Электрлік толқындардың ПВС/Au° қабықшаларының физико-химиялық қасиеттеріне әсері

Мазмұны

Кіріспе
3
I ТАРАУ Әдеби шолу 4
1.1 Сулы ерітіндіде L.валиннің Cu2+ комплекс түзілу процесінің термодинамикасы
4
1.2 Сулы ерітіндіде кальций иондарының амин қышқылдарымен комплекс түзу процестерінің термодинамикасы
10
ІІ ТАРАУ Тәжірибелік бөлім
19
2.1.
Потенциометрік өлшеулердің әдістемесі. 19
2.2 Фронеус әдісі бойынша констант тұрақтылары және комплекстің пайда болу процесстерінің термодинамикалық сипаттамаларының есептеулері
19
2.3
Пайдаланған заттар және ерітінділер 25
III ТАРАУ Нәтижелерді талдау
26
3.1 Валин . норлейцин мен кальций иондары жүйесiндегi комплекс түзілу процесінің консанта тұрақтысына иондық күштің және температураның әсері
26
3.2 Валин . норлейцин мен кальций иондары өзара әрекеттесу процестерінің термодинамикалық сипаттарына иондық күш және температураның әсері
27
Қорытынды
28
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 29
КІРІСПЕ

Аминқышқылдары ақуыздар түзетін құрылымдық, химиялық бірліктер немесе «құрылыс кірпішіктері» болып табылады. Аминқышқылдарының құрамында 16% азот бар, бұл басқаша екіншілік тамақатану элементтері болып табылатын көміртектер мен майлардан құралған негізгі химиялық айырмашылық. Амин қышқылдарының организмдегі маңыздылығы ақуыздардың барлық өмірлік процестердегі үлкен рөлімен анықталады. Ең ірі жануардан, ең кіші микробқа дейінгі ағзалар ақуыздардан тұрады. Ақуыздардың неше түрлі формалары тірі ағзадағы болып жатқан барлық процестерге қатысады. Адам денесінде ақуыздардан бұлшықеттер, сіңірлер, барлық мүшелер және шаш, тырнақтар қалыптасады; ақуыздар сұйықтықтар мен сүйектің құрамына кіреді.Ағзадағы барлық процестерді тездететін және реттейтін ферменттер мен гормондар да ақуыздар болып табылады. Ағзада ақуыздың аздығы ісікке шалдықтыратын су балансының бұзылуына әкеліп соқтырады. Ағзадағы әрбір ақуыз қайталанбас және арнайы мақсаттар үшін өмір сүреді. Ақуыздар өзара алмастырылмайды. Олар ағзада тамақ өнімдеріндегі ақуыздардың ыдырауы кезінде пайда болатын амин қышқылдарынан синтезделеді. Бұдан келе ақуыздардың өзі емес, дәл аминқышқылдары тамақтанудағы құнды элемент болатынын түсінеміз.Аминқышқылдары адам ағзасының мүшелері мен құрамына кіретін ақуыздарды тудырумен қоса, олардың кейбіреулері неймедиаторлар (нейтротрансмиттерлер) рөлін атқарады. Нейромедиаторлар дегеніміз – жүйке импульсын бір клеткасынан екіншісіне беріп жіберетін химиялық заттар. Бұдан түсінгеніміз, кейбір амин қышқылдары бас миының қалыпты жұмыс істеуіне қажет [1]. Аминқышқылдары дәрумендердің және минералдардың өздерінің функцияларын дұрыс орынауына әсер етеді. Кейбір аминқышқылдары бұлшықеттерінің терісін энергиямен тікелей қамтамасыз етеді.
Зерттеудің мақсаты: Кальций (ІІ) ионымен норлейцин мен валиннің аминқышқылының комплекстүзілуі және қышқыл негіздік лигандының сулы ортадағы тепе- теңдігін зерттеу.Қойылған мақсаттарға сәйкес келесi тапсырмаларды шешу болып табылады:
- әдеби шолу өткізу;
- металл және лизиннің комплекс түзу процессіндегі тепе-теңдік константасын анықтау ;
- комплекстердің константа тұрақтысына иондық күштің әсерін бағалау
- комплекстiң пайда болу реакцияларының термодинамикалық параметрлерінiң есептеулерін өткiзу.
Көрсетiлген жұмыстың жаңалығы тұңғыш рет :
- тепе-теңдiк константаларының температуралық тәуелдiлiкке байланысты зерттелген жүйелердің термодинамикалық белгілері есептелген.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Никольский В.М., Горелов И.П. // Журнал неорганической химии.1975.Т.20.№12.С.3191.
2. Никольский В.М. Дис. ... докт.хим.наук. Тверь: ТГУ, 2005.301с.
3. Горелов И.П., Никольский В.М., Капустников А.И. // Журн.общ.химии.1978.Т.№48.11.С.2596.
4. Лыткин А.И., Черняевская Н.В., Румянцева И.А. и др. // Изв.вузов. Химия и хим.технология.2006.Т.49.№1.С.118.
5. Князева Н.В. Дис. ... канд.хим.наук. Тверь. ТГУ,2002.123с.
6. Лыткин А.И., Черняевская Н.В., Румянцева И.А., Никольский В.М. // Коорд.химия. 2007.Т.33.№6.С411.
7. Шаров С.В., Никольский В.М., Горелов И.П. // Журн.неорган.химии. 2005. Т.50.№6.С.1047.
8. Лыткин А.И., Черняевская Н.В., Румянцева И.А. и др. // Журн.физ.химии.2006.Т.80.№4.С.583.
9. Никольский В.М., Горелов И.П. А.с.№482438 СССР // Б.И.1975.№32.
10. Бородин В.А., Васильев В.П., Козловский Е.В. // Журн.неорган.химии. Т.27.№9.С.2169.
11. Васильев В.П., Козловский Е.В., Бородин В.А. Применение ЭВМ в химико-аналитических расчетах. М.:Высш.школа, 1993.С.106.
12. Васильев В.П., Шеханова Л.Д. // Журн.неорган.химии. 1974.Т.19.№11.С.2969.
13. Назаренко В.А., Антонович В.П., Невская Е.М. Гидролиз ионов металлов в разбавленных растворах.М.:Атомиздат, 1979.192 с.
14. Daniele P., Amico P., Ostacoli G. // Ann.Chim. 1984.V.74.P.105
15. Liang Y.-C., Olin A. // Acta Chem. Scand. A.1984.V.38.P.247
16. Devies C.W. // J.Chem.Soc.1938.P.2098.
17. Васильев В.П. Термодинамические свойства растворов электролитов.М.: Высш.школа, 1982.C.264.
18. Коростелев П.П. Пов для приготовление раствор химико-аналитических работ. М.: Изд-во АН СССР, 1962.398c.
19. Васильев В.П., Морозова Р.П., Кочергина Л.А. Аналитическая химия. Лабораторный практикум. М.: Дрофа, 2004.416c.
20. Бородин В.А., Васильев В.П., Козловский Е.В. // Применение ЭВМ в химико-аналитических расчетах. М.:Высш.школа, 1993.С.81.
        
        КІРІСПЕ
Аминқышқылдары ақуыздар түзетін құрылымдық, химиялық бірліктер
немесе «құрылыс ... ... ... ... ... азот бар, бұл ... ... тамақатану элементтері болып табылатын
көміртектер мен майлардан құралған негізгі химиялық айырмашылық. Амин
қышқылдарының ... ... ... ... ... ... рөлімен анықталады. Ең ірі жануардан, ең кіші микробқа
дейінгі ... ... ... Ақуыздардың неше түрлі формалары тірі
ағзадағы болып ... ... ... ... Адам ... ... ... барлық мүшелер және шаш, тырнақтар
қалыптасады; ақуыздар сұйықтықтар мен сүйектің ... ... ... ... және ... ... мен гормондар да
ақуыздар болып табылады. Ағзада ақуыздың аздығы ісікке шалдықтыратын су
балансының бұзылуына  ... ... ... ... ... ... арнайы мақсаттар үшін өмір сүреді. Ақуыздар өзара алмастырылмайды.
Олар ағзада ... ... ... ыдырауы кезінде пайда болатын
амин қышқылдарынан ... ... келе ... өзі ... дәл
аминқышқылдары тамақтанудағы құнды ... ... адам ... ... мен құрамына кіретін
ақуыздарды тудырумен қоса, ... ... ... рөлін атқарады. Нейромедиаторлар дегеніміз – жүйке
импульсын бір клеткасынан екіншісіне беріп жіберетін химиялық ... ... ... амин ... бас ... ... жұмыс істеуіне
қажет [1]. Аминқышқылдары дәрумендердің және минералдардың өздерінің
функцияларын ... ... әсер ... ... ... ... ... тікелей қамтамасыз етеді.
Зерттеудің мақсаты: Кальций (ІІ) ионымен норлейцин мен валиннің
аминқышқылының комплекстүзілуі және ... ... ... ... ... ... зерттеу.Қойылған мақсаттарға сәйкес келесi
тапсырмаларды шешу ... ... ... шолу ... ... және ... комплекс түзу процессіндегі тепе-теңдік
константасын анықтау ;
- комплекстердің константа тұрақтысына иондық күштің әсерін бағалау
- ... ... болу ... ... ... өткiзу.
Көрсетiлген жұмыстың жаңалығы тұңғыш рет :
- тепе-теңдiк константаларының температуралық тәуелдiлiкке байланысты
зерттелген жүйелердің термодинамикалық белгілері есептелген.
І ТАРАУ
ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Сулы ... ... Cu2+ ... түзілу процесінің
термодинамикасы
Сулы ерітіндіде Cu(NO3)2 және L-валинаның тура калориметриялық
әдіспен 298.15К температурасында және 0,5-1,5 (KNO3 ) ... сулы ... Cu(II) ... ... ... ... күште жеке парамертлер ... ... ... ... мәні алынған. Cu2+-L-валин жүйесіндегі комплекс ... ... ... ... мәндері
есептелінді.
Мыстың (II) валинатты коплекстерінің ... ... ... ... ... ... ... L-валина (L - ) мен
Cu2+ ионы комплекстерінің термодинамикалық тұрақтылық константасы біршама
ықтимал ретінде lg β0 ... lg β0 ... ... ... күштің константасы тіркелген міндеріне теңдеу бойынша
есептелген.
Әр түрлі авторлардың ... KNO3 ... мыс пен ... ... процестерінің жылу эффектілерінің мәндері жұмыста
берілген. Мысалы, егер I=0.1 ... ... ... кДж/моль,
∆Н(CuL2)= -49,28±0,33кДж/моль; егер I=0.16 моль/л ∆Н(CuL+)= -23,05±22,84
кДж/моль, ∆Н(CuL2)= -47,28кДж/моль.
Cu2+-L-валин жүйесіндегі комплекс түзілудің жылуына ... ... ... CuL2 ... жылу ... ... айырмашылығы
2кДж/моль құрайды. Фондық электролит концентрациясының комплекс түзілу
процестерінің термодинамикалық сипаттамасына әсері зерттелмеген.
Жұмыстың ... – мыс (II) пен ... ... ... әдіс ... ... түзілу реакциясының жылу эффектісін
анықтау және Cu2+-L-валин жүйесінің ... ... ... ... сипаттамасын есептеу.
Айыру (∆dilH) мен араласу (∆mix H) жылу ... ... ... ... ... қисығы автоматты жазылуы арқылы жүргізілді.
Жұмыста 343К-де тұрақты массаға дейін кептірілген «х .ч» маркалы ... ... ... ... ... ... ... мәнін «х .ч» маркалы калий гидроксидінің есептелген ... ... ... Карбонатсыз сілтіні әдістеме бойынша дайындады.
Cu(NO3)2 ерітіндісінің концентрациясын ... ... ... ... ... ... күш дистялаттан қайта
кристалданған калий нитратымен сақталып тұрды.Тәжірибелер 298.15К және
I=0.5, 1.0, 1.5 ... ... ... ... ... ... Ерітінділердің өлшемдерін ±1*105г нақтылығымен алынды. Әрбір
тәжірибеде ... ... ... RRSU программасы бойынша
есептеліп отырды.Сенімді интервал ∆Н-тың орташа мәнің ... ... ... ... ... ... (p=0.95) қолданды.
Калориметриялық әдісті жүргізу жағдайларын таңдау және ... ... ... ... ... келесі процестерді
ескердік:
L-+H+↔HL± (1)
L-+2H+↔H2L+ (2)
Cu2++L-↔ CuL+ (3)
Cu2++2L-↔ CuL2 (4)
H++OH-↔H2O ( 5)
Cu2++HOH ↔ CuOH++H+ ... ... ... ... ... мәндері негізінде Cu2+-L-
валин жүйесіндегі тепе-теңдік диаграммасы есептелген.
CuL2 ... ... ... ... ... Cu(NO3)2
және L-валин ерітінділерінің ... ... ... і ... жылу ... ... ал CuL+ ... с0ме:c0L=1:1 және 1:2.5(2-кесте). (Cu(NO3)2 ерітінділерінің нақты
өлшемдерін ампулаға енгізілді. Оның ... ... осы ... 39,86 мл ... ... ... ... қосады.) CuL+
және CuL2 үшін фондық электролит KNO3 ... ... ... жылулары өлшенген.(1,2-кесте)
1-кесте. Сулы ерітіндіде Cu(NO3)2 және L-валинның с0ме:c0L=1:4 қатысында
әрекеттесуінің жылу ... ... күш (KNO3 ... H 1 |-∆dil H 1 ... ... ... ... ... ... |57720±80 ... ... ... ... ... ... |
2-кесте. Сулы ерітіндіде Cu(NO3)2 және ... ... ... ... әрекеттесуінің жылу эффектісі (Дж/моль)
|Иондық күш |Қатынастар M:L=1:1 ... ... ... | | |
| |-∆mix H 2 |-∆dil H 2 ... |-∆mix H 3 ... ... |11080±220 |2690±100 |22620±120 |37600±110 |22280±280 ... ... ... ... ... ... ... |12550±130 |4300±200 |21040±370 |39420±100 ... |
* ... Cu(NO3)2 - 0,39г ... ... ... ... мл, рН 9.0-4.1.
* Өлшем Cu(NO3)2 - 0,29г ... ... ... ... мл, рН ... ... ... Cu2+ иондары қалды. α(CuL+) ұлғайту
мақсатында L-валин ерітіндісінің рН-ын ... ... ... ... ионы ... ... ∆mix H 2 ≈2500 Дж/моль
құрады,ал басқа процестердің жылу ... ... ... емес.
Берілген концентрацияларда 1-2% цвиттер ионы L-валиннің ... CuL+ ... ... жылу ... ... үшін ... келесідей болады.
мұнда, ∆mix H 3- Cu(NO3)2 және L-валин ерітінділерінің араласуының ... ∆dil H 1- ... ... ... Cu(NO3)2 ... жылу ... (2-кесте).
∆Н, ∆H0-иондық күштің соңғы ... және I=0 ... ... ... ψ(I) – ... есептелген иондық ... ... ... ... ... мен ... әр түрлілігі; b-эмпирикалық коэффициент.
CuL+ комплексінде CuL2 комлексіне қарағанда Cu2+ ионы көбірек тұздалған
және еріткішті еріткіштің сығылуына әкеледі. ... ... Cu2+ ... ... тізбек L- валин арасындағы әрекеттесу нәтижесінде сумен
қатынасқан ортақ кооперативті жүйе туындайды. Әр ... ... ... ... ... жабылуы кезінде ерітінді құрылымының
тұрақтылығын ерекше күшею эффектісі бақыланады. ... ... ... ... азаюы мұндай құрылымның тұрақтылығын күшейтеді.
CuL+ комплексінің түзілуінде қайта тұздану процесі ... ... ... ... Cu(II) ... комплексінің ерітіндісінің
иондық күшін арттырғанда түзілу процесінің экзотермиялығының төмендеуімен
түсіндіруге болады. Cu2+ ... ... ... ... ... есептелген мәндері 3-кестеде берілген.
3-кесте. Cu(II) L-валинмен комплекс түзілу процесінің стандартты
термодинамикалық сипаттамасы.
|Процесс |Lgβ0 ... ... ... Дж/моль|
| | | | |K ... CuL+ ... ... |48630±290 |88.1±0.2 |
|Cu2++2L-↔ CuL2 | | | | |
| ... ... ... ... ... -L- валин жүйесінің комплекс түзілу процесі энтальпияның оң өзгеруімен
жүреді. Мыс (II) L-валинмен комплекстерінің ... жылу ... шегі ... ... нәтижелермен сәйкес келеді.
L-гистидин (HHis+-) және DL-фенилаланин (HPhe+-) амин қышқылдары класына
жатады. Олар биологиялық белсенді ... ... ... әр ... ... ... ақуыздар және пептидтер құрылуына қатысады.
Кальций иондары ... тірі ... бар және ... құраушы
материал болып табылады. Сондықтан ... ... ... ... ... жан-жақты зерттеу маңызды болып табылады.
Амин қышқылдары молекулаларында карбоксил, сонымен қатар амин-топтары
бар ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... [1, 2] ... титрлеу әдісімен (кесте 1) шыны электродымен зерттелді. [2]
жұмыста келтірілген константалар шамалары I = 0 ... ... 1 ... ... lgβCaL, lgβCaHL, lgβCaH2L мәндері бір-бірімен сәйкесінше
0.03, 0.31 және 0.40 логарифмдік бірлік аралығында ... Ca2+ ... ... комплекс түзілу туралы мәліметтер әдебиетте жоқ.
Кесте 4. Ca2+-тің гистидинмен комплекстерінің тұрақтылық
константаларының логарифмдері (әдебиеттік ... ... |T, °C |Lgβ |Lgβ |Lgβ ... |
| | |(Ca + L = |(Ca + H + L |(Ca + 2H + L| |
| | |CaL) |= CaHL) |= CaH2L) | ... |25 |1.55 |9.95 |15.43 |[1] ... | | | | | ... |25 |0.95 |9.35 |15.4 |[2] ... | | | | | ... | |1.52 |9.64 |15.83 | ... жұмыстың мақсаты – иондық күштің бірнеше мәнінде (0.5, 1.0, ... және T = 298,15 К ... ... мен ... Ca2+
ионымен комплекстік қосылыстарының құрамын және тұрақтылық константасын
анықтау, сонымен қатар комплекс ... ... ... Fluka ... «х.т.» квалификациялық кристалдық L-гистидин
мен DL-фенилаланин қолданылды. Препараттардың ... KOH ... ... ... ... және 99,98%-ды құрады.
Ca(NO3)2 (C ≈ 0.5 моль/л) eрітіндісі кристалдық Ca(NO3)2 · 4H2O ... ... ... ... ... ... ... [3]. Амин қышқылы ерітіндісі HL (HL = ... ... ... ... ... ... ... берілген мәнін ұстап
тұру үшін «х.т.» квалификациялы калий ... ... ... ... ... концентрациялы калий гидроксидінің карбонатсыз ерітіндісі
қолданылды. ... ... ... әдістеме бойынша дайындады .
Тізбектің ЭҚК өлшемдері индикаторлы кальций-ионоселективті ... ... ... электродымен МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-311 көмегімен
жүргізілді. Потенциалды өлшеудің дәлдігі ±0,1 мВ ... ... ... ... ... ... ±0,05К ... ұсталып
тұрды.
Кальций-ионоселективті электродты градусқа бөлу кальций нитратының
стандартты ерітінділері бойынша (CCa(NO3)2 = 10-1, 10-2, 10-3 ... I ... 1.0, 1.5 KNO3 ... ... ... ... берілген мәні (0,5, 1,0, 1,5 KNO3) рН 3-ке ... ... амин ... (CHL = 1 · 10-2 : 4 · 10-2 M) ... ионы (CCa = 1 · 10-2 M) бар ... ... ... ... жұмысшы ерітіндінің нақты көлемі енгізілді (V =
20,01 мл) және 298,15 К ... ... ... ... ... ... үшін ... 4-5-тен аз емес тәжірибелер жүргізіліп отырды.
Титрлеуді рН 3 ÷ 10 ... ... ... ... (рН > 10)
тұнбалар түсіп отырды, сондықтан бұл аймақ ары ... ... ... ... ... L-гистидин мен DL-фенилаланин ерітінділерімен
калий гидроксиді ерітіндісін титрлеуінің қисықтары 1 суретте келтірілген.
Ca2+ иондарының L-гистидинмен, ... ... ... ... ... ... + L- = HL+- (7)
2H+ + L- = H2L+ ... + His- = H3His2+ ... + L- = CaL+ ... + HL+- = CaHL2+ ... + H2L+ = CaH2L3+ ... + OH- = H2O (13)
Ca2+ + H2O =Ca(OH)+ + H+ ... + 2H2O =Ca(OH)2 + 2H+ ... + L- = Ca2L3+ ... + 2L- = CaL2 ... + NO3- ... ... L- = Phe-, His-, Ca2+ - HL+- жүйесінде тұрақтылық константаларын
есептеу PHMETR ... ... ... оның алгоритмі
сипатталған. Тәжірибелік мәліметтерді өңдеу көрсеткендей, Ca2+ : HL+- = 2 :
1, 1 : 1, 1 : 2 және 1 :4 ... рН 3.0 – 10 ... жүйе ... CaHL2+ ... екі комплексті бөлшектің түзілуін болжамдайтын үлгімен
айтарлықтай адекватты түрде ... [4]. ... ... ескеру жүйе сипатталуының жақсаруына алып келген жоқ. Осылайша,
Ca2L3+, CaL2, CaH2L3+ ... ... ... ... ... үлесі аз екендігін ескерген жөн. Тәжірибеге таңдалған үлгінің
адекваттылығының критерийі ... ... ... және ... ... негіз болды, олар белгілері бойынша ауыспалы және ЭҚК-
нің 0.03 – 0,02 ... ... ... ... әр түрлі мәндеріндегі
CaL+ және CaHL2+ ... ... ... ... 2, 3 ... ... – гистидин, Са – ... ... ... ... ... ... ... константаларды
бір ғана жеке параметрі бар теңдеуді қолдану ... ... ... ... ... жолымен алынған :
(19)
Ол гистидин молекуласының құрылысымен қамтамасыз етілген, оның құрамына
пирролды және ... азот ... ... олар өз ... ... процесіне әсер етеді. Екі амин қышқылдары үшін негіздік комплекстің
тұрақтылық константасының шамасы ... ... ... шамасынан бірнеше ретке жоғары. Оны комплексті протондау
кезінде ... ... ... ... түсіндіруге
болады [5]. Екі амин ... үшін ... ... ... ... ... ... комплексте аз, ал бұл кезде протондалған
комплекс үшін ... ... ... ... артуымен ұлғаяды.
Нөлдік иондық күш үшін бұл айырмашылық сәйкесінше ... = ... және ... = 0.70 (1.01) логарифмдік бірліктерді құрайды.
Тұрақтылық ... ... ... ... жұмыста
жұмыстарда қолданылған шыны электродымен салыстырғанда ... ... ие ... ... ... ... Сулы ... кальций иондарының амин қышқылдарымен комплекс түзу
процестерінің термодинамикасы
Амин қышқылдары тірі организмдердің метаболизм ... ... ... ... ... ... зерттеу ... ... олар ... ... құрылуына қатысады және
тіршілік әрекеті процестерінде бірегей міндеттер қатарын орындайды. ... ... ... ... олардың әр түрлі металдар
катиондарымен, соның ішінде жоғары биологиялық белсенділікке ие кальций
(ІІ) ионымен комплекс түзу ... ... алу ... ... ... ... сүйек жасушасының өсуі мен дамуы үшін негізгі құраушы
материал болып табылады. Кальций ... амин ... ... ... ... және ... қызығушылық туғызады, себебі ол
биологиялық процестердің ... ... ... мүмкіндік береді. Амин
қышқылы – Са2+ жүйелерінде термодинамикалық сипаттамалардың ... ... ... ... осы ... қатысымен қатаң термодинамикалық
есептеулер жүргізуге болады.
Зерттеу объектілері ретінде құрылысы ... әр ... ... ... ... ... ... L-серин, L-глутамин, L-
аспарагин, L-гистидин, DL-фенилаланин, DL-триптофан, L-глутамин қышқылы,
олардың құрамына әр ... ... ... ... ... ... ... амин қышқылдарымен комплекс түзу процесіне,
берілген процестің термодинамикасына қалай әсер ... ... ... ... келтірілген амин қышқылдары қатары комплекстерінің
тұрақтылығы туралы әдебиетте келтірілген ... ... ... ... ... айта кеткен жөн [7]. Са2+ ионының ... амин ... ... ... ... ... ... мәліметтер жоқ, алайда бұл шамалардың маңыздылығы сөзсіз.
Көрсетілген амин қышқылдары ... ... ... константалары туралы мәліметтер әдебиетте келтірілген.
Әдебиеттік мәліметтерді критикалық талдау негізінде амин ... ... ... ... ... едәуір
мүмкін болатын мәндері таңдалған.
Амин ... ... ... ... қышқыл-негіздік
әрекеттесуінің термохимиясы бойынша ... ... ... жүргізілді. I = 0,5 және Т = 298 К кезінде зерттеліп отырған амин
қышқылдарының ... ... ... ... ... ... шамалары таңдалып алынды (L-лейциннен
басқасы). Берілген жағдайлардағы зерттеліп отырған амин ... мен ... ... ... ары ... ... шамаларын есептеу кезінде қажет болады.
Сулы ерітінде зерттеліп отырған амин қышқылдары мен ... ... ... ... ... сыни ... ... Кальций ионының
лейцинмен, аспарагинмен және глутаминмен әрекеттесуі тек жеке ... ... ... ... зерттелмегендігі, серинмен
және глутамин қышқылымен тек бірнеше жұмыстарда ғана ... ... ... ... ... ... ... келеді, ол
өз кезегінде қосымша зерттеулерді қажет етеді.
Кальцийдің (ІІ) қарастырылып отырған амин ... ... ... ... бойынша әдеби ... ... ... ... потенциометрлік зерттеулерді индикаторлы шыны
электродымен жасалғандығы ... [8]. Амин ... әр ... ... ... ... ... шолымдық мақалаларда
бірнеше дүркін тұрақтылығы аз комплекстерді ... ... ... ... ... аударылады, себебі бұл жүйелерде берілген
әдістің ... аз. ... ... ... ... қолданылуы біздің қөзқарас бойынша ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
берді.
Екінші тарауда қолданылған реактивтердің сипаттамасы ... және ... ... ... ... ... ... әдістері сипатталады, сонымен қатар
стандарт заттар бойынша калориметрлік қондырғы жұмысы тексеріледі.
Амин қышқылдарының кальций ионымен ... ... ... үшін
потенциометрлік титрлеу әдісі қолданылды.
Ag, AgCl│KCl ║ зерттелетін ерітінді ║мембрана│CaCl2│AgCl, Ag
тізбегінің ЭҚК есептеу ... ... ... күмісхлоридті электрды бар «Мультитест ИПЛ-311» аспабының
көмегімен жүргізілді [9]. Потенциалды өлшеу ... ... ... ... ... 25(0,10С дәлдігімен ұсталып тұрды.
Термохимиялық зерттеулер изотермиялық қабықты ... ... ... қисығын автоматты түрде жазумен жүргізілді.
Калориметрдің калибровкасын электр тоғының көмегімен ... ... ... 0,005К ... ұсталып тұрды.
Үшінші тарауда потенциометрлік зерттеулердің тәжірибелік мәліметтерінің
өңделуі және ... ... ... келтірілген. Мысал ретінде
кальций ионымен L-лейциннің түзілу реакциясының ... ... ... ... Кальций ионының L-лейцинмен комплекс түзуі
Са2+ ионымен L-лейцин ... ... ... ... L-
лейциннің кальций нитратымен қоспасы ерітіндісінің калий ... ... үш ... (0,5, 1,0, 1,5 KNO3) және Т = 298 К ... ... ... ... Кальций (II) – L-лейцин
қатынасы 1:1, 1:2 және 1:4 құрады.
Тәжірибелік ... ... ... ... ... ... ... өңделді:
|H+ + Leu‾ = HLeu± |(20) ... + Leu‾ = H2Leu+ |(21) ... + OH ‾ = H2O |(22) ... + NO3‾ = Ca(NO3)+ |(23) ... + Leu‾ = CaLeu+ |(24) ... + HLeu± = CaHLeu2+ |(25) ... + H2Leu+ = ... |(26) ... + Leu‾ = Ca2Leu3+ |(27) ... + 2Leu‾ = CaLeu2 |(28) ... + Н2О = Ca(OH)+ + Н+ |(29) ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар кальцийдің ... ... ... ... ... алынды. Кальцийдің (II) L-
лейцинмен комплекстерінің тұрақтылық константасын есептеу ... ... ... ... Жүйеде тек бір ғана– СаLeu+ комплексінің түзілуі;
• Бір мезгілде CaLeu+ және CaHLeu2+ құрамды екі комплекстің түзілуі
• Әр ... ... ... комплексті бөлшектердің түзілуі –
CaLeu+, CaHLeu2+, CaLeu2; CaLeu+, ... ... ... ... және ... ... ... кальций (II) – L-лейциннің таңдалған
қатынастарында тәжірибелік мәліметтер жүйеде тек CaLeu+, CaHLeu2+ ... ... ... ... ... ... жағдайда
айтарлықтай жақсы сипатталатындығы ... [10]. ... ... ... жүйе сипатталуының жақсаруына алып келген жоқ.
Осылайша, Ca2Leu3+, CaLeu2, ... CaOH+ ... ... ... ... ... ... аз екендігін болжамдауға болады.
I = 0,5; 1,0; 1,5 (KNO3) ... ... CaLeu+ және ... ... ... ... сандық мәндері 2
кестеде келтірілген. Табылған комплекстердің ... ... ... 4-5 ... ... ... ... Қателіктер орташа арифметикалықтан орташа квадраттық ауытқу
ретінде есептелді.
Кальцийдің (II) ... ... ... тұрақтылығының
концентрациялық константасының шамасы бір жеке параметрі бар теңдеу бойынша
нөлдік иондық күшке экстраполяцияланды.
RRSU ... ... Са2+ – ... (1:2) ... үшін I = 0,5 және
Т = 298 К кезінде тепе-теңдікті құрамның ... ... ... CaHLeu2+ ... ... ... ... және 25% құрайды; CaLeu+
шығымы монотонды артады (рН > 6,5) және рН = 10,5 ... 58%-ға ... ... ... (рН = 3) 9%-ға ... (рН = 10,5) ... ... рН
> 10,5 кезінде тұнбалар түзілді. Кальцийдің аралас лигандты комплекстері
тұнбаға түскендігі ықтимал.
Кесте 5. Иондық күштің әр ... ... және Т = 298,15 К ... ... кальций ионымен тұрақтылық константасының логарифмдері
|Иондық күш ... |lgK |
| |Са2+ :Leu- | |
| | |CaLeu+ ... ... |1:1 |2.21 ± 0,07 |1.39 ± 0,04 |
| |1:2 |2.17 ± 0,03 |1.38 ± 0,03 |
| |1:4 |2.15 ± 0,03 |1.37 ± 0,03 ... ... |2.17 ± 0,04 |1.38 ± 0,04 ... |1:1 |2.20 ± 0,06 |1.41 ± 0,04 |
| |1:2 |2.16 ± 0,03 |1.40 ± 0,03 |
| |1:4 |2.15 ± 0,03 |1.40 ± 0,03 ... өлшенген |2.16 ± 0,04 |1.40 ± 0,04 ... |1:1 |2.21 ± 0,06 |1.44 ± 0.04 |
| |1:2 |2.16 ± 0,03 |1.42 ± 0,03 |
| |1:4 |2.15 ± 0,03 |1.41 ± 0,03 ... ... |2.16 ± 0,04 |1.42 ± 0,04 ... |2.47 ± 0.05 |1.36 ± 0,05 ... ұқсас тәжірибені жүргізу мен есептеу әдісі бойынша кальцийдің
(ІІ) зерттеліп отырған ... амин ... ... ... ... ... ... Құрамында L-серин, L-
глутамин, L-аспарагин, L-гистидин, DL-фенилаланин, DL-триптофан және ... бар ... үшін де ... ... тек CaL және CaHL құрамды екі
комплекстік бөлшектің бар болуы көрсетілді [11]. ... ... ... үшін ... ... ... 3 кестеде
келтірілген.
Кесте 6. Иондық күштің әр түрлі ... және Т = 298,15 К ... ... ... ... ионымен тұрақтылық константасының
логарифмдері
|Процесс ... күш (KNO3) |
| |0,0 |0,5 |1,0 |1,5 ... + Ser-= CaSer+ ... ... ... ... |
|Ca2+ + HSer± = CaHSer2+ |1,65±0,05 |1,67±0,04 |1,69±0,04 |1,71±0,04 |
|Ca2+ + Asn-= CaAsn+ ... ... ... ... |
|Ca2+ + HAsn± = CaHAsn2+ |1,65±0,05 |1,67±0,04 ... ... ... + Gln-= CaGln+ ... ... |2,18±0,04 |2,23±0,04 |
|Ca2+ + HGln± = CaHGln2+ |1,47±0,05 |1,49±0,04 ... ... ... + Phe-= CaPhe+ |2,37±0,05 |2,08±0,04 |2,09±0,04 ... ... + HPhe± = CaHPhe2+ ... ... ... ... |
|Ca2+ + Trp-= CaTrp+ ... ... ... ... |
|Ca2+ + HTrp± = CaHTrp2+ |1,21±0,05 |1,25±0,04 |1,29±0,04 |1,34±0,04 ... + Glu2-= CaGlu ... ... ... ... ... + HGlu- = CaHGlu+ ... |1,72±0,04 |1,73±0,04 |1,74±0,04 |
|Ca2+ + His-= CaHis+ ... ... ... ... |
|Ca2+ + HHis± = CaHHis2+ |1,29±0,05 ... ... ... ... тарауда I = 0,5 (KNO3) және Т = 298 К кезінде L-лейциннің сулы
ерітіндіде қышқыл-негіздік әрекеттесуі бойынша, сонымен қатар ... ... ... ... амин ... ... кальций ионымен
комплекс түзу реакциялары бойынша калориметрлік мәліметтердің ... ... ... [12].
L-лейциннің ерітінділеріндегі тепе-теңдік құрамды есептеу ... ... ... ... ... ... өлшеуге болатындығын көрсетті. Амин қышқылының ... ... ... жылулық эффектілерін анықтау үшін HNO3 (1,948
моль/кг ерітіндіге) және КОН (1,072 моль/кг ... ... М ... ерітіндісімен әрекеттесу жылуы өлшенді. Зерттеулерді 298 ... I = 0,5 (KNO3) ... рН 3,8÷2,3 ... HLeu± ... жылуын
анықтау үшін, рН 8,8÷10,1 аймағында HLeu± бейтараптау жылуын анықтау ... ... ... ... үшін HNO3 және КОН ... ... ... ұқсас жағдайларда сұйылту жылулары
анықталды.
HLeu± бөлшегінің протондау реакциясының ... ... ... ...... ... қатысында бастапқы мәні рН = ... HNO3 ... ... ... араласуының жылулық
эффектісі; – иондық күштің сол ... HNO3 ... ... ... ... ... - HLeu± ... реакциясы өтуінің толықтығы.
Енгізілетін азот қышқылы H2Leu+ бөлшегінің түзілу ... ... ... есептеу көрсетті.
L-лейциннің екінші саты бойынша протондау реакциясының жылулық эффектісі
реакцияларының жылулық эффектілері ... ... + OH- = Leu- + H2O |(31) ... = H+ + OH- |(32) |
I = 0,5 (KNO3) және 298 К ... І және ІІ ... бойынша қышқыл-
негіздік әрекеттесуі реакцияларының жылулық эффектілері келесілерді құрады:
= -2,54±0,06 кДж/моль, ... ... ... ... ... ... түзу реакциясының жылулық эффектілері калориметриялық
әдіспен I = 0,5 (KNO3) және Т = 298 К ... ... [13]. ... ... ... қатынасы 1:2 құрады. Калориметриялық тәжірибелерді жүргізудің
шарттары I = 0,5 және Т = 298 К ... Са2+ – ... (1:2) ... ... құрамдарды есептеуге сәйкес таңдалып алынды. Зертеу аймағын
қосымша процестердің үлесі ... ал ... ... ... болатындай етіп таңдады.
I = 0,5 (KNO3) және Т = 298 К кезінде Са(NO3)2 (концентрациясы 0,4709
моль/кг) ерітіндісімен ... = 4,02 ... ... түзілуінің жылулық
эффектісін анықтау үшін) және рНбаст = 10,11 (CaLeu+ ... ... ... ... ... ... бейтарапталған 0,02 моль/л L-лейцин
ерітіндісі араласуының жылулық эффектілері өлшенді. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... өлшенді. Кальций ионының L-лейцинмен комплекс түзу реакциясының
жылулық эффектілерін анықтау ... ... ... ... + Leu‾ =HLeu± |(33) ... + Leu‾ = H2Leu+ |(34) ... + OH ‾ = H2O |(35) ... + NO3‾ = Ca(NO3)+ |(36) ... + Leu‾ = CaLeu+ |(37) ... + HLeu± = CaHLeu2+ |(38) ... және CaHLeu2+ ... түзілуінің жылулық эффектілері HEAT
бағдарламасы бойынша есептелді. Протондалған комплекс түзілу реакциясының
жылулық эффектісін есептеу ... ... ... ... берілген аймағында CaLeu+ ... ... ... ... ... ... мәліметтерден
айтарлықтай болуы ықтимал деп таңдалып ... ... ... ... ... жағдайында кальций иондары CaHLeu2+ комплексінің
түзілу реакциясына 25%-ға түсетіндігін көрсетті.
CaLeu+ комплексінің түзілу реакциясының ... ... ... жүруін ескере отырып жүргізілді. Есептеу ... ... ... ... ... ... эффектісіне
процестерінің үлесі мардымсыз аз, процесінің үлесі шамамен 4,5%-ды, процесі
– 4%-ды, ... – 10%-ды ... [14]. ... ... ... ... ... кальций иондары CaLeu+ комплексінің
түілу реакциясына 50%-ға түсетіндігін көрсетті. I = 0.5 (KNO3) ... және CaHLeu2+ ... ... ... эффектілерінің мәндері
алғаш рет алынды және 4, 5 ... ... ... амин қышқылының анионды формасымен комплекс түзу
процестерінің талдауына көше отырып ... ... ... ... ... ... CaL ... комплекстер түзілуінің
термодинамикалық сипаттамалары барлық зерттеліп отырған жүйелер үшін
мардымсыз аз ... Ол ... ... топ және амин ... ... CaL құрамды комплекстердің түзілу ... CaHL ... ... қарағанда аз әсер ететіндігін
білдіреді, ол координацияның стерикалық ... ... ... ... ... ... ... қабілетті амин
тобының бар болуы берілген реакцияларда лиганд бидентаттылық көрсетеді ... ... ... 4, 5 кестелерден көрініп тұрғандай, CaL құрамды
комплекстердің тұрақтылығы протондалған комплекстерге қарағанда ... ол ... ... ... ... амин тобындағы азот
атомының орталық ионмен қосымша ... ... ... [15]. CaL ... ... ... бөлшектердің түзілу энтальпиясы мардымсыз аз
өзгереді. Ол амин тобы ... ... ... ... айтарлықтай
үлес қоспайтындығын білдіреді.
Кальций ионының амин қышқылдарымен комплекс түзу ... ... оң ... ... ион мен ... ... ... энтальпия тұрғысынан тиімсіз процесс ... ... ... ... ... ... өзгерісі орталық ион
мен лигандтың бөлшектік десольватациясына жұмсалатын ... ... CaL және CaHL ... ... ... тұрақтылығы
көбінесе энтропиялық фактормен қамтамасыз етілген.
Кальций ионының амин қышқылдарымен әрекеттесуі бойынша әдебиеттік
мәліметтерді ... ... ... (II) амин ... қос ... комплекстерінің түзілуі ешбір жұмыста байқалмағандығы айтылған.
Біздің зертханада жүргізілген зерттеулер де ... ... ... ... ... ... ... дәлелдеді.
Жұмыста карбон қышқылдарының, комплексондардың және амин қышқылдарының
кальций ионымен комплекс түзу реакцияларының термодинамикалық шамаларының
салыстырмалы ... ... ... (II) ... ... бір ... амин ... және бір негізді карбон
қышқылдарының қатарымен комплекс ... ... ... отырып кальций ионының амин ... ... ... ... ... жоғары, ал процестің энтальпиясы айтарлықтай
теріс екендігі байқалған [16]. Мұны амин ... ... ... орналасқан амин тобы комплекс түзу барысында ... ... ... әсер ... ... ... ол
түзілетін комплекс тұрақтылығының артуына алып келеді. Осыған ұқсас
тәуелділік ... (II) екі ... ... ... және ... ... ... термодинамикалық сипаттамаларын салыстыру
кезінде байқалады.
Кальций ионының әр түрлі комплексондармен әрекеттесуі бойынша жүйелерді
талдау кальций ... ... түзу ... ... ... комплекстердің тұрақтылығы айтарлықтай
төмендейтіндігін көрсетті. ЭДТА-дан оның гомологтарына ... ДТА, ... ДТА) ... кезінде кальцийдің (II) сәйкес комплекстерінің тұрақтылығы
лезде төмендейтіндігі байқалған. Осыған қарсы амин қышқылы молекуласындағы
көміртегінің α-атомындағы амин тобы мен ... ... ... ... ... ... ұзындығының және қосымша функционалдық
топтың CaL құрамды комплекстердің тұрақтылығына әсері мардымсыз аз ... Ол амин ... ... амин тобының және карбоксил тобының
(α-, β-, γ-, δ-формалары қатарында) арасындағы ара қашықтық ... ... (II) амин ... комплекстерінің тұрақтылығы азаяды деген
болжам жасауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... әдіс бойынша құрылудың константаларын анықтау үшін алғаш Фронеус
енгізген экстраполяция ... ... п ... ... ... мәні ... ... бұл әдіс М ионы екі түрлі А және В
лигандтармен ... ... орны ... әдіс үшін ... болатын
және MAjBk сияқты аралас жиынтықтар да түзіле алады.[17]
2.2 Әдістің ... ... ... ... А типті лиганд орын алатын байланысты және MAi (i =
1, 2, … , N) типті жиынтықты қарастырайық.
(1)
(2)
және
(3)
егер зерттеу жоғары және ... ... ... жүріп тұрса. (1), ... ... (2), (3) ... ... онда төмендегідей
теңдеулерді ала1мыз:
(4)
және
(5)
Келесідей функцияны ... ... (6) ... [А] ... ... ... ... металл ионына орташа лиганд сандары
төмендегідей теңдеумен анықталады:
(8)
(7) және (8) ... ... ... ... оң ... ... ... онда
функциясының сан мәні:
(11)
К1 константасын келесі функция бойынша аламыз
(12)
[А] = 0 – ға ... ... К2 ... ... ... ... табамыз
(14)
[А] = 0 – ға
(15)
Дәл осылай басқа да константаларды табады [17].
К2 шамасын (12) функциясының ... ... ... ... тағы да ... ... - Ki ... белгісіз болатын
(12) сызықты функциясының жүйесімен табуға болады. Шешуі бір таңбалы сан
болуы ... ... ... ... ... ... нөлге
тең болмауы тиіс.
(16)
Бұл шарт барлық зерттеулерде ... ... [Аi] ... тең және
нөлге тең бола алмайды.
Леден және Фронеус шығарған байланыстардың арасындағы ... ... ... ... ... ... тікелей байланыс жоқ {(9), және
арасындағы байланыс.
Егер константалар белгілі болса, онда ... ... ... болады, яғни [А] -ға байланысты сәйкес MAi жиынтықтардың xi –дың
мольдық үлесін табуға болады.
(18)
Бұл шамалар ai (V, 17) ... ... ... ... ... ... ығыстыру әдісі
Енді ерітіндіде екі түрлі А және В лигандтары бар және ... ... ... ... ... бір ... және ... тұрақтылықтың константасы
анықталатын бос ... ... ... бос ... бар ... Бұл әдістердің тәжірибелік қолданылуы берілген жүйеде
гальваникалық тізбекті ... ... ... ... көп ... болуы мүмкін емес, себебі оларға сәйкес электродтар
болмайды [18]. Сондықтан М немесе А ... ... үшін ... ... ... ... ... әдіс. Бірақ көп
жағдайларда лигандтарды ығыстыру әдісін қолдансақ, жүйе потенциометриялық
та бола ... Бұл ... ... ... ион ... бірге жиынтық түзуші үрдісімен өзара бәсекелес болтаны
екі А және В лигандтары бар ерітіндіні қарастырамыз. Сонымен қатар М және А
немесе М және В бар ... ... қос ... мен аралас жиынтықтар
түзілуі мүмкін.
Егер осындай үш компонентті ... ... А ... үрдісіне
қарағанда В үрдісі М ... ... ... жоғары. Егер В бос
лигандтардың тепе – тең концентрациясы потенциометриялық анықталатын болса,
онда ... М және А, ... МА, МА2, ... , МАN ... ... болады. МВ, МВ2, ... , МВj жиынтықтарының түзілу
константалары, сонымен қатар ... ... МАj (j= 1, 2, …) да ... алынады. Сондықтан, М және А ... ... ... ... ... ... бұл тепе – тең ... ... ... ... В ... арқылы жасалады.
МАj, MBj және MAjBk бір ядролы жиынтықтардың жүйесі үшін ... ... ... (20) және (19) ... = 0 болғанда, (19), (21) және (22) теңдеулері (1), (3) және (4)
теңдеулеріне ауысады. Яғни, (6) ... ... ... ... жеке ... арқылы мынаны аламыз:
(25)
(22) және (23) теңдеулерін ескере отырып, металл ионына ... ... ... ... ... ... кезінде көп ядролы жиынтықтардың түзілуі кезінде
болады, яғни , себебі бұл теңдеу ... [М] ... ... ... ... жойылады:
(30)
сМ = 0 кезінде әрдайым [А] және [В] – ның ... ... және сМ ... ... екі ерітіндіні қарастырамыз, және
де бірнші ерітіндіде [А]= 0, ал ... ... [А]> 0. Осы ... ... [А] ... ... тұрақты және [А]n тең болса, ал [В] 0
– ден [В]n аралығында түрлендірсе, онда (29) ... ... ... аламыз:
(33)
[А]n= 0 болса бұл теңдеу келесі түрде ... ... ... мен ... ... ... «а.ү.т», «ө.т» дәрежесіне ие.
Зерттеулер үшін мынадай ерітінділер пайдаланылды:
1. Натрий хлориді (NaCl) 0,075; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; ... Олар ... ... ... ... ... дистилденген
суда тұздың дәл өлшенген мөлшерін еріту жолымен дайындалған.
2. Дәл ... ... ... суда еріту жолымен алынған, «а.ү.т»
маркасына ие кальций ... ... 10-5 ... ... - ... мен ... хлориді ерітіндісі
бидистилденген суда дәл өлшендінің еруімен жасалды.
4. 10-5 моль/л NaNO3 бар шыны ... ... ... ... – норлейцин мен кальций иондары жүйесiндегi комплекс
түзілу процесінің консанта тұрақтысына иондық күштің және ... 3.1 Ca2+ ... ... ... 1-0 I; 2- 0,075 I; ... 4- 0,25 I; 5- 0,5 I; 6- 0,75 I комплекстерінің тұрақтылық
константасының температуралық тәуелділігі
Тұрақтылық константа ... ... ... ... 0,075 тен 0,25 ... ... ... айқын
экстермумдары бар тұрақтылық константаларының өзгерісі байқалады, яғни
кальций ... мен ... ... ... екі және одан ... ... ... 0,5-0,75 иондық күштері үшін тұрақтылық константасының
өзгерісі мәнсіз және ... ... ... ... ... ... күш интервалында фондық электролиттің әсері жоғары. 0,075
иондық күшінде кальцийдің ... ... 318 К ... ... ... ... 0,1 дейін иондық күштің
жоғарлауы өзара әрекеттесу сипатын ... және ... ионы ... орын ... ... Осыдан 303-308 К көбінесе тұрақты
аумақ болып ... [19]. ... ... ... ... құрылысына
дестабилдеуші эффекті көрсетеді. Кейін 0,5 ... ... ... кардиналды түрде өзгереді. 303 тен 313 К температуралар
интервалында ... ... ... ол басқа микроағзалар мен
бактериялар өсуіне бірден бір себеп болады.
3.2 Валин – ... мен ... ... ... әрекеттесу
процестерінің термодинамикалық сипаттарына иондық күш және температураның
әсері
Кесте 3.2 - Ca2+ - валин-норлейцин ... ... ... ... ... |, |, |, |, |, |
| ... |кДж/моль |кДж/моль |кДж/моль ... |
|0 ... ... ... |-1003,35 |-998,237 |
|0,075 |-875,962 ... ... ... ... ... ... ... |-834,816 |-883,532 |-932,249 |
|0,25 |-186,64 |-462,58 |-94,13 |-234,52 |-374,91 ... |152,75 |331,22 |80,65 |198,61 |316,57 ... |119,01 |294,96 |600,23 |149,54 |239,06 |
|I |, |, |, |, |, |
| ... ... ... ... |Дж/моль·К |
|0 |3274,24 |3345,11 |3188,47 |3205,58 |3108,10 ... |2806,81 |2769,33 |2733,06 |2697,95 |2663,95 ... |2346,35 |2488,05 |2627,62 |2763,96 |2895,41 ... |-402,51 ... |-189,98 |-470,84 |-740,46 ... |-525,04 |-1231,42 |255, 63 |634, 54 |979,98 ... |-631, 33 ... |-297,88 |-738,35 ... ... ... ... норлейцин-валин мен кальций комплексті қосылыстарында
байқалады. Энтальпия бойынша иондық күштің өсуі жылу ... ... бұл ... ... ... ... артуына
әкеледі. Бір жағынан жоғары иондық күште комплекстердің жоғары тұрақтылығы
хлорид ... ... ... ... ... (0-0,75) артуымен
энтропияның төмендеуі байқалады, нәтижесінде фондық ... ... ... комплекстер түзіледі [20]. Сонымен қатар кальций
(II) иондары ... ... ... ... ... ... ... күштер аралығында температураның жоғарлауымен
энтальпияның ... ... ... ие ... ... ... ... иондық күштің теріс әсері комплекстің ішкі
гидратты сферасында хлорид иондарының болуымен ... осы ... ... ... ... компоненттерінің
байланысының әлсіреуі байқалады.
Қорытынды
Бұл жұмысты қорытындылай келе мынаны айта аламыз:
Кальций иондарына қатысты ... ... ... валин мен
норлейцин қабілеттілігі анықталды. Кальций (ІІ) ионымен валин-норлейцин
комплекс түзілуі және ... ... ... сулы ... ... ... Сол ... алынған нәтижелері:
- металл және валин мен норлейцин комплекс түзу процессіндегі тепе-
теңдік ... ... ;
- ... ... тұрақтысына иондық күштің әсері бағаланды;
- комплекстiң пайда болу реакцияларының термодинамикалық параметрлерінiң
есептеулерін өткiзіліп керекті нәтижелер ... ... ... ... рет :
- ... ... ... тәуелдiлiкке байланысты
зерттелген жүйелердің термодинамикалық белгілері есептелген.
– теңдік константасының температурадан ... ... ... ... ... ... есептелді.
Аминқышқылдар медицина саласында кең өріс ... ... әр ... әсерге ие. Сонымен қатар биологиялық ... ... еніп улы ... ... ... өндіріс саласында да
маңызды болып саналады.
Қолданылған әдебиеттер ... ... В.М., ... И.П. // Журнал неорганической
химии.1975.Т.20.№12.С.3191.
2. ... В.М. Дис. ... ... ... ТГУ, ... Горелов И.П., Никольский В.М., Капустников А.И. ... ... А.И., ... Н.В., Румянцева И.А. и др. // ... и ... ... Н.В. Дис. ... ... Тверь. ТГУ,2002.123с.
6. Лыткин А.И., Черняевская Н.В., Румянцева И.А., ... В.М. ... ... Шаров С.В., Никольский В.М., Горелов И.П. // Журн.неорган.химии. 2005.
Т.50.№6.С.1047.
8. Лыткин А.И., Черняевская Н.В., ... И.А. и др. ... ... В.М., ... И.П. ... СССР // Б.И.1975.№32.
10. Бородин В.А., Васильев В.П., Козловский Е.В. // ... ... В.П., ... Е.В., Бородин В.А. Применение ЭВМ в химико-
аналитических расчетах. ... ... ... В.П., ... Л.Д. // ... ... В.А., ... В.П., ... Е.М. ... ... ... в
разбавленных растворах.М.:Атомиздат, 1979.192 с.
14. Daniele P., Amico P., Ostacoli G. // ... ... Liang Y.-C., Olin A. // Acta Chem. Scand. ... Devies C.W. // ... ... В.П. ... ... растворов электролитов.М.:
Высш.школа, 1982.C.264.
18. Коростелев П.П. Пов для ... ... ... М.: ... АН СССР, 1962.398c.
19. Васильев В.П., Морозова Р.П., Кочергина Л.А. Аналитическая химия.
Лабораторный практикум. М.: Дрофа, 2004.416c.
20. ... В.А., ... В.П., ... Е.В. // ... ЭВМ ... ... ... 1993.С.81.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Полимерлі қабықшалардың зерттеу тиімділігі және қазіргі күйі65 бет
Жүгері крахмалы негізінде биоыдырайтын жабқыштар технологиясын жасау47 бет
Құрамында самарий бар полимерлі пленкаларды спектрофотометрлік жолмен зерттеу.28 бет
Ароматты нитроқосылыстар8 бет
Көміртекталшықты армирлеуші элементтер3 бет
Сүт компоненттерін түрлендіру5 бет
Тозуға төзімді және коррозияға төзімді қаптамалар туралы мәлімет3 бет
Auto cad жүйесінде электрлік принципиальді схемаларды жобалау9 бет
Ti түpлeндipiлгeн Ge-Sb-Te жұқa қaбықшaлapын aлy технологиясы және электрлік қасиеттері48 бет
«Асинхронды электродвигательдердің электрлік және механикалық ақауын анықтау»8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь