Оқу-тәрбие үрдісі барысында оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру жолдары

М А З М Ұ Н Ы

І Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1.1 Шығармашылық жеке тұлғаны дамытудың негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6

ІІ. Негізгі бөлім
2.1.Оқушыладың оқу танымдық іс.әрекетін ұйымдастырудағы педагогтың ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
2.2. Оқу үрдісіне оқушылардың шығармашылық іс.әрекетін ұйымдастыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
2.3. Сыныптан тыс тәрбие жұмысы барысында оқушылардың шығармашылығын дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

ІІІ. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
КІРІСПЕ.
Зерттеу тақырыбының көкейтестілігі.
Бала тәрбиесі- аса жауапты іс. Ұстаз- оқушыларға білім беруші ғана емес, олардың бойына отансүйгіштік, елжандылық, ұлтжандылық, адамгершілік, қайырымдылық сияқты асыл қасиеттерді қалыптастырушы басты тұлға.
Баланың болашақта қандай азамат болатындығы, өсетіндігі мұғалімнің балалармен жүргізетін тәрбие жұмысының мазмұны мен әдісіне де тығыз байланысты.
Ел ертеңінің сәулелені, Қазақстанның тәуелсіздік тұғырында нық орнауы да оның болашағын сомдайтын бүгінгі жас өркен- ертеңгі біртуар тұлғаны тәрбиелеу негізінің мықты болуында.
Сондықтан мектепте тәрбие жұмысын жүргізудің негізгі мәселелерін қамтитын мектеп мұғалімдеріне, тәрбиешілерге арналған көмекші құрал-тәрбие жұмысының әдістемесін жазу қажеттілігі туындайды. Бұл курстық жұмыс ауыл, қала мектептерінде тәрбие жұмысы бойынша жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде жазылды.
Бұл курстық жұмыстың негізгі бөлімі үш тақырыптан тұрады.
Бірінші тақырыпта оқушылардың оқу танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудағы педагогтың ролін « Мұғалімнің педагогтық әдебі» туралы И.Е.Синицаның еңбегінен қарастырдым. Автор тәрбиелеу және оқыту өнеріне, мұғалімнің оқушымен қатынас жасай білуіне талдау жасайды. Ол мұғалім еңбегінің өзіне тән ерекшелігін ашып, сыныпта іскер қарым-қатынасты қалай қалыптастыруға және мектеп оқушылары бойында өз абыройын сақтай білу сезімін қалай дамытуға болатынын көрсетеді.
Екінші тақырып оқу үрдісінде оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру жолдарын Б.А.Тұрғынбаеваның «Дамыта оқыту технологиялары» атты оқу әдістемелік құралынан қарастырылды.
Бұл еңбек мектеп өмірінің, мұғалімдердің жұмысқа дейінгі және кейінгі кезеңін салыстыру, оқушылардың оқуға деген ынта-ықыласының артқандығын, адами жақсы қасиеттердің қалыптасқандығын, мұғалімнің шыдамдылық, төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың басқаны қабылдау, түсіну, сыйлауды үйренгендігімен сипатталады.
Бүгінгі қоғамға, мектепке керегі де осылар.
Үшінші тақырып сыныптан тыс тәрбие жұмысында оқушылардың шығармашылығын дамыту барысы . Мұнда С.Г.Губашева мен А.Ж.Отарбайдың «Тәрбие жұмысының әдістемесі» деген еңбегін пайдалана отырып тәрбие жұмысының негізгі әдістері, мектептегі тәрбие жұмысының бағыттары, мазмұны, түрлері, әдістері, құралдары, тәрбиенің нәтижесін есепке алу мен бағалау туралы әдістері қарастырылады.
Зерттеу объектісі:
Оқушылар мен мұғалімдердің іс-әрекеттері.
Зерттеу пәні:
Оқушылардың оқу-тәрбие үрдісі барысында іс-әрекетін ұйымдастыру жолдары.
Зерттеу мақсаты:
Оқу-тәрбие үрдісі барысында оқушылардың шығармашылық
іс-әрекетін дамыту жолдары.
Зерттеу болжамы:
Оқу-тәрбие үрдісі барысында оқушылардың шығармашылық
іс-әрекетін дамыту жолдары әлі де болса төмен деңгейде. Өйткені бұл мәселе төңірегінде мұғалімдер көп көңіл аудармайды. Зерттеу мақсаты мен болжамына сай осы жұмыстың мынадай міндеттері болады:
1.Оқушының жеке дамуын бақылау, оның еркін дамып, қабілеттерінің ашылуына тиімді жағдай жасау.
2. Оқушының ынтасын, қабілетін зерттеу, бағдар беру.
3. Мұғалімнің өз іскеолігі мен жауапкершілігін дәлелдей отырып, балалармен жылы қарым-қатынас орната білу.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.Абдолов, Жақсылық. Оқушылардың тілдік мәдениетін
қалыптастыру [Мәтін]// Қазақ тарихы.- 2006.- № 5.-93-94 б.

2.Абзелова, Л. Оқушыларға эстетикалық тәрбие берудің
бір жолы [Мәтін]: Ғылым ғаламында// Ұлағат.- 2007.- №1.- 40-43 б.

3.Азимбаева, Г.Ж. 7-сыныптағы Қазақстан тарихы
оқулығының оқушылардың білімім мен білік сапасын
жақсартудағы рөлі [Мәтін]: Білім беру әістемесі:
дәстүршілдік және жаңа үрдіс// Білім-Образование.-
2007.- № 1.- 19-23 б.

Айтауханова, Д.Х. Оқушылардың шығармашылық
қабілетін дамытудағы логикалық тапсырмалардың маңызы:
// Мектептегі тарих.- 2005.- N1-2.- 3-4 б.

4.Алдамұратов Ә.Оқушылардың грамматикалық ұғымдарды
меңгеру психологиясы.- Алматы: Мектеп, 1983.- 152 б.

5.Асқарбаева, К. Оқушы ізденісі- шығармашылық бастауы
Мұғалім тәжірибесінен// География және табиғат.- 2006.- № 3.- 61-63 б.

6.Әбдібекқызы Қаныгүл. Оқушылардың көркем
шығармашылық қабілетін дамыту.- Алматы: Рауан, 1994.-
80с.

7.Әзімбаева, Г. Ж. Оқушының жеке тұлғалық қасиеттерін
дамытудағы модульдік оқытудың ролі: [Оқыту
әдістемесі]// Білім.- 2005.- N 2.- 32-35 б.

8.Әлімқұлова, Света. Оқушылардың шығармашылық
қабілетін дамытудағы логикалық тапсырмалардың маңызы
Тарих және қоғамдық пәндер оқыту әдістемесі]// Қазақстан тарихы.-
2006.- №5.- 8-10 б.

9.Губашева, С.Г., Отарбаева, А.Ж.
Тәрбие жұмысының әдістемесі.Астана «Фолиант» -2007ж.,240б.


10.Какенова, Д. Оқушылардың шығармашылық қабілетін
дамыту: [Тіл сабағы]// Бала тәрбиесі.- 2005.- N 1.- 6-8б.

11.Керейқұлова, Ботан. Оқушылар мен оқытушылардың
шығармашылық қабілетін дамытудың тиімді жолдары:
[Мұғалім тәжірбиесінен]// Педагогикалық кеңес-
Педагогический совет.- 2006.- № 1.- 6-12 б.

12.Қадірова, Бибігүл Нұрмұханқызы. Оқушылардың
шығармашылық әрекетіне бағытталған өзіндік жұмысты
ұйымдастырудың дидактикалық шарттары [Мәтін]: Пед.
ғылым. канд. ғылыми дәрежсін алу үшін дайын. дисс.
авторефераты мамандығы бойынша 13.00.01 - жалпы
педагогика, педагогика және білім тарихы,
этнопедагика.- Атырау, 2006.- 30 б.

13.Мырзахметова, Г. Оқушыларды ойдағыдай кәсіптік
мансапқа әзірлеу міндеттеріне сәйкес мектпетің
тәрбиелік жүйесін түзету мақсатымен иұғалімдердің
әкімшілік стильдеін зерттеу туралы білім беру
менеджерлеріне: [Кәсіби даярлық]// Білім берудегі
менеджмент=Менеджмент в образовании.- 2005 .- № 1 .-
С. 41-46

14.Нүрсейтова, Б. Оқушылардың жеке басының дамуын
зерттеудегі психологиялық ойлар: [Психология оқу
орнында// Ұлағат.- 2005.- № 3.- 77-81 б.

15.Өтешова, Б. Оқушылардың дүниетанымын сыныптан тыс
тәрбие жұмыстары арқылы дамыту: [Білім жүйесіне
этнопедагогиканы ендіру тәжірибесінен]// Білім беру
жүйесіндегі этнопедагогика-Этнопедагогика в системе
образования.- 2005.- № 4.- 59-64 б.

16.Райымқұлова, Жанат. Оқушының танымдық іс-әрекетін
ұйымдастырудың кейбір мәселелері [Мәтін]:
Педагогикалық мінбе]// Бiлiмдегi жаңалықтар.- 2006.- №
1.- 53-54 б.

17.Салпынова, Қ. Оқушылардың танымдық қызығушылығын
қалыптастыру арқылы оқу белсенділігін арттыру [Мәтін]:
Ақыл-ой ұстаханасында// Ұлағат.- 2006.- №3.- 122-123б.

18.Синница, И.Е. «Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік» Алматы «Мектеп» 1987ж. 222б

19.Шағатаева, С. Баланың шығармашылық қабілетін дамыту
// Валеология. Дене тәрбиесi. Спорт.- 2005.- №10.- 6 б.

20.Шүйіншина, Ш. Оқушыға білім берудің сапалық
деңгейін арттыру жолдары: [Басқарудағы жаңа көзқарастар]
// Білім берудегі менеджмент=Менеджмент в образовании.
- 2005.- № 2.- С. 23-27
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
«________________________________»университеті
“________________________ ” факультеті
“______________” кафедрасы
КУРСТЫҚ
ЖҰМЫС
«_____________________»
Тақырыбы: «Оқу-тәрбие үрдісі барысында оқушылардың ... ... ... А З М Ұ Н ... ... жеке ... ... ... бөлім
2.1.Оқушыладың оқу танымдық іс-әрекетін ... ... Оқу ... ... ... іс-әрекетін ұйымдастыру
жолдары.....................................................................
..................................................14
2.3. Сыныптан тыс тәрбие жұмысы барысында ... ... ... ... ... ... аса ... іс. Ұстаз- оқушыларға білім беруші ғана емес,
олардың бойына отансүйгіштік, елжандылық, ... ... ... асыл қасиеттерді қалыптастырушы басты тұлға.
Баланың болашақта қандай азамат болатындығы, өсетіндігі мұғалімнің
балалармен жүргізетін ... ... ... мен ... де ... ... сәулелені, Қазақстанның тәуелсіздік тұғырында нық орнауы да
оның болашағын сомдайтын ... жас ... ... ... ... негізінің мықты болуында.
Сондықтан мектепте тәрбие жұмысын жүргізудің негізгі мәселелерін қамтитын
мектеп мұғалімдеріне, тәрбиешілерге ... ... ... ... жазу ... туындайды. Бұл курстық жұмыс ауыл, қала
мектептерінде тәрбие жұмысы бойынша ... ... ... ... жұмыстың негізгі бөлімі үш тақырыптан тұрады.
Бірінші тақырыпта оқушылардың оқу ... ... ... ... « ... ... әдебі» туралы И.Е.Синицаның
еңбегінен қарастырдым. ... ... және ... өнеріне, мұғалімнің
оқушымен қатынас жасай білуіне талдау жасайды. Ол мұғалім еңбегінің өзіне
тән ерекшелігін ашып, сыныпта ... ... ... ... ... ... ... өз абыройын сақтай білу сезімін қалай
дамытуға болатынын көрсетеді.
Екінші тақырып оқу ... ... ... ... ... ... «Дамыта оқыту технологиялары» атты
оқу әдістемелік құралынан қарастырылды.
Бұл еңбек ... ... ... ... дейінгі және кейінгі
кезеңін салыстыру, оқушылардың оқуға деген ынта-ықыласының артқандығын,
адами жақсы ... ... ... шыдамдылық,
төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың басқаны қабылдау, түсіну,
сыйлауды үйренгендігімен ... ... ... ... де осылар.
Үшінші тақырып сыныптан тыс ... ... ... ... барысы . Мұнда С.Г.Губашева мен ... ... ... деген еңбегін пайдалана отырып тәрбие жұмысының ... ... ... ... бағыттары, мазмұны, ... ... ... нәтижесін есепке алу мен бағалау туралы
әдістері қарастырылады.
Зерттеу объектісі:
Оқушылар мен мұғалімдердің іс-әрекеттері.
Зерттеу пәні:
Оқушылардың ... ... ... іс-әрекетін ұйымдастыру жолдары.
Зерттеу мақсаты:
Оқу-тәрбие үрдісі барысында оқушылардың шығармашылық
іс-әрекетін дамыту жолдары.
Зерттеу болжамы:
Оқу-тәрбие ... ... ... ... дамыту жолдары әлі де болса төмен деңгейде. Өйткені бұл мәселе
төңірегінде мұғалімдер көп ... ... ... ... мен ... осы ... мынадай міндеттері болады:
1.Оқушының жеке дамуын бақылау, оның еркін ... ... ... ... ... ... ынтасын, қабілетін зерттеу, бағдар беру.
3. Мұғалімнің өз іскеолігі мен жауапкершілігін ... ... жылы ... ... білу.
1.1Шығармашылық жеке тұлғаны дамытудың негізі.
«Шығармашылық» сөзінің төркіні, этимологиясы «шығару», ... ... ... ... ... жаңа ... ... табу, сол арқылы жетістікке қол
жеткізу деп түсіну керек. Философиялық ... ... , ... ... мәні бар , ... ... ... ашатын
іс-әрекет деп түсіндіріледі. Көрнекті психолог Л.С.Выготский «шығармашылық»
деп жаңалық ашатын ... ... Ал осы ... ... ... бірі Я.А.Пономарев оны «даму» ұғымымен қатар қояды. Өйткені
әрбір жаңалық, ... ... ... болса, ол баланың психикасын
жаңа сапалық деңгейге көтереді деп есептейді. Бұл ... ... ... ... ... ... көңілге қонымды.
Зерттеле келе шығармашылыққа берілген анықтамалар да ... ... ... ... ... «жаңалықпен» ... ... ... ... ... ... ... еңбектерді талдай келе,мына төмендегідей
қорытындыға келуге болады:
Шығармашылық өте күрделі психологиялық процесс. Ол ... ... тек ... ғана ... ... бойы ... барлық адамның қолынан келе ... ... ... ... ... ... қабілеттің мұндай дәрежесіне
белгілі бір шарттар орындалған жағдайда кез келген баланы ... ... көп ... ... ... күрделі рухани қажеттілік. Әзірге ... ... ... деуге болмайды. Ал қоғамда ... ... ... әр адамнан күнделікті шығармашылық қайтарымды талап етіп отыр.
Шығармашылық бүкіл болмыстың, қозғалыстың, дамудың бір ... ... ... ... ... ... жеке ... ақыл-
санасында, іс-әрекетінде, ішкі жан-дүниесінде шығармашылықтың ... ... ... ... Бұл ... ... бір жүйемен дамиды.
Ішкі шығармашылық процестері табиғат өзі басқарады. Ал сыртқы факторларды
басқару, реттеу жеке ... ... ... ... ... ... ... жанданысы, оның өз жекелігін, өз қабілеттерін
іске асыруға деген жолын ашады. Шығармашылықтың мәнін аша ... ... ... ... байланысты екенін анықтауға болады. Шығармашылық
және ... ... ... ... ... ... оны ... болмысқа айналдырса, ал шығармашылық әрекетті реттейді,
оның амалдарын, тиімділігін анықтайды. ... ... ... ... қалыптасады әрі қарай дамиды.
Зерттеушілер шығармашылық әрекеттерге әртүрлі анықтамалар ... ... ... ... деп ... білік, дағдыны жаңа жағдайға
тасымалдай білуді, объектінің жаңа қызметін көре білуді, жаңа ... ... ... ... мәселені шешудегі көрегендікке, қырағылыққа
балайды, идеяларды іске ... ... ... ... болжай білу
қабілеттерін атайды.
Шығармашылық қабілеттер ... ... ... ... арқылы
қалыптасады. Ал шығармашылық ойлау деп ойдың жылдам-дығы, ... ... ... ... бет.)
2.1. Оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін ұйым-дастырудағы педагогтың ролі.
Педагогтық әдеп, кең мағынасында алғанда- мұғалімнің әрбір нақты іс үстінде
тәрбие мәселесінің ең ... ... ... ... ... ... ... (И.Е.Синица ... ... ... ... әдеп мұғалімнің ... оның ... ... ... мәдениетінің, жалпы және
арнаулы білімінің, мамндығына байланысты ізденіс жемістері қорының жиынтығы
іспетті.
Шебер педагог болмай тұрып, әдепті ... ... жоқ. ... ... ... әдепті педагог болмақ жоқ. Педагогтық әдеп жаттау, еске
сақтау және ... ... ... Ол ... ... ... ол
оның ақыл-ойының көрінісі болып табылады. Мұғалімнің педагогтық әдебінде
еліктеу деген болмайды.
Педагогтық әдеп әр мұғалімде әр ... және әр ... ... ... ... оның жас ... ... мінез-құлқына, тағы басқа да
ерекшеліктеріне байланысты. Педагогтық әдеп әр мұғалімнің дара ... ... есеп бір ... ... бірнеше тәсілмен шығатыны
сирек, ал оқушылардың жүрегіне жол табудың тәсілдері екібастан саналуан. Әр
мұғалімнің педагогтық ... ... ... ... ... жарамды белгілі
бір схемаға және формулаға сыйыспайды. Мұғалімнің оқушылармен тіл табысуы
көбіне оның ... ой ... ... ... оған ... жағдайлардан да
гөрі айрықша маңыз беруіне байланысты. Әрбір нақты ... ... ... ... білу де мұғалімнің біраз ... ... ... ... ... ... ... көбінесе олардың мұғалімдермен
ара қатынасына ... ... ... ... ... ықпал-әсер етуі тәп-
тәуір нәтиже берсе, екінші бір мұғалімдерде оның керісінше болатын жайттері
жоқ емес. Тіпті, бір мұғалімнің ... мәні ... ... ... ... оқушыларға жеңіл әзілдей әсер етсе, екінші мұғалімнің айтқан сөзі
ерсілеу естілуі мүмкін. ... ... ... әр ... дара
ерекшеліктеріне бағынбастан педагогтық әдепті дамытуға септігін тигізетін
жекелеген психологиялық және педагогтық жайттарды ... ... ... ... басқа сергектік, сезімталдық, ... ... ... ... ... ... алып ... болады. Біз
бүгін бұл қасиеттердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз.
Байқағыштық.Бұл педагог мамандығының маңызды белгілерінің ... ... ... ішкі ... терең үңіліп, ... ... әр ... ... ерекшеліктерімен санаса
біледі. Мұның бәрі оған әрбір оқушының тілін ... ... ... ... мен ойларына өз сезімдеріндей қуанып, өз ой, сезімдеріндей күйіп-
жанып қабылдауына мүмкіндіктер ... ... ... ... ... орындайды, қарсыласу
бола ма, жоқ па, ... тап ... ... ... ... ... ... оқушылардың қайсысы тапсырманы орындады, қайсысы орындаған
жоқ, жаңа материалды қайсысы құлықпен тыңдап, қайсысы құлықсыз тыңдап отыр-
бәрін қалт ... ... ... ... ... тәсіліне көп
жүгінбей-ақ та кластың бүкіл оқушыларын өзіне тарта біледі жәнеолардың өзді-
өздерін еркін ұстап, іштей ашылуларына ықпал етеді.
Сенім. ... әдеп ... ... сенім арта білу қабілетін де
қамтиды. Әрбір оқушы өзінің оқудағы табысының ынтаға, ... ... сене ... ... ... пайымдауынша,қателесу қаупі
төніп тұрса да мұғалім оқуда болсын,тәлім
аупіРBөніпРBұрсаР4аРқудаР1олсынЬBәлімП
-BәрбиеР6ұмысындаР1олсынР>қушыларғаРéзініңР1атылЭ1атылР>йларыменРKқпалР6асау
ыР
-тәрбие жұмысында болсын оқушыларға өзінің ... ... ... ... ... ... мен мүмкіндіктерін әлі шамалай алмайды.Олар
ересектердің ... ... де ... сенетін мұғалімдерінің
бағасына,сүйенеді.Сондықтан мұғалім олардың қабілеттерін бағаларда өте сақ
болғандары ... ... ... ... ... одан ... ... сенім арту тәлім-тәрбие жұмысының принципі деп Макаренко әдемі
айтқан.Шәкірттерге сенім арту мәселесі Макаренко еңбектерінде ... ... ... ... әлімсақтан белгілі нәрсе.Сол себепті де мысал
келтірмедім.»Ұстаздық ... ... ... ... ... Колониядағыларға Макаренконың ең ащы шындықты батыра айтуына
болатын еді ... ол ... ... ... жанын
жараламады.
Тәжірибелі мұғалімдерде кездесетін оқушыларға деген сенім оларды еңбекке
қатыстыру да маңызы зор ... ... ... саналады. Әдепті
мұғалім оқушыларының біреуінең түбі ештеме шықпайтынына көзі ... де ... ... ... де көңілсіз. Өнімсіз де көңілсіз болатыны — тиімсіз.
Демек, оқушыларды өз шамалары мен мүмкіншіліктеріне деген сапалы ... ... ... ... ... алып ... ... істің
жартысы деген сөз.
Тәжірибелі мұғалімдер кейбір оқушылардың өз ... ... ... ... үшін ... ... жетістіктерін өсіріп көрсетуге саналы
түрде барады.
Әлгі муғалімдер әр түрлі әдіс-тәсілге салып, байқатпай бойларында не ... ... ... ... ... ... өз ... өздері
қуанып, өздері күйзелуіне мүмкіндік жасайды. Кей-кейде ... ... ... ... ... ... ... немесе бүкіл
кластың алдында (жағдайға қарай) жылы лебіз білдіріп, алдағы уақытта басқа
тапсырмаларды да жақсы орындай ... ... бар ... айтады.
Әділдік. Мұғалімдеріңіздің қандай қасиеттерін көбірек ... ... ... ... көп ... деп ... қатады.
Әділ мұғалімнің оқушылар кейбір ресімшілдігін, ... ... ... жерлерін де кешіре алады.Егер мұғалім әділ ... ... ... болса,мектепте одан беделді адам қайсы!
Мұғалімге әділеттсіз деген ат оның тек әділетсіз болғандығынан ... ... ... ... ... әдеп ... ... мүмкін.Осындай себептерден оқушыларда - мұғалім ... ... ... ... ... ... қалуы ғажап емес.Неге десек,өмірлік
тәжірибелерінің аздығынан немесе жете танымағандықтан кейде оқушылар ересек
адамдарды, олардың ішінде ... де ... ... ... емес ... оқушыларына тек әділ қарап-қана қоймай,соған қоса,өз ісінің
дұрыстығына оларды ... да ... ... ... кейбіреулеріне ерекше назар аударғандай болса, оның
себептері (біреудің денсаулығы нашар,біреудің үй-жағдайы ... ... ... сабақ үлгермейді) басқаларға түсінікті болғаны жөн. Қит
етсе бағаны көтермелеуге ... ... ... ... түрде ынталандыру
мақсатымен баға көтеру) мұғалімдер де оқушыларға әділетсіз көрінуі мүмкін.
Балл бойынша таза білім ... ... ... ... әрқайсысының ортақ бағасын шығарады, бірақ ол балл бойынша
бағалауға жуықтамауы мүмкін.Ортақ баға ... ... ... ынта-ықыласын жан-жақты ескеру деген сөз.Оқушы ... ... баға ... ол бұл ... ... салып
дайындалса,оның ол ынтасы ескеріліп,бағаланады.Егерде мұғалім ... ... оның әдеп ... әдеп ... оның ... ... ... өзіне-өзінің ұдайы
талап қоймауынан және оқушының білімін бағалай білмегендігінен болуы да
мүмкін.Мұғалімнің түсініксіз мінезі жайында ... «Не ... ... де білмейді», «кеше недегені бүгін есінде жоқ», «Үндемеңдер,ертең не
дер ... ... ... ... бұл аумалы-төкпелі
мінезі оқушыларды әуелгі кездері ойда қалдырады,кейін,ақыр соңында тыңдамай
тіпті қйт етсе ерегісіп шыға келетін ... ... ... ... ... оның осалдығы ретінде қабылдайды. Осыдан
келеді де оқушылар мұғалімін жек көріп,бұл жек көру ... ... ... ... ... соғады.
Мұғалімнің ар-ұяты кіршіксіз болса,оқушылар оның кез ... ... ... мұғалім әділетсіз жасап, ... ... ... ... ... аралары салқындай бастайды.
Төзім және сабыр сақтау мұғалімнің педагогтық әдеп әлемі үшін ... ... ... ... қасиеттердің үлкен, тіпті көп жағдайда шешуші мәні бар.
Бұл, әрине, өртеніп жатсын, күйіп жатсын, мұғалім еш ... ... ... сөз емес.А.С.Макаренко айтқандай, мұғалімнің кейде әлде неге
шыдамай, түтеп, жарылып кете жаздайтын да ... ... ... өзін өзі ... ... ... ашу ... ақыл төгілетіні
белгілі. Мысал келтірмей-ақ ... ... ... ... ... алмай ыңғайсыз мінез танытып жүргендер аз ба? Бұл жерде
өздерін өздері ұстай білмейтін ... ... ... де, тіпті
мамандықтарынан да айырылып қалатынын айтпасақ та жеткілікті.
Ашу үстінде ... да ... ... ... жағдайда
мұғалімнің асығыс шешім қабылдамауы үшін: «Мен сенімен жеке әңгімелесемін»,
«Сенімен айналысуға қазір ... ... тұр» - ... ... ... ... жөн. ашуы соң ... басқашалау ойлайды, шешімі
ақылға сыйымды болады, ол шешімін оқушыларға, яғни класқа бір қапысын тауып
жеткізеді.
Сабырлылық, өзін-өзі ... ... ... ... ... ... болуы қажет. Тәжірибесі аз, жас мұғалімдер көп ... ... ... ... лап етпе ... нерв жүйесі
жағдай-ларынан көреді. Нерв жүйелері жастарға қарағанда әлде қайда осал
байырғы мұғалімдер, ... ... ... ... ... ... емес,
керісінше , ол әркімнің өзіне тапсырылған іске жауапкершілігі мен өзін-өзі
ұстай білу ... ... Олай ... ... пен ... пен ... ұқсас болды. Өзін-өзі ұстай білуге ... ... ... қарадүрсіндеу келеді.
Педагогтық әдеп адаммен бірге туатын сапа ... ол ... ... ... ... ... болады. Бірақ, бұл ешқандай ... ... ... ... сөз ... әдеп ... психологиялық білімін алдын-ала
қарастырады. ... ... ... деп ... ... - ... ... көздеген мақсаты, пәні және өз еңбегінің кілті жайында ... ... ... ... ... әдеп және ... ... «Мектеп» 1987ж. – «Педагогтық әдеп – мұғалімнің кәсіптік
сапасы» 20бет).
2.2 Оқу үрдісінде оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін ... ... беру ... ... мен ... ... деп 3 топқа бөлінеді.
Француз ғалымы Э.Брансуик педагогикалық жаңалықтардың 3 мүмкін түрін ... ... ... еш жерде, еш уақытта қолданылмаған білімдік идеялар
мен әрекеттер алынады. Мүлдем жаңа ... ... ... ... ... ... бір кезде, белгілі бір ортада көкейтестілігімен ерекшеленген,
қайта орын алып отырған, жаңа жағдайға ... ... Бұл ... ... көп ... ... бұрын болмаған, тек мақсатын өзгертіп пайдалану ... ... ... ... ... ... жаңа технологиялар пайдалану тәжірибеге
еніп, нәтижелер беруде. Әсіресе бастауыш сынып ... ... ... қызу ... жаңалықтарды жылдам қабылдап, оларды
практикада ... ... ... ... Енді ... ... ... ашайық.
«Педагогикалық технологияға- В.Л.Беспалько – практикада іске асатын нақты
педагогикалық жүйе, жоба»,- деген анықтама береді. Ал ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылған, мақсатты, бір-
бірімен өзара байланыстағы әдіс-тәсілдер деп қарастырады.
-Оқытудың технологиялары- дидактикалық жүйенің құрамдас, ... ... ... процесін жобалау, ұйымдастыру және
өткізудің ойластырылған моделі. – деген анықтамалар бар.
Ал Б.Т. ... ... ... арнайы лайықталған әдістер,
амалдар, тәрбие құралдары түріндегі психологиялық-педагогикалық қондырғы
деп түсіндіреді.
Технологиялық процесс – ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Педагогикалық технологиялардың философиясы ізгілік, жек бастың даму
теориясына негізделген.
П.К.Селевко ... ... ... ... қарай төмендегідей топтарға бөледі:
Қолдану деңгейіне қарай (жалпыпедагогикалық, ... жеке ... ... ... ( ... ... диалектикалық,
метафизикалық, ізгілікті, ғылыми, прагматикалық т.б.)
Психикалық дамудың жетекші ... ... ... ... тұжырымдамасына қарай (ассоциативті-рефлекторлық, ... ... ... ... ... ... әрекеттік, сезімдік,
эвристикалық, қолданбалы, өзін-өзі дамытушы)
Құрылымдық және мазмұндық сипатына қарай (білімдік және тәрбиелік, ... ... ... ... және ... мектепте қолданылып жүрген технологияларды білімдік өрістеріне
қарай ... ... ... өріс.
Бұл топ өте жас кезден бастап кубиктер арқылы жылдам оқуға ... ... ... ... ... ... жазуға
үйретуге арналған Е.Н.Потапова және басқа да технологиялармен сипатталады.
Математикалық өріс.
Бұл топқа ... және ... ... ... ... ... ... мазмұны жаңартылды. Жаңа мазмұнды
ескі әдістермен болмайтындығы белгілі. Оқулық қанша жақсы болғанымен онымен
жұмыс ... ... ... жаңа ... ... ... негізгі идеясы, дамытушылық мәні іске ... ... ... ... күні ... мұғалімдерінен жұмыстың жаңа тәсілдерін қолдану
қатаң талап етіліп отыр.
Осыған орай бұдан әрі қарай жұмысымызды мектеп мұғалімдері әлі жете ... ... ... ене ... оқыту технологияларына тоқталумен
жалғастыруды жөн көрдік.
Тәжірибені жүйеге келтірген Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит, Чарльз Тэмпл.
Жобаның ... ... ... ... ... алады.
Мақсаты барлық жастағы оқушыларғат кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап,
екі ұйғарым бір ... ... ... саналы шешім қабылдауға
сабақтарда үйрету. Біздің ... ... ... ашық ... ... қоры ... ... бұл технология орыс және қазақ
тілдерінде мектеп тәжірибелеріне ене бастады.
«Сын тұрғысынан ... ... ... бір ... ... отырып, оны
неге қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы ... ... алу, сол ... қарсы қөзқарастармен тепе-теңдікте ұстап
зерттеу, оларға сеніммен қарау деп түсіндіреді авторлар.
Сын тұрғысынан ойлау- сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ғана тән деп ойлау аса дұрыс
түсінік емес. Жас ... да бұл ... ... ... ... ... деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, ... бір ... ... Оған осы жобамен жұмыс жасау барысында көз жеткіздік.
Аталмыш бағдарламаның ішкі құрылымында ... бар. Бұл ... ... тұратын оқыту мен үйретудің моделі. Білімнің болашақта пайдаға
асуы, қажетке жарауын ... Көп ... ... жинақтай
отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы ... ... ... ... ... кезеңдерінен түзіледі.
Енді осы кезеңдердің мақсат-міндеттеріне толығырақ тоқталып өтейік.
Қызығушылықты ояту.
Үйрену процесі- бұрынғы білетін мен жаңа білімді ... ... жаңа ... ... ... ... білімін жаңа
ақпаратпен толықтырады, кеңейте түседі. Сондықтан да сабақ қарастырғалы
тұрған ... ... ... не ... не айта алатындығын анықтаудан
басталады. Осы арқылы ойды қозғау, ояту, ми ... ... ... ету жүзеге асады. Осы кезеңге қызмет ететін «Топтау», «Түртіп алу»,
«Ойлану, Жұпта талқылау», «Болжау», «Әлемді шарлау» т.б. ... ... ... ... Қызығылушылықты ояту кезеңінің екінші мақсаты –
үйренушінің белсенділігін ... ... ... ... гөрі
белсенділікті талап ететін іс-әрекет екені даусыз. Оқушы өз ... ... ... ... ... ... ... талқылайды. Яғни
айту, бөлісу, ортаға салу арқылы оның ойы ... ... ... ойлауға бірте-бірте қадам жасала бастайды. Оқушы бұл кезеңде жаңа
білім жайлы ақпарат жинап, оны ... ... ... мен ... ... бұл ... ... кезеңі мағынаны
тану. Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша ... ... ... Оның өз ... ... ... ... жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауға
көмектесетін оқыту стратегиялары бар. ... бірі INSERT . Ол ... оқу, ... ... ... - «білемін»,
- ... -мен үшін жаңа ... - мені таң ... ... ... ... оқу тапсырылады. INSERT-
оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын ... ... ... Бір ... ... тез жету, оқығанды есте сақтау, ... ... ... ... ... да оқушылар арасында оқуға жеңіл-желпі
қарау салдарынан түсіне ... ... ... алмау жиі кездеседі.
Мағынаны түсінуді жоғарыдағыдай ... ... ... ... кепілі.
Үйренушілер білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп ... Бұл ... ... жаңаны түсіну үшін бұрынғы білім арасында
көпірлер ... яғни ... ... ... ... ой толғаныс- бағдарламаның үшінші кезеңі. Күнделікті оқыту
процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру, өзіне ... сын ... ... беру ... тыс ... жатады.Одан гөрі, үйге ... ... ... баға қою сияқты шараларға уақыт жіберіп аламыз. Сын ... ... ... бұл ... аса ... ... маңызды
әрекет болып табылады. Дәл осы ... ... не ... саралап,
салмақтап, оны қандай жағдайда, қалай қолдану керектігін ... ... ... өз білім үйрену жолына қайта қарап, өзгерістер
енгізеді, яғни нағыз білім шыңына көтеріледі, үлкен ... ... Сол ... ... ... ... өзгеше сенім, тәрбиелік, даналық бастау
алады. Толғануды тиімді етуге лайықталған «Бес ... ... ... «Еркін жазу», «Семантикалық ... «Т ... ... әр ... ... ауыр жеңілдігіне қарай лайықтала
қолданылады. Олар оқушылардың бір-бірімен ой алмастыруын, ой түйістіруін
қамтамасыз етеді. Әр ... өз ... ... алады.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасындағы мұғалімнің ролі қандай ... ол ... ... оқушыларға серік болып бірге жұмыс жасап,
оларға сеніммен қарап өз ойын, ақылын ... ... ... көрсетіп
отырады. Бүкіл қайнаған істің ортасында білім алу ісін ұйымдастырушы ... ... ... ... үшін мына ... ... орындалуы шарт:
1.Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек.
2.Оқушыларға ойланып-толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру.
3.Әртүрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау.
4.Үйрену барысындағы ... ... ... қолдау.
5.Кейбір оқушылар түсініп алған қолайсыз жағдайларды әжуаға айналдырмау.
6.Оқушылардың бір-бірінің жауабына жасаған ... ... ... болуын
талап ету.
7.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау. Ал оқушылардан осыған ... ... ... ... бар ынтасымен оқуға берілу;
- пікірлерді тыңдау , құрметтеу.
-өз пікірін ашық білдіруді талап ету ... ... ғана ... осы ... ... не ... Осы мазмұннан алған ақпарат менің
бұрынғы осы ... ... ... ... ... ақпаратты үйрене отырып мен бірдеме жасай аламын ... бұл жаңа ... ... қаншалықты әсер етті? Деген сауалдардың
төңірегінде ... ... ... жуық стратегиялардан тұрады. Бұдан ары қарай ... ... ... СО- ... оқыту әдісі. Мақсаты жалпы мәселені алдымен ... ... Бұл ... ... ... бір сәт өзін ... ... сезінеді,
оқуға деген жауапкершілігі артады.
Әдісті қолдану төмендегіше ұйымдастырылады. ... ұжым төрт ... ... ... Бұл ... ... деп аталады. Содан кейін
1,2,3,4-ке санау арқылы бірлер бөлек , 2,3,4- өз ... ... ... ... ... тақырыбы талқыланған соң осы мәтінді түсіну
қажет екендігі ескертіледі. 4 ... ... ... ... 1 бөлігін
бірлер, 2 бөлігін екі санын алғандар 3,4 ... ... ... Жұмыс бастамас бұрын оқушыларға «жұмыс» тобында мәтіннің
тиісті бөлігін жақсы меңгеру қажеттілігін , ... сол ... ... ... ... ... екенін, мәтінді тұтас түсіну әр ... ... ... ... ... ... кезекте ұжым
бастапқы топтармен қайта табысып, өздерінің үйреніп келген бөліктеріндегі
мазмұнды ортаға салады. Осылайша ұжым ... ... ... ... ... ... ДЖИК СО – ... мазмұнды жоғарыы табыспен
меңгеру , оқығанды есте сақтау үшін өте тиімді. Оқушының ... ... ... ... ... ... қалыптасады, саналы тәртіп
орнайды. Сондай-ақ мұғалімді, мектеп қызметкерлерін ... ... ... ... үйренеді.
Екі түрлі түсініктеме күнделігі:
Оқушылардан дәптердің бетін (таратылып ... ... ... ... бөлу сұралады. Мәтінді оқу барысында :
Бөліктің оң ... ... ... әсер еткен Сол әсер ... ... ... ... ... ... ... еске
түсіреді, себеп
салдары
қандай, қандай ... бар ... ... ... танысып, күнделікті толтырып біткен соң, топта талқылау
ұйымдастырылады. Жұмыс ... ... ... ... ... ... сұрақтарын қойып, жауаптар алады. Ол сұрақтар ... баға ... ... ... ... ... дұрыс. Мысалы:
Сіздің ойыңызда не сақталып қалды?
Автор оқырманды қалай қызықтырады?
Кейіпкердің іс-әрекетін сіз қалай бағалайсыз? т.б. түрінде.
Бұл әдісте ... ... ... ұжым ... ... ... үйретеді.
Ақпаратты өз бетінше ... ... ... Сөз ... ... ... ... әдістің тиімділігі сабақтан тысқары қалатын
оқушы болмайды. Оқыған мәтінді ... оны ... етіп ... беру оған
қатысты ойын пікірін білдіру ... ... тілі ... ... оқу ... ... ... оқырман қалыптастыру
мүмкіндігі туады.
Еркін жазу. Бұл әдісті сын ... ... ... сабақтың үшінші ой
толғаныс кезеңінде пайдалану тиімді. ... ... ... ... ... ... одан алған әсерін, не үйренгенін, нені әлі дебіле түсу
керек екенін т.б. ... өз ... ... ... ... ... ... береді. Уақыт аяқталған кезде оқушылар өз ... мен ... ... Ең ... деп ... жұмысты ұжымда оқуға болады.
Оқушыларды алған білімдерін қорытуға оған сын көзбен қарап, ойын түйіндеуге
үйрететін бұл ... кез ... ... ... ... ... Бір-бірімен айқасқан екі шеңбердің екі жағына салыстыруға
берілетін объектілердің сипаттамалары жазылады. Ал ... ... ... ... ... Салыстыруға арналған тапсырмаларды осы диаграммаға
салып оқушылар қызыға ... яғни ... ... ... ... меңгереді. Біз жобадағы әдістердің тек бірнешеуін ған сөз
еттік. ... осы ... ... ... курс ... мен жазу ... сын ... ойлауды дамыту» жобасында жұмыс жасауды
бастаған мұғалімдер бұл сабақтар баланың танымдық белсендігін арттыруға, ... ... ... ... ... ықпал ететіндігін атап
өтсе, оқушылар – оқудың қызықты , жеңіл өтетіндігін , ұжымды бірлесіп ... ... ... ... әрі тиянақтылығы
арттыратындығын ... ... ... аталмыш жобамен жұмысқа дейінгі және кейінгі
кезеңін салыстыру оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... мұғалімнің шыдамдылық,
төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың басқаны қабылдау, түсіну,
сыйлауды үйренгендігімен сипатталады.
Бүгінгі қоғамға, ... ... де ... тәжірибеден өткен кезде ағылшын ... 5 «А» ... атты ашық ... ... ... ... ... өтті. Оқушылар екі
топқа бөлінеді.
Сабақ барысында оқушылардың шығармашылығын дамытатын бірнеше жаттығу болды.
Мәселен, зат есімнен сын есім ... Екі ... ... ... берілді.
Яғни зат есімдер беріліп, оларға – у суффиксін қосу ... ... ... ... ... табу ... еді.
Келесі бір жаттығу «Грамматикалық және лексикалық жаттығу» деп ... ... бұл ... ... ... ... және ... тексеру. Мысалы:
1.Winter…сold season.Көп нүктенің орнына оқушылар to be етістігін дұрыс
формасын қоюлары қажет еді. ... ... –is, ... қыс суық ... белгілі факт.Сондықтан бұл жерді Present Simple шағы қолданылады.
Бұл жаттығу оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытады.(Тұрғынбаев 33-44б)
2.3. Сыныптан тыс ... ... ... ... ... тәрбиелеу процесі әртүрлі формалар көмегімен іске асырылады.
Тәрбие ... ... ... ... жұмысының мазмұнына, оқушылардың
жас ерекшеліктеріне, тәрбиешінің шеберлігіне, т.б. жағдайларға байланысты.
Тәрбие жұмысын ұйымдастыру формасының ... өте кең, ... ... ... ... ... деген мағынаны береді.
Тәрбие жұмысын ұйымдастыру формасы - тәрбиеші мен тәрбиеленуші қарым-
қатынасын және ... ішкі ... ... ... жұмысын
ұйымдастыру тәсілі.
Тәрбие жұмысын ұйымдастыру формасы туралы түсінік кең және тар ... ... ... ... жұмысын ұйымдастыру формасын
жүйелеуге болады.
Яғни, оқу процесі ... ... ... тыс ... ... ... ... т.б. бүкіл тәрбие жұмыстарының процесі.
Тәрбие жұмысының ұйымдастырылу формасына қарай былай ... ... ... ... ... ... жұмыстары.
3. Жеке жұмыс.
Тәрбиелік іс-әрекетті әдісіне қарай жүйелеуге де болады:
1. ... ... ... ... ... ... ... конфе-
ренциясы, пікірталас, ауызша газет, кездесулер).
2. ... ... ... ... ... сайыстар, жас
техниктер, натуралистер үйірмелері).
3.Көрнекілік формалар (мектеп ... ... ... ... ... көрмелері, кітап көрмелері, т.б.).
Жоғарыда келтірілген жүйелер тәрбие ... ... ... қамтиды. Соңғы кезде тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жаңа формалары
қанат жаюда, атап айтсақ, әртүрлі ... ... ... қоғамдар, мектеп
көркемөнер театрлары, дебаттар, т.б.
"опРBуралыР±ғымЮ
"опР- 1ірР=емесеР1ірнешеР1елгілерР=егізіндеР1іріккенР0дамдарР1ірлестігіЮ
Топтың түрлерік ресми белгілірі
Топ туралы ұғым.
Топ - бір немесе бірнеше ... ... ... адамдар бірлестігі.
Топтың түрлері: ресми, белгілі бір құжат негізінде біріккен ... ... өте ... белгілі бір қызығушылықпен бірігеді.
Диффузиялық топтар -тұрақсыз, жылдам ыдырап кететін топтар.
Топ белгілері:
өмір сүру уақыты;
қарым-қатынасы;
басқару және ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасы болады.
Әрбір мектеп ұжымында жас ерекшеліктеріне қарай біріккен әр түрлі топтар
болады. ... ... ... ... тұрақты келеді. Жасөспірім
кезеңінде шақта ресми емес ... ... ... ... бірігеді.
Осындай шағын топтардан ұжым қалыптасады.
Оқушылар ұжымы - тәрбие ұйымдастыру ортасы.
Оқушылар ұжымы - ортақ ... және ... ... ... ... бірлестік. Жақсы ұйымдасқан оқушылар ұжымының белгісі - жағымды
қоғамдық пікір, ... ... ... ... ... ұжым ... адамгершілік, мәдени жағынан өседі, ұйымдастырушылық дағдыға ие
болады. Ұжымда шығармашылық белсенділік, ... ... ... Сондықтан тату-тәтті, мақсатшыл ұжым тәрбиені үйымдастырудың
негізі ... ... Бала ... жеке тұлға ретінде қалыптасады. Отбасы,
бала-бақша, мектеп, ... ... ... көркемөнер студиясы, т.б. ұжым
түрлеріне жатады. Бұлардың барлығында да балалардың әлеуметтенуі, қоғамға
бейімделуі жүзеге ... ... өмір сүре ... ... ортамен санаса
білу адамның әлеуметтік дамуының жоғарғы сатысы. Тәжірибелі ... ... ... мен жеке ... табиғи түрде үйлестіреді.
Себебі, сыныпта да ерекше ... ... ... ... оқушылар
болады. Бұл тәрбиеші жұмысындағы әртүрлі желі емес, тұтас процестің ... ... ... ... ... ... достық, жолдастық, өзара көмек ... ... ... тек ... ғана қалыптастыруға болатындығын дәлелдеп отыр.
Педагогтың басты міндеті- ұжымдағы әр оқушының қабілетін ... өз ... ... ... ... ... көшбасшы болуға, өзін-өзі басқара білуге
тәрбиелеу. Өз ... шеше ... адам ғана ... ... шеше ... ... ішіндегі сыйластық сезімін қалыптастыруда ... ... ... Алайда, ешбір ұстаз оқушыға сыныптас жолдасын күшпен сыйлата
алмайды, әртүрлі шараларды ... ... бір ... біріктіреді.
Оқушылар ұжымы педагогикалық басшылықты қажет етеді, бірақ әкімшілік билеп-
төстеуге жол беруге де болмайды. ... ... ... ... ... ... керек. Оқушылардың ынтасын жоғалтып,
артық мазасызданып қамқоршы болу да негізсіз.
Оқушылар ұжымы 3 ... ... ... даму ... ... ... айқындаған. Ол балалар ұжымының даму мақсатына, іс-
әрекетінің мазмұнына, тәртібіне, балалардың ... ... ... ... оқушылар ұжымы жеткіліксіз ұйымдасқан топ. Сондықтан
мұғалім сынып өмірін ұйымдастыру үшін ... ... ... бастайды. Талап-
іс-әрекет барысында орындалуға тиісті нақты міндеттер. Талап – іс-әрекет
барысында ... ... ... ... ... қою- балалардың мінез-
құлық нормасына үйрету, әлеуметті тәжірибеге тарту. Мұндай жағдай ... және әр ... ... ... жоғарғы
сыныптарында болуы ... Бұл ... ұжым ... белсенді ынталы
оқушыларға сүйеніп орындау керек. Мұндай тәсіл белсенді жұмыс істейтін
оқушылар ... ... және ... мен ... ... ... әсер етуі мүмкін. Бірінші кезең барысында мынадай мәселелерді
ескерген жөн:
-Ұжымды нығайтуға бағытталған ... ... ... ... адам ... ... іскерлік және гуманистік
қатынастың ... ... ұжым ... ... ... іріктелуі.
Бұл кезеңде мұғалімнің негізгі қызметі- оқушылардың ұжымдық іс-әрекет
ұйымдастыру, оларды әр түрлі іс ... ... ... балаға
педагогикалық ықпал жасайтын ортаға айналдыру.
2 кезеңде ұжым өзін-өзі басқаруға, ... яғни ... ... ... ... ұжым ... ... бұл кезеңде белсенді топпен жұмыс істеудің маңызы зор. ... ... ... ... ... ... еңбек тапсырмаларын
орындау, әрбір ұжым мүшелеріне көмектесу, іс-әрекетін бақылау.
Коммуникативтік қызмет, яғни балалармен байланыс ... ... ... ... ... ... барлық оқушылардың күш-қуатын
нығайту.
Ұжымның бұл даму кезінде қос ықпал ... ... ... ... ... қою ұжым арқылы жүзеге асырылады.
3 кезең белсенді ... және ұжым ... ... Онда ... ... ... ... бағалауда
қоғамдық пікір пайдаланылады.
Бұл саты – ұжымның өрлеу кезеңі. Ұжым ... ... ... арқасында ұжымдық гуманистік қатынастар дамиды. Демек,
ұжымда бір-біріне ілтипатты болу, жолдастарының қуанышына, мұқтаждығына тіл
қатуға дайын ... ... ... ... ... ... ... пайда болады. Ұжым қоғамдық пікірмен сипатталады. Қоғамдық пікір
– бұл ұжым мүшелерінің талаптар мен ... ... ... ... ұжым одан әрі ... ... ... мен құбылыстар жайындағы
пікірлерді мақұлдайды немесе кінәлайды, демек, ұжымдық талқылау, бағалау,
жариялылық ...... ... ... ... ... қалыптастыру мен нығайтудағы аса маңызды мәселелердің
бірі- ұжымның даму болашағын жоспарлау ... ... ... ... ... сүйеніп, оның жақын, орта және алыс
перспективаларын еске түсірген жөн.
Жақын болашақ (перспектива) – бұл күнделікті ... ... ... ... ... іс-әрекетке ынталандыру, қызықтыру. «Егер балалар
алдынан қуанышты, қызықты істер ... ... онда олар өмір ... Адам өмірін шын ынталандыру – ертеңгі қуаныш » - ... ... ...... ... ... бару, жыл сайын
өткізілетін ән, ... ... ... ... ... және
этикалық тақырыптарға пікірталас өткізу, т.б. шаралар жатады.
Алыс болашақ- бұл ... ... жеке ... бір істі ұзақ мерзімде
орындауға талаптану мақсаты. Алыс ... ... ... ... ... ... ... халық шаруашылығында жұмыс істеуге тілек білдіру
немесе орта және жоғары арнайы оқу орындарына түсу сияқты мақсаттар ... алыс ... ... ... ұжымға , Отанға пайда
келтіруі тиіс. Ол перспектива жақын және орта ... ... ... ... ... оқу және тәрбие барысында тиімді ... ... ... ... ... ... сыныптың, мектептің
пайдасы үшін таңдап ала білу, екіншіден, оқушылардың жас ерекшеліктерін
және ... ... ... ... өмірінде дәстүрдің тәрбиелік маңызы зор. Дәстүр ұжым қызметін
нығайтады, оны тұрақты, ықпалды және тартымды етеді. Ұжымның ... ... ... ... ... ... мысалы, мектеп мерекесі ,
сайыстар, олимпиадалар, соңғы қоңырау, аға ұрпақтың мұрасын ... ... ұжым ... үшін күресу.
Дәстүр – бұл тарихи қалыптасқан, бір буыннан екінші буынға беріліп
отыратын қоғамдық өмірдегі, ұжымдағы ... ... ... мен ... [.Губашева, С.Г., Отарбаева, А.Ж. Тәрбие жұмысының
әдістемесі.Астана «Фолиант» -2007ж.,35-41беттер.]
Қорытынды:
Сонымен «Оқу –тәрбие үрдісі барысында оқушылардың шығармашылық іс-
әрекетін ... ... атты ... ... ... ... –жеке тұлғаны дамытудың негізі дегім келеді.
Жалпы курыстық ... ... ... ... ... ... ... ашып, тәжірйбелер қосымша
ұсындым. Яғни оқу рдісінде оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру
жолдарын қоса ұсындым. Сонымен ... ... ... тыс ... жұмыс
барысында оқушылардың шығармашылығын дамытуға болатындығын ... ... ... ... -2030» ... ... ... білімді ұрпақ, жастар болашағы екенін баса айтты. ... ... ... ... ... ... сол қоғамды алып жүретін болашақ
жастардың білімділігіне байланысты. Сондықтан болашақ жас ұрпағымыздың
білімді, дарында, ... болу үшін ... «Оқу ... ... ... ... іс-әрекетін тереңдету қажет»
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.Абдолов, Жақсылық. Оқушылардың тілдік мәдениетін
қалыптастыру [Мәтін]// Қазақ тарихы.- 2006.- № 5.-93-94 ... Л. ... ... тәрбие берудің
бір жолы [Мәтін]: Ғылым ғаламында// Ұлағат.- 2007.- №1.- 40-43 б.
3.Азимбаева, Г.Ж. ... ... ... оқушылардың білімім мен білік сапасын
жақсартудағы рөлі [Мәтін]: Білім беру әістемесі:
дәстүршілдік және жаңа үрдіс// Білім-Образование.-
2007.- № 1.- 19-23 б.
Айтауханова, Д.Х. ... ... ... ... ... ... Мектептегі тарих.- 2005.- N1-2.- 3-4 б.
4.Алдамұратов Ә.Оқушылардың грамматикалық ұғымдарды
меңгеру психологиясы.- Алматы: Мектеп, 1983.- 152 б.
5.Асқарбаева, К. ... ... ... ... ... ... және табиғат.- 2006.- № 3.- 61-
63 б.
6.Әбдібекқызы Қаныгүл. ... ... ... дамыту.- Алматы: Рауан, 1994.-
80с.
7.Әзімбаева, Г. Ж. Оқушының жеке ... ... ... ... ролі: [Оқыту
әдістемесі]// Білім.- 2005.- N 2.- 32-35 б.
8.Әлімқұлова, Света. ... ... ... ... ... ... және ... пәндер оқыту әдістемесі]// Қазақстан тарихы.-
2006.- №5.- 8-10 б.
9.Губашева, С.Г., Отарбаева, А.Ж.
Тәрбие жұмысының әдістемесі.Астана «Фолиант» ... Д. ... ... қабілетін
дамыту: [Тіл сабағы]// Бала тәрбиесі.- 2005.- N 1.- 6-8б.
11.Керейқұлова, Ботан. ... мен ... ... ... ... ... тәжірбиесінен]// Педагогикалық кеңес-
Педагогический совет.- 2006.- № 1.- 6-12 б.
12.Қадірова, Бибігүл Нұрмұханқызы. ... ... ... ... ... ... шарттары [Мәтін]: Пед.
ғылым. канд. ғылыми дәрежсін алу үшін дайын. дисс.
авторефераты мамандығы бойынша 13.00.01 - жалпы
педагогика, ... және ... ... ... 2006.- 30 ... Г. ... ойдағыдай кәсіптік
мансапқа әзірлеу міндеттеріне сәйкес мектпетің
тәрбиелік жүйесін түзету мақсатымен иұғалімдердің
әкімшілік стильдеін зерттеу туралы білім беру
менеджерлеріне: ... ... ... берудегі
менеджмент=Менеджмент в образовании.- 2005 .- № 1 ... ... Б. ... жеке ... дамуын
зерттеудегі психологиялық ойлар: [Психология оқу
орнында// Ұлағат.- 2005.- № 3.- 77-81 ... Б. ... ... ... тыс
тәрбие жұмыстары арқылы дамыту: [Білім жүйесіне
этнопедагогиканы ендіру тәжірибесінен]// Білім беру
жүйесіндегі этнопедагогика-Этнопедагогика в ... 2005.- № 4.- 59-64 ... ... Оқушының танымдық іс-әрекетін
ұйымдастырудың кейбір мәселелері [Мәтін]:
Педагогикалық мінбе]// ... ... 2006.- ... 53-54 ... Қ. Оқушылардың танымдық қызығушылығын
қалыптастыру арқылы оқу белсенділігін арттыру [Мәтін]:
Ақыл-ой ұстаханасында// ... 2006.- №3.- ... И.Е. ... әдеп және ... ... ... 1987ж. ... С. Баланың шығармашылық қабілетін дамыту
// ... Дене ... ... 2005.- №10.- 6 ... Ш. Оқушыға білім берудің сапалық
деңгейін арттыру жолдары: ... жаңа ... ... ... ... в ... 2005.- № 2.- С. 23-27

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Педагогтар ұжымындағы құндылықтар жүйесі7 бет
Рекреация ұғымы сұрақ-жауап түрінде196 бет
2-сыныпта қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту38 бет
8 сыныптың бағдарламасына сай MS Windows-тың стандартты бағдарламаларын оқыту барысында қолданылатын оқыту бағдарламасын жасау86 бет
MS Word көмегімен медициналық құжаттарды дайындау барысында мәтінмен жұмыс14 бет
Vii-ix сыныптарда математиканы оқыту барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру25 бет
«Бобровка + » ЖШС-ның қызметі барысында қалыптасатын жағдайды және шығындарын талдау56 бет
«Өзін-өзі тану» курсын оқыту барысында оқушылардың рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері110 бет
Іс қағаздарын жазу барысында жиі кездесетін сөздер5 бет
Адамзаттың дамуы барысында діннің қалыптасуы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь