«Бағдаршам»бағдарламасын құру.

Мазмұны.

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1.Негізгі ұғымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Негізгі ұғымдар.Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар..5
1.2 Бағдарламаның сыртқы құрлымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.3 Обьектілердің класификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.4 Компанентер палитрасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.Алдын ала жоба зеріттеу кезеңі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.1 Жоба бойынша пәндік аумақты сипаттау және анализдеу ... ... ... ...11
2.2 Бағдарламалау тілінің элементеріне шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
3.Жобаның зеріттемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
3.1 Тапсырманың жалпы қойлымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
3.2 Қосымша архитектураны талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
3.3 Багдарламалау тілін таңдау және оның ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ...19
3.4 Қолданушы интерфейсін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
4.Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
4.1 Өндірілетін процедуралар мен функцияларды сипттау ... ... ... ... ... 25
4.2 Идинтификаторлар терезесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
4.3 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
5.Жоба жасау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
5.1 Жоба жасау жұмысының барысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
5.2 Қолданылатын типтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
5.3 Жұмыс барысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
5.4 Багдарлама листигі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40
Кіріспе

Бүкіл әлемнің фирмалары мен компанялары қызметке қажет акпаратты сақтау және өңдеу үшін комьпютерлерді қолданады.Қолданушылар көзқарасы бойынша мәліметтер қоры-ақпаратпен жқмыс жасайтын бағдарлама.Бұл бағдарламаны іске қосканда экранда кесте шығады,мұндай қолданушы өзіне керекті ақпаратты ала алады.
Біздің курстық жұмысымыздың тақырыбы бойынша, яғни жалақыны есептеуді автоматтандыру жұмысын анықтау үшін мен DELPHI програмасы арқылы есептеу жұмысын автоматтандыруға тырыстық.
Курстық жұмыс Delphi обьектілі бағытталған тілінде жазылған және мәліметтер қорын басқару жүйесі ретінде Paradox қосымшасы қолданылады. Қазіргі уақытта Delphi корпоративтік пайдалану үшін қолданылатын мәліметтер қоры қосымшасын құруда бірден-бір кеңінен таралған құрылғы болып есептелінеді. Бағдарламаушылардың көзқарасы бойынша мәліметтер қоры-файл жиынтыгы,осы жиынтық ақпаратты сактайды.Мәліметтер қорымен жұмыс істеуді үйрену арқылы адамзат өміріндегі ақпаратты сақтау бойынша көптеген мәселелерді дұрыс, тез әрі тиімді шешуге мүмкіндік алады. Ол ірі корпорация, техникалық завод, жеңіл өндірісінің фабрикасы, сауда орталықтары немесе кішігірім үй кітапханасы болсын мәліметтерді есепке алуға, оларды өңдеуге, сақтауға, қосуға, жоюға бағытталған әрекеттерге сұраныс міндетті түрде пайда болады.
Автоматтандыру – техникалық құрал-жабдықтарды, сондай-ақ энергияны, материалды және ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізу, пайдалану процестеріне адамның тікелей не ішінара қатысуын босататын экономикалық материалдық тәсілдермен басқару жүйесін пайдалану.Технологиялық, энергетикалық, көліктік, тұрмыстық-өндірістік процесте,Күрделі агрегаттарды, кемелерді, ғарыш кемелерін, өндірістік құрылыстар мен кешендерді жобалау,цехты, мекемені, сондай-ақ әскери құрамалар мен бөлімшелерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару,ғылыми-зерттеулер, медициналық және техникалық диагностикалау сапасын жақсарту, статистика деректерін өңдеу және есепке алу, бағдарламалау, инженерлік есептеулердің барлығы автоматтандырылады Осы тақырыпқа мәліметтер қорымен байланысқан қосымшаны жазбас бұрын ең алдымен осы тапсырманы шешуге арналған тілдерді қарастырып, олардың ішінен ең тиімдісін таңдаған жөн болар еді, сондай-ақ жалпы мәліметтер қорларының не екенін, олардың мәні мен мағынасы неде деген сұрақтарға жауап беру қажет.Программа студенттер туралы мағлұмат жинау және сақтау үшін, іздеу үшін жөнедеу және есеп берудің нәтижесіне арналған мәліметтер қорын өңдеуді орындайды. Бұл программамен оқу бөлімініңқызметкерлері,студенттер бөлімі, және оқу ісінің орынбасарлары қолдана алады. Бұл программа дәл осы жағдайға арналып құрылған. Кез келген студент туралы жылдам ақпарат алу үшін белгілі бір уақыт қажет етіледі.Студенттер туралы мағлұматы бар бұл мәліметтер қоры куратор және оқу ісінің меңгерушісі жағынан студенттерді бақылау сапасын жақсартуды және әр бір студент туралы мағлұмат берумен қамтамасыз етеді. (аты, мекен-жайы, тобы, туған күні, оқу түрі, іштей немесе сырттай оқу түрін, оқу үшін жыл бойында қанша ақша төлегендігі, барлығы қанша ақша төлейтіндігі туралы). Сонымен қатар іздеу, жөндеу және есеп беру нәтижесі, оқудың барлық уақыты бойы керек нәтижені алу. Уақыттың көп мөлшерін қысқартуға мүмкіндік беретін тізімнің автоматты түрдегі генерациясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Delphi-де програмалауға көзқарас программаның сапасын басқа критерилерінде негізделген. Осы критеримен сәйкес келетін жақсы программа – бұл басқа адамдарға түсінікті жазлған программа. Нақтырақ бұны программист біріншіден, оңай оқи алатындай, екіншіден - оңай қолдана алатындай етіп жазуы.
Қолданылған әдебиеттер тізімі.

1. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6. – М.:ЗАО
«Издательство БИНОМ», 2003ж.-1120 б.
2.Бобровский С. Delphi 6 и Kylix: библиотека программиста. – сПб.:Питер, 2002ж. – 560 б.
3.Бобровский С. Delphi 5. учебный курс – сПб.:Питер, 2001ж.
4.Дантеманн Д., Мишел Д., Тейлор Д. Программирование в среде DelphiПер. с англ. – К.: НИПФ «Диа Софт Лтд.», 1995ж. – 608 б.
5. Култин Н. Delphi в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004ж. – 288 б.
6.Мозговой М.В. Занимательное программирование: Самоучитель. – СПб.: Питер, 2004ж. – 208 б.
7. Понамарев В. Базы данных в Delphi 7. Самоучитель. – СПб.:Питер, 2003ж. – 224 б.
8.Фаронов В. В. Delphi 6. Учебный курс.-М.: Издатель Молгачева С.В., 2001ж. – 672 б.
9.Флёнов М.Е. Библия Delphi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004ж. – 880
10.Хомоненко А.Д. и др. Delphi 7/ Под общ. ред. А.Д.Хомоненко. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004ж.-1216 б.
11.Софман В., Хомоненко А. Delphi 5- найболле полное руководство, Санк-12.Петербург, 2000ж.
12.Дарахвелидзе П., Марков Е., Котенок О., программирование в Delphi 5 Санк-Петербург, 2001ж.
13.Мещереков Е.В., Хомоненко А.Д., Публикация баз данных в интернете, Санк-Петербург, 2001ж.
14.Трудовые отношения в Республике Казахстан / под общей редакцией В.И. Скала. Алматы, Издательство «LEM», 2002 – 476 б.
15.Ибузяров Н.А. Трудовое право: Учебник.–Алматы; ЮРИСТ,2002 – 264б.
        
        Мазмұны.
Кіріспе...........................................................................................................3
1.Негізгі ұғымдар........................................................................................5
1.1 Негізгі ұғымдар.Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар..5
1.2 Бағдарламаның сыртқы құрлымы..........................................................5
1.3 Обьектілердің класификациясы.............................................................7
1.4 Компанентер палитрасы............................................................................8
2.Алдын ала жоба ... ... ... Жоба ... ... ... ... және анализдеу...............11
2.2 Бағдарламалау тілінің элементеріне шолу..........................................14
3.Жобаның зеріттемесі.............................................................................18
3.1 Тапсырманың жалпы қойлымы...........................................................18
3.2 ... ... ... Багдарламалау тілін таңдау және оның ерекшелігі...........................19
3.4 Қолданушы интерфейсін жобалау.......................................................24
4.Арнайы бөлім..........................................................................................25
4.1 Өндірілетін ... мен ... ... ... ... ... ... жасау бөлімі..................................................................................29
5.1 Жоба жасау жұмысының барысы........................................................29
5.2 Қолданылатын типтер...........................................................................30
5.3 Жұмыс барысы......................................................................................31
5.4 Багдарлама листигі................................................................................34
Қортынды...................................................................................................38
Қолданылған әдебиеттер тізімі...............................................................40
Кіріспе
Бүкіл әлемнің фирмалары мен ... ... ... акпаратты сақтау және өңдеу үшін комьпютерлерді қолданады.Қолданушылар көзқарасы бойынша мәліметтер ... ... ... ... ... іске ... ... кесте шығады,мұндай қолданушы өзіне керекті ақпаратты ала алады.
Біздің курстық жұмысымыздың тақырыбы ... яғни ... ... ... жұмысын анықтау үшін мен DELPHI програмасы арқылы есептеу жұмысын автоматтандыруға тырыстық.
Курстық жұмыс Delphi обьектілі бағытталған ... ... және ... қорын басқару жүйесі ретінде Paradox қосымшасы қолданылады. Қазіргі уақытта Delphi корпоративтік пайдалану үшін қолданылатын мәліметтер қоры қосымшасын құруда ... ... ... ... ... ... ... көзқарасы бойынша мәліметтер қоры-файл жиынтыгы,осы жиынтық ақпаратты сактайды.Мәліметтер қорымен жұмыс істеуді үйрену арқылы адамзат өміріндегі ақпаратты сақтау бойынша ... ... ... тез әрі ... ... ... алады. Ол ірі корпорация, техникалық завод, жеңіл өндірісінің фабрикасы, сауда орталықтары немесе кішігірім үй ... ... ... есепке алуға, оларды өңдеуге, сақтауға, қосуға, жоюға бағытталған әрекеттерге сұраныс міндетті түрде пайда болады.
Автоматтандыру - ... ... ... ... ... және ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізу, пайдалану процестеріне адамның тікелей не ішінара ... ... ... ... тәсілдермен басқару жүйесін пайдалану.Технологиялық, энергетикалық, көліктік, тұрмыстық-өндірістік процесте,Күрделі агрегаттарды, кемелерді, ғарыш кемелерін, өндірістік құрылыстар мен ... ... ... сондай-ақ әскери құрамалар мен бөлімшелерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару,ғылыми-зерттеулер, медициналық және ... ... ... ... ... ... ... және есепке алу, бағдарламалау, инженерлік есептеулердің барлығы автоматтандырылады Осы тақырыпқа мәліметтер қорымен байланысқан қосымшаны жазбас бұрын ең алдымен осы ... ... ... ... ... ... ... ең тиімдісін таңдаған жөн болар еді, сондай-ақ жалпы мәліметтер қорларының не ... ... мәні мен ... неде ... ... жауап беру қажет.Программа студенттер туралы мағлұмат жинау және сақтау үшін, іздеу үшін жөнедеу және есеп берудің нәтижесіне ... ... ... ... орындайды. Бұл программамен оқу бөлімініңқызметкерлері,студенттер бөлімі, және оқу ... ... ... алады. Бұл программа дәл осы жағдайға арналып құрылған. Кез келген студент туралы жылдам ақпарат алу үшін белгілі бір ... ... ... ... ... бар бұл ... қоры ... және оқу ісінің меңгерушісі жағынан студенттерді бақылау сапасын жақсартуды және әр бір студент туралы мағлұмат берумен қамтамасыз етеді. (аты, мекен-жайы, ... ... ... оқу ... іштей немесе сырттай оқу түрін, оқу үшін жыл бойында ... ақша ... ... қанша ақша төлейтіндігі туралы). Сонымен қатар іздеу, жөндеу және есеп беру ... ... ... ... бойы ... ... алу. ... көп мөлшерін қысқартуға мүмкіндік беретін тізімнің автоматты түрдегі генерациясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Delphi-де ... ... ... ... ... ... ... Осы критеримен сәйкес келетін жақсы программа - бұл басқа адамдарға түсінікті жазлған программа. Нақтырақ бұны ... ... оңай оқи ... ... - оңай ... ... етіп ... ҰҒЫМДАР.
+ Негізгі ұғымдар.Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар.
Құрауыштар қасиеті-белгілі объекті берілгенде немесе өзгергенде автоматты түрде оның ... ... ... ... ... ... (атқаратын міндетін) анықтайды.
Қурауыштың оқигасы - кұрауыштың колданушы немесе операңиялық жүйемен эрекеттесуінің нәтижесінде пайда болады. Әрбір құрауыш стандартты ... ... ... ... ... ... ... олардың әрқайсысы құрауыштың белгілі оқиғага ықпалын анықтайды (пернені басу ... ... ... ... деп - ... оқиғаға жауап ретінде белсенділік танытатын қосымшаның код бөлімін айтамыз.
Құрауыш пішінге немесе баска кұрауышқа тиісті болуы мүмкін.
Пішін-деп\У1пс1о\Ү5 терезесінің ... ие жэне ... ... ... ... құрауыштарды орналастыруға негіз болатын көрнекілік құрауышты айтамыз.
Қосымшаның пішіні қолданушылық интерфейстің негізі болып саналады. Қосымшада бірнеше пішін ... ... ... ... екі ... ... сакталадыфайлдың бірінші типі (пішіннің файлы) - екілік - пішіннің кескінін жэне қасиеттерін сақтайды, екінші тип (пішіннің модульі) сіздің қосымшаңыздың ... іске ... ... ... және пішін мен оның кұрауыштары үшін оқиғаларды өңдеуді қарастырады. Екі файл да ... ... ... - де ... ... ... ... модульі сәйкес келеді.
+ Бағдарламаның сыртқы құрлымы.
Деlрһі-дің көмегімен құрылған бағдарламаның құрылымы дәстүрлі бағдарламаның құрылымынан ... ... ол өз ... ... бағдарламаларды құрудың ерекшеліктерін шартты түрде корсетеді. Мұндай бағдарламаны екі ... ... деп ... ... ... - ... ... ол бағдарламаға ақпаратты енгізуге жэне оны шығаруға, сонымен бірге тікелей тапсырманы шешуге арналған ... ... ... ... акпараттың түрленуі және т.б.). Бағдарлама өз жұмысында операциялық жүйе, эртүрлі сыртқы құрылғылар, ... ... ... ... жэне т.б. ... ... программа құруға арналған мо - дуль тере - зесi да iске қосылады (Unit1.pas). Форма терезесi - нiң ... ... ол ... ... ... интерфейсiнiң құрамына негiзгi мәзiр, аспап - тар па - нелi және компоненттер палитрасы енгiзiлген. ... ... ... (iшкi ... Del - phi - -де ... ... командалары, аспаптар панелiне iшкi мә - зiрлерге енгiзiлген негiзгi команда - ... ... түй - ... ... Delphi-де дайындалатын программа проект деп аталады. Форма - программаны дайындау алдында ашылатын, програм - ма - ның ... ... Delphi ... рет iске ... кезде формаға Form1 атауы берiледi (1-сурет). Оның жиектерiне ... ... ... - ... ол екi жақты нұсқама түрiне айналған кезде форманы кеңейтуге не ... ... ... үшiн ... ... түрлi компо - нент - тер орнатылады. Негiзгi ... Delphi ... ... - нент - тер ... ... Форманың және форма бетiне енгiзiлетiн компоненттердiң түрлi қасиет - терi бар. Олар ... ... ... - ... ... ағым - дық ... ... Мысалы, форма қасиеттерi - форма тақырыбының мәтiнi, өлшемi, экранда орналасуы, түсi т.б. Delphi iске ... ... ... ... ... ... мәндер мен - шiк - телiп қойылады. Интерфейс- бұл объектілердің жиынтығы, оның көмегімен ақпаратты белгілі бағытқа жіберу асырылады, - ... ... - ... терезелері, басқару элементтері жэне т.б. Көптеген жағдайларда таңдап алынған интерфейс барлык бағдарламаның құрылымын анықтайды.Объектілер ... ... ... автономды болғандықтан, олардың арасында ақпаратты жіберу, сонымен бірге багдарлама мен ... ... ... мен ... ... т.б. ... ... беру үшін хабарлама жүйесі қолданылады.Мұндай бағдарламаның жұмысы да өз сипатында. ... ол іске ... ... ... ... күту ... ... Хабарлама пайда болғанда бағдарлама оған талдау жасайды, ... ... ... ... ... анықтайды, одан кейін сол әрекетті орындап, келесі хабарламаны күтеді. Әртүрлі хабарлама пайда болғаннан кейін бағдарлама шарт бойынша ... ... ... ... орындалатын операторлар бағыныңқы бағдарламалардың жиынтығын береді, олар эртүрлі объектінің әдістері ретінде бекітіледі (хабарламаны және оқиғаны ... ... қоса ... ... ... ... ... Нақтылы түрде эртүрлі операциялық жүйелер жэне оларды баптау, олар белгілі командаларды ... ... ... оларды өңдеуге кіріседі.
+ Обьектілердің класификациясы.
Интерфейс (interface) бөлiмi interface кiлттiк сөзiмен бас - талады да, оған келесi ... ... uses - ... Пас - ... пайдаланатын бөлiм сияқты, оған стандартты мо - дуль атаулары жазылады, бөлiмге пайдаланушы дайындаған модуль атауын кiрiстiрiп қою да мұмкiн. Одан әрi, Delphi ... - ған ... типi ... ... ... ... компо - ненттер сипатталып, олардан соң модульде жазылатын проце - ду - ра - лар мен ... (про - ... ... ... - ла - ... т.б.).Private (жеке, дербес) бөлiмiне тек ағымдық модульге ... ... ... ... ... - өрiстер, әдiстер, қасиеттер мен оқиғалар); Public (көпшiлiк) ... ... ... ... қол ... ... кез келген про - грамма не модульдiң кө - рi - нетiн элементтерi, облыстары ен - ... Олар клас - қа ... ... ... ... - тарын ғана анықтайтын болғандықтан, әдетте (көп жағдайда) олар бос ... ... (iске ... бөлiмiндегi {$R*.DFM} - .dfm кеңейтiлуi бойынша жазылған файлды пайдалану ... Ол ... оған ... форманың си - паттамасымен байланыстырады (файлға форма ... - ... ... жа - зылып қойылған. Ол формада орнатылған ком - ... ... де ... ... сақ - ... Қасиеттер сәйкес Object Inspector тере - зе - сiнде көрiнедi). Одан соңғы қатарларға программалаушы Delphi ... қа - ... ... - ... ... ... ... Олар - дың iшiндегi оқиғаны өңдеуiш процедуралардың тақы - ... мо - ... ... бөлiмiнде авто - матты тұрде жа - зылып қойылады.Кейде модульдiң ... ... ... бөлiмi енгiзiледi. Бөлiм модуль айныма - лы - ларын ини - циалдап (бас - тапқы мәндер берiп), про - грам - маны ... ұшiн ... Егер ол ... бұл ... ... программа денесiне беруден бұ - рын орын - да - лады. Бө - лiм ... - ... begin және end ... ... ... енгiзу керек. Жоғарыда көрсетiлген сияқты, бөлiм толтырылмаса, begin сөзi жазыл - май, оған тек end. сөзi ... - ледi. Ол - ... ... бiлдiретiн кiлттiк сөз. Жобаны-жоғарыда айтылғандай нақты тағайындалуы анықталған жеке объектілердің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл объектілерді ортақ қасиеттері бар кластарға ... ... ... ... ... ... ... келеді, сондықтан оны түгелдей көру үшін Вго\Үзег бағдарлама элементтерін көру терезесінің көмеғімен көруге болады. Мұнда ... ... ... үшін ... тек маңызды кластарды ғана қарастырамыз (сурет 1.2).Жобада қолданылатын неғізгі объект болып косымша, пішін жэне құрауыш табылады.Қосымша-келіп түскен хабарламаны өңдеу циклін ... ... ... байланыс объектісін көрсетеді.Пішін-интерфейстік элементті көрсетеді, оның арқасында қосымшалар мен сыртқы ... ... ... ... үрдісі жүреді. Пішін қосымшада орналасады, ал қосымша бір немесе бірнеше пішіннен тұруы мүмкін.Құрауыштар-пішінге орналастырылады жэне ақпаратты алу, ... және ... үшін ... ... қатысты объектілерді сипаттайды. Олардың классификациясы қиындау, сондықтан жиі қолданылатын кұрауыштар тобын қарастырайық. Пішін ... кез ... ... түра ... ... ... көрсетілген қүрауыштардың бэрі ТСотропепі (Қүрауыш) класына, объект жобасында қолданылатын жалпы жэне көп санды топтарға қарайды. Нақты түрде бүнда тек ... ... ... ... ... ... ... мен ағындар жэне басқа объектілер қатары ғана кірмейді.Басқару элементтері(ТСопігоІ класының үрпақтары ... ... ... - ... ... - ... ... асыратын экранда бейнеленетін қүрауыштар (көрнекілік құрауыштар) Бағдарламада қолданушы шарт бойынша ... ... ... ... көмегімен ақпаратты енгізу, оларға тышканның көмегімен әсер ету жэне т.б.). Олар экранда қосымша орындалғанда бейнеленеді.Экранда бейнеленбейтін элементтер ... ... ... емес ... ... ... ... жауап береді: драйвер, андартты диалог терезелеріне ұқсас жэне т.б. Құру кезінде ... емес ... ... ... ... ал ... орындағанда ереже бойынша көрінбейді.Басқару элементтерін өз кезегінде екі үлкен кластарга бөлуге болады және олардың арасында принциптік айырмашылық ... ... ... ... ... ... ... элементі).Терезелік басцару элементі ( ТҒогт, ТВіШоп, ТЕсІіІ, ... ... ... жэне т.б. кластардың құрауыштары) терезелік функциялардан (немесе процедуралар) түрады, олардың ... ол ... ... ... ықпал етеді жэне экранда активтенеді.Графикалық басқару элементтерінің класы (Графикалық-баскаруэлементі).қимылға ықпалын тигізе алмайды.Негізгі ... деп - ... ... орналасатын объектіні айтамыз.Көмекіиі объект деп-орналасатын объектіні айтамыз. ргорегіуСотропепіСоипі. Негізгі объектінің көмекші қүрауыштарының ... ... ... ... Компанентер палитрасы.
Delphi-де программа дайындау ұшiн компонент - тiк тәсiл пайдаланылған: пайдаланушы программаларының кiтапха - насы про - граммалау ... ... ... ... бiр ... орындайтын ком - поненттерден жинақтала - ды, ал олар - - - ... ... енгi - зi - ледi. ... - тiк тә - сiл про - грам - ... технологиясына на - ғыз төңкерiс жа - сады деу - ге болады, себебi, компоненттердi пай - ... ... жұ - мы - сын ... ... жеңiлдеттi.
* Компоненттер кiтапханасын визуальды компоненттер кi - тап - ханасы (Visual Component Library, VCL) деп ... Онда түр - лi ... - ттер ... - та - лып (Delphi 5-те ... саны 200-ден артық), олар түрлi атаулы 19 бетке орнатылып қойылған. ... ... ... мен компонеттер 1-кестеде көрсетiлген:
Standard
Additional
Win32
System
DataAccess
DataControls
InterBase
Midas
Internet
QReport
Dialogs
Құрамына жиi қолданылатын компонеттер енгiзiлген стан - ... ... ... толықтырушы қосымша бет.
Windows 95/98 стилiнде қолданылатын 32-биттiк компонеттер
Таймер, плеер т.с.с. жүйелiк компонеттер бетi
Берiлгендердi BDE арқылы басқару бетi
Берiлгендердi ... бетi ... ... ... ... қорын басқару қосымшаларын құру
Инетрнет - Интернетпен жұмыс iстейтiн қосымшалар құру
Есептер ... file", ... ... ... ... ... кейбiр компоненттерi:
Label
Edit
Memo
Button
Panel
MainMenu
Мәтiндi шығару
Бiр жолдың мітiндi енгiзу және редакциялау
Көп жолдың мітiндi енгiзу және редакциялау
Командалық түйме құру
Компоненттердi топтастыру контейнерi
Мәзiр құру
Additional бетiнiң компоненттерi:
BitBtn
Image
Shape
Chart
Бетiне ... ... ... ... ... ... ... шығару (бейнелеу)
Форма бетiне түрлi геометриялық фигураларды шығару
Диаграммалар мен ... ... ... ... ... ... бiршама уақыт алатын процестердi бейнелеу
System бетiнiң компоненттерi:
Timer
PaintBox
Қосымшада уақыт интервалын беру
Форма бетiнде сурет салуға ... ... ... ... ... ... ашу ... терезесiн пайдалану
Графикалық файлдарды саұтау сұхбаттық терезесiн пайдалану
Аталған компоненттердi пайдалану мысалдары 1-тарауда келтiрiлген. Пайдаланушы жаңа компонент дайындап, оны ... - ... ... ... ... ... АЛА ... ЗЕРТТЕУ КЕЗЕҢІ.
2.1 Жоба бойынша пәндік аумақты сипаттау және анализдеу.
Сабақ барысында ... ... қыр ... ... талай қосымша процестерді көресіздер,зеріттеу бөлімінде әр зат өзіндік кодтарымен таныс болады. Бағдаршам үшін программа - ол жай операторлардың тізбектелуі. ... ЭЕМ ... өз ... көрсетеді, оны қуалай отырып ол тапсырманы шешеді. Програманың ... ... ... ... ... деп аталады, программистің жұмысы программа құратын алгоритмдерді таңдау. Алгоритм жай ғана математикалық теңдеулерден немесе күрделі процедуралардан тұра ... Кез ... ... ... ... ... көрсету программистің ең басты тапсырмасы болып табылады. Мәліметтер ... Ең ... ... ... не екені, ол не үшін қажет, оныңқолданылуы туралы және тағы да басқа сұрақтарға жауап беруіміз ... ... ... ... жазбалар немесе объектілер түрінде көрсетуге болады. Мәліметтер қорларын басқару жүйесі - мәліметтер қорыныңқұрылуын, қолданылуын қамтамасыз ететін тілдік және ... ... ... ... ... ... жүйелері екі топқа бөлінеді: локальді, желілік.Локальді - бір компьютерде жұмыс істейтін мәліметтер ... ... ... ... dBase, FoxPro, ... және тағы басқалар жатады. Желілік - ... ... ... ... ... бірнеше компьютерлер қолданатындай мүмкіндік бар мәліметтер қорларын басқару жүйесі. Оған InterBase, Oracle, ... және тағы ... ... бола ... ... қоры - бұл бір ... ... бойынша реттелген ақпарат. Мәліметтер қоры қағаз жүзінде толтырылып жұмыста пайдаланылады және компьютер түрінде көрсетілгеді.Қағаз түріндегі мәліметтер қоры болып ... ... ... ... ... ... Бұл карточкадағы ақпарат қана бір тектес (кітап туралы ақпарат қана болады) және тізбектелген (карточкалар реттеліп орналасқан, мысалы ... тегі ... ... ... ... табылады.Компьютерлік мәліметтер қоры файл түрінде және осы файлда ... ... ... ... ... кесте түрінде көз алдымызға елестетуге болады. Кестеніңәр жолы жазбаны сақтайды. Кесте бағандағы тұрған басты сөз бұл ... аты, ал ... ... ... - жазба номері.Мәліметтер қорының файлына кіру ... BDE ... файл ... ... атын ... ал оның ... қолданады. Жаңа мәліметтер қорын кестесін құрар алдында бұл мәліметтер қорынның псевданимын құру керек.Мәліметтердің сақталу принциптері бойынша мәліметтер қорын ... ... ... ... ... ... ... желілік, реляциялық болып бірнеше топқа бөлінеді.Мен мәліметтер қорларының мысалы бола ... ... ... жазу ... Delphi ... ... ... таңдадым. Себебі, осы тілдің басқа объектілі бағытталған тілдерге қарағанда мәліметтер қорларымен жұмыс жасауға мүмкіншілігі көп. Delphi ... ... ... қоры ... ... ... ... бағдарламалау тілініңөзіндік кестелер форматы жоқ, бірақ ол көптеген сыртқы форматтармен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін құралдарға ... ... жиi ... ... ... - ... ... бiр рет басу;
OnDblClick - тышқан түймесiн екi рет басу;
OnKeyDown - клавиштi басу;
OnKeyUp - ... ... ... - тышқан түймесiн басу;
OnMouseUp - тышқан түймесiн босату;
OnMouseMove - тышқан көрсеткiшiн жылжыту;
OnCreate - ... екi рет ... ... ... тілі ... ... қорларының серверлік кестелеріне: DB2, Informix, InterBase, MicrosoftSQLServer, OracleSybase жатады.Delphi бағдарламалау тілі қолдайтын ... ... ... ... ... dBase, FoxPro, Paradox ... көмегімен құрылған қосымша мәліметтер қорына BDE (BorlandDatabaseEngine) мәліметтер қорларының арнайы процессоры арқылы қол жеткізеді. BorlandDatabaseEngine - ... қол ... ... ... драйверлер мен динамикалық түрде байланысқан кітапханалар (*.dll файлдары) жинағы. Мәліметтер қорларыныңBorlandDatabaseEngine ... dBase және Paradox ... ... қорларының кестелерімен өте эффективті жұмыс істеуге.Локальді - кестелері, олармен жұмыс істейтін қосымшалар орналасқан компьютерлерде болатын мәліметтер қоры.Локальді мәліметтер қорлармен ... ... ... - бір ... (single-tieredapplications) деп аталады, себебі қосымша да, мәліметтер қоры да бір ... ... ... ... алу ... көп ... бола алады. Осындай вариант сервер мен компьютерлер желісін көздейді. Мәліметтер қорын ұйымдастырудың бұл ... ... деп ... ... қорларының көшірмелерін жасау жән олармен бөлек компьютерлерде жұмыс істеу үшін бүкіл мәліметтер қорының белгілі бір мерзім сайын ... ... ... Бұл ... ... ... және бүкіл жүйенің жылдамдығын азайтады;
2) бір қолданушы мәліметтерді өзгерткен жағдайда олар басқа қолданушылардың мәліметтер қорларының локальді көшірмелеріне бірден бармайды, ... кез ... ... ... ақпаратты көре алады. Қолданушлардың жұмыстарын синхронизациялау қажет. Ол қолданушы жұмыс істеп жатқан жазбаларға басқа ... үшін ... ... ... ... қажет. Осылайша, бір жазбаға бірнеше компьютерден бір ... ... ... емес ... мәліметтерді алуға бақылау жасауды ұйымдастыру, қолданушыны идентификациялау және мәліметтердің бүтіндігін қолдаумен бірқатар қиындықтар бар.Мәліметтерқоры сервері - қашықтықтағы ... ... ... және ... ... орындалуы мен оның нәтижелерін беруді қамтамасыз ететін ... ... ... қоры ... істейтін қосымшалар екі ярусты немесе көп ярусты қосымшалар (two-tieredandmulti-tieredapplications) деп аталады. Осындай архитектураның келесі артықшылықтарын ажыратуға болады. Бүкіл мәлімет қоры ... тек ... ... ... Бұл ... ... төмендетеді. Мәліметтермен жасалатын жұмыстың бір бағдарламамен, яғни мәліметтер қоры серверімен ... ... ... және ... жеке ... үшін ... алу ... орнату мүмкіншілігін қамтамасыз ету.
2.2 Бағдарламалау тілінің элементтеріне шолу.
Delphi тілдері байланыс құралы ретінде қолданылады. Егер адамдар ... ... ... ... ЭЕМ тілі - ... мен адамның байланыс құралы болады.Адамдар тіліне қарағанда ЭЕМ тілі екі мағыналылық пен анықталмағандыққа жол бермейді. ЭЕМ-ніңәрбір тілінің синтаксис деп аталатын ... ... ... ... Егер ... қосымшасы (оператор) тіл синтаксисіне сәйкес болмаса, оның мағынасы да болмайды. ... ... ... дұрыс оператор бір мағыналы трактовкаға ие болады.
Delphi де программалау - бұл жай операторлардың тізбектеліп ... ... ... ... үшін ... ЭЕМ командалары бар. Delphi-де қорлармен жұмыс істеу үшін ... ... ... бар. ... ... ... бір ... орындауға өте жақсы келеді. Осы жерде заңды сұрақ туады: неге соншама көп, әрі ... ... ... ... бәрі ... қатынаудыңәр түрлі технологияларын қолданады және мүмкіншіліктер бойынша ажыратылады. Microsoftөзініңөнімдеріне тек мәліметтерге қатынау технологиясын енгізді. Borland ... ... ... ... ... істейтін әр түрлі құралдарды ұсынды және бағдарламалаушыны тек өзінің жобаларымен ... ... ... өте ... ... ... Одан басқа, кез келген жағдайда қолданыла алатын компоненттер топтары бар. Мәліметтер қорларына қатынаудың бар ... ... шолу ... код ... ... про - ... program ... басталатын проект файлы мен бiр не бiрнеше модульдерден тұ - рады да, қолдан құрылатын ... мо - дуль iшiне ... ... ... dpr, ... pas ... ... сақталады. Проект фай - лын негiзгi модуль деп атайды. Негiзгi модульдiң мазмұны про - ек - тiнiң ... ... - ма - - ... ... Delphi iске ... ... оны ол автомат - ты тұрде дайындап шыға - ды. ... ... ... ... - ... басқа кездерде қосымша нұс - қау - лар енгiзудiң қажетi жоқ. Негiзгi модуль (проект):
1.DataAccess вкладкасында мәліметтерге қатынаудың негізгі ... ... Олар ... ... және басқа компоненттері топтарымен қоса қолданулары мүмкін.
DataControls вкладкасында кестелердегі мәліметтерді көрсету мен редакторлауға арналған компоненттер орналасқан. Бұл ... осы ... ... ... ... ... екеніне қарамастан бірдей қолданылған.
2.BDE вкладкасы BorlandDatabaeEngine деп аталатын Borland фирмасы ... ... ... мәліметтер қорларына қатынауға мүмкіндік беретін компоненттерді құрайды. Бұл технология өте қатты ескірді және ескі версиялармен өзара ... үшін ғана ... Оған ... ол ... ... ... типтерімен (Paradox, dBase сияқты) жақсы жұмыс істейді.
3.DBExpress - бұл Borland ... ... ... жаңа технологиясы. Ол жоғары иілгіштікпен ерекшеленеді және мәлімет қорларын ... ... ... бағдарламалауға жақсы келеді. DBExpress вкладкасындағы компоненттерді Oracle, BB2 және MySQL ... ... ... құрылған мәлімет қорларында қолданған жөн.
4.ADO (Active DataObjects) - Microsoft корпорациясымен жобаланған мәліметтерге қатынау технологиясы. Ол өте ... ... ... оны тек ... ... қорларымен, яғни MSAccess және MSSQLServerқолданған жөн. Delphi ортасы - программисттің ... ... ... ... ететін күрделі механизм.Компоненттер палитрасы - бұл Delphi-дің негізгі байлығы. Ол басты терезенің оң жақ бөлігінде орналасқан және ... ... тез ... ... ... закладкасы бар. Компонент дегеніміз белгілі бір қасиеттерден тұратын және программисттіңәрекетімен форма терезесінде ... ... ... Ол үшін Proporties (қасиеттер) опцияларын таңдау мен компоненттер палитрасындағы кез келген пиктограммасын тышқанның оң жақ ... сырт ... ... ... ... ... ... арнайы редактор қолданылады.Delphi-дегі мәліметтер қорын басқару ... ... ... қажетті базалық класстар мен компоненттер: TTable (кесте) классы, TDataSet (мәліметтің абстрактілі жиыны) базалық класына мәліметтер жиындарымен жұмыс істеген ... ... ... ... асыратын TBDEDataSetклассы негізделген. Оныңұрпағы TDBDataSet классы - мәлімет қорымен байланыс үшін жауап береді. Оның ... ... мен ... ұйымдастырылған кестелер түріндегі реляциялық ақпаратпен жұмыс істей алатын ... ... Атап ... ... компоненттердің бірі TТableTDBDataSet классыныңұрпағы болып табылады. TField (жазба өрісі) ... - ... ... ... ... келтірілген нақты жазба өрісін сипаттайды, яғни ол физикалық ... үшін ... ... болады және оны жобалаушыға қажетті касиеттері мен тәсілдер жиынтығымен толықтырады. TData Source (мәліметтер көзі) компоненті- компонент кестелер мен ... да ... ... ... және ... ... элементтері арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Бұл компонент күрделі баптауды қажет етпейді. Оның тек State (TDataSetState ... ... ғана ... Ол бізге DataSet қасиетінде берілген мәліметтер жиынының жағдайы туралы ақпарат алуға (мәлімет редакторлау, қосу, ... ... ... ... және тағы ... да) ... береді. Қолданылуы- бағдарламалаушыға тәжірибелік жұмысында function ISlinkedTo (DataSet: TDataSet): Boolean; ... ... ... Ол ... көзі ... ... берілген DataSet мәліметтер жиынтығымен байланысқанын және байланыспағанын анықтайды. OnDataChahge оқиғасы мәліметтер жиынтығының бір ... ... ... ... ... ... ... оқиғасы - мәліметтер жиынтығының жағдайы өзгерген кезде, ал OnUpdateData оқиғасы - ... ... ... ... ... ... Post әдісі орындалғанның алдында пайда болады. Мәліметтер модулін құру - Delphi жүйесіндегі мәлімет қорына қатынау мәліметтер қорын басқару жүйесімен жұмыс ... ... ... емес ... бай жиынтығын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Әдеттегідей, бұл ... ... ... ... ... модулінде (TDataModule) топтастырылады. Мәліметтер модулін объектілердің жұмысын орталықтанған ... ... ... беретін және мәлімет қорларымен байланысқан бағдарлама логикасын есептеу әрекеттеріне және мәліметтердің формада бейнеленуін жүзеге асыратын бағдарламалық кодтан ... ... ... деп ... ... ... жаңа жоба ... File New DataModule командасы арқылы қосуға ... ... ... ... ... Осы ағаштағы объектілер жағдайын тарта алу тәсілімен өзгертуге, сондай-ақ оларға жаңа объектілерді қосуға болады. Тышқанның оң жақ ... ... ... ... ... ... қатынауды тез жүзеге асыруға болады. Олардың бәрі де терезенің оң жағында орналасқан объектілердің контекстік менюінен де алына ... - ... ... өмір ... грек қаласы. Және осы атпен өзіндік сипаттамасы бар программалық жасақ аталған болатын. Жасақтың бірінші нұсқасы екі ... жыл ... ... ... түрде жүргізген талдау нәтижесінде пайда болды. Delphi - бұл бірнеше маңызды технологиялар комбинациясы:машиналық ... ... ... компилятор;компоненттердің обьектті - бағытталған моделі;қосымшалардың программалық ... ... ... ... ... құруға масштабталатын құралдар. Delphi - дің стандартты қойылымына 270 базалық класының ішінен сәтті ... ... ... ... ... кіреді. Delphi программаларды талдаудың визуалды ортасы. Бұл сырқы түрін безендірудіңүлкен бөлігін қолданушының графикалық интерфейсінің программаныңөзінде қалай ... ... ... ... формалар дизайнерінде (формалар дизайнері-құрылатын программаға қажет компоненттер ... ... ... ... ... еөмегімен істеу керек. Delphi талдау ортасы программаның сыртқы түрін қалыптастыру процесін жеңілдете отырып, қосымша құруды да жеңілдетеді. ... ... ... мен программалар құру кезінде деректер базасымен жұмыс ... ... ... және тағы ... туралы ойланудыңқажеті жоқ. Delphi - де программмалау барысында ... ... ... ... ... аударуға және қосымшаның математикалық бөлімін құрумен айналысуға болады. Delphi программалау ортасының сыртқы түрі басқаларынан Windows - та көре ... ... ... Borland Pascal for Windows, Borland C++ бұл MDI ... және Delphi - ге қарағанда басқаша болады, MDI (Multiple Document Interfase) - бір ... ... ... бірнеше терезелерді басқарудың ерекше тәсілін анықтайды. Delphi ... ... Single Document ... ... ... ... және ... орналасқан бірнеше терезелерден тұрады:программаның басты терезесі. Онда негізгі меню, құрал-сайман тақтасы және компоненттер политрасы орналасқан;обьектті инспектор. Обьекттерді басқаруға арналған және 2 ... ... ... - қасиет және Events - оқиға;.
3.ЖОБАНЫҢ ... ... ... ... ... басты максаты бағдаршам жасап шыгу,осы жолда мен Delph програмасын бастапкы орынга қоя отырып осы програмамен багдаршамды жасап шықпақпын.Багдаршам жасау үшін ен ... Database Desktop жеке ... ... ... Оны ... ... кез ... тілді меңгерген немесе оқып жүрген адамныңқолынан келеді. Ол Delphi-дің жабдығына кіреді. ... ... ... ... ... керек:File/New/Table менюін таңдау;ашылған терезеде тізімнен Paradox7 таңдау;ОК батырмасын басу.Рет бойынша номер - Database Desktop оны автоматты түрде генерациялайды және оны ... ... ... - өріс аты. Осы ... ... тек ... ... бос орын қалдырмай аттарды қоюға болады.Type - өрістің типі. Тышқанныңоң жақ батырмасын шерткеннен кейін мүмкін ... ... ... ... ... осы ... ... таңдау қажет.Size - мөлшер. Бұл өрістің мөлшері. Өрістердің бүкіл типтерінің мөлшерлерін өзгертуге болмайды. Көпшілігінде ол қатаң түрде берілген. ... ... ... ... (alpha), ... (binary) және тағы ... ... - кілт. Егер осы баған екі рет шертілген болса, онда ағымдағы өріс ... ... ... Бұл ... ... ... ... осы өріс бойынша сортталады дегенді білдіреді. Кілттік өрістер болып тек ... ... ғана бола ... яғни ... өріс тек ... ғана ... өріс бола алады. Кілттік өріссіз кестеге жаңа ... ... ... ... архитектураны талдау.
Қосымша архитектурасы - нақты анықтау қиын және әсіресе тәжірибесі жобалаушылардың көпшілігін сезетін ұғым. Жоба мен ... ... ... қиын. Архитектура - қандай да бір ... ... ... жобаның аспектілерінің біреуі. Архитектура - бұл тек құрылымға қарағанда үлкен. Архитектура бойынша IEEE тобы оны ретінде ... Бұл ... ... ... мақсаттылықпен, экономикалық байланыстармен, стильмен байланыстырады. Бұл онымен шектеліп қоймай, жүйені оның операциялық ... және ... ... - ... ... ... ... болуы жобаны жеке бақылауға, оның күрделілігімен басқаруға және ... ... ... ... береді.Күрделі жүйе - оның бөлімдерінің суммасына, кішігірім тәуелсіз тактикалық шешімдердің тізбегін қарағанда аса маңызды. Ол осы бөлімдерді ұйымдастыруға және ... ... ... ... ... ... беретін қандай да бір біріктіруші құрылымға ие болуы керек. Егер жүйенің күрделілігін ескермесе, ол адам ... тыс ... көп ... ... рет ... арналған тиімді база болып табылады.Қосымша архитектурасы оның бейнелерімен сипатталады. Архитектураныңәр бір көрінісі жоба иелері ... ... ... жобалаушылар, әкімшіліктер, системотехниктер, жобалаушылар, эксплуатационщиктерді қызықтыратын қандай да бір ... ... ... ... ... бірнеше копьютерлер бойынша орналастырумен жүзеге асырылады. Бұл типтегі қосымшаны орналастырылған немесе n деңгейлі деп те атайды. Бұл қосымша, желі ... ... ... мүмкіндік береді.Мәліметтер қорыныңқосымшасы атауына сәйкес мәліметтер қорымен өзара ... ... ... байланыс сөзі ақпаратты алумен, оны анықталаған форматта ұсынумен, редакторлаумен, кері байланыс жасаумен түсінідіріледі. Бізге белгілі болғандай мәліметтер қоры арнайы мәліметтер ... ... ... ... ... Ол бір ... жұмыс жасайтын локальды болып және серверлі болып, көпқолданушымен жұмыс жасайтын болып бөлінеді. Осындай ... ... ... ... ... ... және мәліметтер қорын басқару жүйесі орташа жүктемесі табылады. ... алу ... және ... ... ... ... ішкі ... механизімінен, мәліметтерді редакторлау және қолданушы интерфейсін қажет деп табылған түрде көрсетілуінен тұрды. ... және ... ... механизмі мәліметтердің деректерін қосуды қамтамасыз етеді. Ол мәліметтерді қайда жіберу керек, оны қандай хаттама бойынша іске ... білу ... ... ... мәліметтерді көруге және редакторлауды сонымен қатар мәліметтерді басқаруды қамтамасыз етеді. Қосымша және өз мәліметтер қорының ... ... ... ету (БҚЕ) бар. Ол мәліметтерді және бағдарламаны байланыстырып тұрады.
3.3 Бағдарламалау тілін таңдау және оның ... ... ... ... ... ... Егер адамдар тілі-адамдардың байланыс құралы болса, ЭЕМ тілі - машина мен адамның ... ... ... ... ... ЭЕМ тілі екі ... пен анықталмағандыққа жол бермейді. ЭЕМ-ніңәрбір тілінің синтаксис деп аталатын ... ... ... ... Егер ... ... (оператор) тіл синтаксисіне сәйкес болмаса, оның мағынасы да болмайды. Екінші жағынан синтаксистің дұрыс оператор бір мағыналы трактовкаға ие ... ... - бұл жай ... ... ... ... ... шығару үшін сүйенетін ЭЕМ командалары бар. Есепті шығару үшін программаныңқолданатын әдісі алгоритм деп аталады; программист программаны құрмас бұрын алгоритм таңдауы ... ... жай ... ... ... ... процедура болады. Алгоритмді программа түрінде көрсету программисттің тапсырмасы болып табылады.Объектілі - бағытталған бағдарламалау 3 негізгі принципке негізделегн: инкапсуляция, ... ... ... ... - ... мен ... ... бір бүтінге біріктірілуі. Инкапсуляция ортадан максималды дәрежеде объектіні оңашалауға көмектеседі. Ол елеусіз жасалынатын бағдарламалардың ... ... ... ... ... ... алгоритмдер көлемі кіші мәліметтермен салыстырмалы бағдарламамен алмасады. Осы қасиеттің арқасында бар объектің негізінде қандай мөлшерде ... жаңа ... ... ... Мұраға қалдыру базасыны ұзындығына шек қойылмаған. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін, бірақта жалғыз мұраға қалдырушыдан. Ұрпақ объектісініңәдістері бір атаулы ата аналықәдістерді алмастыра алады.
3
2
1
1.Негізгі ... ... ... тіліндегі бағдарламаныңқұрамына .dpr кеңейтілуі бар жобаның файлы және .pas кеңейтілуі бар бір немесе бірнеше модульдер файлдары кіреді.Жобаның файлы ... ... ... және ... ... Бұл ... Delphi ... түрде құрастырадыжәне ол бірнеше жолдардан тұрады. Бағдарлама Program сөзімен басталып, End сөзінен кейін қойылған нүктемен (терминатормен) ... ... ... көптеген арнайы сөздер әртүрлі нұсқау ретінде қолданылады, компилятор оларды солдан оңға және жоғарыдан ... ... ... Жүйелі жақшаға алынған таңбалар түсініктеме ретінде қолданылады. Сонымен қатар, түсініктемені көрсету үшін "(* *)" немесе " // " ... ... ... {$R*.RES} жолы (жақшадан кейін "$" белгісі тұрған) түсініктеме емес, ол кампиляторға берілген нұсқау болып табылады. Program сөзі және ... ... ... ... тақырыбы деп саналады.Uses (пайдалану) сөзімен басталған сөйлем бағдарламаны осы сөзбен анықталған басқа файлдарда орналасқан модульдерді қоса ... ... ... хабарлайды. Жобаның файлымен бірге стандарттыForms және бағдарламалаушы өзі құрастырған ... ... Unit1 ... ... ... ... керектігі туралы берілген нұсқау.Осындай нұсқаудан соң бағдарламаның денесі орналасады, ол Begin сөзімен басталып,End және одан ... ... ... ... аяақталады. Қарастырылып отырған бағдарламаның денесі үш орындалатын операторлардан құралған: әр ... ... ... ... ... бір ... шақыру жұмысын атқарады.Объектілік типтердің негізгі ерекшелігі болып, ол объектініңөрістермен бірге қолданылатын әртүрлі іс-әрекеттердің жиынын ішкі бағдарламалар (процедура және функциялар) арқылы ... ... ... ... ... ... ... дейді. Инкапсуляция- берілгендерді өңдеудің алгоритмдерін бір бүтін ... ... ... ... ... ... толықтығы және өрістер мен әдістерінің бір-бірінен ажыратылмауы оларды бағдарламанның бөлек бір тәуелсіз бөлігі ретінде қолдануға мүмкіндік туғызады. Мұндай объектілерді бір ... ... оңай ... ... Бұл приципті объектіге бағытталған бағдарламалау тәсілдері деп атайды. [9]Қарастырылған ... ... ... Windows ... ... ... көптеген берілгендер мен ішкі бағдарламалар кіреді. Жалпы Delphi ортасы кез-келген жаңа жобаның автоматты түрде құрастырады.Initializeәдісі арқылы бағдарлама Windows-тің ... ... ... ... ... ... Initializeәдісі шақырылғанда компилятордыңқұрастырған коды процессорды Delphi ортасынның даяар тұрған бір үзіндісін орындатуға мұқтаж ... Осы ... ... (немесе ішкі бағдарламадан шықаннан кейін) келесі жолдағы GreatFormәдісі орындалады және тағы сондай ... ... ... ... оны ... ... Ал Runәдісі берілгендер мен оларды өңдеу туралы Windows тан кез ... ... ... Close ... ... ... Windows тан ... тоқтату және жүйелі ресурстарды (жадыны және процессорды) босату туралы нұсқау беріледі.Жобаның коды, жоғарыда айтылғандай, Delphi ортасымен құрастырылады және ... ... бұл ... килігуге тыйым салынған. Егер бағдарламалаушы осы кодқа әртүрлі өзгерістер енгізіп киліксе, онда Delphi ортасы осы өзгерістерді алып тастауға тырысады. Сондықтан ... ... ... ... ... және әдетте бұл код көрінбей тұрады.Модульдер - бағдарламанныңүзіндісін орналастыру үшін қолданылатынбағдарламалық бірлік. Модуль деп бағдарламанның ... бір ... ... ... және олар стандартты және бейстандартты болып екі топқа бөлінеді. Модульдің коды ... бет ... ... ... ... ... және бағдарламаларда пайдалану мүмкіндігін туғызатын бөлек компиляцияланатын әр түрлі типтердің анықтамалық ... және ... ... ... ... бағдарлама. Модульдер қолданбалы бағдарламалардың жиынын құрастыруға мүмкіндік береді және олар ... ... ... орналасды. Жалпы модульдер бөлек орындала алмайтын бағдарлама. Модульдерді қолдану арқылы күрделі бағдарламаларды құруға ... ... Unit ... ... ... ... соң ... атауы және нүктелі үтір тұрады. Интерфейстік бөлігі Interface, ал ... ... ... - ... ... ... Модульдің терминаторы бағдарламаның терминаторы сияқты - End. Түйінді сөзімен аяақталады.Интерфейс-бөлігінде аталмыш модульде қолданылатын, аты Uses тізімінде ... ... ... мен бағдарламаларға қол жетерлік мүмкіндігін туғызатын идентификаторлардың анықтамасы орналасады. Сонымен қатар, бұл бөлікте ортақ тұрақтылар, ... ... және ішкі ... тек қана ... ... - ... сөз; - бағдарлама мен модульдерді бір-бірімен байланыстыруға қажетті модульдердің тізімі. Бұл сөйлемді қолданылатын модульдер спецификация деп атайды және ол ... ... ... соң ... қажет.Delphi - Windows қосымшалары үшін және клиент/сервер қосымшаларын құру үшін жұмыс жасалатын визуальды бағдарламалау ортасы. Delphi - Windows үшін ... тез ... ... оларды RAD (Rapid Application Development) жүйесі деп атайды.Delphi бағдарламалау тілі Object Delphi көптеген бағдарламалау орталары ... ... ... ... ... тіл ... Delphi ... Pascal тіліндегі объектілі-бағытталған бағдарламалау жасалады, көп жағдайда оны Borland ортасы Object Pascal деп те атайды Ол қосымша Borland Pascal 7.0 ... ... ... ... Delphi іске ... ... ... IDE төрт терезесі шығады: негізгі терезе, формаларды жобалау терезесі, кодты редакторлау терезесі, объектілердің инспектор терезесі.
2.2.1 Негізгі ... Ол үш ... ... ... ... ... палитралар компоненті. IDE төрт стандартты құрал-саймандардан тұрады: View, Standard, Debug, Custom. Орта Customize командасының көмегімен ... ... ... және алып ... ... ... Designer ... жобалаушы - формаларды жобалаушы терезесінде визуальды объект ... ... ... Осы ... Сіз ... ... анықтауыңызға болады және қолданушының графикалық интерфейсін құруға болады. Сіз палитралар ... ... ... ... алып шығып, тышқанның көмегімен компоненттіңөлшемін беруге болады. Сіз сонымен қатар қосымшаның ішкі ... де ... ... ... әрі оған ... беру үшін Object ... және Code Editor терезелерін қолдануға да болады. Object ... ... ... ... көмегімен форманыңқасиетін өзгерте аласыз және оқиғаларды анықтауға болады. Код ... ... ... ... ... ... ... формада құрылған компоненттердің кодтарын көруге болады. Code Editor қосымшасының технологиясы әр ... және ... ... ... Оқиға - сол немесе басқа кіру ... ... ... ... ... типтіңқасиеті.мүмкінжәне оқиғаның атауымен сай келеді. Мысалы, егер формада Delphi бағдарламасындағы барлық оқиғаларды "On" деп атау ... Events ... ... ... ... ... кез-келген оқиға өрісінде осы оқиғаны өңдейтін бағдарламалық тәсіл дайындығын ... ... оның ... ағымдағы компоненттің атауымен сәйкес келуі батырманы орнатар болсақ (TButton ... Button1 ... онда ... ... ұсынған атау OnClick (батырманы басу арқылы) болады. Әрі коды былай жазылады. Delphi-дағы форма - ... ... ... бағдарламаның аз дегенде бір формасы болады ол бағдарламаны іске қосқан кезден бастап пайда болады. Жаңа ... ... қосу үшін ... ... ... ... ... Осы жерден қажет түрін таңдау аплып қосуға болады. Репозитерға мүмкіндікті File|New менюінен таңдап ... ... ... ... ... бос ... Form басуға да болады.
3.4 Қолданушы интерфейсін жобалау.
Интерфейс - бұл қолданушы мен программалық жабдық арасындағы диалог құрылатын - ... мен ... ... ... ... ... АСРІ интерфейсі - ауыстырмалы, үстел үсті және ... ... мен ... ... ... ашықөндірістік стандарты.
1.АСРІ жүйе құрушыларға перне тақтаға қол тигізгенде жүктелетін компьютерлерді шығаруға мүмкіндік беретін OnNow ... ... ... ... табылады.АСРІ қоректенуді басқаруға арналған барлық жабдықтар мен Plug and Play ... ... ... Cluster API ... - ... ... және серверлік кластер қосымшасы, кластерді басқару қосымшасы және ресурстар кітапханасы кластерінің программалыққамтамасыз ету функциясының жиынтығы. Cluster API ... ... және оның ... мен ... базасын басқаруда қолданылады;
3. ESDI интерфейсі - үлкен көлемді қатқыл дисктерде, ... ... ... мен ... ... ... ... осы құрылғылардың компьютермен жұмысын жылдамдатумен қамтамасыз ететін стандарт;
4. IDE интерфейсі - адаптердің жеке ... ... ... ... ... ... контроллері құрылғыныңөзінде орналасатын магниттік дисктердегі жинақтауыштарға арналған интерфейс. IDE интерфейсі жалпы жұмыс жылдамдығын арттыру, ... ... ... ... ... MIDI ... - синтезатор, музыкалық аспаптармен компьютерді байланыстыруға мүмкіндік беретін тізбектелу интерфейс стандарты. MIDI ... MIDI ... ... ... пен әуендерді беруді және кодтау тәсілі мен құралдарын басқаруды қарастырады. MIDI құрылғылары арасында ... ... тон мен ... дыбыс секілді дыбыс параметрлерін байттар тізбектелуі түрінде кодтайтын MIDI хабарлау түрінде көрсетіледі. MIDI ... ... ... және ... ... алады. Қорытындылай келе MIDI компьютерлер, синтизаторлар мен секвенсорлар басқа аспап көмегімен құрылған әуенді басқара отырып немесе хронометраждауды ... ... ... ... ... ... SCSI интерфейсі - АҚШ-тың стандарттар ұлттық институты талдаған стандартты жылдам SCSI интерфейсі микрокомпьютерлердіңқатқыл дисктер мен ... ... ... ... ... ... сонымен қатар басқа компьютерлермен жергілікті желілерге қосылу үшін де осы програма қолданылады;
4. АРНАЙЫ БӨЛІМ.
4.1 Өңделетін ... мен ... ... ... Delph ... ... ... жабдыктау қатынауды тездететін, кестелер өрістері үшін индекстерді қалыптастырған жөн. Кейбір мәліметтер қорын басқару ... ... ... ... жұмыс эффективтілігін жақсартудың жалғыз құралы. Осы кезде ... бір ... ... ... жүйесіне байланысты ерекшеліктерді ескерген жөн (мысалы, индекстер ... ... ... ... ... ... мүмкін, бірақ оған жаңа ақпарат қосу операцияларын баяулатуы мүмкін).Кестеге екіншілік индексті қосу (алғашында ол ... ... ... ... ... деп ... мысалы Database Desktop қосымшасы көмегімен құрылған индекстің IndexName қасиетіндегі осы индекстің атын ... ... ... ... Осы кезде кестенің таңдалған индекс бойынша сортталуы орындалады.Ақпаратты өзгерту немесе жою бойынша барлық операциялар ағымдағы көрсеткіш қойылған жазбаға ... деп ... ... қорындағы өзгертулерді жазу, яғни сақтау тек Post тәсілін шақырғаннан кейін ғана орындалады. .Екіншілік индексті жою үшін келесі тәсілді ... ... ... ... ... әр ... ... көрсетуге мүмкіндік беретін IndexName қасиетіне мәнді бағдарламаның орындалуы кезінде де меншіктеуге болады.Клиент-серверлік мәліметтер қорын басқару жүйелері үшін IndexName қасиеті ... ... ... ... ... ... тізімін нүктелі үтір арқылы көрстегуе мүмкіндік беретін IndexFieldNames ... ... Осы ... бір ... ... және ... ... бірге қолдануға болмайды. Олардың біреуне өзгерістерді еңгізгенде екіншісі автоматты түрде тазартылады. [12] Procedure AddIndex(const Name, Fields:String; Options: TindexOptions: const DescFields:String =' ... ... ... Name ... көрсетіледі. Осы атауға нақты мәліметтер қорын басқару жүйесінің талаптары ... ... ... ... Fields Name ... ... үтір арқылы атап көрсетіледі.Индекс қасиеттері Options параметрімен анықталады. Оның келесі типі болады - Type ... ... ... ... ... ixNonMaintained). Әр жоба өзіндік белгісімен ерекше болмак,сол сиктыда маган тапсырылган жоба да өзіндік ерекшелігімен қызыкты.Delphi негізінде Pascal тіліндегі объектілі-бағытталған бағдарламалау ... көп ... оны Borland ... Object Pascal деп те ... Ол ... Borland Pascal 7.0 ... түрі. [11]Delphi-дің незгі құрал-сайманы Delphi іске қосқаннан кейін экранға IDE төрт ... ... ... ... ... ... терезесі, кодты редакторлау терезесі, объектілердің инспектор терезесі.
4.2 Идентификаторлар кестесі.
Кестенің жазбаларын редоктарлауға, қосуға немесе жоюға мүмкіндік алу үшін ... код жазу ... ... ... Data Controls ... ... элементтері) панелінен TDBGrid компонентін орнатқан жеткілікті.
TDBGrid ... 3.2.1- TDBGrid ... ... және ... компоненті Кесте бойынша навигацияны жеңілдетуге арналған Delphi7 жүйесінде TDBNavigator компоненті бар. Ол әдетте, формада TDBGrid ... ... ... оған DataSource қасиеті арқылы байланысады.Навигатор жазбалар жиыны бойымен алға, артқа қозғалуға, алғашқы және ... ... ... және ... да бірқатар функцияларды орындауға мүмкіндік береді. Навигатор функциялары қосымшаның ... ... да, ... ... да оның ... басу ... жүзеге асырылады. Мәліметтер жиынтығы, яғни мәліметтерқоры кестелерінің ақпараты Delphi TDataSet класымен ... оның ... TTable ... ... Осы компонентің көмегімен жаңа жазбаны қосу өте жеңіл.TDataSet мәліметтер жиынтығымен жұмыс істеу кезінде мәліметтер жиынтығының ... ... ... Ол ... ... ... мәліметтер қоры кестесініңқандай жазбасы ағымдағы болып табылатын анықтайды. Біз TDBGrid ... ... ... уақыттың кез келген мезетінде тек бір ғана ... ... ... және қоса ... Ол ... ... белгіленеді және ағымдағы болып саналады. TdataSet класының көрсеткішті мәліметтер жиынтығы бойынша жылжытуға арнлаған қасиеттері мен тәсілдері бар. ... ... ... жою ... барлық операциялар ағымдағы көрсеткіш қойылған жазбаға қолданылады деп саналады. Мәліметтер қорындағы өзгертулерді жазу, яғни сақтау тек Post тәсілін ... ... ғана ... ... ... жою үшін ... ... қолдануға болады. Procedure DeleteIndex (const Name: String); қатынауы бар индекстер тізімін Procedure GetIndexNames (List: ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуге арналған негізгі компоненттер:
3.2.1 TDBText (мәліметтер жазылуы) - TLabel компонентімен аналогиялық TDBText ... ... жеке ... ... ... ... береді.Құрылуы - мәліметтер көзі DataSource қасиетінде көрсетіледі, қажет өріс - ... ... TDBEdit ... ... ... - ... жазбаның жеке өрісінің мәнін редакторлауға мүмкіндік береді.Құрылуы-қолданылатынқасиеттерTDBText компонентініңқасиеттерінен ажыратылмайды. ReadOnly қосымша қасиеті мәліметтерді редакторлауға тыйым салуға мүмкіндік ... - бұл ... ... компонентініңұрпағы болып табылады және ValidateEdit тәсілінің көмегімен енгізілген ақпараттың берілген маскаға сәкес келуін тексеруге мүмкіндік береді. Маска компонентпен байланысқан ... ... EditMask ... ... қатынаулы болады, ал масканың негізінде құрылған мән EditText ... ... TDBMemo (көп ... компоненті - бұл компонентің көмегімен жазбаның екілік өрісінің іші бейнеленеді. (мысалы, Blob).Құрылуы - егер өрісте оның толық мазмұны (графика, мәтін) ... ... ... ... ... true ... керек.Қолданылуы - LoadMemo тәсілі Blob өрісінің мазмұнын, егер ол ... ... ... ... ... ... компонентке тасымалдауға мүмкіндік береді.
3.2.4 TDBImage (бейне) компоненті - TDBImage компонентінің ... ... ... сақталатын суреттерді экранға шығаруға болады.Құрылуы - суреттер осы өрісте егер AutoDisplay қасиеті true мәніне ие ... ... ... ... Осы ... ... Picture ... пайдаланып, көшіріп алуға болады.Image1. Picture.Assign(DBImage1. Picture); QuickDraw қасиетіне true ... ... ... ... ... ... ал бұл ... жазбалар жиынтықтарын активті көру кезінде өте пайдалы. ... ... ... ... ... ... Stretch қасиеті формадағы TDBImage компонентінің ағымдағы көлеміне бейнені сәйкестендіруге (сығуға және тартуға) мүмкіндік береді.
3.2.5 ... ... ... ... - бұл ... ... ... жаңа мәнін таңдауға арналған.
3.2.6 TDBCheckBox (мәліметтер жалаушасы) компоненті - кесте өрісіне байланысқан және логикалық типті ... бар ... ... ... осыөрістің жағдайын бейнееуге және оның мәнін өзгертуге мүмкіндік бар. Осы компоненті туынды мәндердің екеуінің ... тең бола ... ... үшін де ... ... ... ... болдаы,менің бұл жобамда байкайсыздар.Құрылуы-компонент қосылған болып саналатын мәндер тізімі ValueChecked мәтіндік қасиетінде беріледі. Элементтер нүктелі үтір арқылы атап ... ... ... ... шектелген жиынтығын айқын түрде шығаруға арналған. Әрбір мәнге сәйкесінше топтың бір ... ... ... ... ... ... ... мәніне қатынауды Value қасиеті арқалы алуға болады. Ен бірінші:Form1 пішінін ерекшелиміз.Обьект инспектор терезесіндегі Caption қасиетінне "Светафор" ... ... Бұл ... Delphi ... ... ... ол ... жолдардан тұрады.
4.3 Техника қауіпсіздігі.
Өндірістік процесс немесе тәжірибені жүргізу мен бақылау үшін жұмыс жасайтын адамның тұрақты немесе ... ... орны ... орны ... ... ... орныныңұйымдасуы жұмыс ыңғайын таңдаумен, жұмыс аймағын анықтаумен, ... ... ... ... ... ... жұмыс ыңғайын дұрыс таңдау жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін маңызды. Жұмыс ыңғайы қозғалыс сипаттамасына байланысты ... ... ... ... кезінде жұмыскер өз жұмысын атқара отырып, күшін аз жұмсауы қарастырылады. Қандай да бір ыңғай көлемді күш жұмсауды, яғни статикалыққысымды ... ... тез ... ... ... төмендеуіне, ауырып қалуға және зақымдалуға әкеледі.Бағдаршам баска програмалык жобага караганда күрделілеу бірақ өзіндік ерекшеліктері ... ... ... талай кодттар кездеседіңәрбірін есте сактау керек.
5.ЖОБА ЖАСАУ ... Жоба ... ... ... ... міндеті Delph програмасы бойынша бағдаршам жасау.Бұл проект такырыбы онай болганмен,жұмыс барысында оте күрделі програма.Ен бастысы осы ... ... бір неше ... құрылган сол себепті де,осы програма бойынша бағдаршам ... ... ... ... өте күрделі жүйе - оның бөлімдерінің суммасына, кішігірім тәуелсіз тактикалық шешімдердің тізбегін ... аса ... Ол осы ... ұйымдастыруға және өсудің нақты ережелерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қандай да бір біріктіруші құрылымға ие болуы ... Егер ... ... ескермесе, ол адам ұғымынан тыс дамиды.Бағдаршам жасау көп ... ... рет ... ... тиімді база болып табылады.Қосымша програма ретінде баңдаршам жасау оның ... ... ... бір ... жоба иелері топтары: соңғы қолданушылар, жобалаушылар, әкімшіліктер, системотехниктер,жобалаушылар,эксплуатационщиктерді қызықтыратын қандай да бір аспектіні бейнелейді. Delphi-дағы форма - терезенің ... ... ... аз ... бір ... болады ол бағдарламаны іске қосқан кезден бастап ... ... Жаңа ... ... қосу үшін ... ... аударсақ жеткілікті болады,сондықтанда бағдаршамда баска жобалар сикты өмірдегідей ... деп ... ... ... ... ... ... жобасын құру - Delphi жүйесіндегі накты жобанын қорынақатынау мәліметтер қорын басқару жүйесімен жұмыс істеуге арналған ... емес ... бай ... ... ... жүзеге асырылады. Әдеттегідей, бұл компоненттер құрылатын бағдарламада арнайы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... жұмысын орталықтанған түрде басқаруға мүмкіндік беретін және байланысқан бағдарлама логикасын есептеу әрекеттеріне және ... ... ... ... ... ... кодтан бөлетін объектілерді сақтаушы деп қарауға болады.Әр жоба өзіндік белгісімен ерекше болмак,сол ... ... ... жоба да ... ерекшелігімен қызыкты.Delphi негізінде Pascal тіліндегі объектілі-бағытталған бағдарламалау жасалады, көп жағдайда оны Borland ортасы Object Pascal деп те ... Ол ... Borland Pascal 7.0 ... ... ... ... ... Delphi іске қосқаннан кейін экранға IDE төрт терезесі шығады: негізгі терезе, формаларды жобалау терезесі, кодты редакторлау терезесі, объектілердің инспектор терезесі. Delphi ... тілі ... ... ... ... ... DB2, ... InterBase, Microsoft SQL Server, OracleSybase жатады.Delphi бағдарламалау тілі қолдайтын мәліметтер қорының локальді кестелеріне: ... Access, dBase, FoxPro, Paradox ... ... ... ... ... ... BDE (Borland Database Engine) мәліметтер қорларының арнайы процессоры арқылы қол жеткізеді. Borland Database Engine - ... қол ... ... ететін драйверлер мен динамикалық түрде байланысқан кітапханалар (*.dll файлдары) жинағы. Мәліметтер қорларының Borland Database Engine процессоры dBase және Paradox ... ... ... кестелерімен өте эффективті жұмыс істеуге.
5.2 Қолданылытан типтер.
Ен біріншіден бағдаршам жасамас бұрын оган керекті типтерді аныктап алайық,ягни керек формулаларды.Егер жобанығ жұмыс ... ... ... ... менюдің бастапкы батырмасын басамыз,ал енді жобаны бастайық ен біріншіден ... ... ... кай -кайсынан кейін орындалатынын аныктап алайыкү.Ен бірінші:Form1 ... ... ... ... Caption ... ... ... жазамыз.
MainMenu құраушысының көмегімен бағдаршам құрамыз,ол құрауыштың стандартты палитрасында бірінші орын ... ... ... ... ... ... MainMenu пиктограмасына екі рет шертіңіз.Міне біздің бағдаршамның ... ... ... ... ... осы ... ... біз бағдаршамның басты керек типтерін құрап алдық. Мұндай ... бір ... ... оңай ... ... Бұл приципті объектіге бағытталған бағдарламалау тәсілдері деп атайды.Қарастырылған мысалдағы Application объектініңқұрамына Windows ... ... ... көптеген берілгендер мен ішкі бағдарламалар кіреді. Жалпы Delphi ортасы кез-келген жаңа ... ... ... ... ... істеитін жұмысымыз жасалып келе жаткан бағдаршамга тус беру,әр домалак кесінге үш түс енгіземіз,ал өзіне сүр түсти енгіземіз.Delphi бағдарламалау тілі ... ... ... серверлік кестелеріне: DB2, Informix, InterBase, Microsoft SQL Server, OracleSybase ... ... тілі ... ... қорының локальді кестелеріне: Microsoft Access, dBase, FoxPro, Paradox жатады.Delphi көмегімен құрылған қосымша мәліметтер ... BDE (Borland Database Engine) ... ... ... ... ... қол ... Borland Database Engine - мәліметтерге қол ... ... ... драйверлер мен динамикалық түрде байланысқан кітапханалар (*.dll файлдары) жинағы. Мәліметтер қорларының Borland Database Engine ... dBase және Paradox ... ... ... ... өте ... ... істеуге. Локальді - кестелері, олармен жұмыс істейтін қосымшалар орналасқан компьютерлерде болатын мәліметтер қоры.Локальді мәліметтер қорлармен жұмыс істейтін ... ... ... деп ... себебі қосымша да, мәліметтер қоры да бір компьютерде (яруста) орналасқан.
5.3 Жұмыс барысы.
Жұмыс ... ... ... ... ... ... ... лампышалармен үзеңгі бағдаршамы белгіленеді,қабілетттерімен тышқан корсеткіші келтірілуін сезіну.
2.Қашан тышқан корсеткіші лампышаға келтірілген,ол өз түсін алмастырады
3.Бағдарламадан ... ... ... ... ... ... шегеде тышқанмен қажетті шерту:
Багдарламаны өңдеу,жоспарды суреттеу:
1.Жаңа жоба ашу.
2.Компоненттердің даналары түрде ... ... ... орындау:
Обьектімен болінген
Object Inspector терезе қосымшасы
Қасиет атысы /
Оқиға атысы
Әрекет
Form 1
Properties
Caption
Бағдаршам формасын құру
Height
300 мағнаға ... ... ... иелену
Border Icons (Қызмет бүркеншектегі шеге)
BiMaksimize ерекшелігін таңдау (орау және керу) False мағнасы
Color
Стандартты сұр түс беру
Border Style (Рамка стилі) ... ... ... Mouse ... ... ... беріледі.Shift - ауыспалық жағдайда басылып кетпегенін,CTRL;Х-горизонтальдық тышқан корсеткіші;Ү-вертикалдык координата ... ... ... ... қосымшасы
Қасиет атысы /
Оқиға атысы
Әрекет
Shape 1
(Қосымша Additional)
Properties
Height
61 мағнаға ... ... ... ... ... ... (түс) ерекшелігін таңдау clRED мағнасы (қызыл түс)
Brush (білезігі)
Style(стиль)ерекшелігін таңдау, bsClear мағнасы (мөлдір)
Enabled (Қосылған)
Falce мағнасын таңдау ... ... ... ... ... иелену
Shape
stCircle (шеңбер) мағнасын
таңдау
Pen
Color ерекшелігін таңдау clLime ... ... ... ... ... ... функциясын жазу FormMouseMove түрлерінің процедурасынан шақырылады.
5.Функция жұмысы келесі оқиғалар анықтайды:
Егер ... ... ... ... ... оның түсі мөлдір болады.Егер тышқан корсеткіші лампышаға келтірілген болмаса онда оның түсі бағдаршам түстеріне талапқа сай болады.r=sh.Width div 2; ... ... ... }cх,су-пішіннің орталық координаттары}+r;
D2:=(Х-сх)*(Х-сх)+(Y-су)*(Y-су); {d2-орталық ара қашықтықтың квадраты OnShape:bsClear;} тышқан корсеткіші ... ... ... d2 r*r then ObShape:= bsSolid; /тышқан корсеткіші лампышаға келтірілген,пішін ішінде яғни ... ... ... ... үш ... ...
2) Edit-Align командасын таңдау (дұрыстау-түзету)
3) Alignment Диалогтық терезе ашылады (тегістеу)
4) Center in Window қосқышын сол ... ... ... ортаға келтіру)
5)Space Equally қосқышын оң жағына орнату (бірдей араларымен)
6) ОК бүркеншектегі шегесін шерту
7) Жобаны ... ... және ... ... ... ... OnShape (sh:TShape:Х,Y:Integer):TBrushStyle;var r,сх,су,d2: Integer, begin
r: sh.Width div 2; сх:= ... cy: = ... ... ObShape := bsClear; if d2 > r*r then ObShape: ... TForm 1.FormMove (Sender:ТОbject,Shift: TShiftState;X,Y: Integer);); begin
Shape 1.Brush.Color:=clRed;Shape1.Brush.Style:=OnShape (Shapel,X,Y); Shape2.Brush.Color:=clYellow;Shape2.Brush.Style:OnShape (Shape 2,X,Y);Shape 3.Brush.Color:=clime; Shape.Brush.Style:OnShape (Shape ... ... ... OnShape ... X,Y:Integer):TBrushStyle;
Var r,cx,cy,d2:Integer;
Begin
R:=sh.Width div 2;cx:=sh.Left+r;cy:sh.Top+r;
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, ... ... ... ... = ... ... ... TShape;
PopupMenu1: TPopupMenu;
procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
Private
{ Private ... ... Public ... ... ... OnShape(sh:TShape;X,Y:Integer):TBrushStyle;
var r,cx,cy,d2:Integer;
begin
r:=sh.Width div 2;cx:=sh.Left+r;cy:=sh.Top+r;
d2:=(X-cx)*(X-cx)+(Y-cy)*(Y-cy);OnShape:=bsClear;if d2>r*r then OnShape:=bsSolid;
end
{$ *.dfm}
procedure ... TObject; Shift: ... ... Integer);
begin
shape1.Brush.Color:=clRed;
shape1.Brush.Style:=OnShape(shape1,X,Y);
shape2.Brush.Color:=clYellow;
shape2.Brush.Style:=OnShape(shape2,X,Y);
Shape3.Brush.Color:=clLime;
shape3.Brush.Style:=OnShape(Shape3,X,Y);
end;
object Form1: TForm1
Left = 456
Top = 129
Width = 456
Height = 335
Caption = #1057#1074#1077#1090#1086#1092#1086#1088
Color = ... = ... = ... = ... = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
OnMouseMove = FormMouseMove
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Shape2: ... = ... = ... = ... = ... = ... = False
Pen.Color = clYellow
Pen.Width = 61
Shape = stCircle
object Shape3: TShape
Left = 193
Top = 168
Width = ... = ... = ... = False
Pen.Color = clLime
Pen.Width = 61
Shape = stCircle
end
object Shape1: TShape
Left = 193
Top = 8
Width = 61
Height = 61
Brush.Style = bsClear
Enabled = ... = ... = ... ... ... = 136
Top = 120
Міне менің Delphi програмасы бойынша жасаган бағдаршамым,осы бағдаршам жобасын жасаудың өзі өздеріңіз көріп ... ... ... ... ... ... әр ... жасау кезіндегң орындалган функциялары мен коддтары.
Бағдарламалауда жиындардың қолданылуының көптеген ... бар: ... ... жадынан өте аз орын алып, бағдарламаның жадтан алатын орны үнемделеді (жиынның 1 элементі 1 бит орын алады); тармақталу операторларының жазылуын ... ... ... мен ... ... ... Сонымен бірге жиындардың бағдарламалауда кездесетін басты кемшілігі: ... ... ... ... ... болып табылады (ол үшін бағдарламалаушы арнайы процедуралар жазып, бағдарламаның жазылу процесі біршама ... ... ... ... кезiнде Delphi PAS, DFM, DCU ке - ңей - ... ... ұш файл ... ... PAS - ... - код терезесiндегi мәтiн көшiрмесi; DFM файлында форма терезесiнiң iшiндегiсi сипатталады; DCU - ... - екi файл - дың да ... ... ... ... Егер программада синтаксистiк қате болмаса, компи - лятор олар - ды ехе ... ... ... ... аты ... атауымен бiрдей етiп жазылады да, оған .ехе кеңей - тiлуi қо - сылып ... Ол ... ... про - ект ... ... ... ... Оны Win - dows жетекшiсi (сiлтеушiсi) терезе - сiнен әдет - тегiдей iске қоса беру мүмкiн.
Қорытынды.
Бағдарламалау тілдері төменгі деңгейден жылдар өте келе ... ... ... тілдеріне дейін дамыған. Осы даму барысында не жаңадан тілдер ... ... ... ... ... ... ... аркылы жаңа бағдарламалау тілдерін жасаган. Осы бағдарламалау тілдері аркылы біз машинамен, ягни компьютермен карым-катынас ... аз да ... ... ... септігін тигізеді. Егер багдарламалау саласындағы жаңаша технологиялардың даму каркынын карайтын болсак, онда келешекте аса жоғарғы деңгейлі бағдарламалау ... ... ... күмэн туғызбайды.Бағдарламалау тідерімен бірге бағдарламалау жүйесі де дамып келеді. Жүйелік бағдарламалау, окигалы-бсйімделуші багдарламалау, объектіге бағытталған бағдарламалау - олар ... ... ... ... ... одан эрі ... ... пайда болады деуге әбден болады.Бағдарлама жұмысы қарқынды даму үрдісімен алда талай жоба жұмыстапыда шыга бермек.
Негізі менің жұмысымның ... ... ... ... осы ... сіздерге толығымен түсіндірдім деп.Менің таңдаган такырыбым өте күрделі,адам өміріне де маңызы да мол.Багдаршам аркылы ... ... ... ... ... ... айта кетерлік ар түстінөзіндік айрыкша белгілері бар,осынын аркасында талай адамдар жанын аман ... ... ... ... ... ... алгаш бағдаршам Италя елінде шыккан.Казіргі кезде багдаршамнын бір неше турлері бар,ал Казахстан бойынша ... 3 турі ... осы ... ... ... ... шығарлыктай жасадым деп ойлаймын,2 ай бойы іздендім осы уакыт аралыгында мен Delphі ... ... ... өзіме қызықты бағдаршам туралы мәліметтеғр таптым,бір ізденіс ... мен ... ... оте ... ... алыдм десемде болады.Енді мен жасаган програма бойынша сіздерде калагандарынызша толыгымен еш киналмай колдануларынызга мен мумкіншілік ... деп ... ... ... ... ... ... кез-келген студент қолданыла алады. Программаны талдау барысында ... Delphi ... ... ... өте ... ... осы програманы жетіп менгерсеніздер сіздерге де ұнайд деп ойлаймын.Кез-келген программаны, информатика пәнініңстудентініңкөрсетуге ... ... ... ... жұмыс істеп жатқан жауапты жобаны құру кезінде бірнеше этаптарды бөліп алуға болады.Бұл ... ... ... ... ... заттарды,муьтфилмдерді жасауга оте тиімді программа.Оларды орындауға кеткен еңбек пен уақыт әртүрлі программаларда әрқилы. Кейбір ... ... ... ... ... өтіп ... ... бірақ программаны талдау кезінде анализ келесі этаптардан өтуге тура келетіні анық немесе анық емес ... ... ... ... ... ... ... студент, оқушы жұмыс істеп отырған мекемеде ішкі мекеме ретінде көрсетіле алатын тапсырыс беруші ... ... ... келе жоғарғы деңгейлі объектілі бағытталған бағдарламалау ортасын толық танысып, меңгердім деп ... ... ... ... ... ... ... барлық ақпарат алмасу мүмкіндігімізге қол жеткізе аламыз.Қорыта ... ... ... ... ... ажырамас бөлшегіне айналғандығын байқадық.Әрбір программист үшін DELPHI құралын білген өте пайдалы, әрі тиімді ... айта ... ... ... тізімі.
1. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6. - М.:ЗАО
, 2003ж.-1120 б.
2.Бобровский С. Delphi 6 и Kylix: ... ... - ... 2002ж. - 560 б.
3.Бобровский С. Delphi 5. учебный курс - сПб.:Питер, ... Д., ... Д., ... Д. ... в среде DelphiПер. с англ. - К.: НИПФ , 1995ж. - 608 ... ... Н. Delphi в ... и примерах. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004ж. - 288 б.
6.Мозговой М.В. ... ... ... - СПб.: ... 2004ж. - 208 б.
7. Понамарев В. Базы данных в Delphi 7. ... - ... 2003ж. - 224 ... В. В. Delphi 6. ... ... ... ... С.В., 2001ж. - 672 б.
9.Флёнов М.Е. Библия Delphi. - СПб.: ... 2004ж. - 880 ... А.Д. и др. Delphi 7/ Под общ. ред. ... - ... ... ... В., Хомоненко А. Delphi 5- найболле полное руководство, Санк-12.Петербург, 2000ж.
12.Дарахвелидзе П., Марков Е., Котенок О., ... в Delphi 5 ... ... Е.В., ... А.Д., ... баз ... в интернете, Санк-Петербург, 2001ж.
14.Трудовые отношения в Республике Казахстан / под ... ... В.И. ... ... Издательство , 2002 - 476 б.
15.Ибузяров Н.А. Трудовое право: Учебник. - Алматы; ЮРИСТ,2002 - 264б.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы қаласы Гоголь көшесі бойындағы жол-көлік оқиғаларын төмендету бойынша іс-шаралар жасау96 бет
Бақылау аккумуляторы батареяны таңдау және есепте21 бет
Жеке жол қиылыстарында қатаң бағдарламалық басқару жағдайында инженерлік есептеулерді тәжірибе жүзінде орындау15 бет
Жол қиылысында бағдаршамдық реттеуді жобалау32 бет
Жол қозғалысын реттеу30 бет
Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдары12 бет
Жол қозғалысын ұйымдастыру22 бет
ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУГЕ АРНАЛҒАН ШАРАЛАР63 бет
Жұмыстың негізгі мазмұны49 бет
Компьютер жұмысының принципi85 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь