«Тест» қосымшасын құру»

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1.DELPHI ОРТАСЫМЕН ТАНЫСУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1.Негізгі ұғымдар. Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51.2. Бағдарламаның сыртқы құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.3. Объектілердің классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
2.«ОҚУШЫЛАРДЫҢ WORD, EXCEL, PAINT БОЙЫНША БІЛІМІН ТЕКСЕРЕТІН ТЕСТ» ЖОБАСЫН ҚҰРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.1. «Оқушылардың Word, Excel, Paint бойынша білімдерін тексеретін тест» жобасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
2.2. Жобаны және пішіннің модулінің файлын сақтау ... ... ... ... ... ... ... ..10
2.3. Негізгі пішіннің жобасы мен модульінің бағдарламалық коды ... ... ... .11
2.4.Aboutbox пішінінің шаблонының негізінде «Бағдарлама туралы» терезесін құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
2.5.«Бағдарлама туралы» пішінінің бағдарламалық модульін MainForm негізгі пішінінің модульіне қосу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
2.6. ««Тест» қосымшасын құру» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.7. Графикалық элементі бар тестің бірінші сұрағын көркемдеу ... ... ... ...18
2.8.«Нәтиже» пішінін құру және жобаны аяқтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
КІРІСПЕ

Бастапқыда компьютер болмаған кезде адамдар барлық есептеу, іс-жұмыстары қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған құралдар ішінде әрине өзімізге аса тиімді ақпарат құралы компьютер де бар.Компьютер арқылы ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де қабылдауға болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз өзімізге тиісті жұмыстарымызды атқаруға мүмкіндік береді.Дами келе көптеген программалау тілдері пайда бола бастады.
XXI ғасыр елімізде қоғамдық информатикаландыруды - мемлекеттік саясаттың негізгі элементтреінің біріне айналып отыр. Қоғамды информатикаландыру - деп информатиканы елдің экономикалық нығаюын қамтамасыз ететін, ғылыми -техникалық прогресін жеделдетін қоғамдық байлық ретінде жаппай пайдалану және жылдам әрі нақты ақпараттар беруді айтамыз. Қазіргі таңда пайдалануға арналған арнайы программалар мен программалар жабдықтары көптен саналады. Сондықтан да осы зерттеудің өзектілігі ретінде компьютерлік программалық тілдердің ішінде танымал, әрі жетілген түрі болып саналып жүрген Borland Delphi 6.0 программалық тілінің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы: тест программалары, кезөкелген пәнді үйрететін программалар және т.б. программалар атқаруға болатынын көрсетіп, ұсынып отырмын. Delphi -дің бірінші нұсқасы 1994 жылы жарыққа шығып ,кейінгі жылдары оның бірте -бірте кеңейтілген 2,3,4,5,6-нұсқалары жарық көрді.Мысалы, 5-нұсқа 1999 жылы ,6-нұсқа 2001 жылдың мамыр айында жарыққа шықты.5,6-нұсқалардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ деуге болады, екеуі де Windows32 операциялық жүйесінің негізінде дайындалған. Тек ,Delphi 6, оған қоса 1991 жылы жарық көрген ,салыстырмалы арзан, Linex операциялық жүйесінің негізінде де жұмыс істей алады Delphi 6-да интернет үшін қосымшаларды дайындау мүмкіндігі кеңейтілген және берілгендер қорымен жұмыс істеуге ұсынылып отырылған кітапқа қарастырылмаған кейбір өзгешіліктер енгізілген.
Нақты әдістемелік құрал - дербес компьютерлер үшін Delphi бағдарламалау ортасында қазіргі Windows - қосымшаларын (бағдарламаларды) құруға арналған. Көмекші құрал қосымшаны құрудың негізгі әдістерін сипаттауға бағытталған, сонымен бірге орта интерфейсі, қосымшаны құрудың көрнекілік құралдары және қолданушының бағдарламалық кодын құрудан тұрады.
Әдістемелік құрал үш бөлімнен тұрады. Әдістемелік құралдағы материалдар: теориялық деректер; иллюстрациялар; көмекші құралда көрсетілген материалдар көптеген мысалдармен қатар бекітілген, ал олар өз кезегінде бағдарламалаудың жаңа тәжірибелік әдістерін меңгеруге және ұғуға мүмкіндік береді; әрбір пункттің соңында жаттығулар берілген, олардың бірінші бөлімі жаттығуларды орындауға әдістемелік нұсқаудан, ал екінші бөлімі өз бетімен орындауға арналған жеке тапсырмалардан тұрады, олар оқылған материалдарды толық меңгеру үшін қолданылады; өзін өзі тексеруге арналған бақылау сұрақтары.
Бірінші бөлім «Delphi ортасымен танысу» Delphi ортасында құрылған бағдарламаны толық меңгеру үшін қажет білімді береді: негізгі ұғымдар – класс, объект, құрауыш; бағдарламаның ішкі құрылымы; жобаның құрылымдық элементтерінің өзара байланысы; бағдарламаның құрылуы барысында шешілетін тапсырмалар.
Қазіргі уақытта объектілі – бағытталған бағдарламалар өте танымал болып барады. Артық айтпасақ Delphi ортасында құрылған бағдарламаның 99% пайызы осыларға байланысты ұғымдарға сүйенеді. Сондықтан объектілі – бағытталған бағдарламалаудың негізін, сырттай қарағанда қарапайым нәрселердің ішкі жұмысын түсінбей ары жылжу мүмкін емес. Әдістемелік құралдың екінші бөлімінде «Object Pascal тіліндегі объектілі бағытталған бағдарламалау» объектілі – бағытталған бағдарламалаудың негізгі қағидалары, негізінде класс және объект ұғымы жатқан Object Pascal объектілі моделінің теориялық негізі қарастырылады.
Әдістемелік құралдың үшінші бөлімінде терезелік қосымшаларды құрудың технологиясы қарастырылады – Windows жанұясының операциялық жүйесінде қолданылатын қосымшаның негізгі түрі.
Көмекші құрал келесі мамандықтың студенттеріне арналған: 010240 «Қолданбалы математика», 510230 «Қолданбалы математика және информатика», 0913 «Ақпараттық жүйе (аймақтық және салалық қолдану)», 010540 «Информатика».
Оқу құралы бағдарламалаудың қазіргі технологиясымен танысамын, объектілі бағытталған технологияның негізінде өздерінің меншік бағдарламасын құрамын деген студенттер, оқытушылар, мектеп мұғалімдері және қолданушылардың кең ортасында қолданылуы мүмкін. Turbo/Borland Pascal тілінде бағдарламалаудың жақсы білімі керек деп болжаймыз.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. Введение в язык Паскаль. М.: Наука, 1988.
2. Б.Д.Сыды ов Алгоритмдеу және Бағдарламалау негіздерін оқыту. Алматы 2002.
3. Бондарев В.М., Гублинский В.И., Качко Е.Г. Основа програмирования – Ростов Н/Д: Феникс, 1997.
4. Культин Н.Б.Основы программирования Delphi 7. Санкт-Петербург. БхВ -
Петербург 2003.
5.Лахтин А.С., Искакова Л.Ю. Языки и технология программирования. Начальный курс. Учеб. пособие. Екатеринбург, 1998.
6. Н.Культин. Delphi в задачах и примерах. -СПб.: БХВ - Петербург, 2004.
7. Н.И.Культин. Программирование на Object Pascal в Delphi 5/ -СПб.: БХВ-
Санкт-Петербург, 1999.
8. Н.Ы. Омарова, К.У. Тұрмағамбетова, К.Н. Нүриденова. Паскаль тiлiнде программалау негiздерi. Алматы, “Бiлiм”, 1996.
9. Программирование на С и С++ для Windows 95. Киев, BHV, 1996.
10. С.В.Глушаков, А.Л.Клевцов. Программирование в среде Delphi 7.0.,,
Харьков ФОЛИО, 2003.
11. Санкт-Петербург, 1999.
12. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс- М.Нолидж, 2001.
13. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс. – Москва, “Нолидж”, 2001.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ………………………………………………………………....………....3
1.DELPHI ОРТАСЫМЕН ТАНЫСУ……………..……………………....……...5
1.1.Негізгі ұғымдар. ... құру ... ... ... сыртқы
құрылымы……………………………......……......6
1.3. Объектілердің классификациясы…………………....……………..……......7
2.«ОҚУШЫЛАРДЫҢ WORD, EXCEL, PAINT ... ... ... ... ЖОБАСЫН
ҚҰРУ………......………………...................9
2.1. «Оқушылардың Word, Excel, Paint бойынша білімдерін тексеретін тест»
жобасын құру…………..…………………………………….................................9
2.2. Жобаны және пішіннің модулінің файлын ... ... ... ... мен ... бағдарламалық коды……..…..11
2.4.Aboutbox пішінінің шаблонының негізінде «Бағдарлама туралы» терезесін
құру………………….………………………………………................14
2.5.«Бағдарлама туралы» ... ... ... MainForm ... ... ... ««Тест» қосымшасын құру»……………………………………..................17
2.7. Графикалық элементі бар тестің бірінші сұрағын көркемдеу…………...18
2.8.«Нәтиже» пішінін құру және жобаны ... ... ... ... ... ... ... барлық есептеу, іс-
жұмыстары  қолмен істеген. Кейін технологияның ... ... ... қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған
құралдар ішінде әрине ... аса ... ... құралы компьютер де
бар.Компьютер арқылы  ақпаратты сақтауға, ... ... және ... болады.Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз өзімізге 
тиісті жұмыстарымызды атқаруға ... ... келе ... ... пайда бола бастады.
XXI  ғасыр елімізде қоғамдық информатикаландыруды - ... ... ... біріне айналып отыр. Қоғамды
информатикаландыру - деп ... ... ... ... ... ғылыми -техникалық прогресін жеделдетін қоғамдық ... ... ... және ... әрі ... ... ... айтамыз.
Қазіргі таңда пайдалануға арналған арнайы программалар мен ... ... ... Сондықтан да осы зерттеудің өзектілігі  ретінде
компьютерлік программалық тілдердің ... ... әрі ... түрі ... ... Borland Delphi 6.0  ... ... мүмкіндіктерін
пайдалану арқылы: тест программалары, ... ... ... және т.б. ... атқаруға болатынын көрсетіп, ұсынып
отырмын. Delphi -дің бірінші ... 1994 жылы ... ... ... оның ... ... кеңейтілген 2,3,4,5,6-нұсқалары жарық
көрді.Мысалы, ... 1999 жылы ... 2001 ... мамыр  айында жарыққа
шықты.5,6-нұсқалардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ деуге болады, екеуі де
Windows32  операциялық  жүйесінің негізінде ... Тек ,Delphi ... қоса 1991 жылы ... ... ... ... Linex ... негізінде  де жұмыс істей алады Delphi 6-да ... ... ... мүмкіндігі  кеңейтілген және берілгендер қорымен
жұмыс істеуге  ұсынылып ... ... ... ... енгізілген.
Нақты әдістемелік құрал - ... ... үшін ... ... ... Windows - ... ... арналған. Көмекші құрал қосымшаны құрудың ... ... ... ... бірге орта интерфейсі, қосымшаны құрудың
көрнекілік құралдары және қолданушының бағдарламалық кодын құрудан ... ... үш ... ... ... құралдағы
материалдар: теориялық деректер; иллюстрациялар; көмекші ... ... ... ... ... бекітілген, ал олар өз
кезегінде ... жаңа ... ... ... және ... береді; әрбір пункттің соңында жаттығулар ... ... ... ... орындауға әдістемелік нұсқаудан, ал екінші
бөлімі өз ... ... ... жеке ... ... ... ... толық меңгеру үшін қолданылады; өзін өзі ... ... ... ... «Delphi ортасымен танысу» Delphi ортасында құрылған
бағдарламаны толық меңгеру үшін қажет білімді ... ... ... ... объект, құрауыш; бағдарламаның ішкі құрылымы; жобаның құрылымдық
элементтерінің өзара ... ... ... ... ... ... ... – бағытталған бағдарламалар өте ... ... ... ... Delphi ... құрылған бағдарламаның 99%
пайызы осыларға байланысты ұғымдарға сүйенеді. ... ... ... ... негізін, сырттай қарағанда қарапайым
нәрселердің ішкі жұмысын түсінбей ары ... ... ... ... ... бөлімінде «Object Pascal тіліндегі объектілі бағытталған
бағдарламалау» объектілі – бағытталған бағдарламалаудың негізгі ... ... және ... ... ... Object Pascal ... ... негізі қарастырылады.
Әдістемелік құралдың үшінші бөлімінде терезелік қосымшаларды құрудың
технологиясы қарастырылады – Windows жанұясының ... ... ... ... ... ... келесі мамандықтың студенттеріне арналған: ... ... 510230 ... ... және ... ... жүйе ... және салалық қолдану)», 010540
«Информатика».
Оқу құралы бағдарламалаудың ... ... ... ... технологияның негізінде ... ... ... ... ... оқытушылар, мектеп мұғалімдері және
қолданушылардың кең ортасында қолданылуы мүмкін. ... ... ... ... ... керек деп болжаймыз.
1. DELPHI ОРТАСЫМЕН ТАНЫСУ
1.1. Негізгі ұғымдар. Бағдарлама құру кезінде шешілетін тапсырмалар
Delphi – Windows операциялық ... ... ... ... құру ... Delphi - дегі ... ... көркемдік жобалау
технологиясының негізінде құрылады, ал олар өз кезегінде объектілі ... ... ... ... (2 – ші ... ... – дегі бағдарлама Object Pascal тілінде жазылады, ол Turbo ... ... мен ... ... табылады. Turbo Pascal бағдарламалау
тілі мен ол қолданылатын бір атты интегралдық құру ... ... ... құру құралы, соның ... ... оқып ... ... ... ... танымал болған. Бұл танымалдық ... ... ... ... және қолайлы құру ортасына
байланысты. Бірақ бағдарламалық технологиялар бір орында тұрмай ары қарай
дамиды, ... Borland ... (1998 ... ... ... ... Inprise
Corporation) тағы бір жаңалық ашады: Turbo Pascal тілінің орнына Object
Pascal тілі ... ол ...... ... ... және Object Pascal көп ... ... нәтижесі болып
саналады, сондықтан бүгінгі таңда олар қазіргі компьютерлік технологияның
өнімі болып табылады. Жеке ... ... оны ... ... болады, Delphi
– дің көмегімен бағдарламаның әртүрлі ...... ... ... ... мен Internet – те жұмыс істейтін бағдарлама құруға
болады.
Delphi бағдарлама құратын және жаңа ... ... ... ... сондай-ақ құрауыштар кітапханасынан ... ... – бұл ... ... ... ... Кез – ... жоба файлы (мұндай файл .dpr кеңейткішінен тұрады) және ... ... ... ... (.pas кеңейткіші бар файлдар). Жоба файлы
бағдарламаның жинақтаушы ... ... ... ол өте ... емес ... ... ... автоматты түрде қалыптасады.
Класс – берілгендер мен оларға әрекет жасайтын арнайы тип. Ол ... және ... ... ... данасы болып объект табылады.
Объект – белгілі тапсырманы орындауға арналған, екілік ... ... ... ... ... Объектінің барлық құрауыштары
объект болып табылады, ... ... ... – Delphi – дің ... класы, Delphi ортасында көрнекілік
бағдарламаны іске асыруға арналған. Құрауыш болып ... ... ... ... ... ... ... сақтау), енгізу
терезесі және редактірлеу терезесі және т.б. табылады. Құрауыштар өріс,
әдіс және ... ... ... ... жұмысы, оны
негізгі терезедегі Құрауыштар палитрасынан ... және ... ... ... қасиеттері мен мазмұнына ... ... ... икемдеу болып табылады. Delphi құрауыштары қолданушымен жылдам
қарым – қатынас жасау үшін ... ...... ... ... ... ... түрде оның атрибутын өзгертетін құрауыштың ... ... ... ... анықтайды.
Құрауыштың оқиғасы – құрауыштың қолданушы немесе операциялық жүйемен
әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болады. ... ... ... жиынынан тұрады.
Құрауыш хабарламаны өңдеу әдісінен тұрады, ... ... ... ... ... анықтайды (пернені басу немесе тышқанды
жылжыту).
Оқиғаны өңдеу деп – ... ... ... ретінде белсенділік
танытатын қосымшаның код бөлімін ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Пішін деп - Windows терезесінің ... ие және ... ... ... ... ... ... көрнекілік құрауышты айтамыз.
Қосымшаның пішіні қолданушылық интерфейстің негізі болып саналады.
Қосымшада бірнеше ... ... ... ... ... екі ... ... сақталады: - .dfm және - .pas,
файлдың бірінші типі ... ......... ... ... сақтайды, екінші тип (пішіннің модульі ) сіздің қосымшаңыздың
функциясын іске асыратын кодтардан ... және ... мен оның ... ... ... қарастырады. Екі файл да автоматты түрде Delphi –
де синхрондалады. Әрбір ... ... ... ... ... ... құрылымы
Delphi - дің көмегімен құрылған бағдарламаның ... ... ... өзгешелеу болады, ол өз ... ... ... ... шартты түрде көрсетеді. Мұндай
бағдарламаны екі ... ... деп ... ... ... ... ... ол бағдарламаға ақпаратты енгізуге және оны
шығаруға, ... ... ... ... шешуге арналған операторларды
тағайындауға арналған (есептеу, ақпараттың түрленуі және т.б.). Бағдарлама
өз ... ... ... ... ... ... деректер базасы,
басқа бағдарлама және т.б. әрекеттеседі. Сондықтан бағдарламаның соған
қатысты сыртқы құрауыштармен ... ... ... 1.1 ... ... ... бұл ... жиынтығы, оның көмегімен ақпаратты
белгілі бағытқа жіберу асырылады, - ... ...... ... ... және т.б. ... жағдайларда таңдап алынған интерфейс
барлық бағдарламаның құрылымын анықтайды.
Объектілер бағдарламада жеткілікті түрде автономды ... ... ... ... ... ... ... мен операциялық
жүйе, бағдарлама мен сыртқы құрылғылар т.б. арасында ақпаратты беру ... ... ... бағдарламаның жұмысы да өз сипатында. Әдетте ол ... ... ... хабарламаны күту режимінде тұрады. Хабарлама пайда
болғанда ... оған ... ... ... ... жасау керек екенін
анықтайды, одан кейін сол әрекетті орындап, келесі хабарламаны ... ... ... ... кейін бағдарлама шарт бойынша әртүрлі
әрекет жасайды, барлық орындалатын операторлар бағыныңқы бағдарламалардың
жиынтығын ... олар ... ... ... ретінде бекітіледі
(хабарламаны және оқиғаны өңдеу әдістерін қоса ... ... ... ... Нақтылы түрде әртүрлі операциялық жүйелер және оларды
баптау, олар ... ... ... ... ... ... өңдеуге
кіріседі.
Объект (TApplication класының) болып ... өзі ... бұл ... ... өзі ... ол Delphi ортасында
автоматты түрде құрылады, бірақ бағдарлама құру кезінде оның әдістері мен
қасиеттерін қолдануға ... ... ... ... ... ... ... жеке
объектілердің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл ... ... бар ... біріктіруге болады. Мұндай ... ... ... ... сондықтан оны түгелдей көру үшін Browser бағдарлама
элементтерін көру ... ... ... болады. Мұнда жобаның
құрылымын ұйыдастыру үшін қолданылатын тек ... ... ... ... ... ... ... қосымша, пішін және құрауыш
табылады.
Қосымша келіп түскен хабарламаны өңдеу циклін ұйымдастыратын жобаның
негізгі байланыс объектісін көрсетеді.
Пішін интерфейстік ... ... оның ... ... ... ... арасында ақпарат алмасу үрдісі жүреді. Пішін қосымшада
орналасады, ал қосымша бір немесе бірнеше пішіннен тұруы ... ... ... және ... алу, ... ... үшін операцияларды орындауға қатысты объектілерді сипаттайды.
Олардың классификациясы қиындау, ... жиі ... ... ... Пішін құрауыштардың кез келген санынан тұра алады.
Құрылымдық түрде ... ... ... бәрі ... ... ... жобасында қолданылатын жалпы және көп санды
топтарға қарайды. Нақты түрде бұнда тек ... ... ... ... ... ... мен ағындар және басқа объектілер қатары ғана
кірмейді. Қосымша ... ... ... ... ... ... ... класының ұрпағы болып саналады.
Кластың басқа элементтері пішіннің өзін қоса алғанда айтарлықтай
қиынырақ ... ... Ең ... бұл ... екі ... бөлуге
болады:
• TControl (Басқару) класын қалыптастыратын басқару элементтері. Басқару
элементтері (TControl класының ұрпақтары ... ... ... ... ...... ... асыратын экранда бейнеленетін
құрауыштар (көрнекілік ... ... ... шарт ... ... ... (пернетақтаның көмегімен ақпаратты енгізу, оларға
тышқанның көмегімен әсер ету және т.б.). Олар ... ... ... ... бейнеленбейтін элементтер (бейнеленбейтін немесе көрнекілік
емес құрауыштар). Олар жүйелік ... ... ... ... ... ... таймер, меню, әртүрлі қиын ... ... ... ... және т.б. Құру ... ... ... пиктограмма түрінде бейнеленеді, ал ... ... ... ... ... өз ... екі үлкен кластарға бөлуге болады
және олардың арасында принциптік айырмашылық бар:
• Терезелік басқару элементтерінің ... ... ... ... Терезелік басқару элементі ( TForm, TButton, TEdit, TMemo,
TPanel, TGroupBox және т.б. ... ... ... (немесе процедуралар) тұрады, олардың арқасында ол келіп
түскен ... ... ... және ... ... ... ... элементтерінің класы TGraphicControl (Графикалық
басқару элементі). ... ... ... ( TImage класының
құрауышы – кескін, TPaintBox – сурет салуға арналған панель, TShape –
геометриялық ... ...... ... ... функцияны
басқармайды, тек экранға ақпаратты ғана шығарады, олар ... ... ... ... ... ... ықпалын тигізе алмайды.
Жеке жағдайларда пішін терезелік басқару элементіне жатады.
2. «ОҚУШЫЛАРДЫҢ WORD, EXCEL, PAINT ... ... ... ... ... ... Word, Excel, Paint ... білімдерін тексеретін
тест» жобасын құру
• Form1 пішінін ... ... ... Caption ... «Оқушылардың Word, Excel,
Paint бойынша білімдерін тексеретін тест» деп ... MainMenu ... ... ... 2.1. ... ... ол ... стандартты палитрасында бірінші орын алады:
• соған шертеміз, одан кейін пішінге шертеміз;
• пайда болған MainMenu пиктограммасына екі рет шертеміз.
Экранда «Оқушылардың Word, Excel, Paint ... ... ... ... ... Form1.MainMenu1 тақырыбымен тағы бір терезе пайда
болады;
Объект Инспектіріндегі Caption жолына ... ... меню Тест – ... , ол меню ... оң жақ жоғарғы шетінде орналасқан көк
тіктөртбұрышқа ... ... басу ... ... бірінші элементінің бірінші
командасын жазуға кірісеміз;
Caption жолына Тестілеу деп жазып, Enter – ді ... ... ... ... командалар үшін Нәтиже және Шығу сөздерін
жазамыз.
Меню командаларын бөлуші сызық арқылы ... ... ... ол ... командысынан кейін , Caption жолына тақырып ретінде алу белгісін
енгіземіз – “-”.
• Менюдің келесі элементін ...... Тест ... оң ... ... тіктөртбұрышты тышқанның
көмегімен активтейміз;
Caption жолына Көмек деп жазып, Enter – ді басамыз;
Аналогиялық түрде келесі ... ... және ... туралы
командаларын жазамыз.
• Тышқанмен негізгі пішінге шерту арқылы негізгі пішінге Form ... ... ... менюді орналастырамыз.
Сурет 2.1. «Тест» бағдарламасының негізгі менюі
• Шығу командасы орындалу үшін оған бағдарлама жазамыз:
- Шығу ... ... ... ... ... - өшіп тұрған тышқанның көрсеткіші
бар бағдарламаның коды пайда болады (Delphi ортасы осы оқиғаны өңдеу үшін
автоматты түрде бос ... ... ... ... ... ... ... көмегімен
төмендегі сөзді енгіземіз:
Close;
Сонда мынаны аламыз:
procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
• 5 – тапсырмада көрсетілген ереже бойынша жобаны сақтаймыз.
• Run батырмасының ... ... ... ... Word, Excel, Paint ... білімдерін тексеретін
тест» жобасының құрылымдық ... ... Егер ... ... ... тексеретін болсақ, онда ... Шығу ... біз ... ... ... ... ... командалары орындалмайтынын
көрдік. Менюдің қалған командаларын әрекетке келтіруді келесі тәжірибелік
жұмыстарда қарастырамыз.
2.2. Жобаны және ... ... ... ... «Мои документы» папкасында өзіңіздің меншік папкаңызды ... ... ... ... 3-1_Кабыхан_Delphi).
• Оған салынған «Оқушылардың Word, Excel, Paint ... ... ... ... құрамыз.
• Delphi – дің негізгі менюінде келесі командалар тізімін ... – Save Project As… ... ... панельіндегі Save Project As
батырмасына тышқанмен ... «Save Unit1 As» ... бар ... ... ... болады, ол
бағдарлама кодының файлын сақтауға арналған ... 2.2.). ... «Тип ... өрісінде көрсетілгендей .PAS кеңейткіші беріледі.
Сурет 2.2. Негізгі пішіннің модульінің файлын сақтайтын терезе
• Папканы таңдаңыз C:\…\Мои ... «Имя ... ... – MainForm ... ... және ... ... кейін жоба файлын сақтау үшін «Save Project1 As» ... ...... ... ... ... ... 2.3.). Үнсіздікпен ол
файлға .DPR (Delphi PRoject) кеңейткіші беріледі.
• «Имя файла» өрісіне – Test сөзін енгізіңіз және ... ... ... ... «Test» деп аталады , ал оның ... ... ... ... ... тізбегі жоба файлы алдын – ала ... ... ... ... файл ... білдіреді.
• Жобаны жабамыз.
Сурет 2.3. Жоба файлын сақтау терезесі
Сонымен сіздер Delphi ... ... ... ... бөліктерімен – құрал – саймандар ... ... Delphi ... ... ... пішіндер, Объект
Инспектірі және Код Редакторы; пішіннің ... ... ... ... ... ... Выход командасын шерткенде орындалатын
оқиғаның бірінші өңдеуішін құрдыңыздар; жобаны және оның ... ... ... ... ... Негізгі пішіннің жобасы мен модульінің бағдарламалық коды
Негізгі пішіннің жобасы мен ... ... ... Delphi ... пішінге құрауышты ... ... ... кодын автоматты түрде қосады, «оқиға» деген түсінік
кіргізіледі және оның ... ... ... көмегімен қалай
өңделетіні көрсетіледі.
Зертханалық жұмыста құрылған жобаны іске қосу және жоба мен модульдің
бағдарламалық кодын ... Delphi – ді іске ... ... ... ... ... File \ Open Project
• Ашылған терезенің жобалар тізімінен (.DPR кеңейткіші бар ... аты бар ... ... ... да, оған ... сол ... рет шертіп, ОК - ді таңдаңыз немесе пернетақтадан Enter пернесіне
басамыз.
Экранда «Оқушылардың Word, Excel, Paint ... ... ... ... ... ... болады.
• Жобаның бағдарламалық кодын көру үшін ... ... ... ... орындаймыз.
• Көңіл қойып жобаның бағдарламалық кодын қараймыз (Сурет 2.4.).
Сурет 2.4. Жобаның ... ... ... коды ... ... ... ... компилятор директивасынан және бағдарламаның негізгі денесінен
тұрады.
Бағдарламаның тақырыбы Program қызметші сөзінен тұрады, одан ... ... ... ... ... аты ... ... аты оны
сақтар кезде беріледі және ол Delphi ортасында орындалатын файлдың ... қосу ... Forms ... ... мен Mainform ... ... ... коды Mainform.pas. файлында жазылады.
Компилятор директивасы {$R *.RES} ... ... ... ... ... (мысалы, қосымшаның пиктограммасын сипаттау)
файлдық ресурсты жүктеу үшін тағайындалады. Жұлдызша ... ... ... аты жоба ... атымен дәл келеді, бірақ кеңейткіші .res
болатындығын білдіреді.
• Mainform модульінің бағдарламалық кодын көріп шығамыз ... 1.9). ... ...... ... View Unit ... модульді
таңдау) батырмасына басамыз.
View Unit (модульдерді көру) терезесі пайда болады. ( Бұл ... ... ... ... ... ... ... Ctrl+F12
пернелерінің комбинациясын басу арқылы шақыруға болады.)
• Тізімнен Mainform атын таңдап, OK ... ... Object Pascal ... ... ... стандартты
конструкциядан тұрады (бөлімдердің тізбегі мен аттары). Жалпы түрдегі
модульдің құрылымы:
Unit < ... ... 2.5. ... ... ... тақырыбы Unit қызметші сөзінен тұрады, ол сіздің алдыңызда
модульдің ... коды тұр ... ... одан ... ... ... Модуль онымен негізгі бағдарлама немесе ... ... үшін ... ... ... модуль TEST.DPR жобасына
қосылған).
Модульдің бағдарламалық коды модульдің ... мен төрт ... ... ... ... ... және қорытынды бөлім.
Интерфейс бөлімі interfase сөзінен басталады. Бұл бөлімде негізгі
бағдарламаға немесе басқа модульдерге ... ... бар ... ... ... ... ... (типтер, тұрақтылар,
айнымалылар және ... ... Ол ... ... ... қосу бөлімі, uses сөзінен басталады. Біз көріп
отырғанымыздай ... ... ... ... ... қосылған,
олардың әрқайсысы белгілі функцияны атқарады;
б) типтерді сипаттау бөлімі, type сөзінен басталады. Оның құрамында
Delphi ... ... ... ... сипаттау жатыр (TForm1 класы). Бұл
класс ... ... ... мен ... да бір ... өңдеу
процедураларының сипатталуынан тұрады. Біздің класс мыналардан ... ... меню ... N1, N2, .... N8 , ... ... ... ... және «Помощь» элементтері, ал ... ... ... сәйкес келеді: «Тестирование», «Результат», «----», «Выход»,
«О программе» және «Инструкция». Delphi құрауыштарды ... ... ... ... осы ... ... кодқа қосады;
процедураны сипаттау Procedure N5Click(Sender: Tobject);
в) ауқымды ... ... ... var ... басталады.
Жүзеге асыру бөлімі implementation сөзінен ... Ол ... ... шерту, қарым – қатынас терезесінің батырмасына басу,
пернетақтадағы пернеге басу және т.б. ... ... ... тұрады. Сонымен бірге программистің меншік процедурасы мен
функциясының сипаттамасынан тұруы ... олар өз ... ... ... шақырылады.
Нақ осы жағдайда бұл бөлімде біз бір ғана процедурамен жұмыс істейміз:
procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
Бұл процедура меню элементі ... - қа ... ... ... ... {$R *.DFM}, ... ... бөлімінің басында
орналасады, ол компиляторға жүзеге асыру бөліміне модульдің ... ... .dfm ... бар ... орналасқан пішіннің қасиетінің мәнін
орнататын команданы қою ... ... ... және ... бөлімдері міндетті емес.
Инициялизациялау бөлімі модульдің аяғында болады және міндетті емес.
Егер ол бар болса, онда ол initialization ... ... ... ... end оператор жақсаларымен аяқталады. Бұл бөлімнің операторлары негізгі
бағдарламаның басқаруына дейін орындалады және оның жұмыс ... ... ... бөлімі finalization сөзінен басталады және бағдарламаның
аяқталуы кезінде орындалатын операторлардан тұрады.
• Тест ... үшін ... ... ... ... ... қажетті оқиғаларды өңдейтін процедуларды атап өтеміз.
Біз жасап отырған қосымша өзіміз қосқан ... бар ... ... «Бағдарлама туралы» меню командасының көмегімен біз анықтама ... тағы бір ... ... ... керек. Дайын шаблонды біз New
Items қарым – қатынас терезесінен таңдап аламыз, ол үшін құрал – ... New ... басу ... Aboutbox пішінінің шаблонының негізінде «Бағдарлама ... ... File ... ... New ... ... ... осы пункттің ағымды
менюінен Other... таңдаймыз, сонда New Items қарым - ... ... ... Forms ... Aboutbox ... ... элементтерден тұатын Aboutbox стандартты терезесі пайда болады:
• графикалық сурет, ол пішінге Additional құрауыштар палитрасының Image
(кескін) батырмасының ... ... ... ... ... ОК ... Aboutbox пішінінің Объект Инспектірінің Caption қасиетіне Бағдарлама
туралы терезенің тақырыбын жазамыз.
• Image құрауышына тышқанмен шерту арқылы активтейміз.
Суреттің маңайында қара ... бар ... ... ... Жақтаудың қара квадраттарын тышқанмен ұстай отырып Image ... ... ... ... шекарасына дейін өзгертеміз.
• Image құрауышының Объект Инспектірінің Picture ... үш ... ... ... Editor (Сурет редакторы) терезесінің Load ... Picture ... ... ... 256color ... өтеміз
(C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\Images\Splash).
Каталог файлының тізімінен SHIPPING.BMP таңдаймыз (қалауларыңа қарай
басқасын таңдауға болады) және ... ... Picture Editor ... OK ... басу ... ... ... пішінінің дайындалып ... ... ... ... Image ... ... және Stretch
(масштабтау) қасиетіне true параметрін ... ... ... орналасады.
Сурет 2.6. «Бағдарлама туралы» пішінінің терезесі
Пішіндегі барлық мәтіндік ... ( TLabel) ... Ол ... ... тышқанмен шерту арқылы белгілеңіз және Delete батырмасына
басамыз.
• Aboutbox ... Label ... ... ... ... ). Оған ... кіргіземіз.
• Label1 құрауышы үшін Объект Инспекторінінің AutoSize қасиетіне false
параметрін орнатырамыз (бұл ... Label - дің ... ... ... бойынша алады). Alignment және Layout қасиеттеріне
taCenter, tlCenter параметрлерін орнатырамыз, ол мәтінді ... ... ... ... WordWrap ...... ... бөлуге рұқсат етіледі).
• Caption қасиетіне «Оқушылардың Word, Excel, Paint бойынша білімдерін
тексеретін тест құру» ... ... деп ... ... көмегімен Label1 құрауышына қажетті өлшемді ... ... ... оң жақ ... ... орналастырамыз.
• Color қасиетіне фонның түсін орналастырамыз.
• Font қасиетінің үш нүктесі бар ... басу ... ... ... ... ... шақырып, қаріптің түсін, ... және ... ... бар мәтінді енгізу үшін ... ... ... және әрбіреуі үшін өз қасиеті орналастырылады. Әрбір Label ... 256 ... ... ... ОК ... ... Объект Инспектірінің осы батырмасының Caption қасиетін Әрі қарай деп
өзгертеміз.
• Осы батырманың «Бағдарлама туралы» терезесінде орналасуы мен ... ... ... ... ... ... ... пішінінің модульіне қосу
• Ағымды терезе ретінде «Оқушылардың Word, Excel, Paint ... ... тест ... ... пішінінің терезесін аламыз
(терезенің бос жеріне тышқанмен шерту арқылы немесе 1 – ші зертханалық
жұмыста көрсетілген әдісті қолдану арқылы).
... ... ... және ... ... ... ... туралы» меню командасына тышқанмен ... ... бар ... ... ... коды ... ... көрсеткіші жанып - өшіп тұрған жерге мынаны жазамыз:
AboutBox.ShowModal;
Бұл команда бағдарламаның орындалуы барысында ... ... ... ... ... шығарады.
• Құрылған модульді сақтаймыз: құрал – саймандар панельінің Save All
батырмасына ... ... ... ... «Имя ... ... деп жазып, «Сохранить» батырмасына басамыз, ал жоба мен
қалған модульдер автоматты түрде сақталады.
• Toggle ... ... ... ... арқылы код редакторы
терезесінен MAINFORM.PAS негізгі пішінінің модульінің кодын шақырамыз
(пішіннің өзіне сәйкес ... ... ... ... ... Бағдарламаның мәтінінің uses модульді ауыстырып қосу
бөліміне үтір арқылы about_x деп жазамыз.
... ... ... ... ... туралы» командасының жұмыс істеу қабілетін тексереміз.
Бұл зертханалық ... біз ... ... – қатынас терезелерін құруды
үйрендік, оқиғаларды өңдеу, модульдерді ... ... ... ... ... ( ... ... суреттер және
т.б.), сонымен бірге ... ... және жоба ... қарастырдық.
2.6. ««Тест» қосымшасын құру»
№3 – ші зертханалық ... №1 – ші ... ... ... ... ... құруды аяқтаймыз; «Тестілеу» және ... құру ... ... негізгі модульдің бағдарламалық
кодында бағдарлама құрудың қарапайым әдістерін ... 1. ... іске ... ... ... құру.
• Алдыңғы зертханалық жұмыста құрылған (TEST.DPR) бағдарламасын ... және оның ... ... ... ... ... Шығу командасын таңдап, жобалау режіміне ... ... ... ... ... тест 3 ... ... жауабы бар 3 сұрақтан тұрсын. Бізге
осы 3 сұрақ жауабымен сиятындай пішін керек. Бұл мақсатта ... ... ... ... кітапша түріндегі пішін қажет, әрбір парақ парақтың
нөмірі бар бетбелгіден тұрады. Delphi ортасындағы ... ... ... ... Бұл ... ... ... қосамыз.
• Құрал – саймандар панельінің New командасын орындаймыз, New Items
терезесінен Forms ... ... одан ... Tabbed pages
пішінін таңдап (Tabbed Notebook Dialog – бетбелгісі бар ... ... ОК ... басамыз.
• Пішінді оқып – үйреніңіздер. Ол бетбелгісі бар үш парақтан және үш
басқару батырмаларынан тұрады. ... ... ... ... істеп
тұрған бағдарламада сәйкес бетбелгіге тышқанмен шерткенде шақырылады.
Қайта таңдалған ... Cancel және Неlр ... ... ... ... тізімін ашамыз. Бұл құрауыштар тізімінде
әрбір құрауыш объект ретінде көрсетілген. Тізім ... ... PagesDlg ... ... ... ... үш парақ
TabSheet1, TabSheet2, TabSheet3, Panel1, Panel2 екі панельдері және
ОКBtn батырмасы.
• Пішінге ... және ... ... ат ... – ды таңдаймыз, Caption қасиетіне Тестілеу деп жазамыз,
Name ... — TestDlg және Enter – ді ... Енді ... – қатынас
терезесі «Тестілеу» деген тақырыптан және TestDlg аты бар объектіден
тұрады, ол Инспектір Объектісінің ... ... ... ... ... ... мысалы сары.
• Жазба кітапшасының парақтар ... ... ... өзгертеміз (сәйкес
тестің сұрақтар санына байланысты) және олардың бетбелгілеріне Сұрақ1,
Сұрақ 2 және т.б. деп ... үшін ... ... TabSheet1
таңдаңыздар және Caption қасиетіне Сұрақ1 не т.б. деп жазамыз.
• Парақ қосу үшін ... ... ... оң жақ батырмасымен
шертеміз,сонда контекстік меню пайда болады, одан New Page – ... ... ... ... 5 бетбелгі бір жолға сиюы ... ... TabWidth ... ... ... мәнін
орнатамыз.Width қасиетінің мәні болып ... ... ... ... элементі бар тестің бірінші сұрағын көркемдеу
Біздің жазба ... ... ... ... пен оның жауаптарын
орналастырайық. Бірінші парақтан бастайық. Сұрақтың мәтінін жақтаудың түрлі
... ... ... Ол үшін Panel және Label ... ... ... ... – ді таңдаймыз және ActivePage
(актив парақ) қасиетінен TabSheet1 – ді таңдаймыз.
• Активті ... ... ... ... түрінде мәтінді
енгізетін орын дайындаймыз. Ол үшін бірінші параққа ... Panel ... ... және оны ... ... ... ... дейін созамыз (сурет 2.7.). Align қасиетіне
- alClient мәнін береміз.
• Объект Инспектірінің Color ... ... екі рет ... ... ... шақырамыз және панельдің мысалы, жасыл ... Caption ... Panel3 ... жазуды жойамыз.
• Панельге картинадағы сияқты жақтау жасаймыз. Ол үшін Bevelinner (ішкі
фаска) қасиетіне Lowered ... ... ... ... ... ... (көтеріңкі) мәнін тағайындаймыз.
• Дайын панельге Label құрауышын қосамыз, оны панельдің кеңдігіне дейін
созамыз және мәтіннің центр ... ... үшін Label ... қасиетіне False мәнін орналастырамыз. Alignment қасиетіне —
taCenter (көлденеңінен алғанда центрлеу), Layout ...... ...... ... ... Word Wrap ... (сөзді бөлуге рұқсат етіледі) – True мәнін
тағайындаймыз.
• Label1 ... Caption ... ... ... программа
көрсетілген» деп жазамыз, Font қасиетіне тышқанмен екі рет шерту
арқылы Шрифт терезесін ... ... ... түрін және өлшемін
орнатамыз.
• Сурет қою үшін панель аймағына Additional қасиетінен Image құрауышын
қосамыз және қара ... ... екі рет ... ... суретті
редакциялау үшін Picture Editor ... ... ... ... осы терезеден файлды жүктеу терезесін шақырып,
C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\Images\Splash\16color
каталогынан Athena.bmp файлын жүктейміз.
• Суреттің Stretch қасиетіне true ... ... ... бағыттау пернелері мен Shift батырмасының комбинациясын
қолдана отырып, құрауыштың ... ... ... ал ... ... ... құрауышты пішіннің бойымен жылжытуға
болады.
Сурет 2.7. «Тестілеу» пішінінің терезесі
Қарым – ... ... біз ... ... ... ... оның ... тестен өтуші дұрыс деген бір жауапты
таңдауы қажет. Қатардан ... ... ... үшін Standard палитрасының
RadioGroup деген құрауышын қолданамыз, ол бірнеше радиобатырмаларды бір
топқа ... ... атау ... ... көптеген
радиобағдарламалардың ішінен біреуін таңдағанда бір ғана ... ... ... ... ... ... пішінінің бірінші сұрағының парағына RadioGroup құрауышын
қосамыз және оның Caption қасиетіне ... ... ... ... Items ... ... ... екі шертуімен String List
Editor (Жол тізімінің редакторы) терезесін ... Бұл ... ... ... Word, ... ... — Excel,
үшіншісіне — Paint деп жазып, ОК батырмасына басамыз.(бірінші жауап
дұрыс болады). Жауаптың әрбір варианты RadioGroup құрауыш ... ...... ... ... ...... терезесінің екінші парағына бірінші парақтың дайын
панельін көшіреміз. Ол үшін ... ... ... тышқанмен шерту
арқылы ерекшелейміз және Edit (редакциялау) менюінің Сору (көшіру)
командасын орындаймыз. ... ... ... және Edit ... (қою) командасын орындаймыз.
• Өздіктеріңнен №2, №3 сұрақтардан тұратын жауабы бар тағы 4 парақ
құрамыз.
... ... ... ... ... ... ... Негізгі пішіннің бағдарламалық кодына жобаның негізгі ... ... іске ... ... ... Ол ... Word, Excel, Paint бойынша білімдерін тексеретін тест»
пішінінің Тест\Тестілеу меню командасына тышқанмен шертеміз – сонда
осы оқиғаны өңдейтін ... ... коды бар ... ... ... ... жанып - өшіп тұрған жерге мыныны
жазамыз.
TestDlg.Showmodal;
• Uses бөліміне қосылған ... атын test_x ... ... ... құру және ... ... 2.8. «Нәтиже» пішінінің терезесі
• New Items қарым – қатынас ... Dialogs ... ... онда Standard Dialog ... ...... терезесі)
пішінінің шаблонын таңдаймыз. Пішінге «Результат» тақырыбын беріп,
Name қасиетіне объектінің атын Resultdlg жазамыз ... ... ... ... ... ОК ... ғана ... Оны
пішіннің төменгі жағының центріне орналастырамыз. Ол үшін ... ... оң жақ ... ... ... ... контекстік менюден Align командасын таңдап, пайда болған қарым
– қатынас терезесінен Center in window параметрін ... ... ... ... жағына Label құрауышын қосамыз, ... ... false ... ал ... ... ... орнатамыз. Қаріптің атрибуттарын орнатамыз. Label құрауышының
хабарламасы ... ... ... ... кодына
енгізіледі және хабарламаның мәтіні тестің нәтижесіне байланысты
болады.
• Пішінге сурет қойамыз.
• Пішіннің файлын Result_x ... ... және оны ... ... ... ... жауаптарды өңдейтін бағдарламалық кодты ... ... ... меню командасына шерту арқылы Mainform
модульінің кодын шақырамыз және тышқанның көрсеткіші жанып - өшіп
тұрған жерге ... ... ... ... ... нүктенің орнына дұрыс жауаптарының нөмірін ескере отырып, қалған
2 сұрақтың бағдарламасының жолын жазу ... ... ... бағдарламалық коды
var ball:byte;
begin
ball:=0;
if TestDlg.RadioGroup1.ItemIndex=0 then ball:=ball+1;
if TestDlg.RadioGroup2.ItemIndex=
...
...
ResultDlg.Label1.Caption:=’Жауабы:’+IntToStr(Ball);
ResultDlg.ShowModal;
end;
Тестілеу нәтижесінде әрбір дұрыс жауап 1 балл деп ... ... ... ... максимум 5 жағдайында, Нәтиже пішініне шығуы
керек. Көрнекілік бағдарламалау құралдарының көмегімен бұл ... ... ... ... ... ... ... TForm1.N6Click(Sender: TObject);
процедурасы тестілеу нәтижесінің балдарын қосады және нәтижені ... ... ... ... ... ... бар радиобатырмаға
басқан кезде ғана бал есептелінеді. ... ... бір ғана ... және ол ... ... топтық нөмірінің индексі бойынша
белгіленеді, 0 – ден басталады. Бұл сұрақта ... ... ... ... ... 0 – ге тең және т.б. ... жолда
if TestDlg.RadioGroup1.ItemIndex=0 then ball:=ball+1;
шартты көшу командасы орындалады. Мұнда былай деп айтылады, егер
тышқанмен бірінші ... ... ... ... ... индексі
ItemIndex=0), онда ball айнымалысына 1 балл (ball:=ball+1) қосылады. Басқа
жағдайда бұл команда орындалмайды. ... TestDlg ... ... ... шығамыз. Тәжірибелік тұрғыдан алғанда бірдей жолдарды
енгізуді жеңілдету үшін бірінші жолды ... ... оны ... ... Сору және Paste ... ... ... тағы да төрт көшірме
жасап, оған сәйкесінше өзгертулер енгізіңіздер.
Бағдарламалық жолда
ResultDlg.Label1.Caption:=’Ваш результат:’+IntToStr(Ball);
ResultDlg пішінінде орналасқан Label1 құрауышының Caption ... ... ... ... және алынған балдар саны меншіктелінеді,
IntToStr(Ball) (Integer to string ... ... ... ... ... ... ball айнымалысындағы бүтін санды жолдық форматқа
айналдырады.
ResultDlg.ShowModal;
командасы Результат пішінін демонстрация жасайды.
• Бағдарламаны орындап, онда өз ... ... ... ... ... тілінде мұндай бағдарламаны құру үшін 1500 – ге жуық
жол жазу керек, ал ол бір ... ... ... ... ... Delphi тілін меңгеру арқылы мұндай бағдарламаны 30 минут
уақыт ішінде жасауға болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл ... ... ... Delphi ортасының графикалық
мүмкіндіктерін көрсететін программа және теориялық ... ... ... ... мен көптеген қызықты жайттарға тап болыдым.
Және де көп материалды ... қана ... ... мүмкіндіреін
үйрендім. Жалпы курстық жұмыс мен үшін өте пайдалы болды.
Бастапқыда  компьютер болмаған ... ... ... ... ... қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты 
көптеген  қажетті ақпарат құралдары пайда бола ... ... ... ... ... ... аса ... ақпарат құралы компьютер де
бар.Компьютер арқылы  ақпаратты сақтауға, өңдеуге, ... және ... ... осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, біз ... ... ... ... ... ... объектілі – бағытталған бағдарламалар өте танымал
болып барады. ... ... Delphi ... құрылған бағдарламаның 99%
пайызы осыларға байланысты ұғымдарға сүйенеді. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... ішкі жұмысын түсінбей ары жылжу мүмкін емес. Әдістемелік
құралдың екінші бөлімінде «Object Pascal ... ... ... ...... ... ... қағидалары,
негізінде класс және объект ұғымы жатқан Object Pascal ... ... ... қарастырылады.
Delphi және Object Pascal көп жылғы ... ... ... ... бүгінгі таңда олар қазіргі компьютерлік технологияның
өнімі болып табылады. Жеке ... ... оны ... айтуға болады, Delphi
– дің көмегімен бағдарламаның ... ...... ... ... базасы мен Internet – те жұмыс істейтін бағдарлама ... ... ... және жаңа ... ... ... әдістерінен, сондай-ақ құрауыштар кітапханасынан ... ... – бұл ... ... бірнеше файлдар. Кез – ... жоба ... ... файл .dpr ... ... және ... ... модульден тұрады (.pas кеңейткіші бар файлдар). Жоба файлы
бағдарламаның жинақтаушы бөлігі болып табылады, ол өте ... емес ... ... ... ... ... ... - дің көмегімен ... ... ... дәстүрлі
бағдарламаның құрылымынан өзгешелеу болады, ол өз ... ... ... ... шартты түрде көрсетеді. Мұндай
бағдарламаны екі бөлімнен тұрады деп ... ... ...
бағдарламаның бөлімі, ол ... ... ... және оны
шығаруға, сонымен бірге тікелей ... ... ... ... арналған (есептеу, ақпараттың түрленуі және т.б.). Бағдарлама
өз жұмысында операциялық ... ... ... құрылғылар, деректер базасы,
басқа бағдарлама және т.б. ... ... ... соған
қатысты сыртқы құрауыштармен әрекеттесу құрылымын сурет 1.1 көрсетілгендей
түрде көруге болады.
Интерфейс бұл объектілердің жиынтығы, оның ... ... ... ... ... - ... қарым – қатынас терезелері,
басқару элементтері және т.б. Көптеген жағдайларда таңдап алынған интерфейс
барлық бағдарламаның ... ... ... коды ... ... модульді қосу
бөлімінен, компилятор директивасынан және бағдарламаның негізгі денесінен
тұрады.
Бағдарламаның тақырыбы Program ... ... ... одан кейін
жобаның атымен сәйкес келетін бағдарламаның аты орналасады. Жобаның аты оны
сақтар кезде беріледі және ол Delphi ... ... ... ... қосу бөлімі Forms жүйелік модульі мен Mainform модульінен
тұрады, ... ... коды ... ... ... ... Unit ... сөзінен тұрады, ол сіздің алдыңызда
модульдің бағдарламалық коды тұр дегенді білдіреді, одан ... ... ... ... онымен негізгі бағдарлама немесе басқа модуль
қолданылуы үшін құрылады (біздің ... ... TEST.DPR ... – Delphi – дің стандартты класы, Delphi ортасында көрнекілік
бағдарламаны іске асыруға ... ... ... ... ... ... ... қаріпті таңдау, файлды сақтау), енгізу
терезесі және ... ... және т.б. ... ... ... және ... тұрады. Қолданушының құрауыштармен жұмысы, оны
негізгі терезедегі Құрауыштар палитрасынан таңдап және пішіннің ... ... ... мен мазмұнына қарай белгілі оқиғаға
ықпалын ... ... ... Delphi ... ... жылдам
қарым – қатынас жасау үшін қолданылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. Введение в язык ... ... ... Б.Д.Сыды ов Алгоритмдеу және Бағдарламалау ... ... ... ... В.М., ... В.И., ... Е.Г. Основа програмирования –
Ростов Н/Д: ... ... ... ... ... Delphi 7. ... БхВ ... 2003.
5.Лахтин А.С., Искакова Л.Ю. Языки и технология программирования. Начальный
курс. Учеб. пособие. ... ... ... Delphi в ... и ... -СПб.: БХВ - Петербург, 2004.
7. Н.И.Культин. Программирование на Object Pascal в Delphi 5/ ... ... ... Н.Ы. Омарова, К.У. Тұрмағамбетова, К.Н. Нүриденова. Паскаль тiлiнде
программалау негiздерi. Алматы, “Бiлiм”, ... ... на С и С++ для Windows 95. ... BHV, ... С.В.Глушаков, А.Л.Клевцов. Программирование в среде Delphi 7.0.,,
Харьков ФОЛИО, 2003.
11. Санкт-Петербург, 1999.
12. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный ... ... ... ... В.В. Turbo Pascal 7.0. ... ...... “Нолидж”,
2001.
ҚОСЫМША
unit MainForm;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, ... Menus, about_x, test_x, ... = ... ... ... TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
procedure N5Click(Sender: TObject);
procedure N8Click(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations ... Public ... ... ... ... ... ... TForm1.N8Click(Sender: TObject);
begin
AboutBox.ShowModal;
end;
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
TestDlg.Showmodal;
end;
procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
var ball:byte;
begin
ball:=0;
if TestDlg.RadioGroup1.ItemIndex=0 then ball:=ball+1;
if TestDlg.RadioGroup1.ItemIndex=0 then ball:=ball+1;
if TestDlg.RadioGroup1.ItemIndex=0 then ball:=ball+1;
if TestDlg.RadioGroup1.ItemIndex=0 then ball:=ball+1;
ResultDlg.Label1.Caption:='Жауабы:'+IntToStr(Ball);
ResultDlg.ShowModal;
end;
procedure ... ... ... қосу бөлігі
Компилятор директивасы
Бағдарламаның денесі

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақ тілі бойынша онлайн тестілеудің мобильді қосымшасын құру»33 бет
Delphi ортасында бағдарламалау ( әдістемелік құрал )112 бет
Техникалық тапсырма құрастыру: валидатор13 бет
Төлем-ақы терминалы11 бет
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
Электрондық оқулықтарды құруды маңыздылығы41 бет
“Компьютерлік дүкен” мәліметтер базасы13 бет
ЖШС КазЭкспо Аудит бойынша жүргізілген іс - тәжірибе27 бет
Лифтілер және олардың құрылымдары. Эскалаторлар5 бет
"Асқазан сөлдің қаситтері" тақырыбына арналған тест жұмысы14 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь