Шағын бизнес және оның құрылуы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. ШАҒЫН БИЗНЕС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

Шағын бизнес және оның қазіргі жай. күйін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1.2. Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен қорғаудың құрылатын
инфрақұрылымын пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.3. Шағын кәсiпкерлiктi кадрлық, ғылыми.әдiстемелiк
және ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.4. Шағын кәсiпкерлiктi қаржылық.несиелiк және
инвестициялық тұрғыдан қолдау саясатының
тетiктерiн жетiлдiру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10

1.5. Шағын кәсiпкерлiктi аймақтық дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11

1.6. Ресурстық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

2. ШЕТЕЛДІК ІС.ТӘЖІРИБЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12

2.1.Кәспкерлікті дамытудың шетелдік іс.тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

2.2.Фирма философиясы.басқару моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13

2.3. Мақсаттық әдістер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15

3. ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ ҚҰРЫЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16

3.1. Қазақстан Республикасында шағын бизнестің құрылуы ... ... ... ... ... ... ...16

3.2.Қазақстан Республикасындағы шағын бизнесті талдау ... ... ... ... ... ... ... .18

3.3.Шағын бизнесті басқарудың жүйелік тәсілі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

3.4.Мақсаттар мен қосалқы мақсаттардың шартты мәндері ... ... ... ... ... ... ... 28

3.5. Қазақстан Республикасында шағын бизнесті дамыту проблемалары ... ..30

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
Қазақстан Республикасында Шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi агенттiгi Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығын iске асыруды қамтамасыз ету мақсатында әзiрледi.
Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламаларын 1992 және 2000 жылдардағы кезең iшiнде iске асыру Қазақстан Республикасында жеке кәсiпкерлiктiң жасақталуы мен қалыптасуына негiз қалады. Шағын кәсiпкерлiк экономикасының жинақылығы салыстырмалы түрде аздаған инвестициялары мен тәуекелiнiң неғұрлым аздығымен қысқа мерзiм iшiнде, бiрiншi кезекте тауар айналысы саласындағы сол кездегi жағдайды өзгертуге және тұрақтандыруға мүмкiндiк бердi.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Шағын кәсiпкерлiктi дамытуға мемлекеттiк қолдауды күшейту және оны жандандыру жөнiндегi шаралар туралы" 1997 жылғы 6 наурыздағы N 3398 және "Азаматтар мен заңды тұлғалардың кәсiпкерлiк қызмет еркiндiгiне құқығын қорғау туралы" 1998 жылғы 27 сәуiрдегi N 3928 Жарлықтары соңғы жылдары шағын кәсіпкерліктің дамуына қуатты серпiн бердi. Бағдарлама "Қазақстан-2030" Стратегиясының қағидаларына негiзделiп әзiрлендi. Шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасының басты мақсаты шағын кәсiпкерлiктiң өндiрiстiк саласының серпiндi дамуын қамтамасыз ететiн мемлекеттiк қолдау саясатын жетiлдiру болып табылады.
Бағдарламаның мiндеттерi оның мақсатымен айқындалған мыналар:
-халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету;
-қоғамдық бiрлестiктердiң шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен қорғау мәселелерiндегi рөлiн күшейту;
-шағын кәсiпкерлiктiң өндiрістiк саласын басымдықты дамыту;
-шағын кәсiпкерлiктi ақпараттық қамтамасыз ету жүйесiн жетiлдiру және дамыту арқылы шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң тұрақты қызметi үшiн қолайлы жағдайлар жасау болып тұжырымдалады.
Бағдарламаның iс-шараларын iске асыру кезiнде жоғарыда аталған мiндеттердi шешу республикалық, сол сияқты аймақтық деңгейде де жүзеге асырылатын болады.
Пайдаланылған әдебиеттер.

1.«Қаржы» оқулығы Ілиясов Қ.Қ.; Құлпыбаев С.А – Алматы – 2000ж
2.Қазақстан Республикасынын Конститутциясы – Алматы Қазақстан 2000 – 96 бет.
3.Сахариев С.С., Сахариева А.С., Сахарива С.А., Финансы Учебник – Алматы – 2004
4.Мальников В.Д., Имясов К.К. – М 47 Финансы – Алматы Изд. 2-е, перераб. И доп. – Қаржы – қаражат – 1997 – 408б.
5.Мельников В.Д., Ли В.Д. Общий курс финансов. Учебник. – Алматы: Институт развития Казахстана, 2001. – 285б.
6.Мәдешов Б. – Нарық экономика теориясына кіріспе – Алматы: 1995ж.
7.Алексеева М.Ю. Рынок ценных бумаг – М: «Финансы статистика», 1992ж.
8.Лившин А.Я. «Введение в рыночную экономику» - М., - «Станкин» ч. 1, 1991, ч, 1992.
9.Бабич А.М., Павлов Л.Н.Финансы. Учебник – М: 2001 – 760с.
10.Дробозинов Л.А. Финансы. Учебник для вузов – М.: ЮНИТИ 2000 – 183с
11.Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы Учебное пособие – Петербург:2000 - 192б.
12.Финансы. Учебное пособие (Под.род. Проф. А.М. ковалевой) 4 – изд. – М.: 2000ж.
13.Финансы Учебник для вузов. Под. ред. М.В.Романовского. – М.: Перс-пектива/ЮРАЙТ: 2001 – 502б.
14.Сабырбаев Б. Экономикалық терминдердің орысша – қазақша түсіндір-ме сөздігі – Алматы, Қазақстан, 1993ж.
15.Р 89 Орысша – қазақша қазіргі уақыттағы экономикалық түсіндірме сөздігі (2100 жалпыға әйгілі сөздер) / Сост. Қ.Ж.Оразалин. М.М. Жантасов. – Алматы: « LEM »6 2001 – 344б.
16.Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов. Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 479бет.
17.Финансы, деньги, кредит. Учебник. Под ред. О.В.Соколовой. – М.:ЮРИСТ, 2001. – 784 бет.
18.Теория финансов. Учебное пособие. Заяц Н.Е., Фисенко М.К. и др.1998год;
19.Қазақстан Республикасының Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы.
20.Теория финансов. Берлин С.И. Москва, Приор, 2000год.
21.Финансы. Учебник для вузов. М.В. Романовского Москва, Перспектива, 2001год.
22.Финансы, деньги, кредит. Учебник. Под. ред. О.В. Соколовой. Москва, ЮРИСТ,2001год.
23.Финансы. Учебник для вузов. Мельников.В.Д., Ильясов К.К.,Алматы.2001год.
24.Финансы. Учебник для вузов. Дробозина.Л. Москва, ЮНИТИ,2000год.
25.Дүйімбаева А. «Шағын кәсіпкерлік іс жүзіндегі қолдауды қажет етеді»29.07.1998ж. Егеменді Қазақстан.
26.Шағын кәсіпкерлік мәселесі . Понорама 1996ж.№20
27.Прокаров С. « шағын кәсіпкерліктің республикадағы даму жайы және 2000ж. Бағдар. Аль-Пари 1999 ж.№8-10 бет 34-36
28.Одасбаев Ж.. «Кәсіпкерлік шарықтап дамуда» Іскер әлем 1997 ж. 17 шілде 5 бет.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАРАҒАНДЫ “БОЛАШАҚ” УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және қаржы кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
ТАҚЫРЫБЫ: Шағын бизнес, шетелдік іс-тәжірибе және оның ... ... ... ... және оның ... жай- ... ... ... ... мен қорғаудың құрылатын
инфрақұрылымын ... ... ... ... кадрлық, ғылыми-әдiстемелiк
және ... ... ... ... кәсiпкерлiктi қаржылық-несиелiк және
инвестициялық тұрғыдан қолдау саясатының
тетiктерiн
жетiлдiру...................................................................
...........................10
1.5. ... ... ... ... ... ... ... ... шетелдік ... ... ... ... ... 3.1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мен ... ... ... Қазақстан Республикасында шағын бизнесті дамыту проблемалары......30
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
....................................33
Қолданылған
әдебиеттер..................................................................
....................35
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасында Шағын кәсiпкерлiктi ... мен ... ... ... ... ... ... Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және
шағын ... ... ... ... ... ... "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан ... ... ... ... туралы" 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығын
iске асыруды ... ету ... ... ... ... мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламаларын
1992 және 2000 ... ... ... iске ... ... Республикасында
жеке кәсiпкерлiктiң жасақталуы мен ... ... ... ... ... ... ... түрде аздаған
инвестициялары мен тәуекелiнiң неғұрлым ... ... ... ... кезекте тауар айналысы саласындағы сол кездегi жағдайды өзгертуге
және тұрақтандыруға мүмкiндiк бердi.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Шағын ... ... ... ... және оны ... жөнiндегi шаралар туралы"
1997 жылғы 6 наурыздағы N 3398 және ... мен ... ... ... еркiндiгiне құқығын қорғау туралы" 1998 жылғы 27
сәуiрдегi N 3928 ... ... ... ... ... ... серпiн бердi.       Бағдарлама "Қазақстан-2030" Стратегиясының
қағидаларына негiзделiп әзiрлендi. ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк бағдарламасының басты
мақсаты шағын кәсiпкерлiктiң өндiрiстiк саласының ... ... ... ... қолдау саясатын жетiлдiру болып табылады.
Бағдарламаның мiндеттерi оның мақсатымен айқындалған мыналар:
-халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету;  
-қоғамдық ... ... ... ... мен қорғау
мәселелерiндегi рөлiн күшейту;
-шағын кәсiпкерлiктiң өндiрістiк саласын басымдықты дамыту;
-шағын кәсiпкерлiктi ақпараттық ... ету ... ... және
дамыту арқылы шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң тұрақты қызметi үшiн
қолайлы жағдайлар жасау ... ... ... iске ... ... ... ... шешу республикалық, сол сияқты аймақтық деңгейде де жүзеге
асырылатын болады.
Шағын ... ... ... ... айтылғандай, мемлекеттік және
қоғамдық қолдауды, оны дамытудың жолдарын тереңдете, ... өте ... ... ... ... бағыты халық
шаруашылығын монополиясыздандыру бағдарламаларын ... ... ... ... кәсіпорындарға беру жолымен жүзеге асыруды көздейді. Бұл
тұрғыдан алғанда өз өнімін барынша тез ... және ... ... ... ... ... кең пайдалану белгіленіп отыр.
Мемлекеттік және аймақтық деңгейде ... ... ... және ... ... ... ... байланысты шағын
кәсіпкерлікке аймақтық басқарудың барлық деңгейлерінде қолдану көрсету
ісіндегі мемлекеттің стратегиялық ... өте ... ... ... ... ... ... сөз жүзінде емес, ол іс ... ... ... ... де, ел ... ... басу үшін қуатты
серпін алады, олай болмаған жағдайда экономиканың бұл маңызды секторы ақсай
бастайды. Мемлекет ... ... ... ... ... және шағын
кәсіпкерлік биліктің барлық тармақтарының мүдделі қолдау көрсетуімен жұмыс
істейтін өркениетті нысандарға көшуді ... ... ... тұтқасының бірі аймақтарды шағын ... ... ... қолдау қорларын ашу керек. Біз ... ... ... ... егер білім мен ғылымды және
мәдениетті алға ... ... ... ... ,ұзаққа шаба
алмаймыз.Сол себепті білім мен ғылымның жаңа ... ... ... ... тактикасы мен стратегиялық бағдарламасын жасап іске асыру
қажет.
1. ШАҒЫН БИЗНЕС
1.1. Шағын бизнес және оның қазiргi ... ... ... ... заң ... ... мемлекеттiк
қолдау шаралары бүгiн өз нәтижелерiн беруде. Шағын кәсiпкерлiк саласын
сипаттайтын ... ... ... осы ... келе ... оң үрдiстер туралы мағлұмат бередi.
Шағын кәсiпкерлiктегi үрдiстердi талдау ... осы ... ... ... бар ... және ... ... факторы мен халықты жұмыспен қамтамасыз ... ... ... өзiнiң оң нәтижесiн берiп отырғанын айғақтайды. Сөйтiп, кәсiпкерлiк
сипат ... ... ... ... ... ... оның ... шешушi
факторы болып келедi. Шағын кәсiпкерлiк жаңа кәсiпорындар мен ... құру ... ... ... ... етуде, рынокты әртүрлi
тауарлармен және қызмет көрсетулермен молықтырып отыр.
Өнiмнiң жаңа түрлерiнiң саны, менеджмент деңгейi, өндiрiлiп ... мен ... ... ... ... ... ... септiгiн тигiзетiн iс-шаралар әзiрлеудi және iске асыруды талап
етедi.
Жаңа жұмыс орындарын құру, ... ... ... тауарлармен және
қызмет көрсетулермен молықтыру, шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң
инновациялық ... ... ... ... ... одан ... ... елдер тәжiрибесi көрсетiп отырғандай, арнайы мемлекеттiк
қолдау шараларынсыз мүмкiн емес.     
Кәсiпкерлiктiң дамуы үшiн ... орта ... ... ... кәсiпкерлiк қызметтi ұйымдастыру мен жүзеге асырудағы мемлекеттiк
өкімет ... ... ... және әрекетсiздiгiнен
туындаған, әкiмшiлiк тосқауылдар ретiнде белгiленетiн кедергiлердi жою
болып ... Осы ... ... жергiлiктi жердегi атқарушы
өкiметтiң әрекетiне ... ... ... ... және ... өзара қарым-
қатынастарды тәртiпке келтiрудiң маңызды факторы салық салу ... ... ... тиiс. ... ең өткiр проблема салықтық тексерулердiң
ретсiздiгi болып отыр. әрбiр шағын кәсiпкерлiк ... ... ... 6-
8 ... ... мен алым түрлерiн төлейдi, сонымен бiрге олардың әрқайсысы
бойынша өз ... ... ... салу ... төлеу тәртiбi мен
мерзiмдерi, есеп беру деректемелерi мен ... ... ... құрылымдауды және кәсiпорындарды реформалауды жүргiзу
кезiнде шағын кәсiпкерлiктiң артықшылықтары әлi де жете пайдаланылмауда.
Мемлекет ... осы ... ... ... бiрi ... ... қызмет көрсетулер саласында ... ... ... ... арасында мемлекеттiк тапсырысты орналастыру болып ... ... ... ... ... одан әрi ... iрi
компаниялардың шағын кәсiпкерлiк ... ... ... ... көрсетулердiң) белгiлi түрлерiн өндiру бойынша
тапсырыстарды орналастыру тұрғысында ... ... ... ... ... жиi кездесетiн әкiмшiлiк тосқауылдардың бiрi кәсiпкерлiк қызметтi
тiркеу және лицензиялау ... ... ... табылады. Осы
Бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында көзделетiн тiркеу
және лицензиялау жүйесiн ықшамдау:
... ... ... ... ... ... ал
кәсiпкерлiктi ұйымдастыруды неғұрлым арзан ете ... ... ... шығындарын азайтуға;
✓ шағын кәсiпкерлiк кәсiпорындары үшiн қолайлы орта жасауды қамтамасыз
етуге және ... ... ... ... субъектiлерiнiң санын
арттыруға;
✓ жер учаскелерiн, жылжымайтын мүлiк орталығында құжаттаманы ... ... ... қайта жоспарлау және қайта жаңарту
тәртiбiн оңайлатуға мүмкiндiк бередi. әсiресе ... құны мен ... ... ... ... ... 1992 жылдан бастап
2000 жылға дейiн шағын кәсiпкерлiктi ... мен ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiктi дамыту
жөнiндегі нормативтiк құқықтық базаның iс ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттік қолдаудың
негiзгi бағыттарының бiрi шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн ... ... ... ... белгілеу болып табылады.
      Кәсiпкерлердiң қоғамдық құралымдарына нормативтiк, әдiстемелiк
құжаттар тұрғысында әдiстемелiк ... ... ... ... жатқан, соның
ішінде кәсіпкерлердің құқықтарының бұзылуына байланысты өтiнiштер бойынша
консультация бере отырып, олардың ... ... ... ... ... ... ... күш-жiгерiн "Шағын
кәсiпкерлiктi мемлекеттiк ... ... ... Республикасының
Заңында көрсетiлген өз құқықтары мен өкiлеттiктерiн кеңiнен және нәтижелi
пайдалануға бағдарлау және бағыттау керек.
      Мұндай ... ... заң мен өзге де ... ... орындалуына неғұрлым тиiмдi бақылау жасауды, сондай-ақ жанжал
дауларды шешу практикасын жетiлдiрудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      ... ... және ... ... ... тақырыптық кездесулерi шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi мен
бақылаушы органдар арасында ... ... ... ... ... ... жою жөнiнде сындарлы
ұсыныстар жасауға жәрдемдеседi.
      Экономиканың нақты ... ... ... салаларында
франчайзингiлiк қатынастарды дамыту мен құруды қамтамасыз ету үшiн
бiрқатар заң мен өзге де ... ... ... ... мен
толықтырулар енгiзу болжанып отыр.
      Мемлекеттiң ... ... ... ... бас ... кәсiпкерлердiң неғұрлым еркiндiгiн және ... ... ... ... қызметке заңсыз араласқаны үшiн
мемлекеттiк басқару органдарының лауазымды тұлғаларының жауапкершiлiгiн
заң жүзiнде ... ... ... ... ... Осы ... жұмыстың басымдықты бағыттары республикада шағын
кәсiпкерлiктi дамыту үшiн ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiктi қорғауға бағытталған заңдардың сақталуына
бақылау жасауды жүзеге асыру, экономикадағы ... ... рөлi ... ... сондай-ақ шағын кәсiпкерлiктiң дамуына кедергi жасаушы
факторларды ... ... ... ... ... тосқауылдарды жеңiп шығудың негiзгi
жолдарының бiрi кәсiпкерлiк ... ... және ... ... ... өзара iс-қимыл жасасуы болуға тиiс. Осыған
байланысты кәсiпкерлердiң қоғамдық бiрлестiктерi ... ... ... ... ... ... ... базасында сақталып отырған проблемаларды ескере отырып, оны
жетiлдiру мақсатында мынадай шаралар көзделiп отыр:
✓   ... ... ... ... ... келтiрген,
заңсыз қабылданған актiлер үшiн ... ... ... ... шегiн, бұл ретте келтiрiлген залалды кiнәлi
тұлғаның жеке қаражаты есебiнен өтеудi көздей отырып, заңды түрде бекiту;
... ... ... ... жүзеге асыру тәртiбiн
реттейтiн бiрыңғай құжат ... ... ... ... рейдтiк тексерулердi алып тастау үшiн
шаралар қолдану;
✓ тексерулер ... ... ... онда ... ... ... атауын көрсетпей тiркеуге тыйым салу;
❖ шағын кәсiпкерлiк мәселелерiне ... заң және ... ... ... ... ... жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк
органмен және оның ... ... ... ... ... ... ... нарықтық экономиканы дамытудың қазiргi
жағдайларында қорғау ... ... ... ... Ол ... ... ... Бас прокуратурасымен және әдiлет
министрлiгiмен бiрлескен бастамасымен өткен "Шенеунiк және кәсiпкер" атты
акцияның нәтижелерi айғақ етедi. Кәсiпкерлiк практика ... ... ... кәсiпкерлiкке біліктi заңгерлiк көмек көрсету болып
табылатын ұйымдарды заң жүзiндегi ... ... ... ... жасау керектiгiн көрсетiп отыр.
      Шағын кәсiпкерлiктiң дамуына кедергi жасап отырған ... жеңу үшiн ... ... iшiнде:
❖ шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне қатысты бақылау және ... ... ... ... ұйымдардың толық тiзбесiн жасауды;
❖ тексеру жүргiзу тәртiбi мен кезеңділігiн (бақылау функцияларын ... ... ... ... ... ... немесе өзге де құжатты
беру мiндеттілігi, тексеру ... ... ... ... шағымдану құқығын қамтамасыз етудi және басқаларды)
белгiлейтiн ... ... ... ... ... ... субъектілерiне қатысты бақылау және қадағалау
функцияларын жүзеге асыратын лауазымды тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... қолдау мен қорғаудың құрылатын
инфрақұрылымын пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру
    ... ... ... дамуын айқындайтын басты шарттардың бiрi
шағын кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... дамыған және дұрыс жұмыс жасайтын элементтерiнiң
жолға қойылуы болып табылады. ... ... ... ... құру ... - бұл нарықтық қайта құруларды жүзеге асырып жатқан елдердiң ... ... ... уақытта республикада шағын кәсiпорындардың өмiршеңдiгi мен
өркендеуiн арттыратын, жаңа отандық технологияларды жасауға және игеруге,
жоғары ... ... ... өнiмдердi шығаруға мүмкiндiк туғызатын,
шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың тиiмдi құралы ... ... ... ... және ... кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi
орталықтар жұмыс жасауда.
      ... ... ... ... ... құру ... көптеген аймақтарында қолдау тапқанына және ... ... ... тұрған ұйымдардың туындап келе жатқан тәжiрибесi
республиканың ... ... ... ... ... ... үшiн ... Шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың республикалық
жүйесiнiң дамуын тежеп отырған бiрқатар мәнiстер бар: шағын ... ... ... құру ... ... әдiстемелiк
ұсынымдар әзiрленген жоқ, жергiлiктi жерлердегi атқарушы өкiметпен өзара iс-
қимыл жасау схемалары жасалған жоқ және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк уәкiлеттi органдар көптеген
кәсiпкерлер ... ... ... ... ... ... машықтарын әлсiз меңгергендiктен, ... ... ... ... ... етудi күшейту керек.
Кәсiпкерлерге заңдардағы және қажеттi құжаттарды ... сол ... ... ... өзгерiстердi уақтылы байқап отыру қиын.
      Шағын кәсiпкерлiктi тиiмдi дамыту жағдайларын ... ... ... ... ... ... ... үшiн
жергiлiктi атқарушы өкiмет пен кәсiпкерлердiң қоғамдық бiрлестiктерiнiң
өзара ... ... ... Осы ... жету үшiн ... ... ... бөлiп көрсеткен дұрыс:
❖ мемлекеттiк қолдаудың нақты шараларының ... ... ... ... ... ... кез ... кәсiпкер ала алатын, заңдар, салықтар, бәсекелестер,
клиенттер, тауарлар, жұмыстар мен қызмет ... ... ... ... ... мәлiметтердi қамтитын ақпараттық желi
қалыптастыру;
❖ шағын ... ... ... осы экономика секторының жай-күйiн
және оның даму үрдiстерiн айқындауды объективтi түрде бағалау мақсатында
жүйелi зерттеулер ұйымдастыру;
❖ шағын кәсiпкерлiктiң есеп және ... ... ... жақсарту;
❖ шағын кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... ... даярлауға, кәсiпкерлер туралы тиiстi қоғамдық пiкiр
қалыптастыруға бағытталған насихаттау және бiлiм беру ... ... ... ... ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз ету
      Шағын кәсiпкерлiк үшiн кадрларды даярлаудың және қайта даярлаудың
жеткiліксiздiгі республикада шағын кәсiпкерлiктiң даму ... ... ... бiрi ... ... ... шағын кәсiпкерлiк
нарықтық құрылымдарды құру және олардың қызметiн ... ... ... тәжiрибесi бар кәсiби кадрларға өте зәру күй кешiп отыр.
      ... ... ... ... ... кадрлық, ғылыми-
әдiстемелiк және ақпараттық қамтамасыз ету ... ... ... кәсiпкерлiкке мақсатты бағдарлай отырып ... ... ... ... және шетелдiк озық тәжiрибенi Қазақстан
аймақтарында таратуды, ара ... ... бiлiм ... ... және ... ... икемдi және тармақталған жүйесiн
қалыптастыруды қамтитын бiрқатар iс-шараларды iске ... ... ... ... ... ... желi, оқу-зерттеу
және тұсаукесерлiк-көрмелiк орталықтар қазақстандық шағын кәсiпкерлiктiң
проблемалық түйiндерiн шешудiң ... ... iске ... ... ... ... қажеттi консалтингiлiк қолдау
көрсетуге, сындарлы серiктестiк байланыстар ... ... ... ... кәсiпкерлiктiң табысты дамуы үшiн қазiргi кезеңде прогрессивтi
маркетингiлiк ортаны және ... ... ... ... ... құра ... бiрыңғай ақпарат базасын, байланыстың
телекоммуникациялық жүйесiн, ... ... ... құру, әзiрлемелер
мен технологиялардың аймақаралық және халықаралық трансфертiнiң ... және ... ... дамытудың мақсатты бағдарламаларын
бiрлесiп әзiрлеуге, iрi халықаралық ... ... ... жасау
қажет. әр аймақтың өзiне тән проблемаларын шешуге бағдарланған ... ... ... ... ... ... еш шүбә ... Кәсiпкерлiктi, әсiресе шағын кәсiпкерлiктi қолдауды реттеудiң тиiмдi
шараларын жүзеге асырудың анық және ... ... ... ... ... елдердiң практикалық тәжiрибесiн негiзге ала отырып,
оларды әзiрлеу мен iске ... ... ... ... Оның ... ... салада ғылыми зерттеулер жүргiзуде үйлестiрудiң жоқтығы
болып табылады. Осы тақырыпқа ғылыми зерттеулер, әдетте, бастамашылық жасау
тәртiбiмен ... ... ... ... ... ... әзiрлеу және iске асыру
үшiн ел экономикасы мен кәсiпкерлiгiнiң, шетел практикасының ... ... ... ... шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың жүзеге асырылып
жатқан шараларының тиiмдiлiгiн ескере отырып, ... ... ... ... қою қажет. Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк
қолдаудың осы немесе өзге де шараларын қолдану объективтi ... ... ... дәлелденген әдiстемелiк ұсынымдарға сүйенуге тиiс.
1.4.Шағын кәсiпкерлiктi қаржылық-несиелiк және
инвестициялық тұрғыдан қолдау саясатының
тетiктерiн жетiлдiру
➢ Шағын кәсiпкерлiктi қаржылық-несиелiк және ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiктiң өндiрiстiк
секторын жергiлiктi және ... ... ... ... берген, мемлекеттiк емес сыртқы заемдардың
есебiнен, заңдарда белгiленген тәртiппен несиелендiру;
... ... ... ... соның iшiнде
кәсiпкерлердiң алынған несиелерi бойынша мiндеттемелерiн орындауын
қамтамасыз ету жолымен жүзеге асыратын, ... ... ... ... ... кепiлдiк қорлар
есебiнен екiншi деңгейдегi банктердi ынталандыру тетiгiн әзiрлеу;
➢ тиiстi жылға арналған ... ... ... мақсаттарға
арнап қаражат көзделген жағдайда жобаларды ... ... ... ... ... қоса ... қоғамдардың өзара несие алысу және өзара сақтандыру ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылатын
болады.
      Шағын кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... ... жауап беретiн
жабдықтарды шығаруға қабiлеттi компанияларға бағдарлануға тиiс,
олардың өндiрiстiк ... ... жаңа ... ... және ... ... ескерiлетiн болады.
      Шағын кәсiпкерлiктi дамыту үшiн ... ... ... ... - шағын кәсiпкерлiк
субъектiлерiнiң едәуiр бөлiгiнiң әлеуетiн бiрiктiруде жатыр. Өзара
сақтандыру қоғамдарын, ... пен өз ... өзге ... ... ... асыратын коммерциялық ... құру мен ... ... мән ... отыр.
1.5. Шағын кәсiпкерлiктi аймақтық дамыту
➢ Шағын кәсiпкерлiктi ... ... ең ... ... ... шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың инфрақұрылымын дамытуға, жаңа
жұмыс орындарының неғұрлым көп ... ... ... атқарушы
органдардың кәсiпкерлiк ортамен неғұрлым жоғары деңгейде өзара ... ... ... ... ... ... негiзiнен аймақтық деңгейде жүзеге
асырылатын ... ... ... ... ... және жұмыстың:
➢ шағын кәсiпкерлiк инфрақұрылымының элементтерiн ... ... ... құру ... ... ... ... жұмыспен қамтылмаған неғұрлым ... ... ... ... ... ... iс-шаралар, аяқталмаған
құрылыс пен пайдаланылмай отырған объектiлердi шағын ... беру ... ... ... ... ... және ... арттыру жөнiндегi
iс-шаралар сияқты негiзгi бағыттарын қамтуға тиiс.
1.6. Ресурстық қамтамасыз ету
      ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
республикалық және жергiлiктi бюджеттiң қаражаты есебiнен жыл сайын аталған
мақсаттарға көзделетiн бөлiнген ... ... ... ... алып ... ... ... мемлекеттiк ақшалай гранттар
есебiнен жүзеге асырылатын болады.
      Қазақстан Республикасында Шағын кәсiпкерлiктi ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасында көзделген
іс-шаралар жоспарын iске асыру үшiн республикалық бюджеттен жыл сайын 50
миллион ... ... ... бөлу ... ... ... ... Кәспкерлікті дамытудың шетелдік іс-тәжірибесі
Нарықтық экономикаға көшу кәсіпкерлікті ұйымдастыру ... ... ... мен ... ... ... ... әдебиет пен
жетекші бағыт беретін ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізудің шетелдік тәжірибесі өте пайдалы. Алайда
шетелдік тәжірибенің , кәсіпкерлік ... ... ... ... ... және ... жүргізудің бірегей модельдерінің
әр жерден суыртпақтап ... ... ... іске ... ... ... аз, өйткені оның недне бастау, іске қалай ... ... ... ... ... ... фирманы басқару жүйесінің өзіндік
“қаңқасын” қалай да ... ... ... ... бір ... өте ... оларды “басқару бағдарлары” деп атаймыз. Шет елдерде
менеджемент және ... ... ... ... ... ... ... олар практиктерге, соның ішінде экономист
еместерге бағышталған. ... олар өз ісін ... ... ... ... жаңа кәсіпкер жүйелі түрде жасайтын қадамдардың сипаттамасы қарапайым
логикалық схема түрінде, ... ... ... ... берілген
методикалар. Бұл методикалардың ерекшелігі –ең алдымен олардың авторларының
іске жаңадан кіріскен кәсіпкерге деген “жолдастық” ықыласы, екінші ... ... ... ... ... мен ... маңызы
үшін кәсіпкер алдындағы жоғарғы жауапкершілігі . ... ... іс ... ... берілген.
Бастапқы позиция мынадай: кәсіпкер, өз қызмет орнына және
функциялық міедеттеріне қарамастн, нарықтық ... және ... ... ... ... ... міндетті ұғымдар қатарына мына
элементтер қосылады. Нарықтық экономика –экономикалық ... ... ... нақ жүйе ... ... ... алуы үшін еңбек бөлісіне ... ... ... және ... ... ... өнеркәсіп өндірісі қажет. Осы кезеңдердің жиынтығы экономикалық
айналым құрайды. Экономикалық айналымның басты субъектілерінің – ... ... және ... бюджетімен отбасының-іс- қимылдары сайып
келгенде жүйедегі ... ... ... етуі ... Заңдар
жүйенің құрамдас бөліктерінің үйлесімді дамуы үшін ... ... ... ... ... басты шарты- неше түрлі құбылыстар
болатын, тауар ақшаға және ақша ... ... ... ... ... ... көп ... Кәсіпкер өз іс-
қимыл стратегиясын қазіргі заманғы ... ... ... ... ... ... Сатып алушыны бағдар ету –қазіргі кәсіпкерлік
қызметтің негіз қалаушы принципі мен саясаты.
Кәсіпкерлік жүйесі ... ... ... ... кіріп, шығатын
көптеген жолдары бар, бұған кәсіпкер мұқият көңіл бөлуге ... ... ... ... бәсекелестер; 2)аса маңызды
жабдықтаушылар; 3)аса маңызды сатып алушылар; 4) ... ... ... ... ... ... инициативалар ( мысалы,
«жасылдар” қозғалысы); 7)кәсіподақтар; 8)діни топтар және т.т.
Фирма алуан түрлі бағдарлар мен ... ... ... заң
нұсқамалары, әлеуметтік, этникалық және басқа талаптар ортасында ... ... ең ... Фирманың тіршілік философиясы (кәсіпкерлікті дамыту идеялары мен
мақсаттары);
• Заңдар мен кәсіпкерліктің басқа да құқықтық актілері;
• Менеджемент принциптері мен мақсаттары;
• әлеуметтік ... ... мен ... ... ... дәстүрлері мен кезеңдері;
• корпоративтік нұсқамалар мен әдеп нормалары;
• ҒТП және технология;
• Жалпыадамзат және мәдениет ... мен ... ... ... ... ... алғада фирманың, сондай-ақ оның
жекелеген қызметкерінің өзіндік іс-қимыл кодексі болып табылатын, мезгіл-
мезгіл жаңартылып отыратын және ... ... ... ... ... ... кездеспейді). Мемлекеттік басқарудың орталықтандырылған
жүйесі жағдайында бейіні мен көлемі ... ... ... ... Ал ... жағдайлрында әрбір кәсіпорынның , керісінше,
өз бейнесі, нақты жұмыс стилі, өз ... ... бар. ... ... ... принципті идея, фирманы ... ... ... ... ойы мен ісі ... ... ... іздеуге
неліктен бағытталғаны жөнінде сұрақ қойып, сол ... ... ... ... мәні мен ... ... мен ... зерттейді,
іске қосылатын активтерге баға береді.
2.2.Фирма философиясы-басқару моделі
Фирма философиясының аса маңызды құрамдас бөлігі-басқару моделі. ... ... оны ... ... ... ұзақ мерзімді
өндірістік, кәсіпкерлік және ... ... өнім ... ... ... ... түрлері және әлеуметтік
әріптестік шарттары сипатталған.Әзірленетін ... ... ... ... ... асатын, іске аспайтын элементтерсіз болуға, басшылықтың
жоспарланған мақсаттарға жетуге әзірлік деңгейімен және ... ... ... мен әлеуметтік әділдік талаптарын
білдіруге тиіс.
Фирманың ... ... ... оның ... ... мен
қоршаған ортаға жағдайы-рынок потенциалы өскеріледі. Фирма потенциалының
негізгі көрсеткіштері –пайда мен ... ... ... ... мен сипаты, қорлар мен инвестициялардың жаңаруы, зерттеулер мен
талдамалардың қарқыны. Рынок потенциалы ... ... ... ... үшін рыноктың үлесімен, сондай-ақ рынок бәсекесі мен конъюнктурасы
жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ... өсім, рыноктағы үлес; экономикалық
пайда, рентабельділік;) қаржылық-капитал, бейне, фирмадағы
жұмыстың әлеуметтік жағдайлары.
Модельде сондай-ақ басқару механизмінің сипаттамасы ... онда ... ... ... ... қосалқы жүйелерінің
құрылымында мыналар болады: 1) материалдық шаруашылық; 2) өндіріс; 3) өнім
өткізу; 4) ... 5) ... мен ... 6) ... жүйелердің әрқайсысы шеңберінде басқару функциясы ... олар ... ... ... ... ... жекеленген процестерді материалдық-заттық тұрғыдан да,
кеңістік пен ... ... да ... ... көздейді.
Жоспарлау екі саланы қамтиды: 1) ұзақ ... ... ... стратегиялық жоспарлау; 2) фирмадағы басқарудың барлық орта
деңгейлерін қамтитын оралымды жоспарлау ... ... ... ... инициативалар базасы.
Кәсіпкерлік идеяларды тікелей жүзеге асыру мына факторларға ... мен ... ... ... ... ақшадай қаржыландыру
мөлшері; өндіріс пен басқаруды ұйымдастыру; ... ... ... ... ... ... фирманы құру немесе дамыту
жоспарлар ... ... ... ... ... мен ... :
• өнім өткізу жоспары тұтынушылар мен рыноктар ... орай ... ... ... белгіленеді.
• Айналым жоспары өнім өткізу жоспарының деректері бойынша
есептеледі. Сан өнімнің даналап сатылатын ... ... ... жоспары өнім өткізу жоспарының деректері бойынша
есептелінед;уақыт пен жұмыс күші ... ... ... технологиялық процестер сипаттамасы енгізіледі.
• Қуаттар жоспары өндірістік алаңдар, машиналар, коммуникациялар
түрінде белгіленеді және т. ... ... ... ... ... ... олардың
біліктілігі, ақы төлеу принципі мен тәртібі анықталады.
• Материалдық-техникалық жабдықтау жоспары ассортимент тұрғысынан
өндіріс көлемін негізге ала отырып есептеледі.
... қор ... ... ... ... Қаржы жоспары-қаншама капитал қажет болатыны және оны тарту
көздерінің қандай екені белгіленеді.
• Өтімділік ... ... ... ... ... ... қаражат қажет екені туралы қажетті
мәліметтер болады.
• Жоспар балансында кәсіпорынның ... ... оның ... басқару процестерінің басым бөлігі әміршіл емес режимде жүзеге
асырылады. Міндет-әрбір жеке адамның күш-жігерін ... ... ... ... ... ... ... тіршілік қабілетін және дамуын
қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдар жиынтығын алып ... ... оның ... ... ... ... ... ұйымдастыру,
жабдықтау, өнім өткізу, инвестициялар, қуаттар, жоспарлау,контроллинг,
кадрлар және т. б. Және ... ... ... ... ... ... ... ол рынок организмінің субъектілері-
адамдардың іс-қимылын ... ... ... мен импульстерге
негізделген. Олардың негізгілері мыналар:
1. Құндылықтар:
• Меншік иесі ... ... ... ... ... ... ... (қоғамдық пайдалылық);
• әріптес құндылығы (ынтымақ )жүйесі.
2. Өзін-өзі басқаруға ұмтылу (инициатива, тапқырлық, ... ... ... ... ... ... ... пайдакүнемдік, шамшылдық.).
4. Саяси нұсқамалар (жеке, партиялық.).
2.3. Мақсаттық әдістер
Фирма ... жету үшін ... ... ... ... интенсивтілік және әдістерді қолдану саласы жағдайға,
фирманың дәстүрлеріне, қызметкерлердің даярлық деңгейіне ... ... ... ... біліктілігі мен тәжірибесіне,
инициативасына, шығармашылығына, іс-қимыл ширақтығына, ... ... ... ... ... ... әдістері өкілеттіктер беру құралдары мен тәсілдерін
пайдлануға, фирма мақсаттарын орындаушыларымен қатаң ... ... ... ауытқуларға қатысты процестерді ... күш ... ... ... ... ... жүйелі амалдар қолдануға, кадрлардың кәсіптік даярлық
деңгейін арттыруға мүмкіндік береді және т.т.
Жаңадан бастайтын кәсіпкер бастапқыда мазмұны мен ... ... ... ... ... міне ... Келешекте ол менеджер
ретіндегі өз потенциалын арттырып, негізінен алғанда, рыноктағы операциялар
жөнінде, онымен байланысты барлық ... ... ... ... ... болады.
Сонымен бірге кадрларға саралап қолдау көрсету барған сайын кеңінен
өрістелуге, жеке жағдайлар тұрғысынан нарықтық ... үшін ... ... ... ... ... ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ ҚҰРЫЛУЫ
2 3.1. Қазақстан Республикасында шағын бизнестің құрылуы
Әрбір Американдықтың ... ... өз ... құру екендігі
күнделікті қолданатын сөз болып қалды. Бұл сөздердің дұрыстығын фактілерде
куәландыруда. Бүгінгі таңда АҚШ-та 21 млн. жуық ... бар, ... ... жеке ... Шағын бизнес әкімшілігінің мәліметтері бойынша ... 600 ... 1 ... ... ... ... . ... да кәсіпкерлік белсенділік үрдісі байқалуда, әсіресе бұдан 5-6
жыл бұрын. Жас адамдар өз бетінше ... ... алу ... және ... ғана ... сондай-ақ басқалардың да жұмыс орындарын ашу мүмкіндігін
де сезінді. Адамдардың тұрақты еңбекақы төленетін жұмыс ... ... және өте ... ... ... ... байланысты жеке бизнес
деп аталатын белгісіз саяхатқа ... ... ... ... болады?
Адамдардың көбісі бизнесті өздерін жаңа өнім мен қызмет түрін өндіру
идеясы жаулап алу нәтижесінде ... ... ... ... ашу есебінен жақсартуға тырысады. Көптеген адамдар ... ... ... ... ... тәуелсіздік алуды қалайды. Болашақ
кәсіпкердің өз ісін бастамас бұрын ... ... шешу ... Таразының бір басында артықшылық, ал екінші басында ... ... тұр. ... кемшіліктеріне тоқталайық.
Жаңа кәсіпорын құру жоғары дәрежелі тәуекелмен байланысты. Көптеген
кәсіпорындар сәсіздікке ұшырауда, сонымен бірге олар көбінесе тек ... ... ... жеке ... мен ... ... Егер ... көзі ретінде туыстар мен жолдастардың
қаражатары және банк несиелері ... ... ... ... ... ... құру ... кәсіпкер өзінің қызмет орнын тастауға мәжбүр
болады, сондықтан тек ... ... ғана ... ... –ақ өмір сүру
көзінен айрылып қалу қаупі бар.
Жаңа ... құру ... ... мүмкін барлық
кедергілерге толы, ... ... ... ... да бар. ... ... және табысты болатын болса, салықтар, реттеуші нұсқаулар,
лицензиялар және ... ... ... істеу соншалықты көп уақытты талап
етеді.
Жаңа кәсіпорын құру түңілу ... ... ... пайда
болатын проблемаларға қарай оңай емес шешімдер қабылдауға, жауапкершілік
пен тәуекелді өз мойнына алуға мәжбүр болады. ... ... ... ... ... және белгісіздік жағдайы-мұның барлығы психологиялық
және физиологиялық қажудың классикалық негіздері. Шағын ... ... ... жұмысшылар штатын көбейту үшін жеткілікті пайда әкелмеіне
байланысты барлық ауыртпалық бір ғана адамның ... ... ... кәсіпорын құру сырттан ықпал ететін қысымдардың астында болады.
Заң әрдайым ... салу ... ... ... ... және кейде
бизнестен алынатын салықты көбейту жағына да ... ... ... ... кәсіпорынның нарықтағы үлесін жаулап алуға тырысады. Әр
түрлі реттеуші органдар кәсіпорынға шексіз ... ... ... жатқан кемшіліктердің орнына біз қандай артықшылықтарға ие боламыз?
Жеке бизнес оның негізін салушыға әрекет ету еркіндігін береді. Қандай
күн ... ... ... ... ... ... ... және қандай жобалар бойынша жұмыс істейтіндігін
кәсіпкер өзі біледі.
Жеке ... ... ... ... ... ... ... мұны жаңа кәсіпорын құрудың басты себебі деп есептеуде.
Қанша қарама-қайшылық көрінсе де, ең ... ... ... өнім мен ... ... жаңа ... ... идеясына
берілгендер болып табылады. Олар үшін материалдық ынталандыру 2-ші орында
тұрады.
Жеке бизнес ... және ... ... жетуге мүмкіндік береді.
Кәсіпорынның қатардағы жұмысшының кәсіпорында жүргізілетін саясатқа
қайшы ... ... бір ... ... ... шектеулі. Жетекшілер
көбіне жаңа енгізілімдерге бейім болмайды және әр түрлі ... ... ал ... ... бар ... жарамсыз разрядына
түседі. Шағын бизнестің анағұрлым маңызды ... ... ... тек ... ... ... ... ғана емес, сондай-ақ
қызметкерлерді таңдау да да орын ... ... ... оның
квалификациясы мен біліміне сәйкес келмейтін жұмысқа үміт ете ... өзі үшін ... ... саласын таңдай алады. Өз бетінше шешім
қабылдау және жеке ... мен ... ... ... ... ... -өзі ... болған кезде ғана жүзеге асатын іс.
Соңғы жылдары Қазақстанда кәсіпкерлік белсенділік үрдісі байқалуда.
Бірақ өкінішке орай ... құру ... ... әр түрлі себептермен
банкротқа ұшыраған немесе жай жабылып қалған кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... себептерін
сұрастырған кезде бәсекелестіктің жоғары ... ... ... ... ... ... ... шектен тыс болуы,
инфляция деңгейі және ... ... ... атап көрсетілуде.
Шындығына келсек ... ... ... ... ... ... ... Дамыған нарықтық экономикасы бар шет
елдердің өзінде кәсіпкерлерді даярдау деңгейі бізге қарағанда ... ... да, ... сәтсіздіктердің 90 пайызын ... ... мен ... ... ... ... жіберулеріне
алып келеді:
• өткір бәсекелік күрес жүріп жатқан нарықты таңдайды
• адамдардың не сатып алуды қалайтындықтары туралы нақты мәліметтер жоқ
• нарықтағы ... ... ... ... ... ... қаржы және басқа стратегия түрлерін дұрыс таңдау үшін
жеткілікті тәжірибелері мен білімдері жоқ
Осыны ескере отырып, фирманы құрар алдында кәсіпкер бір дайындық ... ... құру және ... –бұл жай ақылға келген бір идея
днп санау дұрыс емес. Бизнес құру ... ... ... ... болу кезі
мен жаңа кәсіпорынның ашылуы арасында айтарлықтай, кейбір ... 1 ... ... ... ... ... ... барлық кезеңінен
өтпей жатып, бұл істі тездетуге тырысу, кәсіпорынның о баста-ақ ... алып ... ... ... бұл ... ... бұрын өзінің
қабілеттері мен бизнестің барымтасын дұрыс қабылдай білу керек.
3.2.Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... бюллетенінде
жарияланған статистикалық мәліметтерге сәйкес, статистика ... жылы ... 109.4 мың ... ... ... тек 74,5 мың ... ғана ... жүзеге асырып отырды. Сонымен,
тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жартысынан азы нақты түрде ... ... ... ... ... процесін жүзеге асыруда. Қазақстан
Республикасы Президентінің 1997 жылғы ... ... ... “Шағын
кәсіпкерлікті дамытуды жандандыру және мемлекеттік ... ... ... ... және ... Республикасында шағын
кәсіпкерлікті дамыту мен қолдау көрсетуге ... ... да ... ... ... қызметінің жандануына бетбұрыс болмады.
Сонымен қатар, Республикада шағын және орта кәсіпорындар санының
тұрақты өсу динамикасы ... ... 2000 ... ... ... ... ... саны 6 еседей көбейді: 1991ж-18,4 мың бірлік;
1992ж-17,8 мың бірлік; ... ... ... 1998ж-
1999ж-47,6; 2000ж-109,4 мың бірлік. Бүгінде экономиканың шағын секторында
жұмыс істейтін адамдардың саны 14,8 млн. Жуық, өз ... олар 4 ... ... қажеттіліктерін қамтамасыз етуде.(1-кесте, 1-
сурет).
2005 жылдың 1 наурыз және 2006 ... 1 ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік субъектілерінің саны
| ... ... ... ... |ШКС ... |
| | ... | | ... | |шк саны | | |
| | | | | ... |3594 |3665 |11414 |15008 ... |4829 |3673 |18036 |22865 ... | |3220 |33408 |39469 ... |5061 |1592 |9277 |11474 ... қаз. |2197 |7257 | | ... |15188 | |22038 |37226 ... қаз | |1704 |17051 |21856 ... |4905 |2423 |12344 |16254 ... |3910 |5442 |14338 |20977 ... | |1588 |7953 |9668 ... |6639 |3026 |17008 |20777 ... |1715 |2998 |3247 |6730 ... |3769 |3685 |10226 |15762 ... |3483 |1885 |11317 |14249 ... ... |5536 |5200 |54849 |61939 |
| |2932 |23034 |9051 |42446 ... ... | | | | ... ... |4342 |6380 |11661 ... |33395 | |2579377 |3673611 |
| | |74516 | | |
| |5281 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |1094244 | | | ... ... ... бері ... істейтін кәсіпорындардың саны 61,8 мың
бірлікке көбейді. Олар 1481572 адамды ... ... ... сондай-ақ жұмыс істейтін шағын кәсіпорындардың саны жағынан
ең көбі Алматы қаласында байқалуда, онда тіркелген 33395 кәсіпорынның 23034-
і жұмыс істеуде немесе 69%. ... ... бұл ... сәл ... ... ... 5281 шағын бизнес субъектілерінің 4342 бірлігі жұмыс
істеуде немесе 82,2%, ... ... ... істейтін шағын
кәсіпорындардың пайызы 80,3%.
2006 жылдан бері Қазақстан Ресбубликасында 885906 ... ... ... ... ... ... 257937 жеке ... жұмыс
істеуде.
Аймақтар арасында жеке кәсіпкерлікті дамыту бойынша алдыңғы ... ... ... ... онда ... бұл ... 54849-
дан астамы айналысуда немесе республика бойынша жалпы көрсеткіштің ... ... ... ... 367361 ... кәсіпкерлік
субъектілері (заңды және жеке тұлғалар) тіркелген. Шағын бизнес өкілдерімен
354494,6 млн. ... ... ... ... ... мен қызметтер
көрсетілді, бұл жыл басындағы сәйкес деңгейден 28 есе жоғары.
Экономиканың шағын секторында жұмыс ... саны 2006 ... ... ... олардың ішінде 885906 адам жеке кәсіпкерлер (2-
кесте), (2-сурет).
Салалық құрылымда көрсетілген ... ... млн ... ... ... ... көрсету) көлемінің 54%-дан көбі саудаға тиеселі. Өнеркәсіп
саласында тек 28724,1 млн. теңге соммасында өнім өндірілген ... ... млн. ... (9,7%), ... млн. теңге,
көлік және байланыс-12456 млн. теңге, қонақ үйлері мен ... ... ... ... бұрынғысынша кәсіпкерлік қызметтің
негізгі түрі болып табылады.
2000-2006 жылдар аралығында “Шағын кәсіпкерліктің дамыуын жандандыру
мен мемлекеттік қолдау көрсету ... ... 1997 ... 6 ... №3398 ... ... ... қолданылмай қаңырап
тұрған 4565 объект жалға берілді.Өндірістік мақсатта ... ... ... ... ... және ... ақысыз негізде брілді. Аймақтар арасында айқындалған әртүрлі негізде
сатылған және берілген объектілер саны бойынша алдыңғы орынды ... ... ... ... атап кету ... ... түскен салық аударымдары мен басқа төлемдердің мөлшері
2006 жылы 39257,6 млн, теңгені құрады. Салыстырмалы ... ... ... ... ... ... байқалды-1229,9 млн. теңгені, Қарағанды
облысында4222,6 млн. теңгені құрады. Бюджетке келіп түскен ең ... ... ... ... млн. ... ... ... қолдау көрсетуге келсек, Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... бойынша ағымдағы
берілген несие портфелі 38298,8 млн. ... ... ... ... ... 84%, ал орта және ұзақ ... несиелердікі 36%. Шағын
бизнеске қаржылай ... ... ... ... ... ... қоры” ЖАҚ жабық акционерлік қоғамы құрылды. 1998 жылы
(АДБ) Азия Даму ... мен ... ... ... Құру және ... зайымдары бойынша шағын кәсіпкерлікті несиелеу көрсеткіштері
келесідей: АДБ зайымдары ... 49 жоба ... ... ... млн. АҚШ доллары, бұл 2 мыңнан астам жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік
берді.
Төменде АДБ зайымдары бойынша ... ... ... ... туралы мәліметтер көрсетілген (4-кесте).
Азия Даму Банкісінің зайымдары ... ... ... үлестірілуі
|облыс ... саны ... |% |
| | ... | ... |16 |8372,5 |25 ... Қаз. |6 |6642,5 |20 ... |7 |4341,5 |13 ... |5 |3601,9 |11 ... Қаз |3 |3908,3 |11 ... |4 |2224,1 |7 ... |2 |1590,0 |5 ... |5 |1470,0 |4 ... |1 |340 |1 ... |2 |741,9 |2 ... |1 |360 |1 ... |49 |34002,6 |100 ... ... ... ... ... ... ... “ Банк Центр Кредит” ААҚ-5жоба, 3100600 АҚШ доллары сомасында;
• “Цесна Банк” ААҚ-4жоба, 1370000 АҚШ доллары сомасында;
• “Казагропромбанк” (АООТ)-10жоба, 2624730 АҚШ;
... ... ... ... 1470000 АҚШ ... ... ... Республикасының Қаржы Министрлігі, “Шағын кәсіпкерлікті
дамыту қоры”-1 ... 963350 АҚШ ... ... ... ААҚ-9 ... 9594669 АҚШ ... сомасында;
• “Бизнес-банк” ААҚ-2 жоба 340000 АҚШ доллары сомасында;
• “Банк Тұран Әлем” ААҚ-7 жоба, 7952950 АҚШ;
• “Фонд Ақмола” ЖАҚ-1 жоба, 1700000 АҚШ ... ... ... Құру және Даму ... ... ... ... шағын
кәсіпкерлік субъектілерін несиелеу табысты түрде жүзеге асырылуда. ЕҚКДБ-
ның бірінші қарыз ... ... ... ... іске ... ... 2,55 млн. доллар меңгерілді.
842 жоба бойынша ЕҚКДБ ... ... ... бері 7,676 ... ... ... берілді.
Өкілетті банктер мен олардың филиалдары тарапынан шағын кәсіпкерлікті
несиелеу бағдарламасы келесі түрде ... ... ... ... –194; ... ... ... Цеснабанк-27; Тұран Әлем
банкі-26; Барлығы-704.Микронесиелер бойынша берілген несиелердің ... 6004 АҚШ ... және ... несиелер бойынша 43613 АҚШ долларын
құрады. ЕҚКДБ желісі бойынша барлығы 72,5 млн. АҚШ доллары сомасында ... ... ... ... ... кеңейту мен жаңасын ашу бағдарламаларын
қаржыландыру үшін ... ... ... ... ... дамыту үшін ақша қаражаттарының ең белсенді
түрде берілуі Алматы мен Қостанай облыстарында болды.Бұл ... ... ... ... ... 44%-ы ... 2393,5 млн. теңге және
30,2%-ы немесе 1624,7 млн. теңге сомасында несие қаражаты ... ... бұл ... ... ... ... орындары санының жоғары екендігін
атап өту қажет.Алматы облысында жоспарланған 478 жұмыс орнының саны ... ал ... ... ... 742 ... орнының жеріне 2640-қа
жетті. Бұл 2006 жылы осы облыстарда ... ... ... ... ... көрсету бағдарламаларында алдын ала ескерілмеген қосымша
жобалардың есепті ... ... ... түсіндіріледі.
Әйтсе де, кейбір аймақтарда жобаларды қаржыландыру мен жұмыс ... ... ... ... ... ... орындалуы
байқалады.Олар, Ақмола облысы мен Шығыс Қазақстан.
Кәсіпкерлерге банктерден ... ... ... ... ... үшін аймақтарда кепіл ... ... СЭЗ ... ... ... ... бизнес кәсіпкерлеріне берілетін несиелерді
кепілімен қамтамасыз ету үшін ... ... ... коммуналдық меншігін
пайдалана отырып,3000000,0 млн. теңге сомасында кепілдік-мүліктік ... ... ... ... ... көрсетумен
қамтамасыз ету мақсатында жергілікті бюджеттерде алдын ала қаражаттар
қарастырылады.Мысалы, Шығыс ... ... ... ... ... бюджет
қаражатынан 100,0 млн. теңге ауылшаруашылық тауарларын ... ... ... ... несиелеуге бағытталды.Республиканың кейбір
аймақтарында (Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және т. б.) ... пен ... ... ... үшін ең аз ... ... 400 АҚШ долл. Эквивалентті микронесиелер бнру бойынша ... ... ... ... ұйымдар мен қайырымдылық ... ... беру ... ... ... ... бизнесті басқарудың жүйелік тәсілі
Кәсіпкерлікті қоғамның экономикалық дамуының негізгі факторларының бірі
ретінде қарастыратын экономикалық ... ... ... экономиканың
осы секторындағы басқару жүйесінің тиімділігін объективті ... ... ... ... және ... база ... ... Бұл зерттеудің концепциялық негізі оны кәсіпкерлік-жүйелік тәсілдің
принциптері негізінде басқарылатын күрделі жүйе ретінде қарастыру ... ... ... ... кез-келген жүйе, соның ішінде
кәсіпкерлікті басқару жүйесі де бір қатар белгілермен сипатталады.
Жүйені ... ... ... ірі- баланыстылық пен
тұтасты. Байланыстылық дегеніміз ... ... ... ... ... тәуелді көптеген элементтердің тұтастығы ретінде
қарастыру. Тұтастық ... ... ... оның ... ... ... ... тәуелді болуын ғана емес, ... ... ... ... бар ... де ... ... басқару
жүйесін құра отырып, басқарудың барлық ... ... ... инфрақұрылым құру арқылы кәсіпкерлік қызметті ... ... ... Шағын бизнесті басқаруда жүйені құраушы элементтер ретінде
кәсіпкердің өзін және басқару объектісі ... ... ... ... ... ... ... болады.
Кәсіпкерлікті басқару жүйесінің тұтастығы дегеніміз-жүйе қасиеттерінің
барлық уақытта тек қана оның ... ... ... ... ... ... тұтас жүйе ретінде, оны құрайтын
элементтерінің қасиеттерінен ерекше жаңа ... ... ... ... ... ... түрде бір бірімен байланысты, сондықтан
олардың бірінің жойылуы немесе бір элементтің ... ... ... ... ... арасындағы қарым-қатынастың өзгеруіне алып келеді. Әрбір
жүйені жүйенің анағұрлым жоғарғы ретті элементі ретінде қарастыруға ... ... ... өз ... ... ... жүйе де ... Кәсіпкерлікті басқару жүйесіндегі жергілікті басқару жүйесі аймақтық
басқару жүйесінің элементі ... ... ал ол өз ... ... басқару жүйесінің элементі болып табылады.
Жүйенің негізгі ерекшеліктерін қарастырайық :
1. Жүйе элементтерінің арасындағы өзара байланыс-элементтер ... ... ... да ... ... өмір сүру мүмкіндігі
жойылады, элементтер арасындағы қарым-қатынас ерекшеліктер ... ... ... ... ететін қосалқы жүйенің
біреуінің жоқ болуы жалпы басқару жүйесінің жаңылысуына әкеледі.
2. Жүйе мен ортаның ... ... ... ... тек ... өзара әрекет ету процесінде ғана танылады. ... ... ... ... ... ... салушылар, бәсекелестер,
тұтынушылар, заң және мемлекеттік органдар) сондай-ақ жанама түрде
әсер ететін факторлардың ... ... ... ... ... әлеуметтік-мәдени факторлар және ғылыми техникалық
прогрестің даму деңгейі) ықпалында болады.
3. Сатылық ... ... ... ... жүйе ... ... ... . Кәсіпкерлікті басқару
жүйесінде төменгі басқару ... ... ... ... ... болып табылатын 4 деңгейі бар.
4. Орнықтылық-жүйенің негізгі міндеттерінің жүзеге асырылуын қамтамасыз
ететін, құрылымдық дамуға ... ... ... ... ... ... басқарудың қосалқы жүйелерінің құрылуы
мен жұмыс істеуі есебінен кепілдендіріледі.
5. Автономдылық-ішкі ... ... ... мен ... орнын толтыру.Кәсіпкерлікті басқару
жүйесі, ... ... ... қосалқы жүйелерін, басқару
органдарының жүйесін, жүйенің элементтері арасындағы өзара байланыс
жүйесін және т.б. қамтитын, өзінің жүйе қалыптастырушы ... ... жүйе ... ... басқару жүйесі, құрамына техникалық қосалқы жүйелермен
бірге, адамдар да кіретіндіктен, ұйымдық тапқа жатады.Ұйымдық жүйе
ретінде, ... ... ... тек ... ғана тән бір ... ... ... қатарына мыналар жатады: жүйенің
нысаналы сипатта жұмыс істеуі және ұйымды құрушы элементтердің ... ... ... ... ... және ашық ... басқару жүйесі сыртқы ортамен тығыз байланыста болады және
ашық жүйелер категориясына жатады. Кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... басқару жүйесі өз алдына бір жүйе,
сондықтан кәсіпкерлікті басқару жүйелерінің ... ... ... ... ... басқару жүйесі үнемі даму ... және ... ... жаңа ... ... ... ... табылады.
Аталған классификацияға сәйкес кәсіпкерлікті басқару жүйесіне
келесідей анықтама беруге ... ... ... ... пен тұрлаусыздық элементтерімен сипатталатын жаңа құрылымдар
мен ... ие ... ... ... ... ... тұратын,
сыртқы ортамен тығыз байланысы бар, үлкен, күрделі және нысаналы ашық
ұйымдық жүйе.Кәсіпкерлікті ... ... ... көп деңгейлі басқару
жүйесі, басқару объектісіне кәсіпкерлік ... ... ал ... ретінде кәсіпкерлікті басқару органдары жүйесі ... ... ... басқару жүйесінің ... ... ... ... ... ... құрылымы үш деңгейлі.
(2.2-сурет). Элементтер арасындағы тік ... ... ... байланыстар мен бағыну қатынастарын көрсетеді. Элементтер мен
процесс арасындағы тік ... осы ... ... іске ... қатысатындығы мен тиісті ақпараттық ... ... ... бар ... –басқарушы элементтер немесе орталықтар
деп аталады.(ц). Бағынушы элементтері жоқ және кәсіпкерлік процесті ... ... ... ... немесе қысқаша –элементтер
деп аталады.
ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ
Бұл суретте көп деңгейлі ... ... ... ... ... орталық ретінде шағын кәсіпкерлікті қолдау және табиғи
монополияларды реттеу агенттігі орын ... ол ... ... ... ... құрылған. Екінші деңгей орталығы ретінде
облыс орталығында құрылған ... ... ... ... орталықтары орын
алады.Бұл құрылымда ... ... ... құрылтайшылар тарапынан
басқарылатын шағын кәсіпорындардың ... ... ... маңызды элементтерінің біріне жүйенің ... алу ... ... ... ... оның ... ... Теориялық концепцияларда мақсат түсінігі-объект
жетуге тырысатын кейбір күй ... ... қою ... ... ... бір ... біткен кезде
объектінің ие болатын ерекшеліктері мен қасиеттері белгіленеді. Осылайша
мақсат қызметтің негізін қалыптастырады. Сонымен ... ... ... ... мақсатқа жетуге бағытталған белсенділік ретінде ... ... соң, ... жүзеге асырылатын жағдайдың талдауы
жасалады, осы мақсатқа жету әдістері мен ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті басқару жүйесі дегеніміз экономиканың шағын
секторында кәсіпкерлік қызметті жандандыру ... ... ... өнімді
көбейту сияқты мақсаттарға жету үшін элементтердің жұмыс ... ... ... ... ... ... ... процесінде олардың жіктелу
жағдайлары мен бір қатар принциптері ... ... ... және ... және сыртқы, сандық және сапалық деп ... Осы ... ... ... ... жүйесінің мақсаты қоғамның экономикалық
өмірінің әр ... ... ... ... ... жатады. Тұжырымдалған мақсат сыртқы сипатқа ие, ... ... ... ... ... ... ... жоғары деңгейде
болады, соңында мақсат бұл сандық емес сапалық қасиетке ие, ... ... ... ... ... ... нақты сандық көрсеткіштеріне шығу ұйғарылуда.
Қанша дегенмен кәсіпкерлікті басқару-бұл сатылы жүйе, олай болса
мақсаттар да саты ... ... ... ... келесі мақсат
деңгейлері, анағұрлым жоғары деңгейлі мақсаттарға қол жеткізу ... орын ... ... орай ұйымдық жүйенің кешенді мақсаттарын
қалыптастыру кезінде бөлшектеп байланыстыру жүзеге асырылады. ... ... ... ретті мақсаттар, бөлшектеп байланыстыру
процесінде ... ... ... немесе аймақтық басқару органдар
мақсаттарына ... одан әрі ... ... ... ... ... үшін мақсаттарды қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Қалыптастырылған мақсаттардың тікелей іске асырылуы нақты
кәсіпорындар деңгейінде жүргізіледі.
Мақсаттарды бөлшектеп байланыстыру ... ... ... ... өзін-өзі жақсы танытты. Мақсаттарды талдау мен үгілеу, бағалау,
синтездеу және бөлшектеп ... ... ... ... ... ... мақсаттар талы түрінде реттестіріледі.
Мақсаттар сандық және сапалық бағаландыруға ... ... ... ... ... ... ... жекелерге қарай “жоғарыдан
төмен” қарай дезагрегирлеу, декомпозициялау және жетілдіру ... ... ... ... іске асырылуы бірінші деңгейдегі
мақсаттарға қол жеткізу есебінен қамтамасыз ... Өз ... ... әрқайсысы өзінен төмеңгірек деңгейдегі мақсаттарға
бөлшектендірілуі ... ... ... ... әр ... ... ... мысалы, қызмет салалары бойынша, ал сала ішінде
қосалқы салалар бойынша, ... ... ... және ... ... ... ... прициптерінің біріне редукцияның толық болуы
жатады, былайша айтқанда ағымдық мақсаттар түсінігі ... ... ... ... ... ... мақсаттар ретінде көрініс табуы
және ... ... ... ... ... басқару жүйесінің
“мақсаттар талын” анықтауы керек. Қосалқы мақсаттардың біреуінің жоқ ... ... ... ... ... ... ... өзінің
өзгеруіне әкеледі.
Мақсатты ойластыру процесі алдымен басты мақсатты анықтаудан басталады.
Қазақстандағы шағын кәсіпкерлікті басқару жүйесінің ... ... ... ... ... өнімді көбейту және экономиканың шағын секторындағы
кәсіпкерлік қызметті белсенді ету есебінен ... ... ... ... ... ... күштеріне кәсіпкер мен оның
менеджерлер командасы, бизнесін іске ... үшін ... ... ... ресурстармен қамтамасыз ету жататындықтан, ... да осы үш ... ... бөлшектеніп, байланыстырылады.
Менеджемент ұстанымының кәсіпкерлікті ... ... ... ... жүйенің барлық элементтерін, белгіленген
мақсаттарға қол жеткізуге жұмылдыру, ... ... ... ... ... ... барлық элементтерінің қызметін реттеу арқылы
кәсіпкерлік қызметті ... ... мен ... ... ... мәндері
1.1.1.-Қазіргі таңдағы жалпы және мамандық білім беру ... ... ... ... ... ... оқу ... мен университеттердің базасында
кадрларды қайта даярлау жүйесі арқылы кәсіпкерлер даярлау.
1.2.1.-Көп деңгейлі кәсіпкерлікті қолдау жүйесін құру.
1.2.1.1.-Кәсіпкерлікті мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... органдарын
құру.
1.2.1.1.2.-Шығыс Қазақстанда аймақтық кәсіпкерлікті қолдау органдарын ... ... ... кәсіпкерлікті қолдау органдарын құру.
1.2.1.1.4.-Оңтүстік Қазақстанда аймақтық кәсіпкерлікті қолдау органдарын
құру.
1.2.1.1.1.1.- Аймақтық және қалалық басқару органдары ... ... ... ... ... ... материалдық-тнхникалық қамтамасыз ету.
1.3.2.-Шағын бизнесті қаржымен қамтамасыз ету
1.3.3.-Шағын бизнесті ақпаратпен қамтамасыз ету.
1.3.4.-Шағын бизнесті нормативтік-құқықпен қамтамасыз ету.
Жалпы мақсаттар
Бірінші деңгейлі мақсаттар
2 ... ... ... ... ... мақсатты бағдарға сай келетін мәселелердің ішінен келесілерді ... ... ... ... ... үшін ... мүмкіндіктерді пайдалану
• Кәсіпорынды құруда және басқаруда ... мен ... ... ... ... ... табын қалыптастыру бойынша бір қатар
шараларды жүзеге ... ... ... ... мен көп ... ... жүйесін құру
• Қайта құрылған кәсіпорындардың нарықтық жағдайларға ... ... ... ... ... негізін қалау
• Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың аймақтық бағдарламаларын ... ... ... шағын кәсіпорындар құру және олардың ... ... ... ... құрылған шағын кәсіпорындардың даму стратегиясын қалыптастыру
• Бизнес жоспарды, ... ... ... іске асыру
құралы ретінде қолдану
• Өндіріс пен өнімді өткізу көлемін болжамдаудағы ... ... және ... ... ... тұрақтылығын талдау
техникасын әзірлеу
• Шағын бизнесті қаржымен қамтамасыз ету жүйесін дайындау.
Ұсынылған концепцияның негізгі кәсіпкерлікті ... ... ... деңгейлі, мақсатты-бағдарламалық, функционалдық және ... ... Көп ... әдіс ... ... ... ететін кәсіпкерлікті басқарудың иерархалық жүйесін жасау ... ... ... ... бұл мемлекеттік және аймақтық басқару
деңгейлері мен жеке-жеке алынған шағын кәсіпорындар деңгейі. ... ... ... ... ... ... ғана емес, сондай-ақ басты
мақсаттың, басқарудың ... ... ... ... ... ... ... да мүмкіндік береді.
3.5. Қазақстан Республикасында шағын бизнесті дамыту проблемалары
.
Кәсіпкерлік қызметінің табыс крийтериіне болып кәсіпорынның ... және ... табу ... ... яғни тек ... ... жауып
қана қоймай өндірісті кеңейту мүмкіндігінің ... ... Кері ... өзін жұмыс істеуге қажетті қаражатпен әрең қамтамасыз ... ... үшін ... тура ... ... ... көрсетіп отырғандай,
кәсіпкерлердің көбісі ... ... ... ... ... ... ... құбылысы кәсіпкерлік әлемде сирек кездеседі ... ... ... ... ... 23,7%, алғашқы 4 ... 51,7%, ... 6-жыл ... банкротқа ұшырағандарын көрсетіп
отыр. Банкротқа ұшыраудың негізгі себептері мыналар:
-экономикалық факторлар
-қаржылық қиыншылықтар
-кәсіпкерлік тәжірибенің болмауы
-кәсіпкерлік ниеттің жаман ... ... ... сыртқы және ішкі де сипатқа ие ... ... ... ... құлдырау, процент ставкасының
өзгеруі, мемлекеттік саясаттағы өзгеріс, анағұрлым ... ... мен ... ... ... ... болуын жатқызуға
болады.Іс-жүзінде бұл сыртқы әсерлер барлық ... ... ... оған ... ... қызметін одан ары қарай тиімді ... ал ... ... ... ... болуға алып келетін
көптеген себептер тиімсіз менеджементпен байланысты және оларды үш бағытта
топтауға болады:
1. Стратегиялық сипаттағы ... ... ... ... ... ... жүйе мен тәжірибедегі кемшіліктер.
Осы бағыттардың ... ... ... ... ... зерттеулерде бизнес сәтсіздігінің не ... ... бір ... ... жоқ. ... бұл түсінікті банкротқа
ұшыраумен байланыстырады, басқалар банкротқа ұшыраумен қатар кәсіпорынның
бірігуі, басқа компания сатып алынуы сияқты әр ... ... ... ... да ... кәсіпкерлік аясында кәсіпорындардың банкротқа ұшырау себептері.
|Кәсіпорындардың |Фирмалардың банкротқа ұшырау себептерінің ... ... ... ... | ... ... |маркетингтік мүмкіндіктерді жете бағалай |
|сипаттағы ... жаңа даму ... ... ... ... ... ... өндіріс |
| ... ... ... ... ... |
| ... бюджет тапшылығына ұшырайды. |
| ... ... жоқ ... ... ... |
| ... жатқан бизнестің ақша ағынын маңызды негіз |
| |жоқ бола тұра ... ... ... ... |
| ... тек ... ғана ... |
| ... мүмкіндіктер тұрғысынан емес, пайда |
| ... ... ... негізделуі. Бизнесті |
| ... ... ... ... |
| ... ... |
| ... үлкен болуы. Компания ақша ағынының |
| ... ... ... ... ... бастайды,|
| |ал ... ... ... ... ... |
| |мен ... ... ... ... |
| ... ақша ... ... қажеттілік |
| |те арта ... ... ... ... үшін |
| ... ақша қаражатының бар екендігіне көз |
| ... ... |
| ... ... Шоттарға төленетін |
| ... ... ... ... |
| ... өндіріс көлемінің төмендеп кетуі |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... қажет. ... |2.1 ... ... мен ... ... ... ... ... ... ... өсу ... ... өз |
| ... тікелей басқарудан менеджерлік |
| ... ... ... |
| ... ... ... Жаңа |
| ... ... ... қаржылық міндеттер жәй |
| ... ... ... ең ... ... ... болу ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... қандай да|
| |бір ... ... ... ғана ... білімді|
| ... ... ... ... ... Есептік-қаржы |Баға қалыптастыруда салалық стандарттар мен ... мен ... ... ... өнім ... |
|тәжірибедегі |дәрежесі мен оның пайдалылық дәрежесін алдын ала |
|кемшіліктер. ... ... ... |
| ... экономикалық жағдайын басқару талдауының|
| ... ... ... жоқ ... |
| ... ... ... аударудың орнына |
| ... ... ... көңіл аудару, бизнесті|
| ... ... ... әкелуі мүмкін. |
Егер фирма тапсырыс берушілердің, акционерлердің, ... және ... ... өз міндеттерін орындамаса, онда
ол сәтсіз фирмалар қатарына жатады деген пікір бар. ... ... ... тоқтатылуын келесі бағыттар бойынша бөліп қарастырады:
1. Банкротқа ұшыраумен байланысты
2. Алдағы ... ... алу ... ... ... ала ... ... байланысты, мысалы, салынған
капиталдың пайдалылық процентінің төмен болуы
4. Зейнеткерлік жасқа жетуге немесе денсаулық ... ... ... табу ... ... ... ... бастау мақсатында бизнесті
сату сияқты себептерге қатысты.
Австрриялық ғалымдармен жүргізілген зерттеулер бойынша ... ... ... ... ... әр түрлі пікірлерге қарамастан,
банкротқа ұшырағандардың үлесі 3,4% ғана, алдағы болатын залалдардан зардап
шегіп отыр.
ҚОРЫТЫНДЫ
Нарықтық экономиканың ... ... ... табылатын, кәсіпорынға
капиталдың аз жұмсалуы, жұмысшылар санының ... ... ... ... ... мен ... икемділігі, тез сұраным
мен технологиялық жаңалықтардың жіті қадағалануы тән ... ... ... ... бөлу ... ... оған шет ел инвеститциясын
тарту қажет. Ол ... және оның ... ... ... ... ... ... Ол “шағын “ресурстық
потенциалды бос және ескірген ... ... ... ... және ... ... пайдалану да ерекше ... және ... ... ... ... жөніндегі қолдаушы
және реттеуші қызметті ұштастыру қажет.Осыған ... ... ... ... ... ... ... көрсету
ісіндегі мемлекеттің стратегиялық саясаты өте маңызды болып табылады.
Өйткені мемлекет ... ... сөз ... ... ол іс жүзінде
сөзссіз қолдау көрсетуде көшеді де, ел экономикасы ілгері басу үшін қуатты
серпін алады, олай ... ... ... бұл ... ... ... Мемлекет мүдделері мұндай саясатты қайта қарауды және шағын
кәсіпкерлік ... ... ... мүдделі қолдау көрсетуімен жұмыс
істейтін өркениетті ... ... ... ... ... шағын бизнестің қазіргі заманға сай кезеңдерде
кезігетін негізгі проблемалар ... ... ... ... ... ... бойынша классификациясы жасалды: әлеуметтік-
экономикалық, саяси, құқықтық, кадрлік, ұйымдық, психологиялық. Шағын
бизнестің ... ... ... ... ... ... ... тауар түрлерін тез ауыстыру қабілеті, технология
саласында болсын, басқа ... ... ... ... енгізуге бейім
болу, еңбек ұжымында тұрақты ... ... зор ... ... ... және кәсіпорынды басқаруға ... ... көп ... ... ... ... міндеті-
барлық деңгейде (мемлекеттік, ... және ... ... ... ... ... мемлекеттік басқарудың негізгі міндеттеріне ... ... ... ... ... кәсіпорынның тиімді басқару
жүйесін құруға көмек көрсету, бизнеске ... ... ... тиісті
салықсалу жүйесі арқылы кәсіпкерлік қызметін ... және ... ... орта құру.
Жұмыс барысында кәсіпкерлікті аймақтық басқару үшін ... ... ... ... құру ... ... міндеттері мыналар:
кәсіпкерлікті дамыту қорларын құру, жаңа ... құру ... ... беру
арқылы көмек көрсетулерді ұйымдастыру, бизнес-инкубаторларын құру, бизнес-
семинарлар мен конференциялар ұйымдастыру, ... ... ... тендерлер ұйымдастыру және басқалар.
Жұмыс барысында кәсіпорынның жұмыс істеуінен бергі бір жылға арналған,
талдап қорытылған, жаңа кәсіпорын құру сызбасы ... ... ... ... ... ... ... жатады, бұл қоршаған орта ... тез ... ... ... ... ... азайтуға тиіп отыр.
      Шағын кәсiпкерлiктi ... ... ... қазiргi
жағдайларында қорғау неғұрлым көкейтестi болып отыр. Ол туралы Агенттiктiң
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасымен және ... ... ... ... ... және кәсiпкер" атты акцияның
нәтижелерi айғақ етедi. Кәсiпкерлiк практика ... ... ... ... ... ... көмек көрсету болып ... заң ... ... ... ... ... ... керектiгiн көрсетiп отыр.
      Шағын кәсiпкерлiктiң дамуына кедергi жасап отырған ... жеңу үшiн ... ... ... шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне ... ... және ... жүзеге асыруға уәкiлеттi ... ... ... ... ... ... мен кезеңділігiн (бақылау функцияларын
жүзеге асыру құқығын куәлік ететiн нұсқаманы, ордердi немесе өзге ... беру ... ... ... таныстыруды,
кәсiпкердiң тексеру нәтижелерiне шағымдану ... ... ... ... ... ... нормативтiк актiлер әзiрлеудi;
➢ шағын кәсiпкерлiк субъектілерiне ... ... және ... ... ... ... ... нақты
өкілеттiктерiн белгілеудi қамтитын жоспар ... ... ... ПРОЦЕСС
Жалпы ұлттық өнімді көбейту, экономиканың шағын секторындағы ... ... ... ... ... үшін ... мүмк.ж/у
Шағын бизнес кәсіпорындарын ресурстарын қ/ету
111.
121.
121
131
132
133
134
1211
1212
1212
1214
12111
12121
1212
12131
1213
12141
1214
1211
Шағын кәсіпкерлікті басқару органдары басқару объектілері.
Кәсіпкерлік қызмет басқару субъектілері

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шағын және орта бизнестің рыноктық жағдайда әрекет етуі3 бет
Қазақстанда шағын және орта бизнестің дамуындағы салық салу ерекшеліктері8 бет
«Банк Центр Кредит» АҚ-ның мысалы негізінде Қазақстанда шағын және орта бизнесті несиелендіруді ұйымдастыруды жетілдіру77 бет
Бүгінгі экономикадағы шағын, орта және ірі бизнес және олардың байланысы14 бет
Шағын және орта бизнестің проблемалары және дамытуға қолданылатын нақты шаралар39 бет
Шағын және орта бизнестің экономикалық мәні және несиелеу негіздері101 бет
Қазақстан мемлекетіндегі шағын және орта бизнестің дамуы және шешу жолдары53 бет
Қазақстан Республикасындағы және Жамбыл облысындағы шағын және орта бизнес секторының субъектілері мен олардың қызметтерінің жағдайы мен міндеттері95 бет
Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің қазіргі жағдайы және дамуы20 бет
«ЦентрКредитБанкі» АҚ ұйымдық экономикалық сипаттамасы және қаржы жұмысының ұйымдастырылуы29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь