Нашар дамыған елдердің салыстырмалы сипаттамасы

Жоспар
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
І Әлеуметтік . экономикалық даму деңгейі бойынша әлем елдерінің типологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.1 Экономикасының дамуы бойынша елдердің жалпы сипаты ... ... ... ..4
1.2 Дүниежүзі елдерін даму деңгейі бойынша топтастыру ... ... ... ... ... ...
ІІ Шет елдер үшін нашар дамыған аймақтардың салыстырмалы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Дамушы немесе нашар дамыған елдерге жалпы сипаттама ... ... ... ...
2.2 Нашар дамыған елдердің аймақар бойынша салыстырмалы топтамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Кіріспе

Әлемде экономикалық деңгей әр елде әр түрлі. Кейбір елдерде жоғары кейбір елдерде өте төмен. Елдегі экономикалық жағдай жалпы ішкі өнім, сауаттылық деңгейі, жұмыспен қамту көрсеткіші бойынша анықталады. БҰҰ мәліметі бойынша аштық күніне 25000 адамды жалмайды. Өкінішке орай, соның ішінде балалар саны көп. Кедейлер мен байлардың арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Әлемдегі дамушы елде өмір сүретін 982 миллион адам күніне 1 доллармен өмір сүрсе, 2,5 миллиард адам күніне 2 доллармен өмір сүреді. Кедейлер жалпы халықтың 40 пайызын құраса, кірісі бүкіл әлемдегі кірістің 5 пайызын құрайды. Ал, керісінше байлар 20 пайызды құрап, жалпы бүкіл кірістің 75 пайызын құрайды. ЖІӨ көрсеткіші 765 доллардан төмен елдер кірісі аз мемлекеттер немесе нашар дамыған мемлекеттер қатарына саналады. Ондай мемлекеттер Азия, Латын Америкасында сонымен қатар Африка құрлығында көптеп таралған.
Курстық жұмыстың өзектілігі: Жоғарыда аталғандай экономикасының даму деңгейі әр мемлекетте әртүрлі таралатындықтан, олардың экономикасын зерттеу, соның ішінде нашар дамыған мемлекеттердің әл-ауқатын бөліп қарастыру өзекті мәселелердің қатарына жатқыздыруға болады.
Курстық жұмыстың мақсаты: Дүниежүзі елдерін экономикалық даму деңгейі бойынша топтастыра отырып, нашар дамыған елдердің салыстырмалы сипаттамасын аймақтар бойынша (Азия, Африка, Латын Америкасы) бөліп қарастыру.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- дүниежүзіндегі таралған мемлекеттердің экономикалық даму деңгейі бойынша топтастыру;
- нашар дамыған мемлекеттердің жалпы сипаттамасын қарастырып, талдау жасау;
- нашар дамыған мемлекеттерді аймақтар бойынша топтарсырып, салыстырмалы сипатын шығару.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.Алисов Н.Н., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира / Н.Н. Алисов, Хорев Б.С. - М.: Гардарики, 2003 . - 704 с.
2.Социально-экономическая география зарубежного мира/ Под ред. В.В.Вольского.-М.: Дрофа, 2001- 560 с.
3.Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны/ Под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Колед. - М.: Гардарика, 2002. - 928 с.
4.Максаковский В. П. Географическая картина мира. Я.- 2004 г.
5.Любимов И.М. Общая политическая, экономическая и социальная география. М. , 2001. - 336 с.
6. М. М.Голубчик. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003- 400с.
7.Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С.Булатова.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.-624 с.
8.Колесник И.В. Справочник статистических данных по географии / И.В Колесник. - Саратов: Лицей, 2000.
9.Липец Ю.Г. География мирового хозяйства / Ю.Г. Липец, В.А. Пуляркин, С.Б.Шлихтер. -М.: Владос, 1999. -400 с.
10.Мировые природные ресурсы: Учеб.-метод. пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 1998.
11.Родионова И.А. Макрогеографическая промышленность мира / И.А. Родионова. - М.: Лицей. 2000. - 240 с.
12.Завьялова Е.Б., Радищева Н.В.Экономическая география в схемах и таблицах: учеб.пособие.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.-248 с.
13.Страны мира: Справочник. - М: Республика. 2000. - 480 с.
14.Экономическая география / В.П.Желтиков, Н.Г.Кузнецов, С.Г.Тяглов - Ростов-на-Дону, 2001 .
15.Дүниежүзіне жалпы шолу. ТМД елдері. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық/ Ө. Бейсенова, К. Каймулдинова, С. Әбілмөжінова, т.б. — Өңд., толықт. 2-бас. — Алматы: Мектеп, 2010. — 304 б.
        
        Жоспар 
Кіріспе............................................................................................................3
І Әлеуметтік - экономикалық даму деңгейі бойынша әлем елдерінің типологиясы.............................................................................................................4
+ Экономикасының дамуы бойынша елдердің жалпы сипаты..............4
+ Дүниежүзі елдерін даму ... ... ... Шет ... үшін ... ... аймақтардың салыстырмалы сипаттамасы...............................................................................................................
2.1 Дамушы немесе нашар дамыған елдерге жалпы сипаттама................
2.2 Нашар ... ... ... ... салыстырмалы топтамасы...................................................................................................................
Қорытынды......................................................................................................
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі..................................................................
Кіріспе
Әлемде экономикалық деңгей әр елде әр түрлі. ... ... ... ... елдерде өте төмен. Елдегі экономикалық жағдай жалпы ішкі өнім, сауаттылық ... ... ... ... бойынша анықталады. БҰҰ мәліметі бойынша аштық күніне 25000 ... ... ... ... соның ішінде балалар саны көп. Кедейлер мен байлардың арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Әлемдегі дамушы елде өмір сүретін 982 ... адам ... 1 ... өмір ... 2,5 ... адам ... 2 ... өмір сүреді. Кедейлер жалпы халықтың 40 пайызын құраса, кірісі ... ... ... 5 ... ... Ал, ... ... 20 пайызды құрап, жалпы бүкіл кірістің 75 пайызын құрайды. ЖІӨ ... 765 ... ... ... кірісі аз мемлекеттер немесе нашар дамыған мемлекеттер қатарына саналады. Ондай мемлекеттер Азия, ... ... ... ... ... ... ... таралған.
Курстық жұмыстың өзектілігі: Жоғарыда аталғандай экономикасының даму деңгейі әр мемлекетте әртүрлі таралатындықтан, олардың экономикасын зерттеу, соның ішінде нашар дамыған мемлекеттердің ... ... ... өзекті мәселелердің қатарына жатқыздыруға болады.
Курстық жұмыстың мақсаты: Дүниежүзі елдерін экономикалық даму деңгейі бойынша топтастыра отырып, ... ... ... салыстырмалы сипаттамасын аймақтар бойынша (Азия, Африка, Латын ... ... ... ... міндеттері:
* дүниежүзіндегі таралған мемлекеттердің экономикалық даму деңгейі бойынша топтастыру;
* нашар дамыған мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттерді аймақтар бойынша топтарсырып, салыстырмалы сипатын шығару.
І Әлеуметтік - ... даму ... ... әлем ... ... Экономикасының дамуы бойынша елдердің сипаты
Елдің типі - әлемдік қоғамдастықта оның орнын сипаттайтын объективті түрде қалыптасқан, салыстырмалы мемлекеттердің даму ерекшеліктері ... ... ... 90-ы ... дейін әлем елдері 3 типке бөлінген: социалистік, капиталистік, дамушы. Әлемдік ... жүйе ... ... ... саясаттанбаған - экономикасы дамыған, дамушы және өтпелі экономикалы (постсоциалистік) деп аталатын типологиясы қалыптасты. Сонымен бірге әлем ... ... ... және ... деп бөлетін қос мүшелі типологиясы таралған. Елдердің типтерін бөлу олардың дамуының макростатистикалық ... және ... ... ... мен даму ... салыстырудың негізінде жүргізіледі. Жинақтаушы көрсеткіш ретінде елдердің әрбір тұрғынына ... ... ... ішкі өнім ... ... ... ... келетін жалпы ішкі өнім - материалдық өндіріс салаларымен өндірістік емес салалардың жалпы өнімінің құнын бір адамға есептегенде ... ... жан ... келетін жалпы ішкі өнім әрбір типті елдердің арасындағы айырмашылықты және абсолютті сипатты бермейді. Соған байланысты елдерді ... ... ... - ... ... жасалған. Оның негізіне елдердің экономикалық, демографиялық, әлеуметтік және басқада көрсеткіштері қолданылған. Төменде Мәскеу мемлекеттік университетінің экономист-географтарының сандық және сапалық көрсеткіштерді ... ... ... типологиясы келтірілген (1-кесте).
Түрлері (тип)
Түршелерге (подтип) бөлінуі
Типологиялық топтары
Экономикасы дамыған елдер ( әлем тұрғын-дарының 30 %, әлемдік жалпы өнімнің 64 %)
Жоғары ... ... ... 18 %, ... ... ... 51 ... - жетекші елдер
2Еуропаның шағын елдері.
3.Көшіп-қонған елдер
Орташа ... ... ... 12%, ... ішкі ... 13 %)
1.Оңтүстік Еуропалық елдер
2.Шығыс Еуропалық елдер ... ... ... Азия ... 5.Латын Америкасы елдері.
Дамушы елдер (тұрғындары 75 %, жалпы ішкі өнімі 36 ... ... ... жақсы елдер)
1.Жаңа индустриалды елдер
2.Мұнайэкспорттаушы елдер
3. елдер.
Төменгі (жағдайы ... ... ... ... ... ... ... елдер
1-кесте. Әлеуметтік - экономикалық даму деңгейі бойынша әлем елдерінің типологиясы.
1.2 Дүниежүзі ... даму ... ... ... кезде жекелеген елдер мен аймақтар әлемдік экономикада ... орны ... ... ... ... жасайды. Сондықтан елдердің нақты әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерін салыстырып, сипаттауда сандық көрсеткіштер жүйесі кеңінен пайдаланылады. Жеке елдің дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын және ... даму ... ... ел ... ... жерінің ауданы және оның игерілу деңгейі;
3) халқының саны мен еңбек ресурстарының құрылымы;
4) жалпы жиынтық өнімнің (ЖЖӨ) ... мен ... ... өмір сүру ... мен ... ... халықаралық еңбек белінісіндегі орны сияқты маңызды көрсеткіштердің жиынтығы пайдаланылады.
Аталған ... ... ... елдің типін анықтау жаңсақтық болады, сондықтан еларалық салыстырулар жүргізуде өте көп ... ... ... ... Ел экономикасының ауқымы, ең алдымен, жалпы жиынтық өнім көлемімен анықталады. Жиынтық өнімнің екі түрі бар: жиынтық ішкі өнім (ЖІӨ) және ... ... өнім ... ЖІӨ жыл ... белгілі бір аумақта өндірілген тауарлар мен көрсетілген қызметтің жалпы құнын көрсетсе, ЖҰӨ көлемін анықтауда аумақтағы шетелдік кәсіпорындар үлесі ... ... ... ... ... ЖІӨ ... ғана есепке алады. Әртүрлі елдердегі ЖІӨ көлемінің көрсеткйптері алшақтық жасамас үшін бірыңғай бірлік -- АҚШ доллары пайдаланылады. XX ... ... ... ... ... ... ЖІӨ көлемі жөнінен АҚШ жетекші орынға ие болды (1-сурет).
1-сурет. Дүние жүзі елдерінің ЖІӨ көрсеткіші (млн. АҚШ доллары есебімен)
Елдің ... даму ... ... ... ішкі ... жан ... ... көрсеткіші де ескеріледі. Бұл көрсеткіш бойынша дүниежүзі елдері арасында үлкен алшақтық байқалады (2-кесте).
Алдыңғы қатарлы елдер
ЖІӨ (АҚШ доллармен)
Мешеу елдер
ЖІӨ (АҚШ ... ... ... ... ... ... Жалпы ішкі Өнімі бойынша елдердің салыстырмалы кестесі
Ресей географтары дүниежүзі елдерін экономикалық даму деңгейіне, әлемдік экономикадағы орнына қарай ... ... ... өтпелі экономика тән елдер және дамушы елдер деп үлкен үш топқа бөледі. Дамыған ... ... ... ... тән, ... ... пен даму ... ("Париж клубы") мүше елдер енеді. Бұл елдерге жиынтық ішкі өнімнің және энергияны тұтынудың жан ... ... ... ... ... ... өмір ... ұзақтығы, қызмет көрсету саласының басымдылығы, экономикасының "ашықтығы", ауыл шаруашылығы үлесінің төмендігі тән. Аталған елдер экономикалық дамудың ... ... аяқ ... ... ... ... ... өнімнің жартысынан астамы тиесілі. Постиндустриялық елдердің экономикасының ашық ... ... ... ... (көлік және қаржы қызметі, туризм, байланыс, ақпараттық қызмет көрсету) әсерін тигізеді. Бұл елдерде байланыс ... ... ... ірі ... ... үйінде жұмыс істеуіне (АҚШ-та олардың саны 4 млн адамға, ал Ұлыбританияда 1,3 млн ... ... жеке ... ... ... мақсатында бейнеконференциялар ұйымдастыруына мүмкіндік береді. Кейбір ғалымдар постиндустриялық ... ... ... мамандану ерекшелігіне байланысты экономикасында қызмет көрсету саласы басым болатын дамушы елдерді (Панама, Либерия, Джибути және т.б.) де ... ... бұл ... ... әлеуметгік-экономикалық даму деңгейі дамыған елдерден әлдеқайда төмен екендігі ескерілуі ... ... ... ... ... ... елдер Батыс Еуропаның шағын капиталистік елдері және "қоныс ... ... ... деп ... ... дамыған АҚШ, Жапония, ГФР, Франция, Италия, Ұлыбритания және Канада әлемдік экономиканың басты үш орталығын (еуропалық, америкалық және ... ... Бұл ... ... ... ... әсіресе Жапонияның даму қарқыны айрықша көзге түседі, ол қазіргі кезде аса ірі халықаралық қаржы және өнеркәсіп орталығына айналған. Батыс Еуропаның ... ... ... экономикасының даму деңгейінің ғана емес, халықтың әл-ауқатының да ... ... және ... ... тұрақтылығымен ерекшеленеді. Әлемдік экономикада өзіндік орны бар бұл елдердің ЖІӨ ... банк ... мен ... ... ... ... Ұлыбританияның отары болған Аустралия Одағы, Израиль, Жаңа Зеландия және ... ... ... "қоныс аударған капитализм" елдері болып табылады. Экономикасының даму ерекшелігіне байланысты бұл топқа жоғары дамыған елдер қатарына енетін ... да ... ... ... ... ... әлемдік деңгейдегі экономика алпауыттары жетекші рөл атқарады. Басқа дамыған елдерге қарағанда бұл елдерде тау-кен өнеркәсібінің үлесі жоғары, ... ... пен ... ... ... экономика тән елдер тобын кезінде социалистік даму жолында болған елдер (Шығыс Еуропадағы және бұрын КСРО құрамында болған елдер, Қытай, Моңғолия, ... ... ... ... ... өтпелі сипаты бұл елдерде айқын көрінеді; оларда орталықтан жоспарланатын социалистік экономикадан нарықтық экономикаға өту ... ... ... ... саны ... көп, өте ала-құлалығымен ерекшеленетін елдер құрайды, олардың барлығы дерлік Азияда, ... мен ... ... ... Бұл ... ... көпсалалылығы, әлеуметтік және аумақтық айырмашылықтар, халықаралық еңбек бөлінісінде шикізатты өндіру мен сыртқа шығаруға ... ... ... ... ... ... тән. Дамушы елдер экономикасының ала-құлалығы, әсіресе қазіргі заманғы ... ... мен ... дамуы жағынан артта қалған мешеу елдер экономикасындағы айырмашылықтардан айқын көрінеді. Дамушы елдерді экономикасының ауқымына, халықаралық еңбек бөлінісіндегі орнына, ... даму ... ... алты ... ... (3-кесте).
Елдер топшасы
Құрамы
Ерекшеліктері
Жетекші дамушы елдер
Қытай, Үндістан
Халық санының көптігі; арзан еңбек ресурстары; экономикалық әлеуіттінің жоғарлығы; жан басына шаққандағы экономикалық көрсеткіштердің ... ... ... ... күрделілігі; бай мәдени қор
Жаңа индустриялық елдер
Корея Республикасы, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Тайланд, Филиппин, Бразилия, Мексика, Аргентина
Шетел инвестициясы мен жоғарғы технологиялар, арзан ... күші ... ... ... ... ... қарқынмен дамуы
Плантациялық шаруашылық елдері
Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Куба, ... ... ... ... ... ... ... қолайлығы; шетел қаржысының басымдылығы; саяси жағдайдың тұрақсыздығы; халықтың әл-ауқатының төмендігі
Мұнай экспорттаушы елдер
Парсы шығанағы елдері, Ливия, ... және ... ... ... әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің жоғары болуы; жоғары технологиялардың енгізілуі; қаржы экспорты
"Жалға ... ... ... Кипр, Бахрейн, Либерия, Багам аралдары, Барбадос, Панама
Халықаралық маңызды көлік жолдары тоғысында орналасуы; салық жеңілдігі; қаржы және ... ... ... ... ... төмен елдер
Мұхит аралдары, Африка, Азияда орналасқан 48 ел
Экономикалық даму деңгейінің және жан басына шаққандағы табыстың өте төмендігі; ... ... ... ... ... ... ... жағдайдың нашарлығы
3-кесте. Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейіне байланысты дамушы мемлекеттер топтамасы
2-сурет. Әлем елдерінің экономикасының дамуы (көк түс - ... ... сары ... - ... ... ... - нашар дамыған мемлекеттер)
Кейбір алдыңғы қатарлы дамушы ... ... ішкі ... жан ... ... ... мен әлеуметгік даму деңгейі, өнеркәсіптің даму қарқыны жөнінен жоғары дамыған елдерге жақындайды. Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі ... ... ... ... ... эколгиялық жағдайдың асқынуы байқалып, халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуге қатысты проблемалар туындауда.
Соңғы жылдары ... ... ... ... ... басым бола бастауы дамыған елдер мен дамушы елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейіндегі айырмашылықтарды одан әрі тереңдете түсті. Дамушы ... ... ... ... есептелетін шикізат қоры мен арзан еңбек ресурстарына сұраныс азаюда; бұл ... ... ... аз ... және ... ... ... экономиканы дамытумен байланысты түсіндіріледі.
Сонымен, қазіргі заманғы дүниежүзілік шаруашылыққа елдердің әлеуметтік- экономикалық даму деңгейінің ... ... ... ... айырмашылықтар тән болады деп толық айта аламыз.
ІІ Шет елдер үшін нашар дамыған аймақтардың салыстырмалы сипаттамасы
2.1 Дамушы ... ... ... елдерге жалпы сипаттама
терминін ғылыми ұғым ретінде 1960 жылдың басында аргентиналық ... ... ... Ол ... ... кең ... келген ұғымын алмастырды.
Дамушы елдерге: Азия, Африка, Латын Америкасы және Мұхиттық аралдар елдерінің тәуелсіздік алған елдері (150-ге жуық) жатады. ... ... ... ... олар өте ... ... алып ... Саны жағынан мұндай елдердің өте көп болуы және олардың арасындағы айырмашылығы Батыстың дамыған ... ... ... ... ... ұзақ уақыт бойы империалистік мемлекеттердің отаршылдық және ... ... ... ... ... елдердің табиғат ресурстарының әлеуеттілігі өте зор. Олар жер беті ... ... алып ... ... экономикалық-географиялық жағдайы ыңғайлы, геологиялық тұрғыдан қолайлы және сарқылмайтын ... ... бай. ... жүзіндегі су ресурстарының және су энергетикасының 50%-ы дамушы елдердің үлесіне тиеді. Мұнда дамыған елдерге ... 3 есе ... әрі ... ... ... бар.
Дамушы елдердің демографиялық әлеуеттілігі де зор. Мұнда жер бетіндегі халықтың 60%-дан астамы тұрады. Еңбек ресурстарының (3/4)-і осы Азия, ... және ... ... дамушы елдеріне тиесілі. Дамушы елдерде халықтың негізгі бөлігі - жастар.
XX ғаырдың соңында үлкен қиыншылықтарға қарамастан, ... ... ... ... алға ... ... деңгейі көтеріліп, дүниежүзілік шаруашылықта Азия, Африка және ... ... ... үлесі артты. Оларда жаңа индустриялы елдер мен ... ... ... пайда бола бастады. Дегенмен елдердің экономикалық және әлеуметтік дамуында қарама-қайшылықтар мен ... ... алып ... ... шаруашылығының салалық құрылымында өңдеу өнеркәсібінің болмауы және ауыл шаруашылығының басым болуы ... ... ... ... ... ... халықтың және шаруашылықтың орналасуынан көруге болады.
Азия, Африка және Латын Америкасы елдері шаруашылығының аумақтық ... ... ... ... және ... ... ... кезеңнен қалыптасқан. Қазір де олардың басым көпшілігінде щаруашылықтың аумақтық құрылымында отарлау типі сақталып отыр. Олар өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы аудандарының, ... ... ... ... ... сипатталуда.
Қазіргі кезде дамушы елдер біршама экономикалық және әлеуметтік прогреске жеткенімен де, ... ... ... ... тәуелді болып отыр. Ғасырлық артта қалушылықты жою және экономикалық тәуелсіздікке жету үшін дамушы елдер өздеріне маңызды деген әлеуметтік-экономикалық мәселелерді мемлекеттік ... ... ... Бұл ... ... ... экономикалық артта қалушылығын жоюдың ең маңызды тәсілі - елді индустрияландыру болып табылады.
Барлық Азия құрлықтың ... 70%- ін ... 43 млн кв км ... алып ... ал Шетелдік Азия 27 млн шаршы км аумақты алып жатыр.
Шетелдік Азия 4-ірі ... ... ... Батыс Азия, Шығыс және Орталық Азия,Оңтүстік Азия, Оңтүстік-Шығыс Азия.
Азияда жер шарының тұрғындарының жартысынан көбі қоныстанған ... 3,5 млрд адам ... Ал ... ... ... ... саны 2025 жылы 5 ... қа жуықтайды.
Әлемнің халқының санының көптігі бойынша алғашқы 10 елдің қатарына Азиялық ... ... ... ... ... ... ... оған барлық аралдарын оның ірісі Мадагаскарды қоса алғанда 30,3 млн шаршы ... ... ... 8-мың км, ал батысынан- шығысына қарай- 7,5 км. Африканың құрамына-55 ел кіреді, соның ішінде 3-і ... ... ... аз ... ... кемелер кіретіндей бұхталар аз. Экватордың екі жағын ала орналасқан Африканың жағдайы әсіресе оның батыс және шығыс ... ... ... оның ... ... ... транспорттық географиялық жағдайын анықтайды. Оның жағалауы мен порттары арқылы Еуропаны, Азияны, Антарктиданы байланыстыратын маңызды ... ... ... ... ал ... ... ... Оңтүстік-шығыс Азияны, Оңтүстік- Азияны, Оңтүстік және солтүстік Американы және Азияны байланыстыратын континент аралық әуе жолы өтеді. Жалпы ... ... ... ... ... ... арналған.
Қазіргі уақытта Африканың қорлары әлемдік экономика мен дамыған елдер үшін маңызды. Жалпы табиғи қорлары континент ішінде әр түрлі орналасқан. Жалпы ... ... ... ... мен алмастың қорының елеулі бөлігі, тантал мен хромиттің 80%-ы, фосфориттердің 70-75%, титанның 60%, марганецтың 40%, кобальт, уран, мыстың, ... 30-35%, ... ... 20%-ы ... ... ... мұнайдың шамамен 10%, ал газдың 20% бар. Темір рудасының, қалайының литийдің, ... мол ... ... бірге қорғасын-мырыш, тас көмірдің кеніштері бар. Пайдалы қазбалардың қоры бойынша Конгоның оңтүстік-шығысы және жақын орналасқан ... ... ... ... ... ... және Гвиней шығанағына жақын орналасқан Батыс -Африка, Солтүстік-Батыс Африка аудандары бай. Минералды шикізаттың ірі ... ... ... батыс аудандарында, оңтүстік-шығыс және оңтүстік- батыс бөлігінде Сахараның солтүстік және батыс аудандарында көп. Африканың басқа ... ... ... аса көп емес деп ... ... оның ... ... бірі геологиялық барлау жұмыстарының аз жүргізілуі.
Африка ... ... және ... ауыр және ... өнеркәсіптердің арасында диспропорция бар. Әлемдегі минералды шикізатты өндіруде Африканың үлесі 10%, ал өнеркәсіптік ... 2,5%. ... сала өте ... ... Ондада өнеркәсіп негізінен ОАР-да шоғырланған. Тау-кен өндіруші өнеркәсіп континент үшін негізгі сала, өндірілген пайдалы қазбалардың ... 80%-ы ... ... ... Америкасының аумағы солтүстіктен оңтүстікке қарай 13 мың км-ге, ал ... ... 5 мың ... ... ... Латын Америкасы деген атау дүние жүзінің осы бөлігіндегі халықтың көпшілігі сөйлейтін роман тілдері - ... ... ... ... ... шыққан.Төрт ір аймақ: Мексика;Орталық Америка (Орталық Америка және Вест-Үнді елдері);Анд елдері (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили); ... ... ... мен ... ... ... Америкасы қалпына келетін, қалпына келмейтінде табиғи қорларға аса бай әлемнің аймақтарының біріне жатады. Латын Америкасының ... ... ... ... ... ... етеді. Латын Америкасының ауданы 930 млн гектар орман жерлері. Орманды алқабының көлемі бойынша әлемнің барлық макрорегиондарының алдында және ... ... 50%. ... ... ... қорларының мөлшері көп. Әсіресе ниобий, литий, берий, молибденнің қоры көп. Мыс рудаларының қоры әлем бойынша 40%, ... 30%, ... ... ... бокситтердің 25%-н, мұнайдың- 20%-ы Латын Америкасында орналасқан. Сонымен бірге қорғасын-мырыш, вольфрам рудалары және табиғи селитра кездеседі.
Әлемнің барлық ... ... ... ... пайдалы қазбалар әр түрлі, шашыранды түрде орналасқан. Қазіргі ... ... ... өнеркәсіптік бейнесін Аргентина, Бразилия, Мексика анықтайды. Сонымен бірге Венесуэлада, Чилиде, Колумбияда және ... ... ... ... үш ... ел ... ... өндірісінің шамамен 70%-н береді, сонымен қатар 90% өз ... ... ... ... тобына Боливия, Парагвай, Орталық Америка елдері кіреді. Негізінен Кариб бассейнінде орналасқан Еуропалық мемлекеттердің (Ұлыбритания, Франция, Нидерланды) отарлық иеліктері ... ... ... ... өзгешеліктеріне қарамастан бұл елдердің барлығы аз немесе көп мөлшерде әлемнің дамыған мемлекеттеріне экономикалық жағынан тәуелді.
Әлемде экономикалық деңгей әр елде әр ... ... ... жоғары кейбір елдерде өте төмен.Елдегі экономикалық жағдай жалпы ішкі өнім, сауаттылық деңгейі, жұмыспен қамту көрсеткіші бойынша анықталады. БҰҰ мәліметі ... ... ... 25000 адамды жалмайды. Өкінішке орай, соның ішінде балалар саны көп. Кедейлер мен байлардың арасындағы ... жер мен ... ... ... елде өмір ... 982 миллион адам күніне 1 доллармен өмір сүрсе, 2,5 миллиард адам ... 2 ... өмір ... Кедейлер жалпы халықтың 40 пайызын құраса, кірісі бүкіл әлемдегі ... 5 ... ... Ал, ... ... 20 пайызды құрап, жалпы бүкіл кірістің 75 пайызын құрайды. ЖІӨ көрсеткіші 765 доллардан төмен елдер кірісі аз ... ... ... ... ... Сіз таң ... ... Неліктен кедей мемлекеттер кедей болып қала береді. Себебі географиялық жағдайы, индустрия, білім, инфрақұрылым, инвестиция, көші-қон жағдайларының нашар болуы, бір елдің ... ... ... ... ... қарыздары осындай жағдайға әкеліп соғады. Әлемдегі 10 кедей мемлекеттің қатарына көз салсақ.
Эфиопияның ... ... ... ... тиесілі. Ауылшаруашылық секторы жерді дұрыс пайдаланбаудан және құрғақшылық әсерінен зиян шегеді. Халықтың 50 ... ... өмір ... 80 ... тек ... ... жейді. 47 пайыз еркектері, 31 пайыз әйелдер сауатты. Эфиопияның көптеген жерлерінде А, Е ... ... ... тиф, ... ... ... ... таралған.
12,5 миллион халқы бар Нигер ең кедей он ... ... ... ... ... ... ... Бұл көп жағдайда тамақ тапшылығын тудырады. Барлық халықтың 63 пайызы 1 доллардан кем табыс табады. Сауаттылық деңгейі 15 ... ... ... өмір сүру жасы 46 жасты құрайды. Көптеген адамдар гепатит, малярии, диарея, менингит, брюшный тиф ауруларынан қайтыс болады.
Орталық-Африка ... (ЖІӨ жан ... ... $700) ... Республикасы кедей мемлекет ретінде 171 орында тұр. Ауыл шаруашылығы тұрақсыз экономиканың негізі болып табылады. Орташа жас ... 43,46 мен 43,62 жас ... ... 13,5 пайызы ЖҚТБ вирусынан зиян шегушілер.
Гвинея-Бисау (ЖІӨ жан басына шаққанда $600)
Гвинея-Бисау кедейлігі бойынша 172-орында тұр. Ауыл ... мен ... ... ел ... ... ... ... мөлшері мемлекеттің әр тарапында әр түрлі. Халықтың 10 пайызға жуығы ЖҚТБ вирусынан зардап шегеді.
Комор Аралдары Одағы(ЖІӨ жан басына шаққанда $600) ... өсуі мен ... тез өсуі ... ... ... нашар болуының себептері. Халық тығыздығы әр шаршы метрге 1000 адамнан келуі ауыл шаруашылығына үлкен шығындар алып ... Ауыл ... ... 40%-ды құрайды. Білім деңгейінің нашарлығы арзан жұмыс күшінің көбеюіне себеп ... ... Ел ... ... ... көп ... Республикасы. (ЖІӨ жан басына шаққанда $600)
Ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... экономикасы. Көшпенділер мен жартылай көшпенділер жалпы халықтың негізгілері болып табылады. Ірі-қара мал өсіру негізгі өмір сүру ... ... Аз ... ауыл ... ЖІӨ-нің 10% құрайды.
Соломон аралдары (ЖІӨ жан басына шаққанда $600) ... ... ... ... ... ... ... негізгі қайнар көзі. Халықтың 75%-дан астамы балық аулаумен айналысады. Древесина 1998 жылға дейін негізгі ... бірі ... ... майы мен ... ... экспорттарға жатады. Соломон аралдары алтын, никель, мырыш, свинец сияқты пайдалы қазбаларға өте бай.
Зимбабве Республикасы (ЖІӨ жан басына шаққанда $500)
Зимбабве ... ... ... ... мен Замбези өзендерінің арасында орналасқан. Ел экономикасы ұсыныстың сұранысты қанағаттандыра алмау себептерінен, инфляцияның тез өсуі мен ақша жетімсіздігінен зиян ... ... 80% ... қатарын көбейтуде.
Либерия (ЖІӨ жан басына шаққанда $500) ... ... ... ... ... ... он ... бірі. Экспорт тауарларыныңі азаюы, елдегі инвесторлардың жұмысын тоқтатуы, заңсыз ... ... мен 1990 ... ... ... ... ... мен қирату ел экономикасын тізерлетіп кетті. Елдің жалпы қарызы ЖІӨ қарағанда әлдеқайда жоғары.
Конго(ЖІӨ жан басына шаққанда $300) ... ... ... Республикасы әлемдегі экономикалық жағдайы жағынан ең кедей ... ... ... құнын жоюы, азаматтық соғыстар мен қарулы қақтығыстар, 1998 жылғы мұнай бағасының төмен ... ел ... ең ... ... ... ... Ауғанстан
25. Мали
2. Бангладеш
26. Мавритания
3. Бенин
27. Мозамбик
4. Ботсвана
28. Мьянма
5. ... ... ... ... ... Непал
8. Вануату
32. Нигер
9. Гамбия
33. Руанда
10. Гаити
34. Самоа
11. Гвинея
35. Сан-Томе және Принсипи
12. Гвинея-Бисау
36. Сьерра-Леоне
13. Джибути
37. Соломон ... ... ... ... Судан
16. Камбоджа
40. Того
17. Кабо-Верде
41. Тувалу
18. Комор аралдары
42. Танзания
19. Конго
43. Уганда
20. Кирибати
44. Орталық Африка Республикасы
21. Лаос
45. ... ... ... ... Либерия
47. Эфиопия
24. Мадагаскар
4-кесте. ЕурАзЭҚ-қа мүше мемлекеттер преференцияларының бірыңғай ... ... ... нашар дамыған елдердің тізбесі
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.Алисов Н.Н., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира / Н.Н. ... ... Б.С. - М.: ... 2003 . - 704 ... ... зарубежного мира/ Под ред. В.В.Вольского.-М.: ... 2001- 560 ... ... и политическая география мира. Регионы и страны/ Под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Колед. - М.: Гардарика, 2002. - 928 с. ... В. П. ... ... ... Я.- 2004 г. ... И.М. ... политическая, экономическая и социальная география. М. , 2001. - 336 ... М. ... ... и ... география: Основы науки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Гуманит. изд. ... ... 2003- 400с. ... и ... ... экономико-политический справочник / под ред. А.С.Булатова.-М.: ТК ... ... ... 2006.-624 с.
8.Колесник И.В. Справочник статистических данных по географии / И.В Колесник. - Саратов: Лицей, 2000.
9.Липец Ю.Г. География мирового хозяйства / Ю.Г. ... В.А. ... ... -М.: ... 1999. -400 ... природные ресурсы: Учеб.-метод. ... - ... ... ... ... И.А. Макрогеографическая промышленность мира / И.А. ... - М.: ... 2000. - 240 ... Е.Б., ... ... ... в схемах и таблицах: учеб.пособие.- М.: ТК ... ... ... 2005.-248 с.
13.Страны мира: Справочник. - М: Республика. 2000. - 480 с.
14.Экономическая география / В.П.Желтиков, Н.Г.Кузнецов, С.Г.Тяглов - Ростов-на-Дону, 2001 ... ... ... ТМД ... ... ... ... мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық/ Ө. Бейсенова, К. Каймулдинова, С. Әбілмөжінова, т.б. -- Өңд., ... ... -- ... ... 2010. -- 304 б.

Пән: География
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
Октябрьск мұнай кен орны89 бет
Радиобиология және ветеринарлық радиобиолог ия43 бет
Сусыз карналлит, құрғатылған карналлит, скн пеші, карналлитті хлоратор, анодты хлоргаз, мұнайлы кокс, жылулық, материалдық байланстар90 бет
Өзен мұнай-газ кен орны72 бет
1933-1939 жылдардағы халықаралық қатынастардың дамуы3 бет
1980-1990 жж. Тунис Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму тенденциялары59 бет
Аймақтық дағдарыс синдромы немесе араб дауылы6 бет
Акция және Облигация15 бет
Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь