Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі және бюджет құрылымы

ЖОСПАР

КІРІСПЕ 2
Кіріспе 4
I. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі және бюджет құрылымы 7
1.1 Мемлекеттік бюджет құрылымы оның мәні 7
1.2 Мемлекеттік бюджет функциялары 11
1.3 Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні 14
II. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет жүйесіне талдау 16
2.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің кірістері 16
2.2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің шығыстыры 19
2.3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің балансын талдау 22
III. Қазақстан Республикасы бюджетін пайдалануды жақсарту 26
3.1 Қазақстан Республикасы бюджетінің жоспарлаудағы туындайтын проблемалар 26
3.3 Қазақстан Республикасы бюджет жүйесін қалыптастыру 27
ҚОРЫТЫНДЫ 36
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 38
ӘДЕБИЕТТЕР 41
ҚОРЫТЫНДЫ 42
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 44
Бюджет жүйесі-бұл барлық бюджет түрлерінің экономикалық қатынастары иен құқықтық нормаларына негізделген. Бюджет жүйесінің құрамы елдің ұлттық-мемлекеттік құрлымын көрсетеді.
Қазіргі кезде бюджет жұйесі елдің экономикалық жағдайын көрсетеді. Қазақстан Республикасының эканомикасы біршама қиындық көруде: ЖІӨ көлемінің жақтауы , инвестиция деңгейінің тұрақсыздылығы, салық жинау мен басқа да мемлекеттік жинақтар мен төлемдердің қысқаруы, сыртқы және ішкі қарыздардың қызмет ету шығындары өсуде, әлеуметтік сферадағы қиын жағдай, яғни халықтың табысы мен тұтыну деңгейінің төмендеуі т.б.
Осы қалыптасқан жағдайға байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі алдыңғы жылдарға бюджет және салық саясатының негізгі бағыттарын дайындауда.Оның мақсаты мен міндеттемелері мыналар:
-тұрақты экономикалық өсімге жету және оcыған тиісті макроэкономикалық өсімге шарттарды құру ;
- халықтың нақты табысы мен тұтынуын өсіру;
Қазақстан Республикасының Үкіметі бюджет жүйесін реформалауды одан әрі жалғастыруға мәжбүр. Дұрыс ұйымдастырылған мемлекеттік бюджет мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінен көрінеді.
Мемлекеттік қызметтің қайта орталықтандыру саясаты жалғасуда және жауапкершілік орталығы мен аймақтардың
республикалық және жергілікті бюджет бағдарламаларын қаржыландыруды бөлу процесінің әрі қарай дамуына тиісті шаралар дайындалуда.Орта мерзімді тұрақты нормативтерді енгізу мен құруды қарастырып және “Бюджет жүйесі туралы” заңды әрі қарай дұрыс орындалуын бақылап отыру керек.
Осы айтылған шаралардың барлығы осы курстық жұмыста қарастырылады. Ол ұшін бұл жұмыстың бірінші бөлімінде жалпы бюджет жүйесінің түсінігін әне бюджет жүйесі әрдайым кірістер мен шығстарды құрайтын процесс болғандықтан, екінші бөлімде осы кірістер мен шығыстарды бөлу және олардың дұрыс орындалуын қарастырдым.Ал үшінші бөлімде бюджет тапшылығы мен қарыздарын жабу жолдарын қарастырдым.
Қаржылық байланыстардың орасан зор әр алуандығында жеке ортақ ерекшеліктерімен көзге түсетін оқшауланған сфераларды бөліп көрсетуге болады. Мәселен, мемлекеттің шаруашылық жургізуші субъектілермен және халықпен қалыптасатын қаржы қатынастары жалпы қоғамдық өнімді құндық бөлудің ерекше саласын құрайды және қоғамдык қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған орталықтандырылған ақша қорын қалыптастырумен және пайдаланумен байланысты болады. Қаржы қатынастарынын бұл жиынтығы "мемлекеттік бюджет" ұғымының экономикалық мазмұнын құрайды. Демек, мемлекеттік бюджет мемлекеттің
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі №548-11 жаңа Бюджет Кодексі.
2. Қаржы. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Ілиясов Қ.Қ, Құлпыбаев С. Алматы 2005 247-248, 297-299, 314-315, 360-361б
3. "Бюджет жүйесі туралы" 1999 жылғы 1 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
4. "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау туралы" 2002 жылғы 29 қаңтарыңдағы Қазақстан Республикасының Заңы.
5. Финансы. Учебник. //под редакцией Радионовой В.М. -М., 1995. -432 с.
6. Худяков А. Финансовые право Республики Казахстан (Общая часть). -Алматы, 1995.-224 с.
7. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник. -Алматы, 1997. -472 с.
8. Государственной бюджет. Учебник. // Ильясов К.К и другие -Алматы, 1994.-267 с.
9. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1998 жылы 19 сәуір.
10. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм использования. -Алматы, 1995. -160 с.
11. Эсберг К.Т. Курс финансовой науки. -Санкт-Петербург, 1913. -113 с.
12. Мельников В.Д., Ильясов К.К Финансы. Учебник. -Алматы, 2001. -512 с.
13. Қазақстан Республикасының әлеуметтік - экономикалық дамуының 2004 -2006 жылдарға арналған индикативтік жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 қыркүйектегі № 926 қаулысы
14. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным хозяйством. —СПБ., 1992. —540 с.
15. Пояснительная записка к проекту Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год". Постановление Правительства от 31 августа 2004 года № 20/5532.
16. Қазақстан Республикасының әлеуметтік — экономикалық дамуының 2005 - 2007 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 тамыздағы №917 қауылысы.
17. Хурсевич С.Н. Использование нормативного подхода организации бюджетного выравнивания. //Финансы. -1996. -№10. -С. 7-9.
18. Баймуратов У.Б., Зейнельгабдин А.Б., Жансарбаев Б. Проблемы совершенствования механизмов налогово - бюджетного регулирования. //Экономические реформы: особенности переходного периода. В 2-х томах /под ред. Мамырова Н.К. Том 2. -Алматы: Экономика - 1999 -С. 96-105.
19. Алимбаева А.А., Утешев С.Б., Ахметов С.Н., Таубаев А.А. Региональная социально-экономическая система. -Караганда: Санат, 2002, Том 2. 409 с.
20. Исентаев Г.К. Особенности стратегического планирования регионов. //Реалии и социально-экономического развития Казахстана. /Сборник научных трудов. Отв.ред. Мамыров М.К. -Алматы: Экономика. -1999.-C.143-148.
21. Вустер Д. Реформа межбюджетных отношений в Казахстане. //Ал-Пари.- 2000. -№2. -С.43-48.
22. Саткалиев М.А. Сущность и содержание финансовых ресурсов региона. //Экономические реформы: Особенности переходного периода./Сб.научных трудов. под ред. Мамыров М.К. -Алматы: Экономика, - 1999.-С.70-76.
23. Бримбетова М.Ж. Трансформация механизма бюджетного регулирования экономики. //Известия МО иН РК, НАН РК. -1999. -№3. -С. 14-23.
24. Мельников В.Д., Ли В.Д. Общий курс финансов: Учебник.- Алматы: Институт развития Казахстана, 2001-295с.
25. Исахова П. Мемлекеттік бюджет: Оқу құралы.-Алматы: Экономика, 1998-268с.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ 2
Кіріспе 4
I. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі және бюджет құрылымы ... ... ... ... оның мәні ... Мемлекеттік бюджет функциялары 11
1.3 Мемлекеттік ... ... мәні ... ... ... мемлекеттік бюджет жүйесіне талдау 16
2.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің кірістері 16
2.2 ... ... ... бюджеттің шығыстыры 19
2.3 Қазақстан Республикасының ... ... ... талдау 22
III. Қазақстан Республикасы бюджетін пайдалануды жақсарту ... ... ... ... ... ... 26
3.3 Қазақстан Республикасы бюджет жүйесін қалыптастыру 27
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ 44
Кіріспе
Бюджет жүйесі-бұл барлық бюджет түрлерінің экономикалық ... ... ... ... ... ... ... елдің ұлттық-
мемлекеттік құрлымын көрсетеді.
Қазіргі кезде бюджет ... ... ... жағдайын көрсетеді.
Қазақстан Республикасының эканомикасы біршама қиындық ... ЖІӨ ... , ... ... ... ... жинау мен басқа да
мемлекеттік жинақтар мен төлемдердің ... ... және ішкі ... ету шығындары өсуде, әлеуметтік сферадағы қиын жағдай, яғни ... мен ... ... ... ... қалыптасқан жағдайға байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы
Министрлігі алдыңғы жылдарға бюджет және ... ... ... дайындауда.Оның мақсаты мен міндеттемелері мыналар:
-тұрақты экономикалық өсімге жету және ... ... ... шарттарды құру ;
- халықтың нақты табысы мен тұтынуын ... ... ... бюджет жүйесін реформалауды одан әрі
жалғастыруға мәжбүр. Дұрыс ұйымдастырылған мемлекеттік бюджет мемлекеттік
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінен ... ... ... ... ... жалғасуда және
жауапкершілік орталығы мен ... және ... ... ... ... бөлу
процесінің әрі қарай дамуына тиісті шаралар ... ... ... ... мен ... ... және “Бюджет жүйесі
туралы” заңды әрі қарай дұрыс орындалуын бақылап отыру керек.
Осы айтылған шаралардың барлығы осы ... ... ... ұшін бұл ... ... бөлімінде жалпы бюджет жүйесінің түсінігін әне
бюджет жүйесі әрдайым ... мен ... ... ... болғандықтан,
екінші бөлімде осы кірістер мен шығыстарды бөлу және олардың ... ... ... бөлімде бюджет тапшылығы мен қарыздарын
жабу жолдарын қарастырдым.
Қаржылық байланыстардың орасан зор әр ... жеке ... ... ... ... ... ... көрсетуге
болады. Мәселен, мемлекеттің шаруашылық жургізуші субъектілермен және
халықпен ... ... ... ... ... ... ... ерекше саласын құрайды және ... ... ... ... ақша қорын қалыптастырумен
және пайдаланумен байланысты болады. Қаржы ... бұл ... ... ... ... ... ... Демек,
мемлекеттік бюджет мемлекеттің орталықтандырылған ақша қорын жасау жөне оны
ұдайы өндіріс пен ... ... ... ... ... ... өнімнің құнын бөлу және қайта бөлу процесінде
мемлекет пен қоғамдық өндірістің ... ... ... ... ... ... ... қатынастарының белгілі бір жиынтығы ... ... ең ... ... ... категориясынан ажырататын өзгеше белгілер
тән: бюджет қатынастарының бөлгіштік ... бар, ... ақша ... ... мақсатты ақша қорларын қалыптастырумен және пайдаланумен
қосарлана жүреді. Сонымен бірге, бюджет ... ... бір ... тән, алайда ол қаржымен ортақ езгеше ... ... ... айрықшалықты сферасы ретінде мемлекеттік бюджет мына
өзгеше белгілермен сипатталады:
1) ... ... ... ... бір ... ... оны ... қажеттіліктерді қанағаттанды-руға пайдаланумен байланысты
бөлгіштік қатынастардың айрықша экономикалық нысаны болып табылады;
2) құнды жасау және оны ... ... ... материалдық
өндіріс қаржысынан және құнды тұтынуға қызмет ететін өндірістік емес сфера
қаржысынан мемлекеттік ... ... ол ... ... ... экономиканың секторлары, қоғамдық қызметтің сфералары
арасында қүнды қайта бөлуге ... ... ... оның ... нысанындағы қозғалысымен тікелей
байланысты емес құндық бөліністің стадиясын білдіреді жөне одан ... ... ... ал ... ... ... ... де,
өндірістік емес сферада да тауар-ақша қатынастарымен ... ... ... Қазақстанның қолындағы экономикалық ... ... ... ... ... ... келе ... отын-энергетика,
металлургия және химия кешендері бар.
Сонымен бір мезгілде біздің алдымызда экономиканың ... ету, ... ... жоғары технологиялы және ғылыми
қамтымды өндірістерді, өндірістік инфрақұрылымды және ... ... ... ... аса ... ... тұр.
Қаржы жүйесінің негізгі буыны мемлекеттік бюджет болып табылады.
Мемлекеттік бюджет ... ... ... ... ... ... болып келді.
Оған барлық Одақтас республикалардың бюджеті енген еді. ... ... ел ... соң, ... ... ... ... мемлекеттік
бюджетін жасауға кірісіп кетті.
Одақтық бюджет 1984-ші жылдан ... ... ... кеше ... қатынастарға көшу бюджет байланыстығына қатты әсер етті. Ол жылма
– жыл қарыздар болған кәсіпорындар мен ауыл ... ... ... иығына артуымен түсіндіріледі. Өнеркәсіп өнімін сатып
алу бағасы мен ауыл шаруашылығы өнімін сату ... ... ... де ... Күрделі әлеуметтік бағдарлама мен қорғанысқа
кеткен шығындарды мемлекет дотациялап отырды.
Мемлекеттік бюджет – мемлекеттің ... ... ... ... шығын мен табыстарының балансы. Бюджет ұғымы француздың сөзі
немесе табыс пен ... ... ... ... асып ... ... ... пайда болады.
Бюджет талшығын жою үшін табыс бөлігін ... ... ... ... ... бөлігін қысқартқан жөн. Бюджеттің табыс пен шығынның
айырмашылығын жабу үшін, ... ... ... ... ... ... банк несие қорының, тұрғындардың ... ... ... ... ... ... бөлігін алып отырады.
Осы сомалар мемлекеттік қарызды құрайды. Бұл мемлекеттің ішкі қарызы.
Мемлекеттің ішкі қарызынан басқа сыртқы қарызды да ... ... ... үшін мемлекет тек қана ішкі міндеттермен ғана ... ... ... займдар мүмкіндіктерін де ... ... ... ... ... да ... болады.
I. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі және бюджет құрылымы
1.1 Мемлекеттік ... ... оның ...... өз ... жүзеге асыруына арналған және
түсімдердің есебінен құрылатын ... ақша ... ...... және ... бюджеттердің бірінің-
бірі арасындағы өзара өтетін операциялары есепке алынбайтын жиынтығы.
Оның басты мақсаты – қаржы құралдарының көмегімен экономикалық тиімді
дамуы және ... ... шешу үшін ... жасау.
Бюджет құрылымы мынандай бөлімдерден тұрады:
«Кірістер» - Үкімет қарыздарынан түсетін түсімдерді және алынған ... ... ... ... ... ... түсімдерді
қамтиды;
«Алынған ресми трансферттер» - «Кірістер» бөліміне енетін түсімдерді
қоспағанда бюджетке ... ... ... ... - мемлекеттік борышқа қызмет көрсету жөніндегі шығыстарды
қоса алғанда, бюджеттен жұмсалатын барлық шығыстарды ... ... ... және ... ... ... ... өтеу бойынша бюджеттен
төленетін төлемдер кірмейді;
«Несие беру,оның өтелуін шегеріп тастау» - несие беру ... ... ... мен ... ... ... ... өтеудің түскен
түсімдерді қамтиды және таза несие беруді ... ... - ... және ... ... ... ... жалпы жиыны «Шығыстар» және «Несие беру, оның өтелуін шегеріп
тастау» бөлімдердің жалпы жиыны ... ... ... тапшылығын қаржыландыру» - Үкімет қарыздары бойынша бюджетке
түсетін түсімдер мен мемлекеттік борыштың негізгі ... өтеу ... ... ... жүйесінің дәл ортасында мемлекеттік бюджет тұрады.
Бюджеттік жүйе өте күрделі механизм. Ол осы ... ... ... ... ... ... білдіреді. Ел
бюджетінің құрылымы сол елдің мемлекеттік құрылымымен байланысты. Унитарлық
мемлекеттердің бюджеттік жүйесі екі деңгейден ... ... ... ... ... штаттардың, (АҚШ) жерлердің (ФРГ) өз
бюджеттері болады, соған сәйкес әкімшілік ... ... ... ... ... қолындағы ақша ресурстарының орталықтанған
қоры. Бұл қаражат мемлекеттік аппаратты, қарулы күштерді қаржыландыруға
және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің шаруашылық конъюктураға
ықпал етудің, дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асырудың аса күшті ... ... ... оның сан ... қызметін көрсететін күрделі де
көп ... ... Ең ... ... ... кірісі мен шығысының
құрылымы белгіленеді. Шығыста бюджеттік ассигнациялардың, қаржылардың
бағыттары мен ... ... ... ... ... бюджеттің
шығысын мынандай бөлімдерден тұрады: мемлекетті ... ... ... әлеуметтік-экономикалық мақсаттағы шығындар, мемлекеттік
шаруашылық жұмыстарының ... ... ... ... ... ... ... шығындардың қарқынын ЖҰӨ өсуі
қарқынынан едәуір асырып жібереді. Мысалы, АҚШ – та 20-шы ... ... 350 есе ... Тек ... ... ... федералдық
бюджет шығындары екі еседен астам өсті (433.5 млрд. ... ... ... ... басты тармағына экономикалық өндірістік
секторының қызмет істеуін қамтамасыз етуіне ... ... ... ... білім беру мен денсаулық сақтауға бөлінетін
шығындардың да үлесі айтарлықтай.
Әскери шығындардың да үлесі ... ... ... ... ... шығындарды ғана көрсетіп қоймай, жанама шығындарды да ескеру керек.
Оларға әскери қарыздар бойынша проценттік ... ... ... ... және т.б. ... түрлері жатады. Мемлекет
бюджетінің басты ... ... ... ... Олар ... ... ... меншік объектілері, жол, мектеп, байланыс құралдарын
дамыту және ... үй ... ... ... ... ... полиция, сот пен прокуратура пайдаланады. Жергілікті
бюджеттің үлкен бөлігі әлеуметтік-мәдени қажеттілікті ... ... ... ... ... кеткен шығындардан тұрады.
Мемлекеттік бюджеттің кірістері орталық және жергілікті органдар
жинайтын салықтардан, ... ... ... тыс ... қорлардың төлемдерінен құралады. Мұндай қорлардың құрылуы ... ... ... ... ең алдымен әлеуметтік-экономикалық
сипаттағы мақсаттарға ... ... ... ... ... қамсыздандыру, жол құрылысы, қоршаған ортаны қорғау, жұмыс күшін
даярлау, қайта даярлау және т.б. жатады.
Мемлекеттік табыстардың жалпы материялдық ... ... ... ... бөлу және ... бөлу ... ... шаралар жүзеге асырылады.
Мұндай қайта бөлу механизмінің негізгі және тұрақты буындары – ... ... ... тыс ... ... ... ... комиссиясы 2003 – ші жылға ... ... ... ... ... ... ... айтылған
міндеттерді шешу қажеттігін ескере ... ... ... ... ... ... жұмсаудың басымдық бағыттарын анықтады.
Аграрлық секторды дамыту және ... ... ... басымдықтар
шеңберінде ондай міндеттерге мыналар жатады:
- ауыл шаруашылық өндірушілерді қолдаудың несиелік және ... ... ауыл ... ... ... ... ... жасау;
- өсімдіктерді жаппай зиянкестер мен аурулардан, малды ... және ... ... ... ... ... сапалы ауыз суымен қамтамасыз ету;
- селолық инфрақұрылым құру және қайта құру
Қазақстан Республикасының Президентінің 2002 ... 5 ...... Мемлекеттік азық-түлік бағдарламасы бекітілді. Осы ... ... село ... ... ... ішінде 150 млрд. теңге
бөлуді жоспарлауда. Осы қаражат есебінен мал мен ... аса ... ... ... ... және олармен күрес жүргізуді,
карантинді өнімге лабораториялық және ... ... ... ... ... ... ... суармалы жерлерді
милиративтік бағалауды, мемлекеттік резервтегі астықты сақтауды, элитикалық
тұқым шаруашылығы мен асыл тұқымды малдарды ... мен ... ... ... ... сатып алуға ақшалай көмек көрсету және
басқаларды қаржыландыру жүзеге асырылатын болады. ... ... ... ... тұрақты жұмыс істеп тұрған субъектілеріне де қолдау
көрсетудің қосымша шаралары қарастырылған: мемлекеттік ресурсқа ... ... ауыл ... ... лизингісіне несие беру, көктемгі егін
салу және егін жинау жұмыстарын атқаруға жергілікті ... ... ... несие серіктестерінің жүйесіне несие беру және басқалар.
Бұдан басқа мемлекет жыл сайын 2004-2005 жылдары:
- 15 млрд. теңгеден ауылдағы білім ... ... ... ... ... ... ... объектілеріне инвестиция
бөлінеді;
- 15 млрд. теңгеден денсаулық сақтау саласын ... ... ... ... сатысына жеткізуді жүзеге асыру үшін
бөлінеді.
1.2 Мемлекеттік бюджет функциялары
Мемлекеттік бюджеттің мәні мен ... ол ... ... ... ... ... ... болып табылады:
• ұлттық табыс пен ішкі жалпы өнімді қайта бөлу;
• экономиканы мемлекеттік реттеу және көтермелеу;
• әлеуметтік саясатты қаржымен ... ... ... ... ... қорын жасау және пайдалануға
бақылау жасау.
Мемлекеттік бюджет-ұлттық табыс пен ішкі жалпы өнімді ... ... ... Бұл ... ... ішкі жалпы өнімнің үштен біріне ... ... ... ... ... ... ... неғұрлым
ұтымды орналастырудың, экономика мен мәдениетті көтерудің талаптарын ескере
отырып салааралық және ... ... бөлу үшін ... мен ... ... ... экономика мен инвестицияларды
реттеудің және көтермелеудің, өндіріс ... ... ... ... табылады.
Бюджет қаражаттарының әлеуметтік бағыттылығының зор ... ... ... ... ... ... аз ... отбасыларын) қолдау, сондай–ақ денсаулық
сақтау, білім беру және мәдениет ... ... ... ... жоспарлау процессінде бюджет шаруашылық салаларына және
өндірістік емес ... ... ... ... ... ... қорын жасау және пайдаланудың негізгі ... ... бола ... барлық кәсіпорындармен және ұжымдармен байланысқан.
Бюджеттік жоспарлау мен ... ... ... ... ... - шаруашылық қызметіне бақылау жасалынады. Нарықтық
механизмдерге көшу ... ... ... және ... ... бюджеттік бақылаудың маңызы күшйе түсуде.
Мемлекеттік органдардың өздерінің ... ... үшін ... деңгейлеріне тиісті қаржы базасы болуы тиіс. Осы мақсатпен әр елде
аймақтардың шаруашылығын, ... ... ... ... ... заң шығарушы билікті, басқару аппаратын ұстауды
және басқа ... ... үшін ... ақша ... ... ... ... тармақтарының желісі құрылады. Бюджеттердің
жекелеген түрлерінің ... мен ... ... ... ... заңмен реттеліп отыратын белгілі бір қаржылық өзара
қарым-қатынастар пайда болады. Осы ... ... ... бюджет рәсімдерін, бюджеттердің санаулан түрлерінің арасындағы
өзара қарым-қатынастарды ұйымдастыру мен оның ... ... ... ... ... құрылысы болып табылады.
Бюджеттің экономикалық мазмұны мен мәні ... ... ... ... болады.
Сөйтіп, бюджеттің сан қырлы маңызын ескере отырып, оны осы ... ... ... ... ... ... бюджеттің экономикалық мәні
Мемлекеттік бюджет, кез келген басқа экономикалық категория сияқты,
өндірістік қатынастарды ... және ... ... келетін нақты
материалдық- заттай ... ... ... ... мемлекеттің
орталықтандырылган ақша қорында — бюджеттік қорында затталынады. ... ... ... ... ... ... (бөлгіштік) процестер
мемлекеттің жұмылдыратын жөне ... ... ... ... ... ... қор — бұл ... өнім мен ұлттық табыстың
құндық бөліністің белгілі стадияларын ... және ... ... ... ... ... ... қорғаныс және басқару жөніндегі
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін мемлекетке түсетін бөлігі қозғалысының
объективті шарттасылған ... ... ... ... қалыптасуы
мен пайдаланылуы құнды бөлу және қайта бөлумен байланысты оның қозғалыс
процесін ... ... ... ... ... ... ... сияқты
бөлу және бақылау функцияларын орындайды. Бұл функциялардың іс ... мәні мен ... ... ... қаралған айрықшалығымен
айқындалды. Бөлгіштік функцияның іс-әрекетінің өзіндік ерекшелігі сол,
қоғамдық өнімнің құны қоғамдық ... ... ... шаруашылықтың
секторлары, аумақтар, салалар, жеке шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда жалпы
қоғамдық өнімнің шамамен 10% және жалпы ішкі өнімнің 20% ... ... ... ... ... ... ретінде мемлекеттік бюджет
бөлгіштік функция шеңберінде қосалқы функцияларды, атап ... ... пен ... ішкі ... қайта бөлу; экономиканы мемлекеттік реттеу және
ынталандыру; әлеуметтік саясатты қаржымен қамтамасыз ету; ... ... ... ... және ... ... сияқты сипатты функцияларды орындайды. Бақылау функциясы ... ... ... ... ... қоғамдық өндіріс дамуының
қажеттіліктеріне сай келетіндігінде, ... ... ... ... және оларды жою мүмкіндігінде көрінеді.
Мемлекеттік бюджеттің сан қырлы маңызын ... ... оны ... ... жоне ... ... ақша қоры
ретінде ғана ... ... ... ... ... ... ... процестерді реттеу механизмінің жиынтық ұғымы ретінде қарауға
болады. Мәселен, мемлекеттік бюджетте ... ... ... бейнеленетіндіктен, сондай-ақ барлық негізгі қаржы институттары —
салықтар, мемлекеттің шығыстары, мемлекеттік кредит, мемлекеттік қарыздар
және т.б. ... ... ... ... ... ... ... жоспары ретінде сипатталады. Ол нақты кезеңге, әдетте, бір
жылға ... ... ... ... ... ресурстарының шешуші бөлігінің қозғалысын анықтайды. Бюджетті негізгі
қаржы жоспары деп мойындау оның ... ... ... бөлудегі маңызды
орнын, қаржы жоспарларының жүйесіндегі басымдық жағдайын, ... ... ... ... рөлін айқындайды. Негізгі қаржы жоспары
мемлекеттің қаржылық қызметінің жемісі болып табылады. Елдің негізгі қаржы
жоспарының көрсеткіштері республика ... жыл ... ... ... ... ... сәйкес сөзсіз орындауға жатады.
Мемлекеттік бюджет ұлттық экономиканы басқарудың басты механизмдерінің
бірі. Ол ... ... ... ақша ... ... ... ... мен әдістерінің жиынтығы болып табылатын бюджеттік
механизм арқылы ... ... ... ... ... ... құралы
ретіндегі бюджеттің рөлі осында ... ... ... ақша ... ... ... ... оны жасау мен
бөлудің нысандары мен әдістерін реттеу, бюджеттің атқарылу процесінде қаржы
ресурстарын қайта бөлу ... ... ... мемлекеттік бюджет орындалуы міндетті мемлекет заңдарының
бірі болып табылады (мысалы, келесі қаржы жылына арналған ... ... ... ... осы ... ... жиынтығы ретінде қараған
жөн (1 сызбаны қараңыз).
Нарықтық механизмге көшу жағдайында мемлекеттік бюджеттің қаражаттары
ең алдымен экономиканың құрылымын қайта құруды, ... ... ... ... ... әлуетті арттыруға,
әлеуметтік ... ... және ... ... аз ... мүгедектерді, аз қамтылған отбастарын) қолдау, сондай-ақ
денсаулық сақтау, білім беру және ... ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік бюджет жүйесіне талдау
2.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің кірістері
Бюджеттің кірістері мемлекеттің кәсіпорындармен, ұйымдармен, азаматтардың
елдегі бюджеттік қордың ... ... ... болған экономикалық
қатынастарды көрсетседі Бұл экономикалық қатынастарды ... ... ... және ... ... ... әртүрлі
төлем түрлеріне қызмет жасауы, ал ақша ... ... ... ... яғни бюджет қорына жинақталады. Бюджет кірістері бір
жағынан-әртүрлі өндірістік ... ... ... ... ... ... ал ... жағынан- мемлекеттік құндылықтарды ... ... ... обьектісі болып табылады және аймақтық,
салалық және ... ... ... үшін ... ... ... ол ... ақша қаражаттарын
мобилизациялау формасына байланысты жүйеден және ... ... ... ... ... ... ... өндіріс құралдары меншігіне ие болушы-мемлекет еді және бюджет
кірістері ... ... ... ... ... ... ... жағдайға көшуіне байланысты қоғамдық өндірісті
басқарудың эканомикалық әдістерін пайдалануға мәжбүр болды, ал ... ... ... ... ... ... ... бюджетке түсуі түбірімен табыстық түсім жүйесінің қысқаруына алып
келді, сөйтіп бюджет салық төлемдері ... ... ... ... ... заңмен бекітілген құқықтық
негізгі келтірлген.
Өспелі бюджет ... ... және ... құнсыздануы,
шығындылық, төлем кризисі-бұлардың бәрі ... пен ... ... ... көрсетеді. Жалпы мемлекеттік саясаттың
қаржылық тұрақтылығының нақты секторына әсер ... пен ... ... жаңа ... типтегі қаржы
қатынастарының тууы Қазақстан экономикасындағы мемлекеттік бюджеттің
тұрақтылығына әсерін тигізеді.
Қаржылық ... ... мен ... ... төлем
қабілетсіздігінің жағдайы келесі жүйелік тәртіппен көрінеді:
·кәсіпорындардың бюджеттік ... мен ... тыс ... төлем қабілетсіздігінің сақталуы;
· нақты бюджет потенциалының төмендеуі және ... ... ... ... мәжбүр болуы;
· мемлекеттің қаржының инвестициялық функциясының 2-ші дәрежелі ... мен ... ... ... ... мен ... салудан массалық табыстардың
қысқаруы.
Бюджет (кризисінің) ... ... ... ... ... ... бағалаудағы жыл сайынғы қателер.Сондықтан бюджет
кірістерін дұрыс қалыптастыру ... ... ... ... ... ... жүйесін қайта реформалау-ды енгізу ... ... ... ... ... төлем қабілетін онша
байқамайды, яғни ол ... ... ... ... ... ... ... құпияланып, капиталдары заңды сектордан көлеңкелі
экономикаға ... ... ... ... ... әрине, керек бірақ оған көп үміт арта
беру қателік. ... ... ... ... ... ... мүмкін
емес, ол үшін кәсіпкерлерге салықтарды адал ... ... ... ... ... ... және ... суррогаттарды
қысқарту керек.Ендігі бір мәселе ол ... ... ... болып
табылады. Қазіргі кезде салыққа льготалар беру нарықпен, тұтынушылармен
емес, әкімшілік ... ... Бұл ... алу кез ... ... ... қоғамға тигізетін маңызына байланысты емес, яғни ... ... ... ... ... ... қабілетіне
байланысты.
Келесі бағыт-ол салық құрылымын ... ... ... Ол ... ... бас ... ... көшу керек, яғни кірістер және пайда,
жалақы, өндіріс көлемі, инвестициялардың өсіуіне қосымша ... ... ... ... ... ішкі және ... ... қалыптастырады.
2.2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің шығыстыры
Бюджет шығыстары-бұл ... ... ... ... Мемлекет функциясының ұлғаюна байланысты шығыстардың құрылымы
да өзгереді Ғылыми - текникалық ... ... ... мем-
лекеттің білім мен ғылымға жұмсалатын шығындары да ... ... әр жеке және ... тұлға өз
табысынан ... ... Кез – ... ... бұл ел ... ... қорғанысы мен әлеуметтік сақтандыруларға және т.б. ... ... ... бар болу ... баиланысты, яғни императивтік
сипатқа ие.
Екіншіден, нақты уақытта, нақты мемлекеттегі қалыптасқан экономикалық
және әлеуметтік қатынастарда ... ... ... ... ... ... негізгі қалыптасу көзі жалақы мен табыстардан алынатын салық
болғандықтан, ол ... ... ... ... ... ... негізгі массаның жалпы мемлекеттік шығыстар өнімді емес,
себебі олар өндірістік процесстен ... ... ... үлесі болып
табылады.
Бюджет шығыстары мынандаи түрлерге бөлінеді:
1) Мемлекеттік мекемелердің қызметі қамтамасыз етуін болдыртын шығындар:
2) тұрақты ... жоқ ... ... мен ... байланысты
шығындар;
3) мемлекеттік тапсырысқа арнлған шығндар –мемлекеттік саясатты іске асыру
мақсатында ... ... ... тұтынуына (өндірлетін
арналмаған) өндірілетін тауарларға (жұмыстарға, ... ... ... ақы төлеуі;
4) жеке тұлғаларға ақшалай төлемдер-қызметкерлерге еңбегі үшін ақшалай
төлемдерден ... ... ... ... актілеріне
сәйкес және тұлғаларға ақша нысанындағы төлемдермен байланысты
шығындар;
5) заңды ... ... ... және ... болып табылмайтын заңды тұлғаларды өтеусіз және қайтарусыз
негізде қаржыландыру;
6) ресми трансферттер-бюджеттің бір деңгейінен екіншісіне, сонда-ақ Ұллтық
қорға трансферттер төлеуге және ... ... ... ... өзге де ... ... төрт негізгі топқа бөлінеді:
1) әлеуметтік-мәдени қажеттіліктерге жұмсалатын шығындарды;
2) экономиканы қолдауға жұмсалатын шығындар;
3) әскери шығындар;
4) басқаруға кететін ... ... ... және ішкі ... әсер ... факторлар экономикалық, әскери, әлеуметтік, саяси және т.б.
болуы мүмкін.
Өз кезегінде мемлекеттік ... ... ... ... шығындарды көрсетеді. Бұл экономикалық категория ретінде, қоғамдық
өндірісті дамыту мен жетілдіру ... ... ... ... қоғамдық өнімнің бөлігін бөлу, қайта бөлу және
тұтынуға ... ... ... ... ... Республикасындағы бюджетаралық қатынас-тарда субвенция мен
бюджеттік алымдар қағидасы 2003ж ... ... ... жылға
жоспарланған бюджеттік алымдар 57,6млрд теңге, ал ... ... ... ... ... ... немесе 17,5%-ке тең, субвенция
–80,5млрд ... ... ... ... ... ... ... талдау
Әр бюджетте оның кіріс және шығыс ... ... ... ... ... — бұл тепе-теңдік, бюджетті жасаған кезде негізгі
мәселе мемлекеттің ақшалай ... мен ... ... ... ... ... Кірістердің шығыстардан, яғни бюджетке түсетін
түсімдердің жалпы ... ... және ... ... ... ауқымынан асып түсуі бюджет артығын профицитті құрайды. ... ... ... ... немесе бюджеттік қаражаттардың
(республикалық және жергілікті бюджеттегі) бос қалдығын ... ... ... жылы ... ... ... ... қалыптасқан
бюджеттік қаражаттардың бос қалдықтары үкімет пен жергілікті атқарушы
органдардың арнайы ... ... және ... ... ... ... және ... тиісті органының мемлекеттік борышын жабуға
пайдаланылады. Мұндай қажеттік ... ... бұл ... ... ... ... әкімшіліктер қабылдайды. Шығыстардың кірістерден
асып түсуі мемлекеттік бюджеттің тапшылығын тудырады. Тапшылықтың едәуір
әрі ... ... ... ... жай-күйін сипаттайды.
Тапшылықтың ұйғарымды деңгейі деп елдің жалпы ішкі өнімге қатысты 2-3%
мөлшері саналады. Мұндай жағдайда ... ... ... ... ... ... эмиссиясының көмегімен біршама жеңіл жабылуы мүмкін.
Бюджеттің едәуір және ... ... ... ... ... жаппайды, олар ақшаның қосымша (яғни тауар айналымының
қажеттіліктерінен тыс) эмиссиясымен қамтамасыз ... бұл ... ақша ... ... ... ... ... нақтылы
табыстардың және халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуіне апарып соғады.
Бюджет тапшылығы экономиканың жай-күйін қамтып ... ал ... мына ... байланысты:
1) елдің экономикасында өндірістің жалпы құлдырауы;
2) қоғамдық өндіріс ... ... ... ... ... ... ақшаны шектен тыс шығару;
4) бюджеттің шығыстарында экономиканың даму деңгейіне сәйкес келмейтін
едәуір әлеуметтік шығыстардың ... ... ... ... ... ... шығыстарды,
басқару шығыстарын қаржыландырудың қомақты ауқымы;
6) "көлеңкелі" экономиканың ірі ауқымды айналымы;
7) ұлттық шаруашылықтағы өнімсіз шығыстар мен ысыраптар;
Бюджет тапшылығын ... ... ... ... шығыстар тұрақты, кірістер өседі;
2) кірістер тұрақты, шығыстар азаяды;
3) кірістер өседі, ... ... ... 2 ... ... ... — оны жабу үшін ... ақша қаражаттарын
іздестіру.
Бюджет тапшылығын қаржыландырудың жолдары:
1. Ақша ... ... Бұл жол ... ... ... ... ... Өз кезегінде ақша эмиссиясы
айналысқа ақша белгілерін тікелей шығаруда да, ... ... ... ... ... және оларды коммерциялық банктерге өткізу арқылы да
тұлғалануы мүмкін, коммерциялық банктер өзінің резервтерін көбейтеді ... ... ... айналыстағы ақшаның санын көбейтеді.
2. Мемлекеттік қарыздар. Бұл жағдайда ... бос ... бар ... ... және т.б. ... Шетелдік қарыздар. Оларды Дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... ... береді.
4. Ұлттық байлықты пайдалану. Бұл орайда мемлекет басқа субъектілерге
өзінің ... ... ... көбейту бюджет тапшылығын қаржыландырудың
әдісі емес, оны қысқартудың амалы болып табылады.
Бюджеттің ... ... және ... ... ... ... басқа экономикалық дағдарысқа қарсы ... ... ... ... ... әзірлеу және дәйекті
іске асыру ... ... ... ... ... ... ... экономикалық дамуына жәрдемдесетін болады.
Бюджет тапшылығына қатысты фискалдық ... үш ... Жыл ... ... ... ... ... мұндаға дейін
фискалдық саясаттың мақсаты деп есептелді. Алайда бюджеттің мұндай жай-күйі
фискалдық саясаттың тұрақтандырушы, циклге қарсы ... ... ... ... ... ... ауытқуын ұлғайтуы мүмкін.
Жұмыссыздықтың болуы және ... ... ... ... ... ... ... қысқарады. Бұл жағдайда бюджетті теңгеру ... не ... ... ... не ... ... не бұл екі ... жүзеге асыруы қажет.
Қорытындысы жиынтық сұранымның қысқаруы және өндірістің одан сайын құлдыруы
болып ... ... ... ... ... инфляцияны үдетуі мүмкін.
Инфляцияның болуы кезінде ақшалай табыстардың артуы автоматты түрде салық
түсімдерін көбейтеді. ... ... жою үшін ... мына ... ... не салықтардың мөлшерлемелерін төмендетуі, не мемлекеттің
шығыстарын көбейтуі, не бұл екі шараның үштастырылуын пайдалануы тиіс.
2. ... ... ... ... Бұл тұжырымдамаға сәйкес
бюджет жыл сайын емес, экономикалық ... ... ... ... болдырмау үшін мемлекет тапшылықты әдейілеп ... ... ... және ... ... ... ... кезінде мемлекет салықтарды көбейтеді және шығыстарды қысқартады, ал
пайда болған бюджеттің ... ... ... ... ... ... циклге қарсы фискалдық саясат және экономикалық цикл
ішінде бюджетті теңгеру жүргізіледі. Құлдыраулар мен өрлеулер тереңдігі ... ... ... ... ... өзі ... циклдік
теңгерімділігін бұзатындығы бұл тұжырымдаманың әлсіз буыны ... ... ... ... ... ... ... инфляциялық емес толық қамтылуды қамтамасыз етуге жету ... ... ... болып табылады. Бұл тұжырымдама кезінде бюджетті
теңгеру болмашы мәселе болып табылады, бюджет ... мен ... да, ... ... да ... ... ... Бұл жағдайда
экономикалық өсуге қарай салық жүйесі бюджетке түсетін түсімдерді автоматты
түрде қамтамасыз етеді, ал ... ... бұл ... ... ... ... ... өзін-өзі қаржыландырады
деп шамалауға болады. Бұдан басқа, мемлекет салықтармен іс жүзінде ... ... ... және ... тапшылығын жаба алады. ... ... ... ... мен ірі ... борыштың болуы
қалыпты экономика үшін қауіпті емес деп шамаланады.
Циклдік негізде және функциялық қаржы ... ... ... бағдарланған фискалдық саясат ақша айналысының
жай-күйін есепке алатын, ... ... ... бақылауды,
мемлекет шығыстарының бағыттары ... ... ... ... ... ... шаралардың негізделген бағдарламасын әзірлеуді
қажет етеді.
III. Қазақстан ... ... ... ... ... ... бюджетінің жоспарлаудағы туындайтын
проблемалар
Мемлекеттік бюжет, ... ... ... категория сияқты,
өндірістік қатынастарды білдіреді және оларға ... ... ... түрінде болады: бюджет ... ... ақша ... ... қорында затталынады. Мұның
нәтижесінде қоғамда болып жатқан ... ... ... ... және ... ... ағынында өзінің көрінісін табады.
Бюджеттік қор- бұл қоғамдық өнім мен ... ... ... ... ... өткен және ұлғаймалы ұдайы өндіріс, халыққа әлеуметтік
– мәдени қызмет көрсет, қорғаныс және ... ... ... үшін мемлекетке түсетін бөлігі қозғалысының ... ... ... ... ... мен ... бөлу және ... бөлумен байланысты оның қозғалыс процесін білдіреді.
Мемлекеттік бюджет экономикалық категория ретінде жалпы қаржы сияқты
бөлу және бақылау ... ... Бұл ... ... мәні мен маңызы бюджет қатынастарының қаралған ерекшелігімен
айқындалады.
Мемлекеттік бюджеттің сан қырлы ... ... ... оны тек
экономикалық ... және ... ... ақша қоры
ретінде ғана емес, сонымен бірге негізгі қаржы ... ... ... ... ... ... ұғымы ретінде қарауға
болады. Негізгі қаржы жоспары мемлекеттің қаржылық қызметінің жемісі болып
табылады. Елдің негізгі ... ... ... ... жыл ... қабылдайтын Республикалық бюджет туралы заңына
сәйкес ... ... ... ... ... экономиканы басқарудың басты механизмдерінің
бірі. Ол экономикаға ... ... ақша ... ... ... нысандары мен әдістерінің жиынтығы болып табылатын бюджеттік
механизм ... ... ... ... экономикаға ықпал етудің құралы
ретіндегі бюджеттің рөлі осында көрінеді.
3.3 Қазақстан Республикасы бюджет жүйесін қалыптастыру
Бюджеттік кодекс ... ... ... өте ... ... уақытта
біздің қоғамымыздың демакратиялануы туралы көп айтамыз. Соған ... ... ... ең ... ... ел ... жүрегі
бюджеттік кодекс болып табылады. Бізге белгілі болғандай біздің үкіметіміз
салық кодексін, кеден кодексін ... ... енді жер ... ... ... заң ... және атқарушы өкіметтің әр - бір
деңгейінің жауапкершілігін ғана емес, сонымен ... ... әр - ... ... ... ... анықтайтын, осы органдардың құқықтарын
анықтайды бюджеттік ... ... ... өте ... басы 2010 ... ... стратегиялық жоспарда Үкіметке бюджеттік
кодексті жетілдіруді тапсырады. Парламентте 4 сәуірде ... ... ... ... ... ... жобасын мамырдың соңына
дейін Парламентке қарастырылуына беруді керек туралы айтылады.
Бюджеттік кодексті жазу жұмысы өткен ... ... ... еске ... деп ... Осы ... аралығында бюджеттік процесті
жетілдіру саласында үлкен жұмыс жасалынды.
Менім ойымша Бюджеттік кодекс елдің бюджет жүйесі дамуының көп ... ... ... ... ... Егер 1995 — 1999 ... ... болған проблемаларды және қазіргі уақытта біз ... ... ... ... ... келгенімізді еске түсірсек,
онда келесі туралы айтуға ... ... емес ... ... ... негізгі проблема болды. Негізінен, реалды емес бюджет төленбеген
төлемдер жүйесін әкелген және жалпы біздің ... ... ... ... ... ... ... болды. Содан басқа арнайы
шоттар проблемасы өріс алуда ... ... ... бар ... ұйымдарда басқарудың эффектілігі туралы сұрақ туындайды: бір
сома Парламентте бекітілсе, ал ... ... бір ... ... ... ... Парламент бақылауға ала алмай, ол сомалар негізгі мануфактураны
айқындайды және де ол көбінесе ... - ... , ... ... айқындайды. Сол уақыттағы бюджеттік кодекс өзінің
барлық стратегиясында істеп тұрған ... ... ... ... ... ... ... өтімдердің кәдімгі
бірігуімен анықталады, содан кейін барлық бюджеттік ұйымдар арасында
шектелген ... ... ... Осы процесте сот көрінісіндей
тәжірибе жүзінде бюджет орындалуы ... ... ... ... және ... ... ... саясаттың қағидалары мен
приоритеттерімен байланысты шығындарды ... ... ... ... ... ... ... еліміздің стратегиялық
құжат анықталған экономикалық приоритетімен байланысты шаралары көрінбеді.
Сонымен, біз жүзеге асыру керек бағдарламалар мен ... ... ... ... ... ... ... әкелді.
Парламентте бюджеттің соңғы құны қарастырылып, дайындау процесінің
соңғы ... біз ... ... ... ... бәстесумен
шектестік, сонда да бағдарламалық шығындарды ... ... табу жоқ ... ... ... жүйе принциптерінің түбірімен қайта қарау қажет
болды. Осындай логикадан бас тартып, басқа принципті қолдану қажет ... ... ... ... ... бюджеттік өтімдерінің ішінен
таңдау.
1999 жылы бюджет қаржыларды мақсатты және ... ... ... ... ... ... сенімді алдын — ала пайда болуын
бақылау механизмдерін құру арқылы болатын кредиторлық қарыздардың ... ... ... ... ... ... қазынашылық
комитетіміз және жұмысы Қазыналық модорнизациясы осы мақсатты ... 2001 ... ... « ... ... туралы заңға үлкен
өзгерістер енгізілді.
Бюджеттік қаражаттар ... ... ... ... ... ... ... міндетті тіркелу нормасы іске ... ... ... ... ... беріліп және олар ... ... ... ... ... ақша қаражаты жаңа қағидалары
іске қосылды.
Барлық бәсеке емес ... ... ... ... ... ... құрамына кіргізілді.
Менің ойымша осы кезек мемлекеттік бюджет жүйесінің дамуының аса
маңызды кезеңі болды.
Мемлекеттік ұйымдардың ... ... ... ... ... қаражаттардың мақсатты пайдасына, ... ... ... ... ... және кайтаруына ... ... ... ... мемлекеттік емес қарыздардың
қайтарылуыын байқалуына біз көп қарыз аударды.
Дұрыс жоспарлау мемлекет мақсаттарының олардың орындалуы үшін ... ... ... керек және жоспарланған бағыттар мен ... ... ... ... ... ... ... деп
аталатын жаңа әдісті қолдануға көштік Бюджеттік бағдарламалау ... ... ... Даму ... стратегиясын анықтау.
• Бюджет ресурстарын анықтау
• Бюджет бағдарламаларды жоспарлау.
2003 жылғы бюджетті ... біз ... ... ... ... бағдарламалардың жасау мен жүзеге асырумен
байланыстырдық.
Қаржы көздерімен қамтылмаған көптеген бағдарламалар жоғалып кетті, біз
бағдарламаларды олардың іске ... ... ... ... ... ... ... аймақтарды қаржыландырмай оған кейбір
қызметтерді берді. Осы проблеманы біз 2002 ... ... шеше ... ... ... ... ... туралы заңында өз көрінісін тапты.
Бюджеттік ресурстардың жоспарлауы орта ... ... ... ... ... ... екі ... 2002 жылды тағы бір жаңалығы, сіз білетіндей ... ... ... ... бағдарлама паспорты - мақсаттарды, күтілетін результаттарды
және жауапты орындауына және результативтілігі мен оның іске ... ... ... және ... ... ... бар ... ойымша 2002 жылдың ағымында біз мемлекеттік органдарда жоспарлау
түзете алдық. 2004 жылы бірінші шарты жылдыққа экімшілер ... ... өз ... білу үшін ... ... ... шешімі қабылданды. Бюджеттік кодексті дамытудың негізгі мақсаты -
бюджеттік процесс саласында қолданатын нормалық ... ... ... ... ... ... негізгілері: «бюджеттік жүйе туралың заң
бақылау туралы», «мемлекеттік және кепілділген ... ... ... қаржылық процедуралар ерекшелігі және үкімет шешімдері ... ... ... ... ... процестік әрбір кезеңдерінің
нормаларын біріктірді - жоспарлау, атқарылу, кешелеу, қарыз алу және ... ... ... ... бөлім арналған. Менің тағы айтқым
келгені, осы кодексті ... ... ... ... және
бюджеттік шаруашылық мемлекетпен ... ... ... ішінде қаржы және әрекет минздравы, есеп комитеті және
Ұлттық Банк.
Сол сияқты ... ... ... ... ... ... ... енгізіледі. Біз преемственности қағидасын 9сынамыз. Орталык
фискалды саясаттың бағыттарын орындап, бюджетті ... ... тағы бір жаңа ... - ... ... ... ... комитетінің алдында біз 3 жылға орта мерзім фискалдық саясатты
қабылдау керекпіз, онда ... ... ... приоритеттері кандай,
бюджеттік шығыс бөлігінде қалай приоритеттерді қолдайтымызды көрсетеді:
Приоритеттік қағидасы - әлеуметтік экономикалық дамуды алдағы орталық
кезеңдермен приоритеттер ... ... ... ... - ... жылғы бюджет жобасына беру үшін оған негіз
болу керек.
Бюджеттік артықшылдық процессі сол сияқты, бүгін бізде бар, ... ... ... ... ... Егер бюджеттік
жоспарлау дамытуға байланысты дүниежүзілік тәжірибелерді қарастырсақ, ... ... ТМД ... ... қарастырамыз. Сіз білетіндей, Ресей
мен Украинада осы сияқты заң ... ... өз ... ... саясаты саласында Қазақстан Республикасының Үкіметі бюджет
жүйесін жетілдіру жөнінде мынадай қадамдар жасады. Бюджет қаражатын ... ... ... ... деңгейлері арасында өкілеттіктерді
ажырату және бюджетаралық қатынастарды жетілдіру жөніндегі, сондай-ақ
бюджет ... ... ... жұмыстар жүргізілді. Мысалы,
мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктерді ажырату ... ... ... ... ... Бюджет
кодексінің және "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне ... ... ... ... мен толықтырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының жобалары әзірленді. Бюджет саясатының ... ... ала ... және ... үшін мемлекеттік бюджеттің
қаражатын жұмсаудың перспективаға ... ... ... ... ... мен міндеттері
Алдағы кезеңде мыналар бюджет саясатының мақсаттары болып табылады:
экономикалық ... ... ... ... жәрдемдесу; халықтың әл-
ауқатын арттыру; мемлекеттік функциялардың ... ... ... ... ... ... қолдау; мемлекеттік шығыстардың тиімділігін
арттыру. Бюджет саясатының мақсаттарына сәйкес 2004-2006 жылдары ... шешу ... ... индикативтік және бюджеттік
жоспарлауды одан әрі ... ... ... ... орта мерзімді
кезеңге арналған басымдықтарын, іске асыру көлемдері мен ... ... ... ... нормаларға сәйкес бюджеттік құқықтык
қатынастарды регламенттейтін қолданыстағы нормаларды ... ... ... ... одан әрі ... ... шығыстарын
жоспарлаудың нормативтік әдісін енгізу; ... ... ... әдістерін жетілдіру; Қазынашылықты жаңғыртуды аяқтау;
инвестициялық ... оның ... ... даму ... ... ... ету мақсатында бюджет қаражатының есебінен іске
асырылатындарды дайындау, қарау, іріктеу процесін ... ... ... ... деңгейінің бюджет ресурстарын бөлудегі дербестігін
күшейту.
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу ... ... ... бюджетті қалыптастыру бірінші кезекте
мемлекеттік және салалық ... ... ... ... яғни бюджет шығыстары бағдарламалық құжаттарда растау табуы ... іске ... ... тиімділік пен нәтижеліліктің ішкі және
сыртқы бағаларына ерекше көңіл бөлінуі тиіс. ... одан әрі ... ... ... ... ... бағдарламалардың іс-шаралар
жоспарын орындауға: материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын ... ... ... ... іске ... ... ... әсерін бағалау. Осылайша, бір уақытта
мемлекеттік органдардың жауапкершілігін ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар өз саласында мемлекеттік
саясатты іске асыра ... ... ... бар ... ... ... өлшемдерге сүйенуді қамтамасыз ету жоспарланады. Алдағы
кезеңде елдің ауыл шаруашылығы мен ауылдық аумақтарын қолдау мен ... даму ... ... ... ... мен білім беруді одан
әрі дамыту, ғылым мен инновацияларды дамыту, мәдени-тарихи ... ... ... ... ... бағыттары болып ... ... ... ... ... ... ... қатынастарды жетілдіру тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде
шығыс өкілеттіктерін мемлекеттік басқару ... ... ... ... трансферттердің тиімді моделі анықталатын болады. Оның ішінде
төменгі мемлекеттік басқару деңгейін қаржы ... ... ... ... ... ... кодексінің нормаларын енгізу және 2005
жылдан бастап іске асыру бюджет қаражатын ... ... ... шығыстарының үлкен айқындылығына қол жеткізуді; бюджет қаражатының
мақсатты пайдаланылуын мемлекеттік қаржылық ... ... ... ... шығыстарын басқарудың сапалы жаңа деңгейіне көшуді
қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... келтіру және Бюджет кодексін іске ... ... ... ... ... ... ... болады. 2005 жылдарға арналған республикалық және
жергілікті бюджеттерді ... ... ... ... ... ... ... кодексінің жобасында көзделген жыл сайын алдағы
үш жылға арналған орта ... ... ... ... орта мерзімді
кезеңде салық-бюджет саясатын қалыптастыруға бағытталатын болады. Осы ... және ... ... ... ... ... әзірлеу кезінде негіз болып табылады. Ұлттык қордың активтерін
тиімді басқаруға бағытталған саясат жүргізілетін болады. ... ... ... тапшылығын біртіндеп қысқарту және мемлекеттік борыш
құрылымын ... ... ... ... алу ... ... уақытылығы мен тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар ... 2004 ... 1 ... ... бойынша Қазақстан Республикасы
Үкіметінің сыртқы борышы үкіметтік ... ... ... 79%-ін ... ... ... құрылымы дағдарыс нәтижесінде ... ... ... елеулі ұшырады және осы тұрғыдан экономикалық
қауіпсіздіктің өлшемдеріне сәйкес келмейтін осал болып табылады. ... ... ... ... ішкі рынокта қарыз алуды бір
уақытта арттыру кезінде сыртқы қарыз алу ... ... ... мен ... ... ... ... және мемлекет кепілдік
берген қарыз алу мен ... ... ... ... ... мынадай 2
бағытта іске асырылатын болады: ЖІӨ-ге проценттік қатынаста ... ... ... ... ... ... проценттік қатынаста
республикалық бюджет тапшылығының мөлшерін біртіндеп және тиісінше оны
қаржыландыруды қысқарту ... қол ... ... ... ... ... жалпы құрылымында
сыртқы қарыздардың есебінен республикалық бюджеттің тапшылығын ... ... ... ... ... ... сыртқы борыштың үлесін
біртіндеп азайту.Жүргізілетін саясат шеңберінде мынадай мәселелерді шешу
ұйғарылады: республикалық бюджет тапшылығының ... ... ... ... ... шеңберінде Үкіметтік борыштың ұтымды мөлшерін
анықтау; міндеттемелердің орындалмау ... ... және ... және ... перспективада Үкіметтің ішкі борышын өтеу жөніндегі төлемдер
төлеудің ең жоғары шегін төмендету, ол үшін ... орта ... және ... ... ... ... бағдарлау ұйғарылады; республикалық
инвестициялық жобалардың тізбесіне енгізілген жобаларды ... ... ... ... және ... қарыздарды тиімді пайдалану;
жергілікті атқарушы органдардың қарыз алу ... ... ... ... ... қарыз алуы республикалык бюджеттен
инвестициялық жобаларды каржыландыруға бюджеттік ... алу ... ... ... ... ... кросс-бағамдары және теңгені
айырбас бағамы өзгерген жағдайда теріс салдарды ... ... ... жөніндегі Үкіметтің сыртқы қарыздарының портфелін
әртараптандыру. Қойылған ... мен ... қол ... ... ... деңгейде сақтауды, оның құрылымын оңтайландыруға және ұзақ
мерзімді перспективада бюджеттің тұрақтылығын арттыруды ... ... және оның ... су, әуе ... ... мен ... ... да табиғи ресурстар, экономикалық және ғылыми-техникалық
потенциал Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігінің негізін құрай
отырып, тек қана ... ... ... Республикасының тәуелсіз мемлекет мәртебесіне сай ... ... ... ... ... ... ... дербес экономикалық жүйесі бар.
Қазақстан Республикасы басқа ... ... ... ... Республика территориясында шаруашылық және өзге де қызметі
жүзеге асыратын азаматтары мен ұйымдардың мүліктік құқыларын ... ... ... ... ... ... бар, ол өзінің
қаржы-кредит, ақша ... ... ... ... ... және ... ұйымдастырады.
Қазақстан Республикасы өзінің алтын қорын, алмас және ... ... аса ... ... біз ең ... ... және ... жүзеге асырдық. Біздің өзіміз де өзгердік, біздің пайымымызда,
дүние танымымыз да өзгерді. Біз ешкімнің де айрықша бір ақыл ... ... өз ... ... айналатынын, ал мемлекеттің осыған
қажетті жағдайлар туғызуға тиіс екенін түсіне білдік.
Қазақстан экономикасының өсуі біздің ... ... ... ... ... ... етіп жатыр.
Осы мақсатқа мемлекеттік қазынадан бір жарым жылдың ішінде қосымша 120
миллиардтан аса теңге бөлінеді, мұны бұрынғы ... ... ... ... дәл ... ... жұмыс істейтін болса, ... ұзақ ... ... ... бұл ... әрі арна ... жылдардан бір айырмашылығымыз сол, бүгін біздің қолымызда
экономикамыздың іргесін өретін төрт ... ... ... ... ... ... ... бар, олар:
1.аграрлық азық-түлік бағдарламасы;
2.индустриялық-инновациялық бағдарлама;
3.инфрақұрылымды және энергетиканы дамыту;
4.әлеуметтік даму ... ... ... бір ... сол, ... ... ... қаржы жадығаты да бар.
Істің ендігі түйіні - биліктің ... ... ... ... ... ... және оларды мүлтіксіз орындауда жатыр.
Біздің ынтымағымыз, жасмпаздық күш-қуатымыз, тұрақтылықты, ... ... ... ... еліміздегі бейбіт өмір мен тыныштықты
қамтамасыз етуге деген ұмтылысымыз - ... ... ... жолында аршынды алға басуының басты кепілі де сол.
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі түрлі деңгейдегі бюджеттердің
экономикалық қатынастар мен құқықтық ... ... ... ... ... Шеденов Б.А., Байжомартов Ү.С., Комягин Б.И. «Жалпы экономикалық
теория». Алматы, 2002 ... « ... ... ... \Бюджет жүйесі\ ». Алматы, 1997 ж.
3. Әубәкіров Я., ... К., ... М., ... Е. « ... ... ... 2000 ж.
4. Майдан-Әли Байгішов. «Халықаралық экономикалық қатынастар». Алматы 2001
ж.
5. ... ... ... ... оқу ... ... 2003 ... «Ақиқат» журналы. Алматы 2003 ж.
7. «Егемен Қазақстан» газеті. 5 ... 2003 ... ... В.В., Ботвич В.Я. «Рыноктық шаруашылық негіздері». Алматы
1992.
9. «Бюджет жүйесі туралы» ҚР-ң 1196 ... 24-і, №5-1 ... ... 1996 ... ... В.Д., Ильясов К.К. «Финансы». Алматы : Изд.2-е,1997 ж.
11. Закон РК «О ... ... от ... ... ... ұйым ... анық ... үшін оның негізгі мақсаты
мемлекеттік қаржыны тұрақтандыру құралы болуына қол ... ... ... ... барлық қаржы алушыларға берік тірек пен ... ... ... бюджет жүйесін құру үш негізгі қағидатқа негізделеді:
· щығыс ... ... ... ... «Бір ... – бір ... ... бойынша үкімет деңгейлерінің арасында
салықты бөлу:
· Бюджет аралық трансферттердің нәтижелі жүйе.
Шығыстар бойынша жауапкершілікті бекіту заңды түрде және де ... ... сай болу ... ... заңды түрде
бекітілуі шығыс міндеттемесін жоғарғы ... ... ... ... еркін өтуіне шек ... ... ... ... ... ... ... бөлінуі тимді бюджеттің өздігінен болуына және салықты
жоғарғы деңгейде жиналуында маңызы зор. ... ... ... ... қызметі орталықтандырылған болу керек, бірақ кейбір
жергілікті салық түрлерін жинауда жергілікті басқару органдарына ... үшін ... ... қызметін құруға мүмкіндік беру керек.
Қазақстан жағдайында орталық бағаның 1-ші кезеңде, райондық және
аудандық деңгейдегі ... ... ... ... ең ... реттеуші салықты қолдану болып табылады.
Реттеуші салықтарға әрбір ауданға республика ... және ... ... ... ... ... нормативтік адраымдар қойылуы
керек.
Ендігі қорыта айтатын мәселе ол әр елдің бюджет жүйесінің дәрежесі сол
елдің ... ... ... байланысты. Мысалы: неғұрлым бюджет
шығыстары көп болса, сол құрлым ... көп зиян ... Ол үшін ... ... ... ... шығыстар мен кірісердің байланыста (тепе-
теңдікте) қамтамасыз ету.
Бюджет жүйесінің икемділігін ... ету үшін ... ... ... ... шегі ... жергілікті басқару органдарының
сайлауымен реттеудегі жетістіктері болуы керек деп ойлаймын.
Менің ... ... ... шығындары жергілікті бюджеттердің кіріс
есебінен емес, қарыз капиталы есебінен қаржыландырылуы керек. ... ... ... ... ... ... ... іске
асыру үшін капитал нарығында қарыз алу құқығына ие ... ... және ... бірге қарыздар ағымдағы бюджет тапшылығын жабуға емес, қарыз
кризистерін жою үшін жергілікті ... ... және ... ... ... ... органдардың заңды түрде
нормативтерін құру керек деп ойлаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1) Ілиясов Қ.Қ., ... ... ... ... ... М; Финансы и статистика.
3) Логвина А, “От формальной и ... ... ... ... ... ... , ... КорцевЮ.И., “Налоги” , м: Финансы и статистика .
6) Финансы / Под ред В.М. Родиновой. М: Финансы и ... ... ... Счетного комитета по контролю за ... ... ... ... М.С. ... “Деловая неделя” №8,9,12,15 2001г.
9) “ҚР президенті туралы” Конституциялық заң
10) “Қазақстан Республикасының Конституциясы.
11) “Налоговый кодекс” 2003г.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Қазақстан Республикасының ...... ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің актілер жинағы.
3. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... 6 мамыр 2004 ж.
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық
кодексі). — ... ... ... Әмірқанов Р.Ә., Тұрғұлова А.Қ. Қаржы менеджменті. Оқу құралы. — ... ... А.М., ... Л.Н. ... Учебник. — М.: 2001.
7. Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. Учебное пособие. - ... ... И. Т. ... ... ... ... пособие. - М.:
1999.
9. Берлин С.И. Теория финансов. Учебное пособие. — М.: Приор, ... ... Л. Н. ... ... ...... ... Дробозина Л.А. Финансы. Учебник для вузов. — М.: ЮНИ-ТИ, 2000.
12. Дюсембаев К.Ш. Ананлиз финансового положения ... ...... ... ... ... Ж.М., ... система Республики Казахстан: теория, практика
и направления развития. — ... ... Заяц Н.Е., ... М.К., ... Т.Е. и др. ... ... ... — Мн.: Высш. шк., 1998.
15. Зейнелъгабдин А.Б. ... ... ... ... и
механизм использования. — Алматы. Қаржы-қаражат. 1995.
16. Ильясов К.К., ... П.Б. ... ... ... ...... ... 2003.
17. Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и ее роль в ... ... ... ...... 2002.
18. Құлпыбаев С. және басқалары. Қаржы теориясы. Оқу құралы. — Алматы:
Мерей, 2001.
19. Мамыров Н.К., ... А.Н. и др. ... и ... В 4-х т. ... ... ... Мельников В.Д., Ли В.Д. Общий курс финансов. Учебник. - ... ... ... ... ... В.К., ... В.В., ... О.И. Бухгал-терский учет на
предприятиях. - Алматы: Центраудит - Казах-стан, 2002.
22. ... ... для ... Под. ред. М.В. Романовского. - ... / ... ... ... денъги, кредит. Учебник. Под.ред. О.В. Соколовой. - М.: ЮРИСТ,
2001.
24. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для ву-зов. Под. ред. ... - М.: ... ... ... Қ.Қ., ... С. ... - ... 2003.
ҚОРЫТЫНДЫ
Соңғы бірнеше жыл ішінде ... ... ... ... ... негізінде анықталған бюджеттік саясаттың оң құрылым-
дарының ... ... да ... ... Ол - мемлекеттік
міндеттемелердің реалистік ... ... ... ... деңгейі
немесе жол болуын қамтамасыз ететін, ... ... ... ... ... және жекеменшік секторды қаржыландыруды
көтеруді қамтамасыз ететін мемлекеттік шығындарды ... ... ... ... ... тұрақты темптеріне және ... ... ... ... ... жағдайы деңгейінің өсуіне әкеліп
соқтырады. Мемлекеттік бюджет мемлекеттің негізгі қаржы ... ... ... ... ... құралы болып, саяси өкіметке
өзінің биліктік құзіретін орындауға мүмкіндік беріп, мемлекет қолына нақты
саяси және ... ... ... Бір ... ... ... ... орындалып екіншісімен бекітілетін қүжаттар жиынтығы ғана болып,
утилитарлық функцияны орындайды — ел ... ... ... ... Бюджет орындалатын биліктің экономикалы саясаты ... ... ... ... ... ... ... тәуелді және өзіндік
рөлді ойнамайды.
Бірақ тек қана бюджет нақты қолда бар ... және ... ... ... ... елдің салықтық райын анықтайды. Бюджет
қана нақты шығындар құрылымын, территориялар мен ... ... ... ... ... ... ... негізгі
көрінісі болып табылады. Бюджет арқылы ұлттық табыс пен жалпы ішкі ... бөлу ... ... ... ... реттеу және жетілдіру,
инвестициялық белсенділік, өндіріс эффективтілігін көтеру құралы болып, ол
арқылы ... ... ... ... ... өзінің ішіне барлық негізгі қаржылық категорияларды
(салықтар, мемлекеттік ... ... ... қосып, әрбір
мемлекеттің қаржы жүйесінің ... ... ... ... ... маңызды
экономикалық рөлмен катар саяси рөлді алады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан ... 2004 ... 24 ... ... жаңа ... Қаржы. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Ілиясов Қ.Қ, Құлпыбаев С.
Алматы 2005 247-248, 297-299, 314-315, ... ... ... ... 1999 ... 1 ... ... Республикасының
Заңы.
4. "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау туралы"
2002 ... 29 ... ... ... Заңы.
5. Финансы. Учебник. //под редакцией Радионовой В.М. -М., 1995. -432 с.
6. Худяков А. Финансовые право ... ... ... ... ... ... Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник. -Алматы, 1997. -472 с.
8. Государственной ... ... // ... К.К и ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясы 1998 жылы 19 сәуір.
10. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: ... ... ... ... -Алматы, 1995. -160 с.
11. Эсберг К.Т. Курс финансовой ... ... 1913. -113 ... ... В.Д., ... К.К ... ... -Алматы, 2001. -512 с.
13. Қазақстан Республикасының әлеуметтік - экономикалық дамуының 2004 ... ... ... ... ... ... ... 2003 жылғы 12 қыркүйектегі № 926 қаулысы
14. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. ... ... ... ... 1992. —540 с.
15. Пояснительная записка к проекту Закона Республики Казахстан ... ... на 2005 год". ... ... от ... 2004 года № ... Қазақстан Республикасының әлеуметтік — экономикалық дамуының 2005 -
2007 жылдарға ... орта ... ... туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 тамыздағы №917 қауылысы.
17. Хурсевич С.Н. Использование нормативного подхода ... ... ... -1996. -№10. -С. 7-9.
18. Баймуратов У.Б., Зейнельгабдин А.Б., ... Б. ... ... ... - ... ... ... особенности переходного периода. В 2-х томах
/под ред. Мамырова Н.К. Том 2. ... ... - 1999 -С. ... Алимбаева А.А., Утешев С.Б., Ахметов С.Н., Таубаев А.А. Региональная
социально-экономическая система. -Караганда: Санат, 2002, Том 2. 409 ... ... Г.К. ... ... ... ... и социально-экономического развития Казахстана. /Сборник научных
трудов. Отв.ред. Мамыров М.К. -Алматы: Экономика. ... ... Д. ... ... ... в ... //Ал-Пари.-
2000. -№2. -С.43-48.
22. Саткалиев М.А. Сущность и содержание финансовых ресурсов региона.
//Экономические ... ... ... периода./Сб.научных
трудов. под ред. Мамыров М.К. ... ... - ... ... М.Ж. ... механизма бюджетного регулирования
экономики. //Известия МО иН РК, НАН РК. -1999. -№3. -С. ... ... В.Д., Ли В.Д. ... курс финансов: Учебник.- Алматы: Институт
развития Казахстана, 2001-295с.
25. Исахова П. Мемлекеттік ... Оқу ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының экономикалық дамудағы бюджет саясаты65 бет
Бірыңғай бюджеттік сыныптама6 бет
Бағалы қағаздардың қалыптасуы мен даму48 бет
Бюджет жүйесі15 бет
Бюджет жүйесі жайлы35 бет
Бюджет жүйесі жайында14 бет
Бюджет жүйесі және бюджет кірістерінің теориялық мәні мен мазмұны26 бет
Бюджет жүйесі және бюджет құрылымы74 бет
Бюджет жүйесінің мәні және оның құрылымы29 бет
Бюджет жүйесінің экономикалық мәні мен құрылымы12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь