Жылумен қамтуға кететін жылудың шығынын есептеуМазмұны:

Кіріспе
1. Жылумен қамтуға кететін жылудың шығынын есептеу

2. Қазандыққа жұмсалатын газ шығынын есептеу
2.1 Реттеуіш РД.50 м техникалық мінездемесі
2.2 ГРҚ №2 цехы мен №1 цехтарына арналған
2.3 ГРҚ қазандық үшін
2.4 Фильтр таңдау
2.5 Сақтандыру шығару клапанын таңдау
2.6 Счетчик таңдау

3. Тоңазытқыш қондырғысын есептеу

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Өндіріс мекемелеріндегі газбен қамтамасыз ету жүйелері.
Газды реттеу жүйелерінде гидравликалық есеп жүргізу келесі ретпен жүргізіледі. Газбен жабдықтау жүйелерінің құрылымы анықталады.
Реттеу жүйесін ГРС, ГРО мәндерімен реттегіш газ құбыры (сақиналы, тығырықтық, аралас) құрылу принципін таңдауды көлеміне қарайтын технико-экономикалық, құрылымы және тығыздықты пайдалануы газдың, газбен жабдықтаудың сенімділігі, құрылыс пен эксплуатацияның жергілікті жағдайын еске алу керек.
Егер газды беру біртекті газ құбыры қысыммен берілсе, онда бірсатылы газбен жабдықтау жүйесі қолданылады.
Екісатылы газбен жабдықтау жоғары қысымды (0,6 МПа-ға дейін) және орташа қысымды газөткізгіщтерде жүреді.
Үшсатылы жүйеде аз, орта және жоғары қысымды газ құбырлары қолданылады.
Көпсатылыда - жоғары қысымды (1,2-0,6 МПа) орта және төменгі қысымды
Құру принципіне байланысты газ жүйелерінің екі түрлі сұлбасы ажырытылыды: сақиналы және тығырықтық (радиальды). Тығырықтық газ құбырлары үнемдірек, бірақ тиімділігі төмен.
Өндіріс өнеркәсібінде газды тұтыну режимінде жұмыс істейтін ауысыммен анықталады ( қалыпты жағдай деп есептеледі ). Газдың есептік шығыны есептеледі.
Өндіріс өнеркәсібінде газдың технологиялық қажеттілігіне жылдық шығынын отынның тұтынуына байланысты есептеледі ( газдың отынға ауысқандағы ПӘК-тің өзгерісін қарайды). Осы өнеркәсіптің болашақ дамуына немесе шығынның технологиялық нормалар негізіне байланысты алынады (жылу, отын).

Құрылыс орны – Астрахань қаласы
Есептік географикаклық кеңдігі – 48
Құрылыс ориентациясы – С3

Сырттағы ауаның температурасы және жылу құрамы (кДж/кг)

Жылдың суық мезгілі Жылдың жылы мезгілі
Есептік параметрлер Есептік параметрлер
А В А
t I t I t I
-13 -10,5 -22 -20,9 28,6 55,3

Климаттық ылғалды ауа – С
Желдің қысқы орташа жылдамдығы – 5,1 м/с

Жылудың ішкі түсуі (q, Вт)

Цех №1 0,099
Цех №2 0,094
Цех №3 0,093

№3 цехтағы технологиялық жабдықтың жылуының түсуі – 12кВт
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Ионин А.А. Газоснабжение.-М: Стройиздат, 1989г
2. Жила В.А. Газовые сети и установки: Учебное пособие для сред. проф. Образования - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.
3. Порецкий Л.Я. и др. Справочник эксплуатационника газифицированных котельных – Л.: Недра, 1988. – 608.
4. Стаскевич Н.Л., Вигдорчик Д.Я. справочник по сниженным углеводородным газам. – Л.: Недра, 1986.
5. Резников М.И. Котельные установки электростанций. Энергоатомиздат, 1987.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 22 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны:

Кіріспе
1. Жылумен қамтуға кететін жылудың шығынын есептеу
2. Қазандыққа жұмсалатын газ шығынын есептеу
1. Реттеуіш РД-50 м техникалық мінездемесі
2. ГРҚ №2 цехы мен №1 цехтарына арналған
3. ГРҚ қазандық үшін
4. Фильтр таңдау
5. Сақтандыру шығару клапанын таңдау
6. Счетчик таңдау
3. Тоңазытқыш қондырғысын есептеу
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

КІРІСПЕ

Өндіріс мекемелеріндегі газбен қамтамасыз ету жүйелері.
Газды реттеу жүйелерінде гидравликалық есеп жүргізу келесі ретпен
жүргізіледі. Газбен жабдықтау жүйелерінің құрылымы анықталады.
Реттеу жүйесін ГРС, ГРО мәндерімен реттегіш газ құбыры (сақиналы,
тығырықтық, аралас) құрылу принципін таңдауды көлеміне қарайтын технико-
экономикалық, құрылымы және тығыздықты пайдалануы газдың, газбен
жабдықтаудың сенімділігі, құрылыс пен эксплуатацияның жергілікті жағдайын
еске алу керек.
Егер газды беру біртекті газ құбыры қысыммен берілсе, онда
бірсатылы газбен жабдықтау жүйесі қолданылады.
Екісатылы газбен жабдықтау жоғары қысымды (0,6 МПа-ға дейін) және
орташа қысымды газөткізгіщтерде жүреді.
Үшсатылы жүйеде аз, орта және жоғары қысымды газ құбырлары
қолданылады.
Көпсатылыда - жоғары қысымды (1,2-0,6 МПа) орта және төменгі
қысымды
Құру принципіне байланысты газ жүйелерінің екі түрлі сұлбасы
ажырытылыды: сақиналы және тығырықтық (радиальды). Тығырықтық газ құбырлары
үнемдірек, бірақ тиімділігі төмен.
Өндіріс өнеркәсібінде газды тұтыну режимінде жұмыс істейтін
ауысыммен анықталады ( қалыпты жағдай деп есептеледі ). Газдың есептік
шығыны есептеледі.
Өндіріс өнеркәсібінде газдың технологиялық қажеттілігіне жылдық
шығынын отынның тұтынуына байланысты есептеледі ( газдың отынға
ауысқандағы ПӘК-тің өзгерісін қарайды). Осы өнеркәсіптің болашақ дамуына
немесе шығынның технологиялық нормалар негізіне байланысты алынады (жылу,
отын).

Құрылыс орны – Астрахань қаласы
Есептік географикаклық кеңдігі – 48
Құрылыс ориентациясы – С3

Сырттағы ауаның температурасы және жылу құрамы (кДжкг)

Жылдың суық мезгілі Жылдың жылы мезгілі
Есептік параметрлер Есептік параметрлер
А В А
t I t I t I
-13 -10,5 -22 -20,9 28,6 55,3

Климаттық ылғалды ауа – С
Желдің қысқы орташа жылдамдығы – 5,1 мс

Жылудың ішкі түсуі (q, Вт)

Цех №1 0,099
Цех №2 0,094
Цех №3 0,093

№3 цехтағы технологиялық жабдықтың жылуының түсуі – 12кВт

1 ЖЫЛУМЕН ҚАМТУҒА КЕТЕТІН ЖЫЛУДЫҢ ШЫҒЫНЫН ЕСЕПТЕУ

Берілген мәндер бойынша ғимараттың жылумен қамтамасыз етуге кеткен
шығынын есептеу
Q = a*q*V*(tв-tн),

а – құрылыс ауданын ескеретін коэффициент

а = 0,54+(22(tв-tн))

q – ғимаратты жылуммен қамтудың жылулықмінездемесі;
V – ғимарат көлемі;
tв – ішкі ауа температурасы, tв =25˚C
tн – сыртқы ауа температурасы, tн = -30˚С (Астрахань қ.)

Өнеркәсіптік кәсіпорынның генеральді жоспары жұмыстың графикалық
бөлімінде көрсеілген.
а. Цех №1:
V = d*b*h,
мұндағы d – ғимараттың ені;
b –ғимараттың ұзындығы;
h – ғимараттың биіктігі;
d=2,5 м
l=5м
h=4м
q=0.099 Вт
V=2,5*5*4=50 м3
а=0,54+(22(16-(-30))=1,01
Q=0,099*1,01*50*(16-(-30))=229,97 Вт

b. Цех №2:

d=3,5 м
l=5 м
h=2,5 м
q=0,094 Вт
а=1,01
V=3,5*5*2,5= 43,75м3
Q=0,094*1,01*43,75*46=201,22 Вт

с. Цех №3:

d=2,3 м
l=2,5 м
h=5м
q=0,093 Вт
а=1,01
V=2,3*2,5 *5=28,75 м3
Q=0,093*28,*60*10,8=54,8 Вт

2.ҚАЗАНДЫҚҚА ЖҰМСАЛАТЫН ГАЗ ШЫҒЫНЫН ЕСЕПТЕУ.

Арналуы бойынша – бу қысымы 40кгссм2, t=200 0С аспайтын қазанымен
жұмыс істейтін қазандықтар келесі топқа бөлінеді:
-Жандыру – жану,желдету,ыстық сумен қамту жүйелерін жылумен
қамтамасыз ету үшін;
-Өнеркәсіптік –жандыру –жану,желдету,ыстық сумен қамтужәне
технологиялық жылумен қамту жүйелерін – жылумен қамтамасыз ету үшін;
-Өнеркәсіпрік-технологйялық жылумен қамтамасыз ету үшін;
Орналасуы бойынша қазандықтарды:дәлізіне тәуелсіз -бөлек
тұратын,арналуы бөлек ғимаратқа қосымша орналасқан,арналуы бөлек ғимараттың
ішіне орналастырылған болып бөлінеді.
Жүйеленуіне сәйкес ГРО, қазандықтардағы бөлмелер белгілі
қажеттіліктерді қанағаттандыру керек: жарылу және өрт жағынан
қауіпсіз,құрылыс конструкциялары отқа тұрақты,электроқұрылғыларды
пайдаланғанда қауіпсіз болуы керек.

Газ шығынын есептеу формуласы:
Мұндағы: QH=8550Вт- табиғи газдың жану жылуы;
Η=0,75 қазандықтың ПӘК-і;
Q¡=жануға кеткен жылу;
В=(46702,65+41420,16+8678,01)8550* 0,75=14,85 м3сағ
Жоспарда газ құбырларын қалалық реттеу жүйелеріне қосылу нүктесінен
бастап цехтардың және қазандықтардың ГРО(ГРҚ)-на дейін айыруды
орындаймыз.Содан кейін газ құбырларын учаскілкрге бөлеміз.Газ құбырының
диаметірін номограмма бойынша таңдап алу үшін ,әр учаскі нүктесі үшін
қысымды табамыз.
Ол үшін:
PH2-Pк2L

PH-учаскінің басындағы қысым;
Pк-учаскінің аяғындағы қысым;
L-учаскінің ұзындығы,бұл мәнді вертикаль бойынша,газ шығынын
горизонталь бойынша іздейміз;

Участок Участок Эквмваленттік Газ Газ Участокта
номері ұзындығы ұзындық Lэкв,мшығыныQ,м3сағ құбырының қысымның
L,м диаметірі жоғалуы Pуч
d,мм ,
кПа
1-2 54 0,48 10 15 59
2-3 74 1,4 60 32 81
2-4 26 1,4 70 32 29
4-5 16 2,3 218,5 50 18
4-6 54 3,2 288,5 70 59
6-7 14 1,6 130 40 15
6-8 15 3,2 418,5 70 17

Аязға төзімді резеңке. Реттеуішті газ құбырының тік аймақ
монтаждайды. Реттеуіштің жетегі мембрандық-серіппелі. Мембранадан клапанға
өтетін күшейтуді арттыру үшін реттеуіш рычакты беріліспен жабдықталған.
Қысым импулсі құбырша арқылы мембрана асты қуысқа беріледі. Реттеуіштен
кейін газ қысымының артуынан мембрана көтеріледі, ал рычаг сағат тілінің
бағытымен бұрылады және клапанды ертоқымға қарай жылжытады, соның
нәтижесінде газ қысымы реттеуіштен кейін төмендейді. Мембрана астындағы
газдың қысымы серіппенің ықпалымен теңгергенде, мембрана ауыстырылуы
тоқталады. Реттеуіш гайка көмегімен реттеуішті күйге келтіреді. Реттеуіштің
жұмысы бұзылған кезде және мембрана асты зонада қысым рұқсат етілген шектен
жоғарлағанда сақтандыратын клапан мембранасы қысылады, клапан ашылады және
газ түсу жолына шығады. Серіппе арқылы сақтандырғыш берілген қысымға
икемделеді.

2.1 Реттеуіш РД – 50м техникалық мінездемесі

1. Шартты өту диаметрі 42 мм
2. Реттеуішке дейінгі қысым 13 кгс* м2
3. Реттеуіштен кейінгі қысым 80-250 мм.сын.бағ
4. Максималды өткізу қабілеттілігі 400 нм3ч
5. Номиналды өткізу қабілеттілігі 368 нм3ч
6. Реттеу шегі 80-250 мм.сын.бағ
7. Қолдану аймағы Газдың жоғарғы немесе орташа қысымын
төмендету.

2.2. ГРҚ №2 цехы мен №1 цехына арналған.

РДБК газдың қысымын реттеушілер газды реттеуші пунктілер мен
газбен қамтамасыз ету жүйелері қалалық және ауылдық аймақтарында, ал газ
реттеуші қондырғылар өнеркәсіптік және коммуналды – тұрмыстық мекемелерге
арналған.
Реттеуіштер газдың кіру қысымын төмендету мен қатар,
автоматтандырылған күйінде берілген қысымды шығысында газдың шығыны және
кіру қысымының өзгеруіне қарамастан бір қалыпты ұстайды.
Газдың кері температуралары кезінде реттеуіштің бір қалыпты
жұмыс үшін газдың құрамындағы ылғалдылық болмау керек, конденсаттың түсуі
мен қатуынан сақтандырады. Реттеуіш екі кезде жасалынады:
● Төмендетілген шығу қысымында;
● Жоғарлатылған шығу қысымында;
Реттеуіштің пайдалану шарты ауа райға байланысты УХЛ4 ГОСТ
15150-69 орындалуына сай болуы қажет.

Реттеуіш РДБК 1-25В техникалық мінездемесі.
1. Кірістегі максималды қысым 1,6 МПа
2. Шартты өту диаметрі 42 мм
3. Тоқым диаметрі 21 мм
4. Тоқым клапанның есептеуіш ауданы 3,5 см2
5. Реттеуіш шығу қысымы 0,6-1,6 МПа
6. Максималды өткізу қабілеттілігі 600 м3ч
7. Шығыстағы қысымды тура ұстау ±10%
8. Реттеуші клапан мембраннаның тиімді 400 см2
ауданы
9. Габаритті өлшемдері: 230 мм
● Құрылысты ұзындық 280 мм
● Биіктік 360 мм
● Ені
10. Газжанғыш қондырғыға кеткен газ 0,5 м3ч
шығыны
11. Бірігу ГОСТ 12815-80 бойынша фланцті
12. Қораптың габаритті өлшемдері, мм
● L 1500
● H 1850
● B 600
● H1 942
● h 550
● h1 350
● C 709
● 1 324
● Dy 50
13. Масса, кг 400
14. Орташа қызмет атқару мерзімі, жыл 10

2.3 ГРО қазандық үшін
РДБК 1- 25Н реттеушінің техникалық сипаттамасы
Кірісіндегі максималды қысымы 1,6 МПа
Кірістің шартты диаметрі 70 мм
Отырғы диаметрі 21 мм
Қалқанша тоқымының сының есептік 3 см2
ауданы 0,06-1,6 МПа
Реттелмелі шығу қысымы 400 м3сағ
Максималды өткізу қабілеті 10
Шығу қысымының реттелу дәлдігі
Реттеуші қалқанының мембранасының 400 см2
эффекті ауданы
Габаритті өлшемдері: 230 мм
Салу ұзындығы 280 мм
Биіктік 360 мм
Ені 17,8 кг
Масса 10 жыл
Орташа қызмет көрсету мерзімі

2.4 Сүзгініі таңдау
Газ сүзгісіі ГС – 50

Газ сүзгісіі газды шаңнан, таттан және басқа да қатты бөлшектерден
тазартуға арналған. Сүзгініі орнату, қалындату бетін, ремонттау аралығын
азайтып, тозудан сақтайды. Сүзгініі дұрыс таңдау газбен қамтамасыз ету
жүйесінің қауіпсіз және дұрыс жұмыс істеуін, қамтамасыз ету факторының бірі
болып табылады. Газ сүзгісінің ең мыңызды бөлігі сүзгілеу материалы болып
табылады. Ол газға химиялық инертті болуы керек. Қолдану материалына
байланысты сүзгі торлы және талшықты болып екіге бөлінеді. Торлы сүзгіде
металдан тоқылған тор қолданылады. Ол белсенді тазалаумен ерекшеленеді.
Қолдану барысында тордың кірлеуіне байланысты жіңішке сүзгілеуі көбейеді,
бірақ өткізу қабілеті азая түседі.
ГС – 50 техникалық сипаты

Шартты кіріс 100 мм
Кіру қысымы 1,2 МПа
Максималды өткізу қабілеті 2000 м3сағ
Сүзгілеу элементінде қысымның
өзгеруі 5000 Па
Габаритті өлшемдері:
Салу ұзындығы
Биіктік 550 мм
Ені 700 мм
Ұзындығы 525 мм
Масса 600 мм
Орташа қызмет көрсету мерзімі 67 кг
10 жыл

2.5 Сақтандыру шығару қалқанша

Газдың қысымы бекітілген мөлшерден аспау үшін қысым реттеушіден
кейін сақтаушы шығарушы құрал орнатады. Ол артық газ көлемін атмосфераға
шығарып тастап отырады.
Қалқаншалары жоғары және ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қызылорда қаласының жылдық жылу шығынының есебі
Қазақстан Республикасының мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы
Ыстық сумен қамту жүйелері
Астана қаласының жаңа ауданына арналған ЖЭО жобасы
Жеке жылу орталығының жұмысынын зерттеу
Ыстық сумен қамту жүйесі
ЯЭҚ сораптары
Жылу энергиясы шығындарының классификциясы
Жылыту жүйелеріне арналған жылу тасымалдағыштар
Altyntau Kokshetau ЖШС – ті жылумен қамтамасыз ету жүйесін автоматты басқаруды жетілдіру
Пәндер