Бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін арттыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7.21
1.1 Бюджетті қаржыландыру мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 Бюджетті қаржыландыруды жоспарлау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
1.3 Бюджеттік ұйымдарды қаржыландыруды жүзеге асыру негіздері ... ... ... ... 22

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ..27.49
2.1 Бюджеттік қаражаттарды пайдалану тәртібін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.2 Бюджеттік қаражаттарды әлеуметтік бағытта пайдалануын бағалау ... ... ... 33
2.3 Бюджеттік қаражаттарды экономикалық бағытта пайдалануын талдау ... ...39

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН БОЛДЫРМАУЫН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50.66
3.1 Бюджеттің атқарылуы үшін қаржыландыру жоспарларын жүзеге асыру ... .50
3.2 Бюджетті қаржыландыру бойынша түсімдердің және төлемдердің пайдалану проблемасын шешу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
3.3 Бюджетті орындауды жетілдірудің жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69

ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңда, алға қойылған міндеттерге жетістіктерге жету үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес бюджет түсімдерін кешенді шаралар өткізу үшін жергілікті уәкілетті орган бюджеттің орындалуын толымды және уақтылы есептеу, бюджет қаражатының мақсатты және уақтылы игерілуін қамтамасыз ету қажет. Бюджет қаражатын уақтылы және толық игеру мақсатында Қаржы басқармасы бағдарламалар әкімшілерінің қаржыландыру жоспарларына сәйкес бюджет қаражатын игеруіне күнделікті бақылау жүргізеді, бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің және оларға ведомстволық бағынышты мемлекеттік мекемелердің бюджет қаражаттарын Бюджет кодексінің талаптары мен тиісті нормативтік құқықтық актілер ережелеріне сәйкес пайдалануына талдау жасалады.
Қазіргі уақытта, экономиканың және халықтың өмір деңгейінің тұрақты өсуін қолдау үшін озық ғылым және ақпараттық технологияларға негізделген экономиканың қазіргі түріне көшу қажет. Одан басқа, облыстың коммуналдық меншіктегі кәсіпорындарын басқаруда көптеген проблемалар бар, соның ішінде мемлекеттің қатысу үлесі бар мемлекеттік кәсіпорындар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің басқару органдарында мемлекеттің мүддесін білдіретін мемлекеттік органдар, сонымен қатар лауазымды тұлғалар тарапынан мемлекеттік активтерді тиімді басқарудың жеткіліксіздігі.
Кейбір ұйымдардың залалды қызметтерінің нәтижесінде меншік капиталы көлемінің азаюы орын алды, бұл шаруашылық жүргізу құқығында берілген мемлекеттік активтер құнының және коммуналдық меншікке жататын үлестің баланстық құнының төмендеуіне әкелді.
Көптеген ұйымдарда өтелу мерзімі жыл және одан да бұрын келген дебиторлық берешектер бар. Мұндай жағдай мекеменің қаржылық жағдайына өте жағымсыз әсер етеді.
Дипломдық жұмыстың зерттеу мақсаты – Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалау проблемаларының теориялық негіздерін нақтылап, бәсекелестік жағдайдағы Қазақстанның бюджеттік ұйымдарды қаржыландыру талдау, сонымен қатар экономиканың даму сатысына қарай жетілдіру жолдары мен даму бағыттарын айқындау болып табылады.
Зерттеу нысаны – Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалау проблемаларының негізгі бағыттары және оны жүзеге асырудағы саяси институт ретіндегі мемлекеттің атқарып отырған қызметі болып табылады.
Зерттеу пәні – Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалау проблемаларының шешу тетіктерінің өзара байланысы.
Зерттеу болжамы – экономикалық-әлеуметтік мемлекет қалыптастыру жолындағы Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалау проблемаларының еліміздің тарихи және рухани даму ерекшеліктері ескеріле отырып, алдыңғы қатарлы дамыған әрі қаржылық мемлекет қалыптастырған елдердің озық тәжірибесі оңтайлы пайдаланылған жағдайда тиімді әрі жүйелі түрде жүзеге асырылады деген болжамға негізделген. Біздің ойымызша Қазақстан үшін Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт, Норвегия сияқты экономикасы табиғи байлыққа (мұнайға) негізделген елдердің тиімді жүзеге асырып отырған Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалау проблемаларының тәжірибесін ескерген дұрыс болар еді.
Зерттеу міндеттері келесідей:
а) демократиялық бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың теориялық әдіснамалық негізін зерттеу;
ә) бюджеттік ұйымдарды қаржыландырудың саяси институттар мен үрдістерде алатын орнына әдіснамалық талдау жүргізу;
б) экономикалық-әлеуметтік мемлекет құру жағдайында бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың үлгілеріне талдау жасау;
в) бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың негізгі бағыттарының теориялық мәселелерін анықтау;
г) бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың саяси-құқықтық негіздерін сараптау және осы саясатты жүзеге асыруда заңнамалардың атқаратын қызметін ашып көрсету;
д) қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың деңгейін анықтау және олардың шешілу жолдары мен негізгі бағыттарын айқындау.
Мәселенің зерттелу деңгейі. Қазіргі кезде қалыптасып отырған ұлттық экономикадағы ақша-қаражат жүйесінің салдарынан туындап отырған Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың жаңа рөлін жан- жақты зерттеу өте маңызды. Қазақстан Республикасының бюджеттік ұйымдарды қаржыландырудың мазмұны, оның әлеуметтік-экономикалық және қаржылық қатынастар жүйесіндегі, ұдайы өндіріс процесіндегі рөлі туралы көптеген атақты отандық және шетелдік ғалымдар еңбектер жазған. Олардың ішінде К.К. Жүйріков, У.Б. Баймұратов, К.Г. Воблый, Э.А. Вознесенский, А.Г. Грязнова, Е.Ш. Качалова, А.К. Сембеков, Е.Р. Хандшке, Э.С. Гребенщиков, Ю.М. Журавлев, С.Л. Ефимов, Л.А. Мотылев, А.М. Годин, В.Д. Мельников, О.Э. Лер, Ө.Қ. Шеденов, Қ.Е. Құбаев, Қ. Алтынбекұлы және т.б. көптеген ғалымдар бар. Отандық және жақын шетелдердегі экономикалық әдебиеттерде бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалау бойынша жазылған еңбектер көбіне оқу құралы ретінде жарық көрген.
Мәселенің деректік көзі ретінде статистикалық мәліметтер, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәліметтері, Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің, Қазақстан Республикасының Заңнамалық актілері, қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау Агенттігінің мәліметтері, Қазақстан статистикалық басқармасының мәліметтері осы проблемалар бойынша басылымдар мен монографиялар болып табылады. Осы жұмыста монографиялық зерттеу, ғылыми-абстрактілік әдіс, байқаулар, зерттеулер, салыстырмалар, жүйелі және факторлық талдау, негіздеу, салыстырмалы көрсеткіштер, баланстық әдіс, экономикалық-статистикалық әдістер қолданылды.
Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздері – ғылыми бюджеттік жүйені қалыптастырушы ойшылдар мен ғалымдардың, еуропалық, ресейлік және отандық саясаттанушы, философ, әлеуметтанушы, экономист, құқықтанушы ғалымдардың теориялық еңбектерімен қатар Президент Н.Ә. Назарбаевтың да еңбектері басшылыққа алынды.
Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың ерекшеліктерін зерттеуде тарихи-философиялық, институционалдық, жүйелік, пәнаралық, құрылымдық-функционалдық, статистикалық және салыстырмалы сараптау әдістері кеңінен қолданылды. Бұл әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік мемлекет қалыптастыру жағдайындағы Қазақстан Республикасындағы бюджеттік ұйымдарды қаржыландыруды күрделі, кешенді әрі тұрақты даму үстінде болатын жүйе ретінде қарастыруға мүмкіндік алдық.
Зерттеу әдістері. Зерттеу салыстыру әдістерін қолданумен және сараптаушылық бағалауды ескерумен жүйелік және факторлық талдау қағидаларымен жүргізілді.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңашылдығы көтеріліп отырған мәселенің қазіргі кезең талаптарына сай өзектілігімен, жеткілікті зерттелмегендігімен, зерттеу нысанасына ілінбеген тың мәселелерді жүйелеуімен әрі саралап талдауымен, зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттеріне тікелей байланысты қажеттілік талабынан туындайды және әрбір тарауда көтеріліп отырған мәселелерге сай анықталады. Қазақстан Республикасындағы бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалауға саясаттанулық талдау жасау негізінде мынандай жаңа ғылыми нәтижелерге қол жеткізілді:
- бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың негізгі қағидалары, бағыт-бағдарлары және даму жолдары нақтыланып, айқындалып көрсетілді;
- бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың мәні мен мағынасы, қоғам дамуындағы орны мен рөлі теориялық-әдіснамалық тұрғыдан зерттелді;
- алдыңғы қатарлы дамыған елдердің бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудан алынған тәжірибе мен еліміздегі аталған саясаттың ерекшеліктері салыстырмалы түрде зерделенді;
- Қазақстанның бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалауды реттеуге бағытталған заңнамалық және құқықтық нормаларын саяси талдау арқылы саяси институттардың саяси үрдістерге қатысу жолдары нақтыланды.
Практикалық маңызы - дипломдық жұмыстағы ұсыныстарды, қорытындылар мен тұжырымдарды Қазақстандағы бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың үрдісіндегі қаржылық саясат үлгісін жетілдіруде үкіметтік құжаттар мен актілерді жасау үшін, үкіметтің қаржылық саясатты жетілдіру бағытындағы іс-шаралары мен бағдарламаларын іске асыру үшін, билік, саяси институттар, азаматтық ұйымдар арасындағы өзара ықпалдастық пен байланысты реттеуде кеңінен пайдалануға болады. Дипломдық жұмыс материалдарын Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында теориялық және қолданбалы саясаттану бойынша дәріс материалдарына немесе арнаулы курстар жасау үшін қолдануға болады.
Практикалық базасы Қазақстан Республикасындағы қаржылық саясаттың даму бағыттарының теориялық тұрғыдан дәйектелуіне ұмтылыс жасалуында. Дипломдық жұмыстағы бюджеттік ұйымдарды қаржыландыруды талдау нәтижелері мен қорытындыларын мемлекеттік бюджет жүйесін реттеуде, мемлекеттік билік органдарының рөлі мен орнын анықтауда саясаттану, әлеуметтану, заң ғылымдары мен экономика ғылымдарының қажетті салаларында пайдалануға болады.
Диломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Сандық материалдар кестелерде, суреттерде және қосымшаларда келтірілген.
Дипломдық жұмыстың бірінші тарауында бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігі теориялық негіздері теориялық негіздерін құрайтын ұйым бюджетінің мәні және маңыздылығы, ұйымның бас және функциялық бюджеттердің құрылымы, бюджеттік ұйымдарды қаржыландырудың мәні және оларды жүзеге асыру жөнінде қаралды.
Дипломдық жұмыстың екінші тарауында Қазақстан Республикасындағы бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін арттыру талдау негізін құрайтын бюджеттік қаражаттарды пайдалану тәртібін анықтау,мбюджеттік қаражаттарды әлеуметтік бағытта пайдалануын бағалау, бюджеттік қаражаттарды экономикалық бағытта пайдалануын талдау жөнінде қаралды.
Дипломдық жұмыстың үшінші тарауында Қазақстан Республикасындағы бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін арттыру проблемаларын болдырмауын жетілдіру негізін құрайтындар: бюджеттің атқарылуы үшін қаржыландыру жоспарларын жүзеге асыру, бюджетті қаржыландыру бойынша түсімдердің және төлемдердің пайдалану проблемасын шешу, бюджетті орындауды жетілдірудің жолдары келтірілді.
Диломдық жұмыс көлемі. Диломдық жұмыс компьютерде терілген 76 бетте, оның ішінде 17 кесте, 11 сурет, 3 қосымшада баяндалған.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету, Ережесі, 2010 жыл Астана
2. Шайингазив С.Ш. «Нәтижеге бағдарланған бюджет – әкімшілік реформаның қисынды жалғасы», Егеменді Қазақстан, 2008-11-21
3. Ресей бюджеті бойынша нұсқаулық- 2006. В.В. Вагин, О.К. Ястребова, Ю.В. Автономов, А.В. Горшенин, М.В. Грачева, С.Ю. Иванов, А.А. Парфенов, Е.В. Пономаренко, А.В. Цветкова. Москва. ЗАО "Агентство прикладных коммуникаций", АНО "Центр социального проектирования "Возрождение", 2006. - 104с.
4. Буникина М.К. Национальная экономика. Москва 1997. 78С
5. Ильясов К., Саткалиева В., Зейнельгабдин А., Сапарбаев Б., Исахова «Государственный бюджет» Алматы – 1994, 96б.
6. Белик Ю.А. Рыночная экономика. (под общей редакций Кипермана Г.Я.). Москва 1991. 45С
7. Булатова А.С. Экономика. Алматы 1992 г. 89 С.
8. Ильясов К.И. др.Государственный бюджет. Алматы 1994. 58С
9. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының салық кодексі;
10. Ермекбаева Б.Ж., „Салықтар және салық салу”,- Алматы: „Қазақ Университеті”, 2003, 5-6 бб.
11. Ілиясов Н.Қ., Құлпыбаев С. “Қаржы”- Алматы: 2005, 208-211 бб.
12. Найманбаев С.М. “Салықтық құқық”, - Алматы: “Жеті жарғы” 2005, 198-230 бб.
13. С.М. Өмірбаев. Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі: жоғары оқу орындарына арналған оқулық. – Астана: «Сарыарқа» ЖҚ, 2007.-488с.
14. Открытый бюджет России, 2004 - 2007. Бюджет: мифы и реальность. - М.: АПРИКОМ, 2007. - 144 с.
15. Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі, Астана, Ақорда, 2008 жылғы желтоқсанның 4-і, № 95-ІV ҚРЗ
16. Қарағұсова Г. «Налоги: сущность и практика использования» Алматы-2004ж. 125 б.
17. Мельников М.В. Государственные финансовые регулирование экономики Казахстан. Алматы 1994. 84С
18. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі № 548 «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі»;
19. Мельников М.В. Государственные финансовые регулирование экономики Казахстан. Алматы 1994. 98С.
20. Насыров М.Р. и др. Рыночная экономика. Алматы 1995.45С
21. Радаев В.В. Экономика переходного периода. Москва 1995.50С
22. Найманбаев С.М.«Салықтық құқық», Алматы: Жеті жарғы, 2005ж.56.
23. Мельников М. В. Государственные финансовые регулирование экономики. Казахстан. Алматы 1994. 25б.
24. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына Жолдауы – Казахстанская правда, 2008
25. «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының зейнетақы ережелері, «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры»АҚ, Басқармасы бекіткен, 2006 жылғы 15 маусымдағы № 93 шешімі, 12 бет
26. «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ, Қаржылық есеп беру, 2008 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін және тәуелсіз аудиторлар есебі, 15 бет
27. «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының есебі, 2008 жыл.
28. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзiмді перспективаға арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі № 1641 Жарлығы
29. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кейбiр мәселелерi туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 29 қаңтар № 543 Жарлығы.
30. ҚР Ұлттық банкінің 2001-2008 жж. жылдық және ай сайынғы есебі http://www.nationalbank.kz
31. Мемлекеттік бюджет туралы заңдарға қосымша 2006, 2007, 2008 жылдар //www.minfin.kz
32. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекiту туралы» 2007 жылғы 21 наурыздағы № 299 Жарлығы
33. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-ІV ҚРЗ//www.minplan.kz
34. «Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерi арасындағы 2005-2007 жылдарға арналған жалпы сипаттағы ресми трансферттердiң көлемдерi туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы № 602 Заңы
35. «Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 қарашадағы № 5 Заңы
36. «2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 8 желтоқсандағы № 194 Заңы
37. «2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсанындағы № 96-IV Заңы
        
        ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Бюджеттік ұйымдарды ... ... ... ... ... ... ... ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУ ТАЛДАУ..................................27-49
2.1 Бюджеттік ... ... ... ... ... әлеуметтік бағытта пайдалануын
бағалау............33
2.3 Бюджеттік ... ... ... ... ... ... БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУ ... ... ... ... үшін ... ... ... асыру.....50
3.2 Бюджетті қаржыландыру бойынша түсімдердің және төлемдердің пайдалану
проблемасын
шешу........................................................................
.........57
3.3 ... ... ... ... ... ... ... таңда, алға қойылған
міндеттерге жетістіктерге жету үшін ... ... ... ... ... кешенді шаралар өткізу үшін жергілікті уәкілетті
орган бюджеттің орындалуын толымды және уақтылы есептеу, бюджет қаражатының
мақсатты және ... ... ... ету ... ... ... және ... игеру мақсатында Қаржы басқармасы бағдарламалар
әкімшілерінің қаржыландыру жоспарларына сәйкес ... ... ... бақылау жүргізеді, бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің және
оларға ведомстволық бағынышты мемлекеттік мекемелердің бюджет ... ... ... мен ... ... құқықтық актілер
ережелеріне сәйкес пайдалануына талдау жасалады.
Қазіргі уақытта, экономиканың және халықтың өмір деңгейінің ... ... үшін озық ... және ... ... ... ... түріне көшу қажет. Одан басқа, облыстың ... ... ... көптеген проблемалар бар, соның ішінде
мемлекеттің қатысу үлесі бар мемлекеттік кәсіпорындар мен жауапкершілігі
шектеулі ... ... ... ... ... ... органдар, сонымен қатар лауазымды тұлғалар тарапынан
мемлекеттік активтерді тиімді басқарудың жеткіліксіздігі.
Кейбір ұйымдардың залалды ... ... ... ... ... орын ... бұл ... жүргізу құқығында берілген
мемлекеттік активтер құнының және коммуналдық ... ... ... ... ... ... ... өтелу мерзімі жыл және одан да бұрын келген
дебиторлық берешектер бар. ... ... ... қаржылық жағдайына өте
жағымсыз әсер етеді.
Дипломдық жұмыстың зерттеу мақсаты – Қазақстан ... ... ... тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... Қазақстанның бюджеттік
ұйымдарды қаржыландыру талдау, сонымен қатар экономиканың даму ... ... ... мен даму бағыттарын айқындау болып табылады.
Зерттеу ...... ... ... ... тиімділігін бағалау проблемаларының негізгі бағыттары және оны
жүзеге асырудағы ... ... ... ... ... отырған
қызметі болып табылады.
Зерттеу пәні – Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану
тиімділігін бағалау проблемаларының шешу тетіктерінің ... ... ...... ... ... Қазақстан Республикасының бюджет ... ... ... ... ... тарихи және рухани даму
ерекшеліктері ... ... ... ... ... әрі ... ... елдердің озық тәжірибесі оңтайлы пайдаланылған
жағдайда ... әрі ... ... ... ... ... ... Біздің ойымызша Қазақстан үшін Сауд Арабиясы, Біріккен Араб
Әмірліктері, ... ... ... ... ... ... ... елдердің тиімді жүзеге асырып отырған Қазақстан Республикасының
бюджет қаражаттарын ... ... ... проблемаларының
тәжірибесін ескерген дұрыс болар еді.
Зерттеу міндеттері келесідей:
а) демократиялық бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың
теориялық әдіснамалық ... ... ... ... қаржыландырудың саяси институттар ... ... ... ... ... ... экономикалық-әлеуметтік мемлекет құру жағдайында ... ... ... ... ... ... жасау;
в) бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың негізгі
бағыттарының теориялық мәселелерін анықтау;
г) бюджет қаражаттарын пайдалану ... ... ... ... және осы ... ... асыруда заңнамалардың
атқаратын қызметін ашып көрсету;
д) қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы бюджет қаражаттарын
пайдалану ... ... ... ... және ... шешілу
жолдары мен негізгі бағыттарын айқындау.
Мәселенің зерттелу деңгейі. Қазіргі кезде қалыптасып ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалаудың ... жан- ... ... өте ... Қазақстан Республикасының бюджеттік
ұйымдарды қаржыландырудың ... оның ... ... ... ... ... ... процесіндегі рөлі туралы
көптеген атақты отандық және ... ... ... ... ... К.К. ... У.Б. ... К.Г. Воблый, Э.А. Вознесенский, А.Г.
Грязнова, Е.Ш. Качалова, А.К. Сембеков, Е.Р. Хандшке, Э.С. ... ... С.Л. ... Л.А. ... А.М. ... В.Д. ... О.Э.
Лер, Ө.Қ. Шеденов, Қ.Е. Құбаев, Қ. Алтынбекұлы және т.б. көптеген ... ... және ... ... экономикалық әдебиеттерде бюджет
қаражаттарын пайдалану тиімділігін бағалау бойынша жазылған еңбектер көбіне
оқу құралы ретінде жарық көрген.
Мәселенің ... көзі ... ... ... ... ... ... мәліметтері, Қазақстан Республикасы Қаржы
Министрлігінің, Қазақстан Республикасының Заңнамалық ... ... ... ... ... ... және қадағалау Агенттігінің мәліметтері,
Қазақстан статистикалық басқармасының ... осы ... ... мен ... ... табылады. Осы жұмыста монографиялық
зерттеу, ғылыми-абстрактілік әдіс, байқаулар, зерттеулер, ... және ... ... ... ... ... әдіс, экономикалық-статистикалық әдістер қолданылды.
Зерттеудің әдіснамалық және теориялық ...... ... ... ойшылдар мен ғалымдардың, еуропалық, ресейлік және
отандық саясаттанушы, философ, әлеуметтанушы, ... ... ... еңбектерімен қатар Президент Н.Ә. Назарбаевтың да
еңбектері басшылыққа алынды.
Қазақстан Республикасының бюджет қаражаттарын ... ... ... зерттеуде тарихи-философиялық, институционалдық,
жүйелік, пәнаралық, ... ... ... ... ... ... ... Бұл әдістерді қолдану
арқылы әлеуметтік мемлекет қалыптастыру ... ... ... ... ... ... кешенді әрі
тұрақты даму үстінде болатын жүйе ретінде ... ... ... ... ... ... ... қолданумен және
сараптаушылық бағалауды ... ... және ... ... ... ... ғылыми жаңашылдығы көтеріліп отырған ... ... ... сай ... ... ... ... ілінбеген тың мәселелерді
жүйелеуімен әрі саралап талдауымен, ... ... ... мен
міндеттеріне тікелей байланысты қажеттілік талабынан туындайды және әрбір
тарауда көтеріліп ... ... сай ... Қазақстан
Республикасындағы бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін ... ... ... ... ... жаңа ... ... қол
жеткізілді:
- бюджет қаражаттарын пайдалану ... ... ... ... және даму жолдары нақтыланып,
айқындалып көрсетілді;
- бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін ... мәні ... ... ... орны мен рөлі ... зерттелді;
- алдыңғы қатарлы дамыған елдердің бюджет қаражаттарын пайдалану
тиімділігін бағалаудан алынған ... мен ... ... ... ... түрде зерделенді;
- Қазақстанның бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін ... ... ... және ... ... саяси
талдау арқылы саяси институттардың саяси үрдістерге қатысу жолдары
нақтыланды.
Практикалық маңызы - ... ... ... ... ... Қазақстандағы бюджет қаражаттарын пайдалану тиімділігін
бағалаудың үрдісіндегі қаржылық ... ... ... ... мен ... ... үшін, үкіметтің қаржылық саясатты жетілдіру
бағытындағы іс-шаралары мен бағдарламаларын іске асыру ... ... ... ... ұйымдар арасындағы өзара ықпалдастық пен байланысты
реттеуде кеңінен пайдалануға болады. Дипломдық ... ... ... ... оқу орындарында теориялық және қолданбалы
саясаттану бойынша дәріс материалдарына немесе арнаулы курстар ... ... ... ... ... ... қаржылық саясаттың даму
бағыттарының теориялық тұрғыдан дәйектелуіне ұмтылыс жасалуында. Дипломдық
жұмыстағы ... ... ... ... ... ... ... бюджет жүйесін реттеуде, мемлекеттік билік
органдарының рөлі мен орнын ... ... ... заң
ғылымдары мен экономика ғылымдарының ... ... ... ... құрылымы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан,
қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Сандық материалдар ... және ... ... ... ... ... бюджет қаражаттарын пайдалану
тиімділігі теориялық ... ... ... құрайтын ұйым
бюджетінің мәні және маңыздылығы, ұйымның бас және ... ... ... ... ... мәні және ... ... асыру
жөнінде қаралды.
Дипломдық жұмыстың екінші тарауында Қазақстан Республикасындағы бюджет
қаражаттарын пайдалану тиімділігін арттыру талдау ... ... ... ... ... ... қаражаттарды
әлеуметтік бағытта пайдалануын бағалау, бюджеттік қаражаттарды экономикалық
бағытта ... ... ... қаралды.
Дипломдық жұмыстың үшінші тарауында Қазақстан Республикасындағы бюджет
қаражаттарын пайдалану тиімділігін ... ... ... ... ... бюджеттің атқарылуы үшін ... ... ... бюджетті қаржыландыру бойынша түсімдердің ... ... ... ... ... ... ... келтірілді.
Диломдық жұмыс көлемі. Диломдық жұмыс компьютерде терілген 76 ... ... 17 ... 11 сурет, 3 қосымшада баяндалған.
1 БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ ... ... ... қаржыландыру мәні
Бюджеттің атқарылу процесінде қаржыландырудың жеке жоспары мемлекеттік
мекеменің негізгі ... ... ... ол: ... ... шығыстардың
функционалдық және экономикалық сыныптамасына сай міндеттемелер бойынша
жеке жоспар, төлемдер бойынша жеке ... ... ... ... бойынша жеке жоспар бюджеттік бағдарламалардың іс-
шараларын іске асыруға ... ... ... ... ... шегінде
ақшалай түрдегі мемлекеттік мекеме қабылдаған міндеттемелердің ай сайынғы
көлемдерін анықтайды.
Төлемдер бойынша жеке ... ... ... ... ... ... ... үшін мемлекеттік мекемеге қажетті бюджет
қаражатының жылдық көлемдері шегінде бюджет қаражатының ай сайынғы ... мен ... ... қаржыландырудың жеке жоспарларының
жобаларын шығыстардың функционалдық және экономикалық сыныптамасы бойынша
мемлекеттік мекемелер мынадай ... ... ... ... және бюджетті бекіткен немесе
бекіту немесе нақтылау ... ... ... ... ... ... бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік өтінімінде (бұдан әрі – ... ... ... ... ... ... ... шығыстардың
есептері; 
– бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске ... ... ... ... актілер; 
– басқа да нормативтік құқықтық актілер; 
– бекітілген паспорттың жергілікті бюджеттік ... ... іске ... ... іс-шаралар жоспарына сәйкес
келуі; 
– міндеттемелерді уақтылы қабылдауды және орындауды ... ... ... ... міндеттемелер мен төлемдер бойынша
қаржыландырудың жеке жоспарларының орындалу серпіні ... ... ... ... ... ... ... әзірлейді. 
Экономикалық сыныптама ерекшелiктерi тұрғысынан мiндеттемелер бойынша
қаржыландырудың жеке жоспарының жылдық сомасын ... ... ... ... мерзіміне, операциялық жоспарда көзделген iс-
шараларды орындау ... ... ... ... ... ... ... көзделген іс-шараларды орындау ... ... алу ... конкурстық рәсiмдердi өткiзу ... ... ... ... ... ... iске асыру үшiн нормативтiк құқықтық ... ... ... ... тиiс ... ... қаржыландырудың жеке жоспарының жылдық сомасын айлар
бойынша бөлу операциялық ... ... ... ... ... бағдарлама) бойынша тиісті қаржы жылы ішінде іс-шараларды іске асыру
мерзіміне сәйкес немесе паспортта көзделген әрбір ... ... ... ... бойынша тиісті қаржы жылы ішінде іс-шараларды
іске асыру мерзіміне сәйкес алынатын тауарлар ... ... ... ... асыру мерзіміне сәйкес келуі және ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобаларды іске асыру және бағдарламалық құжаттарда
көзделген міндеттерді орындау ... ... ... ... ... бағытталған бюджеттік бағдарламаларды іске асыратын
бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ... ... ... бюджеттік бағдарламалар нысанында белгіленген ... ... ... мен ... бойынша жеке қаржыландыру
жоспарларын жасайды.
Қаржыландырудың жеке ... ... ... ... ... хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның
жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды ... ал ... ...... ... ол ... ... тұлға, олардың
жасалуына жауапты мемлекеттік мекеменің құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ... ... ... ... ... міндеттерді атқару жүктелген
тұлғалар қол қояды және мемлекеттік ... ... мөр ... ... көрсетілген тұлғалар қол қойған қаржыландырудың
жеке жоспарларының жобаларын айларға бөлу ... мен ... жеке ... ... ... белгіленген мерзімде бекіту
және бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің ... ... ... ... ... ... беріледі.
Мемлекеттік мекеме қаржыландырудың жеке жоспарлары жобаларының жасалу
дұрыстығын және оларды ... ... ... ... ... ... етеді.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен ... ... ... ... ... ... ... сыныптамасына сәйкес міндеттемелер мен төлемдер бойынша
қаржыландырудың жеке жоспарларын жиынтықтау жолымен ... ... ... ... ... ... ... жылдық сомасы кезекті қаржы жылына арналған
республикалық бюджет ... ... ... ... ... ... тиіс, ал
жергілікті бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... ... қаржы жылына арналған жергілікті бюджет
туралы мәслихат шешімінің бекітілген сомасына және кезекті қаржы ... ... ... ... ... ... іске ... тұралы
жергілікті атқарушы органдар қаулыларының сомасына сәйкес келуі тиіс [3].
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ... ... ... ... ... ... ... бюджет туралы заңын іске
асыру туралы қаулысы немесе кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет
туралы ... ... ... кейін бес жұмыс күні ... ... ... ... ... ... бөле отырып,
жоспарларды айға бөлу негіздемесімен бірге:
-бюджеттік бағдарламалар деңгейінде бюджет шығыстарының функционалдық
сыныптамасына сәйкес республикалық ... ... ... ... ... ... ... (кіші бағдарламалар) деңгейінде
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасына сәйкес жергілікті бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің қаржыландыру жоспарының жобаларын;
қаржыландырудың жеке ... ... ... ... ... ... ... трансферттер бойынша,
сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің бюджеттік ... ... ... ... ... ... бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға тұтастай ... ... да, сол ... ... тұрған бюджеттер бойынша да
ұсынады. Осы бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыру ... ... ... ... маңызы бар қаланың (астананың),
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) немесе төмен тұрған бюджетті атқару
жөніндегі ... ... ... қол ... ... ... ... бюджетті
қаржыландыру жоспарлары жобаларының көшірмелері қоса беріледі. 
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарларының жобаларын
бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті ... ... ... және ... (электрондық) тасығыштарда,
қаржыландырудың жеке жоспарларының жобаларын тек магнит (электрондық)
тасығыштарда ғана ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін
қаржыландыру жоспарлары мен ... жеке ... ... ... ... және ... ... жөніндегі уәкілетті
органға уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді.
Республикалық бюджет бойынша түсімдер жоспарының жобаларын жасау үшін
бюджетті ... ... ... ... орган кірістер бойынша
түсімдердің, бюджет кредиттерін өтеудің, мемлекеттің қаржы ... ... ... және ... болжамдық жылдық сомасын
бекіту туралы бұйрық, сондай-ақ ... ... ... ... қорына жіберілетін, бюджетке түсетін түсімдердің
жылдық көлемін ... ... ... ... әрі – ... әзірлейді.
Республикалық бюджеттің кіріс бөлігі түсімдерінің болжамдық жылдық сомасын
ерекшеліктер бойынша бөлу кірістердің жалпы ... ... ... іс ... ... ... үлес салмағы және бірқатар
жылға іс жүзіндегі түсімдер серпіні ... ... ... ... ... ... (күтілетін) түсімдердегі кірістердің үлес салмағы мен
серпінін есептеген кезде жоспарланбаған (біржолғы) ... ... ... ... сомасын ерекшеліктер бойынша бөлу кезінде салық және
кеден заңнамасына сәйкес салық және басқа да ... ... ... мен ... ... ... жөніндегі орталық уәкілетті орган бұйрықты әзірлеген
кезде қажет болған жағдайда, салық және бюджетке ... ... ... өндіріп алуға жауапты уәкілетті органдардан ... ... ... болжамды сомасы бойынша ұсыныс сұратады
[5].
Кезекті қаржы ... ... ... ... ... сомасын және
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ... ... ... жылдық көлемін бюджетті атқару жөніндегі орталық ... ... ... ... арналған республикалық бюджет туралы заң
қабылданғаннан ... бес ... күні ... ... және бюджеттік
сыныптаманың тиісті кодтары бойынша түсімдер жоспарының жобасын жасау үшін
салық және бюджетке ... ... да ... ... ... емес
түсімдерді, негізгі капиталды сатудан түсетін, трансферттерді, бюджет
кредиттерін өтеу сомасын, ... ... ... ... ... ... өндіріп алуға жауапты уәкілетті органдарға жібереді.
Жергілікті бюджет ... ... ... ... ... ... ... жергілікті бюджет туралы шешімін іске асыру туралы
жергілікті атқарушы органның қаулысын қабылдағаннан ... бес ... ... ... ... ... ... бюджетке түсетін түсімдердің жоспары және ерекшеліктер
бойынша бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... ... ... кезекті қаржы жылына арналған
республикалық бюджет туралы ... ... ... санаттары,
сыныптары және кіші сыныптары бойынша республикалық бюджет түсімдерінің
сомасына және Қазақстан ... ... ... ... бюджетке
түсетін түсімдердің көлеміне, ал ерекшеліктер тұрғысында бюджетті ... ... ... органның бұйрығына сәйкес келуі тиіс [6].
Жергілікті бюджеттерге ... ... ... ... қаржы жылына
арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы
жергілікті атқарушы ... ... ... ... ... кіші ... ... түсімдердің сомасына сәйкес келуі және
кірістердің, бюджет кредиттерін өтеуден, мемлекеттің ... ... ... түсімдердің және қарыздардың жоспарларынан тұруы тиіс.
Салықтық, салықтық емес түсімдерді, негізгі капиталды сатудан түсетін,
трансферттерді, бюджет кредиттерін өтеу ... ... ... ... ... ... қарыздарды өндіріп алуға жауапты
уәкілетті органдар ... ... ... ... ... ... және айлар бойынша бөліністерде түсімдер жоспарларының ... ... ... ... ... бюджет туралы
заңға немесе кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет ... ... ... және ... ... ... бюджеттерден
алынатын бюджеттік алымдарды ай сайынғы аудару мөлшерін және төмен тұрған
бюджеттер кірістерінің ай сайынғы болжамдық ... ... ... ... ... ... тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
орган қалыптастырады.
Кірістер түсімдерін, бюджеттік ... ... ... ... ... ... және қарыздарды айлар бойынша бөлуді Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ... ... ... ... ... өткен жылдарға бюджетке түсетін түсімдер
серпінін, мемлекеттік бағалы қағаздардың кірістілік серпінін және бағалы
қағаздар нарығындағы сұраныстар пен ... ... ... ... шарттар, қарыз шарттары, гранттар туралы келісімдер талаптарын
негізге ала ... ... ... ... ... орган жүргізеді
[7].
Жоғары тұрған бюджеттен ... ... ... ... ... бойынша сыйақылар бойынша жоғары тұрған бюджеттен ... ... ... ... ... өтеу бойынша жоспарлардың жобаларын
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган аталған түсімдердің коды ... және сол ... ... ... ... ... ... және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары,
міндеттемелер бойынша ... ... ... ... ... ... жоспары жобасының, бюджеттік бағдарламалар
әкімшілерінің ... мен ... ... ... жобалары негізінде жасалады.
Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары
бюджет түсімдері сыныптамасының санаттары, сыныптары, кіші ... ... ... ... ... ... жоспарынан және бюджет
шығыстары функционалдық сыныптамасының функционалдық ... ... ... және ... ... бойынша жасалатын
төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық ... ... ... төлемдер бойынша қаржыландырудың ... ... ... ... ... ... бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспары функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері
және бюджеттік бағдарламалар (кіші ... ... ... атқару жөніндегі уәкілетті орган түсімдердің және ... ... ... жоспарын, ... ... ... ... ... және ... ... жылының 31
желтоқсанына дейін бекітеді.
Бюджетті атқару жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... бес жұмыс күні
мерзімінде бюджетті ... ... ... ... ... ... бөлімшесіне (бұдан әрі – аумақтық қазынашылық ... ... ... ... ... ... ... жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың паспорттары кезекті қаржы жылына арналған ... ... ... ... ... мен ... енгізу
туралы мәслихаттың шешімін бекіткеннен кейін бес жұмыс күні ... ... ... беріледі.
Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінде (бұдан әрі – ... ... ... ... ... түзету жүргізу кезінде
бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті орган ... ... ... ... ... ... 5 жұмыс күні ішінде беруді қамтамасыз етеді.
Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың ... ... ... қаржыландырудың жиынтық жоспары бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті орган түсімдердің және төлемдер ... ... ... ... бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына
енгізу үшін қабылдаған бюджеттік ... ... мен ... бойынша қаржыландыру жоспарларының жобаларын
жиынтықтау жолымен және мынадай шарттарды ескере отырып жасалады[8]: 
- ... мен ... ... ... ... ... ... жылдық сомасы қабылданған
республикалық бюджет туралы заңға сәйкес ... ... ал ... ... (кіші бағдарламалар) бойынша жылдық сома ... ... ... ... ... ... ... шешіміне, тиісті
қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың ... ... ... ... ... органдардың қаулыларына сәйкес келуі
тиіс; 
- міндеттемелер мен ... ... ... жеке ... жиын сомаы міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспарындағы бюджеттік бағдарламалар сомасына сәйкес келуі тиіс;
- жергілікті ... ... ... мен ... ... жеке жоспары шығыстарының жиын сомасы міндеттемелер
мен ... ... ... ... жоспарындағы бюджеттік
бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) ... ... ... ... ... ... ... төмен тұрған бюджетке берілетін трансферттер
мен кредиттердің сомасы төмен тұрған бюджеттің төлемдер бойынша түсімдері
мен қаржыландырудың жиынтық жоспарындағы, ... ... ... ... дәл ... ... және дәл сол айларда жоғары тұрған
бюджеттің ... ... ... ескеріледі; 
- төмен тұрған бюджеттен жоғары ... ... ... ... ... ... және ... тұрған бюджеттен
алынған кредиттер бойынша төмен тұрған бюджет төлеген сыйақы сомасы жоғары
тұрған ... ... ... ... ... сияқты дәл сол
көлемде және дәл сол айларда төмен тұрған бюджеттің қаржыландырудың жиынтық
жоспарларында ескеріледі; 
Түсімдердің және ... ... ... ... жоспары
теңгерімделуі тиіс, бұл жыл басынан өсу қорытындысымен айлар бойынша
түсімдерден шығыстардың ... жол ... ... ... және ... жиынтық жоспарлар
электрондық дерекқор көшірмесі түрінде ... ... ... ... оған ... енгізуге жол берілмейді.
Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана ... ... ... ... кезекті қаржы жылына арналған республикалық
бюджет туралы заңды іске асыру туралы Үкіметтің қаулысын бекіткеннен ... ... күні ... ... ... ... ... мен бюджеттік
кредиттерді аударуға байланысты бюджеттік бағдарламаларға әкімшілік ететін
орталық ... ... ... ... ... ... ... мен бюджеттік кредиттер сомасын береді.
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін ... ... ... ... бюджеттер бекітілгеннен кейін үш жұмыс
күні ішінде төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен ... ... ... ... бағдарламаларға әкімшілік ететін
жергілікті атқарушы органға айлар ... ... ... ... ... ... бар ... бюджеттеріне берілетін
трансферттер мен бюджеттік кредиттер сомасын береді [9].
Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық ... ... ... ... ... ... ... бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның басшысы
немесе өзі ... ... ... ... оларды әзірлеуге жауапты
бөлімшенің басшысы қол қояды және ... ... ... ... ...... атқару жөніндегі тиісті жергілікті
уәкілетті органның басшысы немесе өзі ... ... ... ... ... ... ... басшысы қол қояды және олардың мөрімен
куәландырылады. 
Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның басшысы немесе
өзі ... ... ... және ... ... ... ... органның басшысы болмаған жағдайда, түсімдердің және төлемдер
бойынша қаржыландырудың жиынтық ... ... ... ... ... ... бұйрықпен олардың міндеттерін
атқару жүктелген тұлғалар бекітеді.
Жоғары тұрған бюджетті атқару ... ... ... ... ... ... қаржыландырудың жиынтық жоспары, ... ... ... ... ... ... екі жұмыс күні
ішінде бюджеттік алулар, ... ... ... ... ... ... ... мен кредиттерді қайтару бойынша сыйақылар сомасын айлар
бойынша бөлуді төмен ... ... ... жөніндегі уәкілетті органға
айлар бойынша бөлінген қаржыландырудың жиынтық жоспарларымен ... мен ... ... ... ... жылдық сомаларын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің
каперіне жеткізеді. 
Жоғары ... ... ... ... әкімшілері
міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспарларын ... екі ... күні ... ... ... бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның қаперіне айлар бойынша бөлінген жоғары тұрған ... ... ... мен кредиттердің сомаларын жеткізеді [10].
Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың ... ... ... қаржыландырудың жиынтық жоспары бекітілгеннен кейін
бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган екі ... күні ... және ... ... басқа да міндетті төлемдердің ... ... ... ... ... қаржыландырудың жиынтық
жоспарымен бекітілген республикалық бюджетке түсетін айлар бойынша бөлінген
түсімдер жоспарын жібереді.
Бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... жеке ... ... атқарушы органның жауапты хатшысы
(белгіленген тәртіппен орталық атқарушы ... ... ... ... ... тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда –
бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы ... ... ... ... немесе ол өкілеттік берген
тұлға, орталық атқарушы ... ... ... ... ... ... органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген
лауазымды тұлға) болмаған жағдайда, бюджеттік бағдарламалардың ... ... мен ... жеке жоспарларын бұйрыққа
сәйкес олардың міндеттерін ... ... ... ... ... ... ... орган түсімдердің және
төлемдер бойынша ... ... ... ... ... ... бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының
мемлекеттік мекемелердің ... ... жеке ... жиын ... сәйкес келуін, сондай-ақ олардың аумақтық
қазынашылық бөлімшесіне уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді. 
Аумақтық қазынашылық бөлімшелері ... ... ... ... орны ... ... бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері барлық ... ... ... жеке ... ... ... бес жұмыс күні ішінде
барлық ... ... ... ... мен ... ... ... жеке жоспарының жалпы сомасының түсімдердің және төлемдер
бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, әрбір ҚР ББС ... ... ... ... ... ... сомасына сәйкес
келуін тексеруді жүргізеді және Қазынашылықтың біріктірілген ақпараттық
жүйесіне (бұдан әрі – ... ... ... ... ... ... жөніндегі жергілікті
уәкілетті органдар барлық мемлекеттік ... ... ... ... ... ... бес жұмыс күні ішінде міндеттемелер ... ... ... ... жеке ... жалпы сомасының
түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, әрбір
ҚР ББС бағдарламасы және кіші ... ... ... ... жиынтық жоспарының сомасына ... ... ... және ... ... қазынашылық бөлімшелер белгіленген талаптарды орындамаған
кезде қаржыландырудың жеке ... ... үшін ... ...... бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне, жергілікті
бюджет бойынша – жергілікті бюджетті ... ... ... ... ... және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары,
міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекітілгеннен кейін
төмен ... ... ... ... ... орган үш жұмыс күні
ішінде жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті ... ... ... ... (ерекшеліктер деңгейіне дейін) жоспарының
бекітілген айлар бойынша бөлінуін жібереді.
Бюджетті ... ... ... ... орган бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті органнан алынған кірістер түсімдерінің
жиынтық жоспарларын ... ... ... 2 (екі) ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің төленуін
қамтамасыз ету ... ... ... ... асыратын мемлекеттік
органның қаперіне жеткізеді.
Бюджет кодексінің ... ... және ... ... ... ... ... уәкілетті орган кезекті қаржы
жылының бірінші тоқсанына арналған ... және ... ... ... жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспарын ... ... ... ... ... ... қаржы жылына арналған республикалық және ... ... ... бір ... ... ... Бюджетті қаржыландыруды жоспарлау жүйесі
Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына,
міндеттемелер ... ... ... жоспарына, бюджетке түсетін
түсімдердің жиынтық жоспарына, ... ... ... мен ... ... ... жоспарына,
қаржыландырудың жеке жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу Бюджет
кодексiнде айқындалған ... ... ... бюджеттiк
бағдарламаларды бөлген кезде, республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң ... ... мен ... ... және ... ... қаржыландыру жоспарларындағы және ... ... бір ... ... ... кіші бағдарлама мен
шығыстардың экономикалық ... ... ... ... ... ететiн факторлар пайда болған кезде жүргiзiледi.
Түсiмдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына,
мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың ... ... ... ... ... ... ... әкiмшiлерiнен алынған есепке
және өзгерiстер негiздемесiне қоса ... ... мен ... ... жоспарын өзгертуге өтiнiмдер негiзiнде және салықтық,
кедендік және ... ... ... да ... ... ... ... асыратын мемлекеттік органдардан алынған есепке және
өзгерiстер негiздемесiне қоса берiлетін ... ... ... ... негізінде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган
қалыптастыратын ... ... ... ... бойынша
қаржыландырудың жиынтық жоспарына және ... ... ... ... ... ... туралы анықтамалар
арқылы жүзеге асырылады.
Қаржыландырудың жеке жоспарына өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... ... және ... ... ... міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың ... ... ... ... әрі – ... ... ... бюджеттік бағдарламалар әкімшілері қалыптастыратын ҚР ББС-ға
сәйкес жасалған ... жеке ... ... мен толықтырулар
енгізу туралы анықтамалар арқылы жүзеге асыралады.
Өтiнiмдер мен анықтамалардағы өзгерiстер сомасы мың теңгемен, бөлшек
қалдығы бар, ... ... бiр ... ... ... ... мен ... нысандар бойынша жасалады. 
Мемлекеттік мекемелер ... мен ... ... жеке ... ... мекеменің өтінімдерін
қалыптастыру және оны ... үшін ... ... әкімшілеріне
жіберу жолымен тиісті бюджеттік ... ... ... ... жеке ... ... ... сомасы шегінде
шығыстардың экономикалық ... ... ... ... (арттыруды) талап ететін факторлар ... ... ... ... ... сәйкес өзгерістер енгізе алады.
Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен төлемдері ... жеке ... ... ... ... ... өзгерістер енгізу, атқарушы ... ... ... бағдарламаларды, сондай-ақ мемлекеттік борышқа қызмет көрсету
және өтеу жөніндегі бюджеттік ... бөлу ... ... бір ... ... жол ... бюджеттік бағдарламалардың ... ... ... ... жылдық және ай сайынғы ... ... ... ... ... ... және бюджеттік бағдарламалардың кіші бағдарламаларына
қатысты ... мен ... ... ... жоспарларына,
қаржыландырудың жеке жоспарларына өздігінен өзгерістер енгізеді.
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ... ... ... ... шығыстардың жылдық және ай сайынғы көлемдерін
қозғамайтын шығыстардың экономикалық сыныптамаларының ... ... мен ... ... ... жоспарларына,
қаржыландырудың жеке жоспарларына өздігінен өзгерістер енгізеді.
Қаржыландырудың жеке жоспарына өзгерістер енгізу үшін әкімші бойынша
үш данада ... ... мен ... ... ... үтiрден кейiн бiр
белгiден аспайтын бөлшек қалдығы бар сандық мың теңгемен көрсетiледi.
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi ... ... ... ... мен ... ... бюджеттiк бағдарламалардың
әкiмшiсiн қаржыландыру жоспарларын өзгертуге анықтама және ... ... жеке ... ... ... ... (бұдан әрi – қаржыландырудың жеке жоспарына өзгерістер енгізу
туралы ... ... ... ... ... жеке ... өзгерістер енгізу ... ... және ... ... ... қарағанға дейін өзi
орналасқан жерi бойынша аумақтық қазынашылық ... ... ... ... асыру және «Шығыстар бойынша жиынтық есеп» нысанын беру
қажеттілігі туралы хат арқылы өтiнiш жасайды. ... ... ... жоспарларына өзгерiстер енгiзу рәсiмi ... ... ... ... жоспарланған бағдарламалар, кiшi
бағдарламалар, ерекшелiктер ... ... ... ... және оның ... жүргiзудi тоқтата тұрады. 
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының
тиiстi кодтары ... ... ... ... кезде өзiнiң
ведомстволық бағынысындағы мемлекеттiк мекемелерге қаржыландырудың ... ... ... ... ... хабарлайды. Бұл ретте
мемлекеттiк мекемелерге шығыстардың бюджеттiк ... ... ... ... ... жеке жоспарларына өзгерiстер
енгiзу рәсiмi аяқталғанға дейiн жүргiзуге тыйым салынады [11].  
Мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... сомаларын ағымдағы айдан алдағы айларға ... ... ... салынады;
– жоспарлы тағайындаулар мен жасалған кассалық ... ... ... ... ... ... ... сомасы жылдың басынан басталған
кезеңде сол ... ... ... ... ... ... асып ... тиiс болған кезде
мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары мен төлемдер бойынша
қаржыландыру жоспары арасындағы арақатынастың сақталуы; 
... ... ақы ... мiндеттемелердi;
– инкассолық өкiмдердiң болуын; 
– шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша
жоспарлы соманы қабылданған ... ... ... ... ... азайту жасалуы мүмкін;
– жоспарлы сомаларды бюджет шығыстарының ... ... ... ... арттыру (кемiту)
жеке қаржыландыру жоспарында көзделген ... ... ... ... ... ... сомасы шегінде басқа
ерекшелiктер бойынша жоспарлы соманы кемiту (арттыру) есебiнен,
бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) ... ... ... ... асырыла алады; 
– бір бюджеттік бағдарлама шегінде бюджеттік кіші ... ... ... бөлу ... ... ... ... қоспағанда, бюджеттік
бағдарлама бойынша жылдық сомалар шегінде жүргізіледі.
Мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмiне ... ... өзі ... ... ... жасауға міндетті мемлекеттік ... ... ... ал ... болмаған кезде – тиісті бұйрықтармен
міндеттерді атқару жүктелген тұлғалар қол ... және ... мен ... ... ... ... айдың 10 күнінен
кешіктірілмей тиiстi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне беріледi.
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi қоса ... ... ... және белгіленген талаптардың сақталуын тексереді.
Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi қаржыландырудың жеке
жоспарына өзгерістер енгізу туралы ... 3 (үш) ... ... ... ... ... екіншісін өзінің орналасқан орны
бойынша аумақтық қазынашылық ... осы ... екi ... ... жібереді, үшіншісін өзінде қалдырады.
Жергілікті бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi қаржыландырудың жеке
жоспарына ... ... ... ... 4 (төрт) данада бекітеді,
олардың біреуін мемлекеттік мекемеге жібереді, екіншісін өзінде қалдырады
және біреуін бойынша екі ... ... ... ... ... ... төртіншісін тиісті бюджеттік атқару жөніндегі
жергілікті уәкілетті органға олар бюджеттік ... ... ... үшін ... ... жеке ... өзгерістер енгізу ... ... ... әкімшілері аумақтық қазынашылық
бөлімшесіне бюджетті атқару жөніндегі ... ... ... ... ... және ... (электронды) тасығыштарда мынадай тәртіппен
береді:
- қаржыландырудың жиынтық жоспарына ... ... ... жеке ... ... енгізу туралы анықтама
қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу ... ... ... ... екі ... ... ... беріледі;
- қаржыландырудың жиынтық жоспарына енгізілетін өзгерістерге қатысты
емес қаржыландырудың жеке ... ... ... ... ... ... ... күнінен кешіктірілмей айына кемінде бір рет, ал
ағымдағы қаржы жылының соңғы айында – ... ... ... ... ... ... ... қаржыландырудың жеке жоспарына
өзгерістер енгізу туралы анықтаманы бекіткеннен ... ... ... ... ... ... ... шығыстарды жүргізуі және
ББС сәйкессіздігі, жоспарлық тағайындаудың дұрыс бөлінбеуі ... ... ... жеткіліксіз болған кезде аумақтық
қазынашылық бөлімшесі бюджеттік ... ... ... қайтарады.
Бюджеттік бағдарлама бойынша, ал жергілікті бюджет бойынша бюджеттік
бағдарлама (кіші ... ... ... ай ... ... ... қажет болған жағдайда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері
талаптарын сақтай ... ... ... ... мен төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтінім
(бұдан әрі – ... ... ... ... қалыптастырады,
оны ол енгізілетін өзгерістердің ... ... ... ... ... ... ... жібереді [13].
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі өтінімді ... ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалар бойынша,
ал жергілікті бюджеттер ... ... ... ... ... ... ай сайынғы көлемдеріне өзгерістер енгізу
жөніндегі өтінімін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджеттік бағдарлама
(кіші ... ... ... ... ... мемлекеттік
мекемелердің өтінімдеріне сәйкес қалыптастырады.
Жоғары тұрған бюджеттен алынатын трансферттер мен ... ... ... ... ... ... өзгертуге
өтінім төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган жоғары тұрған
бюджеттің тиісті ... ... ... ... оның негізінде
жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... жөніндегі уәкілетті органға өтінім ұсынады.
Ағымдағы айдың қаржыландыру жоспарларына ... ... ... ... ... ... бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органға ұсынылатын өзгерістердің негіздемелерін қоса бере ... ... ... ... ... және ... бағыныстағы мемлекеттік
мекемелері жоқ республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ағымдағы
айдың бесінші ... ... ... ... ... және ... ... мемлекеттік
мекемелері бар республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ағымдағы
айдың он ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ағымдағы айдың он
бесіне дейін береді.
Қаржыландырудың жиынтық жоспарын өзгертуге арналған өтінімді бюджеттік
бағдарламалар ... ... ... бір рет ... Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның
шешімі бойынша ... ... ... ... ... шығындарға қаражат бөлуге немесе атқарушы парақтарды орындау үшін
бюджеттік ... ... ...... ай ... ал ... – ағымдағы қаржы жылының аяқталуына үш ... күні ... ... ... ... ... ... немесе бюджетті
атқару жөніндегі жергілікті ... ... ... ... ... ... ... борышқа қызмет көрсету
мен өтеуді, бағамдық айырманы, бағаның өзгеруі мен ... ... ... ... ... жете ... қаражат қалдықтарын, бос қызмет
орындарының бар болуы, ақысыз демалыс беру және ... ... ... ... ... ... ағымдағы шығындар бойынша үнемдеуді,
сондай-ақ жоспарланғанға қарағанда ... ... ... ... ... ... ... қарыздар бойынша сыйақы ставкасын
өзгертуді қоспағанда, міндеттемелер мен төлемдер бойынша ағымдағы ... ... ... өтінімді алдағы айларға ауыстыра отырып
беруге жол берілмейді ... ... ... ... ... ... уәкілетті органға
өткен айлардың жоспарларын арттыру жолымен алдағы ... ... ... ... ... жол ... бұл ретте осы өзгерістер
өткен есепті кезеңді қозғамауы тиіс.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджетті атқару ... ... ... жоспарларына өзгерістер енгізуге өтінімді қағаз
түрінде және магниттік (электрондық) тасығыштармен ... ... ... ... ... ... ... атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен
орталық атқарушы органның жауапты хатшысының ... ... ... ал ... болмаған жағдайда – қаржыландыру жоспарын
жасауға жауапты ... ... ... ... және ... ... құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ал олар болмаған
кезеңде – тиісті бұйрықтармен ... ... ... жүктелген
тұлғалар қол қояды және ол бюджеттік ... ... ... атқару жөніндегі уәкілетті орган міндеттемелер мен төлемдер
бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер ... үшін ... ... ... ... және олар ... төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық
жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтама қалыптастырады. 
Анықтаманы ... ... ... ... ... ... отырып жүргізіледі: 
- түсімдердің жиынтық жоспарының және төлемдер бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспарының теңгерімділігін сақтау; 
- жиынтық ... ... және ... ... ... ... пайдалану)» бөлімінде түсімдер мен
өтеудің ... ... ... ... ... ... ... (нақтыланған) көлемін сақтау шартымен ғана жүзеге
асырылады. 
Төмен тұрған ... ... ... уәкілетті органдардың
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің өтінімдері жоғары тұрған ... ... ... ол ... ... бастап бес жұмыс күні ... ... ... ... ... ... өзгерістер бойынша
негіздемені және белгіленген шарттардың сақталуын тексереді. 
Егер бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... басынан бастап түзетілетін кезең бойынша төлемдер бойынша
шығыстардың бюджетке түсетін ... асып ... әкеп ... сондай-
ақ бұл ретте айқындалатын басқа да шарттар бұзылса, онда ... ... ... орган бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өтінімін
қабылдамайды.
Бюджетті ... ... ... ... ... ... ... енгізу туралы анықтаманы бекіткеннен кейінгі бір
жұмыс күні ішінде оны қағаз тасығышта ... ... ... ... ... ... әкімшісі бюджетті атқару жөніндегі орталық
уәкілетті органнан немесе бюджетті атқару жөніндегі жергілікті ... ... ... мен ... бойынша қаржыландырудың жиынтық
жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтаманың негізінде дәл сол ... ... ... ... ... ... ... және қаржыландырудың жеке жоспарларына өзгерістер
енгізу туралы анықтамаларды ... және ... ... басқа да міндетті түсімдердің, салықтық
емес ... ... ... ... ... ... бюджеттік кредиттерді өтеу, мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін сомасының, ... ... ... ... ... ... енгізуді бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті
орган кредиттік ... ... ... ... ... ... енгізілген өзгерістердің негізінде және белгіленген тәртіппен
мемлекеттің қаржы активтерін сату жоспарын ... ... ... ... бойынша оларға өзара қатынасы бар органдардың өтінімдері
бойынша жүзеге ... ... ... заңға немесе жергілікті бюджет туралы
мәслихаттың шешіміне ... мен ... ... арқылы
республикалық және жергілікті бюджеттерді ... ... ... қаржыландырудың жеке жоспарларын, бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері – бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... жөнiндегi уәкiлеттi орган –бюджетке түсетін түсімдердің
жиынтық ... ... ... ... ... ... ... өзгерiстер енгiзу жолымен нақтылайды.
1.3 Бюджеттік ұйымдарды қаржыландыруды жүзеге асыру негіздері
Бюджеттік ұйымдар – бюджеттік ... ... ... жеке ... және ... ... төлемдер бойынша
қаржыландырудың жеке жоспарын білдіреді [14]. 
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі – міндеттемелер бойынша ... және ... ... ... ... ... атқару жөніндегі уәкілетті орган – түсімдердің және төлемдер
бойынша қаржыландырудың жиынтық ... ... ... ... ... әзірлейді. 
Қаржыландырудың жеке жоспарлары, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін
қаржыландыру жоспарлары, ... және ... ... ... ... ... ... қаржыландырудың жиынтық жоспары
кезекті қаржы жылына арналған республикалық ... ... ... және
жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдеріне, ... ... ... республикалық және жергілікті бюджеттерді іске асыру туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің және ... ... ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтініміне,
Қазақстан ... ... ... ... ... әрі - ҚР
ББС), Республикалық және ... ... ... ұйымдардың анықтамалығына (бұдан әрі – ... ... ... және ... ... ... ... жеке жоспарлары бөлшек қалдықтары бар, үтірден кейін
бір ... бар ... мың ... ... ... әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары, бюджетке түсетін
түсімдердің жиынтық ... ... және ... ... жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспары бөлшек ... ... ... мың ... ... ... ... мiндеттемелер бойынша
қаржыландырудың жеке жоспарының жылдық сомасын айлар ... ... ... мерзіміне, операциялық жоспарда ... ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарлама (кіші
бағдарлама) паспортында көзделген ... ... ... ... алу ... ... ... өткiзу мерзiмiне,
жұмыстарды жүргiзу ... ... ... ... iске ... үшiн нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау
мерзiмiне сәйкес келуi тиiс. 
Төлемдер бойынша ... жеке ... ... ... ... бөлу ... жоспарда көзделген әрбір бюджеттік бағдарлама
(кіші ... ... ... ... жылы ... іс-шараларды іске асыру
мерзіміне сәйкес немесе паспортта ... ... ... бюджеттік
бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша тиісті қаржы жылы ... ... ... ... ... алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша
төлемдерді жүзеге асыру ... ... ... және ... ... ... ... ескеруі тиіс. 
Қаржыландырудың жеке жоспарларының жобаларына ... ... ... ... ... ... орталық атқарушы органның
жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай
болмаған ...... ... ол ... ... ... ... жауапты бюджеттік ұйымдардың құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ал
соңғылары болмаған кезде тиісті бұйрықтармен ... ... ... қол ... және ... ұйымдардың елтаңбалық мөр бедерімен
куәландырылады, жоғарыда көрсетілген тұлғалар қол ... ... ... ... айларға бөлу есебі мен негіздемелері
қаржыландырудың жеке жоспарларымен бірге оларды белгіленген мерзімде ... ... ... әкімшілерінің қаржыландыру жоспарларын әзірлеу
үшін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне беріледі.
Мемлекеттік мекеме қаржыландырудың жеке жоспарлары жобаларының жасалу
дұрыстығын және ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен төлемдері
бойынша қаржыландыру жоспарлары қосымша А ... ... ... ... және ... ... ... мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке ... ... ... ... бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісін
қаржыландыру жоспарларының жылдық сомасы ... ... ... ... ... туралы заңда бекітілген сомаға сәйкес келуі тиіс, ал
жергілікті бюджеттік бағдарламалар (кіші ... ... ... ... кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет
туралы мәслихат шешімінің бекітілген сомасына және кезекті ... ... ... бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру тұралы
жергілікті атқарушы органдар қаулыларының сомасына ... ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің
немесе жергілікті атқарушы органның республикалық ... ... ... іске
асыру туралы қаулысы немесе кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет
туралы ... ... ... ... бес ... күні ... ... жөніндегі уәкілетті органға ... бөле ... айға бөлу ... бірге [17]:
- бюджеттік бағдарламалар деңгейінде бюджет шығыстарының функционалдық
сыныптамасына сәйкес республикалық бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... (кіші бағдарламалар) деңгейінде
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасына сәйкес жергілікті ... ... ... ... ... ... жеке ... жобаларын ұсынады.
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер бойынша,
сондай-ақ бюджеттік ... ... ... ... қаржыландыру жоспарларының жобаларын ... ... ... атқару жөніндегі уәкілетті органға тұтастай ... ... да, сол ... ... ... ... ... да
ұсынады. Осы бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыру жоспарларының
жобаларына облыс ... ... ... бар ... ... ... ... бар қаланың) немесе төмен тұрған бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті органның басшысы қол қойған әрбір ... ... ... ... ... ... қоса беріледі. 
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарларының жобаларын
бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган
белгілеген ... ... және ... ... ... жеке ... ... тек магнит (электрондық)
тасығыштарда ғана ұсынады.
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі ... ... ... ... мен қаржыландырудың жеке жоспарлары жобаларының
шынайылығын, дұрыс ресімделуін және бюджетті атқару жөніндегі ... ... ... ... етеді.
Республикалық бюджет бойынша түсімдер жоспарының жобаларын жасау үшін
бюджетті атқару жөніндегі ... ... ... ... ... бюджет кредиттерін өтеудің, мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін ... және ... ... ... ... ... бұйрық, сондай-ақ ерекшеліктер тұрғысында Қазақстан
Республикасының Ұлттық ... ... ... ... түсімдердің
жылдық көлемін бекіту туралы ... ... әрі – ... әзірлейді.
Республикалық бюджеттің кіріс бөлігі түсімдерінің болжамдық жылдық ... ... бөлу ... ... көлемінен ағымдағы қаржы
жылының іс жүзіндегі (күтілетін) түсімдерінің үлес салмағы және ... іс ... ... ... ... ... отырып, жүзеге асырылады.
Іс жүзіндегі (күтілетін) түсімдердегі кірістердің үлес салмағы мен серпінін
есептеген кезде ... ... ... түсімдер алып
тасталады. Болжамдық жылдық сомасын ерекшеліктер бойынша бөлу кезінде ... ... ... ... ... және ... да міндетті төлемдерді төлеу
ставкалары мен мерзімдері ескеріледі [18].
Бюджеттің атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бұйрықты ... ... ... ... ... және ... түсетін басқа да
түсімдерді өндіріп алуға жауапты ... ... ... ... ... ... сомасы бойынша ұсыныс сұратады.
Кезекті қаржы жылына арналған ... ... ... ... және
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ... ... ... ... ... ... атқару жөніндегі орталық ... ... ... ... ... ... бюджет туралы заң
қабылданғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде бекітеді және ... ... ... ... ... ... жобасын жасау үшін
салық және бюджетке түсетін басқа да міндетті түсімдерді, ... ... ... ... ... ... ... бюджет
кредиттерін өтеу сомасын, мемлекеттің ... ... ... ... ... ... алуға жауапты уәкілетті органдарға жібереді.
Жергілікті бюджет кірістері түсімдерінің жоспарын ... ... ... ... жергілікті бюджет туралы шешімін іске асыру туралы
жергілікті атқарушы органның қаулысын қабылдағаннан кейін бес ... ... ... ... ... ... ... түсетін түсімдердің жоспары және ерекшеліктер
бойынша бекітілген Қазақстан ... ... ... жіберілетін
бюджетке түсетін түсімдердің жылдық көлемі кезекті қаржы жылына арналған
республикалық бюджет ... ... ... ... ... және кіші ... ... республикалық бюджет түсімдерінің
сомасына және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жіберілетін бюджетке
түсетін түсімдердің көлеміне, ал ... ... ... ... ... ... ... бұйрығына сәйкес келуі тиіс.
Жергілікті бюджеттерге түсетін түсімдер жоспары кезекті қаржы ... ... ... ... ... ... іске асыру туралы
жергілікті атқарушы органның қаулысымен бекітілген түсімдердің ... кіші ... ... ... ... ... келуі және
кірістердің, бюджет ... ... ... ... активтерін
сатудан түсетін түсімдердің және қарыздардың жоспарларынан тұруы тиіс.
Бюджеттік алымдар ... ... ... ... ... ... ... қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы
мәслихаттың шешіміне сәйкес және ... ... ... ... ... бюджеттік алымдарды ай сайынғы аудару мөлшерін және
төмен тұрған бюджеттер кірістерінің ай ... ... ... қолдана
отырып, есеп айырысулар негізінде жоғары тұрған ... ... ... ... ... түсімдерін, бюджеттік кредиттерді өтеуді, қаржы активтерді
сатудан түскен түсімдерді және қарыздарды айлар ... ... ... ... актілеріне сәйкес бюджетке төленетін төлемдерді
төлеудің белгіленген мерзімдерін, өткен жылдарға бюджетке түсетін түсімдер
серпінін, мемлекеттік бағалы қағаздардың ... ... және ... нарығындағы сұраныстар пен ұсыныстар деңгейін талдауды, жасалған
кредиттік шарттар, қарыз шарттары, гранттар туралы ... ... ала ... ... ... жөніндегі уәкілетті орган жүргізеді.
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫН ... ... ... ... ... ... тәртібін анықтау
Бюджеттендіру жүйесіндегі сату бюджеті ұйымдарда бірінші ... ... ... ... ... ... түсімдердің балансталуын және
ақшалай қаражаттың пайдаланылуын қамтамасыз етуге арналған. Егер табыс пен
шығын бюджетінде ... ... ... ... ... асып ... онда ақшалай қаражат қозғалысының бюджетінде әр кезеңде ақырғы
сальдо ... ... ... ... ... ... тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi)
сатудан түсетiн ақшаның есебiнен тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып
алу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу ... ... ... ... ... ... заңнамасына сәйкес
жүзеге асырылады.
Мемлекеттiк мекемелер өздерінің билігінде қалатын ... ... ... ... ақша ... ... ... (жұмыстардың, қызметтердiң) ... ... ... ... ... коды ... ... сома шегінде
жасалады.
Бұл ретте, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бекiтетiн
ерекшелiктер тiзбесiне енгiзiлген ... ... ... оның ... ... ... ... орталық уәкілетті
орган бекiтетiн жасасқан азаматтық-құқық мәмілелерді тіркеу ... ... ... ... бойынша жасалған мемлекеттiк мекемелердiң
шарттары аумақтық қазынашылық ... ... ... ... ... ... ... тауарларды
(жұмыстарды, қызметтердi) өткізуден алатын ақша есебiнен жасасқан ... ... ... ресiмделген және ұсынылған мiндеттемелердi
тiркеуге арналған өтiнiм негiзiнде жүзеге асырылады.
Мемлекеттiк ... ... ... қалатын (жұмыстарды,
қызметтердi) сатудан түсетiн ақша төлеушiлерден қолма-қол емес не ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Мемлекеттiк мекеме өздерінің билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды,
қызметтердi) сатудан ... ... ... ... қамтамасыз
етедi [20].
Мемлекеттiк мекеменiң өздерінің билігінде қалатын ... ... ... түсетiн ақша есебiнен жасалатын төлемдер:
- шарттар жасалған және тiркелген шығыстар түрлерi ...... ... ... бойынша ақылы қызмет шотына нақты қолма-қол
ақшаның және ... ... ... ... ... шығыстардың
бюджеттiк сыныптамасының коды бойынша шарт сомасы шеңберiнде;
- қалған шығыстар түрлерi бойынша – тауарлар (жұмыстар, ... ... ... ... ... нақты қолма-қол ақшаның және тауарлар
(жұмыстар, қызметтер) түрлерi бойынша шығыстардың бюджеттiк ... коды ... ... сома ... ... ... билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді)
сатудан түсетiн түсiмдердi ... ... ... және ... берiлетiн шот негiзiнде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік мекемелердің өздерінің билігінде қалатын ... ... ... ... ... ... бекiтiлген
сомадан тыс алатын ақша түсімдері, олар түскен кезде мемлекеттiк мекеме
жоспарды оған ... ... ... ... ... ... ... қызметтер шотына есептеледi.
Ағымдағы қаржы жылының аяғына дейiн аумақтық ... ... ... ... арналған анықтаманы ұсынбаған жағдайда,
мемлекеттiк ... жаңа ... ... он ... күнi ... оларды
тиiстi бюджеттiң кiрiсiне аударуға төлеуге берiлетiн шотты ұсынады.
Мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ... ... ... ... ... ... ... мерзiм өткен күннен бастап келесi жұмыс ... ... ... қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден
түсетiн ақша есебiнен мемлекеттiк ... ... ... ... мен ақша ... ... ... тоқтата тұрады.
Бекiтiлген жоспарда көзделмеген тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерi
бойынша ақша түскен кезде түсiмдер сомасы 902 ... ... ... ... ... ұлттық валютада аударылған сома» деген шотта (бұдан
әрi – 902-шот) есептеледі. Түсiмдердi 902-шотқа ... ... ... ... күнiнен кешiктiрмей аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты
орындаушысы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi ... ... ... ... төлем тапсырмасын екi данада басып шығарады және ақша алушы
болып ... ... ... аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң
құрылымдық бөлiмшесi ... ... қолы және өз ... ... ... қолы бар бiр ... жiбередi.
Мемлекеттiк мекеме төлем құжатының көшiрмесiн алған күннен бастап жетi
жұмыс күнi iшiнде түсiмнiң негiздiлiгiн анықтау және ол бойынша ... ... тиіс ... ... ... түрлерiн
анықтау және хатты аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ұсыну ... ... ... ... ... ... шотқа есептеу және
тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерiнiң кодын көрсете отырып не ... ... ... ... ... растайды.
Мемлекеттiк мекеменiң хаты негiзiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң
жауапты орындаушысы:
- аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң 902-шотынан жоспарда көзделмеген
түсiмдер сомасын есептен шығару, және ... ... ... ... ... коды ... оны шотқа есептеу жөнiнде ... ... ... ... ... сомасын тиiстi бюджет кiрiсiне аудару
үшін төлеуге берiлетiн шотты ... ... және ... ... ... ... ... және хат деректерiнiң
растылығын қамтамасыз етедi.
Мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ... хат ... ... ... қазынашылық бөлiмшесi белгiленген
мерзiм өткен күннен бастап келесi жұмыс ... ... ... ... ... ... ... өткізуден түсетiн
ақша есебiнен мемлекеттiк мекеменiң төлемдерi мен ақша аударымын жүзеге
асыруды тоқтата тұрады.
Мемлекеттiк ... ... ... есебінен ұсталатын бюджеттңк
ұйымдардың тауарлары (жұмыстары, қызметтері) сыныптауышына сәйкес ... ... ... ... ... қызметтердi) басқа
мемлекеттiк мекемелерге ... ... ... ... ... ... ... қаражатын немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес оған ашылатын шоттардан қаражатты ақылы ... ... ... ... ... мен ... бағдарламалар әкiмшiлерi бюджеттi
атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган анықтаған тәртiппен, нысанда және
мерзiмде ... ... ... ... ... ... өздерінің билігінде қалатын ақша түсiмдерi мен жұмсалу
жоспарларының орындалуы туралы есеп жасайды.
Ақшаны ... ... ҚБШ ... ... жеке ... ... ... мемлекеттік мекемелерге қайтару шартымен ... ... беру ... ... заңнамалық актілерінде
көзделген жағдайда іске асырылады.
Жеке немесе заңды тұлғалар ақшасын уақытша орналастырудың ҚБШ ... ... алу ... ... кодтары бойынша жүзеге
асырылады.
Жеке немесе заңды тұлғалар ... ... ... ... ... жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда ашылады.
Жеке немесе заңды тұлғалар ... ... ... ҚБШ-сы
бойынша операцияларды есепке алу үшiн:
- бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық
бюджеттiк ... ... ... ... республикалық
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге;
- бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган ... ... ... ... ... ... ... беру жүзеге асырылады.
Жеке немесе заңды тұлғалардың ақшасын уақытша орналастырудың ... ... ... үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық
бөлiмшесiне рұқсат және қойылған қол және мөр ... ... ... ... Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жеке
және/немесе заңды тұлғалардың оларды қайтару ... ... бір ... ... бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартымен
мемлекеттiк мекемеге берiлетiн ақша бойынша ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалардың оларды қайтару немесе белгілі бір ... ... ... ... ... тұлғаларға аудару шартымен
мемлекеттiк мекемеге ... ақша ... ... ... жағдай туындаған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде оларды
салған тұлғаларға қайтарылуы не ... ... ... тиiс ... мекеме Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне
сәйкес жеке және (немесе) заңды тұлғалардың оларды ... ... ... ... ... ... бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару
шартымен бюджеттік ... ... ... ... ... не ... ... аударуды (бұдан әрi – қайтару/аудару) қамтамасыз етедi.
Қайтару/аудару белгiленген тәртiппен ресiмделген және ... ... шот ... ... ... ... ақша
қалдықтары шеңберiнде жүзеге асырылады.
Жеке және (немесе) заңды тұлғалардың белгілі бір жағдайлар туындаған
кезде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне ... ... ... ... ... ... ... берілетін ақшаны тиісті
бюджетке немесе үшінші тұлғаларға, ... ... ... ... бюджет кірісіне қайтаруға/аударуға оларды ақшаны уақытша орналастыру
ҚБШ-сын есепке алусыз ... ... ... ... ... қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелерге республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден
шығыстарды ... үшін ... ... ... ... ... ... мәнді кодтар беріледі. Мұнда бірінші үш белгі ҚР ... ... ... ... ... білдіреді, келесі төрт белгі ... ... үшін жеке ... ... ... ... ... республикалық
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге кодтар беру ... ... ... ... ... ... ... тұлғаны тіркеу
туралы куәліктің, салық төлеуші куәлігінің (бұдан әрі – СТН) көшірмелерін
қоса бере ... ... ... ... ... ... ... бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге
кодтар беру үшін ... ... ... әкімшілері аумақтық
қазынашылық бөлімшесіне көзделген құжаттар ... ... ... ... қоса бере ... ... мекемелерге кодтар беруге
өтінім береді.
Аумақтық қазынашылық бөлімшесіне сәйкес нысан ... ... ... ... ... алған күннен бастап келесі жұмыс күнінен
кешіктірмей бюджетті атқару ... ... ... органға сәйкес
нысан бойынша мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге арналған өтінім
жібереді ... және ... ... бағдарламалардың әкімшілері
мемлекеттік мекемелерге кодтар ... ... ... көрсетілген
деректемелердің шынайылығын қамтамасыз етеді.
Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті ... ... ... ... және ... ... нысан бойынша мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге арналған
өтінім ... ... ... ... ... ... кешіктірмей кодтар
беріледі.
Бюджетті атқару жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мекемелер кодтар
берген күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық түрдегі
хат арқылы ... ... ... ... ... бағдарламалар
әкімшілеріне және аумақтық қазынашылық бөлімшелесіне хабарлайды.
Мемлекеттік мекемелердің ... ... ... ҚБАЖ-да
қалыптастырылатын мемлекеттік мекемелер анықтамалығында жазылады.
Аумақтық қазынашылық бөлімшелері ... ... ... ... ... ... органына салық қызметінің тиісті органдарына
бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті ... ... ... ... ... күні ... ... хабарлайды.
Мемлекеттік мекемелердің мынадай қолма-қол ақшаны бақылау шоттары және
шоттары болуы мүмкін [24]:
1) мемлекеттік мекемелер ... ... ... ... ... ... ... қолма-қол ақшаны бақылау шоты
(бұдан әрі – ақылы қызмет ... ... ... ... ... ақшасын бақылау шоты
(бұдан әрі – демеушілік, қайырымдылық көмек ... ... ... орналастырудың қолма-қол ақшасын бақылау шоты (бұдан
әрі – ақшаны уақытша орналастыру ... ... ... ... ... ... шоты ... әрі
– нысаналы қаржыландыру ҚБШ);
5) шетел валютасындағы шоттар.
Республикалық және ... ... ... ... демеушілік, қайырымдылық көмек, ... ... ... ашу үшін ... ... жөніндегі орталық уәкілетті
орган және жергілікті уәкілетті орган бойынша рұқсат береді;
Демеушілік, қайырымдылық көмек, ақшаны ... ... ... рұқсат тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің ... ... ... ... қолдаухаты мынаны қамтуы тиіс:
- ҚБШ ашылатын бюджеттік ұйымдардың атауы мен коды;
- ашу ... ... ... ... ... ... ... бюджет түрі;
- бюджеттік ұйымдардың заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы;
- қаржыландыру көздері;
- баптың, тармақтың, ... ... ... отырып, бюджет
қаражатынан басқа өзге ... ... жол ... ... ... және ... ... демеушілік, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша
орналастыру ҚБШ-сын ашуға рұқсат бір рет беріледі және ... олар ... ... ... ... және жергілікті бюджеттерден ... ... ... ... ... ашу үшін ... ... орталық уәкілетті орган бойынша рұқсат береді.
Шетел валютасындағы шотты ашуға рұқсат валюта түрлері және ... ... ... ... ету ... ... тиісті бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің қолдаухаты негізінде валюта түрлері және шығыстар
түрлері бойынша беріледі.
Бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... шот ашылатын бюджеттік ұйымдардың атауы мен коды;
- СТН;
- шоттың атауы;
- валюта түрі;
- қаржыландыру көздері;
- шығыстарды бағыттау мақсаттары;
- ... ... ... ашу үшін ... ... және ... экономикалық қызметті жүзеге
асыру көзделген Қазақстан Республикасының заңнамалық актісі, ... ... ... ... ... сатып алу
туралы заңнамаға сәйкес ... ... емес ... тауарларды
(жұмыстарды, қызметтерді) сатып алуға арналған шарттар шетел валютасындағы
шоттарды ашу үшін негіз ... ... ... ... ... ... ... ҚБШ, шетел
валютасындағы шоттарды ашуға жазбаша рұқсат үш данада ресімделеді, олардың
екеуі кейіннен ... ... және ... мекемеге қызмет
көрсетілетін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ... үшін ... ... ... ... ... атқару жөніндегі уәкілетті
органда қалады.
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік ... ... ... ашу үшін ... ... ... ... нысан бойынша ақылы қызметтің қолма-қол ақшасын бақылау ... ... ... ... ... ... ... бөлімшесі жергілікті
уәкілетті органнан алған қолма-қол ақшаны бақылау ... ... ... ... ... ... ... қолма-қол ақшаны бақылау шотын
ашуға ашуға арналған өтінімді қалыптастырады және бюджетті атқару жөніндегі
орталық уәкілетті органға ... ... ... ... ... жергілікті уәкілетті
орган бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға мемлекеттік қайта
тіркелу туралы куәліктің көшірмесін қоса бере ... ... ... ... ... береді.
Бюджеттік ұйымдардың атауын өзгерткеннен ... оған жаңа ... бұл ... ... ... ақылы қызметтердің, демеушілік,
қайырымдылық көмек, ақшаны ... ... ҚБШ ... ... шот өзгеріссіз қалдырылады.
Бюджеттік ұйымдардың құжаттар жинағын қалыптастырған кезде бюджетті
атқару жөніндегі орталық ... ... ... ... ... ... (қайта тіркеу) туралы куәліктегі, ережедегі
(жарғыдағы), СТН және ... мөр ... ... ... ... ... [26].
Бюджет кірісінің жіктемелерде бөлімдер кірістің (қосылған құнға
салынатын салық, пайдаға салынатын салық, әлеуметтік ... және ... ... ... ... ... ие: ... "Қосылған құнға
салынатын салық" бөлімінде параграфтар өнім өндіретін және осы салықты
арнайы ... ... ... ... шаруашылық кешендерін айқындайды;
тауар айырбасы операциясынан түсетін ... ... ... ... ... бөлімде импорт және экспорт баж
салықтары, ... ... ... ... және т.б. ... бөлінеді.
2.2 Бюджеттік қаражаттарды әлеуметтік бағытта пайдалануын бағалау
Қазақстан ... ... ... ... азаматқа
мемлекеттік мекемелерде міндетті орта білім алу ... және ... ... ... оқу ... ... жоғары білім алу құқығына
кепілдік береді. Алайда, білім беру – бұл ... ... жеке басы ... ... ... ... етіп қана ... сонымен бірге елдің
әлемдік аренадағы бәсекеге қабілеттілігіне де әсер ... ... ... Білім және ғылым министрлігінің миссиясы
бәсекеге қабілеттілікті және ... ... ... ететін білім беру мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты
қалыптастыру мен іске ... ... осы ... ... ... ... білім беруге жыл
сайынғы бюджеттік ассигнованиялар бөлуді қамтамасыз етеді.
Мемлекеттік білім беру ұйымдарын ... ... ... ... және түрі бойынша бір ... ... ... ... ... нормативтерінің негізінде республикалық және
жергілікті бюджеттердің есебінен жүзеге ... беру ... ... ... ... инфляцияның
қарқынына сәйкес тұрақты түрде индекстеледі және оны жыл сайын Қазақстан
Республикасының Үкіметі ... ... ... 2.1 ... жж. ... ... ... мемлекеттік шығыстар,
млрд теңге.
2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
деректері бойынша мемлекеттің ... ... ... ... 455,8 ... құрады, бұл 2006 жылға қарағанда 128 млрд-қа көп.
Білім беруге арналған мемлекеттік шығыстардың ЖІӨ-дегі ... ... 2006 ... салыстырғанда 0,4%-ға ұлғайды.
Республикалық бюджет қаражатынан білім беруді қаржыландыру үлесі жыл
сайын артуда және 2007 жылы ... ... 27%-ын ... Сол ... беру ... ... ... жергілікті бюджеттің қаражаты
есебінен қамтамасыз етіледі ... ... ... барлық шығындардың 73%-
ы).
2003 жылдан бастап білім беруді қаржыландыру еліміз бойынша ... 3,2 ... ... – 4,8 есеге барынша ұлғаюы оқулықтар әзірлеумен және
олармен қамтамасыз етуге, ... ... беру ... ... ... мектептен тыс іс-шаралар жүргізуге,
педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыруға және қайта ... ... және ... ... тәрбие мен оқытуға – 4,5 есе жұмсалатын
шығындармен сипатталады. Жоғары және орта ... ... ... жұмсалатын
шығыстар 2003 жылдан бастап 3,7 есе өсті. Орта және бастауыш кәсіптік білім
беруді қаржыландыру 2,7 есе ұлғайды (Кесте 2.1).
Кесте ... беру ... ... ... бюджет шығыстарының құрылымы,
млн теңге
|Жылдар |2005 |2006 |2007 ... |261208 |327768 |455776 ... ... ... және ... | | | | | | |
| |9589 ... ... жалпы негізгі, жалпы | | | | | | ... ... ... |4 |% |5 |% |7 |% ... ... ... | | | | | | |
| |8789 ... кәсіптік білім | | | | | | |
| |9124 ... және ... ... ... | | | | | | ... ... | |% | |% | |% ... де ... | | | | | | |
| ... | |% | |% | |% ... сақтау. Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтарға
заңда белгіленген көлемде тегін медициналық көмек алу ... ... ... азаматтарының денсаулығы мен әл-ауқаты «Қазақстан-2030»
стратегиясының аса маңызды ұзақ мерзімді басымдықтарының бірі ... ... ... ... ... Заңға сәйкес мемлекеттік
денсаулық сақтау ұйымдарын қаржылық қамтамасыз ету ... ... ... қаражаты, ақылы негізде медициналық қызметтер
көрсеткені үшін алған ... ... ... ... ... ... өзге де ... есебінен жүзеге асырылады.
2001 жылы республикада міндетті сақтандыру жүйесі таратылғаннан кейін
іс жүзінде қаржыландырудың үш көзі қалды: ... ... ... және ... ... ... төлеуге қатысуы.
90-шы жылдардың және одан кейінгі бір қатар жылдар бойына ... ... ... қамтамасыз ету едәуір төменгі деңгейде болды. Оның
себептері: КСРО бюджетінен қаржылық ... ... ... ... ... ... тиімді емес жүйесі және басқа да
факторлар ... ... ... ... ... ... барынша аз көлемі 2002 жылы тіркелді: шығыстар ... ... ... 1,93% ... ... 2005 жылға қарай
қаржыландыру көлемі ЖІӨ-нің 2,4%-ын ... және бұл да шегі ... ... ... ... реформалау мен дамытудың 2005
– 2010 ... ... ... бағдарламасы 2010 жылға қарай
денсаулық сақтау жүйесін қаржылық қамтамасыз ету ... ... ... ... арттыруды көздейді (Сурет 2.2).
Сурет 2.2 Республикалық бюджет пен ҚР облыстарының шоғырландырылған
бюджеттерінің денсаулық сақтауға арналған жиынтық мемлекеттік
шығыстарындағы қатынасы (2008 ж. 1 ... ... ... ... ... ... жұмсалатын негізгі
шығыстар 2008 жылы облыстардың шоғырландырылған ... ... ... ... 2008 жылы денсаулық сақтауға арналған
үлесі 26,1%-ды құрайды.
Мемлекеттің денсаулық сақтау ... ... ... ... ... ... ... жергілікті органдары
алады. Олардың құзыретіне «Денсаулық сақтау жүйесі ... ... ... ... ... ... көлемінің шеңберінде
азаматтарды медициналық ... және ... ... ... ... ... ... кепілдендірілген көлемін көрсету үшін дәрілік
заттар мен медициналық қызметтерді сатып ... ... ... ... ұйымдарын қажетті жабдықпен жарақтандыру кіреді.
2005 жылдан бастап Қазақстанда Денсаулық сақтау жүйесін реформалау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жүзеге ... 2008 ... ... ... осы ... іске ... ... нәтижелерге қол
жеткізілді. 2008 жылғы қаңтарда ... ... және ... ... ... ... ... медициналық жабдықтармен
және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандыруға 1561,3 млн ... ... ... ... ... ... ... жылдық
қаржыландыру жоспарының 55,9%-ын игерді. Бастапқы көмек ұйымдары 510
бірліктен ... ... ... мен ... ... ... ... жасасты. 2008 жылы азаматтардың жекелеген санаттарын
жеңілдікті шарттарда ... ... ету ... ... орындау
жалғасуда. Осы мақсаттарға жергілікті бюджет қаражатынан 1424,9 млн теңге
бөлінді, жыл басынан бастап 591,7 млн ... ... ... ... бұл
жылдық қаржыландыру жоспарының 41,5%-ын құрайды. 2008 жылдың бірінші жарты
жылдығы ішінде жеңілдік шарттарында ... ... 229,6 мың ... етілді, яғни бұл болжанатын аурулар санының 59,1%-ы.
Жедел және ... ... ... ... ... автокөлікпен
одан әрі қамтамасыз ету жөнінде жұмыс жүргізілуде. Бұл мақсаттарға ... 588,4 млн ... ... бұл ... ... ... 34,5%-ын
құрайды (Кесте 2.2).
Кесте 2.2
2005-2007 жылдары Денсаулық сақтау ... ... мен ... ... ... млн ... |2005 ж. |2006 ж. |2007 ж. ... бюджет ... |53278,4 |54966,0 ... ... ... |11471,3 |13653,1 |
|Барлығы ... |64749,7 |68619,1 ... ... ... есебінен ауылдық денсаулық ... салу және ... ... ... 2008 ... 3,3 млрд ... 342 ... денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеу
жүргізілуде.
Ауылдық денсаулық сақтау ... ... ... жергілікті бюджет қаражатынан 2,3 млрд теңге бөлінді.
Мамандандырылған медициналық көмектің қол ... ... ... ... ... ... ... жалғасты. 2008
жылы Жамбыл облысының 8 ауданында, Ақтөбенің жеті ауданында және Маңғыстау
облысының 4 ... ... ... жоспарлануда. Бұл бағыттағы
жұмыстар кейінгі жылдары да жалғасатын болады.
Зейнетақымен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... бірі ... ... оған ... Үкіметтің тарапынан ерекше назар аударылады. Барлық әлеуметтік-
экономикалық, ең ... ... ... реформаларды аяқтау және соның
нәтижесінде зейнетақыларды, жалақыны және ... ... ... ... төлеу – «Қазақстан-2030» Стратегиясының басым бағыттарының
бірі.
2008 ... ... ... жасы ... 1,6 ... ... болды, бұл республика халқының 10%-нан астамын құрайды. 2008
жылға ... ... ... ... сәйкес 2008 жылы
зейнетақы төлеуге қаржылық қамтамасыз етудің ... 363,6 млрд ... бұл 2007 ... ... ... ... жұмсалған шығыстардан
22%-дан астамға артық.
2008 жылы Қазақстанда зейнетақының ең аз мөлшері негізгі зейнетақылық
төлем есебімен 12110 теңгені, ... ... ... ... ... төлем есебімен – 17870 теңгені, зейнетақы төлемдерінің ең ... – 26710 ... ... (Сурет 2.3).
Сурет 2.3 2002-2007 жылдардағы Қазақстанда тағайындалған зейнетақының
орташа айлық ... ... ... 1 ... ... ... республикада 14 жинақтаушы
зейнетақы қорлары (ЖЗҚ) жұмыс істеді, зейнетақы ... ... бір ... ... ... ... емес ... шарт жасасқан адамдардың саны шамамен 7,5 млн. адамды құрайды.
2.3 Бюджеттік қаражаттарды экономикалық бағытта пайдалануын талдау
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... бойынша қаржыландыру бөлінеді:
- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық;
- отын-энергетикалық кешен және жер ... ... ... су, ... балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған орта мен ... ... ... жер ... өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі;
- көлік және коммуникациялар;
Экономикаға жұмсалатын шығыстар өсімінің ... ... 12%-ды ... су, ... ... ... жұмсалатын шығыстар барынша жедел
қарқынмен өсті (Сурет 2.4).
Сурет 2.4 Республикалық бюджеттің 2007-2008 ... ... ... ... ... ... республикалық бюджетте көлік және коммуникацияларға барлығы
236 млрд-тан астам теңге ... ... ... 2.3
Көлік пен коммуникацияларға жұмсалатын шығыстардың ... ... млрд ... ... және коммуникация министрлігі |230,25 ... және ... ... |0,07 ... ... ... |2,23 ... және ... ... |4,04 ... |236,59 ... ... ... ... темір жол, автомобиль, су,
авиация, сондай-ақ басқа да көлік түрлерін біріктіреді.
2007 жылы ... жол ... ... ... ... ... 2012 жылға дейін 3000 км магистралдық желіні (жалпы ұзындықтың 21%)
жөндеу, 500 бірлік локомотив (2008 жылғы 1 ... ... ... 32%-
ы) және 23 000 жүк вагондарын (37%) сатып алу жоспарлануда (Кесте 2.4).
Кесте 2.4
Жыл сайынғы тарифтердің өсуін ескергенде 2008 – 2012 ... |2008 ж. |2009 ж. |2010 ж. |2011 ж. |2012 ж. ... |
| ... млрд ... ... |69 |79 |75 |76 |81 |379 ... | | | | | | ... |22,3 |23,2 |26,7 |72,1 |109,7 |254,2 ... | | | | | | ... |25,3 |36,0 |45,4 |70,5 |77,1 |254,5 ... | | | | | | ... |116,7 |137,9 |146,9 |218,3 |267,9 |887,8 ... ... бастап 2012 жылға дейін жоспарланатын инвестициялар 267,9
млрд теңгеге дейін біртіндеп ұлғаяды.
2008 жылы автожол саласын дамытуға республикалық бюджеттен 209,4 ... оның ... ... ... ... ... есебінен
автомобиль жолдарының торын дамытуға 20,4 млрд ... және ... ... ... қалаларының әкімдігіне көлік инфрақұрылымын дамытуға 83 млрд
теңге көзделді. 4,3 мың ... ... ... ... ... ... ... ұзындығының 3,4%-ы) (Қосымша В).
Бюджетте сондай-ақ әуе көлігін дамытуға ассигнованиялар көзделді. 2008
жылы тұрақты ішкі тасымалдарды субсидиялауға 668 млн теңге (2007 жылы – ... ... 3,3 млрд ... әуе ... ... ... болжамдық көлемі 3,2-3,5 млн жолаушыны құрады, бұл ... ... ... ағынының 17-27%-ға ұлғаюына барабар. Бұдан
басқа 2011 жылға қарай 12 әуежай ХААҰ (Халықаралық азаматтық авиация ... ... ... (2007 жылы ... ... 9 ... өнеркәсіп секторының алғашқы диверсификациялау белгілері
білінгенін атап өту қажет. Осылайша, екі жыл ... ... ... өңдеу
өнеркәсібіндегі өсу қарқыны тау-кен өндірісіне ... ... ... атап өту қажет. 2007 жылы өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі
6,7%-ға артты, ал тау-кен өндірісінде – тек ... ... жылы ... ... ... ... 2006 жылмен
салыстырғанда 10,5%-ға артып, 27 млрд АҚШ ... ... Бұл ... ... ... инвестиция 2,7%-ға өсіп, 3 млрд долларын құрады.
Қазақстан Республикасы Экономика және ... ... ... ... ... ... салынатын инвестицияның өсу қарқыны арта
беретін болады (Қосымша С).
Өңдеу саласының ... ... ... инвестицияны қаржыландыру
көзінің арасында 2008 жылғы қаңтар-маусым айларында инвесторлардың дербес
қаражаты басым болды ... ... ... ... қаражатының үлесі -
21%, шетел – 4,5%, бюджет қаражатының үлесі - 1%-дан кем ... ... 2.5 ... ... ... капиталына қаржыландыру көздері
бойынша инвестициялау құрылымы
Алайда, технология салаларының негізгі қаражатына салынған инвестиция
(2007 жыл ішінде) шикізат ... ... ... ... ... аз ғана үлесін құрады, бұл шикізат емес салалардың ... одан ... ... ... ... құрылымға көшу мәселесін шешу
үшін мемлекет экономиканы одан әрі диверсификациялау үшін жағдай жасауға
бар ... ... Осы ... ... ... өңдеу секторын озық
дамытуға және осының негізінде ... ... ... ... ... жылдарға арналған Индустриалдық-инновациялық даму
стратегиясы болып табылады.
Осы стратегия іске ... ... ... өтті (2006-2010 жылдар).
Осы кезеңдегі қызметтің маңызды бағыты басым салаларда өңдеу технологиялық
өнеркәсібін құру болып табылады. 2009 жылы 150, 2010 жылы – тағы да ... жылы – 210 ... ... ... құрылады деп жоспарлануда.
Қазіргі уақытта «Астана – жаңа ... ... ... ... ... ... ... «Бурабай» және «Ұлттық мұнай
химиялық технопаркі» арнайы экономикалық аймақтары (АЭА) ... ... ... ... ... 2008 жылы 6,8 млрд АҚШ ... тартылды, оның ішінде 60%-
ын жеке инвестициялар құрайды. «Ақтау» теңіз порты» АЭА-да 348 млн доллар
сомасына үш зауыт ... 2008 жылы ... ... инфрақұрылымын
дамытуға республикалық бюджеттен шамамен 2 млрд теңге ... ... ... қала ... және ... қызметіне бөлінген қаржының
жалпы көлемінің 66,3%-ын құрайды.
Отын-энергетикалық кешенін және жер қойнауын пайдалану
«Қазақстан - 2030» ... ... ... ... ... бағыттардың бірі болып табылады. Республика ... ... ... қамтамасыз ету және әлемдік аренада ... ... ... салаларын арттыру үшін отын-энергетикалық
кешенді қарқынды дамыту және жер ... ... ... арттыру
маңыздылығын бірнеше рет атап көрсетті. ... ... ... және жер ... ... функционалдық тобы бойынша мемлекеттік
шығыс өсімі байқалады (Сурет 2.6).
2008 жылы осы ... ... ... ... шығысы 2007 жылмен
салыстырғанда 15,3 млрд теңгеге артып, 53,1 млрд теңгені құрады. ... 63,3%-ы ... ... ... және ... ... отын энергетикалық жүйесін дамытуға арналған нысаналы
трансферттер түрінде беріледі.
Қазақстан ... ... күш пен отын ... ... ... ... аренада Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін
арттыру мақсатында ... ... және ... ... мен ... ... қарқынды дамыту қажет.
Сурет 2.6 «Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын ... ... ... ... шығыс серпіні
2006 жылы Халықаралық энергетикалық агенттігінің ... ... 11 796 МТНЭ ... ... ... ... оның
ішінде 130,97 МТНЭ немесе 1,11%-ы Қазақстанның үлесіне келеді. Республика
көмірдің барлық ... ... қоры ... ... 8 орынға ие, олар 150-
160 млрд тоннаға бағаланады (жалпы әлемдік көлемнің 4%-ы), оның 62%-ы ... ... 38%-ы тас ... ... ... ... қоры ... әлемдегі 15 жетекші елдер санына кіреді (Сурет 2.7).
Сурет 2.7 2006 жылы әлем елдеріндегі энергия өндірісі
Қазақстанның ... ... ... мен ... ... пайдалану
деңгейі ЕО, АҚШ, Ресей секілді дамыған елдердегіден бірнеше рет ... ... ... ... ... ... есебінен геология және жер қойнауын
пайдалану саласында геологиялық зерттеулер және жер асты ... өз ... ... ... жою мен консервация қамтамасыз
етіледі, пайдалы қазбалар мен ... су ... жаңа ... ... ... ... ... орындау нәтижесінде пайдалы
қазбалардың кейбір негізгі түрлері бойынша қор өсімі мынаны құрады: алтын –
50 ... мыс – 840 мың ... ... – 407 мың ... ... ... – 6
млн тонна; темір рудасы – 82 млн ... ... – 61 млн ... газ – 4 млрд
текше м. Зерттелген жер ресурстары қорларын арттыру өнеркәсіптің ... ... ... салаларын дамытуға септігін тигізеді, осы салаға халық
шаруашылығы инвестициясының тартымдылығын арттырады. Осылайша, ... ... ... ... 86 млрд АҚШ доллары тартылды. 2007 жылы
инвестиция көлемі 2006 жылмен салыстырғанда 22,8%-ға ... 17,8 ... ... ... қоршаған ортаны қорғау және жер қатынасы саласындағы
бар проблеманы шешу, сондай-ақ осы ... ... ... дамуы
мемлекеттің қаржылай қолдауынсыз мүмкін емес. Соңғы бірнеше жылдар
көлемінде ... су, ... ... ... аса ... табиғат
аймағы, қоршаған ортаны және ... ... ... жер ... ... ... бюджет шығысы жыл сайын артып ... ... ол ... ... ... ... ... 2007 жылмен
салыстырғанда 31,7%-ға артып, 119,6 млрд теңгені құрады. Ауыл шаруашылығы,
қоршаған орта және жер ... ... ... ... ... де ... қаражатынан қаржыландырылады. 2007 жылы қаражаттың 69%-
ы республикалық, 31%-ы жергілікті бюджеттен берілді ... ... ауыл ... ... ... ... соңғы
жылдары ауылдық елді мекендерде әлеуметтік жағдайдың жақсаруына, саланың
өнімділігі мен ... ... ... ... ... ... инвестицияның көпшілік бөлігі басым салалардағы ауыл ... ... ... ... денсаулық сақтау және ауыз су. 2008 жылы
барлық көздер ... ... 255 ... беру ... ... және
қайта жөндеуге шамамен 47 млрд теңге бөлінді, оның 29,1 млрд ... ... ... ... Осы ... ... сомасы 13,7 млрд
теңгеге денсаулық сақтаудың 36 ауылдық объектісін салуға бағытталды, ... «100 ... ... ... жалпы сомасы 10,9 млрд теңгеге 29
объекті. Мемлекет алдында тұщы жер асты суының аса ... ... ауыл ... ауыз ... ... ету ... күрделі мәселе тұр.
2008 жылы 25% ауыл үшін мәселе ... ... ... 2.8 ... су, ... ... ... және қоршаған ортаны
қорғау функционалдық бағыты бойынша республикалық бюджет шығысының ... мал ... және ... ... ... ... оған ... кешеніне салынған мемлекеттік инвестициялар
көп көмек көрсетті. Осылайша, бидай өсіру ... ... 2007 жылы ... ... бұл ... жылы осы көрсеткіш бойынша Қазақстанға
Австрлияны озып, әлемде 1-ші ... шығу ... ... ... ... ... ... әлемде 7-ші орынға ие. 2008 жылы ірі қара мал ... ... ... ... құс – ... артты (Сурет 2.9).
Сондай-ақ, қайта өңдеу өнеркәсібінде де өсім байқалады. 2007 жылы 2006
жылмен салыстырғанда қайта өңделген ауыл шаруашылығы шикізатының үлесі ... ... ... ... артты: сүт - 29%-ға дейін (2006 ж. –
26,6%), дән - 37%-ға ... (28,2%), май ... - 98%-ға ... (75%), ет ... дейін (17,8%).
Агроөнеркәсіп кешенін ойдағыдай дамытудың маңызды факторының бірі ауыл
шаруашылығы ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы машиналарының қазіргі паркінің 80%-ға ... ... ... ауыл ... техникасының қызмет етуінің орташа
мерзімі 8-10 жыл болғанда, 10 жылдан астам пайдаланылған трактордың ... ... дән ... ...... ... Бұл ретте,
тракторларды жыл сайын жаңарту орташа есеппен 0,87%-ды, дән ... ... ... құрайды. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі ауыл
шаруашылығындағы техникалық жарақтану деңгейін арттыру жөніндегі іс-шаралар
жоспарын әзірлеуде (Сурет ... 2.9 ... ... дән ... ... 2.10 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының 2007-2011 жылдарда
техникалық жарақтану деңгейін және мамандандырылған техникалық қызметтің
қол жетімділігін арттыру серпіні
Соңғы жылдары қол ... ... ... ... ... ауыл ... саласындағы бірқатар мәселелер әлі шешімін
таппай келеді. 2009-2011 ... Ауыл ... ... ... ... қол жеткізуді жоспарлауда, оның маңыздысы мыналар
болып табылады:
- агроөнеркәсіп кешені ... ... ... оның ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету және
аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру ... ... ... ... ... бәсекелес басымдығын дамыту;
- АӨК саласының қазіргі заман инфрақұрылымын дамыту және техникалық
жарақтануын арттыру.
2011 жылы ауыл ... ... ... 2007 ... деңгеймен
салыстырғанда 107,6%-ға өсіруді қамтамасыз ету жоспарлануда. Бұл ауыл
шаруашылығына пайдалануға ... ... ... 2007 жылы 1,39 млн га-ға
арттырумен салыстырғанда 1,5 млн га-ға арттыруды талап ... ... ... ... ... тұрақты қамтамасыз ету де үлкен мәселе
болып отыр: 2011 жылы 2007 жылмен салыстырғанда 7,4 мың тоннадан 10,5 ... ... ... шығару жоспарлануда. Астыққа қауіпті зиянкештер ... зиян ... ... ... ... заттармен өңделетін
жер ауданын шамамен екі есеге арттыру жоспарлануда: 2007 жылы 2,9 млн ... 2011 жылы 5,2 млн ... ... ... ... да аса ... ... 2011 жылы Ауыл
шаруашылығы министрлігі ірі қара малдың асыл тұқымды өнімін шығару көлемін
4881 тоннаға ... ... ... бұл 2007 жылдың деңгейінен 1,8 есе
жоғары, шошқа өсіру көлемін –2007 жылы 1175,6 тоннамен ... ... ... өзін ... ... ... алқабына ие болу үшін АӨК-
нің бәсекеге қабілетті өнімін ... ел ... ... Осы ... жылы ... 34 мың ... ... өнімін, 370 тонна тоқыма (2007 жылы
162,3 тоннамен салыстырғанда), 750 мың шаршы м. тері ... ... (2007 жылы 27,5 мың ... м.) шығаруы жоспарлауда.
АӨК қарқынды дамыту ауыл шаруашылығы ... өз ... ... ... Ауыл ... ... техникалық тозығы
мәселесі 2009 жылдан бастап 2011 жылды қоса алғандағы кезеңде шешімін
табады, ... ... ... ... ... 2009 жылы ... 2011 жылы - 25%-ға жетеді.
АӨК-ні ойдағыдай дамыту бастамасы ауыл ... ... қол ... жоғары деңгейі болып табылады. Осы бағыт шеңберінде
Ауыл ... ... ... ... ... одан әрі дамытуға
септігін тигізеді, олардың саны 2009 жылы 161-ді ... ... ... орманды қалпына келтіру және орман өсіру, өсімдік
және ... ... ... аса ... ... ... құру ... жұмыс жоспарланған. Осы іс-шараларды жүзеге асыру нәтижесінде 2009
жылы орман өсіру көлемі 2007 жылы 41 мың ... ... 2009 ... мың ... ... Үш ... кезеңде (2009-2011) жалпы ауданы 839,4 га
5 жаңа аса қорғалатын табиғат ... құру ... ... ... ... ... ... шеңберінде 2011 жылы осетр балық
зауыты салынады.
2009 жылға арналған ... ... елді ... ауыз ... ету ... ... және ... жаңартуға 16,2 млрд теңге
мөлшерінде қаражат көзделген, осының нәтижесінде 2011 жылы халықтың 80%-ы
сапалы ауыз суға қол ... ... ... үш жылда ауыл аймақтарының
потенциалын арттыруды ... ету, ... өмір ... ... ... ... ... табады. 2009 жылы күн көріс деңгейі 21%-дан төмен
табысы бар ауыл ... саны ... деп ... Ауыл ... ... ... қол ... арттыру жоспарлануда: 2010 жылы ауылдық
жерлерде 2007 жылы ашылған 50 шағын несие ұйымдарына толықтыру ретінде тағы
да 50 ... ... ... құру ... жылы ... ... уран ... өңірлердегі
радиоэкологиялық жағдайды және радиоактивті қалдықтарды сақтау жағдайын
зерттеу және Каспий маңындағы өңірлердің ... ... ... ... ... ортаны қорғау министрлігі Ауыл шаруашылығы ... ... ... «Солтүстік Қазақстан далалары мен көлдері»
атымен ... ... ... Қорғалжын және Наурызым
мемлекеттік табиғат қорығын ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұра
тізіміне қосу жөнінде ... ... жылы Ілек ... ... және ... ... ... жөнінде
жұмыс басталды және жалғасын табуда.
2007 жылы қоршаған ортаның ... ... ... ... ... бар ... ... жағынан қауіпсіз шіру
мүмкіндігін зерттеу жөнінде ғылыми жұмыс басталды.
Осы мәселелерді қаржыландыру көлемін арттыра отырып ... ... мен ... ... Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған
Қоршаған ортаны ... ... ... ... ... 2.5
2008-2010 жылдарға арналған Қоршаған ортаны қорғау бағдарламасын іске
асыруға арналған шығыс көлемі, млн теңгемен
|Жыл ... ... ... ... ... |302,2 ... |13 950,6 |150,5 ... |15 089,3 |139,4 ... ... ... ... ... ... ... ол 2007 жылғы 1 млн теңге ЖІӨ-ге 0,31 ... ... млн ... ... 0,18 ... ... ... деңгейін төмендету
мәселесін шешудің негізгі жолы ретінде Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
мынаны көріп отыр: ең озық ... ... ... эмиссияны
квоталау, даму жобалары мен бағдарламаларына экологиялық сараптама жүргізу.
Экономиканың дұрыс бағыт алуы және ... ... ... ... ... ... жағдай жасау да маңызды мәселе болып
табылады. 2011 жылы ... ... ... ... ... ... ... атап айтқанда, экологиялық ... ... ... ... ... жүйесі және т.б.
Гидрометеорологиялық және экологиялық қауіпсіздікті ... ... де аса ... аударылады. 2011 жылы ауа райы болжамының ... 2007 жылы ... ... 90%-ға ... ... жоспарлануда.
2008 жылы 3 ... 15 ... 16 ... бекет салу жоспарлануда, бұл республикалық бюджеттен
157,1 млн теңге бөлуді талап етеді (Сурет ... 2.11 ... ... ... министрлігі орындайтын функцияны
қаржылай қамтамасыз ету
Тұрғын үй-коммуналдық ... ... ... ... ... ... ... осының нәтижесінде барлығы дерлік
мемлекеттік тұрғын үй қоры ... ... ... ... орта ... ... тұрғын үй құрылысындағы жаңа саясатты талап етеді.
Осыған байланысты, ... ... ... үй ... 2009-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленді,
оның негізгі бағыты халықтың тұрғын үйге қол ... ... ... үй ... дамыту проблемасын кешенді шешу болып табылады.
Бюджеттен жұмсалатын шығын тапшылығы 190,5 млрд ... 2009 жылы - ... ... 2010 жылы – 87,7 млрд ... құрайды.
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ... ... ... ... ... ... үшін ... жоспарларын жүзеге асыру
Республикалық бюдеттерді тиісті маслихаттар бекіткеннен кейін және
аймақтағы қаржы органдары бюджеттерді ... ... ... ... ... бюджеттің кіріс және шығыс тарамдары кұрастырылады,
оларды аймақтағы қазына ... ... ... ... (дискетпен
немесе байланыс арнасымен) файл түрінде немесе ... ... ... ... ... ... теңгемен аударылады.
Қаржыландырудың жеке жоспарларын, бюджеттік бағдарламалар
әкімшілерінің ... мен ... ... ... ... ... жоспарларын жасау және бекіту тәртібі
Міндеттемелер бойынша жеке жоспар бюджеттік ... ... іске ... ... ... ... жылдық көлемдері шегінде
ақшалай түрдегі мемлекеттік мекеме қабылдаған міндеттемелердің ай сайынғы
көлемдерін ... ... жеке ... ... міндеттемелерді орындау
есебінен төлемдерді жүзеге асыру үшін мемлекеттік мекемеге қажетті бюджет
қаражатының жылдық көлемдері шегінде бюджет ... ай ... ... мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларының
жобаларын шығыстардың функционалдық және ... ... ... мекемелер мынадай талаптардың: 
- бюджет комиссиясы мақұлдаған және ... ... ... ... ... ... қабылданған шешімдерді ескере отырып ... ... ... бюджеттік өтінімінде (бұдан әрі –
бюджеттік өтінім) ұсынылған бюджеттік бағдарламалар (кіші ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды) іске асыру
мақсатында қабылданған нормативтік ... ... ... да ... ... ... ... паспорттың жергілікті бюджеттік бағдарламаны ... іске ... ... ... ... ... келуі; 
- міндеттемелерді уақтылы қабылдауды және орындауды қамтамасыз ету; 
- өткен қаржы жылдарында міндеттемелер мен ... ... жеке ... ... серпіні негізінде; 
- шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің құрылымын
ескере ... ... ... ... ... мiндеттемелер бойынша
қаржыландырудың жеке жоспарының жылдық сомасын ... ... ... қабылдау мерзіміне, операциялық жоспарда көзделген iс-
шараларды орындау мерзiмiне немесе жергілікті бюджеттік ... ... ... ... ... ... мерзіміне,
мемлекеттiк сатып алу ... ... ... ... ... ... маусымдылығына, бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi
бағдарламаларды) iске ... үшiн ... ... ... ... ... келуi тиiс [27]. 
Төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарының жылдық сомасын айлар
бойынша бөлу операциялық жоспарда ... ... ... ... ... ... тиісті қаржы жылы ішінде іс-шараларды іске ... ... ... ... ... ... жергілікті бюджеттік
бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша тиісті қаржы жылы ішінде іс-шараларды
іске асыру мерзіміне сәйкес алынатын ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келуі және аванстық ... ... ... ... ... ... ... іске асыру және бағдарламалық құжаттарда
көзделген міндеттерді орындау мақсатында заңды тұлғалардың ... ... ... ... бағдарламаларды іске асыратын
бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... белгіленген іс-шаралар
мерзімдеріне сәйкес міндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру
жоспарларын жасайды.
Қаржыландырудың жеке ... ... ... ... ... ... ... тәртіппен орталық атқарушы органның
жауапты ... ... ... ... ... ал ... ... – басшы немесе ол өкілеттік берген ... ... ... ... ... ... ... басшысы, ал
соңғылары болмаған кезде тиісті бұйрықтармен міндеттерді атқару жүктелген
тұлғалар қол қояды және ... ... ... мөр бедерімен
куәландырылады, жоғарыда көрсетілген тұлғалар қол қойған қаржыландырудың
жеке жоспарларының жобаларын ... бөлу ... мен ... жеке ... ... ... ... мерзімде бекіту
және бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің ... ... ... ... ... ... беріледі.
Мемлекеттік мекеме қаржыландырудың жеке жоспарлары жобаларының жасалу
дұрыстығын және оларды тиісті бюджеттік бағдарлама ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалар әкімшісін
қаржыландыру жоспарларының жылдық сомасы кезекті қаржы жылына ... ... ... ... ... сомаға сәйкес келуі тиіс, ал
жергілікті бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) ... ... ... кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет
туралы мәслихат шешімінің бекітілген ... және ... ... жылына
арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың ... іске ... ... ... ... ... ... сәйкес келуі тиіс [28].
Жалпы көрсеткіштер: 2009 жылдың 1-тоқсанында қарыздардың түсуін есепке
алмағанда мемлекеттік бюджеттің түсімдері 797,1 ... ... ... ... кезеңге арналған жоспардың 103,6%-ына атқарылды, оның ... 796,3 ... ... ... 103,5% ... ... бюджеттің
шығыстары қарызды өтеуді есепке алмағанда 709,8 млрд. теңгені құрады ... ... ... ... ... ... арналған төлемдер бойынша
жоспардың 87,0%-ына атқарылды. 46,0 млрд. ... ... ... ... іс ... 87,3 ... теңге сомасында профицит қалыптасты
(Сурет 3.1) [29].
Сурет 3.1 2009 ... I ... ... ... ... бойынша. Мемлекеттік бюджеттің кірістері 103,5%-ға атқарылды,
769,1 млрд. теңге жоспарда ... 796,3 ... ... ... Қазақстанның
экономикасына, жаңа Салық кодексінің енгізілуімен ірі салықтар бойынша
ставкалардың төмендеуіне (КТС ... ҚҚС 1%-ға, ... ... ...... әсер ... әлемдік экономикалық проблемалардың салдарына
(қаржы дағдарысы) қарамастан, мемлекеттік, ... ... – 106,8%, 107,1%, ... аз ғана ... ... бойынша – 97,8% төмендеуі байқалып отыр (өткен ... ... ... ... ... 3.2).
Сурет 3.2 Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2009 жылдың I
тоқсанындағы мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің
кірістері бойынша орындалуы
Бюджеттің кіріс ... ... ... ... түсімдерін төлеу
толықтығына байланысты, оларда анағұрлым үлес ... ... ... ... ... ... көлемінен үлесі 37,7%), кеден төлемдері
(21,6%) және іште ... ... ... ... құн ... алып ... ... табыс салығы 194,7 млрд. теңге түсті, 2008
жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда түсімдер 11,9 ... ... оған ... күрделі экономикалық ахуалда бизнес белсенділіктің
баяулауы әсер ... ... жылы 41,5 ... ... ... ... ... сүйене отырып ҚПО Б.В. мердігер компанияларының болашақ
аванстық төлемдерінің ... ... ... ... 3.3) ... және ... ... салаларында импорттың өсу қарқынының
төмендеуі жоспардың орындалмауына әсер ... ... ... ... деректері бойынша 2009 жылдың 1-тоқсанында сыртқы сауда айналымы 13,9
млрд. АҚШ долларын құрады, 2008 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда ... ... оның ... ... 5,9 ... АҚШ ... құрады, тиісінше
17,1%-ға төмендеді, экспорт – 8,0 млрд. АҚШ доллары, 49,4%.
Сурет 3.3 Өткен жылдың ... ... ... 2009 жылдың I
тоқсанындағы корпоративтік табыс салығының орындалуы
Кедендік ... және ... ... ... бойынша 111,5 млрд.
теңге түсті немесе атқарылу 76,2%-ды құрады, өткен жылдың тиісті ... ... 20,8 ... ... ... және өсу қарқыны 84,3%-ды
құрады (Сурет ... ... ... ... ... ... және
кәсіпорындарда жұмыс істейтіндер санының азаюы салдарынан салық салынатын
базаның төмендеуіне байланысты жеке табыс салығы бойынша ... 0,6 ... және 2009 ... 1 ... ... әлеуметтік салық регрессивті
шкаласының 13-тен 5%-ға ... 11% ... ... ... және ... ... ... әлеуметтік салық бойынша 2,1 млрд. теңгеге
орындалған жоқ.Сонымен бірге 2008 жылдың 4-тоқсанындағы ... ... ... қоршаған ортаға шығындылары үшін ірі түсімдерге
және ... жылы ... ... толықтыру ретінде енгізілген алауларда
газдың жануы кезінде зиянды ... ... үшін ... ... 21,5 ... теңгеге қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы ... ... ... Қызылорда облысы бойынша 11,8 млрд. ... ... ... бойынша 4,7 млрд. теңгеге, Ақтөбе облысы бойынша 3,2 млрд.
теңгеге) түсімдер есебінен ... ... ... ... ... ... ... 3.4 Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2009 жылдың I
тоқсанындағы кедендік төлемдермен баждардың орындалуы
Іште өндірілетін тауарларға ... ҚҚС 40,5 ... ... жоспарда
бюджетке 18,3 млрд. теңге немесе 45,2% түсті. ... ... ... ... орындалмауына экономиканың даму ... ... және ... ... бойынша ҚҚС өтелген сомасының өсуі әсер етті.
Айталық, 2009 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша бюджеттен 50,5 ... ... ... бұл ... ... ... ... 6,3 млрд. теңгеге
көп, жалпы салық түсімі өткен жылмен салыстырғанда 20,5 ... ... ... ... ... ... ... жергілікті
бюджеттердің кірістері мен шығыстары есебін жүргізеді: облыстық бюджеттер,
каржы қорлары, арнайы экономикалык аймақ ... ... ... ... ... ... мен ... (қала ішіндегі аудандарды
есептемегенде) бюджеттері бойынша [30].
Республикалық бюджеттің орындалуы - қаржы ... ... ... ... ай - ... ... беркітілген тарамдары анықталған немесе
бекітілген бюджеттік сома мөлшерінде қаражат түсімінін шамасы ... ... ... ... бойынша түсімдер жоспарының жобаларын жасау үшін
бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ... ... ... ... ... мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін түсімдердің және қарыздардың болжамдық ... ... ... ... сондай-ақ ерекшеліктер тұрғысында Қазақстан
Республикасының Ұлттық ... ... ... ... түсімдердің
жылдық көлемін бекіту туралы ... ... әрі – ... ... бюджеттің кіріс бөлігі түсімдерінің болжамдық жылдық сомасын
ерекшеліктер бойынша бөлу ... ... ... ... ... іс ... (күтілетін) түсімдерінің үлес салмағы және бірқатар
жылға іс жүзіндегі түсімдер серпіні назарға ... ... ... ... ... ... ... кірістердің үлес салмағы мен
серпінін есептеген кезде жоспарланбаған (біржолғы) сипаттағы түсімдер ... ... ... ... ... бөлу ... салық және
кеден заңнамасына сәйкес салық және ... да ... ... ... мен ... ескеріледі.
Бюджеттің атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бұйрықты әзірлеген
кезде қажет болған ... ... және ... ... ... ... ... алуға жауапты уәкілетті органдардан ерекшеліктер
тұрғысынан кірістер түсімдерінің болжамды ... ... ... ... ... ... ... түсімдердің жылдық болжам сомасын және
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ... ... ... жылдық көлемін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті
орган ... ... ... ... ... ... туралы заң
қабылданғаннан кейін бес ... күні ... ... және ... тиісті кодтары бойынша түсімдер жоспарының жобасын жасау үшін
салық және ... ... ... да міндетті түсімдерді, салықтық емес
түсімдерді, негізгі капиталды ... ... ... ... өтеу ... ... ... активтерін сатудан түсетін
түсімдерді, қарыздарды өндіріп алуға жауапты уәкілетті органдарға жібереді.
Жергілікті бюджет ... ... ... ... ... жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешімін іске асыру ... ... ... ... ... ... бес күннің ішінде
тиісті жергілікті уәкілетті орган қалыптастырады.
Республикалық бюджетке түсетін түсімдердің жоспары және ... ... ... ... ... ... ... түсетін түсімдердің жылдық көлемі кезекті қаржы жылына арналған
республикалық ... ... ... бекітілген түсімдердің санаттары,
сыныптары және кіші сыныптары бойынша ... ... ... және ... Республикасы Ұлттық қорына ... ... ... ... ал ... ... ... атқару
жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына сәйкес келуі тиіс.
Жергілікті бюджеттерге түсетін түсімдер жоспары кезекті қаржы жылына
арналған ... ... ... мәслихаттың шешімін іске асыру ... ... ... ... ... түсімдердің санаттары,
сыныптары, кіші сыныптары бойынша түсімдердің ... ... ... ... ... ... өтеуден, мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін түсімдердің және қарыздардың жоспарларынан тұруы тиіс [32].
Кірістер түсімдерін, ... ... ... қаржы активтерді
сатудан түскен түсімдерді және қарыздарды айлар бойынша бөлуді Қазақстан
Республикасының заңнамалық ... ... ... төленетін төлемдерді
төлеудің белгіленген мерзімдерін, өткен ... ... ... ... мемлекеттік бағалы қағаздардың кірістілік серпінін және бағалы
қағаздар нарығындағы сұраныстар пен ұсыныстар деңгейін талдауды, ... ... ... ... ... туралы келісімдер талаптарын
негізге ала отырып, ... ... ... ... ... жүргізеді.
Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілген бюджеттік
кредиттер бойынша сыйақылар ... ... ... ... ... тұрған
бюджетке берілген бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша жоспарлардың ... ... ... ... орган аталған түсімдердің коды бойынша
тұтастай және сол сияқты төмен тұрған ... ... ... ... ... ... ... және төлемдердің
пайдалану проблемасын шешу
Түсімдердің және ... ... ... ... ... ... сыныптамасының санаттары, сыныптары, кіші сыныптары және
ерекшеліктері бойынша жасалатын түсімдердің жиынтық жоспарынан және бюджет
шығыстары ... ... ... топтары, бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері және бюджеттік бағдарламалар бойынша жасалатын
төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарынан ... ... ... ... қаржыландырудың жиынтық жоспары сәйкес нысан бойынша
жасалады. Жергілікті бюджет бойынша төлемдер ... ... ... функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері
және бюджеттік ... ... ... ... ... ... атқару жөніндегі уәкілетті орган түсімдердің және ... ... ... ... міндеттемелер бойынша
қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды және ағымдағы қаржы ... ... ... ... ... ... жергілікті уәкілетті орган жергілікті
бюджеттік бағдарламалардың ... ... бес ... ... ... ... жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық
қазынашылық бөлімшесіне (бұдан әрі – ... ... ... ... ... ... ... нақтыланған жағдайда жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың паспорттары ... ... ... арналған жергілікті
бюджет туралы мәслихаттың шешіміне өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... бекіткеннен кейін бес жұмыс күні мерзімінде
аумақтық қазынашылық ... ... ... Республикасының Бюджет Кодексінде (бұдан әрі – Бюджет
кодексі) көзделген жағдайларда жергілікті бюджетке ... ... ... ... ... ... жергілікті уәкілетті орган жергілікті
бюджеттік бағдарламалардың өзгертілген ... ... ... 5 ... күні ... ... ... етеді.
Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары,
міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық ... ... ... ... ... ... және ... бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына
енгізу үшін ... ... ... ... мен ... ... қаржыландыру жоспарларының жобаларын
жиынтықтау жолымен және мынадай шарттарды ескере отырып жасалады: 
- ... мен ... ... ... жиынтық
жоспарларындағы бюджеттік бағдарламалардың жылдық сомасы қабылданған
республикалық бюджет туралы ... ... ... ... ал ... ... (кіші бағдарламалар) бойынша жылдық сома ... ... ... ... ... ... ... шешіміне, тиісті
қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы ... ... ... ... ... ... органдардың қаулыларына сәйкес келуі
тиіс; 
- міндеттемелер мен төлемдер ... ... жеке ... жиын ... ... мен төлемдер бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспарындағы бюджеттік бағдарламалар сомасына сәйкес келуі тиіс;
- жергілікті бюджеттен ... ... мен ... ... жеке ... шығыстарының жиын сомасы міндеттемелер
мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарындағы ... ... ... сомаларына сәйкес келуі тиіс.
Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық ... ... бұл жыл ... өсу қорытындысымен айлар бойынша
түсімдерден шығыстардың артуына жол ... ... ... және ... ... жоспарлар
электрондық дерекқор көшірмесі түрінде қаржы жылының соңына ... оған ... ... жол ... ... маңызы бар қала, астана бюджеттерін ... ... ... ... ... ... арналған республикалық
бюджет туралы заңды іске асыру туралы Үкіметтің ... ... ... ... күні ... төмен тұрған бюджеттерге трансферттер мен бюджеттік
кредиттерді аударуға байланысты бюджеттік бағдарламаларға әкімшілік ететін
орталық ... ... ... ... ... ... ... мен бюджеттік кредиттер сомасын береді.
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін ... ... ... ... ... ... кейін үш жұмыс
күні ішінде төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен бюджеттік
кредиттерді бөлумен байланысты ... ... ... ... ... ... ... бойынша бөлінген облыстық ... ... ... бар ... бюджеттеріне берілетін
трансферттер мен бюджеттік кредиттер сомасын береді.
Түсімдердің және ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық
жоспарын бюджетті атқару ... ... ... ... ... өзі ... берген тұлға бекітеді, оларды әзірлеуге жауапты
бөлімшенің басшысы қол ... және ... ... ... ... ... – бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті
уәкілетті ... ... ... өзі ... ... ... бекітеді,
оларды әзірлеуге жауапты бөлімшенің басшысы қол қояды және ... ... ... ... ... ... ... органның басшысы немесе
өзі өкілеттік берген тұлға және бюджетті ... ... ... ... басшысы болмаған жағдайда, түсімдердің және төлемдер
бойынша қаржыландырудың ... ... ... бойынша
қаржыландырудың жиынтық жоспарын тиісті бұйрықпен олардың ... ... ... ... ... ... ... жиынтық
жоспарларымен бекітілген айлар бойынша бөлінген міндеттемелер мен төлемдер
бойынша ... ... ... ... ... ... 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін
қаржыландыру жоспарлары мен қаржыландырудың жеке жоспарларын бекітеді және
өзіне ведомстволық ... ... ... ... ... жеке ... қағаз және магнит тасығыштарында: 
- республикалық бюджет ...... ... орны ... ... бөлімшесі бойынша 2 данадағы тiзiлiммен бiрге бередi;
- жергілікті бюджет бойынша – бюджетті ... ... ... ... береді. 
Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті атқарушы орган түсімдердің және
төлемдер бойынша қаржыландырудың ... ... ... ... ... бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының
мемлекеттік мекемелердің барлық ... жеке ... жиын ... сәйкес келуін, сондай-ақ олардың аумақтық
қазынашылық бөлімшесіне уақтылы ... ... ... және ... ... қаржыландырудың жиынтық жоспарына,
міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, бюджетке түсетін
түсімдердің ... ... ... ... әкімшілерінің
міндеттемелері мен төлемдері ... ... ... жеке ... ... мен ... енгізу Бюджет
кодексiнде айқындалған ... ... ... ... ... ... ... және жергiлiктi бюджеттердiң ай
сайынғы түсiмдерi мен шығыстарын түзетудi және бюджеттік бағдарламалар
әкімшілерінің қаржыландыру ... және ... ... бір ... ... ... кіші ... мен
шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi арасында соманы
түзетудi ... ... ... ... ... ... ... [36].
Түсiмдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына,
мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына ... ... ... ... ... әкiмшiлерiнен алынған есепке
және өзгерiстер негiздемесiне қоса ... ... мен ... ... ... ... ... негiзiнде және салықтық,
кедендік және бюджетке түсетін басқа да ... ... ... ... ... ... ... алынған есепке және
өзгерiстер негiздемесiне қоса берiлетін кірістер түсімдерінің ... ... ... ... атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган
қалыптастыратын түсiмдердiң ... ... ... ... ... жоспарына және ... ... ... ... ... ... ... анықтамалар
арқылы жүзеге асырылады.
Қаржыландырудың жеке жоспарына өзгерістер мен ... ... ... ... есептемелер және өзгерiстер негiздемесi
қоса берiлген міндеттемелер мен төлемдер ... ... ... ... ... ... әрі – ... мекенің өтінімі)
негізінде бюджеттік бағдарламалар ... ... ҚР ... жасалған қаржыландырудың жеке жоспарына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы анықтамалар арқылы жүзеге асыралады.
Мемлекеттік мекемелер ... мен ... ... жеке ... ... ... өтінімдерін
қалыптастыру және оны бекіту үшін бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... ... бағдарлама) бойынша
қаржыландырудың жеке жоспарының бекітілген жылдық ... ... ... ... ... ... соманы
кемiтуді (арттыруды) талап ететін факторлар туындаған жағдайда, бюджет
шығыстарының экономикалық ... ... ... ... ... мекемелердің міндеттемелері мен ... ... жеке ... ... ... ... жиынтық
жоспарын өзгерістер енгізу, атқарушы құжаттарды ... ... ... ... мемлекеттік борышқа қызмет көрсету
және өтеу жөніндегі бюджеттік бағдарламаларды бөлу жағдайларын ... бір ... ... жол ... бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік
бағдарлама ... ... ... және ай ... ... бюджеттік бағдарламалар шығыстардың экономикалық сыныптамасының
ерекшеліктеріне және бюджеттік ... кіші ... ... мен ... ... ... ... жеке жоспарларына өздігінен өзгерістер енгізеді.
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама) бойынша шығыстардың ... және ай ... ... ... ... сыныптамаларының ерекшеліктеріне
қатысты міндеттемелер мен төлемдер ... ... ... жеке ... ... ... ... мен анықтамалардағы өзгерiстер сомасы үтiрден кейiн бiр
белгiден аспайтын ... ... бар ... мың ... көрсетiледi.
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының
тиiстi кодтары ... ... ... ... ... ... бағынысындағы мемлекеттiк мекемелерге қаржыландырудың ... ... ... ... ... хабарлайды. Бұл ретте
мемлекеттiк мекемелерге шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының ... ... ... қаржыландырудың жеке жоспарларына өзгерiстер
енгiзу рәсiмi аяқталғанға дейiн жүргiзуге тыйым салынады ... ... ... мыналар ескеріле отырып
қалыптастырылады: 
- ... ... ... айдан алдағы айларға және керісінше
аударуға тыйым салынады;
- жоспарлы тағайындаулар мен ... ... ... ... ... сақтауды; 
- төлемдер бойынша жоспарлардың сомасы жылдың басынан басталған
кезеңде сол ... ... ... ... бойынша жоспарлардың
сомасынан асып кетпеуi тиiс болған ... ... ... қаржыландыру
жоспары мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары ... ... ... ... ақы ... ... инкассолық өкiмдердiң болуын; 
- шығыстардың экономикалық ... ... ... соманы қабылданған мiндеттемелердi шегере отырып, жоспарлы
тағайындалулардың ... ... ... ... ... сомаларды бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының
бiр-бiр ерекшелiктерi бойынша арттыру (кемiту) жеке қаржыландыру жоспарында
көзделген бюджеттік бағдарлама (кіші ... ... ... ... ... басқа ерекшелiктер бойынша жоспарлы соманы кемiту (арттыру)
есебiнен, бюджеттiк бағдарлама (кiшi ... ... ... ... ... асырыла алады; 
- бір бюджеттік бағдарлама шегінде бюджеттік кіші бағдарламалар
арасындағы қаражатты қайта бөлу жергілікті ... ... ... ... бюджеттік бағдарлама бойынша жылдық сомалар
шегінде жүргізіледі.
Мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмiне басшы ... өзі ... ... ... ... міндетті мемлекеттік мекеменің ... ... ал ... болмаған кезде – тиісті бұйрықтармен
міндеттерді атқару жүктелген тұлғалар қол ... және ... мен ... ... ... ... айдың 10 күнінен
кешіктірілмей тиiстi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне беріледi.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ... жеке ... ... ... анықтаманы бекіткеннен кейінгі кезеңде мемлекеттік
мекеме міндеттемелерді ... ... ... ... ... және
ББС сәйкессіздігі, жоспарлық тағайындаудың дұрыс ... ... ... ... жеткіліксіз болған кезде аумақтық
қазынашылық бөлімшесі ... ... ... ... ... ... ... ал жергілікті бюджет бойынша бюджеттік
бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша ... ай ... ... ... қажет болған жағдайда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері
талаптарын сақтай отырып, бюджеттік ... ... мен ... ... ... жоспарын өзгертуге өтінім
(бұдан әрі – бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің ... ... ол ... ... ... ... бірге бюджетті
атқару жөніндегі уәкілетті органға жібереді.
Қаржыландыру жоспарларын өзгертуге бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
өтініміне орталық атқарушы органның жауапты хатшысы ... ... ... ... ... ... өкілеттіктері жүктелген
лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда – ... ... ... ... бағдарламалар әкімшісінің басшысы және бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ал олар болмаған
кезеңде – ... ... ... ... орындау жүктелген
тұлғалар қол қояды және ол бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің ... ... ... ... ... ... ... мемлекет болып қалыптасып, нарықтық
экономиканың даму мен ... ... ... оның әлеуметтік-экономикалық
дамудағы жаңа деңгейін анықтайды. Ондағы ... орын ... ... ... ... ... ең маңызды құралы десек,
артық айтқандық емес. Оны тиімді де, икемді жұмсай білу ... ... ... Ол ... ... ... әлеуметтік сақтандыру,
білім беру, ғылым, мәдениет, өнер, денсаулық сақтау, қорғаныс пен ... ... ... ... ... ... қажетті негіздері
берілген. Ол кез келген ... ... ... ... және ... ... ... кірістер (ақша қаражаттары ... ... ... ал шығыстары (ақша қаражаттары ... ... ... мен ... орай ... кірістерінің шоғырланып, шығыстарының бағытталуы Қазақстан
Республикасы Президенттінің Заң күшіне енген "Салық және бюджетке ... ... ... ... ... ... іске асады.
Үкіметтің жоспарланатын жыл ішінде қандай тауарлар мен ... ... ... ... ... бұл шығындардың жиынтығын
қандай салық түрлері мемлекеттік бюджет арқылы жабатыны анықталады. Бірақ,
бүгінгі таңда ... ... ... ... ... Егер ... кірістер деңгейінен асып кеткен болса, онда бюджет тапшылығына
тап боламыз.
Мемлекеттік ... ... жабу үшін ақша ... қажет. Бұл
ақша қаражаттарын мемлекеттік бағалы қағаздар шығару арқылы тартуға ... ... ... ... ... ... Мұны мынадай теңдікпен
көрсетуге болады:
Ж+С=Ш+И (1)
Мұндағы Ж – ... ... – таза ... - ... ...... ақша дегеніміз – жалпы тауар сұрамына айналмайтын кірістер
ағынының бөлігі. Яғни, бұл ... және жеке ... ... ақшасы
(уақытша бос ақщасы).
Таза салықтар дегеніміз – салық сомасынан әлеуметтік төлемдерді
шегеріп тастағаннан қалған ... ... бұл ... ... ... ... есепке алғаннан кейінгі мемлекетке төлейтін сомасы.
Үкімет шығындары ...... әр ... ... ... ... ... негізде бөлінетін
қаражат.
Инвестициялар дегеніміз – ... ... ... ... ... ... ... жиынтық сұраныс тұтынуының,
инвестициялық және мемлекеттік ... ... ... біз (1) ... ... ... теңдіктің сол
жағына, ал таза салықтарды оң жағына шығарайық. Онда біз мынадай теңдеу
аламыз.
Ж – И = Ш – С ... Ж – И = ... ... ... ... ... ... үшін, экономикада нақтылы түрде
қолданылатын, несиелендіру мен ақшаны ... ... ... ... ... ... ақшаға айналдырады. Заңды тұлғалар өзінің
инвестициялық шығындарын қаржыландыру үшін қарызға ақша алады. Сол ... ... ... ... жабу үшін қарыз алуға ... ... ... (2) ... ... үкімет пен заңды
тұлғалардың алған несиелерінің жалпы ... ... ... ... ... ... жалпы сомасына тең.
Егерде экономикада мемлекеттік бюджеттің тапшылығы немесе профициті
(бюджетке келіп түсетін кірістер мен ресми ... ... ... ... шығыстар көлемінен және қайтарымды негізде бөлінетін
несиелерден асып ... ... ... ... мен ... ... ... үшін, бюджет тапшылығы болғанда, үкімет нақты ақшаның
бөлігін осы тапшылықты қаржыландыруға ... яғни ... ақша ... асып ... (2) ... ... ... мемлекеттік шығындардың өсуі
бюджет тапшылығын одан сайын өсіретінін ... ... ... ... ... мынадай болды: Ж=30, И=10, Ш=200 және С=180 бірлік.
Бұл ... ... ... 20 ... тең. ... жылы бюджет
кірістері мен шығыстарын ағымдық жылға қарағанда 10 ... ... ... ... Ш=220, С=198 ... тең. ... ... ақшаның өсуіне әкелетіні белгілі. Егерде инвестициялар бұрынғы қалпына
қалса, онда жинақ ақша мен ... ... да ... Сонымен
үкіметтік шығындардың өсуі, кіріс көлемінің өсуіне қарамастан бюджет
тапшылығының ... ... ... ... ... ... тапшылығын жабу және
мемлекет борышын өтеу үшін, кәсіпкерліктің ... жол ... ... кәсіпкерлік қызмет пайда табу мақсатында, микродеңгейде
инвестициялық ... ... ... алады. Ал инвестициялық саясатты
макродеңгейде қолдану мемлекеттік ... өсе ... ... ... ... ... ... стратегиялық жоспарының
негізгі бөлігі мыналар болып ... ... ... ... ... және орта ... ... тікелей берілетін шетел инвестицияларын тарту.
Мемлекет залалды ... ... тұра ... ... ... ... өсуіне әкелетін сөзсіз. Қалыпты нарықтық экономикада
керісінше кәсіпорындар мемлекетті асыруы қажет. Сондықтанда бізге ... ... ... ... ... иесі ... ... байланысты Үкімет
Заңда мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру арқылы, жаңа ... ... ... ... ... ... құру жөнінде батыл ... ... ... ... мен ... ... тұрған
мәселелерді шешу шағын және орта ... ... ... ... отандық қана емес, сол ... ... ... ... бар. Бұл аз да болса, салық түсімінің ... ... ... ... Сондықтанда бұл мақсатқа жету үшін
нарықтық экономиканың басты ... ... ... ... яғни шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуымыз керек.
Бюджеттік жоспарлаудың теориялық жағының ... ... ... бюджеттік жоспарларын құруға кедергілер келтіруде. Оның
негізгі әсерлерінің бірі – бюджеттік ... ... ... ғылыми жобасының жоқтығы. Бюджеттік ... ... ... ... ... ... тек онда баланстық
әдіске көңіл аударылады.
Жоспарлаудың нақтылығы, ақиқаттығы арнайы әдістерді қолдануды ... ... ... ... ... құбылмалы болып келеді,
өйткені ол нарықтық экономикада тауарлар мен қызметтерді өткізетін нарыққа,
оның негізгі механизмдері: ... ... құн ... ... пен ... тәуелді.
Нарықтық экономика заңдарына сәйкес бюджетті жоспарлауда мынадай
әдістерді қолдаған жөн:
- экономикалық талдау;
- ... ... ... ... бір мезгілде қолданып, бірін-бірі толықтырып отырады. Енді
осы ... ... ... ... ... ... ... әдісі бюджеттік жоспарлаудың барлық сатыларында
қолданылады. Бұл әдісті есеп беру ... мен ... ... ... деп ... ... ... нәтижесінде
жоспарланған ақша қаражаттарының бюджетке шоғырланып, ... ... ... ... ... ... ... экономикалық талдау әдісін ... ... ... оның сатысы деп көрсетеді. Жоспарлаудың сатылары
дегеніміз жоспарды дайындаудың арнайы кезеңдері, олардың әрқайсысында әр
түрлі ... ... ... ... ... ... бюджеттік жоспарды құру үшін оның бастапқы жобасын анықтау керек
(экономикалық талдау әдісі), нақты түсімдер мен шығындарды ... ... ... ал ... ... жеке ... мен ... оларды теңестіру керек (баланстық әдіс).
Сонымен, экономикалық талдау жоспарлаудың әдісі болып табылып, оның
негізінде ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерді дайындауда кеңінен қолданылады.
Нормативтік әдіс арнайы нормалар мен ... ... ... ... ... мен ... шығындарын
жоспарлау кезінде қолданылады. Шығындарды ғылыми негізде дұрыс нормалау,
бюджеттік қаржыландырудың ... ... қана ... ... ... және ... ... септігін тигізеді. Көбінеме,
нормативтік әдіс бюджеттік ... ... ... қолданылады.
Бұл кіріс көздеріне салықтың барлық ... мен ... және ... ... ... ... ... жетілдіру бюджеттік
жоспарлаудың деңгейін көтеріп, қаржы қызметкерлерінің ... ... ... және ... ... ... қолдануға
жағдай жасайды.
Сонымен, бюджеттік жоспарлауды жетілдіру үшін мына шараларды ескерген
жөн:
- біріншіден, кәсіпкерлікпен ... ... ... ... жол ... патенттік форманы жетілдіру. Өйткені, патентте
салықтардың тұрақты сомасы көрсетілген, бұл ... ... ... ғана ... ... ... жоспарлауға да оңай;
- екіншіден, салық Кодексіне түзетулер мен өзгертулер енгізуді ... ... ... ... болмайды. Бұл жоспарланған
бюджеттің ... ... ... үшіншіден, бюджеттік мекемелердің жұмыскерлеріне бөлінетін еңбек
ақыдан салық ... ... ... ... өзі бөлген
қаражатының төлем көзінен табыс салығын ұстап, салық жүгін ... ... ... ... ... және ... ... "Алашақтың да берешегі бар" демекші, инвестицияны өз орнына
жұмсамау мемлекеттік борыштың ... ... ... ... жоспарлауды әрі қарай жетілдіру баланстық
әдістің дамуына, экономика-математикалық әдістерді қолдануға және
автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... жоспарлауда қолдану, бюджеттік
көрсеткіштерге әсер ететін факторларға қарамастан ұтымды ... жол ... Ал, ... ... ... ... ... отырып, жоспардың көптеген есептік жобалаларын
дайындауға мүмкіндік береді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қаржыландырудың жеке жоспарлары, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін
қаржыландыру жоспарлары, түсімдердің және төлемдер бойынша ... ... ... бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары
кезекті ... ... ... ... бюджет туралы заңға және
жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың ... ... ... ... ... және ... ... іске асыру туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың
қаулыларына, ... ... ... ... ... бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтініміне,
Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына, ... ... ... ... ... ... сәйкес және белгіленген тәртіппен әзірленеді.
Өздерінің билігінде ... ... ... ... ... ақшаның есебiнен тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып
алу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу ... ... ... ... ... ... заңнамасына сәйкес
жүзеге асырылады.
Мемлекеттiк мекемелер өздерінің билігінде қалатын тауарларды
(жұмыстарды, ... ... ... ақша ... ... ... (жұмыстардың, қызметтердiң) түрлерi бойынша шығыстардың
бюджеттiк сыныптамасының тиiстi коды ... ... сома ... ... бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бекiтетiн
ерекшелiктер тiзбесiне енгiзiлген шығыстардың экономикалық сыныптамасының
ерекшелiктерi, оның ішінде бюджетті ... ... ... ... ... ... азаматтық-құқық мәмілелерді тіркеу міндетті болып
табылатын шығыстардың түрлері бойынша жасалған ... ... ... ... қазынашылық бөлiмшесiнде тiркеуге жатады.
Мемлекеттiк мекемелердің өздерінің ... ... ... ... ... ақша төлеушiлерден қолма-қол емес не қолма-қол
ақша түрiнде тiкелей мемлекеттiк мекеменiң кассасына түсуі мүмкін.
Мемлекеттiк мекеме ... ... ... тауарларды (жұмыстарды,
қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның нысаналы пайдаланылуын қамтамасыз
етедi.
Дипломдық ... ... ... Қазақстан Республикасындағы
бюджеттік ұйымдарды қаржыландыру жағдайын жетілдіру негізін құрайтындар:
бюджеттік ұйымдарды ... ... ... жоспарлау, бюджеттің атқарылуы
үшін қаржыландыру жоспарларын жүзеге асыру, бюджетік ұйымдардың түсімдердің
және ... ... ... ... жоспары мәселелері
келтірілдім.
Қаржыландырудың – 4,8 есеге барынша ұлғаюы оқулықтар әзірлеумен және
олармен ... ... ... ... беру ұйымдарын
әдіснамалық қамтамасыз ... ... тыс ... ... ... ... арттыруға және қайта даярлауға және
басқаларға және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға – 4,5 есе ... ... ... және орта ... ... беруге жұмсалатын
шығыстар 2003 жылдан бастап 3,7 есе өсті. Орта және ... ... ... ... 2,7 есе ... жылдан бастап Қазақстанда Денсаулық сақтау жүйесін реформалау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылуда. 2008 ... ... ... осы ... іске асыруда жоғары нәтижелерге қол
жеткізілді. 2008 ... ... ... ... және ... бастапқы
медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдарын ... ... ... ... ... ... 1561,3 млн ... нысаналы трансферт бөлді. Жергілікті атқарушы органдар ... ... ... ... Бастапқы көмек ұйымдары 510
бірліктен астам ... ... мен ... ... ... шарттар жасасты. 2008 жылы азаматтардың ... ... ... дәрілік қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды орындау
жалғасуда. Осы мақсаттарға жергілікті бюджет қаражатынан 1424,9 млн ... жыл ... ... 591,7 млн ... ... шарттар жасалынды, бұл
жылдық қаржыландыру жоспарының 41,5%-ын құрайды. 2008 жылдың бірінші жарты
жылдығы ішінде жеңілдік ... ... ... 229,6 мың ... ... яғни бұл болжанатын аурулар санының 59,1%-ы.
2007 жылы темір жол саласына инвестициялар 139 млрд-тан астам теңгені
құрады. 2012 жылға ... 3000 км ... ... (жалпы ұзындықтың 21%)
жөндеу, 500 бірлік локомотив (2008 жылғы 1 ... ... ... ... және 23 000 жүк вагондарын (37%) сатып алу жоспарлануда.
Бюджетте сондай-ақ әуе көлігін дамытуға ассигнованиялар көзделді. ... ... ішкі ... ... 668 млн ... (2007 жылы – ... ... 3,3 млрд теңге әуе көлігінің инфрақұрылымына ... ... ... 3,2-3,5 млн ... ... бұл ... салыстырғанда жолаушылар ағынының 17-27%-ға ұлғаюына барабар. Бұдан
басқа 2011 жылға қарай 12 әуежай ХААҰ.
2007 жылы ... ... ... ... 2006 ... ... артып, 27 млрд АҚШ долларына жетті. Бұл ретте, өңдеу
өнеркәсібіне салынған инвестиция 2,7%-ға өсіп, 3 млрд ... ... ... ... және ... ... министрлігінің
болжамы бойынша өңдеу өнеркәсібіне салынатын инвестицияның өсу қарқыны ... ... ... ... ... атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету, Ережесі, 2010
жыл Астана
2. Шайингазив С.Ш. «Нәтижеге бағдарланған ...... ... ... Егеменді Қазақстан, 2008-11-21
3. Ресей бюджеті бойынша нұсқаулық- 2006. В.В. ... О.К. ... ... А.В. ... М.В. ... С.Ю. ... ... Е.В. Пономаренко, А.В. Цветкова. Москва. ЗАО "Агентство
прикладных коммуникаций", АНО "Центр ... ... 2006. - ... Буникина М.К. Национальная экономика. Москва 1997. 78С
5. Ильясов К., Саткалиева В., Зейнельгабдин А., Сапарбаев Б., Исахова
«Государственный ... ... – 1994, ... ... Ю.А. ... ... (под общей редакций Кипермана Г.Я.).
Москва 1991. ... ... А.С. ... Алматы 1992 г. 89 С.
8. Ильясов К.И. др.Государственный бюджет. Алматы 1994. 58С
9. «Салық және бюджетке ... ... да ... төлемдер туралы
(Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының салық кодексі;
10. Ермекбаева Б.Ж., „Салықтар және ... ... ... ... 2003, 5-6 бб.
11. Ілиясов Н.Қ., Құлпыбаев С. “Қаржы”- Алматы: 2005, 208-211 бб.
12. Найманбаев С.М. “Салықтық құқық”, - ... ... ... 2005, ... С.М. ... Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі: ... ... ... оқулық. – Астана: «Сарыарқа» ЖҚ, 2007.-488с.
14. Открытый бюджет России, 2004 - 2007. Бюджет: мифы и реальность. - ... 2007. - 144 ... ... ... ... Кодексі, Астана, Ақорда, 2008 жылғы
желтоқсанның 4-і, № 95-ІV ҚРЗ
16. Қарағұсова Г. «Налоги: сущность и ... ... ... 125 ... Мельников М.В. Государственные финансовые ... ... ... 1994. ... Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі № 548 «Қазақстан
Республикасының Бюджет кодексі»;
19. Мельников М.В. ... ... ... ... ... 1994. ... Насыров М.Р. и др. Рыночная экономика. Алматы 1995.45С
21. ... В.В. ... ... ... Москва 1995.50С
22. Найманбаев С.М.«Салықтық құқық», Алматы: Жеті жарғы, 2005ж.56.
23. Мельников М. В. Государственные финансовые ... ... ... 1994. ... ... Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2008 жылғы 6
ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын ... - ... ... мақсаты» Қазақстан халқына Жолдауы – Казахстанская
правда, 2008
25. «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қоры»АҚ, Басқармасы бекіткен,
2006 жылғы 15 маусымдағы № 93 шешімі, 12 ... ... ... ... ... АҚ, Қаржылық есеп беру, 2008 жылғы
31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін және тәуелсіз аудиторлар есебі, 15
бет
27. ... ... ... ... акционерлік қоғамының есебі,
2008 жыл.
28. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және
пайдаланудың орта ... ... ... ... ... ... ... 2005 жылғы 1 қыркүйектегі
№ 1641 Жарлығы
29. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кейбiр ... ... ... ... 2001 ... 29 ... № 543
Жарлығы.
30. ҚР Ұлттық банкінің 2001-2008 жж. жылдық және ай ... ... ... ... ... заңдарға қосымша 2006, 2007, 2008 жылдар
//www.minfin.kz
32. Қазақстан Республикасы Президентінің ... ... ... ... туралы» 2007 жылғы 21 наурыздағы № 299 Жарлығы
33. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №
95-ІV ... ... және ... ... республикалық маңызы бар қала,
астана бюджеттерi ... ... ... ... жалпы
сипаттағы ресми трансферттердiң ... ... ... 2004 ... 9 ... № 602 ... «Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала,
астана бюджеттері ... ... ... ... ... трансферттердің көлемі туралы» Қазақстан Республикасының
2007 жылғы 27 ... № 5 ... «2007 ... ... республикалық бюджет ... ... 2006 ... 8 желтоқсандағы № 194 Заңы
37. «2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан
Республикасының 2008 жылғы 4 ... № 96-IV ... А 2008 жылы ... жолдарын жөндеу жұмыстарын қаржыландыру
құрылымы
Қосымша Б Өңдеу өнеркәсібіне салынатын инвестицияның өсу қарқыны ... ... ... ... ... ... ж.
2008 ж.
Республикалық бюджет
ҚР облыстарының шоғырландырылған бюджеттері
10654
9898
9061
8628
8198
5818
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Тағайындалған зейнетақының орташа айлық мөлшері
72,4
50,4
94,8
5,7
219,3
51,4
118,3
3
236,6
84,4
0
50
100
150
200
250
Тұрғын үй--
коммуналдық
шаруашылығы
Отын--
энергетикалық
кешен және
жер қойнауын
пайдалану
млрд. ... ... ... су, ... ... шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған орта мен жануарлар ... ... жер ... ... қала ... және құрылыс қызметі
көлік және коммуникациялар
Орташа жөндеу
Ағымдағы жөндеу
Күрделі жөндеу
қайта жөндеу
Құрылыс және
9%
10%
12%
69%
2011 ж..
2010 ж.
2009 ж.
2008 ж..
2007 ... ... ... ... инвестициялар
Несие қаражаттары
қаңтар-маусым 2008ж.
21%
74,5%
0,0%
4,5%
24,1
29,7
37,8
53,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
млрд. тенге
2005 ж.
2006 ж.
2007 ж.
2008 ж.
90,8
119,6
73,6
63,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2005 ж.
2006 ж.
2007жг.
2008 ж.
млрд. тенге
1325,2
710,7
2724,6
1887,9
3297,1
3512,9
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
мың тонн
2005 ж.
2006 ж.
2007 ж.
ТМД елдеріне
Алыс шетел ... ... ... ... ... г.
%
Мамандандырылған ұйым қызметіні көрушілерді қамтуды арттыру
Жаңартылған ауыл шаруашылығы техникасының үлесі
9 912
8 010
7 607
9 596
7 606,00
0,00
2 000,00
4 000,00
6 000,00
8 000,00
10 ... ... ... ... министрлігі орындайтын функцияны қаржылай қамтамасыз
ету, млн тенге

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалы қағаздардың қалыптасуы мен даму48 бет
Жергілікті бюджеттердің кассалық орындалуына қазынашылық бақылау100 бет
Францияның мемлекеттік бюджеті14 бет
Қазақстан Республикасының бюджеттен тыс қорларын қарастыру және оларды талдау24 бет
Жергілікті бюджетті басқарудың тиімділігін арттыру119 бет
Мемлекеттік бюджетті басқару тиімділігін арттыру жолдары66 бет
Мемлекеттік және жергілікті бюджеттерді қаржыландыруды басқарудың тиімділігін арттыру (ОҚО және Түркістан қаласы бюджеті мысалында)142 бет
Іргелі елге – ізгі заңнама5 бет
Агроөнеркәсіптік интеграцияның қазіргі ахуалы мен жетілдіру жолдары68 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь