Этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы


Жоспар:
I. Кіріспе
1.1. Этнопедагогика. Этнопедагогикалық білім берудің мақсаты, міндеттері.
II. Негізгі бөлім
2.1. Этнопедагогика пәнінің ақпараттық жабдықталуы
2.2. Ұлттық тұтастық. Ұлттың білім және тәрбие кеңістігі
2.3. Студенттердің этнопедагогиканы меңгеруінің компоненттері, өлшемдері мен көрсеткіштері
2.4. Этнопедагогикалық оқу.тәрбие жұмыстарына арналған бағдарламалар
III. Қортынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
І. Кіріспе
1.1. Этнопедагогика. Этнопедагогикалық білім берудің мақсаты, міндеттері.
«Этнопедагогика» курсының бағдарламасы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер цикліндегі «Білім» мамандықтарына арналған. Кеңес дәуірінен кейінгі кезеңдегі тәуелсіз мемлекет жағдайында халықтың туған ел тарихын, тілін, мәдениетін, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын білуге, тануға, сақтауға деген қызығушылығы арта түсті.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Волков Г.Н.. Этнопедагогика. Москва. 2000 г.
2. Жарықбаев Қ.Б., С.Қалиев. Қазақтың тәлімдік ой-пікірлер антологиясы. 1-2 том. Алматы, 1994ж.
3. Әбілова З.Ә.. Этнопедагогика. Алматы, 1997 ж.
4. Төлеубекова Р., Е.Жұматаева. Этнопедагогика. Оқу құралы. Павлодар, 2007, -124б.
5. Табылдиев Ә. Қазақ этнопедагогикасы. -Алматы, «Санат», 2001.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Жоспар:
I. Кіріспе
1. Этнопедагогика. Этнопедагогикалық білім берудің мақсаты,
міндеттері.
II. Негізгі бөлім
1. Этнопедагогика пәнінің ақпараттық жабдықталуы
2. Ұлттық тұтастық. Ұлттың білім және тәрбие кеңістігі
3. Студенттердің этнопедагогиканы меңгеруінің компоненттері,
өлшемдері мен көрсеткіштері
4. Этнопедагогикалық оқу-тәрбие жұмыстарына арналған бағдарламалар
III. Қортынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер

І. Кіріспе
1. Этнопедагогика. Этнопедагогикалық білім берудің мақсаты,
міндеттері.
Этнопедагогика курсының бағдарламасы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер
цикліндегі Білім мамандықтарына арналған. Кеңес дәуірінен кейінгі
кезеңдегі тәуелсіз мемлекет жағдайында халықтың туған ел тарихын, тілін,
мәдениетін, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын білуге, тануға, сақтауға деген
қызығушылығы арта түсті. Осы тұста ғасырлар бойы ата-баба тәлімімен,
тәжірибесімен жинақталып, уақытында дәстүрге енген халықтық педагогиканың
қайта өркендеуі мен оны оқып үйренудің танымдық және практикалық мәнділігі
зор. Этнопедагогика халықтық педагогиканың теориясы тұрғысынан әр түрлі
гуманитарлық ғылымдар түйісуіндегі пәнаралық сипатқа ие қазіргі педагогика
ғылымының саласы болып табылады.
Этнопедагогикалық білім берудің негізгі мақсаты: Қазақстан
этнопедагогикасының жалпы негіздерін оқыту арқылы Қазақстан Республикасын
мекендеген әрбір этностың дамуын ынталандыру, жалпы мәдени құндылықтарды
меңгеру, этникалық мәдениетті өзара шығармашылықпен байыту бағытында
студенттердің педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және
жалпы кәсіби құзыреттеліктерін қалыптастыру болып табылады.
Ал этнопедагогикалық білім берудің негізгі міндеттеріне келер болсақ:
1) этнопедагогиканың негізгі ұғымдары, Қазақстан Республикасы
этностарының мәдениеті мен салт-дәстүрлері туралы білімін;
2) болашақ мұғалімнің кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерін
(педагогикалық ойлау, педагогикалық қарым-қатынас, педагогикалық такт,
әдеп, ұтқырлық, толеранттылық және т.б.);
3) қоғамдық-саяси, этнопедагогикалық әдебиеттерді талдап зерттеу
біліктілігін;
4) этнопедагогика саласындағы ғылыми-ізденіс, шығармашылық жұмыстарға
даярлығын;
5) білім алушылардың көпұлтты ортадағы педагогикалық іс-әрекеттің
ерекшеліктері туралы білімін және этнопедагогикалық жүйені теңестіре-
салыстырмалы талдау дағдыларын;
6) білім беру мекемелерінің тәрбиелік іс-әрекеттері тәжірибесіне ҚР
этностары этнопедагогикасының негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен
құралдарын енгізу материалдарын түсінуін қалыптастыру.
Этнопедагогика пәні негізінен философия, әлеуметтану, психология,
дінтану, этнология, этнография және т.б. әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді
оқып білудің алдында оқытылады. Осы пәнмен бірге педагогикалық цикл пәндері
қатарындағы Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Адамзат тарихындағы
педагогикалық ойлар мен мектептердің дамуы, Мектеп педагогикасы,
Педагогикалық менеджмент оқытылады. Ал бұл болса, Этнопедагогика
пәнінің педагогикалық пәндермен табиғи үйлесуіне мүмкіндік береді. Осы пән
Қазақстан Республикасы этностары мен әлем халықтарының этнопедагогикалық
мәселелері мен құбылыстарын ұғыну мен зерттеуге негіз болуға бағдарланған.
Этнопедагогика пәнін оқу нәтижесінде студент міндетті:
а) білімдерді меңгеруге:
- этнопедагогиканың базалық ұғымдары, Қазақстан Республикасы
этностарының мәдениеті мен салт-дәстүрлері туралы;
- көпұлтты ортадағы педагогикалық іс-әрекет ерекшеліктері туралы;
- білім беру мекемелерінің тәрбиелік іс-әрекеттері тәжірибесіне ҚР
этностары этнопедагогикасының негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен
құралдарын енгізу материалдарын түсіну туралы;
- ҚР этностары мен әлем халықтары этнопедагогикасының мәселелерін
зерттеу негіздері туралы;
б) біліктіліктерді игеруге:
- этнопедагогика бойынша әлеуметтік әдебиеттерді талдау барысында
өздігінен білім алу;
- әр түрлі халықтардың этнопедагогикалық жүйесін теңестіре-салыстырмалы
талдау;
- этнопедагогика мәселелері саласындағы ғылыми-ізденіс, шығармашылық
жұмыстары;
- этнопедагогика материалдарын оқу-тәрбие үрдісіне енгізу.
Этнопедагогика курсын оқыту студенттердің мынадай тұлғалық қасиеттерін
қалыптастыруы тиіс:
- кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерді, соның ішінде педагогикалық
ойлау, педагогикалық қарым-қатынас, ұтқырлық және т.б.;
- ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті мен толеранттылық бағыттағы
біліктіліктерді меңгеруі қажет.
ІІ. Негізгі бөлім
1. Этнопедагогика пәнінің ақпараттық жабдықталуы
Қазіргі кезде қоғам мен тұлғаның ұлттық сұранысын жүзеге асыру
мақсатында оқыту мен тәрбиелеудің жүйесін құру этнопедагогика негізінде
білім беруге, оның ақпараттық жабдықталуы мен техниканың әлемдік деңгейін
есепке алуға, туған тілі мен төл мәдениетінің басымдылығын қамтамасыз етуге
және үздіксіз білім беру қызметін құруға бағытталды. Білім беру жүйесінде
анықталып отырған өзгерістер Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім
беру тұжырымдамасы (1994), Қазақстан Республикасындағы білім беру
саласындағы мемлекеттік саясат тұжырымдамасы (1995), Қазақстан
Республикасында этномәдени білім беру тұжырымдамасы (1996) Қазақстан
Республикасы Президенті жанындағы мемлекеттік бойынша Ұлттық кеңесте
бекітілген ресми құжаттар мазмұнында көрсетілген.
2. Ұлттық тұтастық. Ұлттың білім және тәрбие кеңістігі
Өз елінің мәдениеті мен тарихын білу, барлық рухани құндылықтарға
сенімділігі, халық батырларын кұрметтеудің нәтижесінде ұлттық тұтастық
қалыптасады деді.
Ұлттық тұтастыққа халық әлеуметтік-мәдени орта арқылы жетеді, олар
отбасы, мектепке дейінгі мекемелер, оқу орындары, ұлттық- мәдени орталықтар
т.б. Қазақстанда ұлттық білім және тәрбие жүйесін қалыптастырудың қажетті
алғышарттары - ұлттың білім беру кеңістігін құру болып табылады.
Ұлттың білім және тәрбие кеңістігі - бұл отбасы, мектепке дейінгі
мекеме, мектептер, ЖОО, ұлттық-мәдени орталықтар, үйірмелер және курстарда
қамтылатын ұлттық білім мен тәрбие мазмұнынан тұрады. Ұлттық білім мен
тәрбие беруді енгізумен байланысты реформаны ғылыми
бағытта жүзеге асыру үшін этнология және диаспорология, этнопсихология
және этнопедагогика секілді ғылыми пәндерді оқыту нәтижелі жұмыстарға
қол жеткізеді.
Бүгінгі таңда демографиялық және әлеуметтік-экономикалық
жағдайды есепке алып этнопедагогикалық білім және тәрбие жүйесін қайта
бағдарлауды шартты түрде үш кезеңге бөлуге болады.
Бірінші кезең: яғни дайындық кезеңіне ұлттық білім мен тәрбие
кеңістігін қалыптастыру үшін барлық жағдайды этнопедагогикамен байланыстыру
яғни салт – дәстүрді ұмытпау қарастырылады.
Екінші: негізгі кезеңнің мазмұны институционалдықтан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Экологиялық білім мен тәрбие беру тұжырымдамасы
Қазақстан Республикасындағы 12-жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы
Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы
Білім беру
Этнопедагогикалық білімдер
Еліміздегі білім беру жүйесі
Білім беру жүйесінің ресурстары
Қазақстанның білім беру жүйесі
Нәтижеге бағытталған білім беру
Білім беру әлеуметтану
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь