С++ тілі және оның мүмкіншіліктері


ЖОСПАР

Кіріспе
С++ тілінің шығу тарихы

Негізгі бөлім
1.Си тiлiнiң негiзгi элементтерi
1.1. Си тiлiнiң алфавитi
1.2. Жады класы
2. Си тілінің стандартты кітапханасы
2.1.Си тілінде фунциялар
2.2.Символдардың класын және түрлендіруін анықтау функциялары
2.3.Математикалық функциялар
2.4.MS DOS жүйесінің функциялары
3.Тұрақтылар мен айнымалылар
4. Операторлар
5.Құрылымдар
6.Циклдер
6.1. Үшін циклының жазылуы
6.2. Әзірше циклының жазылуы
6.3. Дейін циклының жазылуы
6.4. Ішкі циклдер

Қорытынды
С++ тілін қолданудағы мүмкіншіліктері

Қолданылған әдебиеттер тізімі

Қосымша
Бұрыннан келе атқан ВСРL және В тілдері арқылы дамыған С тілін жазу және бағдарламаны қамтамасыздандыру операциялық жүйсі үшін 1967 жылы Мартин Ригорсын ВСРL тілін ойлап тапты.
Кенон Томсон ВСРL тілінің көшірмесі В тілінің көптеген мүмкіншіліктерін қарастырды және 1970 жылы В тілін Веll Laboratories-тегі операциялық жүйе UNIX-тің dek PDP – 7 компьютеріне бастапқы үлгілерін жасап шығаруға пайдаланды.
Мысалы: Веll Laboratories-те Денис Ричи В тілінен С тілін дамытты және 1972 жылы ДЕК ГДР-11 компьютерінде пайдаланды. С тілі ВСРL, В тілдерінің көптеген маңызды идеяларын қолданады,сондай-ақ берілгендер типі және басқада мүмкіншіліктері бар. Бастапқыда С тілі UNIX-тегі операциялық жүйелерді қайта өңдеуші тіл есебінде кең танымал болды. Қазіргі таңда барлық операциялық жүйелер С немесе С++ тілінде жазылған. Соңғы 20 жылдың ішінде С тілі көптеген компьютерлерде тиімді пайдаланыла бастады. С тілімен ұқыпты жұмыс жасағанда көптеген басқа компьютрге көшіре алатын мобильді бағдарлама жасауға болады.
70 жылдардың соңында С тілі қазіргі «дәстүрлі С», «плассикалық С» және «Керниган мен Ригидің С тілі»-не жатқызатындай дамыды. Керниган мен Ригидің «язык программирования С» кітабының Prеntica-Hall баспасынан басылып шығуы тілге деген үлкен назар аудартты. Түрлі компьютерлер типіне С тілінің кең таралуы, өкінішке орай тілдең көп көбеюіне әкеп соқты. Олар ұқсас болғанымен, бір-бірімен топтаспады.
Бұл бағдарламаны өңдеушілер үшін үлкен мәселе болды. С тілінің стандартты үлгісі қажет екендігі түсінікті болды. 1983 жылы екі ойлы емес және машинаға тәуелсіз тіледі анықтауда қамтамасыз ету, америкалық ұлттық стандарттандыру комитетінде есептеуіш техника және ақпаратты өңдеу үлгісі Х3 j-11 техникалық комитеті ойлар тапты. 1989 жылы ойлап шығарылған стандарт мақұлданды. С тілін әлемдік масштабта стандарттау үшін ANSI халықаралық стандартты ұйыына көшірмесін берді. Бұл стандарт 1990 жылы ANSI ISО 9899:1990 деген атпен жарыққа шықты. Бұл құжаттың көшірмесін ANSI –ден арнайы тапсырыс беріп алуға болады. Керниган мен Ричидің 2-ші кітабы 1988 жылы басылып шығарылды. Бұл ANSI С деп аталып осы үлгі бойынша жазылған еді.Осы үлгі қазір көптеген жерлерде қазір қолданылуда.
С++ тілі – Bell Laboratories компаниясында 80 жылдардың басында Бьерн Страуструп жасап шығарған. С++ тілі С тілін қалыпқа келтіретін қасиеттерге ие болды. Бұл программалық қамсыздандыру кеңістігінде жаңашылдық болып қабылданды. Жылдам, жинақ және үнемі программалық қамсыздандыруды құру сол кезде арман болатын. Программалық қамсыздандыруды дайындаушылар модульдік, объектілік – бейімделген жобалауды қолдану құрылымдық программалаумен салыстырғанда дайындау тобының өнімділігін арттырды. Объектіге – бейімделген программаларды түсіну, жөндеу және модификациялау жеңіл болып келеді. С++ - бұл С стилінде де, объектілік – бейімделген стильде де, осы екеулін де пайдаланып программалау мүмкіндігін беретін гибридті тіл. С++ тілінде программалау кластар мен функциялар деп аталатын бөліктерден тұрады. Егер сіз С++ программасын құрғыңыз келсе, сіз әр бөлікті программалауыңызға болады. С++ программистері көбінесе С++ құрамындағы дайын тұрған кластар мен функцияларды пайдаланады. Осылайша С++ тілін зерттеудің екі аймағы бар. Біріншісі – С++ тілін өз қалпында қабылдау, екіншісі – С++ стандартты кітапханасындағы кластар мен функцияларды қалау пайдалануды оқып білу.
Стандартты процедуралық программалау тілі. Операциялық жүйе (ОС) UNIX үшін жасап шығарылды. Оның негізгі атқаратын қызметтері: Математикалық есептеулерге арналған, жүелік программаларды құруға бейімделген, салыстырмалы оңай, жоғары деңгейлі программалау тілі. 1990 жылдардан С++ тілі программалауда кең ауқымда қолданыла бастады. 1998 жылдан бастап халықаралық стандартты тілге («Standard for the C++ Programming Language») айналды.
1.Крячков А.В., Сухинина И.В., Тояшин В.К.
Программирование на С и С ++ 2000.
2. Культин Н.Б. С/С++ в здачах и примерах 2004.
3. Интернет желісі
4.Самоучитель С++ (Александр Крупник)
5.Самоучитель С++ 3-е издание (Герберт Шилдт)
6.Язык программирования С++( Бьерн Страуструп)
7. Кнут Д. Искусство програмирования для ЭВМ; Мир, 1978.
8.Язык программирования Си (С. Свердлов)
9.Мартинов Н.Н.: Программирование для Windows С/С++. Том 1.
2004.
10.Керниган Б., Ритчи Д., Язык программирования Си. Пер. С
англ. – г.е. изд1992.
11.Бочков С.О., Субботин Д. М. Язык программирования Си для
персонального компьютера-М 1990.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
ЖОСПАР

Кіріспе
С++ тілінің шығу тарихы

Негізгі бөлім
1.Си тiлiнiң негiзгi элементтерi
1.1. Си тiлiнiң алфавитi
1.2. Жады класы
2. Си тілінің стандартты кітапханасы
2.1.Си тілінде фунциялар
2.2.Символдардың класын және түрлендіруін анықтау функциялары
2.3.Математикалық функциялар
2.4.MS DOS жүйесінің функциялары
3.Тұрақтылар мен айнымалылар
4. Операторлар
5.Құрылымдар
6.Циклдер
6.1. Үшін циклының жазылуы
6.2. Әзірше циклының жазылуы
6.3. Дейін циклының жазылуы
6.4. Ішкі циклдер

Қорытынды
С++ тілін қолданудағы мүмкіншіліктері

Қолданылған әдебиеттер тізімі

Қосымша

Кіріспе

Бұрыннан келе атқан ВСРL және В тілдері арқылы дамыған С тілін
жазу және бағдарламаны қамтамасыздандыру операциялық жүйсі үшін 1967 жылы
Мартин Ригорсын ВСРL тілін ойлап тапты.
Кенон Томсон ВСРL тілінің көшірмесі В тілінің көптеген
мүмкіншіліктерін қарастырды және 1970 жылы В тілін Веll Laboratories-тегі
операциялық жүйе UNIX-тің dek PDP – 7 компьютеріне бастапқы үлгілерін
жасап шығаруға пайдаланды.
Мысалы: Веll Laboratories-те Денис Ричи В тілінен С тілін дамытты
және 1972 жылы ДЕК ГДР-11 компьютерінде пайдаланды. С тілі ВСРL, В
тілдерінің көптеген маңызды идеяларын қолданады,сондай-ақ берілгендер типі
және басқада мүмкіншіліктері бар. Бастапқыда С тілі UNIX-тегі операциялық
жүйелерді қайта өңдеуші тіл есебінде кең танымал болды. Қазіргі таңда
барлық операциялық жүйелер С немесе С++ тілінде жазылған. Соңғы 20 жылдың
ішінде С тілі көптеген компьютерлерде тиімді пайдаланыла бастады. С тілімен
ұқыпты жұмыс жасағанда көптеген басқа компьютрге көшіре алатын мобильді
бағдарлама жасауға болады.
70 жылдардың соңында С тілі қазіргі дәстүрлі С, плассикалық С
және Керниган мен Ригидің С тілі-не жатқызатындай дамыды. Керниган мен
Ригидің язык программирования С кітабының Prеntica-Hall баспасынан
басылып шығуы тілге деген үлкен назар аудартты. Түрлі компьютерлер типіне С
тілінің кең таралуы, өкінішке орай тілдең көп көбеюіне әкеп соқты. Олар
ұқсас болғанымен, бір-бірімен топтаспады.
Бұл бағдарламаны өңдеушілер үшін үлкен мәселе болды. С тілінің
стандартты үлгісі қажет екендігі түсінікті болды. 1983 жылы екі ойлы емес
және машинаға тәуелсіз тіледі анықтауда қамтамасыз ету, америкалық ұлттық
стандарттандыру комитетінде есептеуіш техника және ақпаратты өңдеу үлгісі
Х3 j-11 техникалық комитеті ойлар тапты. 1989 жылы ойлап шығарылған
стандарт мақұлданды. С тілін әлемдік масштабта стандарттау үшін ANSI
халықаралық стандартты ұйыына көшірмесін берді. Бұл стандарт 1990 жылы ANSI
ISО 9899:1990 деген атпен жарыққа шықты. Бұл құжаттың көшірмесін ANSI –ден
арнайы тапсырыс беріп алуға болады. Керниган мен Ричидің 2-ші кітабы 1988
жылы басылып шығарылды. Бұл ANSI С деп аталып осы үлгі бойынша жазылған
еді.Осы үлгі қазір көптеген жерлерде қазір қолданылуда.
С++ тілі – Bell Laboratories компаниясында 80 жылдардың басында
Бьерн Страуструп жасап шығарған. С++ тілі С тілін қалыпқа келтіретін
қасиеттерге ие болды. Бұл программалық қамсыздандыру кеңістігінде
жаңашылдық болып қабылданды. Жылдам, жинақ және үнемі программалық
қамсыздандыруды құру сол кезде арман болатын. Программалық қамсыздандыруды
дайындаушылар модульдік, объектілік – бейімделген жобалауды қолдану
құрылымдық программалаумен салыстырғанда дайындау тобының өнімділігін
арттырды. Объектіге – бейімделген программаларды түсіну, жөндеу және
модификациялау жеңіл болып келеді. С++ - бұл С стилінде де, объектілік –
бейімделген стильде де, осы екеулін де пайдаланып программалау мүмкіндігін
беретін гибридті тіл. С++ тілінде программалау кластар мен функциялар деп
аталатын бөліктерден тұрады. Егер сіз С++ программасын құрғыңыз келсе, сіз
әр бөлікті программалауыңызға болады. С++ программистері көбінесе С++
құрамындағы дайын тұрған кластар мен функцияларды пайдаланады. Осылайша С++
тілін зерттеудің екі аймағы бар. Біріншісі – С++ тілін өз қалпында
қабылдау, екіншісі – С++ стандартты кітапханасындағы кластар мен
функцияларды қалау пайдалануды оқып білу.
Стандартты процедуралық программалау тілі. Операциялық жүйе (ОС) UNIX
үшін жасап шығарылды. Оның негізгі атқаратын қызметтері: Математикалық
есептеулерге арналған, жүелік программаларды құруға бейімделген,
салыстырмалы оңай, жоғары деңгейлі программалау тілі. 1990 жылдардан С++
тілі программалауда кең ауқымда қолданыла бастады. 1998 жылдан бастап
халықаралық стандартты тілге (Standard for the C++ Programming Language)
айналды.
Негізгі бөлім

1.Си тiлiнiң негiзгi элементтерi
Си тiлi тасымалданатын тiл, яғни мұнда жазылған қолданбалы
программалар бiр компьютерден екiншi компьютерге оңай тасымалданады. Си
тiлi оңай компиляцияланатын тiл. Ол жүйелiк программада қолданылады. Си
тiлi кез-келген есептi шығару үшiн қолайлы.
Си тiлiнiң негiзгi элементтерiне алфавит, тұрақтылар, идентификатор,
қызметшi сөздер, түсiнiктемелер жатады. Си тiлiнiң компиляторы программаның
қатарларын оқып, лексема деп аталатын символдар тобына бөледi. Лексема –
бұл Си компиляторында өзiнше мағынасы бар программа тексiнiң бiрлiгi.
1.1Си тiлiнiң алфавитi:
1. латынның үлкен және кiшi әрiптерi
2. араб цифры
3. арнайы символ
4. операция
Си тiлiнiң әрпi және цифры:
- үлкен латын әрпi:
A B C D E F G H І J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ;
- кiшi латын әрпi:
a b c d e f g h i j k l m h o p q r s t u v w;
- араб цифры :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;
Символдық тұрақты – ( ‘ ) дәйекше белгiсiне алынған әрiп, цифр, арнайы
символ болуы мүмкiн.
Символдық қатар – ( “ ) тырнақша белгiсiне алынған символдар тiзбегi.

РсТипi өлшемi Аралығы
1 Unsigned char 8 [0...255]
2 Char 8 [-128...127]
3 Enum 16 [-32768...32767]
4 Unsigned int 16 [0...65535]
5 Short int 16 [-32768...32767]
6 Unsigned short 16 [0...65535]
7 Іnt 16 [-32768...32767]
8 Unsigned long 32 [0...4294967295]
9 Long 32 [-2147483648
...2147483647]
10 Float 32 [3.4E-38...3.4E+38]
11 Double 64 [1.7E-308...1.7E+308]
12 Long double 80 [3.4E-4932...1.1E+4932]

Жай жақшалардың қолданылуы:
1) шартты операторды шартты жақшаға аламыз;
2) функцияда формальды параметрлер тiзiмi жазшаға алынады;
3) функция көрсеткiшiн анықтау қолданылады:
4) өрнектердi топтауға қолданылады;
5) циклде қолданылады;
6) макроанықтауыштарда қолданылады;
7) типтердi түрлендiруде қолданылады.
Негiзгi берiлгендер типтерi:
1) char - символды
2) double - жылыжмалы нүктедегi екiлiк дәлдктегi нақты сан;
3) enum - саналатын тип;
4) float - жылжымалы нүктелi нақты сан;
5) int - бүтiн;
6) long - ұзын бүтiн;
7) short - қысқа бүтiн;
8) struct - құрылымдық;
9) signed - таңбалы бтiн;
10) union - бiрiктiрiлген;
11) unsigned - таңбасыз бүтiн;
12) void –мәнi жоқ;
13) type def - белгiленуiнiң синонимi.

1.2.Жады класы
Жады класы – бұл Си тiлiндегi айнымалы идентификаторы
және функция көрсеткiшi сияқты обьектiлерге кең таралған түсiнiк. Жады
класы глобальды немесе локальды сияқты обьектiлердiң өмiр сүру
уақытын анықтайды. Глобальды өмiр сүру обьектiсiнiң программаның
бүкiл орындалу процесiнде мәнi болады. Барлық функциялар (оның
көрсеткiштерi) – глобальды. Локальды айнымылылар әрбiр басқару
блокқа өткен кезде жадының жаңа облысын қамтиды.Сыртқы деңгейдi
бейнелеп, сипатталатын айнымалылар глобальды, iшкi деңгейдi сипатталатын
айнымалылар локальды болады.
1) auto - автоматты
2) extern - сыртқы
3) register - регистрлiк
4) static - статистикалық.

2.Си тілінің стандартты кітапханасы

Си тілінде стандартты кітапханалық файлдарсыз ешқандай программа
орындалмайды. Жоғары дәрежелі програмалау тілдерімен салыстырғанда Си
тілінің стандартты кітаханасы өте күшті дамыған. Стандартты кітапхана
функцияларын пайдаланбай Си тілінде ешбір программа құрылмайды, өйткені Си
тілінде ақпаратты енгізушығару құралдары болмайды. Си тілінің функциялары
стандартты кітапханасын екі категорияға бөлуге болады: әртүрлі компьютер
архитектурасы мен әртүрлі операциялық жүйелер үшін.
Си программалау тілінің кез келген жүйесінде бар функциялар және тек
белгілі бір компьютер архитектураларына, белгілі бір операциялық жүйелермен
жұмыс істеуге мүмкіндік беретін белгілі бір программалау жүйесінің ішінде
функциялар.
Бірінші категориялы функциялар кітапхананың ауыспалы ядросын құрайды,
яғни басқа программалар жүйесіне, басқа операциялық жүйе немесе типті
компьютер архитектурасына аз шығынмен көшіруге болатын кітапхана
функцияларын қолданатын программалар.
Екінші категорилы функциялар белгілі операциялық жүйелерге, олардың
ішкі құрылымы берілгендерінің ядро функцияларымен жұмыс істеуге мүмкіншілік
береді.
2.1.Си тілінде фунциялар (кітапханалық) қатарлармен жұмыс істейді.
Олар:
1. strcat - қатарларды біріктіру;
2. strchr - берілген символдардың ең бірінші қатарға енуін анықтау;
3. strcmp - екі қатарды салыстыру;
4. strcpy - бір қатарды екіншісіне көшіру;
5. strdup - қатардың қайталануы;
6. strerror - қатенің хабарлануы;
7. strlen - қатардың ұзындығын анықтау;
8. strncat - символды қатарға қосу;
9. strlw - қатарды төменгі регистрге түрлендіру;
10. strupr - қатарды жоғарғы регистрге түрлендіру;
11. strrev - қатарды кері айналдыру;
Қатaрлармен жұмыс істейтін бұл функциялардың барлығы string.h файлында
беріледі.
2.2.Символдардың класын және түрлендіруін анықтау функциялары:
1) isalnum - әріпке не цифрға тексеру;
2) isalpha - әріпке тексеру;
3) isascii - кодының символына тексеру;
4) iscntrl - басқару символына тексеру;
5) isdigit - ондық цифрға тексеру;
6) isxdigit - он алтылық цифрға тексеру;
7) ispunct - тыныс белгілерді тексеру;
8) toascii - ASCII коды символына түрлендіру
Бұл функциялардың барлығы ctype.h файлымен беріледі.
2.3.Математикалық функциялар:
1) abs - абсолют шама;
2) acos - арккосинус;
3) asin - арксинус;
4) atan - арктангенес;
5) cabs - комплекс санының абсолют шамасы;
6) cos - косинус;
7) cosh - гиперболалық косинус;
8) exp - көрсеткіштік функция;
9) fmod - бөлгендегі қалдық;
10) log - натурал логарифм;
11) log 10 - оң негізді логарифм;
12) pow - х-тің у-дәрежесі;
13) sin – синус;
14) sinh - гиперболалық синус;
15) sqrt - квадрат түбірі;
16) tan – тангенес;
17) tanh - гиперболалық тангенес.
Бұл функциялардың барлығы math.h файлымен беріледі.
2.4.MS DOS жүйесінің функциялары:
1) Abs read – сектор нөмірі бойынша дискіден оқу;
2) abs write – сектор нөмірі бойынша дискіге жазу;
3) bdosptr - MS DOS жүйесін жүйесін шақыру;
4) ctrlbrk – ctrlbreak реакциясын орнату;
5) freemem – жадыны босату;
6) getdtree – дискідегі бос орынды анықтау;
7) peek – адрес бойынша сөздің мәнін табу;
8) peekb – адрес бойынша байт мәнін табу;
9) randbrd – дискіден оқу;
10) randbwr – дискіге жазу;
11) unlink – файлды өшіру;
12) keep – программаны жадыға тіркеу;
Бұл функциялар dos.h файлымен беріледі.

3. Тұрақтылар мен айнымалылар

Тұрақтылар, айнымалылардағыдай, жадта программа аяқталғанға
дейін өзгеріске ұшырай алмайтын тұрақтылар мағынасы ерекшеленетін
жад аймағын ұсынады. Тұрақтылар литеральді және типизованды болып
бөлінсе, литеральді тұрақтылар өз ішінде символды, қатарлы, толық
және заттай болып бөлінеді.
Символдық тұрақтылар тырнақшаларға (апостроф) біткен арнайы
символдарды ұсынады: 'е', '@', ''.
Қатарлы тұрақтылар – қос тырнақшаға алынған символдар
жалғасы: "Бұл мысал ұзын емес қатарлар тұрақтысы! ".
Толық тұрақтылар келесі түрде болады:
• сегіздік
• ондық
• он алтылық
Сегіздік тұрақтылар - нөлден басталатын сегіз ретті сандар
ұсынысы (0 лен 7 дейін): 034; 047.
Ондық нөлден басталмайтын сан жалғасы болып ұсынылуы мүмкін,
мысалы: 123; 2384.
Он алтылық формат тұрақтысы 0х символдан немесе 0Х он
алты ретті сандардан басталады (0...9, А...F), мысалы: 0хF4; 0Х5D.

Ұзын толық тұрақтылар, long ауыспалылар типі қолданылатын,
I немесе L әріптері арқылы тұрақтыдан кейін арақашықсыз анықталады:
36L, 0I2L, 0х2L.
Заттық тұрақтылар – үтірлі саны ондық форматта жазылуы
мүмкін немесе экспоненциалды формада(1е4; 5е+2; 202е-5 осында толық
не жартылай бөлігі түсіп қалуы мүмкін: 2е4).
Типизованды тұрақтылар инициялизациядан кейін мағыналары
ауыспайтын ауыспалылар сияқты қолданылады.
Типизованды тұрақтылар const кілттік сөзі арқылы
хабарланады, яғни тұрақтылар типі көрсетілуге тиіс, бірақ
ауыспалылардан ерекшелігі тұрақтылар инициялизацияланған болуы тиіс
символдық тұрақтылар С++ тілінде жадта 1 байт орын алып 0 ден
255 дейін мағыналарды қабылдай алады. Сондай – ақ, баспаға шықпайтын
символдарда кездеседі, - олар арнайы қызметтер атқарады: каретка
қайтарымы, табуляция, және еsсаре - жалғасу символы деп аталады.
"еsсаре - жалғасу" терминін Ерsоп компаниясы, көрінбейтін форматты
мәліметті ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
С (си) программалау тiлi
С++ тілі туралы жалпы мағлұматтар
Химия тілі және оның маңызы
HTML тілі және оның құрылымы
Нанотехнологияның мүмкіншіліктері
С тілі. Енгізу-шығару құралы
С++ тілі. Мәліметтер концепциясы. Реттік тип
Паскаль программалау тілінің мүмкіншіліктері
Статистикалық әдістің мүмкіншіліктері
Мұхаммед Пайғамбар (ғ.с.с) және ғылым
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь