C++ программалау тілі


КIРIСПЕ

С++ тiлi BCPL және B тiлдердiң негiзiнде құралған және Си тiлiнен дамыған. BCPL тiлi компилятордан жазуға және операциялық жүйенi бағдарламамен қамтамасыз етуге арналған. Бұл тiлдi 1967 жылы Мартин Ричард ойлап тапқан. Кен Томпсон В тiлiнiң көптеген мүмкiндiктерiн BCPL дубликатында және В тiлiн UNIX операциялық жүйелерiнiң алғашқы версияларын құру үшiн 1970 жылы Bell Laboratories-те DEC PDP-7 компьютерiнде қолданылды. BCPL және В тiлдерi қолдануға тиiмсiз болды. Онда мәлiметтiң әрбiр элементi жадыда бiр сөздiң орнын алады және мәлiмет элементтерiн өңдеуде бағдарламашыларға ауыртпалығын тигiздi.
Си тiлi В тiлiнiң негiзiнде дамыды. Си тiлiн Bell Laboratories-те 1972 жылы Деннис Ритчи DEC PDP-11 компьютерiнде жасады. Си BCPL және В тiлдерiнiң көптеген маңызды концепцияларын және мәлiмет типтерiн және басқа да қасиеттерiн қолданды. Си тiлi UNIX операциялық жүйесiн өңдеудегi тiл ретiнде кеңiнен танымал болды. Қазiргi таңда барлық операциялық жүйелер Си және Си++ тiлдерiнде жазылған. Соңғы он жылдықта Си тiлi көптеген компьютерлерде қолайлы болды.
Си++ Си тiлiнiң кеңейтiлген түрi. Оны 1980 жылдың басында Бъерн Строустроп Bell Laboratories-сында өңдеп шығарған. Си++ тiлi Си тiлiнiң бiрқатар қасиеттерiн реттеудi қамтамасыз етедi және ең маңыздысы объектi-бағдарланған бағдарламалық мүмкiндiгiн қамтамасыз етедi. Бұл бағдарламамен қамтамасыздандыру әлемiндегi революциялық идея болып табылады.
Басқада бағдарламалық тiлдер көптеген қажеттi эффект бере алмағандықтан, Си++ алғашқыда ең жоғарғы деңгейдегi нақтылы оқиғалар үлгiлерiн өңдеу мақсаты үшiн құрылған тiл болды.
Си++ тiлiн құруда Си тiлiнiң сәйкестiгiн сақтап қалуға ерекше көңiл бөлiндi. Си++ тiлiнiң көмегiмен кең көлемдi бағдарламалық проектiлер құруға болады. Си++ тiлiнiң арқасында берiлген мәлiметтер типтерiне бақылауды күшейтуге және көптеген қосымша эффектiлердi жеңе алатын болдық. Си++ тiлiнiң ең маңызды табысы объектi-бағдарланған бағдарламалау болып табылады. Си++-тiң барлық жеңiлдiктерiн пайдалану үшiн негiзгi объектiлердi және олармен байланысқан операцияларды анықтап алу керек.
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi

1. Х. Дейтел, ПДейтел
Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 2000г.
2. К. Паппас, У.Мюрреи
Программирование на С и С++: - К.: Издательская группа BHV, 2000
3. Т.А.Павловская С/С++ программирование на языке высокого уровня СПБ.: Питер, 2001г.
4. Уинер Р. Язык Turbo C Москва: Издательский дом “МИР”, 1991г.
5. Уэйт М, и др. Язык Си. Руководство для начинающих М.: Изд. “МИР”, 1988г.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
НЕГІЗГІ
БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ...
1 Қарапайым типті операцияларды
талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ...
1. ifelse
операторы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... .
2. whileforgoto
операторы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ...
3. switchcase
операторы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ...
2 Күрделі типті деректермен жұмыс,оларды
баяндау ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Массивтердің
қасиеттері ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
...
2.2 Массивтi баяндау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Массивтердi инициалдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3 Көрсеткіштермен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.1 Структуралардың қайтылыуы
... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ...
3.2 Файлдық құрылым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.3 fstream.h тақырыптар файлына қосылу ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4 Файлды ашу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4 Класстармен
жұмыс ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ...
4.1 Конструкторлар және
деструкторлар ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
4.2 Функция-мүшелері static және
const ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .
4.3
Мұрагерлік ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... .
4.4 Абстрактты базалық
класс ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.5 Жады класстары және айнымалыларды
қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

КIРIСПЕ

С++ тiлi BCPL және B тiлдердiң негiзiнде құралған және Си тiлiнен
дамыған. BCPL тiлi компилятордан жазуға және операциялық жүйенi
бағдарламамен қамтамасыз етуге арналған. Бұл тiлдi 1967 жылы Мартин Ричард
ойлап тапқан. Кен Томпсон В тiлiнiң көптеген мүмкiндiктерiн BCPL
дубликатында және В тiлiн UNIX операциялық жүйелерiнiң алғашқы версияларын
құру үшiн 1970 жылы Bell Laboratories-те DEC PDP-7 компьютерiнде
қолданылды. BCPL және В тiлдерi қолдануға тиiмсiз болды. Онда мәлiметтiң
әрбiр элементi жадыда бiр сөздiң орнын алады және мәлiмет элементтерiн
өңдеуде бағдарламашыларға ауыртпалығын тигiздi.
Си тiлi В тiлiнiң негiзiнде дамыды. Си тiлiн Bell Laboratories-те 1972
жылы Деннис Ритчи DEC PDP-11 компьютерiнде жасады. Си BCPL және В
тiлдерiнiң көптеген маңызды концепцияларын және мәлiмет типтерiн және басқа
да қасиеттерiн қолданды. Си тiлi UNIX операциялық жүйесiн өңдеудегi тiл
ретiнде кеңiнен танымал болды. Қазiргi таңда барлық операциялық жүйелер Си
және Си++ тiлдерiнде жазылған. Соңғы он жылдықта Си тiлi көптеген
компьютерлерде қолайлы болды.
Си++ Си тiлiнiң кеңейтiлген түрi. Оны 1980 жылдың басында Бъерн
Строустроп Bell Laboratories-сында өңдеп шығарған. Си++ тiлi Си тiлiнiң
бiрқатар қасиеттерiн реттеудi қамтамасыз етедi және ең маңыздысы объектi-
бағдарланған бағдарламалық мүмкiндiгiн қамтамасыз етедi. Бұл бағдарламамен
қамтамасыздандыру әлемiндегi революциялық идея болып табылады.
Басқада бағдарламалық тiлдер көптеген қажеттi эффект бере
алмағандықтан, Си++ алғашқыда ең жоғарғы деңгейдегi нақтылы оқиғалар
үлгiлерiн өңдеу мақсаты үшiн құрылған тiл болды.
Си++ тiлiн құруда Си тiлiнiң сәйкестiгiн сақтап қалуға ерекше көңiл
бөлiндi. Си++ тiлiнiң көмегiмен кең көлемдi бағдарламалық проектiлер құруға
болады. Си++ тiлiнiң арқасында берiлген мәлiметтер типтерiне бақылауды
күшейтуге және көптеген қосымша эффектiлердi жеңе алатын болдық. Си++
тiлiнiң ең маңызды табысы объектi-бағдарланған бағдарламалау болып
табылады. Си++-тiң барлық жеңiлдiктерiн пайдалану үшiн негiзгi объектiлердi
және олармен байланысқан операцияларды анықтап алу керек.

Си++ тiлiнiң негiзгi түсiнiктерi

Си++ тiлiн 1972 жылы Денис Ритчи ашты. 1982 жылы осы тiлдiң стандарты пайда
болды. Си++ Си тiлiнiң кеңейтiлген түрi. Сондықтан да Си-де жазылған
бағдарламалар Си++ тiлiнiң компиляторы арқылы өңделуiне болады. Компилятор
дегенiмiз – 3 процессордан тұратын, әрқайсысы жеке-жеке тәуелсiз
бағдарламалар:
1. Препроцессор
2. Си++ компиляторының алдыңғы жобасы
3. Объектi кодтың генераторы
Си++ - тегi кез-келген бағдарлама 3 жағдайда болады.
1. Бастапқы файл
*.c;
*.cpp;
*.c++;
Бұл файлды оқуға, қағаз бетiне түсiруге, өңдеуге болады.
2. Компиляциядан өткен бағдарлама объектi файл болады.
*.obj;
*.o;
3. Орындалу файлы. Компоновщик қосылғаннан кейiн орындалатын
файл болады.
*.ехе;
Бұл файлды компьютерде орындауға болады.
Кітапханалық файлдар *.lib. Кейбiр кітапханалық файлдардың
компиляциядан өткен кодтары болады. ол екiлiк жүйеде жазылған. Сондықтан
оның сұлбасын былай көрсетуге болады:
MYP.CPP – MYP.OBJ – MYP.EXE
Бағдарламаға қажеттi функциялар компилятормен бiрге келедi. Олар мына
тақырыптар файлында (header file) болады:
*.h;
Си алгоритмдiк тiлдiң компиляторлары интеграцияланған ортада – IDE
немесе UCP-де жұмыс жасайды. ол дегенiмiз бiр бағдарламаны өңдеу үшiн
редакторға, компиляторға, компоновщикке және басқа көмекшi құралдарға
менюдiң керектi пунктерi арқылы жетуге болады.

Си++ тiлiнiң ерекшелiктерi

Бүтiн тұрақтылар ондық жүйеде сегiздiк жүйеде және он алтылық жүйеде
болуы мүмкiн. Бұл тiлде модификатор деген түсiнiк бар. Бүтiн тұрақтыларға
қолданылатын екi модификатор бар:
Unsigned (таңбасыз);
Signed (таңбамен);
С++ өте ықшамды. Басқа да маңызды ерекшелiктерi бар:
1. С++ енгiзу шығаруды қамтамасыз ету үшiн сыртқы стандарттық
библиотекаға қарайды. Бұл библиотеканы қолдану үшiн қажеттi
программа iostream.h файлында орналасқан.
2. include сияқты дерективалар жиынын өңдеу үшiн С++ препроцессордi
қолданады. Ол программаны алдыңғы формадан таза С++ синтаксисi
формасына айналдыру үшiн қажет. Бұл дерективалар # символынан
басталады.
3. С++ программасы әртүрлi файлдарда орналасқан хабарламалардан
тұрады. Әрбiр файл сыртқы немесе ауқымды деңгейде орналасқан және
енгiзiлген әдiс түрiнде хабарлануы мүмкiн емес. Файлдар модульдер
сияқты қызмет атқарады және жеке компиляциядан өтуi мүмкiн.

1 Таңдау операторлары

Си және С++ тiлдерiнде 4 базалық таңдау инструкциялары бар:
if , if else, switchcase және whileforgoto операторы.
Бұлардың әрқайсысына жеке тоқталу алдында, шартты өрнектердi құрудың
жалпы принциптерiн еске салайық. Таңдау инструкциясы бiр немесе бiрнеше
қатардан құралған программада анықталған болктарының таңдаулы орындалуы
үшiн қолданылады.

1.2 if операторы және if else операторы

if жалғыз инструкциясы берiлген шарт шын немесе жалған екендiгiн
тексеретiн коммандаларды немесе коммандалар блогын орындауға арналған.
Төменде if операторының қарапайым түрi көрсетiлген:
if (шарт)
өрнек;
Назар аударыңыз, мұнда шарт жақшаға алынған. Егер шартты тексерi
нәтижесiнде true мәнi қайтарылса, онда өрнек орындалады, сонан кейiн
басқару программаның келесi жолына берiледi. Егер шарт нәтижесi false
болса, онда өрнектен аттап өтедi.
if else операторы шартқа тәуелдi екi әрекеттiң бiреуiн таңдаулы
орындауға мүмкiндiк бередi. Төменде берiлген инструкцияның синтаксисi
көрсетiлген:
if (шарт)
өрнек1;
else
өрнек2;
Егер шартты тексеру нәтижесi true болса, онда өрнек1 орындалады,
қарсы жағдайда - өрнек2.
1.3 Whileforgoto операторы
While (өрнек)
оператор
Басында өрнек есептелінеді. Егер де ол ақиқат болса онда ол операторлар
орындалады цикл басына қайта өтеді нәтежесінде цикл while оператор жалған
болғанша орыналады.Осы нүктеден келесі операторға көшеді.Солар
бойынша,оператор бірнеше рет орындалады.
Мысалы оператор While:
int=1,sum=0;
while (I=10){
sum+=1;
++1
}
Оператор for
For (өрнек 1;өрнек 2;өрнек3)
Оператор.
келесі оператор
Бірінші өрнек 1 есептеледі әдетте өрнек 1 қолданылады айнымалыны
инициализациялау үшін циклде пайдаланынады.Содан кейін өрнек 2
есептеледі.Егер де ақиқат болмаса,онда операторлар орындалады, өрнек 3
есептеледі басқару тағыда for циклінің басына көшеді, шығарып тастауға
өрнек 1 есептеп өткізеді.Осы интерация жалғаса береді өрнек 2 жалған
болғанша осыдан кейін келесі операторларға көшеді.
for(int i=1, sum=0; i=10; ++1)
sum+=1;
Оператор for бүкіл өрнекте қатыспауындамүмкін,міндетті түрде нүкте
үтір қою керек.Егер де өрнек 1 қатыспаса онда цикл бөлімі сияқты қадам
орындалмайды.Егер де өрнек 3 қатыспаса цикл бөлімі өсім қадам сияқты
орындалмайды. Арнайы ерекшебар егерде өрнек 2 қатыспаса. Осы жағдайда
тексерімей нәтеже - әрқашанда ақиқат осыған байланысты цикл for кодта
for(i=1, sum=0; sum+=I++)
coutsumend1;
шексіз болып келеді.
Оператор Goto
Оператор goto-шартсыз көшу еріктігі белгілеу операторлары функция деп
аталады
Тамға-идентификатор
Goto операторы мына формада орындалғанда
goto
тамға;
шартсыз басқару белгіленген операторға беріледі.
Мысалы,
if (d==0.0)
goto error
else
ratio=hd;
error:cerr’’error:division by zero\n’’;
және goto операторы,белгіленгенге сай оператор сол функцияның денесінде
болу міндетті.
switchcase операторы

Көбiне айнымалыны тұтас мәндер қатарына теңдiгiн тексеру қажеттiгi
туады. Бұны if elseif конструкциясы көмегiмен орындауға болады, немесе
ұқсас switchcase конструкциясының көмегiмег орындауға болады.
Көңiл аударыңыз, switch инструкциясы Си тiлiнде бiрнеше қатар
ерекшелiгi бар. Оның синтаксисi келесi:
switch (бүтiнсанды_өрнек) {
case тұрақты1:
өрнек1;
break;
case тұрақты2:
өрнек2;
break;
case тұрақты -n:
өрнек -n;
break;
default: үнсiз_келiсiм_бойынша_әрекет;
}
Ескерту:break операторы соңғысынан басқа барлық тарамдарда
қайталанады. Егер бiрiншi тарамда бұл инструкцияны жоятын болсақ, онда
өрнек1-ден кейiн өрнек2 орындалады, ол әрқашан тиiмсiз.
Осылайша, break операторы case тарамдарының бiреуi орындалғаннан кейiн
басқа тарамдарынан аттап өтедi.

2 Массивтер

Массив дегенiмiз – бiр типтi реттелген мәлiметтер жиынын қамтитын
айнымалы. Массивтiң әрбiр элементiне оның адресi бойынша қатынас құруға
болады. Си және С++ тiлдерiнде массив мәлiметтердiң стандартты типi болып
саналмайды.Си және С++ тiлiнде массивтi құру және онымен жұмыс iстеу
негiзiнде бiрдей болады.

2.1 Массивтердiң қасиеттерi

Төменде массивтiң қасиетiн анықтайтын төрт негiзгi принциптер
келтiрiлген:
• Массивте жеке мәндер сақталынады. Олар элементтер деп аталады.
• Массивтiң барлық элементтерi бiр типтi болу қажет.
• Массивтiң барлық элементтерi жадыда тiзбектi түрде сақталынады және
бiрiншi элемент адрестiң нольдiк жылжуын алады, яғни нөлiншi
индекс.
• Массив аты тұрақты болып саналады және массивтiң бiрiншi
элементiнiң адресiн сақтайды.

2.2 Массивтi баяндау

Төменде массивтi баяндау мысалдары берiлген:
int array[12]; * 12 бүтiн саннан тұратын массив *
char carray[20]; * 20 символдан тұратын массив *
Қарапайым айнымалыларды сипаттағандай массивтердi баяндау, оның
мәлiметтер типiн көрсету арқылы орындалады. Одан кейiн массив аты және екi
тiк жақша қою керек. Олар массив размерiн анықтайды. Тiк жақшалар iшiнде
тек тұрақтылар тұруы мүмкiн. Компилятор массивке қанша көлем жадыдан бөлу
керектiгiн дәл бiлуi қажет. Сондықтан массив размерi алдын ала берiледi
және программаның орындалу уақытында өзгертiлуi мүмкiн емес.

2.3 Массивтердi инициалдау

Массивтердi инициалдауды 3 тәсiлдiң бiреуiн қолдану арқылы жүзеге
асырамыз:
• Массивтi құру кезiнде – инициализациялауды үнсiз келiсiм бойынша
қолдану арқылы (бұл тәсiл тек ауқымды және статикалық массивтер
үшiн қолданылады);
• Массивтi құру кезiнде – бастапқы тұрақты мәндi анық көрсету арқылы
жүзеге асады.
• Программаның орындалу процессiнде – массивке мәлiметтердi жазу жолы
арқылы жүзеге асады.
Құру кезiнде массивке тек тұрақты мәндер берiлуi тиiс. Сосын
массивке айнымалылар мәндерiн жазуға да болады. Массивтер көлемiне қарай
бiр өлшемдi, екi өлшемдi және көп өлшемдi болады.

Структуралар

Осыған дейiн барлық айнымалылар белгiлi бiр түрге жатты.
Айнымалылардың 2 классын қарастырамыз. Структура және көрсеткiштер.
Структура дегенiмiз - әртүрлi түрлерден тұратын айнымалылар
жиыны.
Структураның жазылу форматы:
struct
{
char autor[25],nazvanie[25];
int god,t;
} book[n];
Шын мәнiнде, структура ешқандай айнымалыны көрсетпейдi. Структураның
компоненттерi өз алдына жеке айнымалы бола алмайды. Олар бiр немесе бiрнеше
айнымалылардың компоненттерi болуы мүмкiн.

С++ және Си тiлiнiң компиляторлары көбiнесе структура түрiндегi

айнымалыларды тұтасымен бередi және атымен тұтас қабылдайды.
Көрсеткiштер дегенiмiз – айнымалылар олар жадыдағы басқа бiр
объектiнiң орнын немесе адресiн көрсетедi. Сондықтан да сол көрсеткiш
арқылы белгiлi бiр объектiге қатынауға болады.
1. & - адрестi алу операциясы.
2. * - операнда.Бұл бiр орынды операция көрсеткiшi.

Структураның қайтылуы

Белгiлi бiр функция арқылы мәндерiн енгiзiп, содан кейiн main()
функциясына return операторы арқылы қайтылуы.
books( ) функцияны осылай белгiлейiк
return (d); осылай қайтады.
Ескерту: егер структура мәндерi main() функциясына қайтатын болса,
онда берiлген функция осы түрде сипатталынады. Функцияның алдына сол түрдi
қоямыз.

3.2 Файлдық құрылым

Файл деп – кейбiр информацияны қамтитын сыртқы жадының аттық облысын
айтамыз. Файл түрiндегi информация әдетте сыртқы сақталу құрылғысында
сақталынады. Мысалы, магниттiк дискiде. Программа пернетақтадан
мәлiметтердi қалай оқыса, солайша дискiлiк файлдан мәлiметтердi оқиды.
Программалар мәлiметтердi экранға шығаратындай мәлiметтердi файлға жаза
алады.
Мәндердi буфферге жiберу үшiн және одан алу үшiн бағдарлама мен
операциялық жүйе арасында байланыстырушы звено болуы керек. Ол звено
файлдық құрылым деп аталады. Бағдарлама файлды жұмысқа ашқан кезде ол
жадыда белгiлi бiр арнаулы құрылым туғызады.

3.3 fstream.h тақырыптар файлына қосылу

fstream.h тақырыптар файлында С++ стандарттық библиотекасы
мәлiметтердiң екi түрiн анықтайды:
1. ifstream;
2. оfstream;
Олар кiрiс және шығыс файлдық ағындарды белгiлейдi. С++ тiлiндегi
негiзгi ағындар идеяларымен сәйкес ifstream мәлiметтер типi кiрiстiк
файлдан келетiн символдар ағынын көрсетедi. Ал оfstream шығыс файлына
бағытталған символдар ағыны.

Файлға көрсеткiш

Файлға мәндердi енгiзу не шығару үшiн файлға көрсеткiш қолданады. Ол
сонымен қатар жадыдағы файлды құрылымының көрсеткiшi болып табылады.
Көрсеткiш былайша жазылады:
file *файл_аты;
file *inx, *outx;
3.4 Файлды ашу

Бағдарлама мен файл арасындағы байланыс fopen() функциясы арқылы iске
асады. Бұл функция көрсеткiшке құрылымның адресiн жазады. Функцияның
белгiсi бiрiншi параметр файл аты берiледi. Екiншi файлға жету режимi
қолданылады. Бұл режим файлмен қандай жұмыс жасайтынын көрсетедi. fopen()
функциясы көрсеткiшке құрылымның адресiн меншiктейдi. Файлды ашудың мынадай
режимдерi бар:
1. r – құрылған файлды оқуға ашу;
2. w – жазу үшiн жаңа файлды құру; Егер құрылған файлға осы w
қолданса, онда ол көшiрмесi болады.
3. а – бар файлға файлдың соңынан қосуға болады. Егер жоқ болса
құрады.
4. rt – текстiк файлды оқу үшiн ашу;
5. wt – жазу үшiн текстiк файл ашу;
6. at – толықтыру үшiн текстiк файл ашу;
Сонымен қатар көптеген басқа да түрлерi бар. Файлды оқып, не құрып
болғаннан кейiн оны жабу керек. Ол дегенiмiз файл мен бағдарлама арасындағы
байланысты үзу.
fclose(file_A);
Жабу дегенiмiз – көрсеткiштiң босатып, басқа файлдармен жұмыс жасау
үшiн қажет. Ол көрсеткiш басқа файлмен жұмыс жасауы мүмкiн. Енгiзу және
шығару функциялары файлға мәндердi беру және файлдан мәндердi алу үшiн мына
функциялар қолданылды:
1. putc() немесе fputc(); - файлға символды жазу немесе символы
принтерге жiберу.
2. getc(), fgetc(); - құрылған файлдың әрбiр элементiн оқу.
3. fputs(); - файлға бiр-бiр жолдан жазу.
4. fgets(); - құрылған файлдың әрбiр жолын оқу.
5. fprintf(); - форматталған шығыс жол немесе сандарды шығару.
6. fscanf(); - файлға символ енгiзу.
7. fwrite(); - тұтас құрылымды жазу.
8. fread(); - тұтас бiр құрылымды оқу.

4 Кластармен жұмыс

С++ және С құрылымдары бар.Олар гетерогенді құрамды типтер пішінін
көрсетеді.С++ структураларды анықтайды.С++ түйінді сөздері class және
struct типтерді жариялау үшін қолданылады,қолданушылармен
анықталған.Мысалы:
Class vect{
private:
int*p;базалық нұсқағыш
int size;элементтер саны
public:
конструкторлар және деструкторлар
vect ( ) {size =10; p=new int[10]} 10 массив құрады
vect(int n); n массив құрады
vect(vect( v);vect
vect (int a[ ]. int n); массивтен инициализациялады
~vect( ){delete [ ] p;} деструктор
функция-мүшелері
int ub ( ) {retuun (size –1);} үстінгі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Паскаль программалау тілі. Программалау тілі командаларының ортасы
Турбо паскаль программалау тілі
Turbo Pascal программалау тілі
Си программалау тілі
Web программалау тілі
С (си) программалау тiлi
Turbo Pasсal – программалау тілі
Delphi программалау тілі
Программалау тілі командаларының ортасы
Си++ программалау тілі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь