Банкроттық және оның құқықтық аспектілері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЬЕКТІЛЕРІНІҢ БАНКРОТТЫЛЫҚ ҰҒЫМЫ, ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1 Жеке кәсіпкер нысанындағы банкроттылық субьектісі жеке тұлға және заңды тұлға ұғымы мен белгiлерi
1.2 Заңды тұлғалардың түрлерi мен олардың ұйымдық . құқықтық
нысандары

2 МЕМЛЕКЕТТЕГІ БАНКРОТТЫҚ ИНСИТУТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.1 Банкроттық институтының мәні және міндеттері
2.2 Банкроттық механизмнің мемелекттік рөлі, заңдық негіздері: даму тарихы мен қазіргі жағдайы
2.3. Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасының дамуы

3 БАНКРОТТЫҚ ДЕП ТАНУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ШАРТТАРЫ ... ... ... ... ... ... .41
3.1 Дәрменсіздік (қабілетсіздік) банкрот деп танудың негізі
3.2 Банкроттық процедурасының құқықтық ретелуі

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасы экономиканың қайта құрылуының жаңа сатысына енгеннен бастап қазiрге дейiн республикадағы халық шаруашылығында кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң, яғни заңды тұлғалардың құрылуы мен таратылуының үздiксiз үрдiсi жүруде.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Нарықтың мемлекеттiң заңдарымен үйлесе бермейтiн өз объективтiк заңдары бар. Сондықтан да құрылған ұйымдардың барлығы да үнемi өзгерiп отыратын жағдайларға икемделiп, өмiр сүре алмайды. Нарықтық қатынастарға қатысушылардың өмiршеңдiгiне әсер ететiн факторларды екi топқа бөлуге болады:
-объективтiк — бәсекелестiк, мемлекеттiң салық және валюталық саясаты, тұтынушылардың төлем қадбiлетiлiгiнiң төмендiгi және т.б.;
-субъективтiк — фирмада құқық, бухгалтерлiк және салықтың есеп саласындагы бiлiктi мамандардың болмауы, активтердiң жағдайының жүйелi сараптамасын және бақылауды бағаламау, оларды тиiмсiз пайдалану, қабылданған есептiк және салықтық саясаттардың маңыздылығын бағаламау, заңнамалық база және олардағы өзгерiстер жөнiнде ақпараттар жеткiлiксiздiгi және т.б.
Әлбетте, фирмалар мен оның жетекшiлерiнiң барлығы дерлiк алынған ақпараттарды жедел қабылдап, оны нақты жағдайға қолдануға бейiмдей алмайды.
Азаматтық құқықтың негiзгi субъектiлерi болып заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар саналады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң (әрі қарай ҚР АК) 33-бабына сәйкес заңды тұлғалар меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi бар және сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн, өз атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым ретiнде бекiтiлген. ҚР АК 52-53 баптарынада заңды тұлғалардың банкроттық және банкрот деп тану мәселелері қарастырылған [1]. Ал, осы заңнамалық құжаттың 19-бабы және 21-бабында заңды тұлағаларға қатысты қолданылатын құқықтық режимнің және де банкротылық үрдісінің жеке кәсіпкер нысанында қызмет ететін жеке тұлғаларға қатысты қолданылатындығы бекітілген.
Кез-келген экономикасы дамыған елде нарықтық қатынастарды құқықтық реттеу механизмінің негізгі элементтерінің бірі банкроттық туралы заңнама болып табылады.
Банкроттық институтының қызмет етуі бірнеше себептерге негізделген. Біріншіден, экономикалық айналымды шектеу қажет және оның қатысушыларының өздеріне жүктелген міндеттерінің орындауға деген әрекеті қабілетсіз болса, егер бұл әрекет қабілетсіздік тұрақты сипатқа ие болса. Бір жағынан мұндай қатысушыны айналымнан шектеу қажеттігі қалыптасады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

11
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. (жалпы бөлім) 27.12.1997 (соңғы өзгерістермен толықтырулар 10 ақпан 2011 ж) №269- XIII.
22 Мұханова А.А. Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғалардың кұқықтық жағдайы. Қарағанды, 2003. -195 б.
33 Төлеуғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. А., 2001.-450 б.
44 Басин Ю.Г. Юридические лица по гражданскому кодексу Республики Казахстан: Понятие и общая характеристика. А., 2000. -200 б.
55 Басин Ю.Г Юридические лица по гражданскому законодательству Республики Казахстан: Понятие и общая характеристика. Изд. 2-ое, испр. и доп. А., 2005.
66 Диденко А.Г. Гражданское право. (Республика Казахстан) Общая часть. Алмата:, 2008.
77 Корабаев А. Банкроттық мәселелерінің алдың алу //Заң-Заман. 2010, №10.
88 Қазақстан Республикасының 22.04.1998. "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Заңы. №220. (соңғы өзгерістер 11.01.2011ж №385-IV ҚР заңымен енгізілді).
99 Қазақтан Республикасының 13.05.2003. "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы. №415. (соңғы өзгерістер 19.01.2011ж №395-IV ҚР заңымен енгізілді).
110 Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралы» 21.01.1997.Заңы. №67. (соңғы өзгерістер 11.01.2011ж №385-IV ҚР заңымен енгізілді).
111 Қазақстан Республикасының №2486 16.01.2001 ж. "Өндірістік кооператив туралы" заңы. // «Законодательство» заң анықтамалығы 2009.
112 Бандурин В.В., Ларицкиий В.Е. Проблемы управления несостоятельными предприятиями в условиях переходной экономики. М., 2009.
113 Қазақстан Республикасы Президентінің 19.06.1995. "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" Заңы. №2335. (соңғы өзгерістер 02.12.2009ж №212-IV ҚР заңымен енгізілді).
114 Қазақстан Республикасының 26.01.2001ж. "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Заңы. №142. (соңғы өзгерістер 19.01.2011ж №395-IV ҚР заңымен енгізілді).
115 Алтынбеков Б.А. Заңды тұлғалардың банкроттылық жағдайы //Предприниматель и право. 2010, №21-22.
116 Қазақстан Республикасының 31.05.1996. "Қоғамдық бірлестіктер туралы" Заңы. №3. (соңғы өзгерістер 29.04.2010ж №272-IV ҚР заңымен енгізілді).
117 Қазақстан Республикасының 08.05.2001. "Тұтыну кооперативі туралы" Заңы. №197. (соңғы өзгерістер 15.05.2007ж №253 ҚР заңымен енгізілді).
118 Г.И. Тулеугалиева, К.С. Мауленова. Гражданское право Республики Казахстан (часть общая). А., 2006.
119 Қазақстан Республикасының 15.01.1992. "Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы" Заңы. №1128-ХII. (соңғы өзгерістер 15.05.2007ж №253 ҚР заңымен енгізілді).
220 Стамкулов У.М. Коммерческие организаций в Республике Казахстан. Караганды, 2009.
221. Климкин С.И. Юридическое лицо по законодательству Республики Казахстан. А, 2009.
222 Лобков А.Х. Должник и кредиторы в конкурсном производстве. М.,2010.
223 Баймаганбетов У.А. Критерии и цели проведения процедур банкротства. М., 2010.
224 Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Өкілетті органдарға банкроттық процедуралары және тоқтатудың соттық емес процедураларындағы мемлекеттік мүддесі туралы көрсету" қаулысы 01.08.1998 ж. №729. // «Законодательство» заң анықтамалығы 2009 ж.
225 Дойников И.В. Предпринимательское право. М., 2006.
226 Лившиц Н. Мировое соглашение в деле о банкротстве. М., 2008.
227 Дзарасов С.С. Деятельность банков:современный опыт США. М., 2009.
228 Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. А., 2010.
229 Лобков А.Х. Должник в конкурсном производстве. М., 2010.
330 Батырбаев Н.М. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. Түркістан, 2008.
331 Новиков И.А. Стратегия управления банковскими рисками. А., 2010.
332 Щенникова Л. Банкротство в гражданском праве России: традиции и перспективы. М., 2009.
333 «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» 07.03.2009 ж. ҚР Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың халықа жолдауы. Астана, 2009.

34 Плотникова Н. Статус кредитора в процессе о несостоятельности.
А., 2009.

35 Ильясова Г.А. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы. Екінші том. Қарағанды, 2008.

36 Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық Өрлеу – қазақстанның жаңа мүмкіндіктері Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы Астана, 29.01.2010.
337 Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2009 жылғы 28 тамыздағы N 858 Жарлығы. Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., N 35, 331-құжат; "Егемен Қазақстан" 2009 жыл, 28 тамыз, N 281-283 (25680); "Казахстанская правда" от 27.08.2009 г., N 205 (25949).
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
1 ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЬЕКТІЛЕРІНІҢ БАНКРОТТЫЛЫҚ ҰҒЫМЫ, ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ ................................7
1.1 Жеке кәсіпкер нысанындағы ... ... жеке ... ... ... ... мен белгiлерi
1.2 Заңды тұлғалардың түрлерi мен олардың ... - ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
РЕТТЕЛУІ....................................................................
........23
2.1 Банкроттық институтының мәні және міндеттері
2.2 Банкроттық механизмнің мемелекттік рөлі, заңдық негіздері: даму тарихы
мен қазіргі жағдайы
2.3. ... ... ... туралы заңнамасының дамуы
3 БАНКРОТТЫҚ ДЕП ТАНУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ШАРТТАРЫ.........................41
3.1 Дәрменсіздік (қабілетсіздік) банкрот деп танудың негізі
3.2 Банкроттық процедурасының құқықтық ретелуі
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.......................................61
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... ... жаңа сатысына
енгеннен бастап қазiрге дейiн республикадағы ... ... ... яғни ... ... ... мен
таратылуының үздiксiз үрдiсi ... ... ... Нарықтың мемлекеттiң заңдарымен
үйлесе бермейтiн өз объективтiк заңдары бар. ... да ... ... да ... өзгерiп отыратын жағдайларға икемделiп, өмiр
сүре ... ... ... ... ... ... факторларды екi топқа бөлуге болады:
-объективтiк — бәсекелестiк, мемлекеттiң салық және ... ... ... ... ... және ... — фирмада құқық, бухгалтерлiк және салықтың есеп
саласындагы бiлiктi мамандардың болмауы, ... ... ... және ... бағаламау, оларды тиiмсiз пайдалану,
қабылданған есептiк және ... ... ... бағаламау,
заңнамалық база және олардағы ... ... ... және ... ... мен оның жетекшiлерiнiң барлығы дерлiк алынған
ақпараттарды жедел қабылдап, оны нақты жағдайға ... ... ... құқықтың негiзгi субъектiлерi болып заңды тұлғалар мен жеке
тұлғалар саналады. Қазақстан ... ... ... ... ҚР АК) ... сәйкес заңды тұлғалар меншiк, шаруашылық жүргiзу
немесе жедел ... ... ... ... бар және сол мүлiкпен өз
мiндеттемелерi ... ... ... өз ... мүлiктiк және мүлiктiк емес
жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алатын, ... және ... бола ... ұйым ... бекiтiлген. ҚР АК 52-53
баптарынада заңды тұлғалардың банкроттық және банкрот деп тану ... [1]. Ал, осы ... ... ... және 21-бабында
заңды тұлағаларға қатысты қолданылатын құқықтық режимнің және ... ... жеке ... ... ... ... жеке ... қолданылатындығы бекітілген.
Кез-келген экономикасы дамыған елде нарықтық қатынастарды құқықтық
реттеу механизмінің негізгі элементтерінің бірі банкроттық туралы ... ... ... ... етуі ... себептерге негізделген.
Біріншіден, экономикалық айналымды шектеу қажет және оның қатысушыларының
өздеріне жүктелген міндеттерінің орындауға ... ... ... ... бұл ... ... ... сипатқа ие болса. Бір жағынан мұндай
қатысушыны ... ... ... қалыптасады. Ал, екінші жағынан оны
тауар өндіруші, қызмет, ... ... ... ... тырысады. Осы екі
жағдайда заңды ... ... ... бір ... ... ... ... үшін жауап береді және қалған кредитордың
қанағаттандыру ... ... ... ... ... жоқ ... қорғау және сақтау немесе тарату сұрағын шешу ... ... ... ... ... ... мәні ... қабілеті жоқ
субъектіні, заңды тұлғаны (оны тарату жағдайында) азаматтық айналымнан
шектеу нарықтың ... ... ал бір ... осы ... ... және ... меншік нысанына ие ... ... ... және олардың өз істерін ... және ... ... ... ... ... Жаңа
экономикалық қатынастардың кеңінен дамуының соңынан ... ... ... ... ... ... бола ... Олардың
кейбіреуін заңшығарушы қоғамдық қауіпті деп ... ... ... ... ... Бұл ... ... арасында қылмыстық
банкроттық бар.
Нарықтық экономикада банкроттық болмай тұрмайды. Бұл ... ... әр ... ... ... ... ... есептен
жаңылулар, қаржылық мәселелердің нәтижесінде тығырыққа тірелу және ... ... ... ... бір ... нарықты
сауықтыру факторы, ал екінші жағынан, жартылай ... да ... ... ... ... қанағаттандыратын құрал болып табылған.
Банкроттық институтының ролі қазір кәсіпкерлермен дұрыс бағаланбайды,
ал оны өткізуде ... ... ... бұл ... шаруашылық
субъектілері банкроттық процедураның жариялық мәнін қабылдай алмауымен
байланысты, мүмкіндігі жоқ ... ... жеке ... ... деп ... ... және ... қатынасты бекітеді, ал бұл шаруашылық
етушілерге қолайлы жағдай.
Кәсіпкерлердің банкроттық процедураларға деген теріс қатынасын ... ... ... ... жағдайды түсіндіру қажет, банкроттық
кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... өз кезегінде банкроттық істер бойынша қалыптасқан тәжірибені және
нормативтік жағдайлармен объективті түрде ... ... ... ... зерттеулер аз.
Құқықтық көзқарас тұрғысынан алғанда әрекет етіп отырған жағдайды
түсіндіретін ... жоқ. ... ... ... ... тұрақты болмайды, жиі өзгеріп тұрады.
Дипломдық жұмыста Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... таратылу және
банкроттық тәртiптерi қарастырылады.
Дипломдық жұмыстың аясында жүргізілетін ... ... ... ... құқық субъектілерінің кәсіпкерлік қызметі барысында
туындайтын құқықтық қатынастардың жүйесі табылады, ал пәні ... ... ... ... ... және оның ... ... жүргізілуі кезіндегі құқықтық қатынастар табылады.
Бұл жұмыстың мақсаты — жеке ... ... ... ... ... түсiнiгiн ашып, банкроттылықтың және оның ... ... ... ... ... ... мәнін
ашу болып табылады.
Бұл үшiн мынадай мiндеттер шешу ... ... мен ... ... ... ... құқықтық мәртебесін олардың құрылу, қызмет ету ерекшеліктері
арқылы анықтау;
-банкроттылықтың негіздерін, оның мәнін анықтау;
-банкроттылықтың салдарынан туындайтын үрдістерді зерттеу.
Осы дипломдық ... ... ... ... ... ... негіздері, банкрот деп танылу мәселелері қарастырылады.
Дипломдық жұмысымыздың қысқаша мазмұнына келетін болсақ, жұмыс үш
тараудан, кіріспе және ... ... ... ... үшін ол
негізгі үш тарауға бөлінген. Бірінші ... жеке ... мен ... ... мен ... ... ... құқықтық нысандары, әрі құрылу
тәртібі мен таратылу мән-жайлары қарастырылған. ... ... ... ... мәні мен ... банкроттық механизмінің заңдық
негіздері талқыланып, еліміздегі банкроттық туралы заңнаманың дамуы жайында
зерттеулер жүргізіледі. Жұмыстың ... ... ... деп танудың
құқықтық шарттарының тәртібі және банкрот деп ... ... мен ... ... бойынша соттық немесе ішкі процедураларды қолданудың
ережелері туралы сұрақтар талқыланады. Банкроттық процедураның ... ... ... ... бұл жерлерде банкроттық процедурасымен
байланысты мемлекеттік және өзге де ... ... ... ... ... ... ... жұмыс барысындағы құқықтық және
тәжірибелік материалдарды қорыта келе, біз банкроттық ... ... мен ... ... анықтадық. Дипломдық жұмыстың
қорытындысында жүргізілген зерттеу жұмысының қорытындылары баяндалады.
Дипломдық жұмысты ... ... ... қолданыстағы
заңнамасы, Ю.Г. Басиннің, В.А.Беловтың, В.М. Гордонның, ... ... ... ... және ... саласындағы
мамандардың еңбектерi қолданылды.
1 ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЬЕКТІЛЕРІНІҢ БАНКРОТТЫЛЫҚ ҰҒЫМЫ, ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ... ... Жеке ... ... ... ... жеке тұлға және
заңды тұлға ұғымы мен белгiлерi
Жалпы теориялық және ... ... ... ... өз дәрменсіздігі себебінен ... деп ... және ... ... ... субъектілері танылады.
Банкрот болып дәрменсіздігін сот белгілеген борышкер ... ... ... ... сот ... ... оны таратуға негіз
болатын дәрменсіздігі танылады. Мұндай субъектілер ... ... ... ... ... ие ... ... тиіс. Азаматтық
құқықтың мұндай субъектілері болып жеке кәсіпкер ... ... ... ... мен ... тұлғалар танылады. Ал олардың ... ... мен ... несие берушілерінің осы үрдістегі
құқықтық ... ... осы ... ... ... ... ... мәртебесімен анықталады. Осы себептен
аталмыш жұмыста, біз ең алдымен банкроттылық ... ... жете ... ... ... олардың банкротылық жағдайын
анықтамақпыз.
Қазақстан ... ... ... ... ... азаматтығы жоқ адамдар жеке тұлғалар болып табылады.
Жеке ... ... ... ... екі ... ... ... тұлғаның азаматтық құқыққа ие болып, мiндет атқару қабiлетi ... ... ... ал ... өз ... ... ... қабілеттігі әрекет ... деп ... ... ... ... ... сәйкес
жеке тұлғалардың құқыққабілетігінің ... ... ... ... де, одан тыс жерлерде де мүлiктi, ... ... ... ... мүлiктi мұраға алып, мұраға қалдыруға; республика
аумағында еркiн жүрiп-тұруға және ... жер ... ... ... ... шығып кетуге және оның аумағына қайтып ... ... ... ... кез ... ... айналысуға; дербес өзi
немесе басқа азаматтармен және заңды тұлғалармен ... ... ... заң ... ... салынбаған кез келген ... ... ... ... ғылым, әдебиет және өнер
шығармаларына, интеллектуалдық ... өзге де ... ... ... ... ... және моральдық зиянның
орнын толтыруды талап етуге құқығы болады; ... да ... және ... ... ... ... ... өз фамилиясы мен өз есiмiн, сондай-ақ, қаласа, ... ... өз ... ... мен мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге асырады.
Азаматтар Қазақстан
Республикасының ... ... және өзге заң ... ... заңды тұлға құрмай-ақ кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға құқылы.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 19-бабына ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын кәсiпкерлiк қызметiне,
егер заңдардан немесе құқықтық қатынастар ... ... ... ... ... азаматтық кодекстiң коммерциялық ұйымдар
болып табылатын заңды ... ... ... ... қолданылады.
Ал, осы баптың 4-тармағына ... ... ... ... ... 1) ... қызметкерлердiң еңбегiн тұрақты негiзде
пайдаланатын; 2) ... ... ... ... ... ... Республикасының заң актiлерiнде жеке тұлғалар үшiн белгiленген
жиынтық жылдық табыстың салық салынбайтын мөлшерiнен артық ... ... ... жеке ... ... ... тiркеуге жатады.
Жеке тұлға жеке кәсіпкер
ретінде өз ... ... ... ... ... ... ... бұған заң құжаттарына сәйкес ақы өндiрiп алуға болмайтын мүлiктер
кiрмейдi.
Жеке ... оны ... деп ... ... ... ... кодексінің 21-
бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып,
заңды тұлғалар үшiн белгiленген ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Жеке кәсiпкердi банкрот деп
таныған ... ... оны жеке ... ... ... күшi
жойылады.
Осы себептен зерттеуіміздің ендігі бөлігін біз
заңды тұлғалардың құқықтық ... ... ... ... зерттеуге арнамақпыз. Бұл зерттеуде біз жеке кәсіпкерлерге
қатысты ... ... де ... ... ... ... көшу мүлiктiк қатынастардағы азаматтардың
құқықтық мәртебелерiнiң өзгеруiне әкелiп соғып, ... ... ... ... ... бiрi - жеке тұлғалардың құқықтық реттелуiне
ғана әсерiн тигiзiп қоймай, ... ... ... қызметiне,
жүйесiне, айналымдағы мәртебелерi мен iшкi құрылымына да ... ... ... жөнiндегi отандық заңнама дамуының бүнгiнгi ... ... және ... ... әрекет етушi құқықтық
конструкциялардың саналы ұғынуымен және кұқықтық нормалардың детализация
және ... ... ... ... Осы ... ... ... етушi заңды тұлғалар туралы заңнама ... ... ... оның жеке ... ... ... жиi ... көрсетiмдi. Бұл саладағы құқықтық сананың екпiндi
дамуы құқықтың қолдануына ғана әсер етiп ... ... әрi ... жаңа ... ... ... ... ықпал етеді. Экономиканың құлдырауына жол бермейтiн, ғылыми-
техникалық прогресстiң белсендi дамуына ... ... ... тиiмдiлiгi мен бәсекеге ... ... ... ... мен ... ... ... сақтау мен мәдениетiнiң өркендеуiне ықылас көрсететiн ұйымдарды
ашуға дүниежүзiнде ерекше көңiл бөледi. Қазақстан Республикасы ... оның ... ... ... ... ... салаларында сан-
алуан заңды тұлғалар құрыла, ... ... ... Статистика бойынша
Қазақстан Республикасы агенттiгiнiң деректерiне сәйкес 2008 ... ... ... 165 611 ... тұлғалар, соның iшiнде мемлекеттiк - 24
603, жеке - 135 076, ... ... ... ... - 1253,
4375 - (шетелдiң қатысуымен) бiрлескен кәсiпорындар және 5932 шетелдiк
заңды тұлғалар тiркелген ... ... ... ... заңды тұлғалар қызметiн құқықтық
реттеу мен ... ... сай ... ... ... ... зор. ... мен мiндеттердiң иесi бола бiлу, ... ... ... ... ретiнде қатысу, бiз жоғарыда
айтқанымыздай, жеке тұлғаға ғана ... ... ... да тән. ... ... құқықтық заңмен танылған бiрыңғай субъектiсi ... ... деп ... Азаматтық құқық iлiмiнде (теориясында) ... оның ... ... ... ... ... ... (мәнi),
яғни құқықтық жағдайы жөнiнде бiрнеше iлiм бар. Олардың авторлары ... ... ... қоғамдық қатынастарды бiлдiредi, онда қандай
адамдардың ... ... ... оның орны ... және ... ... неде деген сауалдарға байланысты әртүрлi ... ... ... ... көп ... еткен көрнектi ғалым
профессор С. И. Аскназий ‘мемлекеттiк iлiмнiң” авторы. Ол былай деп айтқан:
“мемлекеттiк заңды тұлғаның ... ... өзi ... да, шаруашылық
қызметiнiң нақты саласында тiзгiндi өзi ұстайды”. ... бұл ... ... оған ... олай ... ... өзiмен-өзi құқықтық
қатынаста болуы керек қой” деген ... ... А. В. ... ұжым ... алға ... Бұл ... бойынша мемлекеттiк заңды тұлғаның артында екi ұжым тұрады делiнген:
а) мемлекет атынан барлық халық; ә) аталған ... ... ... ... ... ... “әлеуметтiк ақиқат” теориясын
ұсынады, яғни онда ол ... ... ... ... ... ... басшылыққа ала отырып, заңды тұлғаның ... ... ... ... орай реттелетiнiн айтады. Профессор Ю.К.
Толстой “директор iлiмiн” алға тартты, оның ... ... ... ... ... ... болып табылады. Кейбiр авторлар бұл
белгiлердi бiрiктiруге тырысып, заңды тұлғаның сыртында оның құқықтары мен
мiндеттерiн ... ... ... ... ... Бұл ... ... еуропа әдебиетiндеде әртүрлi теориялық көзқарастар кездеседi.
Мәселен, К.Ф. ... ... ... ... ... К.Ф. ... бойынша, шын мәнiнде құқық субъектiсiнiн қасиетiн тек адам ғана
еншілей алады. Ал заң шығарушы ... ... ... ... оны
әйгiлейтiн адамдық тұлғаның қасиетi тұрғанын мойындайды. Сондықтан да заң
шығарушы заңдық фикцяға жүгiнедi, ... ... ... ... ... субъектiсiн алға тартады. Ал немiс ғалымы Гирке ... ... ... ... ... ... адам ... бұл орайда оны дербес құрылым деп қарайды. Заңды тұлға туралы
iлiмде (теорияда) осындай ... ... ... өзi оның ... ... екендiгiн анық дәлелдей түседi.[2,б.366].
Азаматтық кодексте ... ... құру ... ... ... сол арқылы оның түрлерiнiң жекелеген нормалары нақтыланады.
Кодексте заңды тұлғаның ... ... ... бап ... ... 40-бабына сәйкес заңды тұлғаны бiр немесе бiрнеше
құрылтайшы құруы мүмкiн. ... ... ... ... ... ... иеленетiн заңды тұлғалар меншiк иесiнiң немесе ол уәкiлдiк берген
органның келiсiмiмен басқа заңды тұлғалардың, ... бола ... ... ... құжаттарының түрiн және мiндеттi
реквизиттерi мен басқа да оған ... ... ... ... ... ... заңды тұлға өз қызметiн жарғысы не құрылтай
шарты деп ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк тiркеу тәртiбi Азаматтық кодекстен басқа, Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... мен ... ... тіркеу туралы” заңымен және Қазақстан Республикасы
Әдiлет ... ... ... мемлекеттiк тiркеу туралы Ережесiмен
реттеледi [3,б.5]. Мемлекеттiк тiркеудiң құқықтық маңызына келетiн болсақ,
тұлға мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... саналады.
Заңды тұлғаны тiркеу фактiсi заңды тұлғаға заң талабын сақтауды және өзiнiн
құрылтай құжаттарын заңға ... ... ... бас тарту
тек сот тәртiбiмен шешiледi. Заңды тұлғаны құрудың тиiмсiздiгiн ... ... бас ... жол ... ... тұлға мен жеке тұлғаның
қабiлеттiлiгiнiң ... ... ... ... ... ... мен мiндеттерiн тудыратын тұрмыс қатынастарының көбiне заңды
тұлғалар қатыса алмайды. Оған ... ... ... ... мен ... заңды тұлғалар қатыса алмайтындығы ... ... ... қатысу аясы олардың қандай мақсат ... әрi ... ... ... ... ... Қатысуға тиiстi қатынасына қарай заңды тұлға ... ... ... ... иеленедi. Демек, заңды тұлғаның құқықтық
қабiлетi оған ... ... ... ... ... ... құқық
қабiлеттiлiгi ол құрылған сәттен бастап пайда болып, оны тарату ... ... ... ... заң ... тiзбесi белгiленетiн
жекелеген қызмет түрлерiмен тек лицензия негiзiнде ғана ... ... ... бiр ... ... үшiн ... алу ... болатын заңды
тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi, сол лицензияны алған сәттен ... ... ... ... 35-бабының 1-тармағына сәйкес заңды тұлға
азаматтық құқыққа ие болып, өз қызметiне байланысты ... ... ... ... ... ... ұйымдар заң құжаттары
немесе құрылтай құжаттары арқылы тыйым ... кез ... ... ... ... үшiн ... ... ие бола алады және азаматтық
мiндеттi де атқарады. Заң құжаттарына сәйкес заңды ... ... ... ... ... ... алмауы мүмкiн немесе басқа қызметпен ... ... ... құқық қабiлеттiлiк мәселесi де
ескерiлген. Оның бәрi де ... мен ... да ... құжаттарына
енгiзiледi, әрi олар қызмет аясына сай келетiн құқықтар мен мiндеттердi
еншiлей ... Ал ... ... ... ... ... құқық
қабiлеттiлiгiне жатпайтын жалпы құкық қабiлеттiлiгiне ие болады. ... заң ... ... салынбаған қызметтердiң кез келген түрiн
жүзеге ... ... ... ... ұйым ... ... ... айналыса бередi, ең бастысы заң оған тыйым салмайтындай болуы
керек. ... ... ... ... ... ... ... де болады. Бiрiншiден, мұндай ұйымдар үшiн ... ... заң ... ... мүмкiн. Мысалы, мұндай
арнайы құқық қабiлеттiлiгiне банкiлер, ... ... ... ... ... ... қабiлеттiлiгi құрылтай
құжаттарында көрсетiлетiндiктен ол құрылтайшылар арқылы шектелуi мүмкiн.
Мұндай шектеулер ... ... ... ... ... ... ... айқындалады, немесе оның қандай да бiр түрлерiн жүзеге асыруға
тыйым салынады. Коммерциялық ұйымның құқық қабiлеттiлiгiне болатын ... ... ... ... ... зор.
Азаматтық кодекстiң 37-бабында айтылғандай, ... ... заң ... құжаттарына сәйкес жұмыс iстейтiн өз органдары арқылы азаматтық
құқықтарға ие болып, өзiне мiндеттер ... ... ... органы
заңды тұлганың еркін қалыптастырып, оны жүзеге асырады және оның ... ... ... ... ... әрекетi болып табылады. Заңды
тұлға үшiншi тұлғалардың ... ... ... ... ... ... өз өкiлеттiлiгiн асыра пайдаланып ... ... ... бередi (АК-тiң 44-бабының 4- тармағы). Бiрақ
заңды тұлға органының жарғыдағы талапты ... ... ... ... тани алады. Егер мәмiле жасаған екiншi жақ мұндай құқық бұзушылықты
бiлсе немесе бiлуге тиiстi болса және оны ... онда ... ... дел ... ... ... ... органдарының түрi, оларды
тағайындау тәртiбi ... ... және ... ... заң ... құжаттары арқылы айқындалады. Азаматтық кодекстегi 37-баптың жалпы
ережесi заңды тұлғалардың нақты ... ... ... ... ... ... ... немесе жеке дара болуы
мүмкiн. Азаматтық ... ... ... сәйкес заңды тұлғаның
оны басқа заңды тұлғалардан айыруға мүмкiндiк беретiн өз ... ... ... ... оның ... субъектiсi ретiнде дараландыру құралы болып
табылады. Коммерциялық ұйым болып табылатын ... ... ... заңды
тұлғаны тiркегеннен кейiн оның ... ... ... ... ... фирмалық атауымен заңды тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттiк тiзiлiмiне
енедi. Фирмалық атау ... ... ... бiр мезгiлде
тiркелуге жатады және интеллектуалдық меншiкке қатысты құқықтың (құқықтың
ерекше ... ... ... объектiсi болып табылады.
Бөтен фирмалық атауды заңсыз пайдаланатын тұлға ол ... ... ... оны ... ... тоқтатуға және келтiрiлген залалдың
орнын толтыруға мiндеттi.
Заңды тұлғаның атауы оның қалай ... және ... ... ... Ол ... ... қосымша мағлұматты қамтуы
мүмкiн. Заңды ... ... оның ... ... ... кодекстiң 38-бабы заңды тұлғанын атауына байланысты қойылатын
талаптармен қоса оған ... бiр ... ... жасайды. Айталық, заңды
тұлғаның атауында заң, талаптарына немесе қоғамдың мораль нормаларына қайшы
келетiн аттар болса, егер жеке ... ... ... ... ... не қатысушылар бұл адамдардын ... ... ... ... ... алмаса, ондай есiмдердi пайдалануға жол
берiлмейдi.
Азаматтық құқықтың негiзгi ... бiрi ... ... ... Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң 33-бабына сәйкес
заңды тұлғалар меншiк, шаруашылық ... ... ... ... ... мүлкi бар жене сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн,
өз атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке ... мен ... ... оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын
ұйым ретiнде бекiтiлген. 2002 жылы 12 ... ... ... ... ... ... ... анықтамасының алдыңғы азаматтық
заңнамаларда берiлген түсiнiктерге қарағанда өзгермегенiн байқаймыз.
ҚР ... ... ... ... ... заңды тұлғаның келесi
белгiлерiн бекiтедi: ұйымдық бiрлiк; оқшау ... ... ... ... ... өз ... түсуi.
Жалпы тәртiпке сәйкес дербес мүлiктiк жауаптылық ... ... ... ... ... ... Сол ... заңды тұлға оның құрылтайшылары және
қатысушыларының мiндеттемелерi бойынша ... ... ... заң
актiлерiмен және заңды тұлғаның ... ... ... ... ... ... мен қатысушылардың жауаптылығы
көзделуi ... ... өз ... ... заңды тұлғаның сотта талапкер
және жауапкер болуға, өз атынан ... бiр ... ... ... ... Жоғарыда аталып өткен белгiге сәйкес заңды тұлғалар
азаматтық айналымға, мүлiктiк қатынастарға өз ... ... Яғни ... ... ... ... сай өз атауы болуы керек. Заңды тұлға атауы мен
тұрған жерi оны ... ... ... жеке ... Заңды тұлға
белгiлi бiр фирмалық атауымен заңды тұлғалардың бiрынғай ... ... ... ... ... ... ... процедурасы қарастырылмаған, сондықтан заңды тұлға әдiлет органдарында
тiркеуден өткен сәтте, оның фирмалық атауын да қоса тiркеледi.
Жалпы заңды ... ... ... оның ... ... акционерлiк қоғам, т.б.), меншiк нысаны (жеке, ... ... ... ... және т.б.) көрсетiледi.
Заңды тұлғаның барлық атауларына заң белгiлi бiр талаптар қояды. ... заң ... ... ... ... нормаларына қайшы сөздер; жеке
адамдардың есiмдерi қатысушылардың есiм-дерiне ... ... ... бұл ... ... ... олардан рұқсат алмаса,
олардың есiмдерiн пайдалануға жол берiлмейдi.
Азаматтық кодекстiң 38-бабында ... ... ... атауды тек қана өзi пайдалануға құқығы бар. Бөгде тұлғалардың
фирмалық атауды пайдалануына тек ... ... ... ... ... ақы ... ... жол берiледi. Бұл ретте кешендi кәсiпкерлiк
лицензия (франчайзинг) ... ... Осы шарт ... ... ... лицензиятқа сыйақыға фирмалық атауын, тауар белгiсiн,
қызмет көрсету ... ... ... ... ... бөтен
адамдардың пайдалануы заңсыз болған жағдайда, фирмалық атаудың ... ... ... тоқтатуға және келтiрiлген залалдың орнын өтеудi талап
етуге құқылы болып келедi. ... ... өз ... ... ... қызметін
даралау үшін тауар таңбасы ретiнде ... сөз, әрiп, ... ... және өзге де белгiлер немесе бiр тұлғалардың ... ... ... ... бiртектес тауарларынан немесе қызметтерiнен
ажыратуға мүмкiндiк беретiн олардың аралас үлгiлерi тiркеуi ... ... кез ... ... ... ... ... түстер үйлесiмiнде тiркелуi
мүмкiн (“Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және ... ... ... туралы” ҚР Заңының 5-бабы). Мысалы, бiр жол бойында бiр-
бiрiне тiркесе отырып орналасқан төрт ... ... ... ... ... ... ретiнде қолданылады. Негiзгi қызметi болып қызмет
көрсету танылатын ұйымдар, тауар таңбасына теңестiрiлетiн қызмет ... ... ... ... ... ... ... тұрған жерi, оның құрылу және ... ... ... ... айрықша маңызға ие. Азаматтық кодекстiң 39-
бабының ... ... ... ... тұрақты жұмыс iстейтiн органы
тұрған жер оның тұрған жері болып танылады. ... ... ... ... ... тағы бiр ... ... тұлға атына жiберiлген
iскерлiк және ресми хат-хабарларды жеткiзу орнында болып тұр. Сол ... ... ... жерi оның ... құжаттарында, тiркеу және т.б.
құжаттарында жазылып көрсетiлуi тиiс.
Заңды тұлға ... мен ...... ... оқшауланған
заңды тұлғаның құрылымдың бөлiктерi. Негiзiнен, филиал мен өкiлдiктердiң
атқаратын қызметтерi ұқсас, сондай-ақ оларды заңды ... ... ... ... ... болып келедi. Басты айырмашылығы - екеуi де
заңды тұлға тұрған жерiнен тыс орналасады.
Филиал өзiн құрған заңды ... ... ... ... және, әдетте,
заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс жерде орналасқанымен, оның ... ... бiр ... ... ... заңды тұлға тұрған жерiнен тыс орналасқан және оның
мүдделерiн қорғау мен өкiлдiгiн жүзеге асыратын, оның ... ... ... ... ... ... ... бөлiмшесi танылады. Солай, мысалы,
өкiлдiк шарттарға отыра, олардың атқарылуына ... ... ... ... ... ... оның даму жолын
анықтау үшiн маңызды. Дегенмен, ... ... ... оның ... ... ашпай терең түсiну мүмкiн емес. Жаңа құқықтар беру
не кейбiреулерiн алу ... жиi ... ... құқық субъектiлiк
ұйымдардың әр қилы жақтарын сипаттайды. [5,б.17].
1.2 Заңды тұлғалардың түрлерi мен олардың ұйымдық - ... ... ... ... ... тұлғалар коммерциялық
және коммерциялық емес болып екi түрге бөлiнедi. ... ... деп ... ... ... табу болып табылатын, ... ... ... ... Коммерциялық ұйым болып табылатын
заңды ... ... ... шаруашылық серiктестiк, акционерлiк
қоғам, өндiрiстiк кооператив нысандарындағана ... ... ... емес заңды тұлға болып ... ... ... табу ... және өздерiнiң табысын қатысушылар арасында бөлмейтiн ұйым
танылады. Кәсiпкерлiк ... олар ... ... мақсатына байланысты
жүзеге асыра алады. “Коммерциялық емес ұйымдар туралы” ҚР-ның Заңы ... емес ұйым ... ... ... ... ... ... емес акционерлiк қоғам нысанында
зейнеткерлiк қор, қор ... ... ... ... ... және ... емес ұйымдарды жiктеу
қиынырақ болып келедi. Ю.Г. Басин өзiнiң ... ... ... ... ... ... ... тұлғалардың құрылғаннан кейiн әсiресе
бiрiншi жылдары өздерiнiң табыстарын материалдық ... ... ... және т.б. ... жұмсауы; екiншiден, кейбiр
коммерциялық емес заңды тұлғалардың белсендi кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге
асырып, ... ... ... деп ... ... ... екi ... жiктеуiнiң ең басты критерийi
қатысушылар арасында табыстың бөлiнуiнде екендiгiн атай ... Егер ... ... заң ... құрылтай құжаттарына сәйкес қатысушылар арасында
табысты бөлуге құқылы болса, кезектi ... ... ... қарамастан коммерциялық болып танылуы тиiс.
Заңды тұлға құрылтай құжаттарына немесе заңнама күшiне ... ... ... ... жағдайда коммерциялық емес болып
танылуы керек. Сондай-ақ оның барлық табысы, егер ол ... ... ... ... ... ... ... мүлкi негiзделетiн меншiк нысанына байланысты заңды
тұлғалар мемлекеттiк және мемлекеттiк емес болып ажыратылады. ... ... ... ... ... ... акцияларға бөлiнбейтiн және
меншiк құқығы бойынша бiртұтас мемлекетке ... ұйым ... ... ... заңды тұлғасы деген түсiнiк кездеседi.
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде шетелдiк мемлекеттердi
заңдарына сәйкес ... ... ... ... кәсiпорындарды және т.б.) шетелдiк ұйымдар деп түсiнген жөн.
Заңды тұлғалардың келесi түрлерiне ... және ... ... Жарғылық капиталының (шығарылған жарғылық капиталының) басым
бөлiгiн басқа ... ... ... не ... ... ... ... (не өзгеде түрде) негiзгi ұйым осы ... ... ... ... ... ... ... ұйым болып табылады.
Еншiлес мемлекеттiк кәсiпорын болып өз ... ... ... ... ... ... ... танылады.
Жарғылық капиталы құрылтайшылардың (қатысушылардың) салымдарына
(үлесiне) ... өз ... ... ... ... ... ... және заңды тұлға болып табылатын коммерциялық
ұйым шаруашылық серiктестiгi болып ... ... ... ... ... ... ... сенiм серiктестiгi
және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiк ... ... ... ... қызметi Қазақстан Республикасының “Шаруашылық
серiктестiктер туралы”, ... ... және ... бар ... ... ... реттеледi.[8].
Тәжiрибе жүзiне келетiн болсақ, коммерциялық заңды тұлғалардың iшiнде
шаруашылық серiктестiк ұйымдық-құқықтық нысанында заңды ... құру ... Оған ... ... ... Қазақстан облысында мемлекеттiк
тiркеуден 2007 жылы - 1696 ... ... ... ... қоғам, 31 өндiрiстiк кооператив, 68 мемлекеттiк кәсiпорын; 2002
жылы - 790 жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк, 10 ... ... ... ... және 24 ... ... өткен екен. Екi жылда
да тiркелген жауапкершiлiгi шектеулi ... (әрі ... ЖШС) саны ... ... ... басымырақ, әлбетте, осы екi жыл ... саны көп ... ... ... ... және қосымша жауапкершiлiгi
бар серiктестiк тiркелмеген. Ал, сенiм және қосымша жауапкершiлiгi ... ... бұл ... ұйым құру ... ... ... жекелеген түрлерiне келетiн болсақ, толық серiстестiк
болып серiктестiктiң мүлкi жеткiлiксiз ... ... ... ... ... өзiне тиесiлi барлық мүлкiмен ортақ
жауапкершiлiкте болатын ... ... ... ... ... фр. ... ... билiк
ету, басқару) деп серiктестiктiң мiндеттемелерi ... ... ... (толық серiктестерiмен) қосымша жауап беретiн бiр немесе одан да
көп ... ... ... (салымшылардың) мүлкiне өздерi
салған салымдардың жиынтығымен шектелетiн бiр немесе одан көп қатысушыларды
да ... және ... ... қызметтi жүзеге асыруға
қатыспайтын серiктестiктi ... ... ... адам ... ... ... құрылтай
құжаттарымен белгiленген мөлшерде үлеске ... ... ... ... деп ... ... ... қатысушлар оның ... ... ... Осы ... тұлғаның қызметiн реттеуге ... ... ... бiрi ... ... ... ... туралы”
1892 жылғы 20 сәуiрде Рейхстаг қабылдаған заң саналады. Кейiнiрек заңды
тұлғаның бұл түрi ... ... ... ... ... ... белгiлi бiр талаптар қояды:
қатысушыларына, серiктестiктердiң әр түрiне ең ... ... ... ... ... мөлшерiне, оны қалыптастыру және өзгерту ... ... ... ғана ... ... ... және сенiм
серiктестiгiндегi толық серiктес бола алады. Азаматтар мен өкiлдi, атқарушы
және сот билiгi органдарынан басқа заңды тұлғалар ... ... ... жауапкершiлiгi бар серiктестiкке қатысушы және сенiм
серiктестiгiне ... бола ... Заң ... осы ... ... ... атқарушы үкiмет органдары шаруашылық серiктестiгiне
қатысушы бола алатын жағдайлар көзделуi мүмкiн.
Шаруашылық ... ... ... нотариат куәландыруы
тиiс. Шаруашылық серiктестiктiң құрылтай құжаттарында ... ... ... ... ... мәлiметтерге қоса әрбiр қатысушының үлес
мөлшерi туралы; серiктестiктiң жарғылық капиталына олар ... ... ... ... және ... туралы; серiктестiктiң жарғылық
капиталына салым салу жөнiндегi ... ... үшiн ... ... ... сондай-ақ заң құжаттарында көзделген өзге
де мәлiметтер болуға тиiс. ... және ... ... ... ... ... шектеулi серiктестiктi құру туралы құрылтай
шартымен жай серiктестiк шартын салыстыра отырып, оның ... ... ... ... Бұл ... ... ... қатынас қатысушыларының осы екi шарт ... ... ... Бұл ... автор екi шарттың ұқсастығына
келесi аспектiлердi жатқызады:
Бiрiншiден, ЖШС ... ... бiр ... жету үшiн ... бiрiгiп қызмет етуге мiндеттенедi. Бiрлескен қызмет туралы ... да ... ... қол ... үшiн ... ... жасауға
мiндеттенедi.
Екiншiден, құрылтай шартына екi, одан да көп құрылтайшылар қатыса
алады.Бұл да жай ... ... ... жай ... ... ... ЖШС-тiң құрылтай шарты да
консенсуалды болып келедi.
Төртiншiден, екi ... да ... бiр ... ... ... ... тән. Жай ... шартында
контрагенттердiң мүдделерi қарама-қайшы болып келетiн өзге шарттар
айырмашылығының ерекшелiгi ... Жай ... ... бұл ... ... ... және жай ... шарты үшiн шарт
тараптарының өзара қатынастарындағы жеке сенiмдiлiк сипатының ... ... ... екi ... фидуциарлық мәмiленiң сипатына ие.
Екi шарттың айырмашылығын келесiден көруге болады:
Бiрiншiден, жай серiктестiк шарты ... ... ... ... ... мiндеттерiнiң жүзеге асуын көздейдi, ал ЖШС құрылтай шартының мақсаты
мен нәтижесi ... жаңа ... ... - ... ... құру ... аталған екi шарт ... ... ... ... ... жай ... ... қарағанда
мiндеттемелердiң тоқтатылуының кейбiр негiздерi қолданылмайды (мерзiмiнiң
өтуi, мақсатқа жетуi және ... ... ... сипаты шарттың екi түрiнде
де өзгеше. Жай серiктестiк шартында қатысушылар жауапкершiлiгi жалпы тәртiп
бойынша ынтымақты, ал ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталына енгiзiлген салым шегiнде
шектеулi ... ... ... ... ... ... ... серiктестiк арасында мiндеттемелiк құқықтық ... ... ... ... ... ... заттық құқықтық қатынас
туындайды. Сонымен, ЖШС-тiң құрылтай шарты мен жай ... ... көп ... ... оларды ажырататын елеулi айырмашылықтар
да жеткiлiктi.
Шарушылық серiктестiктер нысандарының жарғылық капиталына келетiн
болсақ, ... ... ... ... оған қатысушылар
салымдарының жиынтығы құрайды және АҚ-тiң 59-6. 1-т. сәйкес ақша, бағалы
қағаздар, заттар, мүлiктiк құқық, ... ... ... құқығын қоса
алғанда және өзге де мүлiк шаруашылық серiктестiктiң жарғылық капиталына
салым бола ... ... ... (қатысушылардың) заттай нысандағы
немесе мүлiктiк құқықтар түрiнде ... ... ... ... ... серiктестiктiң барлық қатысушыларының ... ... ... ... ... бағаланады. Егер мұндай салымның құны жиырма
мың айлық есептi көрсеткiш мөлшерiндегi балама сомадан асып ... ... ... ... растауға тиiс.
1998 жылғы 10 шiлдеде қабылданған “Акционерлiк қоғамдар туралы” Заң
Қазақстанның корпоративтiк заңнамасының дамуына зор үлес ... ... бiр ... ... 1998 ... ... кейбiр ережелерi ескiрiп,
қазiргi заман талаптарына сай ... ... 2003 ... 13 ... ... ... жағдайын, құрылу, қызмет ету, қайта
ұйымдастырылу және ... ... ... ... ... ... ... құқықтары мен мүдделерiн қорғау ... ... ... ... ... ... және жұмыс
iстеу тәртiбiн; оның лауазымды адамдарының өкiлеттiгiн, сайлану тәртiбiн
және ... ... жаңа заң ... ... ... ... ... енгiзiлуi оның қолданысқа енгiзiлгенге дейiн
құрылған ... ... заң ... ... бастап екi жыл
iшiнде өздерiнiң құрылтай құжаттарына тиiстi өзгерiстер енгiзуiне мiндеттi
етедi. Осы талаптар орындалмаған ретте екi ... ... ... ... бiр ... ... қоғамды қайта ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... асыру үшiн қаражат тарту мақсатында акциялар
шығаратын заңды тұлға акционерлiк қоғам болып ... (ҚР АҚ ... ... қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында сақтандыру
ұйымдары, банктер. инвестициялық жекешелендiру қорларын және т.б. ... ... ... Мысалы, 2000 жылғы 18 желтоқсанда
қабылданған “Сақтандыру қызметi туралы” Қазақстан ... ... ... сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ұйымдық-құқықтық
нысаны акционерлiк ... ... ... ... қоғам өз құрылтайшылары жиналысының шешiмi ... ... ... ... ... құру ... шешiм қабылдаған
жеке және (немесе) заңды тұлғалар танылады.
Азаматтардың бiрлескен ... ... үшiн ... негiзде,
олардың, жеке еңбегiмен қатысуына және мүшелерiнiң мүлiктiк ... ... ... ... бiрлестiгi өндiрiстiк кооператив
болып танылады. Осы анықтамадан өндiрiстiк кооперативтi басқа коммерциялық
заңды тұлғалардан ... жеке ... ... ... ... серiктестiк бәрiнен бұрын капитал бiрлестiгi болса, ... ... ... ... танылады. Өндiрiстiк кооператив
коммерциялық заңды ... ... ... Осы ... тұлға жеке
кәсiпкерлiк үшiн заң ... ... ... ... қызметтiң кез-
келген түрiн жүзеге асыруға құқылы. Мемлекеттiк ... ... ... ... ... бар ... ... айналыса
алады. [11].
Нарықтық экономикаға көшу барысында жеке меншiк басымырақ болып,
мемлекеттiк ... саны ... ... ... ... жеке кәсiпкерлерге қарағанда пайда табу деңгейiнiң
төменiрек болуы, ... ... ... ... ... ... берiп, өзiнiң негiзгi қызметi ретiнде қоғамның өзге
де мәселелерiн шешуiн көздеуi әсер еттi. Жеке ... ... ... ... табыс деңгейi жоғарырақ, ... ... ... қамтып, қоғамға қажет, әлбетте жеке кәсiпкерлiк
үшiн қызығушылық ... ... ... шешуге бағытталған
қызмет түрлерiмен мемлекеттiк кәсiпорындар айналысуда.
Заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк кәсiпорын өзiне тиесiлi мүлiкке
меншiк иесi ... олар тек ... ... ... ... негiзiнде
ғана ие болады. Осы негiздер бойынша мемлекеттiк кәсiпорындарды: шаруашылық
жүргiзу ... ... ... ... ... құқығына
негiзделген (қазыналық кәсiпорын) кәсiпорындар ретiнде қарастыруға болады.
[12,б.163].
Мемлекеттiк меншiктiң түрлерiне қарай кәсiпорындар ... ... ... кәсiпорындар болып екi түрге ... ... түрi ... ... ... кәсiпорынды айтуға
болады.
Кәсiпорын жарғы негiзiнде әрекетенедi. Бұл заңды тұлғаның құрылтай
құжатында кәсiпорынның түрi, оның ... ... ... ... ... ... ... тұрған жерi, оның қызметiнiң мәнi мен
мақсаты, басшының өкiлеттiгi, жұмыс режимi, кәсiпорын мүлкiнiң құралуы мен
табысты болу ... ... ... ... мен оның ... шарттары болуы тиiс. Жарғыда сондай-ақ кәсiпорын мен құрылтайшы
(уәкiлеттi орган), кәсiпорынның әкiмшiлiгi мен оның еңбек ... ... ... ... Жарғыда заңдарға қайшы келмейтiн басқа
да ережелер болуы ... ... ... ... ... ... ... қай түрiне (республикалық немесе ... және ... ... көрсетiлуi керек. Оралымды басқару
құқығындағы кәсiпорынның фирмалық атауында оның ... ... ... тиiс. ... Қазақстан Республикасының Бiлiм және
ғылым министрлiгi, Республикалық ... ... ... ... ... Қарағанды мемлекеттiк университетi. ... ... ... ... ... және фирмалық
атауы бар мөрі ... ... ... ... ... ... ... және мүлiктiк кешен ... ... ... ... мен ... ... қарым-қатынастарын
ұйымдастыруда “уәкiлеттi органның” рөлi ерекше. Республикалық мемлекеттiк
кәсiпорындарға байланысты ... ... ... министрлiктер,
мемлекеттiк комитеттер, ведомстволар және уәкiлеттi органдар, ... ... ... ... өкiм ... ... атқарушы органдар әрекет етедi. М.К. Сүлейменов, Ю.Г. Басин
оқулығында уәкiлеттi ... ... ... ... өкiлi
болғандықтан, оның мүдделерiн бiлдiрiп үш ... ... ... ... ... кәсiпорын құрылтайшысының ... ... ... ... ... қызметi;
3) меншiк ... ... ... емес ... ... қызмет ету және тарату процесiнде
туындайтын құқықтық, ... және ... ... ... ... ... ... өзгерiстерге әсер етпей
қоймайды. Заңнама коммерциялық емес ұйым деп - өз ... ... ... ... келтiре алмайтын және алынған таза ... ... ... ... ... Әрекет етушi заң
актiлерi коммерциялық емес ұйымдардың бiршама ... мен ... ... оларды коммерциялық заңды тұлғалардан ... ... ... ... ... табу мақсатының болмауы;
2) қатысушылары арасында таза ... ... емес ... ... ... ... бұл
заңды тұлғалар кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға құқылы. Осы ... ... ... қызметiн қаржыландырудың негiзгi қайнар көзi болады,
әлбетте ... табу ... емес ... ... ... айналмауы
керек.
Коммерциялық емес ұйымдар әлеуметтiк, ... ... бiлiм ... ... мақсаттарына қол жеткiзу; азаматтардың ... ... ... ... ... ... мен жанжалдарды
шешу; азаматтардың рухани және өзге қажеттiлiктерiн қанағаттандыру;
азаматтардың денсаулығын ... ... ... қорғау, дене шынықтыру мен
спортты дамыту, заң көмегiн көрсету үшiн, сондай-ақ қоғамдық ... өз ... ... игiлiктерiн қамтамасыз етуге
бағытталған басқа да ... ... ... актiлерi коммерциялық ұйымдардың нақты құрылуы мүмкiн ұйымдық-
құқықтық нысандарын бекiтедi, ал коммерциялық емес ... ... ... жоқ екендiгiн заңнамадан байқауға болады. “Коммерциялық емес
ұйымдар ... ... ... ... емес ұйымдар келесi нысандарда
құрылуы мүмкiн: мекеме, қоғамдық бiрлестiк, тұтыну кооперативi, қор, ... ... ... ... ... ... бiрлестiгi
нысанында және заң актiлерiнде көзделген өзге де нысанда. Коммерциялық емес
ұйымардың өзге де нысандары заң ... мен ... ... ... емес ... ... ... құжаттары болып құрылтай шарты
мен жарғысы танылады. Бiрақ заң қай ұйымда қандай құжат құрылтай құжаттар
қатарына жататындығына ... ... ... ... үшiн - ... иесi
(меншiк иелерi) бекiткен ереже ... және ... ... ... құру ... ... қор, тұтыну кооперативi, коммерциялық емес
акционерлiк қоғам қауымдастық (одақ) нысанындағы, өзге де ұйымдық-құқықтық
нысандардағы ... ... ... үшiн - ... ... және құрылтай шарты; қоғамдық бiрлестiк, дiни бiрлестiк үшін ... ... ... ... ... әлеуметтiк-мәдени немесе өзге де коммерциялық
емес ... ... ... асыру үшiн меншiк иесi құрған және
қаржыландыратын ұйым танылады. ... заң ... ... ... әлеуметтiк, қайырымдылық, мәдени және өзге де қоғамдық
мақсаттарды көздейтiн коммерциялық емес ... ... ... ... емес заңды тұлғалардың басты айырмашылығы мүлiктi
қалыптастыру тәртiбiнде. Мекеменiң негiзгi қайнар көзi - ... ... - ... мүлiктiк салым болып келедi. Келесi бiр
өзгешiлiгi мүлiкке қатысты, мекеме құрылтайшысы ... ... ... ал ... ... ... мүлiкке оралымды басқару құқығы негiзiнде
иеленедi, пайдаланады және билiк етедi. Қор мүлкi олардың меншiгi болып
келсе, ... ... ... ... құқықтары болмайды. Қор және
мекеменi таратқаннан кейiн қалған мүлiктiң жағдайын белгiлеу тәртiбiнде де
айырмашылық бар. Мекеме ... ... ... ... ... ал қор ... ... мүлiк қордың жарғысында көрсетiлген
мақсаттарға ... ... ... 23 ... ... Қазақстан
Республикасы азаматтарының бiрлесу бостандығына құқығы бар. Осы ... ... ... әскери қызметшiлерге, ұлттық қауiпсiздiк
органдарының, құқық қорғау ... ... мен ... ... ... ... одақтарда болуына тыйым салынады
және қандай да бiр саяси партияны ... ... тиiс ... ... ... ... ... ортақ мақсаттарға
жету үшiн азаматтардың ерiктi бiрiгуi нәтижесiнде құрылған ұйым ... ... ... ... ... саяси, экономикалық, әлеуметтiк
және мәдени құқықтары мен ... iске ... мен ... мен ... ... ... және ... мүдделерiн
қанағаттандыру, ғылыми, техникалық және көркем шығармашылығын дамыту,
адамдардың өмiрi мен денсаулығын ... ... ... ортаны қорғау;
қайырымдылық қызметке қатысу; мәдениет-ағарту, спорт-сауықтыру жұмыстарын
жүргiзу; тарих және мәдениет ескерткiштерiн ... ... ... ... беру; халықаралық ынтымақтастығы кеңейту және нығайту;
Қазақстан Республикасының заңдарында ... ... өзге де ... ... ... құрылып, жұмыс iстейдi.
Азаматтардың денсаулығы мен адамгершiлiк негiздерiне ... ... ... ... және ... ... ... қоғамдық бiрлестiктердiң қызметiне жол берiлмейдi ... ... ... ... емес ... ... тағы да бiр ... тұлға - тұтыну
кооперативi. Мүшелiк негiзде қатысушыларының материалдық және өзге ... ... үшiн өз ... мүлiктiк (пайлық)
жарналарын бiрiктiру ... ... ... ... ... ... кооперативi деп танылады. [17]. ... ... ... мемлекеттiк тiркеуден өткен соң ... ... ... ... ... емес ұйымдар
қатарына жатады, ... ... ... ... ... сәйкес келетiндей дәрежеде ғана айналыса алады. Кооператив өз
қатысушыларының ... ... ... ... және немесе заңды тұлғалар ерiктi мүлiктiк жарналар
негiзiнде құрған, әлеуметтiк, қайырымдылық, мәдени, бiлiм беру және өзге ... ... ... көздейтiн мүшелiгi жоқ коммерциялық емес ұйым
қор деп танылады (“Коммерциялық емес ... ... ҚР ... 12-6.1-т.).
Құрылтайшылардың ақшасы, сондай-ақ басқа мүлкi, демеушiлiк, ерiктi ... ... мен өзге де ... ... қор ... ... Құрылтайшылар қорға мүлiк берген жағдайда, мүлiк қордың ... және ... қор ... ... құқықтары
сақталмайды.[18,б.165].
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 109-бабында ... ... ... үшін өз ... ... заң құжаттарында белгіленген тәртіп бойынша азаматтардың ... ... діни ... деп ... ... сенiм бостандығы және
дiни бiрлестiктер туралы” Қазақстан Республикасы ... ... ... ... басқа мемлекеттердiң азаматтары және азаматтығы жоқ
адамдар жеке өзi, сондай-ақ басқалармен ... кез ... дiндi ... ... ешқайсысын ұстанбауға құқылы, дiнге деген, құдайға құлшылық
жасауға, дiни жоралар мен рәсiмдерге, дiндi ... ... ... ... айқындау кезiнде қандай да бiр күштеп мәжбүр ... ... [19]. Дiни ... тек ... ... не ... ... тiркеуден еткен сәттен бастап құқыққабiлеттiлiкке
ие болады. Дiни бiрлестiк кем ... ... ... он ... яғни ... мүшесi болуға тек жеке тұлғаларға ... ... емес ... жету үшiн коммерциялық және
коммерциялық емес ұйымдардың бiрiгуiне қауымдастық (одақ) ... ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк
қызметiн үйлестiру, мүлiктiк мүдделердi бiлдiру және қорғау үшiн ... ... ... (одақтар) нысанында бiрлестiктер
құруғақұқылы. Қауымдастық ... ... егер ... құжаттарында
өзгеше көзделмесе, қаржы жылы аяқталған соң ... ... ... ... шығуға құқылы. Бұл жағдайда қауымдастық ... өзi ... ... дейiн туындаған мiндеттемелерi бойынша
шықан кезiнен бастап екi жыл ... оның ... ... ... ... болады [20,б.33]. Өзге де ... ... ... ... ... ... ... палаталары, аудиторлар палаталары, меншiк ... ... және ... да коммерциялық емес ұйымдар құрыла ... ... ... ... заң ... ... МЕМЛЕКЕТТЕГІ БАНКРОТТЫҚ ИНСИТУТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... мәні және ... ... ... бәсекелестік саладағы нарықтық экономиканың
дамуы үшін маңызды мән ... Оны ... ... ... ... шыңы деп атайды. Мұндай экономикаға ... ... ... өз кезегінде экономиканы жақсартады. Нашар әрекет ететін
мекеме нарықтан шығарылады. ... ... өз ... ... олардың төлем өтеуге ... жоқ ... бұл ... ал ... ... олардың өзі банкроттыққа ұшырайды. Банкроттық
нарықтық агенттердің тәртібіне қатты әсер ... ... ... ... сақ болуына мәжбүрлейді. Сондықтан, банкроттық туралы
заңдылық инвесторлар үшін кепіл болып ... Ол ... ... ... бақылайды. Банкроттық туралы заңдылықты түсіну үшін оның ... мен осы ... ... ... ... бұл – өз фирма, банк, кез келген ұйымдардың ісін тарату .
Мекеме банкроттығы Қазақстан үшін ... ... ... заң тек қана
сот процессіне тікелей қатысушылар, қарыздар мен кредиторларға ... ... ... ... бір түріне басшылық жасайтын
жаңа институт кіргізілуде. Банкроттық үрдісте ... ... ... ... ... ... экономикалық шешім қабылдаудан басталады.
Қазіргі теорияда банкроттық түсінігі күрделенеді және түсінік аппарат
кеңейді. Сонымен қатар Қазақстандық заң ... ... ... ... нормасының жаңа түрлері көптеп пайда болды.
Банкроттықтың нақты қағидалары мен ... ... ... ... Бұл жағдайда материалдық-құқықтық сұрақтарды, ... ... ... ... процедурасы теоретикалық көзқарас тұрғысынан алғанда оны
өткізу салдарының сұрақтарымен байланысты емес күрделі кешен ... ... ... ... және өндірістік көзқарас тұрғысынан қажетті кешен болып
табылады.
Бұл азаматтық тұлғалардың, несиелік, шаруашылық, сақтандыру және өзге
де ұйымдардың, ... ... ... ... ... ... теорияның түсінік аппаратының түсінігі
өңделмеген. Бұл банкроттық түсініктің өзіне қатысты. ... ... ... ... ... ашылады. Мысалы, көптеген елдерде
арбитражды басқару термині қолданылады, осы ... үш ... ... және ... ... ... ал Қазақстанда бұл ұғым
реабилитациялық және конкурстық басқару ... ... ... ... ... ... анықтамасы жоқ.
Банкроттық анықтамасын анықтайтын екі бағытты айтуға болады: Экономикалық
және заң шығару. ... ... ... ... ... заң
шығарушылық (құқықтық) алғышарт көп қолданылады, себебі ТМД елдерінде
банкроттық туралы заң ... ... ... ен ... ... табылады.
Заң шығарушы позициядан алғанда банкроттық қарыздардың мүмкішшілігі жоқ
екендігі соттың шешімімен танылады және бұл оны ... ... ... ... ... басталған, Республикадағы
нарықтық экономикалық қалыптасуына бағытталған экономикалық және әлеуметтік-
саяси өмірдегі түбірлі өзгерістер заң шығаруды жанамай өткен жоқ, ... ... ... заң ... ... ... міндеті нарық
қызметінің субъектілеріне шаруашылық қызметті қалыпты жүргізуді қамтамасыз
ету болды. Бірақ нарықтық экономикамен қоса ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің
кәсіпкерлік қызметке араласуын шектеудің өінде де басқа қарсы жағы болды –
толық, ... ... ... мемлекет тарапынан ... жаңа ... мен заң ... ... ... өз ... бір ... әр бір ірі меншіктің негізінде қылмыс
жатыр деп айтты, егер бұны бірінші кезеңі «капиталды ... ... ... ... жүйе реформасының үрдісімен сәйкестендірсе, онда заң
шығару дамуының қазіргі ... ... ... ... да, ... салада да әртүрлі қаржылық махинациялар жасауға мүмкіндік береді.
Жалпы экономикалық құқық бұзушылықтарға, соның ішінде ... ... ... – бұл ... бір ... екі ... яғни
мемлекет мүдделеріне (нақтырақ айтсақ мемлекетпен ... ... ... ... ... ... ... және де тікелей азаматтар
немесе ұйымның тікелей қауіп төндіреді. Соңғысының ... тағы ... ... ... ... қауіп әкеледі, өйткені
субъектілердің осы екі түрі ұйымды құрады.
Әр ... ... ... заң ... ... ... жаолыға бірдей бір қасиет бар – ол несие берушінің ... ... ... бар ... ... қарыздары
жойылады. Берілген ереже экономика саласындағы әр түрлі қызметпен
айналысатын ... жоқ ... ... болған әр түрлі құқық
бұзушылықтарды көрсете алмайды, өйткені кәсіпкерлік субъектілерінің барлығы
үшін заң шығарумен ... ... ... ... ... тізімі өмір сүреді.
Бұл байланысты нарықтық экономиканың ажырамас бөлігі болып табылатын
банкроттық мәселелері ... ... ... ... және ... ... жағдайларының төмендігі өте күрделі экономикалық
өзгерістерге әкеледі, кей жағдайларда, мысалы, банктің немесе сақтандыру
компаниясының банкроттығы ... ... мен жеке ... ... ... кейін бірінің банкроттығына әкеп соғады,бір-
бірімен доға түрінде орналасқан ұйымдардың банкроттығы өте нашар жағдайда
болуы мүмкін. ... ... ... ... та бас ... бәрі ... ... экономикалық дамуына кедергі
келтіреді. Сол кезде банкроттық нарықтық экономиканың сауықтыру ... ... ... ... ақы ... алмауы кезінде жартылай болса да
несие берушілердің қойған талаптарын қанағаттандыруды ... ... ... ... ... жақтарын сақтай отырып, одан келтірілген ... ең ... ... ... ... Ең ... қылмыстық
банкроттықтың фактілерін тауып, алдын алу қажет.
Экономикалық алғышарт өз ... ... ... ... ... ... алғышарт нарық
теориясының қорытындысына және жағдайларына негізделген, микроэкономикалық
алғышарт фирма теориясының қорытындысына және ... ... ... мен механизмдерді ашуға негізделген.
ТМД елдерінде, көбінесе ... ... ... ... Яғни ... ... бөлінбейді, көбінесе ... ... бөлу ... ... сату және ... ... т.б ... ерекше көңіл бөлінеді.
Кейінгі кезде банкроттық тәжірибеде экономикалық жақ көп көрінеді. .
Бұл мәселе қазіргі кезде ... ... заң ... ... ... ... және ... емес әрекет ететін мекемелердің саны,
салықтан жалтарған немесе нақты әрекет етпейтін мекемелер саны өте ... яғни ... ... ... ... ... қажет етеді.
Шамасы жоқтық үш себеп бойынша пайда болады:
1) ... ... ... немесе әдейі банкроттық;
3) дебитор тарапынан алдану.
Заңда шамасы жоқтықтың алғашқы екі ... ... ... ... ... байланысты тағы бір аспект банкроттық
процедурасы немесе процессуалдық ... деп ... ТМД ... ... ... ұйымдастырылған, таратылған және әлемдік келісім
деп бөледі. Қайта ұйымдастыру – ... ... мен ... ал тарату
конкурстық өндірістік үрдісі болып ... ... ... ... ... мен «тарату» термині қолданылмайды.
Осы аталған екі шарттың қайсысы банкроттыққа тән және ... ... ... ... ... ... ... құқығы
бар және әрқайсысы банкроттықта өзінің жағын қарастырады. Егер экономикалық
алғышарт банкроттықтың экономикалық табиғатына негізделген, ол банкроттыққа
әкелетін себептері, сонымен ... ... ... шығу ... ал ... ... ... барысын заң шығару арқылы
реттеуге негізделген.
Басқаша айтқанда, экономикалық ...... ... ... оның қаржылық кризисі ретінде қарастырады,
құқықтық алғышарт ... ... ... ... ... жоқ қарыздары барларды өлім жазасына тартқан.
Банкроттық ұрлыққа теңестірілген. ... ... жоқ ... ... кеткен капитанмен салыстырған, мүмкіндігі жоқ қылмыс ретінде
қарастырылған және де заңдардан ... ... ... ... ... рұқсат беретін XII ... ... ... ... тұр, ... заң ... ... қарызын өтеуге
қабілетсіз қарыздардың ... оның ... ... ... ұшқыр,
нәтижелі, ойлануды құқықтық реттеуді ... ... ... ... бүгін де сақталып қалды
Ресейде революцияға дейін банкроттық туралы нормалардың біртұтас
біртұтас ... ... ол ... өндіріс институтын құрайды.
Банкроттықты азаматтық-құқықтық реттеу күрделі нормаларды өңдеуге жүздеген
жылдар кетті. Конкурстық құқықтың дамуында 1940 жылы 15 ... ... ... 1800 ... 19 ... ... қаулылар қолданылады.
Азаматтық құқықтың қазіргі даму ... ... ... реттеу мәселесі ерекше орын алады.
Қаржы құбылысы ... ... ... мен ... ... және ... сот процедурасында тарату және
реабилитациялау банкроттықтың мақсатын екіжақты етеді.
Банкроттықтың ... ... ... ... ... менеджмненттің әдістерінің көмегімен қаржылық тұрақтылығын
қалыптастыру, сонымен қатар кірістерді жоғарылату, ... ... ... ... алғышартқа сәйкес банкроттықтың мақсаты
банкроттық процедурасын өткізу болып табылады.
Экономикалық және ...... ... ... ... ... Егер қоғамда банкроттықтың
ұйымдастырушылық-құқықтық механизмдері болмаса, онда механизмдер белгілі-
бір дәрежеде өзінің икемділігінен айырылады.
Мұндай жағдайларда экономиканы ... ... ... ... ... Осы тақырып маңызды болып табылады. ... ... кез ... ... кез келген уақытта банкроттыққа ұшыратады,
сондықтан билік құрылымдары банкроттық процесстерді реттеуге міндетті болып
табылады. Банкроттық процедурасы қолдану ... және ... ... ... ... ... үрдіс кезінде шешілетін міндеттер де ... ... ... ... яғни ... ... қаржылық кризис каупі төнген
жағдайда, мекемеде антикризистік басқару міндеттеріне ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымы;
-кризистан шығу үшін тағы басқа шаралар.
Банкроттықтың соттық процедурасын өткізген ... ... ... жатады:
-мекеменің қаржылық жағдайын бағалауды өткізу;
-кредиторларды анықтау және ... ... ... ... ... және ... ... бизнес-жоспарды, кредиторлар тізімін бекіту;
-банкроттылықтың процедурасына және үйлесімділігіне ... ... ... ... ... ... ... жылдың соңғы желтоқсанындағы ... ... ... ... және ... агенттігі» акционерлік қоғамның филиалы қызметінің
талдау жасауына байланысты соттың шешімі бойынша банкрот деп ... ... бар. ... ... 16 ... ... ... 8 өндірістік және 8
ауылшаруашылық мекемелер соттық емес процедурада таратылған.
Осы келтірілген ... ... ... ... көп болуы, сотқа
ұйымды банкрот деп тануға берген өтініштердің қарыздан құтылу жолы ... ... ... ... ұйымның ... ... ... көп ... оны банкрот деп тануға
мүмкіндік беретінін көрсетеді [22,б.46 ].
2.2 Банкроттық механизмнің ... ... ... ... ... мен ... жағдайы
Қазіргі күнге дейін, тіпті прецеденттік құқықты қолданатын елдерде де
құқықтық реттеудің басты ... көзі заң ... ... ... ... алғашқы заңдар XVI ... ... ... ... заң ... ... сипаттағы қатал нормаларды қалыптастырады
және тауарлық айналымға әсер ету міндетін алады. Бірақ, ең ... ... ... ... жоқ ... жаңа банкроттықты
қалыптастырады, яғни қарыздар қылмыстық жазадан қорғану үшін өздерінің
коммерциялық қызметімен ... ... ... азаматтық-құқықтық
сипаттағы нормалар саны көбейіп, мүмкіншілігі жоқтық ... ... ... ХХ ... бірінші жартысында заңшығарушылықтың ең
негізгі мақсаты ақшаны кредиторлардың арасында бөлу, ... ... ... және оған ... ... ... мүмкіндік беру.
Қазіргі кезде заң шығарушы мекеменің басқару жүйесін ... ... ... қалуға бағытталған біртұтас кешенді ... ... Осы ... ... жету үшін ... кездегі заң шығарушы
әртүрлі заңды-техникалық әдістерді қолданып негізгі, маңызды мәселелерді
шешеді:
1) Кредитордың мүдделерін борышқордың адал емес ... ... ... кредиторлардың мүдделерін бірнеше басқа кредиторлардың
адал емес әрекеттерінен қорғау;
3) Қарыздардың мүдделерін кредиторлардың адал емес ... ... және ... ... ... ... табылады. 1983 жылы Францияда заңшығару ... ... ... осы жұмыстар 1985 жылы сот тәртібімен мекемені ... және оның ... ... ... № 85-98 заң ... сот
тәртібімен мекемені қалпына келтіру және мекеменің жағдайын ... ... ... туралы заң мен № 85 - 1388 декреттері
қабылданды. Қазіргі күні осы ... ... ... ... құқықтық реттеудің негізгі қайнар көзі болып табылады.
Германияда 1870 жылы конкурстық құқықты кодификациялау жұмысы басталды
және 1877 жылы 2 желтоқсанда «Конкурстық ... ... ... ол ... 10 ақпанда жарияланды.
1877 жылғы конкурстық қаулы 3 кітаптан тұрады, 214 параграфтарға
бөлінген:
-1 ...... ... ... ... — «Конкурстық өндіріс»
-3 кітап — «Қылмыстық қаулы»
1877 жылғы экономикалық қылмыстарға қарсы күрес туралы заң, қылмыстық-
құқықтық қаулылар ... ... ... жарғылардың 3 кітабы
алынып тасталды.
Швецарияда 1889 ... ... ... ... ... заң ... ... 1914 жылы банкроттық туралы заң қабылданды. 1926 жылы осы
заңға өзгертулер енгізілді. ... ... ... ... 1976 ... жылдар енгізілді. 1986 жылы банкроттық ... ... ірі ... ... ... 1986 жылы ... ... жоқтығы туралы
заң қабылданып, 1914 жылы банкроттық туралы заң ... ... ... 1985 ... компаниялар туралы заң алынды. 1986 жылы төлем қабілеті
жоқ ... заң ... ... ... ... реттеудің негізгі
қайнар көзі болып табылады [23,б.14].
Қазақстан шетелдің құқықтық тәжірибесін қолдана отырып және ... ... ... ... отырып банкроттық туралы заңнаманы
өңдеді. Қазақстан Республикасының банкроттық саласын реттеудегі негізгі заң
1997 жылы 21 қаңтарда № 67 – 1 «Банкроттық ... заң ... ... жылы 11 ... №154 – 1, 1998 жылы 1 шілдедегі №256 – 1, 1998 жылы
10 шілдедегі №28 – 1, 2000 жылы 18 ... 2001 жылы 2 ... жылы 11 ... ... ... туралы заң Қазақстан ... ... және осы ... ... ... өзге де ... актілерінен тұрады.
Банкроттық туралы істі азаматтық сот өндірісінің жалпы ... және ... ... ... ... ... негіздерде сот қарастырады.
Ұйымдардың банкроттығы кезінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына,
ұлттық қауіпсіздік немесе қоршаған ... әсер ... ... ... деп ... ... Қазақстан Республикасының
Үкіметі конкурстық массаны жүзеге асыру тәртібі мен ерекше ... Бұл 1998 ... 11 ... Қазақстан Республикасының Үкіметі
қабылданған №759 қаулымен «Таратылатын ұйымдардың мемлекеттің бастамасымен
банкрот деп ... ... ... сату және сатуға дайындау және
конкурстық масса объектілерін сатып алушыларға қосымша талаптар ... ... ... ... ... ... банкроттық
туралы жалпы заңмен қарастырылмайды, тиісті бағыттағы заңдармен реттеледі.
Қазақстандағы несие ұйымдарының банкроттылығы ... ... бұл ... өкілетті орган ретінде Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі қарастырылады.Екінші деңгейдегі банктерді тарату негіздері мен
түрлері ... ... ... ... ... мен
банктік қызмет туралы» заңымен анықталады.
Мемлекеттік емес зейнетақы қорларының банкроттылығы мен тарату ... ... ... табылады. Банкроттықтың негізгі кезеңдері Қазақстан
Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы № 136-1 «Қазақстан ... ... ету ... ... ... (1998 жылы ... №328-1, 1999 жыл 5 сәуірдегі №364-1 өзгертулер).
Ауылшаруашылық ұйымдарының банкроттық процедуралары 22 желтоқсан 1997
ж №1816 ... ... ... ... ... ұйымдары үшін банкроттық процедураларының қолдану ерекшелігі
туралы ережелермен қарастырылған ерекшеліктерді есепке ала ... ... ... ... ... ... қожалықтарының банкроттығы Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінің 21-бапқа ... ... ... Қазақстан Республикасының
заңымен және «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңының VII таратуына сәйкес жүзеге
асырылады [31].
"Қосымша және ... ... бар ... ... ... ... ... шектеулі серіктестіктің
қызметін сот шешімі бойынша мынадай жағдайларда тоқтатылады:
- банкроттық;
-серіктестікті тіркеуін заңсыз деп табу, оны құру ... ... ... ... ... заң ... ... тиым салынған
әрекетті немесе біртекті не болмаса ... ... ... бұзу ... ... қарастырылған басқа да жағдайлар.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалғыз қатысушысы болып
табылатын заңды ... жою ... ... ... жойылуға жатады.
Серіктестіктің жұмысын тоқтату жөніндегі комиссияның өтініші бойынша сотпен
тағайындалады.
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы қоғамды
қайта құру және ... ... ... ... жағдайларда қоғамды мәжбүрлі түрде тоқтату туралы шешім
қабылдайды:
-банкроттық туралы өтініш;
-қоғамның тіркелуін заңсыз деп тану және т.б.
Банкроттық ... ... ... ... ... ... ... 25 сәуірдегі №662 Қазақстан
Республикасы Үкіметінің «Кәсіпорынды қайта құру ... ... ... ... сонымен қатар 1997ж. 30 сәуірдегі №72 Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің мемлекеттік ... пен ... ... ... ... құру және тоқтату бойынша агенттік»
акционерлік қоғамын құру туралы қаулысы негізінде ... ... құру және ... бойынша агенттігі» акционерлік ... ... ... агенттік) және де ол банкроттық туралы заңдылық шегінде
мемлекеттік мүддесін білдіреді, 1997 ж. 27 ... №1029 ... - ... ... қызметін белсендіру бойынша қосымша
шаралары, банкроттықтың алдын алу, 1998 жылы 1 ... №729 ... ... «Өкілетті органдарға банкроттық жағдайларындағы
және сот отырысынан тыс ... ... ... ... ... ... ... әрекет етті.
1998 жылы 1 тамыздағы №729 Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Өкілетті
органдарға банкроттық процедуралары және ... ... ... ... ... ... ... қаулысымен
кәсіпорындарды қайта құру мен тоқтату агенттігін ... және ... тыс ... ... және ... тыс ... ... төлем бойынша несие берушілердің мүддесін білдіретін өкілетті
орган деп ... ... ... Үкіметінің 1998 жылы 29 сәуірдегі №394
"Кәсіпорынды қаржылай - ... ... ... ... алдын
алу қызметі бойынша қосымша ... ... ... ... 1998 ж. 18 ... №558 қаулысымен енгізілген өзгерістері
бар) қаулысымен «Кәсіпорынды қайта құру және ... ... ... мен ... бекітілген.
Қаржылай — экономикалық сауықтыру үрдісін ақы төлеуге қабілетсіз
мемлекеттік ... мен ... ... ... серіктестіктерін
реабилитациялауды белсендіру мақсатында, сонымен қатар ... ... ... қайта құру және тоқтату мәселелерін ... ... ... ... "Кәсіпорында қайта құрумен
тоқтату ... ... ... ... ... бюджеттік қарыз және мемлекет ... ... ... ... ... ... ... атынан өкілетті жалғыз өкіл;
2) ақысын төлеуге ... және ... ... ... жеке ... ... ... қолдануына бақылау
жүргізеді және де жарғылық капиталды мемлекет үлесі 80%-дан асатын, аталған
заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... агенттікпен
бөлінетін ресурстар бақылаушы деп бекітіледі.
Қазақстан ... ... 1997 ж. 27 ... ... ... - ... ... қызметін белсендіру
шаралары туралы қаулысы бойынша қаржылай – экономикалық ... ... ... нысанына байланыссыз кәсіпорынды қалпына келтіру және
тоқтату мақсатында реструктуризация ... ... ... ... ... ету бойынша біртекті акционерлік қоғамына бюджеттік
және бюджеттен тыс қорларға ... ... ... ... - құқықтық нысан және меншік нысанына байланыссыз
кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ... шығатын
өкілетті өкіл болу құқығы осы акционерлік қоғамға берілген. [33].
Агенттікке ... ... ... ... ... жүктелген,
Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің мүлкімен активтерін мемлекеттік
басқару Департаментінің 1997 жылы 1 ... №225 ... 1997 ж. ... №1029 ... ... ... "Қаржылай экономикалық
сауықтыру, банкроттықтың алдын алу қызметін белсендіру шаралары туралы"
қаулысымен "Банкроттық бойынша - ... ... және ... маман дайындау, қайта дайындау және ... ... ... ... бекітілді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 ж. 11 тамыздағы №759 қаулысымен
мемлекет бастамасымен банкрот деп танылып, ... ... ... сату және ... - ала ... ... ... бекітілген
(1998 ж. 5 желтоқсандағы, 1998 ж. 7 ақпандағы, 1998 ж. 11 тамыздағы №759
өзгерістерімен). Мемлекет бастамасымен ... деп ... ... ... ... сату және ... сатуға дайындау
тәртібімен шартты ереже бекітілді.
Кәсіпорындарды қайта құру және тоқтату бойынша агенттік ... ... ... төпендегілер анықталды:
1) ұйымның республикалық бюджет алдындағы қайтарымын ұлғайту;
2) бюджеттік кезең талаптарын максималды түрде қанағаттандыру бойынша
шаралары;
3) ... ... құру және ... ... ... ... ... нормативті актілерге қажетті өзгерістер мен толықтыруларды даярлау;
4) кәсіпорынның жалған және қасақана банкроттығы туралы мәселе;
5) конкурстық өндіріс ... ... ... ... қарызын
тарату бойынша мәселені шешу, өзара қарыздарды, сонымен ... ... және тағы ... да ... құралдар арқылы бюджет алдындағы
қарызы туралы мәселе жұмысын ұйымдастыру;
6) ... ... ... ... ... мен ... ірі ... жұмыс істеу сұрақтары және несиелік ресурстарды
қайтару ... ... ... ... банкроттық туралы заңнамасының дамуы
Қазіргі кезде банкроттық туралы әрекет етіп отырған заңдылықтың бір
қатар концептуалды өзгерістері ... ... ... ... мен толықтырулардың мақсаттылығы өкілетті орган қызметкерлері
иеленген арнайы экономикалық және бухгалтерлік ... ... ... ... ... арнайы құрылымына негізделеді. Сот органдарының әртүрлі
құрылымдарға түсіндірме және кеңес алуға ... ... ... құру ... заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттерінің мирас
қорлыққа өтуіне байланысты тоқтатылу тәсілі болып табылады. Қайта ... түрі бар ... ... қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару,
өзгерту. Заңдарда қайта құрудың басқа да нысандары көзделуі мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... Ерікті қайта құру
заңды тұлғаның мүлік меншік иесінің немесе құрылтай құжатары бойыша ... ... бар ... тұлғаның органынын, шешімі ... ... ... мынадай жәйтті ескеру керек, яғни заңды тұлғаның жекелеген
түрлері үшін құжаттарының ... ... ... ... ... ... құзыретіне қатысты келіп, оны ... ... ... шешімге сәйкес болады. Азаматтық кодекстің ... ... ... ... ... ... жауапкершілігі шектеулі
серіктестікті қайта құру ... ... ... ... шешу жатады.
Тиісінше заңды тұлғаны кайта күру оның мүлкінің меншік иесінің ... ... заң ... ... ететін органның шешімімен,
немесе құрылтай құжатымен немесе ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Заңды тұлғаны қайта құру жөніңдегі
шешім әдетте оның жоғары органымен ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғаны қайта құру ... ... ... ... ... ... бәрінен бұрын
монополияға қарсы заңның ережелерін басшылыққа алады.
Ықтиярсыз қайта құру заң ... ... ... ... ... бойынша жүзеге асырылуы мүмкін (АК-тің 45-бабының 3-
тармағы). Сөйтіп, ... ... ... тұлғаларды ықтиярсыз таратуды сот
тәртібімен ғана ... ... ... ... ... 45-бабының 3-тармағында
айқындалған, енді оны сөзбе-сөз келтіре ... ... ... ... меншіктеңуші, ол уәкілдік берген орган, құрылтайшылар немесе заңды
тұлғаның құрылтай ... ... ... ... ... ... заңды
тұлғаны қайта кұруды сот органының шешімінде белгіленген мерзімде ... сот ... ... ... ... және оған осы ... қайта құруды ж үзеге асыруды тапсырады. Басқарушы тағайындалған
кезден бастап заңды ... ісін ... ... ... ... Басқарушы сотта заңды тұлғаның атынан әрекет етеді, бөлу балансын
жасайды және оны заңды тұлғаны қайта құру ... ... ... ... соттағайыңдаған тарату комиссиясымен жүзеге асырылады,
бұл арада әңгіме ерікті тарату ... ... ... ал ... ... ... таратылады. Тарату жөніңдегі комиссия тарату кезеніңде заңды тұлғаны
басқарады және оның атынан әрекет етеді.
Тарату комиссиясы болатын тарату жөнінде ... ... ... ... ... тұлғаның таратылғаны туралы және оның несие
берушілерінің талаптарын мәлімдеу ... мен ... ... ... ... Бұл ... тарату туралы хабар жарияланған кезден
бастап екі ... кем ... ... ... ... қанағаттавдыру жөніңде АК-тің 51-бабында
айтылған, әрі онда мынадай кезек бойынша жүргізілетіңдігі келтірілген:
бірінші кезекте — таратылатын заңды тұлға өміріне ... ... ... үшін жауапты болған азаматтың талаптары тиісті ... ... ... ... қанағаттавдырылады;
екінші кезекте — несие берушілердің қамтамасыз ету сомасы шегінде
таратылатын ... ... ... салып қамтамасыз етілген
міндеттемелері жөніңдегі талаптары қанағаттандырылады;
үшінші кезекте — еңбек ... ... ... ... ... ... ... және авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу жөніңдегі есеп айырысу
жүргізіледі;
тертінші кезекте — ... және ... тыс ... ... ... ... өтеледі;
бесінші кезекте — заң құжаттарына сәйкес басқа да несие берушілермен есеп
айырысылады.
Таратылатын заңды тұлға мүлкінің жеткіліксіз ... ... ... қанағаттандырылмаған, сондай-ақ тарату балансын ... ... ... ... деп ... Егер несие беруші
талап қойып сотқа жүгінбесе, несие ... ... ... ... да, сот шешімімен несие берушіге қана-ғаттандырудан
бас ... ... да ... деп ... 7. ... Заңды
тұлғаны таратудыңжекежағдайы оны банкрот жариялау болып табылады. Банкрот
ұғымы АК-тің 52-бабында келтірілген. Оған сәйкес, банкроттық — ... ... ... оны ... ... ... табылатын дәрменсіздігі.
Демек, заңды тұлғаның банкрот деп танылуы оның дәрменсіздігіне ... ... ... ... ... ... тиесілі мүлік есебінен
өте уге мүмкіншілігінің болмауы. Заңды тұлғаның банкротқа ұшырауы ... ... ... ... заңды тұлғаны таратудағы негізгі
мақсат оған несие берушілердің мүдделерін қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... талаптарын қанағаттандыру үшін
жеткіліксіз болған жағдайда активтер оларға әділ етіп бөлінеді. Азаматтық
кодекске сәйкес, жеке кәсіпкердің, және ... ... ... ... ... мен ... кәсіпорындарға банкроттық қоддануға тиісті
емес, ... олар ... ... ... ... үшін ... ... болған жағдайда, олардың міндеттемелері ... ... ... тиісті мүліктің меншік иесі
көтереді. Сондықтан да 1997 жылы ... ... ... "Бан-кроттық туралы" Заңының2-бабына сәйкес, банкроттық
қазы-налық кәсіпорындар мен ... ... ... борышқорға
банкроттық рәсімді қолдануда банкроттық ерікті немесе мәжбүр ету тәртібімен
жүзеге асырылуы ... ... ... ... сотқа арыз беруі арқылы ... ... ... ... ... ... негізделген өтініш
пен сотсызақ жүзеге асады. Ал мәжбүрлеу ... ... ... ... ... заң. Актілерінде көзделген жағдайларға сәйкес
өзге де адамдардың сотқа өтініш ... ... ... туралы" заң
талаптары арқылы мүмкін болады.
Борышқор Азаматтық кодекске сүйене ... ... ... ... ... іс ... ... сотқа өтініш бере алады.
Борышқор өзін тарату жөніңде сотқа жүгінгенде қолдағы мүлкі ... ... ... ... алмайтындығын, яғни дәрменсіз екендігін
сотқа беретін өтінішінде баяндауы тиіс.
Егер борышқор үш ай ішінде өз міндеттемелерінің орында-луын ... ... онда ... ... ... ... деп тану ... сотқа
өтініш жасайды.
"Банкроттық туралы" заңның 35-бабына сәйкес, банкроттық туралы ... ... ... ... ... ... банкрот деп тану жәнек онкурс жүргізу туралы шешім;
борышқорды банкрот деп танудан бас ... ... ... ... ... ... рәсімін қолдану туралы ұйғарым;
іс жүргізуді қысқарту туралы ұйғарым. 8. ... ... ... ... ... ... ... төлем қабілеттілігін қалпына
келтіруге мүмкіңдік жасау және оны ... аман алып қалу ... ... ... ... тек борышқордың өзі ғана емес, көп жағдайда ... өзі, ... ... өзі ... ... төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мақсаты үшін оңалту
рәсімі колданылуы мүмкін.
Оңалту рәсімі деп — дәрменсіз борышқорға оны таратылудан ... ... ... ... қабілетін қалпына келтіруге бағытталған сот
не соттан тыс рәсім аркылы қолданылатын кез ... ... ... басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржы-
экономикалық, ... және ... ... келмейтін өзге де шараларды
айтады.
Оңалту рәсімі тек ... ... ... ғана ... ... жылдан аспауы керек. Аталған рәсімді қолдануға борынқордың өзі өтініш
жасауы мүмкін, және оның мүлкінің иесі ... ... ... ... ... де ... ... ие болады. Оңалту рәсімін жүзеге
асыру үшін сот ... ... ... ... ... ... ... сондай ақылы несие берушілер талаптарының жалпы сомасының 50
пайызынан асатын болса онда ... ... ... қажет. Оңалту
рәсімі несие берушілердің келісімімен тағайындалған ... ... ... ... ... ... деп жариялағанда оны тарату
конкурс тәртібімен жүзеге ... сол үшін де ... ... ... ... сот ... ... және ол алты айдан
ас-пауы керек.
Дәрменсіз борышқорды ... ... және ... ... ... ... ... Азаматтық кодекстің 56—57-баптарында қарастырылған.
Тәжірибеде экономикалық дағдарыстан шығу ... ... ... туралы заңдылықтың қолданылуына негізделіп ... ... ... ... концептуалды өзгерістер мен толықтыруларды
енгізу көзделуде:
1) Процедураның қалыптасқан ... ... ... туралы
қарыздардың ұйымын банкрот деп тану ... ... ... соттық
органның құқығы болып сақталады. Қалған ... ... ... кезіндегі үйлестіру туралы тиімділікті жоғарлату ... ... ... қызметтермен міндеттерді Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... Істі ... нәтижеге әкелу мақсатында конкурстық ... ... мен ... шек ... ... Несие берушілердің талаптарын қанағаттандыру кезегін өзгерту
қызметкерлердің регрессті талаптары бірінші ... ... ... ... ... ... ... кепілдік несие берушілер
қанағатандырылады.
Азаматтық құқық теориясында «жағдайы болмағандық» термині көп
қолданылады, ол ... ... ... ... жоғарылауына
байланысты несие берушілердің қойған талаптарын қанағаттандыра алмау
қабілеті» деп түсініледі және ... ... үш ... ... ... яғни көтере алмайтын күш, төтенше жағдай мен заңдық
форс-мажор нәтижесінде пайда болады;
2) ... - яғни ... ... не ... ... ... ... қаржылық қателіктер, табыссыз инвестициялар,
басқарудағы жіберілген қателіктер нәтижесінде пайда ... ... - яғни ... пен ... ... қасақана әрекеттері нәтижесінде пайда болады.
Жағдайы болмаушылықтың ... ... ... ... ... банкроттық деп атайды және де нақты шарттар болған кезде қаһарлы
жағдайы болмаушылық қылмыстық жауаптылыққа әкеліп ... ... 1998 ... 1 ... ... енген Қазақстан
Республикасының Қылмыстық Кодексінде экономика саласындағы қылмыстарға көп
көңіл бөлінген. Қылмыстық ... ... ... ... бұл ... ... ... 39 баптан тұрады. Кейіннен үш бап алынып тасталған.
Сондықтан бұл ... әр ... және де көп ... ... көп ... ... ... сол уақытта олардың бірдей қасиеті бар, олар
бір тектес қоғамдық қатынастардан тұратын қоғамдық ... ... ... Бір ... ... ... бұл жиынтығы келесі
түсіндірмелерді беруге болатын экономикалық қызмет саласындағы ... ... ... ... ... және ... ... бөлу,
айырбастау мен пайдалану, өндіру бойынша қалыпты экономикалық қызметті
жүзеге асыруда ... ... ... ... ... ... ... Кодексінің жетінші бөлімімен қарастырылған
қылмыстың ... ... ... ... ... ... де бар ... есептеу қажет.
Мүдде – бұл қоғамдық қатынастардың анықталған субъектісінің қассиеті,
белгісі. Экономикалық қажеттіліктерді суреттейтін ... ... ... ... ... қызметін атқарады. Сондықтан
мүдделерді қылмыстық-құқықтық қорғау объектілеріне ... ... ... сонымен бірге жеке экономикалық ... ... ... ... деп ... керек. В.Е Мельниковтың ойынша, мүдделер
категориясы экономикалық қылмыстың тікелей объектілерін анықтау кезінде,
көбінесе қылмыс ... ... ... ... зиян ... бірдей құқықты түрде қолдану керек. Мүддені қылмыс объектісі
ретінде ... ... ... ... ... ... бірі
бұрыннан да болған және де ресейлік заңгерлер революцияға дейінгі кезеңде
танымал ... және ... ... ... объектісі кәсіпкерлік қызметтің
заңына негізделген жағдай бойынша пайда болатын қоғамдық ... ... ... ... ... ... объектісін жеткіліксіз нақты
емес дәрежеде суреттейді, өйткені ондағы қоғамдық қатынастың өте ... ... ... объектінің берілген анықтамасына басқа қылмыстар
да енеді. Мысалы, жалған және заңсыз кәсіпкерлік және оның ... ... ... Қазақстан Республикасының заң шығарушы
жұмыстарының жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының банкроттық
мәселелері жөніндегі Қазақстан ... ... ... актілеріне
өзгертулер енгізу туралы мәселе көтеріліп жатыр. Заңнамаға енгізілуі
жоспарланып отырған өзгерістер ... ... мен ... ... ... өтуде. Ұсынылып отырған негізгі
өзгерістер банкроттық тәжірибесінде көптеген ... ... ... ... жатқызуға болады:
1) мемлекеттік атқарушы органды банкроттық және шаруашылық
субъектілерінің дәрменсіздігі бойынша қызметті жүзеге асыратын құзыретті
органның ... ... ... ... кейінгі қызметтерді, конкурстық немесе реабилитациялық
өндірісін ... ... ... ... ... ... ... жүзеге ... ... ... және ... ... ... облыстық әкімшіліктермен анықталады;
3)несие берушілердің комитеті тарапынан реабилитациялық процедура
немесе банкроттық барысын тікелей басқару және ... ... ... және ... ... құқықтық мәртебесін
нақтылау;
5)конкурстық және реабилитациялық ... ... ... ... шектеу механизмі, сондай-ақ оларды ақырғы нәтижеге қол
жеткізуге ынталандыру.
Құзыретті мемлекеттік органдардың алдына кәсіпорындардың жалған және
қасақана банкроттығын анықтау мен ... - алу ... ... ... қойылған. Бұл өзекті мәселелердің бірі ... ... ... ... ... ... ... тәжірибеге ие бола тұрып
біртекті сызбалармен жүруде. Бұл ... ... ... ... ... кәсіпорыннан қарыздарды алуға не болмаса меншікті қайта бөлуге
бағытталған алдын - ала жоспарланған әрекеттер қарастырылады. Екі ... ... ... жиі ... етуші заңдылықпен қарастырылмаған және өзгертулерді талап ететін
мәселелер де бар. "Бос" ... яғни ... да бір ... жоқ ... өтімсіз мүлігіне ие кәсіпорындарды банкроттыққа ұшырату
жағдайларын заңды тұрғыдан қарап, олардың тұйықтан шығу жолдарын ... Ең ... бұл ... ақша ... қалыптастыру
мәселелері қызықтырады. Бюджеттің қиыншылықтарын ескере отырып, жаңадан
тіркелетін заңды тұлғалардан алынатын арнайы сақтандыру алымы ... ... орай ... ақша қорын құру туралы ойлану керек [26,б.43].
Қылмыстық банкроттықты онымен аралас қылмыстардан ... алу ... ... жалған банкроттықтан алдап-арбауды ерекшелеу қажет. Бұл
жерде екеуіне де бірдей ұқсастықтар да бар, атап ... ... ... ... - ... да ... адам мен ... иесі не
болмаса заңды қожасы болып табылатын тұлғаның ... ... ... ... ... келтіріледі, бұл алдауда кінәлі адам
үшін пайда келтіруге басқа тұлғаға заттық шығын келтіруді өз алдына ... ... ол үшін ... адам екі ... де алдау әрекеттерін жасайды.
Сонымен қоса, әдейі және жалған банкроттық кезінде қарыздар өзіне ... ... ... ... ... ... ... туралы жалған өтініш беру түріндегі алдау
әрекеттерін жасайды, бұл жердегі банкроттықтың мақсаты өзі үшін ... ... ... ... ... ... ... ретінде
суреттеліп келтірілетін мүліктік не болмаса ақшалай мәндегі ... ... ... ... ... ... ... банкроттықтың алдап-арбаудан негізгі айырмашылығына келсек,
жалған банкроттық кезіндегі қылмыстық әрекеттер ... ... ... ... ... ... адам өзінің жағдайсыздығы туралы
хабарлаған жағдайда ғана жасалады. Алдап-арбау әрекеттерін жасау үшін бұл
талап етілмейді. ... және ... ... ... ... ... қатаң шектелген тізімі ғана болуы мүмкн; алдап-
арбау субъектісі жалпы болып ... Осы ... ... - бұл ... ... ... формалардың кез келгені ретінде болатын меншікке
қарсы қылмыс екенін естен шығармау керек.
Өткізілмеген және ... ... ... ... алмаған
мүліктің тағдыры жөнінде сұрақтар бар.
Банкроттардың дебиторлық қарыз мәселесі арнайы ... ... ... ... ол ... ... ... және оның кейінгі тағдыры
белгісіз, нәтижесінде конкурстық өндірісті оның қанағаттануынсыз аяқтауға
тура ... ... ... ... ... қабылданғанына қарамастан,
банкроттық процедураларын қолдануды тездетілген тәртіп жөніндегі ереже
қабылдау ... ... ... ... ... аса ... мәселелерді өнегелік және заңды тұрғыдан сауатты
шешуін құрайды.
Дүниежүзінің ешбір ... ... ... аралық міндеттерді
шешуші құрал ретінде қарастырылмайды. Қарыздар несие берушілердің ақша
міндеттері бойынша ... ... ... ... соттың
шешімімен танылған банкроттыққа ... ... ... ... келісуі бойынша дәрменсіз деп ресми түрде жариялауын
қалыптастыруы мүмкін. ... ... ... ... қарастырады
және мүлікті, істерді басқарудағы барлық құзыреттер конкурстық немесе
реабилитациялық ... ... ... ... ... құқықтарын шектеу
олардың конкурстық және реабилитациялық процедураларда, қарыздарының кейде
жойылуына әкеледі. Нәтижесінде несие ... ... ... ... ... және ... ... сүйенуге мәжбүрлі болады.
Дәрменсіз кәсіпорындардың банкроттық ... ... ... ... ... ... ... дейінгі
жағдайда болған кәсіпорындардың несие берушілердің мүдделерін көздеген
активтерді қорғау және сақтауда ... ... ... табылады.
Салық органдары, бюджеттің мүдделерін қорғауды ... етіп және ... ... берушілердің талаптары бойынша қарыздар ... ... ... әрі ... ... ... ... басқару
құқықтарын шектеуді енгізгенде жағдай қиындатылады, Әдетте, бұл ... ... ... Нәтижесінде ... ... ... қалпына келтіру мүмкіндігі жойылады.
Банкроттық міндетті түрде компанияның жойылуын, яғни оның қарыздарын
төлеу ... ... ... ... ... Мәселен, барлығы да
тиімді емес басқарушылықта шығар жаңадан келген адамдар істерді одан жақсы
өзгертеді. Сонымен бірге банкроттық ... не үшін және ... ... ... ... туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қала
құрастырушы ұйымдар деп, ... ... ... ... ... сәйкес тұрғын бөліміндегі халықтың ... ... ... құрайтын заңды тұлғалар танылады. Қала құрастырушы ұйымдарға
қатысты ... сай ... ... ... саны ... асатын ұйымдар жатады. Қала құрастырушы ұйымның банкроттығы туралы
істі қарастыруда осы іске қатысатын тұлға ретінде сәйкес жергілікті ... ... ... туралы іске қатысатын тұлғалар ... ... ... ... және ... ... ... тартылуы мүмкін.
Банкроттық процедурасында мемлекеттік реттеуші құрылымның ... деп ... ... қатысты қатынастарды реттейтін
мемлекеттік орган көптеген себептерге байланысты ... ... ... экономикада шындап өрнектеледі және оның салдары
экономиканың құрылымына, ... ... ... ұлттық
экономикалық бәсекеге қабілеттілігіне ықпал етуі мүмкін. ... ... ... ... ... ... мемлекет жүйе құраушы банктердің ірі акционері болғандықтан,
ол банкрот процедураларында несие ... бірі ... ... ... туралы іс қозғау үшін жалпы жағдайдың ... іс - ... ... ... ... іздеу, алдын-ала мәмілелесу және тағы басқа мән-жайлар негіз
болуы керек. Ал, ... өзі ... ... заң ... болуы тиіс. Сонда конкурстық және реабилитациялық басқармалар
несие ... ... және ... ... сәйкес,
кәсіпорынның жағдайы бойынша негізді шешімнің орындаушысы және ... тең ... ... ... әрекет етеді. Мұнда соттар белгілі
бір шекте өздері қабылдаған шешімнің орындалуынан тысқары тұрғаны ... ... ... ... ... ... ... берілуін несие
берушілер комитеті несие берушілердің ... ... ... ... уақытта қызмет етпейтін кәсіпорындардың банкроттық жөнінде
бастаушы болуы аз көрінетін құбылыс екендігіне назар ... ... ... ... ... нысаны болуы тиіс. Оны
несие берушілердің негізсіз талаптарын қанағаттандыра ... ... ... ... ... ... тағайындауға болмайды.
Кәсіпорынды сотқа жеткізбес үшін заң заңды тұлғаларды, ... ... ... ... ... ... алдын-алуға міндеттеуі
тиіс. Бәрінен бұрын бұл, әртүрлі келісімдер арқылы сотқа дейін қатынасты
реттеу қызметі болуы тиіс
3 БАНКРОТТЫҚ ДЕП ... ... ... ... ... ... деп ... негізі
Дәрменсіздік – ақшалай міндеттемелер бойынша кредиторлардың талабын
толық көлемде қанағаттандыруға, ... ... ... ... ... ... төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуге, салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... әлеуметтік аударымдарды, сондай-ақ міндетті зейнетақы
жарналарын төлеуді қамтамасыз етуге ... сот ... ... ... ... ... ... және де
оның әрекетін тоқтатуға негіз бола ... ... да ... ... ... құқықтық шарты қозғалатын процедураның заңды негізі
болып табылады. Кәсіпкер үшін де, жеке ... үшін де ... ... - ... ... несие берушінің талаптарын
қанағаттандыра алмауы және міндетті төлемдері ... ... ... ... және де жеке тұлғаға жүктелген ... ... ... ... орындамау.
Қабілетсіздіктің басты негізгі ... ... ... ... ... 3 ай мерзім өткеннен кейін несие беруші қарыздар
тұлғаны банкрот деп тану ... ... ... ... ... ... ... қарыздар тұлға да жүгіне алады. Сот ... ... ... жағдайда банкрот деп таниды:
1) Қарыздар тұлғаның өз мүлкіне ... ... ... ... берушінің алдындағы міндеттерін уақытында қамтамасыз ете
алмайтын қарыздар тұлғаның мүлкінің пасивін артыруы. Мүліктің ... ... ... сомасына тең болса.
3) Кәсіпорын қаражатының жоқтығына байланысты несие ... ... ... ... деп ... ... біз ... шамасы жоқ деп
тауар, жұмыс, қызметін төлеу бойынша несие берушінің ... және ... ... ... және ... емес ... міндетті төлемдерді
төлеуді қамтамасыз етуге қабілеті жоқ кәсіпорынды түсінеміз.
Қабілетсіздік қарыздар тұлғаның ... ... ... сотпен
анықталған жағдайда танылады.
Банкроттық қарыздар тұлғаның сотқа берген өтініші ... ... ... несие берушінің немесе заңмен құзыреті бар басқада
тұлғалардың сотқа берілген өтініші негізінде мәжбүрлі ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы жүз елу айлық
есептік көрсеткішті құраса, банкроттық туралы іс сотпен қарастырылады.
Заңды ... ... құны ... ... ... ... мұндай заңды тұлға сот тәртібімен немесе
Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралы» заңында ... ... ... ... ... ... деп тану үшін сотқа арыз беру
құқығын бюджеттік және ... емес ... ... ... ... ... және басқа да құзіретті органдар сонымен қатар
азаматтық құқықтық міндеттер бойынша жеке және заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ... ... мәселесі
талас түрінде қалуда. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Қылмыстық
Кодексінің 14 бабы қылмыс субьектісі тек қана жеке ... ... ... ... Заң ... дәрежеде шешілгендей, ... ... ... ... және ... жоқ
азаматтар (Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 6-8 ... пен ... ... бола алады. Бұл қылмыс субьектілірі заңды
тұлға бола алмайды дегенді білдіреді, атап ... ... ... ... Бұл кезде қылмыстың мүмкін субьектілірінің
шеңбері тек жеке тұлғалармен шектелген.
Заңды тұлғаларды ... ... ... әр елде және әр ... ... ... дейінгі Ресейде заңды тұлғалардың
банкроттыққа ұшырауы үшін қылмыстық жауапқа тарту алынып тасталынған.
Сол ... ... заң ... ... ерекшеліктерін
ұстана отырып, заңды тұлғалардың жағдайсыздығы жағдайында олардың ... ... ... ... арнайы қаулылар да болған.
Әрекеттегі қылмыс деп тани және криминалдыра отырып, әрбір мемлекет
оған отандық ... және ... ... ... анықтамасын
береді, сондықтан көбінесе әдейі және жалған ... ... ... ... ... ... біріктіреді. Осылайша әлемдегі ең
жақсы криминолгтардың бірі, ұйымдасқан қылмысты күрес жүргізудегі ең ... екі он ... ... ... бойы ... ... және халықаралық
қылмыстық құқық бойынша БҰҰ-ның бөлімшесін басқарған және ... ... ... ... ... ... ... табылатын профессор Герхард Мюллер жалған банкроттық деп атайды және
осыған сәйкес ... ... ... ... талдаулар мыналарды көрсетеді: кәсіпорынды сатып
алған мафия кірістер өте жоғары болса да, оны ... ... ... ... ... халықаралық күштерді біріктіру қажет». Берілген
анықтамадан жалған банкроттық түсінігін прфессор Мюллер әдейі ... те ... Шын ... әдейі банкроттық пен жалған ... ... ... ... ... ... бойынша өте ұқсас
әрекеттер және субьективтік жағының ешқандай айырмашылығы жоқ. ... ... ... ... ... қылмыс құрамының обьективті
жағы, атап ... ... ... ... ретіндегі элементі
болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралы» Заңының 1 бабында төлей
алмау ... ... ... ... ... ... қабілеті ретінде
қарыздардың қаржылық міндеттемелерді және қойылған талаптар бойынша мерзімі
аяқталған қаржылық мәндегі қаржылық ... ... ... бірге, егер қарыздар орындалу уақыты басталған кезеңнен ... ... ... ... ... ... ол төлеуге қабілетсіз деп
есептеледі. Қазақстан Республикасының заңнамасында «Әдейі ... неге ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Әдейі банкроттық ретінде төлеу қабілетсіздігін құру не жоғарылатуға
бағытталған істерді ... ... деп ... ... Оның ... ... және ... міндеттерін өшіру мүмкін емес болып табылады
және оның ... ... та ... Бұл ... төлеу
қабілетсіздігін әдейі құру ретінде несие берушінің қойған заңды ... ... ... жоғарғы дәрежесі немесе одан құтыла
алмауымен осындай әрекеттерін әдейі жасау түсініледі.
Төлеу ... ... ... ... ... ... дейінгі несиелер бойынша қарыз ... ... іс - ... ... ... түсініледі.
Төлеу қабілетсіздігін әдейі құру немесе жоғарлату мәндері бойынша
қарыздардың өзінің мүлкін және басқа ... оған ... ... ... жасалады. Мүлік істің жағдайсыз жүргізілуінен кінәлі
адамнан қайтарымсыз шығарылады. [28,б.28].
Бұндай ... ... ... бағамен сату және негізсіз шығындарды,
көптеген пайдасыз мәмілелер, ... ... ... нәтижесінде пайда
болуы мүмкін.
Әртүрлі несиелерді алу және ұсыну, барлық мүмкін ... ... ... ... ... болатын кәсіпкерлік қызметтің кез
келген ... ... ... ... ... ... ... жазылған және кәсіпкерді міндетті шаблондармен шектеген
қатаң ережелер болуы ... ... ... мәмілелерді жасай отырып, ол
әріптестердің мүліктік мүдделеріне, олардың құқықтары мен бостандықтарына
өзінің ... ... ... ... ... не ... мәміле екендігін тек оның көлемін кәсіпкердің мүліктік жағдайымен
және кірістерімен теңестіруден ғана ... ... ... Бұл ... кез ... ... шығындарға әкеліп соғатынын естен шығармау
керек. ... ... ... ... ... ... біздің
ойымызша, құқықтық әрекеттер мен қылмыстық әрекеттерді ... ... жол ... ... ... ... құрылады.
Басынан шығындармен салыстырғанда аз ... ... ... ... деп есептеуге болады. Шығынды деп ... мына ... ... ... тауарды сатып алған
бағасынан төмен бағаға сату, акцияларды курстық ... ... ... сату және ... мәмілелерге нақты жоғарлатылған бағалар бойынша әр түрлі
қызмет көрсетулерге берілген келісімдерді де жатқызу керек.
Бірақ бұл кез ... ... ... ... берушілердің шығын
келтіруге есептелмеген, нәтижесінде кейде шығынды мәмілелер кәсіпкер үшін
пайдалы болуы ... ... ... өз ... ... тауарларды
сатып алушылардың назарын аудару үшін төмен бағамен сатады да, сол ... көп ... ... жағдайда, сонымен бірге кәсіпкердің табыстарынан шығындарынының
уақытша жоғарлап кетуі, оны жауапқа тартуға негіз бола алмайды. ... тек ... ... ... қана ... ... өте ... қажет, тіпті олардың нәтижесінде қарыздардың өз мүлкі есебінен орнын
толтыруға болмайды.
Негізделмеген шығындарға, мысалы жарнамаға қымбат автокөліктер ... ... ... ... ... кететін өте көп шығындарды әр түрлі
өкілеттік шығындарды және т.б. жатқызу қажет. ... ... ... және ... ... ... ... маңыз ойнамайды. Бұл
шығындар төлеу қабілетсіздігін құруға немесе жоғарлатуға алып келеді және
де оларды ... ... ... жабуға болмайды.
Несиені орынсыз пайдалану бұл несиені төмен пайызбен ұсыну. Бұл іс
барысының ... ... ... ... басқа несиелік ұйымда белгілі
пайызбен несие ақшаны алып, оны басқа тұлғаларға ақша ... ... ... ... ... тұлғаларға ақша ұсынудан кәсіпкерден түскен
пайыз көлемі, пайыздардың көлемінен айтарлықтай төмен, ал несие ... ... ... ... ... оны ... міндетті. Онымен кәсіпкер
пайда көрмейді және бәрінен бұрын оған несие ақша ұсынған ... ... ... тек банк ... ... мекемеден алынған қаржы ғана
емес, сонымен ... әр ... ... ... тұлғалардан алынған ақша да
несиеге жататынын айта кету ... және де ... ... ... ... ... келісім арқылы да алуға болады. \
Кез келген заңды тұлғаның қызметіне зиян келтіргені үшін ... ... ... ... ... ... денсаулығына
қауіпті өнім шығарғаны үшін) әкімшілік ... ... ... ... ... ... жауапқа тартылады ( келтірілген
мысалда - дүкенің ... оның ... және ... ... (АҚШ, ... заңнама бойынша заңды ... ... ... ... тартылады [27,б.156].
Жауапты заң шығару ... ... және ...... үшін заңды тұлғаларды жауапқа тартады.
Әдейі банкроттыққа кінәлі жеке ... ... ... ... ... ... ... отыру, қолда бар
қаржыны экономикалық қызметпен байланысты емес ... ... ... азарттық ойындар және тағы басқаларға заңсыз ... ... ... сәтсіз жүргізілген коммерциялық операция
нәтижесінде пайда болды деп дәлелдегісі келетін ... ... ... құқық теориясында негізделген тәуекел ... ... ... табыссыз коммерциялық ... қай ... ... ... кәсіпорын басшысының жағынан
ешқандай ықпалсыз, пайда ... ... ... кез келген
коммерциялық мәміле ... ... ... ... бір ... ... ол мәміленің табыссыз болып ... жүз ... жоқ. ... ... ... және кәсіпкерлік
құқыққа келу қажет.
Шаруашылық ... ... ... анықтау кезінде бұл
шектерге салақтық нәтежесіндегі өте қате ... ... ... енуі мүмкін емес, өйткені кәсіби (шаруашылық) ... ... ... ең үлкен кәсіби нәтежеге жету
мақсатында ... ... ... және ... ... ... тұлғаның өзінің белсенді қимылы негізінде ... ... ... ... ... жүзеге асырушы тұлғалардың
арасындағы қарым – қатанынастарды реттейді. ... өз ... ... мен ... арқылы жүзеге асатын, мүлікті пайдаланудан,
тауарларды ... ... ... ... қызмет көрсетулер
нәтежесінде ... ... ... сонымен қатар ... ... ... қызмет кәсіпкерлік қызмет ... ... ... ... ... ... беретін
анықталған құқықтарды қолданады. Сонымен бірге, кәсіпкер де ... оның ... ... берушінің алдындағы міндеттерді
орындау мүмкін ... ... ... ... деп
жариялауға, несие берушінің алдында өзінің мүлкімен және кәсіпорының
мүлкімен ... ... және т.б. ... ... міндеттер мен
жауапкершіліктер де болады.
Мүліктің меншік иесінің, ... ... ... ... ... тұлғаның құзыретті органымен қарыздар тұлғаны тарату туралы
шешім қабылданса, толық көлемде несие берудің талаптарын ... ол өзін ... деп тану үшін ... жүгінеді.
Бонкроттық туралы іс несие берушінің азаматтық құқықтық міндеттері
бойынша берілген ... ... ... мүмкін.
Бюджеттік немесе бюджеттік емес қорларға міндетті төлемдерді төлейтін
мерзіміне байланысты қарыздар тұлғаны банкрот деп тану үшін ... ... ... өтініштері заңда көрсетілген несие берушінің өтінішіне
қатысты талаптарды сақтай ... ... ... емес ... міндетті төлемдер бойынша қарыздар тұлғаның
борышы сотқа берудің негізі болып табылса, ... ... ... ... ... өтініш сотқа тиісті органмен беріледі.
Сот белгіленген мерзім ішінде ... ... ... ... ... өндіріс қозғау туралы хабарламама жариялауға міндетті. Қарыздар
тұлға банкроттық істі қозғау туралы хабарланған соң белгіленген ... ... ... ... немесе прокурордың өтінішіне сотқа пікір
жіберуге міндетті.
Қарыздар тұлғаның өтінішке байланысты пікір болмаса ... ... ... ... ... ... өз қабілетсіздігін
мойындағаны ретінде қарастырылады және ... ... ... деп тану туралы аңғаруға ... ... Сот ... заңды
күшіне енуі және оның қадағалау ... ... ... ... ... ... бойынша жүзеге асырылады. Егер ... жоқ ... оның ... ... алты ай ... ішінде анықтау
қажет, тұратын жері белгілі болмаған жағдайда банкроттық туралы ... ... ... өкілетті немесе ... ... ... ... ... істі ... ... белгіленген мерзім ... ... ... деп тану туралы шешім шығарады.
Банкроттық механизм әр ... ... ... ... ... ... ... және жүйелігі сот шешімдерінде
банкроттық туралы іс ... әр ... ... механизм кәсіпорындардың жағдайын тез және ... ... ... ... деп ... белгілерді бекітуге,
банкроттық туралы ескерту бойынша ... ... ... ... ... шешім оны қабылдағаннан кейін ... ... ... ... ... ... енеді. Заңдық күшіне енбеген сот шешіміне
іске қатысушы ... ... ... ... бере ... ... банкрот емес екендігі туралы шешімді келесі жағдайларда
қабылдайды:
-қарыздарда банкроттық ... ... ... ... шешімі қабылданға дейін кредиторлардың
талаптарын қанағаттандыру;
-жалған банкроттық фактісін анықтау және т.б.
Егер соттық өндіріс кезінде ... ... ... ... ... бар екендігі анықталса, онда өтініш ... сот ... ... ... ... ... ал оған ... туралы істі сот
мәжілісінде қарастыруға дейін ... ... ... ... ... ... деп ... бас тарту туралы қабылданған
шешім, қарыздардың ... және ... ... ... ... ... ... болады. Бұл жағдайда барлық соттың ... ... ... орнатуға арналған шығындар, банкроттық туралы сотқа
шағымданған кредиторға жүктеледі.
Банкроттық туралы істің өндірісін тоқтату немесе ... ... ... ... ... сот жеке акт ... ... тәжірибенің көрсетуі бойынша, сот ... ... ... ... ... қалпына келтіру және қарыздар мен
кредитор арасындағы тату келісімге келу жағдайларында ... ... ... оған қоса мемлекеттік баж салығының шығындары
қарыздардың ... ... ... тыс ... ... ... бұл процедура көрсетілген үлгіден өзгеше болуы мүмкін.
Мысалы, Қазақстандық заң ... ... ... деп ... ... екі ... шешім қабылдануы мүмкін – оның бірі
реабилитациялық немесе ... ... Оны екі ... де ... тағайындалады, яғни конкурстық басқарма, ол соттың тәртіппен
тарату процедурасын ... ... ... 2001 ... ... ... облысында 481 кәсіпорын банкрот деп жарияланды,
оның 250 ... ... ... құқықтық ретелуі
Банкроттықтың механизмі ... ... ... ... жиынтығы болып табылады. Осы механизімнің ішінде ерекше орынға
банкроттылық жағдайында тағайындалатын сырттай байқау (бақылау) ... ... ... ... ... ... мүлкiнiң сақталуын қамтамасыз ету;
2) әдейi және жалған банкроттық белгiлерiн анықтау;
3) ... - ... ... және ... алдындағы
мiндеттемелерiн орындаудан жалтару жөнiндегi әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне)
талдау жүргiзу;
4) кредиторлар ... ... ... ... жай-
күйiне және олардың қайта ұйымдастыруды жүргiзуiне бақылау ... ... ... иелiктен шығару, мүлiктi кепiлге немесе жалға
беру бойынша ... ... ... ... ... ... ... бағадан айтарлықтай төмен бағамен не жеткiлiксiз негiздер
бойынша өзге де ... ... ... ... ... ... ... не уәкілетті органның өтініші бойынша сот сырттай байқау
рәсімін енгізу туралы іс қозғау жөнінде ұйғарым шығарады.
Борышкерге қатысты сырттай байқау ... ... ... рәсімін қолдануға келісім білдірген ... ... оның ... өтініш беруші болған кезде;
2) борышкердің төлем қабілеті болмаған кезде үш айдан бір жылға дейінгі
мерзімге ... ... ... ... ... ... ... кредиторлардың болуын
борышкерден кредиторларының және ... ... ... ... ... ... ету ... сот белгілейді. Соттың сырттай байқауды
енгізу туралы ұйғарымында уәкілетті органға бес күндік ... ... ... ... тапсырылатыны көрсетіледі. Сырттай байқау
әкімшісін тағайындау тәртібін уәкілетті орган белгілейді.
Сырттай байқау ... ... ... ... ... ... мүлкі мен істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге
асыруға ... ... ... ... бар жеке тұлға - жеке ... ... ... тұлғаның мүлкінің амандығын қамтамасыз
ету мен оның қаржылық жағдайына талдау ... ... ... Бұл ... ... ... заңдарында көрсетілмеген.
Алайда оның ... ... ... ... кредитор
мүддесінің сақталуын дұрыс қамтамасыз етпейді. ... ... ... ... істі ... ... дейін және ... мен ... ... белгіленге дейін әрқашан да белгілі
бір уақыт өтеді, осы ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі болады. Ал бұл жағдай оның ... ... ... яғни ... жағдайының нашарлауына
әкеледі. Реабилитациялық және конкурстық ... ... ... әрекеттерін толық мөлшерде қадағалай алмайды, және де
келісімдердің ... ... ... ... ... ... ... пен қуатты алады.
Кәсіпкерлік әрдайым шығындар тәуекелімен байланысты. 2008 ... ... ҚР ... ... ... ... ... 3 мыңнан астам банкроттыққа үміткерлер тіркелген, олардың жалпы
қарызы – 67305,5 млн ... ... 90 %-ға ... активтері болған жоқ
және олар ... ... ... ... ... саны
артуда.
Дәрменсіз кәсіпорындар өндірістік аймақтарда шоғырланған: Қарағанды,
Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстары мен ... ... ... ... ... және Қызылорда облыстарына келеді.
2009 жылы 2959 ұйымдардың жойылу процедурасы аяқталды.
Кредиторлардың қарыздарын өтеу көрсеткіші 7,1%-ға артты. ... ... ... ... ... ААҚ, «Лисаковск ГОК­ы» ААҚ,
«Көкшетау қаласының су желісі және ... МКМ ... ... ірі ... ... 2008 жылы ... ... кешені» РГП­сіне банкроттық процедурасы қолданылып, «Ақтал
Лтд» ЖШС мен «Эйр Қазақстан» ЖАҚ­тарда конкурстық өндіріс аяқталды.
Өкінішке ... ... ... таяп келе ... ... мемлекеттің араласуына дейін өз мүлкін аффилирленген ... ... ... ... ҚР ... ... дәрменсіз
борышкерлермен жұмыс комитетінің ... ... ­ осы ... ... қайтару. Бірақ осындай жұмыста көптеген қиындықтар
болады: ... ... ... категориясы ауыр қылмысқа
жатқызылмайды, зерттеу жұмыстары мен сот ... ... ... ... ... ... банкроттық ісін дәлелдеу өте қиынға соғады. Сол
себептен Қаржы полициясына қылмыстық іс ... ... ... ... ... осы бағытта жұмыс жүргізілуде. Осылайша, ... 4 млрд 762 млн ... ... ... ... 603,8 ... ... туралы» Заңға өзгерістер енгізілгеннен кейін сыртқы бақылау
институты жұмыс істей бастады. Енді ... орын ... ... ... ... ... ... этапта борышкер­ұйымның активтері мен
олардың қозғалысы жөнінен ақпарат ала ... яғни ... ... алу ... ... ... ... комитетінің жергілікті
өкілдігімен конкурстық басқарушы ... ол ... ... ... ... танысып, активтердің шығарылу фактісін тексереді
(анықталған жағдайда ... арыз ... ... ... ... ... ... инвентаризацияны жүргізіп, барлық істері
жөнінен құзырлы органдар ... есеп ... ... ... ... сайлау механизмі ашық өткізіледі.
Елбасымыз айтқандай банкроттық процедурасы ең соңғы жүргізілуі ... ... ... ... ... реабилитациялауға (қайта іске
қосуға) бағытталатын болады. Комитет борышерлердің реабилитациялық жобасын
дайындау мен реабилитациялық басқарушыларды ... ... ... ... 2 ... 3 ... созылады және осы кезеңде мекеме
түрлі айыппұл мен үстеме ақылар төлеуден босатылады.
2004-2006 ... ... 94 ұйым ... ... 31­і толық
іске қосылды. Олардың қатарында «Ақтөбе силикат­қабырға зауыты» ... ... ... мен ... АҚ, ... ... тігін фабрикалары бар.
Осы шаралар нәтижесінде тиімді шаруашылық субъектілер саны артады,
жұмыс орындары ... ... ... ... де, ... да ... ... болады, экономика
жанданады.
Қазіргі таңда комитет банкроттық ... ... ... ... Оның бірі ... ... және ... ақпараттық
жүйесі.
«Төлем қабілетсіздігі және банкроттық» ақпараттық жүйесі (әрі қарай
Жүйе) ұйымның төлем ... ... ... қарыз және
негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштерінің өзгеру динамикасына бақылау
жиынтығын ... ... ... ... ... ... ... шаралар
қабылдау, төлем қабілетсіздігі жоқ, қаржылық жақсарту, ... ... ... ... жұмыс істеу бойынша шаралар мониторингі, сонымен бірге
дәрменсіз ұйымдарға банкроттық процедураларын өткізу үшін ұсынылған. Жүйе,
Салық ... (СК), ... ... ... ... (ДБЖК),
оның территориялық бөлімшелерімен, ҚР Қаржы ... ... ... ... банкроттық процедурасын өткізуде тікелей қатысқан
конкурстық және оңалту басқарушыларының барлық деңгейін қамтуы қажет.
«Төлем қабілетсіздігі және банкроттық» ақпараттық ... екі ... ... ішкі ... ... ... Мерзімінде орындалмаған
салық міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ететін тәсілдерді қолдану, салық
қарыздарын мәжбүрсіз төлеттіру жөніндегі шараларды қолдану жүйесі – ... ... ішкі ... ... және ... ... ... жоқ ұйымдарды шығару және салық
қарызын төмендету.
Міндеттері:
Мерзімінде орындалмаған салық міндеттерінің орындалуын қамтамасыз
ету тәсілдерін ... және ... ... ... төлеттіру шараларын
қолдану;
Төлем қабілетсіздігі жоқ ұйымдарды анықтау және жіктеу;
Қасақана банкроттықты ... ... ... ... ... ... ... мүліктерін (активтерін) алу белгісін
шығару.
Оңалту және мәжбүрсіз жою ппроцедураларын өткізу кезіндегі ... ... ... және ... жүйесі – «Банкроттық».
«Банкроттық» ішкі жүйесінің мақсаты және міндеттері
Мақсаты: қарыздар-ұйымдарға ... ... ... ... құқығын реттеу.
Міндеттер:
Конкурсық және оңалтуды басқарушылар әрекеттеріне бақылау және
мониторинг;
Төлем ... жоқ ... ... ... ... қолданылуы мүмкін оңалту процедурсын бағалау;
Қасақана және жалған банкроттық ұйым белгісінің шығуы.
«Төлем қабілетсіздігі» ақпараттық ішкі жүйесінің объектісі, ... ... ... пайда болған салық төлеушілер болып табылады. Бұл
функционал кредиторлық ... ... ... ... бойынша тәсілдер
және шаралар, сонымен қатар қасақана банкроттықты болдырмау ... ... ... ... салық төлеуші жағынан мүліктерін
(активтерін) қасақана алу белгісін шығару жинағын қамтиды.
«Банкроттық» ақпараттық ішкі жүйесінің объектісі ... ... ... Бұл ... ол ... ... және жою ... механизмін қамтиды.
«Банкроттық» ақпараттық жүйесі үшін жөнелту нүктесі, оңалту және ... ... ... ... ... ... табылады. Осы кезден
бастап борышқордың барлық ... ... ... тұрақсыздық төлемі және
сыйақы (қызығушылық) аудару ... ... ... ... ... ... конкурстық өндіріс немесе оңалту процедурасын жүргізу үшін
конкурстық немесе оңалту ... ... және ... әрекетіне бақылау және мониторинг жүргізеді. Конкурстық
немесе оңалту өндірісін ... ... ... ... ... ... ... енгізіледі.
Басқа кредиторлардан, банкроттық ... ... ... ... ... тыс жою процедураларын немесе оңалту
процедурасын жүргізу ... ... ... ... банкроттық белгісін
жоюының шығуы ... ... ... ... ... «Төлем
қабілетсіздігі» ішкі жүйесіндегі соңғы ақпараттарды көру және әрі ... ... ... ... ... ... ... жүйелерге беру
мақсатында Салық органдарына сәйкес ақпараттарды береді.
Жүйенің негізгі бағыты, салық төлеуші-салық борышқорларына ... және ... ... ... ... ... етудің барлық тәсілдерін уақытында қолдану, Салық Комитеті ... ... ... жою ... ... ... келіспеушілік
фактісінің шығарылуы болып табылады.
Қорыта келгенде, уақытында және дұрыс жүргізілетін банкроттық ­ бұл
ауруға шалдыққан ... ... ... ... ... тәріздес. Банкроттық ­ экономиканың терең ... ... ... және ... қайта бөлудің құралы ретінде
қолданылатын кез­келген нарықтың ажырамас құбылысы.
Бақылауды кіргізу өзінің ... ... ... істе ... – уақытша басқарманы әкеледі. Басқарушының әрекеті екі ... ... ... ол ... ... ... ... сақталуын қамтамасыз ету);
Екіншіден, қайта ... ... ... үрдісін өткізу
мүмкіндігі мен орындылығын ... ... ... қаржылық
жағдайын тексеру.
Кредиторлар мен қарыздардың мүдделеріне ... ... ... ... ... ... оны ... ... бар. ... ... мен ... қызметі қатаң
шектелген.
Әлемдік тәжірибеде негізгі екі жүйе ... ішкі ... ... ... басқарушы басқарады (мысалы, АҚШ) және ... ... ... шақыру арқылы (Ұлыбритания) басқарады.
Басқару жүйесін таңдау ... ... ... ... ... ... ... орай Қазақстан
Республикасында ... бұл ... ... ... ... Онда ... тексерісті жүргізу нәтижесінде кәсіпорынның
шамасыздығынан пайда ... ... ... ... ... жеткілікті назар аударылмайды [31,б. 99].
Сырттай ... ... ... ... ... ... байқау мақсаттарына қол жеткізілген жағдайларда сот сырттай
байқау әкімшісінің қорытынды есебін бекіткен кезде тоқтатылады.
Конкурстық іс жүргізу болып кредиторлардың ... ... ... (дәрменсіз борышкерді) борыштардан босатылған деп жариялау
мақсатында жүзеге асырылатын рәсім табылады. ... ... ... ... ... ... ... Конкурстық іс
жүргізудің, тарату рәсімінің өткізілу мерзімі сот шешімімен айқындалады
және ол тоғыз айдан аспауға ... ... ... ... ... ... ... бұл мерзімді уәкілетті орган әрі
кеткенде 3 айға ұзартады. Конкурстық іс жүргізу мерзімі ... ... тану ... сот ... ... ... ... күннен бастап есептеледі.
Сондықтан, конкурстық басқарушының конкурстық іс жүргізу мерзімін ұзарту
туралы ... ... ... ... іс ... ... өткенге дейін кем дегенде күнтізбелік он бес күн бұрын жіберіледі.
Бірақ Қазақстан Республикасының «Банкроттылық ... ... ... сәйкес көлемі үлкен ... бар ... ... ... ... ... ... мүмкіндігінің, сот талқылауларының болуы,
конкурстық басқарушының ... ... 5 және ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі конкурстық
массаны сатудың ерекше шарттары мен ... ... ... ... ... немесе тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға
ие болған нарық субъектілері болып табылатын не республика экономикасы үшін
маңызды ... мәні бар, ... ... ... ... ... қоршаған ортаға әсер ете алатын, сондай-ақ мемлекеттің
бастамасымен банкрот деп танылған ұйымдардың ... ... ... өтініші бойынша конкурстық іс жүргізу мерзімін уәкілетті орган
кредиторлар комитетінің келісімімен көрсетілген мән-жайларды ескере отырып,
бір жылға дейін ... ... ... ... болып сот, кредиторлар комитетi,
банкрот, конкурстық басқарушы, уәкiлеттi орган және ... да ... ... ... сот келесі өкілеттіктерге ие:
1) конкурс жүргiзудi қозғайды және оны ... ... ... ... ... асыратын әдiлет органына,
уәкілетті ... және ... ... жері ... ... іс ... органына заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешiм
шығарылғанын хабарлайды;
3) борышкер мүлiктiк сипаттағы ... ... ... ... ... өзiнiң жүргiзуiне қабылдайды;
4) уәкілетті органға конкурстық басқарушыны тағайындауды тапсырады ;
5) конкурс жүргiзуге ... ... ... ... іс ... жүзеге асыру үшін уәкілетті орган борышкерді
банкрот деп тану туралы сот шешімі күшіне енген ... ...  бес ... ... ... тағайындайды.
Конкурстық басқарушыны тағайындау, есепке алу және ... ... ... ... Конкурстық басқарушыға (таратушыға) төленетiн
сыйақыға:
1) өз ... ... ... ... үшiн ай сайынғы мөлшерi
елу айлық есептік ... ... ... ... ... ... ... массадан төленетін ағымдағы төлемақылар;
2) оның қызметінің нәтижелері бойынша жүзеге асырылатын және
әкімшілік ... ... ... талаптарын қанағаттандыруға
жұмсалған қаражаттың жеті процентінен аспайтын ... ... ... ... ... ... басқарушы бұл конкурстық іс жүргізуді жүзеге асыру үшін
белгіленген тәртіппен тағайындалған ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізу үшін оларды жүргізу кезеңінде
дәрменсіз борышкердің барлық органдары оларды басқарудан шеттетіледі және
борышкердің ... мен ... ... ... өкілеттік конкурстық
басқарушыға (таратушыға) беріледі. ... ... ... ... ... ... борышкер мүлкінің меншік иесінің немесе ол
уәкілеттік берген органның ... ... ... басқарушы болып
кредиторлар комитетінің келісімімен борышкердің басшысы ... Бұл ... ... басшыға заңнамалық актілерде белгіленген оңалтуды
басқарушының құқықтары мен ... ... ... ... тәртiбi мен ... ... ... ... ... ... мен мiндеттерi,
соның iшiнде сыйақы алуға құқығы, дәрменсiз борышкердiң iстерi мен мүлкiн
басқару ... ... ... ... туралы заңнамамен және
уәкілетті органның келісімі бойынша ... ... ... ... ... Конкурсты басқарушылар ретінде төмендегі
тұлғаларды ... ... ... немесе кредиторлар әкiмшiлiгiнiң лауазымды адамы;
2) лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған кезеңде төлем қабілеті жоқ
борышкердің мүлкін және ... ... ... ... ... тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін
бір жылдан астам ... ... ... ... болған адам. Бұл шарт осындай
шешім қабылданған күннен кейінгі бес жыл бойы ... егер ... ... ... ... не ... борышкер немесе оның кредиторы болса, осындай серіктестікке
қатысушылар, акционерлік қоғамдардың акционерлері,кооператив мүшелері;
5) ... ... ... ... ... алынбаған
соттылығы бар адам.
Конкурстық басқарушылар лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған
жағдайда, борышкердің істерін және ... ... ... ... болса, аталған өкілеттіктерді жүзеге асырудан ... ... ... ... ... ... анықтауы тиіс. Бұл
массаның құрамына:
1) борышкердің мүлкі, соның ... оның ... ... ... ... Республикасының «Банкроттылық туралы»
заңының 83-бабының ... ... ... ... ... ... ... қоса алғанда, борышкердің меншік құқығын
растайтын құжаттары бар мүлкі;
2) Қазақстан Республикасының жер ... ... ... ... және ... жер ... құқығы кіреді.
Конкурстық массаға толық серiктестердiң жеке ... ... ... ... ... ... қосымша
жауапкершiлiктi серiктестер қатысушыларының, сондай-ақ банкроттың мүлкi
жетпеген кезде ... ... ... іс жүргізу заңнамасына
сәйкес өндiрiп алу қолданылуы ... ... ... кооператив
мүшелерiнiң өз мүлкi ... және жеке ... Өзге ... ... дейiн жеткiзгенi үшiн субсидиялық жауапкершiлiгi
Қазақстан Республикасының ... ... ... бұл
жауапкершiлiк мөлшерi кредиторлар талаптарының жалпы сомасы мен ... ... ... ... ... ... ... басқарушы мұндай тұлғаларға борышкердiң барлық кредиторлардың
мүдделерiнде талаптар қоюға мiндеттi. ... ... ... ... ... ... ... жол берiлмейдi.
Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін конкурстық
басқарушы уәкілетті органмен келісілген өз ... ... ... ... мен ... талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған
мүлікті пайдалану туралы есепті қоса ... ... Сот ... есебiн және тарату балансын бекiтедi және олар табыс етiлген
кезден ... он бес ... ... мерзiмде конкурстық iс
жүргiзудi аяқтау туралы ұйғарым шығарады.
Конкурстық іс жүргізу аяқталғаннан кейін сот бір апта ... ... ... басқарушының бірінші кезектегі кредиторлардың
қанағаттандырылмаған талаптары туралы мәліметі бар ... ... ... ... ...... аяқтау туралы ұйғарымда
конкурстық басқарушыға сыйақы төлеуге және ... ... ... ... ... ... де ... тиіс. Сот ұйғарымның
көшiрмесiн заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға,
уәкілетті ... ... ... ... ... органның
аумақтық бөлімшесіне, сондай-ақ банкроттың талаптары ... ... ... ... ... ... алдын – алудың
ережелері ескерілген, қарыздар тұлғаның ... ... ... органы), ұйымдастырушы және ... ... ... ... ... ... ... Яғни,
қасақана банкроттыққа апарғаны үшін өз мүліктерімен ... ... ... мысалы, «Литмаш» акционерлік қоғамның банкроттығы
анықталғанда ... ... ... ... субьектіні таратуға әкелмейді, кейбір
жағдайларда банкроттық туралы арыз ... ... ... ... ... ... ұзақтығы екі жылдан
аспауы керек. Сот ... ... ... ... комитетінің келісімімен оның жүзеге асырылуы мерзімін
ұзартуға ... ... ... ... ... ... және заңмен белгіленген шектерде билік етеді.Егер ол
мақсатқа жету ... ... ... Реабилитация үрдісінің мерзімі
біткен соң , сот мынандай жағдайларды жасайды:
-егер ... ... өз ... ... ... ... ... үрдісін тоқтатуды және де банкроттық
туралы өндірістегі істі тоқтатуға акт шығарады.
-егер де ... ... ... жету ... ... ... қатысты реабилитация үрдісін тоқтату
туралы, яғни ашық конкурстық түрде ... ... ... ... шешім қабылдайды.
Банкроттық туралы заңда ... ... бір ... ... ... ... ... таратушы комиссия қарыздардың
банкроттығын ... ... ... ... ... ... ... (ликвидатор) қарыздар – заңды ... ... ... ... ... ... іске байланысты қарыздар тұлғаның жеке ... ... ... ... жоқ. Сот ... іске ... ... тұлғаның банкроттығын мойындағаннан кейін бір ай
мерзім ішінде сот ... ... ... және ... туралы шешім шығарды.
Егер де істі қарау ... ... ... ... талаптарын қанағаттандырған жағдайда сот қарыздардың
банкроттығын мойындауы ... ... ... ... шешімі қарыздарды
таратудың негізі болып табылады.
Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес қарыздар жоқ ... және оның ... ... алты ай ... ішінде анықтауы
мүмкін болмаған жағдайда (жеке ...... ... ... жоқ ... ... ... олар атқара алмайды), банкроттық туралы іске байланысты
кредиторлардың, ... ... ... немесе салық органдарының
өтініштері бойынша сотта іс қозғалады. Сот істі қозғамас ... ... ... ... туралы және конкурстық өндірісті
қозғау туралы шешім шығарады.
Конкурстық басқарушы ... ... деп тану мен оны ... ... ... енген күннен бастап бір апта мерзімде ... деп тану және ... ... ережелер бойынша
кредиторлардың талаптарын беру ... ... ... ... ... ресми баспасөз басылымына орнасатырылады.
Заңдарда қарастырылғандай, кредиторлардың ... ... ... ... ... ... ... баланстап дәлелдегенге дейін конкурстық
басқарма ... ... ... ... ... ... есеп айырылысқаннан кейін таратушы ... ... және ... ... ... ... ... оны сотқа
дәлелдеу үшін ұсынады.
Қала ... ... ... ... ... кезінде қолданылады. Қарыздар тұлға – заңда ... ... ... деп ... заңды тұлға.
Қала құрайтын ұйымның банроттығы туралы істі қарау кезінде, ... ... ... ... ...... ... орган
әкімнің өкілетті тұлғасы ретінде мойындалады. Сот қала ... ... ... істі ... ... бұл ... өкілетті органы хабарлауға міндетті. Іске ... ... ... ... ... ... ұсынуға құқылы.
Қарыздардың өзін банкрот деп тануы туралы ... ... ... ... деп ... туралы басқа да тұлғалардың
өтінішіне қарыздарды қала ... ... ... ... құжаттар қоса беріледі.
Қала ... ... ... ... ... ... ... дайындау кезінде сот қала ... ... ... ... ... ... органның өтініші бойынша сот
қарыздарға қатысты реабилитациялық процедураны қала ... ... ... ... ... беру ... ... акт шығара алады.
Қарыздардың міндеттеріне республиканың бюджет жүйесі есебінен, ал
әкімшілік – территориялық ... ... ... ... ... ... ... кепіл берілуі мүмкін.
Кредиторлардың талаптарын өтеу жағдайында ... ... ... тоқтатылуға жатады.
Шаруашылық субьектісін банкрот деп тану осы ... ... Егер де ... деп тануға негіз ... ... ... өзінің белсенділігімен басқаларға зиянды салдар
таратпауы үшін өз қызметін тоқтатуы қажет. ... ... ... ... ... – оның ... ... жағдайын қайта
қалпына ... ... ... ... ... ... ... тұлғаны банкрот деп тану туралы соттың шешімі қабылданған
кезде және оны тарату кезінде ... ... ... ... шамасы жоқ борышқордың мүлiктi иелiктен шығаруына (иелiктен шығаруға
несие берушiлердiң жиналысы рұқсат еткен кезден басқа жағдайда), ... және ... ... ... ... ... жоқ ... барлық борыштылық мiндеттемелерiнiң мерзiмi
өткен деп саналады;
3) ... жоқ ... ... ... ... бойынша айыпақы
мен сыйақыны (мүдденi) есептеу тоқтатылады;
4) шамасы жоқ борышқор мүлкiнен ақы ... ... ... ... бәрi алынып тасталады;
5) егер шамасы жоқ борышқор қатысатын мүлiктiк сипаттағы ... ... ... ... шешiм заңды күшiне енбеген болса, олар тоқтатылады.
6) осы кезден бастап ... ... ... талаптар борышқорға тек
конкурстық iстi жүргiзу шеңберiнде ғана қойылады.
Конкурстық ... ... ... ... бар ... ... сонымен қатар,
азаматтық - процессуалдық ... ... ... ... ... ... ... өндірістік кооператив
мүшелерінің жеке ... ... және ... ... ... ... жою ... ... ... ... ... ... ... сот шығындары, сондай-ақ конкурс және оңалту
басқарушыларына, олар ... ... ... ... жөнiндегi
шығындар өтеледi. Жеке кәсiпкер банкрот деп танылған жағдайда, оған несие
берушiлердiң талаптарын қанағаттандыру оған тиесiлi мүлiк есебiнен ... ... ... ... ... алимент өндiрiп алу жөнiндегi талаптар, сондай-ақ
өмiр мен ... ... ... өтеу ... ... екiншi кезекте қамтамасыз ету сомасы шегiнде, жеке кәсiпкерге
тиесiлi мүлiк кепiлiмен қамтамасыз ... ... ... ... ... кезекте бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төленетiн
мiндеттi ... ... ... өтеледi;
4) төртiншi кезекте еңбек шарты ... ... ... ... ... ақы төлеу жөнiндегi және авторлық шарттар бойынша
сыйақылар төлеу жөнiндегi есеп айырысулар ... ... ... заң ... ... ... ... берушiлермен
есеп айырысу жүргiзiледi. Әрбiр кезектегi несие берушiлердiң ... ... ... банкроттығы туралы заң актiлерiнде
көзделген ережелер бойынша жүргiзiледi. Банкрот деп танылған борышкер ... есеп ... ... ... ... ... байланысты
қалған мiндеттемелердi орындаудан босатылады, бұған банкрот деп жарияланған
адамның азаматтардың өмiрiне немесе ... зиян ... ... ... талаптары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң
актiлерiнде көзделген жеке ... өзге де ... ... ... ... тұлғаларға қатысты да арнайы белгіленген. Осылай Қазақстан
Республикасының Азаматтық ... ... ... тұлғаның несие
берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың кезегі белгіленген. Оған сәйкес
заңды тұлға таратылған ... оның ... ... ... ... ... қанағаттандырылады:
бiрiншi кезекте - таратылатын заңды тұлға өмiрiне немесе денсаулығына
залал келтiргенi үшiн жауапты болған азаматтың ... ... ... ... айналдыру жолымен қанағаттандырылады.
екiншi кезекте - банкроттық мәселелерiн реттейтiн заң актiсiне сәйкес
талаптар сомасының бiр ... ... ... қанағаттандырылатын
жағдайларды қоспағанда, еңбек шарты бойынша ... ... ... ақы ... және өтем ... Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру
қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша, еңбекақыдан ұсталатын алименттердi
және ... ... ... ... ... ... өтеу,
сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақы төлеу жөнiнде есеп айырысулар
жүргiзiледi;
үшiншi кезекте - ... ... ... ... етiлген мүлкiнiң ... ... ... - ... ... үй қарызы шарттары бойынша талап ету
құқықтары кепiлiмен (ипотекалық куәлiк кепiлiн қоса ... ... ... ... сондай-ақ аталған облигацияларды
ұстаушыларда оларға меншiк құқығы ... ... ... ... не
Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген өзге де ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттiк
бағалы қағаздарын ұстаушылардың талаптарын қоспағанда, қамтамасыз ету
сомасы шегiнде қанағаттандырылады;
төртiншi ... - ... және ... тыс ... ... жөнiндегi берешек өтеледi;
бесiншi кезекте - заң құжаттарына сәйкес басқа да ... ... ... ... ... тұлғаның мүлкi жеткiлiксiз болған
жағдайда, егер заңда өзгеше ... ол ... ... ... кезекпен қанағаттандырылуға жататын талаптардың ... ... ... талаптары келесі кезектің ... ғана ... ... ... ... ... соның ішінде ақша нысанасында және ... ... беру ... оның келісімімен әр түрлі әдістер ... ... ... ... жеткіліксіздігі кезінде ол
пропорционалдық құнына сәйкес кезекпен ... ... ... сату ... сәйкес конкурстық басқармамен
жүзеге асырылады. Мүлікті сату ... ... ... ... ... ... ... кейiн және сатудан түскен ақшаны несие берушiлердiң
арасында бөлгеннен ... ... ... ... мiндеттемелер мен
орындауға ұсынылған және заңды тұлғаны банкрот деп тану ... ... өзге де ... ... ... борышқор, егер өзiнiң мүлкiнiң бiр бөлiгiн ... ... ... үш жыл ... жасырса немесе жасыру мақсатымен басқа
адамға берiп жiберсе, ... ... ... ... ... ... ... ақпаратын жасырса немесе қолдан ... ... ... ... тұлғаның несие берушiлердiң
талаптары қанағаттандырылғаннан кейiн ... ... егер ... ... тұлғаның құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, оның бұл ... ... бар ... заңды тұлға жөнiнде мiндеттемелiк құқықтары бар
меншiк иесiне немесе ... ... ... ... тұлға мүлкiнiң жеткiлiксiз болуына байланысты несие
берушiлердiң қанағаттандырылмаған, сондай-ақ тарату балансын бекiткенге
дейiн мәлiмделмеген талаптары ... деп ... Егер ... берушi
талап қойып сотқа жүгiнбесе, несие берушiлердiң тарату комиссиясы
мойындамаған ... да, сот ... ... ... ... ... ... да өтелген деп есептеледi.
Таратылғаны туралы заңды тұлғалардың мемлекеттiк тіркеліміне ... соң, ... ... ... ал ... ... iстеуiн
тоқтатты деп есептеледi.
Қазақстан Республикасының «Банкроттылық туралы» ... ... ... банкроттығы туралы ережелер қарастырылған.
Осылай, сот жоқ борышкерге қатысты ... ... істі ... ... ... ... мүмкін. Бұл жағдайда іс қозғалған
күннен бастап бес күн мерзiм ... ... ... сот банкрот деп
тану және конкурстық iс жүргiзудi қозғау туралы шешiм шығарады. ... ... ... ... деп тану және оны ... ... шешiмi
күшiне енгiзiлген күннен бастап он күн мерзiмде  Қазақстан Республикасының
бүкіл аумағында және борышкердің тұрғылықты жері ... ... ... ... ... белгіленген тәртіппен нормативтік құқықтық
актілерді ресми жариялау құқығын алған мерзімді ... ... ... және орыс ... борышкердi банкрот деп тану туралы
және белгiленген ... ... ... ... ... ... жарияланым шығарады.
Егер жоқ борышкердің мүлкі болмаған ... не егер оның ... іс ... ... әкімшілік шығыстарды жабуға жеткілікті
болмаса, сот уәкілетті органның келісімімен және ... ... ... ... ... жоқ борышкерді конкурстық іс жүргізуді қозғамай
банкрот деп тану туралы шешім шығарады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстанның ... ... ... ... мен ... банкроттылық жағдайы ерекше құбылыс болып табылады.
Дегенмен де ... ... ... етуші субьект өндірістің бір аясында
кері ... ... ... ... ... бірыңғай мемлекеттік
жүйемен ұсынылады. Сондықтан социализм кезінде банкроттықты бекітуге негіз
де, қажеттілік те жоқ ... ... ... ... – бас ... мүмкін емес жағдай.
Банкроттықты бекітудің қажеттілігіне және онымен байланысты мәселелерді
реттеуге тырыса отырып, заң ... екі ... ... ... ... банкрот деп тану арқылы артық шығыннан босауға
болады. Екіншіден, банкроттықты бекіткен кезде ... ... және ... ... ... жарамсыз қатысушылардан қорғау қажет.
Осылайша берілген зерттеудің қорытындысын жасау қажет. Дипломдық
жұмысты ... ... біз ... ... ... келесі
тұжырымдар жасадық.
Банкроттылықтың субъектілері ретінде өз ... ... деп ... ... және кәсіпкерлік құқықтық қатынастардың
субъектілері танылады. Мұндай субъектілер сәйкесінше ... ... ... құқық субъектілікке ие тұлғалар болуы тиіс. ... ... ... ... жеке ... нысанында қызмет ететін
жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар ... Ал ... ... ... мен ... ... ... осы үрдістегі
құқықтық ... ... осы ... ... ... ... құқықтық мәртебесімен анықталады.
Банкрот институтының мәні төлем қабілеті жоқ субъектіні, ... (оны ... ... ... ... ... ... жақсартады, ал бір жағынан осы институт азаматтарға, кәсіпкерлерге
және әртүрлі меншік нысанына ие заңды тұлғалардың ... ... ... өз ... ... ... және қаржылық тұрақтылыққа
жетуге мүмкіндік береді. Жаңа экономикалық қатынастардың ... ... ... ... ... кейбір, құқық бұзушылықтар пайда
бола бастады. Олардың кейбіреуін заңшығарушы қоғамдық қауіпті деп ... ... ... ... енгізді. Мұндай әрекеттердің
арасында қылмыстық банкроттылық та бар.
Соңғы жылдары Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... республикада банкроттық сұрақтарын
тиімді ... ... ... жатқанын куәландырады. Яғни елбасы
Н.Ә. Назарбаевтың «Дағдарыстан жаңару мен ... атты ... ... «Ел ... жаңа кезеңінің табыстары көп ретте ... ... бен ... ... ... болады. Бізде қажетті
ресурстар, әлемдік дағдарыс қыспағына төтеп беретін тәжірибе бар. ... ... ... ... бар. ... мақсаттардың бәріне қол
жеткізуге ... Біз ... ... ... ... ... ... және әлемде құрметтелетін мемлекетке
айналдыратынымызға сенімдімін!»-, деген жалыңды сөздері дәлел бола ... ... ... реабилитациялық және конкурстық өндірістің тең
құқылығын мойындайды. Өкінішке орай, заң мұнымен бұл процедураны қарыздарды
жою үшін ғана қолдануды ... ... ... ... ... заңнамаға кредитор және дәрменсіз борышқордың өзінің мүддесіне
шаруашылық қызметті жақсартудың обьективтік мүмкіндігін тұғызу керек.
Қазіргі уақытта активсіз ... ... деп тану ... жоқ. ... ... ... банкроттық процедурасы жақсы нәтиже
бермейді, өйткені кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға мүмкіншілік
бұл жағдайда ... ... ... ... ... отырып және
олар кәсіпорынның құрылтайшыларының қиянаттарымен байланысып, шаруашылық
қызметтің кері ... ... ... ... ... ... Әрине, бұған заңдық негіз қажет болады.
Құрылтайшының әрекетімен және ... ... ... ... ... ... ... жоқтығына байланысты үлкен мәселе
бар. Әрекет етуші ереже бойынша бұл ... ... ... ... ... ... Бұл олардың банкрот
болуына, кредиторлардың қорғалмаған жағдайының сақталуына әкеп соғады.
Бірнеше елдердің ... ... ... ... ... өндірістің
нәтижесі тараптардың бейбіт келісімі болуы мүмкін [34,б. 6]. ... ... ... ... ... ... ... шешілуі
бейбіт келісім формасында банкроттық туралы процедура ... 99]. ... бұл ... ... етуші заңнамаға сәйкес ерекше өндіріс
нысанында қаралады [35,б.99]. Тәжірибе көрсеткендей ... ... ... ... ... керісінше олар үшін пайдалы болып
келеді. Сот және басқа да органдарды ... ... ... ... түрде банкроттық туралы үрдісті бебіт келісімге ... ... ... ... ... ... Республикасы экономика қайта
құрылуының жаңа сатысына ... ... ... ... ... ... ... субъектiлерiнiң құрылуы мен таратылуының
үздiксiз үрдiсi жүргізілуде. Әсіресе бұл бүгінгі күндегі экономикалық
дағдарыс ... өте ... ... ... еді. Бұл ... көптеген заңды
тұлғаларды банкроттықтан сақтап қалар еді.
Қазіргі таңда, дағдарыс ... бұл ... ... тақырыптың
өзектелігі өте зор. Өйткені жақында ел басы Н.Ә. Назарбаевтың ... атап ... ... – жаңа ... ... [36]. Әртараптандырудың өзегі кәспкерлік болады.
Біз тәуекелдерді өз мойнына алуға, жаңа ... ... ... ... ... кәсіпкерлер табын көргіміз
келеді. Нақ осы ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты Үкіметке 2010 жылдан бастап өңірлерде
кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... енгізілуін
қамтамасыз етуді тапсырамын», – деген жалынды сөздері куә.
Ұлттық құқықты дамытудың негiзгi бағыттары банкроттық мәселесі болып
отыр ... дара ... ... ... құқықтық реттеу
мәселесін жетiлдiру қажет. Әрі осы экономиканы дамытуда, заңды тұлғалардың
банкротқа ұшырау ... ... алу, ... ... қаматамасыз ету
басты мақсат болып табылады. [37].
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
|11 | |
| ... ... ... ... (жалпы бөлім) 27.12.1997 |
| |(соңғы өзгерістермен толықтырулар 10 ақпан 2011 ж) №269- XIII. ... ... А.А. ... ... ... тұлғалардың кұқықтық |
| |жағдайы. Қарағанды, 2003. -195 б. ... ... Ғ. ... ... ... құқығы. А., |
| |2001.-450 б. ... ... Ю.Г. ... лица по гражданскому кодексу Республики |
| ... ... и ... ... А., 2000. -200 б. ... ... Ю.Г Юридические лица по гражданскому законодательству Республики |
| |Казахстан: Понятие и общая ... Изд. 2-ое, ... и доп. А., |
| |2005. ... |Диденко А.Г. Гражданское право. (Республика Казахстан) Общая часть. |
| ... 2008. ... ... А. Банкроттық мәселелерінің алдың алу //Заң-Заман. 2010, ... ... ... ... ... шектеулі және |
| |қосымша ... бар ... ... Заңы. №220. (соңғы |
| ... ... ... ҚР ... ... ... ... Республикасының 13.05.2003. "Акционерлік қоғамдар туралы" |
| |Заңы. №415. ... ... ... №395-IV ҚР заңымен |
| |енгізілді). ... ... ... ... ... 21.01.1997.Заңы. №67. |
| |(соңғы өзгерістер 11.01.2011ж №385-IV ҚР ... ... ... |Қазақстан Республикасының №2486 16.01.2001 ж. "Өндірістік кооператив |
| ... ... // ... заң ... 2009. ... ... В.В., ... В.Е. ... ... ... |
| |предприятиями в условиях переходной экономики. М., 2009. ... ... ... ... ... ... ... |туралы" Заңы. №2335. (соңғы өзгерістер 02.12.2009ж №212-IV ҚР заңымен |
| |енгізілді). ... ... ... 26.01.2001ж. "Коммерциялық емес ұйымдар |
| |туралы" Заңы. №142. (соңғы өзгерістер ... ... ҚР ... |
| ... ... ... Б.А. Заңды тұлғалардың банкроттылық жағдайы |
| ... и ... 2010, ... ... ... Республикасының 31.05.1996. "Қоғамдық бірлестіктер туралы" |
| |Заңы. №3. ... ... ... ... ҚР ... ... ... |Қазақстан Республикасының 08.05.2001. "Тұтыну кооперативі туралы" Заңы.|
| |№197. (соңғы ... ... №253 ҚР ... ... ... |Г.И. Тулеугалиева, К.С. Мауленова. Гражданское право Республики |
| ... ... ... А., 2006. ... ... ... ... "Діни сенім бостандығы және діни |
| |бірлестіктер туралы" Заңы. №1128-ХII. (соңғы өзгерістер 15.05.2007ж |
| |№253 ҚР ... ... ... ... У.М. ... организаций в Республике Казахстан. |
| ... 2009. ... С.И. ... лицо по ... ... Казахстан.|
| |А, 2009. ... ... А.Х. ... и ... в ... производстве. М.,2010. |
|223 |Баймаганбетов У.А. ... и цели ... ... ... |
| |М., 2010. ... ... ... ... ... органдарға банкроттық |
| ... және ... ... емес ... |
| ... мүддесі туралы көрсету" қаулысы 01.08.1998 ж. №729. // |
| ... заң ... 2009 ж. ... ... И.В. Предпринимательское право. М., 2006. ... ... Н. ... соглашение в деле о банкротстве. М., 2008. ... ... С.С. ... ... опыт США. М., 2009. ... ... К.Ш. ... финансового положения предприятия. А., 2010. ... ... А.Х. ... в конкурсном производстве. М., 2010. ... ... Н.М. ... ... азаматтық құқығы. Түркістан, |
| |2008. ... ... И.А. ... ... ... рисками. А., 2010. |
|332 |Щенникова Л. Банкротство в ... ... ... ... и |
| ... М., 2009. ... ... ... мен дамуға» 07.03.2009 ж. ҚР Президенті |
| |Н.Ә. ... ... ... ... 2009. |
| | ... Н. ... ... в ... о ... |
|34 |А., 2009. |
| | ... Г.А. ... ... ... іс ... ... |құқығы. Екінші том. Қарағанды, 2008. |
| | Жаңа ... – жаңа ... ...... жаңа |
| ... ... Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың |
|36 |Қазақстан халқына жолдауы Астана, 29.01.2010. ... ... ... 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi кезеңге |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... Президентiнiң 2009 жылғы 28 тамыздағы N 858 |
| ... ... ... ... 2009 ж., N 35, ... |
| ... Қазақстан" 2009 жыл, 28 тамыз, N 281-283 (25680); |
| ... ... от ... г., N 205 (25949). |

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржылық менеджмент оқу құралы274 бет
Ақша-несие саясатының теориялық аспектіде толық ашу, Ұлттық банктің ақша-несие саясатын және ҚР екінші денгейдегі банктің қазіргі жағдайын талдау, мемлекеттің экономикасын реттеудегі ақша-несие саясатының перспективті бағыттарын көрсету40 бет
Банктік тәуекелдердің Қазақстанның банктік жүйесінде қолданылуы мен басқарылуының теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді басқаруда шетелдік тәжірибе мен отандық тәжірибе39 бет
Банктік қызметтер теориясының аспектілері34 бет
Банктік құқық және банк жүйесінің теориялық аспектілері81 бет
Банктің несиелік тәуекелінің теориялық аспектілері мен құрылымы7 бет
Коммерциялық банктердің несиелік операциялардың теориясының аспектілері41 бет
ҚР нарық жағдайындағы банктік қызметтер нарығының теориялық аспектілері32 бет
"Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде негізгі құралдардың есебі мен ішкі аудитін ұйымдастыру және оның жетілдіру жолдарын67 бет
Aspergillus туысына жататын саңырауқұлақтардың эндоглюконаза гендерін прокариот жүйесінде экспрессиялау және клондау40 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь