Визуалды тілдерде графиканы программалау. Нұсқаулық

КІРІСПЕ

Елімізде болып жатқан экономикалық, индустриялық-инновациялық өзгерістер білім жүйесіне де әсерін беріп отыр. Елбасы оқытудың әр білім алушының білім мен қабілет деңгейінің тиімділігін бағалаудың бір тұтас жүйесін жасау; он-лайн тәсілінде оқыту тәжірбиесін дамытып, елімізде оқу теледидарын құру; оқу жоспарларына жаратылыстану ғылымдар бойынша, бірінші кезекте, математика мен ақпараттанудан қосымша сағаттар немесе пәндер енгізу керек екендігін кезекті Қазақстан халқына жолдауында атап көрсетті. Ендеше, елімізде мамандар жаңа заман талабына сай, терең білімді, пайым-парасаты мол, өрелі жастар болуы керек. Ол үшін білім, ғылым және өндіріс үрдістерінің өзара байланысын қамтамасыз ететіндей білім саласын ғылыми - әдістемелік тұрғыдан дамыту керек.
Бүгінде жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім беру мәселесі республикамызда ғылыми-педагогикалық тұрғыда ізденіспен әлемдік жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту мен тәрбелеуді жаңаша ұйымдастыруымен көкейкесті мәселе болып отыр.
Қазіргі орта мектептерде оқытудың белгілі бір әдістемелік дәстүрлері қалыптасуына қарамастан, оқытудың жаңаша әдістерін іздестіру, оқушылардың ойлау қабілетін дамыту жолдарын, өздігінен іздену, коммуникативтік қабілетін, адамдарды басқара білу қабілетін дамыту жолдарын іздестіру әрекеттері жүріп жатыр. Атап айтқанда, іргелі пәндерді оқыту мәселесіне жаңаша әдістер керек, өйткені, бүгінгі әлемдік өндірістік технология барысында ғылыми жетістіктерді пайдалануда.
Соңғы он шақты жыл ішінде информатика негіздері мен есептеу техникасы, программалау курстарын оқу процесіне енгізудің алғашқы қадамдарынан бастап оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі мәселелеріне дейін шешілуде, оларға байланысты ғылыми-әдістемелік тұжырымдар жасалуда.
Олай болса, тұлғалық-бағдарлық білім берудегі негізгі құрал оқулық десек, оның сапасы мен атқаратын қызметін жете түсінуге көңіл бөлу қажет.
Оқушылардың ақпараттық мәдениетін кеңейту, алгоритмдеу және
программалау құзырлығын арттыру үшін оқулықтардан басқа қосымша электрондық құралдар қажет. Себебі дұрыс құрылымданған электрондық оқулықтарды пайдалану, мұғалімнің көмегінсіз оқушылар өз беттерімен білім ала алады. Ал оның тиімді жағы: оқушылардың өз шығармашылық қабілеттерін барынша ашып, қызығушылығын арттырып, өздігінен білім алуға құштарлығын туғызып, ақпаратты тауып және оны меңгере алуы.
Сондықтан бұл проблеманы шешу мәселесі ұсынылып отырған «Визуалды тілдерде графиканы программалау. Практикалық нұсқаулық.» атты дипломдық жұмыстың өзекті мәселесі болып отыр.
Зерттеу нысаны - жалпы білім беретін мектептің бағдарлы сыныптарында Программалау курсын оқыту үрдісінің әдістемесі.
Пәндік зерттеу – Программалау курсын игеруде оқушылардың алгоритмдік құзыреттілік біліктілігін қалыптастыру проблемалары.
Зерттеу мақсаты – Орта мектептің бағдарлы сыныптарында программалау курсын игеруде оқушылардың алгоритмдік құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын оқытушы және үйретуші әдістемелік электрондық құралын жобалау және құру.
Жұмыстың ғылыми болжамы – егер программалау курсы бойынша оқытудың іргелі дайындық кезеңінде компьютерлік оқытуды пайдаланып оқу үрдісін ұйымдастыру жүзеге асырылса, онда оқу материалын игеру деңгейі артады, оқушылардың танымдық іс-әрекетінің белсенділігі мен дербестігі көтеріледі, өйткені компьютерлік оқыту бағдарлама арқылы оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетті циклдік және бағытты басқаруын қамтамасыз етеді.
Зерттеу міндеттері:
- Жалпы білім беретін орта мектепте программалау курсын оқыту мазмұнын, оны оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру принциптерін зерттеп, анықтау;
- программалау курсын орта мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттерін анықтау;
- программалау курсының мазмұны мен құрылымын анықтау;
- Бағдарлы сынып оқушыларының алгоритмдік құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын оқытушы және үйретуші әдістемелік әдістемелік электрондық құралын жобалау және құру.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: Дипломдық жұмыс кіріспеден, суреттер және кестелермен қамтылған екі бөлімнен, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:
1.Б.Сейпилова.Программалау технологиялары:Turbo Pascal.Тараз.Тараз университеті.2002.
2.А.В.Могилев,Н.Н.Пак,Е.К.Хеннер.Информатика.Москва.Академия.2000.
3. К.З.Халықова, А.Р.Тұрғанбаева, Б.Ғ.Бостанова "Программалау тілдерін оқыту,Delphi ортасы" Алматы. 2005 ж.
4.Қ.Масанов, Б.А.Бельгиев,А.С.Бижанова,Қ.Қ.Мақұлов.Turbo Pascal.Алматы.Бастау.2004.
5.Ә.Қ.Бүркіт. Бағдарламалау тілдері. Электрондық кітап. Астана, 2009.__
6. А.И.Марченко,Л.А.Марченко «Программирование к среди Turbo Pascal 7.0»Издание Шестое,Стереиотипное,Юбилейное.Киев «Век+» 2000 жыл.
7.Информатика негіздері.Курсив.2007.№7.
8.В.Симонович.Информатика.Базовый курс.2-ое издание.Питер.2005.
9.Блашкин И.И., Буров А.А. Новые возможности Turbo Pascal 6.0. СПб.: Изд-во
10.Васильев П.П. Турбо Паскаль − мой друг: М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1995.-96 б.
11.Зуев Е.А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0-М.: Унитех, 1992.-298 б.
12.Мизрохи. Turbo Pascal и объектно-ориентированное программирование.-М.: Финансы и статистика, 1992.-185 б.
13.Справочник по процедурам и функциям Borland Pascal with Objects 7.0 – Киев: «Диалектика», 1993.-272 б.
14.Фаронов В.В. Программирование на персональных ЭВМ в среде Турбо паскаль.-М.: Изд-во МГТУ, 1990.-580 б.
15.Р.Ә.Медетбекова. Информатика. Шымкент, 2012. –Б. 450-451.
16.Ә.Қ.Бүркіт. Компьютерді басқару технологиясы. Шымкент, 2010. –Б. 565-567.

Қосымша әдебиеттер:

17.Ә.Қ.Бүркіт. Информатиканы оқытуда көрнекілік принципті жүзеге асыру әдістемесі.Электрондық кітап. Астана, 2006.
18.Ә.Қ.Бүркіт. Информатиканы оқыту әдістемесі. Электрондық кітап. Астана, 2007.
19. Немнюгин С.А. Odject Pascal и Delphi. Санк - Петербург. 2001ж.
20. В. Попов "Паскаль и Дельфи" Москва. 2005ж.
21. Т.Сван "Delphi" Киев-Москва.Санк - Петербург. 1998ж.
22. И.ю. Баженова "Delphi 7" Москва. 2003ж.
        
        КІРІСПЕ
Елімізде болып жатқан экономикалық, индустриялық-инновациялық өзгерістер білім жүйесіне де әсерін беріп отыр. Елбасы оқытудың әр білім алушының білім мен ... ... ... ... бір ... ... ... он-лайн тәсілінде оқыту тәжірбиесін дамытып, елімізде оқу теледидарын құру; оқу жоспарларына жаратылыстану ғылымдар бойынша, бірінші кезекте, ... мен ... ... ... немесе пәндер енгізу керек екендігін кезекті Қазақстан халқына жолдауында атап көрсетті. Ендеше, елімізде мамандар жаңа заман талабына сай, ... ... ... мол, ... жастар болуы керек. Ол үшін білім, ғылым және өндіріс үрдістерінің өзара байланысын қамтамасыз ететіндей білім саласын ... - ... ... ... ... ... ... заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім беру мәселесі республикамызда ғылыми-педагогикалық тұрғыда ... ... ... ... ... қол ... табыстарды саралай отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту мен тәрбелеуді жаңаша ... ... ... ... ... орта мектептерде оқытудың белгілі бір әдістемелік дәстүрлері қалыптасуына қарамастан, оқытудың жаңаша әдістерін іздестіру, оқушылардың ойлау қабілетін ... ... ... іздену, коммуникативтік қабілетін, адамдарды басқара білу қабілетін дамыту жолдарын іздестіру әрекеттері жүріп жатыр. Атап айтқанда, іргелі ... ... ... ... ... ... өйткені, бүгінгі әлемдік өндірістік технология барысында ғылыми жетістіктерді пайдалануда.
Соңғы он шақты жыл ... ... ... мен ... ... ... курстарын оқу процесіне енгізудің алғашқы қадамдарынан бастап оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі мәселелеріне дейін шешілуде, оларға байланысты ғылыми-әдістемелік тұжырымдар ... ... ... ... берудегі негізгі құрал оқулық десек, оның сапасы мен атқаратын қызметін жете түсінуге көңіл бөлу қажет.
Оқушылардың ақпараттық мәдениетін кеңейту, ... және ... ... арттыру үшін оқулықтардан басқа қосымша электрондық құралдар ... ... ... ... электрондық оқулықтарды пайдалану, мұғалімнің көмегінсіз оқушылар өз беттерімен білім ала алады. Ал оның тиімді жағы: оқушылардың өз ... ... ... ... ... ... ... білім алуға құштарлығын туғызып, ақпаратты тауып және оны меңгере алуы. ... бұл ... шешу ... ұсынылып отырған атты дипломдық жұмыстың өзекті мәселесі болып ... ... - ... ... ... мектептің бағдарлы сыныптарында Программалау курсын оқыту үрдісінің әдістемесі.
Пәндік зерттеу - Программалау курсын игеруде оқушылардың ... ... ... ... проблемалары.
Зерттеу мақсаты - Орта мектептің бағдарлы сыныптарында программалау ... ... ... ... ... ... қалыптастыратын оқытушы және үйретуші әдістемелік электрондық құралын жобалау және ... ... ... - егер ... курсы бойынша оқытудың іргелі дайындық кезеңінде компьютерлік оқытуды пайдаланып оқу үрдісін ұйымдастыру жүзеге асырылса, онда оқу ... ... ... ... ... танымдық іс-әрекетінің белсенділігі мен дербестігі көтеріледі, өйткені компьютерлік оқыту бағдарлама арқылы ... ... ... циклдік және бағытты басқаруын қамтамасыз етеді.
Зерттеу міндеттері:
* Жалпы білім беретін орта мектепте программалау курсын оқыту мазмұнын, оны оқытудың ... ... ... принциптерін зерттеп, анықтау;
- программалау курсын орта мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттерін анықтау;
- программалау курсының мазмұны мен ... ... ... ... ... ... құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын оқытушы және үйретуші әдістемелік әдістемелік электрондық ... ... және ... ... ... ... ... кіріспеден, суреттер және кестелермен қамтылған екі бөлімнен, пайдаланылған әдебиеттер ... мен ... ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Программалау тілдері туралы жалпы түсінік
Программалау тілі (язык программирования; programming language) -- ... ... ... ... жөне ... ... алгоритмдерін жазуға арналған жасанды тіл. Компьютермен мәлімет алмасу, мәліметті өрнектеу жөне жеткізу үшін пайдаланылатын символдар, келісімдер жөне ... ... ... ... ... ... ... тілдері өте қарапайым болатын. Олардың командалары компьютерге түсінікті 1 және 0 сиволдарының тізбектерінен тұратын. Әр командаға сәйкес машиналық кодтарды жатқа білу ... қиын ... ... ... ... ... программалар есептеу машинасының жадына көп талап коймайды. Сондықтан олар жүйелік программаларды, ... және ... ... ... ... олар ... жөне жоғарғы деңгейлі тілдер деп екіге бөлінеді.
Төменгі деңгейлі тіл (Ассемблер) өзі ... ... ... ... ... Ол ЭЕМ мен адам арасындағы қатынасты жеңілдету үшін құрылған программа. Айнымалы шамалар символды ... ... әр ... машиналық коды мнемоникалық белгілеулерге ауыстырылды. Ассемблер тілдері аз да ... адам ... ... деңгейлі (мәселе-бағдарлы және процедура-бағдарлы) тілдер компьютер түріне тәуелсіз болды. Оларға Бейсик, Фортран, Паскаль сияқты тағы ... ... ... ... ... ... біреуі - Фортран ( 50-ші ... ... ... ... және бұл ... ... программалардың көптігінен ол қазіргі күнге дейін қолданылады. Оның қолдану саласы - инженерлік, ғылыми есептеулер.
Қазіргі кезде ... аты ... ... - тіл аты ... ... қолданылады. Паскаль программалау тілі ХVII ғасырда өмір сүрген француз ғалымы Блез Паскальдің құрметіне ... ... Блез ... 1623 жылы Франция мемлекетінің Клермон - Ферран қаласында ... ... Ол ... - ақ білімділігі, алғырлығы, зеректігімен, әсіресе математика саласына бейімдігімен баршаның көзіне түсті. 1662 жылы Блез ... ... ... соң, әлем ... қайталанбас аса дарынды математиктердің бірі болып тарихқа кірді. Ол ... ... ... үлес қоса ... ... ... бір саласы - ықтималдар теориясының ірге ... ... ... ... программалау тілдерінің бірі - Паскаль ... ... ... ... ... информатикалық институтының профессоры, жоғарғы политехникалық мектептің оқымысты ... - ... Вирт ( ... ... тілі тек ... ... ... ол біршама детерминантты болған, яғни құрамындағы барлық ... ... бір ... ... еді. ... ... ... бастауға болатын негізгі түсініктердің басқа тілдерге қарағанда онша көп еместігі, ... ... ... ... ... ... ... жылдам жұмыс жасайтын компилятор.
1992 жылы Borland International фирмасы Паскаль программалау тілінің негізінде ... екі ... ... ... Borland Pascal 7.0 және Turbo Pascal 7.0. Олардың алғашқысы үш түрлі режимде ... ... ... - MS ... ... мен ... ... және Windows операциялық жүйесінде. Оның жұмысы үшін қатты дискіде 30 Мбайт бос орын және жедел жадтың 2 Мбайт бөлігі ... Ал, ... ... 7.0 MS ... қарапайым режимінде және Windows операциялық жүйесінде жұмыс істей ... ол ... ... сипаттамаларына Borland Pascal 7.0 программалау тіліне қарағанда өте төмен талаптар қояды.
Turbo Pascal 7.0. ... тілі ... ... ... ... құрамына еңгізілген өңдегіш және программаларды қосу және жөндеуге арналған ортадан тұрады. Сонымен қатар, программа құрамында мол көмек ақпараты бар ... ... ... белгілі, программалау тілдері екі түрге бөлінеді: интерпретаторлар және компиляторлар. Турбо Паскаль компиляторлік тілдер құрамына кіреді.
Программалау тілі ... ... ... ... ... ... ... қолдана алатын, оверссызықты құрылымдарды құрастыратын, еңгізу-шығаруды ұйымдастыратын графикалық суретті құратын жақсы дамыған модульдердің қорымен және т.б. ... ... ... ... ... құруға, оларды компияциялауға, яғни құрастыруға, қателерін тауып, оларды жедел ... ... ... ... қоса ... ... бөлек бөлшектерден құрастыруға, кейінгіге қалдырылған программамен жұмыс атқаруға мүмкіндік береді.Паскаль тілі жөніндегі алғашқы дерек 1971 жылы пайда болды, ... бері бұл жыл ... ... ... жылы ... табылады. Ол Алго 60 тілінің жетілдірілген түрі болып табылады. 1983 жылы ... тілі ... ... ... болып енгізілді.
Қазіргі кезде Паскаль тілінің кеңейтілген ондаған диалектісі бар. Оның ... IBM PS - ге ... ... компьютерлер жұмыс істей алатын Турбо Паскаль диалектісінің варианттары да жеткілікті.
Бейсик тілі сияқты Паскаль тілі оқып ... ... ... ... ... жұмыс істеуде нәтижелі болғандықтан, дүние жүзінде көп тараған тілдердің бірі.Паскаль тілінің мынадай ерекшеліктері бар:
* Тілдің қарапайымдылығы оны тез ... жете ... ... береді;
* Тіл алгоритмді сақтап құрылған. Мұнда программаны бірте - ... ... ... жеке ... түрінде құруға болады. Ол программалау тілін үйрену үшін өте қажет;
* Деректердің құрылысына қарай сандық, белгілік және екілік ... ... ... және ... ... ... ... қызмет етеді;
- Тілге дамытылған берілгендер типтері енгізілген. Олар өңделетін берілгендер элементтерін толық сәйкестендіріліп сипаттауға және жаңа ... ... ... ... береді;
- Жүйелік бағдарламалауда кеңінен қолдануына оның өте тиімді бағдарламалау құру мүмкіндігі ... ... ... кішігірім жеңіл программалармен бірге күрделі құрылымды программаларды құруға болады.
Турбо Паскальда жұмысты бастау
Турбо Паскальдың ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.Интегралдық ортаға кіру. DOS-тың командалық қатарында C:\TP\TURBO EXAMPLE1.PAS (ТР-әдеттегі Турбо Паскаль директориясының ... деп ... Enter ... басу керек. Бір сәттен кейін экранның жоғарғы бөлігінде Example1.pas жазуы бар Текстік Редактор терезесі пайда болады. Егер программа аты ... бос ... ... ... ... атауы тұрады.Редактордың терезеде терілетін программа мәтінін қабылдауға немесе бұрынғы бар программаны редакциялауға дайындығын жанып-өшіп тұратын ... ... ... ... ... ... программаны компиляциялау немесе орындау командасын бере аламыз. Белсенді терезе. ТР интегралдық ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді. Егер ортада бірнеше терезе ашылған болса, онда біреуі ғана, яғни қос жиекті терезе белсенді деп есептелінеді. Жоғарғыдағы ... ... ... ... ... F6 ... басып, кез-келген терезені белсенді етуге болады.
Белсенді терезеде программа мәтінін көру. Егер терезеге программа мәтіні симаса, онда оны PgDn (), PgUp ... басу ... ... ... болады.
Программаны сақтау. Терілген (редакцияланған) программа белсенді терезеден F2 пернесін басу арқылы файлға сақталады. Егер файлға атау ... ... онда ТР файл ... ... ... ... әрдайым басып отырған жөн.
Программаны компиляциялау. F9 не ALT+F9 пернесін басылғанда ... ... ... Егер қате ... ... ... ... хабарлама шығады. Ал қате жоқ болса "Compile successful. Press any key" ... ... ... ... орындау командасы Ctrl+F9 пернелер комбинациясымен іске асады. Нәтиже ALT+F5 пернелері арқылы көрінеді ... ... ). ... ... өту үшін ... литерлік перне шертілуі керек.
Көшірме алу. Жұмыс соңында дискіде файл көшірмесін алған дұрыс. ALT+ F пернелерін шертіп, пайда болған "File" ... "save as ..." ... ... Enter ... соң, файлдың толық атауын теру керек. Мысалы a:\Example1.pas деп, теріп Enter пернесі басылса, белсенді терезе мазмұны көшірмесі дискетке жазылады.
Файлды ашу. ... ... ... ... мәтінін редактор терезесіне шығару (файлды ашу) F3 пернесін шерту ... ... ... ... өрісі бар сұхбат терезесі пайда болады. Мысалы, сақталған Example1.pas файлын ашу үшін a:\Example1.pas ... Enter ... басу ... Жаңа ... ашу. ALT+F ... басып, File мәзірінен New қатарын таңдалынған жағдайда жаңа экранда бос файл Nonamexx ... ... ... ... ... ... ... Принтерді іске қосып, "File" мәзіріндегі "Print" қатары таңдалса, белсенді ... ... ... ... ... ... ... шығу. ALT+Х пернелерін басу арқылы орындалады. Егер ашылған терезе мазмұндарын сақтау ұмытылса, оны сақтау туралы хабарлама шығады.
BASIC программалау тілі ... ... ... All- purpose Symblic ... ... арналған көп мақсатты символдық тіл) праграммалау тілі алғаш рет 1985 жылы АҚШ-та ... Бұл тіл ... ... ... өте ... байланысты дүние жүзіне көп таралған тілдердің бірі. Ол оңай әрі ... ... ғана ... ... ... бірге компьютермен адам арасындағы қарым- қатынасты диалог түрінде ... ... ... өте ... тіл ... ... Сондықтан да бұл тіл қазіргі кезде шығарылатын ... ... ... кеңінен қолданылады. 1985 жылы орта мектептегі пәні ендірілгеннен кейін оқушыларды праграмалау тіліне үйрету үшін BASIC тілі ... ... ... оқыту және білім беру тұрғысынан қарағанда BASIC тілі дидактикалық бағыттағы тіл болып саналады. Бұл ... ... ана ... ... жеңіл меңгереді. Алдымен оқушылар алфавитпен танысып әріптерден сөздер құрастырады, әрбір сөздің мағынасына көңіл ...
1.2 ... ... ... ... ... тілдерін келесі схема бойынша топтауға болады:
Н.Вирттің ойынша Си тілі бағдарламалау тілінде жоғарғы теңеуге сай ... ... ... ... дәл ... және ... ... мүмкіндік береді.
2.Жүйелік бағдарламаның жұмысын іске асыруға мүмкіндік береді.
3.Бағдарламалау тілдеріне байланысты терулер мен иілгіш деректер ... және ... ... , ... іске асыру мүмкіндігін көрсетеді.
4.Машинаға тәуелсіздігін пайдалану бағдарламалау тілінің иілгіштік деректер құрылымдарымен және конструкцияларымен бағыттау үшін трансляторларды орындау ... ... ... ... ... > верифицируемді және ысырапсыз эфектифті сенімділіктермен ұйқасын көрсетеді.
5.Әдістерді жақсы түсінуге көп ... ... ... және ... жобаларының әдістемелік бағыттаулары.
6.Даму құралында диагностикалық қате болу және осы себептер үшін жайлы тәсіл бағдарламалауды оқу ... ... ... ... программалау тілдері
Объектіге - бағдарлы (ОББ) тәсілдерінің негізінде берілгендерді және ... ... іс - ... жиынын бір құрылымға біріктіру ойы жатыр. Берілгендерді өрістері, орындалатын әрекеттерді іске асыратын ішкі ... ... деп ...
Object Pascal құрамына өрістерді, ... және ... ... арнайы түр - класс ... ... ... ... мен ... ... әрекеттер жиыны кіреді.
ОББ тәсілдері инкапсуляция, иемдену және полиморфизм ұғымдарына негізделген. ... ... - ... ... ... ... және функциялармен қатар қолдану. Осындай қатарластырудың нәтижесінде берілгендердің жаңа түрі - ... ... ... ... - ... ала анықталған объектілерді пайдалану арқылы олардың туындыларын құрастыру мүмкіндігі. Кез ... ... алғы буын ... туындысы ретінде анықталуы мүмкін. Осындай туынды алғы буынның өрістерін, әдістерін және қасиеттерін иемденеді. Осы сәтте иемденген ... ... және ... ... ... жоқ, ... ... пайдалануға болады.
Полиморфизм - кластың барлық объектілеріне қолдануға ... аты ... ... ... ... ... бірге әр объект осы әрекетті өзінше орындайды. Объектке - бағдарлы ... ... ... ... ... құрастыруды жеңілдетеді және программаның кодын қайталап қолдануға мүмкіндік тұғызыды.
Кластың құрылымы және оны жариялау ... ОББ ... ... - ... ала ... қойылған объектілерді қолдану және де сол объектілердің көптеген туындыларын пайдалану болатындығы.
Кластың құрамындағы өрістер кез ... ... ... ... ... ... арнайы бекітілген Class сөзімен басталады, сонан кейін жақшада осы кластың ... алғы ... ... Ары ... жол ... өрістері, әдістері және қасиеттері көлтіріледі және соңында End тұрады.
Классқа сәйкес типті объекті тип деп ... ... ... ... = ... ... Іnteger;
functіon MyMethod: Іnteger;
end;
Объект
Объектіге жадыдан орын бөлу арнайы кластың құрастырушы әдісі арқылы ... ... оның аты Create. ... ... және бет ... көрсету үшін кластың сипттасасында procedure сөзінің орнына Consructor деген сөзді ... ... ... ... ...
TPerson = class // TPerson - ... аты ... ... іnteger; //1 - ші ... аты ... ... //2 - ші ... аты ... Create; // ... ...
Procedure Show; // Show - ... ... ... ... ... және жойылады?
Объект конструктор деп аталатын арнайы тәсілдің негізінде пайда ... да, ... бір ... ... ... ...
AMyObject := TMyObject.Create;
{ құрылған объектіге қолданылатын амалдар }
AMyObject.Destroy;
Класстың бірнеше конструкторы ... ... ... ... аты create. ... ... ... -- Destroy.
type
TMyObject = class(TObject)
MyFіeld: Іnteger;
Constructor Create; ... Destroy; ... ... ... ... ... ... және тәсілдер
Класстың өрістері - класстың ішінде сипатталған айнымалылар. Олар ... ... ... ... ... ... арналған.
Класстың сипаттамасында өрістер тәсілдер мен қасиеттерден бұрын келуі керек. Әдетте ... ... ... ... ... ... ету үшін қолданылады. Деректер алмасу үшін класста қасиеттер қолданылады. Қасиеттерді сипаттау үшін ... property сөзі ... ... ... ... ... батырманың түс, өлшем, алатын орны сияқты қасиеттері болады. Қасиеттер сыртқы ортамен дерек алмасуды ... ... ... оның мәнін пайдалану үшін класстың арнайы тәсілдері пайдаланылады. Әдетте қасиет үш элемент ... ... өріс және ... ... асыратын екі тәсіл:
type
TAnObject = class(TObject)
functіon GetColor: TSomeType;
procedure SetColor(ANewValue:
TSomeType); ... AColor: ... read GetColor wrіte ... ...
Егер қасиет тек оқылатын немесе жазылатын болса, онда оның ... ... ... ... алады:
type
TAnObject = class(TObject)
property AProperty: TSomeType
read GetValue;
end; ... ... орын бөлу - ... Create ... ... ... меншіктеу арқылы орындалады, мысалы:
Proff:=TPerson.Create;
// proff объектінің берілгендеріне қажетті орын бөлу ... ... ... ... ... ... ... мәндерін меншіктеуге, яғни объектіні инициялизациялау әрекетін орындауға болады:
Constructor TPerson Create; ... ... `; ... `; ... ... ... жариялап, инициялизациялаудан кейін оны пайдалануға болады. ... ... ... ... қол ... үшін ... және өрістің атын көрсету керек (арасында нүкте тұрады). Мысалы, Proff.fname. Егер ... бір ... ары ... онда ... ... ... Осы әрекетті орындау үшін Free - деструктор әдісін қолдану керек, мысалы: ... ... ... ... ... ... ... процедуралар және функциялар) осы кластың ... ... ... ... ... ... атын және әдістің атын нүктемен ажыратып көрсетеді. Әдісті объектке ... - ... ... ... ... әдістерін анықтау әдеттегі процедуралар және функциялардың анықталуымен бірдей, тек ... ... ... ... аты ... ... екі бөліктен тұрады: иесінің - кластың ... ... және ... ... ... және ... ... деп объектінің өрістеріне оның әдістері арқылы қол жеткізу үшін объектінің өрістерін ... ... Delphі ... ... ... қол ... мүмкіндіктерін шектеуді оның қасиеттері ... ... ... ... оның ... ... өрісімен және осы өріске қол ... ... ... екі ... ... ... мәнін орнатуды қасиеттің мәнін
жазу (Wrіte) , ал қасиеттің мәнін қайтару - қасиеттің мәнін оқу (Read) әдістерімен ... ... ... ... ... ... Propertіes сөзі, оның түрі және осы ... қол ... ... ... әдістің аты орналасады.
Иемдену
ОББ - ның иемдену ... ... ... ... жаңа ... ... және қасиеттерді қосу арқылы туындыларын құрастыруға мүмкіндік туғызады. Сонымен ... жаңа буын өз ... ... ... ... және ... иемденеді.
Туындысын жариялағанда алғы буынның атын міндетті ... ... ... ... ... ... TEmpl жоғарыдағы қарастырылған TPerson класына FDep ... ... ... қосу арқылы анықтауға болады.
Protected және prіvate ... ... ... ... ... және ... жариялаумен қатар әдетте кластың анықтамасына ... ... ) және prіvate ... ... келтіреді. Бұл нұсқаулар кластың элементтеріне кол жетерлік мүмкіндігін ... ... ... ... элементтерді тек олардың туындыларынан көруге болады. Қол ... ... ... ... орналасқан модульмен шектелмейді. Әдетте Protected бөлімшесіне кластың әдістер анықтамасын орналастырады. ... ... ... ... тек ... белгілі болып саналады. Осындай сипатталған элементтерге модульден тыс және ... ... қол ... ... ... Prіvate ... ... өрістерінің сипаттамаларын орналастырады, ал осы өрістерге қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... ...
1.4 Логикалық программалау тілдері
1991жылдан бастап (OMG)-ны қабылдау CORBA индустриалды стандартты ... және оның ... ... стандарттар тізімі, сондай-ақ CORBA технологиясын белсенді тәжірибелік енгізу, объектке-бағытталған құрал-саймандық технологиясы пайдаланатын ... ... етер еді, бұл ... CORBA ... сүйенуші жүйені құруды қолдайтын, негізгі технология болатын, ... ... ... ... ... ... білу қолданушылар мен өңдешілердің қызығушылығын туғызбай қоймады. Осындай мақсатпен қабылданған OMG күшейтілу нәтижесінде 1997жылы ... ... ... тілі (UML) ... тіл ... ... ... аяғында Rational Software Corporation-тен Буч және ... OMT (Object Modeling ... Буч ... ... ... ... бастағанда UML-ді өңдеу басталды. 1995 жылы қыркүйекте OOSE ... Software ... ... ... оларды интегралдау үшін әдістерідің бірігуі бойынша осы күшпен Ивар ... және оның ... ... Rational ... ... ... логикалық программалау тілдері PROLOG және LISP жасанды интеллект проблемаларының есептерін шешуге арналған. LISP тілін 50-інші жылы Д.Макартни ... ... ... ... ... LISP тілінің мәліменттерінің негізгі құрылымы тізімдер, тізімнің элементтері атомдар. Lisp тілінің бір ерекшелігі динамикалық жаңа объектілерді құру ... ... ... программаның өзі де қатыса алады.LISP тілі және оның ... ... ... арналған бағытталған программалық бөлімді құруға кең қолданады және қазіргі кезде көптеген тиімді компиляторлары бар.
70-жылдары Lisp ... ... ... Prolog тілі ... ... тілі ... ... Prolog программасының негізгі элементі атом болып табылады және жеке ... ... ... ... ... ... программалау тілдеріне қарағанда атом түсінігінің мағыналық мәні басқа. Тіл тек сипаттамадан тұрады және инструкциялары жоқ, яғни процедуралы емес. Әр Prolog ... ... ... ... яғни жәй тұжырымдар немесе импликациялар. Prolog тілінің базасында эксперттік жүйелер, ... ... ... ... ... және ... тілдерін өңдейтін жүйелер құрылады. Prolog тілінің негізіне математикалық логика ... ... ... ... ... қатынас терминдері арқылы сипатталады. Логикалық программалау тілдерінің жетістігі параллель программалау принципі қолданылады. Prolog тілінің көптеген танымал модификациялары бар, оның ... ең көп ... - Borland ... Turbo Prolog ... ... Жасанды интеллект мәселесіне арналған жаңа логикалық және функционалды программалау тілдері құрылуда, мысалы, DURAL, VALID ... ... - ... ... принциптері
Программаны дайындау барысында Visual Basic ... ... ... формаға енгізілген компоненттер мен ... ... ... ... ... ... ... әдістерді іске асыру нұсқаулары модульдің implementation бөліміне ... ... Visual Basic - де ... деп ... ... ... үшін үлгі ... алынатын, толық түрде дайындалған программа үзіндісін де атайды. Программалаушы бұрын ... ... ... ... түрлі программаларға не бір ... ... ... ... программалауды және оның көлемін көп ... ... - ... программалауда класс үшін мұрагерлік, инкапсуляция және полиморфизм ... ... - ... ... ... ... ... иерархиялық кластарда да сақталуы. Мысалы, автомобиль ... және жүк ... ... ... ... жұмыс істеу жағдайына байланысты, сипаттамаларына ортақ және ... ... ... мен ... ... ... Әр ... тип элементтерін толық сипаттау үнемді емес. Бірінің типін аталық етіп ... ... ... ... ... жеткілікті.
Мұрагерлік бірнеше маңызды қызметті атқарады: пән аймағының тұжырымдық құрылымын модельдейді;әртүрлі кластарды ... үшін ... көп рет ... мүмкіндігін беру арқылы сипаттауды үнемдейді;кластарды көп ретті ... ... ... ... ... бойынша программалауды қамтамасыз етеді.Обьектінің аты,оқиғасы және мүмкін тәсілдер жиынтығы болады.Оқиға айнымалылар жиынымен және олардың белсенді мәндерімен анықталады.Тәсіл-бұл ... ... ... ... ... жаңа ... амалдары.Обьектімен байланысқа түскенде оның аты, қолданылатын тәсілі және осы ... ... үшін ... мәндердің кейбір жиынтығы көрсетіледі.Обьектінің жағдайына ену хабарлар жіберу жолы тәсілімен іске асырылады.Мұрагерлік векторлық графика редакторында бейнелеу графикалық ... ... ... ... бірі ... ... .Нүктелер класында әр түрлі объектінің белгілі бір қасиеті бар.Оларға сәйкес операторлар жүргізуге болады.Шеңбер классының барлық объектілері нүктелер ... ... мен ... енгізіледі.
Нүктелер классы деп-ата-ана деп,ал шеңбер классы деп-ұрпақ классы деп аталады.Бұл мұрагерлік программалау ... :Visual ... Builder. т ... ... ). ... ... қасиеттер және әдістердің бірлігінен тұрады. Оларды біртұтас түрінде қарастыру инкапсуляция деп ... Әр ... ... ... бір іс - ... бойында сақтайды. Мысалы, T Form класы өз бойында Windows терезені ... үшін ... ... ... ... ... ... принципі өзінде инкапсульдайды делінеді. Класта инкапсульданған процедура мен ... - ... ... (көп ... - ... кластарының аталық класқа енгізілген әдіс атауы бойынша ... ... ... ... ... ... болатындығы, яғни түрлі кластарда түрлі ... ... ... ... атау беру ... Visual Basic ... ... бағдарламалау жүйесі туралы түсінік
Бейсик, Паскаль сияқты дәстүрлі программалау тілдерінде күрделі, үлкен программаларды ... ... үшін ... тобының көп күш жұмсауы қажет болатын. Программалауды жеңілдету үшін ... ... ... (object, ... ... ... - бағдарлы программалау (ОБП) тәсілі негізге алынды. Объектілі - ... ... ... қолданылатын процедуралық және құрылымдық программалаудың және модуль құрудың дамытылған түрі. Ол берілгендерді ... бір ... ... ... модульдік программалауды пайдаланады. Мысалы, Visual Basic программалау ... ... ... ... ... Qbasic тілі негізінде визуальды ... ... ... ... ... - онда дәстүрлі программалау тәсілдері пайдалана берілмейді, бірақ ондағы көп ... ... ... ... ... тез шешілген.
Объектілі - бағдарлы программалау тілінің дәстүрлі программалау ... ... - ... ... ... мынадай ұғымдар негізге алынған : класс, объект, өңдеу әдісі, ... ... және ... - ... ... жазу (record) ... өрістері сияқты;
Қасиеттер - объект сипатаммалары ;
Әдістер - ... ... мен ... ... ... мен ... - түрлі мәндердің қасиеттерімен әдістердің жиынтығы;
оқиға - объект жағдайының өзгеруі.
Класс - ... ... және ... ... тұратын тип, не, жалпы ... , ... ... не ... ... ... ... объектілер (нысандар) жиынтығы. Жүйе объект үшін жадтың динамикалық облысынан ... орын ... ... шын ... ... жай ... ... ол -жадтың динамикалық облысының кездейсоқ адресін сақтайтын көрсеткіш. Бірақ программада оған ... ... ... көрсеткіш белгісі(^) енгізілмей жазылады.Объект құрылған кезде автоматты түрде конструктор (constructor) деп ... әдіс ... ол ... ... ... орналастырады, динамикалық жадтан объектіні арнайы деструктор (destructor) әдісі ... ... ... - ... ... ... объект сөзінің екі мағынасы бар :Нақты объект ... ... ... ... ... ... т.б.) және ... (абстрактты, дерексіз объект). Delphi - де ... ... ... класс данасын анықтайды.
Класқа иерархиялық кластардың енуі де ... ... ... фигуралар класы жазық фигуралар және ... ... ... екі ішкі ... ... бөлінеді. Ал жазық фигуралар класы төбелері бар және ... ... екі ішкі ... ... ... программалауда барлық кластар иерархиялық түрде негізгі TОbject класынан тарайды. ... ... ... ... ... ... ... не сәбилік кластар деп атайды. Әр ... ... ... ... мүмкіндіктерін қабылдайды. Мысалы, T Object класының Greate әдісі барлық ... ... ... ұрпақ өзіне қосымша жаңа мүмкіндіктер қосып,келесі ұрпақтарға беруі мүмкін.
Delphi - де ... ... Т ... ... ... Формаға енгізілген компонент данасы сандық индекс қосылған класс ... ... ... ... ... ... туынды класс атауы > = class(< негізгі класс атауы >);
< класс мүшелерінің тізімі >
еnd ;
v a r < ... > : < ... ... >;
мұндағы класс мүшел рі - өрістер, қасиеттер және ... ... ... (T ... T ... T ... Button1 ... ;
v a r Form1: TForm1; TForm1 = class ... T Form ... ... ... жаңа TForm1 ... ... Form1: TForm1 жолындағы Form1 айнымалысы - класс данасы.
2. ОРТА МЕКТЕПТЕ ПРОГРАММАЛАУ ... ... ... ... ... тілдерін оқыту әдістемесі
Алгоритмді және алгоритмдеуді оқытқанда алдымен, алгоритм терминінің шығу тарихына тоқталған жен. Алгоритм сезі IX - ... өмір ... Орта ... ұлы ... ... ... ... тікелей байланысты. Ол кісінің арифметикаға және теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешуге қатысты ... ұлы ... ... Бұл жұмыста теңдеуді шешу үшін белгілі әдіс-тәсілдерді кезең-кезеңімен орындау кректігі ... Ал ... ... ... бір нәтижеге жету үшін арнайы кезеңдерді орындау реті дегенді ... ... ... сөзі латынша Algorithmi деген сөз екен. Алгоритм программа құрудың әліппесі ... ... ... ... ... келтіріп, оқушыларға түсіндіру керек. Бағдарламалау тілі мұғалім мен оқушының есепті шығару құралы. Көптеген ... осы ... ... ... көмегімен орындалады. Бағдарламалау тілінің мынадай кең тараған түрлері бар: Бейсик, Паскаль, Дельфи және т.б. ... тілі ... 1954 жылы ... ... (FORmula ... машиналық кодқа түрлендіруге арналған алғашқы бағдарламалық тіл - Фортран жобасы жасалды. 1960 ... ... және ... ... ... ... ... тілі жазылды. Одан кейінгі жылдары экономикалық есептерді шығаруға арналған Кобол (Comman Bussinness - Opiented Language), ... ... (BASIC - ... ... Symbolic ... Code) ... APL (A ... Language), ЛИСП тілдері жасалды. Сосын Р1/1 (Programming Language), PL/M, PL/Z, MPL (Multyporpose Programming Language) бағдарламалары дайындалды. ... ... ... (Philips Automatic Seguence Calculator - PASCAL) тілі кең қолданысқа ие болды ... ... VISUAL BASIC, DELPHI ... ролі ... орын ...
Программалау тілдерінің шығу тарихының схемасы
1946- Планкалкюль
Қысқаша код
Ассемблер
1951-А-0
1953Автокод 1955Жылдам кодтау
1956-А-2
1957-Флоу-мәтик, ИПЛ-1
1958-Мат-Мәтик, Фортран
1959-Алгол-58
1960-АПТ, ЛИСП, ... ... ... -60, ... ... Си
1979-Ада
1980-Смолтак
1981-Модула
1994-Delphi 1.0
1995- Delphi 5.0
2001-Delphi 6.0
Бейсик тілін оқыту әдістемесі. Бейсик тілі АҚШ-та 1960 жылдары алғашқы
үйренушілер үшін жасалынды. ... сөзі ... Beginner All purpose Symbolic ... Code (BASIC) - ... ... ... ... тіл.Мектеп информатика курсында компьютерде Бейсик тілі қолданылады. Бұл үйренуге өте жеңіл тіл. Өйткені 10-15 нұсқаулар мен ... ... ... ... ... ... ... пайдалануына арналған, әрі бұл тіл арқылы сұхбаттық түрде жұмыс істейді.
Паскалъ ... ... ... Н.Вирт жазды. Бұл бағдарламалауды үйретуге арналған мүмкіндігі мол тіл. ... ... ... ... ... енгізілді. Турбо паскальдің 5.5, 6.0, 7.0 түрлері кәсіптік бағдарламалау тілдері болып отыр. Қазіргі кезде ІВМ (Internationall Business ... - ... ... ... ... жасаған дербес компьютерлерде кең қолданылады. Есептеу қуралдары: Көпшілік авторлар сұхбатты есептеу ... ... ... ... ... керек деп санайды. Бірақ бұл формуланы ұяшықтарға жазуды талап етеді,оның үстіне бұл жүйені меңгеру мен т.б. жұмыстарда тиімсіздік ... ... ролі ... ... ... белгілі, ейткені ол меңгеруге оңай қарапайым тіл. Бейсик тілі қаншалықты ескіргенімен, ... ... де біз осы тіл ... ... ... ... үйренуіміз қажет.
Оқыту әдісі мен түрлері. Сұхбат бұйрықтарын меңгеру тікелей формуланы қолдана отырып, практикалық ... ... ... асады. Алдыменен мұғалім нұсқау дайындап алып, оның бір үлгісін оқушыларға компьютерде орындап керсетеді. Содан ... ... ... зертханалық жұмыстарды орындауға көшеді. Бұл тілді калькулятор ретінде де қолдануға болады. Тақтаға қажетті терминдерді, бұйрықтарды, кілтті сөздерді жазып мысалдар ... ... Атап ... ... ... ... ... барысын, , функциялардың және т.б. Бейсик тілінде жазылу үлгілерін көрсеткен жөн.Сонымен бірге, оқушылар үйге тапсырмаға өздерің тұрған бөлмелеріңнің ... ... ... тапсырма беруге болады.
Білімді жалпылау. Оқушылардың алған білімін ... ... ... ... ... ... бойынша оқушылардың біліміне және дағдысына қойылатын талаптар
Оқушылар білу керек:
- Алгоритм деген не; басқару жүйесіндегі ... ролі ... ... ... ... ... ... оқу тілдері;
-Алгоритмдық конструкция негізі: ізділік , тармақталу, цикл, алгоритмнің құрылымы.
- Көмекші ... - ... ... құру ... Информация өндеу алгоритмдегі шаманың негізгі қасиеті:атау, тип, шаманың мәні, меншектеудің мағынасы не екенін.
-Программалау ... ... ... ... ... тілі мен машина-басқармалы тілдің айырмашылығы неде екенін.
- Жоғары деңгейдегі ... бір ... ... ... ... білу .
- Негізгі оператордың жазылу тәртібін енгізу , шығару, меншіктеу, циклдау, тармақтау.
- Программаның ... ...
- ... ... не екенін
- Программалау жүйесін анықталуын
- Программа жасалған этаптың мазмұнын білу: алгоритмизациялау- ... ... ... мыналарды істей білу керек:
- Блок - ... ... ... ... ... оқу ... ... алгоритм мағынасын түсінуі керек.
-Анық орындаушы үшін транссировка алгоритмін орындау.
-Бір орындаушының басқаруымен қиын емес сызықтық, тармақталу және циклдық ... ... ... шарт қою: көмекші алгоритмді анықтау және қолдану.
- Қарапайым программалар құру
- Диалог құрылуын программалау.
- ... ... бір ... ... ... /Мыс. ... ... Программаға жөндеу және тестілеу енгізу.
Алгоритм түсінігін қалыптастыру ... ... ... мен міндетті минимумында алгоритмдеу сызығының мазмұны төмендегі ұғымдар тізбегі ... ... ... ... ... ... ... орындаушының командалар жүйесі, алгоритмді форм альді орындау, алгоритмнің негізгі құрылымдары, көмекші ... ... ... информатикасында оқытудың екі мақсаттық аспектісі бар:
біріншісі - дамытушылық аспект, яғни оқушылардың алгоритмдік ойлау ... ... - ... ... үшін ... ... ... құрудан басталады; программистің кәсіби біліктілігі оның программистік ойлау қабілетінің жоғарылығына байланысты.
Информатиканы оқытудың алғашқы сатысында алгоритмдік аспектіге ... ... ... ... аспект срның көлеңкесінде қалып қойған еді. Қазірдің өзінде информатиканың базалық курсында программалау тақырыбы әлі де талас туғызуда. Міндетті ... ... ... бұл ... әр ... ...
Мектепте программалау тақырыбын оқытудың бірінші аспектіс информатика курсының фундаментальды компонентінің артуымен тікелей байланысты. Оқушыларға программалау ... ... ... ... ... ... жазу дегеннің не екендігі, қазіргі кезеңдегі программалау орталарында программа қалай жасалатыны жайлы алғашқы түсініктер беріледі. ... ... ... мен жоғарғы деңгейдегі программалау тілдері түсінігі қалыптасқан соң, олар ұғымын ... ... ... ... ... ... ... білдіреді. Программист қазіргі кезде ең көп таралған және беделді мамандық. Мектеп курсында программалауды жақсы үйренген оқушының осы мамандыққа ... ... ... ... Сол себепті, бұл мәселені шешудің бірден-бір жолы - жоғарғы сыныптардағы бағдарлық курста оны ары ... ... ... ... екі ... ... ... бағыты және программалау бағыты.
2.2 мазмұндық сызығын оқыту
әдістемесі
Бұл бағыттардың блогынан басталатын ортақ бөлігі бар. ... ... ... әдістемесінің негізі құрылымдық программалау әдістемесі болып табылады. ... ... ... ... ... анықтамасы.
- Алгоритм қасиеті
- Алгоритм есептерінің типтері(түрлері).
Алгоритм анықтамасы және қасиеті.
Алгоритм деп - бастапқы ... ... ... ... орындаушыға командалар тізбегі түрінде түсінікті және нақты берілген нұсқаулар.
Бұл анықтамада алгоритмнің басты түсініктемесі мен қасиеті ... Бұл ... ... ... ... ОРЫНДАУШЫ болып табылады. Орындаушы - басқару үшін ... ... ... ... субъект).
Басқару жағынан алып қарағанда Орындаушының негізгі сипаттамасы орындаушының командалар жүйесі (ОКЖ) деп есептелінеді. Бұл орындаушы түсінетін және орындай алатын ... ... Кез ... ... ... жұмысты орындау үшін ,орындаушы, алдымен алгоритм мен ... ... ... соңында есептің нәтижесі алынады.
2.1сурет.Орындаушы және алгоритм ара қатынасы көрсетілген.
Алгоритмде тек ОКЖ - ның құрамына ... ... ғана ... ... бұл ... - түсініктілігі деп аталады.
Алгоритмнің келесі бір қасиеті - дәлдік.Әрбір команда атқарушы әрекетінің ... ... үшін ... ... ... аспазды атқарушы ретінде алып, оның тағам дайындау рецепті бойынша алгоритм құралық. Бірақ ... бір ... ... ... қант ... - деп ... ол мысал дұрыс болмайды.Неше қасық, қандай қасық (шай қасық,ас қасық )? Әр аспаз өз ... ... ... және ... да ... ... дәл келтіру үшін былай жазамыз: "2 ас қасық қант ... ... ... формальданған алгоритмнің орындаушы командасынан құралады. Бұл жерден ... ... ... тууы ... деп үміттенуге болады.Мұндай алгоритмнің автоматты орындаушысы компьютер болып ... ... ... тағы бір ... Ол ... ... ... орындалуы және ізделінген қорытындыны алу- шекті сан адымының ... ... ... әр адым ... жеке ... ... жүзеге асады.Бұл қасиет програмист циклданбаған деп атаған жағдайды ескерту болып табылады. Шексіз орындалатын алгоритм ... ... ... ... алгоритмнің қорытындысы деп те атайды.
Әдебиеттерде алгоритмнің тағыда мынадай екі қасиеті кездеседі:дискреттік және жалпылық .
Дискерттік - ... ... ... орындалуымен және дәлдік фиксациямен бір команданың аяқталуымен келесі команда ... ... ... Жалпылық қасиеті есеп шығару үшін құрылған алгоритмнің қандай да болмасын есепті формулалауға қолданылады. ... ... ... ... ... ... түсінігін нығайту үшін келесі тапсырмалар тізбегін қарастырған жөн:
1.Атқарушы рөлін ... ... ... оны ... түрде орындау.
2.Берілген жұмыс түрі үшін атқарушыны және команда жүйесін анықтау;
3.Берілген команда жүйесінде алгоритм құру;
4.Есеп шығарылуына қажетті қорытынды құралдарды анықтау;
Бірінші мысалдағы ... ... үшін Баше ... алгоритмді қолдану қажет. Ойын шарты былай: ойында ... ... ... Біз ... 1,2 ... 3 зат ... ... Ойында ең соңғы затты алушы жеңіледі. Бірінші ойыншының жеңу алгоритмін құрайық. "а" жеңу врианты болсын. Ойында 11,16,21,26 ..... заттары ... Біз ... 1-ден 4-ке ... зат ... ... ... ... рет алушы ойыншының жеңу алгоритмін қарастырайық. Айталық "б" варианты болсын. ... ... ... ... ... ... ... /Баше ойыны бойынша/ үй жұмысы ретінде беруге болады.
1 тапсырма. " Шешімін табу" алгоритмінде "б" варианты бойынша неге екінші ойыншы ... ... ... Берілген тәртіп бойынша екінші ойыншы әрдайым жеңіп отырады, егер берлген заттың саны /тастың/ мына формула арқылы анықталса: N=5k+1мұндағы kэN.
2 ... ... ... ... ... ... құру және оның жеңуі, егер оның қарсыласы ойын тәртібін бермесе.
Шешуі: ... жүру ... 5 ... дейін толтырған, екінші ойыншының жағдайын қолданып, дөп басу. Бұл жағдай қарсыласының қателесу кезеңінде ғана мүмкін. Ойынды былай ... ...
1. 1 ... ... ... жүру кезек беру, ол n тасты алады;
3. егер n+1 ... is =3 " ... ... is =4 " ... ... Select
Animation1.AutoPlay = True
End Sub.
ІV.Жаңа сабақты бекітуге сұрақтар ... ... ... ... ... Жоба ... ... оқиғалары мен әдістері.
Сабақтың мақсаты:
1.Білімділік:VB туралы түсінікті беру. Оның ... ... ... және ... қызметтері туралы мағлұмат беру.
2.Тәрбелік: Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын,
бейімділігін ... ... ... арттыру, VB ортасымен
қолдануға үйрету.
Сабақтың әдіс-тәсілдері: түсіндіру, ой қозғау, мағынаны ашу, өз ... ... ... ... VB ... ... 1. ... ойлау қабілеттерін дамыта отырып, білім білік
дағдыларын қалыптастыру.
2. Оқушының өз бетімен жұмыс істеуі, шығармашылық ... ... ...
І.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен аманадасу, жоқ балаларды белгілеу.
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру.Өткен тақырып бойынша деректер мен тапсырмаларды сұрау.
ІІІ.Жаңа сабақ түсіндіру.
Жоба ... ... ... ... ... жобаға бірігеді. Жоба дискіде кеңейтуі []VBP (Visual Basic Project - тен қысқарған) жеке файл ... ... ... ... ... Жоба ... оң жақ бөлігінде, инструменттер панелі астында орналасқан.Олар пішін, бағдарламалық кодтар.
Жоба ішін ашқанда қасиеттер терезі, пішін макет ... ... ... ... қасиетттері, оқиғалары, әдістері болады.
Обьектінің өзі маңызды емес, обьектімен нендей әрекеттер жасауға болатын және қандай ... ие ... ... ... - Обьектіге қатысты жасалатын әрекет болып табылады. Әдісті қолдану синтаксисі: Обьект. Әдіс.
Қасиет дегеніміз- обьектінің ... ... ... ... ... ... күйін белгілейтін объект атрибуты. Обьектінің сипаттамаларын өзгерті үшін оның қасиеттерінің мәндерін өзгерту жеткілікті.Синтаксисі: Объект. Қасиет = Қасиет ... ... ... ... ... ... пернені басу) болып табылады, ол үшін үн қосуды бағдарламалауға ... ... ... кез- ... ... ... ол да ... әдістер мен оқиғаларға ие. Пішін дегеніміз- әр түрлі басқару элеметтері орналасатын қолданбаларының ... ... ... 1 ... одан да көп болуы мүмкін .Жаңа пішін жобаға Project =>Add Form командасын таңдау арқылы қосылады.
Пішіннің қасиеттері:
Name - ... ... атын ... ... ...
Caption - Пішіннің тақырып жолағы
Appearance - Кодты орындау ... ... ... ... - ... түрін қайтарады немесе орнатады.
MaxButton
MaxButton - Оқуға ғана мүмкіндік беретін қасиеттер
ControlBox - ... ғана ... ... логикалық қасиет
BackColor - фон түсі мен пішін мәтінін қайтарады немесе орнатады
ForeColor - ... ... ... жүйесінде цифрланады.
Icon - Пішін терезесін барынша кішірейту кезінде бейнеленетін таңбашаны
қайтарады немесе орнатады
Moveable - Пайдаланушы ... ... ала ма - соны ... - Line және Сircle әдістермен жасалған графикалық кескіннің толтырылуы түсін қайтарады немесе орнатады
Осы сияқты көптеген қасиеттер ... ... ең жиі ... ... атап ... - пішінді экранға бейнелейді
Hide - пішінді жабады
Move - пішіннің тұрған ... және ... ... ... - ... кескінін басып шығарыды
Графикалық кескіндерді құру:
Cls - пішінді фон ... ... ... ... ... бояйды
РaintPicture - кескінді пішіннің белгілі бір аймағына шығару ... - ... ... ... ... ... жасайды
Circle - берілген түсте шеңбер, доға, эллипс жасайды т.б.
Пішін оқиғалары:
Initilize - ... ... ... оны ... ... - ... ... бейнелеуге дейін, оны инициализациялауда болады
Unload - ... ... ... ... ма , соны ... - ... жабуға сұрау жасайды
Terminate - пішінді жабу кезіңде болады
Click,
DbiClick - ... ... және ... ... ... - маус батырмасын басқанда және оны босатқанда орындалады
KeyDown,
KeyUp - пернені басқанда және оны босатқанда орындалады
Activate,
Deactivate - ... ... және ... ... - ... ... ... болады
ІV.Жаңа сабақты бекітуге сұрақтар қою.
V.Үйге тапсырма
VI.Сабақты қорытындылау.
Сабақ №5
Cабақтың тақырыбы: Image элементі.
Сабақтың мақсаты:
1.Білімділік: Image ... ... ... Оның ...
жұмыс істеу және атқару қызметтері туралы
мағлұмат беру.
2.Тәрбелік: Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын,
бейімділігін ояту
3.Дамыту: Оқушылардың білімін арттыру, VB ... ... ... ... ... ой ... ... ашу, өз бетімен жұмыс,жеке жұмыс.
Көрнекіліктер: компьютер, VB праграмма ортасы.
Міндеттері: 1. Логикалық ойлау ... ... ... ... білік
дағдыларын қалыптастыру.
2. Оқушының өз бетімен жұмыс істеуі,
шығармашылық ... ... ... ... ... Оқушылармен аманадасу, жоқ балаларды белгілеу.
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру.Өткен тақырып бойынша деректер мен тапсырмаларды сұрау.
ІІІ.Жаңа ... ... ... ... Image ... ... ... басқару элементі көмегімен ВМР, СUR, gif, ico, jpg, WMF пішімді графикалық файлдарды бейнелеуге ... ... ... ... ... ... ... функциясымен бірге қолданылады. Синтаксис:
Picture = LoadPicture (Полное имя файла)
Мұнда ... имя ... ... - ... ... көрсетумен бірге файлдың аты. Егер Image обьектісін суретттен тазарту қажет болса, онда ... ... бос жол ... Picture = ... ... Логикалық қасиет. Егер ол (ақиқат) болса, онда кескін Image басқару элементінің өлшеміне сәйкес ... ... ... ... ... қою.
V.Үйге тапсырма
VI.Сабақты қорытындылау.
Сабақ №6
Cабақтың тақырыбы: Басқару элементтері.
Сабақтың мақсаты:
1.Білімділік: Басқару элементі туралы түсінікті беру. Оның ... ... ... және ... ... ... ... Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын,
бейімділігін ояту
3.Дамыту: Оқушылардың білімін арттыру, VB ортасымен
қолдануға үйрету.
Сабақтың ... ... ой ... ... ашу, өз ... ... ... компьютер, VB праграмма ортасы.
Міндеттері: 1. Логикалық ойлау қабілеттерін дамыта отырып, ... ... ... ... ... өз ... жұмыс істеуі,
шығармашылық қабілетін дамыту.
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен аманадасу, жоқ ... ... ... ... ... ... ... мен тапсырмаларды сұрау.
ІІІ.Жаңа сабақ түсіндіру.
Басқару элементтері. Оның өзіндік қасиеттері, ... мен ... ... ... ... бар. Олар ... ... арналған.
TextBox - енгізу өрісі
Label - жазу
CommandButton - ... - ... - ... өріс
OptionButton - ауыстырып қосқыш
Share - фигура т.с.с.
Осылардан ... ... ... ... ... ... ... тігінен және көлденен айналдыру жолағы бар.Осылардың әрбіреуінің ... ... көру үшін ... ... ерекшелеп, оң жақ шетке қараймыз. Осында онының барлық ... ... ... ... ... ... ... тапсырма
VI.Сабақты қорытындылау.
2.6 курсы бойынша практикалық жұмыстар үлгісі
Практикалық жұмыс №1
Тақырыбы: Visual Basic ортасымен танысу. ... ... ... ...
программасын құру
Жұмыстың мақсаты: Пішін объектісімен таныстыру, онымен жұмыс жасауды үйрету. Пішін қасиеттерін баптау.
Жұмыстың ... ... Visual Basic ... іске ... ... қасиетін келесідей өзгертеміз:
Объект
Объект аты
Қасиеті
Орнату
Пішін
Form1
Caption
Менің бірінші қосымшам
3. ... екі рет ... ... код ... көшеміз. Мұнда Click процедурасын таңдап, келесі программалық жолдарды тереміз:
Form1.Print "Пішінді шерту"
4. Қосымшаны іске қосып (F5 ... ... ... ... ... ... хабарлама пайда болады. Пішінді әрбір шерткен сайын осы хабарлама шығады.
5. Жобаны сақтап қойыңдар.
Тапсырма №1. ... Font ... ... ... арқылы терезе бетіне шығатын хабарламаның шрифтін, көлемін өзгертіңдер. Қосымшаны қайта іске қосыңдар.
Практикалық жұмыс №2
Тақырыбы: программасын құру
Жұмы ... ... ... Пішінде сурет салуды үйрену.
Жұмысты орындау реті:
1. Visual Basic ... іске ... ... ... ... өзгертеміз:
Объект
Объект аты
Қасиеті
Орнату
Пішін
Form1
Caption
Пішінде сурет салу
Пішін
Form1
AutoRedraw
True
Пішін
Form1
BackСolor
Қызғылт түсті ... ... екі рет ... ... код ... көшеміз. Мұнда MouseMove процедурасын таңдап, келесі программалық жолдарды тереміз:
If Button = 1 Then ... (X, ... ... іске ... (F5 ... пішінде тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, сурет саламыз.
5. Жобаны ... ... №1. Өз ... ... ... ... ... қосымшаны қайта іске қосыңдар.
Практикалық жұмыс №3
Тақырыбы: Visual Basic ортасымен танысу.
программасын құру
мыстың ... ... Visual Basiс ... ... ... Visual Basiс ... ... (қосымша) құрудың негізгі кезеңдерімен таныстыру.
Жұмысты орындау реті:
1. Visual Basic ... іске ... ... екі ... ... ... ... басқару элементі - TextBox мәтіндік өрісін, екінші - ... ... ... ... Осы ... элементтерінің келесі қасиеттерін орнатыңдар:
Объект
Объект аты
Қасиеті
Орнату
Пішін
Form1
Caption
Сәлем Visual ... ... ... Command1 ... элементі үшін Click процедурасын таңдап (Command1 басқару элементін екі рет ... ... ... ... кодты жазамыз:
Text1.Text= "Сәлем Visual Basic"
5. Қосымшаны іске ... (F5 ... ОК ... ... ... өрісінде "Сәлем Visual Basic" хабарламасы шығуы керек.
6. Жобаны сақтап қойыңдар.
Практикалық жұмыс №4
Тақырыбы: Check ... ... ... ... ... ... ... мақсаты: Visual Basiс ортасында мәтінмен жұмыс істеп үйрену.
Жұмысты орындау реті:
1. Visual Basic ортасын іске ... ... Myprog ... сақтап қойыңдар.
3. Пішінде Label1, Check1, Check2, Check3, Check4 ... ... ... Осы ... ... келесідей қасиеттерін өзгертіңдер:
Басқару элементі
Қасиеті
Орнату мәні
Form1
Caption
Қаріп пен түсті орнату
Label1
Caption
Әдемілік - әлемдік қару
Check1
Caption
Қиғаш
Check2
Caption
Жартылай ... ... ... ... Check1, Check2, Check3, Check4 ... ... Click ... таңдап, әрқайсысына келесі программалық кодты тереміз (сәйкесінше элементте тышқанның сол батырмасын екі рет шертеміз):
Check1 Private Sub ... = ... ... Private Sub ... = Check2.Value
End Sub
Check3 Private Sub ... = ... ... Private Sub Check4_Click()
Label1.FontStrikethru = Check4.Value
End Sub
6. ... іске ... ... ... ... ListBox басқару элементімен жұмыс істеу.
Айлар тізімі қосымшасын құру
Жұмы ... ... Visual Basiс ... ListBox ... ... ... ... орындау реті:
1. Visual Basic ортасын іске қосыңдар. Жобаны сақтап қойыңдар.
2. ... екі ... ... ... ... - ListBox1 Тізім басқару элементі, екіншісі - CommandButton1 басқару элементі. Оларды келесі ... ... ... ... ... Осы ... ... үшін келесі қасиеттерді орнатыңдар:
Объект
Объект аты
Қасиеті
Мәні
Пішін
Form1
Caption
Айлар тізімі
Басқару батырмасы
Command1
Caption
Шығару
4. Command1 ... ... үшін Click ... ... ... ... екі рет шертіңдер), келесі кодты жазыңдар:
Private Sub ... ... ... ... ... "Мамыр"
List1.Additem "Маусым"
List1.Additem "Шілде"
List1.Additem "Тамыз"
List1.Additem "Қыркүйек"
List1.Additem "Қазан"
List1.Additem "Қараша"
List1.Additem "Желтоқсан"
End Sub
* Қосымшаны іске қосыңдар (F9). ... ... ... ... айлар тізімі шығады.
Практикалық жұмыс №6
Тақырыбы: Timer басқару элементімен ... ...
... ... ... ... Visual Basiс ортасында Timer компонентін қолдануды үйрену.
Жұмысты орындау реті:
1. Visual Basic ... іске ... ... ... қойыңдар.
2. Пішінге Timer1, Text1, Label1, Command1 ... ... ... Осы ... ... үшін ... қасиеттерді орнатыңдар:
Объект
Объект аты
Қасиеті
Мәні
Пішін
Form1
Caption
Электрондық сағат
Жазу
Label1
Alignment
2-Center
Басқару батырмасы
Command1
Caption
Шығару
Таймер
Timer1
Interval
1000
4. Timer1 ... екі рет ... ... ... ... Sub ... Sub
5. Command1 ... екі рет ... ... ... ... Sub Command1_Click()
End
End Sub
6. ... іске ... ... ... ... ... ... басу арқылы шығып кетуге болады. Таймердің интервалын 1000 етіп алғандықтан, уақыт секунд сайын өзгеріп тұрады.
Тапсырма №1. Пішін ... ... ... өлшемін өзгертіп, қайтадан қосымшаны іске қосыңдар.
Практикалық жұмыс ... ... және ... басқару элементтерімен
жұмыс істеу
Жұмы ... ... Visual Basiс ... ... и ... ... қолдануды үйрену.
Жұмысты орындау реті:
1. Visual Basic ортасын іске қосыңдар. Жобаны сақтап қойыңдар.
2. ... Label1, Label2, ... ... VScroll1 басқару элементтерін келесі суреттегідей етіп , орнат.
* Келесі қасиеттерін орнатыңдар:
Объект
Қасиеті
Мәні
Form1
Caption
Айналдыру жолақтары
HScroll1
LargeChange
4
HScroll1
SmallChange
2
HScroll1
Min
9
HScroll1
Max
72
VScroll1
LargeChange
4
VScroll1
SmallChange
2
VScroll1
Min
0
VScroll1
Max
100
Command1
TabIndex
0
* HScroll1 элементін екі рет ... ... ... ... Sub ... = ... = HScroll1.Value
Command1.SetFocus
End Sub
* HScroll1 элементін екі рет шертіп, келесі программалық кодты теріңдер:
Private Sub ... = ... ... іске ... (F9) және ... ... ... басып , нәтижесін көріңдер.
Практикалық жұмыс №8
Тақырыбы: у=0.3*х + 5*х^2 ... ... ... ... ... ... Visual Basiс ... қарапайым сызықты программалар құруды үйрету.
Жұмысты орындау ... Visual Basic ... іске ... ... ... қойыңдар.
2. Пішінге Label1, Label2, Command1, Command2, Text1 басқару элементтерін орнатыңдар. Ол келесі суреттегідей орналастырылсын.
3. ... ... ... қасиеттерін орнатыңдар:
Объект
Объект аты
Қасиеті
Мәні
Пішін
Form1
Caption
у=0.3*х + 5*х^2 ... ... ... ... ... ... өрісі
Text1
Text
Бос
Жазу
Label2
Caption
X=
4. ... ... ... екі рет ... ... ... ... өрнекті есептейтін мына төмендегі процедураны толтырыңдар:
Private Sub Command1_Click()
x = Val(Text1.Text)
Y = 0.3 * x + 5 * x ^ ... = "Y=" + ... ... ... басқару элементін екі рет шертіп, келесі кодты теріңдер:
Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = " "
End Sub
6. ... іске ... ... нәтижені алыңдар:
Практикалық жұмыс №9
Тақырыбы: Стандартты диалогтық терезелермен жұмыс
Жұмы ... ... Visual Basiс ... ... диалогтық терезелермен жұмыс жасауды үйрету
Жұмысты орындау реті:
1. Visual Basic ортасын іске қосыңдар. Жобаны сақтап қойыңдар.
2. ... ... Command2 және Command3 ... ... ...
3. ... элементтерінің келесі қасиеттерін орнатыңдар:
Басқару элементі
Қасиеті
Орнату мәні
Form1
Caption
Диалогтық терезелер
Command1
Caption
Енгізу ... ... ... ... №2
4. Command1 басқару элементін екі рет шертіп, келесі программалық кодты теріңдер:
Dim k, s, m As ... Sub ... = ... ... ... = "Сіз ... РОБОТ тәрізді орындап жатырсыз"
k = InputBox("Атыңыз кім:", "Енгізу терезесі", "")
End Sub
5. Command2 ... ... екі рет ... ... ... ... ... Sub Command2_Click()
n = MsgBox(k + " " + s, 0, "Окно вывода")
End Sub
6. Command3 басқару ... екі рет ... ... ... ... ... Sub Command3_Click()
n = MsgBox(k + " " + m, 1, "Окно вывода")
End Sub
7. ... іске ... ... ... онда өз атыңызды енгізіңіз. Содан соң, әрі қарай , одан ... ... ... жұмыс №10
Тақырыбы: Мәзір қатарын құру
Жұмы ... ... Visual Basiс ... ... ... ... ...
Жұмысты орындау реті:
1. Visual Basic ортасын іске қосыңдар. Жобаны сақтап қойыңдар.
2. ... ... құру үшін Menu Editor ... ... Оның екі ... бар: 1) ... белгілеп алып, саймандар панелінде Menu Editor батырмасын басыңдар; 2) контекстілі мәзірді ... Menu Editor ... ... Осы ... ... ... ашылады. (сурет. 1):
3. мәзірін құрамыз. Ол үшін Caption ... ... ... Name өрісінде - мәнін енгіземіз. Содан соң Next батырмасын басамыз. ... ... ... Файл атты ... ... болады, ал Caption және Name өрістері тазаланады.
4. Енді мәзірінің ... ... Caption ... - ... ... Name ... - Square ... толтырамыз. Содан кейін оңға батырмасын басамыз, терезенің төменгі жағында қатарының алдында көпнүкте пайда болады. Бұл дегеніміз, ... ... ... ... дегенді білдіреді. Әрі қарай Next батырмасын басамыз.
5. Дәл осы ... Файл ... және ... ...
Caption
Name
Овал
Овал
Oval
Сфера
Сфера
Circle
6. Барлық пункттерді құрып болған соң, ОК батырмасын басып, мәзір редакторын жабамыз. Пішінде Файл ... ... ... Файл ... басқанда, мәзір пункттері шығады.
7. Пішінге Shape1 басқару элементін орнатамыз.
8. ... соң, ... ... ... ... код ... ... орындап, келесі кодты теріңдер:
Private Sub Square_Click()
Shape1.Shape = 1
End ... Sub ... = ... ... Sub ... = ... Sub
9. Қосымшаны іске қосыңдар, мәзір ... ... ... ... ... ... ... Назарбаев "Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер -- бүгінгі ... ... ... ... ... ... ... сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр "деген болатын. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз ... ... ... болу ... ... танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол ... ... сай ... ... жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана ... мен ... ... текші тұлға ретінде ұлағатты саналады. Қазіргі орта мектеп орынында оқытудың белгілі бір әдістемелік дәстүрлері қалыптасуына қарамастан, оқытудың жаңаша әдістерін ... ... ... ... ... ... өздігінен іздену, коммуникативтік қабілетін, адамдарды басқара білу қабілетін дамыту жолдарын іздестіру әрекеттері жүріп ... Атап ... ... ... ... ... жаңаша әдістер керек, өйткені, бүгінгі әлемдік өндірістік технология ... ... ... ... ... ... дәуірінде адамның жан-жақты дамуы үшін ақпаратты жинақтай білудің, болжамдар мен қорытындылар жасай ... және жаңа ... ... ... маңызы өте зор болғандықтан, көпшілікке түсінікті болып келе жатыр. ... ... ... ... мұғалімдерінен пәнді оқыту барысында жаңашыл әдіс тәсілдерді талап етеді. Осындай талаптардың бірін біз
атты диплом ... ... іске ... деп ... ... ... ... курсы бойынша электрондық әдістемелік құрал дайындалынды, яғни ... ... ... - ... ... оқу құралы. Аталған электрондық өнімді жалпы білім ... ... ... ... ... барлық компьютерді меңгерген қолданушыларға арналған. Аталған электрондық оқу ... ... ... ... Бағалау екі түрде жүзеге асады біріншіде оқушы өзін салыстырмалы түрде тексеріп бағаласа, екіншіде компьютер бағалайды.
Бұл оқу құралының ... ... ... мен ... єдіс - тєсілдер мен тақырыптар күрделене бермек.
Қорыта айтқанда, информатика сабағында электронды ... ... ... зор мән ... ... өзі ... ... сапасының жақсаруына зор ықпалы бар деп ойлаймын. Сондықтан да осы дипломдық жұмыста жасалған электронды құралды орта ... ... мен ... ... ... ... ... пайдалануына болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер:
1.Б.Сейпилова.Программалау технологиялары:Turbo Pascal.Тараз.Тараз университеті.2002.
2.А.В.Могилев,Н.Н.Пак,Е.К.Хеннер.Информатика.Москва.Академия.2000.
3. К.З.Халықова, А.Р.Тұрғанбаева, Б.Ғ.Бостанова ... ... ... ... ... 2005 ... Б.А.Бельгиев,А.С.Бижанова,Қ.Қ.Мақұлов.Turbo Pascal.Алматы.Бастау.2004.
5.Ә.Қ.Бүркіт. Бағдарламалау тілдері. Электрондық кітап. Астана, 2009.__
6. А.И.Марченко,Л.А.Марченко Издание Шестое,Стереиотипное,Юбилейное.Киев 2000 жыл.
7.Информатика ... ... ... И.И., ... А.А. ... возможности Turbo Pascal 6.0. СПб.: Изд-во
10.Васильев П.П. Турбо Паскаль − мой друг: М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1995.-96 б.
11.Зуев Е.А. Язык ... Turbo Pascal 6.0-М.: ... ... ... Turbo Pascal и ... ... ... и статистика, 1992.-185 б.
13.Справочник по процедурам и функциям Borland Pascal with Objects 7.0 - Киев: , 1993.-272 ... В.В. ... на ... ЭВМ в ... Турбо паскаль.-М.: Изд-во МГТУ, 1990.-580 б.
15.Р.Ә.Медетбекова. Информатика. Шымкент, 2012. - Б. 450-451.
16.Ә.Қ.Бүркіт. Компьютерді басқару технологиясы. Шымкент, 2010. - Б. ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру әдістемесі.Электрондық кітап. Астана, 2006.
18.Ә.Қ.Бүркіт. Информатиканы оқыту әдістемесі. Электрондық кітап. Астана, 2007.
19. Немнюгин С.А. Odject Pascal и Delphi. Санк - ... 2001ж.
20. В. ... ... и ... ... ... ... "Delphi" Киев-Москва.Санк - Петербург. 1998ж.
22. И.ю. Баженова "Delphi 7" Москва. 2003ж.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нысанды программалар18 бет
Дүние жүзі тілдері13 бет
Есептеу техникасының негізгі сипаттамалары4 бет
Етістік оның мағанасы13 бет
Жазудың шығуы және оның даму кезеңдері10 бет
Резервтік қорға аударымдар бойынша шегерімдердің салық есебі11 бет
Сенім хат11 бет
Тілдердің классификациясы15 бет
Әлем тілдерінің топтастырылуы11 бет
12-жылдық білім берудегі компьютерлік графиканын мүмкіншіліктері13 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь