Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі» тарауын конструкциялық технология арқылы оқыту

М А З М Ұ Н Ы

I КІРІСПЕ
1.1 Әдеби шолу
7
II НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1
Білім беру жүйесіндегі жаңаша бағыттардың теориялық негіздері
9
2.2

Орта мектептің химия курсында «Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі» тарауын конструкциялық технология арқылы оқытуды зерттеу
12
III ҚОРЫТЫНДЫ
50
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

51
ҚОСЫМШАЛАР
54
Мұғалім-өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады.
К.Д.Ушинский

I К І Р І С П Е
Елімізде қазіргі кезеңде білім берудің жаңа ұлттық жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағытталған жұмыстар іске асырылуда. Бұл оқыту теориясы мен оқу – тәрбие үрдісіндегі жаңашылдыққа байланысты болып отыр: білім беру парадигмасын өзгертіп, білім берудің мазмұны жаңартылып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым – қатынас пайда болды.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдында қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеріп, заман талабына сай қолдана білу.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекеттің ғылыми – педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Өйткені жаңа педагогикалық технологияны меңгеруге мұғалімдерді даярлау – оларды кәсіби білімін көтеруге дайындау аспектісінің бірі және тұлғасын қалыптастыру үрдісіндегі іс-әрекеттің нәтижесі болып табылады. Жаңа педагогикалық технологиялар - бұл білімнің басында мақсаттарымен біріктірілген пәндер мен әдістемелердің, оқу–тәрбие үрдісін ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамасымен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен әдістерінің күрделі және ашық жүйелері, мұнда іс-әрекет оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды.
Оқытудың жаңа технологияларының принциптері – оқытудың ізгілендіру, өздігінен дамитын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп, өсіруші, тәрбиелеуші жеке тұлға қалыптастыру болып табылады.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық жаңа технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты жетік маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің өзін-өзі дамытып, оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастырылуына көмектеседі. Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында оқытудың жаңа технологиялық әдістерін пайдалану арқылы оқушылардың білім деңгейін заман талабына сай арттырады. Осындай әдістердің бірі–конструкциялық технология арқылы оқыту әдісі. Конструкциялық технология нәтижесінде сабаққа қатысушылар тірек-сызбалар, көрнекілік, көмек-нұсқаулар арқылы ұжым болып бір-бірімен байланыса отырып, мәселелерді шешеді.
Жұмыстың мақсаты: Орта мектептің химия курсын оқытуда конструкциялық технологияны қолданып, оқушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру және оқушылардың пәнге деген белсенділігін арттыру.
Міндеттері:
- Орта мектептің химия курсында «Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі» тарауын конструкциялық технология арқылы оқушылардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру;
- конструкциялық технологияны пайдаланып, оқушылардың танымдық қызығушылығын және білім сапасын арттыру;
- конструкциялық технологияны пайдалану арқылы мұғалімнің уақытын үдемдеу және химияны оқытуда тиімді пайдалану.
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Тапсырманың дұрыс және сапалы орындалуы оның мазмұнына тікелей байланысты болады. Сондықтан, ақыл-ойдың кезең-кезеңмен қалыптасу теориясына сүйене отырып әрбір тақырыпқа сәйкес, оқытудың психологиялық және педагогикалық талаптары мен дидактикалық принциптеріне сай тапсырмалар жүйесін жасау.
Зерттеудің теориялық маңыздылығы мен ғылыми жаңалығы. Орта мектептің химия курсында «Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі» тарауын конструкциялық технология арқылы оқытудың әдістемесі жасалды;
Зерттеу жұмысының мақсаты. химия пәнiн оқытуда оқушылардың химиялық білімдерін, ғылыми ұғымдарын, практикалық біліктері мен дағдыларын қалыптастыруда әр түрлі әдіс-тәсілдердің мүмкiндiгiн айқындау. Оқушылардың Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі туралы ілімді игере отырып негізгі ұғымдарды қалыптастыруда озық әдістемелерді пайдаланудың тиiмдi жолдары мен әдiстерiн анықтау.

Зерттеу жұмысының әдiстерi - педагогикалық әдебиеттерге, ғылыми зерттеулерге, оқулықтар мен бағдарламалаларға, әдiстемелiк құралдарға шолу жасау; химия пәнiнiң оқыту үрдiсiн бақылау; оқушылардың химиялық бiлiмi мен бiлiгiн саралайтын диагностикалық сауалнамалар жүргiзу, алынған нәтижелердi қорытындылау, талдау жасау;педагогикалық эксперимент жүргiзу және оның нәтижесiн сандық және сапалық талдау.
Зерттеудің ғылыми болжамы – жүйелі және нақты жасалған тапсырмаларды орындау оқушының белсенділігі мен логикалық ойлау қабілетін арттырады.
Зерттеудің маңыздылығы: жас ерекшеліктеріне сәйкес, педагогикалық, психологиялық және дидактикалық талаптарға сай оқыту әдістемесі оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамытады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. «Химия мектепте» жураналы сәуір-мамыр 2003ж
2. Жалпы білім берудің мектептің ұлттық моделінің қалыптасу
жағдайындағы дамуы. Ғылыми басылым, І бөлім. А.: ЖШС Мерсал 2003
3. Шаталов В. Ф. Баршаны да, әркімді де оқыта білейік. // Педагогикалық
ізденіс.- А.:- 166 б.
4. К.¤стеміров, А.Айтбаева // Қазіргі білім беру технологиялары.
Алматы.2006 ж. 1560 б
5. «Химия мектепте» жураналы 2007ж. №4.
6. « Химия мектепте » журналы 2006ж-5. 31 бет.
7. « Химия мектепте » журналы 2006ж-2. 44 – 64 бет.
8. Жұматаева Б.Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясы. // Биология және
салауаттылық негізі-2005.-№2.- Б.34-44.
9. Ж. Мұханбетов «Топқа бөліп оқыту» Алматы №5 2005ж. 16 – 18б.
10. Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. – Алматы: Кітап, 2000. – 87б.
11. К.Ж.Бұзаубақова // Жаңа педагогикалық технология.
Алматы. 2004 ж. 208 б.
12. Кобдикова Ж.У. Орта мектепте білім алуды технологияландыру.
13. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р. М. Педагогика .- А.: - 2000.- 206-207-208 б
14. «Химия мектепте» жураналы 2007. №4 54 бет.
15. Омарова Р.С. Оқу процесінде студенттердің ізденімпаздығын
қалыптастыру. Алматы – 1998
16. Баженова И.Н. құрастырушы. Педагогикалық ізденіс - А; Рауан, 1990
17. А.Мырзабайұлы. химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық
негіздері. – А.: Білім, 2004.- 224 бет.
18. Педагогический поиск. Москва: Педагогика. 1987.
19. И.Б.Жексенбаева «Балалардың дарындылығын диогностикалау»
// Әдістемелік құрал. Алматы. «Радиал» 2005 ж
20. Махмутов М.М. Проблемное обучение. Основные теории.
Москва:Педагогика.1975
21.« Химия мектепте » журналы 2005ж-4. 69 – 70 бет.
22.М.М.Жанпейісова // Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту
құралы ретінде. Алматы. 2002 ж
23. « Химия мектепте » журналы 2006ж-3. 25 бет.
24. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. Москва:
Педагогика. 1981
25. Интернет желісі www. google.ru. «Интерактивное обучение»
26. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. Москва: Педагогика. 1982
27. Караев Ж.А., Жадрина М.Ж. Теоретические основы развития школьного
образования в Казахстане. Алматы: РИК, 1999
28. «Мектеп және жоғары оқу орындары: Ой қозғағыштар, ізденістер,
табыстар» // Алматы. «Кәсіби даму мектебі» 2005ж
        
        М А З М Ұ Н Ы
I
КІРІСПЕ
1.1
Әдеби шолу
7
II
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1
Білім беру ... ... ... ... ... ... химия курсында тарауын конструкциялық технология арқылы оқытуды ... ... ... ... ... ... . ... технология арқылы сабақтарды өткізуді дәстүрге айналдыру қажет. Интерактивті тақта арқылы пәндік көрнекі құралдарды бейнематериалдар ... ... ... ... ... ... ... былай депті: "...Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай, құртып тынады". ... ... ... ... жол ... керек.
Әр педагог мектептегі моральдік-психологиялық ахуалға жауапты екенін түсіну керек, одан көбінесе алдында отырған ... ... өсіп ... ... Бүгін ол- бала, ертең- біздің еліміздің азаматы.
Мұғалімнің қызметі ең қайырымды мамандықтардың бірі. Өзінің күнделікті көп еңбегінің арқасында ... ... жеке ... ... оған ... ... тәуелді.Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін сабақтарды ... ... ... болады:
* Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;
* Сабақты түрлендіріп өткізу;
* Сабақта конструкциялық технологияларды, суреттерді, схемаларды пайдалану;
* Техникалық ... ... ... ... ... бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.
Сабақ жүргізу барсында интерактивті әдіс, тәсілдердің бірнеше түрлерін ... ... ... ... ... өздерінің бұрынғы білімдерімен салыстырып байланыстырады. Оқушылар тақырып ... ... ... өз ... ... ... бастапқы кезеңінде (мақсатты айқындау) ... ... ... ... ... бұл ... басты мақсаты-оқушыларға жаңа білім қабалдауға және игеруге белсенділендіру. оқушылар тақырып бойынша сұрақтар ... өз ... ... ... бұл ... ... , , ... сұрақтарға жауап беруге ұмтылады. [35].
Қазіргі кезде ... ... тың ... ... алып, сабақ жүргізу түрлері әр қилы болып ... ... бір түрі ... технология арқылы оқыту.
:: конструкциялық технологияны пайдалана отырып, оқушыларға бағыт - ... ...
:: ... ... ... өмірдің басты қажеттілігі екенін
мойындау;
:: барлық оқушыға тең мүмкіндік жасау;
:: әлеуметтік - ... ... ... ... топтың даяр болуы;
:: топпен жұмыс істей білу;
:: оқу ... ... және іс - ... жете ұғынуға
талпындыру;
:: белгілі бір мәселе шешуде оқушылардың ынтымақтастығын, серіктестігін
ұйымдастыру.
Осы әдіспен өткізілген сабақтың үлгілері төмендегідей:.
тақырыбында ... ... ... ... ... ... құрылысы туралы білімдерін жүйелейді, элементтердің жеке дара ерекшеліктерін анықтайды.
2. Ең негізін анықтап, талдау ... ... ... ... ... ... бір - бірін сыйлауға
тәрбиеленеді. Өз ойларын ашық айтуға дағдыланады.
Бағалау: Мәтінді талдау арқылы ... ... ... ... кестедегі тор көздерді толтырады, топтастырады, Венн диаграммасын толтыру кезеңін жасайды.Топпен, жұппен жұмыс істегенде ... ... - ой ... Венн ... ... INSERT, ... лото ... т.б. әдістері қолданылады.
Сабақтың барысы.
I кезең. Ой қозғау.
Кесте 3 -
Элементтің аты
Сипаттамасы, физикалық ... ... ...
II ... INSERT ( АҚПАРАТТЫ ТАҢДАУ ) СРАТЕГИЯСЫ.
Бұл кезеңде оқушылар бейметалдар жайлы білгендерін өз ... ... ... Берілген мәтінді түсініп, негізгі ойын жазады. Алғашқы қатарға бұрыннан білгендерін жазады, жаңа ақпаратқа өз түсінгендерін толтырады. қатарын толтырғанда ... ... ... ... ... ол ... ... толықтырады.
Кесте 4- INSERT ( АҚПАРАТТЫ ТАҢДАУ ) СРАТЕГИЯСЫ
V
+
-
?
"Бұрыннан ... ... ... ... ... ... ... келтіреді.
"Жаңа ақпарат"
Бұл жерде оқушылар осы сабақта жаңадан білгенін жазады.
"Менің ойлағаныма қайшы"
Мұнда оқушылар бұрынғы білімдеріне қарама-қайшы сабақта келтірілген мәліметтерді ... ... ... ... ... ... немесе түсініксіз болған, тағы да білгісі келетін мәліметтің тұстарын ... ... 1 - ... лото ... Парларын тап? Бос торкөздерге әрбір реакция теңдеуі дұрыс құрылатындай берілген карточкалардағы (үлестірме) химиялық қосылыстарды дұрыс орналастыру.
+ ... CaC2 N2 CaCN2 ... 2H2O Cl2 2NaOH ... 2C 2CO S
* Бос ... ... ... орнына тиісті реактивтерді жазу. Бейметалдарды алу қасиеттеріне құрастырылған [36].
III кезең. ... ... ... ... мен ... жазылып, периодтық жүйенің үлгілесі ілініп, деген тапсырма ұсынылады. Бұл жерде Венн диаграммасы толтырылады.
Сурет 2 - Венн ... II ... VI топ, суда құм, ауа, - 180[0] ... қату ... Өнеркәсіпте ауадан, H2O, HgO, KClO3, KMnO4 қопару, авиация, ... алу, ... ... ... швед химигі, Пристли ағылшын ғалымы зерттеген
S
S, III-топ, реттік номері 16, тотығу дғрежесі ... ... +II,-II, +YI, ... ... кристалды, сіріңке, күкірт көміртек өндірісінде, каучукті вулканизациялауда, өсімдік зиянкестеріне қарсы күресте.
Ұқсастығы
Газ,XS2, YP4 жай зат, химиялық элемент, YI топ, негізгі топша жер ... ... ... ... ... , ... түр өзгерістері бар, медицинада, металлург кейбір бейметалдармен ғрекеттеседі.
Топтар бір-бірін толықтырады. Текшенің 3-қыры - , . Бір топ , ... топ ... ... ... Сабақтың соңында оқушылардың іс-әрекеттері, білімдері бағаланады. Үй тапсырмасы беріледі. Жаңа оқыту технологияларын пайдалану оқушылардың белсенділігін, ... ... ... ... сай арттырады. Оқушының талдап, салыстыруға, танымдық қабілетін танытуға, ... ... ... әдісі элементтерін пайдалану
1. Кубизм әдісі
2. Қызығушылықты ояту әдісі
3. Топтастыру әдісі
4. Эссе жазу ... ... ... ... ... және ... алу әдісі
6. РАФТ әдісі
7. Танымдық сұрақтар
1.Кубизм әдісі
1. Суреттеу
4. ... ... 5. ... ... ... 6. ... Сутек химиялық элемент, жай зат, молекуласы екі атом, сутектен тұрады, өте жеңіл, суда ерімейді. Салыстырмалы атомдық массасы- 1,008, ... ... ... пен ... ... ... ... Оттекке ұқсаз газ, түссіз, иіссіз, дәмсіз, ауада ... ... ... ... пен сутектің химиялық қасиеттері Венн диаграммасын сызу.
Саралау. Сутек ерекше жеңіл газ, қопарылыс беріп жанады.
Қолданылуы. Сутекті металдарды ... ... ... азот ... алу, ауа ... ... да ... ¤те жеңіл улы емес, қопарылыс береді. А
2. Қызығушылықты ояту әдісі
Тапсырма: ... ... ... ашу.
3. Топтастыру әдісі
Сызба сурет 2-Галогендер
4. Эссе жазу ... ... ... ... ... ... ... сөздерді бір - бірімен байланыстырып эссе жазады.
Кесте 5 - Инсерт әдісі немесе түртіп алу ... ... жаңа ... білмеймін
> сұрақ белгісі қойылған қатарға білмейтін мәліметтер мен термин сөздер немесе сұрап білгісі келген мәліметтерді жазады.
Дәптерлеріне жазып ... соң ... ... ... ... алу және

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сәуленің кванттық табиғаты56 бет
Д.И. Менделеев4 бет
Дмитрий Иванович Менделеев5 бет
Периодтық заң15 бет
Gudel роботының конструкциялық бөлім67 бет
«9-қабатты офистік ғймарат» тақырыбына арналған дипломдық жобаның есептеу-конструкциялық бөлімі9 бет
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ9 бет
Автотұрағы бар 9 қабатты бизнес орталығының ғимаратына арналған дипломдық жұмысының есептеу - конструкциялық бөлімі7 бет
Білім берудің жаңа техналогияларын «Бауырымен жорғалаушылар» тарауын оқу процесінде қолданудың жолдарын анықтау13 бет
Д.И. Менделеевтің химиялық элементтердің периодтық заңын ашу периодтық жүйе11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь