Қазақстандағы табиғатты пайдаланудың басқару жүйесі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ РЕТІНДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.1 Табиғатты пайдалану және басқару жүйесі түсінігі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..6
1.2 Табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудығ негізгі ережілері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

2 МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҚОҚ (САЛАСЫНДАҒЫ) ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТІ. . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.1 ҚОҚ саласындағы құқықтар мен міндеттер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 ҚР ҚОҚ (саласындағы) және табиғатты пайдалану саласындағы басқару жүйесі өкілеттіктері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3 ҚОҚ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3.1 ҚР табиғатты басқару жүйесін дамыту тетіктері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3.2 Табиғат пайдаланудағы шетел тәжірибесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

ҚОРЫТЫНДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
КІРІСПЕ

Экологиялық қауіпсіз және орнықты дамуға көшу қазіргі уақытта Қазақстанның даму стратегиясындағы басым бағыттардың біріне айналып келеді, мұнда оның құрамдас бөліктерінің бірі қоршаған ортаны қорғау болып табылады.
Осы мақсатта қалалар мен өнеркәсіп орталықтарындағы атмосфералық ауаның, су көздерінің жай-күйі, өндіріс пен тұтыну қалдықтары, сондай-ақ Қазақстанда табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеу мен қоршаған ортаны қорғау туралы ақпарат зерделенді.
Елдің қоршаған ортасының жай-күйін талдау кезінде Есеп комитетінің бақылау іс-шараларының нәтижелері пайдаланылды, соның нәтижесі бойынша қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша негізгі тұжырымдар жасалып ұсынымдар әзірленді[1,5].
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне (бұдан әрі – Министрлік) 2009-2010 жылдары бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылу тиімділігіне жүргізілген бақылау аясында Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасы талаптарының 7,6 млрд. теңгеге, соның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы заңнама талаптарының 27,4 млн. теңгеге бұзылғаны анықталды.
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыруға, 2009-2010 жылдарға арналған стратегиялық жоспардың іс-шараларын орындауға бөлінген бюджет қаражатын пайдалануға қатысты Министрліктің қызметі тиімсіз жүргізілген деп танылды.
Қоршаған ортаның сапасын жақсарту және қоғамның экологиялық тұрақты дамуының қолайлы деңгейiне қол жеткiзу бойынша негізгі параметрлер Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасында (ҚР Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы № 1241 Жарлығы) және Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасында (ҚР Президентінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі Жарлығы) қарастырылған. Бұл ретте аталған Тұжырымдамалар Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 13 сәуірдегі № 47 Жарлығымен күшін жойды. Қазіргі кезеңде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау мәселелері ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 924 қаулысымен бекітілген «2010-2014 жылдарға арналған «Жасыл даму» салалық бағдарламасында көзделген[2,8].
Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасында:
-төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік жүйесін дамыту;
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Стамқұлұлы.Ә "ҚР Экология құқығы” Алматы Жеті жарғы 1995ж.
2. ҚР Конституциясы. 1995ж. 30 тамыз.
3. Чусев Р.К - "Экологические право” Москва. 2000ж.
4. Баянов.Е ҚР мемлекетімен құқығының негіздері. Алматы 2003ж.
5. «Международные эколого-правовое сотрудничество» Алматы. Дәнекер 2001ж.
6. Сапарғалиев.Ғ. "Мемлекет және құқық негіздері” Алматы 2000ж.
7. ҚР Заңы. "Қоршаған ортаны қорғау” Алматы. 1998ж.
8. Жатқанбаев Ж.Ж. Экоология негіздері.Алматы.2003
9. А.Қ.Құсайынов.Экология және табиғат қорғау. Алматы.2002.
10. Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология: Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы.-Алматы: Бастау баспасы, 2003 – 292 бет
11. Гинберг А.М., Хохлова Б.А. Технология важнейших отраслей промышленности.- М.: Высшая школа, 1985.
12. Ченцова И.В. Основы технологии важнейших отраслей промышленности.-Минск, 1985;
13. Купряков Е.М. и др. Технология важнейших отраслей промышленности.-М.:ВЗФЭИ, 1979
14. Мазур И.И., Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии. - М.:Высшая школа, 1999 ;
15. Қалыбеков Т.Қ Экология және ашық кен. – Алматы: Қазақстан,1988;
16. Төлемісов О. Реформалардың экономикалық тиімділігін және мемлекеттік басқару жүйесін бағалау. Оқу құралы - Алматы: Экономика, 2001.
17. Шеденов Ө. Қ., Сағындықов Е. Н., Жүнісов Б. А., Байжомартов Ү. С., Конягин Б. И. Жалпы экономикалық теория - Ақтөбе: А-Полигра, 2004.
18. Экономикалық теория. ҚЭУҚ - Қарағанды, 2005.
19. Шумеков З.Ш., Сүйіндіков Ж.С., Жанағұлов А.Ш.-ҚЭУҚ-Қарағанды 2005Экономикалық теория. Оқу-тәжірибелік құрал /
20. Бұғыбаева Р.О.,Жанағұлов А.Ш., Жетпісбаева М.Қ., Сүйіндіков Ж.С., Есдаулетова М.А.Макроэкономика. Оқу-тәжірибелік құрал / -Қарағанды 2002.
21. Жанағұлов А.Ш., Сүйіндіков Ж.С.,Байгуренова М.А., Есдәулет М.А., Қуаныштаева А.Е Экономикалық саясат. Оқу-тәжірибелік құрал /.-Қарағанды 2006
22. Сүйіндіков Ж.С., Толпаков Ж.С Экономикалық теория. Кесте альбомы. /.-Қарағанды 2001
23. Нарықтық экономиканың терминалогиялық түсіндірме сөздігі./Сүйіндіков Ж.С.-КЭУ, 2003
24. Акимбеков С.А.Экономикалық теория. /Астана, 2002.
25. Назарбаев Н.А. Қазақстан халқына жолдауы.,- Астана 2008
Мамыров Н.К., Саханова А.П., Ахметова Ш.С., Брузати
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 ... ... ... ... ... ... АСПЕКТІСІ РЕТІНДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... және ... ... түсінігі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... мемлекеттік басқарудығ негізгі ережілері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2 ... ... ҚОҚ ... ЖӘНЕ ... ... САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТІ. . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.1 ҚОҚ ... ... мен ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ҚР ҚОҚ ... және ... ... ... ... жүйесі өкілеттіктері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ҚОҚ ЖӘНЕ ... ... ... ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ҚР ... ... ... ... тетіктері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... шетел тәжірибесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... қауіпсіз және орнықты дамуға көшу қазіргі уақытта Қазақстанның даму стратегиясындағы басым бағыттардың біріне айналып келеді, мұнда оның ... ... бірі ... ... ... ... табылады.
Осы мақсатта қалалар мен өнеркәсіп орталықтарындағы атмосфералық ауаның, су көздерінің жай-күйі, өндіріс пен тұтыну ... ... ... ... ... ... ... мен қоршаған ортаны қорғау туралы ақпарат зерделенді.
Елдің қоршаған ортасының жай-күйін ... ... Есеп ... ... ... ... пайдаланылды, соның нәтижесі бойынша қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне (бұдан әрі - ... ... ... ... ... қаражатының пайдаланылу тиімділігіне жүргізілген бақылау аясында Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де ... ... 7,6 ... ... соның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы заңнама талаптарының 27,4 млн. теңгеге бұзылғаны анықталды.
Экологиялық ... ... ету ... ... ... іске ... ... жылдарға арналған стратегиялық жоспардың іс-шараларын орындауға бөлінген ... ... ... ... ... қызметі тиімсіз жүргізілген деп танылды.
Қоршаған ортаның сапасын жақсарту және қоғамның экологиялық тұрақты дамуының ... ... қол ... ... негізгі параметрлер Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасында (ҚР ... 2003 ... 3 ... № 1241 ... және Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасында (ҚР Президентінің 2007 жылғы 27 ... ... ... Бұл ... ... ... ... Республикасы Президентінің 2011 жылғы 13 сәуірдегі № 47 Жарлығымен күшін жойды. Қазіргі кезеңде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны ... ... ҚР ... 2010 ... 10 ... № 924 қаулысымен бекітілген

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Табиғатты пайдаланудың экономикалық ерекшеліктері6 бет
Табиғатты тиімді пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық маңызы9 бет
Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы4 бет
Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар. Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі. Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы11 бет
"Экологиялық нормалау түрлері."6 бет
«Картография мен топография негіздері» пәніне арналған жинақ47 бет
«Экологиялық – құқықтық реттеудің түсінігі, мәні. Қоғам мен табиғаттың өзара байланысы.»32 бет
Адам әрекетінен кейін табиғаттың өзгеруі 6 бет
Бір жасар баланың дене тәрбиесі11 бет
Жерге орналастыруды жобалаудың теориялық негізі7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь