Құрылыс өндірісінің өнімділігін арттыру


Кіріспе

Еліміздің денсаулық сақтау мен білім беру жүйесіне көп көңіл бөліп жатқаны анық, сондықтан қазіргі таңда мектеп пен аурухана нысандары көп салынып жатыр. Салауатты елдің болашағы зор деген түсінікпен қалалар мен ауылдарда салынып жатқан құрылыс нысандарының саны артып келуде.Біздің Республикамыздың экономикалық және әлеуметтік даму бағытында құрылысты бірқалыпты, тиянақты қалыпқа келтіру, ғылыми негізделген, бірдей сапалы дәрежеде жеткізу мәселесі қолға алынып отыр.
Құрылыс өндірісін күшейту үшін белсенді түрде перспективті әрекеттерін қолданып, тұрмыс жұмысын жүргізу бөлігін тиімді пайдалану қажет.
Сонымен қатар құрылыста, әлемде қолданылатын негізгі жетілген техникалар мен механизмдерді қолдануымыз қажет.
Бұл мәселелерді, автоматтандырылған басқару жүйесін қолдану арқылы іске асыра аламыз.
Құрылыс өндірісінің өнімділігін арттыру үшін, алдымызға қойылған құрылыстың квалификациясын бір жүйеге келтіру мәселесі арқылы шешеміз.
Құрылыс жобасын ұйымдастыру және жұмыс өнімділігін экономикалық негіздеу, шешілетін конструкцияларды келтірілген жағдайлармен үлгілерді ала отырып шешеміз.
Осындай шешімдерді тиімді пайдалану арқылы біз құрылыс жұмысының мөлшерін 30%-ке дейін қысқарта аламыз. Сонымен қатар жобалауда МЕҮЛ-да және ҚМжЕ-де келтірілген ережелер қатаң түрде сақталынған.

1.ҚР ҚНжЕ 3.02-01-2001* .Көпшілік орындары .
2.ҚНжЕ 3.06-2005. Мүгедек адамдарға арналған көтерілу сатысы
3.ҚНжЕ 2.02-05-2002. Ғимарат пен үйлерді өрттен сақтау
4. ҚНжЕ 4.04-23-2004. Ғимараттарды жарықпен қамтамасыз ету
5. ҚР СТ 939-92*. Іргетас негіздері
6. МЕМСТ 19804,1-91. Еден жұмысы
7. МЕМСТ 530-95. Су оқшаулағыш кірпіш
8. МЕМСТ 6787-80. Керамикалық тақталар
9. МЕМСТ 9757-90. Инженелік желілер негіздері
10. МЕМСТ 15588-86. Қоғамдық ғимараттар
11. МЕМСТ 24698-81. Көпшілік орындары үшін сыртқы есіктер
12. МЕМСТ 6629-88. Көпшілік орындар үшін ішкі есіктер
13. МЕМСТ 16289-86. Терезе мен есіктер
14. ҚНжЕ 2.01.01-82. Сыртқы ауаның есептік қысқы температурасы
15. ҚНжЕ 12.1.005-88. Ішкі ауаның есептік қысқы температурасы
16. МЕМСТ 12.4.87-84. Адам өмірін сақтау
17. МЕМСТ 12.0.004-90. Еңбек қауіпсіздігін сақтау
18. МЕМСТ 23407-78. Сантехникалық бөлім
19. Шубенко Л.Н. ‘’ Основания и фундаменты , дипломные и курсовые проектирование ‘’, 1984 – 328 стр.
20. Мандриков А.П. М23. ‘’ Примеры расчета железобетонных конструкций’’, М : 1989 - 5806 стр
21. Байков В. Н, Сиголов Э.Е, Б 18. ‘’ Железобетонные конструкций ‘’
М : 1991 – 767 стр
22. А. Әбілдинов , ‘’ Темір Бетонды Конструкциялар ‘’ , Алматы , 1996 ж -181стр
23. Бандаренко В.М. Сувыоркин Д Г . Б 81, ‘’Железобетонные и кменные конструкций ‘’ , М : Высш. шк. , 1987 – 384 стр
24. Хамзин С.Қ. (ТСП) ‘’ Құрылыс өндірісінің технологиясы ‘’, Жоғарғы оқу орындарының құрылыс саласына жататын инженер – экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған. Алматы: 2002, 300- бет
25. Хамзин С.Қ. ‘’ Құрылыс құралымдарын құрастыру ‘’, Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы , 2005 – 123 бет
26. Беленя И.Е. , Балдин А.Б., Ведеников С.Г. « Металическая конструкция» 1985-560
27.Хамзин С Қ , Әбішев А Қ , Х – 18 , ‘’ Құрылыс процестерінің технологиясы ‘’ , Алматы , ‘’ Баспа ‘’, 1997 – 384 стр,
28. Хамзин.С. Қ, ‘’ Үймереттермен ғимараттардың құрылыс технологиясы ‘’, Астана, 2003 – 368 бет,
29.Бояхметов Т , ‘’ Экономика строительство ‘’ , Алматы, 1995ж;
30. Комаровский П Е , ‘’ Составление смет на общие строительство и сепц. Работы ‘’ ,М: 1977 ж ,
31. Сугробов И.П. ‘’ Охрана труда в строительство ‘’ , М : 1985 г;
32. Толстой М.Г. ‘’ Техника безопастности и противо пожарные мероприятие на строительстве ‘’ , М. 1982 г ;
33. Орлов Г.Г ‘’ Инженерное решение по охране труда в строительстве ‘’, М . 1985 ж ;
34. И.А. Шерышевский, ‘’ Конструирование промышленных зданий и сооружений ‘’,М. ‘’Архитектура - С ‘’, 2005. 168 с.
35. Ропсин.И.С ‘’ Архитектурные проектирование общественных зданий и соружение ‘’, М. 1985 ж
36. Совченко И А. ‘’ Архитектура ‘’ М. 1982 ж
37. И.А. Шерышевский Конструирование гражданских зданий М. ‘’Архитектура - С ‘’, 2005
38. Шутенко Л.Н. ‘’ Основания и фундаменты , дипломные и курсовые проектирование ‘’, 1984 – 328 стр.
39. Долматов Б.И. Морарескуль Н.Н. ‘’ Проектирование фундаментов здании и сооружение ‘’, М : Высш. шк , 1986 – 239 стр,
40. Мандриков А.П. М23. ‘’ Примеры расчета железобетонных конструкций’’, М : 1989 - 5806 стр,
41. Байков В. Н, Сиголов Э.Е, Б 18. ‘’ Железобетонные конструкций ‘’
М : 1991 – 767 стр,
42. А. Әбілдинов , ‘’ Темір Бетонды Конструкциялар ‘’ , Алматы , 1996 ж -181 стр ,
43. Бандаренко В.М. Сувыоркин Д Г . Б 81, ‘’Железобетонные и кменные конструкций ‘’ , М : Высш. шк. , 1987 – 384 стр,
44. Хамзин С.Қ. (ТСП) ‘’ Құрылыс өндірісінің технологиясы ‘’, Жоғарғы оқу орындарының құрылыс саласына жататын инженер – экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған. Алматы: 2002, 300- бет,
45. Хамзин С.Қ. ‘’ Құрылыс құралымдарын құрастыру ‘’, Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы , 2005 – 123 бет,
46.Хамзин С Қ , Әбішев А Қ , Х – 18 , ‘’ Құрылыс процестерінің технологиясы ‘’ , Алматы , ‘’ Баспа ‘’, 1997 – 384 стр,
47. Х.С. Құрашұлы, ‘’ Үймереттермен ғимараттардың құрылыс технологиясы ‘’, Астана, 2003 – 368 бет,
48.Бояхметов Т , ‘’ Экономика строительство ‘’ , Алматы, 1995ж;
49. Комаровский П Е , ‘’ Составление смет на общье строительство и сепц. работы ‘’ ,М: 1977 ж ,
50. Сугробов И.П. ‘’ Охрана труда в строительство ‘’ , М : 1985 г;
51. Толстой М.Г. ‘’ Техника безопастности и противо пожарные мероприятие на строительстве ‘’ , М. 1982 г ;
52. Орлов Г.Г ‘’ Инженерное решение по охране труда в строительстве ‘’, М . 1985 ж ;

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1200 теңге
Кіріспе

Еліміздің денсаулық сақтау мен білім беру жүйесіне көп көңіл бөліп жатқаны анық, сондықтан қазіргі таңда мектеп пен аурухана нысандары көп салынып жатыр. Салауатты елдің болашағы зор деген түсінікпен қалалар мен ауылдарда салынып жатқан құрылыс нысандарының саны артып келуде.Біздің Республикамыздың экономикалық және әлеуметтік даму бағытында құрылысты бірқалыпты, тиянақты қалыпқа келтіру, ғылыми негізделген, бірдей сапалы дәрежеде жеткізу мәселесі қолға алынып отыр.
Құрылыс өндірісін күшейту үшін белсенді түрде перспективті әрекеттерін қолданып, тұрмыс жұмысын жүргізу бөлігін тиімді пайдалану қажет.
Сонымен қатар құрылыста, әлемде қолданылатын негізгі жетілген техникалар мен механизмдерді қолдануымыз қажет.
Бұл мәселелерді, автоматтандырылған басқару жүйесін қолдану арқылы іске асыра аламыз.
Құрылыс өндірісінің өнімділігін арттыру үшін, алдымызға қойылған құрылыстың квалификациясын бір жүйеге келтіру мәселесі арқылы шешеміз.
Құрылыс жобасын ұйымдастыру және жұмыс өнімділігін экономикалық негіздеу, шешілетін конструкцияларды келтірілген жағдайлармен үлгілерді ала отырып шешеміз.
Осындай шешімдерді тиімді пайдалану арқылы біз құрылыс жұмысының мөлшерін 30%-ке дейін қысқарта аламыз. Сонымен қатар жобалауда МЕҮЛ-да және ҚМжЕ-де келтірілген ережелер қатаң түрде сақталынған.

1.СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ

0.1 Басжоспар

Сәулеттік басжоспар нысанның жобалануы бойынша жасалған. Салынып жатқан бұл емхана ғимаратының қасында басқа да объектілер орналасқан: әкімшілік ғимарат, диагностикалық орталық, шаруашылық ғимарат, инфекциялық емдеу ғимараттары бар. Еліміздің денсаулық сақтау мен білім беру жүйесіне көп көңіл бөліп жатқаны анық, сондықтан қазіргі таңда мектеп пен аурухана нысандары көп салынып жатыр.
Жоспар бойынша автожолдар, автотұрақтар, жаяу жүргінші жолдары салыну көрстеілген. Жаяу жүру жолдары мен автожолдар асфальтбетонды, тротуарлар қырлы тақтатастардан төселінген. Жол өткелдерінің еңістігі минималды - 4%, максималды - 7 % болып жасалды. Жол өткелдерінің минималды бұрылу радиусы 5,0 метр етіп жасалды. Құрылыс маңайында көгалдандыру, ағаш отырғызу жұмыстары жақсы ескеріліп, экологиялық ауа тазалығының тепе-теңдігін жасау ескерілді. Алаңды көгалдандыр үшін осы аймақтың ауа райына төзімді,икемді өсімдіктерді отырғызылды.
Биіктік есептері метр есебімен алынды. Жүйелік биіктік есебі Балтық теңізінің деңгейімен өлшенді. Орналасу координатасы қала картасымен жасалды.
Құрылыстың жоспары алдын ала рұқсат етілген шарттармен жасалды. Құрылыс релефі бір қалыпты, тыныш күймен (жер бедері) сипатталады.
Алаңды көгалдандыру жұмыстары кезінде қарашірікті орман жамылғысынан алынған, аз бөлігі сол өңірдің табиғи топырақ жамылғысы. Алаңды жасылдандыру барлық жеріне бірдей жүргізілді, сондықтан ағаштар мен талдар біріңғай отырғызылды.
Құрылыс жүргізу бағыты мен есептелуі емдеу әкімшілік мекемесімен жүргізілді. Құрылыс жұмыстарын жүргізу еркін қозғалыста жасалды, техника мен адам жүрісіне ынғайлы болды. Жобаланған объектінің пішіні төрт бұрышты, ені мен ұзыны сәйкес келеді.
Жобаланып отырған нысан құрылысы Астана қаласында жүргізу жоспарланған.

1.2. Басжоспадың техника - экономикалық көрсеткіштері

1.1-Сурет. Нысанның басжоспардағы орналасуы

1.1-Кесте Басжоспардың техника - экономикалық көрсеткіштері.
Атауы
Өлшем бірлік

Саны

Участкенің ауданы
м²
18700,00
Құрылыс ауданы
м²
729,00
Жабын ауданы
м²
8517,00
Тротуарлар ауданы
м²
699,54
Асфальт ауданы
м²
6817,46
Көгалдандыру ауданы
м²
7633,13
Құрылыс тығыздығы
%
20,4
Көгалдандыру пайызы
%
52,1

1.3 Ғимаратқа сипаттама.

Ғимарат 3 қабатты. Қабат биіктігі 3.3 м.
Ғимаратта жертөле жоспарланған, еден деңгейі -2.000 м. Жертөледе жылу жүйесі орналасқан.Жоспарда ғимарат дұрыс геометриялық пішінді.
Шеткі өстер бойынша ғимараттың өлшемдері: ұзындығы 27 м, ені 27 м.
Өрт болған жағдайда адамдар А-Е, 1-6, қасбетте жобаланған есіктерден шығады.
Ғимараттың инженерлік құрылғылары:су құбыры - шаруашылық және ауыз су қалалық жүйеден; канализация - қалалық жүйеге қосылған; жылу жүйесі орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген, оның параметрлері Т=70-95°С; ішкі ауаны жаңарту үшін вентиляция орнатылған; ыстық су сыртқы жүйеден; электрмен қамтамасыз ету - сыртқы жүйеден кернеулігі 380220 В; байланыс құрылғылары - радио, телефон, және өрт қауіпі төнгенде белгі беру жүйесі орнатылған.
Ғимараттың өмір сүру дәрежесі І, оның құрылымдық элементтері 100 жылға есептелген (қабрғалары қабырғалық панельдерден ,ірге тасы мен аражабындары темірбетоннан).Ғимараттың жауапкершілік классы I ҚНЕ 2.01.07-85бойынша. Ғимарат өрткетөзімділігі бойынша 2 дәрежеге жатады,ҚҚН 2.02.01-89 сәйкес.
Технико-экономикалық көрсеткіштер (сәйкес ҚНЕ 2.08.01-89 Қоғамдық ғимараттар). Ғимараттың өртке қаусіздік деңгейі жақсы сақталған, басқа ғимарттармен жанасып орналасуы жағдайы төмен. Қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді десек те болады.
Құрылыс қалалық орталықта жүргізілгендіктен адамдардың ынғайлы қозғалысы мен жинақтылығы үшін және көлік кептелісін болдырмау негізінде автотұрақты жақсы есептелген жоспар бойынша қажетті жерге орналастырылды. Құрылыс объектісі мемлекеттік маңызы бар орталық болғандықтан оған келушілер мен емделушілерді тексеріп, қарап отыратын тексеріп жіберу пункті орнатылған. Ғимарат үш қабатты болғандықтан ауа айналымын жақсы болу үшін ауа шахталарының орындары дұрыс орнатылды. Жарықтандыру табиғи(күн жарығы) және электрлі жолдары қарастырылды. Электр үнемділігі үшін әр бөлмелерге терезелер қажетті саны бойынша есептелінеді.

1.4 Ғимарттың конструктивті шешімі

1.4.1. Іргетас

Жобаланған ғимаратымызда, шеткі және ортаңғы ұстындардың іргетастары ретінде құймалы темірбетон стакан тәрізді іргетастар қолданылады.
Іргетастардың негізі ретінде саздақ болып келеді.
Стакан тәрізді іргетас 3 сатылы болып келеді және ұстынасты бөлігі бар.
Төмеңгі тақтаның өлшемі 1500х1500мм
Оратаңғы тақтаның өлшемі 1100х1100мм
Үстіңгі тақтаның өлшемі 900х900мм
Ұстынасты бөлігі өлшемі 700х700мм
Стакан тәрізді іргетас, құйылмалы, бетон маркасы B15, 3 сатылы және әрбір сатаның биіктігі 250мм. Ұстынасты биіктігі 700мм. Іргетастың табаны --2600м деңгейінде орналасады. Стакан тәрізді іргетастың астына 100мм қиыршық тас және 100мм бетон дайындық салынады. Іргетастарды С-1,С-2,С-3 арматура торларымен арматуралайды. Жұмыстық арматура торы 200мм интервалымен орналасқан. Стакан тәрізді іргетасты арматура классы А-II, 16мм және арматура классы A-1, 10 арматуралайды.
Іргетастардың негізі ретінде саздақ болып келеді. Стақанды іргетас алдын ала жобаланған және тығыздалған негіздің үстіне орналастырылады.

1.4.2 Іргетас арқалықтары

Жобаланған жобаланған емханамызда іргетас арқалықтары қолданылады. Оларды қабырға панельдердің астына орналастырылады. Іргетас арқалықтарды стакан тәрізді іргетастың үстіңгі сатыға қойылады.
Іргетас арқалықтарының 2 түр өлшемі қабылданды. Олардың маркалары: ФБН-1 және ФБ6-29.
Іргетас арқалықтары бетон маркасы М-200 және арматура классы А-ІІІ жасалынады.

1.4.3. Ұстындар

Біздің жобаланып жатқан ғимаратқа қабылдаған ұстындар: Ұстындардың үстіне арқалық, жабын және шатыр элементтері салынады.
А мен В осьтері, 1-6 осьтері бойынша шеткі ұстындар орналасады. 2-5 осьтері, Б мен Д бойынша ортаңғы ұстындар орналасады. Ұстындар адымы 6 м.
Шеткі мен ортаңғы ұстындардың қимасы 300x300мм.
Ұстындар стакан тәрізді іргетастарға қондырылып және бетондап тастайды. Оның орнату дәлдігін геодезиялық құрал-саймандар арқылы тексеріледі. Қабылданған ұстындарды С-1 арматура торлары мен К-1, К-2 қаңқалары арқылы арматуралайды. Ұстындарға арматура классы А-ІІІ,
16мм және А-І, 8мм қабылданды. Ұстындар бетон классы В 30 құйылады.

1.4.4. Арқалықтар

Жобаланған емханамызда көтеруші элементі ретінде арқалық қабылданды. Арқалықтың үстіне жабын және шатыр элементтері салынады. Жобаланған емханамызда аралығы 6м болғандықтан, есепті қысқа арқалықтарды пайдаландық. Орта өткелінде ғимараттың қысқа аралық болғандықтан үш метрлік арқалықтарды пайдаланамыз.

1.2-кесте
Арқалық
Ені
Ұзындығы
Биіктігі
Салмағы
1
100
2800
300
0.550
2
200
6000
500
1.500

1.4.5 Қабырғалар

Жобаланған балалар емханасында қоршағыш конструкциясы ретінде, тегіс 3 қабатты, жылытқышы бар, ілмелі, темірбетонннан қабырға панельдері жобаланған. Жылытқышы пенополистирол М35-тен жасалған және оның қалыңдығы 200мм. Қабырға панельдердің қалыңдығы 400мм және 1.432.1-26 сериясы бойынша жасалған.
Негізгі қабырға панельдердің маркасы және өлшемдері:
ПСТ 60.15.3-П-1 5980х1485мм
ПСТ 30.12.3-П 2980х1185мм
ПСТ 15.12.3-П 1480х1185мм

1.3-кесте Қабат материалдарының сипаттамасы

Қабат материалының түрі
Қабат материалының сипаттамасы

Тығыздығы,
кгм³
Жылуқабыл.
коэффиценті,
S, Вт(м2 0С)
Жылуөтк.
коэффиценті,
,Вт(м 0С)

Қалыңдығы,
δ,м
Темірбетон
2500
18,95
2,04
0,1
Пенополистирол
150
0,99
0,06
х
Темірбетон
2500
18,95
2,04
0,1

R0=R0қажет =1,6 (м2С)Вт деп қабылдап, теңдеу бойынша жылыт-қыштың қажетті қалыңдығын есептейміз:
1,6=18,7+0,12,04+x0,06+0,12,0 4+123; х= 0,192

Жылытқыштың қалыңдығын x=0,2м деп қабылдаймыз.

Ғимараттың жылу инерциясын теңдеу бойынша есептейміз:

1,53,54 - ғимаратымыз орташа инерциялы, сондықтан text = tест=-46°C
Есептеуді қайтадан text жаңа мәнімен (1.2) теңдеу бойынша тексереміз:
(м2С)Вт;
R0=R0қажет =1,63 (м2С)Вт, сонда
1,63=18,7+0,12,04+x0,06+0,12,04 +123; х= 0,082м=82мм
Ақырында жылытқыштың қалыңдығын 200мм деп қабылдаймыз.
Қабырғаның шындық жылуберелім кедергісіy теңдеу бойынша анықтаймыз :
R0=18,7+0,12,04+0,10,06+0,12,04 +123=1,89 (м2С)Вт,
Есептік температура кезеңін (1.6) теңдеу бойынша анықтаймыз:
t0=1(18+46)1,89·8,7=3,9С,
t0=3,9С αint=4,5С , R0қажет R0 шарттар орындалды.

1.4.6 Аралық қабырғалар

Жобаланған емхана құрылысында аралық қабырғаларды кірпіштен қалау қарастырылған.
Аралық қабырғалардың кірпіштері ГОСТ 530-80 бойынша М75, ал оның тігістерінің арасындағы цемент-құм ертіндісі М50 және қабырғаның қалыңдығы 120мм (кірпіш).
Аралық қабырғалар әрбір 5 қатар сайын 4Вр1 торлар арматурасынан, 100x100мм ұяшықтарымен арматуралайды.

1.4.7. Еден

Еден -- жер немесе жамылғылар үстiне орнатылатын құрама конструкция. Еденнiң жиынтығын және жеке қабаттарының конструктивтiк орындауы оның ұйғарылған пайдалану жағдайларымен анықталады.
Еденнiң тiкелей пайдалану әсерiне ұшырайтын үстiңгi элементiн жабу ("Нағыз" еден) деп атайды. Еденнiң жабу түрi оның атымен анықталады: мозаикалық және тағы басқа.
Мозайкалы едендер көп түсті төртбұрыштар бейнесінде жасалынады.
Линолеумды ауданымыздың ұзынынан мастика арқылы жабыстырады.
Бетон едендері келесідей жасалынады: топырақпен және оның үстіне 100мм қиыршықтас салынып, тығыздалады, содан кейін үстіне бетон классы В15 құйылады. Едендердің барлығының төмеңгі қабатында топырақ және қиыршық тас төселеніп тығыздалады. Еденнiң жабуы мен еден орналасқан үймереттiң жүк көтеретiн элементiнiң аралығында әр кайсысының нақты функционалдық мiндетi бар аралық қабаттар болады: қабатша, тұтастырғыш су айыру, жылылықты өткiзбеу, төсенiш қабаты. Еденнiң жалпы жылу өткiзгiштiгiн азайтатын қабат бұл жылылықты өткiзбеу. Құрмалас калыңдығы 220 мм темiрбетон тақталар жабын ретiнде қолданылады. Еденнің нысанда мынандай түрлері қолданылды: мозайкалы, линолеумді, керамикалық тақталардан, бетонды болып жасалды.Едендер конструкциясы қабаттар арасындағы жабындар ауаның және соққыш шудан дыбысизоляциясын қалыпты деңгейде қамтамасыз етедi.

1.4.8. Аражабын

Аралық жабын дегеніміз - ғимараттың ішіндегі көлдеңен қоршаушы және биіктік бойынша қабаттарға бөліп тұратын конструкциясын айтады. ПП 60-15 тақталары қолданылды.
Ғимаратта қалыңдығы 220мм көпқуысты темірбетон жабынтақталары жобаланған. Бетон класы - В15 ауыр бетоннан. Жабындар мен аралық жабындар тегістелген, қалыңдығы 10мм М100 цемент ертіндісіне орнастырылады. Тақталар бір-бірімен пісіріліп, тігістерін М100 цемент ертіндісімен бітейді. Аралық жабындар мен жабындардың жеке жерлеріне бетон классы В12,5 құйылып, қаңқалар мен бөлек стержендермен арматуралайды. 1.3-Суретте көсетілді.

1.3-Сурет. Көпқуысты жабынтақта
Жабын конструкциясының жылу техникалық есептеу.
1.4-Кесте. Төбежабын материалдары
Материал
δ,
м
λ,
Втм∙°С
s,
Втм2∙°С
Көпқуысты темірбетон жабын тақтасы
0,22
1,92
17,98
1- Буоқшаулығыш қабаты (пергамин)
0,003
0,17
3, 36
2- Жылыту керамзиттік малтатас
0,15
0,17
3,03
3- Қатты минералмақта

0,07
0,94
4-Цемент-құм төсемі
0,03
0,76
9,6
5- 2 қабатты қара қағаз,ыстық құм мастик
0,01
0,17
3,36

Қоршағыш құрылымдардың жылу жібергіштікке қарсыласуы Ro,
мына формула бойынша анықталады:

Ro = м2СВт
=23 Вт(м С) - қоршағыш құралымдардың сыртқы жағының жылубергіштіккоэффициенті (қысқы жағдай үшін)
R- біртектес қоршағыш құралымдардың термиялық қарсыласуы

Ro =

= (1,2 - 0,39) 0,07 = 0,056м
Жылытудың қалыңдығы 60 мм қабылдаймыз

Қоршағыш құралымдардың жылулық инерциясын D мына формула бойынша анықталады;
D = R1 s1 + R2 s2 + ... + Rn sn ,
Мұндағы R1, R2, ..., Rn -- әрбір қабаттың термиялық қарсыласуы м2СВт
s1, s2, ..., sn -- әрбір қабаттың есептік жылуқабылдау коэффициенті Вт(м2::С)
D= 0,11х 17,98 + 0,88х3,03 + 0,039х9,60+0,018х3,36 +0,059х3,36 = 5,2 Осы шешімге байланысты жабынның қалыңдығын табамыз:
0,22 + 0,003+ 0,15 + 0,06+0,03+0,01 = 0,470м =470 мм

1.4.9. Баспалдақ және баспалдақ алаңы

Қабырғалар темiрбетон панельден жасалған, калыңдығы 400 мм. Баспалдақ алаңы -- құрама темiрбетон, жабыны керамикалық. Баспалдақ маршы -- темiрбетон құрама. Түсу мен жүру жұмысарыныңҚоршау -- құрама металл. Баспалдақ алаңын дұрыс эксплуатациялау қысқы мерзiмде температурасы +12 градус төмен болмай калыпты тұрақты температуралық. Бұл жылытқыш құрамдарды есебiнде, тамбур мен кiреберiс есiктерiн уақытында жабдықтау және уақытында желдету арқылы iске асады. Ғимаратта негізгі баспалдақ құрастырмалы темірбетоннан жоспарланған.
- саты саны: 1650150=11
- басқыштар саны: 11-1=10
- Lг.п.м=300x10+220x2=3200 мм.
- bб.т=1350x2+100=2800 мм (3000-2800=200 мм - байланысқа)
- баспалдақ алаңының ені:
адымы 6.3 м - 6300-3440=2860 мм = bб.а=1290 мм (2860-1290x2=280 - байланысқа ); адымы 6.0 м - 6000-3440=2560 мм = bб.а=1140 мм (2560-1140x2=280 - байланысқа).

1.4.10. Терезе мен есiк

Терезе - конструкциялары өте қажетті және олар бөлмелердің ішін жарақтандырумен қамтамасыз етеді. Бұдан басқа олар бөлмелердің дыбыс оқшаулау және жылу оқшаулаумен қамтамасыз етеді. Терезе блоктары ағаш тыныдарға қондырылады. Ал ағаш тығындар панельдердің шеткі іргелерінде немесе қосалқы бөлшектерде орналасады. Қосалқы бөлшектер ұстындарға, қабырға панельдеріне немесе сыртқы қабырғалардың элементтеріне пісіріледі.Терезе, есiк және арқалық блоктар үшкабатты шыны қабылданған. Терезелер МЕМСТ 12506-67 бойынша дайындалған.
Есік - имаратқа кіріп шығу және бөлмелерді бір-бірінен оқшаулау үшін кажетті. Екі корпустың ішкі және сыртқы есіктері бітеу. Есіктер қораптан тұрады және қорап рама тәрізді болып келеді. Кiре берiс және тамбур есiктерiнде тығыздалған төсенiштер қарастырылған. Оны сыртқы қабырғалардағы және аралық қабырғалардағы есіктер аралықтартарына қондырылады. Ғимаратта екі жарма есікті және бір жарма есікті. Қабырғалар мен аралық қабырғалардың тігістерін арнайы қаптағышпен қаптайды. Есіктер МЕМСТ 14624-69 бойынша дайындалған. Есіктердің өлшемі : 700х2000мм, 900 х 2000,1500х2200,1800х2200 деп қолданысқа пайдаландық.

1.4.11. Жылутехникалық есеп
1. Аймақтың климаттық ауданы - Iв,
2. Бескүндік салқын температура 0,92 - ,
3. Жылу берудің жалпы бір жылдық есебі =8 ˚С - күн
Құрылыс салынатын аудан - АО, Астана қаласы.
Алдын ала тағайындаймыз 4 Д 7 ҚДжЕ 2-3-79 **3* кестесiнен сыртқы ауа tн температурасының қысқы есептiк көрсеткiшiн анықтаймыз.
Жылу берудің тәуліктік градустық ұзақтығын анықтаймыз:

- 4 ҚР ҚНжЕ 2,04-21-2004 Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий кестесі бойынша аламыз.

Жылу қабатының қалыңдығын анықтаймыз пенополистерол қажет Paroc

WAS 35t сонда

- шарт орындалды.
Оны орташа арифметикалық ең суық тәулiк пен ең суық апта температурасынан аламыз:
tн=-36+(-40) 2=-38 градус.
Температураның қажеттi кедергi R0 тр шамасын анықтаймыз:
R0 тр= (tb-tn)* n ^tn* αb;tb=20 градус
R0=R0тр
^tn=7
tb=20C
tn=-38C
αb=7.5
R0тр=1*(20+38)7*7,5=1,1
λ1=0.4 жылу сыйымдылық қабаттары
λ2=0.065
λ3=3
Rcт=0,30,4+0,0930,065+0,0073=2.2
R0=17.5+1.872+120=0.13+2.2+0.05=2 .4

Сонда теңсіздік орындалады R0=R0тр
Қа6ырға климаттық жағдайын қанағаттандырады. Қабырға қалыңдығы 400мм қабырға панельдерімен ғимаратты тұрғыза беруге болады.

Сыртқы қабырғаның құрамы:
а. Ауыр бетон
b. Пенополистерол
с. Ауыр бетон(сыртқы қаптау)

1.5. Сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары

Әрлеу жұмыстарын жасау ғимаратты тұрғызудың соңғы кезеңі болып табылады. Оның міндеті - ғимаратқа аяқталған түр беру және эстетикалық талаптарға сай келтіру.
Әрлеу жабулары ғимаратты дымқылдану, коррозия , механикалық бүліну әсерлерінен қорғайды. Олар сонымен қатар, бөлмелердің акустикалық қасиеттерін, инсоляциясын, ауа алмасуын ықпал ете алады. Әрлеу жабулары механикалық әсерлерге тұрақты, санитарлық - гигиеналық тазалауға мүмкіндік беретін, уытты болмау және ұзақ уақыт өзінің алғашқы түрін сақтайтын болу керек.
Әрлеу жұмыстарын технологиялық белгілері бойынша сылақ, қаптау, майлау, сияқты түрлерге бөліктеуге болады.
Әрлеу жұмыстары белгілі технологиялық ретімен жүргізіледі. Алдымен әрленетін бөлмелерді дымқылы - температуралы мөлшелерге келтіру үшін әйнектеу жұмыстары жүргізіледі.
Әрленетін үстіңгі қабаттың ылғалдылығы 6-10%, бөлмелердің ішкі ылғалдылығы 70% аспағанда, ал оның температурасы +8° кем болмағанда ғана әрлеу жұмыстары жүргізіледі.
Ішкі сылақ және қаптау жұмыстары жүргізіледі. Сылақ жұмыстары бірінші кезекті су, жылу аспаптары орнатылатын жерлерден, яғни сол бөлмелерден басталады.

1.6. Инженерлі - техникалық жабдықтар

Сумен қамтамасыз ету және канализация . Сумен қамтамасыз етудiң iшкi жүйесi тұрғын үйлерде төменгi магистраль тарамында қабылданған. Магистральды тораптар техникалық еденастында орнатылады. Барлық магистральға тiкелей қосылган бағандарды жөндеу уақытында бағанды сөндiру үшiн қажттi бұранда орнату кажет. Барлық магистральдi суқұбырлары жерасты бөлмеде қоршалады. Сүлгiнi кептiргiштер ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесiне қосылған.
Санитарлық түйiндер жобада сантехкабинамен қабылданған. Iшкi канализация жуйесi сыртқы канализациялық тораптағы құдыққа ағызылатын құбырлары бар. Бағандардың канализация магистральдарына қосылған аймағында техеденасты бiрiншi және бесiншi қабаттарда орналасқан. Канализация бағандары қабырғаның төменгi белiгiнде орналасқан. Суқұбырлары мен канализациялық тораптарды қалыпты эксплуатация жасалуын қамтамасыз ету үшiн магистральды құбырлар, алаңдағы тарамдар мен жабдықтар олардан қажеттi судың шығуына мүмкiндiк беру үшiн 0,00 1- 0,006-га көлбеулену қажет.
Канализациялық бағандар ешқандай үзiлiссiз тiк орналасуы қажет. Ауытқу тiк бағытта 2 мм-ге дейiн 2м- мi ұзындықтағы құбырларға болуы мүмкiн.

1.6.1. Жылу беру

Ғимаратты жылумен қамту сыртқы орталық жылу тораптарынан қарастырылған. Жылумен қамту жүйесi үшiн жылутасығыш болып температурасы 70-95 градус ыстық су болып табылады.
Жылумен қамту пунктiнде 903 -- 10- 13 типтi жоба шешiмдерiне сәйкес автоматты реттегiштерi бар элеватор түйiнi қарастырлған. Жылу беру жүйесі орталықтандырғадықтан блғандықтан үлкен қала жоспарына неізделген. Жылумен қамту жүйесi тiк суқұбырлы "Г" тәрiздi керi магистрльға берiлетiн таратқыш қабылданған.
Жылыту жабдықтары ретiнде үш қатарлы краны бар Н-90 типтi шойын радиатор қабылданған. Жылумен қатудың керi магистральдi жүйесiне берiлетiн төсенiш гимараттың техжерасты бөлмеде қарастырылған.
Суды жiберу канализациялық жолда жақын орналасқан ағызғыш шлангi көмегiмен iске асады. Бағандардан ауаны босату үшiн жоғарғы бағанның нүктесiнен краннан өткiзу көмегiмен iске асады.

1.6.2. Газбен қамту

Жобада сырттан сөндiретiн краны орнатылған жоғары цокальдi газды енгiзу жабдығы қарастырылған. Бiрiншi қабаттың баспалдақ алаңына газды енгiзедi.
Эксплуатация кезiнде цокольдi кiре берiстi бақылау қажет, өйткенi бiрiншi үйдi тұрғызған жылы үйдiң маңындағы топырақтың отыруьнан құбырдың сынуы мүмкiн.

1.6.3. Желдету

Жобада табиғи желдету қарастырылған -- тартқыш типтi, сантүйiн мен асханадан. Ауаны шыгару үшiн қабаттың биiктiгi бойынша каналдарды өткiзу және ғимараттың биiктiгiне канализациялы магистральдi құрамасынан унификациялық желдету блоктары қоланылады,сыртқа шығару жолымен iске асады. Атмосфералық шөгiндiлердiң түсуiнен қорғау үшiн суды жинағыш құрылғысымен сорғыш шахта арқылы сыртқа шығару жобаланған.
Ғимаратымызға таза ауаның кіруі дефлектор мен есіктер арқылы және ауаны сорып шығаруын желдеткіш каналдары арқылы жүзеге асады. Желдету жүйесі

1.6.4. Тоқпен қамтамасыз ету

Ғимаратты тоқпен қамтамасыз ету сылақ жұмыстарынан бұрын жүргiзiлуi шарт. Көп жағдайда үйге тоқты асбесттi цемент тұрбаларға кабельдер орнату арқылы жүзеге асырылады. Ол фундаменттен тыс жерде орналасады және кабельдер болат тұрбалармен қоршалып тұрады.
Ғимаратта электр өткiшгiштер ашық жүйеде қолданылады. Олар жабын тақталарда орналасады. Электр өткiзгiштердiң торапты жүйесiн, түрғын үйге қолдануға өте ыңғайлы. Себебi, мұндай жүйеде электр өткiшгiштердi айырбастау жұмыстары таратқыш қораптардың бiр-бiрiне бүтiндей ауыстыру мүмкiндiгi бар. Тұтынушы жүйелер поливинилхлоридтi жабынмен қапталган электр өткiшгiштермен койылады. Оны электр панельге орналастыру жұмыстары жабын тақталарда. Арнайы бөлiнген жерлер арқылы кiргiзiледi. Электрпанельдердегi тiректердiң ток өткiзгiштерi қиылмайтындай етiлiп жасалады. Әрбiр пәтерде арнайы электр қуатын реттеп, қанша пайдаланылғанын көрсетiп тұратын есептегiш құрылғылар болады және ток жүйесiн өздiгiнен реттеп тұратын қорғаныш жүйесiн орнату да жұмыстары қарастырылады.
Байланыс жүйелерi: радио, телефон және теледидар -- осы құрылғылардағы электр өткiшгiштер арнайы, жәке электр тораптарда орналасады. Ол жалпы тұрғын үйдi токпен қамтамасыз етiп тұрған өткiзгiштердiң орналасып тұрған электр тораптар каналына жекеленген түрде тігінен орналасады. Пәтерге Байланыс жүйелерін енгізу электртораптарға көлбеу каналдар бойымен орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

1.6.5. Суағар жүйесі

Шатырдың үстіне ішкі суағар жүйесі (сур.1.4.) қондырылады. Суағар ішкі және нөсерлі канализация жүйесіне қосылған. Суқабылдаушы воронканың 200мм. Ғимараттың шатырының элементтері екі ретті еңісті және еңістігі 1:5%, ғимаратымызда аралық шамасы аз болғандықтан , шатырдың үстіне 2 шұңқырақ қондырылады.

1.4.- Сурет. Cуағар жүйесі

1.6.6. Өртқауіпсіздік сигналы

Өртқауіпсіздік сигнализациясы Сигнал 20П арнайы құрылғысымен жарақталған. С2000 деп аталатын ораталықтан пультті басқарылатын арнайы аппаратпен бақылынады. ИП-212 -3СУ (ДИП-3СУ) деп аталатын төбе қабырғаларына орнатылыатын түтін исімен сигнал беретін аранйы дачиктері орнатылған. Өртқауіпсіздік синалдарын ескерту үшін дәліздерге, және әр шығу жолдарына Маяк 12-3 деп аталатын сигналды шамдары есепке сай етіп қондырылды.

1.6.7. Телефон желісі

Ғимаратты телефон желісімен қосу жұмыстары қалалық бас телефон желісімен жүргізілді. Ғимаратты телефон желісімен қосу талаптары қалалық Астанателеком АҚ шарттры бойынша орындалды. Телефон желісінің жұмысын басқару орталық қалалық тораптан қадағаланды. Телефн желісімен бірге қосымша желілер де қарасырылған. Ғимаратта итернет кабельді тораппен қосылған.

2. Есептік- конструктивік бөлім
2.1 Адымды анықтау
2.2 Көп қуысты тақтаны есептеу
2.2.1 Есептік аралық және жүктемелер

Негізгі мәліметтер:
Жиналмалы көпқуысты темірбетон жабын панелі есептеледі. Панельдің маркасы ПК-60.15, бетон класы В30, алдын-ала кернелген арматура класы Ат-V, жабынтақта ұзындығы 5,98м, ені 1,49 м, биіктігі 0,22 м.
Жабынның 1м2 түсетін жүктемелер 2.1. кестеде есептелген.

Кесте 2.1.
Жабынға түсетін жүктеме

Жүктеме атауы
Тығыздығы
ρ, кгм3
Қалыңдығы
δ, м
Нормативті жүктеме, Нм[2]
Жүкте-менің сенімді-лік коэф. f
Есептік жүктеме, Нм[2]
Тұрақты жүктеме
1
Темірбетон жабын
2500
0,11
2750
1,1
3025
2
Рубероид
600
0,007
42
1,3
54,6
3
Минералды мақта
125
0,13
162,5
1,3
211,25
4
Цементті-құмды құйма
1800
0,04
720
1,3
936
Барлығы: 3674,5 4226,85
Уақытша жүктеме
1
Ұзақ мерзімді
300
1.4
420
2
Қысқа мерзімді
500
1,4
700
Барлығы: 500 700
Барлық жүктеме:

Панельдің адымын анықтау:

Сурет 2.1-Жабынның орналасуы
Панельдің есептік адымы: (Сурет 2.1)

1м ұзындықты, ені 1,49 болатын жабынға әсер ететін жүктемелер,Нм:
қысқа мерзімді нормативті: Нм[2]
қысқа мерзімді есептік: Нм[2]
тұрақты ұзақ мерзімді нормативтік: 3674,5∙1,49=5475 Нм[2]
тұрақты ұзақ мерзімді есептік: 4226,85∙1,49=6298 Нм[2]
барлық нормативтік: Нм[2]
барлық есептік: Нм[2]
Барлық есептік жүктемеден иілетін момент:
43451 Нм
мұнда жабынның есептік адымы
Барлық нормативті жүктемеден иілетін момент:
25234Нм
Тұрақты ұзақ мерзімді нормативті жүктемеден иілетін момент:
22211Нм
Қысқа мерзімді нормативті жүктемеден иілетін момент:
3007,93Нм
Есептік жүктемеден түсетін күш:
20381,37Н
Нормативті жүктемеден түсетін күш:

1269,053 Н
Жабын қимасын таңдау:
Панельді дайындауға керекті бетон класы В30,
; болаттан жасалған көлденең арматура класы Ат-V, ;
Жобаланатын жабын тақтамыз жеті қуысты. Есептеуде қуысты тақтаның көлденең қимасын эквивалентті қимаға келтіреміз.

Келтірілген қалыңдық: , .
2.2.2 Жабын қимасының өлшемдерін белгілеу

Көпқуыстының биіктік қимасы (7 дөңгелек қуыс Ø159мм) алдын ала кернелген тақта h =22 см; жұмыстық биіктіктің қимасы h0=h-a=22-3=19см. Өлшемі: үстіңгі және астыңғы сөренің қалыңдығы (220-0,9х15,9)x0,5 =38,45мм=3,8см. Қабырға ені: ортаңғы - 2,6см.; шеткі - 3,8см. Сығылған сөренің таврлық қимасының есептік қалыңдығы бірінші топтағы шекті жағдай есептеулерінен h'f=3см; қатынасы h'fh=322=0,130,1, сондықтан есептеуде сөренің толық енің аламыз b'f=146см; есептік қабырғаның ені b=146-(6x0,9х15,9)=60,14см.

2.2.3 Арматураның беріктігінің сипаттамасы

арматураның алдын-ала кернелуі осы мәннен аспауы керек.
мұнда арматураның нормативті қарсыласуы,;
мүмкін ауытқу мәні
.
.
Шартты тексереміз:

шарт орындалды.
Керілген стерженьдер саны болғандағы керілістің ауытқуын
есептейміз.

қабылдаймыз- . Керілістің дәлдік коэффициенті.
. Жабынтақтаның үстіңгі жағында пайда болатын жарықтардың пайда болуын тексеру кезінде - . Керілістің дәлдігін алғандағы мүмкіндік кернеу .
Жабынның бойлық осьтегі дұрыс қимасы бойынша беріктікке есебі:
Есептік қимасы - тавр тәріздес. Анықтаймыз:

мұнда бетонның қорғағыш қабаты.
=0,05 =0,98 екенін анықтаймыз. Қысылған ауданның биіктігі.

Қысылған ауданның шектеулі биіктігі:
мұнда сығылған бетон аумағының сипаттамасы; арматураның сығылған аумағындағы керіліс; , т.к.
арматурадағы кернеу ;

.

Арматураның есептік қарсыласуы коэффициент -ке көбейтілуі
керек:
,
мұнда . А т -V арматура класы үшін.
,
Кернелген арматураның қима ауданын анықтаймыз:

4 12 Ат-V арматураны қабылдаймыз.
Жабынның еңіс қимасы бойынша беріктік есебі:
деп көлбеу жарықшақтарындағы көлбеу сызықтар бойынша беріктік шартын тексереміз.

мұнда ;

Шарт орындалды, жабынның көлденең қимасының өлшемдері жеткілікті.
Көлденең осьтегі есептік көлбеу қиманың проекциясын анықтаймыз.

Есептейміз: , 1,4 деп қабылдаймыз:

Есептік көлбеу қимада сонда , қабылдаймыз. Бұл жағдайда , есептеу бойынша көлденең арматура қажет емес.
Құрылым қаңқасының қырын 5 Вр- класты арматурадан қыламыз.
Конструктивті талаптарға орай h 450 мм болғанда, стерженьнің адымы
және
деп қабылдаймыз.
Жабынның ортаңғы бөлігіне көлденең стерженьдерді қоймауға да болады. Тек қана тірелетін аймаққа орнатады. Жергілікті жүктемелер үшін жабынның беріктігін қамтамасыз ету мақсатында, қуыстың жоғарғы және төменгі бөлік қимасында арматура класы Вр - 4 мм. болатын С-1 және С-2 торлар қарастырылған.

2.2.4 Көп қуысты тақтаны екінші топтағы шекті жағдайлар бойынша есептеу

Келтірілген қиманың геометриялық сипаттамасын формула бойынша есептейміз. Серпінділік модулінің қатынасы α=EsEb=19000030000=6,35
Дөңгелек қуыстардың кескінің эквивалент квадрат тарапымен ауыстырамыз
h = 0,9d = 0,9х14,9 = 14,3см
Эквивалентті сөренің қимасының қалыңдығы
h'f = hf = (22-14,3)0,5 = 3,85см
Қабырға ені 146-7х14,3 = 45,9см
Қуыс ені 146-45,9 =101,1 см
Келтірілген ауданның қимасы
Ared=A+αAs=146x22-101,1x14,3=1766см 2.
Келтірілген қиманың ауырлық центрінен астыңғы қырға дейінгі ара қашықтық
y0 = 0,5h = 0,5х22 = 11см
Қиманың инерциялық моменті (симметриялық)

Қарсыласу моментінің қимасы астыңғы аймақ бойынша Wred=Iredy0=15418610=15419см3, сонымен қатар үстіңгі аймақта W'red= 15419см3.
Ядролық нүктеден ара қашықтығы, созылған аймақтан едәуір алшақта (үстіңгі), ауырлық центрінің қимасына дейін, формула бойынша r=φn(WredAred)=0,85(154191766)=7, 42см; сонымен созылған аймақтан ең аз кетірілген (астыңғы) rinf=7,42см; мұнда φn=1,6-σbpRb,ser= 1,6-0,75=0,85.
Нормативті жүктемелерден туындайтын бетондағы кернеудің және қаусыру әсеренің шекті күйдің екінші тобына қатысты бетонның есептік қарсыласуына қатынасын 0,75 деп аламыз.
Созылған аймақтың қарсыласу моментінің пластикалық серпінділігі, формулаға сәйкес Wpl=γWred=1,5x15419=23128см3; мұндағы γ=1,5 - сығылған аймақтың сөресінің таврлық қимасына арналған. Элементтің өндіру сатысы мен сығылуының созылған аймағының қарсыласу моментінің пластикалық серпінділігі W'pl=23128см3.

2.2.5 Арматурадағы алғашқы кернеуді жоғалту

Арматура керілісінің дәлдік коэффициенті γsр=1. Керудің электротермиялық әдісі кезінде арматурадағы кернеулердің релаксациясының кесірінен пайда болатын шығындар σ1=0,03σsp=0,03x393=11,79МПа. Температуралық секірістер әсерінен керілген арматурада болатын шығындар және тіреулермен σ2=0, булау кезінде форма тіреуі бұйымдармен бірге қызады.
Сығу күші P1=As(σsp-σ1)=4,52(393-11,79)(100)= 172307Н=172кН
Келтірілген қиманың тартылыс күшінің центріне қатысты бұл күштің эксцентритеті:
eop=y0-d=11-3=8см.
Формула бойынша бетондағы кернеудің қаусыруы

σbpRb=0,75 мына шарт бойынша бетонның берілісінің беріктігін бекітеміз; Rbp=1,960,75=2,60,5B30; қабылдаймыз Rbp=15МПа. Онда қатынасы σbpRbp=1,9615=0,13.
Қауырсу әсерінен бетондағы кернеуленген арматураның ауырлық центрінің деңгейінде пайда болатын қысқыш кернеуді анықтаймыз (тақтаның салмағының моментін ескермегенде).

Тез өршитін аққыштықтан болатын шығындар σbpRbp=1,6915=0,113 және қасында α0,25 σ6 = 40х0,113 = 4,5МПа.
Бірінші шығын σlos1=σ1+σ6=11,79+4,5=16,29 есеппен σlos1 кернеусіз
Р1=Аs(σ sp - σ los1)=4,52(393-16,29)(100)=170273 H
МПа;
σbp=1,67МПа; σbpRbp=1,6715 = 0,111 МПа.
Бетонның шөгуінің шығыны σ8=35МПа.
Бетон жылжуының шығыны σ9=150х0,85х0,111=14,15МПа.
Екінші шығын σlos2=σ8+σ9=35+14,15=49,15МПа.
Толық шығын σlos=σlos1+σlos2=16,29+49,15=65,44 100МПа, минимальды мағынасынан кем.
Күш қаусырының толық шығының ескергенде
P2=As(σsp-σlos)=4,52(393-65,44)(100 )=148057Н=148кН.
2.2.6 Бойлық оське нормалдық жарықтарының пайда болуын есептеу

Жарықтардың ашылуына тексеру қажеттілігін анықтау үшін жасалынады. Бұл жағдайда жарықтөзімділігіне үшінші категориялық талаптар қойылатын элементтер үшін сенімділік коэффицент мәні жүктеме бойынша қабылданады γf=1; M=36,8кН∙м. M=Mcrc формуласы бойынша. Жуықталған ядролық моменттер әдісімен жарықтар пайда болу моментін анықтаймыз:
Mcrc=Rbt,serWpl+Mrp=1,2x23128 (100)+ 1766912=4542272H∙см=45,4кН∙м - мұндағы ядро моментінің қаусыру күшінің формула бойынша,

Mrp=γspP2(e0p+r)=0,9х148057х (8+5,26)=1766912Н∙см.
Осыдан M=36,8=Mcrc45,4кН∙м, созылған аймақта жарықтар пайда болады. Сондықтан, жарықтардың ашылуын есептеу қажет.
γsp=1,1 мына қаусыру коэффициентінің мәнімен, тақтаның үстіңгі аймағының қаусырғандағы бастапқы жарықтардың пайда болуын тексереміз (жабынның салмағынан момент ескерілмейді).
Есептік шарт

513,2кН∙м 2659,7кН∙м - шарт қанағаттанады, бастапқы жарықтар пайда болмайды; мұндағы Rbtp=1,15МПа - бетонның созылуға қарсыласуы, бетонның беріліс беріктігіне сәйкес.
2.2.7 Дайындау және монтаждау кезіндегі жабынтақта есептемесі

Жабындарды 0,7 м қашықтықта орналасқан ілмекпен көтереді.

мұнда-жабынның өз салмағынан түсетін жүктеме.
Жабынның сығылу күші орталықтан тыс түсетін жүктеме тәріздес енгізеді, арматураның кернелуі кезінде мына формула арқылы есептеледі:

мұнда
Жабын қимасындағы ілмек осіндегі өз салмағынан пайда болатын кері иілу моменті ( коэффициенті бойынша). ескермейміз; жабынды дайындау және монтаждау кезіндегі шартты коэффициент; - арматураның алдын ала кернелуінің азаюы.

2.2.8 Тақтаның иілуін есептеу
Иілу, жабынның жарықсыз созылған ауданында, адымының ортасында қисықтық бойынша мына формуламен анықталады:

Мұнда
келтірілген қиманың қаттылығы; - уақытша жүктеме әсерінде; қоршаған ортаның 75% ылғалдылығы кезіндегі құрылымның тұрақты және ұзақ уақытты жүктемесі үшін .
Жабынның алдыңғы сығылу кезіндегі қисықтығы:

толық иілу мынаған сәйкес:

Қисықтық пен иілуді анықтаймыз:
қысқамерзімді жүктеме әсерінен

тұрақты және ұзақ мерзімді уақытша жүктеме әсерінен:

элементтегі алдыңғы сығылу күшінің қысқа мерзімді әсерінен иілуі

ортадан тыс сығылу кезіндегі адым ортасындағы жабынның иілуі,

бетонның сығылу кезіндегі иілу қисығы:

Мұнда бетон отыруы кезіндегі кернеудің жоғалуы; кернелген арматура үшін нөлге тең деп аламыз ();

Жабынның адымы ортасындағы иілу

Толық иілу
(ақтық иілу .

1. ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

3.1 Жер үсті бөлігін тұрғызуға арналған технологиялық картасын құру

Құрылыстық құрама конструкцияларын жинақтау бойынша жұмыстарды өндіру жобасының құрамына келесі мәліметтер кіреді:
- жинақтауға дейінгі дайындық жұмыстарын өндірудің тізімі мен көлемдері;
- қажетті қорлардың жеткізілу графигі;
- жұмыстарды өндірудің мерзімдік графигі;
- көлік пен конструкцияларды жинақтаудың сағаттық графиктері;
- жинақтау процессінің кешендік технологиялық картасы;
- есептік-түсіндірме қағазы.
Есептік-түсіндірме қағазында технологиялық есептер келтіріледі, қабылданған шешімдер мен техникалық-экономикалық шешімдер негізделеді, жоба материалдарына қажет түсініктемелер беріледі. Жалпылай, түсіндірме қағазында келесі сұрақтар қарастырылады:
- жинақталатын ғимараттың сипаттамасы;
- жинақтау жұмыстарының көлемдері мен еңбек сиымдылығын анықтау;
- жинақтаудың әдісін анықтау;
- жинақтау және қармауыш құрылғыларын таңдау;
- крандардың талап етілетін жұмыстық параметрлерін анықтау. Жинақтау кранының түрі мен маркасын таңдау;
- жинақтау кранының тиімді түрін техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша анықтау;
- құрама конструкцияларды жинақтау барысында кранның жылжу сұлбасын негіздеу;
- кешендік бригада құрамын есептеу;
- көліктің талап етілетін санын анықтау.

3.2. Жинақталатын ғимараттың сипаттамасы

Ғимарат 3-қабатты, аралығы-6м. Сонымен бірге ғимараттың қабат биіктігі 3,3 м және техникалық қабат биіктігі 2,1 м болады. Балалар емханасы Астана 0аласында салыну жоспарланған. Орналасыуы мен жер бедеріндегі орны қалыпты. Ғимарат құрама болғандықтан жұмыс көптген құралымдарға жинақталып жүргізіледі. Олардың атын атап өтсек ұстын, баспалдақ, жабын плиталары,арқалықтар, қабырға панельдері жатады. Ғимаратты құрастыру жұмыстарына құрылыс шығынын көбейтпеу мақсатында, тиімділік үшін бір ғана кранмен жұмыс жүргізілу қарастырылды. Есептеулерді кранның техникалқ параметрлері барынша тиімді қабылданды.

3.3.Жинақтау жұмыстарының көлемдері мен еңбек сиымдылықтарын анықтау

Құрылыс жинақтау жұмыстарының көлемдерін жұмыстардың негізгі түрлері үшін анықтаймыз. Осы жұмыстардың ішіне элементтерді жобалық қалыпқа орнату, қосымша бөлшектерді дәнекерлеу және жинамалы конструкциялардың жіктерін толтыру жұмыстары жатады. Есептеу қортындыларын, құрама элементтердің спецификациясын (кесте 1) және ҚНжЕ жинағын пайдалана отырып, 2-ші кестеге еңгіземіз. Сонымен қатар, еңбек шығындарының уақыт нормалары бірдей тағайындалған, массасы мен ауданы бойынша жақын, бөлек элементтерді бір топқа жинақтаймыз.

3.1.- Кесте. Құрама элементтердің спецификациясы

Элемент аты мен маркасы
Элемент өлшемдері, мм
Элемент массасы, т
Бір маркалы эле-менттердің саны
Белгілі маркалы барлық элемент-тердің массасы, т

Ені, а
Ұзындығы, l
Биіктігі, һ

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ара жабын плиталары
ПК6-60.15
ПК 30. 15 - 8 Т

1500
1500

6000
3000

220
220

2,8
1,425

111
60

400
10

2
Арқалық
Прогон ПРГ 28. 1. 3 - 4 Т2ПБ17-2
Прогон ПРГ 60. 2. 5 - 4 Т3ПБ21-8

100
200

2800
6000

300
500

0,250
1,500

10
160

2,5
240

3
Сатытізбек
ЛМ30.12.15-4
Саты алаңы
2ЛП22.27-4-к

1350

2700

3200

2200

1650

300

1.7

1.38

14

2

23,8

19,32
4
Ұстындар
12-3-КН,12-3-КВ
300
2550
300
2.5
180
450

3.4. Жинақтау жұмыстарының әдісін таңдау

Құрылыс конструкцияларын жобалық белгіге өсіру әдісімен орнатамыз, яғни алдымен ұстындармен арқалықтады біріне бірі байлап бірінші қабат қаңқасын жасаймы, содан кейін аражабын плиталары, сатытізбек пен саты алаңдары орнатылады. Кірпіш заттабақтары мен құрама конструкциялар (аражабын мен жабын плиталары, арқалықтау, сатытізбектер мен саты алаңдары) кран тұрағының артында, ашық қоймаларда орнатылады. Қоймалар ауданы конструкциялардың көлемі мен есептелетін 5-күндік қор көлеміне байланысты анықталады.

3.2-Кесте. Көлік және еңбек шығындарының калькуляциясы


Жұмыс аталуы
Өлшем бірлігі
Саны
ҚНжЕ
Көтергіш-тасымалд. машиналар
Механизмнің уақыт нормасы, м-сағ.
Машиналық уақыттың шығындары
ЕНиР бойынша жұмыскерлер звеносының құрамы
Жұмыскерлердің уақыт нормасы, адам-сағ
Еңбек шығындары

Аталуы
Маркасы

маш.-сағ.
маш.-смен
мамандығы
разряды
саны

адам-сағ.
адам-күн
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Аражабын плиталарының жіктерін цемент ертіндісімен құю
100м жік
21.54
4-1-19
РДК-25 краны

-

-

-

-
5
4
3
2
5
1
1
2
1
1
4.1
88.3
10.77
2
Сатыізбек пен саты алаңдарының жіктерін ертіндімен толтыру
100м жік
8.74
4-1-19
-
-
-
-
қалаушы
қалаушы
жинақтаушы
жинақтаушы
машинист
5
4
3
2
5
1
1
2
1
1
4.1
35.8
4.37
3
Ішкі кірпіш қабырғаларды қалау 280 мм, қабат биіктігі 3 м-ден кем (1-2-3-ші қабат)
м3
200
8-6-7
РДК-25 краны
0.62
125,86

15,4

4.38
889,1
108,4
4
Қалыңдығы 120мм ішкі қабырғалардықалау (1-2-3ші қабат)
м3
63
8-14-3
РДК-25 краны
0.0505
3,18
0,388

1.03
65
8
5
Саты алаңын қабырғаға тіреп орнату, монтаждық элементтер массасы 5т-ға дейін
дана
7
7-21-1
РДК-25 краны
0.5189
2,075

0,25

жинақтаушы
жинақтаушы
жинақтаушы
жинақтаушы
машинист
5
4
3
2
5
1
1
2
1
1
1.75
4
0,85
6
Массасы 0.8-1.7т арқалықтарды орнату (1-2-3қабат)
дана
120
7-11-1
РДК-25 краны
0.3715
53,86
6,57

0.813
117,9
14,38

7
Ауданы 10м2-тан кем аражабын плиталарын орнату (1-2-3қабат)
дана
80
7-37-1

36,2
4,42

1.54
184,8
22,4

3.5. Жинақтау құрылғыларын таңдау

Жинақтау мен қармауыш құрылғыларды таңдау конструкциялардың бөлек элементтерін орнату туралы сұрақтарын, сонымен қоса жинақтау жұмыстарын өндірудің әдістерін ескере отырып орындалады. Сонымен қатар, көтерілетін элементтердің барлық өлшемдерін, ұсақөлшемді және жеңілмассалы элементтердің максималды қапталуын, және жинақтау кранының жүккөтергіштігін максималды пайдалану мақсатында жинақталатын элементтерді блоктарға өсіруін ескеру керек.

3.3-Кесте. Жинақтау құрылғылардың ведомості

Аталуы
Түрі, маркасы, МЕСТ
Саны
Техникалық сипаттамасы
Қызметі
1
2
3
4
5
6
1
Жебелі кран
РДК-25
1
Жүккөтергіштігі 4.2т
Конструкцияларды жинақтау, материалдарды жеткізу
2
Тоспалы-панельді мінбелер
-
18
-
Қалаушылардың жұмыс орнын қамтамасыз ету
3
Телескопиялық сатылар
-
4
-
Қалаушылардың жұмыс орнын қамтамасыз ету
4
Төрттармақты стропалар
4 СК-3.2 МЕМСТ 25573-82
1
Жүккөтергіштігі 2-24т
Аражабын және жабын плиталарын орнату
5
Ертіндіні қа-былдау, ара-ластыру мен таратуға арнал-ған қондырғы
-
1
-
Ертіндіні қабылдау, араластыру және тарату
6
Ішкі қабырға кірпіш заттабақтары үшін қармауыш
-
1
-
Кірпішті жұмыс орнын жеткізу
7
Тарату қорабы
-
1
-
Ертіндіні тарату
8
Стремянка
-
4
-
Мінбелерге кіру
9
Контейнер
-
1
-
Құрал-саймандарды сақтау және тасымалдау

3.6. Крандардың талап етілетін жұмыс көрсеткіштерін анықтау
3.6.1. Аражабын плиталарын жинақтау

Қосымша жебесі бар крандар үшін:
1. Қосымша монтаждық жебемен жабдықталған кран жебесінің тиімді еңкею бұрышын келесі формула бойынша анытаймын (кран плита аралығының центрінен біріншісінің ортасында орналасқан):
, (3.6.1)
, (3.6.2)
мұндағы қабырғаның жер беті деңгейінен биіктігі, м;
конструкцияны кіргізу үшін биіктік бойынша қор мәні, м ();
жинақтау кезідегі қалпындағы элемент биіктігі, м;
кран жебесінің табан шарнирінің тұрақ деңгейінен биіктігі, м.
.
, (3.6.3)
мұндағы кранның қосымша жебесінің ұзындығы, м;
қосымша жебенің көкжиекке еңкею бұрышы (ортаңғы плитаны салғанда, деп қабылдаймын);
қойылатын конструкцияның мүмкін тию нүктесінен кран жебесінің горизонталь бойынша осіне дейінгі арақашықтық ();
жабын плитасының ұзындығы, м.
,
, .
2. Ортаңғы плитаны қою үшін қосымша жебемен жабдықталған кран жебесінің ұзындығын келесі формула бойынша анықтаймын:
, (3.6.4)
.
3. Ортаңғы плитаны орнату кезіндегі, негізгі көтерудің ілмегінің минималды шығуы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
“ ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ II ”
Құрылыс өндірісінің технологиясы
Еңбек өнімділігін арттыру
Кәсіпорындардың еңбек өнімділігін арттыру, өнімге баға беру
Орман шаруашылығындағы еңбек өнімділігін арттыру
Кәсіпорынның еңбек өнімділігін арттыру жолдары
Еңбек өнімділігін кешенді түрде арттыру жолдары
Құрылыс кәсіпорнының қызмет ету тиімділігін арттыру жолдары
Еңбек өнімділігін есептеу әдістемесі
XIII горизонттың ұңғы өнімділігін арттыру мақсатында қабатты сұйықпен жару әдісі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь