«Айналатын жұлдыз бағдарламасын» құру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.DELPHI ОРТАСЫМЕН ТАНЫСУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1. Негізгі ұғымдар. Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар ... ... ...5
1.2. Бағдарламаның сыртқы құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.3. Объектілердің классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.4. Жобаның құрылымдық элементтерінің әрекеттесуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.5. Бағдарлама құрарда шешілетін тапсырмалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
2. «АЙНАЛАТЫН ЖҰЛДЫЗ БАҒДАРЛАМАСЫН» ҚҰРУ ... ... ... ... ... ... ... 12
2.1. Delphi программалау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.2. DELPHI.дің артықшылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.3. Өнімнің негізгі сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.4. Компоненттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
2.5. Delphi программалау ортасының графикалық мүмкіндіктері ... ... ... ... ... 18
2.6. Мәтінді шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.7. Canvas объектінің қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
3. БАҒДАРЛАМАНЫ АЯҚТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
3.1. Жобаны және пішіннің модулінің файлын сақтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
3.2. Негізгі пішіннің бағдарламасы мен модульінің бағдарламалық коды ... ..22
ҚОРТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
КІРІСПЕ

Бастапқыда компьютер болмаған кезде адамдар барлық есептеу, іс-жұмыстары қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған құралдар ішінде әрине өзімізге аса тиімді ақпарат құралы компьютер де бар.Компьютер арқылы ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де қабылдауға болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз өзімізге тиісті жұмыстарымызды атқаруға мүмкіндік береді.Дами келе көптеген программалау тілдері пайда бола бастады.
XXI ғасыр елімізде қоғамдық информатикаландыруды - мемлекеттік саясаттың негізгі элементтреінің біріне айналып отыр. Қоғамды информатикаландыру - деп информатиканы елдің экономикалық нығаюын қамтамасыз ететін, ғылыми -техникалық прогресін жеделдетін қоғамдық байлық ретінде жаппай пайдалану және жылдам әрі нақты ақпараттар беруді айтамыз. Қазіргі таңда пайдалануға арналған арнайы программалар мен программалар жабдықтары көптен саналады. Сондықтан да осы зерттеудің өзектілігі ретінде компьютерлік программалық тілдердің ішінде танымал, әрі жетілген түрі болып саналып жүрген Borland Delphi 6.0 программалық тілінің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы: тест программалары, кезөкелген пәнді үйрететін программалар және т.б. программалар атқаруға болатынын көрсетіп, ұсынып отырмын. Delphi -дің бірінші нұсқасы 1994 жылы жарыққа шығып ,кейінгі жылдары оның бірте -бірте кеңейтілген 2,3,4,5,6-нұсқалары жарық көрді.Мысалы, 5-нұсқа 1999 жылы ,6-нұсқа 2001 жылдың мамыр айында жарыққа шықты.5,6-нұсқалардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ деуге болады, екеуі де Windows32 операциялық жүйесінің негізінде дайындалған. Тек ,Delphi 6, оған қоса 1991 жылы жарық көрген ,салыстырмалы арзан, Linex операциялық жүйесінің негізінде де жұмыс істей алады Delphi 6-да интернет үшін қосымшаларды дайындау мүмкіндігі кеңейтілген және берілгендер қорымен жұмыс істеуге ұсынылып отырылған кітапқа қарастырылмаған кейбір өзгешіліктер енгізілген.
Нақты әдістемелік құрал - дербес компьютерлер үшін Delphi бағдарламалау ортасында қазіргі Windows - қосымшаларын (бағдарламаларды) құруға арналған. Көмекші құрал қосымшаны құрудың негізгі әдістерін сипаттауға бағытталған, сонымен бірге орта интерфейсі, қосымшаны құрудың көрнекілік құралдары және қолданушының бағдарламалық кодын құрудан тұрады.
Әдістемелік құрал үш бөлімнен тұрады. Әдістемелік құралдағы материалдар: теориялық деректер; иллюстрациялар; көмекші құралда көрсетілген материалдар көптеген мысалдармен қатар бекітілген, ал олар өз кезегінде бағдарламалаудың жаңа тәжірибелік әдістерін меңгеруге және ұғуға мүмкіндік береді; әрбір пункттің соңында жаттығулар берілген, олардың бірінші бөлімі жаттығуларды орындауға әдістемелік нұсқаудан, ал екінші бөлімі өз бетімен орындауға арналған жеке тапсырмалардан тұрады, олар оқылған материалдарды толық меңгеру үшін қолданылады; өзін өзі тексеруге арналған бақылау сұрақтары.
Бірінші бөлім «Delphi ортасымен танысу» Delphi ортасында құрылған бағдарламаны толық меңгеру үшін қажет білімді береді: негізгі ұғымдар – класс, объект, құрауыш; бағдарламаның ішкі құрылымы; жобаның құрылымдық элементтерінің өзара байланысы; бағдарламаның құрылуы барысында шешілетін тапсырмалар.
Қазіргі уақытта объектілі – бағытталған бағдарламалар өте танымал болып барады. Артық айтпасақ Delphi ортасында құрылған бағдарламаның 99% пайызы осыларға байланысты ұғымдарға сүйенеді. Сондықтан объектілі – бағытталған бағдарламалаудың негізін, сырттай қарағанда қарапайым нәрселердің ішкі жұмысын түсінбей ары жылжу мүмкін емес. Әдістемелік құралдың екінші бөлімінде «Object Pascal тіліндегі объектілі бағытталған бағдарламалау» объектілі – бағытталған бағдарламалаудың негізгі қағидалары, негізінде класс және объект ұғымы жатқан Object Pascal объектілі моделінің теориялық негізі қарастырылады.
Әдістемелік құралдың үшінші бөлімінде терезелік қосымшаларды құрудың технологиясы қарастырылады – Windows жанұясының операциялық жүйесінде қолданылатын қосымшаның негізгі түрі.
Көмекші құрал келесі мамандықтың студенттеріне арналған: 010240 «Қолданбалы математика», 510230 «Қолданбалы математика және информатика», 0913 «Ақпараттық жүйе (аймақтық және салалық қолдану)», 010540 «Информатика».
Оқу құралы бағдарламалаудың қазіргі технологиясымен танысамын, объектілі бағытталған технологияның негізінде өздерінің меншік бағдарламасын құрамын деген студенттер, оқытушылар, мектеп мұғалімдері және қолданушылардың кең ортасында қолданылуы мүмкін. Turbo/Borland Pascal тілінде бағдарламалаудың жақсы білімі керек деп болжаймыз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. Введение в язык Паскаль. М.: Наука, 1988.
2. Б.Д.Сыды ов Алгоритмдеу және Бағдарламалау негіздерін оқыту. Алматы 2002.
3. Бондарев В.М., Гублинский В.И., Качко Е.Г. Основа програмирования – Ростов Н/Д: Феникс, 1997.
4. Культин Н.Б.Основы программирования Delphi 7. Санкт-Петербург. БхВ -
Петербург 2003.
5.Лахтин А.С., Искакова Л.Ю. Языки и технология программирования. Начальный курс. Учеб. пособие. Екатеринбург, 1998.
6. Н.Культин. Delphi в задачах и примерах. -СПб.: БХВ - Петербург, 2004.
7. Н.И.Культин. Программирование на Object Pascal в Delphi 5/ -СПб.: БХВ-
Санкт-Петербург, 1999.
8. Н.Ы. Омарова, К.У. Тұрмағамбетова, К.Н. Нүриденова. Паскаль тiлiнде программалау негiздерi. Алматы, “Бiлiм”, 1996.
9. Программирование на С и С++ для Windows 95. Киев, BHV, 1996.
10. С.В.Глушаков, А.Л.Клевцов. Программирование в среде Delphi 7.0.,, Харьков ФОЛИО, 2003.
11. Санкт-Петербург, 1999.
12. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс- М.Нолидж, 2001.
13. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс. – Москва, “Нолидж”, 2001.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
1.DELPHI ОРТАСЫМЕН
ТАНЫСУ.....................................................................5
1.1. Негізгі ұғымдар. Бағдарлама құру кезінде шешілетін
тапсырмалар...........5
1.2. Бағдарламаның сыртқы
құрылымы................................................................6
1.3. Объектілердің
классификациясы.............................................................
.......7
1.4. Жобаның құрылымдық элементтерінің
әрекеттесуі.....................................9
1.5. Бағдарлама құрарда ... ... ... БАҒДАРЛАМАСЫН» ҚҰРУ............................12
2.1. Delphi ... ... ... ... Delphi ... ... графикалық
мүмкіндіктері....................18
2.6. Мәтінді
шығару......................................................................
.........................19
2.7. Canvas объектінің
қасиеттері..................................................................
.......20
3. БАҒДАРЛАМАНЫ
АЯҚТАУ......................................................................
....21
3.1. Жобаны және пішіннің модулінің файлын
сақтау......................................21
3.2. Негізгі ... ... мен ... ... ... ... ... кезде  адамдар барлық есептеу, іс-
жұмыстары  қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты 
көптеген  қажетті ... ... ... бола ... пайда болған
құралдар ішінде әрине өзімізге аса тиімді ақпарат ... ... ... арқылы  ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де
қабылдауға болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз ... ... ... ... ... келе ... тілдері пайда бола бастады.
XXI  ғасыр елімізде қоғамдық информатикаландыруды - мемлекеттік
саясаттың негізгі ... ... ... ... ... - деп ... елдің экономикалық нығаюын
қамтамасыз ететін, ғылыми -техникалық прогресін жеделдетін ... ... ... ... және жылдам әрі нақты ақпараттар беруді айтамыз.
Қазіргі таңда пайдалануға арналған ... ... мен ... көптен саналады. Сондықтан да осы зерттеудің өзектілігі  ретінде
компьютерлік программалық тілдердің ішінде танымал, әрі ... түрі ... ... Borland Delphi 6.0  ... ... мүмкіндіктерін
пайдалану арқылы: тест программалары, кезөкелген пәнді ... және т.б. ... ... болатынын көрсетіп, ұсынып
отырмын. Delphi -дің бірінші нұсқасы 1994 жылы жарыққа ... ... оның ... -бірте кеңейтілген 2,3,4,5,6-нұсқалары ... ... 1999 жылы ... 2001 ... ... ... ... бір-бірінен айырмашылығы жоқ деуге болады, екеуі де
Windows32  операциялық  жүйесінің негізінде дайындалған. Тек ,Delphi ... қоса 1991 жылы ... ... ... ... Linex ... ... де жұмыс істей алады Delphi 6-да интернет үшін
қосымшаларды дайындау мүмкіндігі  ... және ... ... ... ... ... ... қарастырылмаған кейбір
өзгешіліктер енгізілген.
Нақты әдістемелік құрал - ... ... үшін ... ... ... Windows - ... (бағдарламаларды)
құруға арналған. Көмекші ... ... ... негізгі әдістерін
сипаттауға бағытталған, сонымен бірге орта интерфейсі, ... ... ... және ... ... ... ... тұрады.
Әдістемелік құрал үш бөлімнен тұрады. ... ... ... деректер; иллюстрациялар; ... ... ... ... мысалдармен қатар бекітілген, ал олар өз
кезегінде бағдарламалаудың жаңа тәжірибелік әдістерін ... және ... ... әрбір пункттің соңында жаттығулар берілген, олардың
бірінші бөлімі ... ... ... ... ал ... өз бетімен орындауға арналған жеке тапсырмалардан тұрады, олар
оқылған материалдарды толық ... үшін ... өзін өзі ... ... ... ... «Delphi ортасымен танысу» Delphi ортасында құрылған
бағдарламаны толық меңгеру үшін қажет білімді береді: ... ... ... ... ... ... ішкі құрылымы; жобаның құрылымдық
элементтерінің өзара байланысы; бағдарламаның құрылуы барысында шешілетін
тапсырмалар.
Қазіргі уақытта ...... ... өте ... барады. Артық айтпасақ Delphi ортасында құрылған бағдарламаның 99%
пайызы осыларға байланысты ... ... ... объектілі –
бағытталған бағдарламалаудың ... ... ... ... ішкі ... ... ары жылжу мүмкін емес. Әдістемелік
құралдың екінші бөлімінде «Object Pascal ... ... ... ... – бағытталған бағдарламалаудың негізгі қағидалары,
негізінде класс және ... ... ... Object Pascal ... ... негізі қарастырылады.
Әдістемелік құралдың үшінші бөлімінде терезелік ... ... ... – Windows жанұясының операциялық жүйесінде
қолданылатын қосымшаның ... ... ... ... ... ... ... 010240
«Қолданбалы математика», 510230 «Қолданбалы ... және ... ... жүйе ... және ... қолдану)», 010540
«Информатика».
Оқу құралы бағдарламалаудың ... ... ... ... технологияның негізінде өздерінің ... ... ... студенттер, оқытушылар, мектеп мұғалімдері және
қолданушылардың кең ортасында қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... деп болжаймыз.
1.DELPHI ОРТАСЫМЕН ТАНЫСУ
5 Негізгі ұғымдар. Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар
Delphi – Windows операциялық ... ... ... ... құру ортасы. Delphi - дегі бағдарлама қазіргі көркемдік жобалау
технологиясының негізінде құрылады, ал олар өз ... ... ... ... идеясына сүйенеді. Delphi – дегі бағдарлама
Object Pascal тілінде жазылады, ол Turbo Pascal ... ... ... ... ... Turbo Pascal ... тілі мен ол
қолданылатын біратты интегралдық құру ортасы кезінде ... ... ... ... ішінде бағдарламалауды оқып – үйренетін құрал ... ... ... Бұл танымалдық тілдің қарапайымдылығы, жоғары
сапалы компилятор және ... құру ... ... Бірақ
бағдарламалық технологиялар бір орында тұрмай ары ... ... ... ... (1998 ... ... ... бастап Inprise Corporation) тағы
бір жаңалық ашады: Turbo Pascal тілінің орнына Object Pascal тілі ... ...... ... ... ... және Object Pascal көп ... эволюцияның нәтижесі болып
саналады, сондықтан бүгінгі таңда олар қазіргі компьютерлік технологияның
өнімі болып ... Жеке ... ... оны ... айтуға болады, Delphi
– дің көмегімен бағдарламаның ... ...... ... ... ... мен Internet – те жұмыс істейтін бағдарлама құруға
болады.
Delphi бағдарлама ... және жаңа ... ... ... ... сондай-ақ құрауыштар кітапханасынан ... ... – бұл ... ... ... ... Кез – ... жоба файлы (мұндай файл .dpr кеңейткішінен ... және ... ... модульден тұрады (.pas кеңейткіші бар файлдар). Жоба файлы
бағдарламаның ... ... ... табылады, ол өте үлкен емес және
Delphi бағдарламалау жүйесінде автоматты түрде қалыптасады.
Класс – ... мен ... ... ... ... тип. Ол ... және қасиеттерден тұрады. Кластың данасы болып объект табылады.
Объект – белгілі тапсырманы орындауға арналған, екілік ... ... ... ... ... ... ... құрауыштары
объект болып табылады, бірақ керісінше емес.
Құрауыш – Delphi – дің ... ... Delphi ... ... іске ... ... ... болып меню, батырмалар,
стандартты диалогтар (мысалы, қаріпті таңдау, файлды ... ... және ... терезесі және т.б. табылады. ... ... және ... тұрады. Қолданушының құрауыштармен жұмысы, оны
негізгі терезедегі Құрауыштар палитрасынан таңдап және ... ... ... қасиеттері мен мазмұнына қарай белгілі оқиғаға
ықпалын икемдеу ... ... Delphi ... қолданушымен жылдам
қарым – қатынас жасау үшін қолданылады.
Құрауыштар қасиеті – белгілі ... ... ... ... ... оның ... ... құрауыштың өрісі. Құрауыштың
функциясын (атқаратын міндетін) анықтайды.
Құрауыштың оқиғасы – құрауыштың қолданушы немесе операциялық жүйемен
әрекеттесуінің ... ... ... ... ... стандартты
оқиғалардың жиынынан тұрады.
Құрауыш хабарламаны өңдеу ... ... ... ... ... оқиғаға ықпалын анықтайды (пернені басу немесе тышқанды
жылжыту).
Оқиғаны өңдеу деп – ... ... ... ... ... ... код ... айтамыз.
Құрауыш пішінге немесе басқа құрауышқа тиісті болуы мүмкін.
Пішін деп - Windows ... ... ие және ... тағайындалумен байланысқан, құрауыштарды орналастыруға негіз
болатын көрнекілік құрауышты айтамыз.
Қосымшаның пішіні қолданушылық интерфейстің ... ... ... бірнеше пішін болуы мүмкін.
Пішін туралы ақпарат екі ... ... ... - .dfm және - ... ... типі ... ... – екілік – пішіннің кескінін және
қасиеттерін сақтайды, екінші тип (пішіннің модульі ) ... ... іске ... ... ... және ... мен оның ... оқиғаларды өңдеуді қарастырады. Екі файл да автоматты түрде Delphi –
де синхрондалады. Әрбір пішінге өзінің модульі сәйкес келеді.
1.2.Бағдарламаның ... ... - дің ... ... ... ... ... құрылымынан өзгешелеу болады, ол өз кезегінде мұндай
бағдарламаларды ... ... ... ... ... ... екі бөлімнен тұрады деп көрсетуге болады: интерфейс –
бағдарламаның бөлімі, ол ... ... ... және ... ... ... тікелей тапсырманы шешуге арналған операторларды
тағайындауға арналған (есептеу, ақпараттың түрленуі және т.б.). ... ... ... жүйе, әртүрлі сыртқы құрылғылар, деректер базасы,
басқа бағдарлама және т.б. ... ... ... соған
қатысты сыртқы құрауыштармен әрекеттесу құрылымын сурет 1.1 көрсетілгендей
түрде көруге болады.
Интерфейс бұл объектілердің ... оның ... ... ... ... ... - ... қарым – қатынас терезелері,
басқару элементтері және т.б. Көптеген жағдайларда таңдап алынған интерфейс
барлық бағдарламаның құрылымын ... ... ... ... ... ... арасында ақпаратты жіберу, сонымен бірге бағдарлама мен операциялық
жүйе, бағдарлама мен сыртқы құрылғылар т.б. арасында ... беру ... ... ... 1.1 ... сыртқы құрылғылармен әрекеттесуі
Мұндай бағдарламаның жұмысы да өз сипатында. Әдетте ол ... ... ... ... күту ... ... Хабарлама пайда
болғанда бағдарлама оған талдау жасайды, қандай әрекет ... ... ... одан ... сол ... ... ... хабарламаны күтеді.
Әртүрлі хабарлама пайда болғаннан кейін бағдарлама шарт бойынша әртүрлі
әрекет жасайды, барлық ... ... ... ... береді, олар әртүрлі объектінің әдістері ... ... және ... ... ... қоса алады), немесе ... ... ... ... ... операциялық жүйелер және оларды
баптау, олар белгілі ... ... ... кейін оларды өңдеуге
кіріседі.
Объект (TApplication класының) болып ... өзі ... бұл ... программист өзі құрмайды, ол Delphi ... ... ... ... ... құру ... оның ... мен
қасиеттерін қолдануға болад
1.3.Объектілердің классификациясы
Жобаны жоғарыда айтылғандай ... ... ... жеке
объектілердің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл объектілерді ортақ
қасиеттері бар ... ... ... Мұндай кластардың құрылымы
қиынырақ болып ... ... оны ... көру үшін Browser бағдарлама
элементтерін көру терезесінің көмегімен көруге ... ... ... ... үшін ... тек маңызды кластарды ғана
қарастырамыз.
Жобада ... ... ... ... ... пішін және құрауыш
табылады.
Қосымша келіп түскен хабарламаны өңдеу циклін ұйымдастыратын жобаның
негізгі байланыс объектісін көрсетеді.
Пішін интерфейстік элементті ... оның ... ... ... ... арасында ақпарат алмасу үрдісі жүреді. Пішін қосымшада
орналасады, ал қосымша бір немесе ... ... ... ... 1.2 ... ... ... классификациясы
Құрауыштар пішінге орналастырылады және ақпаратты алу, түрлендіру және
бейнелеу үшін ... ... ... ... ... ... ... сондықтан жиі қолданылатын құрауыштар
тобын қарастырайық. Пішін құрауыштардың кез ... ... тұра ... ... ... ... ... бәрі TComponent
(Құрауыш) класына, объект жобасында қолданылатын жалпы және көп ... ... ... ... ... тек файлдармен жұмыс істеу, графикалық
әдістер, әртүрлі тізімдер мен ... және ... ... ... ... Қосымша меншік TApplication (Қосымша) класын қалыптастырады, ол
тікелей TComponent класының ... ... ... ... ... ... өзін қоса ... айтарлықтай
қиынырақ құрылымды жасайды. Ең алдымен бұл элементтерді екі ... ... TControl ... ... ... ... элементтері.
Басқару элементтері (TControl класының ұрпақтары болып келген
құрауыштар) – ... ...... ... ... экранда
бейнеленетін құрауыштар (көрнекілік құрауыштар) Бағдарламада қолданушы шарт
бойынша оларды басқара алады (пернетақтаның көмегімен ... ... ... ... әсер ету және т.б.). Олар ... ... ... Экранда бейнеленбейтін элементтер (бейнеленбейтін немесе ... ... Олар ... ... ... ... ... деректер базасы, таймер, меню, әртүрлі қиын объектілер,
стандартты диалог терезелеріне ұқсас және т.б. Құру ... ... ... ... ... бейнеленеді, ал қосымшаны
орындағанда ереже бойынша көрінбейді.
Басқару ... өз ... екі ... ... бөлуге болады
және олардың арасында принциптік айырмашылық ... ... ... ... класы TWinControl.
Терезелік басқару элементі ( TForm, TButton, TEdit, TMemo, ... және т.б. ... ... ... функциялардан
(немесе процедуралар) тұрады, олардың арқасында ол ... ... ... ... және ... ... Графикалық басқару элементтерінің класы TgraphicControl.
Графикалық басқару элементі ( TImage класының құрауышы – ...... ... ... ... TShape – ... ... – белгінің тегі) мұндай функцияны басқармайды,
тек экранға ақпаратты ғана ... олар ... ... ... ... ... қимылға ықпалын тигізе алмайды. Жеке
жағдайларда пішін ... ... ... жатады.
1.4.Жобаның құрылымдық элементтерінің әрекеттесуі
Жанұя деп өзінің ұрпақтарымен қоса алғандағы класты айтамыз.
TComponent жанұясының әрбір ... Owner ... ... ... ... ... орналасқан объектіге нұсқағыш.
Негізгі объект деп - басқа объект орналасатын объектіні айтамыз.
Көмекші объект деп – орналасатын объектіні айтамыз.
property ... Integer – тек оқу ... ... ... ... ... береді (ағымды құрауыштың).
property Components[Index: Integer]: TComponent – тек оқу үшін. Ағымды
құрауыштың көмекші құрауыштарының тізімінен тұрады. Құрауыштарды ... ...... ... ... ... қосымшасына орналастрылады,
қосымша ол үшін негізгі объекті болып саналады.
TControl ... ... ... екі ... ... болады:
• тікелей пішінге;
• TWinControl жанұясының қосымша топталған бір құрауышына (TGroupBox –
тақырыбы бар ... TPanel – ... ...... ... ... ... құрауышында Parent қасиеті бар: TWinControl
(Аталық), онда үлкен құрауышқа нұсқағыш беріледі.
Үлкен құрауыш – тікелей берілген құрауыш ... ... ...... ... құрауыштарда Parent қасиеті болмайды.
Пішіннің үлкен құрауышы жоқ (Parent = nil).
Мысал 1.1. Бұл мысал ерікті түрде ... ... ... ... радиотоп, екі радиобатырма және батырма. Қосымшаны
іске ... ... OnCreate ... ... екі радиобатырма
RadioGroup1 құрауышына жоғарғы сол ... ... ... бойынша
орналасады. Button1 батырмасына шерткенде екі радиобатырма пішінге
тасымалданады.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: ... := ... := ... := ... ... := ... := 10;
RadioButton1.Checked := True;
RadioButton2.Parent := RadioGroup1;
RadioButton2.Caption := 'Вторая радиокнопка';
RadioButton2.Top := ... := ... ... ... := ... := ... ... Integer – тек оқу үшін. Басқару ... ... ... ... (тек терезелік құрауыштарда ғана болады).
property Controls[Index: Integer]: TControl – тек оқу ... ... ... ... кіші ... тізімін береді (тек
терезелік құрауыштарда ғана болады).
«Негізгі » - «Көмекші » деген қарым – ... ... ... құрауыштарға қолдануға болады.
«Үлкен» - «Кіші» қарым – ... тек қана ... ... ... 1.2. Бір ... ... жобаны қарастырамыз. Тікелей пішінге
төмендегілерді орналастырамыз:
- Негізгі меню - ... ... - ... GroupBox – ... панель.
- Button - батырмасы.
GroupBox тақырыбы бар панельге орналастырамыз:
- Енгізу жолы - Edit.
- Белгі - Label.
1.5.Бағдарлама құрарда шешілетін тапсырмалар
Негізгі болып келесілер ... ... ... анықтау
a) бір құжатты интерфейс;
b) көп құжатты интерфейс;
c) DLL-кітапханасы.
2) Пішінді ... ... ... Менюді құру
5) Хабарламаны өңдеу, хабарламаны өңдеудің ... ... ... ... ... ... ... сообщения;
c) хабарламаны өңдеу және оқиғаны құру;
d) оқиғаны өңдеу;
e) хабарламаны өңдеу циклін қалыптастыру.
6) Деректер ... ... ... ... ...... ақпарат терезелерін қалыптастыру.
9) Ерекше жағдайларды өңдеуді қамтамасыз ету.
10) Анықтама жүйесін құру.
2. «АЙНАЛАТЫН ЖҰЛДЫЗ БАҒДАРЛАМАСЫН» ҚҰРУ
2.1 Delphi ... ... 6 ... ... кейін экранда интегралданған
программаланған ортасының терезесі пайда болады: ... ... ... код редакторы және объектілер инспекторы.
Экранның жоғарғы бөлігінде негізгі терезе орналасады. Онда ... ... ... View. Debug және Custom) және ... ... Негізгі терезе Delphi 6 ортасы жабылмайынша ашық
тұрады. Негізгі терезені жабу арқылы Delphi 6 -ны ... ... ... ... ... аты тұрады. Проекті
орындалу немесе ... ... ашық ... ... Проект орындалу
режимінде ашық тұрса онда [Running] сөзі қосылып жазылады.
Мәзір жолағы программаны басқарудағы, тестілеуге және ... ... ... ... ... мәзірдегі белгілі бір командаға
сәйкес келеді. Мысалы File менюіндегі Open командасын таңдасақ та ... ... ... Open ... ... та бір ... ... тақтасындағы пернелер көмекші түсіндірмелермен
(подсказка) жабдықталған.Егер тышқан курсорын перне ... ... ... түсіндірме шығады. Қолданушы құрал саймандар тақтасының орналасуын,
көрініп немесе көрінбей ... ... ... ... ... ... өзгерте алады және оларды тышқан курсоры ... ... ... терезесіндегі құрал-саймандар тақтасының үлгісінен
тышқанның оң жақ пернесін басу арқылы шақырылады.
Компоненттер ... ... ... программа құрылады.
Компоненттер Delphi программасының негізгі элементтері болып табылады. ... ... ... ... интерфейсін құруға көмек береді.
Ең бірінші Delphi-ді жүктегенде Standard палитрасы ашық тұрады. ... ... , ... ... орналасуын реттеуге болады. Осы
өзгерістердің барлығын Palette ... ... ... ... ... 2 жолмен шақыруға болады.
Палитраның кез-келген жерінен тышқанның оң жақ ... ... ... ... DELPHI–дің артықшылықтары
• қосымшаны өндеу жылдамдығы;
• Жасалған қосымшаның өнімділігінің жоғарылығы;
• Жасалған ... ... ... ... қажеттіліктерін
талап етуі;
• Delphi ортасына жаңа ... мен ... қосу ... ... арттыру;
• Delphi-дің жеке құралдарымен жаңа компонент пен ... ... ... ... – бұл бірнеше маңызды технологиялардың комбинациясы:
• машина кодына аударатын жоғары өнімді компилятор;
• объекті-бағытталған модель компонент;
• программалық прототиптерден ... ( ... ... жылдам )
қосымшаларды құру;
• мәліметтер қорын құру үшін ... ... ... ... көп ... жүйе тәрізді .Оны жүктеу үшін:
Пуск/программы/Borland delphi/Delphi.
командасын қолданамыз .Жүктелгеннен кейін экранда 4 терезе пайда болады.
2.1-сурет Компоненттер тақтасы
Бұл Delphi ортасының ... ... ... ... ... ... ... және саймандар тақтасы бар: Стандарт, Вид, ... ... ... ... ... ... ... өзгертуге анралған терезе
1.Негізгі терезе(Project1)
2.Обьектілер инспекторының терезесі . (Object inspector)
3.Форма конструкторының терезесі(form1)
4.Кодтар редакторының терезесі(Unit1.pas)
2.3-сурет Objeсt Tree View терезесі
Бұл ... ... ... Бұл ... формадағы барлық
компоненттердін дізімі тұрады. + немесе - белгісі бул компоненттін ... ... ... бар ... білдіреді. Егерде компоненттін
аты ерекшеленген ... онда бұл ... ... екпінді болғанын
анықтайды.
2.4-сурет Form терезесі
2.5-сурет Object Inspector терезесі
Терезесі форма конструкторының терезесі ... бұл ... ... ... ... ... инспекторы болып, мұнда объекттің ... ... ... ... жазылады. Мұны View/obgect
inspector немесе F1клавиші арқылы экранға шығамыз . Obgect ... екі ... ... Propertits ( қасиет )
2. Events (жағдай)
2.6-сурет Unit.pas ... ... ... ... ... ... Бұл ... қойылған компоненттердің тізімі, компоненттердің уақиғалар тізімі
және сол уақиға сәйкес ... ... ... ... қажеттілігіне қарай экранда басқа да терезелер
тұруы мүмкін. ... ... ... негізгі терезеден басқа терезелерді
алып тастауға, орын ... ... Көп ... болғанмен Delphi-де тек
қана бір уақытта жасауға болады.
Delphi-де құрылғының қосымша ... ... ... ... ... ... Проект коды (DPR кеңейтілген мен берген формада сақталады)
2. Форма сипаттамасы (DFM)
3. Форма модулі (PAS)
4. Модулдер ... ... ... ... Ресурстар сипаттамасы
Копилтильда таңбасымен өзгеріс енгізеді. Ең қарапайым проектінің өзі
көп ... ... ... ... ... құру ... оның
барлық элементін сақтайтын каталог ашқан дұрыс.
Негізгі программа төмендегідей құрылымда болады:
Program project1;
Uses Forms,
Unit1 in ... ... in ‘Unit2 . ... ... Create ... аты проекті файлының атымен сәйкес келеді және ... ... да ... ... ... ... файлы да
осы атпен аталады. Проект файлының атын өзгерткенде автоматты түрде ... ... ... Проектіні құру проект файлын компиляциялау барысында
орындалады және қосымшаның ехе файл ... ... ... ... ... және ... болады. Ол ұшін Progect/view Sourec
(проект) (просмотр источника) командасы арқылы ашылады. Формаларды қарау
үшін view\Forms…shift+F12. формалар сипаты ... ... ... ... оның ... ... ... модулінің файлында форма класының
сипаты ... Ол ... ... ... түрде ашады. Қажетті
модульді ашу үшін view-Units… немесе ctrl+F12 модульдер ... кез ... ... ... ... Олар объект pascal тілінде
жазылады. Оларды қолдану үшін Uses ... атты ... ... Ресурстар
файлының проект аты беріледі. Проектіні ... ... ... ... ресурстар файлымен жұмыс жасауға арналған графиктік
редактор ... Бұл ... ... командасы арқылы
алынады. Ресурстарға
... ... ... ... ... ... Қосымшалар пиктограммалары (.ICD)
• Курсорлар (.CUR)
Проект параметрлер файлында параметрлер мен ... ... ... әр түрлі жолында орналастырылады.
Проектіні компиляциялау және орындау.
Проектіні компиляциялау ... ... ... файл ... ... (Д44) құрылады. ... ... ctrlF9 ... арқылы орындалады және
мынандай жағдайлар атқарылады. ... рет ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде әрқайсысы үшін
DCU кеңеймесімен анықталған модулге ... ... ... онда ... ... ... ... компеляцияланады. Барлық модульдер
компиляцияланғаннан кейін проект файлы компиляцияанады да ... ... файл ... ... Delphi ... Windows жүйесінде
жүктейді. Delphi ортасында проектіні жүктеу үшін Run/ Run немесе F9 тетігі
басылады. Егер ... ... ... ... Delphi ... Run/ ... немесе Crtl+F12 командалары.
2.4 Компоненттер
Query компоненті алыстатылған SQL – серверлерге болмаса ... ... ... құру және ... үшін пайдаланылады.
DBGrid компоненті мәліметтерді жол немесе баған ретінде көрсететін,
белгіленген мәліметтерге ... ... үшін ... ... ... - бұл компонент Table ... ... ... ... ... ... үшін
пайдаланылады.
MainMenu компоненті - бұл компонент формаға ... меню құру ... ... қасиеті Items арқылы менюге керекті сөздер жазылады. Я
болмаса MainMenu компоненттінің ... 2 рет ... ... жазуға болады.
ShortCut қасиеті клавиатурадан басқаруға мүмкіндік береді.
Panel компоненті - бұл ... кең ... ... ... бір-бірімен байланысты бірнеше компоненттерді ... ... ... ... Panel компонентіндегі жазуды Caption қасиеті
арқылы ... ... ... ... bevelWidth,
BorderStyle,BorderWidth ... ... ... ... ... ... - бұл ... ең көп қолданылатын компоненттер
қатарына жатады. Caption басты қасиеті болып табылады. Басты ... ... ... ... Осы ... ... басқан кездегі орындалатын
операторлар жазылады.
ComboBox компоненті-ListBox және Edit ... ... ... ... ... және ... ... алуына
болады.
Edit компоненті бір жолды текст енгізу үшін немесе көрсету үшін
қолданылады. Тексті ... ... ... Text. ... ... ... ... көркейтуге болады.AutoSelect қасиеті барлық текст
автоматты түрде боялатынын анықтайды. ... SelStart және ... ... ... өзін анықтайды. MaxLength қасиеті енгізілетін
тексттің ... ... ... компоненті формада әртүрлі жазуларды немесе белгілерді көру
үшін компоненті қолданылады. Бұл компоненттегі тізімнен пайдаланушы тек ... ... ... ... ... қасиеті Items.
ExcelApplication компоненті - бұл ... ... ... ... үшін ... компоненті -бұл компонент htm кеңеймесінде ... ... үшін ... Delphi ... ... графикалық мүмкіндіктері
Delphi ортасы схемаларды, сызбаларды, түрлі иллюстрацияларды экранға
шығаратын программаларды неғұрлым қарапайым жолмен құруға ... ... ... ... ... ... ... (формалар
немесе Image компоненті), бұған Canvas қасиеттері сәйкес ... ... ... ... (түзу сызық, шеңбер және т.б) шығару үшін осы
объектінің Canvas қасиетін қолдану ... ... Canvas. ... ... ... ... ... әдісінде сурет салуға болатын абстрактты
бет (холст) ретінде Canvas қасиеттері қарастырылады. Бұл бет ... ... ... олардың әр қайсысы көлденең (Х) және тік
(Y) координаталар арқылы анықталады.
Қарандаш және қылқалам
Қарапайым графиктерді бет ... ... ... ... ... ... қарандаш және қылқалам қолданылады: қарандашты түзулер мен
контурларды сызуға қолданады, ал қылқаламды ... ... ... ... бетке (холстқа) шығаратын арнайы қарандаш және қылқаламға
Pen (қарандаш) Brush (қылқалам) қасиеттері сәйкес келеді, ... TPen ... ... ... Осы ... ... мәні шыарылатын
графикалық элементтердің түрін анықтайды.
TPen объектісінің мынадай ... ...... ... - ... ... ... бойынша)
Style - түзудің түрі
Pen.Color – қасиетінің мәні ретінде мынадай ... ... ... ... clBlack, clOlive, clGray, clBlue, ... ... clAqua, clGreen, ... clRed, clWhite.
Pen.Style қасиеті мынадай мәндерді қабылдайды:
psSolid – біркелкі түзу;
psDash – пункттирлік түзу, ұзын штрихтар;
psDot - пункттирлік түзу, ... ... – түзу ... Pen.Width қасиетінің мәні бірден үлкен болса, онда пункттирлік
түзулер біркелкі түзулер ... ... ... ... ... ... және сол ... қамтамасыз ететін әдіс ретінде қолданылады.Қылқалам объект сыяқты
екі қасиетке ие:
Color- ... ... ... түс;
Style - аймақты толықтыру стилі (типі).
Brush.color қасиетінің мәні ... ... ... ... ... ... ... қолдануға болады.
Brush.Style қәсиеті мынадай мәндерді қабылдайды:
bsSolid - біркелкі бояу;
bsClear – ... ...... ... – тік ...... ... көлбеген диоганалдық штрих.
2.6 Мәтінді шығару
Графикалық объекттің бетіне мәтін шығару үшін TextOut ... Осы ... ... ... ... ... мынадай түрде
болады:
Объект. Canvas. TextOut(x , y , Текст);
Мұндағы x , y – ... ... ... ... – айнымалы немесе символдық типті тұрақты (шығарылатын мәтін).
TextOut әдісімен шығарылатын мәтін ... оң жақ ... ... ... ... ... ... , PenPos.y , ‘Руб’);
Қарапайым графиктерді сызу әдістері
LineTo ... ... ... ... ... координатасы
көрсетілген нүктеге дейін сызады.
Объект. Canvas. LineTo(x , y);
MoveTo ... ... ... ... ... Canvas. MoveTo(x , y);
Ellipse әдісі эллипс сызады (жеке жағдайда, шеңбер – параметр мәніне
тәуелді ... ... ... , y1,x2,y2);
Мұндағы: x1, y1, x2, y2 – ішіне эллипс ... ... ... доға ... Canvas.Arc(x1 , y1,x2, y2, x3, y3, x4, y4);
Мұндағы: x1, y1, x2, y2 – ... ... ... белгілі, яғни
сызылатын доға болады.
Rectangle әдісі тіктөртбұрыш сызады:
Объект. Canvas. Rectangle (x1 , y1, x2 , ... x1, y1 және x2, y2 – сол жақ ... және оң жақ ... бұрыштарының координаттары.
FillRect әдісі Brush.Color ... ... ... ... ... Бұл ... бір ғана ... бар, бұл структураның
Trect типі.
Мысалы:
Var
R:Rect(20,20,150,150);
With Canvas do
begin
Brush.Color:=clRed;
FillRect(R);
End;
End;
2.7 Canvas объектінің қасиеттері
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... үшін Canvas қасиеті келеді. Canvas объектісінің Pixels қасиетін
пайдалана отырып, графикалық беттің кез ... ... ... ... ... Мысалы (нұсқауы):
Form1.Canvas. Pixels [10,10]:=clRed;
Форманың бетіндегі нүктені қызыл түске ... ... ... ... begin ... ... және end ... аяқталады.
Ол үш жолдан тұрады: бірінші жол қосымшаны инициализациялау үшін, ал ... Form1 ... ... құру және оны ... ... ... ал ... үшінші жол - қосымшаны іске қосу үшін тағайындалған.
• Mainform модульінің бағдарламалық кодын көріп шығыңыздар Ол ...... ... View Unit (тізімнен модульді ... ... Unit ... ... ... ... болады. ( Бұл терезені
негізгі ... ... ... ... ... немесе Ctrl+F12
пернелерінің комбинациясын басу арқылы шақыруға болады.)
• Тізімнен Mainform атын таңдап, OK ... ... ... және пішіннің модулінің файлын сақтау.
• «Мои документы» папкасында өзіңіздің меншік папкаңызды келесі түрде
құрыңыз: Топ_Фамилия_Delphi ... ... Оған ... ... ... ... құрыңыз.
• Delphi – дің негізгі менюінде келесі командалар тізімін ... – Save Project As… ... ... ... Save Project ... ... ... «Save Unit1 As» тақырыбы бар диалогтық терезе пайда ... ... ... файлын сақтауға арналған. Үнсіздікпен файлға «Тип
файла» өрісінде көрсетілгендей .PAS кеңейткіші ... ... ... ... ... ... терезе
• Папканы таңдаңыз C:\…\Мои документы\«Айналатын жұлдыз» бағдарламасы.
• «Имя файла» өрісіне – Unit1 ... ... және ... ... ... жоба ... сақтау үшін «Save Project1 As» тақырыбымен
келесі қарым – қатынас терезесі пайда болады ... ол ... .DPR (Delphi PRoject) ... беріледі.
• «Имя файла» өрісіне – Айналатын жұлдыз сөзін енгізіңіз және Сохранить
батырмасына басыңыз.
Енді сіздің ... ... ... деп ... ... жазудың
мұндай тізбегі жоба файлы алдын – ала ... ... ... ... файл сақталмағанша сақталмайтынын білдіреді.
• Жобаны жабыңыз.
3.2-сурет Жоба файлын сақтау терезесі
3.2 Негізгі пішіннің ... мен ... ... ... ... ... негізгі пішіннің жобасы мен ... коды ... Delphi ... пішінге құрауышты қосқан
кезде оның бағдарламалық кодын автоматты түрде ... ... ... кіргізіледі және оның оқиғаны өңдеу прцедурасының көмегімен қалай
өңделетіні көрсетіледі.
Құрылған жобаны іске қосу және жоба мен ... ... ... Delphi – ді іске ... ... ... ... орындаңыз: File \ Open Project
• Ашылған терезенің жобалар тізімінен (.DPR кеңейткіші бар ... ... аты бар ... ... ... ... сол ... бір рет шертіп, ОК - ді таңдаңыз ... Enter ... ... ... жұлдыз» бағдарламасы тақырыбымен ... ... ... ... ... көру үшін ... ... Project\View
Source командасын орындаңыздар.
• Көңіл қойып жобаның бағдарламалық кодын қараңыздар.
Жобаның бағдарламалық коды бағдарламаның тақырыбынан, модульді ... ... ... және ... ... денесінен
тұрады.
Бағдарламаның тақырыбы Program қызметші сөзінен тұрады, одан кейін
жобаның атымен сәйкес келетін бағдарламаның аты орналасады. Жобаның аты ... ... ... және ол Delphi ... ... ... ... қосу бөлімі Forms жүйелік модульі мен Mainform модульінен
тұрады, олардың ... коды ... ... ... ... жұлдыз бағдарламасы
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл курстық жұмыстың ... Delphi ... ... ... ... және ... ... дайындау болды.
Ізденістерімнің нәтижесінде мен көптеген ... ... тап ... де көп ... ... қана ... ... мүмкіндіреін
үйрендім. Жалпы курстық жұмыс мен үшін өте пайдалы болды.
Қазіргі ... жаңа ... ... ... ... саланы айту қиын. Ғылымның әр саласының есептері программалау
тілдерінің көмегімен шешіліп, күрделі құбылыстарды зерттеу мен ... жаңа ... ... Программалау технологияларының
негізгі бағыттарының бірі – объекті бағытталған программалау ... ... ... ... ... ... ... Бұл ортада
күрделі қосымшалар, анықтамалық және тестілеу жүйелерін, ... ... ... құруға болады.
Қазақстан Республикасында ақпараттандыру процессі басталған кезден
бастап-ақ оны қолданудың тиімді жолдары ... ... ... текст
теру, электронды кестемен жұмыс жасау сияқты дайын программалардың ... ... ... ... салада өзіне әмбебап бағдарламалар
дайындауға көшті.
Оған дәлел қай жұмыс орнына қабылдаған кезде компьютерлік ... ... ... ... ... ... ... кеңейюде деп айқын айтуға болады. Батыс Қазақстанда дәл осы жұмыспен
айналысатын фирма жоқ, дегенмен де ... тобы осы ... ... ... ... оқу ... ... жүйелер немесе информатика мамандығы
бойынша оқып жатырған студенттердің курстық ... өзі бір ... ... бір пән ... ... жұмыс орны және
тағы да сол сияқты үлкен жобаларды орындауды ... ... Бұл ... ... курстық жұмысымды айта кеткен жөн деп есептеймін.
Ақпараттық технологияларды жұмыс орнында пайдалану өте тиімді ... ... оны ... ... ... ... білдіріп отыр.
Апталап жасайтын жұмысты компьютер көмегімен жылдам ... ... ... себепті де ақпараттық технологияларды пайдалану өте тиімді.
Электронды мәлмет ... ... ... ... ... ... қоса ... толық және жылдам жетуіне сенімді болуға болады. Есеп
беру жүйесінің сол бойда берілуі ... ... ... ... қалдырмай отыр.
Себебін айтып жатудың өзі артық фирмалардың ашылу сәтінен бастап-ақ
ақпараттық технологиялар бөлменің қайсі бір түпкірінде және ... ... ... ... ... болады.
Тіпті мектептерде ақпараттық технологиялардың барлық түрі, атап айтар
болсақ: компьютер, сканер, принтер, факс және басқа да ... Бір ... бір ... бір ғана басу ... көптеген
жұмыс орындалағна. Қазір ол заман кетті.
"Қазақстан — 2030" ... ... ... ... ... ... ... тенденциясымен және Казақстан білім
жүйесін бүкіл әлемдік білім кеңістігіне кіріктірумен сипатгалатын ... ... ... ... Қазір бүкіл әлемде индустриялдық қоғамнан
интерактивті қатынас жасауға және оны ... ... ... ... ... ... ... алатын информациялық қоғамға,
яғни негізгі рөлді информацияны алу, өңдеу, сақтау, тасымалдау, тарату ... ... ... жаңа ... көшу ... ... ... қоғамға ауысу информациялық және коммуникациялық
технологияларды ... мен ... ... пайдалану (конвергенциялау)
жолымен, яғни қоғамды ақпараттандыру (информация) істерін дамыту ... ... ... көшу ... информация құндылығы өзгеріп,
біздің уақыт, кеңістік және қашықтық ұғымдары ... да ... ... ... жаңа ... - ... мәдениеттің
тууына себепші болды. Информациялық мәдениетті информациялық процестерді
ұйымдастырудағы адамдардың информациялық ... ... ... ... ... болжап, әлемді біртұтас күйде
көрсете алатын информацияны жасау, сақтау, өндеу, ... ... ... істерін тиімді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., ... Г.Н. ... в ... М.: ... ... Б.Д.Сыды ов Алгоритмдеу және Бағдарламалау негіздерін оқыту. Алматы
2002.
3. Бондарев В.М., Гублинский В.И., ... Е.Г. ... ... ... Н/Д: ... 1997.
4. Культин Н.Б.Основы программирования Delphi 7. Санкт-Петербург. ... ... А.С., ... Л.Ю. ... и ... ... ... Учеб. пособие. Екатеринбург, 1998.
6. Н.Культин. Delphi в задачах и примерах. -СПб.: БХВ - Петербург,
2004.
7. Н.И.Культин. Программирование на Object Pascal в Delphi 5/ ... ... Н.Ы. ... К.У. ... К.Н. ... ... тiлiнде
программалау негiздерi. Алматы, “Бiлiм”, 1996.
9. Программирование на С и С++ для Windows 95. ... BHV, ... ... ... ... в ... Delphi ... ФОЛИО, 2003.
11. Санкт-Петербург, 1999.
12. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс- М.Нолидж, 2001.
13. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный ...... ... ... ... ... ... Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Timer1: TTimer;
Image1: TImage;
Image2: TImage;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure ... ... Private ... ... of integer;//координаты вершин
centerx,centery:integer;
angle:integer;//угол поворота
color:TColor;//цвет звезды
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;//форма
implementation
{$R *.dfm}
//Инициализация
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
{координаты вершин звезды}
{ x[1] := ... := ... := ... := ... := ... := 231;
x[4] := 488;
y[4] := 231;
x[5] := 158;
y[5] := 441; }
x[1] := 300;
y[1] := 500;
x[2] := ... := ... := ... := ... := ... := ... := ... := 158;
{угол = 1 градус}
angle := 1;
{включаем генератор случ. чисел}
randomize;
{случайный цвет}
color := ... := ... := ... ... TObject);
var x1,y1,i:integer;
xx,yy:array[1..5] of integer;{временные массивы для вершин}
begin
{очищаем image2}
image2.Picture.Bitmap.Height := 0;
image2.Picture.Bitmap.Width := 0;
{устанавливаем размер image1 и image2, в ... от ... := ... := ... := ... := ... ... цветом фон image2}
image2.Canvas.Brush.Color := color;
image2.Canvas.FloodFill(300,300,clWhite,fsSurface);
{поворачиваем вершины относительно центра 300,300}
for i:=1 to 5 do
begin
{приводим к центру 0,0}
xx[i] := x[i] - ... := y[i] - ... ... := ... := ... к центру 300,300}
xx[i] := x1+300;
yy[i] := y1+300;
end;
{рисуем звезду на image ... ... фон ... цветом, не касаясь звезды (она нарисована на
фоне выбранного цвета)}
image2.Canvas.Brush.Color := clWhite;
image2.Canvas.FloodFill(1,1,clBlack,fsBorder);
{рисуем image2 на ... угол на ... := ... ... 360 ... то назначить новый цвет}
if angle>=360 then
begin
color := RGB(random(255),random(255),random(255));
{углу ... ... ... := ... ... ... ... құрылғысы
Интерфейс
Орындалатын операторлар
Жоба
Класс TComponent
(қосымша, пішін, құрауыштар)
Графикалық құралдар, тізімдер жәнеағындар,файлдар жұмыс істеу құралдары
TApplication
қосымшасы
TControl
басқару ... ... ... таймер және т.б.
TWinControl
терезелік құрауышы
TGraphicControl
графикалық құрауыштар

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Тест» қосымшасын құру»25 бет
«Экономика-математикалық моделдеу» пәніне оқыту71 бет
Біліктерді есептеу6 бет
Желдеткіш құрылғылары жайлы мәлімет6 бет
"Тест" бағдарламасын құру20 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
1С бухгалтерия бағдарламасының қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі62 бет
3DS MAX бағдарламасын қоллдану24 бет
8 сыныптың бағдарламасына сай MS Windows-тың стандартты бағдарламаларын оқыту барысында қолданылатын оқыту бағдарламасын жасау86 бет
Access бағдарламасын меңгеру82 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь