Құрылыс

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1.Сәулеттік.құрылыстық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1Құрылыс салынатын аймақтың жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2Бас жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.3Сәулет.жоспарлық шешім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.4 Конструктивтік шешім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.4.1 Іргетастар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.4.2Сыртқы және ішкі қабырғалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.4.3Аралық тақталар мен едендер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.4.4 Баспалдақтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.4.5. Шатыр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.4.6Терезелер мен есіктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.4.7Сыртқы және ішкі өңдеу жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.4.8.Ағаш және болат құрылымдарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.5 Жылутехникалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
1.6Инженерлік желілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.6.1Жылу беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
1.6.2Сумен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1.6.3. Желдету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.6.4 Кәріз жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2. Есептік.конструктивтік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.1Саты баспалдағын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.2Құрамалы темірбетон сатыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.3.Саты қималарының өлшемдерін алдын.ала тағайындау ... ... ... ... ... .16
2.2.4.Бойлық арматура қимасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.2.5.Көлбеу қиманы көлденең күшке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
772.2.6Темірбетонды алаң тақтасын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
3.Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастыру бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
3.1 Жер үсті бөлігін тұрғызуға арналған технологиялық картасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
3.2.Жұмыс көлемін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
3.3. Жұмысты жүргізу технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
3.4. Монтаждағыш кранды тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28.
3.5.Крандардың экономикалық тұрғыдан тиімді вариантын қабылдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.
3.6. Тасымалдағыш көліктерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
3.7. Жұмыс өндірісін жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
3.8. Қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 35.
3.9 Еден жұмыстары бойынша технологиялық карта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38
3.9.1 Қолдану аумағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
3.9.2Құрылыс процессін ұйымдастыру және технологиясы ... ... ... ... ... ... .39
3.9.2.1 Ағаш тақтайлы еденді жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
3.9.2.2Еден жабынын керамогранит тақтайшаларынан орындау ... ... ... ... .40
3.9.2.3 Линолеумды еденді жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
4. Техникалық.экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
4.1 Материалды.техникалық қорлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
4.2. Едендерді жасау бойынша қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
5Құрылыс экономикасы бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
5.1Локалді смета ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
6Еңбек және қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59
6.1Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды саралау ... ... ... ... ... ... ... ..59
6.2 Желдету және оны жақсарту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.
6.3 Құрылыс кезіндегі ғимараттың желдету есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
6.4 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
6.5Өнеркәсіптік экология ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74
Кіріспе

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында құрылыс саласы қарқынды дамып келеді. Оның мемлекетіміздің дамуына үлкен өзінің үлесі бар. Президентіміз сол туралы жарғыларды жылма-жыл көбейтіп, оның жүзеге асуын қатаң түрде қадағалап келеді. Біздің еліміздің негізгі салаларының бірі бала оқыту. Ағарту ісі - Ел басымыздың негізгі алға қойған мақсаттарының сатысында. Ағарту ісінің негізі мектептің басталады. Қазіргі таңда балаларға арналып үлкен, қазіргі техника және технологиялармен қамтамасыздандырылған мектептер салында және алдағы болашақта салынбақшы. Қазір әсіресе селолық және аудандық аймақтарда мектеп саны мүлдем жеткіліксіз.Олардың жағдайлары әртүрлі қиындықтар талқысында. Ел басымыздың «100 мектеп 100 аурухана» сатысына осы бала бақша мәселесі де енгізілген. Былтырғы жылдан бастап осы жолдау орайында көптеген жұмыстар іске асуда. Осыған орай әрбір қала , қалашық, аудан орталығында мектеп ғимараттары іске асырыла бастады. Осы орайда елімізде әртүрлі деңгейде қазіргі техникамен қамтамасыздандырылған мектеп орындары салына бастады.
Құрылыс саласында әртүрлі деңгейдегі, әр саладағы үймереттер мен ғимараттар бой көтеріп жатыр.Олардың салу технологиясы мен оның өзіндік ерекшеліктері әрқашанда басты қарастыратын мәселенің барысы болып табылады.Бұл тұрғыны қарастырмас бұрын мына жағдайларды ескереміз; климаттық жағдайы, орыны, формасы. Бұларды бір бірімен тығыз байланыстыра отырып, құрылыс салу жүйесіндегі ғимараттың міндеті мен әлеуметтік қызметін, қала құрылысындағы рөлін анықтаймыз.
Қоғам тарихының әр сатысында сәулет өнерінің дамуы материалдық, әлеуметтік жағдайларына тәуелді болуы, сонымен бірге барлық халықтармен жоғары бағаланатын әдет ғұрып пен салт дәстүрінің ұлттық ерекшеліктерімен тікелей байланысты.
Сәулет құрылысының құрылымы ғимараттың экономикалық мүмкіндіктеріне және де құрылыс технологиясының даму деңгейіне тікелей байланысты. Жылдық есеппен дами бастаған ХХІ ғасыр да құрылыс саласын айналып өтпеді. Жаңа дамыған көптеген құрылыс саласына қажетті технологиялық өзгерістер, метериалдық ресурстардың тиімді әрі жылдам даярланатын түрлері, және де экономикалық көрсеткіштері жағынан өте тиімді болып отыр.
Қазіргі түсінік бойынша сәулетті үйлер мен ғимараттар салу-өнер.Ол бүкіл өмірлік процестерді ұйымдастырады. Өзінің эмоциялық әсерінен сәулет өнері ең маңыздысы және көнесі.Ол даму үстінде,әрі дами үстінде.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. СНиП РК 4.02-08-2004. Котельные установки.-Астана.:Сантехпроект, 2004
2. СНиП РК 2.04-01-2001. Строительная климатология. – Астана.: Комитет по делам строительства МЭиТ, 2002.
3. СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. – М.: Госстрой СССР, 1980.
4. ГОСТ 21.101-79. Основные требования к рабочим чертежам. – М.: Госстрой СССР, 1980.
5. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой, 1975.
6. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. – М.: Госстрой, 1986.
7. СНиП II-60-75**. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов. – М.: Стройиздат, 1976.
8. СНиП II-23-81. Нормы проектирования. Стальные конструкции.-М.: Стройиздат, 1982
9. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. – Л.: Стройиздат, 1976.
10. Справочник проектировщика промышленных зданий. Величкин А.П. – Киев: «будивельник», 1968.
11. Гаевой А.Ф.; Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания. – Л.: Стройиздат, 1987.
12. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. – М.: Госстрой, 1979.
13. Голышев А.Б. Проектирование железобетонных конструкций. – Киев: «Будивельник», 1990.
14. СНиП II-6-74. Нормы проектирования. Нагрузки и воздействия. – М.: Стройиздат, 1976.
15. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: ЦИТП Госстроя, 1985.
16. ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. – М.: Госстрой РФ, 1997.
17. Хамзин С. К., Карасёв А. К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: Высшая школа, 1989.
18. Данилов Н.Н. Технология строительного производства. – М.: Стройиздат, 1988.
19. ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, Сборник Е2, выпуск 1: - М.: Госстрой СССР, 1986.
20. СНиП 3.01.01.85. Организация строительного производства. – М.: Госстрой СССР, 1985.
21. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. – М.: Госстрой СССР, 1989.
22. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. – М.: Госстрой СССР, 1986.
23. СНиП IV-2-82. Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции и работы. – М.: Госстрой СССР, 1983.
24. Строительные краны. Справочник. Под общей ред. Станевского В.П. – Киев: «Будивельник», 1984.
25. Берлинов М.В. Основания и фундаменты. - М.: «Высшая школа»,1988.
26. Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и сооружений. – М.: «Высшая школа», 1986.
27. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. – М.: Госстрой СССР, 1983.
28. СНиП 3.02.01– 83. Основания и фундаменты. – М.: Госстрой СССР, 1983.
29. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – М.: Стройиздат, 1985.
30. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Основания и фундаменты» для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство». Под редакцией Утенова Е.С.; Оразалы Е.Е. – Караганда, 1992.
31. ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. – М.: Госстрой СССР, 1977.
32. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
33. ГОСТ 17.0.0.04-90. Экологический паспорт промышленного предприятия. – М.: Госстрой СССР, 1990.
34. Экология энергетики. Под ред. Путилова В.Я.: – М.: МЭИ, 2003.
35. Жаров С.В., Унайбаев Б.Ж., Исенова Ж.Ж. Строительная экология. Учебное пособие. – Караганда: КарГТУ, 2001.
36. Журавлев В.П. Охрана окружающей среды в строительстве. – Москва: АСВ. 1995.
37. А.Т. Орлова, Н.К. Цой. Сборник методик расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду: Учебное пособие. – Караганда, 2002, 94с.
38. СП 2.2.2.7-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемические правила. – М.: Госстрой РФ, 2003.
39. Закон РК «О безопасности и охране труда».
40. Закон РК . О пожарной безопасности. – Алматы, 1996.
41. Журнал № 5 Охрана труда и техника безопасности. – Астана, 2005.
42. Журнал изд 57. Библиотека инженера по охране труда. - Астана, 2005.
43. РНТПО 01-94 МВД РК. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности. – Алматы, 1995.
44. ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. – М.: Госкомитет СССР по строительству, 1985.
45. Методические указания к выполнению раздела «Инженерные сети» для дипломного проекта специальности 430740. – Караганда, 2005.
46. Справочник энергетика. Под ред. Рыжкина В.Я. – М.: Энергия, 1976.
47. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Под ред. Староверова И.Г. – М.: Стройиздат, 1977.
48. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Ч. 2. Вентиляция. – М.: Высшая школа , 1984.
49. Соловьёв Ю.П., Михельсон А.И. Вспомогательное оборудование ТЭЦ, центральных котельных и его автоматизация. – М.: Энергия, 1972.
50. ГОСТ 21.502-78. Схемы расположения элементов сборных конструкций. – М.: Госстрой СССР, 1979.
51. Беленя Е.И., Металлические конструкции.-М.: Стройиздат, 1986
        
        Мазмұны
Кіріспе......................................................................................................................3
1.Сәулеттік-құрылыстық бөлім.......................................................................4
1.1Құрылыс салынатын аймақтың жалпы сипаттамасы.................................4
1.2Бас жоспар..........................................................................................................4
1.3Сәулет-жоспарлық шешім...............................................................................5
1.4 Конструктивтік шешім...................................................................................5
1.4.1 Іргетастар........................................................................................................6
1.4.2Сыртқы және ішкі қабырғалар.....................................................................6
1.4.3Аралық тақталар мен едендер.....................................................................7
1.4.4 Баспалдақтар..................................................................................................7
1.4.5. ... мен ... және ішкі ... жұмыстары........................................................10
1.4.8.Ағаш және болат құрылымдарын қорғау................................................10
1.5 Жылутехникалық есебі...................................................................................10
1.6Инженерлік желілер.........................................................................................13
1.6.1Жылу беру......................................................................................................13
1.6.2Сумен қамтамасыз ету.................................................................................14
1.6.3. Желдету........................................................................................................14
1.6.4 Кәріз жүйесі..................................................................................................15
2. ... ... ... ... ... ... есептеу.........................................................16
2.2.3.Саты қималарының өлшемдерін алдын-ала тағайындау.....................16
2.2.4.Бойлық арматура қимасын таңдау............................................................16
2.2.5.Көлбеу қиманы көлденең күшке ... алаң ... ... өндірісінің технологиясы мен ұйымдастыру бөлімі.....................................................................................................................19
3.1 Жер үсті бөлігін тұрғызуға арналған технологиялық картасын құру.........................................................................................................................19
3.2.Жұмыс көлемін ... ... ... ... ... ... ... экономикалық тұрғыдан тиімді вариантын қабылдау................................................................................................................32. ... ... ... ... ... ... жоспарлау.........................................................................35
3.8. Қауіпсіздік техникасы................................................................................. 35.
3.9 Еден жұмыстары бойынша технологиялық карта......................................38
3.9.1 ... ... ... ... және ... Ағаш тақтайлы еденді жасау....................................................................39
3.9.2.2Еден жабынын керамогранит тақтайшаларынан орындау.................40
3.9.2.3 Линолеумды еденді жасау........................................................................41
4. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер.....................................................42
4.1 Материалды-техникалық қорлар.................................................................. 44
4.2. Едендерді жасау бойынша қауіпсіздік ... ... ... ... және ... ... ... 59
6.1Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды саралау..............................59
6.2 Желдету және оны ... ... ... ... ... ... есебі............................................63
6.4 Өрт қауіпсіздігі................................................................................................65
6.5Өнеркәсіптік экология.....................................................................................66
Қорытынды............................................................................................................73
Қолданылған әдебиеттер.....................................................................................74
Кіріспе
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында құрылыс саласы қарқынды дамып келеді. Оның мемлекетіміздің дамуына үлкен өзінің үлесі бар. ... сол ... ... ... ... оның жүзеге асуын қатаң түрде қадағалап келеді. Біздің еліміздің негізгі салаларының бірі-бала оқыту. Ағарту ісі - Ел ... ... алға ... ... ... ... ... негізі- мектептің басталады. Қазіргі таңда балаларға арналып үлкен, қазіргі техника және технологиялармен қамтамасыздандырылған мектептер салында және ... ... ... ... әсіресе селолық және аудандық аймақтарда мектеп саны мүлдем ... ... ... ... талқысында. Ел басымыздың сатысына осы бала бақша мәселесі де енгізілген. Былтырғы жылдан бастап осы жолдау ... ... ... іске ... ... орай ... қала , қалашық, аудан орталығында мектеп ғимараттары іске асырыла бастады. Осы орайда елімізде әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... бастады.
Құрылыс саласында әртүрлі деңгейдегі, әр саладағы үймереттер мен ғимараттар бой көтеріп жатыр.Олардың салу технологиясы мен оның өзіндік ерекшеліктері әрқашанда ... ... ... ... ... табылады.Бұл тұрғыны қарастырмас бұрын мына жағдайларды ескереміз; климаттық жағдайы, орыны, формасы. Бұларды бір-бірімен тығыз байланыстыра отырып, құрылыс салу жүйесіндегі ғимараттың ... мен ... ... қала ... ... анықтаймыз.
Қоғам тарихының әр сатысында сәулет өнерінің дамуы материалдық, әлеуметтік жағдайларына тәуелді болуы, сонымен бірге барлық ... ... ... ... пен салт-дәстүрінің ұлттық ерекшеліктерімен тікелей байланысты.
Сәулет құрылысының құрылымы ғимараттың экономикалық мүмкіндіктеріне және де құрылыс технологиясының даму деңгейіне тікелей ... ... ... дами ... ХХІ ... да ... ... айналып өтпеді. Жаңа дамыған көптеген құрылыс саласына қажетті технологиялық өзгерістер, метериалдық ресурстардың тиімді әрі жылдам даярланатын түрлері, және де ... ... ... өте ... болып отыр.
Қазіргі түсінік бойынша сәулетті үйлер мен ғимараттар салу-өнер.Ол ... ... ... ... ... эмоциялық әсерінен сәулет өнері ең маңыздысы және көнесі.Ол даму үстінде,әрі дами үстінде. -
* Сәулет-құрылыс бөлімі
1.1 ... ... ... ... ... салынатын аймақ - Новоишим ауылы
Құрылыс - климаттық ауданы-1В
Топырақ-саздақ
Топырақ сулары - агрессивті
Топырақ суларының ... - 6,5-7 ... ... - ... ... температурасы - -410 С
Суық бескүндіктер тмпературасы -360 С
Қар ... ... ... ... - ... жүктемесі - 1 кН / м2.
Жел желдеуі бойынша ... - ... ... - 0,55 ... - ... көтергіш қасиеті - 2.1 кг/см2.
Топырақтың тоңдану тереңдігі - 210 см.
Сурет 1.1 ... ... құру үшін ... Бас ... ... ... орналасқан. Жанында жолдан өткенде парк орналасқан, қоймалар және әкімшілік тұрмыстық кешені орналасқан. Ғимараттың орналасуы судың ... ... күші мен ... ... ... ... байланысты. Ғимараттың жанында газондар, ағаш пен гүл ошақтарын отырғызу қарастырылған. Жолдын ені - 7,5 м, ... - 1,5-2 м, ... - екі ... екі жақты, бір жағының бағыты - 3,5 м.
Бас жоспардың техника-экономикалық көрсеткіші.
1. Аймақтың жалпы ауданы - 10885,2 ... ... ... - ... ... ауданы - 2851,5 м2.
4. Жолдар, алаңдар және т.б. ауданы - 5665 ... ... ... - 25,6 ... ... ... - 58,5 ... Аймақтың қолдану коэффициенті - 1.
* 3. Сәулет - ... ... ... ... ҚР ... ... талаптарымен және бөлмелердің технологиялық және функционалдық байланысымен алдын ала келісілген.
500 орынды оқушыларға ... ... СҚО, ... ... ... селосында салынады. Жобалау ғимараты 3 қабатты, жертөлесі бар. Жертөле биіктігі ... ... ... ... - 3,0 м және 1,2,3 - ші қабаттар ... - 3,6 ... ... ... ... ... бөлме, сантехника мен электрика қоймалары және коридор орналасқан.
- Бірінші қабатта мыналар орналасқан: дәліз, снарядтық., ... ... ... залы, шебер кабинеті, дәрігерлікт пункт, әлеуметтік пәндер кабинеттері, вестибюль, күзет бөлімшесі, дәретханалар, гимнастика залы, асхана ... ... ас ... ... арналған цехтар мен қоймалар, спорт залы, техникалық қызметші кабинеттері және де жинау заттарының қоймалары орналасқан.
- Екінші мен ... ... ... ... мен ... және мұғалімдерге арналған дәретхана, қыздар мен мұғалімдерге арналған гигиеналық бөлме, оқу ісі меңгерушісінің кабинеті, директор кабинеті, өнер және қоғамдық ... ... ... мұғалімдер кабинеті коридор,шет тілдер мен математика, биология, қоғамтану қабинеттері орналасқан.
1.4 Констуктивтік шешімдер
Қоғамдық ғимараттардың құрылымдық шешімдері қойылған техникалық ... сай болу ... яғни ... ... ... өрт ... және ... жағынан. Бұл талаптарды қанағаттандыру ғимараттың көлемдік-жобалық шешімдеріне, ... ала ... ... жеңіл бетонды, болатты, алюминийді және ағашты қолдануға жауап беретін ... ... ... ... ... жүзеге асады. Қоғамдық ғимараттардың түріне және жергілікті құрылыс индустриясына байланысты олар жиналмалы, тұтас құймалы т.б. болуы мүмкін.
Жобалау ... - ... ... ... Көтеруші қаңқа және жабын дискілері тұтас құймалы темірбетоннан. Тұтас құймалы темірбетоннан ... ... ... ... ... сай өзгермелі, өлшемдері цоколді қабатта 600*600мм, бетон классы В25. Тұтас құймалы темірбетоннан жасалған қатандық диафрагмалар қимасы ... ... ... бойынша қалындығы t=400мм, бетон классы В25. Горизонталь дискілері тұтас құймалы ... ... ... ... ... ... 200мм, ... классы В25.
1.4.1. Іргетастар.
Іргетас деп ғимараттың үстінгі бөлігіндегі пайда болатын тұрақты және уақытша жүктемелерді қабылдайтын және бұл жүктемелерден пайда болатын ... ... ... ... жерасты бөлігін айтады.
Іргетас ленталы құрастырылған, темірбетон. Іргетас арқалықтарының номинал ұзындығы 12 м, алдын ала-кернеуленген, ФБН-1к маркасы. ... ... ... ... ... бөлігі еденнің таза деңгейінен 30 мм-ге төмен орналасқан. Астынғы қабаттың қабырғасы ... ... ... жылу ... ... 600х600 мм өлшемді ФБС блоктары.Жер асты суының ... ... 352,80. Жер асты ... және топырақ SO4 - 1392мг/л, CL=786 мг/л портланцеметінде ... ... ... 0,35 ... ... ... ... және темірбетон өнімдері сульфатқа қарсыласатын портланцементтен жасалынуы тиіс.
1.4.2. Сыртқы және ішкі ... ... ... ең ... ... Олар әр түрлі және көптеген күштердің әсеріне ұшырайды. Қабырғалар өзінің салмағын, жабындар мен аралық жабындарынан түсетін тұрақты және уақытша жүктемелерді, ... ... ... ... емес ... ... және т.б. ... қабылдайды. Сыртқы қабырғалар сырттан күн сәулесінің радиациясына, атмасфералық түсімдерге, ... ... және ауа ... ... шуға ... ал ішкі ... жылу ... әсеріне, су буы ағымына. Сыртқы қоршау құралымдарын және қасбеттің композиттік элементтерін істеу кезінде сыртқы қабырға беріктік, көпғасырлық, ... ... ... ... ... ... ... әсерлерден қорғап, бөлмеде керекті ылғал - температуралық режимді сақтап, ... ... ... ... ... ... қабырғалар құралымдары индустриалдық талаптарды қанағаттандырып, экономикалық жағынан тиімді болуы керек. ... ... ... ... жатады (ғимарат құнынын 20-25 %).
Ауадағы шудан қалыпты дыбыс изоляциялық деңгейді қамтамасыз етеді.
Қоршаушы конструкцияны дұрыс эксплуатациялау бөлмелерді тұрақты температуралық режимде ... ... ... ... ... 60 % ... +20 ... сантүйiнде + 16 градус.
Жер төле қабырғалары тұтас құймалы, қалындығы 60см. Сақтау бөлімінің қабырғалары кірпіштен МеМСТ 530-95 бойынша.
Жер төленің ішкі ... ... ... қалыңдығы 380мм МеМСТ 530-95 бойынша.
Сыртқы қабырғалар қалыңдығы 510 мм жеңіл керамикалық ... ... ... ... ГОСТ 530-2007 ... ... 75 сериясы 2. 130-8 орындау 0; 1 қалаудың түрі А-64, ... - t-80мм ... ... және М125 ... ... t- 100 мм ... Н жылытқышы орналасқан, 30мм ауа саңылауынан кейін сыртқы қалау беті 600х600мм керамогранитті панельмен орындалған.
Арақабырғалар - ГОСТ 530-2007 ... ... ... ... қалыңдығы 120 мм, 250мм, 380 мм.
o Аралық тақталар мен едендер
Аралық тақталар - ... ... ... ... жасалған. Қалыңдығы 200мм.
Еден -- жер ... ... ... ... ... конструкция. Еденнiң жиынтығын және жеке қабаттарының конструктивтiк орындауы оның ... ... ... ... ... пайдалану әсерiне ұшырайтын үстiңгi элементiн жабу ("Нағыз" еден) деп атайды. ... жабу түрi оның ... ... ... ... ... және тағы басқа.
Еденнiң жабуы мен еден орналасқан үймереттiң жүк көтеретiн элементiнiң аралығында әр кайсысының нақты функционалдық мiндетi бар ... ... ... қабатша, тұтастырғыш су айыру, жылылықты өткiзбеу, төсенiш қабаты. Еденнiң жалпы жылу ... ... ... бұл жылылықты өткiзбеу. Құрмалас калыңдығы 200 мм темiрбетон тақталар ... ... ... бөлмелерінде едендерге паркет төселген, вестибюль, тамбур, мен баспалдақ алаңында керамикалық тақта төселген. Едендер конструкциясы қабаттар арасындағы жабындар ауаның және ... ... ... қалыпты деңгейде қамтамасыз етедi.
Терезе жабындары (перемычки) құрамалы темірбетонды 1.038.1. Шығ. 1 серия бойынша.
1. 4.4 Баспалдақтар
Баспалдақтар әр қабатта орналасқан бөлмелердің ... үшін ... ... ... ... ... мен мүлікті апаттық эвакуациялау және өрт сөндіруші топтардың жұмысын жеңілдету үшін. Баспалдақтар - монолитті болаттан жасалған ... ... ... ... ... Баспа торлары ҚР ҚНжЕ-нің 2.02-05-2002 талаптарына сәйкестендіріліп жасалған [6].
o Шатыр
Ғимараттың шатыры - ... ылди ... ... ... ағаш ... ... ... 60% -тен көп емес ылғалдылықа пайдаланылады. Барлық болат және қосылыстарда пайдаланылатын бөлшектерді Қнже 2.03-11-85 нұсқауларына сай ... ... ... екі ... ойыс ... ... ... итарқалы металлчерепицадан жасалған.
1.4. 6 Терезелер мен ... ... ... қоршаулардың тағайындалуы - күннен түсетін ... ... ... ... ... ортамен визуалды қатынасын қамтамасыз ету үшін. Негізгі күннің көзін өткізетін материал - силикат шынысы. Шыныны түзеп қатандық беретін ... мен ... ... ... өлшемдерін күндізгі
жарықпен қамтамасыз ету нормативиік талаптарды, сәулеттік композицияны, эксплуатациялық ысырапты ескере отырып тағайындайды. Есіктердің өлшемдері стандартталған. Олар ... және бір ... ... жобаланған. Биіктіктері 2,1 м, ендері 0.71 м, 0,8 м, 0,9 м, 1,0 м, 1,2 м, 1,3 м, 1,35 м, 2 м ... ... ... ... ... есіктер сыртқа қарай ашылады.
Терезелер - үш қатарлы әйнекпен әйнектелген ... ... - ... ... ... жасалынған. Ішкі есіктері - индивидуалды. Терезелік ... - ... екі ... ... ... ... Терезе асты (подоконник) металлопластиктен жасалынған.Жалпы есіктер саны 338, терезелер саны 258.
Сурет 1.5-1. Есіктің түрлері
Сурет 1.5-2. ... ... ... және ішкі өндеу жұмыстары
Ішкі әрлеу жұмыстарын жасау үймереттер тұрғызудың соңғы кезеңі болып табылады. Олардың міндеті - ... үйге ... түр беру ... техникалық міндеті ең алдымен түзілістердің қоршаған ортамен өзара ... ... ... ... ... ... ... механикалық бүлдіру әсерлерәнен қорғайды. Олар және де бөлмелердің акустикалық қасиеттерін, олардың инсоляциясын, ауа алмасуын беруі мүмкін.
Жабудың пайдалану қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... жабулары механикалық әсерлерге тұрақты, санитарлық - гигиеналық тазалауға мүмкіндік беретін, уытты болмау және ұзақ уақыт өзінің ... ... ... болу ... ... ... технологиялық белгілері бойынша сылақ қаптау, майлау, түсқағазды желімдеу және тағы басқа жұмыстар түріне бөлінеді.
Цоколь суға ... ... ... Орталық және қосалқы баспалдақтар граниттен қаланған . Офистік бөлмелердің қабырғалары мен төбесі сылақтан витонитпен түзетілген және ... ... ... ... ағаштан жасалынған. Коридорлар төбесі ілінгіш төбе "ARMSTRONG>> - пен өнделген. Сан. түйіндерде, ... ... ... тақтайшамен салынған М 150 ертісінен.
1.4.8 Ағаш және болат құрылымдарын қорғау.
Бұйымдардың болаттық байланыстарын коррозиядан қорғау, яғни анкерлік және пісіру ... ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... ... металлды бұйымдарды ПФ-1 МеМСТ 6405-76* эмальмен бояу екі қабаттық грунтовкамен ГФ МеМСТ 25129-82*. Түгел ағаштан жасалынған бұйымдарды ... ... ... және ... отқа ... ... ұқыпты антисептеу және антиперендермен өндеу жүргізіледі.Металл құрылымдарды Эмаль ПФ-115 бояуымен бояп ... ... ... ... ... ... ішкі ... R0тр анықтау, ҚНжЕ талаптарына сәйкес анықталған қажетті кедергі бойынша жылытқыш қабатының қалыңдығын есептеу.
Қоршаушы ... жылу ... ... мәні R0 ... ... R0тр мәнінен үлкен немесе сол мәнге тең болуы керек.
Қоршаушы құрылымдардың жылу ... ... ... R0тр мәні екі ... ... ... - ... нормалар бойынша қажетті кедергі;
Rэнтр - энергия сақтау бойынша қажетті кедергі.
Rсгтр келесі формула бойынша анықталады:
, (1. ... tвн - ... ... ... температурасы, tвн=20ºС;
tн.о - ең суық бескүндіктегі есептік сырқы ауа температурасы, ºС.
n - ... ... ... ... ... ауаға қатысты орналасуына байланысты алынатын коэффициент, n=1 (сыртқы қабырғалар үшін);
Δtн - ішкі ауа және ... ... ішкі ... ... арасындағы нормативтік температураның айырмасы, Δtн=4ºС (сыртқы қабырғалар үшін);
αв - қоршаушы құрылымдардың ішкі беттік жылу беру ... αв=8,7 ... ... ... ... ... шарттары бойынша жылу өткізуге қажетті кедергіні анықтаймыз. Ол үшін жылытылатын периодтың градус-тәулігін келесі формула бойынша ... = (tвн - ... (1. ... tоп - ауаның орта тәуліктік температурасы 8С болатын периодтың орта температурасы, tоп = -8,1С (Петропавл ... ... - ... орта ... ...... периодтың ұзақтылығы, n0 = 215 тәулік.
ГСОП = (20+8,6)∙218 = ... ... ... ... ... жылу өткізуге кедергіні Rэнтр анықтаймыз.
Кесте 1.1 - Энергия сақтау шарты бойынша жылу өткізуге кедергі
Ғимарат
ГСОП, С∙тәулік
Rтр, м2∙С/Вт
қабырға
төбе ... мен ... ... ... ... ... жылу ... қажетті кедергісі:
6000 Rэнтр = 3,5/1,163=3,009 м2∙С/Вт
8000 Rэнтр = 4,2/1,163=3,61 м2∙С/Вт
м2∙С/Вт
Қоршаушы құрылымдардың жылу өткізуге қажетті кедергісін R0тр екі өлшемнің ... және ... ... ... тең деп ... > ... ... R0тр = м2∙С/Вт.
Сыртқы қабырғаның толық кедергісі R0 қабаттардың термиялық кедергілерінің, сонымен қатар, жылу беруге ішкі Rв және ...... ... ... ... келесі формула арқылы анықталады:
, ... αн - ... ... ... ... жылу беру коэффициенті, αн = 23 Вт/(м2∙С);
αв - қоршаушы құрылымдардың ішкі бетінің жылу беру ... αн = 8,7 ... ... ... ... қабат - цементті-құмды ерітіндегі кірпіш, λк=0,52 Вт/(м∙С), δк=0,120м;
2 қабат - минералды мақта ... ... ... ... - цементті-құмды ерітіндегі кірпіш, λк=0,52 Вт/(м∙С), δк=0,120м;
4 қабат - цементті-құмды ерітінді λк=0,76 ... ... ... - цементті-құмды ерітіндегі кірпіш, λк=0,52 Вт/(м∙С), δк=0,250м
Жылытқыш қабаттың қалыңдығын анықтаймыз:
δж=0,144 м=144мм
Шығарылатын минералды ... ... ... ... ... ... қалыңдығын δж= 140 мм деп қабылдаймыз. Сонда, сыртқы қабырғаның қалыңдығы 640 ... ... ... жылу ... келтірілген термиялық кедергінің нақты мәнін анықтаймыз:
R0ф = 0,115+0,231+2,188+0,231+0,131+0,481+0,0434 = 3,4204 м2∙С/Вт
Қоршаушы құрылымдардың жылу өткізу коэффициентін келесі формуламен есептейміз:
К=1/ R0ф ... ... ... нәтижесінде қабылданған барлық шамалар талаптарды қанағаттандырады.
1.6. Инженерлік желілер
Қоғамдық ғимараттың сумен жабдықтау, жылу кәріз жүйелерін жобалау кезінде келесі ... ... ... ... ... ... "Қоғамдық ғимараттар мен үймереттер";
- ҚНменЕ 2.04.05-91* "Жылу, ... және ... ... ҚНменЕ 2.04.01-85* "Сумен жабдықтау және кәріз".
Инженерлік желілер бөлімін орындау үшін берілген мағлұматтар:
1. Қысқы бескүндік сыртқы ауа температурасы ... жылу ... үшін tнхп= - 32 ˚С, ... ... ... суық тәуліктік температурасы tнхс = -36˚С, ал жазғы есептік желдету ... үшін ... Ішкі ... ... - ... ... - ... - ... - ... ... ... ... қалалық тораптардың кепілденген арыны Нкеп=20 м. су ст.
4. Орталық ... ... ету үшін жылу ... шамасы 120-70 °С.
5. Тәуліктік ауыз-шаруашылық су шығыны Qх.в.=6,45 м3/сут.
6. Тәуліктік ыстық су шығыны Qг.в.=6,88 м3/сут.
1.6.1 Жылу беру
Ғимаратты жылумен ... ... ... жылу ... ... ... жылу құбырлары жылу көзі болып қабылданған. Жылумен қамту жүйесiнің графигі 120-70ºС. Жылумен қамту жүйесi үшiн ... ... ... ... ... су ... табылады. Жылумен қамту жүйесi ЖЭС-тен шығарылып жылу құбырлары арқылы түрлі бөлмелерде мен ... ... ... ... ... Жылыту жабдықтары ретiнде маркасы М-90 типтi секциялы радиаторлар қабылданған. Жылу жобасы техникалық жерасты бөлмесі бар ... үшін ... ... аязға қарсы жылу құбырларын қалыңдығы 50мм болатын минералдық мақтамен ... ... ... ... ішіндегі құбырлар және жылыту қондырғылары май бояумен 2 рет қайталана сырланады[18]
Жүйеде d = 18 мм сопласы бар элеватор № 1 ... ... ... ету
Суық және ыстық сумен қамтамасыз ету қалалық орталық ... ... ... d = 100мм шойын құбыдан кіріс қабылданған.
Ішкі су бағытталушы құбырды d=15-75мм су - газ ... ... ... ... ... ... Су құбырлары жасырын орнатылған. Сумен қамтамасыз ететін қалалық ... ... ... 6 ... сумен қамтамасыз етеді. Сумен қалған қабаттарды қамтамассыз ету үшін, ... 4 КМ-8а ... ... жоғарғы техникалық бөлмеде көлемі 2м3 резервуар орнатамыз.
Кесте 5.1 - ... ... ... ... м.су ... жиілігі, айн/мин
2900;
Сорап валының қуаты, кВт
13,9.
1.6.3 Желдету
Жобада табиғи желдету, каналдық желдету және үйлестірмелі-тартқыш желдету қарастырылған. Тартқыш ... ... ... мен ... ... ... терезе форточкалары арқылы ауа алмастырылып күшейтіледі.
Қабырға ішінен өтетін каналдардың жобадағы өлшемі d = 120мм. Өлшемдері 200х200 мм әрбір 2 қабаттағы ... ... тік ... ... 250х200 мм өлшемді бір магистралдық каналда біріктіріледі. ... ... ... өлшемі 600х500 мм зонтпен қорғайды.
1.6.4 Кәріз жүйесі
Әкімшілік - тұрмыстық ғимарат кәріз жүйесі тұрмыстық және ... ... ... ... ... қала ... ... кәріз құбыры орталық қалалық кәріз жүйесіне қосылған.
Тазалық бөлмелер жобада ... ... ... Iшкi ... ... сыртқы кәріздық тораптағы құдыққа ағызылатын құбырлары бар. Бағандардың ... ... ... ... ... еденасты бiрiншi және екіншішi қабаттарда орналасқан. Кәріз бағандары қабырғаның төменгi бөлiгiнде орналасқан. Суқұбырлары мен кәріздық тораптарды қалыпты пайдаланып ... ... ету үшiн ... құбырлар, алаңдағы тарамдар мен жабдықтар олардан қажеттi судың шығуына мүмкiндiк беру үшiн 0,1 көлбеулену қажет.
Кәріздық бағандар ешқандай ... тiк ... ... ... тiк ... 2 мм-ден 2м-ге дейiн ұзындықтағы құбырлар болуы мүмкiн. Кәріз шойын құбырларынан, диаметрі ø 125 мм ... ... ... келген арам су, полиэтилен құбыр жүйесі арқылы диаметрі ø100 мм және ... ... 0,02 ... іске ... Ал ... ... ажыратулар көлбеуленуі 0,035, диаметрі ø50 болатын полиэтилен ... ... ... ... орналастырғанда жертөледе ашық түрде, пәтер аралық кәріз құбырлары жасырын етіп ... ... ... ... ... ... 400x400 мм арқылы орталық желіге қосылады. Іргетас ойығымен жанасқан жеріндегі бос орынды кірпішпен ... ... М75 ... ... ... ... ... 2-қабатты әкімшілік - тұрмыстық ғимарат сумен, жылумен қамтамасыз ету жолдары және желдету, кәріз жүйесі ҚН ж Е толық ... ... ... өте тиімді жолдармен шешілген.
2 . Есептік-конструктивтік бөлім
2.1. Саты баспалдағын есептеу.
Сатының іріленген баспалдақтары мен ... ... ... темірбетон тақталарын көрсетеді. Сығылған аймақта таврлы қима орналасып, иілуге жұмыс істейді. Бөлшек баспалддақтардың ... ... ... ... бос ... ... сатылардың еңісін ескеріп есептелінеді.
Ғимараттың орналасуына байланысты құрамалы темірбетон ... ... ... ... ... 3-5кН/м² шамасында алады.
Сатының темірбетон элементтерін, аражабын сияқты беріктілікке (1.ш.ж) және деформацияға ... ... ... ... ... ... ...
3 қабатты мектепке, ені 1,35 м олатын саты баспалдағын есептеп және құралымдау қажет. Қабат ... 3,6м. ... ... ... α ≈30, баспалдақтар өлшемдері 15*30 см. Бетонмаркасы М300, қаңқа арматураларының классы А-2, тор арматураларының ... ... ... ... ... және ... құрылысқа арналған индустриялық бұйымдар каталогы бойынша (ИИ-03) типтік сатылардың өзіндік салмағы тең: g=3.6кН/м² горизонтальдік ... ... .., ... үйлердің саты баспалдақтарына түсетін уақытша жүктемелер тең р= 4кН/м² (400кгс/м²) жүк арту ... п=1,3; 1м ... ... жүктеме: Q=(g+p)*a=(3,6*1,1+4*1,3)*1,35=11,3кН/м.
Саты аралығының ортасындағы есептік иілу моменті тең: М=q*l²/8= 11,3*3²/8=12,7кН/м.
Тіректегі көлденең күш: ... Саты ... ... ... ... типтік формаға қатысты тағайындаймыз: тақта қалыңдығы (басқыштар қимасы арасында) һ=30мм, қабырғалар қалыңдығы b=80мм және қабырғалар биіктігі ... ... ... ... ... ... ... сөресі орналасқан таврлы есептік қимаға ауыстырамыз: b=2b=2*80=160мм; сөре енін bкөлденең қабырғалар жоқ кезіңде b=2(1/6)+b=2(300/6)+16=116см немесе ... ... ... ... мән ... аз ... b=52см ... Бойлық арматура қимасын таңдау.
Шарт бойынша қимасын таңдау. Шарт бойынша таврлық қимаға (х=b кезіңде) есептік сәт ... М< ... ... ... ось ... өтеді;
1270000

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Құрылыс конструкциялары - 1" пәнінен дәрістер конспектісі144 бет
''Кеңестік ұлттық-мемлекеттік құрылыс үлгісін қолдану''16 бет
12 қабатты тұрғын үй құрылысы54 бет
1917-1920 ж.ж Кеңес мемлекетіндегі мәдени құрылыс48 бет
3-сынып «Әдебиеттік оқу» құралының құрылымы мен құрылысы28 бет
4-сынып «Қазақ тілі» оқулығының құрылымы мен құрылысы24 бет
5 қабатты тұрғын үйдің іргетас құрылысына технологияық карта тұрғызу21 бет
Delphi ортасында құрылыс дүкенінің жұмысын автоматтандыру22 бет
XIX ғасырдың екінші жартысы XX ғасырдың басында Қазақстандағы әкімшілік құрылыс пен құқық5 бет
«Алматы-Гүлшад» автомобиль жол бөлігінің құрылысын жобалау59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь