ҚР-да инвестициялық процестерді мемлекеттік реттеудің жағдайы мен перспективалары (сала деректерінде)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.1 Инвестицияның әлеуметтік.экономикалық мәні және инвестициялық процесстерді мемлекеттік реттеy ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.2 Отандық өндірістің инвестициялық ахуалын талдау ... ... ... ... ... ... ... 23
1.1 Шетелдік капитал инвестицияның негізгі қайнар көзі ретінде ... ... ... .30

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ПЕРСПЕКТИВАСЫ ... ... ... ... ... 36
2.1 Еліміздің инвестициялық қал.ахуалы, мәселелері және оларды шешу жолдары. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
2.2 Қазақстан Республикасындағы шетелдік инвестицияны келтіру процесін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
2.3 Қазақстан Республикасының инвестициялық дамуын жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58

ҚОРЫТЫНДЫ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .68
КIРIСПЕ
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Экономиканың нақты секторларының дамуы бiздiң Қазақстанның болашағына зор ықпал eтeтiнi белгiлi. Әрбiр елдiң экономикалық өcyi жаңа ірі масштабты жобалардың көмегiнсiз, инвестиция және инновация, саяси тұрақтылықтан және қаржылық жүйенiң тұрақтануынан, инвесторлардың сенiмдiлiгiмен, ұлттық өндiрiстiң тиiмдi дамуынсыз қалыптасуы мүмкін емес. Олар үшiн: жетілген саяси құрылым; кәсіпорындар үшін кешенді стратегияны өңдеу; бәсекелiк жағдайын ғылыми-техникалық прогреске сай орындау; елдiң қауiпсiздiгiн нығайту; адамның тұлғa екендiгiн көрсете бiлу; инвестицияны дұрыс пайдалану қажет.
Әрбiр мемлекеттiк iшкi құрылымының дұpыc дамуы өсуге алып келедi.
Ал бiздiң елдегi инвестициялық хал-ахуал қандай соны жаза отырып, әр түрлi
экономикалық оқулықтарды және әдістерді қолдана отырып шешiм қабылдау керектігін, кәсiпорынның ic-әрекетiне инвестициянық әcepi, Қазақстандағы инвестициялық климат қандай, Әлемдегi инвестициялық тенденциялар қалай болған, соларды жазып көрсеткім келдi.
Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап экономикалық жағдайын тұрақтандыру, ішкі экономикалық қауіпсіздікті қамтамассыз ету және инвестициялар тарту жөніндегі саясаты белсенді түрде жүзеге асырылуда.
Қазақстан Республикасында шетел инвестициясын тарту келешекте инвестициялық процесінің жедел әрі тиімді дамуының және жетілуінің экономикалық механизімдарін зерттеу өте актуалды болып табылады. Шетелдік инвестицияларды тарту отын энергетика, мұнай өндіру және өңдеу, алтын өңдеу өнеркәсіптері, көлік және коммуникация сияқты басты салаларда құрылымдық -инвестициялық саясатты жүргізу қаржының жетіспеушілігімен ішкі нарықты тұрақтандырумен байланысты.
Инвестициялық саясат елдің стратегиялық экономикалық мақсаттары мен мәселелерін анықтайтын ең маңызды элемент. Экономиакалық реформаларға сәйкес халықаралық капиталмен инвестиция тартудың мемлекеттік саясаты дағдарыс пен инфиляцияны тежеуге, жеке инвесторлардың инвестициялық белсенділігін арттыруға және өндірістік құрылымдық өзгерістерге септігін тигізуде. Шетел инвестицияларының Кен өндіру өнеркәсіптеріне келіп түсуі Қазақстан экономикасының шикізат секторын дамытуға жағдай жасайды. Республиканың өнеркәсіп құрылымында шикізат кешенінің үлесі 65% -ті құрайды. Мемлекет саясаты осы сектордағы шикізат ресурстарын ұлғайту мақсатында инвестиция тартуды, қосымша ынталандыруды жақсартуға негізделеді.
Экономиканың тепе –теңдік дамуын қамтамассыз ету үшін мемлекеттің экономикалық басым секторларына қаржы салған инвесторларға жеңілдіктер мен преференциялар бере отырып шикізаттық емес саланың дамуына да қолдау жасайды. Осы мақсаттарды жүзеге асыруға байланысты үкімет тарапынан стратегиялық бағдарламалар мен заң жобалары құрылуда. Тікелей инвестицияларды жүзеге асыратын орган инвестиция бойынша мемлекеттік комитет болып табылады. Инвестициялық қаржыларды ел экономикасына жүзеге асыру әртүрлі нысанда жүзеге аырылады. Оған шетелдік банктері мен халықаралық ұйымдардан қарыз алудан бастап кәсіпорындарды тікелей шетел инвесторларының меншігіне сатуға дейінгі әрекеттер жатады.
Шетел капиталын ұлттық экономикаға тарту өте пайдалы процесс. Біріншіден шетелдік инвестициялар елдің өндіріс базасын жедел жетілдіруге және оның өндірістік өндірістік мүммкіндіктерін артыруға көмектеседі. Екішіден шетел фирмалары жаңа өндірістік кәсіпорындар шаумен қатар капиталдық бәсекелестікте мыңдаған еңбекпен өндірісті ұйымдастыру тәжірибесін ала келеді.
Дипломдық жұмысының негізгі мақсаты: аталған мәселелерді , соның ішінде, еліміздің инвестициялық хал-ахуалы қандай, Кәсіпорынның, отандық өндірістің іс-әрекетіне инвестицияның әсері, Қазақстандағы инвестициялық климаты және әлемдегі инвестициялық жағдай қалай болған, солар кеңінен Қарастыра отырып, Ұлттық экономикаға тимділігін анықтау болып табылады.
Зерттеу міндеттері: Әлеуметтік-экономикалық категория ретінде ел экономикасына инвестиция тартудың мәнін нақтылау;
Еліміздің инвестициялық қал-ахуалыны, мәселелері және олардың шешу жолдарын анықтау;
Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының әртүрлі кезеңдегі шетел капиталының келуіндегі рөлін зерттеу;
Өндірістік салаларға тікелей шетел инвестицияларын салудың тиімділігін талдау.
Зерттеу пәні ретінде Қазақстан Республикасына тікелей шетел инветицияларын тарту процесі кезінде қалыптасқан ұйымдық-экономикалық қатынастар қатысады.
Диплом жұмысының мазмұны кіріспеден, негізгі бөлімнен және қортындыдан тұрды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы. Бірінші бөлімде, шетел инвестицияларын тартудың жалпы теориялық және метадологиялық мәселелері қарастырылып, талданған. Оның әлеуметтік-экономикалық мәні, ел экономикасына әсері мен Қазақстан тәуелсіздіген жариялаған күннен бастап республика экономикасындағы күрделі өзгерістердің болуымен байланыстырыла отырылып жазылды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

[1].ҚР«Шетелдік инвестициялар туралы» 1994 жылы 27 желтоқсандағы заңы.
[2].ҚР «Тікелей инвестицияларды мемлкеттік қолдау туралы» 1997 жылы 28 ақпандағы заңы.
[3]. Инвестициялар туралы Қазақстан Республикасының 2003 ж. 8 қаңтардағы №373 –II Заңы.
[4].Назарбаев Н.А. «Қазақстан -2050» Қазақстан халқына жолдауы.
[5].Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития казахстана как суверенного государства//каз.правда. -1992. -16 мая.
[6].Назарбаев Н.А «куда инвестировать»//континент -11 мая.
[7].«Қазақстан эканомикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» Қазақстан халқына жолдауы. //Егемен Қазақстан. 2005ж.
[8].Елемесов Р.Е. Халықаралық экономикалық қатынастар// –Алматы. Қазақ университеті, 2009 -256 бет.
[9].Мамырова М.К. эффективность инвестиций в промышленном производстве// –Алматы: Экономика. 20.-43 б.
[10].Шакбутова А.Ж., Абдрахманова Г.Т. Оценка финансовых решений в условиях инвестирования// -Алматы. 2004. 18-23 б.
[11].Жапарбеков С.А. Обзор состояния иностранных инвестиции в США//Вестник КАЗГУ №3-4 –Алматы, 2000.
[12].Садвакасова А.Б., Рахматуллаева Д.Ж. Исследование влияние факторов внешней среды на состояние «Портфельных инвестиции».//Вестник КАЗГУ №1 –Алматы, 1999. -9 б.
[13].Виленский П.А., Лившиц и др. Оценка эффективности инвестиционных проектов// –М.«Дело» -1998.-56 б.
[14].Рахматулаева Г.А. Шетел инвестицияларын экономикаға тарту нысандары //Қаржы –қаражат №2 –Алматы, 2001.-10 б.
[15].Косжанов.Т, Атамкулов.Б Промышленная и инвестиционная политика в долгосрочной стратегии развития экономики страны//Транзитная экономика №1 –Алматы, 2010.
[16].Каженбаев.С, д.э.н. Актуальные проблемы государственной инвестиционной политики//АльПари №1 –Алматы, 2003. 35-375- б.
[17].Шөптібаева Г.Б. Шетел инвистицияларын тартудың әлеуметтік алғы шарттары//Вестник КАЗГУ №2 –Алматы, 2008.-25 б.
[18].А.Әбілхасым Экономикалық аймаққа шетел капиталын тартуды ынталандырудың әлеуметтік экономикалық жағдайы мен алғышарттары//Қаржы –қаражат №4 –Алматы,2004.-12 б.
[19].Б.Рахимова Инвестиционные ресурсы как фактор развития импортозамещающих отрслей промышленности//Транзитная экономика №1 –Алматы, 2009.
[20].У.Баймуратов Иностранные инвестиции в Республике Казахстан: особенности и проблемы //Транзитная экономика №2 –Алматы, 2002.
[21].Асанова М.К. Воздействие прямых иностранных инвестиции на воспроизводство рабочей силы (по материалам ОАО «Испат кармет»)//ҚазҰУ хабаршысы №2 (48). 2011.-17 б.
[22].Инвистиционная деятельность// Краткий статистический ежегодник Казахстана 2005г.
[23].Иностранные прямые инвестиции в 1993–2003 Данные Национального банка республики Казахстан// Транзитная экономика -2003, -51 б.
[24].Негізгі капиталға инвистициялар// Қазақстан Республикасының әлеуметтік–экономикалық статистикалық мәліметтері 2012.
[25].Негізгі капиталға инвистициялар// Қазақстан Республикасының әлеуметтік–экономикалық статистикалық мәліметтері 2009.
[26].Шарп У.Ф., Александр Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции //Университетский учебник. –М.:«Инфра –М».1998.
[27]. Садвкасова А.Б., Рахматуллаева Д.Ж. иностранные инвестиции в Казахстане:привлечениеи необходимость использования.//Вестник КАЗГУ №9 –Алматы, 1998 -39 б.
[28].Н.Назарбаев Инвестициялық тартымдылық - бәсекеге қабiлеттiлiк қасиетi.//Егемен Қазақстан. 2006ж 9 маусым;
        
        Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі
Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдер университеті


кафедра ... ... ... ... ... ... ... реттеудің жағдайы мен перспективалары (сала деректерінде)"
мамандық бойынша

Орындаған: А.Б ... ... аға ... Р.А ... ...
1. ... ПРОЦЕССТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.......................................................................................................8
1.1 Инвестицияның әлеуметтік-экономикалық мәні және инвестициялық процесстерді мемлекеттік реттеy...................................................................8
1.2 Отандық өндірістің инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... көзі ретінде.............30
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ПЕРСПЕКТИВАСЫ ................... 36
2.1 ... ... ... ... және оларды шешу жолдары. ................................................................................................ 36
2.2 Қазақстан Республикасындағы шетелдік инвестицияны келтіру процесін жетілдіру ... ... ... ... ... ... жолдары........................................................................................................58
ҚОРЫТЫНДЫ. ................................................................................................64
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................................. .....68
КIРIСПЕ
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Экономиканың нақты секторларының ... ... ... ... зор ... ... белгiлi. Әрбiр елдiң экономикалық өcyi жаңа ірі масштабты жобалардың көмегiнсiз, инвестиция және ... ... ... және ... ... тұрақтануынан, инвесторлардың сенiмдiлiгiмен, ұлттық өндiрiстiң тиiмдi дамуынсыз қалыптасуы мүмкін емес. Олар үшiн: ... ... ... ... үшін ... ... ... бәсекелiк жағдайын ғылыми-техникалық прогреске сай орындау; елдiң қауiпсiздiгiн нығайту; адамның тұлғa екендiгiн көрсете бiлу; инвестицияны ... ... ... ... ... iшкi құрылымының дұpыc дамуы өсуге алып келедi.
Ал бiздiң елдегi инвестициялық хал-ахуал қандай соны жаза отырып, әр ... ... және ... қолдана отырып шешiм қабылдау керектігін, кәсiпорынның ic-әрекетiне инвестициянық әcepi, Қазақстандағы инвестициялық климат қандай, Әлемдегi ... ... ... болған, соларды жазып көрсеткім келдi.
Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап экономикалық жағдайын ... ішкі ... ... ... ету және ... ... жөніндегі саясаты белсенді түрде жүзеге асырылуда.
Қазақстан Республикасында шетел инвестициясын тарту келешекте инвестициялық процесінің ... әрі ... ... және жетілуінің экономикалық механизімдарін зерттеу өте актуалды болып табылады. Шетелдік инвестицияларды тарту отын энергетика, мұнай өндіру және өңдеу, ... ... ... ... және ... ... басты салаларда құрылымдық -инвестициялық саясатты жүргізу қаржының жетіспеушілігімен ішкі нарықты тұрақтандырумен байланысты.
Инвестициялық саясат елдің стратегиялық экономикалық мақсаттары мен ... ... ең ... ... ... ... сәйкес халықаралық капиталмен инвестиция тартудың мемлекеттік саясаты дағдарыс пен инфиляцияны тежеуге, жеке ... ... ... ... және ... құрылымдық өзгерістерге септігін тигізуде. Шетел инвестицияларының Кен өндіру өнеркәсіптеріне келіп түсуі Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіп құрылымында шикізат кешенінің үлесі 65% -ті құрайды. Мемлекет саясаты осы сектордағы шикізат ресурстарын ұлғайту мақсатында инвестиция ... ... ... ... ...
Экономиканың тепе - теңдік дамуын қамтамассыз ету үшін мемлекеттің экономикалық басым секторларына қаржы салған инвесторларға ... мен ... бере ... шикізаттық емес саланың дамуына да қолдау жасайды. Осы мақсаттарды жүзеге асыруға ... ... ... стратегиялық бағдарламалар мен заң жобалары құрылуда. Тікелей инвестицияларды жүзеге асыратын орган инвестиция бойынша мемлекеттік комитет болып ... ... ... ел ... ... ... әртүрлі нысанда жүзеге аырылады. Оған шетелдік банктері мен халықаралық ұйымдардан қарыз ... ... ... ... шетел инвесторларының меншігіне сатуға дейінгі әрекеттер жатады. ... ... ... ... ... өте ... ... Біріншіден шетелдік инвестициялар елдің өндіріс базасын жедел жетілдіруге және оның өндірістік өндірістік мүммкіндіктерін артыруға ... ... ... ... жаңа ... ... ... қатар капиталдық бәсекелестікте мыңдаған еңбекпен өндірісті ұйымдастыру тәжірибесін ала келеді.
Дипломдық жұмысының негізгі мақсаты: аталған мәселелерді , ... ... ... инвестициялық хал-ахуалы қандай, Кәсіпорынның, отандық өндірістің іс-әрекетіне инвестицияның әсері, Қазақстандағы инвестициялық климаты және ... ... ... ... ... солар кеңінен Қарастыра отырып, Ұлттық экономикаға тимділігін анықтау болып табылады.
Зерттеу міндеттері: ... ... ... ел ... ... тартудың мәнін нақтылау;
Еліміздің инвестициялық қал-ахуалыны, мәселелері және олардың шешу ... ... ... экономикалық дамуының әртүрлі кезеңдегі шетел капиталының келуіндегі рөлін зерттеу;
Өндірістік салаларға тікелей шетел инвестицияларын салудың ... ... пәні ... ... Республикасына тікелей шетел инветицияларын тарту процесі кезінде қалыптасқан ұйымдық-экономикалық қатынастар қатысады. ... ... ... ... негізгі бөлімнен және қортындыдан тұрды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы. ... ... ... ... ... ... ... және метадологиялық мәселелері қарастырылып, талданған. Оның әлеуметтік-экономикалық мәні, ел экономикасына әсері мен Қазақстан тәуелсіздіген жариялаған күннен ... ... ... ... ... болуымен байланыстырыла отырылып жазылды.
Әлемдік тәжірибе дәлелдегендей капиталдың халықаралық миграциясы, шаруашылық өмірі барлық ... ... - ... тиімділігінің тереңдеуіне алып келді. Бұл жағдай капиталдың өзара қозғалысының дамуы нәтижесінде әсіресе өндірісі дамыған елдер ... ... анық ... Сонымен қатар әртүрлі елдердің арасындағы ірі трансұлттық компаниялардың қалыптасуы халықаралық мамандыру мен елдердің экономикалық өзара байланысуының тереңдеуіне әкелуде. Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... жоқ сондықтан, дүние жүзілік капитал қозғалысына енуі үлкен жетістіктерге жеткізіп отыр деуге болады.
Айта өту ... ... ... ... және ... инвестицияларды ішкі және шетел инвестицияларының белсендi жұмыс жасап жатқандығы көрiнедi.Бiрақта оның оң ... қоса тepic жағы да ... бұл ... жаңа ... ... eнyi, жаңа менеджмент және маркетинг әдістері жергілікті халықтың жұмыспенқамтылуы болса.
Екiншiсi, бұл жерде ... ... ... ... пайдалы ресурстарды сыртқа шығарады. Бұл ұлттық экономикалық қауыпсiздiк жағдайында проблемаларға алып келедi. ... ... ... және бақылауды жоғалтып алуымыз мүмкін.
Үшiншiсi, дамушы елдер қазiргi таңда шетел инвестициясынсыз алға ... ... Бұл ... айта өтейiн шетел инвестициясы елдің ұлттық инвестициясын ығыстырып шықпай оны ... ... ... екінші бөлімінде Қазақстанның инвестициялық қал - ахуалы мәселелері, оларды шешу ... және ... ... ... ... ... қарастырылған. Бүгінде Қазақстан Республикасының ашық рыногтық экономикаға енуі саяси және экономикалық ... ... ... ... ... ... мен ... ел экономикасына капиталдың құйылудың ынталандырудағы іс әрекеттерінен, қолданып жатқан іс шараларынан көруге болады. ... ... ... инвесторлардың жұмысына жағымды әсер ететін бірқатар макро экономикалық саясаттар жүргізілуде.
Инвестициялық климатты жақсарту, жаңа инвестицилар тарту және оларды дамытуға мемлекеттік ... ... ... ... саясатының басымдылық бағыты болып табылады. Нәтижесінде мемлекетіміздің халықаралық бәсекелестік қабілеті ел экономикасына тартылған ... ... оның ... байлықты игерудегі орнын анықтайды. Мұнан шығатын қортынды жаңа шетел инвестицияларының тартылуымен Қазақстан болашағы ондағы инвесторлар тұтынуының қанағаттану дәрежесіне тәуелді ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актiлерi мен мерзiмдi баспасөз материалдарынан, осы ... ... ... ... ... ... ақпараттарының мәліметтерінің көмегіне негізделіп жазылады.1. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Инвестицияның әлеуметтік-экономикалық мәні және инвестициялық процесстерді ... ... ... жариялаған күннен бастап республика экономикасында күрделі бұрын соңғы болмаған өзгерістер болды. Реформа экономикада әлеуметтік жағдайларда да ... ... ... ... етіп ... оған ... ... республикада қалыптаспаған экономикалық қатынастардың барлық жүйесін өзгертуді қажет етті, ал оны жүзеге асыру ... де ауыр ... ... ... ... Қазақстанның әлемдік экономикалық жүйеден бөлектенген болашағы жоқ, сондықтан республиканың дүние жүзілік капитал қозғалысына енуі үлкен жетістіктерге жеткізіп отыр деуге ... ... ... ... ... миграциясы, шаруашылық өмірі барлық ұлттардың қарым-қатынасының теңдігінің тереңдеуіне келтіреді. Бұл жағдай ... ... ... ... ... ... ... елдер арасындағы қатынастарда жақсы білінеді.
Бір өнеркәсібі дамыған елдің, басқа елге капитал шығаруының өсуі, халықаралық еңбек бөлнісінің тереңдеу заңдылығына сәйкес ... ... ... өндірісіне ҒТП-ң әсер етуі одан әрі күрделілікті көбейте түсуде. Өнімнің соңғы нәтижесін беретін ... ... ... ... елдерде орналасқаны белгілі.Сондықтан өндірістің халықаралық мамандандырылуы мен кооперациясының дамуы одан әрі дами бермек.
Капитал табиғаты ол бір елде ... жата ... ... дамыған елдердің ірі компаниялары ұлттық шеңберден өтіп, трансұлттық сипат алады. Әртүрлі елдердің ... бар, ірі ... ... ... ... мамандандыру мен кооперацияның қалыптасуының тездетілуіне жеделдеуіне әкеліп соғады. Сондықтан трансұлттық компания капитал қоғалысы ... ... ... ... ... ... фактор. [1]
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей шаруашылық ісінде "шетелдік инвестиция" терминін пайдаланудың ... ... ... ... жағдайға соқтырады. Соның кесірінен оны реттеуге көп уақыт пен ақша жұмсауға тура келеді.
Бұл ... ... ... ... ... мынадай түрлерін жатқызуға болады:
а) материалды заттай - яғни, түрліше өндіріс салаларында ... ... ... ... ... механизмдер.
б) қаржылық-бұған, несие-қаржылық қызмет және бағалы қағаздармен жұмыс жасау.
в) ой еңбегінің өндірісті ... ... ... дайындау, лицензиялау, біріккен ғылыми еңбектерді жасау "ноу-хоу" және ... ... ... ... ... жасайды.
Шетелдердегі әртүрлі экономикалық мектептер шетел инвестицияларын түрліше анықтайды. Ғылыми деңгейде және күнделікті өмірде бұл ... ... ... емес. Мысалға, экономистердің айтуынша "инвестиция сөзі барлық уақытта экономикадағы ... ... бере ... ... ... ... инвестициялау" немесе капиталдың қалыптасуы, қоғамдағы нақты капиталдық ғимарат, құрал-сайман, материалдық өндірістік қор және т.б. таза өсуі ... ... адам ... - ол жер ... ... ... ... қағаздар немесе меншіктің басқа түрлері. Ал экономистер үшін трансперттік (волютаны немесе алтынды 1 елден 2-ші елге аудару) ... ... ... ... ... рейнвестициялайды.
Дж. Кейнс өзінің "жұмыспен қамту, процент ақша туралы жалпы теория" еңбегінде инвестицияны "бағалы капиталды мүліктің негізгі, айналмалы, өтімді капиталдан құрылуына ... оның ... деп ... ... және Д.Е.Мендсей өздерінің "Рыноктан микроэкономикалық үлгі кітабында инвестицияны экономикалық жүйедегі қызмет атқарып жатқан ... яғни ... ... ... ... ұсынылған санының көлемінің көбейіп өсуі- деп анықтала береді.
Варсей И. және ... Д. ... ... өте кең ... ... дәрежеде инвестицияны үй, көркемөнер еңбектерін, асыл-әсемдік бұйымдарды сатып алу ретінде ... ... ... инвестиция деп акция, облигация салынған затқа берілетін қарыздарды айтады. Кәсіпорындарда ... ... ... ... ...
В. ... айтуынша, "инвестиция" түсінігі нақты инвестиция аталатын мәні бойынша "күрделі қаржы салу", "қаржылықты" портфельді инвестиция, яғни акцияға, ... және ... ... ... ... тікелей табыс алуға байланысы бар бөлігіне қаржы болу деп ... ... ... ... ... ... бір ... ішінде инвестициялық қызметтің соңғы өнімінің және меншік түрінің өзгеру процесінің тек тіркеп есептеуі ғана емес оның өсіп дамуы ... ... ... ... Демек пайдалануға болмайтын бөлігі"- дейді.
Инвестицияның анықтамасы ғылыми әдебиеттерде сан алуан. "Жекешелендіру және ... ... ... ... ... ... әртүрлі (материалдық және материалдық емес) активтерге бухгалтерлік болаттың сол жағына қарсы ресурстарын салу ... ... ... - ... ... ... инвестиция деп ұлғаймалы ұдайы өндіріске жұмсалған ақша қаржысын, яғни ... ... ... ... ... Кареновтың терминдік сөздігінде инвестиция деп мүлік заттардың барлық ... ... ... және ... ... ... ... табыс қалыптасатын немесе әлеуметтік тиімділікке жеткізетін ойды ... ... Бұл ... ... ақшаны, құнды қағаздарды, мүліктерді, мүлікке құқықты, авторлық құқықты, ... яғни ... және ... ... ... ... техникалық және технологиялық сауда, коммерциялық т.б. бөлімдер жиынтығы ... ... ... туралы кең тараған ұғым күрделі қаржы салу. Мысалғы: "Экономикалық теория негізін" белорусь авторлары қор жинау процесі тек ... және ... ... ... ... асады деп есептейді. Инвестиция дегеніміз - жаңадан жасауға және бұрынғы кәсіпорындарды қайта жаңартуға жұмсаған шығындар ... ... ... ... кітабының авторлары Кэмбелл Р., Макконелл және Стекли Р, Брюл анықтамасы бойынша. Инвестиция дегеніміз-өндіріске ... ... қор ... және ... ... ... яғни шын ... өндірістің барлық шығыны мен қорының бөлігі.
Ғалымдардың көпшілігі тек ... ... және оның ... мен ... көп ... бөледі.
К.Бочарев инвестиция деп тұтынуға жарамаған және пайдалануға болмайтын табыстың бөлігін айтады. Инвестициялық ресурстар инвестициялық қызметтің нақты обьектіне ... сол ... ... құндылықтардың табыс әлеуметтік тиімділігік ретінде қаралады.
Г.И. Рузавин және В.Т. Мартинов өте маңызды ойды инвестиция ... ... ... байланысты ақша капиталына қарағанда капиталдың (күрделі қаржының) табиғи ұлғаюы деп көрсетеді.
Шетелдік инвестиция ... ... ... ... ескере отырып инвестицияның қарым-қатынаста әртүрлі жақтар өзара келісімге қол қойып бекіту кезінде әртүрлі инвестицияға жататыны туралы анықтап алады.
Дүние-жүзінде ... ... ... ... ... кең ... сөз ... ретінде материалдық инвестиция және басқа да құнды заттардың табыс табу үшін ... ... ... ... және ... да құралдармен қызмет түрлері жатады. Біздің ойымызша инвестицияны анықтауды оның мәнінің сипаттамасы ғана емес сонымен қатар оның бағытының мақсатында қарастыру ... ... ... ... ... қаржылар, мақсатты банктар салымдар, пайлар, акция, облигация және басқа да бағалы қағаздар қозғалатын және ... ... ... машиналық тауар белгілері, пайдалануға, табиғат байлықтарына, бағалы ой еңбегіне, авторлық құқыққа т.б.
Инвестициялар ... ең ... және ең ... ... бірі ... ... Қашанда болмасын құлдырау кезінде тауарлар мен қызметтерге деге шығын қысқарады, бұл ... ... ... ... ... ... құлдырауына қатысты.
Инвестициялық шығындардың үш типі ерекшеленеді:
Кәсіпорынның негізгі қорларына инвестициялар болып - кәсіпорындардың ... ... ... ... үшін алған ғимарат, құрылыс және құрал-жабдықтары саналады.
Тұрғын үйлер құрылысы инвестициялары - тұру үшін ... ... ... жалға беру үшін алынған үйлерге шыққан шығындарды қамтиды.
Сақтық қор инвестициясы - ... ... ... тауарларын, оның ішінде шикізаттар мен материалдарды, бітпеген өндіріс пен дайын өнімді қамтиды. ... ... ... деп капиталдың екі бағытта пайдалануын айту қабылданған:
Нақтылы инвестиция - ... ... ... жұмсау;
Қаржылық инвестиция - құнды қағаздарға қаржы жұмсау.
Инвестицияның бірыңғай анықтамасының жоқтығынан бүгінгі күні ... ... ... көруде, мұның өзінде нақты қаржылық тұрғыда зардап шегүде. Әртүрлі ... жол ... ... ... ... ода ... ... барлық салаларында және инвестициялық барлық қызыметтің қатысушыларына бұл ... ... ... ... ... тур ... болып отырғандай кәсіпкерлік инвестициялаудың екі негізгі формасы айқындалуда: тікелей инвестициялар және портфельді ... ... - ... ... ... ... инвестициялауды сипаттайды.
Портфельдік инвестиция - пайда табу үшін инвестордың кәсіпорындардан акция, ... ... ... қағаздарын сатып алуларын білдіреді. Олар халық қаржысын қайта бөлуде айтарлықтай маңызды рөл атқарады. ... ... ... ... алу ... ақша ... ... экономикасы дамыған елдерде капиталдың ішкі құйылысында тікелей секілді, портфельдік инвестициялар да белсенді түрде қатысады. Бұл, сонымен ... ... ... ... массаның Қазақстанның материалдық өндіріс аясынан қаржылық аясына көшүдің спецификалық жағдайы - отандық инвестициялық қордың мәртебесі туралы ойға қалдырады. ... ... және ... ... ... 50 ... плюс бір ... бар стратегиялық инвестор қожайын боламын деп үміттенеді. Барлық үміт стратегиялық инвесторда, себебі ол мүдделі, қаржыны салған да және ол қауіп-қатерді ... ... ... де оған ... артады. Портфельдік инвестордың үміттерге стратегиялық инвесторда болады. Порфельдік инвестор үшін акция - пайданы ... ... ... болып табылады. Осыған байланысты мемлекет стартегиялық инвесторға ... ... ... ... өз акция пакетін бере алады.
Портфельдік инвесторға - ... ... - 51 ... жұмыскерлерге он пайыз, қалғаны стратегиялық инвесторларға. Портфельдік инвестицияны ... үшін ... ... ... өтімділік және жергілікті органдарға: банктерге, заңдарға деген сенім қажет, сондай-ақ ашықтық - ақпараттар инвесторларға дер кезінде ... ... ... ... ... және компаниялардағя кәсіпорындардың есеп берушлуктері өте сенімді болуы тиіс ... ... ... ... ... ... ... бұл өзінің ақша қаржысын, мүліқтің және ой еңбегіндегі құндылықтарды инвестициялық жобаға және оны мақсатты пайдалануды ... ... ... және жеке ... ... болып:
* мемлекеттік және белгілі аумақтың мүліктерге немесе мүліктің құқыққа ие мекемелер;
* азаматтар, соның ішінде ... ... ... ... ... және ... заңды тұлғалар, оның ішінде шетелдік заңды тұлғалар, мемлекеттік және халықаралық ... ... ... ... ... ... беруші есептеледі. Тапсырыс беруші инвесторлар және инвестициялық жобаны үш есе ... ... ... ... берген кез келген заңды және қабілетті тұлға бола алады. Бұл жағдайда ... ... егер ... мәселелер олар - арасында шартты қаралмаса инвестициялық жобаның басқа кәсіпкерлік және басқа қатысушылар ісіне араласуына болмайды.
Егер тапсырыс ... ... ... ... мен ... ... пайдалану, басқару үлесі құқығын шартты көрсетілген кезең күші бар заң көлемінде бөлісіп ... ... ... ... ... - бұлар инвестициялық қызметтің обьектілерін пайдаланушылар. Олар инвестиция қызмет обьектерін пайдаланушы ... ... ... жеке ... ... ... және жергілікті мекемелер, шетелдік мемлекет, халықаралық ұйымлар болады.
Инвестициялық қызметтің субьектілері ... және ... топ) ... ... қатысушылардың екі немесе одан да көп қызметтерін үйлестіріп атқаруға құқы ... ... ... ... ... мен халық шаруашылығы көлеміндегі жаңадан және жетілдірілген негізгі қорлар мен айналмалы қаржылар, бағалы қағаздар, мақсатты ақша салымдары, ... ... ... ... ... ... қатар мүліктің құқық пен интеллектуалды меншік құқығы, яғни заңмен тиым ... ... ... түрі ... қарағанды экологиялық санитарлы және де басқа заңмен бекітілген талаптарға сәйкес келмейтін обьектілерді инвестициялауға тиым салынады. Басқаша айтқанда азаматтар мен ... ... ... зиян келтіруге тиым салынады.
Біздің ойымызша инвестициялық қызмет мынадай негізгі принциптерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
* өмірде ... ... ... ... ... инвестициялық қызметке заңды тұлғалар мен азаматтар, қоғамдық ұйымдардың басқармалары мен мемлекеттік билік мекемелері кедергі жасап араласпауы керек;
* инвестициялаудың өз еркімен ... ... және ... түрлеріне қарамастан;
* инвестициялық қызметке қатысушылардың тең құқығы;
* инвестициялық қорғалуы;
* инвестициялық қызметті жүзеге ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асырудағы азаматтар мүддесі мен құқығын бұзбай сақтау.
Инвестициялық қызмет оның бағытты қаржылық сипат алуы мүмкін. Бұндай ... ... ... ... ... және басқа құнды қағаздармен қатар банктік дипозиттерге (сақтауға ... ақша ... ... ... жүзеге асырылады.
Инвестициялық қызмет инвестор арқылы жүзеге асырылады. Инвестор обьектерін, бағыттарын, ... ... мен ... өз еркімен алынады. Сонымен қатар инвестицияны жүзеге асыруда өзіне қажетті, ... ... ... ... ... ... ... әдіспен қызметке алуға құқығы бар. Инвестордың инвестицияға өкілдігі мен тың нәтижесін шарт арқылы жеке заңды тұлғаға және де ... және ... ... ... ... ... бойынша бере алады. [4]
Инвестор инвестиция обьектерін және нәтижесін иемденуге, ... және ... ... бар. ... қатар сауда қызметтерін жүргізуге әртүрлі кәсіпорындарға қайта және қосымша капитал ... ... ... және ... ... ... түрлеріне яғни Қазақстан Республикасы территориясында алынған табысқа құқығы бар.
Инвестициялық қызметтер субьектілері ... ... ... ... ... ... шарт ... анықталады. Шарт инвестициялық қызметтегі субьектілер арасындағы өндірістік-шаруашылық және басқа қызметтерді ... ең ... ... ... ... Бұл ... ... мекемелердің араласуына жол бермейді. Шарт өз қызметін инвестициялық қызметтің бүкіл мерзімінде күшін жоймайды. Егер шартты жасасып болғаннан кейін серіктестер жағдайын ... заң ... ... ... болған жағдайда шартты өзгертуге болады.
Жоғары да айтылғандай инвестицияны Қазақстан экономикасына пайдалану обьективті өте ... ... Бұл ... ... ... - субьектілерді ынталандыруды көздейді. ... ... ... ... ... ... ... - ақ инвестиция түсінігі капитал салымы түсінігінен едәуiр кеңiрек өйткенi олар негiзгi ... ... ... ... ... ал инвестициялар - бұл материалдық активтерге тiкелей салым және портфельдiк инвестициялар жә не материалдық емес ... ... ... ... сызба түрiнде керсетуге болады .
Инвестицияның бірыңғай анықтамасының жоқтығынан бүгінгі күні көптеген инвесторлар қорлық көруде, мұның өзінде нақты қаржылық ... ... ... Әртүрлі ой-толғамдарға жол бермейтіндей базалық анықтамасы жасалынса, ода Қазақстандық заңнаманың барлық салаларында және ... ... ... ... бұл ... ... реттеуші болуына жағдай тур еді.
Белгілі болып отырғандай кәсіпкерлік инвестициялаудың екі негізгі формасы айқындалуда: тікелей инвестициялар және портфельді инвестициялар.
Тікелей ... - ... ... ... ... инвестициялауды сипаттайды.
1-Кесте ... ... ... ... ... инвестиция-
лар
Материялдық емес
активтерге
инвестицилар
Инвестициялау обьекті
Лері
Негізгі өндірістік және өндірісітік емес қорлар, материялдық ... ... және ... ... басқа құнды қағаздар
Патенттер,
лицензиялар,
сауда белгілері,
ғылыми
техникалық
өнім және т.б.
Білім беру
Денсаулық
Сақтау
және т.б.
Инвести
цияның айналу саласы
Экономиканың
нақты секторы
Қаржы-банктік
Сала
Инновация
лық
сала
Әлеуметтік
Сала
Инвести
цияның айналу мақсаты
Жаңа материалдық актив
терді құру
Шығу шы материа
лдық актив
терді толық
тыру
Материал
дық ... дің ... ... мен ... қаржы құрал
дары ның
инвес тиция ға
айналуы
Матер иалдық актив тердің сапасы
мен бәсеке лес
тігін ғылыми техника
лық
деңгейін көтеру
Өмір сүру сапасын, білім беру деңгейін, ... ... ұлт ... ... ... орта ... және т.б.
Инвести
циялау дың соңғы мақсаты
Материалдық емес сипаттағы материал байлықтың және ... ... ... ... - ... табу үшін ... кәсіпорындардан
акция, облигация, басқадай құнды қағаздарын сатып алуларын білдіреді. Олар халық қаржысын қайта бөлуде айтарлықтай маңызды рөл атқарады. Нарықтық экономикасы ... ... ... ішкі ... ... ... ... инвестициялар да белсенді түрде қатысады.
Инвестициялаудың соңғы мақсаты болып материалдың байлықты құру және ұлғайту, сонымен қатap ... ... ... ... ... ... ... әдбиеттердегi инвестициялау терминi сияқты классикалық анықтамасы әр турлi пайымдалады.
Өз уақытында инвестицияға анықтаманы ... ... ... ол ... кезеңде өндiрiстiк қызметтiң нәтижесiндегi капиталдың мүлiк құнының ағымдағы өcyi немесе берiлген кезеңде тұтынылмаған табыстың бөлiгi деген. ... ... ... ... ... мен ... арасында параллельдi өткiзбейдi, инвестиция мәні мен оның масштабын реттейтiн ... ... әcepiн ... ... ... жағдайға сай жиынтық өндiрiс пен табыстың бiрiншi себебi болып Кейнстiң ... ... ... ... көлемiнiң өзгеруi болып табылады. Инвестицияның не eкeнін еске түсiрейiк. Инвестициялау - болашақта бiз күтетін табыс үшiн ... ... ... ... ... экономистер анықтаманы терминi терминiмен теңестiрiледi. Бұл жерде инвестиция ... ... ... қайта өндiру құралы ретiнде қарастырады. (Fимараттар, қондырғылар, құралдар, көлiк құралдары және т.б.) осымен бiрге инвестициялар айналымдағы активтер мен ... ... ... ... ... т.б.) және ... емес ... жекелеген түрлерiне (патент алу, лицензия, және т.б.) ... ... ... ... ... капитал салымдары тар ұғым болады да инвестицияның бiр түрі ғана болып қалады. [5]
Инвестицияның көптеген анықтамасында осы ақша ... алу деп ... Бұл ... де ... ... капиталды инвестициялау ақша түрiнде ғанa емес, сонымен қaтap қозғалмалы және қозғалмайтын мүлiк, әртүрлі қаржы құралдары, материалды емес активтер, ... ... және т.б. ... де ... ... ... ... негiзгi капиталға және ағымдағы шикізат, материал, энергия ... ... ... шығындарға салым ретінде қарастырады. Мысалы, Г.П.Журавлева мен Ю.И.Малышева: . Бұл пiкiрге кейбiр ... ... ... ... обьектiсi болып айналым құралдарын толтыру үшiн негiзгi капиталға салымдар бiрге пайдалануында деген кepi пікір айтады.
Жеткiлiктi толық болмаса да едәуiр ... ... ... ойымызша келесiлер табылады:

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақ халқы: құрылуы, этнонимнің шығуы, территориясы және этникалық құрамы6 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
"Экономикалық теорияның қалыптасуының негізгі кезеңдері."4 бет
R , L ─ тізбекті тұрақты кернеуге қосқандағы өтпелі процесті зерттеу 9 бет
«Цитрамон П» өндірісінің автоматты басқару жүйесі10 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет
Адам, табиғат және климат13 бет
Геодинамикалық процестер5 бет
Жеке тұлға және психикалық процестер онтогенезі5 бет
Мониторингтің түрлері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь