Павлодар Мемлекеттік Университеті негізінде Elvis II оқу-зертханалық қондырғысын еңгізу

Мазмұны

Кіріспе 3
1 Микроконтроллерлік құралдарды оқу.тәжірибелік зерханалар құрамында қолдануының өзектілігі 4
1.1 Қазақстандық жоғары оқу орындарындағы бар оқу.тәжірибелік зерханаларды шолу 4
1.2 ПМУ ендірілетін оқу.зертханалық практикумды таңдау және дәлелдеу 4
1.3 Оқу.тәжірибелік зертханалар арасында тендерды ұйымдастыру 6
2 ELVIS .S12C128 эксперименталды.лабороториялық қондырғысы 8
2.1 Қондырғының жалпы сипаттамасы 8
2.2 Микроконтроллердің тақшасы 9
2.3 CSMB12C128 тақшасы және PBMCUSLK тақшасы 15
3 Микропроцессорлық жүйелерге арналған CODEWARRIOR программалық ортасы 17
3.1 Өңдеу ортасының жалпы сипаттамасы 17
3.2 CodeWarrior ортасында жоба құру техникасы 19
4 МК MC9S12C128 перифириялы модульдерін зерттеу 24
4.1 Микроконтроллерлер жайлы жалпы түсінік 24
4.2 Elvis II қондырғысының виртуальды құралдарының жиыны 26
4.3 Таймер модулі кірісін ұстап алу режимін зерттеу 27
4.4 SPI тізбекті синхронды интерфейсін зерттеу 32
Қорытынды 35
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 36
Қосымша 37
Қазіргі заманда микропроцессорларды қолданбайтын техника аймағын табу қиын. Олар есепетеулер жүргізу, басқару функцияларын жүргізу үшін, сонымен қатар дыбыстар мен бейнелерді қолданған кезде де пайдаланылады. Қолдану аймағына қарай микропроцесcорларға деген талаптар да өзгере береді. Бұл микропроцессордың ішкі құрылымына байланысты. Контроллер термині ағылшынның control – басқару сөзінен шыққан. Микроконтроллерлер әртүрлі жұмыс принциптарына негізделіп механикалық немесе оптикалық құрылғылардан бастап электронды аналогтық немесе цифрлық құрылғыларға дейін пайдаланылуы мүмкін. Қазіргі кезде кеңінен тараған басқару схемаларының бірі ол, сандық микросхема негізінде құрылғандар. Контроллерлерге қойылатын талаптар негізінен басқаруды керек ететін құрылғының өлшеміне байланысты болады. Контроллерлер тек үлкен жүйелер үшін ғана емес сонымен қатар өлшемі кіші құрылғылардада керек болады, мысалы радиоқабылдағыштар, радиостанциялар, магнитофондар немесе ұяшықты аппараттарда. Соңғы уақытта микропроцессорлық техникада аппараттарды және құрылғыларды программалауда микроконтроллерлер кеңінен қолданылады. Микроконтроллерлер негізіндегі шешімдер жүздеген немесе мыңдаған құрылғы шығарылатын жерлерде және соңғы қолданушыға басқару алгоритмдерін өзгерту қажетболмайтын жағдайларда бағдарланатын логикалық контроллерге қарағанда тиімдірек болады. Мысал ретінде көліктік автоматика жүйелерін алуға болады, мұнда жыл сайын миллиондаған құрылғылар шығарылады және тек солардың өндірушілері контроллерлерді бағдарламалаумен айналысады. МК негізгі қолдану аясы- өндірістік автоматика және автомобильдік электроника. Бұл жұмыста он алты разрядты МК МС9S12C128 перифериялы модулдері қарастырылады. Оның ішінде: таймер модулінің кірісін ұстап алу режимін, микроконтроллердің ШИМ (кең импульсті модуляция) модулін, аналогты-цифрлы түрлендіргіштің модулін зерттеу жұмыстарын жүргіземіз, сонымен қатар осы жұмыста МК-ді программалау үшін CodeWarrior программалау ортасын қолданамыз. CodeWarrior интеграцияланған өңдеу ортасымен танысу аспектісі өте қызықты. Себебі ассемблер, С, С++ тілдерінде программалауға да болады. Бұл CodeWarrior-ды әр түрлі оқу үдерісінде қолдануға мүмкіндік береді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 Бьярне Страуструп. Программирование: принципы и практика использования C++, исправленное издание = Programming: Principles and Practice Using C++. // 2011. — С. 1248.
2 В.В. Гребнев Микроконтроллеры AVR // издательство:радиософт 20027- 174 с. ICBN 5-93037-091-5
3 В.К. Батоврин, А.С. Бессонов, В.В. Мошкин: LabVIEW: Практикум по аналоговым элементам информационно-измерительной техники: Лабораторный практикум //2011.- 116 с.
4 Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учебное пособие для вузов // В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев-3-е изд, перераб. И доп.-М.:Высшая школа, 2005.-790 с.
5 Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах //Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988.- 304 с
6 Опадчий Ю.Ф.,Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника: Учебник для вузов //Высшая школа 2007.-768 с.
7 Дж. Тревис, Дж Кринг. LabVIEW для всех. 4-ое издание,переработанное и дополненное // «ДМК пресс», 2011.- 904 стр.
М. Ахметов 16-разрядные микроконтроллеры Hitachi, Mitsubishi, Motorola, NEC, Toshiba // Chip News. - 2000. – 55с.
8 Н.С. Досжан, Е.Б. Курманов Применение технологии отладки программы в среде CodeWarrior Development Studio для микроконтроллера МC9S12C128// Жас ғалымдар және студенттердің халықаралық конференциясы, Ғылым әлемі 2012.-56с.
9 С.Ф. Баррет, Д.Дж. Пак Встраиваемые системы. Проектирование приложений на микроконтроллерах семейства 68HC12 / HCS12 с применением языка С// издательство:«ДМК Пресс»2007.-175 с.
10 Т. Ремизевич, Д. Доброхотов, Лабораторный практикум «Шестнадцатиразрядные микроконтроллеры семейства HCS12», Москва 2009// издательство: «ДМК пресс», 193 с.
11 Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто! // «ИД СКИМЕН», 2003. — Т. 3.
12 Ю.А. Шпак Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров // 2007.-155с.
13 Ю.И. Иванов, В.Л. Югай Микропроцессорные устройства систем управления // Издательство: Таганрог: Изд-во ТРТУ 2005. - 133 с.
        
        Кіріспе
Қазіргі заманда микропроцессорларды қолданбайтын техника аймағын табу қиын. Олар есепетеулер ... ... ... жүргізу үшін, сонымен қатар дыбыстар мен бейнелерді қолданған ... де ... ... ... қарай микропроцесcорларға деген талаптар да өзгере береді. Бұл микропроцессордың ішкі құрылымына байланысты. Контроллер ... ... control - ... ... ... ... әртүрлі жұмыс принциптарына негізделіп механикалық немесе оптикалық құрылғылардан бастап электронды ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі кезде кеңінен тараған басқару схемаларының бірі ол, сандық микросхема негізінде құрылғандар. Контроллерлерге қойылатын талаптар негізінен басқаруды керек ететін ... ... ... ... ... тек ... ... үшін ғана емес сонымен қатар өлшемі кіші құрылғылардада керек болады, мысалы радиоқабылдағыштар, радиостанциялар, магнитофондар немесе ұяшықты ... ... ... микропроцессорлық техникада аппараттарды және құрылғыларды программалауда микроконтроллерлер кеңінен ... ... ... ... жүздеген немесе мыңдаған құрылғы шығарылатын жерлерде және соңғы қолданушыға басқару ... ... ... ... бағдарланатын логикалық контроллерге қарағанда тиімдірек болады. Мысал ... ... ... ... алуға болады, мұнда жыл сайын миллиондаған құрылғылар шығарылады және тек солардың өндірушілері контроллерлерді бағдарламалаумен айналысады. МК негізгі қолдану аясы- өндірістік ... және ... ... Бұл жұмыста он алты разрядты МК МС9S12C128 перифериялы модулдері ... Оның ... ... ... ... ... алу режимін, микроконтроллердің ШИМ (кең импульсті модуляция) модулін, аналогты-цифрлы ... ... ... ... жүргіземіз, сонымен қатар осы жұмыста МК-ді программалау үшін CodeWarrior программалау ортасын қолданамыз. CodeWarrior интеграцияланған ... ... ... аспектісі өте қызықты. Себебі ассемблер, С, С++ тілдерінде программалауға да ... Бұл ... әр ... оқу ... ... ... ...
* Микроконтроллерлік құралдарды оқу-тәжірибелік зертханалар құрамында қолдануының өзектілігі
1.1 Қазақстандық жоғары оқу ... бар ... ... шолу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, қазақстандық ... оқу ... ... ... ... ... ... уақытта ЖОО-ның микропроцессорлар мен микроконтроллерлерге қатысты оқу пәндерінің дұрыс ... үшін және де ... ... ... ... барысында материалды толық деңгейде игеріліп, аппараттық бөлігін ... ... үшін ... ... сай оқу-тәжірибелік зертханалармен толық деңгейде қамтамасыз етілмеуінің дәйкті дәлелдері сыртқа шығып отыр.
Осы қондырғыларды талап ететін пәндер:
* микросхематехника және ... ... ЭЕМ ... есептеуіш машина элементтері;
* үлгі элементтері және сандық техника құрылғылары;
* сандық өлшеуіш құрылғылары;
* аналогтік өлшеуіш құрылғылары;
* ... ... мен ...
* ... ... және телекоммуникация;
* автоматизация және бақылау;
* есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету;
* ақпараттық ... ...
1.2 ПМУ ... ... ... таңдау және дәлелдеу
Павлодар мемлекеттік университетінде , , бағдарламасы бойынша оқитын студенттерінің , , , , , , , ... ... ... ... ... ПМУ-да енгізілуі мақсатында 16-разрядтық микроконтроллер негізінде құрылатын оқу-тәжірибелік зертхана ... ... ... ... ... ... көрсетілген (1.1 сурет).
Motorola микроконтроллерінде МС68НС16
68НС16 16-ты разрядты микроконтроллер жұмысының принципін түсіндереді; бақылау платасы қолданылады, МС68НС16Z1 микроконтроллерін және (ОЗУ, ПЗУ) жады бар, ... ... ... бар ... ... ... және MCS-196 ... процессерінде жұмыс істейтін оқу қондырғысы
Микропроцессорлық жүйе интерфейсінің ... және ... ... ... ... құрылысының жұмысын түсіндіреді; екі жоғары өнімді, әр түрлі тирте құрылған процессері бар процессорлық платасы қолданылады; 16-ты разрядты микроконтроллер MCS-196 және ... ... 16-ты ... процессор TMS-320
Әмебап зерханалық стенд MK01
Бағдарламалық қамсыздандырудың резидентттік құрал-жабдықтарын, қазіргі заманғы микро-ЭЕМ архитектурасын және Ассемблер тілінде программалаудың практикалық дағдыларын ... ... Бір ... ... MCS51 ... ... жиелік генераторы және басқарылмалы тұрақты жиелік генераторы бар құрылғыларымен қамсыздандырылады.
Elvis II Кешені
Elvis II ... ... бұл 16-ты ... ... ... жұмыс істеуге арнлаған жалпытехникалық және арнаулы пәндер негізінде зерханалалық жұмыс ... үшін ... кен ... және ... ... ... ... табылады. Аппараттық құрылғыларын және бағдарламалық қамсыздандыруын Labe VIEW ортасында біріктіріуі, бұл құрылғыға мықты және ... ... ... ...
1.1 ... - Қазірге таманғы құрылғылар
1.3 Оқу-тәжірибелік зертханалар арасында тендерды ұйымдастыру
Павлодар мемлекеттік университетін қазіргі заманғы оқу-тәжірибелік қондырғылармен қамтамасыз ету ... ... және ... ... ... ... ... дәйекті тендер өткізілетін болады. Берілген оқу-тәжірибелік қондырғылар арасында өткізілетін тендер толық дәрежеде дәйекті болу үшін салыстырмалы кестесі беріледі. ... ... ... ... ... ... ... өндіруші фирмасы
Motorola
Intel
Intel
Freescale Semiconductor
Кэш жад көлемі
16
16
16
32
Қондырғы өндіруші фирмасы
АО
АО
АО
Freescale Semiconductor
Жасалынатын зертханалық ... ... ... ... ... ... ... Вт
220 Вт
Кестенің жалғасы
Порттар саны
2
3
2
4
Бағдарламалық орта
LabView
LabView
LabView
CodeWarrior
Бағасы (тг.)
1017600
1116000
980000
1023000
Берілген оқу-тәжірибелік қондырғыларды ... жете ... ... ... ... көрсеткіші бойынша бұл тендердің жеңімпазы болып қондырғысы саналады.
Ресей аналогтормен ... ... ... ... ... американдық құрылғының анағұрлым мықты микроконтроллер қолдану себебімен бұл құрылғы одан да көп зертханалалық жұмыс жасауға әкеп ... бұл өз ... ... ... әкеп ... ... ... Павлодар мемлекеттік университетінің басшылығына бұл қондырғыны лабораториялық практикум ретінде сатып алынуы ұсынылады. Бұл қондырғы студеннтердің оқуына оң ... ... ...
2 ELVIS _S12C128 ... ... ... ... сипаттамасы
ELVIS_S12C128 эксперименталды қондырғының сыртқы көрінісі 2.1 суретте көрсетілген. Қондырғы электронды компоненттері бар 3 ... ... . ... тақшасы Freescale Semiconductor компаниясының 16 разрядты микроконтроллерінде микропроцессорлық техниканың негізін үйретуге негізделген. Осы тақшада зерттеліп ... ... ... ИС ... сондай-ақ интерфейсті дұрыстау және Turbo BDM Light USB бағдарламауы жинастырылған. CSMB12С128 тақшасында енгізу-шығару ақпаратының құрылғысы бар. Бұл үйренудiң ... ... осы ... екі ... тақшалардан бөлек зертханалық тәжiрибелер үшiн қолдануға мүмкiндiк береді.
Екінші тақша - PBMCUSLK әмбебап платформасы. Бұл ... ... ... ... ... ... ... зерттеуге қолданылады. Платформа өзіне 5.0 және 3.0 В тұрақтандырылған қоректенуді, Turbo BDM Light USB бағдарламасын дұрыстау интерфейсін және әртүрлі құрылғыларды алып ... PBMCUSLK ... ... ... ие, ол зерттеліп отырған микроконтроллер мен қолданушы арасындағы интерфейсті ... ... PBMCUSLK ... ... ... ретінде қолданылмайды, тек CSMB12С128 тақшасымен бірге ғана ... ... ... ... сұр модуль - бұл National Instruments ... Elvis II оқу ... Оның ... LabVIEW ... ... ... құрылғы мен PBMCUSLK тақшасы арасындағы байланысты жүзеге ... ... ... бар. ... ... үшін ... ... ретінде қолдануға өте ыңғайлы. ELVIS_S12C128 оқу қондырғысының ... ... ... 3 ... тұратын, кейбір аяқталған қосымшаларды С тілінде немесе ассемблер тілінде құруға қабілетті және ... ... ... ... оқушы қолдана алады. Аталған құрылғылардың негізінде экспериметалды қондырғының 3 конфигурациясын құруға болады:
CSMB12С128 тақшасы және ДК. Екі компонент бір-бірімен USB кабелдің ... ... Бұл ... CSMB12С128 тақшасы ДК-дан осы интерфейс арқылы қоректенеді.
CSMB12С128 тақшасы және PBMCUSLK ... және ДК. ... ... ... ... ... ... CSMB12С128 тақшасының қоректенуі әмбебап платформаның кіріктірме тұрақтандырғышы арқылы жүзеге асады. Соңғысы, ... ... ... ... ... адаптер арқылы ~ 220 В / 9 В, немесе ДК-мен байланыс USB интерфейсі арқылы жүзеге асады . Осы ... ... ... ... ... ИС ... ... және PBMCUSLK тақшасы және ELVIS платформасы және ДК. Қондырғыдағы барлық компоненттердің ... Elvis II ... ... ... ... ... асады. Компьютермен байланыс екі USB кабельдің көмегімен жүзеге асады: біреуі - виртуалды құрылғыларды басқаруға, ал екіншісі - ... ... ... ... ... ... - ... қондырғының сыртқы көрінісі
MC9S12C128 микроконтроллерімен зерттеу жүргізудің 4 нұсқасы бар. Бұл ... ... ... ... ... ... ... симуляция режимінде орындалады. Толық программалық симуляция микроконтроллерді ... ... емес ... ... ... орындауға мүмкіндік береді.
2.2 Микроконтроллердің тақшасы
80 шығысымен QFP корпусында - MC9S12C128 біркристалды микроконтроллер. Ретке келтіру интерфейсі және ... ... ... ... ... Turbo BDM Light USB ... BDM ... MC908JB16FAE тақшасының арғы жағында орналасқан MC908JB16FAE микроконтроллердің ... ... . ... ... ... Software &Tools ... бетті таңдаймыз. Аталған құрылғылардың негізінде экспериметалды қондырғының 3 ... ... ... ... - ... ... ... көрінісі
4-жарықдиод(LED1..LED4). Осы элементтерді жағатын активті деңгей логикалық нөл болып табылады.
4-ауыстырып-қосқыш(SW3-1..SW3-4). Олардың схемотехникалық құрылғысы дрезбергтен аппараттық ... ... ... ... жағдайда студент осы функцияларды программалық деңгейде орындай алады.
2-белгіленбеген батырмалар (SW1 және SW2). Олардың ... ... ... ... ... ... Қажет болған жағдайда студент осы функцияларды программалық деңгейде орындай алады.
1-потенциометр(RV1). Микроконтроллердің AD портының 5-ші кірісіне кернеудің ... ... ... ... ... Фототранзисторды негізінде орындалған. Сигнал одан операциялық күшейткішпен күшейеді және AD микроконтроллердің 4-ші аяғына аналогты ... ... ... ... ... ... ... бойынша микроконтроллер мен компьютер арасындағы жіберетін мәліметтерді зерттеу үшін ... ... ... ... жұмыс режимі келесідей түрде жүзеге асады. Ең алдымен CodeWarrior Development Studio for S12(X) программалық пакетін орнату ... ... ... ... сайтынан жазамыз. Products --> 16 - bit Microcontrollers --> S12 and S12X --> S12C таңдаймыз. ... ... ... Software &Tools ... ... ... Осыдан CodeWarrior for HCS12(X) Microcontrollers белгісі бар ... ... ... ... Пайда болған бетте CodeWarrior пакетінің әртүрлі версиялары бар салыстырмалы кестесі көрсетіледі. Тегін Special редакциясын таңдап және осы ... ... Get ... ... Одан ... жаңа ... Special Edition: CodeWarrior for S12(X) Microcontrollers V5.0 қатарындағы Download батырмасын басамыз. Осыдан кейін программамыз жүктеледі.
2.3 - сурет − CSMB12С128 ... ... ... ... ... ... мен ... жатқан микроконтроллердің функционалдық схемасы 2.3 суретте келтірілген.
2.4 - сурет - CSMB12С128 ... ... ... ... ... бұрын оған 2.4 - суретте көрсетілгендей ұстатқыштарды орнатамыз. Суретте орнатылған ұстатқыштар қызылмен ... ... ... ... ... ... кабелімен қосу керек. ОС Windows ортасы жаңа белгісіз құрылғысын тауып және ол үшін драйверді ... ... - ... ... үшін ... ... ... бірінші терезесі
Жаңа құрылғыны орнату мастерінде ең алдымен интернет жүйесінен драйверді ... бас ... ... (2.5 ... ... > ... ... (2.5 сурет).
2.6 - сурет - CSMB12C128 тақшасы үшін драйверді орнату мастерінің бірінші терезесі
2.7 сурет − Драйверді іздеу және оны ... ... ... ... және оны ... іске ... (2.2.6 ... - сурет - CSMB12C128 тақшасы үшін драйверді орнатудың аяқталуы
2.3 CSMB12C128 тақшасы + PBMCUSLK тақшасы
PBMCUSLK тақшасы - ... ... ... ... ... ... ... платформа. Бұл модуль қосымша енгізу-шығару құрылғыларын қолдануға мүмкіндік береді: 8 батырма, 8 жарық диодтары, 8 ауыстырып-қосқыш және тағы ... ...
2.9 - ... - ... модулінің J1 тіркеуішін ажырату
CSMB12C128 тақшасы 5В кернеуге ие, ал PBMCUSLK платформасы 3.3-5В кернеуге ие. CSMB12C128 ... J1 ... ... 2.3.1 ... ... Бұл ... ... тақшасын PBMCUSLK платформасының J5-не қосу керек. Енді компьютермен байланыc SMB12С128 тақшасы арқылы емес, PBMCUSL платформасының USB-тіркеуіші ... ... ... - ...... және PBMCUSL ... және ... компьютермен бірге қолдануындағы ұстатқыштардың орналасуы
Қондырғыдағы элементтерді қосар алдында ұстатқыштарды 2.10 - суреттегідей орнату керек .
2.11 - сурет − PBMCUSL тақшасы үшін ... ... ... ... арналған CODEWARRIOR программалық ортасы
3.1 Өңдеу ортасының жалпы сипаттамасы
CodeWarrior (ауд.- кодтармен күресші) - енгізілген микропроцессорлық ... ... ... ... ... интеграцияланған ортасы. IDE CodeWarrior-дың сырты - бұл стандартты Windows ... Ол ... ... файлдарды жасауға және оларды жобаға ұйымдастыру мүмкіндік береді . Бұған қосымша өңдеу ортасы автоматты компиляцияны, микроконтроллерге арналған ... ... ... ... алу үшін барлық қажетті берілген мәліметтерді жүктеуді қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... екі типі ... (Build) ... қосымшаның барлық файлдарын трансляциялауға және программаның дайын жіберуші алуға мүмкіндік береді.
Дұрыстау ррежимдері (Debug) қосымшаны тексеруді және ... ... ... ... симулятордың көмегімен қамтамасыз етеді.
057785
+ - сурет − Интеграцияланған CodeWarrior өндеу ортасының ... ... ... ... ... ... ... Олар: жоба менеджері, интерактивті қателері бар редактор, компиляцияны басқару модулі және т.б. оның құрылымы нақтырақ 3.1.1 ... ... ... ... ... ... ортасы негізінде анықталған микросхеманың категорияларына бағдарланушы программалық құралды ... ... ... ... немесе процессорлар класына бағыттауышы бар CodeWarrior Development Tools-тың немесе ... ... ... аты ... Бұл ... біз IDE CodeWarrior Development Studio for S12(X)-ті қолданамыз.
CodeWarrior интеграцияланған өңдеу ортасымен танысу ... өте ... ... ассемблер, С, С++ тілдерінде программалауға да болады . Бұл ... әр ... оқу ... қолдануға мүмкіндік береді. Олар: ассемблер тілінде міндетті түрде базаланатын микропроцессорлық техника негіздері курсынан бастап жоғары деңгейлі программалау тілдерін ... тура ... ... ... ... ... және ... жүйелеріндегі МК-лердің жұмыс алгоритмдерін зерттеу курстарына дейін.
Бір кластың әр түрлі МК-лерінде орындалған аппараттық құралдарды қосу ... бар ... ... ... графикалық интерфейсі оқу лабораториясының техникалық құралдары қасиеттерінің көрінісін өзгертеді.
3.2 - сурет − CodeWarrior ортасының программаны түзетуінің қолданбалы графикалық интерфейсі
Дәл ... ... ... ... ... ... толық программалық симуляция режимінде де тұтас программаны түзету ортасы тек оқушыға ғана емес, сонымен қатар тәжірибелі ... де өте ... ... ... ... объектісінің мүмкін еместігі кез келген оқу процесінің аналогты қиындығы болып табылады. CodeWarrior авторлары бұл мәселе қолданушылардың өкіміне қарай енгізу/шығару ... ... және ... объектілерін жеткізу арқылы шеше білді.
CodeWarrior пакетінің программалы-логикалық ... ... Tool ... ... ... өзі құрастыра алатын немесе дайын тізімнен таңдап алынатын арнайы ішкі ... ... Олар ... ... ... типтік құрылғыларының графикалық кескінін генерациялайды, бұл құрылғыларды МК-дің порттарына қосуды қамтамасыз етеді және әрбір құрылғының жұмыс істеу алгоритмін моделдейді ... ... ... жоба құру ... бөлімде MC9S12C128 микроконтроллерінің архитектурасы, оның адрестік кеңістігінің таралуы және HCS12 орталық процессорының ... ... ... ... қатар, ассемблерде программа жазудың қарапайым үлгісі, микроконтроллерге жүктеуге арналған машиналық код түріне программаның берілген ... ... ... IDE ... ... Studio for S12(X) (симулятор) программалы-логикалық моделін қолдану арқылы өңделген ... ... ... ... .
Кейбір басқару программаларын жасауға арналған әрбір лабораториялық жұмысты орындау ... ... ... ... ... қажет:
CodeWarrior өңдеу ортасының енгізілген редакторын қолдана отырып берілген программа мәтінін ассемблер тілінде енгізу.
Микроконтроллердің жадына жүктеуге арналған машиналық ... алу үшін ... ... ... ... жадына жазылған программаның машиналық кодын жүктеу.
Программаның дұрыс орындалуы үшін керекті ... ... ... жадына енгізу.
Программаның орындалуы,оның жұмыс нәтижесінің сараптамасы.
Жіберілген қателіктерді түзету.
Жоғарыда жазылған тізбекті енгізілетін микропроцессорлық жүйе үшін қолданбалы басқару программасының дұрысталу және ... ... деп ... болады. CodeWarrior пакетімен жұмыс істеуді бастау үшін келесі операциялар тізбегін орындау қажет. Ол үшін ... ... Studio for S12(X) ... іске қосу ... Егер ... тізімде қажет микроконтроллер болмаса, онда жаңалау мастерін (CodeWarrior Updater) қолдану керек. CodeWarrior-дың профессионалды версиясында Processor Expert ... ... ... ... үшін ... кодты жасауға болады. Дәл нақты контроллермен жұмыс істеу режимінде сияқты толық программалық симуляция режимінде де тұтас программаны түзету ортасы тек ... ғана ... ... ... ... өңдеушіге де өте қолайлы. Мұндай пакеттерге микроконтроллердің немесе процессорлар класына бағыттауышы бар CodeWarrior Development Tools-тың немесе CodeWarrior ... ... аты ... - ...... ... ... терезесі
Алғашқыда 3.3 суретте көрсетілгендей терезе пайда болады. Жаңа жоба құру үшін ... ... ... ... Егер ... ... ... ашу керек болса, онда пунктін таңдау қажет.
586740226060
3.4 - сурет − Жоба ... ... ... ... (3.4 - ... жоба құратын МК-дің моделін таңдау қажет. Ол- MC9S12C128. Егер ... ... ... ... ... онда ... ... (CodeWarrior Updater) қолдану керек. Connections жолағында қолданатын жобаның программаны дұрыстау тәсілін таңдау керек. Бұл жұмыста екі таңдау нұсқасы бар:
Full Chip ... - ... ... ... ... ... симуляциясы. Бұл жағдайда компьютерлік модель қолданылады, ал нақты элемент қажет етілмейді. Программаны дұрыстаудың мұндай ... ... ... ... ... ... тексеру үшін және оның аппараттық құрылғыларды қолданбай орындалуын тексеру үшін қолданылады.
TBDML - Turbo BDM Light интерфейсін қолдану арқылы аппараттық үлгіде ... ... ... ... ... үшін программасы дұрысталатын микроконтроллердің тақшаснда BDM (Background Debug Mode) адаптері орнатылған болуы тиіс.
3.5 - сурет − Жоба ... ... ... ... ... ... ... көшу керек (3.5 - сурет). Бұл жерде МК-ді программалайтын бір ... ... ... жоба ... жоба ... арналған папканы таңдау қажет.
CodeWarrior пакетінің бірнеше программалау тілі бар: ассемблер, С және С++. Оларды бірге бір жобада қолдануға рұқсат ... С тілі ... ... компаниясының сайтынан жазып алуға болатын тегін арнайы версиясында программаның максималды көлемі 32 КБ-пен шектелген ... ... ... ... С++ тілі ... профессионалды версиясын ғана қолдайды. Төмен деңгейлі тілдердің ішінен қолданушы программалау барысында айнымалылар программисттің ... ... жад ... ... ... ассемблер тілін таңдай алады. Бастапқы деңгейде ассемлер тілін қолданамыз . Сондықтан С тілінің қасында тұрған жалаушаны алып тастап, оны ... ... ... Осы ... ... ... жобаның атын теру керек, ал -да оның файлдарының ... жолы ... ... ... ... папканы көрсетуге болады, онда оның аты автоматты түрде жолаққа көшіріледі.
3.6 сурет - Жоба құрудың үшінші терезесі
Осы ... (3.6 - ... ... ... ... ... ... бар материалды қосуға болатын мүмкіндік көрсетілген. Ол үшін керек файлдарды кезек-кезек таңдап, (Add) батырмасын басу керек. пунктін белгілеу жаңа жоба ... ... ... автоматты түрде көшірмесін жасауға алып келеді, ал пунктінің қасына жалауша қою берілген коды бар негізгі файлдың автоматты түрде ... алып ... өзге сырт ... қосу керек болса, онда жай ғана >-ті басу керек. 4 терезесі жаңа жобаны конфигурациялауда аяқтаушы болып табылады. Бұл жерде БҚ-дың ... ... ... ... таңдау қажет. Барлығы үш нұсқа қол жетімді:
None - қосымша құралдарды пайдаланбау.
Device Initialization - ... ... ... ... ... ... ... көмегімен қолданушы МК-дің әр түрлі модульдерінің бастапқы жұмыс істеу режимдерін таңдайды. Содан кейін Device Initialization С-де ... ... ... ... ... ... генерациялайды. Онда арнайы функциялардың керекті регистрлеріне сәйкес екілік мәндегі орнату ... ... Expert - ... ... ... түрде құрушы және құрылғыларды инициализациялау құралы. Device Initialization секілді ол да перифериялы модульдердің бастапқы тәртіптерін орнатуға арналған ... ... ... ... ... ... Бұл ... БҚ-дың өдеуді жылдамдатуға арналған компонетті таңдау қажет. CodeWarrior-дың профессионалды версиясында Processor Expert құралының көмегімен кейбір алгоритмдер үшін ... ... ... ... Бұл ... ... ... регистрлеріне сәйкес келеді. Төмен деңгейлі тілдердің ішінен қолданушы программалау барысында айнымалылар программисттің өзінің белгілеген жад ұяшықтарында орналасатын абсолютті ... ... ... ...
3.7 - сурет − Жоба құрудың төртінші ... ... ... және оның ... өз ... күйге келтіруді үйреніп алу қажет, сондықтан ... ... ... ... ... ... ... Development Studio for S12(X) интегралданған өңдеу ортасының негізгі терезесі ... МК ... ... ... ... ... ... жалпы түсінік
Зертханалық жұмыс 3 бөлімнен тұрады:
а) ... ... ... ... техниканы оқып үйренушілерге арналған. Бұл жұмыс 16 разрядты процессорлық ядроның CISC-архитектурасының құрылымымен танысуға және 8-16 ... ... ... ... ... инструкция жиыны мен мнемоникалық команда әдістерін қолдануға, программалаудың ассемблер тiлінде орнықты дағдыларды алуға мүмкіндік береді. Бұл практикум бір семестрлік ... ... ... ... ... Бұрын микроконтроллерлер немесе микропроцессорлар жайлы оқыған тыңдаушыларға арналған және олар HCS12 16 ... ... ... ... ... мен ... туралы жалпы түсінік алуы қажет. Онда тек зерттелетін МК-ге қатысты ... және ... ... ... ... көрсетіледі.
б) С тілін қолдану арқылы MC9S12C128 микроконтроллердің перифериялы модульдерін зерттеу бойынша зертханалық ... Бұл ... ... ... екі ... курсына негізделген және микроконтроллердің 16 разрядты перифериялы модульдерін зерттеуді мақсат тұтады.
Бір семестрлік курста ... тек ... ... ... ... ... Сонымен бірге студенттер орталық процессорлар туралы ғана емес, жалпы біркристалды микроконтроллер туралы мәлімет алатын болады және соңғы жұмыстарда перифериялы модульдерді ... ... ... ... HCS12 ... жататын микроконтроллердің перифериялы модульдерін зерттеу 3-ші бөліктің жұмыстарында келтірілген, атап айтқанда: уақытша ... ... ... аналогты-цифрлық түрлендіргіш модулі, контроллерлердің SCI, SPI тізбекті ауысуының модульдері. Әр модульдерді зерттеу барысында келесідей сұрақтар туындайды.
* Модуль ... ... және ... ... ... ... ... регистерлері;
* Басқарудың типтік есептерінің шешімдері үшін нақты уақытта ... ... ... ... ... ... ... программалық қызмет көрсету алгоритімін C тілінде жазу.
Жасалған бағдарламардың басқаруымен перифериялы модудьдердің жұмыс істеуін реттеу. ... ... ... 2-ші және 3-ші конфигурациялар негізінде жұргізіледі. Үшінші конфигурация - ... ол үшін ... ... ... ... ... ... өзінің перифериялы модульдерін қолдана отырып, осы сигналдарды сандық кодқа немесе импульстік сигналдарға басқа ... ... ... ... ... нәтижелерді программалық қамтамасыз ету ELVIS II қондырғы ... ... ... ... ... ... іске асады. Екінші конфигурация қондырғысы - қосымша. Бұл конфигурацияны қолдану үшін 3 ... ... ... ... ... яғни PBMCUSLK ... CSMB12C128 микроконтроллер модулімен бірге ELVIS II стендінен алудың қажеті жоқ. Микроконтроллердің ... ... PBMCUSLK ... ... және ... ... қосу және ... үшін басқару программасын жазу жеткілікті. Осындай зерттеулер оқушыларға өзіндік жұмыс ретінде берілуі мүмкін. Осы ... ... ... С ... программаның жазылу негізін үйрену;
* CodeWarrior ортасында микроконтроллер үшін жобаны реттеу және құру техникасын үйрену;
* Әрбір модульді басқару үшін арнайы ... ... және ... ... мен ... ... ... нақты перифериялы модульдерін зерттеу бойынша эталонды ... және ... ... 3 ... ... жеке ... ... келтірілген:
* Өзiндiк жұмысқа арналған бастапқы деңгейдiң есептері;
* Өзiндiк жұмысқа арналған орташа деңгейдің есептері;
* Өзіндік жұмысқа арналған күрделі ... ... ... ... ... мысалдағы программалық кодтың мәтінің өзгерту және осы материалды толықтай игеру. Екінші топтың тапсырмасы: өзіндік жұмыстағы орташа ... ... үшін ... мысалдағы программалық кодтың мәтінің айтарлықтай өзгерту. Үшінші топтың тапсырмасы: оқушының жеке ... ... ... ... ... программалық кодын және алгоритмін жазу. Осы жұмыс негізінде сабақты ұйымдастырудың 2 стратегиясы болуы мүмкін. Бірінші стратегия - ... ... ... ... ... келтірілген эксперименттерді зерттеу. Екінші стратегия - үйде ... ... ... ... дайындалу барысында эталондық мысалды зерттейді . Бұдан әрі осының негізінде ... ... 2-ші ... 3-ші ... ... шешеді. Бұл жұмыс микропроцессорлық техниканың екі ... ... ... және ... 16 разрядты перифериялы модульдерін зерттеуді мақсат тұтады. Осындай зерттеулер оқушыларға өзіндік жұмыс ретінде берілуі мүмкін. HCS12 класына жататын микроконтроллердің ... ... ... 3-ші ... ... ... атап айтқанда: уақытша интервал процессорының модулі, аналогты-цифрлық түрлендіргіш модулі, контроллерлердің SCI, SPI тізбекті ауысуының модульдері.
4.2 Elvis II қондырғысының виртуальды ... ... ... ELVISmx ... кіретін 3 стандартты виртуалды құралдары және 8 арнайы жасалған құралдар қолданылады.
Стандартты құралдар:
а) Екі каналды осциллограф - Scope. ... ... үшін Elvis II ... ... BNC ... ... ... PBMCUSLK тақшасындағы ACH аналогты кірістін желісін қолдануға болады.
ә) FGEN - функционалды генераторы. Құрылған сигнал Elvis II ... ... BNC ... ... ... PBMCUSLK ... шығарылады.
б) Digital Reader - күй индикаторы. DI немесе DO сегіз желісінен компьютердің мониторында екілік кодты оқиды және ... ... үшін 8 ... ... ... Two Channel Generator - құралы. Логикалық деңгейі бар тікбұрышты импульстің 2 каналды генераторы:төменгі күй кезіндегі кернеу - 0В, ал ... күй ... - 5 В. Екі ... да ... жиілігі әрқашанда бірдей және оның өзгеру диапазоны - 4 тен 40 кГц-ке дейін. Әрқайсыларындағы ... ... ... (0..100 пайыз), сонымен бiрге екi сигналдардың арасындағы фазалардың айырымын өзгерту мүмкіндігі болады.
ә) Analog Level - ... ... ... екі ... ... аналогтық деңгейін береді. Сигналдардың өзгеру диапазоны - U = 0..5В, ... PBMCUSLK (DAC0 и DAC1) ... ... Voltage out - ... ... өлшенген кернеудiң мәнiн бейнелейдi. DI желілерінде 8 разрядты екiлiк кодты қабылдайды. 0xFF-тің мәні V = 5 В-ке ... ... T out - ... ... ... сигнал периоды мәнiн бейнелейдi. DI желілерінде 8 ... ... ... ... 0xFF-тің мәні T = 255 мкс-ке сәйкес келедi.
г) ti out - құралы. Микроконтроллермен өлшенген сигнал ... ... ... ... DI 8 ... екiлiк кодты қабылдайды. 0xFF-тің мәні ti = 255 мкс-ке сәйкес келедi.
ғ) f out - құралы. ... ... ... ... ... ... DI ... 8 разрядты екiлiк кодты қабылдайды. 0xFF-тің мәні f = 40 кГц-ке сәйкес келедi.
д) Duty cycle out - ... ... ... ... импульсi салыстырмалы ұзақтығының мәнiн бейнелейдi. DI желілерінде 8 разрядты екiлiк кодты қабылдайды. 0x64 мәні γ = 100 ... ... ... Phase ... out - құралы. Микроконтроллермен өлшенген екi сигнал арасындағы фазалар айырымының ... ... DI ... 8 ... екiлiк кодты қабылдайды. 0xFF мәні Δφ = 360 градусқа сәйкес келеді. Барлық қосымша құрылған 8 құралдар бір ... ... ... және осы практикумға қоса тіркелген.
4.3 Таймер модулі кірісін ұстап алу режимін ... ... ... ... ішкі ... ... алу режимі зерттеледі. Бұл функционалдық мүмкіндік осы жасалып жатқан жұмыстарда және келесіде жасалатын зерттеу жұмыстарында Elvis II платформасы ... ... ... ... ... мәлімет алуға мүмкіндік береді. Осы жұмысты және келесі жұмыстарды ойдағыдай орындау үшін 3-ші конфигурация қондырғының ерекшеліктерімен танысу қажет. Екі ... да ... мен ... ... ... ... ... себебі олардың дұрыс қойылмауы жабдықтың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. Осы жұмысқа дайындалу барысында микроконтроллердің таймер модулі кірісін ұстап алу ... және ... ... ... ... ... ... Channel Generatorқұралынан тікбұрышты импульстердің тізбегі микроконтроллердің Т портының 0 ... ... ... ... кодта А портына микросекундпен шығаратын және келетін сигналдың периоды ... ... жазу ... T out виртуальды құралын қабылдауы керек.
#include // EnableInterrupts макроанықтамасы бар ... ... ... ... // ... регисторлар анықтамасы бар файлдың// қосылуы .
unsigned int TCNT_NEW, ... ... ... жаңа және ... ... ...
//айнымалылар.
unsigned char T; ... ... ... ... ... ... main() { ... басты функциясы.
PPST &= ~0x01; // Т ... 0 ... ... ... PPST0 = ... |= 0x01; //Т ... 0 ... резисторді қосу, PERT0 = 1.
TCTL4 = 0x01; //0 ... ... ... ... ... EDG0B = 0, EDG0A = 1.
TFLG1 = 0xFF; ... ... ... ... ...
//алып тастау.
TFLG2 |= 0x80; //Таймер толуының жалаушасын алып тастау
//TOF = 1.
TIE = 1; //0 ... ... ... ... C0I = 1.
TSCR2 = 0x01; //1/2-ге тең таймер санағышының ... ... ... ... fCT = fBUS/2 ... = 0x80; ... қосылуы, TEN = 1.
PUCR |= 0x01; //А портында резисторлардың қосылуы,
// PUPAE ... = 0xFF; // ... А ... барлық
//сызықтарының инициализациясы. ... ... ... ... { } ... бос ... 8 void IC0() { ... ішкі жүйесінің 0 каналында
//оқиғалар үзүлуінің ішкі программасы.
// Interrupt сөзінен кейін үзүлулер векторының
//нөмері көрсетіледі. ... = 0x01 // 0 ... ... ... тастау.
TCNT_NEW = TCNT; //Таймер ... жаңа ... ... = TCNT_NEW - TCNT_OLD; //Периодты есептеу.
TCNT_OLD = TCNT_NEW; //Таймер ... ескі ... ... ... = T; // ... ... А ...
//шығару.
}
CodeWarrior ортасында жаңа жобаны құру ... ... Ең ... ... ... File -->New Project пунктін таңдаймыз.
4.1 cурет - Жаңа жоба құру мастерінің ... ... ... құру ... ... ... ... болады. Осы жерден өзіннің программалайтын микроконтроллердің типін таңдау қажет(4.1 - суретте көрсетілген). Осы жұмысты және келесі жұмыстарды ойдағыдай орындау үшін 3-ші ... ... ... ... ... Екі тақшада да ұстатқыштар мен тіркеуіштердің дұрыс қойылуын қадағалау ... ... ... дұрыс қойылмауы жабдықтың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. Барлық қосымша құрылған 8 құралдар бір орнату пакетіне біріктірілген және осы ... қоса ... - ... − Жаңа жоба құру ... ... ... жоба ... орналасуын көрсету қажет (4.2 - сурет). Мұны батырмасының көмегімен ... ... ... тілі ... С ... ... ... терезеде бұрын игерілген файлдарды жаңа жобаға қосуға болады. Бұл мүмкіндіктен бас тартыңыз және > -ті ... - ... − Жаңа жоба құру ... ... терезесі
Осы терезеде қосымшаларды өңдеуді жылдамдату үшін құрал таңдау мүмкіндігі ... ... біз оны ... ... да ... ... ... Болашақта өзіндік жұмыс ретінде Device Initialization құрылымымен танысуға болады. Мұның көмегімен ... ... ... ... ... ... қағазындағы көптеген қызметтік регистрлерді зерттеу әдісіне қарағанда жеңіл және тез орындауға ... ... - ... − Жаңа жоба құру мастерінің төртінші терезесі
ANSI форматындағы бастапқы кодты, Small жадының үлгiсiн және 32 разрядты айнымалыны таңдау қажет. ... де, ... ... ... және бөлшек сандарға қатысты операциялардан бас тарту ұсынылады.
4.5 - сурет − Жаңа жоба құру ... ... ... C ... ... ... ... параметрлерiн орнату керек (4.5 - сурет). Қазір біз оны пайдаланбаймыз, сондықтан да ... ... ... Екі ... да ... мен ... ... қойылуын қадағалау қажет, себебі олардың дұрыс қойылмауы жабдықтың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін.
4.6 - сурет - Жаңа жоба құру ... ... ... терезеде (4.6 - сурет) PC-lint бастапқы кодтағы қате іздеу құрылымынан бас ... - ...... ... ... жоба ... ... CodeWarrior ортасындағы негізгі терезе 4.7 - суреттегідей көрінуі қажет. Қондырғыдағы контактілерді қосу қажет.
MCU_PORT(J6 немесе J7) ... - ...... ... ... ... ... дұрыс істеуі үшін 4.8 - суретте көрсетілгендей өткізгіштерді кейбір контактілерге қолмен қосу қажет.
Қондырғыдағы манипуляциялардан ... ... ... ... керектi параметрлерiн таңдау үшін Two Channel Generator құралы iске ... ... ... ... ... ... ... шығаратын T out утилиті іске қосылады. Енді осыларды орындау үшін жоғарыда жазылған программа іске қосылады.
4.4 SPI ... ... ... зерттеу
Бұл жұмыста SPI тізбекті синхронды интерфейсі зерттеледі. Оның ерекшеліктері мен жұмыс ... ... ... SPI ... ... 0x32 кодын тұрақты шығарып тұратын микроконтроллердің программасын жазу керек. Әрбір жіберілімді 250 мкс кешігуі арқылы жүзеге асыру керек. Тізбекті ... ... ... ... 62.5 ... тең деп аламыз. Мәліметтер фиксациясы нөлдік активті деңгейі бар ... ... жұп ... бойынша жүзеге асуы керек. MOSI және SCK сигналдарын Scope осциллографына шығарып, алынған нәтижелерді ... ... ... ... "derivative.h"
#define delay(us); for(delay=us/2;delay!=0;delay--) asm NOP;
//Программалық кешігудің құру кодының макро-
//анықтамасы. ... ... ... ... int delay; ... құру үшін ... main() { ... |= 0x3C; // М ... 2, 3, 4 және 5 ... // ... ... ... |= 0x3C; //М портын кіріске орнату.
SPIBR = 0x04; ... ... ... ... = 62.5 ... = 0x5C; // SPI ... ... сигналының нөл-
//дік активті деңгейі,жұп фронты бойынша өтеу(2,4..).
EnableInterrupts; //Үзүлулер рұқсаты.
for(;;) {
asm LDAA SPISR; // SPISR ... ... ... SPTEF ... алып ... = 0x32; //Керекті ... ... == 0); // ... ... бос ... // ... ... күтеміз.
//Кешігу ~ 250 мкс
}
MCU_PORT (J6 ... J7) Elvis II ... ... - ...... ... ... және виртуалды құралдарды iске қосу алдында 4.9 - суретке сәйкес қондырғыдағы манипуляцияларды шығару керек
4.10 - сурет − Жөнелту кодының синхронды ... ... ... ... ... ... ... 4.10 - суретте келтірілген.
Қорытынды
Бұл жұмыста он алты разрядты МК ... ... ... ... Оның ... ... модулінің кірісін ұстап алу режимін зерттеу.Осы жұмыста микроконтроллер таймері ішкі жүйесінің ұстап алу режимі зерттелді. Бұл зерттеу жұмысында Elvis II ... ... ... ... ... ... мәлімет алынды.
Микроконтроллердің ШИМ(кең импульсті модуляция) модулін зерттеу. Бұл жұмыста ... ... ... ... ... үшін программасы жазылды.
Берілген параметрлері бар жекелеген импульстер генерациясын зерттеу. Бұл жұмыста шығыс сигналын микроконтроллердің ... ... ... ... ... модулін зерттеу. Бұл жұмыста АЦТ-нің бірканалды және көпканалды, бір ретті және ... ... ... ... ... ... ... сигналды цифрға түрлендіретін және оны Digital Reader виртуалды құрылғысына жіберетін ... ... ... ... ... ... ... синхронды интерфейсін зерттеу. Бұл жұмыста енгізілген SPI модулі арқылы 0x32 кодын тұрақты шығарып ... ... ... ... ... асинхронды интерфейсін зерттеу. Бұл жұмыста енгізілген SCI модулі арқылы 0x6D кодын тұрақты ... ... ... ... ... келе микроконтроллерді студенттерге зертханалық жұмыстар жүргізуде қолдану өте тиімді. Зерттеу жұмысының нәтижелерін ... ... ... пәні ... ... ... болады. Жұмыс барысында қойылған мақсаттар мен міндеттер толығымен атқарылды.
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... и ... использования C++, исправленное издание = Programming: Principles and Practice Using C++. // 2011. -- С. 1248. ... ... ... AVR // ... 20027- 174 с. ICBN ... ... А.С. Бессонов, В.В. Мошкин: LabVIEW: Практикум по аналоговым элементам ... ... ... ... //2011.- 116 ... В.Г. ... и ... техника: Учебное пособие для вузов // В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев-3-е изд, ... И ... ... ... ... В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах //Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988.- 304 ... ... О.П., ... А.И. Аналоговая и цифровая электроника: Учебник для вузов ... ... ... ... ... Дж ... LabVIEW для всех. 4-ое издание,переработанное и дополненное // , 2011.- 904 стр.
М. ... ... ... Hitachi, ... ... NEC, Toshiba // Chip News. - 2000. - ... ... Е.Б. Курманов Применение технологии отладки программы в среде ... ... Studio для ... МC9S12C128// Жас ғалымдар және студенттердің халықаралық конференциясы, Ғылым әлемі 2012.-56с.
9 С.Ф. Баррет, Д.Дж. Пак Встраиваемые системы. Проектирование приложений на микроконтроллерах семейства 68HC12 / HCS12 с ... ... С// ... с.
10 Т. ... Д. Доброхотов, Лабораторный практикум , Москва 2009// издательство: , 193 с.
11 Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же ... // , 2003. -- Т. ... Шпак ... на ... C для AVR и PIC ... // 2007.-155с.
13 Ю.И. Иванов, В.Л. Югай Микропроцессорные устройства систем управления // Издательство: Таганрог: Изд-во ТРТУ 2005. - 133 с. ... ... ... синхронды интерфейсін зерттеу
Өзiндiк жұмысқа арналған бастапқы деңгейдiң есептерi:
а) Енгізілген SPI модулі арқылы 0x51 кодын тұрақты шығарып ... ... ... жазу ... ... ... 300мкс кешігуі арқылы жүзеге асыру керек. Тізбекті ... ... ... ... 50кГц-ке тең деп аламыз. Мәліметтер фиксациясы нөлдік активті деңгейі бар тактілі сигналдың жұп фронттары ... ... асуы ... MOSI және SCK сигналдарын Scope осциллографына шығарып, алынған нәтижелерді түсіндіру ... ... SPI ... ... 0xCD ... тұрақты шығарып тұратын микроконтроллердің программасын жазу керек. Әрбір жіберілімді 400 мкс кешігуі арқылы жүзеге асыру керек. Тізбекті интерфейс ... ... ... 41.66 ... тең деп ... ... ... нөлдік активті деңгейі бар тактілі сигналдың жұп фронттары бойынша жүзеге асуы ... MOSI және SCK ... Scope ... ... алынған нәтижелерді түсіндіру керек.
б) Енгізілген SPI модулі арқылы 0x4E кодын тұрақты шығарып тұратын микроконтроллердің ... жазу ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асыру керек. Тізбекті интерфейс арқылы жіберу жиілігін 62.5кГц-ке тең деп аламыз. Мәліметтер фиксациясы ... ... ... бар ... ... жұп ... ... жүзеге асуы керек. MOSI және SCK сигналдарын Scope осциллографына шығарып, алынған нәтижелерді түсіндіру керек.
в) Енгізілген SPI модулі арқылы 0xA9 ... ... ... ... ... программасын жазу керек. Әрбір жіберілімді 450мкс кешігуі арқылы жүзеге асыру керек. Тізбекті интерфейс арқылы жіберу жиілігін 31.25кГц-ке тең деп ... ... ... ... активті деңгейі бар тактілі сигналдың жұп фронттары бойынша жүзеге асуы керек. MOSI және SCK сигналдарын Scope ... ... ... нәтижелерді түсіндіру керек.
Қосымша Б
(міндетті)
SPI тізбекті синхронды интерфейсін зерттеу
Өзiндiк жұмысқа арналған ... ... ... ... SPI ... арқылы 0xB2 кодын тұрақты шығарып тұратын микроконтроллердің программасын жазу керек. Әрбір жіберілімді таймердің ішкі жүйесі көмегімен құрылған кейбір кешігумен ... ... ... ... ... ... ... жиілігін 50кГц-ке тең деп аламыз. Мәліметтер фиксациясы нөлдік активті деңгейі бар ... ... жұп ... ... ... асуы керек. MOSI және SCK сигналдарын Scope ... ... ... ... ... ... ... SPI модулі арқылы 0x7321 кодын тұрақты шығарып тұратын микроконтроллердің программасын жазу керек. ... 2 ... ... ... ... кіші битпен алға және кейбір кешігумен жүзеге асыру керек. Тізбекті интерфейс арқылы жіберу жиілігін 41.66 ... тең деп ... ... ... ... ... ... бар тактілі сигналдың жұп фронттары бойынша жүзеге асуы керек. MOSI және SCK сигналдарын Scope осциллографына шығарып,алынған ... ... ... ... SPI ... ... 0x831D кодын тұрақты шығарып тұратын микроконтроллердің программасын жазу керек. 2 байттан тұратын жіберілімді кейбір кешігумен ... ... ... ... ... арқылы жіберу жиілігін 62.5кГц-ке тең деп аламыз. Мәліметтер фиксациясы нөлдік активті деңгейі бар тактілі ... тақ ... ... ... асуы ... және SCK сигналдарын Scope осциллографына шығарып, алынған нәтижелерді түсіндіру керек.
в) Енгізілген SPI ... ... 0x65F3 ... ... ... ... микроконтроллердің программасын жазу керек. Әрбір 2 байттан тұратын жіберілім пакетін кіші ... алға және ... ... жүзеге асыру керек. Тізбекті интерфейс арқылы жіберу жиілігін 50кГц-ке тең деп ... ... ... нөлдік активті деңгейі бар тактілі сигналдың жұп фронттары бойынша жүзеге асуы керек. MOSI және SCK ... ... ... ... ... ... керек.
г) Енгізілген SPI модулі арқылы 0xC5 кодын тұрақты шығарып тұратын микроконтроллердің программасын жазу керек. Әрбір жіберілімді ... ішкі ... ... ... ... ... алға және кейбір кешігумен жүзеге асыру керек. Тізбекті интерфейс арқылы жіберу ... ... тең деп ... MOSI және SCK ... Scope ... ... ... нәтижелерді түсіндіру керек.
Қосымша В
(міндетті)
SPI тізбекті синхронды интерфейсін зерттеу
Өзіндік жұмысқа арналған күрделі деңгейдің есептері
а) ... SPI ... ... және Digital Reader ... ... А портында код қабылдайтын микроконтроллердің программасын жазу керек. Таймер ішкі жүйесі және үлкен бит алға көмегімен ... ... бере ... ... жіберілімді кейбір кешігумен жүзеге асыру керек. Тізбекті интерфейс арқылы жіберу жиілігін 50кГц-ке тең деп ... MOSI және SCK ... ... ... ... ... түсіндіру керек.
ә) Two Channel Generator виртуалды құралымен және енгізілген SPI модулі арқылы 1 немесе 2 байттық алынған мәндерді жіберетін сигналдың ... ... ... программасын жазу керек.Әрбір жөңелтуді кейбір кешігумен жүзеге асыру керек. ... ... ... ... ... 31.25 ... тең деп ... MOSI және SCK сигналдарын Scope осциллографына шығарып, алынған ... ... ... ... AN5 ... Analog Level ... ... аналогты деңгейі келіп түседі. Сигналды 10 разрядты режимде түрлендіріңіз және ... ... SPI ... ... ... ... ... түрде жүзеге асыру керек. Тізбекті интерфейс арқылы жіберу жиілігін 61.5кГц-ке тең деп аламыз. MOSI және SCK ... Scope ... ... ... ... ... ... Енгізілген SPI модулі арқылы 0x12C0EF кодын тұрақты ... ... ... ... жазу ... 3 байттан тұратын әрбір жіберілімді таймердің ішкі жүйесі көмегімен құрылған кейбір ... ... ... ... ... ... арқылы жіберу жиілігін 41.66кГц-ке тең деп аламыз. Мәліметтер ... ... ... ... бар ... ... жұп фронттары бойынша жүзеге асуы керек. MOSI және SCK сигналдарын Scope осциллографына шығарып, алынған нәтижелерді түсіндіріңіз.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Андалусия Омайяд мемлекеті8 бет
Ғаламтор және халықаралық терроризм4 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
7 сыныпқа физика пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік ңұсқау26 бет
CISCO 5500 series қондырғысының негізінде есептеуіш желілердің құрылымы60 бет
Ms excel ортасында зертханалық жұмыс11 бет
Turbo Pascal - дағы енгізу және шығару операторлары26 бет
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет
«Балықты зертханалық зерттеу»26 бет
«Биология» пәнінен зертханалық және практикалық сабақтар72 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь