Өнеркәсіптің есептік электрлік жүктемелерін анықтау

Кіріспе 5
1 Өнеркәсіптің есептік электрлік жүктемелерін анықтау 6
1.1 Өнеркәсіптің цехтары бойынша есептік электрлік жүктемелерін анықтау 6
2 Электрлік жүктемелердің картограммаларын тұрғызу 14
3 Сыртқы электрмен жабдықтау жүйесін таңдау және есептеу 17
3.1 Сыртқы электрмен жабдықтау үшін кернеуді таңдау 17
3.2 1 . ші нұсқа. Uном = 10 кВ 18
3.3 Таңдалған желінің техника.экономикалық есебі 23
3.4 Сыртқы электрмен жабдықтау нұсқаларының техника.экономикалық салыстыруы 27
4 Зауыттың ішкі электрмен жабдықтауы 29
4.1 Цехтық трансформаторлық қосалқы станцияның трансформаторларының қуаты мен санын таңдау 29
4.2 Трансформатордағы қуат жоғалысын анықтау 33
4.3 Цехтық трансформаторлардың жоғарғы жағындағы реактивті қуатты қарымталау және таратушы тораптар желілерінің есептік жүктемелерін анықтау 34
4.4 Таратушы тораптар желісінің қимасын тексеру және таңдау 36
4.5 Кететін желілердің ажыратқыштарын таңдау 43
4.6 Ішкі электрмен жабдықтау сұлбасының техника.экономикалық анализі 43
5 Зауыттың электрмен жабдықтау нұсқасын соңғы таңдау 49
5.1 Зауыттың электрмен жабдықтау нұсқасын соңғы таңдау мен салыстыру 49
6 Электрлік аппараттарды және ток жүргізуші бөліктерді таңдау мен тексеру 53
6.1 Ажыратқыштар 53
6.2 Сақтандырғыштар 55
6.3 Ток пен кернеудің трансформаторлары 55
6.4 БТҚС шинасы 58
7 Еңбек қорғау 61
7.1 1000 В .тан жоғары электрқондырғылардың қауіпсіздік пайдалану ережелері 61
7.2 Жермен қосу 65
8 Резервтегі қоректендіру көзін және құрал.жабдықты автоматты түрде іске қосу (РАҚ) 69
8.1 РАҚ. тағайындалуы 69
8.2 РАҚ ықшамсызбаларына қойылатын негізгі талаптар 71
8.3 РАҚ әрекет ету принципі 72
Қорытынды 75
Қолданылған әдебиеттер тізімі 76
А қосымшасы 77
Кіріспе

Ғылыми-техникалық процесстің жылдамдығы өндірістік электр энергетиканың жаңаландыру қажеттігін айтады: өндірістік кәсіпорындардың тиімді, сенімді электрмен жабдықтау жүйесін, жарықтандыруды, электржетектермен және технологиялық процесстермен автоматты басқару жүйесін құру; жаңа жиынтық түрлендіргіш құрылғыларды, элегаздық және вакуумдық электржабдықтарды, микропроцессорлық техниканы енгізу.
Бұның бәрі өндірістік электрификация облысында жұмыс істейтін, монтаждау, өңдеу, жобалау және ғылыми-зерттеу ұйымдарының жұмыскерлерінің алдында үлкен мәселелерді қояды.
Энергетиктер мен энергоқұрылысшылар шешетін маңызды мәселелер өндіріс көлемінің үздіксіз ұлғаюынан, жаңа энергетикалық объектілердің құрылыс мерзімін қысқартудан және ескілерді қайта құрудан, отынның меншікті шығынын қысқартудан, еңбек өнімділігінің жоғарылауынан, электр энергия өндіріс құрылымының жақсаруынан тұрады.
Электр энергетикалық қамсыздандыру кез-келген технологиялық процесстің маңызды бөлігі болып табылады. Қазіргі кезде энергетика ірі құрылымдық өзгерулер кезеңінен, энергетикалық бағдарламаға сәйкес оның даму жағдайының түбірлік өзгеруін бастан кешіріп жатыр.
Өндірістік кәсіпорындарының ішкі тораптары бөлектенген электрқабылдағыштарын, технологиялық агрегаттар мен цехтардың электрмен жабдықтауын қамтамасыз ететін, энергожүйе тораптарының жалғасы болып табылады және цехаралық пен цех ішіндегі деп бөлінеді. Көптеген кәсіпорындар 6-10 кВ бір – екі желілермен жақын энергожүйесінің қосалқы станцияларынан қоректенеді және қарапайым ішкі тораптарға ие.
Өндірістік кәсіпорындарының электрлік жүктемелері шығарылатын өнімнің түрі мен санына, өндірістің технологиясы мен ұйымдастыруына, жұмыскерлердің еңбек шартын қамтамасыз ету бойынша талаптарына және берілген өндірістің санитарлы-гигиеналық режимдеріне байланысты.
Электрменжабдықтау сұлбасын құру және тораптардың құрылымдық шешімдерінің рационалды таңдау шаралары үшін берілген кәсіпорынның технологиялық процесстерінің ерекшеліктерін толық оқу қажет, жүктеме шамасын дәл анықтауды және олардың графиктерінің сипаттамаларын білу қажет.
Сондай-ақ әрбір өндірістік кәсіпорын үздіксіз даму жағдайда, электрмен жабдықтау жүйесі иілгіш болу керек, үнемі технологияның дамуына, кәсіпорын қуатының өсуіне және өндірістік шарттардың өзгеруіне рұқсат етілуі керек. Бұл кәсіпорындағы электр энергия тарату жүйесін аймақтық энергожүйесінен ерекшелейді, мұнда даму процессі үлкен орын алады, демек, электрэнергия тұтыну орны және оның берілу формасы аса тұрақты.
Берілген жобада Павлодар қаласының өндірістік аймақтың шығыс бөлігінде орналасқан, АҚ “Павлодар машина жасау зауыты” солтүстік-шығыс бөлігіндегі цехтар кешенінің электрменжабдықтау жүйесі есептелген.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2001. – 928 с.
2. Проектирование промышленных электрических сетей. / Под ред. В.И. Круповича и др., 2- е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1976. – 328 с.
3. Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с.
4. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986, - 400 с.
5. Епанешников М.М. Электрическое освещение. – М.: Энергия, 1973.- 352 с.
6. Справочная книга для проектирования электрического освещения./Под ред. Г.М. Кнорринга. – Л.: Энергия, 1976. – 384 с.
7. Электротехнический справочник: В 3 т. Т.3: кн. 7. Использование электрической энергии. /Под общ. ред. профессоров МЭИ : Н.Н. Орлова (гл. ред.) и др. – 7 – е изд., испр. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 616 с.
8 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 т./Под общ. ред. А.А. Федорова. Т.7. Электрооборудование. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 592 с.
9 Справочник по проектированию электроснабжения. /Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.
10 Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: в 2 т. /Под ред. А.А. Федорова, Г.В. Сербиновского. Т.7. Промышленные электрические сети. – М.: Энергия, 1980. – 576 с.
11 Шеховцов В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 200ф – 214 с., ил. – (Серия «Профессиональное образование»).
        
        Мазмұндама
| |Кіріспе |5 |
|1 ... ... ... ... ... |6 ... |Өнеркәсіптің цехтары бойынша есептік электрлік жүктемелерін |6 |
| ... | |
|2 ... ... ... ... |14 |
|3 ... электрмен жабдықтау жүйесін таңдау және есептеу |17 ... ... ... ... үшін кернеуді таңдау |17 ... |1 – ші ... Uном = 10 кВ |18 ... ... ... техника-экономикалық есебі |23 ... ... ... ... нұсқаларының техника-экономикалық |27 |
| ... | |
|4 | ... ішкі ... ... |29 ... ... ... қосалқы станцияның трансформаторларының |29 |
| ... мен ... ... | ... ... қуат жоғалысын анықтау |33 ... ... ... жоғарғы жағындағы реактивті қуатты |34 |
| |қарымталау және таратушы тораптар желілерінің ... | |
| ... ... | ... ... тораптар желісінің қимасын тексеру және таңдау |36 ... ... ... ... таңдау |43 ... ... ... ... сұлбасының техника-экономикалық анализі |43 |
|5 ... ... ... ... ... таңдау |49 ... ... ... ... ... ... таңдау мен салыстыру |49 |
|6 |Электрлік аппараттарды және ток ... ... ... мен |53 |
| ... | ... ... |53 ... ... |55 ... |Ток пен ... ... |55 ... ... ... |58 |
|7 ... ... |61 ... |1000 В ... ... электрқондырғылардың қауіпсіздік пайдалану |61 |
| |ережелері | ... ... қосу |65 |
|8 ... ... ... және ... автоматты түрде|69 |
| |іске қосу (РАҚ) | ... |РАҚ- ... |69 ... |РАҚ ... ... ... ... |71 ... |РАҚ ... ету ... |72 |
| ... |75 |
| ... ... ... |76 |
| |А ... |77 ... ... ... ... электр
энергетиканың жаңаландыру ... ... ... кәсіпорындардың
тиімді, сенімді ... ... ... ... және ... процесстермен автоматты басқару
жүйесін құру; жаңа жиынтық түрлендіргіш құрылғыларды, ... ... ... ... ... ... бәрі ... электрификация облысында жұмыс істейтін,
монтаждау, өңдеу, ... және ... ... жұмыскерлерінің
алдында үлкен мәселелерді қояды.
Энергетиктер мен энергоқұрылысшылар шешетін маңызды мәселелер өндіріс
көлемінің үздіксіз ... жаңа ... ... құрылыс
мерзімін қысқартудан және ескілерді қайта құрудан, ... ... ... ... өнімділігінің жоғарылауынан, электр энергия өндіріс
құрылымының ... ... ... ... ... ... ... бөлігі болып табылады. Қазіргі кезде энергетика ірі құрылымдық
өзгерулер кезеңінен, энергетикалық бағдарламаға сәйкес оның даму ... ... ... ... жатыр.
Өндірістік кәсіпорындарының ішкі ... ... ... агрегаттар мен цехтардың электрмен
жабдықтауын қамтамасыз ететін, ... ... ... ... және ... пен цех ішіндегі деп ... ... 6-10 кВ бір – екі ... ... ... ... қоректенеді және қарапайым ішкі тораптарға ие.
Өндірістік кәсіпорындарының электрлік жүктемелері шығарылатын өнімнің
түрі мен санына, өндірістің технологиясы мен ұйымдастыруына, ... ... ... ету ... талаптарына және берілген өндірістің
санитарлы-гигиеналық режимдеріне байланысты.
Электрменжабдықтау ... құру және ... ... ... ... ... үшін берілген кәсіпорынның
технологиялық процесстерінің ерекшеліктерін толық оқу ... ... дәл ... және олардың графиктерінің сипаттамаларын білу қажет.
Сондай-ақ әрбір өндірістік кәсіпорын үздіксіз даму ... ... ... ... болу ... ... технологияның дамуына, кәсіпорын
қуатының өсуіне және өндірістік шарттардың өзгеруіне рұқсат етілуі керек.
Бұл кәсіпорындағы электр энергия ... ... ... энергожүйесінен
ерекшелейді, мұнда даму процессі үлкен орын алады, демек, электрэнергия
тұтыну орны және оның берілу ... аса ... ... ... ... ... аймақтың шығыс бөлігінде
орналасқан, АҚ “Павлодар машина жасау зауыты” солтүстік-шығыс бөлігіндегі
цехтар кешенінің электрменжабдықтау жүйесі есептелген.
1 Өнеркәсіптің ... ... ... ... ... цехтары бойынша есептік электрлік жүктемелерін
анықтау
Өндірістік кәсіпорынның электрмен ... ... ... ... ... ... ... көздерінің сипаттамалары мен
электр энергиясының тұтынушылары болу ... ... ... ... ... ... ... ету мүмкіндігін есепке
алумен электрмен ... ... ... ету, ... ... айтылғандардан, өндірістік кәсіпорындардың электрэнергия
тұтынушыларының қысқаша сипаттамасын жүргізейік, ол кернеуі 0,4 кВ ... ... ... және ... ... ортасы.
Нәтижелері 1.1 - ші кестеде келтірілген.
1. - ші ...... ... ... мен ... қысқаша сипаттамалары
|Жоба бойынша |Цех атауы ... ... ... | ... ... |
| | ... ... |
| | ... | |
|1 |АБК |III ... |
|2 ... |III ... |
|3 ... цехі |II, III ... |
|4 ... ... цехі |II, III ... |
|5 ... дайындау цехі |II,III |нормальды |
|6 ... |II,III ... ... ... ... кезіндегі келесі қадам
кәсіпорынның әрбір цехының ... ... ... ... ... ... ... сұраныс коэффициенті әдісінің көмегімен
жүргіземіз, бұл қажетке жарату коэффициентінің үлкен ... ... ... номиналды қуаттарының біршама өзгерістерімен және
жұмыс режімінің көрсеткіштері қанағаттанарлық нәтиже береді. Бұл әдіс ... ... мен ... ... ... анықтауға ұсынылған.
Цехтың басты корпусы үшін ... ... ... ... ... болу үшін әрі қарай мәтін бойынша индексацияны
жоба бойынша цехтың нөмерімен сәйкесінше жүргіземіз.
Цехтың активті төменгі ... ... ... , кВт мына
формуламен есептейміз
(1.1)
мұндағы Кс - і – ші цехтың ... ... ... ([3] анықтама
әдебиетінен аламыз);
Рнi - цехтың номиналды жүктемесі, кВт.
Белгілі мәндерді (1.1) формуласына қоя отырып, мынаны аламыз
.
Табылған мәнді 1.2 кестеге жазамыз.
Цехтың реактивті ... ... ... жүктемесін , квар мына
формуламен есептейміз
(1.2)
мұндағы tgφi - cosφi ... ... ... коэффициент, ([3]
анықтама әдебиетінен аламыз).
Жоғарыда көрсетілген (1.2) формуласына ... ... ... аламыз
.
Табылған мәнді 1.2 кестеге жазамыз.
Әрі қарай цехтың жарықтандырылған есептік электрлік ... ... ... ... ... , кВт ... ... Руд.i - жарықтандыру жүктемесінің меншікті қуаты, Вт/м2 (Б
қосымшасынан аламыз);
Fi - жоба бойынша цехтың ... ... - ... ... ... ... ... жүктемелерінің деңгейіне байланысты аламыз;
n - этаждар саны.
Әрбір цехтың ауданын жоба бойынша ... ... ... көрсетілген (1.3) формуласына мәндерді қойып, мынаны аламыз
.
Табылған мәнді 1.2 кестеге жазамыз.
Цехтың ... ... ... ... , квар
келесі формуладан анықталады
(1.4)
|мұндағы |tgφ0 -|cosφ0 ... ... ... ... ... |
| | |(ДСШ ... үшін tgφ0 = 0,33 қабылдаймыз). ... ... (1.4) ... ... ... ... ... төменгі вольтті жабдығы мен жарықтандырудың толық есептік
жүктемесі , ... ... ... ... ... 1.2 ... жазамыз.
Кәсіпорында көрсетілмеген жоғары вольтты ... ... ... ... жарықтандыру территориясының ауданын Fтерр.о., м2
мына формуламен анықтаймыз
, ... ... ... ... қосынды ауданы, м2; |
| ... ... ... ... ... м2. ... ... (1.6) формуласына мәндерді қойып, мынаны аламыз
.
Табылған мәнді 1.2 кестеге жазамыз.
Сондай-ақ ... ... мәні 200000 м2 ... онда ... ... ... меншікті қуатын Руд.осв. = 0,22
Вт/м2 деп аламыз. Сыртқы жарықтандыруға орташаланған сұраныс ... = 1 деп ... ... ... активті жүктемені , кВт мына
формуламен ... ... ... ... ... , квар мына
формуламен есептейміз
(1.8)
мұндағы tgφ0 - cosφ0 сәйкес келетін қуаттың реактивті коэффициенті,
(ДСШ шамдары үшін tgφ0 = 0,33 ... ... (1.8) ... мәндерді қойып, мынаны аламыз
.
Сыртқы жарықтандырудың толық жүктемесі Sро.терр., кВ∙А мына
формаламен ... ... 1.2 ... ... ... келтірілген формулалармен сәйкесінше ... ... ... кВт және реактивті ∆Qц.тр., квар
жоғалыстарын табамыз
(1.10) ,
(1.11) ,
,
.
Цехтық трансформаторлардағы қуат ... мен ... ... ... цех ... қосынды активті жоғарғы вольтты және төменгі
вольтты жүктемені мына формуламен есептейміз
(1.12)
мұндағы Крм - әр ... ... ... ол төменгі және
жоғарғы вольтты жүктемелердің сәйкес келмеуін көрсетеді (активті ... ... үшін Крм = 1 деп ... ... (1.12) ... мәндерді қойып, мынаны
аламыз
.
Цехтық трансформатордағы қуат жоғалысы мен ... ... ... ... жоғарғы және төменгі жүктемелерді мына формуламен
есептейміз
(1.13) ,
.
Бір жылдағы нақты коэффициентті tgφнақ.жыл анықтаймыз.
(1.14)
мұндағы Тма - активті энергияны максимум ... ... ... ... ... ... - ... энергияны максимум қолдану уақыты, сағат
([3] анықтама әдебиетінен таңдаймыз).
Жоғарыда көрсетілген (1.14) ... ... ... ... орай ... ... ... = 0,33 мәніне сәйкес
келмейді, сондықтан реактивті қуаттың қарымталауын жүргіземіз.
Орташа жылдық тұтынушы активті ... Рсг, кВт мына ... Тг - ... ... байланысты кәсіпорынның жұмыс
уақыты, сағат/жыл ([3] анықтама ... ... ... (1.15) ... ... ... аламыз
.
Әрі қарай қарымталаушы құрылғының қуатын мына формуламен есептейміз
(1.16) ,
.
Қарымталаушы құрылғылардағы активті қуат ... ... ... ... ... ... ... және реактивті қуаттарды сәйкесінше
мына формулалар бойынша анықтаймыз
(1.18) ,
(1.19) ,
,
.
Қарымталауды есепке алумен , кВ·А толық ... мына ... ... қарай жақындатылған ... ... ... ... ... ∆Ртр.БТҚС, кВт және ... квар ... ... ... ,
,
.
БТҚС трансформаторларындағы жоғалысты есепке алумен , кВ·А
қоректендіруші желілердің толық қуатын анықтаймыз
(1.23) ,
.
2. - ші ...... ... ... есептік электр жүктемелерін
анықтау
|Жоба бойынша № |
|1 |АБК 1 |60 ... ... ... (2.2) ... қойып, мынаны аламыз
.
Зауыттың қалған цехтары үшін дөңгелектердің сектор ... (2.2) ... ... және 2.1 ... жазылады
2.1 - ші кесте – Картограмманың есебі және ... ... ... нөмері |
|1 |234,9 |193,6 |
| ... ... ... ... ... МВт. ... С.Н. ... формуласы
(3.2)
в) Ларионов формуласы
(3.3)
|мұндағы |РОЦ - |зауыт қуатының жартысына тең, бір тізбектің қуаты, ... ... ... ... қойып, мынаны аламыз
кВ,
кВ,
.
Демек, ең жақын стандартты кернеу 10 кВ болады.
Сыртқы ... ... ... үшін қоректендіруші желілер
кернеулерінің келесі нұсқаларын таңдаймыз:
а) электр энергия әуе ... ... ... ... ... кернеуі 10 кВ-пен беріледі;
б) электр энергия кабельдік ... ... ... ... ... 10 кВ-пен беріледі;
20, кВ – тық кернеуді қолдану тиімді емес, өйткені ... ... ... кернеуге жабдықтарды шығармайды.
110 кВ - тық нұсқаны қарастыру лайықты емес, сондай-ақ мұндай ... аз ... беру ... ... ... ... 110 кВ кернеуде
әуе байланыс жолдары аса ... ... және ... ... ... ... ... класс кернеуі өте қымбат.
1. 1 – ші нұсқа. Uном = 10 ... ... және ... ... 3.2-ші ... - ші ...... сұлбасы
3.3.1.1 Желінің қимасын таңдау. 10 кВ кернеуге электр тарату
жолдарын таңдауды ... ... А ... ... мына ... ... Iл.max, А максималды есептік тоғын мына формуламен анықтаймыз
(3.5) ,
.
Қимасын 25 мм2 деп аламыз. 10 кВ кернеуге ЭТЖ таңдауды ... ... ... ... ... ... ... қыздыру бойынша
(3.6) ,
;
- максималды есептік тоқпен қыздыру бойынша
(3.7) ,
.
[2] анықтама әдебиетінен АС – 25 ... ... ... Iдоп = ... және lΔU1% =0,348 км ... ... ... тіректердегі параллельді бір
тізбекті әуе байланыс жолын аламыз.
Қимасы S = 25 мм2 ... ... мен ... ... ... әуе байланыс жолдарын рұқсат етілген кернеу жоғалысы
бойынша мына формуламен тексереміз
(3.8)
мұндағы LΔU1% - ... ... ... 1 % ... ... ... ұзындығы, км ([2] анықтама әдебиетінен аламыз);
Lзад. - жүйеден ЖТҚ-на дейінгі желінің ... км ... ... - ... етілген кернеу жоғалысы, % (желінің нормалды
жұмыс режімі үшін ΔUдоп% = 5%).
Мәндерді жоғарыда көрсетілген (3.8) ... ... ... аламыз
.
Таңдалған желінің қимасы S = 25 мм2 ... ... ... (3.7) ... барлығын қанағаттандырады және техникалық шарт
бойынша рұқсат етілген қима болып ... Q1 және Q2 ... ... ... ... үшін
К1 нүктесіндегі қысқа тұйықталу тоғын есептейміз. 3.3-ші ... ... ... үшін ... сұлбаны құрастырамыз
3.3 - ші сурет– Принциптік сұлба
Жоғарыда көрсетілген принциптік сұлбаның алмастыру сұлбасы 3.4-ші
суретте ... - ші ... ... ... ... ... қуатты жүйенің қуатына тең деп аламыз Sб ... = 800 ... ал ... сатының орташа кернеуіне тең деп аламыз да Uб =
Uср.ст = 10,5 кВ, мына формуламен табамыз
(3.9) ,
.
Жүйенің кедергісін ... ... ... мына ... табамыз
(3.10) ,
.
Формулалардың жазылуларын қысқарту үшін әрі қарай салыстырмалы
базистік ... ... «*» деп ... ... ... трансформатордың жоғарғы орамының
кедергісін мына формуламен есептейміз
(3.11)
мұндағы - трансформатордың жоғарғы, орта және ... ... ... кернеулері, % ([3] анықтама әдебиетінен
таңдаймыз).
Мәндерді жоғарыда көрсетілген (3.11) формуласына ... ... орта ... ... ... ... тең ... ең нашар – параллельді режімдердің бірінде жұмыс
істейді деп ... онда бұл ... ... ... ... мына
формуламен анықталады
(3.12) ,
.
Қысқаша тұйықталу тоғының Iпо, кА периодты құраушысын мына ... ... |Ес - ... ЭҚК (Ес = 1 деп ... ... ... ... шексіздікке тең деп аламыз).
Мәндерді жоғарыда көрсетілген (3.13) формуласына қойып, мынаны
аламыз
.
Қысқа ... ... ... ... ... етуші шамасын
мына формуламен табамыз
(3.14) ,
.
[3] анықтама әдебиетінен ... ... ... ... оның ... ... UВ ном = 10 кВ, IВ ном ұзақ = 630
А, IВ ном сөн = 31,5 кА және оны ... ... ... ... ... ... ... ,
;
- номиналды тоқ бойынша
(3.16) ,
;
- номиналды сөндіру тоғы ... ... ... ... ... ... ... Таңдалған желінің техника-экономикалық есебі
10 кВ кернеудегі ЭТЖ есебін жүргіземіз. Нормалды режімдегі желінің
жүктеме коэффициентін мына ... ... ... ... километрге келетін, түсті металл шығынын мына формуламен
табамыз
(3.19)
|мұндағы |М1ф. - |бір фаза үшін, километр ұзындыққа келетін салмағы; |
| |m - ... ... ... жоғарыда көрсетілген (3.41) формуласына қойып, мынаны аламыз
.
Желінің бір тізбегінің құнын мына ... ... |К - |әр ... есептелінетін аударым коэффициенті К = 350; |
| ... - ... ... ... бір ... ... ... ([2] анықтама әдебиетінен аламыз).
Мәндерді жоғарыда көрсетілген (3.20) формуласына қойып, мынаны ... ... үшін ... ... мына ... ... |∆Рдоп -|бір тізбекке келетін қуат жоғалысы, кВт/км; |
| |l - ... ... км; |
| |n - ... саны, дана ... ... ... (3.21) формуласына қойып, мынаны аламыз
.
Максималды жоғалыс уақытын мына формуламен есептейміз
(3.22)
|мұндағы |Тма - ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда көрсетілген (3.22) формуласына қойып, мынаны аламыз
.
Электр энергия ... ... мына ... ... ,
.
Желідегі электр энергия жоғалысының құнын мына формуламен есептейміз
, ... |С0 - |1 ... ... ... ... тенге/кВт∙сағ. |
Мәндерді жоғарыда көрсетілген (3.24) формуласына қойып, мынаны аламыз
.
Анықталған қимасымен ... ... мына ... табамыз
(3.25) ,
.
Желіге кететін амортизациялық шығындар мына формуламен ... ... |φл - ... ... ... ... нормасы, % |
(кернеуі 10 кВ ӘБЖ үшін φл = 3% деп ... ... ... (3.26) формуласына қойып, мынаны аламыз
.
Желіге кететін қосынды пайдалану шығындары мына формуламен табылады
(3.27) ,
.
Желіге кететін ... ... мына ... ... ,
.
Әуе байланыс жолдарына кететін түсті металл шығыны мына формуламен
анықталады
(3.29) ... ... ... ... ... қимасын анықтау
|S, |Iдоп|Кз |
| |, | ... ... ... (3.30) ... ... мынаны аламыз
.
Желіге кететін күрделі салынымдар мына формуламен табылады
(3.31)
.
Ажыратқыштармен ... ... ... ... ... анықталады
(3.32)
|мұндағы |φв - |ажыратқыштағы амортизациялық шығындар нормасы, % |
(барлық электржабдықтар үшін, оның ішінде ... φв = ... ... ... (3.33) ... қойып, мынаны аламыз
.
Желінің ажыратқыштармен бірге ... ... ... ... анықталады
(3.33) ,
.
Желіге кететін жылдық пайдалану шығындары мына ... ... ... ақырғы 3.2-ші кестеге жазамыз.
3.6.2.1 Uном = 10 кВ ЖТҚ ТЭК ... ... ... ... ... ... ... шығындар келтірілген.
3.2-ші кесте– Сыртқы электрменжабдықтаудың ... ... ... ... |Экономикалық көрсеткіштер ... ... |
| |К |С∑ |З |ΔЭ |G |
| ... ... ... |тонна |
|Сыртқы электрмен жабдықтау ... ... ... кВ ... ... жолы ... |1788,5 |166,6 |390,2 |22 |2 ... |0 |0 |0 |0 |- ... |1788,5 |166,6 |390,2 |22 |2 ... ... ... кВ ... желі ... |2243,5 |208,6 |489 |28 |1 ... |0 |0 |0 |0 |- ... |2243,5 |208,6 |489 |28 |1 ... орай, кернеуі 10 кВ әуе байланыс жолдарымен қоректенетін
нұсқасын таңдаймыз, өйткені оның есептік ... ... ең аз және ... ... ішкі электрмен жабдықтауы
4.1 Цехтық трансформаторлық қосалқы станцияның трансформаторларының
қуаты мен санын таңдау
Цехтық қосалқы станция трансформаторларының қуаты мен ... ... ... ... ... сенімділігінің талап ету деңгейінің және
кернеуі 1 кВ – қа дейінгі ТҚС – нан электр энергия ... ... ... ... Зауытта барлық негізгі жабдықтар II және III
категориялы тұтынушыларға жатады және қоректенудің ... ... ... ... ... қосалқы станциялар екі күштік
трансформаторлармен орындалады. ... ... ... – бұл
трансформаторлардың бөлек жұмысы, бұл қысқа тұйықталу тоқтарын төмендету
мақсатын ... және ... ... кернеу жағында арзан
және аса жеңіл аппаратураларды қолдануға мүмкіндік береді.
Цехтық трансформаторлардың қалыпты қуаты (SТ НОМ) ... ... ... ... ... және ... ... кейінгі SТ НОМ
рұқсат етілген асқын жүктемелеу ... ... ... ... қуат ... ... ... трансформаторлық қосалқы станциялардың
және таратушы пунктер (ТП) қажет болған ... ... ... ... ... ... кернеуі 0,4 кВ (ТП) таратушы ... ... ... ... санын қоректенудің
үздіксіздігі бойынша тұтынушылардың категориясынан анықтайды. I ... II ... ... бар ... екі ... ... ... тұтынушылар үшін бір трансформатор орнатамыз. III
категориялы тұтынушылар үшін екі ... ... ... ... ... бірақ егер бір трансформаторлы қосалқы станциялар толық
жүктелмеген немесе екі трансформаторлық қосалқы ... ... ... және бір ... ... ... салыстырғанда
техникалық тиімді болса ғана. ЭҚЕ бойынша III категориялы тұтынушылардың
резервтік қоректенуі рұқсат ... ... ... станциясы №1 цехты қоректендіреді.
Бір трансформаторлық қосалқы станцияға есептік жүктеме мына формула
бойынша анықталады
, ... Sp - бір ТҚС ... үшін ... ... ... есептік жүктеме, кВ·А;
nТП - ТҚС саны.
Мәндерді (4.1) формулаға қойып, мынаны аламыз
.
Трансформатордың қалыпты қуатын келесі шарттармен таңдаймыз:
- берілген жағдайда екі ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті 0,7 тең.
Жоғарыда көрсетілген шартты есепке алып, трансформатордың қуатын [2]
анықтама әдебиетінен Sт. ном = 400 кВ·А деп ... ... ... үшін қондырғыға жинақтық трансформаторлық қосалқы ... және ... ... ... коэффициенті (екі
трансформаторлық қосалқы станцияда) мына формуламен есептелінеді
(4.2) ,
(4.3) ,
,
.
Есептік жүктемелеу ... аса ... ... ... ... ... ... ескеру қажет.
Қалған цехтық ТҚС трансформаторларының қуаты мен санын ... ... ... және 4.1 кестесінде орындалған.
Трансформатордағы электр энергия және активті қуат ... ... және ... 1 кВ дейінгі ... ... ... ... ... сатыларында, асинхронды
қозғалтқыштармен құрылған, ... ... ... ... ... ... Кернеуі 1 кВ дейінгі реактивті
қуаттың қарымталауын ескере отырып, цехтық ТҚС трансформаторларының ... ... ... құрылғылардың қуатын есептеу үшін қосалқы станцияның
толық есептік қуатынан Sр. ТП, активті және реактивті Рр. ТП және Qр. ... ... алу ... ... мына формуламен есептелінеді
(4.4) ,
.
Қарымталаушы құрылғының қуатын мына формуладан ... ... ... [2] анықтама әдебиетінен қарымталаушы құрылғының қалыпты
қуатын таңдаймыз, қарымтама тең екі секциялы шинамен жүргізілетінін (егер
екі ... ТҚС) ... ... және ... ... ... ... 10 % аспауы керек.
Тораптан келетін реактивті қуатты мына ... ... ... ... толық қуатты мына формуламен анықтаймыз
(4.7) ,
.
Жүктеме ... ... (4.2) және (4.3) ... [5] ... ... ... ... жүктеме коэффициенті
рұқсат етіледі, есептелген жүктеме коэффициенттері техникалық тиімді болып
табылады.
Қалған ТҚС үшін есептеу осыған ұқсас және 4.1 ... ... -ші ... ... трансформаторлық қосалқы станциялардың
трансформаторларының қуаты мен санын таңдау
|Цех |SР, |SР ... |КЗ |КЗ АВ ... ... ... |НОМ | | ... | | | | | |лер |
| ... |2х 400 |0,51 |
| |- ... ... ... ... жүктеме, квар; |
| |- |ТҚС ... ... кВт; |
| |- |ТҚС ... ... ... ... tgφ (4.4) ... анықтаймыз
.
Қарымталаушы құрылғының қуатын (4.5) формуласымен анықтаймыз
.
Дәл осылай 64,5 квар сияқты

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
«Электронды үкіметті» қалыптастыру және дамыту5 бет
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
XX ғ. 50 жж. Қазақстанның саяси-әлеуметтік жағдайы және экономикасы мен мәдениеті6 бет
Аймақтық өнеркәсіптік саясат27 бет
Баға, баға жасау туралы5 бет
Дизайн және дизайнер ұғымдарына түсінік10 бет
Жапонияның соғыстан кейінгі экономикалық дамуындағы секіріс5 бет
Инвестициялық іскерлікті талдаудағы қолданылатын,негізгі инвестициялық топтар жүйесі9 бет
Сауда жүйесі32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь