Құрылыс өндірісінің өнімділігін арттыру

Кіріспе

Еліміздің денсаулық сақтау мен білім беру жүйесіне көп көңіл бөліп жатқаны анық, сондықтан қазіргі таңда мектеп пен аурухана нысандары көп салынып жатыр. Салауатты елдің болашағы зор деген түсінікпен қалалар мен ауылдарда салынып жатқан құрылыс нысандарының саны артып келуде.Біздің Республикамыздың экономикалық және әлеуметтік даму бағытында құрылысты бірқалыпты, тиянақты қалыпқа келтіру, ғылыми негізделген, бірдей сапалы дәрежеде жеткізу мәселесі қолға алынып отыр.
Құрылыс өндірісін күшейту үшін белсенді түрде перспективті әрекеттерін қолданып, тұрмыс жұмысын жүргізу бөлігін тиімді пайдалану қажет.
Сонымен қатар құрылыста, әлемде қолданылатын негізгі жетілген техникалар мен механизмдерді қолдануымыз қажет.
Бұл мәселелерді, автоматтандырылған басқару жүйесін қолдану арқылы іске асыра аламыз.
Құрылыс өндірісінің өнімділігін арттыру үшін, алдымызға қойылған құрылыстың квалификациясын бір жүйеге келтіру мәселесі арқылы шешеміз.
Құрылыс жобасын ұйымдастыру және жұмыс өнімділігін экономикалық негіздеу, шешілетін конструкцияларды келтірілген жағдайлармен үлгілерді ала отырып шешеміз.
Осындай шешімдерді тиімді пайдалану арқылы біз құрылыс жұмысының мөлшерін 30%-ке дейін қысқарта аламыз. Сонымен қатар жобалауда МЕҮЛ-да және ҚМжЕ-де келтірілген ережелер қатаң түрде сақталынған.

1.ҚР ҚНжЕ 3.02-01-2001* .Көпшілік орындары .
2.ҚНжЕ 3.06-2005. Мүгедек адамдарға арналған көтерілу сатысы
3.ҚНжЕ 2.02-05-2002. Ғимарат пен үйлерді өрттен сақтау
4. ҚНжЕ 4.04-23-2004. Ғимараттарды жарықпен қамтамасыз ету
5. ҚР СТ 939-92*. Іргетас негіздері
6. МЕМСТ 19804,1-91. Еден жұмысы
7. МЕМСТ 530-95. Су оқшаулағыш кірпіш
8. МЕМСТ 6787-80. Керамикалық тақталар
9. МЕМСТ 9757-90. Инженелік желілер негіздері
10. МЕМСТ 15588-86. Қоғамдық ғимараттар
11. МЕМСТ 24698-81. Көпшілік орындары үшін сыртқы есіктер
12. МЕМСТ 6629-88. Көпшілік орындар үшін ішкі есіктер
13. МЕМСТ 16289-86. Терезе мен есіктер
14. ҚНжЕ 2.01.01-82. Сыртқы ауаның есептік қысқы температурасы
15. ҚНжЕ 12.1.005-88. Ішкі ауаның есептік қысқы температурасы
16. МЕМСТ 12.4.87-84. Адам өмірін сақтау
17. МЕМСТ 12.0.004-90. Еңбек қауіпсіздігін сақтау
18. МЕМСТ 23407-78. Сантехникалық бөлім
19. Шубенко Л.Н. ‘’ Основания и фундаменты , дипломные и курсовые проектирование ‘’, 1984 – 328 стр.
20. Мандриков А.П. М23. ‘’ Примеры расчета железобетонных конструкций’’, М : 1989 - 5806 стр
21. Байков В. Н, Сиголов Э.Е, Б 18. ‘’ Железобетонные конструкций ‘’
М : 1991 – 767 стр
22. А. Әбілдинов , ‘’ Темір Бетонды Конструкциялар ‘’ , Алматы , 1996 ж -181стр
23. Бандаренко В.М. Сувыоркин Д Г . Б 81, ‘’Железобетонные и кменные конструкций ‘’ , М : Высш. шк. , 1987 – 384 стр
24. Хамзин С.Қ. (ТСП) ‘’ Құрылыс өндірісінің технологиясы ‘’, Жоғарғы оқу орындарының құрылыс саласына жататын инженер – экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған. Алматы: 2002, 300- бет
25. Хамзин С.Қ. ‘’ Құрылыс құралымдарын құрастыру ‘’, Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы , 2005 – 123 бет
26. Беленя И.Е. , Балдин А.Б., Ведеников С.Г. « Металическая конструкция» 1985-560
27.Хамзин С Қ , Әбішев А Қ , Х – 18 , ‘’ Құрылыс процестерінің технологиясы ‘’ , Алматы , ‘’ Баспа ‘’, 1997 – 384 стр,
28. Хамзин.С. Қ, ‘’ Үймереттермен ғимараттардың құрылыс технологиясы ‘’, Астана, 2003 – 368 бет,
29.Бояхметов Т , ‘’ Экономика строительство ‘’ , Алматы, 1995ж;
30. Комаровский П Е , ‘’ Составление смет на общие строительство и сепц. Работы ‘’ ,М: 1977 ж ,
31. Сугробов И.П. ‘’ Охрана труда в строительство ‘’ , М : 1985 г;
32. Толстой М.Г. ‘’ Техника безопастности и противо пожарные мероприятие на строительстве ‘’ , М. 1982 г ;
33. Орлов Г.Г ‘’ Инженерное решение по охране труда в строительстве ‘’, М . 1985 ж ;
34. И.А. Шерышевский, ‘’ Конструирование промышленных зданий и сооружений ‘’,М. ‘’Архитектура - С ‘’, 2005. 168 с.
35. Ропсин.И.С ‘’ Архитектурные проектирование общественных зданий и соружение ‘’, М. 1985 ж
36. Совченко И А. ‘’ Архитектура ‘’ М. 1982 ж
37. И.А. Шерышевский Конструирование гражданских зданий М. ‘’Архитектура - С ‘’, 2005
38. Шутенко Л.Н. ‘’ Основания и фундаменты , дипломные и курсовые проектирование ‘’, 1984 – 328 стр.
39. Долматов Б.И. Морарескуль Н.Н. ‘’ Проектирование фундаментов здании и сооружение ‘’, М : Высш. шк , 1986 – 239 стр,
40. Мандриков А.П. М23. ‘’ Примеры расчета железобетонных конструкций’’, М : 1989 - 5806 стр,
41. Байков В. Н, Сиголов Э.Е, Б 18. ‘’ Железобетонные конструкций ‘’
М : 1991 – 767 стр,
42. А. Әбілдинов , ‘’ Темір Бетонды Конструкциялар ‘’ , Алматы , 1996 ж -181 стр ,
43. Бандаренко В.М. Сувыоркин Д Г . Б 81, ‘’Железобетонные и кменные конструкций ‘’ , М : Высш. шк. , 1987 – 384 стр,
44. Хамзин С.Қ. (ТСП) ‘’ Құрылыс өндірісінің технологиясы ‘’, Жоғарғы оқу орындарының құрылыс саласына жататын инженер – экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған. Алматы: 2002, 300- бет,
45. Хамзин С.Қ. ‘’ Құрылыс құралымдарын құрастыру ‘’, Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы , 2005 – 123 бет,
46.Хамзин С Қ , Әбішев А Қ , Х – 18 , ‘’ Құрылыс процестерінің технологиясы ‘’ , Алматы , ‘’ Баспа ‘’, 1997 – 384 стр,
47. Х.С. Құрашұлы, ‘’ Үймереттермен ғимараттардың құрылыс технологиясы ‘’, Астана, 2003 – 368 бет,
48.Бояхметов Т , ‘’ Экономика строительство ‘’ , Алматы, 1995ж;
49. Комаровский П Е , ‘’ Составление смет на общье строительство и сепц. работы ‘’ ,М: 1977 ж ,
50. Сугробов И.П. ‘’ Охрана труда в строительство ‘’ , М : 1985 г;
51. Толстой М.Г. ‘’ Техника безопастности и противо пожарные мероприятие на строительстве ‘’ , М. 1982 г ;
52. Орлов Г.Г ‘’ Инженерное решение по охране труда в строительстве ‘’, М . 1985 ж ;
        
        Кіріспе
Еліміздің денсаулық сақтау мен білім беру жүйесіне көп ... ... ... анық, сондықтан қазіргі таңда мектеп пен аурухана нысандары көп салынып жатыр. Салауатты елдің болашағы зор деген түсінікпен қалалар мен ... ... ... құрылыс нысандарының саны артып келуде.Біздің Республикамыздың экономикалық және әлеуметтік даму бағытында ... ... ... ... ... ғылыми негізделген, бірдей сапалы дәрежеде жеткізу мәселесі қолға ... ... ... ... ... үшін белсенді түрде перспективті әрекеттерін қолданып, тұрмыс жұмысын жүргізу бөлігін ... ... ... ... ... ... ... негізгі жетілген техникалар мен механизмдерді қолдануымыз қажет.
Бұл мәселелерді, автоматтандырылған басқару жүйесін қолдану арқылы іске асыра аламыз.
Құрылыс өндірісінің ... ... ... ... ... ... ... бір жүйеге келтіру мәселесі арқылы шешеміз.
Құрылыс жобасын ұйымдастыру және жұмыс өнімділігін экономикалық негіздеу, шешілетін конструкцияларды келтірілген жағдайлармен үлгілерді ала ... ... ... ... ... арқылы біз құрылыс жұмысының мөлшерін 30%-ке дейін қысқарта аламыз. Сонымен қатар жобалауда МЕҮЛ-да және ҚМжЕ-де келтірілген ... ... ... ... ... ... басжоспар нысанның жобалануы бойынша жасалған. Салынып жатқан бұл емхана ғимаратының ... ... да ... ... ... ғимарат, диагностикалық орталық, шаруашылық ғимарат, инфекциялық емдеу ғимараттары бар. Еліміздің денсаулық ... мен ... беру ... көп ... ... ... анық, сондықтан қазіргі таңда мектеп пен аурухана нысандары көп салынып ... ... ... автожолдар, автотұрақтар, жаяу жүргінші жолдары салыну көрстеілген. Жаяу жүру жолдары мен автожолдар асфальтбетонды, тротуарлар қырлы тақтатастардан төселінген. Жол ... ... ... - 4%, ... - 7 % болып жасалды. Жол өткелдерінің минималды бұрылу радиусы 5,0 метр етіп жасалды. Құрылыс ... ... ағаш ... жұмыстары жақсы ескеріліп, экологиялық ауа тазалығының тепе-теңдігін жасау ескерілді. Алаңды көгалдандыр үшін осы аймақтың ауа райына төзімді,икемді өсімдіктерді ... ... ... метр есебімен алынды. Жүйелік биіктік есебі Балтық теңізінің деңгейімен өлшенді. Орналасу ... қала ... ... ... ... ала рұқсат етілген шарттармен жасалды. Құрылыс релефі бір қалыпты, тыныш күймен (жер бедері) сипатталады. ... ... ... ... қарашірікті орман жамылғысынан алынған, аз бөлігі сол өңірдің ... ... ... ... ... ... ... бірдей жүргізілді, сондықтан ағаштар мен талдар біріңғай отырғызылды. ... ... ... мен ... ... әкімшілік мекемесімен жүргізілді. Құрылыс жұмыстарын жүргізу еркін қозғалыста жасалды, техника мен адам жүрісіне ынғайлы ... ... ... ... төрт ... ені мен ... ... келеді.
Жобаланып отырған нысан құрылысы Астана қаласында жүргізу жоспарланған.
1.2. Басжоспадың техника - экономикалық көрсеткіштері
1.1-Сурет. Нысанның басжоспардағы орналасуы
1.1-Кесте ... ... - ... ... ... бірлік
Саны
Участкенің ауданы
м²
18700,00
Құрылыс ауданы
м²
729,00
Жабын ауданы
м²
8517,00
Тротуарлар ауданы
м²
699,54
Асфальт ауданы
м²
6817,46
Көгалдандыру ауданы
м²
7633,13
Құрылыс тығыздығы
%
20,4
Көгалдандыру пайызы
%
52,1
1.3 ... ... 3 ... ... ... 3.3 м.
Ғимаратта жертөле жоспарланған, еден деңгейі -2.000 м. Жертөледе жылу жүйесі орналасқан.Жоспарда ғимарат дұрыс геометриялық пішінді.
Шеткі өстер ... ... ... ... 27 м, ені 27 ... ... жағдайда адамдар А-Е, 1-6, қасбетте жобаланған есіктерден шығады.
Ғимараттың ... ... ... - ... және ауыз су ... ... ... - қалалық жүйеге қосылған; жылу жүйесі орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген, оның параметрлері ... ішкі ... ... үшін ... ... ыстық су сыртқы жүйеден; электрмен қамтамасыз ету - ... ... ... 380/220 В; ... ... - ... ... және өрт қауіпі төнгенде белгі беру жүйесі ... өмір сүру ... І, оның ... ... 100 ... есептелген (қабрғалары қабырғалық панельдерден ,ірге тасы мен аражабындары темірбетоннан).Ғимараттың жауапкершілік ... I ҚНЕ ... ... ... ... 2 ... жатады,ҚҚН 2.02.01-89 сәйкес.
Технико-экономикалық көрсеткіштер (сәйкес ҚНЕ 2.08.01-89 ). Ғимараттың өртке қаусіздік деңгейі жақсы сақталған, басқа ғимарттармен жанасып орналасуы жағдайы төмен. ... ... ... келеді десек те болады.
Құрылыс қалалық орталықта жүргізілгендіктен адамдардың ынғайлы қозғалысы мен жинақтылығы үшін және көлік кептелісін ... ... ... жақсы есептелген жоспар бойынша қажетті жерге орналастырылды. Құрылыс объектісі мемлекеттік маңызы бар орталық болғандықтан оған келушілер мен емделушілерді ... ... ... ... ... ... ... Ғимарат үш қабатты болғандықтан ауа айналымын жақсы болу үшін ауа ... ... ... орнатылды. Жарықтандыру табиғи(күн жарығы) және электрлі жолдары қарастырылды. Электр үнемділігі үшін әр ... ... ... саны ... есептелінеді.
1.4 Ғимарттың конструктивті шешімі
1.4.1. Іргетас
Жобаланған ғимаратымызда, шеткі және ортаңғы ұстындардың іргетастары ретінде құймалы ... ... ... іргетастар қолданылады.
Іргетастардың негізі ретінде саздақ болып келеді.
Стакан тәрізді іргетас 3 сатылы болып келеді және ұстынасты бөлігі бар. ... ... ... ... ... ... өлшемі 1100х1100мм
Үстіңгі тақтаның өлшемі 900х900мм
Ұстынасты бөлігі өлшемі 700х700мм
Стакан тәрізді іргетас, құйылмалы, бетон маркасы B15, 3 сатылы және ... ... ... 250мм. ... биіктігі 700мм. Іргетастың табаны --2600м деңгейінде орналасады. Стакан тәрізді іргетастың астына 100мм қиыршық тас және 100мм бетон ... ... ... ... арматура торларымен арматуралайды. Жұмыстық арматура торы 200мм интервалымен орналасқан. Стакан тәрізді іргетасты арматура классы А-II, 16мм және арматура ... A-1, 10 ... ... ... ... ... болып келеді. Стақанды іргетас алдын ала жобаланған және тығыздалған негіздің үстіне орналастырылады.
1.4.2 Іргетас арқалықтары
Жобаланған жобаланған емханамызда іргетас арқалықтары ... ... ... панельдердің астына орналастырылады. Іргетас арқалықтарды стакан тәрізді іргетастың үстіңгі сатыға қойылады.
Іргетас ... 2 түр ... ... ... ... ФБН-1 және ... арқалықтары бетон маркасы М-200 және арматура классы А-ІІІ жасалынады. ... ... ... ... ғимаратқа қабылдаған ұстындар: Ұстындардың үстіне арқалық, жабын және шатыр элементтері салынады.
А мен В ... 1-6 ... ... шеткі ұстындар орналасады. 2-5 осьтері, Б мен Д бойынша ортаңғы ұстындар орналасады. Ұстындар адымы 6 ... мен ... ... ... ... стакан тәрізді іргетастарға қондырылып және бетондап тастайды. Оның орнату дәлдігін геодезиялық құрал-саймандар арқылы тексеріледі. Қабылданған ... С-1 ... ... мен К-1, К-2 қаңқалары арқылы арматуралайды. ... ... ... ... және А-І, 8мм ... Ұстындар бетон классы В 30 құйылады.
1.4.4. Арқалықтар
Жобаланған емханамызда көтеруші элементі ретінде арқалық қабылданды. Арқалықтың үстіне ... және ... ... салынады. Жобаланған емханамызда аралығы 6м болғандықтан, есепті ... ... ... Орта ... ... ... ... болғандықтан үш метрлік арқалықтарды пайдаланамыз.
1.2-кесте
Арқалық
Ені
Ұзындығы
Биіктігі
Салмағы
1
100
2800
300
0.550
2
200
6000
500
1.500
1.4.5 Қабырғалар
Жобаланған балалар емханасында ... ... ... ... 3 қабатты, жылытқышы бар, ілмелі, темірбетонннан қабырға панельдері жобаланған. Жылытқышы ... ... ... және оның қалыңдығы 200мм. Қабырға панельдердің қалыңдығы 400мм және 1.432.1-26 сериясы бойынша ... ... ... ... ... және ... ... 5980х1485мм
ПСТ 30.12.3-П 2980х1185мм
ПСТ 15.12.3-П 1480х1185мм
1.3-кесте Қабат ... ... ... түрі
Қабат материалының сипаттамасы
Тығыздығы,
кг/м³
Жылуқабыл.
коэффиценті,
S, Вт/(м2 0С)
Жылуөтк.
коэффиценті,
,Вт/(м 0С) ... =1,6 ... деп ... ... ... жылыт-қыштың қажетті қалыңдығын есептейміз:
1,6=1/8,7+0,1/2,04+x/0,06+0,1/2,04+1/23; х= 0,192
Жылытқыштың ... x=0,2м деп ... жылу ... ... бойынша есептейміз:
1,5 bб.а=1140 мм (2560-1140x2=280 - байланысқа).
1.4.10. Терезе мен есiк
Терезе - ... өте ... және олар ... ішін ... ... ... ... басқа олар бөлмелердің дыбыс оқшаулау және жылу оқшаулаумен қамтамасыз етеді. Терезе блоктары ағаш тыныдарға ... Ал ағаш ... ... ... іргелерінде немесе қосалқы бөлшектерде орналасады. Қосалқы бөлшектер ұстындарға, қабырға панельдеріне ... ... ... ... пісіріледі.Терезе, есiк және арқалық блоктар үшкабатты шыны қабылданған. Терезелер МЕМСТ 12506-67 бойынша дайындалған. ... - ... ... шығу және ... ... ... үшін кажетті. Екі корпустың ішкі және сыртқы есіктері бітеу. Есіктер қораптан тұрады және ... рама ... ... ... Кiре ... және ... есiктерiнде тығыздалған төсенiштер қарастырылған. Оны сыртқы қабырғалардағы және аралық қабырғалардағы есіктер аралықтартарына қондырылады. ... екі ... ... және бір ... ... ... мен аралық қабырғалардың тігістерін арнайы қаптағышпен қаптайды. Есіктер МЕМСТ 14624-69 бойынша ... ... ... : ... 900 х ... деп қолданысқа пайдаландық.
1.4.11. Жылутехникалық есеп
* Аймақтың климаттық ауданы - Iв,
* Бескүндік салқын температура 0,92 - ,
* Жылу ... ... бір ... ... ... жылу ... ... теңсіздік орындалады R0>=R0тр
Қа6ырға климаттық жағдайын қанағаттандырады. Қабырға қалыңдығы 400мм қабырға ... ... ... ... ... қабырғаның құрамы:
а. Ауыр бетон
b. Пенополистерол
с. Ауыр бетон(сыртқы қаптау)
1.5. Сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары
Әрлеу жұмыстарын жасау ... ... ... ... ... ... Оның міндеті - ғимаратқа аяқталған түр беру және ... ... сай ... ... ... дымқылдану, коррозия , механикалық бүліну әсерлерінен қорғайды. Олар сонымен қатар, бөлмелердің акустикалық қасиеттерін, инсоляциясын, ауа алмасуын ықпал ете алады. Әрлеу ... ... ... тұрақты, санитарлық - гигиеналық тазалауға мүмкіндік беретін, уытты болмау және ұзақ уақыт өзінің алғашқы түрін ... болу ... ... ... ... ... сылақ, қаптау, майлау, сияқты түрлерге бөліктеуге болады.
Әрлеу ... ... ... ... ... Алдымен әрленетін бөлмелерді дымқылы - температуралы мөлшелерге келтіру үшін әйнектеу жұмыстары жүргізіледі.
Әрленетін үстіңгі қабаттың ... 6-10%, ... ішкі ... 70% ... ал оның температурасы +8° кем болмағанда ғана әрлеу жұмыстары жүргізіледі.
Ішкі сылақ және ... ... ... ... ... ... кезекті су, жылу аспаптары орнатылатын жерлерден, яғни сол ... ... ... - ... ... қамтамасыз ету және канализация . Сумен қамтамасыз етудiң iшкi жүйесi тұрғын үйлерде төменгi магистраль тарамында қабылданған. Магистральды тораптар техникалық еденастында ... ... ... ... ... ... жөндеу уақытында бағанды сөндiру үшiн қажттi бұранда орнату кажет. Барлық магистральдi суқұбырлары жерасты бөлмеде қоршалады. Сүлгiнi кептiргiштер ыстық сумен қамтамасыз ету ... ... ... жобада сантехкабинамен қабылданған. Iшкi канализация жуйесi сыртқы ... ... ... ... құбырлары бар. Бағандардың канализация магистральдарына қосылған аймағында техеденасты бiрiншi және бесiншi қабаттарда ... ... ... ... ... ... ... Суқұбырлары мен канализациялық тораптарды қалыпты эксплуатация жасалуын қамтамасыз ету үшiн магистральды құбырлар, алаңдағы тарамдар мен жабдықтар олардан қажеттi судың ... ... беру үшiн 0,00 1- ... ... ... ... ешқандай үзiлiссiз тiк орналасуы қажет. Ауытқу тiк бағытта 2 мм-ге дейiн 2м- мi ұзындықтағы құбырларға болуы мүмкiн.
1.6.1. Жылу ... ... ... ... орталық жылу тораптарынан қарастырылған. Жылумен қамту жүйесi үшiн жылутасығыш ... ... 70-95 ... ... су ... ... ... қамту пунктiнде 903 -- 10- 13 типтi жоба ... ... ... ... бар ... ... ... Жылу беру жүйесі орталықтандырғадықтан блғандықтан үлкен қала жоспарына неізделген. Жылумен қамту жүйесi тiк суқұбырлы "Г" ... керi ... ... таратқыш қабылданған.
Жылыту жабдықтары ретiнде үш қатарлы краны бар Н-90 типтi шойын ... ... ... ... керi ... ... ... төсенiш гимараттың техжерасты бөлмеде қарастырылған.
Суды жiберу канализациялық ... ... ... ... ... көмегiмен iске асады. Бағандардан ауаны босату үшiн жоғарғы бағанның нүктесiнен краннан өткiзу көмегiмен iске ... ... ... ... ... ... ... жоғары цокальдi газды енгiзу жабдығы қарастырылған. Бiрiншi қабаттың баспалдақ алаңына ... ... ... ... кiре ... ... қажет, өйткенi бiрiншi үйдi тұрғызған жылы үйдiң маңындағы топырақтың отыруьнан құбырдың сынуы мүмкiн.
1.6.3. ... ... ... ... -- ... ... сантүйiн мен асханадан. Ауаны шыгару үшiн қабаттың биiктiгi бойынша каналдарды өткiзу және ... ... ... ... ... ... желдету блоктары қоланылады,сыртқа шығару жолымен iске асады. Атмосфералық шөгiндiлердiң түсуiнен қорғау үшiн суды жинағыш құрылғысымен ... ... ... ... ... ... ... таза ауаның кіруі дефлектор мен есіктер арқылы және ауаны сорып шығаруын желдеткіш ... ... ... ... Желдету жүйесі
1.6.4. Тоқпен қамтамасыз ету
Ғимаратты тоқпен қамтамасыз ету ... ... ... жүргiзiлуi шарт. Көп жағдайда үйге тоқты асбесттi цемент ... ... ... ... ... асырылады. Ол фундаменттен тыс жерде орналасады және кабельдер болат тұрбалармен қоршалып тұрады.
Ғимаратта ... ... ашық ... ... Олар жабын тақталарда орналасады. Электр өткiзгiштердiң торапты жүйесiн, түрғын үйге қолдануға өте ыңғайлы. ... ... ... ... ... айырбастау жұмыстары таратқыш қораптардың бiр-бiрiне бүтiндей ауыстыру мүмкiндiгi бар. Тұтынушы ... ... ... қапталган электр өткiшгiштермен койылады. Оны электр панельге орналастыру жұмыстары жабын ... ... ... ... ... ... ... тiректердiң ток өткiзгiштерi қиылмайтындай етiлiп жасалады. Әрбiр пәтерде арнайы электр қуатын реттеп, қанша пайдаланылғанын көрсетiп тұратын есептегiш құрылғылар болады және ток ... ... ... ... қорғаныш жүйесiн орнату да жұмыстары қарастырылады.
Байланыс жүйелерi: радио, телефон және ... -- осы ... ... ... ... жәке ... тораптарда орналасады. Ол жалпы тұрғын үйдi токпен қамтамасыз етiп тұрған өткiзгiштердiң орналасып тұрған электр ... ... ... ... тігінен орналасады. Пәтерге Байланыс жүйелерін енгізу электртораптарға көлбеу каналдар бойымен ... ... ... ... ... ... үстіне ішкі суағар жүйесі (сур.1.4.) қондырылады. Суағар ішкі және нөсерлі канализация жүйесіне қосылған. Суқабылдаушы ... 200мм. ... ... элементтері екі ретті еңісті және еңістігі 1:5%, ғимаратымызда аралық шамасы аз болғандықтан , шатырдың үстіне 2 шұңқырақ ... ... ... жүйесі
1.6.6. Өртқауіпсіздік сигналы
Өртқауіпсіздік ... ... ... жарақталған. деп аталатын ораталықтан пультті басқарылатын ... ... ... ИП-212 -3СУ (ДИП-3СУ) деп аталатын төбе қабырғаларына орнатылыатын түтін исімен сигнал беретін аранйы дачиктері орнатылған. Өртқауіпсіздік ... ... үшін ... және әр шығу ... деп ... ... шамдары есепке сай етіп қондырылды.
1.6.7. Телефон желісі
Ғимаратты ... ... қосу ... ... бас телефон желісімен жүргізілді. Ғимаратты телефон желісімен қосу талаптары қалалық АҚ ... ... ... ... желісінің жұмысын басқару орталық қалалық тораптан қадағаланды. Телефн желісімен бірге қосымша желілер де ... ... ... кабельді тораппен қосылған.
2. Есептік- конструктивік бөлім
2.1 Адымды анықтау
2.2 Көп қуысты тақтаны есептеу
2.2.1 Есептік аралық және жүктемелер
Негізгі мәліметтер:
Жиналмалы ... ... ... ... ... Панельдің маркасы ПК-60.15, бетон класы В30, алдын-ала кернелген ... ... Ат-V, ... ұзындығы 5,98м, ені 1,49 м, биіктігі 0,22 м.
Жабынның 1м2 түсетін жүктемелер 2.1. кестеде есептелген.
Кесте 2.1.
Жабынға түсетін ... ... ... ... ... ... ... коэф. f
Есептік жүктеме, Н/м[2]
Тұрақты жүктеме
1
Темірбетон жабын
2500
0,11
2750
1,1
3025
2
Рубероид
600
0,007
42
1,3
54,6
3
Минералды мақта
125
0,13
162,5
1,3
211,25
4
Цементті-құмды құйма
1800
0,04
720
1,3
936
Барлығы: 3674,5 ... ... ... ... 500 ... жүктеме:
Панельдің адымын анықтау:
Сурет 2.1-Жабынның орналасуы
Панельдің есептік адымы: (Сурет 2.1)
1м ұзындықты, ені 1,49 болатын жабынға әсер ететін жүктемелер,Н/м:
* ... ... ... Н/м[2]
* ... ... ... ... тұрақты ұзақ мерзімді нормативтік: 3674,5∙1,49=5475 Н/м[2]
* тұрақты ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... барлық есептік: Н/м[2]
Барлық есептік жүктемеден иілетін момент:
43451 Нм
мұнда жабынның есептік адымы
Барлық нормативті жүктемеден ... ... ... ұзақ ... ... ... иілетін момент:
22211Нм
Қысқа мерзімді нормативті жүктемеден иілетін момент:
3007,93Нм
Есептік жүктемеден түсетін күш:
20381,37Н
Нормативті жүктемеден түсетін күш:
1269,053 Н
Жабын ... ... ... ... ... ... В30,
; ... жасалған көлденең арматура класы Ат-V, ;
Жобаланатын жабын тақтамыз жеті қуысты. Есептеуде қуысты тақтаның көлденең қимасын эквивалентті ... ... ... ... , .
2.2.2 Жабын қимасының өлшемдерін белгілеу
Көпқуыстының биіктік қимасы (7 дөңгелек қуыс Ø159мм) ... ала ... ... h =22 см; ... ... ... h0=h-a=22-3=19см. Өлшемі: үстіңгі және астыңғы сөренің қалыңдығы (220-0,9х15,9)x0,5 =38,45мм=3,8см. Қабырға ені: ортаңғы - 2,6см.; шеткі - 3,8см. ... ... ... қимасының есептік қалыңдығы бірінші топтағы шекті жағдай есептеулерінен h'f=3см; қатынасы h'f/h=3/22=0,13>0,1, сондықтан есептеуде сөренің толық енің аламыз b'f=146см; ... ... ені ... Арматураның беріктігінің сипаттамасы
арматураның алдын-ала кернелуі осы мәннен аспауы керек.
мұнда ... ... ... ... мәні
.
. ... ... орындалды.
Керілген стерженьдер саны болғандағы керілістің ауытқуын
есептейміз.
қабылдаймыз- . Керілістің дәлдік коэффициенті.
. ... ... ... ... ... жарықтардың пайда болуын тексеру кезінде - . Керілістің дәлдігін алғандағы мүмкіндік кернеу .
Жабынның бойлық осьтегі дұрыс қимасы бойынша ... ... ... - тавр ... ... бетонның қорғағыш қабаты.
=0,05 =0,98 екенін анықтаймыз. Қысылған ауданның биіктігі.
Қысылған ауданның шектеулі биіктігі: ... ... ... ... ... ... сығылған аумағындағы керіліс; , т.к.
арматурадағы кернеу ;
.
Арматураның есептік қарсыласуы коэффициент -ке көбейтілуі
керек:
,
мұнда . А т -V ... ... ... ... қима ... ... 12 Ат-V ... қабылдаймыз.
Жабынның еңіс қимасы бойынша беріктік есебі:
деп көлбеу жарықшақтарындағы көлбеу сызықтар бойынша беріктік шартын тексереміз.
мұнда ;
Шарт ... ... ... ... ... жеткілікті.
Көлденең осьтегі есептік көлбеу қиманың проекциясын анықтаймыз.
Есептейміз: , 1,4 деп ... ... ... ... , ... Бұл ... , есептеу бойынша көлденең арматура қажет емес.
Құрылым қаңқасының қырын 5 Вр- ... ... ... ... ... орай h 450 мм ... ... адымы
және
деп қабылдаймыз.
Жабынның ортаңғы бөлігіне көлденең стерженьдерді қоймауға да болады. Тек қана тірелетін аймаққа ... ... ... үшін ... ... ... ету ... қуыстың жоғарғы және төменгі бөлік қимасында арматура класы Вр - 4 мм. ... С-1 және С-2 ... ... ... Көп қуысты тақтаны екінші топтағы шекті жағдайлар ... ... ... геометриялық сипаттамасын формула бойынша есептейміз. Серпінділік модулінің қатынасы ... ... ... ... ... ... ...
h = 0,9d = 0,9х14,9 = 14,3см
Эквивалентті сөренің қимасының қалыңдығы
h'f = hf = ... = ... ені ... = 45,9см
Қуыс ені 146-45,9 =101,1 см
Келтірілген ауданның ... ... ... ... ... ... ... қырға дейінгі ара қашықтық
y0 = 0,5h = 0,5х22 = 11см ... ... ... ... ... ... астыңғы аймақ бойынша Wred=Ired/y0=154186/10=15419см3, сонымен қатар үстіңгі аймақта W'red= 15419см3.
Ядролық нүктеден ара қашықтығы, созылған аймақтан едәуір алшақта ... ... ... қимасына дейін, формула бойынша r=φn(Wred/Ared)=0,85(15419/1766)=7,42см; сонымен созылған аймақтан ең аз ... ... ... ... ... 1,6-0,75=0,85.
Нормативті жүктемелерден туындайтын бетондағы кернеудің және қаусыру әсеренің шекті күйдің екінші тобына қатысты бетонның ... ... ... 0,75 деп ... аймақтың қарсыласу моментінің пластикалық серпінділігі, формулаға сәйкес Wpl=γWred=1,5x15419=23128см3; мұндағы γ=1,5 - сығылған аймақтың сөресінің таврлық ... ... ... ... ... мен ... ... аймағының қарсыласу моментінің пластикалық серпінділігі W'pl=23128см3.
2.2.5 Арматурадағы алғашқы кернеуді жоғалту
Арматура керілісінің дәлдік коэффициенті γsр=1. Керудің электротермиялық әдісі ... ... ... ... ... пайда болатын шығындар σ1=0,03σsp=0,03x393=11,79МПа. Температуралық секірістер әсерінен керілген арматурада болатын шығындар және тіреулермен σ2=0, ... ... ... ... ... ... қызады.
Сығу күші P1=As(σsp-σ1)=4,52(393-11,79)(100)=172307Н=172кН
Келтірілген қиманың тартылыс күшінің центріне қатысты бұл күштің эксцентритеті:
eop=y0-d=11-3=8см.
Формула бойынша бетондағы кернеудің қаусыруы
σbp/Rb

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оңтүстік Қазақстан облысындағы аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау жобасы121 бет
ЖШС «Жигер» кәсіпорнының өндірістік шаруашылық қызметіне толық талдау жүргізу, кәсіпорынды басқару құрылымын зерттеу, және кәсіпорында негізгі капиталды пайдалану тиімділігін талдау және оның деңгейін арттыру бойынша іс-шаралар жобасын жасау68 бет
Құрылыс кәсіпорнының қызмет ету тиімділігін арттыру жолдары49 бет
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
"Модильяни мен миллер үлгілері"11 бет
"Тұран Әлем Банкі" АҚ28 бет
2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасы туралы56 бет
XX ғ. 50 жж. Қазақстанның саяси-әлеуметтік жағдайы және экономикасы мен мәдениеті6 бет
«Жартаc» ЖШС-ндегі еңбек өнімділігі көрсеткіштерін талдау, оны арттыру мақсатында кәсіпорын тарапынан жасалатын шаралар жүйесіне баға беру, оның кемшіліктерін анықтау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар ұсыну64 бет
«Интернет технологиялар» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь