Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі

Жоспар:

Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі
1. Мекптгеп, отбасы, жұршылықтыұ және мектептің бірлескен жұмысын ұйымдастырушы орталық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
2. Мекшептің педагогикалық ұжымы. Педагогикалық ұжымның ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
3. Отбасы — ерекше педагогикалық жүйе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
4. Оқушы отбасымен байланыс орнатудың психологиялың.педагогикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
5. Мұғалім, сынып жетекшісінің оқушы ата.аналармги оқымыс істеу формалары мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі

1. Мектеп, отбасы, жұршылықтыұ және мектептің бірлескен жұмысын уйымдастырушы орталық
Мектептің ұйымдастырушы тәртіп орталығы ретіндегі қызметінің ең маңызды бағыттарының бірі-мектептің, отбасының жөне жұртшылықтың күшін біріктіру. Бұл жұмыстың мазмұны, өдістері мен түрлеріне қарай өзіндік ерекшелігі болады. Ол әрекетгің өзіндік ерекшелігі бірқатар факторларға байланысты. Олар педагогикалық процестің обьективті заңдылықтарын білу; қазіргі жағдайдағы мектептің әлеуметтік қызметіне қанық болу; қазіргі отбасының ерекшеліктері мен даму тенденцияларын түсіну, мұғалімнің, ата-аналар, жұртшылық өкілдерімен жас ұрпақ тәрбиесіне байланысты жұмысқа практикалық тұрғыдан дайын болуы.
Мектеп балалар тәрбиесі мен отбасы төрбиесін педагогикалық басқарудағы тікелей іске асыратын маңызды әлеуметтік институт болып табылады. Жас үрпақты өмірге дайындауда жаңа сапалық белгілер қалып-тасып, дербестікті дамыту, кәсіптік бағдар, білім алу және өздігінен білім алу, қабілеттерді анықтау және дамыту сияқты мәселелерге ерекше маңыз бсре бастады. Мектеп-тің, отбасының және жүртшылықтың тәрбиелік қызметі-нің біртүтастығы мектептің мақсатты түрде жүргізген жүйелі жұмыстарының нәтижесі. Ал бұл нәтиже қазіргі заманғы білім беру мекемесіне қойылатын басты талаптардың бірі.
Белгілі педагог В. А. Сухомлинскийдің еңбектерінде "мектептік-отбасылық тәрбие" үғымы кең қолданылады. Оның пікірінше тәрбиені мектептік немесе отбасылық деп қарастыруға болмайды, өйткені бала тұлғасы біртүтас және оны қалыптастыру процесі де біртүтас сипат алады. Міне, осындай біртүтас тәрбие процесінде мектеп жетекші рәл атқарады.
Мектеп отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерін кеңітеді және дамытады, осы бағыттта педагогикалық ағарту жұмыстарын жүргізеді, қоғамдық және мектептен тыс ұйымдардың мектеп пен отбасына белсенді түрде көмек көрсгтуін ұйымдастырады және бағыттайды, олардың әрекеттерін үйлестіреді. Мектеп басшысының, сынып жетекшісінің жұмыс жүйесі ең тиімді түрлер мен әдістер таңдап алу арқылы ұзақ жылдар барысында қалыптасады. Ол жүйе жұмыстың нәтижелігін қамтамасыз ететіндей талаптарға жауап беруі тиіс.
Ең бірінші талап - бүкіл педагогикалық ұжым әрекетінің мақсаттылығы. Ата-аналармсн жұмыс деген мүлде жалпы үғым. Оның орныиа імқты педаіогикалық проблемаларды шешу үшін ата-апа. іар жиналыеын өткізу, лекция оқу, ата-анаға, отбасыиа жскелеп ықиал жасау қажет.
Екінші талап - мұғалімнің кәсіптік біліктілігін, педагогикалық мәдениетін көтеру. Оның жолдары әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы: сынып жетекшілері секциясының жұмысы, "Отбасылық педагогика" немесе "Отбасы тәрбиесін жетілдіру" сияқты тұрақты педагогикалық семинар жұмысы; мектеп тәжірибесінде анықталған формалды емес жасөспірімдер тобының ерекшеліктерін есепке алу, қолайсыз отбасылар мен педагогикалық түрғыдан бетімен жіберілген балаларды есепке алу, ата-аналардың жүргізген жұмыстарының тиімділігін анықтау, олардың озық тәжірибелеріне педагогикалық талдау жасау. Үшінші талап - педагогикалық ұжымның сынып жетекшісі мен мұғалімдердің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарына бірыңғай талап жүйесін жасау. Бұл талап негізді, әдепті, заңцы болуы тиіс. Асығыстық, талапты бүрмалаушылық ата-аналармен келіспеушілікке апарып соғады.
Төртінші талап — ықпалды қоғамдық ата-аналар ұйымын қалыптастыру.
Қолданылған әдебиеттер
1. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика: Оқу құралы. Жалпы редакциясын басқарған Құдиярова А.М. – Алматы: Дарын, -2004. -448 бет.
2. Сапарғалиев Г. Оқушыларға праволық тәрбие беру туралы. -А., 1988.
3. Смайылова М. Тәрбие жүмысын жоспарлау туралы. //Қазақстан мектебі, №10, 1988. 29-30 бетгер.
4. Степаненков Н. О планировании работы классного руководителя. -Минск, 1978.
5. Сабыров Т. Оқыту теориясының негіздері. - Алматы, Қазақстан Республикасы Білім министрлігі баспаханасы, 1992.
6. Сабақберутаімділігін артгыру/Қүрастырган Б. Сманов. -А, 1989.
7. Төлеубеков А. Р. Адамгершілік тәрбиесінің негіздері. -Алматы, 1991 ж.
8. Уишнский К. Адам-тәрбие нысанасы. Тандамалы шыгармалары. Орыс тілінде, 8 т.
9. Ұзақбаева С. Эстетикалық және экономикалық тәрбие негіздері. -А., 1991.
10. Ұзақбаева С. Балаларға эстетикалық тәрбие берудегі халық дәстүрі. -А., 1990.
11. Ұстаздың шеберлікке жету жолдары. /Құрастырған Ж. Нүржанова. -Алматы, 1991.
12. Фролова Г. Организация и методика клубной работы с детьми и подростками. -М., 1986.
13. Харламов Н. Педагогика, -М., 1990.
14. Хрипкова А, Колесов Д. Жаманнан жирен. -А., 1988.
15. Шешенханова М. Мектеп басқарудың демократиялық алғы-шартгары //Қазақстан мектебі журналы, 1993.
16. Этические беседы с учащимися. /Под ред. И. Ф. Харламова/.-Минск, 1977.
        
        Жоспар:
Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара
әрекеттестігі
1. Мекптгеп, отбасы, жұршылықтыұ және мектептің бірлескен жұмысын
ұйымдастырушы
орталық...................................................................
...............3
2. Мекшептің педагогикалық ұжымы. Педагогикалық ұжымның
ерекшеліктері.............................................................
.........................................5
3. ...... ... ... ... ... ... психологиялың-педагогикалық
негіздері.................................................................
............................................22
5. Мұғалім, сынып жетекшісінің оқушы ата-аналармги оқымыс істеу формалары
мен
әдістері..................................................................
.................26
Қолданылған
әдебиеттер................................................................
......................29
Педагогикалық ... ... ... ... ... ... отбасы, жұршылықтыұ және мектептің бірлескен жұмысын
уйымдастырушы орталық
Мектептің ... ... ... ... ... ең
маңызды бағыттарының бірі-мектептің, отбасының жөне жұртшылықтың күшін
біріктіру. Бұл ... ... ... мен түрлеріне қарай өзіндік
ерекшелігі болады. Ол әрекетгің өзіндік ерекшелігі ... ... Олар ... процестің обьективті заңдылықтарын білу;
қазіргі жағдайдағы мектептің әлеуметтік қызметіне қанық ... ... ... мен даму ... ... ... ... жұртшылық өкілдерімен жас ұрпақ тәрбиесіне ... ... ... ... ... ... тәрбиесі мен отбасы төрбиесін педагогикалық басқарудағы
тікелей іске асыратын маңызды ... ... ... ... Жас
үрпақты өмірге дайындауда жаңа сапалық белгілер ... ... ... ... білім алу және өздігінен білім алу, қабілеттерді
анықтау және дамыту сияқты мәселелерге ерекше маңыз бсре ... ... ... және ... ... ... ... мақсатты түрде жүргізген жүйелі жұмыстарының нәтижесі. Ал бұл
нәтиже қазіргі заманғы білім беру мекемесіне ... ... ... педагог В. А. Сухомлинскийдің еңбектерінде "мектептік-
отбасылық тәрбие" үғымы кең ... Оның ... ... ... ... деп ... болмайды, өйткені бала тұлғасы біртүтас
және оны қалыптастыру ... де ... ... ... ... ... тәрбие процесінде мектеп жетекші рәл атқарады.
Мектеп отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерін кеңітеді және дамытады, ... ... ... ... ... қоғамдық және мектептен
тыс ұйымдардың мектеп пен отбасына белсенді ... ... ... және ... олардың әрекеттерін үйлестіреді. Мектеп
басшысының, сынып жетекшісінің жұмыс жүйесі ең тиімді түрлер мен ... алу ... ұзақ ... ... қалыптасады. Ол жүйе жұмыстың
нәтижелігін қамтамасыз ететіндей талаптарға жауап беруі тиіс.
Ең бірінші талап - бүкіл педагогикалық ұжым ... ... ... ... мүлде жалпы үғым. Оның орныиа імқты педаіогикалық
проблемаларды шешу үшін ата-апа. іар жиналыеын ... ... оқу, ... ... ... ықиал жасау қажет.
Екінші талап - ... ... ... ... ... Оның ... әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы: ... ... ... "Отбасылық педагогика" немесе "Отбасы
тәрбиесін жетілдіру" сияқты тұрақты педагогикалық семинар ... ... ... ... емес ... ... ... алу, қолайсыз отбасылар мен ... ... ... ... ... алу, ата-аналардың жүргізген жұмыстарының
тиімділігін анықтау, олардың озық тәжірибелеріне ... ... ... ... - ... ұжымның сынып жетекшісі мен
мұғалімдердің ... ... ... ... ... ... Бұл талап негізді, әдепті, заңцы ... ... ... талапты
бүрмалаушылық ата-аналармен келіспеушілікке апарып соғады.
Төртінші талап — ықпалды қоғамдық ата-аналар ұйымын қалыптастыру.
2. ... ... ... ... ... ерекшеліктері
Басқарудың және өзін-өзі дамытудың субъектісі ретівде ... ұжым ... ... орыс педагогтары Л. Н. Толстой, К. Д.
Ушинский, Н. И. ... ... мен ... өзара байланыстылығы,
оқушылар мен педагогтардың бірлесе жұмыс істеуі, педагогтардың ... ... ... ... ... қалыптасты.
Тәрбие мақсаты, балалар ұжымын қалыптастыру ... ... ... ... ... екі орнықты моделін іздеумен
бірге қарастырылды. Мұғалімдердің тәрбиелік ықпалын біріктіру 20-30 ... мен ... ... ... бірі болды. Н. К. Крупская,
С. Т. Шацкая, А. С. Макаренко және т.б./ "Тәрбиешілер ұжымы болуы ксрек", ... ... А. С. ... - тәрбиешілер ұжымға біріккен жерде жәнс
біртүтас жұмыс жоспары, балаға деген ... ... жоқ ... ешқандай
тәрбис процесі болуы мүмкін емес".
Педагогикалық ұжымның топтасуы және дамуы идеясы В. А. ... ... ... ... ... Ол әрбір педагогикалық
ұжымның езіңдік ерекшелігі болатындығын атап көрсетті. Тәжірибе алмасу сол
мектептің жұмысын көшіріп алу ... ... оның ... ... мен
концепцияларын бағалау болмақ,
Соңғы жылдары педагогикалық ұжымның дамуы мен ... ... ... ... /Н. С. ... В. А. ... Л. И.
Новикова, Р. X. Жакуров жөне т.б./ еңбектер жарияланды.
Педагогикалық ұжым адамдардың әлеуметтік жөне ... ... ... тән ... белгілерді біріктіреді. Ерекше адамдар тобы
ретінде мектеп педагогикалық ұжымына ... ... ... ... ... тұрақты және ұзақ мерзімде әрекет ету ... ... ... ... тән. ... ұжым ... ... ұжымы
да, оның құрамдас бөлігі болып ссептеледі.. Кез ... ұжым ... ... ... өзіндік ерекшеліктері болады.
Педагогикалық ұжымның ең басты ерекшелігі оның кәсіптік қызметіне
байланысты, нақтылай айтқанда жас ... ... мен ... ... ... қызметінің тиімділігі оның мүшелерінің
педагогикалық мөдениетінің деңгейімен, тұлғаларының ... ... жөне ... ... ... ... ... анықталады. Өзінің мәні педагогикалық, тәрбиелік болып ... ... ... ... ... ұжымы, олардың өзара қатынасы,
бірлесе әрекет етуі туралы алғашқы түсініктерді қалыптастырады. ... ... ... ... ұйымдастыруға, үнемі өздігінен жетілуге
ынталандырады.
Мұғалімдер ұжымның педагогикалық қызметі ... ... ... өрекеттестікте өрбиді. Сондықтан педагогикалық міндетті шешу оқушылар
ұжымының тәрбиелік мүмкіндігі қай деңгейде, қаншалықты іске ... ... ... ... ... ... категориясы ретінде
педагогикалық ұжым ... ал ... ... басқарылушы болады. Ал
қазіргі әрекет пен ... ... ... жеке ... баса ... ... педагогикалық және оқушылар ұжымы басқарудың да, өзін-
өзі дамытудың да субъектісі болып ... ... ... ... ... ... ... күш-қуаты бойынша балалар ұжымына ғана емес, ... ... ... да ... ... ретінде әрекет
жасайды.
Педагогикалық ұжымның ... ... бірі ... ... қызметінің көп қырлылығын атау керек. Қазіргі мұғалім пән мұғалімі,
сынып ... ... ... ... ... жұмыстар сияқты
қызмсттерді атқарады. Бұндай көпқырлылық барлық педагогикалық ұжымға тән.
Өзінің ... ... шешу ... педагогикалық ұжым мектеп
шегінен шығып кетеді. Қоршаған ... ... ... ... мен ... өкілдерінің педагогикалық мәдениетін қалыптастыру
түтас алғанда педагогикалық ұжымның ажырамас қызметіне айналады. Көптеген
мұғалімдердің ... ... ... қызметі тән. Қазіргі
мұғалім-зерттеуші -нормативті қызмет жасымен яюктелмейтін, педагогика-лық
жаңалықтың жетістігі мен кемшілігін тез ... жаңа ... ... баға ... ... және практикада қоддануға қаблетті
педагог.
Педагогикалық ұжымның ендігі бір ерекшелігі оның жоғары денгейде өзін-
өзі ... ... ... ... ... ... комиссиялар,
қоғамдық ұйымдар да қатардағы мұғалімдердің сайлану арқылы өкілеттік алуы
ұжымда дұрыс ... ... ... ... пен ... ... ұжым ... оның басшыларының қызметтік
міндеттері, ... ... ... дәл ... да ұжымның
ұйымдасқандық сипатын нығайтады. Педагогикалық ұжымның келесі ерекшелігі
оның қызметіыің үжьшдық сипаты мен ... үшін ... ... ... ... ... орта жөне ... сынып мұғалімдерінің іс-
әрекетін өзге мұғалімдердің іс-әрекетімен ... ... ... ... жұмысын ұйымдастыруда бірыңғай талап болмаса ... ... ... ... біртүтастығы олардың құндылық бағдар-
лары мен сенімдерінен көрінеді, ... бұл ... ... ... білдірмейді. Балаға деген махаббат, оны
оқытуға деген ... ... ... ... ... ... ... жалпы және косіптік мәдениет ... ... ... ... ... ... ұжым өмірінің еркешеліктерінің қатарында белгілі бір
педагогикалық ... ... ... ... шегінің болмауын атауға
болады. Бұл жағдай мұғалімнің шамадан тыс ... ... ... байытьш, кәсіптік дамуын арттыруға уақыт таба алмауына себеп
болады. Бақылау нәтижелері көрсеткендей соңғы ... ... ... ... байланысты мұғалімдірдің баспасөзге жазылуы, түрлі
әдебиеттер сатып алуы, олардың кино-театрлар, мүражайлар мен ... күрт ... ... ... тән ... ... бірі оның құрамында
әйелдердің басым болуы десек, бұл жағдай ұжымдағы өзара қатыстық сипатына
ықпал ... ... ... ... басым болып кететін ұйымдарға
қарағанда тез әсерленгіш, ... күйі жиі ... ... ... Дей ... ... ... тәрбие ісіне бейім,
педагогикалык ықпал жасаудың әдістері мен.тәсілдерін таңдауда ... ... де есте ... ... ... ... ... болуы — жаңа проблема емес.
Ол проблема ... ... ... ... ... ... ... табысты салаларға көптеп ауысуына байланысты
шиеленісе түсті. В. А. Сухомлинский, А. А. ... ... ... төжірибесі педагогикалық ұжымда, әр ... ... ... ... ... үйлесім-ділігін, педагогикалық
процестің біртұтастығын қамтама-сыз ететіндігін көрсетеді.
Бұл проблема соңғы кезде өкесіз отбасылар көбеюіне байланысты маңызды
бола түсуде. Дегенмен, педагогикалық ... ... пен ... ... ... ... өте қиын. Ол әрбір нақты жағдайда өзінше
шешім ... ... ... ... ... да ... ... оке, ата-аналарды, өндірістік ұжым мүшелерін сабақтаи тыс
уақыттағы тәрбие жұмыстарына тарту арқылы толықтыру қажет.
Педагогикалық ұжымның ұйымдық ... ... ... ... /А. И. ... А. Н. Лутошкин,
А. В. Петровский, А. Л. Свентицкий және т.б./ ұжымның құрылымы ... ... ... ... ішінде ұжымға әлеуметтік-психологиялық
талдау жасағанда, оның ұйымдық құрылымы ... және ... ... ... Бұл ... ... ... ұжым мүшелерінің
салыстырмалы түрде біршама тұрақты өзара қатынасын атауға болады.
Ұжымның ... ... оның ... ... мен ... ... ресми реттелуіне байланысты. Ресми құрылымның шеңберінде
әрбір адам кәсіптік қызметті атқаруда белгілі ... ... ... ... өзге ... ... Бір сыныпта жұмыс істейтін
мғалімдер білім
стандарттарын, оқу бағдарламаларын, сабақ ... ... ... ... ... ... мұғалім мектеп басшыларымен,
әріптестерімен іскерлік қатынаста болады. Ал, мұғалім мен мектеп басшылары-
ның арақатынасы ... ... жөне ... ... ... ... оның ресми құрылымы бірқатар жағдайларға
байланысты. Мұғалімдердің ұжымдық ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру деңгейімен, өрекеттерді ... ... ... ... ... процесінің барысы мен нәтижелерін
тексеру жүйесінің ... ... ... мен ... ... ... ... бсйресми құрылымы ұжым мүшелерінің алдын ала
белгіленген міндеттерінен тыс нақты іс-әрекет ... ... ... ... оның ... арасындағы қалыптасқан қатынастар
жүйесінен түрады. Ондай қатынастар жек көру мен ... ... ... ... ... ынтымақтасу, бірлесе жұмыс істеуді қалау ... ... ... ... ... құрылым ұжымның ішкі,
көбіне жасырын, көзгс көрінбейтін жағдайын танытады.
Жас мұғалім педагогикалық ... ... ... кездескенде
ресми ұйымдық құрылымға сәйкес мектеп ... оқу ісі ... ... ... ... деп тапса білікті, тәжірибелі маман
ретінде басқа мұғалімнен көмек сұрайды.
Ал мұғалімдер ... ... ... ... ... Бір ... бұл араласу, достық, махаббат сияқты әлеуметтік
қажеттіліктен туындаса, келесі жағдайда тәжірибелі жолдасынан кәсіптік
көмек, ... ... ... ... ...... қызықты ақпарат
алуға байланысты, төртінші жағдайда өзгелерді өзіне бағындыруға ... ... ... ... бейресми қатынастардың пайда
болуының мынадай ... ... ... ... ... жолдастық
топтардың құрылуы, бейресми пікірдің қалыптасуы, бейресми ... жаңа ... ... ... және т.б.
Ұжымның ұйымдық құрылымының дамуына бір-қатар факторлар ... ... ... ... ерекшеліктерін ескере отырып, осындай ықпал
етуші факторларды қарастырып көрейік.
Ол ең ... ... ... шешетін кәсіптік-педагогикальщ
міндеттердің сипаты. Педагогикалық процестің түтастығы, оқыту мен ... ... ... сынып жетекшілері, ата-ана мен жүртшылық
өкілдерінің әрекетін біріктіреді. Дегенмен, әр ... ... ... ... ол өз ... ... ... басқа да
қатысушылары — мұғалімдер, оқушылар, мектеп ... ... ... ... ... жағдайы туралы дер кезіндс алынған
объективті ақпарат ұжымның ... ... ... ұжым ... ... ... зерттеулер /А. И. Донцов, Р. X. Шакуров/
ұжымның топтасуының қажетті шарты мақсат бірлігі екендігін дөлелдейді.
Ұжымдық құрылым ... ... ... ұжым ... ... ... тәуелді
тығыз іскерлік, тұлғааралық қатынастардың қолайлы ... ... ... ... ... ... ... сияқты белгілері
бойынша біртектілік екендігі даусыз.
Бұндай ұжымдар топтасу, ұйымдасудың жоғары Деңгейімен ... ... ... ... ... ... барынша әртекті болып
келеді: оның құрамына біліктілік деңгейі әртүрлі жыныс өкілдерінен тұратын
жас және тәжірибелі ... ... ... ... ... ... топтардың құрылуына негіз қалайды. Мектеп басшылары ... ... және ... бұл ... ... ... ... педагогикалық ұжымның тұрақтылығына ықпал екі жақты
сипат алады. Бір ... ... ... ... тұрақтылығын білдірсе,
екінші жағынан педагогикалық ұжымдағы тұрақтылық ... ... ... айқындайды.
Ұжымның ұйымдық құрылымы ұжым мүшелерінің мүддесін, қажеггілігін,
қавшальщты қанағаттаңдыруна да ... ... ... ... факторлардың қатарында ұжымның беделі, достарының болуы, осы
ұжымдағы өз еңбегінің ... ... ... ... ахуал,
ұжымның дәстүрлерін айтуға болады.
Ұжымньщ ұйымдық құрылымының сипатын айқындауды оның көлемі де елеулі
етеді. Психологияда шағын ұжымдардың ... ... ... ... ... ... ... дәлелденген. Ұжым үлкейген сайын ұжым
мүшелерінің ... ... ... ... ала ... 30 ... асатын
педагогикалық ұжымда мүдде, қызығушылық ортақтьиы, ... ... ... ... бейресми топтар, бірлестіктер пайда бола бастайды.
Педагогикалық ұжым мүшелерінің саны оны ... ... ... ... ... ... жақсы біледі, бірақ бұндай ұжымдарда
араласу, ... ... ... ... барынша шекгеулі. Ал үлкен
ұжымдарда өзара қатынастың күрделі құрылымы ... олар ... ... ... үрыс-жанжалға бейім, бірақ осындай ұжым-дарда жарқын,
ешкімге үқсамайтын ... ... ... де ... ұжымдағы әлеуметтпік-психологиялыц климат
Ұжымдағы көңіл-күй мен қоғамдық пікір, ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-психологиялык,
климат-пен айқындалады. "Психологиялық климат", "әлеуметтік-психологиялық
климат" немесе "микроклимат" үғымдары ... ... ... ... ... ... ... мамыражай әлеуметтік-психологиялық
климат адамның осындай климаттағы ұжымда өзін барынша ... ... және ... ... өзін ... ... алуын білдіреді.
Ұжымдағы психологиялық климаттың мазмүндық сипатын адамдардың өзара қарым-
қатынасы, олардың көңіл-күйі, хал-жайы, ... ... ... ... толуы айқындайтын болғандықтан психологиялық ... ... ... ... зор. Жағымды әлеуметтік-психологиялық климат
қалыптасқан педагогикалық ұжым қолайлы моральдық-психологиялық ауа-райымен,
жьшы шырайлылықпен, ... бен ... ... өзара
талапшылдықпен, сергектікпен ерекшеленеді. Сондықтан да А. С. ... ... ... ... ... /мажырлы/ екпінге баса мән
берген.
Әлеуметтік-психолоғиялық климат ұжым мүшелерінің бірлескен іс-өрекет
пен өзара катынас ... ... ... ұжымның сезімдік-
психологиялык жағдайларының жүйесін білдіреді. Әлеуметтік-психологиялық
климатты осылай түсіне отырып, оның ... ... ... атауға
болады. Педагогикалық ұжымның елеуметтк-психологиялық климатының
топтастырушылык қызметі ұжым ... ... ... ... ... топтастыруын, бірігуін іске асырады. Ынталан-дырушылык
кызметі ... ... ... қажетті ұжымның "эмоциалдық күш-
қуатын" қалышастыруға байланысты. Тұрақтандырушылық қызметіұжым ... ... ... ... жаңа ... ... қажетті
алғышарт жасайды.
Реттеушілік қызмет ... ... ... нығайтуда, ұжым
мүшелерінің төртібіне баға беруде керінеді.
Психологияда ... ... ... ... ... ... зерттеулер жүргізілуде. Бір жағдайларда
көрсеткіш ерекшеліктері ретінде ... ... ... ... қатынастар қарастырылса, ендігі бір жағдайларда ұжымдық
әрекет тиімділігінің барынша жалпы сипатгамасына баса мән ... ... ... ... ... ... ... ондағы еңбек процесі мен нәтижесіне
қанағаттануы;
ресми жөне бейресми ... ... ... ... ... ... мүшелерінің басқаруға және ұжымның өзін-езі басқаруға қатысуының
жоғары деңгейі;
ұжым мүшелерінің топтасушылығы мен ұйымшыл-дығы;
сапалы тәртіп;
еңбектің өнімділігі;
кадрлардың тұрақтылығы.
Қолайлы әлеуметтік-психологиялық ... бұл ... ... баға ... ... ... ... қалыптасқан жағдайда ол ... ... ... ... ықпал жасайды. Өзара ақыл, ынтымақтастық
қатынас біріккен ұжымда тәжірибелі немесе жас ... ... ... Ал ... ... ... ... үстемдік еткен жағдайда
ұжым мүшесі ... ... ... ... бұл ... оның көсілтік
қызмстінің існдеуіне, дау-жанжалдың ... ... ... ... ... апарьш соғады.
Кең квлемдегі кәсіптік-педагогикалық міндеттерін аткара жүріп мұғалім
өзін және еңбегін жұртшылықтың бағалауын қажетсінеді. ... ... ... тарапынан, соның ішінде басшылар мен ата-аналар тарапынан
берілғен бағаны түсінуте бейім. Жағымды баға ... ... бага ... ... кәсіптік позициясын. өзгелсрмен ... ... ... ... ... ... ... ұжымдағы
қатынас өзара сынастық, принцииті, талапшыл және ... ... ... ... ... тұлғаға ықпал жасауының механизмі
еліктеуден - өзге адамдардың сезімін, ойларын тікелей қолдану, пайдаланудан
тұрады. ... ... ... кейбір мұғалімдер өз әріптестерінің
эмоциялық жағдайын түсінуге және оған төзуге қабілетті болса, екіншілері
оньщ психологиялық ... ... ... өз сенімі, ықыласымен сәйкес
келетін, келмейтіндігін салыстыруға бсйім. Үзақ уақыт бірлесе қызмет ... ... ... ... ... едәуір жеделдетеді. Өз өріптесінің
сезімдік-психологиялық көңіл-күйін танып, оны түсіне алған ... ... ... ... ... өз ... іздестіреді.
Өзара әрекеттестіктен екінші жағы жеке тұлғаның ұжымдағы климатқа
ықпалынан ... ... ... ... ... іске жауапкершілікпен
қарайтын, төртіпті, кепшіл, қайырымды, ... ... ... ... ... ... ... жасай алады. Ал керісінше, ... ... ... ұжым мүшесі жағымсыз климат орнықтыруға ықпал
жасайды.
Ұжымның жалпы климаты оның мүшелерінің интеллектуалдық, сезімдік және
мінездерінің жігерлілік ... ... ... ... ... ... ... өнер тапқыштығы ұжымды инновациялық
қызметті дамытып, жаңа ... ... ... ... ... соңынан өзгелерді ерте алады. Егер ұжым мүшелерінің ақыл-ойы,
сезімі, ерік-жігері педагогикалық қызметке жұмылдырылса, одда ... ... ... ... ... және оның әлеуметтік-психологаялық климатына ықпал
жасайтын негізгі әдістері — кезін жеткізу, сеңдіру, жске үлгі ... ... ... пікіріи, қалыптасқаи мінез-құқық нормалары
мен ережелерін нақты адамнын - көз жеткізетін тұлғаның ... ... ... Осы ... көз ... факторлардың қуатын,
қисыымен дәлелді пайдаланыя, тек ақыл-ойға ғаня емес, әңгімелесушінің
сезіміне де әсер ... ... ... бір адамның екінші адамға
немесе түтас ұжыміа әсері ырықты ... ... ... іске ... ... ... ... көңіл-күй қальштасыя, мдеялар,
педагогикалык құндылықтар эрнығіды. ... ... ... ... ... жеке ... ... ыкдалыііьщ
тиімді әдісі жеке үлгі көрсету болъш табылады, Ол үлгі адамішң ез ... ... ... ... ... ... Үлгі ... кезде де
нақты, ол ирекет пен мінез-қүлықтың ... ... ... мен
өмірдегіні салыстыруға мүмкіңцік береді.
Педагогикалыц ұжымдагы келіспеушілік
Жағымдн лсихологиялық климат қалыптастыруға ... ... ... ... ... немесе "климаттык ауытқуды"
атауға болады. Әлеуметтік-психологиялык келіспеушілікті көптеген ... ... ... саласында пайда болатын ... ... ... ретіндв қарастырады. Педагогикалық ұжымда пайда
болатын келіспеушіліктер өз ... ... ... болып
табылады. Ондай жағдайда адамдар іс-әрекеттің мақсатына келіспейді немесе
оған қол жеткізудің әдістері мен ... ... ... ... ... ... ... саддары болуы мүмкін.
Педагогикалық ... ... ... ... ... ... орныққан өзара байланыстың бұзылуына
бапланысты туындайды. Ол ... ... ... ... арасыңдағы іскерлік сипаттаіғы байланыс болуы мүмкін.
Педагогикалық ұжымда орын ... ... ... үш тобын
бөліп көрсетуге болады. Бірінші топ - кесіптік-педагогикалық әрекетті
максатқа жетуге ... ... ... ... ... ... ... Бұндай келіспеу-шіліктер жұмыстағы
ынтасьтздықтан, мүгалімдердің әрекет мақсатын түсінбеуінен және өз ... ... ... ... топ - ... ... ... нормііьіна сай келмеуіне, сол сияқты мінез-қүлық псн ... ... ... ... ... сай ... ... педагогтың өз әріптестеріне жене оқушыларға көрсеткен ... ... ... ... ұжым талабын орындамау және ... ... ... ... топ — педагогикалық процестерге
қатысушылардың мінез бен ... ... ... ... ... келіспеушіліктер. Бұл топты негізінен
ұстамдылық, өзіне деген бағасы мен ... аса ... ... ... ... тыс өкпешіддігі сияқты сапалар қүрайды.
Келіспеушілікті реттеу мынадай қисынды әрекеттер-ДІҢ ... ... ... алу; ... ... жағдайда келіспеушілікті
үйлестіру, жою; келіспеушілік ахуалды шешудің ең оңтайлы шсічімін ... ... ... ... ... алу ... ... неге осылай жасағандығын анықтаудың ... зор. ... ... ... ахуалға немқұрайлы карамауы ткіс, ... ... ... ашық ... тартып қальштасқан жағдайды бірге талдап,
талқылауы тиіс. Келіспеушілікті басқару кезеңінде басшы жеке әңгімелесіп,
келіспеуші ... ... ... ... ... ... тиіс.
Егер келіспеушілікті бастапқы кезеңінде келістіру мүмкін болмаса, онда
оны шешудің тактикасы мен стратегиясы жасалуы керек. Оны ... ... оның ... іске ... қажет болған жағдайда ұжымдық шешім
қабылданады. Ол бойынша келіспеуші ұжым мүшслеріне біршама уақыт ... ... ... ол ... ... ... шарт ... Кәсштік келіспешшіліктер енбек жағдайын, оқу-тәрбие ... ... ... ... ... ... арқылы реттеледі. Ая
тұлғальтк сәйкессіздіктен ... ... жою ... ... Бұндай жағдайда басшы келіспеуші жақтарға өзге де ... ... ... ... қабылдайды.
3. Отбасы — ерекше пгдагоеикалық жүйе
Социология ғылымы отбасын ... ... ... ... ... беретін ұжым ретіяде қарастырады. Қоғамның әлеуметтік-
экономикалық салада орын ... ... ... ... ... ... табады. Бірақ, ендірістк ... ... ... ... ... құру ... әсер ете бермейді. Отбасының
моральдық, психологиялық ... ... ... оның ... қарама-
қайшылықты, күрделі болып келеді. Сондықтан да отбасывда жаңа қатынастар,
жаңа моральдық орнығуы экономикалык салаға қарағанда баяу ... ... ... ... ... құруларға негізгі ... ... мен ... биологиялық, психологиялық және демография-
лық факторлар да қатысады. ... ... ... ... байланысты.
Отбасылық өмір байланыстарын жан-жақтылығымен сипатталады. Олар -
әлеуметтік, ... ... ... ... қатынастар. Отбасы дамуының кезеңцері зның бір ... ... ... ... және ... мүшелерінің әлеуметтік
қызметінің сипаты және ауқымының өзгеруімен байланысты. Сһбасы қоғамға және
адамға қатысты ... ... ... ... қоғамға қатысты негізгі қызметтері мыналар:
ұрпақтар алмасуын қамтамасыз ететін бала туу, өсіру қызметі;
білім, дағды, шеберлік, ... ... ... ... тәрбиелік қызмет;
өндірістік — шаруашылық кызметі;
отбасының жұмыстан, оқудан бос уақытын ұйымдастыру қызметі;
Отбасының адамга қатысты қызметі мыналар;
Жұбайлық қызметі. Жұбайлар ең ... ... ... ... ... өмірін, олардың зейнет
жасындағы игілігін қамтамасыз етеді;
Тұрмысты ұйымдастыру қызметі. Отбасы ... ... ... ең ... ... болып есептеледі.
Отбасының қызметін, оның көп түрлілігі мен байланыстарын ескере
отырып, қазіргі отбасы ... ... мен ... ерекшеліктеріне
тоқталған жөн. Оларды тани білу жөне ескеріп отыру мұғалімдер мен ата-
аналардың отбасының тәрбиелік ... іскс ... ... және ... ... дамуындағы ерекшелік олардың әлеуметтік
жағдайына байланысты болмақ. Мысалы: ауылды ... бала ... ... ... Бұл бір жағынан ... ... ... ... ... ... бақылау шектеушілік сипатымен тұлғаның
еркін дамуына кедергі болады. Ал ... ... ... қалаларда бұндай
бақылауға мүлде орын жоқ.
Ата-аналардың білім деңгейіне байланысты да отбасында ... ... ... ... ... ... болған сайын олардың
балалары мектепте жақсы оқиды. Қазіргі ата-аналар жұмыс ... ... ... ... ... төмен аталар мен әжелерге жүктеледі. Кейде бір
отбасында ата мен әженің және жас ата-аналардың ... ... ... Отбасы тәрбиесіне ден қойған мұғалім бұл жағдайды ... ... ... ... ... материалдық жағдайға байланысты
жіктелуі отбасы тәрбиесіне материалдық жа*дайы әртүрлі ата-аналардың қарым-
қатынасына әсер ... ... ... ... ... ... ... кірісі мол отбасыларда ... ... ... тыс ... ... ... ... тасығандық)
жағдайда алып барады. Тойынғандық дегеніміз- өмірге, өмірдегі материалдық
және рухани құндылықтарға деген жеккөрінішті, немкетгі ... ... ... ... ... ... ... қавдыбастар,
"қызыкты" әсерді іздеушілер өсіпшығады.
Қазіргі кезде отбасының "уақталу" процесі жүруде. Ол ...... ... ... ... ... Бұл ... беріктігін
нығайтып, дербес ұжымды ... ... ... ... ... ... пен ... бөлісуге тәрбиелейді. Дегенмен
жас отбасьінда алғашқы кезде тұрмыстың ... бала ... ... ... ... шешу ... ... мүшелерінің кемуі, туылған бала ... ... да ... ... ... ... ... бір-екі бала ғана
тәрбиеленеді. Бала ... ... ... сан ... жэне өте күрделі;
олар ата-аналардың жұмысбастылығы; мектепке дейінгі мекемелермен қамтамасыз
етілмсу; бала тәрбиесіне шығынның көп ... ... ... ... ... қолайсыз түрғын үйі; тұрмыстықжағдайы; ата-
аналардың "өзі үшін өмір сүруге" үмтылған тоғышарлық ... және ... ... ...... ... ... әдісгерін жасау деген және
педагогикалық проблеманы ... ... ... ... ... ... артуымен сипатгалады. Ажырасудың
90 пайызы тұрмыс қолай-сыздығы мен ... ... ... ажырасуларға жағымсыз баға беруге болмайды, ейткені кей жағдайда
ажырасу баланың лсихикасына ... әсср ... ... ... алдин алады.
Бір бадааы отбасының әлеуметтік -педагогикалыц проблемалары
Бір балалы отбасы көпшілікпен ... ... ... ... ... баланы қиын жағдайға қалдырады. Бұндай отбасыларда ага, опке
сияқты тәлімгер іні, қаршідас сияқты қамқррлығьгаа алатын бауырдың ... ... ... ... ... ... ... Осындай жағдайда
баланың қызыгу-шылығы мен қажетгілігін ... ... ... ... ... ... ... кезінсн
оныңбойында тоғышарлық, ұжымды жатырқаушылық қасиеттсрдің қалыптасқандығын
аңгарамыз.
Кейінгі ксздс немере, шөбсре ... ... ... ... ... да ... қатынас-ошқындай бастағандығы аңғарылады. Көп балалы
отбасйның балаларй ауылда; мектепте, ұжымда, қатар қүрбылары арасында тез
сіңісіп' кетеді, ... олар ... ... қамқорлық, құрмет
жасауды көріп өседі. Ал бір баламен шектелген отбасылардың бүқаралық сипат
алуы балалар арасында ... ... ... ... ... ... Оқушы отбасымен байланыс орнатудың психологиялың-педагогикалыц негіздері
Мұғалімнің оқушылардың ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының негізгі
түрлері мен ... ... ... ... ... ... ... психологиялық-педагогакалық ерекшеліктеріне тоқталған орывды.
Бірінші ереже, Мектеп пен сынып ... ... ... жүргізетін жұмысының негізі ата-аналардың беделін көтеру және
нығайтуға бағытталуы тиіс. Сынып жетекшісінің ақыл ... ... ... ... реніш, ыңғайсыздыққа негіз болады. "Міндеті", "қажетті"
деген үзілді-кесідді сөздерден соң ата-ананын ақыл ... ... ... жоғалады. Ата- аналардың көпшілігі өз ... ... ... ... ... өз білгенін көңілдегідей қолдана
алмауы мүмкің. Сондықтан оларға не ... ... ... ... ... керектілігін білу де маңызды. Мұғалім мен ... ... ... ... - ол ... құрметтеу. Осындай жағдайда бала
тәрбиесін қадағалау, тәжірибе алмасу, ақыл-кеңес, бірлесе ... ... екі ... да қанағаттандыратын формаға ауысады. Бүндай ... сол - ... мен ... жеке ... ... өзіне деген талап-шылдық дамып нығаятын болады.
Ата-аналардың жұмыс орнына "Үлгерім экраны", "Ашық журнал" ... ... ілу ... ... ... тізімге" ілінгең әкелер мен
аналар ондай форманың тиімсіздігін айтады. Өйткені, сол ... ... ... ... оны ... мектепке деген теріс көзқарастың
қалыптасуына алып барады. Балалары туралы жағымсыз ... ... ... ... ... келмейді. Көп жағдайда осы ... әке ... ара ... ... Осының бөрі түптің-түбінде ... ... жек ... ... Мұғалім, сыньш жетекшісі осы
жағдайларды ескеріп, жұмыс әдістері мен түрлерін тандағанда ... ... ... ... ... жоне нығайтуды басшылыққа алуы тиіс.
Екінші ереже. Ата-ананың тәрбиелік мүмкіндіктеріне сенім арту, олардың
педагогикалық мәдениетінің деңгейін көтеру ... ... ... психологиялық жағынан мектептің барлық ... ... ... ... Тіпті педагогикалық дайындығы, жоғары білімі жоқ
ата-аналардың өзі бала тәрбиесіне ... ... және ... ... ... ... ... араласуға жол бермейтін
педагогикалық өдеп. ... ... ... Ол өз ... ... ... ... да қаламаса да отбасының езгелерден "жасыратын" қүпия
сырларына куә ... ... ... ... ... ... үшін бетен емес,
қайта ата-аналар одан көмек ... ... сыр ... ... ... ... ... да, ата-аналар қандай тәрбиеші болса да мұғалім барынша
өдепті болуы тиіс. Ол отбасы ... ... ... ... ... ... ізгі ниетті орнықтыруға жұмсауы керек.
Төртінші ереже. Тәрбие мөселелерін шешуге әмірге қүштар, көтеріңкі
көңіл күйді ... алу, жеке ... ... ... ... ... жағымды қасиеттеріне, отбасы тәрбиесінің күшті жақтарына сүйену.
Тәрбиеленушінің ... ... ... ... және ... іске ... Егер ... бәрі даму завдылығы түрінде қабылданса
(бала мінезінің ... ... ... т.б.) онда ... және ... ... ... әбіржітпеуі тиіс. Қалыптасқан
педагогикалық міндетті шешудің овдаған тәсілдері болғанымен солардың біреуі
ғана ... ... ... ... ... ... ... педагогика
ғылымына дайын тәрбиелік рецент беретін анықтама деп емес, тұлғаға тиімді
ықпал жасайтын ... ... ... ... деп қарау қажет.
Ата-аналармен, оқушы отбасымен байланыс орнату мұғалімнің ең басты
мівдеті. ... ... ... бір ... оқушы отбасында болу. Бұл
форма ... мен ... өте ... ... ... оның ... ғана тоқталу қажет сияқты.
Отбасында болу, шақыру арқылы іске ... жөн. ... ... ... 80 ... ... ... де, шешесі де жұмыс
істейтін отбасыларда тәрбиеленеді. Демек кез ... ... ... үшін
қолайлы бола бермейді. Мұғалімнің кенеттен үйге келуі ата-аналарды жұмыстан
қалдыруь;, күн тәртібін бұзуы, алавдатуы мүмкін. ... ... ... ... да, мұғалмді де қолайсыздықтан құтқарады.
Отбасында болуға мұғалім дайындалуы тиіс. Ол дайындық шөкіртінің ... ... ... ... ... ... ... ол
құндылықтардың өзі мұғалім санасында қорытылып, ... ... ... ... ... ... ... байланыс орнату отбасы тәрбиесін насихаттауға
ықпал жасайды. Бұл мәселелерде ата-аналар мен мұғалімдерге "Семья и школа",
"Воспитание ... ... ... "Ақжелкен" журналдары мен
"Үлан" газеті ... ... ... ... көмек жасайды.
Дей тұрғанымен сынып жетекшісінің жанды сөзін ... ... ... Оның өз ... ... ... сездерімен бірге тәрбие міңдеттерін
шешу туралы ақыл - кеңестерін тыңдау ата-аналарға қуаныш сыйлайды.
Ата-аналар мен ... ... ... ... бір түрі ... ... ... орындауы болмақ. Ондай педагогикалық
тапсырмалардың бірнеше ... ... ... ... түрі — ... ... ... балалармен
тікелей жұмыс жасаудан туындайды. Олар: қызығушылықтар бойынша қүрылған
үйірмелерге жетекшілік жасау, дербес ... алу, ... ... ... түрі — мұғалімге, тәрбиешіге ұйымдастырушылық көмек
көрсетуден ... ... ... ... ... жасау, қызықты
адамдармен кездесулер ұйымдастыру, сынып кітапханасын жабдықтау, ... ... ... ... ... ... ... және нығайтуға
қатысудан туындайды. Олар — кабинетті безендіру, қүралдар, ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық жұмыстар мен тапсырмалардың бір белігі ғана.
Қоғамдық жұмысқа тартуда ата-аналардың немен ... ... үшін ... жиналысында олардың өз ... ... ... ... ... болады.
5. Мұғалім, сынып жетекшісінің оқушы ата-аналармги оқымыс істеу формалары
мен әдістері
Мектептің отбасыларымен жүргізетін ... ... ... және
дербес болып негізгі екі топқа бөлінеді.
Ұжымдық жұмыс формаларын мыналар құрайды.
Педаготкалық лекторийлер ата-аналардың ... ... ... ... мақсат түтады. Жұмыстың бұл ... ... ... ... ... қаруландыруға бағытталынады.
Сынып бойынша педагогикальщ білім беру деп аталатын жұмыс формасын
1—11 сыныптан бастап қолға алу қажет. Өйткені ... ... ... ... ... ... Оның ... сабағын мектеп директоры немесе
орыкбасарлары бастап бергені жөн. Педагогикалық білім ... ... ... біріктіруге болады.
Көптеген мектептерде педагогикалық білім университеттерітабысты жұмыс
істейді. ... ... бұл ... ... ... және ... түрады. Бұндай күрделі ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан да бұл жұмыс формасын ... ... ... ... ... ... проблемаларына арналған жылдьщ
қорытынды ғылыми-практикальщ конференцияларын ... ... ... ... ... ... "Жақсылыққа апарар ең тәте жол
— имандылық арқылы" және т.б. тақырыптар таңдап алынып, ... ... жыл бойы ... және практикалық қырынан зерттеледі. Осындай
жағдайда ғана конференция өз атына лайық қорытынды болып ... есік ... ... ... күні үлкен дайындықты қажет етеді.
Әдетте оны тоқсанның басында, немесе каникул күвдерінде өткізген ... ... ... ... ... сай безендіріледі, кезекшілік
ұйымдастырылып, мерекелік бағдарлама түзіледі. ... ... ... түзуге болады.
Мәжіліс залында ата-аналар үшін 1-11 сыныи оқушыларының концертін
ұйымдастыру. Концертте үздік өнер көрсеткен сыныпты, ... ... ... ... ... Оқупіылар бұл жайында ата-аналарына қалай
оқып, қалай жүріп тұратындығын айтады, үйренген дағдылары мен ... ... ... ... ... ата ... ... етеді;
"Үздік суреттер", "Үздік қолөнер шебері", "Фото ... мен ... және т.б. ... ... зал, ... ... ата-аналар комитетіңің жүлдесіне жарыстар
ұйымдастыру;
Мәжіліс залында көркем фильмдер көруді ... ... ... атым ... ... ... Алпамыс", "Көксерек" және т.б.
фильмдерді ұсынуға болады.
Мерекені ұйымдастырудың нұсқалары көп болуы мүмкін, ең бастысы ... ... ... ... ... ... аудару
болуы керек.
Сынып ата-аналарының жиналысы — дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... етеді. Сынып ... оның ... ... ... ... маңызы зор.
Мысалы "Балаларды тәрбиелеуге қиындықпен бетпе-бет келу көмектеседі ме ... ... ... ме?" ... ... ... алған соң, оны
өткізуге дайындауда ата-аналармен алдын ала сұрақ-жауап өткізуге болады.
Ол сұрақтар мынадай болуы ... ... ... ерік ... ... ... қандай
қиывдықтар шынықтырды деп ойлайсыз?
2. Балаңыздың қиындыққа тап ... ... (сөз, ... ... ... ... еске ... сипаттап беріңіз.
3. Сіздің балаңыз қиындықтардың ... ... ... ... ... сұрақтар ата-ананың ойын жинақтап, тәрбие мәселесіне
терең мән беруіне көмектеседі.
Дербес жұмыс формалары ата-аналармен ... ... ... ... ... - дербес жұмыстың кең тараған формасы.
Өкінішке орай балалары сыныптан-сыныпқа көшкен ... ... ... береді. Консультацияның негізі - ... ... ... Педагөғикалық - психологиялық түрғыдан алып
қарағанда консультация ата-ананың бастамасына мұғалімнің қалауы, ... ... ... ... ... мазалаған сүрақтарға нақты ақыл —
кеңес беру ... ... ... ... Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика: Оқу құралы. Жалпы
редакциясын басқарған Құдиярова А.М. – Алматы: Дарын, -2004. -448 ... ... Г. ... ... ... беру ... -А., ... Смайылова М. Тәрбие жүмысын жоспарлау туралы. //Қазақстан мектебі, ... 29-30 ... ... Н. О планировании работы классного руководителя. -Минск,
1978.
5. Сабыров Т. Оқыту теориясының негіздері. - Алматы, Қазақстан Республикасы
Білім ... ... ... ... ... Б. ... -А, ... Төлеубеков А. Р. Адамгершілік тәрбиесінің негіздері. -Алматы, 1991 ж.
8. Уишнский К. Адам-тәрбие нысанасы. Тандамалы шыгармалары. Орыс тілінде, 8
т.
9. ... С. ... және ... ... ... -А., ... Ұзақбаева С. Балаларға эстетикалық тәрбие берудегі халық ... ... ... ... жету ... ... Ж. Нүржанова. -Алматы,
1991.
12. Фролова Г. Организация и ... ... ... с ... ... -М., 1986.
13. Харламов Н. Педагогика, -М., 1990.
14. Хрипкова А, Колесов Д. Жаманнан жирен. -А., 1988.
15. Шешенханова М. ... ... ... ... ... ... 1993.
16. Этические беседы с учащимися. /Под ред. И. Ф. Харламова/.-Минск, 1977.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Білім беру үрдісіндегі әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі21 бет
Қоғамға жат мінез-құлық - саналы түрдегі ниет пен мақсат көрінісі53 бет
Үлкен сегіздіктің жаhандық басқарудағы орны65 бет
Әлеуметтік институт және процесс14 бет
Әлеуметтік институт түсінігін анықтау, негізгі белгілері15 бет
Әлеуметтік институттар түсінігі. Әлеуметтік институттар негізгі ұғымдары5 бет
Әлеуметтік инстуттардың қоғамда атқаратын қызметтері16 бет
Әлеуметтік-құқықтық инстутуционализм және Дж.Коммонстың экономикалық ілімі5 бет
Әлеуметтанудың институттары мен процестері14 бет
Әлеуметтик институттар7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь