхандар және т.б. ... және ... ... ... және маскалар жатады. Олар ертілген металлдардың тамшыларынан, майда қатты бөлшектерден және т.с.с. қорғайды.
Басты қорғайтын құралдар. Мұндай құралдарға каскалар, шлемдер, ... және т.б. бас ... ... Олар бас ... ... ... күн ... төменгі температурадан және т.с.с. қорғайды.
Есту мүшелерін қорғайтын құралдар. Бұл ... есту ... ауру және ... тудыратын өндірістік жоғарғы және төменгі жиіліктегі шудан қорғайды. Жеке есту мүшелерін қорғайтын құралдарға - ... және ... ... алу ... қорғайтын құралдар. Мұндай құрылғыларға газқағарлар, респираторлар әр түрлі маскалар жатады, және де олар ... және ... ... бөлінеді. Сүзгілі тыныс алу мүшелерін қорғайтын құралдар адам дем алатын ауаны сүзгіден өткізіп тазалайды, олар өндірісте кеңінен қолданылады (респираторлар және ... газ ... ... ... ... ... ... зиянды заттың түрін білу керек және ондағы ауа ... ... 17% кем емес ... ... Ал, ... ... үшін ауаның құрамын білудің қажеті жоқ, ө>>ткені ... ауа ... ... ... ... ... ... жұмысшының қозғалысы шектеледі.
Қолды қорғау құралдары. Қолды механикалық, химиялық, термиялық ... ... үшін ... ... Олар перчаткалар және қолғаптар.
Тері жамылғыларын қорғайтын құралдар. Олар ... ... май, ... ... ... және т.б. ... ... және де кейбір тері ауруларын алдын алу үшін кремдер мен мазьдар ... ... -- ... ... алу мүшелерін шаң мен зиянды заттардан қорғайтын бір кісілік тұмшалағыш; жеке пайдалануға арналған, екі бөліктен: бетжапқыш және сүзгіден ... ... ... ... ... Ауада оттек мөлшері жеткіліксіз болған кезде (16%-дан аз), сондай-ақ зиянды қоспалар көп болғанда оқшаулауыш респиратор (шлангалы не оттекті) ... ... ... ... әрі шағындау болғанымен, ауаның ластану дәрежесі жоғары болған кезде, ол оқшаулауыш ... ... ... болады. Респиратордың радиоактивті тозаңдардан қорғайтын сүзгісі әр түрлі талшықты материалдардан (киіз, мақта, жасанды және синтет. талшықтардан жасалған ... т.б.) ... ... ... ... процесстеріне ШБ-1 маркілі респираторлық таңғыш түрі жиі пайдаланылады. Ол дәкенің қос қабатының арасына салынған сүзгілік мата түрінде болады. Мұндай респиратордың ... ... ... әрі ... өте аз (10 ... болып келеді.
3. КәсіпорынДАҒЫ ЗИЯНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ҚАУІПТІЛІКТЕРІН ТАЛДАУ
3.1. Кәсіпорын технологиялық үрдісті сипаттау
Резинаны алудың негізгі ... шикі ... ... ... Өз ... каучук ештеңеге қолданылмайды. Каучук жоғары молекулалық қосылыстарға жатады. Сыртқы күштің әсерінен оңай деформацияланып одан ... ... ... тез ... Бүл ... былай түсіндіруге болады: каучуктьщ макромолекуласы бүктелген күйде болады да, ... ... ... ... ... ... Резинаны дайындау үшін табиғи және синтетикалық каучуктерді қолданады. Табиғи каучук Бразилияда өсетін деп ... ... ... ... ... Анализ арқылы каучуктьщ көміртек пен сутектен тұратыңдығын, яғни көмірсутегі класына жататынын көрсетеді.
Каучуктың макромалекуласы изопреннің ... ... ... ... ... қүрылысы сызықтық болады, бірақ олар түзу, созылмай, түйіншек тәрізді оралып, бірнеше рет иіліп жатады. Табиғи ... ... ... ... ... және т.б. ... Табиғи каучук негізінен резина алуға қолданылады және де оның ең көп ... ... ... ... ... да тек ... аяқ киім өндірісі мен желім жасауға қолданылады. Синтетикалық каучук (СК). Қолдануына байланысты СК жалпылай міңдет ... және ... ... ... болып бөлінеді. Жалпылай міндет атқаратындар: бутадиен (СКБ), бутадиен-стирол каучугі (СКС); арнайы міндет атқаратын каучуктер -- ... ... ... ... , ... тиоколовый, сиоиконовый (СКТ) және т.б. Синтетикалық бутадиен-стирол каучуктарын (СКС) ... ... ... ... ... ... ингредиенттер қосылғаннан кейін оған форма беру үшін вуканизациядан бұрын оны өңдейді. Өңдеу түрі алынатын резинаның қолданылуына байланысты. Процестің осы ... ... және ... ... ... ... ... орамдау немесе оны матыға жағу үшін қолданылатын машиналар. Стандартты коландр бірінің үстінен бірі ... ... үш ... ... ... 4 және 5 валды коландрлар да қолданылады. Коландр валдарының ұзындығы 2,5 метрге, диаметрі 0,8 метрге дейін ... ... ... үшін ... бу мен суық су ... ... ... дұрыс таңдау және қадағалау біркелкі қалыңдықағы және тегіс бетті бұйымдарды алу үшін маңызды. Көршілес валдар қарама-қарсы бағытта айналып отырады, айналу ... мен ара ... да ... қадағаланады. Коландрде матаны резинамен қаптау, матаға резинаны жағу және ... ... ... ... трубаларға, шлангтарға, пневматикалық шина камераларына, шина протекторларына және т.б. орма беру үшін қолданылады. Ол ... және ... ... ... болат цилиндрлі корпустан тұрады. Алын ала қыздырылған резина қоспасы корпустан өтіп, бас жағына беріледі. Корпустың басына форма беретін ауыспалы құрал ... ... ... ... әр түрлі формада заттар шығады. Шыққан бұйым суық сумен суытылады. Пневматикалық шиналар ... ... ... ... ... кейін керек ұзындықта бөлінеді. Көптеген бұйымдар, мысалы, ... ... ... соңғы формасын қабылдап шығады, кейін вулканизацияланады. Ал шина протекторлары дайын ... ... ... ... отырып шианға вулканизацияланады.
Әрі қарай дайын өнім алу үшін дайындаған қоспамызды вулканизациялау керек. Вулканизация бірнеше әдіспен жүзеге асырылады. Көп заттарға форма ... ... ... ... резина қоспасына температура және қысыммен әсер еткеннен кейін ғана беріледі. Автомобиль шиналары барабанда керек өлшемге дейін ... ... ... ... бергіште вулканизацияланады. Форма бергіштер вертикальді вулканизациялағыш-автоклавта бірінің үстінен бірі орналасады. Оларға тұйықталған қыздырғыш арқылы, ыстық бу жіберіледі. Қазіргі кезде ... ... ... бергіштер деп аталатын жеке вулканизаторларда вулканизацияланатын шиналардың санын арттыруға тырысуда. Пресс ... ... ... ... қабырғалары жартылай дайын өнңмге берілетін будың, ыстық судың және ауаның циркуляциясын реттеуге мүмкіндік береді. Берілген ... ... ... автоматты түрде ашылады. Шина камералары тегіс бетті пресс форма бергіштерде вулканизацияланады.
Көптеген заттар ауа және ... ... ... вулканизацияланады. Киімдер, плащтар, аяқ-киімдер осы әдіспен вулканизацияланады. Құрғақ жылумен вулканизацияланатын резина ... ... ... аз ... ... ... ... бұйым бетіне шығып кетпеуі керек. Құрғақ жылумен вулканизациялау уақыты бумен ... ... ... уақытынан ұзақ болады. Сондықтан көбінесе жылдамдатқыштар қосылады.
Кейбір заттар ыстық суда ... ... ... ... ... ... ... изоляциялары ашық буда вулканизациялары.
Жылусыз вулканиция хлорлы күкірт ерітіндісінің және ... ... ... асырылады. Мұндай әдіспен жұқа жапырақты бұйымдар және алжапқыштар, суға түсуге аранлған ... ... ... ... ... ... Процесс жоғары жылдамдықта жүреді, ол ерітінді толығымен бұйымғм сіңіріледі. Процесс барысында түзілген қышқылды бейтараптау үшін ... ... ... ... ... пен ... ... қоспа-ларды дайындау
Салқындату және ұйыту
Резиналық қоспаларды жылыту
Резиналық коспаларды шприцтеу
Резиналық қоспаларды кландирлеу
Вулканизацияға дайындау
Әзірлемелерді элетр прессте вулканизациялау
Әзірлемелерді автоклавта вулканизациялау
Автоклавта вулканизациялау
Бұйымдарды орау және ақаулы ... ... ... ... бұйымдарды орау, ақаулысын іріктеу
Ақаулы өнімдерді іріктеу, орау
Қоймаға тапсыру
Қоймаға тапсыру
Қоймаға ... 3.1. ... ... ... ... ... ... қоспа әзірлейтін бөліктерде жүргізіледі. Технологиялық процесске сәйкес алдын-ала ... ... ... ... ... ... еріту бөліміне жіберіледі. Температура әсерінен белгілі уақыт өткеннен кейін еріген резеңке біртұтас массаға айналып ... ... ... суытылады. Суыған резеңкені рулондарға орап қоймаларға 24 сағатқа сақтауға жіберіледі. резина қайтадан ысытуға жіберіледі. Онда ... ... ... бөліктерге бөліп, яғни өлшемі 15-20 см, қалыңдығы 8-10 мм түрінде кесіп алып қажетті ... ... ... бұйымдар - баулықтар, түрлі нығыздамалар) даярлау үшін шприцмашинаға жібереді. Шприцмашинадан ... ... ... ... вулканизациялық арбаның стеллаждарына салынып, олар вулканизация автоклавына оралады. Автоклавта әрі қарай ... ... оның ... ... арасындағы жақтарды реттеу арқылы резинаны каландрирлеу арқылы алады. Әзірлемелер жабысып қалмау үшін талькпен себеді, резина вулканизация ... ... ... ... ... ... ...
Қалыптық бұйымдарды вулканизация режимін сақтай отырып прессформаларда шприцтелген әзірлемелерді вулканизациялау арқылы алады.
Прессформаларды ... ... ... бұйымдарды вулканизациядан кейін ашып дайын тауарлар қоймасына өткізеді.
3.2. Технологиялық процесс кезінде ... ... ... ... ... нәтижесінде ауаға бөлінетін зиянды заттардың мөлшері шекті рұқсат етілген концентрациядан ... асып ... ... ... ... ... ... заттардың жұмысшыларға әсері резеңке бұймдарын жасау кезінде, резеңкенің табиғи шикізаттын ... және алу ... ... ... дайындау мен тасымалдауда, транспортта жұмыс жасау барысында, технологиялық процесске сәйкес вулканизациялау кезінде жұмысшылардың ... ... ... ... ... ... ... барысында және жұмысшының еңбек ету барысында химиялық қоспалар адам ағзасына әсер етіп, оның жұмыс ... ... ... ... ... ... ... заттардың қатарына өндірістік немесе кәсіптік улану жатады. Олар ... ... ... ... ... яғни, токсиканттар деп аталады. ұғымына да кең ... ... ... ... ... ... құрамында улар да, фиброгенді негіздегі аэрозолдар да кездеседі.
Қарастырылып отырған кәсіпорында шығарылатын негізгі улар қатарына көп ... ... ... және ... ... ... ... сондай-ақ қоспалар, қосалқы заттар да өндірістік улар қатарына ... Олар - азот ... ... диоксиді, бензол, күкірт, көміртегі, анилин, хлор және басқа да улы заттар.
Улардың әсер етуі жалпы резорбтивті немесе тікелей болуы мүмкін. ... әсер етуі ... удың ... ... ... ... ... жағдайда салыстырмалы таңдау жиі болады. Сол дене мүшесінің ерекше зақымдануы болады. Мысалы, көміртекпен уланған нерв жүйесі ... ... - қан ... ... ... болады. Тікелей әсер етуде удың тиген жерінде ұлпаның зақымдануы, ісу, тері және шырышты қабаттың іріңдеуі - ... ... және ... ... және ... ... жасау барысында туындайды. Тікелей әсер ету түрі нерв талшықтарының ... ... және ұлпа ... ... өнімдерді сорып алуға қатысты жалпы құбылыстармен сипатталады.
Өндірісті улар және ... ... ... ... кәсіпорындарында қолданылатын химиялық заттардың саны көп.Олар былай жіктеледі:
Химиялық ... ... ... элементті-органикалық.
Ағзаға әсер ету қасиеттері бойынша:
1) Тұншықтыратын:
- қарапайым тұншықтырғыш, демалатын ауадан (азот, сутегі, гелий)оттегін қысу;
- ... ... ... мен қан ... газ ... ... (СО, ... қышқыл);
2) Тітіркендіргіш - өкпе немесе демалу жолдарының сілемейлі қабықшасының тітіркенуі.
3) Ұлпа анашалар:
- қанға түскеннен кейін жүйке жүйесіне әсер етеді:
- соңы ... ... ... ... ... майлы, азот тұнбасы);
- ішкі ағзаға кері әсер ететін заттар (галагенөндіретін майлы қатар);
- қан жүйесіне әсер ететін заттар ... ... ... ... әсер ететін заттар (алкаголь, майлы қатардағы күкіртті қосылыстар);
- қанға және қан ... әсер ... ... азотты қосылыстар (анилин, нитробензол).
4) Әртүрлі әсер ететін металлорганикалық және бейорганикалық қосылыстар (сынап, қорғасын, фосфор).
Зақымдануына байланысты:
- нейтротропты;
- гепатотропты;
- невротоксикалық;
- кардиотоксикалық;
- қан ... ... ... ... ... ... супермутагендер;
- концерогендер (күшті, әлсіз, орташа).
Қауіптілігіне байланысты (класстар):
1- төтенше қауіпті (Be, Cd, Pb, Hg, Tl).
2- жоғары қауіпті (Sb, As, ... жай ... (Cr, Ag, ... азғана қауіпті (Cu, Fe, Mn, Zn, Ni, Ge, Sr, Rb, Cs).
Агрегатты күйде:
- газ;
- бу;
- аэрозольдар.
Улыхимикаттар ... ... ... ... ... ... toxіkon - у және logos - ... - медицинаның удың қасиеттерін, организмге тигізетін әсерін, улану салдарынан туатын өзгерістерді, уланған адамды емдеу әдістерін зерттейтін саласы. Токсикологияның ... ... бар. ... әр ... жануарлар мен өсімдіктердің химиялық заттарға қайтаратын жауабының ерекшеліктерін салыстырмалы токсикология;
- ауыл шаруашылығы жануарлары мен кәсіптік аңдардағы осындай ерекшеліктерді ... ... ... ... үш ... ... бар:
- теориялық;
- профилактикалық (гигиеналық);
- клиникалық;
Теориялық токсикология - ... ... ... осы жүйенің араласу процесстері байқалатын, тірі жүйедегі әртүрлі түр өзгерістерінің жоғалуын немесе дамуын, араласу механизмі мен ... ... ... оқытады.Қоршаған ортаның химиялық компоненттерінде адамзатқа қолайлы экологиялық бағыттардың жасалуы оның жетістіктеріне ... ... - адам ... өндірісті немесе өндірісті емес ортаның химиялық құрамының антропогенді және табиғи өзгеруі адамда химиялық этнология (химиялық ... ... ... болуын ескертетін бағыттар.
Профилактикалық токсикология ҚО әртүрлі химиялық қосылыстардың токсико-гигиеналық әдістері мен ... ... ... ... ... жанама байланыс жасайтын ғылыми негізді құрайды және зерттейді.
Профилактикалық токсмкологияның зерттеу әдістері болып:
- ... ... ... ... ... ... ... бақылау;
- клиникалық бақылау кезінде адамдарда, агенттермен байланысынан кейін сол немесе басқа потологияның пайда болғанын байқаймыз.
Профилактикалық ... ... ... ... ... тағамды;
- өндірісті;
- ауылшаруашылық;
- тұрмысты;
- касметикалық.
Профилактикалық потология экологиялық токсикология ... оны ... және анық ... ... ... ... - адам мен оның ... өндірісті және өндірісті емес жағдайларда химиялық заттармен байланысу кезінде пайда болатын жасырын және анық, созылмалы немесе өткір ауруларды зерттейді.
Оның құрылымы:
- ... ... ... ... ... ... аурулар туралы оқу;
- нашақорлы токсикология;
- емдік токсикология;
- жасанды материалдардың адамға биологиялық әсерін зерттеу.
3.3. Әктас өндіру кезінде бөлінетін ... -- ... тау ... ... ... СаСO3 ... Барлық шөгінді тау жыныстарының 20%-ін құрайды. Әктастар жоғары температураның әсерінен қайтадан кристалданып, ... ... Олар ... ... ... ... ... құрылыста, химия өнеркәсібінде пайдаланылады.
Әктас - ... ... ... ... кең ... ... тау жынысы. Құрамында қоспа ретінде сазды минералдар, халцедон, кварц, глауконит, пирит, гипс,ангидрит, т.б. ... ... ... саяз теңіздер мен қолтықтарда, кейде тұщы көлдерде қалыптасады.
Жаратылысы жағынан әктастар органогенді, хемогенді (химиялық), кесекті және ... ... ... Органогенді әктастар жәндіктер мен өсімдіктердің қалдықтарынан қалыптасады. Жәндік қалдықтарынан тұратынын ... ал ... ... фитогенді әктастар дейді. Хемогенді әктастар қалыңдығы тұрақты ... ... ... Олардың түстері әр түрлі (ақ, күңгірт сұр, қара, т.б.) ... ... ... ... саяз теңіздерде, көлдерде қалыптасады. Кесекті әктастар әр түрлі өлшемді карбонатты кесектер мен ... ... ... ... ... белгісіз, өзгерген әктастар жатады.
Олар кристалл түйірлі болады. Әктас - негізгі құрылыс материалдарының бірі. Ол қара ... флюс ... ... ... (сода, карбид, минералдық тыңайтқыштар өндіру үшін), қант, шыны, цемент өндірістерінде қолданылады.
Әктастың Қазақстанда көптеген кен ... ... ... ... ... т. б.) бар. ... ... тегіне орай бірнеше түрлерге болінеді:
1) биотекті (органотекті) жәндіктер мен өсімдіктердің карбонатты қаңқалары есебінен қалыптасады;
2) хемотекті су ... ... ... тұнба ретінде шөгуі нәтижесінде түзіледі;
3) қайта кристалданған алғашында ұсақ түйіршікті немесе құрылымсыз масса түрінде қалыптасқан карбонаттардың өз ... ... ірі ... ... айналуы салдарынан түзіледі;
4) түйіртпекті (кластикалық, кластотекті) карбонат ... су ... ... ... ... нәтижесінде қалыптасады;
5) тастума өте сирек ұшырасады, бұлардың болмысын өзгермелі жыныстар құрамындағы өзге минералдар есебінен кальций ... ... ... нәтижесі деп түсіну керек.
3.4. Ағаш өңдеу цехының зияндылықтары
Ағаш өңдеу цехы - бұл ағаштан бұйымдар ... үшін ... ... ... ... және есік ... және ... өңдеу цехы негізгі үш бөлімнен тұрады:
1. Аралағыш
2. Столяр
3. Погонажді ,қойма.
Ағашты көтерме кранмен аралағышқа береді, оны тақтайлай қылып аралайды.Ары ... ... және ... цехқа береді, ол жерде столяр бөлімінде ағаш өңдейтін - ... ... , ... - ... фрезернді , шипорезді т.б. 7 станок бар.Әр станокта аспирациялары бар, ауаны сорып алатын ... ... ... ... бөлімінде 6 станокпен ағаш өңдейді - домалақ аралағыш және ... т.б. Әр ... ... бар, ... ... ... соруды қамтамасыз етіледі. Ағашты аралау кезінде шығатын газдарды ЦН-22 циклонында тазалау жүргізіледі.
4. КӘСІПОРЫНДА ЗИЯНДЫЛЫҚТАРДЫ ... ... ... ... ... ... процесс нәтижесінде ауаға бөлінетін зиянды заттардың мөлшері шекті рұқсат етілген концентрациядан (ШРЕК) асып кеткен жағдайда, кәсіпорын қызметкерлерінің улануын ... ... ... ... ... ... ... кезінде, резеңкенің табиғи шикізаттын өңдеу және алу кезінде, өндірістік өнімдерді дайындау мен тасымалдауда, транспортта жұмыс жасау ... ... ... ... ... ... ... денсаулығына зиянды әсерін тигізбей қоймайды. Резина өндіру барысында және ... ... ету ... ... қоспалар адам ағзасына әсер етіп,оның жұмыс жасау қабілетін төмендететін немесе денсаулығына нұқсан келтіреді. Сондықтан жұмыс орнын ... ... ... ... ... роль атқарады.
Жұмыс орнын желдету жүйесімен жабдықтау есебін шығару үшін ... ... ... ... білу ... желдеткіш құбырдың ішіндегі ауа температурасы ;
- ауа тығыздығы кг/м ;- сырттағы ауа ... ... ... ауа ... ;
Есептік табиғи қысымды анықтаймыз:
∆PE=hi * g * (ρH - ρB) ... - ... ... сору шахтасына дейнгі вертикальді ара қашықтық;
∆PE=6*9,8*(1,27 - 1,213)=3,55 Па
Эквивалентті диаметрді келесі ... ... ... ... ... бойынша ауа әкетілетін құбыр ауданының көлденең кескінін анықтаймыз:
ƒ= ... ... ... ... ауа қозғалыс жылдамдығы 1 нысан (Ағаш өңдеу цехі), 2 нысан (қазандық ... 3 ... ... шеберханасы), 4 нысан (негізгі өндірістік цех) үшін төмендегідей болады:
, м/с ... ... ауа ... ... ... ... ... үшін: м/с;
3-ші нысан үшін: м/с;
4-ші нысан үшін: ... метр ... ... ... ... сипатталады:
; ... ... ... ... үшін: ;
2-ші нысан үшін: ;
3-ші нысан үшін: ;
4-ші нысан үшін: ;
Re>2300 ... онда 1 метр ... ... ... төмендегідей болады:
(4.6)
ауаның кинетикалық энергиясы;
1-ші нысан үшін: Па/м;
2-ші нысан ... ... ... ... Па/м;
4-ші нысан үшін: Па/м;
Әр нысанда кедергі әсерінен қысым шығыны келесідей:
, Па ... ... ... ... ... 2.04.05 - 91 құжатына сәйкес таблицалық мәндерінен алынады);
1-ші нысан үшін: Па;
2-ші нысан ... ... ... ... Па;
4-ші нысан үшін: Па;
ауа әкеткіш құбырдың тегіс еместігін ескеретін коэффициент, мәні ҚНжЕ 2.04.05 - 91 ... ... ... ... ... ... төмендегі формуламен анықталады:
Ρ=ΣРВСАС+ΣРНАГ+ ... = 146,23 + 3,9 + 16,81 = 167 ... ... ... ... 10% қор ... Вентилятордың толық қуаты төмендегідей анықталады:
N= ... ... ... ... ... пайда болатын қысым;
вентилятордың ПӘК-і;
қозғалтқыш ПӘК-і.
Қондырғы қуатын келесі формуламен анықтайды:
NУ = K*N; ... қор ... = ... 0,95 ... қуат бойынша 4 нысанға ВЦ-4-70-3,15 вентиляторын таңдаймыз, электрқозғалтқыш қуаты 1,5 кВт, өнімділігі 1560 - 3800 ... ... ағаш ... ... ... ... ... ірі және майда дисперсті щаңдарды Циклон қондырғысының көмегімен тазалайды. Тазалау әсерін төмендегідей есептелінеді. Өндірістегі бастапқы мәліметтер: Газдың ... - ... ... ... ... ... - Cбаст=69,4мг/м3, тазалау эффективтілігі - η=87%.
Қондырғының ауданын мына формуламен анықтаймыз :
Fц= ... : VГ - ... ... , ... ...... жылдамдығы (ωГ =4,5/5) , м/с .
Fц= = 1,28 м2
Циклон қондырғысының диаметрін анықтаймыз :
Дц= ... = =1,27 ... ... ... Д = 1400 мм деп ... , егер ... шын жылдамдығы мынаған тең:
ωц = ... = = 4,2 ... ... ... ... ... = 2,5 *Дц ; ... ... ... ... ... ... газдың концентрациясын анықтаймыз :
Ссоңы = Сбаст *( 1-η ) ; ... = 69.4 * ( 1 -0.87) = 9.01 мг/м3 ... ... ... ЦН - 15 ... циклон қондырғысын таңдап аламыз. Шаң бункерінің диаметрін ... 2.5 м - ге тең деп ... ... ... жарықтандыру
Ғимараттардың және жұмыс орындарының тиісті жарықтандырылуы жайлы еңбек жағдайы шарттарының бірі. Дұрыс жарықтандыруда ... ... ... ... ... ... ... төмендейді. Жеткіліксіз жарықтандыруда жұмысшы айналадағы заттарды нашар көріп, өндірістік жағдайда ... ... ... ... операцияларын табысты орындау одан қосымша күш салуды үлкен көру қысымын талап етеді. Бұрыс және жеткіліксіз жарықтандыру қауіпті жағдайды тудыруға алып ... ... ... көру ... ең ... жағдайды күн көзі тудырады. Еңбек жағдайын гигиеналық бағалау үшін физикада қабылданған светотехникалық бірліктер қолданылады.
Табиғи ... көзі - күн ... яғни жер ... тіке және ... ... ... түрінде жететін күннің сәулелі энергиясының ағыны. Табиғи жарықтандыру ең гигиеналы және ... ... ... ... ... қарастырылған. Егер көру жұмысының шарттары бойынша ол ... ... ... ... ... ...
Ғимараттағы табиғи жарықтандыру шеткі (сыртқы қабырғадағы жарық саңылаулары арқылы), жоғарғы (фонарьлар, жабудағы ... ... ... ... ... ауытқушы қабырғалар саңылаулары арқылы), аралас - жоғарғы және шеткі жарықтандырудың қосындысы болып бөлінеді.
Географиялық ... жыл ... күн ... және ауа райы ... ... табиғи жарықтандыру деңгейі өте аз уақыт аралығында және аса кең ... ... ... ... ... ... ... жарықтандыруды есептеудің және реттеудің негізгі көлемі табиғи жарықтандырудың коэффициенті (ТЖК) - ғимараттың Евн берілген нүктесіндегі Енар бір ... ашық ... ... жарықтандыруға қатынасы.
(4.16)
ТЖК мөлшерлеуіне жеткізілген өндірістік ғимараттардағы жарықтандыру ... КНжЕ 23.05.95 ... ... ... ... ... ... табиғи жарықтандыру болмайтын тәулік уақыттарында ғимаратты жарықтандыру үшін қарастырылған.
Жасанды жарықтандыру ортақ (барлық өндірістік ғимараттар жарықтандырылатын ... ... бір ... бір үлгілі шамдармен жарықтандырылады) және аралас (ортақ ... ... ... ... ... ... жанында шамдармен жергілікті жарықтандыру) болуы мүмкін. Тек жергілікті жарықтандыруды қолдануға рұқсат етілмейді, өйткені ашық жарықтандырылған және жарықтандырылмаған аудандардағы ширақ контраст ... ... ... ... ... және ... ... әкеп соғуы ықтимал.
Газразрядты шамдарды жоғары және төмен (люминесцентті) қысымды ретінде бөледі.
Люминесцентті лампалар өндірістік және басқа ғимараттарда табиғиға жақын жарық ... олар ... ... ... аса ... және ... тұрғыдан алғанда көзге жағымды жарық тудырады.
Люминесценттік жарықтардың басқа артықшылықтарына ұзақ ... ету ... (10000 сағ) және 75 ... т. ... ... ... шығару мүмкіндігін жатқызуға болады. Жарық шығару түтікшенің барлық бетінен жүреді яғни люминесценттік шамның ашықтығы мен соқырландыруы қыздыру шамдарынан әлдеқайда төмен. ... ... ... температурасы (5 °С) шамасында шамды салыстырмалы түрде ... ... ... ... ... ... люминесценттік жарықтандыру кейбір кемшіліктерге ие: стробоскопиялық әсер тудыратын жарық ағынының пульсациясы, реттеуші қосушы құрылғыларды (дросселдер, стартерлер) талап ... ... және ... қосу ... ... ... ортаның температурасына сезімталдық (20 -- 25 °С); температураның түсуі мен ... ... ... ... әкеп ... ... ... және құрылу ерекшеліктеріне қарай люминесценттік шамдардың бірнеше түрін ажыратады: ЛБ - ақ түс ... ЛД - ... ... шамдары; ЛТБ - жылы-ақ түсті жарық шамдары; ЛХБ - суық ... ... ЛДЦ - ... жеткізілетін күндізгі жарық. Ең қолданбалысы - ақ ... ... ... ЛХБ, ЛД және ЛДЦ шамдары жұмыс түс айыруды талап ... ... ... ... шамдардың сипаттамасы ННЛ 6825 -- 74 келітірілген. Биік өндірістік ғимараттардың (6 м ... ашық ... ... үшін ... ... ... ... доғалы люминесценттік сынап шамдары таралуда (ДРЛ). Бұл шамдар кәдімгі люминесценттік шамдардан айырмашылығы кішігірім ... ... ... және сәулелі қуатты жинайды. Мұндай шамдарды қуаттылығы 80 нен 1000 Вт дейін шығарады. Шамдар ... ... кез ... ... ... істейді. Осыдан басқа қыздыру шамдарының орнына кәдімгі шамдардың ішіне орнатуға болады. Шамның кемшілігі - ... ... 0-7 мин ... ... ... ... ...
Жұмыс орнын рационалды жарықтандыру кәсіби ауру мен жарақатты ескертетін, адамның ... ... ... әсер ... ... ... бірі. Жарықтандырылудың дұрыс ұйымдастырылуы еңбек өкімділігімен еңбек қабілетін арттырып, еңбек жағдайына қолайлы жағдайларды ... ... ... көз ... әкеліп, адам назарын әлсіретіп, мезгілсіз шаршауға алып келеді. Жарық бағыттының ... ... де ... ... ... ... мен ... аурулардың туындауы мүмкін. Сол үшін жарықтандыруды есептеу маңызды болып табылады. Егер жұмыс орнында табиғи жарық жеткіліксіз болса, онда жасанды жарықтандыру ... Олар екі ... ... тарайды. Олар қызу және люминесцентті лампылар. Қызу лампысына қарағанда бірнеше артықшылығы бар ... ... ... ... ... 80м2 ... цехна, 75м2 ағаш өңдеу цехына, 3600м2 негізгі ... ... және 175м2 ... ... ... ... әдісін пайдаланамыз. Шыраның санын анықтау үшін жарық ағынын ... ... ... =, ... F - ... жарық ағыны, Лм;
E - нормаланған минималды жарықтандыру, E = 300 ... - ... ... - орташа жарықтандырудың минималды жарықтандыруға қатысы, ... - ... ... ... шаңдану нәтижесінде лампадағы
жарық ағынының төмендеуінің ... қор, ... к = ... - мәнін әртүрлі шыраға пайдаланылатын коэффициенттер, n=I+0,2. Ол үшін ... ... ... ... ... ... h - төбенің есептік биіктігі, м ;
А - ... ені, ... - ... ұзындығы, м;
1. Қазандық цехі үшін:
2. Ағаш ... цехі ...
3. ... ... цехі ...
4. ... шеберханасы үшін:
Жарық ағынын F анықтау үшін ... ... ... ... ... цехі ...
F = ... Ағаш өңдеу цехі үшін:
F = ... ... ... цехі ...
F = ... ... шеберханасы үшін:
F = ... үшін ... ... лампаның VARTON маркілі түрін таңдаймыз, оның жарық ағыны Fл = 10000 Лм және ... ... қоса ... мерзімі ұзақ, шамамен 50000 сағатты құрайды.
Қажетті лампалардың санын ... ... ... ... ... ... цехі ...
2. Ағаш ... цехі ...
3. ... ... цехі ...
4. ... ... үшін: ... ... ... зауытында адамға электр тоғының әсері әр түрлі болады. Электрлік ток адам ... ... ... ... ... және билогиялық әсерлерін туғызады. Токтың термиялық әсері адам денесінің жекелеген бөліктеріндегі күйіктерден, қантамыр мен ... және т.б. ... ... көрінеді. Токтың электролиттік әсері адамның қанының және оның ... ... да ... ... ... нәтижесінде олардың физикалық-химиялық құрамының едәуір мөлшерде бұзылуына әкеледі.
Токтың биологиялық ... адам ... тірі ... қозып және тітіркентіп өкпе мен жүректің, бұлшық еттердің тырысып қысқаруына әкеледі. Нәтижесінде ... ... мен ... алу ... ... әр ... ... бұзылуы немесе толығымен тоқтауы мүмкін.
Электр тоғымен зақымдалу келесі ... ... ... ... ... ... ток ... бөліктермен тікелей жанасқанда;
- электрлік оқшаулағыштың зақымдануынан кернеуде тұрған электр қондырғылардың беттігіне және ... ... ... кернеуде тұрған бөліктерге жанасу нәтижесінде адам денесі арқылы ... 4000°С тең доға ... ... ... түрлері
Электр жарақаттары көрсететін зардаптарына қарай жергілікті, жалпы және электр соққылары болып бөлінеді.
Жергілікті электр жарақаттары адам ағзасының анық көрінетін зақымдарымен жүреді.
Жалпы ... ... ... ... ... ... ... мен жүйелер қызметтерінің бұзылуына және бүкіл ағзаның зақымдануына әкеліп соғады.
Жергілікті электр жарақаттар - бұл анық ... ... ... ... жұмсақ ұлпалардың, буындар мен сүйектердің зақымдануы. Мұндай электр ... көп ... ... - ... ... ... ... тоғымен зақымдалғандардың 60-65%-да кездеседі. Олардың көпшілігі шұғыл жұмыс орындайтын қызметшілерде және істеп тұрған электрлік ... ... ... ... ... екі түрі ... - токтық (тікелей) және доғалы. Электрлік күйік адамның ток жүргізгіш бөліктермен қатынасқан жерлерінде орын алады. Олар ... ... ... ... ... ... көрінеді.
- дене қабатының метализациясы - қысқа тұйықталуларда пайда болатын электрлік доғаның дене қабатына ... ... - ... ... ... ... әсерінен туындауы нәтижесінде көздің ішкі қабытының қабынуы.
Жалпы электрлік жарақаттар немесе электрлік ... - бұл адам ... ... ... ... тоғы ... ... жүйесінің тітіркенуі кертартпасынан туындаған электрлік жарақаттар. Олар адамның бұлшық ... ... ... қысқаруына, естен тануына, ағзасындағы аса маңызды жүйелерінің - тыныс алу және қан ... ... ... соқтырады. Соның салдарынан адам өліп кетуі мүмкін.
Электрлік соққылардың адамдарға қауіптілігі соншалықтығы, адам өліміне әкелмесе де ... ... ... ... ... Бұл ... ... бірнеше айлар мен жылдар өткенде білінуі мүмкін. Сондықтан, электрлік соққыларымен жүретін барлық электр жарақаттарды міндетте түрде ... ... ... ... ... ... куәландыру қажет.
Адам ағзасына токтың әсер ету шығынына байланысты ... ... 4 ... ... ... ... бұлшық еттер тырысып қысқарады.
2. Бұлшық еттер тырысып қысқарады, адам есінен танады, ... та оның ... ... мен тыныс алу қызметтері сақталады.
3. Адам есінен танады, жүрек қызметі мен тыныс алу қызметтері нашарлайды.
4. Егерде қанайналым мен тыныс алу ... ... өлім ... ... ... ұшы ... қосылғыштар байланыстырушы құрылғылардың негізгі конструктивті және есептік элементі. Жерге қосылғыштардың табиғи және жасанды түрлері ... ... ... ... ... ... мүмкін:
- жерге көмілген су құбырлары және басқа да ... ... ... ... ... оған жанғыш және жеңіл тұтанатын сұйықтықтар құбырлары, жанғыш және жарылғыш газдар мен ... ... ... және ... алаңдарындағы уақытша құбырлар кірмейді;
- әр түрлі ... ... ... ... ... ... және құрылғылардың темір бетонды және металды конструкциялары;
- жерге көмілген кабельдердің қорғасын ... және ... ... ... ереже бойынша вертикалды және горизонталды электродтар болып табылады.
Вертикальды электродтар ретінде диаметірі 10-16 мм, ұзындығы 4...5 м ... ... ... ... ... ... 4мм және ұзындығы 2,5 ... 3м үшбұрышты болаттар қолданылады.
Нөлге келтірушілер кернеуде тұрған электрлік ... ток ... ... тиіп кеткенде, электрлік тогымен зақымданудан қорғануға арналған және бітеу жерімен байланыстырылған бейтарапты кернеуі 1000В дейінгі ... ... ... ... ... ... ... келтіруші қорғағыш метал өткізгіштер көмегімен жабдықтар корпусын байланыстырудан тұрады, мұнда кез ... ... бір ... ... ... ... және мынадай апаттық бөліктердің желіден автоматты ажыратылуына алып келеді (сактандырғыштар, автоматты ... және ... ... тағы бір ... қасиетін айтып өтуге болады. Қоректендіру көзінің бітеу бір ұшы жерге қосылған өткізгіш көмегімен жалғанған электрлік ... ток ... ... ... бір ... бейтараптандырушы жұмысшы жермен байланыстырушы мен жермен байланыстырғыш құрылғы арқылы қосылдырады. Бұл ... ... ... ... ... болған жағдайда металдық негіздік беттікке тұйықталған желінің зақымдалған бөлігінің тораптан автоматты ажырауына дейін, яғни жерге қосылудағы сияқты жерге ... ... ... ... ... ... ... 4.1. Нөлге келтіру схемасы
Нөлге келтіру жүйесі өзінің қорғағыштық функциясын ток жүретін бөліктердің ... ... ... ... ... ... егер желінің зақымдалған бөлігінің автоматты ажыратылуысенімді түрде жүзеге асырылған болса, онда қорғағыш аппараттардың жұмысқа қосылу уақытын мүмкіндігінше минималды етеді және ... ... ... ... ... ... ... функциясы жердегі фазалардың тұйықталуында жерге қосылу бейтараптандырушысы ... ... ... келтірілген металдық негіздікке тұйықталуында, яғни нөлдік қорғағыш сымның қайта жермен ... ... ... екі ... ... ... ... қондырғылардың ток жүрмейтін бөліктерінің металлы конструкцияларына жатады, жерге қосылуы қажет яғни ... ... ... негіздіктерге және т.б. нөлдік қорғағыш өткізгіштерге жалғамай ... ... ... ... ... ... қосуға болмайды.
Бір мезгілдегі бір металдық негіздікті жерге қосу мен нөлге келтіру, дәлірек айтқанда, нөлге келтірілген металдық ... ... қосу ... ... ... электр қауіпсіздік жағдайларын арттыра түседі. Себебі нөлге келтірілген қосымша жерге ... ... ... ... ток ... ... ... жанасатын болса электрлік тогы әсерінен зақымданудан нөлге келтіру ... қала ... ... ... ... ... қорғағыш шараларды қолдану қажет болады.
4.3.1. Ток өткізгіш сымды нольдік сыммен қосу
ЖШС зауытында ... ... ток ... сымның жалаңаштануынан жоғары кернеуге ұшырауы мүмкін, оны ұстаған адамның ден-саулығына өте қауіп ... Сол ... ... ... ... ... ток ... метал сыдармен және ток жүрмейтін нольдік сыммен тұйықтайды.
Жұмыс істеу принципі-егер жабдыққа келген ток өтетін сым ... ... онда бұл ... ... ... бойына жинамай жерге өткізіп жібереді.
Қондырғының сыртына сым ... ... ток ... ... ... да, өте жоғары мөлшерде ток күші пайда болады (Iкз), сақтандырғыштағы еритін сым 1-2 ... ... ... әрі ... жібермейді.
Қысқа мезгілде сол жабдықпен жұмыс істейтін адам фазалық кернеуге түсіп өліп кетуі мүмкін. Егерде ноль фазасына ... ... сым ... жұмыс атқармаса өрт шығып, көп шығынға ұшырайды.
Жұмыс орнында жарықпен қамтамасыз ететін қуаты 700 квА трансформатордың қорғаныс жүйесін есептейміз (сурет 4.1).
Трансформатордың сым орау ... ... ... 4А, U=380В, п=3000 ... түрі ... ... фазаның қысқаша тұйықталғандағы бөліп тасталуын тексереміз:
Irp 3 I$ Irp = Ua | (ZN 3 + Zg ) ... Uф - ... ... ... - ... ... В;
Zп - фаза-ноль тұзағының кедергісі, ом;
Zп = ... RН , Rф - ... және ... сымның активті кедергісі, ом;
ХН ,Хф - нольдік және фазалық сымның ішкі индуктивті кедергісі, ом;
Хu - ... ... ... ... ... ... - ... қуатына және оралымның қосылу схемасына байланысты құжатынан аламыз ZТ = 0,081 ... ең аз ток ... ... ... Р - ... ең аз ... ... = 10 квт
UH - ең аз кернеу, В;
cos - қуаттылық коэффициенті.
А
Сымдардың нольдік және фазалық активтік кедергілерін ... үшін оның қима ... ... = l/S ... - ... ... ... мыс үшін = 0,018 ... - ... ұзындығы, м;
S - сымның қимасы, мм2.
Хф және ХН , - мыс ... өте аз, ... оны ... ... ... ... ... көрсеткіштерін аламыз:
N = 10квт; cos = 0,9 ... ... ток ... есептейміз:
Номикальды ток шамасын келесі формуламен анықтаймыз:
(4.24)
мұнда: - жұмыс істеу режімінің коэффициенті, = 2;
Қысқа тұйықталу кезіндегі токтың ... ... ток ... сымның стандарттың қимасын қабылдаймыз 4х40 мм, токтың тығыздығын анықтаймыз :
= Iкз./S ... ... = 1,2 ... сымның активтік және индукативтік кедергілерін келесі формуламен табылады. Ол үшін нольдік (lн) және фазалық ( lф ) ... мен ... ... ... Lп=50 м, ... мм2, Lф = 100 м, қима ... d=8мм, ... ток өткізетін сымның активтік кедергісін анықтаймыз:
Rф= rLф ... R - ... ... ток ... сымның қимас Rф=6,40,1=0,640 м
ы мен токтың тығыздығына байланысты алынды:
Фазалық және нольдік ток өткізетін сымның ішкі индуктивтік кедергісін (Хф және ХН) ... ... ... = Х Lф ; ХН = Х Lп (4.28) ... Х =3,84 ; ... ... =3,840,1=0,38Ом;
Х =1,08 ; нөлдік үшін
Хн =1,0,80,05=0,054Ом.
Тұзақтың сыртқы индуктивті ... ... =0,6 ... = Lф+ Lн ... =50+100 =150м ... Ом.
Қысқа тұйықтану кезіндегі Zп есептейміз:
Iп= ... ... =U :(Т :3+п) ... ... ... ... тексереміз:
Iкз 3 I; 462 3 ∙64,1, 462 192,3А ... ... ... ... ... ... 3 есе көп, яғни трансформатордың сыртқы қабына ток жүретін сым жалаңаштанып қосылатын болса сақтандырушы зат 5-7 секунд ішінде жанып кетіп, бір ... ... ... Номинальды ток күшіне байланысты қорғағыштың түрі мен сериясын таңдаймыз н=80А жүйесінің кернеуі U=380 в болғанда қорғаныштың сериясы ... ... ... Өрт ... ... ... мен қоймалар құрылыс нормаларына (ҚНжЕ ҚР 2.02-01 -2001 ) сәйкес өрт-жарылыс қауіптілігіне байланысты 6 категорияға бөлінеді.
1-ші категорияға - ... ... ... немесе бір-бірімен әрекеттесу нәтижесінде жану және жарылу қабілетіне ие заттарды пайдаланатын; төменгі оталу шегі ауа көлемінің 10% ... ... аз ... жанғыш сұйықтықтарды пайдаланатын; сұйықтықтардың температурасы 280С дейн булардың оталуы бөлменің көлемінің 5% асқанда жарылыс қауіпті ... ... ... ... өндірістер жатады.
2-ші категорияға - газдардың оталу шегі бөлмедегі ауа көлемінің 10% жоғары көлемді ... 280 ... 610 С дейн ... сұйықтық буының оталуы; бөлменің көлемінің 5% асқанда жарылыс қауіпті қоспа түзетін төменгі оталу шегі 65 г/м3 ... ... аз ... ... жанғыш шаң немесе басқа заттарды қолданатын өндірістер жатады.
3-ші категорияға - ... ... ... 610 ... ... оталу шегі 65 г/м3 астам жанғыш шаңдар мен талшықтар; сумен, ауадағы ... ... ... ... ... жанатын заттар; қатты жанғыш заттар пайдаланатын өндірістер.
4-ші категорияға - өңдеу процессі кезінде сәуле немесе от шығарумен ... ... ... ... күйген немесе еріген күйде пайдаланатын; жанармай ретінде қатты, газ тәрізді немесе сұйық заттарды жағумен байланысты өндірістер жатады.
5-ші категорияға - ... ... ... ... пайдаланумен байланысты өндірістер жатады.
6-шы категорияға - ... ... ... тек қана ... ... мүмкін заттарды қолданатын, бөлме көлемінің 5%-нан асатын сұйық фазалы жанғыш газдарсыз және жарылыс қауіпті шаңдарсыз заттарды; сумен, оттегімен немесе ... ... ... ... ... бар ... пайдаланатын өндірістер жатады.
Өндірістің өрт-жарылыс қауіптілігінің категориясын анықтау кезінді, ең қиыны өндірістік бөлменің көлемінің 5% жарылыс қауіпті газ, бу ... шаң ... ... ... ... ... ... пайда болуы мүмкін жарылыс қауіпті қоспасының көлемін (ҚНжЕ ҚР 2.02-01 -2001 ) бойынша анықтайды. Бұл бойынша өндірістерді өрт-жарылыс ... ... ... тәртіпте жүргізіледі, яғни өндірісте болуы мүмкін жанғыш заттардың төгіліп, өндірістік бөлмеде өрт-жарылыс қоспаның түзілуі кезінде жүргізіледі.
Берілген ... ағаш ... ... ағаш ... белгілі концентрацияға жеткен кезде өрт-жарылыс қоспасын түзеді. Өрт-жарылыс қауіпті котегориясын анықтау үшін жарылыстың ... ... ... ... ΔР. Ол ... ... ... анықталады:
∆Р= (4.32) ... НТ - жану ... Дж ... - ... ... То алғашқы температурадағы ауа тығыздығы, кг м-3;
Ср - ауаның жылу ... Дж кг-1 К-1 ... 1,017103 Дж кг-1 К-1 ... - ... ... ... ... - бөлменің герметизацияланбағанын және жану процессінің адиабатикалық еместігін ескеретін коэффициент, ол Кн=3.
Vсв - ... бос ... м 3 (Vсв = 300м ... - ... ... ... - жанғыш сұйықтықтың жарылысқа қатысу коэффиценті, Z =0,5.
Авариялық жағдай салдарынан пайда ... ... ... қалқымалы щаңның есептік массасы m (кг) келесі формуламен анықталады:
m = mвз + mав ... mвз - ... ... ... ... ... - авариялық жағдай салдарынан бөлмеге келетін шаңның есептік массасы, кг.
Көтерілген ... ... ... mвз ... ... ... = Квз mп ... Квз - ... ... әсерінен көтерілуі мүмкін бөлмеде жиналған щаң бөлігі. Ол шамамен Квз = 0,9 құрайды;
mп - аварияляқ ... ... ... жиналған шаң масссы, кг.
Авариялық жағдайға дейнгі бөлмеде жиналған шаң көлемі келесі формуламен анықталады:
(4.35)
Мұндағы: Кг - жалпы жиналған ... ... ... - ... ... кезінде қолжетімсіз жерде жиналған шаң массасы, кг (m1=0,14504 кг);
m2 - ... ... ... ... ... ... шаң ... кг (m2=0,00362 кг);
Ку - шаңды тазартудың ... ... Ол ... - 0,7 ... 1/0,7 · (0,14504 ... ... = 0,9 ·0,21=0,189 кг
Авариялық жағдай әсерінен бөлме ішіне кіретін есептік шаң массасы mав ... ... ... = ... ... mап - ... ... ... ... шаң ... кг;
Кп - аппараттан бөлмеге бөлінетін шаңның айырма коэффициенті. Ол шама бөлмедегі шаң өлшемі 350 мкм-ден кем десперсті шаңдарға - Кп = 1 ... =0,6 ·1=0,6; ... ... ·106 ·101·0,5/90·1,17·1,01·103 ·302·3=10,39 кПа
НПБ 105 - 03 құжаттарына сәйкес ағаш өңдеу цехының өрт-жарылыс ... ... - Б ... ... өйткені онда түзілетін ағаш шаңдары өрт-қауіпті қоспа ... ... ... цех ішінде 5 кПа артық қысым түзілетін жарылыс болуы мүмкін.
4.4.1. Өртке ... ... ... ... ... ... ... сумен қамту құрады. Ол өнеркәсіптегі өрттерді сөндіруге арналған. Өртке қарсы сумен қамтуға табиғи және жасанды су қоймаларын, өрт суқоймалары-қорларды және ... ... су ... ... су ... - қорлары климатқа байланысты жер асты, жер үсті немесе ... жер асты ... ... ... ... қалыпта болады. Оларды арнайы әзірленген жобаға сәйкес темірбетоннан, тастан, кірпіштен, жіңішке құрылыс материалдарынан әзірлейді. Жер асты қорын екі ... ... (су алу үшін және ... ... ... және ... құбырмен құрайды.
Өнеркәсіпте автонасостар бар болған жағдайда бір су қоймасының қызмет көрсету радиусы 200 м., ... - 150 м., және ... ... өрт ... және аз ... 100 м. ... қорларына автокөліктерді бұру және өрт насостарын орнату үшін ... 12х12 м ... ... ... ... ... қарсы су құбырын бөлек немесе біріккен сызбалар бойынша құрастырады. Біріккен сызбада сумен қамтудың өртке қарсы қызметтерін шаруашылық-ауыз су ... ... ... ... су ... ... ... біріктіру үнемі мүмкін емес, өйткені көптеген технологиялық процесстерге қатаң тұрақты су жеткізу қажет (су екпіні және жарату).
Бірақ өрт ... ... бұл ... бұзылып өндірісте апаттық жағдай орын алуы мүмкін. Өрт ... өте ... ... үшін ... өрт су ... ... тура ... қарсы су құбырын ішкі және сыртқы ретінде бөледі.
Ішкі өртке қарсы су құбыры өрттің алғашқы өрбу кезінде өшіруге арналған. Оны су ... ... өрт ... ... ... ... мүмкін (мысалы, металдық калин, литий, кальций карбиді және басқалар өңделетін өнеркәсіптер) өнеркәсіптерді санамағанда, барлық өндірістік ... ... 1000 м2 ... ... 1 және 2 ... ... шыдамды Д категориясындағы өндірістік ғимараттарға өртке қарсы су құбырын құрмау рұқсат етіледі.
Ішкі өртке қарсы су құбырын жобалау кезінде өндірістің өрт ... ... ... және ... көлеміне қарай өртке тұрақтылығының деңгейін басшылыққа алады (4.1. кесте)
Ішкі өртке қарсы су құбырындағы суды ғимараттардың оңай қол ... ... ... ... ... ... және т.б.) биіктігі 1,35 м арнайы шкафтарда құрастырады.
Сыртқы өртке қарсы су құбырын ғимараттың және құрылыстардың сыртына ... ... өрт ... үшін олар ... су ... және ... қамтуы тиіс.
Кесте4.1. Өртке қарсы су құбырының көлемдері
Ғимарат көлемі, мың м3
Ғимараттың ... ... ... ... ... ... категориясы
Ағын саны
Бір ағынға су шығыны, л/с
0,5 - 5
I, II
III, IV, V
А, Б, В
В
2
2
2,5
2,5
5 - ... ... IV, ... IV, V
А, Б, В
В
Г, Д
2
2
2
5
5
2,5
50 - 200
I, II
А, Б, В
2
5
200 - ... ... Б, ... астам
I, II
А, Б, В
4
5
Сыртқы өрт сөндіруге су ... бір ... ... өртке қарсы тұрақтылығын, өндірістің өрт қауіптілігі бойынша категориясын және ғимарат көлемін назарға алады (4.2. ... ... бір ... өрттің есептік саны орын алып отырған ауданына байланысты алынады: 150га өнеркәсіп аумағында бір өрт, 150 га үлкен болса екі ... ... ... 3 ... ... ал 1 және 2 деңгейлік Г және Д категориясындағы өндірістік өртке ... ... үшін 2 сағ. ... су ... ... ... келу ... өрт қауіптілігі А, Б, В категориясындағы өндірістік өнеркәсіптерде 24 сағ, ал Г және Д категорияларында 36 сағ. аспауы тиіс.
Өртке ... су ... ... және төмен қысымды болуы мүмкін. Осымен қатар жоғары ... ... ... су құбыры тиісті негізде ғана қарастырылады.
Төмен қысымды өртке қарсы су ... ... ... ... (жер бетіндегі деңгейде) өрт сөндіру кезінде 10 м төмен болмауы тиіс, ал жоғары қысымды желіде өрт сөндіру кезінде және өрт ... ең ... ... ең биік ... ... жағдайда судың компактілі ағымы судың барлық шығынында 10 м кем ... ... ... ... ... су құбырларында екпінді күшейту өрт орнына гидранттардан су жеткізетін жылжымалы насостар арқылы жасалады. Жоғары қысымдық желідегі қажетті су екпіні насостық ... ... өрт ... ... ... қосу арқылы жасалады.
Өрт ошағына тікелей су жеткізу үшін қол су діңгегін, стационарлық ... ... және өрт ... және жер ... ... ... ... өртке қарсы су құбырының маңызды арматурасы суды алу және өрт ... үшін ... өрт ... ... ... (4.2 ...
Кесте 4.2. Сырты өрт сөндіруге арналған су өлшемдері
Ғимараттың өртке тұрақтылық деңгейі
Өрт қаупі бойынша ... ... ... ... ... өрт ... ... су шығыны ғимарат көлемі мың м[3]
3 дейін
3 - 5
5 - 20
20 - 50
50 - 200
200 - 400
400 - 600
I, ... ... ... Б, ... Д
10
10
15
25
35
-
-
III
В
10
15
20
30
40
-
-
IV, V
Г, Д
10
15
20
30
-
-
-
IV, V
В
15
20
25
40
-
-
-
Өрт гидранттары жер үсті және жер асты ... ... Жер асты ... су ... ... орналастырылады, олардың ара қашықтығы 120 - 150 м аспайды. ... ... ... 5 м ... ... және жол ... 2,5 м аспайтын қашықтыққа орналастырады. Жер үсті ... ... ... ... ... бұл үйшіктердің ішіне өртке қарсы жеңдер және өртке қарсы қол діңгектерін орналастырады. Бұл өрт ... ... ... келуіне дейін өрт сөндіруді бастауға қолданылады.
Өрттің кішігірім ... қол су ... ... Дегенмен оларды қолдану өрт ошағынан 20 м қашықтықтан аспайтын ... ғана ... Ірі ... ... үшін ... лафеттік діңгектер қолданылады. Олар жоғары өнімді және ағымның ... ... ... ... ие. Оларды стационарлы түрде жер беті деңгейінде, шатырларда немесе арнайы бағандарда орналастырады. ... ... ... ... ... ... ... және құрылымдардан 10 м кем емес қашықтықта орналастырады, олар суды горизонтальды және вертикальды төсемдерде жібере алады. Лафеттік ... өрт су ... және ... ... ... ... ... құбырына жақын орналастырады.
Сумен қамту желісінің құбырларын санитарлық талаптарды, жердің және тасымалданатын судың ерекшелігін, су құбырларын қолдану және су сапасын есепке ала ... ... ... ... ... 1,2 - 1,5 МПа есептелген темір бетонды, асбоцементтік және қола су ... ... ... ... ... желілерді қолдану құбырлардағы жұмыс қысымы 3,5 МПа аспаған кезде мүмкін. Пластмассалық ... ... ... ... кезінде қолданады. Шыны құбырлар - жер үсті 0,7 МПа аспайтын қысым кезінде қолданады. Фанералық ... - ... 0.7 МПа ... ... ... үшін пайдаланады.
Құбырларды төсеу тереңдігі жердің қату тереңдігіне байланысты, олардың ішінде су қатуын бодырмау үшін есептеліп жасалады.
Су құбыры желісін қалыпты ... үшін оның ... ... ... (ысырма, вентильдер, қақпалық краптар) және т.б.
Арматура және фасондық бөліктерді ... ... ... темірбетонды қабырғалы сақиналардан, түптік тақтайшалардан және жабудан құрастырылған бақылаушы құдықтар құрады. Құдықтарды шойын қақпақпен және люкпен қамтамасыздандырады. Бір ... ... ... ... 700, 1000, 1500 және 2000 м ішкі ... бар, сақина биіктігі 0,3 м тең. Құдық тереңдігі 7 м жетуі мүмкін.
5. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ
5.1. Кәсіпорынның қоршаған ортаға ... ... ... ... ... - ... бұйымдар зауытында қоршаған ортаға тигізітен біршама әсері қазіргі талаптары бойынша жұмыс істеп ... ... ... ... ... ... - ... бірліктерді сақтау қажет. Өндірістің ішкі тиімділігін жүргізу экология - ... ... ... ... ... себебі, табығы факторлар тек сыртқы шектеулер сияқты көрінбейді, сонымен қатар экономикалық ... ... ... ... табылады.
Жүйелі мониторингтің тиімділігі тек ақпараттық құралдары қолдану арқылы жетуі мүмкін емес. Динамикалық бақылау үшін оны пайдалану және ... ... үшін ... ... ... және ... блоктарды және ағындарды сипаттайтын болуы тиіс, сонымен қатар қоршаған ортаға түсетін зиянды ... ... және ... ... ... ...
Бұл өнеркәсіптік кәсіпорындардың табиғи ортаны қорғау іс - әрекеттерін бағалауға мүмкіндік береді және де өндірістің болашақ бағытын және тиімділігін ... ... ... ... ... өндіріс кәсіпорындарының табиғат қорғау іс - әрекетін бағалауға күрделі міндетті көрсеткіштер көмегімен жүргізіледі. Олардың негізгі мүмкінді болатын шаралары ... ... ... ... , ... ... ластану деңгейінің шамасын капиталдық және эксплуатациялық шығын шамасын айналымды сумен қамтамасыз ету жүесімен жабдықтау техникасымен және суды пайдалану ... аз ... және ... ... ... кезде түзілген жағдайда қоршаған ортаны белгілі бір уақыт ішінде зиянды заттар мөлшерін абсолютті шамалау. Әрбір табиғи ретон үшін ... ... ... ... ... керек, себебі қабылдау қабілеті жіне барлық жүйесінің тепе - теңдігіне әсер етпейтіндей етіп неитарлдау қабілеті де әртүрлі ... ... Бұл ... және ... ретондар үшін экологиялық күштің шекті мүмкіндігін анықтауда әрбір табиғи сфера және жалпы алғанда ретонның қоршаған ортасы үшін бар ... ... ... ... Бұл ... ... экологиялығын өзара салыстыру керек және әртүрлі өндіріс обьектілерінің ортаға тигізетін әсер деңгейін салыстыру ... ... ... атмосфераға газ қалдықтарының немесе аспирациялық ауа шығаратын өндірістік өнеркәсіптер қатарына жатады. Газ қалдықтары және аспирациялық ауа құрамында концерогенді ... улы ... ... ... ... ... ... құрамы, концентрациясы, температурасы, ылғагдылығы және шаңдардың физика- химиялық сипаты: дисперстілігі және химиялық құрамы, ... ... су ... және т.б. өндіріс сатыларына байланысты кең шектерде ауытқиды.
Заттардың шектік мүмкіндік ... ... ... ұйымдастырылған қалдықтармен бірге негізгі өндірістік цехытары үшін 20-25% ті құрайтын ұйымдаспаған қалдықтарды есепке алуымыз ... ... ... ... ... ... ашық ... көмір қоймаларын, шлам жинағыштар, жартылай өнім қоймалары және шұнқырлар. Негізінен ұйымдаспаған қалдықтармен қоршаған ортаны ластаған ... ... ... ... ... ... ... бірдей болып кледі.
ЖШС зауыты Тараз қаласының өнеркәсіп аймағында орналасқан. Кәсіпорынның жұмыс тәртібінің ... ... оның ... ... ... ... 5 жыл), қоршаған ортаға әсер ету қайнар көзі ... 5.1 - ... ... ... ... ... ... асыру кезінде қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету фаткорлары келтірілген.
Кесте 5.1. Қоршаған орта ... ... әсер ету ... технологиялық процестер, әрекет ету түрлері, ҚО компоненттеріне белсенді әсер ету
Зиян келетін табиғи объектілер
Әсер ету түрлері
Әсер ету ұзақтығы
Өндірістік цехты пайдалану
Атмосфералы ауа, су ... ... ... ... заттардың бөлінуі, ақаба сулардың бөлінуі, қалдықтарды жинақтау
Пайдалану кезеңінде
Ауа ортасына теріс ықпал ететін негізгі ластаушы көздер көмірмен істейтін қазандық, ... және күл ... ... ... ... ағаш және ... өңдеу, әк күйдіру, электр және газбен дәнекерлеу жұмыстары болып табылады.
Барлығы 14 ... көзі ауа ... ... 2,813 ... көлемде 16 зиянды затты бөліп шығарады.
Ағаш шаңының ауа ортасына бөлінуін азайту мақсатында № 0005 ... ... ... әсер коэффиценті 98% - ға тең 3 циклон және жеңді фильтр орнатылған.
1.7 бағдарламасымен ... ... ... ... ... ... үй ... шығарындылардың ең көп шоғырлануының ШРЕК үлесімен келесіні көрсетеді: азот ... - 0,212; ... ... - 0,213; ағаш шаңы - ... 5.2. ... атмосфералық ауаға бөлінетін зиянды заттардың тізімі
Ластаушы заттың коды
Заттың атауы
ШРЕК макс.
ШРЕК орт. ... ... зат ... зат ... триоксид (темір оксиді)
0,04
3
0,0055
0,00297
0143
Марганец
0,01
0,001
2
0,000611
0,0003
0301
Азот (IV) оксиді
0,085
0,04
2
0,0386527
0,15486
0304
Азот (II) оксиді
0,4
0,06
3
0,0047
0,02379
0328
Оттегі
0,15
0,05
3
0,015444
0,027
0330
0,5
0,05
3
0,140108
0,252388
0337
Оттегі оксиді
5
3
4
0,441898
1,305572
0342
0,02
0,005
2
0,000222
0,00012
0516
2 - ... - 1,3 - ... ... - 1,2 - ... С12-19 ... ... емес шаң: ... шаңы
0,04878
0,130896
Барлығы:
1,8618444
2,81301282
Көмір қоймасынан қоршаған ортаға бөлінетін ластағыш заттардың есебі:
G = (Р1* Р2* Р3* Р4* Р5* q* ... ... Р1- шаң ... бөлігі, өлшемі 0-200 мкм, Р1=0,03;
Р2 - аэрозольды шаң, ... ... ...
Р3 - ... орнындағы жел жылдамдығын ескеру коэффиценті, Р3=1,2;
Р4 - материалдың ылғалдылығын ескеретін коэффицент, Р4=0,1;
Р5 - шаң ... ... ... - ... ... ... т/сағ, q=25;
G = (0,03* 0,02* 1,2*0,1*1*25* 1000000)/3600=0,5 г/с
1 ... ... ... ...
М = ... ... Т - ... ... ... саны, Т=0,4 сағ/жыл
М=0,5*3600*0,4/1000000=0,00072 т/жыл
Яғни, 70-20% бейорганикалық шаңның жылына 0,00072 ... ... ... ... ... ... процесс нәтижесінде атмосфералық ауаға зиянды заттар бөлінеді. Төменде қазандық цехынан бөлінетін зиянды ... ... ... ... ... ... отын - ... болып табылады. Өндірісте жылына 25 тонна көмір жағылады.
Отын түрі, К3=қатты (көмір, торф және т.б.)
Отын шығыны т/жылына, ... ... г/с, ВG = ... ... М =-NAME_= ... ... жылуы, ккал/кг, ккал/м3, QR=3700
МДж, QR қайта есетпеу * 0.004187
QR = ... ... % ... AR =42,3
Отынның күкірттілігі, % (мг/м3 газ үшін), SR = 0,56
Тиімділік ПГУУ, % КПД =80
Қоспалар: 0301 Азот қышқыл (Азот ... ... ... кернеулігі, квт, QN =30
Котлагрегаттың нақты кернеулігі QF=27
Азоттың қышқылының көлемі, кг/1 Гдж жылуы, KNO=0,132
Техникалық шешім нәтижесінде азотты бөлуді ... ... ... қышқылының көлемі, кг/1 Гдж жылуы
KNO =KNO* (QF/QN)0.25 ... ... ... ... ... = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) ... = ... ... ... г/с
MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) ... = ... ... ... (0301), т/жылына
-M- = 0.8 * MNOT ... = ... ... ... (0301) ... = 0.8 MNOG ... = ... 0304 Азот (ІІ) ... ... ... ... бөлінуі (0304), т/жылына
_M_ = 0.13 * MNOT ... = ... ... ... (0304) г/с,
_G_ = 0.13 MNOG ... = ... 0330 ... ... ... ангидрид)
Күкірт қышқлының үлесі, отынның ұшатын күлімен байланысты (2.2п), NSO2=0,1
Отындағы күкіңрт сутегінің құрамы, %, H2S=0
Күкірт қышқылының бөлінуі, т/жылына
_M_ = ... ... * H2S *BT ... = ... ... ... г/с,
_G_=0.02*BG*SR-(1-NS02)+0.0188*H2S*BG (5.11)
_G_ = 0,14
Қоспалар: 0337 Қышқыл көміртегі
Жанудың механикалық толықсыздығынан жылудың жоғалуы, % Q4=6,00
Жанудың химиялық ... ... ... % ... ... ... ескеретін, коэффициент, R=1
Басу типтері: Камералы басу
Қозғалыссыз тор көз және қолмен лақтыру
Кг/тонна ... ... ... ... ... ... ... ... ...
_M_ = 0.001*BT*CCO*(1-Q4/100) ... = ... ... бөлінуі, г/с
_G_=0.001*BG*CCO*(1-Q4/100) (5.14)
_G_ = ... 2908 ... шаң: 70-20 ... екі қышқыл кремний
Коэффициент, F = 0,0023
Бас утипі:
Қозғалыссыз тор көз және ... ... ... ... ... ... ... ... ... г/с ... ... ... 5.3. ... зат г/с
Бөлінген зат т/жылына
0301
Азот қышқылы
0,02213
0,03984
0304
Азот оксиді
0,00360
0,00647
0337
Көмрітегі оксид
0,40451
0,72812
0338
Күкірт диоксиді(Күкіртті ангидрид)
0,14
0,252
2908
Бейорганикалық шаң: 70-20 ... екі ... ... жер қабатының тазалығын қамтамасыз ету үшін істеп тұрған кәсіпорынды ... және ... ... ... ... әр ластану көздеріне шекті мүмкіндік тастамалар (ШМТ) қоюдың , сондай - ақ қоршаған ортаға келтіретін экономикалық ... ... ... мәні ... ... ғылыми-техникалық норматив деп аталады, бекітілген жағдайда, оның жерге қонардағы ластандырылған концентрациясы сол көзден шығып жатқан нормасынан аспауы керек, халыққа өсімдік және ... ... ... ... ... ... ... ауадағы мөлшері, күнделікті адамға тигізер зияндылығы уақытқа байланыссыз патологиялық өзгерісіне және қандайда бір ауруға душар етпеуі керек, ауада халық тұратын ... бір ... және ... тәулік мерзімінде бекітіледі.
ШМТ - ды қарастырған ластау көздерінен ауа қабатында ластаушы заттардың концентрациясы елді - ... , ... ... ... үшін ауа ... ... аспайтын жағдайға тастамалардың ғылыми - техникалық нормативін айтамыз.
Атмосфераның төменгі қабатына зиянды заттардың бөлінуінің концентрация есебі ... ... ... ... ... ... зиянды заттардың бөлінуінің ең жоғарғы концентрациясы анықталды. Желдің бағыты мен жылдамдығы барлық нүктелерде қарастырылды.
Өндірістен бөлінетін зиянды заттарды атмосфералық ауада ... ... ...... ... (H

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек қорғау пәнінен дәрістер69 бет
Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі57 бет
Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерватындағы сүтқоректілердің көптүрлілігі мен қорғау шаралары76 бет
Жобада ГНПС "Шымкент" жағдайында резервуар паркін автоматты басқару41 бет
Октябрьск мұнай кен орны89 бет
Өзен мұнай-газ кен орны72 бет
10 кВ кернеулерге арналған резеңке оқшаулы күштік кабельдер4 бет
«Көлік шинасының резина үгіндісінің мұнай битумының сипаттамаларына әсерін зерттеу»26 бет
Ас қорыту жүйесінің аурулары4 бет
Асқазанжәне ұлтабар сөлін зерттеу6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь