Кәсіптік білім берудің принциптері


Жоспар.
1. Кіріспе.
2. Негізгі бөлім.
2.1. Білім берудің оқу жоспарын құру.
2.2. Білім берудің принциптері.
3. Қорытынды
4. Пайдаланылған әдебиеттер.
Кіріспе.

Жұмыстық оқу бағдарламаларын, оқу жоспарларын әзірлеуде оқу орындары мен мемлекеттік, жеке меншік, әріптестік қатынастардың ықпалдастығы Қазақстан Республикасының Президенті өзінің «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Жолдауында жас ұрпаққа беріліп жүрген бүгінгі білім саласындағы оң өзгерістерді айта келіп, «Өмір бойы білім алу» әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы қажеттігін, елімізде кәсіптік және техникалық білім берудің мазмұнын толық жаңарту керектігін атап өткен болатын. Бүгінгі өркениет заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сай білім беру мәселесі ғылыми-педагогикалық тұрғыда жинақталған тәжірибеге, ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып оқыту мен тәрбиелеуді жаңаша ұйымдастырумен көкейкесті мәселеге айналып отырғаны шындық.
Қазақстанның әлеуметтік саясатында білімді дамыту мәселесі ерекше орын алып отыр. Білім берудегі мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері мен бағыттары Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында айқындалған. Осы заңның 4-тармағында азаматтардың құқықтарының кепілдемелері туралы көрсетілген. «Білім туралы» заңның осы тармағына сәйкес мемлекет білім беру жүйесін дамыту және Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес білім алу үшін сәйкесінше әлеуметтік-экономикалық жағдайлар жасау арқылы азаматтардың білім алуға құқығын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ азаматтардың тегін жалпы орта және кәсіптік бастауыш білімді алуға мемлеке
Пайдаланылған әдебиеттер.

1. Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев. Педагогика. - Алматы, 2000.
2. Т.Сабьфов. Оқыту теориясының негіздері. - Алматы, 1993.
3. Білім туралы. - Об образовании: Қазақстан Республикасының Заңы. - Алматы: Литера, 2000.
4. Г.Қ. Нұрғалиева, С.Мусин. Салыстырмалы педагогика. -Алматы: Ғылым, 1999.
5. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. Қазақтың тәлім-тәрбиесі. - Алматы: Сана, 1995.
6. Ж.Қоянбаев, Р.Қоянбаев. - Астана, 1998.
7. Е.Сағындықұлы. Педагогика. - Алматы, 1999.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Жоспар.
1. Кіріспе.
2. Негізгі бөлім.
0.1. Білім берудің оқу жоспарын құру.
0.2. Білім берудің принциптері.
1. Қорытынды
2. Пайдаланылған әдебиеттер.

Кіріспе.

Жұмыстық оқу бағдарламаларын, оқу жоспарларын әзірлеуде оқу орындары мен мемлекеттік, жеке меншік, әріптестік қатынастардың ықпалдастығы Қазақстан Республикасының Президенті өзінің Болашақтың іргесін бірге қалаймыз атты Жолдауында жас ұрпаққа беріліп жүрген бүгінгі білім саласындағы оң өзгерістерді айта келіп, Өмір бойы білім алу әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы қажеттігін, елімізде кәсіптік және техникалық білім берудің мазмұнын толық жаңарту керектігін атап өткен болатын. Бүгінгі өркениет заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сай білім беру мәселесі ғылыми-педагогикалық тұрғыда жинақталған тәжірибеге, ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып оқыту мен тәрбиелеуді жаңаша ұйымдастырумен көкейкесті мәселеге айналып отырғаны шындық.
Қазақстанның әлеуметтік саясатында білімді дамыту мәселесі ерекше орын алып отыр. Білім берудегі мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері мен бағыттары Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында айқындалған. Осы заңның 4-тармағында азаматтардың құқықтарының кепілдемелері туралы көрсетілген. Білім туралы заңның осы тармағына сәйкес мемлекет білім беру жүйесін дамыту және Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес білім алу үшін сәйкесінше әлеуметтік-экономикалық жағдайлар жасау арқылы азаматтардың білім алуға құқығын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ азаматтардың тегін жалпы орта және кәсіптік бастауыш білімді алуға мемлекеттік білім беру тапсырмасына сәйкес конкурстық негізде тегін орта кәсіптік білімді, кәсіптік жоғары білімді және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді алуға кепілдендіреді.
Қазақстан Республикасында қабылданған бағдарламалардың ішінде білімді дамыту бағдарламасының өзіндік орны бар. Бағдарламаның негізгі міндеттері: қоғамның барлық санаттары үшін сапалы білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету, білімді басқаруды одан әрі демократияландыру негізінде ұлттық білім беру жүйесі қызмет етуінің құқықтық нормативтік базасын жетілдіру, қазақстандық патриотизмді, толеранттылықты, жоғары мәдениетті, адам құқықтары мен еркіндігіне сайлы қатынасты тәрбиелеу, мемлекеттік тілдің дамуындағы басымдылық, отандық дәстүр, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары негізінде білім берудің мазмұны мен құрылымын жаңарту, 12 жылдық жалпы орта білімге көшу, кәсіби білім мен кадрларды даярлау жүйесін білімнің халықаралық стандартты классификациясының критерилеріне сәйкес қайта құру. Экономиканың барлық салалары үшін жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың сапасын жоғарылату, әлемдік білім беру кеңістігі мен интеграция, білім берудің сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін жасау, білім берудің ортақ ақпараттық ортасын қалыптастыру. Білім беру процесінің оқу әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етілуін жетілдіру, білім беру жүйесінің материалдық-техникалық базасын нығайту, білім, ғылым және өндірістің интеграциясы. Білімнің сапасын жоғарылату үшін экономика секторларының ресурстарын тарту механизмдерін жасау, педагогикалық қызметкерлердің әлеуметтік статусын жоғарылату, білім беру жүйесінің қаржылық, кадрлық қамтамасыз етілуін жетілдіру, білім менеджерлерін даярлау, сондай-ақ білім берудің көп деңгейлі үздіксіз жүйесінде мемлекеттік, қоғамдық және жеке мүдделердің балансын қамтамасыз ету болып табылып отыр.

Білім берудің оқу жоспарын құру.

Әдістемелік нұсқауда оқыту бағдарламасын құруға және рәсімдеуге арналған басты талаптар, студенттер мен оқытушыларға арналған оқу бағдарламасының үлгілері, бағдарлама бөлімдерін толтыру ережелері мен құрылымы көрсетілген.
Әдістемелік нұсқау жұмыс бағдарламасын құрушыларға тәжірибелік жетекші құрал болып табылады.
Пән әдістемелік тұрғысынан төмендегілерді қамтуы керек:
* пәннің оқыту бағдарламасының екі түрі: студенттер үшін (syllabus) және оқытушылар үшін;
* әрбір пән бойынша аудиториялық жұмысқа арналған материалдар: дәріс мәтіні, семинар жоспары, тәжірибелік, зертханалық жұмыстар, аудиториялық оқытуды мультимедиямен жүргізу (аудио-видеоматериалдар, электрондық тасымалдаушы ақпараттар);
* студенттердің өзіндік жұмысына арналған материалдар: үй тапсырмасының мәтіні, баяндама, реферат, бақылау жұмысы, курстық жұмыс және басқа оқыту материалдарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау;
* студенттер білімін бақылау материалдары: жазбаша тапсырма сұрақтары, әңгімелесуге арналған сұрақтар, емтихан сұрақтары, тест сұрақтары;
* оқыту, өндірістік, диплом алдындағы іс-тәжірибеден өту және есеп құжаттарын толтыруға арналған әдістемелік нұсқау.
Оқу бағдарламасы - жоғары және жоғарыдан кейінгі кәсіптік білім беру мамандықтарының МЖМБС сәйкес пәнді оқыту мақсатын, міндетін, мазмұны мен технологиясын анықтайтын құжат (міндетті компонент үшін).
Республикалық оқу-әдістемелік кеңесте (РОӘК) мамандықтың МЖМБС құрамдас бөлігі болып табылатын типтік оқу бағдарламасы болмаған жағдайда, ПОҚ оқу бағдарламасын құрастырады.
Оқу бағдарламасы кафедра отырысында, факультеттің Әдістемелік кеңесінде, Университеттің Әдістемелік кеңесінде қарастырылып, талқыланады.
Оқу бағдарламасының жарамдылығы мамандықтың МЖМБС сәйкес.
Жұмыс-оқу бағдарламасы - типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған және мамандану бағыты мен ЖОО компоненті пәнінің мазмұнына сәйкес толықтырылған нақты ЖОО-ның жұмыс құжаты.
Жұмыс-оқу бағдарламасына білім беру мазмұнының өзгерісіне және жұмыс берушілердің ұсыныстарына қатысты өзгертулер енгізіледі.
Жұмыс-оқу бағдарламасында пәннің оқыту технологиясы мен мазмұны, тапсырмалары, мақсаты анықталып көрсетіледі. Бағдарламаға пәннің қысқаша мазмұны, барлық сабақ түрлерінің тақырыбы, тақырыпты оқытудың реті, СОӨЖ (МОӨЖ), СӨЖ (МӨЖ) тақырыптары, студенттің білімін тексеруге арналған сұрақтар, тапсырманы орындау және өткізу кестесі кіру керек.
Жұмыс бағдарламасында берілген курс бойынша қазіргі заман талабына сай білім деңгейі көрсетілуі керек. Бағдарлама жыл сайын жаңа оқу жылы басталғанға дейін жаңартылып отыруы тиіс.
Бағдарламаны бекіту алгоритмі:
* бағдарлама кафедра отырысында қаралады.
* оны факультеттің әдістемелік кеңесі ұсынады.
* факультет деканы бекітеді.
Оқу үрдісін ұйымдастыру жағдайында несиелік (кредиттік) жүйемен оқыту бағдарламасы екі түрде жасалады: студенттер үшін (syllabus) және оқытушылар үшін.
Силлабус - пәннің мақсаты мен тапсырмалары, қысқаша мазмұны, әрбір сабақтың ұзақтығы және тақырыбы, өзіндік жұмыс тапсырмалары, қосымша сабақ уақыты, оқытушы талабы, бағалау критериі, бақылау мен әдебиеттер тізімі көрсетілген пәнді оқыту бағдарламасы.
Силлабус типтік оқыту бағдарламасы, типтік оқыту жоспары және мамандықтың МЖМБС негізінде құрылады. Силлабусты құру кезінде пререквизит және постреквизитті ескере отырып жүйелі қадам қолдану қажет.
Оқу бағдарламасын құрастыруға арналған әдістемелік нұсқау
Республикалық оқу-әдістемелік кеңесте (РОӘК) мамандықтың МЖМБС құрамдас бөлігі болып табылатын типтік оқу бағдарламасы болмаған жағдайда, ПОҚ оқу бағдарламасын құрастырады.
Оқу бағдарламасының жарамдылығы 3 жыл.
Оқу бағдарламасын құрастыруда келесі талаптарды орындау қажет.
Оқу бағдарламасының құрылымы:
1.Өңір беті (Қосымша 1);
2.Түсінік хат
Для каких специальностей предназначена данная дисциплина, цель дисциплины, задачи, пререквезиты, постреквезиты, компетенции, которыми студент может овладеть в результате изучения дисциплины (знания, умения, навыки).
3.Пәннің мазмұны
Кіріспе (пәннің қысқаша мазмұны);
Бөлім
Бөлім тақырыптары (әр тақырыптың қысқаша мазмұны, тақырып аясында қарастырылатын негізі мәселелер мен ұғымдар, әдіснамалық бағыты, т.б.)
4.Практикалық сабақтарға ұсынылатын тақытыртар
Семинар және практиклық сабақтарында қарастыруға ұсынылатын тақырыптар тізімі көрсетіледі.
5.Студенттің (магистранттың) оқытушымен өздік жұмыстарына ұсынылатын тақытыртар
СОӨЖ (МОӨЖ) сабақтарында қарастыруға ұсынылатын тақырыптар тізімі көрсетіледі.
6.Студенттің (магистранттың) өздік жұмыстарына ұсынылатын тақытыртар
СОЖ (МОЖ) сабақтарында қарастыруға ұсынылатын тақырыптар тізімі көрсетіледі.
7.Ұсынылатын әдебиеттер:
Пән бойынша негізгі және қосымша әдебиеттер және интернет көздері көрсетіледі. Әдебиеттер тізімінде соңғы 5 жылда жарық көрген әдебиеттер көрсетілуі шарт.
СИЛЛАБУС ҚҰРУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Силлабус - студенттерді әрбір пән бойынша оқыту бағдарламасы.
Силлабус оқу жылы басталмас бұрын әр мамандықтың, топтың ерекшеліктерін ескере, жыл сайын құрастырылады. Силлабус жасауда мазмұнының құрылымы бойынша келесі талаптар орындалуы қажет.
СИЛЛАБУС ҚҰРЫЛЫМЫ
1. Пән туралы ақпарат
Мұнда пәннің атауы мен коды; несие саны; оқу курсы және семестрі (бұл ақпараттар аталмыш мамандықтың оқу жоспарынан аланады); мамандық атауы мен шифрі; пән бекітілген кафедра атауы; оқыту түрі мен тілі; рейтинг кестесі, кеңес беру уақыты; пәнді оқитын оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, атқаратын қызметі; оқытушымен байланысу ақпараты, электрондық мекен-жайы (Қосымша 2).
2. Пәннің қысқаша сипаттамасы.
Пәнді оқытудың мақсаты типтік бағдарламаға сәйкес тұжырымдалады. Бұл қысқа және нақты тұжырымдалған мақсат берілген курсты оқып үйренудегі нәтиженің бастапқы жетістігі.
Пәнді оқып үйренудің міндеті: курстың міндеті студенттің қандай нақты білік және дағды игеруіне және мамандыққа сәйкес нақтыланады.
3. Пререквизиттер:оқып үйренетін пәнді игеру үшін қажетті білім, білік және дағды тізбесін сақтайтын пәндер.
4. Постреквизиттер:келесі пәндерді игеру үшін қажетті білім, білік және дағды тізбесін сақтайтын пәндер.
5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар.
Күнтізбелік-тақырыптық жоспарда сабақтың тақырыбы, тапсырманы орындау мерзімі (семестр аптасы), тақырып бойынша сағат саны, жұмыс түрі көрсетілген кесте түрінде толтырылады.
6. Пәнді меңгеруге арналған әдебиеттер:
Негізгі әдебиеттер: негізгі әдебиеттердің тиімді саны 3-5 басты оқулықтар мен нормативті актілер.
Қосымша әдебиеттер: қосымша әдебиеттер тізімі 10-15 атаулы әдебиет көздерінен артпауы қажет.
Сонымен қатар пән бойынша интернет көздері көрсетіледі.
7. Балл қою саясаты.
8. Оқытушы талаптары.
Әрбір оқытушы студенттерге талап ету жүйесін, сабақ кезінде студенттің тәртіп ережесін, оқытушымен және студенттің басқа студенттермен қарым қатынасы ережесін ұсынады. Студенттер оқу үрдісінің жоғары тиімділігін қамтамасыз етуді орындауға міндетті.Ұсынылатын тізбе жеткілікті үлкен болғанмен, барлық мүмкін ережелерді ұмытпай,оқытушының осы тармақтардың қайсысын силлабусқа енгізу керек екендігін шешу керек.
Мысалы:
а) сабаққа қатысу міндеті;
б) тәжірибелік (семинар) сабақтары кезіндегі белсенділігі;
в) үй тапсырмасы мен СӨЖ орындауға және т.б, сабаққа дайындық
Рұқсат етілмейді:
а) кешігу және сабақтан кетіп қалу;
б) сабақ кезінде ұялы телефонды қолдану;
в) алдау мен қулық;
г) тапсырманы дер кезінде тапсырмау және т.б.
9. Емтихан сұрақтары.
ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫН ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
ҚР Білім және Ғылым Министрлігі бекіткен пәннің типтік бағдарламасы курстың жұмыс бағдарламасын жасау үшін негіз болып табылады.
Жұмыс бағдарламасы жоғары оқу орнының, мамандықтың ерекшелігін ескеріп, болып отыратын өзгерістерді есепке алып жыл сайын жаңартылып отырады.
Пәннің жұмыс бағдарламасы міндетті түрде факультеттің әдістемелік кеңесі отырысында қарастырылады.
ПӘННІҢ ЖҰМЫС-ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:
1.Титул беті (Қосымша 3);
2.Пәннің мақсаттары мен міндеттері (Қосымша 4);
Курстың мақсаты мен міндеті.Курстың мақсаты нақты және қысқа тұжырымдалған болу керек. Мақсаттан негізгі міндеттер туындайды. Міндеттердің саны бірнешеу болып келуі мүмкін және олар дамып келе жатқан бизнес орталығында студенттер қандай экономикалық және заңгерлік функцияларды өз бетімен орындай алатынын анықтайды. Студенттің қандай нақты білік пен дағды игеретіндігі міндеттер арқылы түсінікті ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кәсіптік білім берудің моделі
Кәсіптік білім берудің қазіргі технологиялары.
Касіптік білім беру
Білім берудің әлеуметтік міндеті
Білім берудің мазмұны
Ы.Алтынсарин кәсіптік білім туралы
Жоғары сынып оқушыларына кәсіптік бағдар берудің әдістемесі
Білім берудің әлеумеетік қызметтері
Білім берудің стандарты
Кәсіптік білім берудегі үдерісінің сипаттамасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь