Тұрақты тіркестерді оқыту

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.5
І тарау. Тіл біліміндегі тұрақты сөз тіркестерінің зерттелу тарихы
1.1.Фразеологизмдердің тілдік сипаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 . 11
1.2.Тұрақты тіркестерді зерттелу аспектісіне қарай топтастыру ... ... .11. 13

ІІ тарау. Тұрақты тіркестерді оқытуда ақпараттық.технология әдістерін қолдану жолдары
2.1. Тұрақты тіркестерді сын тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы үйрету ... ... ... ... ... ... 13 . 19
2.2.Тұрақты сөз тіркесін оқытуда қолданылатын ұстанымдар ... 20.24

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25.26
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
Қосымшалар
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі.Егемен елімізде табандылықпен жүзеге асырылып жатқан, әлемдегі елуліктің қатарына кіру саясаты қоғам өмірінің ішінде, білім беру саласында күн тәртібіне қойылып отырған күрделі мәселелердің бірі – жаңа тұрпаттағы, жаңа ұстаздар даярлау, білім беру қызметіне жаңаша көзқараспен қарау, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралау мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Қазіргі мектептердің – біріншіден: практикалық қызметінде жинақталғанды жетілдіру, еліміздің материалдық – қаржылық ресурстарын әрі қарай дамытатын адам тәрбиелеу, орта білім жүйесін одан әрі дамытып жұмылдыру міндеттерін көздейді.
Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдары, әр мұғалім күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практика, жаңа қарым-қатынас жасаулары қажет; - деп атап көрсетілуі мұғалім іс-әрекетіне жаңа бағыт сілтейді.
Қазіргі білім беру саласындағы басты мәселе - әлеуметтік- педагогикалық және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді, жаңа әдістерін іздестіру, оларды жүзеге асыра алатын мұғалімдерді даярлау.
Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту, оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс - тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны игерген, психологиялық- педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс -әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог – зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді. Болашақ қазақ тілі маманы болғандықтан бұл пәннің қазіргі мектептерде оқытылу жайы, ақпараттық коммуникативтік әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалану арқылы оқушы санасын жетілдіру жағы мені де толғандырады. Халқымыздың өлмейтін, өшпейтін байлығы-қазақ тілінің құнарлы, нәрлі, икемге көнгіш, тілге оралымды қасиеті бары рас. «Мың өліп, мың тірілген» қазақтың лексикасы сөзге өте бай.Сол сөздердің бірқатарын ғылыми тілде-фразеологизмдер, қолданымда-тұрақты тіркестер деп атап жүрген ұғымның құрайтыны белгілі. Қазақтың әдеби тіліндегі әсірелеу, көркемдеу тәсілдерінің ішінде тұрақты сөз тіркестерінің алатын орны ерекше. Тұрақты тіркестер көркем шығарма тілін жандандырып, астарлап, бейнелей суреттеудің тілдегі дайын құралы болып табылады. Қазақ тіліндегі синтаксис тарауы оқытатын сөз тіркесі мен тұрақты тіркестің айырмасын көп оқушыларымыз шатастырып жатады. Кейбір көркем әдебиеттерді оқу барысында ақын-жазушылар тіліндегі сөз орамдарын, келтірілген фразеологиялық тіркестердің мағынасын түсінбейтіндері де бар.
Бұл мәселелерді зерттеу мақсатында тақырыпты «Тұрақты тіркестерді оқыту жолдары» деп алдым.
Зерттеу мақсаты: Қазақ тілінің лексикология саласы қарастыратын тұрақты сөз тіркесінің шығу төркінін, білім мен ғылым дамыған заманда жаңа технологияны қолдану арқылы фразеологизмдердіоқыту тәсілдерін іздеу.Сөз тіркесімен айырмашылығын салыстыра отырып, тілдің байлығы, тілдің сұлулығы, тілдің өткірлігі айрықша көрінетін тұрақты сөз тіркестерін оқыту арқылы мектеп оқушыларының сөздік қорын молайтып, көркем әдеби шығармаларды оқыту, саналы азаматқалыптастыру.
Зерттеу міндеттері:
- Фразеологизмдердің жасалу жолдарын, түрлерін, стильдік қызметін, аударылуын мектеп оқушыларына қазақ тілі сабағында жаттығу жұмыстары, жаңа технология мүмкіндіктері арқылы оқыту;
- Тұрақты тіркестерді тілдік заңдылықтарға сүйене отырып зерттеумен қатар оқушы дүниетанымына, ұлттық болмысына байланысты сипаттап жеткізу;
- Тұрақты тіркестердің тек тілдің бейнелеуші элементі ғана емес, халқымыздың рухани өмірінің байлығын көрсетуде ерекше қызмет атқаратындығын ұғындырып, білім деңгейлерін айқындау.
Зерттеудің болжамы:Сабақ беру барысында тақырыпты түсіндіре отырып, оқушылардың өздері бүгінгі өмірден алынған нақты мысалдар арқылы тұрақты тіркестің мәнін ашатын мысалдар келтіріп отырса, деңгейдік тапсырмалар, көрнекі құралдар арқылы топтық тапсырмалар берілсе, көркемәдебиеттер оқуға беріліп, сол жазушының тілінен тұрақты тіркестерді тапқызып, оның мағынасын ашып, мұғаліммен оқушы үздіксіз байланыста болсакелешек ұрпақтың саналы, рухани бай, тілге шешен болары сөзсіз.
Зерттеу нысаны: 5 «г» сыныбы
Зерттеу кезеңдері:1кезеңде зерттеу мәселесі бойынша философиялық, педагогикалық, ғылыми, әдістемелік – анықтамалық әдебиеттер мен ақпараттық материалдарға шолу, талдау жасау, мектептегі педагогикалық тәжірибе кезеңінде эксперименттік бақылау жұмыстарын жүргізу.
2 кезеңде зерттеу тақырыбына байланысты материалдарды қайта қарап, жұмыстың практикалық бөлімінің нәтижелерін көрсету.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Ө.Айтбайұлы Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары Алматы, 2013ж, 33б
2. Қазақ тілі мен әдебиеті журналы, 2013ж №3, 102б
3. Қазақ тілі мен әдебиеті, 2012ж №6, 71б
4. «Білім» ғылыми-педагогикалық журналы, 2009ж, №4, 47б
5. І.К. Кеңесбаева өзінің «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі»
6. Кеңесбаева І. К. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы, 1977.
7. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. – Алматы, 1991.
8. Смағұлова Г. Фразеологизмдердіңварианттылығы. – Алматы: Санат, 2000.
9. Сайрамбаев Т. Сөйлемніңтұрлаулымүшелері. – Алматы: Қазақуниверситеті, 1991.
10. Айтбаев Ө. А. Аудармалардағыфразеологиялыққұбылыс. – Алматы: Ғылым, 1975.
11. Болғанбаев Ә. Қазақ тілінің лексикологиясы. – Алматы, 1998.
12. Білім заңы. Алматы, 2007 ж.
13. Иманбаева А. Оқу-тәрбие үрдісін ақпараттандыру ділгірлігі. Қазақстан мектебі, №2, 2000
14. Бітібаева Қ. «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі». Алматы. Рауан, 1997ж
15. Бітібаева Қ. «Әдебиет пәнін оқытудың тиімді жолдары». Алматы. Рауан, 1990ж
16. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы.\Бағытты білім беруде жаңа технологияларды енгізудің жеке тұлға дамуына әсері\ 2005ж.№3
17. «Қазақ тілі мен әдебиеті» \Проблемалық сұрақ арқылы дамыта оқытуды қалыптастыру\ Қуандық Оразұлы, 2001ж. №9
18. «Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселелері» (методикалық жинақ) Алматы: «Мектеп», 1992ж
        
        Мазмұны
Кіріспе ------------------------------------------------------------------------------------3-5
І тарау. Тіл біліміндегі тұрақты сөз тіркестерінің зерттелу тарихы
1.1.Фразеологизмдердің тілдік сипаты ------------------------------------ 5 - 11
1.2.Тұрақты тіркестерді зерттелу аспектісіне қарай ... ... - ... ... ... тіркестерді оқытуда ақпараттық-технология әдістерін қолдану жолдары
2.1. Тұрақты тіркестерді сын тұрғысынан ойлау технологиясы ... ... 13 - ... сөз ... ... ... ұстанымдар---- 20-24
Қорытынды----------------------------------------------------------------------------25-26
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі-----------------------------------------------------27
Қосымшалар
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі.Егемен елімізде табандылықпен жүзеге асырылып жатқан, әлемдегі елуліктің қатарына кіру саясаты қоғам өмірінің ішінде, ... беру ... күн ... ... ... ... ... бірі - жаңа тұрпаттағы, жаңа ... ... ... беру ... жаңаша көзқараспен қарау, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралау ... ... ... ... ... талап етеді.
Қазақстан Республикасының заңында:

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тұрақты тіркестерді аударудағы лингвомәдени аспект31 бет
Қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің лингвомәдени сипаты56 бет
Қазақ тіліндегі төрт түлік малға байланысты қолданылатын тұрақты тіркестердің этнолингвистикалық сипаты6 бет
Көркем әдебиеттердегі фразеологизмдердің ролі және оларды аудару мәселесі62 бет
Фразеологизм және оның зерттелуі. Қазақтың би-шешендерінің тіліндегі фразеологизмнің қолданылуы43 бет
Қазақ–ұйғыр мақал-мәтелдерінің паремиологиялық жүйесі26 бет
"Ауыл шаруашылығы және орман ағаштарын дайындайтын тракторлардың, тiркемелер мен машиналардың қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi40 бет
Magic planet қонақ үйіндегі тіркеу тәртібі жане қонақтарды орналастыру22 бет
«Абай жолы» романындағы тұрақты тіркестер38 бет
«Қазақ тіліндегі терминдік атаулар мен ұғымдарды білдіретін лингвостатистикалық сөздер мен сөз тіркестері»29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь