Мыс-қалайы рудаларына қатысты жинағыштар қоспаларының флотациялық қаблетін бағалау

Мазмұны

Кіріспе
І ТАРАУ Әдеби шолу
1.1 Мысты және мыс.мырышты кендер. Кеннің минералдық құрамы және технологиялық ерекшеліктері. 4
1.2 Жаңа флотореагенттердің түсті металлдар мономинералдарының беттік және электрокинетикалық қасиетіне әсерін зерттеу. 8
1.3 Темір құрамдас кендердің флотациясының химико.технологиялық параметрлері 11
II ТАРАУ Тәжірбиелік бөлім
2.1 Флотация жүргізу әдісі 13
2.2 Сорбция жүргізу әдісі 15
2.3 Атомды.абсорбциялық сараптама әдісі 16
2.4 Қолданылған реактивтер мен ерітінділер 18
III ТАРАУ Нәтижелерді талқылау
3.1 Аяқ.Қоджан кен орнының кенінің сипаты 19
3.2 Флотация жүргізудің нәтижелері 19
3.3 Қатты зат . сұйық шекарасында адсорбция жүргізудің нәтижелері 21
Қорытынды 22
Пайдаланылған әдебиттер 23
Кіріспе

Соңғы уақытта өндірістік өңдеуге, қарапайым байыту жағдайында жұқа ұсақталуды қажет ететіндіктен, минералдардың маңызды бөлігі қалдыққа кететін, қиын байтылатын полиметаллды рудалар келіп түсетін болған. Сол себептен көмірлі аса жұқа заттардың құрамы көп болғандықтан, негізгі реагенттер адсорбат ретінде жоғалады.
Осыған байланысты металдардың концентратқа ауысудың технологиялық көрсеткіштерін жоғарылатуға мүмкіндік беретін, көміртекті заттардың эффективті модификаторлары, флотациялық әрекеттің синергетикалық эффектісіне ие композициялық жинағышты қолдану негізінде қиын байытылатын полиметалл кендерінің флотациясы үшін жаңа эффективті модифицирленген реагенттерді құру өзекті мәселе болып табылады.
Қазақстан Республикасының дамыған тау-металлургиялық комплексімен көптеген байыту фабрикалары әрекет етеді, дегенмен олардың эффективті флотореагенттерге деген сұранысы үнемі артып келеді. Қазіргі уақыттағы отандық флотациялық реагенттердің өндірісі, әсіресе жинағыштар мен көпірткіштердің өндірісі шектеулі. Өзіндік реагенттерді енгізуде белсенді саясатты шетелдік фирмалар жүргізіп келеді. Алыстан келетін реагенттер көп жағдайда жоғары сапалы емес, түрлі кендер типтерін байытуда шектеулі қолданысқа ие. Осы орайда, республикада бар шикізаттан отандық өндірісті флотореагенттерді байыту фабрикаларының тәжірибесіне енгізу үшін өндіру қажеттілігі туындап отыр. Берілген жұмыста физико-химиялық зерттеулер комплексі негізінде Майқайын кен орнының мыс-қалайы кендерін байыту кезіндегі жинағыштар қоспасының флотациялық қабілетін бағалау қарастыралады.
Минералды шикізат сапасының төмендеуі мен экологиялық нормаларды сақтау қажеттілігі, органикалық химия мен флотация теориясында соңғы жетістіктерді қолданатын, принципиалды жаңа реагентті режимдерді құрастыру қажеттілігі пайда болды. Эффективті байытудың маңызы артуынан басқа, реагентті режимдерге қойылатын минималды токсикалық, минералдардың максималды селективтілігі, реагенттердің шығымы мен бағасына деген талаптарға тіреледі. Флотацияның технологиялық көрсеткіштері қолданылатын флотореагенттердің ассортименті мен сапасына тәуелді. Осыған байланысты қиын полиметалл шикізатын эффективті байытуға мүмкіндік беретін жаңа флотореагенттерді алу мен қолдану маңызды мәселе болып табылады.
Жұмыстың мақсаты – мыс-қалайы кендерін байыту кезіндегі аммоний және натрий дибутилдитиофосфаты қоспасының флотациялық қабілетін бағалау болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Абрамов, А. А. Технология переработки обогащения руд цветных металлов : учеб. пособие для вузов : в 2 кн. / А. А. Абрамов. — М. : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2005. — Кн. 2 : Pb, Pb-Cu, Zn, Pb-Zn, Pb-Cu-Zn, C-Ni, Co-, Bi-, Sb-, Hg-содержащие руды.
2. Интернет желісі: http://www.5ballov.kz/kz/raboty-dlya-studentov/doc_details/15--------?tmpl=component.
3. Абрамов, А. А. Обогащение руд цветных и редких металлов в странах Азии, Африки и Латинской Америки / А. А. Абрамов, С. И. Г орловский, В. Рыбаков. — М. : Недра, 1991.
4. Cемушкина Лариса Валерьевна, автореферат Усовершенствование технологии флотации полиметаллических руд с применением новых флотореагентов, Алматы, 2010.
5. Семушкина Л.В. Влияние нового флотореагента тетрагидропиранового ряда на флотацию сульфидных минералов //КИМС, 2007 г. - №6. - С.29-32.
6. Рязанцева Мария Владимировна, автореферат Механизм воздействия наносекундных электромагнитных импульсов на структурно-химические и флотационные свойства пирита и арсенопирита. 2013.
7. Флотационные реагенты. Механизм действия, физико-химические свойства, методы исследования и анализа. Под редакцией Кремера В. А. М.: Изд. Недра,-1974.-228с.
8. Каретников Г. С., Козырева Н. А., Кудряшов И. В. Практикум по физической химии. М.: Высш. шк., 1986.
9. Под редакцией проф. Петрухина О.М., Практикум по физико-химическим методам анализа, М., 1987г., 245с.
10. Пупышев А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ, М., 2009г., 784с.
11. Сырьевая база свинца и цинка, меди, золота Казахстана. Алматы, 2002. -102 с.
12. Абрамов А. А. Флотационные методы обогащения. М., 2008г.
13. Rudnev V.S., Kilin K.N., Yarovaya T.P., Nedozorov P.M. // Prot. Metals. 2008. V.44. N1. P.62.
        
        Мазмұны
Кіріспе
І ТАРАУ Әдеби шолу
1.1
Мысты және мыс-мырышты кендер. Кеннің минералдық құрамы және ... ... ... ... ... ... беттік және электрокинетикалық қасиетіне әсерін зерттеу.
8
1.3
Темір құрамдас кендердің флотациясының химико-технологиялық параметрлері
11
II ТАРАУ Тәжірбиелік бөлім
2.1
Флотация жүргізу ... ... ... ... ... реактивтер мен ерітінділер
18
III ТАРАУ Нәтижелерді талқылау
3.1
Аяқ-Қоджан кен орнының кенінің сипаты
19
3.2
Флотация жүргізудің нәтижелері
19
3.3
Қатты зат - сұйық шекарасында адсорбция ... ... ... ... ... өндірістік өңдеуге, қарапайым байыту жағдайында жұқа ұсақталуды қажет ететіндіктен, минералдардың маңызды бөлігі қалдыққа кететін, қиын байтылатын полиметаллды рудалар келіп түсетін ... Сол ... ... аса жұқа ... ... көп ... ... реагенттер адсорбат ретінде жоғалады.
Осыған байланысты металдардың концентратқа ауысудың технологиялық көрсеткіштерін жоғарылатуға мүмкіндік беретін, көміртекті заттардың ... ... ... ... ... ... ие ... жинағышты қолдану негізінде қиын байытылатын полиметалл кендерінің флотациясы үшін жаңа эффективті модифицирленген реагенттерді құру өзекті мәселе ... ... ... ... ... ... ... көптеген байыту фабрикалары әрекет етеді, дегенмен олардың эффективті флотореагенттерге деген ... ... ... келеді. Қазіргі уақыттағы отандық флотациялық реагенттердің өндірісі, әсіресе жинағыштар мен көпірткіштердің өндірісі шектеулі. Өзіндік реагенттерді енгізуде белсенді саясатты ... ... ... ... ... келетін реагенттер көп жағдайда жоғары сапалы емес, түрлі кендер типтерін байытуда шектеулі қолданысқа ие. Осы ... ... бар ... ... ... флотореагенттерді байыту фабрикаларының тәжірибесіне енгізу үшін өндіру қажеттілігі туындап отыр. Берілген жұмыста физико-химиялық зерттеулер ... ... ... кен ... мыс-қалайы кендерін байыту кезіндегі жинағыштар қоспасының флотациялық қабілетін бағалау қарастыралады.
Минералды шикізат сапасының төмендеуі мен экологиялық ... ... ... ... ... мен ... теориясында соңғы жетістіктерді қолданатын, принципиалды жаңа реагентті режимдерді құрастыру қажеттілігі пайда болды. Эффективті байытудың маңызы артуынан басқа, реагентті режимдерге қойылатын ... ... ... ... селективтілігі, реагенттердің шығымы мен бағасына деген талаптарға тіреледі. Флотацияның технологиялық көрсеткіштері қолданылатын флотореагенттердің ассортименті мен ... ... ... ... қиын ... ... эффективті байытуға мүмкіндік беретін жаңа флотореагенттерді алу мен қолдану маңызды мәселе болып табылады.
Жұмыстың мақсаты - ... ... ... ... аммоний және натрий дибутилдитиофосфаты қоспасының флотациялық қабілетін бағалау болып табылады.
Бөлім І.
1.1 Мысты және мысты-пиритті кендер. Минералдық құрамы мен ... ... ... ... ... мысқұрамды минералдардың 170 белгілі түрінен өндірістік масштабта шамамен 17 қолданылады, олардың ... ... ... ... халькопирит, борнит, халькози - н, ковеллин, тетраэдрит, теннантит, ... және ... ... ... - ... малахит, азурит, хризоколл, брошант және халькантитпен байытылған (1-кесте).
Кесте 1
Негізгі мысты минералдардың ... ... ... ... %
Тығыздық,
г/см[3]
Қаттылығы
Біріншілік сульфидтер:
Халькопирит
Екіншілік сульфидтер:
Халькозин
Ковеллин
Борнит
Блеклые руды (сульфотұздар):
Тетраэдрит
Теннантит
Оксидтер:
Куприт
Тенорит
Карбонаттар:
Малахит
Азурит
Силикаттар:
Хризоколла
Сульфаттар:
Халькантит
Брошантит
CuFeS2
Cu2S
CuS
Cu5FeS4
Cu2Sb4S2
Cu2As4Si2
Cu2О
CuO
Cu2(CO3) (OH)2
Сu2(СО3)2(OН)2
CuSiO3::nH2O
CuSO4 ::5H2O
Cu4(SO4)(OH)6
34,6
79,9
64,5
63,3
45-51
45-51
88,8
79,9
57,4
55,3
45 ... ... ... ... ... ... құрамында 97-99 % табиғи мыс және темір, ... ... ... ... пен ... қоспалары кездеседі. Самородная мыстың тығыздығы 8,4-8,9 г/см3 және қаттылығы 2,5-3,0 құрайды ... ... ... колчедан CuFeS2 маңызды минералдардың бірі болып табылады және барлық генетикалық типтегі кен ... ... ... ... негізгі өндірістік жинақталуы гидротермалды кенорындармен байланысты. Халькопиритегі мыс құрамы 34,6 %, темір - 30,5 % және ... - 34,9 %; аз ... ... ... ... ... ... теллур, қалайы қоспалары кездеседі. Тетрагоналды жүйеде кристалданады. Кристалдық құрамы сфалеритке ұқсас, бірақ мырыш позициясында мыс пен ... ... ... ... ал мыс пен ... екі атомымен түзілген күкірт атомдары тетраэдрдің ішінде орналасады. Халькопириттің түсі латунды-сары. ... ... ... ... мыс ... ... ... мен күкірт иондары да кездеседі.
Халькопирит - қоспа типіндегі жартылай өткізгіш. Олардың ішінде қоспалардың болуы қоспалық деңгейлердің ... ... олар ... ... ... арақашықтарында орналасқан. Халькопирит қоспаларсыз өткізгіштіктің электрондық типін көрсетеді. Халькопириттің шекті қақтығысуы ... Ом*м. ... ... ... ... байқалады, ол рұқсат етілмеген аймақтың кіші енімен (2,5 эВ) түсіндіріледі. Күкірттің артық мөлшері болғанда, халькопиритте ... ... ... Халькопириттің шекті магниттік қабылдауы (0,8-4,5)10-6 см3/г құрайды. Кристалдық тордың энергиясы 17 489 ... ... ... ... кен, Cu5FeS4 ... мыс ... ... кен орындарында пластиналық құрылымды халкопиритпен қатар немесе кейін түзіледі. Негізінен халкопирит-борнит ... және ... ... ... ... Борнит құрамында 52-65 % Cu, 8-18 % Fe, 20-27 % S және аз ... ... ... және ... ... кездеседі. Борнит құрылымы металдық иондардың тертраэдрлі координациямен бірге ... ... ... ... ... ... ... үш валентті темір атомдарының жанында күкірт атомынан құралған 8 тетраэдрді құрайды, ол қарапайым кубтың басы мен ортасындағы шектер мен сол ... ... ... ... орналасқан. Fe-тетраэдрлерінің басында орналасқан күкірт атомдары тығыз кубтық қаптаманы түзеді. Тетраэдрлер ... ... ... ... ... Cu+ атомдары орналасқан. Осы жағдайда 48 вакантты орындардағы тек 40 орны мыс иондарымен толтырылған, осыған байланысты борниттегі мыс ... Сu2+ ... ... ... ... сингонияны а0 = 10,97 *10-10 м көрсетеді. Түсі қою ... ... ... қара ... ... ... Дұрыс емес формадағы түйіршікті түзеді. Тығыздығы 4,9-5,3 г/см, қаттылығы 3. Жартылай өткізгіш. ... ... ... ... Ом*м. Шекті магниттік қабылдау 7,410-6 см3/г .
Халькозин немесе мысты жылтыр, Cu2S бірвалентті мыстың атомдары екі, үш және тетраэдрлі ... ... ... ... ... және а0 = ... м, b0 = 27,33-10-10 м және с0 = 13,44 10-10 м ромбылық сингонияны көрсетеді. Құрамында 79,9 % Cu, 20,1 % S және ... ... ... ... ... мышьяк және алтын қоспалары кездеседі. Түсі қара, қорғасынды-сұр, таблетка түріндегі кристалдар. ... 5,5-5,8 г/см, ... 2,5-3,0, ... ... 10-4- 4*10-2 Ом*м, ... ... ... (0,3-0,4)*10-6 см3/г. Халькозин кен орындардағы жоғарғы шекараларында кең таралған, ол мыстың көп мөлшерімен ерекшеленеді. Кейбір колчеданды кендерде (Орал) ... және оның ... ... - ... пен теноритпен кендердің жинақталуын түзеді, олар кен орындардағы жоғары бөліктерінде орналасқан.
Ковеллин CuS өнеркәсіптік кендерде халькозинмен қатар екіншілік ... ... ... ... Күрделі қабаттық құрылымды көрсетеді. а0 = 3,796 10-10 м және С0 = 16,3610-10 м гексагоналды сингония. ... 66,5 % Cu мен 33,5 % S бар. ... ... темір, селен, күміс және қорғасын кездеседі. Түсі индиго-көк. Жұқа қабаттарға оңай түрде ыдырайды. Тығыздығы 4,6-4,7 г/см, ... 1,5-2,0. ... ... ... ... 10-7-10-6 Ом*м. Магнитті емес, шекті магниттік қабылдау (0,04-0,24)*10-6 см3/г. ... ... ... ... ... ... оның кристалдары ұсақ және сирек болып келеді. Сонымен қатар, басқа да ... ... ... ... ... түрінде де кездеседі. Теннантит пен тетраэдрит кейбір колчедандық, кейбір кварц-халькопиритті ... ... Бұл ... ... ... мыстың тиотұздары) жалпы химиялық формуласы Cu2(As, Sb)4Si2 болатын изоморфты қатарды құрады. Құрамында 45,8-51,6 % Cu, 29,2 % Sb, 20,6 % As және 25-28,2 % S бар. ... ... ... ... ... никель, кобальт және висмут қоспаларымен күрделенеді. Кубтық жүйеде кристалданады, ... а0 = ... м, ... а0 = 10,34*10-10 м. Кристалдары тетраэдрлік, кубтық, кейде ... ... ... Жеке ... ... және массаларды түзеді. Түсі сұр түстен қара ... ... ... ... бірден түссізденеді. Тығыздығы 4,4-5,1 г/см, қаттылығы 3-4. Беттік қабатта оңай алынады және тотыққан минералды түрге ауысады -малахит, азурит, ку - прит және т.б. ... ... да ... минералдары ішінен кубанитті CuFe2S3 атап өткен жөн, олар мысникелді кендерде ... ... ... және ... 23,4%, ... Талнах кен орындарынан табылған талнахит Cu9Fe8Si6 және 32,8-34,5 % Cu мыс бар энаргит Cu3AsS4 (48,4 % Cu) ... ... ... ... және тотыққан мысты кендерде мыстың тотыққан минералдары - оксидтер, карбонаттар, силикаттар және ... ... ... Си2О ... қарапайым оксиді, тек мыстың тотыққан аймақтарында ғана кездеседі, олар осы жерде мыстың сульфидті минералдарын түзеді. Мыстың теориялық құрамы 88,8 %. ... - ... ... ... ... ... ... жартылай өткізгіш. Қызыл түсті, кейде қара түске дейін ауысады. Негізгі минералдары - малахит, азурит, ... ... ... СиО ... ... ... мыстың 79,9 % құрайды. Түсі сұрдан қараға дейін ауысады, сол себептен оны ... қара ... кен деп ... ... ... жылан тәріздес (мелаконит). Қосымша минералдары - куприт, лимонит, марганец тотықтары, хризоколла, малахит, азурит [5].
Малахит Си2(СО3)(ОН)2 - ... ... ... ... негізгі минералы, құрамында 57,4 % Cu бар. Түсі ашық жасылдан қою жасыл түсті көрсетеді. Малахит агрегаттары ине, талшық және жылан ... ... ... Қоспалары ішінен мырыш, кальций, кремний және темір қоспаларын атап өтуге болады. ... ... - ... ку - прит, тенорит.
Азурит Си3(СО3)2(ОН)2 құрамында 55,3 % мыс бар, малахиттің жанама өнімі болып табылады. Мыс кендерінің минералдарын (халькопирит, борнит) ... ... ... түзіледі. Кристалдары таблетка мен призматикалық форманы көрсетеді, түсі - көктен қою көкке дейін ауысады. ... ... ... ... ... ... ... CuSiO3 nH2P (мыс силикаты) мыстың 45 % Cu құрайды, п = 8, кейде 0 мен 4. Ашық ... мен ... ... түс тән. ... ... ... ... фосфор болуы мүмкін. Негізінен барлық мыс құрамды кендерде темір ... ... ... 2. ... темір сульфидтері минералдарының сипаттамалары
Минерал
Формула
Массалық үлесі, %
Тығыздық,
г/см3
Қаттылық
Темір
Мыс
Пирит
FeS2
46,5
53,5
4,9-5,2
6,0-6,5
Марказит
FeS2
46,5
53,5
4,9
6,0-6,5
Пирротин
Fe2S
58,8-61,8
41дейін
-
3,2-4,5
Пирит FeS2 күкіртті (темірлі) колчедан барлық сульфидті кендерде кең таралған сульфидті минералдардың бірі ... ... ... кубтық жүйеде кристалданады. Оның кристалдық құрылымында темір атомдары натрий иондарының орнын, ал екі ... ... - хлор ... алады. Пириттегі темірдің теориялық құрамы 23,4%. Кобальт, никель және мышьяк - ... ең кең ... ... ... ... алтын, мыс, күміс, сүрме, мырыш, марганец та болуы мүмкін.
Пирит негізінен кен орындарда жалпақ түйіршікті масса түрінде, ... сары ... ірі ... түрінде кездеседі. Пирит жақсы жартылайөткізгіштік қасиет көрсетеді. Никельді ... ... 23,4 % Ni, ал ... 3 % ... Co ... ... [3].
Марказит FeS2 пириттің полиморфты түрі болып табылады. Гидротермалды кен орындарда төмен ... ... ... қалыптасады. Көп жағдайда қос кристалдарды түзеді. Пирит пен пирротиннің тұрақты өнімі.
Пирротин немесе магниттік колчедан, темір құрамына байланысты гексагональды және ... ... ... олар ... ... ... электрлігімен және басқа да қасиеттерімен ажыратылады. Құрамында 47,37-ден 47,83 % ... Fe бар ... ... (Fe7S8) - ферромагнитті. Бірақ табиғи пирротин әртүрлі модификациядағы пирротиндердің байланыстарын көрсетеді, олар ... ... ... ... кристалдық құрылымы - күкірт пен темірден құралған тығыз гексагоналды ... ... ... мыс, ... ... ... кездеседі.
+ Түсті металлдар мономинералдарының беттік және электрокинетикалық ... жаңа ... ... ... ... ... ... флотореагенттердің әрекетін зерттеу үшін флотореагенттердің физико-химиялық қасиеттері (адсорбция, суланудың ... ... ... ... Сурет-2 көрініп тұрғандай, рН артуымен аэрацияның болмауы кезінде барлық минералдар теріс зарядталады. Аэрацияның 10-минутынан кейін минералдардың ... оң ... ... Ортаның рН артқан сайын минералдар бетінде гидроксил- және карбонат- құрамдас қосылыстардың ... ... - ... төмендеуі жүзеге асады [4].
Адсорбциялық механизмге сәйкес ең алдымен оттегі молекулаларының сульфидтің бетіне адсорбциясы, ... ... ... ... мен оның ... өнімдердің түзілуімен оның ыдырауы жүреді, яғни минерал бетіне аэрациядан ... ... ... ... және ... ... ... ауыр металлдар иондарына айналады.
Мономинералдар бөлшектерінің (пирит, галенит және халькопирит) - потенциалының өзгеруін бутил ксантогенатының концентрациясынан ... ... ... ... ... келтірілген. Натрий бутил ксантогенатының концентрациясының артуымен зерттелетін минералдар үлгілерінің - потенциалы төмендейді, ал кейін базалық флотореагенттің ... ... ... ... ... ... зарядталуы жүзеге асады.
1531620162560б
00б
-1897380391160a
00a
1 - пирит; 2 - ... 3 ... 2 - ... жоқ кездегі және 10 минуттық аэрациядан кейінгі ... рН ... ... өлшемдері (-0,074+0) мм мономинералдар бөлшектерінің электрокинетикалық потенциалының (ζ) өзгерісі.
Алмасу реакциясы есебінен натрий бутил ... ... ... ... ... ауыр ... катиондарымен ксантоненаттар түзеді, бұл минералдар бетінің зарядының төмендеуіне әкеледі, бұл ... ... ... ... мүмкіндік беретін, беттік гидрофобизациясы жүзеге асады (сурет 3, 1а, 2а, 3а қисықтары).
30864231396051 - пирит; 2 - ... 3 - ... ... 3 - ... ... ... (а) мен КСК-6 (б) реагентінің концентрациясына тәуелді мономинералдардың ... ... (ζ) ... ... - пирит; 2 - халькопирит, 3 - галенит
Сурет 3 - ... ... ... (а) мен КСК-6 (б) ... ... тәуелді мономинералдардың электрокинетикалық потенциалының (ζ) өзгерісі, рН=8
КСК-6 реагентінің оң ... ... ... потенциал әсеріне қатысты, онда берілген реагент минералдар ... ... ... ... ауыр ... иондарымен алмасу реакциясы мен оның молекуласының оттегі атомының теріс санының физикалық сорбциясы есебінен көпір ... ... Бұл ... ... ... ... әкелетін, КСК-6 молекуласының минерал бетіне таралуы жүзеге асады (сурет 3 -1б, 2б, 3б). ... ... ... қатысында минералдар бетінің потенциалы мен зарядының өзгеруі, минералдар бетінің суланудың ... ... мен ... ... бойынша дәлелдене алады. Өзінің диаксанды циклінде аса гидрофобты радикал - гексильді (-С6Н13) көмірсутекті радикалы бар, КСК-6 ... ... ... ... ... бұрыштары мәндері бойынша орын береді, яғни минерал ... ... ... Бұны бутил ксантогенаты диксантогенаттар түзе алуымен түсіндіруге болады, ал құрамында ксантогенат тобы бар, КСК-6 стерикалық ... ... ... ... үшін ... түзе алмайды. Сурет-4 бутил ксантогенатының, КСК-6 адсорбцияға әсерін және оның қоспаларының ортасының әртүрлі рН кезіндегі жүйенің электрокинетикалық потенциалының мәнінен ... беті ... ... ... өзгеруіне әсері көрсетілген. рН=6 кезінде (сур.4) аталған флотореагенттердің адсорбциясы жоғарылаған сайын және беттік потенциал =+5+15 мВ ... ... ... ... гидрофобизациясы байқалады. Флотореагенттердің әрі қарай жоғарылауы флотореагенттердің функционалды топтарының қайта топтасуы есебінен халькопирит бетінің гидрофилизациясына әкеледі.
37719000рН=8
00рН=8
4572000рН=6
00рН=6
32004000
00
30864232286001- КСК-6; 2 - БКс; 3 - КСК-6 : БКс = ... 4 - ... ... рН ... жүйенің электрокинетикалық потенциалының ζ өзгерісін халькопирит бетіндегі адсорбцияланған флотореагенттердің (б) саны мен ... ... ... (а) ... 1- ... 2 - БКс; 3 - КСК-6 : БКс = ... 4 - ортаның әртүрлі рН кезіндегі жүйенің электрокинетикалық потенциалының ζ өзгерісін халькопирит бетіндегі ... ... (б) саны мен ... ... бұрышының (а) тәуелділігі
45720066675рН=10
00рН=10
Ортаның рН артқан сайын (сур. 4) суланудың шеткі бұрышы мен зерттелетін флотореагенттің халькопирит бетіндегі адсорбциясының саны да ... = f () ... ... ұзынырақ болады және электрокинетикалық потенциалдың оң мәндері жағына ығысады. Ортаның рН артуы ... ... ... ... ... ... ... химиялық және физикалық адсорбциялар формалары есебінен флотореагенттердің адсорбциясын жақсартатын, оттегі концентрациясының артуы нәтижесінде халькопирит бетіндегі екі ... ... мен мыс ... ... ... ... болуы мүмкін. КСК-6 мен бутил ксантогенатын 1:1 қатынаста қолдану кезінде флотореагенттердің ... ... ... ... минерал бетіне жабысады, КСК-6 молекуласының цикліндегі оттегі атомдары ... ... ... поляризациялық бетке жабысуы мүмкін. КСК-6 молекуласының гексильді радикалы мен бутил ксантогенатының көмірсутекті радикалы гидрофобты әрекеттесулер есебінен минерал бетіне қабаттаса ... Бұл ... ... заряды кезінде суланудың шеткі бұрышының артуына әкеледі. БКс:КСК-6 = 1:1 композициясы белсенділігінің күшеюі, КСК-6 бұл жерде жұп ... - КСК-6 ... ... ... түзуге қабілетті, ал екінші бөлігі минерал бетінің ксантогенатты тобына жабыса алуымен байланысты. Бұл уақытта КСК-6 көпіршіктері ксантогенатпен жабылған ... ... ... алады [5].
1.3 Темір құрамдас кендердің флотациясының химико-технологиялық ... ... ... ... ... ... ... сияқты пиритте салыстырмалы түрде тез тотығады; бұл кезде оның бетіне рН пен тотығу-тотықсыздану ... ... ... ... ... карбонаттары мен SO42-, S2O32- и SO32- иондары бар темірдің жақсы еритін қосылыстары түзеледі. Пириттің бетінде оң тотығу-тотықсыздану потенциалы мен рН > 7 ... ... ... ... ... ... (К = 3,8 ·10-36) және тек ... жабысуына ғана кедергі келтірмейді, сонымен қатар оның минерал бетінен итеріп шыға алумен сипатталады.
Сурет 7. рН ... ... (1) және оның ... ... ... ... ... мен модификациялардың флотациялануы жақсы зерттелген. Оның флотациялық қасиеті кристалл тордың физико-химиялық біртексіздігін, темір мен ... ... ... мен ... ... ... ... генезисіне тәуелді. Пирит әлсіз қышқыл немесе бейтарап ортада рН 6-7 ... ... мен ... ... ... Сілтілі ортада пириттің флотациясы нашарлайды және рН>8 кезінде толығымен жойылады (сур. 7). Дитио- ... мен ... ... ... ... қарағанда аз дәрежеде сорбцияланады, сондықтан олардың мыс-пиритті кендердің селективті флотациясы ... ... жөн. ... ең кең таралған басушысы ретінде, әрекеті пульпаның рН арттыру мен бетінде темір ... ... ... ғана емес, бірақ сонымен қатар беттің цементизациясы мен жинағыштың адсорбциясын алдын алатын, кальций иондарының ... ... ... ... ... ... ... пирит рН>7 кезінде цианидпен басылады. Бұл кездегі пириттің әрекеті комплексті иондардың түзілуіне ... ... ... ... ... ... басқа сульфидті минералдардың флотациясына әсер етпеген жағдайда бұзылады. Бұл құбылыс, мысалға, процесстің басында, пирит цианидпен (5-10 г/т) ... ... ... ... ... флотациясы кезінде қолданылады.
Артық сілтілікті қышқылды қосқанда немесе ... пен ... ... ... пирит қышқыл ортада белсендіріледі.
Ең қиын флотацияланатын темір сульфиді пирит ... ... ол оңай ... ... ... ... ... флотацияланады, оны сілтілі ортада флотация үшін мыс купоросымен белсендіру қажет. ... оңай ... оның ... кендерінен бөлінген халькопириттен алынғанда қолданылады.
Марказит аса жоғары флотациялық белсенділікке ие және пирит жағдайындағы жинағыштармен флотацияланады [6]. ... ІІ. ... ... ... ... ... кенді байыту үшін зертханалық механикалық араластырғышы бар камералық ... ... ... ... ... ... ... Флотациялық камера (4) екі араласатын (араластырғын А және бөлгіш Б) бөлікке тасамен бөлінген. Флотациялық ... ... ... бұрандамен (8) бекітілген. Флотациялық камерада (4) пульпаларды араластыру ауамен жүргізіледі. Микрокомпрессормен (7) берілетін ... ... ... реометрмен өлшейді (2). Пеногон (3) тұтқамен (9) іске қосылады. Қабылдағын стақанды (5) ... ... ... ... 8 - ... байытатын зертханалық қондырғы сызбасы: А - флотациялық бөлім; Б - бөлгіш бөлім; / - ... 2 - ... 3 - ... 4 - ... камера; 5 - концетрат жинауға арналған стақан; 6 - үстел; 7 - араластырғыш; 8 - ... ... 9 - ... приводының тұтқасы
Жұмыс орындау реті. Байытылатын кеннің дайындалған навескасын флотокамераның (4) араластырғын бөлігіне орнластырады және ... ... ... ... су ... ... ... деңгейі камераның бөлгішінен сәл жоғары [7] болу керек.
Сосын сәйкес реагенттерді келесі қатарда жеткізеді: ортаның рН-н ... ... ... ... ... ... ... әрдайым араластырғышты (7) және ауа берілуін қосады.
Пульпаны флотореагенттермен өндегеннен кейін пеногонды (3) ... (9) ... ... Оны ... ... ... қойып, бір мезгілде секундометр бойынша флотация басталу уақытын белгілейді.
Концентратпен бірге көбік ... (3) ... ... ... ... (5) ... ... алып тастау басқа стақанға уақыт аралығындағы процестің барысын анализдеуге мүмкін болатындай әр 5 ... ... ... ... ... - 9 мин. ... концентрат фракцияларын Бюхнер воронкасында вакуумда фильтрлеп, 100-1050С температурада кептіріп және техникалық таразыда өлшейді.
Жұмыс ... ... ... ... ... ... қалдықтардан тазалайды. Ол үшін тоқтатқыш бұранданы (8) бір ... ... ... ... ... және ... (4) бағыттаушы бойынша төмен түсіреді. Қалдық массаларын кен массасы мен ... ... ... ... ... ... нәтижелерін өндеу. Тәжірибелік нәтижелер бойынша флотация процесінің негізгі көрсеткіштерін (өнім шығымы, шығу дәрежесі, концентрлену дәрежесі) кинетикалық қисықтар тұрғызып ... және ... ... ... ... ... ... шығымы Е (%) - алынған концентрат массасының т алынған кен массасына т қатынасы:
Е = mkm 100% ... ... х (%) ... ... ... ... оның ... бастапқы мөлшерінен концентратқа бөлінетінін көрсетеді:
x = CkmkCm 100% ... Ск, С - ... ... ... және ... ... ... үлес.
Концентрлену дәрежесі (байыту дәрежесі) К - ... ... ... ... оның ... мөлшеріне қатынасы:
K=Cк/C. ... ... ... ... алынған концентрат мөлшерімен анықталады. Бұл мөлшерді анықтау үшін өнім массасының уақыттан тәуелді графикті - ... ... ... (сур. 9) ... дифференцирлеуді қолданып кез келген уақыт бірлігіндегі процесс ... ... ... Ол үшін ... нүктедегі кинетикалық қисыққа қатысты қисаю бұрышынының тангенсін және координат масштабын анықтау керек.
Сурет 9 - ... ... ... ... ... және орта ... ... орташа жылдамдығы белігілі интервал аумағында белгілі уақыт аралығындағы ∆τ = τ2 - τ1 ... ... ∆тк = m2-m1 ... ... = m2- m1τ2- τ1 ... ... р келесі формуламен анықталады:
P = m+ mBv ... т, mв, v -- ... ... судың массасы және судың көлемі.
Пульпа тығыздығын анықтау үшін қаттылық қатынасының:сұйықпен (г/) қатынасымен анықтауда қатынасты қолданады:
Т:Ж = m/mв ... ... зат - ... ... ... ... ... зерттеулер мен өндеулер [8] әдістеме бойынша жүргізіледі. Сілтілік металдардың және аммонийдің диалкилдитиофосфаттардың бастапқы ... 1::10-4 М. ... ... ... ... ... бойынша жүргізген: әртүрлі концентрациялы жинағыштардың ерітінділерін дайындап екі бөлікке бөледі. Бір бөлігіне 1 г кен қосып, бірнеше мин шайқап 20-30 мин ... ... үшін ... ... Бұл ... қалдырылған 50 мл-ден сәйкес аликвота алып + 15 мл су ... ... ... ... ... ... электродпен 0,0001 М мыс сульфатының ерітіндісімен титрлейді. ... ... ... ... ... ... ... алғашқы 5 мл алып тастап фильтраттағы жинағыштың мөлшерін анықтайды. Адсорбциялы тепе-теңдік константасы келесі формулалармен есептелінеді
C_L=C_M V_M/V_L ... C_L және C_M - ... пен ... ... концентрациялары; V_L, V_M - олардың көлемдері.
Алынған шамалардан адсорбциялық мәндері келесі теңдеу бойынша есептеледі
X/m=((C_0-C_p)V)/m (2.8)
мұндағы C_0,C_p - ерітіндінің ... және ... ... ... V - адсорбция процесі жүретін ерітінді көлемі, мл; m - адсорбент мөлшері, г.
lg⁡〖x/m〗=lg⁡K+1⁄n lg⁡〖C_p 〗 (2.9)
X/m және C_p ... ... және ... - ... (2.2.8) ... тұрақтыларды графикті немесе ең кіші квадраттар әдісімен анықтайды. Алынған теңдеуді К және n ... ... ... К - C_p=1 ... ... адсорбцияланған қосылыс мөлшеріне сәйкес келетін константа [9].
2.3 Атомдық-абсорбциялық сараптаманы жүргізудің әдістемесі.
Атомдық-абсорбциялық сараптама сұйық үлгілердің элементтік ... ... ... ... ... орай, аналитикалық процессті іске асыру үшін келесі операцияларды жүзеге асырады.
Кептірілген және өлшенген концентраттарды термотұрақты стаканға салады, 3 мл тұз ... және 1 мл азот ... ... ... ... 3:1), ... ... бөлініп шыққанға дейін қойып қояды да, кейіннен кері суытқышпен буландырады. Одан ... ... 100 мл ... ... ... ... ... кейін керекті элементтердің концентрациясы атомдық-абсорциялық сараптама арқылы анықталады.
Ең алдымен үлгіден сараптама объектісінің химиялық құрамын толығымен көрсететін бір бөлігін, кішкене үлгі ... ... ...
Қатты үлгіден белгілі өлшендіні бөліп алады (бір ... ... ... ... ... ... үлгінің белгілі бөлігі), оны зат құрылысының бұзылуы мен ... ... ... ... ... ... ету ... сәйкес еріткіштерді қосады. Жұмысшы ерітіндіні үлгі концентрациясының матрицасына (матрицалық қатысуларды жою мақсатында) және зерттелетін элементтің концентрациясына (оның анықталатын ... ... ... келуі мақсатында) сәйкес келетіндей дайындайды.
Сұйық үлгіден фиксациялық аликвотаны алады және сол принциптер ... ... үшін ... ... дайындайды.
Басты стандарттарды үлгілерді немесе салыстыру үлгілерін қолдана отырып, анықталатын элемент үшін градуирленген график диапазонын ... ... ... ... ... ...
Атомдық-абсорбциялық спектрометрді оның қолдану ережелеріне сәйкес зерттелетін элемент абсорциясының оптималды ... ... ... үшін ... ... ... ... енгізеді, жұтылатын атомдық бу қабатын құрайды және аналитикалық сигнал өлшеуін жүзеге ... ... бу ... ... ... жіңішке сипатты спектральді сызығын эмитирлеуші сәулені жарықтың селективті көзінен өткізеді.
Жұтылған қабат арқылы, жарық ағынынан, спектральді құрылғы көмегімен, берілген ... ... ... және осы ... ... ... келетін, спектр бөлігін бөліп алады.
Аналитикалық толқын ұзындығында - абсорцияда жарықтық ... ... ... ... ... ... кезектеп енгізеді де, градуирленген сипаттаманы алады (графикалық немесе формулалық), яғни абсорциялық сигналдың градуирленген ерітіндідегі элемент концентрациясына тәуелділігі.
Градуирленген сипаттаманы ... ... үлгі ... ... ... ... ... ал кейіннен, алынған аналитикалық өлшендіні есепке ала, негізгі үлгідегі элементтің концентрациясын анықтайды.
Анықталған нәтижелердің дәлдігін стандартты үлгілер құрамын олардың аттестациялық ... ... ... бағалайды.
Қазір бұл әдіс қарапайым эммисионды спектральді сараптама әдістерімен бәсекелесе ... және ... ... оның ... ... ие. ... ... әдісінің артықшылығы жұтылу спектрін бақылау үшін толық спектр көзінің орнына, сызықты спектр - ... ... ... ... ... қолдануға болады. Бұл сызықтар шығарудан басқа, жұтылу кезінде де байқалады, бұл кезде резонансты сызықтық сәулеленуінің төмендеу дәрежесінің жұтылатын бу ... ... ... емес, ол арқылы бақылау жүргізіледі. құрылғының осы жағдайдағы міндеті тек ... ... ... басқа резонансты сызықтарды бөлу ғана болып табылады [10].
2.5 Қолданылған заттар мен ... ... ... , ... ие. ... үшін ... ерітінділер қолданылды:
Дистилденген суда ерітілген натрийдің дибутилдитиофосфатының (C4H9O)2PS2Na 10-5 моль/л ерітіндісі.
Дистилденген суда ерітілген аммоний дибутилдитиофосфатының (C4H9O)2PS2NH4 10-5 ... ... ... суда ... ... ... (C4H9O)2PS2NH4 және натрийдің дибутилдитиофосфатының (C4H9O)2PS2Na 10-5 моль/л ерітіндісі.
Мыс сульфатының CuSO4 10-5 М ерітіндісін ... ... суда ... ... дайындалды.
Тарау ІІІ. Нәтижелерді талдау.
3.1 Аяқ-Қоджан кен орнының ... ... ... ... ... ірі шикізат базасы құрылған. Олардың ішінде негізгілеріне еліміз әлем экономикасында бастапқы орындарды алатын, мыс, қалайы мен мырыш ... ... ... ... ... ... ерекше және масштабы бойынша ірі кен орындарда орналасқан [11]. ... ... 13 кен орны ... ... ... мен мырыштың көп бөлігі (75-85%) полиметалл кендерінде кездеседі.
Мыс-қалайылы кендерінен ... ... ... ... мыс, ... ... ... селен, теллур, индий, галлий, таллий, сынап, германий, ... және т.б. ... ...
Түзілуі бойынша көптеген зерттеушілер кенденуді вулканизациямен байланысты. Кендер массивті, сирек қабатталып бекітілген. Мыс-қалайылы кендер құрамы бойынша ... кен ... ... ... баритті-мысты-мырышты, алтын-мысты. Кен құрамының спецификасына қоспа-элементтермен бай келуін жатқызуға болады (индий, ... ... және т.б.).
3. 2 ... ... нәтижелері
Флотация бірсатылы сызба бойынша жүргізілді.
Аяқ-қоджан кен орнының кенінің флотацияға түсу қабілетін бағалауда оның құрамындағы мыс пен ... ... ... ... ... Fe ... - 156,5 г/т, Cu ... - 35,6 г/т.
Флотация екі жағдайда ... ... ... мен ... ... 1:1 және 1:2 ... ... флотация тестінің нәтижелері кесте 3, 4 келтірілген. 393001527713305
Флотация түрі - көпіршікті.
Флотореагент ... ... ... ... қатынасы), концентрация, ерітінді көлемі - (C4H9O)2PS2NH4 + (C4H9O)2PS2Nа4 (1:1, 1:2); 10-5; V=500мл.
Шлам ... ... ... ... үлгі салмағы - 1г.
Көпірткіш, шығымы - C8H17O)2PS2NH4, 15 г/т.
Орта реттегіші - әктас, 3000г/т.
Флотация уақыты - 9 ... ... түрі - ... ...
Кесте 3. Аяқ-Қоджан кен орнының мысты кенін жинағыштар қоспасын қолданумен сызбалық ... ... ... ... ... дәрежесі, %
г
%
Fe
Fe
(C4H9O)2PS2NH4 + (C4H9O)2PS2Nа4 (1:1)
Шлам
(Аяқ-Қоджан)
Конц-т
10
10
72
7,2
Қалдық
90
90
647
-
Барлығы
100
100
719
7,2
(C4H9O)2PS2NH4 + (C4H9O)2PS2Nа4 (1:2)
Шлам (Аяқ-Қоджан)
Конц-т
10
10
21,4
2,14
Қалдық
90
90
193
-
Барлығы
100
100
214,4
2,14
Кесте 4. Аяқ-Қоджан кен ... ... ... ... ... ... ... флотациялық байытудың мыс бойынша нәтижелері
Кен
Өнім
Шығым
Алыну, %
Байыту дәрежесі, %
г
%
Cu
Cu
(C4H9O)2PS2NH4 + ... ... ... ... + ... ... (Аяқ-Қоджан)
Конц-т
10
10
35,3
3,5
Қалдық
90
90
317,3
-
Барлығы
100
100
352,6
3,5
Атомдық-абсорбциялық сараптамаға сәйкес доминантты элемент темір мен мыс ... ... ... + (C4H9O)2PS2Nа4 (1:1) жинағыштар қоспасын пайдалану нәтижесінде концентраттағы ... ... - 0,001125 г, ал ... ... - 0,000356 г. ... ал (C4H9O)2PS2NH4 + (C4H9O)2PS2Nа4 (1:2) қолдану нәтижесінде темірдің мөлшері - 0,000789 г ... ... ... - 0,0002245 г. төмендеді. Флотация мәліметтері бойынша концентрат шығымы (C4H9O)2PS2NH4 + (C4H9O)2PS2Nа4 (1:1) жағдайында ... ... 10%, ... ... ... құрамы 0,1565%, металдың концентраттағы құрамы 21,5 %, байыту дәрежесі 7,2%, ... ... 719%. ... ... ... бойынша жүргізілді. Осылайша, көпіршікті флотацияның берілген әдісі құрамында темір мен мыс бар минералдарды толығымен алуға мүмкіндік бермейді, себебі олар ... ... ... ... кездеседі [11].
3.3 Қатты зат - сұйық шекарасында адсорбция жүргізудің нәтижелері
Аммоний дибутилдитиофосфаты мен ... ... 1:1 ... үшін сорбциялық қасиет анықталмады. Аммоний мен натрий дибутилдитиофосфаттарының 1:2 ... үшін ... ... тек 313 К ... ғана байқалады. Бұл кезде сорбцияның максималды шамасына флотореагент-судың 50:50 қатынасында қол жеткізіледі, бұл қатынас дибутилдитиофосфаттың полиметалл кендерін ... ... ... көрсеткіштеріне сәйкес келеді. КГИЮ жасалған геоаналитикалық сараптамаға сәйкес, кен құрамында ... ... ... ... ... ... ... мыс пен көп мөлшердегі анықталмайтын жеңіл элементтер. Сондықтан күкіртқұрамды реагенттермен берік қосылыстар түзетін негізгі элементтерге: ... мыс, ... ... ... ... ... жағдайда титан сульфгидрильді жинағыштармен флотацияланбайтын, құрамында оттегі бар қосылыстар түзеді. Шлам кенінің сорбциялық қасиетін жақсарту үшін әлсіз сілтілік немесе сілтілік ... ... ... ... себебі рН>7 жағдайда берілген сорбентке аз дәрежеде тотығу процесстері әсер етеді, бұдан сульфгидрильді жинағыштардың тұрақтылығы артады. Берілген ... шлам кені үшін ... ... ионалмасу механизмі іске асады, ал сорбциялық қабілеттің артуы жоғары температураларда гидратацияға ұшырайтын активті орталықтардың санымен анықталады [12]. ... кен ... ... байыту кезіндегі аммоний дибутилдитиофосфаты мен натрий дибутилдитиофосфаты қоспаларының флотациялық қабілетін бағалау мақсатында зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу барысында ... ... ... ретінде аммоний мен натрий дибутилдитиофосфаттар қоспалары қолданылды (1:1, 1:2).
Бұл жинағыштардың сорбциялық қабілеті бағаланды. Аммоний ... мен ... ... 1:1 ... үшін ... ... анықталмады. Аммоний мен натрий дибутилдитиофосфаттарының 1:2 қатынасы үшін сорбция процессі тек 313 К температурада ғана байқалады. Шлам кенінің сорбциялық ... ... үшін ... ... немесе сілтілік ортаны рационалды қолдану қажет, себебі рН>7 жағдайда берілген сорбентке аз дәрежеде тотығу процесстері әсер ... ... ... ... ... артады. Берілген жағдайда шлам кені үшін флотореагенттер сорбциясының ионалмасу механизмі іске асады, ал сорбциялық қабілеттің артуы жоғары ... ... ... ... ... ... анықталады.
Кеннің флотациялық қабілеті қарастырылды. Флотация бірсатылы сызба бойынша жүргізілді.
Осылайша, Аяқ-Қоджан кен орнының мыс-қалайылы кенінің флотациясы үшін ... ... мен ... ... ... де ... дибутилдитиофосфаты мен аммоний дибутилдитиофосфаты қоспасының (1:1) қолдану тиімдірек.
Пайдаланылған әдебиеттер
* Абрамов, А. А. Технология переработки обогащения руд цветных металлов : ... ... для ... : в 2 кн. / А. А. ... -- М. : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2005. -- Кн. 2 : Pb, Pb-Cu, Zn, Pb-Zn, ... C-Ni, Co-, Bi-, Sb-, ... ... ... желісі: http://www.5ballov.kz/kz/raboty-dlya-studentov/doc_details/15--------?tmpl=component.
* Абрамов, А. А. Обогащение руд цветных и ... ... в ... ... Африки и Латинской Америки / А. А. Абрамов, С. И. Г орловский, В. Рыбаков. -- М. : ... ... ... ... ... ... Усовершенствование технологии флотации полиметаллических руд с применением новых флотореагентов, Алматы, 2010.
* Семушкина Л.В. Влияние нового флотореагента тетрагидропиранового ряда на ... ... ... ... 2007 г. - №6. - ... ... Мария Владимировна, автореферат Механизм воздействия наносекундных электромагнитных импульсов на структурно-химические и флотационные свойства пирита и арсенопирита. 2013.
* ... ... ... ... ... ... ... исследования и анализа. Под редакцией Кремера В. А. М.: Изд. Недра,-1974.-228с.
* Каретников Г. С., Козырева Н. А., Кудряшов И. В. ... по ... ... М.: ... шк., 1986.
* Под редакцией проф. Петрухина О.М., ... по ... ... ... М., 1987г., 245с.
* Пупышев А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ, М., 2009г., 784с.
* Сырьевая база свинца и ... ... ... ... ... 2002. -102 с.
* ... А. А. Флотационные методы обогащения. М., 2008г.
* Rudnev V.S., Kilin K.N., Yarovaya T.P., Nedozorov P.M. // Prot. Metals. 2008. V.44. N1. P.62.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1,2,5-ТРИМЕТИЛ-4-(3-БУТЕН-1-ИНИЛ)-ПИПЕРИДИН-4-ОЛ СТЕРЕОИЗОМЕРЛЕРІ ҚОСПОЛИМЕРЛЕРІН ПОЛИМЕТАЛДЫҚ КЕНДЕРДІ БАЙЫТУДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ4 бет
Жезқазған кен орнын ашу, қазып алу және жерасты жұмыстарымен қамтамасыз етудің жобасы100 бет
Жеңіл атлетикадағы спорттық дайындық жүйесі, дене қасиеттері дайындығы түрлері55 бет
Карбамид өндірісі6 бет
Несиелік қаблетті бағалау17 бет
Операциялық жүйелер және олардың атқаратын қызметі11 бет
Салауатты, денсаулықты сақтау13 бет
Флотация18 бет
Қоғамтану54 бет
Өндірістік санитария және адам тіршілік әрекетіндегі химиялық және биологиялық қауіпсіздік туралы жалпы ұғымдар8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь