Шаруа (фермер) қожалығының кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ерекшеліктері

1. Шаруа (фермер) қожалығының кәсіпкерлік қызметінің түсінігі және негізгі белгілері
2. Шаруа (фермер) қожалығының қызметінің негізгі бағыттары
3. Шаруа (фермер) қожалығының кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру тәртібі мен шарттары
Қазақстан Республикасының жер заңдарының тарихы Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 16-желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» конституциялық заңының қабылдау күнінен басталады. Бұған дейін қолданыста болған Қазақ КСР-ның 1990 жылғы 16-қарашадағы Жер кодексі мемлекет дамуының жаңа жағдайларындағы қоғамның талаптарына толық көлемде жауап бере алмады. Сол себепті де, 1991 жылғы 28-маусымда «Жер реформасы туралы» заң қабылданды. Жерреформасыныңміндетіболыпжердешаруашылықжүргізудіңәртүрлінысандарыныңтиімдіқызмететуіүшінқұқықтық, экологиялықжәнеәлеуметтікжағдайларжасау, жердіұтымдыпайдалану мен қорғаудықамтамассызетужәнеосыныңнегізіндеауылшаруашылықөнімдерінтұрақтыөндірумақсаттарындажерқатынастарынқайтақұрутабылды.
Кәсіпкерлік - азаматтар мен олардьң бірлестіктерінін пайда немесе өзіндік табыс алуға бағытталған бастамшылық дербес қызметі. Ауылшарушылық кәсіпкерлігін азаматтар өз атынан, өздерінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігімен немесе заңды тұлғаньң (кәсіпорынның) атынан және соның жауапкершілігі кепілдігімен жүзеге асырады.Еліміздің аграрлық кәсіпкерліктің қалыптасу үдерісі жалпы халықтык кұқықтың дамуымен байланысты, кейінірек онын мемлекеттік реттеуді күшейтетін, сонымен қатар нормативтік актілерде алғашқы шаруа (фермер) кожалыктары пайда бола бастаған, азаматтық құқықтардың да кезендерін қамтиды.
Кәсіпкерліктің әрі қарай дамуы, өзара түсінісуге әкеліп соқтыратын, жеке мүддеге мемлекеттік бастаманың әсерінін жалпы үдеме кезеңін қамтиды. Мемлекеттің басқаруындағы экономика аралас сипатта болды, себебі жеке және коғамдык ой ұштасып, синтезделе бастайды.
Бұл заңды жүзеге асырудың нәтижесінде мыңдаған шаруа қожалықтары, шағын ауыл шаруашылық кәсіпорындары және ауыл шаруашылық кооперативтері құрылды. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы жаңа конституциясы алғашқы рет жерге жеке меншік құқығын орнықтырып, жерге мемлекеттік және жеке меншікті мемлекеттің танып, теңдей
1. Есекеева А.Ә., Айғаринова Г.Т. Қазақстан Республикасының шаруа немесе фермер қожалығы қызметін құқықтық реттеу. - Алматы, 2013.
2. Стамкулов Ә.С. Қазақстан Республикасының жер құқығы. - Алматы, 2005.
3. Культелеев С.Т. Рахметов Е.Ш. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы. - Алматы, 2006.
4. Еркінбаева Л.К. Шаруа фермер қожалығының қызметін құқықтық реттеу. Алматы, 2000.
5. Аяганова К.Т. Крестьянское хозяйство Казахстана. - Алматы, 1998.
6. Абдраимов Б.Ж. Вопросы правового механизма обеспечения законности в земельном процессе.- Алматы: Жеты Жаргы, 1999.
7. Аутов Р,. Джаксымбетова Г. Помочь крестьянскому хозяйству. Казахстан,. Экономика и жизнь. 1995, №7.
8. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық министрлігінің ресми сайты, 2012, желтоқсан
        
        Шаруа (фермер) қожалығының кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ерекшеліктері.
1. ... ... ... кәсіпкерлік қызметінің түсінігі және негізгі белгілері
Қазақстан Республикасының жер ... ... ... ... 1991 ... ... ... заңының қабылдау күнінен басталады. Бұған дейін қолданыста болған Қазақ КСР-ның 1990 жылғы ... Жер ... ... ... жаңа ... ... талаптарына толық көлемде жауап бере алмады. Сол ... де, 1991 ... ... заң ... Жерреформасыныңміндетіболыпжердешаруашылықжүргізудіңәртүрлінысандарыныңтиімдіқызмететуіүшінқұқықтық, экологиялықжәнеәлеуметтікжағдайларжасау, жердіұтымдыпайдалану мен қорғаудықамтамассызетужәнеосыныңнегізіндеауылшаруашылықөнімдерінтұрақтыөндірумақсаттарындажерқатынастарынқайтақұрутабылды.
Кәсіпкерлік - азаматтар мен олардьң бірлестіктерінін пайда немесе өзіндік ... ... ... ... дербес қызметі. Ауылшарушылық кәсіпкерлігін азаматтар өз атынан, өздерінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігімен немесе заңды тұлғаньң (кәсіпорынның) атынан және ... ... ... ... ... аграрлық кәсіпкерліктің қалыптасу үдерісі жалпы халықтык кұқықтың дамуымен байланысты, кейінірек онын ... ... ... ... ... ... актілерде алғашқы шаруа (фермер) кожалыктары пайда бола бастаған, азаматтық құқықтардың да ... ... әрі ... дамуы, өзара түсінісуге әкеліп соқтыратын, жеке мүддеге мемлекеттік бастаманың әсерінін жалпы үдеме кезеңін қамтиды. Мемлекеттің ... ... ... ... ... себебі жеке және коғамдык ой ұштасып, синтезделе бастайды.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... шағын ауыл шаруашылық кәсіпорындары және ауыл ... ... ... ... ... 1995 ... жаңа конституциясы алғашқы рет жерге жеке меншік құқығын орнықтырып, жерге ... және жеке ... ... танып, теңдей қорғайтынын бекітті. Конститутцияның нормаларының негізінде Қазақстан Республикасы ... 1995 ... ... жаңа ... ... Бұл ... ... меншік құқығы мен жер пайдалану құқығына қатысты туындайтын жер қатынастарын жаңаша реттеп, алғашқы рет ... ... мен ... да ... ... ... ... де, жертуралызаңнаманыңнормаларынжетілдіруқажеттігітуды. 2001жылғы 24-қаңтарда заң қабылданды. Бұл акт ... ... беру ... ... шарттыжерүлесітуралы (24-бап), жертуралызаңнаманыңжаңақағидасы (3-бап, 1-тармақ). Егеросығандейіназаматтар мен заңдытұлғаларғаберілетінжеручаскелерініңкөлемізаңғасәйкесактілерменбекітілсе, енді осыЗаңының 35-бабына сәйкес тек заңменреттелетінболады. Соныменқатар, бұлЗаңхалықтыңәлеуметтікқажеттіліктерін мен ... ... ... 2003 ... ... ҚазақстанРеспубликасыныңжаңаЖеркодексінқабылдауғадейінжалғасты.
Ең алғашы рет термині Қазақ ССР-інің 1990-жылғы 21-мамырдағы Заңының 1-бабында былайша көрсетілді: ... ... ... - өзінің жеке меншігіндегі немесе жалға алынған мүлік пен жер учаскесі негізінде ауыл ... ... ... ... және ... айналысатын дербес жан ұялық бірлестік. Алғашқы шаруа қожалықтарын КОКП райкомдарының тапсырмасы бойынша совхоз директорлары құрды.
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 31 наурыздағы Заңы ... ... ... және ... ... ... құқықтық, үйымдық және экономикалық негіздерін белгілейді.
Шаруа (фермер) қожалық секторының қалыптасуы едәуір тез ... 2000 ... бері 13 ... ... ... ... саны ұлғайды, яғни 50 есе, ал шаруа (фермер) қожалықтар жері 1,6 млн-нан 30,6 млн. га. дейін, яғни 20 ... ... жылы ... ... қожалықтар үлесі Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылыққа арналған жер көлемінің 40 %-дан аса құрайды.
Қазақстан - ірі мемлекет, оның табиғи және ... ... ... ... ... ... ... да әркелкі қалыптасады. Кей жерлерде олар көптеп шоғырланса, енді бір жерлерде сирек орналасқан, көлем жағынан да әртүрлі, ... ... және т.б. ... Қазақстан 5 географиялық аймаққа бөлінеді: Солтүстік, Орталық, Оңтүстік, Батыс және Шығыс.
Жериеленудің жалпы саны ... ... ... ... ... Қазақстанның барлық аймақтарында басымырақ болып келеді және орта есеппен алғанда Солтүстік Қазақстанда - 88%, Батыс Қазақстанда - 88%, Орталықта - 92%, ... - 93%, ... ... - 95% ... Ал ... ... жер ... мен шаруа (фермер) қожалықтары көлемі үлестерінің бір-бірінен айырмашылығы көбірек. Бұл көрсеткіш:
- ... ... ... - ... ... ... - ... Орталықта - 60%;
- Оңтүстік Қазақстанда - 14%;
- ... 54%. ... ... ... ... ... ... көлемі мен Қазақстан аймақтарындағы заңды тұлғалардың мемлекеттік емес ауыл шаруашылығының ... ... ... да ... көп. Бұл ... шамасы:
* Солтүстік Қазақстанда - 422 және 9680 га;
* ... - 1130 және 20700 ... ... Қазақстанда - 1710 және 13000 га;
* Оңтүстікте - 78 және ... ... - 451 және 7371 ... ... ... ... қызметінің негізгі бағыттары.
Еліміздің ауыл шаруашылығында көп салалы экономиканы кұру аграрлык реформаның бастапқы негізгі мақсаты мен ... ... ... аяғында басында ауылда жаңа әлеуметтік-экономикалык құрылыс кұрудың алғашқы ... ... олар ... (фермер) қожалықтар нысанында көрініс тапты. Экономикалык реформаны ұйымдастырушылар ... ... ... ... ... ... кожалықты куруға болады деп санап, тек бұл кұрылысты құкыктык тараптанмойындап, шаруаларға ... мен ... ... ... беру ... деп ... ... колдауы бойынша колхоздар мен совхоздар қайта ұйымдастыру нәтижесінде әртүрлі нысандардағы кәсіпорындар пайда бола ... ... ... жиынтығын бір топка енгізіп деп атады. Олар ... ... ... ... жэне ... экономиканың бірыңғай кұрылымын кұрайды. .
Ауыр экономикалық және әлеуметтік дағдарыстың салдарынан өндіріс едәуір құлдырады. Дағдарысқа карсы бағытталған басқару ... 1998 ... ... ... асырылып келеді. Соңғы жылдары құлдырау тоқтап, енді ... ... ... кетті. Өндірістің ішкі жалпы өнімі ұлғайды. Қазақстанда өндірілетін тауарлар өтімі төмен, ... ... ... ... ... тұр.. ... отандык өндірістің техникалық және технологиялық жабдыкталуының артта ... ... ... ... Осы ... Жолдауында Елбасы бәсекелесуге кабілетті экономиканы дамыту мақсатын жариялады. Осылай 2030 бағдарламасынан бастап демократияландыру және тиімді басқару, ... ... ... ... жетілдіру мәселелері үнемі Елбасының Жолдаулары мен басқа да ... ... ... келеді.
Үкіметтің жанындағы қоғамнын демократиялануы жөнінде ұсыныстар әзірлейтін Тұрақты Кеңес екі жылдай жүмыс істеді, жүздеген заңдар кайта қаралып, өзгертулер мен толықтырулар ... ... ... ... әлде де ... жергілікті жердегі билік өкілдерінің халык алдындағы жауапкершілігін одан да ... ... ... ... ... кұру экономикалық қатынастардың жаңалауына байланысты туындады. Сондай-ақ ауылшаруашылык кәсіпкерлігі саласындағы қатынастарды анықтайтын өндірістің экономикалық базисі түбегейлі өзгерді. Меншік - бұл ... ... ... ... ... категория болып табылады. Өндіріс құралдарының кімнің меншігінде екеніне қарай айырбас және бөлу ... ... ... сектордағы табиғи және тиімді шаруашылык нысаны - шаруа (фермер) ... ... ... Осы нысанда өндірісті үйымдастырудын арнайы биологиялык факторы ескеріліп, жер, су, өсімдіктер мен малдардың өсуі мен дамуына байланысты тиімді жағдайлар жасалуы ... ... ... ... ... тетігі, сонымен бірге еңбекке адамдардың материалдык кызығушылығы және өндіріс өсімін қамтамасыз етудің мотивациялық ... ... ... ... ... жаңа ... ... мен тиімділігі туралы талдауға мүмкіндік береді.
Кәсіпкерлік кұқық саласының зерттеу пәні ғана емес, сонымен катар ... да ... ... болғандықтан, әртұрлі түсініктер жиынтығынан тұратын ұғым болып келеді. Ол экономиканық, ұйымдастырушылык, кұкыктық санаттарға тән ... ... ... ... ... ... түсінігі алғаш рет XVIIIғасырда орын алған. Оған сол уакыттағы ғалымдардың ... ... ... ... ұғымды аныктаудың мәселелері келесі факторлармен байланысты.
Біріншіден, кәсіпкерлік аукымының өзі накты түрде белгілі емес, өйткені нарықтык шаруашылық ... ... ... және этиканың қиылысуымен ғана жүзеге асырылады.
Екіншіден, кәсіпкерлік ... ... ... мен ... мемлекеттерде тұрлі сипатқа ие болады. Сондықтан кәсіпкерлік әрекет ететін ортасынын шаруашылық, саяси, элеуметтік және ұлттық ерекшеліктеріне тығыз байланысты ... ... оның ... ... мен оған қоғамның қатысуымен бағаланады. Шын мәнінде де, еңбекшілердің жауыз қанаушысы атағына ие болған, XIXғасыр кәсіпкер-капиталисі мен ... ... ... тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру және серіктестерімен әділ қатынас орнату ... ... ... ... ... арасындағы ортақ байланысты аныктау оңай емес.
Біздін елімізде ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру ісі 70-жылдардың басынан баяулап, 80-90 ... ... ... Оның ... әртүрлі. Ауыл шаруашылығын техникалык жарақтандыру өте төмен деңгейде болды, инфракұрылым ... ... ... және ... ... ... жарақтандырылуы нәтижесінде өнімнің шамамен үштен бір бөлігі ысырап ... ... ... ... ... мен ... әкімшілік-әміршілдік жүйенің қысымында қалды. Жылдан жылға еңбекке деген кызығушылык жоғала бастады, шаруалардың ... ... ал оның соңы ... ... ... ... алып келді. Нарықтық экономикаға көшудің бастапқы кезеңінің аграрлық саясаты:
- басты ... ... ... және ... мен ... ... жекешелендіру, агроөнеркәсіптік кешенді ... бас ... ауыл ... өнімдерінің бағасын босату;
- аграрлық салаға колдау көрсетуді тоқтату;
- сырттан әкелінетін азық-түлік өнімдеріне қолдау көрсету ... ... ... ... ... маңызды саласы болып табылады. Ауылшаруашылық сектордың даму деңгейі Казақстандық қоғамның экономикалык, әлеуметтік, саяси тұрактылығын аныктайтын фактор ... ... ... ... ... басым бағыт болып табылып, ауыл шаруашылығы үлкен ... мен ... ... экономикадан тұрақты дамуға көшу кезеңінде ауыл-шаруашылық өнімдері тиімді және тұрақты болуы маңызды. Ауылшаруашылық кәсіпкерлерінің өнім шығару ... ... ... ... ... бюджетке кіріс кіргізуін, әлеуметтік міндеттерді толықтай атқарушы ауылшаруашылық кәсіпкерлігінің тиімді қызметі деп түсінгеніміз жөн. Ауыл шаруашылығы кәсіпкерлігі - ... ... ... ... ... қожалығының кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру тәртібі мен шарттары.
Заң әдебиеттерінде ауыл шаруашылығы саласындағы ... ... ... мәселелер калыптасып отыр. Еліміздің ауылшаруашылық саласындағы кәсіпкерлік кызметтің ерекшеліктері осы қатынастарды реттейтін аграрлық кұкықтың да маңыздылығын көрсете отырып, аталмыш ... ... ... ... ... шаруашылық кәсіпкерлігі аграрлык-құкықтық институт ретінде түбегейлі аныкталғандыктан, оның құкыкгық негізін аграрлық зандармен қатар, ауылшаруашылык ... ... ... ... актілер кұрайды. Біздін ойымызша бұл дау туғызбайтын постулат ретінде қаралуы тиіс.
Мемлекеттің ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығында көптеген мемлекеттік емес нысандағы шаруашылыктар, оның ішінде шаруа қожалыктары кұрыла бастады.
Аймақ экономикасына жалпы елдің ауыл шаруашылығын даму ... ... ... тигізеді. Нарықтық катынастарының дамуы жағдайында, жеткәлікті өндірістік күш-куаты мен заман талабына сай шаруашылық жүргізудің экономикалық ... бар ... ... ғана ... етуі мен ... ... ие ... тәжірибеде белгілі.
Сол себепті, ауыл шаруашылығы кәсіпкерлігінің кұкықтық табиғатын анықтап, осы саладағы кәсіпкерлік кызметті реттейтін зандарды терең зерттеп, кажет ... ... ... ... ... ... әрі ... жетілдіру жолдарын іздестіру керек.
Сондай-ақ, даму стратегиясын анықтай отырып, ... Н.Ә. ... ... ... ... деп атап өтті.
Аграрлық сектордың дамуында мемлекеттік қолдаулармен қатар, шаруашылыктардың арасындағы өзара интеграциялык байланыстардын қалыптасуы мен ... ... рөл ... ... ... ... ... негізгі элементтері мен тетіктерінін жетілмеуі және тауарды ... ... ірі ... ... ... ... салынған қор кайтарымы мен тауар козғалысы бәсеңдейді және өндірісті кеңейтуді айтпағанның өзінде, жай ұдайы өндірісті тоқтатады. Қашанда біріккен ... ... ... ұсақ ... қарағанда басым түсетіні белгілі.
Кәсіпкерлік табиғи жолмен калыптасқан, ал оны мемлекеттік қолдаудың нысандары мен әдістері элеуметтік-экономикалық ұзак реформаларды жүргізу барысында ... ... ... елдерге карағанда, республикадағы агрокәсіпкерліктің даму тарихы небәрі 20 жылдан астам уакытты кұрайды. Бірақ, әлі де басқан қадамы нық емес. Осы ... ... ... ... мемлекеттік бағдарламалары кабылданып және іске асырылып жатыр. Қазакстанда осы сектордың қоғамның ... жэне ... ... ... ... ішкі ... ... астамы онын үлесіне тиетін Батыс Еуропаның, Американың жэне Оңтүстік Шығыс Азияның өнеркәсібі ... ... аса ... ... ... ... ... іскерлік өмірдің бұкаралык серпінді дамушы бөлігі болып отыр.
Мемлекет басшысы кәсіпкерлікті одан әрі дамыту мақсатында жеке секторда ... құны ... ... құруға ынталандыратын шағын бизнесті қолдаудың таяу перспективаға арналған, онын ішінде кәсіпкерлік ахуалды, бәсекелі ортаны қалыптастыруға, жоғары косалқы кұны бар жеке ... ... ... ... ... ... жөніндегі негізгі бағыттарды анықтайды. Нарыктык реформалар жылдарында кэсіп-керлік секторлар коғамда елеулі орынға ие болды. Басты страте-гиялық максатқа: ... ... ... ... ... ... ... шынайы және ажырамас бөлігіне айналуына кол жеткізілді.
Аграрлык нарықтык реформалар барысында меншік нысаны, әлеуметтік құрлымы, басқару ... мен ... күрт ... ... ... ... реформалау тактикасында жекешелендіру аясында, нарыктык құралдарды қолдануда, мемлекеттік бакылау кызметінде, аграрлық реформаны ... ... ету ... ... ... ... қабылдап, кателіктерге жол берілді. Көбінесе, мұндай шешімдер саяси факторлар мен ғылыми тұжырымдардың жоқтығымен, әлеуметтік базаның дайындық ... ... ... ... жүзеге асыру барысында қолданылған шаралардың қателігімен ерекшеленді. Ауыл шаруашылығының дамуы әлеумеггік, күкыктық және экономикалық салалардан тежеленіп жатты.
Ауыл шаруашылығындағы кәсіпкерді - ... ... ... ал ауыл шаруашылығындағы шаруа, өнімді өсіруші деп түсінгеніміз жөн.
Қазіргі кезеңдегі кәсілкерлік кызметгін құкыктық аныктамасы Қазақстан Республикасның ... ... ... ... Яғни ... ... 10-бабының 1-тармағына сәйкес делінген. Бұл: біріншіден, бастамалы, дербес, барша коғамға тиімді қызмет, екәншіден, өз қауіпімен және тәуелділігімен ... ... ... және оның ең ... - бұл мүлікті пайдаланудан, тауарды сатудан, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді ... ... ... ... бағытталған қызмет.
Ауылшаруашылық кәсіпкерлік - бұл ауылшаруашылық сала бойынша өнім өндіру мен ұқсатуда бастамашыл, әрекет етуші заңнамалар ... ... ... ... ... ... ... және барлық қатысушыларына өзара тиімді нәтижелер мен ... ... ... ... ... өзге де кызмет түрі болып табылады. Сондықтанда ауылшаруашылық кәсіпкерлігін Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің ... ... ... ... бір ... ретінде көрсеткеніміз дұрыс болар. Себебі аталған бапта көрсетілген анықтамадағы белгілердін бәрі де ... ... тән деп ... қажет, тек өзгешелік ауыл шаруашылығы кәсіпкерлігінің жер ресурстарымен тығыз байланыста болуы және онын ... ... ... тәуелді болуында.
Ал, ауыл шаруашылығындағы кәсіпкерлік кызметті құкықтык реттеу дегеніміз бұл - ауышаруашылық карым-қатынастарды реттейтін және де ... ... ... ... ... камтамасыз ететін мемлекеттік органдармен ауьшшаруашылық кәсіпкерлігініңсубъектілерінің қызметін кұқык формаларымен реттеу және оларды жүзеге асыру кызметі.
Көп салалы ауылшаруашылык кәсіпкерлігі ... ... ... ... және ... да ... көптігін ескере отырып, объективті кажеттілікпен анықталды. Ең алдымен сапалығы мен ... ... ... ерекшеліктері бар. Ауылшаруашылык өндірістің ерекшеліктеріне олардың үлкен аланды алып, маусымдык сипатга ... ауа ... ... ... ... байланысты материалды-техникалыкжәне еңбек ресурстарын бір қалыпта ... ... жэне ... ... ... тауарларды тұрақты өндіру мүмкіндігінің жоктығы. Жоғарыда көрсетілген жэне басқа ... ауыл ... ... ... жэне ... ... ... бір территорияда калыптаскан тарихи дәстүрлерге байланысты меншік түрлерін және шаруашылык ету нысандарының көптігін кажет етеді. Жалпы ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік анықтамасында оның ең маңызды касиеттері көрініс тапқан. Бұл - бастамашылык, дербестік, кәсіптік тәуекел, сондай-ақ табыс алуға бағытталған заңды әрекет.
Ауылшаруашылық ... ... ... ... ... ерекшеліктерге ие, бүл ерекшеліктер тек кана кәсіпкерлік кызметтің осы туріне тән және ең ... ... ... көзі ... ... жердің кұкықтық режимінің ерекшеліктеріне байланысты.
Ауыл шаруашылығы кызметін - кәсіпкерлік қызметтің бір түрі ретінде тануымызға негіз бар деп ... ... ... ... ... ауылшаруашылық кәсіпкерлік кызметінің ерекшелігі - ауылшаруашылык өндірісінің негізгі құралы ретінде жер пайдалану үдерісін айналып ... ... ... ... ... А.Ә., ... Г.Т. ... Республикасының шаруа немесе фермер қожалығы қызметін құқықтық реттеу. - Алматы, 2013.
2. Стамкулов Ә.С. ... ... жер ... - Алматы, 2005.
3. Культелеев С.Т. Рахметов Е.Ш. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы. - ... ... ... Л.К. ... ... ... ... құқықтық реттеу. Алматы, 2000.
5. Аяганова К.Т. Крестьянское хозяйство Казахстана. - Алматы, 1998.
6. Абдраимов Б.Ж. Вопросы правового ... ... ... в ... процессе.- Алматы: Жеты Жаргы, 1999.
7. Аутов Р,. Джаксымбетова Г. Помочь крестьянскому хозяйству. Казахстан,. Экономика и жизнь. 1995, №7.
8. ... ... ауыл ... ... ... сайты, 2012, желтоқсан

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Ару» шаруа қожалығының жер пайдаланушылығын құру жобасы16 бет
Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу52 бет
Агробизнес экономикасының негіздері туралы63 бет
Жерге орналастыру25 бет
Шаруа (фермер) қожалығы28 бет
Шаруа (фермер) қожалығын ұйымдастыру жұмыс жобасы35 бет
Шаруа (фермер) қожалығының Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ) ену жағдайындағы дамуы: Халықаралық құқықтық аспект13 бет
Шаруа (фермер) қожалығының құрылу тәртібі және ерекшеліктері64 бет
Шаруа қожалығы29 бет
Шаруа қожалықтарының және кәсіпкерліктің даму жағдайы36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь