Құрылыс


Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1.Сәулеттік.құрылыстық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1Құрылыс салынатын аймақтың жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2Бас жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.3Сәулет.жоспарлық шешім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.4 Конструктивтік шешім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.4.1 Іргетастар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.4.2Сыртқы және ішкі қабырғалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.4.3Аралық тақталар мен едендер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.4.4 Баспалдақтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.4.5. Шатыр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.4.6Терезелер мен есіктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.4.7Сыртқы және ішкі өңдеу жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.4.8.Ағаш және болат құрылымдарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.5 Жылутехникалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
1.6Инженерлік желілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.6.1Жылу беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
1.6.2Сумен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1.6.3. Желдету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.6.4 Кәріз жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2. Есептік.конструктивтік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.1Саты баспалдағын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.2Құрамалы темірбетон сатыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.3.Саты қималарының өлшемдерін алдын.ала тағайындау ... ... ... ... ... .16
2.2.4.Бойлық арматура қимасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.2.5.Көлбеу қиманы көлденең күшке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
772.2.6Темірбетонды алаң тақтасын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
3.Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастыру бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
3.1 Жер үсті бөлігін тұрғызуға арналған технологиялық картасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
3.2.Жұмыс көлемін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
3.3. Жұмысты жүргізу технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
3.4. Монтаждағыш кранды тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28.
3.5.Крандардың экономикалық тұрғыдан тиімді вариантын қабылдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.
3.6. Тасымалдағыш көліктерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
3.7. Жұмыс өндірісін жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
3.8. Қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 35.
3.9 Еден жұмыстары бойынша технологиялық карта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38
3.9.1 Қолдану аумағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
3.9.2Құрылыс процессін ұйымдастыру және технологиясы ... ... ... ... ... ... .39
3.9.2.1 Ағаш тақтайлы еденді жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
3.9.2.2Еден жабынын керамогранит тақтайшаларынан орындау ... ... ... ... .40
3.9.2.3 Линолеумды еденді жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
4. Техникалық.экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
4.1 Материалды.техникалық қорлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
4.2. Едендерді жасау бойынша қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
5Құрылыс экономикасы бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
5.1Локалді смета ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
6Еңбек және қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59
6.1Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды саралау ... ... ... ... ... ... ... ..59
6.2 Желдету және оны жақсарту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.
6.3 Құрылыс кезіндегі ғимараттың желдету есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
6.4 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
6.5Өнеркәсіптік экология ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74
Кіріспе

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында құрылыс саласы қарқынды дамып келеді. Оның мемлекетіміздің дамуына үлкен өзінің үлесі бар. Президентіміз сол туралы жарғыларды жылма-жыл көбейтіп, оның жүзеге асуын қатаң түрде қадағалап келеді. Біздің еліміздің негізгі салаларының бірі бала оқыту. Ағарту ісі - Ел басымыздың негізгі алға қойған мақсаттарының сатысында. Ағарту ісінің негізі мектептің басталады. Қазіргі таңда балаларға арналып үлкен, қазіргі техника және технологиялармен қамтамасыздандырылған мектептер салында және алдағы болашақта салынбақшы. Қазір әсіресе селолық және аудандық аймақтарда мектеп саны мүлдем жеткіліксіз.Олардың жағдайлары әртүрлі қиындықтар талқысында. Ел басымыздың «100 мектеп 100 аурухана» сатысына осы бала бақша мәселесі де енгізілген. Былтырғы жылдан бастап осы жолдау орайында көптеген жұмыстар іске асуда. Осыған орай әрбір қала , қалашық, аудан орталығында мектеп ғимараттары іске асырыла бастады. Осы орайда елімізде әртүрлі деңгейде қазіргі техникамен қамтамасыздандырылған мектеп орындары салына бастады.
Құрылыс саласында әртүрлі деңгейдегі, әр саладағы үймереттер мен ғимараттар бой көтеріп жатыр.Олардың салу технологиясы мен оның өзіндік ерекшеліктері әрқашанда басты қарастыратын мәселенің барысы болып табылады.Бұл тұрғыны қарастырмас бұрын мына жағдайларды ескереміз; климаттық жағдайы, орыны, формасы. Бұларды бір бірімен тығыз байланыстыра отырып, құрылыс салу жүйесіндегі ғимараттың міндеті мен әлеуметтік қызметін, қала құрылысындағы рөлін анықтаймыз.
Қоғам тарихының әр сатысында сәулет өнерінің дамуы материалдық, әлеуметтік жағдайларына тәуелді болуы, сонымен бірге барлық халықтармен жоғары бағаланатын әдет ғұрып пен салт дәстүрінің ұлттық ерекшеліктерімен тікелей байланысты.
Сәулет құрылысының құрылымы ғимараттың экономикалық мүмкіндіктеріне және де құрылыс технологиясының даму деңгейіне тікелей байланысты. Жылдық есеппен дами бастаған ХХІ ғасыр да құрылыс саласын айналып өтпеді. Жаңа дамыған көптеген құрылыс саласына қажетті технологиялық өзгерістер, метериалдық ресурстардың тиімді әрі жылдам даярланатын түрлері, және де экономикалық көрсеткіштері жағынан өте тиімді болып отыр.
Қазіргі түсінік бойынша сәулетті үйлер мен ғимараттар салу-өнер.Ол бүкіл өмірлік процестерді ұйымдастырады. Өзінің эмоциялық әсерінен сәулет өнері ең маңыздысы және көнесі.Ол даму үстінде,әрі дами үстінде.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. СНиП РК 4.02-08-2004. Котельные установки.-Астана.:Сантехпроект, 2004
2. СНиП РК 2.04-01-2001. Строительная климатология. – Астана.: Комитет по делам строительства МЭиТ, 2002.
3. СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. – М.: Госстрой СССР, 1980.
4. ГОСТ 21.101-79. Основные требования к рабочим чертежам. – М.: Госстрой СССР, 1980.
5. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой, 1975.
6. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. – М.: Госстрой, 1986.
7. СНиП II-60-75**. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов. – М.: Стройиздат, 1976.
8. СНиП II-23-81. Нормы проектирования. Стальные конструкции.-М.: Стройиздат, 1982
9. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. – Л.: Стройиздат, 1976.
10. Справочник проектировщика промышленных зданий. Величкин А.П. – Киев: «будивельник», 1968.
11. Гаевой А.Ф.; Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания. – Л.: Стройиздат, 1987.
12. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. – М.: Госстрой, 1979.
13. Голышев А.Б. Проектирование железобетонных конструкций. – Киев: «Будивельник», 1990.
14. СНиП II-6-74. Нормы проектирования. Нагрузки и воздействия. – М.: Стройиздат, 1976.
15. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: ЦИТП Госстроя, 1985.
16. ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. – М.: Госстрой РФ, 1997.
17. Хамзин С. К., Карасёв А. К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: Высшая школа, 1989.
18. Данилов Н.Н. Технология строительного производства. – М.: Стройиздат, 1988.
19. ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, Сборник Е2, выпуск 1: - М.: Госстрой СССР, 1986.
20. СНиП 3.01.01.85. Организация строительного производства. – М.: Госстрой СССР, 1985.
21. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. – М.: Госстрой СССР, 1989.
22. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. – М.: Госстрой СССР, 1986.
23. СНиП IV-2-82. Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции и работы. – М.: Госстрой СССР, 1983.
24. Строительные краны. Справочник. Под общей ред. Станевского В.П. – Киев: «Будивельник», 1984.
25. Берлинов М.В. Основания и фундаменты. - М.: «Высшая школа»,1988.
26. Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и сооружений. – М.: «Высшая школа», 1986.
27. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. – М.: Госстрой СССР, 1983.
28. СНиП 3.02.01– 83. Основания и фундаменты. – М.: Госстрой СССР, 1983.
29. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – М.: Стройиздат, 1985.
30. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Основания и фундаменты» для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство». Под редакцией Утенова Е.С.; Оразалы Е.Е. – Караганда, 1992.
31. ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. – М.: Госстрой СССР, 1977.
32. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
33. ГОСТ 17.0.0.04-90. Экологический паспорт промышленного предприятия. – М.: Госстрой СССР, 1990.
34. Экология энергетики. Под ред. Путилова В.Я.: – М.: МЭИ, 2003.
35. Жаров С.В., Унайбаев Б.Ж., Исенова Ж.Ж. Строительная экология. Учебное пособие. – Караганда: КарГТУ, 2001.
36. Журавлев В.П. Охрана окружающей среды в строительстве. – Москва: АСВ. 1995.
37. А.Т. Орлова, Н.К. Цой. Сборник методик расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду: Учебное пособие. – Караганда, 2002, 94с.
38. СП 2.2.2.7-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемические правила. – М.: Госстрой РФ, 2003.
39. Закон РК «О безопасности и охране труда».
40. Закон РК . О пожарной безопасности. – Алматы, 1996.
41. Журнал № 5 Охрана труда и техника безопасности. – Астана, 2005.
42. Журнал изд 57. Библиотека инженера по охране труда. - Астана, 2005.
43. РНТПО 01-94 МВД РК. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности. – Алматы, 1995.
44. ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. – М.: Госкомитет СССР по строительству, 1985.
45. Методические указания к выполнению раздела «Инженерные сети» для дипломного проекта специальности 430740. – Караганда, 2005.
46. Справочник энергетика. Под ред. Рыжкина В.Я. – М.: Энергия, 1976.
47. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Под ред. Староверова И.Г. – М.: Стройиздат, 1977.
48. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Ч. 2. Вентиляция. – М.: Высшая школа , 1984.
49. Соловьёв Ю.П., Михельсон А.И. Вспомогательное оборудование ТЭЦ, центральных котельных и его автоматизация. – М.: Энергия, 1972.
50. ГОСТ 21.502-78. Схемы расположения элементов сборных конструкций. – М.: Госстрой СССР, 1979.
51. Беленя Е.И., Металлические конструкции.-М.: Стройиздат, 1986

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1300 теңге
Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.Сәулеттік-құрылыстық бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1Құрылыс салынатын аймақтың жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2Бас жоспар ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.3Сәулет-жоспарлық шешім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.4 Конструктивтік шешім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.4.1 Іргетастар ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.4.2Сыртқы және ішкі қабырғалар ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.4.3Аралық тақталар мен едендер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.4.4 Баспалдақтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.4.5. Шатыр ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.4.6Терезелер мен есіктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.4.7Сыртқы және ішкі өңдеу жұмыстары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.4.8.Ағаш және болат құрылымдарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ...10
1.5 Жылутехникалық есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.6Инженерлік желілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
1.6.1Жылу беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.6.2Сумен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
1.6.3. Желдету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
1.6.4 Кәріз жүйесі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1 5
2. Есептік-конструктивтік бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.1Саты баспалдағын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.2Құрамалы темірбетон сатыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.3.Саты қималарының өлшемдерін алдын-ала тағайындау ... ... ... ... ... .16
2.2.4.Бойлық арматура қимасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ...16
2.2.5.Көлбеу қиманы көлденең күшке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
772.2.6Темірбетонды алаң тақтасын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
3.Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастыру бөлімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
3.1 Жер үсті бөлігін тұрғызуға арналған технологиялық картасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.2.Жұмыс көлемін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
3.3. Жұмысты жүргізу технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
3.4. Монтаждағыш кранды тағайындау ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28.
3.5.Крандардың экономикалық тұрғыдан тиімді вариантын қабылдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32.
3.6. Тасымалдағыш көліктерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ..3 4
3.7. Жұмыс өндірісін жоспарлау ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
3.8. Қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35.
3.9 Еден жұмыстары бойынша технологиялық карта ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 38
3.9.1 Қолдану аумағы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
3.9.2Құрылыс процессін ұйымдастыру және технологиясы ... ... ... ... ... ... ..39
3.9.2.1 Ағаш тақтайлы еденді жасау ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
3.9.2.2Еден жабынын керамогранит тақтайшаларынан орындау ... ... ... ... .40
3.9.2.3 Линолеумды еденді жасау ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41
4. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
4.1 Материалды-техникалық қорлар ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
4.2. Едендерді жасау бойынша қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... .. ... ... .52
5Құрылыс экономикасы бөлімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
5.1Локалді смета ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
6Еңбек және қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... . 59
6.1Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды саралау ... ... ... ... ... ... ... ..59
6.2 Желдету және оны жақсарту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61.
6.3 Құрылыс кезіндегі ғимараттың желдету есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..63
6.4 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
6.5Өнеркәсіптік экология ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74

Кіріспе

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында құрылыс саласы қарқынды дамып келеді. Оның мемлекетіміздің дамуына үлкен өзінің үлесі бар. Президентіміз сол туралы жарғыларды жылма-жыл көбейтіп, оның жүзеге асуын қатаң түрде қадағалап келеді. Біздің еліміздің негізгі салаларының бірі-бала оқыту. Ағарту ісі - Ел басымыздың негізгі алға қойған мақсаттарының сатысында. Ағарту ісінің негізі- мектептің басталады. Қазіргі таңда балаларға арналып үлкен, қазіргі техника және технологиялармен қамтамасыздандырылған мектептер салында және алдағы болашақта салынбақшы. Қазір әсіресе селолық және аудандық аймақтарда мектеп саны мүлдем жеткіліксіз.Олардың жағдайлары әртүрлі қиындықтар талқысында. Ел басымыздың 100 мектеп -100 аурухана сатысына осы бала бақша мәселесі де енгізілген. Былтырғы жылдан бастап осы жолдау орайында көптеген жұмыстар іске асуда. Осыған орай әрбір қала , қалашық, аудан орталығында мектеп ғимараттары іске асырыла бастады. Осы орайда елімізде әртүрлі деңгейде қазіргі техникамен қамтамасыздандырылған мектеп орындары салына бастады.
Құрылыс саласында әртүрлі деңгейдегі, әр саладағы үймереттер мен ғимараттар бой көтеріп жатыр.Олардың салу технологиясы мен оның өзіндік ерекшеліктері әрқашанда басты қарастыратын мәселенің барысы болып табылады.Бұл тұрғыны қарастырмас бұрын мына жағдайларды ескереміз; климаттық жағдайы, орыны, формасы. Бұларды бір-бірімен тығыз байланыстыра отырып, құрылыс салу жүйесіндегі ғимараттың міндеті мен әлеуметтік қызметін, қала құрылысындағы рөлін анықтаймыз.
Қоғам тарихының әр сатысында сәулет өнерінің дамуы материалдық, әлеуметтік жағдайларына тәуелді болуы, сонымен бірге барлық халықтармен жоғары бағаланатын әдет-ғұрып пен салт-дәстүрінің ұлттық ерекшеліктерімен тікелей байланысты.
Сәулет құрылысының құрылымы ғимараттың экономикалық мүмкіндіктеріне және де құрылыс технологиясының даму деңгейіне тікелей байланысты. Жылдық есеппен дами бастаған ХХІ ғасыр да құрылыс саласын айналып өтпеді. Жаңа дамыған көптеген құрылыс саласына қажетті технологиялық өзгерістер, метериалдық ресурстардың тиімді әрі жылдам даярланатын түрлері, және де экономикалық көрсеткіштері жағынан өте тиімді болып отыр.
Қазіргі түсінік бойынша сәулетті үйлер мен ғимараттар салу-өнер.Ол бүкіл өмірлік процестерді ұйымдастырады. Өзінің эмоциялық әсерінен сәулет өнері ең маңыздысы және көнесі.Ол даму үстінде,әрі дами үстінде. -

1 Сәулет-құрылыс бөлімі

1.1 Құрылыс салынатын аймақтың жалпы сипаттамасы

Құрылыс салынатын аймақ - Новоишим ауылы
Құрылыс - климаттық ауданы-1В
Топырақ-саздақ
Топырақ сулары - агрессивті
Топырақ суларының деңгейі - 6,5-7 м
Ылғалдылық аймағы - құрғақ
Суық күндер температурасы - -410 С
Суық бескүндіктер тмпературасы -360 С
Қар жабынның салмағы бойынша аймақ - 3
Қар жүктемесі - 1 кН м2.
Жел желдеуі бойынша аймақ - 4
Жел жүктемесі - 0,55 кНм2.
Жербедері - тегіс
Топырақтың көтергіш қасиеті - 2.1 кгсм2.
Топырақтың тоңдану тереңдігі - 210 см.

Сурет 1.1 Желдер бағытын құру үшін мәліметтер

1.2. Бас жоспар

Ғимарат жасылданған аймақта орналасқан. Жанында жолдан өткенде парк орналасқан, қоймалар және әкімшілік тұрмыстық кешені орналасқан. Ғимараттың орналасуы судың жиналу, желдің күші мен бағытына, оттан сақтау шараларына байланысты. Ғимараттың жанында газондар, ағаш пен гүл ошақтарын отырғызу қарастырылған. Жолдын ені - 7,5 м, тратур - 1,5-2 м, жолдар - екі бағытта, екі жақты, бір жағының бағыты - 3,5 м.
Бас жоспардың техника-экономикалық көрсеткіші.
1. Аймақтың жалпы ауданы - 10885,2 м2.
2. Құрылыс ауданы - 4245,4м2.
3. Жасылдану ауданы - 2851,5 м2.
4. Жолдар, алаңдар және т.б. ауданы - 5665 м2.
5. Жасылдану пайызы - 25,6 %.
6. Құрылыс тығыздығы - 58,5 %.
7. Аймақтың қолдану коэффициенті - 1.

1. 3. Сәулет - жоспарлық шешім

Сәулет-жоспарлық шешімнің құрамы ҚР ҚНжЕ-нің 3.02.02-200[2] талаптарымен және бөлмелердің технологиялық және функционалдық байланысымен алдын ала келісілген.
500 орынды оқушыларға арналған мектеп СҚО, Ғ.Мүсірепов ауданы Новоишим селосында салынады. Жобалау ғимараты 3 қабатты, жертөлесі бар. Жертөле биіктігі еденнен жабын астына дейін - 3,0 м және 1,2,3 - ші қабаттар биіктігі - 3,6 м.
- Жертөледе мыналар орналасқан: вентиляциялық бөлме, сантехника мен электрика қоймалары және коридор орналасқан.
- Бірінші қабатта мыналар орналасқан: дәліз, снарядтық., қойма, тамбур, тренажер залы, шебер кабинеті, дәрігерлікт пункт, әлеуметтік пәндер кабинеттері, вестибюль, күзет бөлімшесі, дәретханалар, гимнастика залы, асхана қоймалары, түскі ас залдары, тамақтарға арналған цехтар мен қоймалар, спорт залы, техникалық қызметші кабинеттері және де жинау заттарының қоймалары орналасқан.
- Екінші мен үшінші мыналар орналасқан: қыздар мен ұлдар және мұғалімдерге арналған дәретхана, қыздар мен мұғалімдерге арналған гигиеналық бөлме, оқу ісі меңгерушісінің кабинеті, директор кабинеті, өнер және қоғамдық істермен айналысатын кабинет, мұғалімдер кабинеті коридор,шет тілдер мен математика, биология, қоғамтану қабинеттері орналасқан.

1.4 Констуктивтік шешімдер

Қоғамдық ғимараттардың құрылымдық шешімдері қойылған техникалық талаптарға сай болу керек, яғни беріктігі, тұрақтылығы, төзімділігі, өрт қауіпсіздігі және экономикалық жағынан. Бұл талаптарды қанағаттандыру ғимараттың көлемдік-жобалық шешімдеріне, алдын ала кернелген темірбетонды, жеңіл бетонды, болатты, алюминийді және ағашты қолдануға жауап беретін рационалды құрылымдық жүйелерді қолдану арқылы жүзеге асады. Қоғамдық ғимараттардың түріне және жергілікті құрылыс индустриясына байланысты олар жиналмалы, тұтас құймалы т.б. болуы мүмкін.
Жобалау ғимараты - тұтас құймалы қанқалы. Көтеруші қаңқа және жабын дискілері тұтас құймалы темірбетоннан. Тұтас құймалы темірбетоннан жасалған ұстындар қимасы ғимарат биіктігіне сай өзгермелі, өлшемдері цоколді қабатта 600*600мм, бетон классы В25. Тұтас құймалы темірбетоннан жасалған қатандық диафрагмалар қимасы тұрақты ғимарат биіктігі бойынша қалындығы t=400мм, бетон классы В25. Горизонталь дискілері тұтас құймалы темірбетоннан жасалған аралық жабындарынан құралған, қалындығы 200мм, бетон классы В25.

1.4.1. Іргетастар.

Іргетас деп ғимараттың үстінгі бөлігіндегі пайда болатын тұрақты және уақытша жүктемелерді қабылдайтын және бұл жүктемелерден пайда болатын қысымды негізге беретін ғимараттың жерасты бөлігін айтады.
Іргетас ленталы құрастырылған, темірбетон. Іргетас арқалықтарының номинал ұзындығы 12 м, алдын ала-кернеуленген, ФБН-1к маркасы. Трапециялы көлденең қимасымен. Блоктың үстіңгі бөлігі еденнің таза деңгейінен 30 мм-ге төмен орналасқан. Астынғы қабаттың қабырғасы тұтас құймалы пенополистирольмен жылу оқшауланған Пеноплекс жабынды, 600х600 мм өлшемді ФБС блоктары.Жер асты суының есептік деңгейі 352,80. Жер асты сулары және топырақ SO4 - 1392мгл, CL=786 мгл портланцеметінде жасылынған бетонға қауіпті. 0,35 нүктесінен астындағы жатқан бетон және темірбетон өнімдері сульфатқа қарсыласатын портланцементтен жасалынуы тиіс.

1.4.2. Сыртқы және ішкі қабырғалар

Сыртқы қабырғалар ғимараттың ең жауапты құрылымы. Олар әр түрлі және көптеген күштердің әсеріне ұшырайды. Қабырғалар өзінің салмағын, жабындар мен аралық жабындарынан түсетін тұрақты және уақытша жүктемелерді, желдің әсерін, негіздің біркелкі емес деформациясын, сейсмикалық және т.б. күштерді қабылдайды. Сыртқы қабырғалар сырттан күн сәулесінің радиациясына, атмасфералық түсімдерге, өзгермелі температураға және ауа ылғалдылығына, сыртқа шуға ұшырайды, ал ішкі жағынан жылу ағымы әсеріне, су буы ағымына. Сыртқы қоршау құралымдарын және қасбеттің композиттік элементтерін істеу кезінде сыртқы қабырға беріктік, көпғасырлық, өртке төзімділік талаптарына жауап беріп, сырттан келетін әсерлерден қорғап, бөлмеде керекті ылғал - температуралық режимді сақтап, декоративтік қасиеттері болуы тиіс. Сонымен қатар қабырғалар құралымдары индустриалдық талаптарды қанағаттандырып, экономикалық жағынан тиімді болуы керек. Өйткені қабырғалар қымбат құрылымға жатады (ғимарат құнынын 20-25 %).
Ауадағы шудан қалыпты дыбыс изоляциялық деңгейді қамтамасыз етеді.
Қоршаушы конструкцияны дұрыс эксплуатациялау бөлмелерді тұрақты температуралық режимде қамтамасыз етеді. Кеңсе бөлмелерінде ылғалдылығы 60 % кезiнде +20 градус, сантүйiнде + 16 градус.
Жер төле қабырғалары тұтас құймалы, қалындығы 60см. Сақтау бөлімінің қабырғалары кірпіштен МеМСТ 530-95 бойынша.
Жер төленің ішкі қабырғалары керамикалық кірпіштен қалыңдығы 380мм МеМСТ 530-95 бойынша.
Сыртқы қабырғалар қалыңдығы 510 мм жеңіл керамикалық кірпіштен қалау КОРПо НФ1002,050 ГОСТ 530-2007 ерітіндінің маркасымен 75 сериясы 2. 130-8 орындау 0; 1 қалаудың түрі А-64, жылуоқшаулағыш - t-80мм Евро-Вент жылытқышы және М125 минералдық жабын, t- 100 мм Евро-Вент Н жылытқышы орналасқан, 30мм ауа саңылауынан кейін сыртқы қалау беті 600х600мм керамогранитті панельмен орындалған.
Арақабырғалар - ГОСТ 530-2007 бойынша толықденелі керамикалық кірпіш қалыңдығы 120 мм, 250мм, 380 мм.

1.1.3. Аралық тақталар мен едендер

Аралық тақталар - құрастырмалы көпқуысты темірбетонды жабыннан жасалған. Қалыңдығы 200мм.
Еден -- жер немесе жамылғылар үстiне орнатылатын құрама конструкция. Еденнiң жиынтығын және жеке қабаттарының конструктивтiк орындауы оның ұйғарылған пайдалану жағдайларымен анықталады.
Еденнiң тiкелей пайдалану әсерiне ұшырайтын үстiңгi элементiн жабу ("Нағыз" еден) деп атайды. Еденнiң жабу түрi оның атымен анықталады: паркет, тақта мозаикалық және тағы басқа.
Еденнiң жабуы мен еден орналасқан үймереттiң жүк көтеретiн элементiнiң аралығында әр кайсысының нақты функционалдық мiндетi бар аралық қабаттар болады: қабатша, тұтастырғыш су айыру, жылылықты өткiзбеу, төсенiш қабаты. Еденнiң жалпы жылу өткiзгiштiгiн азайтатын қабат бұл жылылықты өткiзбеу. Құрмалас калыңдығы 200 мм темiрбетон тақталар жабын ретiнде қолданылады.
Кеңсе бөлмелерінде едендерге паркет төселген, вестибюль, тамбур, мен баспалдақ алаңында керамикалық тақта төселген. Едендер конструкциясы қабаттар арасындағы жабындар ауаның және соққыш шудан дыбысизоляциясын қалыпты деңгейде қамтамасыз етедi.
Терезе жабындары (перемычки) құрамалы темірбетонды 1.038.1. Шығ. 1 серия бойынша.

1. 4.4 Баспалдақтар

Баспалдақтар әр қабатта орналасқан бөлмелердің қатынасы үшін тағайындалады. Сонымен қатар ғимараттан адамдар мен мүлікті апаттық эвакуациялау және өрт сөндіруші топтардың жұмысын жеңілдету үшін. Баспалдақтар - монолитті болаттан жасалған косоур бойынша темірбетонды баспалардан тұрады. Баспа торлары ҚР ҚНжЕ-нің 2.02-05-2002 Үймереттер мен ғимараттардың өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестендіріліп жасалған [6].

0.1.5 Шатыр

Ғимараттың шатыры - желдетілетін, ылди толқынды асбестоцементті табақшалар, ағаш стропилалы құрылымдармен жабылады.
Ғимарат 60% -тен көп емес ылғалдылықа пайдаланылады. Барлық болат және қосылыстарда пайдаланылатын бөлшектерді Қнже 2.03-11-85 Құрылыс конструкцияларын тоттан қорғау нұсқауларына сай орындау қажет.
Менім жобамда екі жақты ойыс шатыр тіреуіш жүйесінде итарқалы металлчерепицадан жасалған.

1.4. 6 Терезелер мен есіктер

Күннің жарығын өткізетін қоршаулардың тағайындалуы - күннен түсетін жарықты бөлмелерге өткізу адамдардың сыртқы ортамен визуалды қатынасын қамтамасыз ету үшін. Негізгі күннің көзін өткізетін материал - силикат шынысы. Шыныны түзеп қатандық беретін алюминий мен металлопластиктен жасалған элементтер.Терезелердің өлшемдерін күндізгі
жарықпен қамтамасыз ету нормативиік талаптарды, сәулеттік композицияны, эксплуатациялық ысырапты ескере отырып тағайындайды. Есіктердің өлшемдері стандартталған. Олар екіпольді және бір польді болып жобаланған. Биіктіктері 2,1 м, ендері 0.71 м, 0,8 м, 0,9 м, 1,0 м, 1,2 м, 1,3 м, 1,35 м, 2 м болып келеді. Эвакуацияға байланысты түгел есіктер сыртқа қарай ашылады.
Терезелер - үш қатарлы әйнекпен әйнектелген алюминий.Сыртқы есіктері - ағаштан, металлдан, металлопластиктан жасалынған. Ішкі есіктері - индивидуалды. Терезелік блоктар - металлопластиктен екі камералық терезе пакетінен істелген. Терезе асты (подоконник) металлопластиктен жасалынған.Жалпы есіктер саны 338, терезелер саны 258.

Сурет 1.5-1. Есіктің түрлері

Сурет 1.5-2. Терезелердің түрлері
0.1.7 Сыртқы және ішкі өндеу жұмыстары

Ішкі әрлеу жұмыстарын жасау үймереттер тұрғызудың соңғы кезеңі болып табылады. Олардың міндеті - тұрғын үйге аяқталған түр беру болады.
Әрлеудің техникалық міндеті ең алдымен түзілістердің қоршаған ортамен өзара байланысымен анықталады. Әрлеу жабулары түзілістерді дымқылдану, коррозия, механикалық бүлдіру әсерлерәнен қорғайды. Олар және де бөлмелердің акустикалық қасиеттерін, олардың инсоляциясын, ауа алмасуын беруі мүмкін.
Жабудың пайдалану қасиеттері негізінен адамның шаруашылық қызметінде анықталады. Сондықтан әрлеу жабулары механикалық әсерлерге тұрақты, санитарлық - гигиеналық тазалауға мүмкіндік беретін, уытты болмау және ұзақ уақыт өзінің алғашқы түрін сақтайтын болу керек.
Ішкі әрлеу жұмыстары технологиялық белгілері бойынша сылақ қаптау, майлау, түсқағазды желімдеу және тағы басқа жұмыстар түріне бөлінеді.
Цоколь суға төзімді граниттен салынған. Орталық және қосалқы баспалдақтар граниттен қаланған . Офистік бөлмелердің қабырғалары мен төбесі сылақтан витонитпен түзетілген және үстіне түсқағаз желімденген. Плинтустары ағаштан жасалынған. Коридорлар төбесі ілінгіш төбе "ARMSTRONG - пен өнделген. Сан. түйіндерде, қоймаларда қабырғалар керамикалық тақтайшамен салынған М 150 ертісінен.

1.4.8 Ағаш және болат құрылымдарын қорғау.

Бұйымдардың болаттық байланыстарын коррозиядан қорғау, яғни анкерлік және пісіру байланыстарын ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004ж. талабына сәйкес орындау. Түгел металлды бұйымдарды ПФ-1 МеМСТ 6405-76* эмальмен бояу екі қабаттық грунтовкамен ГФ МеМСТ 25129-82*. Түгел ағаштан жасалынған бұйымдарды шіруден сақтау мақсатында және керекті отқа төзімділігін қалыптастыру ұқыпты антисептеу және антиперендермен өндеу жүргізіледі.Металл құрылымдарды Эмаль ПФ-115 бояуымен бояп қорғайды.

1.5.Сыртқы қабырғаның теплотехникалық есептеуі

Қоршаушы құрылымдарға қажетті ішкі кедергіні R0тр анықтау, ҚНжЕ талаптарына сәйкес анықталған қажетті кедергі бойынша жылытқыш қабатының қалыңдығын есептеу.
Қоршаушы құрылымдардың жылу өткізуге кедергісінің мәні R0 қажетті кедергінің R0тр мәнінен үлкен немесе сол мәнге тең болуы керек.
Қоршаушы құрылымдардың жылу өткізуге қажетті кедергісінің R0тр мәні екі өлшемнің үлкенімен анықталады:
Rсгтр - санитарлы-гигиеналық нормалар бойынша қажетті кедергі;
Rэнтр - энергия сақтау бойынша қажетті кедергі.
Rсгтр келесі формула бойынша анықталады:

, (1. 1)

мұндағы tвн - жылытылатын бөлменің сипаттамалық температурасы, tвн=20ºС;
tн.о - ең суық бескүндіктегі есептік сырқы ауа температурасы, ºС.
n - қоршаушы құрылымдардың сыртқы бетінің сыртқы ауаға қатысты орналасуына байланысты алынатын коэффициент, n=1 (сыртқы қабырғалар үшін);
Δtн - ішкі ауа және қоршаушы құрылымдардың ішкі беттік температурасы арасындағы нормативтік температураның айырмасы, Δtн=4ºС (сыртқы қабырғалар үшін);
αв - қоршаушы құрылымдардың ішкі беттік жылу беру коэффициенті, αв=8,7 Втм2∙ ºС;

м2∙СВт

Әрі қарай энергия сақтау шарттары бойынша жылу өткізуге қажетті кедергіні анықтаймыз. Ол үшін жылытылатын периодтың градус-тәулігін келесі формула бойынша анықтаймыз:

ГСОП = (tвн - tоп)∙n0, (1. 2)

мұндағы tоп - ауаның орта тәуліктік температурасы 8С болатын периодтың орта температурасы, tоп = -8,1С (Петропавл қаласы үшін);
n0 - ауаның орта тәуліктік температурасы 8С болатын периодтың ұзақтылығы, n0 = 215 тәулік.

ГСОП = (20+8,6)∙218 = 6235С∙тәулік

1.1-кестені қолдана отырып, интерполяция әдісімен жылу өткізуге кедергіні Rэнтр анықтаймыз.
Кесте 1.1 - Энергия сақтау шарты бойынша жылу өткізуге кедергі
Ғимарат
ГСОП, С∙тәулік
Rтр, м2∙СВт

қабырға
төбе жабын
терезе мен есік
Тұрғын үйлер, бала-бақшалар, интернаттар
4000
2,8
4,2
0,45

6000
3,5
5,2
0,60

8000
4,2
6,2
0,70

10000
4,9
7,2
0,75

12000
5,6
8,2
0,80
Қоршаушы құрылымдардың жылу өткізуге қажетті кедергісі:
6000 Rэнтр = 3,51,163=3,009 м2∙СВт
8000 Rэнтр = 4,21,163=3,61 м2∙СВт

м2∙СВт

Қоршаушы құрылымдардың жылу өткізуге қажетті кедергісін R0тр екі өлшемнің Rсгтр және Rэнтр үлкен мәніне тең деп қабылдаймыз.
Rэнтр Rсгтр болғандықтан, R0тр = м2∙СВт.
Сыртқы қабырғаның толық кедергісі R0 қабаттардың термиялық кедергілерінің, сонымен қатар, жылу беруге ішкі Rв және сыртқы Rн беттердің кедергілерінің қосындысы бойынша келесі формула арқылы анықталады:

, (1.3)

мұндағы αн - қоршаушы құрылымдардың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті, αн = 23 Вт(м2∙С);
αв - қоршаушы құрылымдардың ішкі бетінің жылу беру коэффициенті, αн = 8,7 Вт(м2∙С).

(1.4)
Қабырға келесі қабаттардан тұрады:
1 қабат - цементті-құмды ерітіндегі кірпіш, λк=0,52 Вт(м∙С), δк=0,120м;
2 қабат - минералды мақта жылытқышы, λж=0,064 Вт(м∙С);
3 қабат - цементті-құмды ерітіндегі кірпіш, λк=0,52 Вт(м∙С), δк=0,120м;
4 қабат - цементті-құмды ерітінді λк=0,76 Вт(м∙С), δк=0,01м
5 қабат - цементті-құмды ерітіндегі кірпіш, λк=0,52 Вт(м∙С), δк=0,250м

Жылытқыш қабаттың қалыңдығын анықтаймыз:

δж=0,144 м=144мм
Шығарылатын минералды плиталардың сортаменттерін ескере отырып, жылытқыш қабаттың қалыңдығын δж= 140 мм деп қабылдаймыз. Сонда, сыртқы қабырғаның қалыңдығы 640 мм-ді құрайды.
Қоршаушы құрылымдардың жылу өткізуіне келтірілген термиялық кедергінің нақты мәнін анықтаймыз:

R0ф = 0,115+0,231+2,188+0,231+0,131+0,481 +0,0434 = 3,4204 м2∙СВт

Қоршаушы құрылымдардың жылу өткізу коэффициентін келесі формуламен есептейміз:

К=1 R0ф (1.5)

К=1 1,746=0,29 Втм2∙К

Есептеулер нәтижесінде қабылданған барлық шамалар талаптарды қанағаттандырады.

1.6. Инженерлік желілер

Қоғамдық ғимараттың сумен жабдықтау, жылу кәріз жүйелерін жобалау кезінде келесі құжат түрлерін басшылыққа алдық:
- ҚНменЕ 2.08.02-89* "Қоғамдық ғимараттар мен үймереттер";
- ҚНменЕ 2.04.05-91* "Жылу, вентиляция және кондиционерлік ауа";
- ҚНменЕ 2.04.01-85* "Сумен жабдықтау және кәріз".
Инженерлік желілер бөлімін орындау үшін берілген мағлұматтар:
1. Қысқы бескүндік сыртқы ауа температурасы есептік жылу жүйесі үшін tнхп= - 32 ˚С, қысқы ауаның неғұрлым суық тәуліктік температурасы tнхс = -36˚С, ал жазғы есептік желдету жүйесі үшін tж=19°С.
2. Ішкі бөлмелер температуралары:
Кабинеттер - tт.б.=20°С;
Тазалық бөлмелері - tт.б.=25°С;
Кіреберіс - tкір.=16°С;
Асхана - tасх.=15°С.
3. Сумен қамтамасыз ететін қалалық тораптардың кепілденген арыны Нкеп=20 м. су ст.
4. Орталық жылумен қамтамасыз ету үшін жылу тораптарының шамасы 120-70 °С.
5. Тәуліктік ауыз-шаруашылық су шығыны Qх.в.=6,45 м3сут.
6. Тәуліктік ыстық су шығыны Qг.в.=6,88 м3сут.

1.6.1 Жылу беру

Ғимаратты жылумен қамту сыртқы орталық жылу тораптарынан қарастырылған. Қалалық жылу құбырлары жылу көзі болып қабылданған. Жылумен қамту жүйесiнің графигі 120-70ºС. Жылумен қамту жүйесi үшiн жылутасығыш болып температурасы 70-95ºС ыстық су болып табылады. Жылумен қамту жүйесi ЖЭС-тен шығарылып жылу құбырлары арқылы түрлі бөлмелерде мен қабаттарда орналасқан жылыту жабдықтарына тарайды. Жылыту жабдықтары ретiнде маркасы М-90 типтi секциялы радиаторлар қабылданған. Жылу жобасы техникалық жерасты бөлмесі бар ғимарат үшін қарастырылған. Қысқы аязға қарсы жылу құбырларын қалыңдығы 50мм болатын минералдық мақтамен маркасы URSA қапталынып оқшауланады. Бөлме ішіндегі құбырлар және жылыту қондырғылары май бояумен 2 рет қайталана сырланады[18]
Жүйеде d = 18 мм сопласы бар элеватор № 1 қолданылады.

1.6.2 Сумен қамтамасыз ету

Суық және ыстық сумен қамтамасыз ету қалалық орталық магистраль торабында қарастырылған. d = 100мм шойын құбыдан кіріс қабылданған.
Ішкі су бағытталушы құбырды d=15-75мм су - газ өткізетін мырышталған шойын құбыр ретінде жобаланған. Су құбырлары жасырын орнатылған. Сумен қамтамасыз ететін қалалық тораптардың кепілденген арыны 6 қабатты сумен қамтамасыз етеді. Сумен қалған қабаттарды қамтамассыз ету үшін, маркасы 4 КМ-8а сорап толтыратын жоғарғы техникалық бөлмеде көлемі 2м3 резервуар орнатамыз.

Кесте 5.1 - сораптың техникалық мәліметтері
Берілуі, лс
17;

Арын, м.су ст.
49;

Айналу жиілігі, айнмин
2900;

Сорап валының қуаты, кВт
13,9.

1.6.3 Желдету

Жобада табиғи желдету, каналдық желдету және үйлестірмелі-тартқыш желдету қарастырылған. Тартқыш типтi тазалық бөлмелері мен асханада қолданылады. Қосымша терезе форточкалары арқылы ауа алмастырылып күшейтіледі.
Қабырға ішінен өтетін каналдардың жобадағы өлшемі d = 120мм. Өлшемдері 200х200 мм әрбір 2 қабаттағы бөлек тұрған тік сорғыш каналдар 250х200 мм өлшемді бір магистралдық каналда біріктіріледі. Оларды шатырда орналасқан өлшемі 600х500 мм зонтпен қорғайды.

1.6.4 Кәріз жүйесі

Әкімшілік - тұрмыстық ғимарат кәріз жүйесі тұрмыстық және орталықтандырылған түрде жобаланған. Жобаланған ғимарат қала ортасында орналасқандықтан, кәріз құбыры орталық қалалық кәріз жүйесіне қосылған.
Тазалық бөлмелер жобада санитарлы-техникалық кабинамен қабылданған. Iшкi кәріз жүйесi сыртқы кәріздық тораптағы құдыққа ағызылатын құбырлары бар. Бағандардың кәріз магистральдарына қосылған аймағында техникалық еденасты бiрiншi және екіншішi қабаттарда орналасқан. Кәріз бағандары қабырғаның төменгi бөлiгiнде орналасқан. Суқұбырлары мен кәріздық тораптарды қалыпты пайдаланып жасалуын қамтамасыз ету үшiн магистральды құбырлар, алаңдағы тарамдар мен жабдықтар олардан қажеттi судың шығуына мүмкiндiк беру үшiн 0,1 көлбеулену қажет.
Кәріздық бағандар ешқандай үзiлiссiз тiк орналасуы қажет. Ауытқу тiк бағытта 2 мм-ден 2м-ге дейiн ұзындықтағы құбырлар болуы мүмкiн. Кәріз шойын құбырларынан, диаметрі ø 125 мм жобаланады. Жертөлеге унитаздан келген арам су, полиэтилен құбыр жүйесі арқылы диаметрі ø100 мм және көлденең аумақта 0,02 көлбеуленумен іске асады. Ал пәтер аралық ажыратулар көлбеуленуі 0,035, диаметрі ø50 болатын полиэтилен құбырларымен жобаланады. Кәріз құбырларын орналастырғанда жертөледе ашық түрде, пәтер аралық кәріз құбырлары жасырын етіп орнатылады.
Кәріз құбырлары жертөледен іргетас ойықтары өлшемі 400x400 мм арқылы орталық желіге қосылады. Іргетас ойығымен жанасқан жеріндегі бос орынды кірпішпен қалап, маркасы М75 цемент-құм ертіндісімен сыланады.
Менің жобаланып отырған 2-қабатты әкімшілік - тұрмыстық ғимарат сумен, жылумен қамтамасыз ету жолдары және желдету, кәріз жүйесі ҚН ж Е толық қаралып таңдаулар жүргізіп, өте тиімді жолдармен шешілген.

2 . Есептік-конструктивтік бөлім

2.1. Саты баспалдағын есептеу.

Сатының іріленген баспалдақтары мен алаңдық тақталары қабырғалы темірбетон тақталарын көрсетеді. Сығылған аймақта таврлы қима орналасып, иілуге жұмыс істейді. Бөлшек баспалддақтардың косуры балкалық элемент ретінде, бос тірекке орналастырылған, сатылардың еңісін ескеріп есептелінеді.
Ғимараттың орналасуына байланысты құрамалы темірбетон сатыларға түсетін нормативтік уақытша жүктемені 3-5кНм² шамасында алады.
Сатының темірбетон элементтерін, аражабын сияқты беріктілікке (1.ш.ж) және деформацияға (2.ш.ж) қарсы есептейді.

2.2 Құрамалы темірбетон сатыны есептеу.

3 қабатты мектепке, ені 1,35 м олатын саты баспалдағын есептеп және құралымдау қажет. Қабат биіктігі 3,6м. Баспалар еңісінің бұрышы α ≈30, баспалдақтар өлшемдері 15*30 см. Бетонмаркасы М300, қаңқа арматураларының классы А-2, тор арматураларының классы В-1.

Шешімі: Жүктемелермен әсерлерді анықтау.
Тұрғын және азаматтық құрылысқа арналған индустриялық бұйымдар каталогы бойынша (ИИ-03) типтік сатылардың өзіндік салмағы тең: g=3.6кНм² горизонтальдік проекция бойынша .., Тұрғын үйлердің саты баспалдақтарына түсетін уақытша жүктемелер тең р= 4кНм² (400кгсм²) жүк арту коэффициенті п=1,3; 1м ұзындыққа түсетін жүктеме: Q=(g+p)*a=(3,6*1,1+4*1,3)*1,35=11,3 кНм.
Саты аралығының ортасындағы есептік иілу моменті тең: М=q*l²8= 11,3*3²8=12,7кНм.
Тіректегі көлденең күш: Q=q*l2=11,3*32=16,95кН*м.
. Саты қималарының өлшемдерін алдын-ала тағайындау.
Заводтық типтік формаға қатысты тағайындаймыз: тақта қалыңдығы (басқыштар қимасы арасында) һ=30мм, қабырғалар қалыңдығы b=80мм және қабырғалар биіктігі (косоурлар) h=170мм. Сатының нақты қимасын сығылған аймақта сөресі орналасқан таврлы есептік қимаға ауыстырамыз: b=2b=2*80=160мм; сөре енін bкөлденең қабырғалар жоқ кезіңде b=2(16)+b=2(3006)+16=116см немесе b=12b+b=12*3+16=52см артық қабылдамаймыз. Есептік мән ретінде аз мәнді b=52см қабылдаймыз.

2.2.4. Бойлық арматура қимасын таңдау.

Шарт бойынша қимасын таңдау. Шарт бойынша таврлық қимаға (х=b кезіңде) есептік сәт таңдаймыз: М Rm*b*h*(h-0,5*h) кезіңде бейтарап ось сөреден өтеді;
127000013.5(100)*0,85*52*3(14,5-0, 5*3)=2330000 Н*см, шарт орындалады, b төртбұрышты қимасына арматураны есептеуді орындаймыз.
Есептейміз: А=МRmb*h=127000013,5*(100)*0,85*5 2*14,5²=
η=0,95, ξ=0,1 кестеден табамыз.
A=Mη*h*R=12000000,95*14,5*270(100 )=3,23 см².
Қабылдаймыз 2 Ø14 А-2, А=3,08см² ( -4,5%, қанағаттандырады)
2 Ø16 А-2, А=4,02см² кезіңде ( +25%, арматура біршама шығындалады.). Әрбір қабырғаға жазық К-1 каркасын орналастырамыз.

2.2.5 Көлбеу қиманы көлденең күшке есептеу.

Шартты тексереміз:
Q0,35*Rm*b*h 169500,35*13,5(100)*0,85*16*14,5=9 3177H. шарт орындалады, қабырға қимасының қабылданған өлшемдері сәйкес келеді.
Qк* Rm*b*h169500,6*1(100)*0,85*16*14,5 =11800H, шарт қанағаттандырылмайды, көлденең арматураны есептеу қажет. Есептеу бойынша тіректен (14) аралығында арматураны құралымдаймыз. Аралықтын (14) қашықтығында көлденең күш тең Q=Q-d4=16950-11300(34)=16950-8475 =8475H11800H; Қабырғаның орталық бөлігінде көлденең арматураны 200 мм адыммен орналастырамыз. Аралықтың (14) -де құрылымдық ойдан адымы S=80 мм, Ø6 мм А-1 көлденең арматураларды тағайындаймыз: (h2=1702=85мм артық емес), f=0.283 cм², R=170 МПа; екі қаңқа үшін п=2 F=0,283*2=0,566 см². Тағайындалған S=80мм адымы келесі шарттқа сәйкес келеді:
S=0,75*к*R*b*h²Q=0,75*2*1(100)16*1 4,5²16950=29,8
Формула бойынша, көлденең шыбықтармен қабырға ұзындығы бірлігінің қабылдайтын әсерін есептеп шығарамыз: q=RFU=170(100)0,5668=1200 Нсм; Бетон және көлденең шыбықтармен қабылданатын көлденең күш формула бойынша есептелінеді:
Q=2*к*b*h²*R*m*q=2*2*16*14,52*1(100 )*0,85*1200=26200HQ=16950H; Баспалдақ сатысының көлденең қима бойынша беріктігі қамтамасыз етіледі. Саты тақтасын диаметрі 4-6мм шыбық арқылы тормен арматуралайды. Орналасу адымы 100-300мм. Тақта басқыштармен тұтас құйма ретінде байланысты және оныңберіктігі басқыштармен жұмыс істеуін ескергенде толық қамтамасыз етіледі. Косоурға қойылатын басқыштар бос тірелген үшбұрышты қималы балкалар ретінде есептелінеді.
Басқыштардың жұмысшы арматурасың көлік және құрастыру әсерлерін ескеріп және басқыштар ұзындығына байланысты тағайындайды ...:
... 1 басқ = 1-1,4 м кезіңде шыбықтар диаметрі 6мм;
... 1 басқ = 1,5-1,9 м кезіңде шыбықтар диаметрі 7-8 мм;
... 1 басқ = 2-2,4 м кезіңде шыбықтар диаметрі 8-10 мм; Хомуттарды диаметрі 4-6мм, адымы 20см арматуралардан орындайды.

2.2.6 6Темірбетонды алаң тақтасын есептеу

Екі маршты баспалдақ алаңшасының қабырғалы тақтасын есептеп, тауып шығару керек. Тақта ені 1400 мм, қалыңдығы 60 мм, сатылы тордың ені 2900мм. Уақытша нормативті жүктеме 4 кНм(400кгсм²) жүк арту коэффициенті п=1,3. Бетон маркасы М300, болат арматура класы А 2.
Жүктемені анықтау; hn= 6см-де тақтаның меншікті нормативті салмағы: g=0,06*25000=1500 кНм;
Тақтаның меншікті нормативті салмағы:
g=1500*1.1=1650 кНм;
Бүйір қабырғасының меншікті нормативті салмағы(тақта салмағын шегергенде):
q= (0.29*0.11+0.07*0.07)*1*25000*1.1=1 000 Нм;
шеткі қабырғаға жақын қабырғасының меншікті нормативті салмағы:
q = 0.14*0.09*1*25000*1.1=350Нм.
Уақытша есептік жүктеме
р=4*1.3=5.2 кНм.
Алаңша тақтасын есептеуде тақтаның жартысына қарай қабырғаға жақсы бекітілген қабырғада орналасқан қабырғалық қабырғаға және марқа келесі рет қолданылады.
2.Тақтаның сөрелерін анықтау. Көлденең қабырғасы әр жабын сөресін тіреуде жартылай қысып бекітіледі.Есептік арқалық қабырға арақашықтыгына байлынысты 1-13мге
Пластикалық шарнир пайда болғанда, моменттер тецесі арқалық және тіректің формуласына байланысты
Моп =Мпр = q*l²16= 6850*1,13²16=547кНм,
мұндағы, q=(g+p)= 1650+5200= 6850
b=100 h0 = h - a = 6 - 2 =4
А=МRmb*h=5470013,5*(100)*0,85*100 *4²=0.03
η=0,987, ξ=0,03 кестеде бойынша табамыз.
Fa=Мη hRb= 574000,988*4*315(100)= 0,44 см2.
Fa =0.36см2 тіректерде 1 погон метрге С-І маркалы 20020033 торды жинақтаймыз.
1. Бүйір қабырғаны есептеу. Бүйір қабырғаға келесі жүктемелер әсер етеді: тұрақты және уақытша жүктеме бірқалыпты сөреге әсер ететін және өз салмағы;
q= (1650+5200)*1.352+1000= 5630Hм
тірек реакция маршынан бірқалыпты таралған жүктеме,
q1 = 169501,35= 1255 ≈1260Hм.
q жүктемесінен 1 пог. М-ге бұрау моменті
M =q*10+72= 1260*172 =10710Н*см 107,1=Н*м(10,71кгс*м).
Ортаңғы арқалық қабырғасын бұрау моментімен есептеп отырайк:
M= (q+q1)*l028= (5630+1260)*2.928=7243.
Көлденең күштің есептік мәні
Q=( q+q1)*l2=(5630+1260)2.92= 9991H.
b=b h+ bp = 6*6+12=48см бүйірлі қабырғаның есептеу сипаттамасы кысылуып зонасында таврлы боып келеді. Бұралу моментіне әкелсе, онда бүйірлі қабырға есептемесі М7243 моментіне сай иілу моментімен анықталады. Иілетін элементінің жалпы есептік тәртіпке байланысты анықталады:
егер нейтралыи ос шартының орналасуы x= h:
М= 724300H*см Rm*b*h*(h-0,5*h)= 13,5*(100)48*6(31,5-0,5*6)=11,1*106 Н*см, нейтралды ось сөреден өтеді, шарт орындалуда;
А=МRmb*h=72430048*31,52 *13,5(100)*0,85=0.013
η=0,993, ξ=0,013 кестеде бойынша табамыз.
Fa=Мη hRb= 7243000,993*31,5*270(100)= 0,86 см2. Fa=1,57 см2 2Ø10 мм А-2 көлденең арматураларды тағайындаймыз; u= Fabh0*100=1.5712*31.5*100=0.42%.
Шарттын сақталуын тексереміз
0.35 Rmb*h=Q= R Rmb*h;
0,35*13,5(100)*0,85*12*31,5=152000Н =Q=9991=0,6*1(100)*0,85*12*31,5=1 9300Н, шарт қанағаттандырылады, қабырға қимасын жеткілікті бойлық арматура ны АІ классты диаметрі 6мм арматураны адымы 150мм-лі конструктивтік шешімі бойынша қажет емес жабық қамыттар қабылдаймыз. Құрамалы маршты тіреуінің консолды томпақты АІ классты диаметрі 6 мм арматуралы С-2 арматура торымен Консольный выступ для опирания сборного марша армируют сеткой С-2 К-1 қабырға қаңқасына қамыттармен қөлденең стерженьге бекітіледі.
Екінші бойлық алаңша плитасының қабырғасын есептеу саты марш жүктемесін ескермей бүйірлі қабырға есептей табады.

3. Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастыру

3.1 Жер үсті бөлігін тұрғызуға арналған технологиялық картасын құру

Құрылыстық құрама конструкцияларын жинақтау бойынша жұмыстарды өндіру жобасының құрамына келесі мәліметтер кіреді:
- жинақтауға дейінгі дайындық жұмыстарын өндірудің тізімі мен көлемдері;
- қажетті қорлардың жеткізілу графигі;
- жұмыстарды өндірудің мерзімдік графигі;
- көлік пен конструкцияларды жинақтаудың сағаттық графиктері;
- жинақтау процессінің кешендік технологиялық картасы;
- есептік-түсіндірме қағазы.
Есептік-түсіндірме қағазында технологиялық есептер келтіріледі, қабылданған шешімдер мен техникалық-экономикалық шешімдер негізделеді, жоба материалдарына қажет түсініктемелер беріледі. Жалпылай, түсіндірме қағазында келесі сұрақтар қарастырылады:
- жинақталатын ғимараттың сипаттамасы;
- жинақтау жұмыстарының көлемдері мен еңбек сиымдылығын анықтау;
- жинақтаудың әдісін анықтау;
- жинақтау және қармауыш құрылғыларын таңдау;
- крандардың талап етілетін жұмыстық параметрлерін анықтау. Жинақтау кранының түрі мен маркасын таңдау;
- жинақтау кранының тиімді түрін техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша анықтау;
- құрама конструкцияларды жинақтау барысында кранның жылжу сұлбасын негіздеу;
- кешендік бригада құрамын есептеу;
- көліктің талап етілетін санын анықтау.

3.2. Жұмыс көлемін есептеу.

Жұмыс көлемін есептеу - құрылыс жұмысы өндірісінің бастапқы кезеңі.
Жұмыс өндірісі жобасының құрамындағы негізгі элементің бірі объект құрылысының календарлық жоспары болып табылады, өйткені осы құжаттың негізінде құрылыстың жалпы ұзақтығы, жеке құрылыс монтаж жұмыстарының орындалу тізбегі, мерзімі және олардың өзара байланысы анықталады.
Жұмыс көлемін архитектуралық-құрылыстық сызбалар бойынша (жоспарлар, қималар, фасадтар, көлемдік жоспарлау, конструкциялық шешімдері) жүргіземіз. Ведомостта жұмыстар өздерінің технологиялық тізбегіне сәйкес, тұрлеріне қарай біріктіріліп әрбір жеке алымдар бойынша толтырылады.
Кесте 3.1
Жұмыс көлемін есептеу ведомості.
1
Жұмыстардың аты
Өлшем бірлігі
Саны
1
1. Жер жұмыстары
1. Жердің өсімдікті қабаттын механикаландырылған әдіспен қыру.
2. Қазан шұңқырды механикаландырылған әдіспен қазу.
3. Қалдық топырақты қолмен өңдеу.
4. Топырақты бульдозермен итеріп жолға үю.
5. Іргетас табанына гравийлі құм төсеп тығыздау.
6. Топырақты қолмен қайта көму.
7. Қайта көмілген топырақты тығыздау.

1000 м[2]

100 м[3]

м[3]
100 м[3]

м[2]

1000 м2
м[3]

78,916
57,022,8520,0
0,9
200
950
2
2. Біртұтас құймалы іргетас
1. Тастардан дайындық қабатын салу
2. Қалыптарды құру және бұзу.
3. Арматуралық торлар мен қаңқаларды орнату.
4. Көлемі 3м2 іргетасты бетондау.
5. Бетонды ленталы іргетасты орнату

6. 3. Іргетас беттерін ылғалдан оқшаулау.
Іргетас беттерін ылғалдан оқшаулау.

м[2]
1 м[2]
тн

м3
м3

100м2

5,28 490
1,594

55,82
351,47

18,15

3
Үйдің қанқасын монтаждау
3. Біртұтас құймалы колонналарды орнату.
1. Колонна қалыптарын құру және бұзу.
2. Арматуралық торлар мен қаңқаларды орнату.
3. Колоннаны бетондау.

м2
тн

м[3]

250
2,5

28,38

4
4. Ригельдерді тұрғызу
1. Ригельдердің қалыптарын құру және бұзу.
2. Арматуралық торлар мен қаңқаларды орнату.
3. Ригельді бетондау бетондау.
4. Жіктерді пісіру арқылы біріктіру

м2

тн

м[3]
м3

136,5

3,054

25,7
148

5
5. Тас жұмыстары.
1. Қалыңдығы 640мм болатын кірпіш қабырғаларды тұрғызу.
2. Қалыңдығы 120мм болатын кірпіш қабырғаларды тұрғызу.
3. Инвентарлы құралдарды орнату
4. Вертикал және горизонтал жіктерді біріктіру
5. Қабырғаларды және т.б. конструкцияларды арматуралау

м2

м2

м

тн

дана

204,71

637,5

479

458

1,27

6
6. Қабатаралық жабынды тұрғызу
1. Ауданы 3м2 қабат аралық жабын плиталарын орнату
2. Ауданы 10м2 қабат аралық жабын плиталарын орнату
3. Ауданы 15м2 қабат аралық жабын плиталарын орнату
4. Плита жіктерін пісіріп бекіту
5. Плита жіктерін бетонмен бітеу
6. Сейсмикалық белдеуді құю
7. Арматуралау

дана

дана

дана
1 м жік
100м
м3
тн

80

75

26
108,6
11,35
18,5
0,60
7
. Ғимараттың жабынын тұрғызу
1. Ауданы 3м2 жабын плиталарын орнату
2. Ауданы 5м2 жабын плиталарын орнату
3. Ауданы 10м2 жабын плиталарын орнату
4. Ауданы 15м2 жабын плиталарын орнату
5. Плита жіктерін пісіріп бекіту
6. Плита жіктерін бетонмен бітеу
7. Сейсмикалық белдуді құю
8. Арматуралау
9. Жабын алаңын кү-қоқыстан тазалау
10. Будан оқшаулау қабатын тұрғызу
11. Жылу сақтау қабатын тұрғызу
12. Қорғағыш қабатын орнату

дана
дана
дана
дана
1 м жік
100м
м3
тн
100м2
100м2
100м2
100м2

40
8
95
34
106,2
13,06
19,37
0,77
18,16
18,16
18,16
18,16

8
Ұсталық бұйымдарды орнату.
1. Терезе блоктарын орнату.
2. Есік блоктарын орнату.
Ішкі сылақ жұмыстары
3. Беттерді сылаққа дайындау
4. Ішкі қабырға беттерін жетілдірілген сылақпен өңдеу.
5. Төбені жетілдірілген сылақпен өңдеу.
6. Есік терезе жақтауларын сылақпен өңдеу

100 м[2]
100 м2

100 м2
100 м2

100 м2
м2

2,16
2,24

150,74
123,26
27,44
458,1

9
Сыртқы сылақ жұмыстары
1. Беттерді сылаққа дайындау

2. Қабырға беттерін жетілдірілген сылақпен өңдеу.

100 м2

100 м2

16,92

16,92

10
Ішкі әрлеу жұмыстары
1. Беттерді бояуға дайындау
2. Қабырғаны үш мәрте су эмульсия бояуымен сырлау.
3. Төбені үш мәрте су эмульсия бояуымен сырлау.

100 м2
100 м2

100 м2

150,74
370,8

82,32

11
Ішкі қаптау жұмыстары
1. Кейбір ішкі беттерді керамикалық плиткалармен қаптау.

100 м2

4,5

12
Еден жұмыстары
а) Таза бетон еденді орнату:
Шағалдан дайындық қабаттын салу.
Бетоннан дайындық қабатын тұрғызу.
Таза бетон еденді салу.

б) керамогранитті тақта қабатынан орнату:
Шағал тастан дайындық қабатын салу
Жылу дыбыс оқшаулау қабатын орнату
Тегістегіш қабатын салу
Таза бетон еденді орнату

в)Линелеумді еденді орнату
Шағал тастан дайындық қабатын салу
Жылу дыбыс оқшаулау қабатын салу
Цементті тегістегіш қабатын орнату
Линелеум еденді орнату
Плинтустарды орнату

г) Еденді керамикалық плиткалардан орнату:
Бетоннан дайындық қабатын салу.
Цемент төсемін салу
Керамикалық плиткаларды төсеу

д) Ағаш еденді орнату
Шағал тастан дайындық қабатын салу
Кірпіш қатарларды орнату
Цемент төсемін салу

100м2
100м2
100м2

100 м2
100 м2
100 м2
100 м2

100м2
100м2
100м2
100м2
М2

100 м2
100 м2
100 м2

100 м2
100 м2
100м2

113,667
113,67
113,67

51,689
51,689
51,689
51,689

43,089
25,85
172,389
43,089
465,36

15,997
15,997
15,997

27,341
27,341
27,341

13
Баспалдақты орнату
2. Салмағы 1 тн дейінгі баспалдақ маршын орнату
3. Салмағы 1 тн асатын баспалдақ алаңын орнату

дана

дана

6

9

14
Кіреберістің шатырын орнату
1. Шатырды жылыту
2. Тегістегіш қабат
3. Арматуралау
4. 4 қабатты рубероид кілемшесін орнату

м3
м2
1тн
м2

1,09
5,2
0,01
5,2

15
Шатыр жұмыстары
1. Шатырды минералды мақталы плиталармен жылыту
2. Бір қабатты пароқшаулау қабатын орнату
3. Қалыңдығы 25мм тегістегіш қабатын төсеу
4. Стропилаларды орнату
5. Толқынды асбесто- цементті беттерді орнату

м2

м2
м2

м3
м2

1673

285
1673

68,68
2082

16
Отмостканы орнату
1. Шағал тастан дайындық қабатын салу
2. Бетон қабатын төсеу

100м2
100м2

2,76
2,76

Кесте 3.2
Жұмыстардың еңбек сиымдылығы және машина-кезек санын есептеу ведомості.


Жұмыстың аты
Жұмыс көлемі
Көлем бірлігіне тиісті уақыт талабы
Жалпы еңбек сиымдылығы
БМ жБ бойынша звено құрамы
Қабылда
натын
маш. маркасы
БМ жБ бша негіздеу

Өлшем бірлігі
Саны
Ад
сағ
Маш.
сағ
Ад
күн
Маш. кезек

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.

2.

3

4

5

6

Жер жұмыстары
1. Жер жұмыстары
Жердің өсімдікті қабаттын механикаланды әдіспен қыру.
Қазан шұңқырды механикаландырылған әдіспен қазу.
Қалдық топырақты қолмен өңдеу.
Топырақты бульдозермен итеріп жолға үю.
Іргетас табанына гравийлі құм төсеп тығыздау.
Топырақты қолмен қайта көму.

1000 м2

100 м3

м3

100 м3

1000 м2

1000 м2

78,19

57,02

2,85

20,0

0,9

200

-

-

1,3

-

-

-

1,8

2,3

-

0,78

1,3

1,3

-

-

0,85

-

-

-

17,59

16,39

-

3,9

0,005

0,15

Машинист 6р-1
Машинист 6р-1
Жер қазғыш
2р-1
Машинист 5р-1
Машинист 6р-1
Машинист 6р-1
Жер қазғыш
2р-1;

ДЗ-8

ЭО-3322А

-

ДЗ-42

ДУ-31А

ДУ-31А

Б 2-1-5

Б 2-1-9

Б 2-1-47

Б 2-1-31

Б 2-1-31

7

1

2

3

4

5.

1

1

2

3

1

2

3

4.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

1

2

3

4

5

1
2

1

2

3

4

1

2

1
2

3

1

1

2
3
4

1

2

3
4

1

2

3
4
5

1

2
3

1

2

3

1

2

1
2
3
4

1

2

3

4
5

1

2
Қайта көмілген топырақты тығыздау.

Біртұтас құймалы іргетас және іргетас арқалығын тұрғызу.
Тастардан дайындық қабатын жасау
Қалыптарды құру және бұзу.
Арматуралық торлар мен қаңқаларды орнату.
Көлемі 3м2 іргетасты бетондау.
Бетонды ленталы іргетасты орнату

3. Іргетас беттерін ылғалдан оқшаулау.
Іргетас беттерін ылғалдан оқшаулау.

4. Біртұтас құймалы колонналарды орнату.
Колонна қалыптарын құру және бұзу
Арматуралық торлар мен қаңқаларды орнату.

Колоннаны бетондау.

5. Ригельді орнату
Ригельдердің қалыптарын құру және бұзу.

Арматуралық торлар мен қаңқаларды орнату.

Ригельді бетондау бетондау.

Жіктерді пісіру арқылы біріктіру
7. Тас жұмыстары.
Қалыңдығы 640мм болатын кірпіш қабырғаларды тұрғызу.
Қалыңдығы 120мм болатын кірпіш қабырғаларды тұрғызу.
Инвентарлы құралдарды орнату
Вертикал және горизонтал жіктерді біріктіру
Қабырғаларды және т.б. конструкцияларды арматуралау

8. Үйдің қабат аралық жабынын тұрғызу
Ауданы 3м2 қабат аралық жабын плиталарын орнату
Ауданы 10м2 қабат аралық жабын плиталарын орнату
Ауданы 15м2 қабат аралық жабын плиталарын орнату
Плита жіктерін пісіріп бекіту
Плита жіктерін бетонмен бітеу
Сейсмикалық белдеуді құю
Арматуралау

Ғимараттың жабының тұрғызу
Ауданы 3м2 жабын плиталарын орнату
Ауданы 5м2 жабын плиталарын орнату
Ауданы 10м2 жабын плиталарын орнату
Ауданы 15м2 жабын плиталарын
Плита жіктерін пісіріп бекіту
Плита жіктерін бетонмен бітеу
Сейсмикалық белдуді құю
Арматуралық торлар
Жабын алаңын кү-қоқыстан тазалау
Будан оқшаулау қабатын тұрғызу
Жылу сақтау қабатын тұрғызу
Қорғағыш қабатын орнату

8.1. Ғимараттың жабын ын орнату
Салмағы 5 тн дейінгі арқалықты монтаждау
Монтаждағыш сатыларды орнату
Монтаждық жіктерді пісіріп бекіту
Қырлы жабын плиталарын орнату
Плита жіктерін бетонмен бітеу

9. Ұсталық бұйымдарды орнату.
Терезе блоктарын орнату.
Есік блоктарын орнату.

10. Ішкі сылақ жұмыстары
Беттерді сылаққа дайындау
Ішкі қабырға беттерін жетілдірілген сылақпен өңдеу.
Төбені жетілдірілген сылақпен өңдеу.
Есік терезе жақтауларын сылақпен өңдеу

11. Сыртқы сылақ жұмыстары
Беттерді сылаққа дайындау

Қабырға беттерін жетілдірілген сылақпен өңдеу.

12. Ішкі әрлеу жұмыстары
Беттерді бояуға дайындау
Қабырғаны үш мәрте су эмульсия бояуымен сырлау.
Төбені үш мәрте су эмульсия бояуымен сырлау.

13. Ішкі қаптау жұмыстары
Кейбір ішкі беттерді керамикалық плиткалармен қаптау.

14. Еден жұмыстары
а) Таза бетон еденді орнату:
Шағалдан дайындық қабаттын салу.
Бетоннан дайындық қабатын тұрғызу.
Таза бетон еденді салу.

б) топырақ бойнша мозаикалық бетон еденді орнату
Шағал тастан дайындық қабатын салу
Жылу дыбыс оқшаулау қабатын орнату
Тегістегіш қабатын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Құрылыс материалдары
«Жасыл» құрылыс
Мемлекеттік құрылыс
Құрылыс конструкциялары
Сәулеттік-құрылыс
Құрылыс машиналары
“ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ”
Құрылыс салу
Құрылыс жүргізу
Құрылыс ерітінділері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь