Билирубин


І Кіріспе
Билирубин пигменттік алмасу
ІІ Негізгі бөлім
Көмірсу алмасуындағы бауырдың рөлі.
Липид алмасуындағы бауырдың рөлі
Аќуыз алмасуындағы бауырдың рөлі
Бауырдың залалсыздандыру қызметі.
Микросомальды тотығу және конъюгация
Химиялық канцерогенез негіздері.
ІІІ Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
1. Көмірсулардың бауырда алмасуы. Бес жолы бар: а) қанға глюкозаны жеткізу; б) гликогеннің синтезі; в) өт ќышќылдарының, ХС синтезі ; г) СО2 , АТФ; е) НАДФ-Н+ синтезі. Егерде трансфераза ферменті жеткіліксіз болса, галактоза-1-фосфат жинақталып ќаладыда, миға улы әсер етеді, зәрде галактоза пайда болады. Мұндай аурудың ќандағы түрін галактоземия, ал зәрдегі түрін галактозурия деп атайды. Катаракта, яғни көзді шел басу мен аќыл-ой кемістігін туѓызады. Мұндай кісілер сүтті іше алмайды. Егер ауру білінгеннен бастап сүтті тамаќта рационнан шыѓарып тастаса, кейін жүре келе оңалып кетеді.
2. Липидтердің алмасуы. Мұныѕ да бес жолы бар. а) СО 2 , АТФ түзілуі; б) кетондыќ денелердің түзілуі; в) өт ќышќылының түзілуі; г) липопротеидтердің түзілуі; д) бос май ќышќылдарының түзілуі. өт – холестериннің артық мөлшерінің организмнен шыѓарылуының бірден-бір жолы, яғни холестериннен түзілген өт ќышќылдары адам организмінен нәжіспен шыѓарылып отырады. өт пен гемнің ыдырауы нәтижесінде түзілген өттік пигменттер де, бауырдан ќанѓа ќайтып өте алмаѓандыќтан да организмнен шығарылып отырады. Бромсульфанильдік проба – бауырдың бөліп шығару функциясының нашарлауын, холесцистит науқасының дами бастағандыѓын көрсетеді.
3. Белоктардың алмасуы. Бес жолы бар: .а) АЌ – тасымалдау; б) ќанның белоктарының синтезі; в) дезаминделу реакцияларының жүруі; г) глю-аланинді цикл; д) гемнің, нуклеотидтердің синтезі. Ќан плазмасы белоктарының 70-90% бауырда синтезделеді (α-глобулин, β-глобулиндер).
Альбуминдер – 100% дейін бауырда синтезделеді, тек γ-глобулиндер – ретикулоэндотелиалды жүйелерде синтезделеді, протромбин, фибриноген – бауырда синтезделеді. Мұның барлыѓы бауырдың белокты синтездеу ќызметіне ќарай үлес қосатындығын көрсетеді.
Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биохимия. 2000. Москва. 520 с.
Шарманов Т.Ш., Плешков С.М. Метаболические основы питания
с курсом общей биохимии. 1998. Алматы. 460 с.
Тапбергенов С. Медицинская биохимия. 2001. Астана 284 с.
Николаев А.Я. Биохимия. 1989. Москва. 390с.
Строев Е.А. Биологическая химия. 1986. Москва. 420 с.
Кенжебеков П.К. Биологиялық химия. 2005ж
Кушманова О.Д., Ивченко Г.М. Руководство к лабораторным
занятиям по биологической химии. 1986.
Сейтембетова А.Ж. Лиходий С.С. Биологиялық химия
Сейтов З.С. Биологиялық химия

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Жоспар

І Кіріспе
Билирубин пигменттік алмасу
ІІ Негізгі бөлім
Көмірсу алмасуындағы бауырдың рөлі.
Липид алмасуындағы бауырдың рөлі
Аќуыз алмасуындағы бауырдың рөлі
Бауырдың залалсыздандыру қызметі.
Микросомальды тотығу және конъюгация
Химиялық канцерогенез негіздері.
ІІІ Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер

1. Көмірсулардың бауырда алмасуы. Бес жолы бар: а) қанға
глюкозаны жеткізу; б) гликогеннің синтезі; в) өт ќышќылдарының, ХС
синтезі ; г) СО2 , АТФ; е) НАДФ-Н+ синтезі. Егерде трансфераза ферменті
жеткіліксіз болса, галактоза-1-фосфат жинақталып ќаладыда, миға улы әсер
етеді, зәрде галактоза пайда болады. Мұндай аурудың ќандағы түрін
галактоземия, ал зәрдегі түрін галактозурия деп атайды. Катаракта, яғни
көзді шел басу мен аќыл-ой кемістігін туѓызады. Мұндай кісілер сүтті іше
алмайды. Егер ауру білінгеннен бастап сүтті тамаќта рационнан шыѓарып
тастаса, кейін жүре келе оңалып кетеді.

2. Липидтердің алмасуы. Мұныѕ да бес жолы бар. а) СО 2 , АТФ түзілуі; б)
кетондыќ денелердің түзілуі; в) өт ќышќылының түзілуі; г)
липопротеидтердің түзілуі; д) бос май ќышќылдарының түзілуі. өт –
холестериннің артық мөлшерінің организмнен шыѓарылуының бірден-бір жолы,
яғни холестериннен түзілген өт ќышќылдары адам организмінен нәжіспен
шыѓарылып отырады. өт пен гемнің ыдырауы нәтижесінде түзілген өттік
пигменттер де, бауырдан ќанѓа ќайтып өте алмаѓандыќтан да организмнен
шығарылып отырады. Бромсульфанильдік проба – бауырдың бөліп шығару
функциясының нашарлауын, холесцистит науқасының дами бастағандыѓын
көрсетеді.

3. Белоктардың алмасуы. Бес жолы бар: .а) АЌ – тасымалдау; б) ќанның
белоктарының синтезі; в) дезаминделу реакцияларының жүруі; г) глю-
аланинді цикл; д) гемнің, нуклеотидтердің синтезі.
Ќан плазмасы белоктарының 70-90% бауырда синтезделеді (α-глобулин, β-
глобулиндер).

Альбуминдер – 100% дейін бауырда синтезделеді, тек γ-глобулиндер –
ретикулоэндотелиалды жүйелерде синтезделеді, протромбин, фибриноген –
бауырда синтезделеді. Мұның барлыѓы бауырдың белокты синтездеу ќызметіне
ќарай үлес қосатындығын көрсетеді.

Егер альбуминдердің концентрациясы төмендесе ісік пайда болады
(ќанның онкотикалыќ ќысымы төмендейді, асцит, геморрагия, белоктар ұйып
ќалады). Амин ќышќылдарының зәрдегі концентрациясы көбейген кезде
аминоацидоурия байкалады. Ксантиоксидаза ферменті бауырда өте жоғары
активтілік көрсетеді. Сондыќтан несеп ќышќылы негізінен бауырда түзіледі.
Амин ќышќылдарынан мида, бұлшыкеттерде креатин түзіледі. Сонан соң креатин
креатинфосфатќа айналады.

Залалсыздандыру жєне бөліп шыѓару ќызметі. Гормондарды, дәрі-
дәрмектерді залалсыздандыру 2 сатыдан тұрады: 1. Тотыќтыру. 2. қосаќталу
реакциясына түсу. Кейде бұл екі сатыны бірге де ќарастырады, яғни
гидроксилдену, метилдену, ацетилдену ќосаќталу реакцияларын жүргізу арќылы
заттарды залалсыздандырады.

Тотыќтыру. Бұл реакция көбінесе микросомада жүреді. Мұнда
молекулалыќ оттегі мен пентозофосфаттыќ жолмен түзілетін НАДФ· Н+
ќолданылады. Бұл процестерге гидроксилаза, оксидаза, каталаза, пероксидаза
ферменттері ќатысады. Микросомалық тотыќтырудың негізгі тотыќтыру
компоненті Р450 цитохромы. Цитохром Р450 – гемопротеид. Белоќтың бөлімі бір
полипептидтік тізбектен тұрады. Молекулалық массасы 50000-ға тең. Ол СО-
көміртек тотығымен комплекс түзеді. Осы комплекстің ең жүғар өзгергіштік
ќабилеті 450 нм, сондыќтанда оны Р450 деп атайды. Цитохром Р450 екі жаќты
қызмет атќарады: а) оттегі электронды жеткізіп активтендіреді; б) осы
активтенген оттегі басќа заттарды (RH) тотыќтырып, су түзуге ќатысады.
Сонымен оттегінің бір атомы тотығушы затпен байланысса, екіншісі реакция
ортасынан 2Н+ ќосып алып, су молекуласын түзеді. Бұл цитохромның ќатысуымен
басќа да көптеген реакциялар жүреді: а) тотығу реакциясы; б) тотыќсыздану;
в) ацетилдену, әсіресе А-КоА өте көп болғанда; г) метилдену (В12 витамины,
ТГФЌ, метиленнің ќатысуымен). қосақталу реакциялары: УДФ-глюкурон
ќышќылымен, 3-фосфоаденозин-5-фосфосульфатпен ФАФС, глицинмен жїруі мїмкін.

Билирубин (пигменттік алмасу). Байланысќан билирубин суда ерігіш, өтпен
бірге ішекке түседі. Байланыспаѓан билирубин суда ерімейді, сондыќтан ол
ќанда альбуминмен комплекс түрінде тасымалданады. Билирубиннің негізгі
бөлімі көк бауырдың ретикулоэндотелиалды жүйесінде және сүйек миында
синтезделеді. Бұл органдардан альбумин арќылы ќанмен бауырѓа тасымалданады,
ал ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Билирубин. Гепатит
Қандағы биллирудинді, қантты және жалпы белокты анықтау
Қанның сілтілік қорын, қышқылдық сиымдылығын және қан сарысуындағы катинды анықтау жайлы мәлімет
Ветом - пробиотиктерінің ветеринария саласында қолданылуы
Сарғаю
Бауыр аурулары
Қандағы билирубинді, қантты және жалпы белокты анықтау
Өттің құрамы мен қасиеттері. Жаңа туылған балалардың физиологиялық сарғаюы
Қандағы билирубинді, қантты және жалпы белокты анықтау туралы
Биологиялық химия пәнінен тәжірибелік жұмыстар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь