Сандық микропроцессорлардың негізгі параметрлері және қолданылуы

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1.Негізгі бөлім. Микропроцессорлер туралы жалпы түсінік
1.2.Микропроцессорлардың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.3.Заманауи процессорлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8

2.бөлім Микропроцессордың жүйесінің құрылымы
2.1. Микропроцессор жүйесінің құрылғылары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
2.2. Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер
Микропроцессорлық жүйелердің құрылым принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... 16

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
Кіріспе
Заманымызға сай, қазір мемелекетіміздің алдында тұрған ең негізгі мәселе – қоғамды ақпараттандыру. Бұл мәселені шешу үшін ақпаратты өндеу және беру жабдықтарын қарқынды дамыту қажет. Ақпаратты өндеу және беру процесін сандық сигналды пайдалана отырып іске асыру болады, себебі сандық беру тәсілінің бөгеу тұрақтылығы, дәлдігі жоғары, сонымен қатар басқарылуы қарапайым, автоматтандырылуы жеңіл, иілімділігі және беру сапасының арақашықтықта тәуелсізділігі жоғары.
Техниканың электроника, микроэлектроника саласы қазіргі уақытта ақпаратты жинау мен турлендіру, есептеуіш аппаратурасы, автоматты және автоматтандырылған басқару, энергияны шығару және түрлендіру облыстарындағы әр түрлі мәселелерді шешудегі әмбебап және өте тиімді құрал болып табылады.
Мәселен, өнеркәсіптегі көптеген технологиялық объектінібасқару жүйесі құрылымын қарайық. Бақыланатын шамалар(мысалы, температура, жылдамдық, қысым, т.б.) туралы ақпарат бар электрлік сигналдар сәйкесті сезгіштер арқылы өнделіп шығарылады да, іріктеліп, сүзіліп және күшейтіліп,и аналогтықтүрлендіргіштер арқылы цифрлық пішінге түрлендірілед. Сосын олар микропроцессорға беріледі. Микропроцессордың орнында компьютер болуы мүмкін. Микропроцессор қалыптастырған сигналдар цифрлі-аналогтық түрлендіргіштер көмегімен аналогтық турге айналдырылып, атқарушы механизидерді басқаратын, тікелей объектілерге әрекет ететін электрондық күштік құрылғыларға қозғалыштар, реттегіштер, т.б) беріледі қарастырылып отырған жүйе аналогтық (үздіксіз) сигналдармен (сүзгілер, күшейткіштер, күштік электрондық құрылғылар) және цифрлық сигналдармен (микропроцессор, компьютер) жұмыс істейтін электрондық құрылғылардан, сондай-ақ сигналдарды.
Электрондық құрылғылар түсінігіқазір күнделікті өмірде жиі кездеседі ; олар радиоқабылдағыштар, компьютерлер , теледидар, микрокалькулятор , компьютерлер, олардың бәрі де микросхемалардан тұрады. Электрондық құрылғылардын сипаттамалары оларды құратын элементтердің көрсеткіштерімен анықталады.
Электрониканың қазіргі кездегі рөлі микропроцессорлық техниканы, компьютерлік технологияны қолдануда, ақпараттықсигналдарды өндеуде жәнеэлектр энаргиясын түрлендіруге арналған күштік шалаөткізгіш аспаптарды пайдалануда өте күшейіп отыр.
Пайдаланылған әдеиеттер көзі:
1. Вычислительные машины, системы и сети: Учебник/А.П. Пятибратов, С.Н.
Беляев, Г.М. Козырева и др.; Под ред. проф. А.П. Пятибратова. - М.:
Финансы и статистика, 1991. - 400 с.
2. Черняк Н.Г. и др. Архитектура вычислительных систем и сетей: Учеб.
пособие / Н.Г. Черняк, И.Н. Буравцева, Н.М. Пушкина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 318 с.
3. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя, 2-е изд., перераб и доп. - М.:
Финансы и статистика, Компьютер Пресс, 1991. - 288 с.
4. Вычислительные машины, системы и сети: Учебник/А.П. Пятибратов, С.Н.
Беляев, Г.М. Козырева и др.; Под ред. проф. А.П. Пятибратова. - М.:
Финансы и статистика, 1991. - 400 с.
5. Овечкин Ю.А. Микроэлектроника: Учебник для техникумов. - М.: Радио и
связь, 1982 - 288 с.
6. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы: Учеб. пособие
для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1995. -
552 с.
7. Микропроцессоры: Учеб. Пособие В 5 кн./под ред. В.А. Шахнова. кн. 3
Организация микропроцессорных систем/ О.Е. Вершинин. - М.: Высш. шк.,
1988. - 144 с.
8. Бедрековский М.А., Кручинкин Н.С., Подолян В.А. Микропроцессоры. - М.:
Радио и связь, 1981. - 72 с.
9. Григорьев «Микропроцессор i80486» БИНОМ Москва 1995
10. Гук «Аппаратные средства IBM PC» Питер Санкт-Петербург 1997
11. Скотт Мюллер «Дербес компьютерлерді жаңғырту және жөндеу», 2003 жыл, 14-басылым, 73-150 беттер.
12. В. А. Бесекерский «Автоматтық басқарудың микропроцессорлық жүйесі», 1988 жыл, 13-18 беттер.
13. А. А. Мячев «Intel компаниясының көппроцессорлы жүйесінің мамандануы», 1995 жыл, №3, 56-63 беттер.
http://www.referat-911.ru/, http://www.bestreferat.ru/
        
        Экономика және ақпараттық технологиялар колледжі
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:>
Орындаған: 9-522 топ студенті
Губайдуллаев Салават ... ... ... оқытушы
Кудайбергенов М.Ф ... - ... ... 9-522 ... ... 1.Негізгі бөлім. Микропроцессорлер туралы жалпы түсінік 1.2.Микропроцессорлардың түрлері....................................................................41.3.Заманауи процессорлар...................................................................................82.бөлім Микропроцессордың жүйесінің құрылымы2.1. Микропроцессор жүйесінің құрылғылары..................................................92.2. Микропроцессорлар және ... ... ... ... ... ... ... ................................................................................22
Губайдуллаев Салават 9-522
Кіріспе
Заманымызға сай, қазір мемелекетіміздің алдында тұрған ең негізгі ... - ... ... Бұл мәселені шешу үшін ақпаратты өндеу және беру жабдықтарын қарқынды дамыту қажет. Ақпаратты өндеу және беру процесін сандық сигналды пайдалана ... іске ... ... себебі сандық беру тәсілінің бөгеу тұрақтылығы, дәлдігі жоғары, сонымен қатар басқарылуы қарапайым, автоматтандырылуы жеңіл, иілімділігі және беру ... ... ... ... электроника, микроэлектроника саласы қазіргі уақытта ақпаратты жинау мен турлендіру, есептеуіш аппаратурасы, автоматты және автоматтандырылған басқару, энергияны шығару және түрлендіру ... әр ... ... ... ... және өте ... ... болып табылады. Мәселен, өнеркәсіптегі көптеген технологиялық объектінібасқару жүйесі құрылымын қарайық. Бақыланатын ... ... ... ... т.б.) ... ... бар ... сигналдар сәйкесті сезгіштер арқылы өнделіп шығарылады да, іріктеліп, сүзіліп және күшейтіліп,и аналогтықтүрлендіргіштер арқылы цифрлық пішінге түрлендірілед. Сосын олар ... ... ... ... ... ... ... Микропроцессор қалыптастырған сигналдар цифрлі-аналогтық түрлендіргіштер көмегімен аналогтық турге айналдырылып, атқарушы механизидерді басқаратын, тікелей объектілерге әрекет ететін электрондық ... ... ... ... т.б) беріледі қарастырылып отырған жүйе аналогтық (үздіксіз) сигналдармен (сүзгілер, күшейткіштер, күштік ... ... және ... ... (микропроцессор, компьютер) жұмыс істейтін электрондық құрылғылардан, сондай-ақ сигналдарды.Электрондық құрылғылар түсінігіқазір күнделікті өмірде жиі кездеседі ; олар ... ... , ... ... , компьютерлер, олардың бәрі де микросхемалардан тұрады. Электрондық құрылғылардын сипаттамалары оларды ... ... ... ... ... ... рөлі ... техниканы, компьютерлік технологияны қолдануда, ақпараттықсигналдарды өндеуде жәнеэлектр энаргиясын түрлендіруге арналған күштік шалаөткізгіш аспаптарды пайдалануда өте ... ... ... 9-522 ... туралы жалпы түсінік
1.2. Микропроцессордың түрлері
Микропроцессор -- ... ... ең ... ... ол ... ... өңдейді, атап айтқанда, бөлектелген деректермен арифметикалық және логикалық ... ... бір ... ... 8, 16 немесе 32 биттік деректерді өңдей алады. 8 биттік процессор бір мезгілде небары бір бит дерекпен ғана ... ... ... 16 ... процессор бір мезгілде 2 байт, ал 32 биттік процессор -- 4 байт өңдейді.
Жалпы алғанда 16 ... ... 8 ... ... ... жұмыс істейді, ал 32 биттік компьютер 8 және 16 биттік үлгілерден жылдамырақ. Микропроцессор, жады және ... ... ... ... беру ... шина ... жүзеге асырылады. Қазіргі заманғы процессорлардың көпшілігінде 32 биттік шина қолданылады, яғни бір ... 32 ... ... ... ... 64 ... ... компьютер де болады, бірақ олар әлі кең тарай қойған жоқ.
Компьтердегі ең негізгі құрылғы болып жүйелік блок саналады, оның ... ... ... ... ... Жүйелік блок құрамында микропроцессор, жедел жад, тұрақты есте сақтау ... ... ... мен ... ... және дискідегі мәлімет жинақтауыш болады.
Микропроцессор бір кристалда ... ... ... ... схемалар - БИС, олар әртүрлі типтегі ЭЕМ-дер жасауға керекті элемент болып табылады. Оны әртүрлі логикалық функцияны ... етіп ... ... бар, ... ... өзгерту арқылы микропроцессорды арифметикалық құрылғы бөлігі ретінде немесе енгізу-шығару жұмыстарын басқарушы рөлінде қолдануға болады. ... ... және ... жад, енгізу-шығару құрылғылары қосылады.
ІВМ РС тәрізді ... INTEL ... және де ... ... ... ... фирмалардың да микропроцессорлары қолданылады.
Губайдуллаев Салават 9-522
Микропроцессорлар бір-бірінен өзгешелігі олардың типтерінде (моделдерінде) және оның ... ... ... ... ... ... - ... - МГц бірлігімен берілген тактылық (қадамдық ) жиілігінде жатыр. Кең тараған модельдерге ... ( _ ... 80286 ( _ ... 80386SX ( _ ... 80386DX ( _ ... 80486 ( 100Мгц-ке дейін ), Pentuim ( ... ... ) және ... ( _ ... ... бұл ... олардың жұмыс өнімділігі мен соған сәйкес бағасының өсуі бойынша реттеліп келтірілген. Кейде конструкциялық ерекшкліктеріне қарай бір ... ... ... ... ... бола ... - ... артқан сайын оның жұмыс жылдамдығы да өсе түседі.
Intel 8088, 80286, 80386 тәрізді бұрын шыққан микропроцессорлардың аралас ... ... ... ... ... ... жоқ, сондықтан олар жұмыс өнімділіктерін арттыратын қосымша математикалық ... ( Turbo ... ) ... ... ... ... - дербес компьютердің басты микросхемасы. Компьютердегі барлық программалардың командаларын осы микропроцессор орындайды. Микропроцессорды компьютердің десе де ... ... ... ... орта тұсында орналасады. Жұмыс кезінде қатты қызатындықтан оны салқындату үшін бетіне кішкене желдеткіш орналастырылады. Қазіргі ... ... ... өте ... ... ойып ... ... транзисторлар бар. Оның өлшемі қолдың үлкен саусағының тырнағындай-ақ. ... ... ... - оның ... ... Тактілік жиілік мегагерцпен және гигагерцпен өлшенеді. 1 мегагерц - процессор секундына 1 миллион операция орындайды деген сөз. ... ... саны ... көп ... сайын оның тактілік жиілігі, сәйкесінше оның жылдамдығы да соғұрлым жоғары болады. Мысалға, ... ең ... ... бірі Pentium 4 ... 42 ... ... ... жұмыс істеп тұрған кезде процессор оперативті жадпен бірігіп үздіксіз жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты алады және өз жұмысының нәтижесін қайтадан жадқа жібереді.
Губайдуллаев Салават 9-522
Компьютерлердің көбінде процессор (ең ... ... ... ең ... ... бірі ... ... Қазіргі жүйелердегі процессордың құны ол өзі орнатылған аналық платаның құнынан екі, тіпті он есе де қымбат болуы ... ... ... ... ... ... 8086
1978
4-12
16
20
1 Мб
80286
1982
8-20
16
24
16 Мб
80386
1985
25-40
32
32
4 Гб
80486
1989
33-50
32
32
4 Гб
Pentium
1993
75-300
64
32
4 Гб
Pentium ІІ
1997
300-400
64
32
4 Гб
Pentium ... ... ... ... модельдері
Ең алғашқы процессордың моделін 1971 жылы Intel компаниясы жасап, оны Intel 4004 деп атаған. Оны ... ... ... ... Тед Хофф және Стэн Мэзор жасаған.
Губайдуллаев Салават 9-522
Оның ... ... - 108 кГц. Бұл ... ... микрокалькуляторларды қолданылған. 1972 жылы Intel 8008 процессордың моделі шығарылған. Ол 200 кГц жиілікте жұмыс істеген, 3500 ... ... ... ... 8 ... 16 ... ... жад болған. Бұл процессор терминалдарда қолданылған. Келесі процессордың моделі Intel 8008 1974 жылы ... 6000 ... , 600 ... ... ... құралған.
Губайдуллаев Салават 9-522
1.3.Замандас микропроцессорлар
Кез келген замандас компьютер ең ... ... және ... ... және ... ... ... Бүгінгі кезде дербес компьютерге арналған замандас микропроцессорларды Intel және AMD ... ... Intel ... замандас процессорлары : Intel Pentium 4 және Intel Celeron , ал AMD компания процессоры: Athlon XP. Әр ... ... ... ... бірі ... ... ... ол мегагерцпен немесе гегегерцпен өлшенеді. Сонымен қатар микропроцессор параметрлерінің бір-бірінен артықшылықтары: микроархитектура сияқты процессор ядроларында , кэш жады мөлшерінде , ... ... ... , ... шина ... блок ... жылу ... , температура , процессор түйіндерінде болады . Сонымен қатар микропроцессор мінездемелері транзисторлардың ... және ... ... ... ... тура ... болады. Ақыр соңында микропроцнессордың өндіріс технологиялық процесімен транзисторлардың жалпы саны , ... , ... көп ... ... , ... жылу шығаруы анықталады . Дәл осылай 0,18- микрондық технологиялық процеске процессорлар шығарылды . Барлық замандас процессорлар 0,13- микрондыққа және 90- ... ... ... . ... ... процессорлар бір-бірінен айырмашылығы түйінінде болды. Мысалы , Intel Pentium 4 Willamette немесе Northwood түйінімен ұқсас және Athlon XP ... ... ... Barton ... ... ... бола алады .Түйін аты процессордың коды болады
Губайдуллаев Салават 9-522
2.Микропроцессор жүйесінің құрылғылары
Микропроцессордың жүйе құрылғылары микропроцессордың ... ... ... ... атқарады. Жүйе құрылғылар көмегімен арифметикалық операцияларды өзгертудің ... ... ... ... және ... ұзындық сандарының үстінде жұмыс жасайды. Үтірлермен бекітілген және ондық сандардың үстінде ... ... ... - ... сөздерінің, сонымен қатар қызмет атқаратын операцияларды өзгертуге мүмкіндік береді.
Микропроцессор немесе процессор қарапайым (processor ағылшынының) - ... ... ең ... жұмысшы компоненті, арифметикалық және қисынды операциялар орындайды , бағдарламамен берілгендер , есептеуіш процеспен басқарады және компьютер барлық құрылғыларының жұмысын ... ... ... және ... операцияларды орындайды, операциялардың орындалу тәртібін анықтайды, дерек көздері мен нәтижелері қабылдаушыларды көрсетіп береді.Процессор жұмысы программалардың басқаруымен жүзеге асады. ... ... ... ... ... арасында және дербес компьютердің қалған басқа да құрылғыларының арасында информацияны жіберу болып табылады. Түйінмен микропроцессорлы жүйе кез келгені ... ... . Сөз ... орыс ... ауыстыру правильнее барлығы қалай , дәл осылай қандай нақ микропроцессор - мынау анау түйін, одақ, хабар өңдеуін ... ... ... жүйе ... ... қалғаны түйіндер орындайды тек қосалқы функцияның: хабар сақтауы (соның ішінде және басқарушы хабардың , яғни ... ... ... ... ... ... және ... бәрін д . т . процессор ауыстырады `` қаттыны логика маманына '', қайсы жүйенің цифрлік дәстүрлі оқиғада керек ... еді. Ол ... ... ... Арифметикалық функцияның (қосу, көбейту және д т .), Кисынды функцияның ( жылжу, салыстыру, кодтардың маскалау және д.т.), Кодтардың ... ... ... ... Микропроцессорлы жүйе түйіндері аралық кодтардың жіберуін және көптеген басқа. Сондай элементарлық операциялардың саны, процессормен ... ... жүз жете ... . Бірақ мыналар жанында керек еске алыну, не барлық жүйелі өз ... ... ... яғни ... үшін ... ... Ақырғы , процессорларды бар болады паралельдімен орындалумен - операциялардың, микропроцессорлы жүйе сонымен қатар кездеседі, қайсыларды бірнеше процессордың жұмыс істейді біреу ... ... , ... ... ... шығарудың. Бір жағынан, операциялардың жүйелі орындалуы -- сөзсіз адамгершілік, дәл ... ... ... рұқсат етеді барлығы бір
Губайдуллаев Салават 9-522
процессордың ... - , ең ... ... ... ... . ... ... жағынан , операциялардың жүйелі орындалуы анаға ертіп әкеледі, не алгоритм орындалу уақыты оның қиындығынан ... ... . ... ... ... күрделілердің. Яғни барлық микропроцессорлы жүйе қабілетті істеу, бірақ өте жылдам емес ол ... ... , ... ... ақпараттық селдер өткізуге келеді арқылы бір - ... ... - ... ... ... жүйеге хабар барлық селдерінің паралельді өңдеуін жеңіл ұйымдастыруға болады , шын , ... ... ... . ... ... ... ... типі онда орналастырылған микропроцессордың үлгісімен анықталады. Intel және AMD ... ... ... Алғашқы шығарылған 8086, 8088 нөмірлі ІВМ РС компьютерлерінде Intel фирмасы дайындаған 16 ... ... ... ... ... шинамен интерфейсі 20 разрядты және осыған сәйкес ОЕСҚ-ның көлемі 1 Мбайт болатын. ОЕСҚ (оперативті есте сақтау қүрылғысы). Оның басқа түрде ... RАМ -- ... ... ... алдында және орындау процесінде деректер мен программалар уақытша сақталатын ішкі жадтың негізгі бөлімі, оны жедел жад (ЖЖ) деп те атайды. ... ... ... шинаның разрядтығына байланысты. Атап айтқанда, ол 2 санының адрестік шинаның разрядынан тұратын дәрежесі ... ... ... ... (І8088) ... ... ... 220 байтқа тең. Ал, қазіргі кездің 32 -- 64 разрядты Пентиум типті ... ... жад ... 4 ... кем ... (1-4 ... артық ОЕСҚ-ны пайдалану үшін арнайы программалар меи қосымша платалар пайдаланылады.) Процессор үлгісінің нұсқалары көп. Мысалы, 80386 процессорының SХ-25, DХ-33, ал 80436 ... DХ-40, DХ-50, DX2-66, т.б. ... ... бар. ... 80486 DХ-50 ... 80486 үлгілі процессордың 50 МГц тактілік жиілігімен жұмыс. Мысалы, 80386 8Х процессорлы компьютерде 16 разрядты, .процессорлы компьютерде 32 разрядты берілгендер ... бар (бул ... ... ... ... берілгендер процессорға тезірек енгізіліп-шығарылады). Соңғы жылдары 64 разрядты берілгеңцер ишнасымен жұмыс істейтін Реntium ... мол ... ... да ... ... ... Жаңа мүмкіндіктер жүйелердің көпесептілігін кеңейтеді. Жаңа операциялар жадыдағы семафорлармен жұмыс жылдамдығын арттырады. Микросхемадағы жабдық бүркеме-жадының қайшы болмауына ... ... және ... ... іске ... ... ... қолдайды. Pentium процессоры Pentium процессоры Intel фирмасының басты жетістіктерінің бірі болды. Pentium ... құру 1989 ... ... ... оны құру және ... процесіне дербес компьютерлер мен программалық жасаудың барлық негізгі құрушылары белсенді қатысты, бұл жобаның жалпы жетістігіне өз ... ... 1991 ... ... ... ... аяқталды, инженерлер онда
Губайдуллаев Салават 9-522
программалық жасауды іске қоса алды. Жобалау негізінен 1992 ... ... ... ... тәжірибелі топтамасын тегіс қамтитын тестілеу басталды. 1992 жылғы ақпан ... Pentium ... ... ... ... ... жөнінде шешім қабылданды, бұл 1993 жылғы 22 наурызда Pentium ... кең ... ... ... ... Бір ғана ... ... 3.1 миллионнан артық транзисторлар біріктірілген 32 разрядты Pentium процессоры жоғары өнімділікпен сипатталады. Pentium процессорының суперскалярлық архитектурасы Intel-мен ғана сәйкес ... ... ... ... білдіреді, бұл процессорға тактылық жиіліктің бір кезеңінде бірден астам команданы орындау арқылы өнімділіктің жаңа деңгейіне жетуге мүмкіндік береді. Pentium ... ... ... ... ревалюциялық жетілдіру, ол жеке бүркемелеуді енгізу. Pentium процессоры жылжымалы үтірлі жетілдірілген құрамдас есептеуіш блогын пайдаланудың арқасында математикалық ... ... ... ... ... мүмкіндігін береді. Pentium процессоры сырттан 32-биттық құрылғыны ... ... ... сырт ... ... ... ... Pentium процессоры компьютерлерді атрибуттармен жұмыс істеуге үйретті - олар дыбыс, дауыстық және жазба ... ... Pentium Pro ... ... ... ... есептеу 1995 жылғы күзде шығарылған Pentium Pro-дан басталды. Pentium Pro процессорлары олардың бір ... ... ... ... штырьлік бағыттауыштар матрицасымен SPGA (Staggered Pin Grid Array) модификацияланған корпустарда шығарылды. Бір корпуста (микросхеманың) 2 кристалл орналасқан - ... ... және жеке ... ... ... реттегі бүркемесі. Бұл бүркеме процессор ядросының жиілігінде жұмыс ... бұл Pentium ... бар ... ... 150 МГц-дан небары 200 МГц-ға дейін ғана көтерілді. Түрлі модификациядағы бүркеме көлемі 256 Кбайт-тан 2 Мбайт-қа ... ... ... арттыру үшін ЕСС-бақылау қолданылды. Осы процессорлар үшін 387 бағыттауыштары бар ... 8 ... ... ... ... ... өңдеу (SMP) үшін 4 процессорға дейін біріктіруге мүмкіндік береді. Функционалдық-артық бақылау (FRC) үшін ... ... қосу ... бар, бұл кезде бір процессор басқасының әрекеттерін тексереді. Pentium Pro процессоры машина жасау және ғылыми жұмыстарда пайдаланылатын ... және ... ... автоматтандырылған жобалау жүйелері, программалық пакеттер үшін 32 разрядты қолданбалардың жылдам әрекетін өсірудің қуатты ... ... ... ... Pentium Pro ... ... әрекетті одан да көп арттыратын екінші бүркеме-жадымен жарақтандырылады. Аса қуатты Pentium Pro процессоры 5,5 миллион транзисторларды есепке алады. ММХ технологиялы ... 1997 ... 8 ... Intel ... ММХ ... Салават 9-522
технологиялы Pentium процессорларымен құлақтандырды - бірінші микропроцессор, онда ақпараттың әр түрлі түрлерімен (бейне, аудио және т.т.) ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін Intel құраған жаңа технология іске асырылған. Программистердің көзқарасы бойынша Intel корпорациясының құлақтандырылған ММХ технологиясы соңғы 10 жылда Intel ... ... ... ... ... Осы ... құру ... жыл бұрын ақпараттың әр түрлі түрлерін өңдеумен байланысты есептеу жүйелерін жылдам дамытуға ... ... ... жоғары сапалы графика, бейне және дыбыс процессорлардан өте ... ... ... ... Неғұрлым жоғары өнімді процессорларға мұқтаждық сол сияқты Internet-тің дамуынан және осыған қатысты байланыстың тиісті желілері бойынша түрлі ақпараттарды жеткізу қажеттілігінен ... Intel ... ... ... ... ... ... және осы санаттағы қолданбалар үшін сипатты неғұрлым нологиялы Pentium процессоры 4,5 ... ... ... және ММХ ... ... ... архитектуралық жақсартулары бар. Оларға кристалда орналасқан бүркеме-жадының қотиптес циклдарды орындау кезінде өнімділікті арттыруға мүмкіндік ... 57 жаңа ... ... ... ... ... бұл ... аз қолдана отырып, неғұрлым жоғары өнімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. ММХ ... ... ... ... 0,35 микронды жақсартылған КМхсарланған көлемі (ол қазір 32 Кб-ға тең) және шартты өту жолдарының неғұрлым тиімді болжаулары жатады, бұл ... ... ... ... ... ... арттыруға себеп болды. ММХ технологиясы Intel архитектурасымен ... ... ... ... және ... басқа, кең пайдаланылатын операциялық жүйелермен және қолданбалы программалық жасаумен толығымен үйлесімді. Бұл технология ... ... ... ... Pentium ІІ процессоры 1997 жылы 7 мамырда Нью-Йоркте Intel корпорациясы өзінің бұрын Klamath жұмыс ... ... Pentium ІІ ... ... ... ... ол жалпы алғанда ММХ технологиясымен жарақтандырылған Pentium Pro білдіреді. Өзінің ... жаңа ... ... және орта ... салаларында қолдануға мақсатталған. Ол үстелдік ДК, желілік ДК, жұмыс стансаларына және бастапқы деңгейдегі серверлерге арналған. 7,5 ... ... ... ... Pentium ІІ ... ... көрсетушілік және графикалық деректерді тиімді өңдеуді қамтамасыз ететін Intel ММХ технологиясын пайдаланады. Жоғары ... ... ... мен ... ... ... корпусқа (Single Edge Contact - S.E.C) орналастырлған, ол бұрынғы көп ... ... ... ... ажыратқыштың көмегімен жүйелік тақшаға орнатылады. Салыстырмалы аз бағаға қамтамасыз ету үшін Intel ... ... ... BSRAM ... ... пайдалануға
Губайдуллаев Салават 9-522
(Pentium Pro-да арнайы тапсырыс берілетін және қымбат бүркеме пайдаланылады) тура келді.PGA корпусына процессор ядросын және бүркемені монтаждаған ... ... ... ... де ... орын ... сондықтан да монтаж Pentium Pro өндірісінде ең қымбат саты ... ... ... осы ... басым бөлігін шешетін сол S.E.C - картридж (Single Edge Connection Cartridge) және онымен бірге жүретін slot 1 ... ... ... ДК ... ... енгізу және өңдеу, Internet арқылы олардың достарына және туыстарына жіберу, үй киносы үшін мәтіндер, музыкалық шығармалар, тіпті қойылымдар жасау және ... ... ... ... бойынша және Internet бойынша жіберу мүмкіндігін береді. Celeron процессоры Intel Celeron 1,3 GHz под Socket 370 на базе ядра Tualatin AMD Duron 1,1 GHz ... үшін 0,25 ... ... Celeron деп аталатын процессордың жеңіл түрі шығарылды. Алғашқы Celeron процессорларының 266 және 300 МГц ядро ... ... ... - 66 Мгц) болды. Екінші реттегі бүркеме алынып тасталды, бұл өнімділікке айтарлықтай әсер етті ... ... ... ... үшін ... ... әрине жоқ). Жүйелік тақшаға баға құлаған және Celeron өзі арзандаған кезде бастапқы деңгейдегі машина қымбат болмай қалады. Қазіргі ... Celeron ... Celeron 300А ... 300 МГц) ... ... ядро кристалында орнатылған және ядроның толық жиілігінде жұмыс істейтін кішігірім екінші реттегі бүркемесі (128 Кбайт) болады. Осы ... ... ... ... ... 500, 466, 433, 400, 366 МГц ... Intel Celeron процессорлары бастапқы деңгейдегі компьютерлер рыногына 1200 доллар құнымен бағдарланған. Intel Celeron ... ... ... ... ... ... ... және тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. Intel Celeron процессорлары оның негізінде Pentium ІІ процессоры салынған Р6 ... ... ... ие. 500, 433, 400, 366 және 333 МГц ... Intel Celeron процессорларының көлемі 128 Кб 2-ші ... ... бар. ... ... 300 МГц Intel Celeron процессорларының ядросы 7,5 млн. Транзисторды қамтиды, ... 500, 433, 400, 366 және 333 МГц ... ... 19 млн ... қамтиды, өйткені 2-деңгейдегі құрамдас бүркеме-жадыны қосады. Барлық Intel Celeron процессорлары 0,25-микрондық КМОП-технологиясы бойынша жүргізіледі. Барлық Intel Celeron процессорлары ... ... ... бар ... ... ... ... P.P.G.A. формфакторы 370-контактілі процессорлық ордамен үйлесімді, бұл компьютер шығарушыларға жүйелердің құнын түсіруде жаңа мүмкіндіктер ашады және болуы мүмкін конструктивтік ... ... ... ... басқа, тактылық жиіліктері 433, 400, 366, 333 және 300А Intel Celeron процессорлары орнату қарапайымдылығы мен ... ... ... S.E.P.P. ...
Губайдуллаев Салават 9-522
контактілерді біржақты орналастыра отырып, корпуста қойылады. Корпус түріне қарамастан Intel Celeron процессорлары жоғары сапаға, сенімділікке және үйлесімділікке ие. Бұл ... ... ... ... ... ... ... және Internet-ке қатынау программаларымен жұмыс істеуге арналған. Xeon тобының процессорлары Қуатты компьютерлер үшін Xeon ... ... ... Олар үшін жаңа ... енгізілді, ол (жаңа процессордың интерфейсімен бірге) FRC-мен артық жүйелер де, симметриялық 1-, 2-, 4- және 8-процессорлық жүйелер ... ... ... Шина ... - 100 МГц, ядро ... - 400 МГц және ... ... сатыдағы бүркеме Pentium Pro сияқты ядро жиілігінде жұмыс істейді. Екінші деңгейдегі бүркеменің көлемі - 512 ... 1 ... 2 ... ... ... 64 ... дейін (36-биттық адрестеу кезінде барлық адрестік кеңістік). Xeon процессорларыүлкен қуаттылығымен ғана емес, үлкен мөлшерлермен - 15,2 х 12,7 х 1,9 см ... Xeon ... ... ... ... жаңа ... бар. PIROM (Processor Infrmation ROM) процессорлық ақпаратының тұрақты (оқу үшін ғана) жады процессор ядросының және бүркеме-жадының электрлік спецификациясы (жиілік ... және ... ... ... және ... ... процессор номері секілді деректерді сақтайды. CPUID идентификациясы нұсқауы бойынша мұндай ақпаратқа қатынау жоқ. Scratch EEPROM ... жады ... ... осы ... ... ... ... жүйелік ақпаратты енгізуіне арналған және келесі жазбадан қорғалына алады. Процессор ... ... ... ... ... ... (ядро кристалындағы термодиод) жабдықталған. Бұл құрылғының картриджді тестілеу сатысында нақты процессордың термодиоды бойынша калибрленетін ұқсас-цифрлы түрлендіргіші бар. Термометрді баптау тұрақтылығы ... ... ... ... ... - түрлендіру жиілігі және оларға қол ... ... ... ... ... ... шекарасы тапсырмаланады. PIROM, Scratch EEPROM және термобақылау құрылғысымен өзара әрекет ету үшін процессордың І2С ... ... SMBus (System ... Bus) ... ... шинасы болады. Pentium ІІІ поцессоры 1999 жылы Intel ... Pentium ІІІ және Pentium ІІІ Xeon ... ... Intel Pentium ІІІ ... ... ДК үшін Intel корпорациясының ең заманға сай және тез істейтін ... ... ... ... жүзеге асқан. Ішкі жад бөлімдері 80286 және одан жоғарғы процессорлы кәсіби компьютерлердің ішкі жады үш бөліктен тұрады. ... жад (640 ... ... жад ... жад Ішкі жад бөлімдері Жоғарғы жадтың қүрамында компьютерді жасап шығарған зауытта ВО5-тьщ бір бөлігі (ВІО8) жазылып қойылған бөлім бар. Оны ... есге ... ... ... деп ... ТЕСҚ-ның көлемі үлкен емес: 32-64 Кб. Пайдаланушының ТЕСҚ-ға
Губайдуллаев Салават 9-522
берілгендерді не өзпрограммасын еніізуімүмкін емес. Ондағы бейнежад - ... ... ... пайдаланатьш жад. 8088 үлгілі ІВМ ХТ компьютерінде жоғарғы және қосымша ... ... 384 ... ал ... жөне қосымша жад болімдері оперативті есте сақтау ... ... ... жад және ... жад -- бірдей микропроцессорлардан түратын белек тақшалар. Сондықтан бүл компыотердегі ОЕСҚ-ның көлемі 1 ... тең. ... ... ... ... ... ... ООЗ-тың ВЮ8-тан басқа болімдері жөне түрлі жүйелік программалар да ... 80386 ... ... шыға ... көсіби компьютерлердің жоғарғы жады (ТЕСҚ-дан басқа бөлімдері) машинаның сыртқы қүрыл-ғыларының драйверлері мен деректер енгізілетін ОЕСҚ-ның бір бөлігі ретінде де пайдаланылатын ... Оған ... 80286 АТ және одан ... типті кәсіби компьютерлердің үлкен көлемді инфор-мациямен жүмыс істеуі үшін жадты динамикалык, жөне виртуальды тәсілдер бойынша ... ... бар. ... тәсіл -- жоғарғы жадтың бір белігінде 64 Кбайттық не одан да ... ... ... (бетгерін) кезегімен бір-бірлеп бірден орындап, орындау аяқталған соң осы үшін бөлінген орынды ... ... ... қою. ... ... құрылған жад (виртуальды жад) -- арнайы программалар бойынша ішкі жадтың ТЕСҚ-дан басқа бөліктерінен жөне қатгы жадтан ... ... ... ... жад. Үлкен информациямен динамикалық тәсіл бойынша жүмыс істеу кезінде компьютер жадтық кеңістігін нақты мөлшерлі беттерге не сегменттерге бөліп, адрестеп қояды да, ... ... осы ... ... ... оларды бірден оқып шығарады. Мұндай тәсілмен ком-пьютердің уақытша ... жады ... жад ... ... ... ... ажыратылған кезде ол жойылып кетеді. Соңғы кәсіби компьютерлерде ОЕСҚ-ны кеңейту үшін жүйелік блоққа қосымша жад орнатылған басқа тақшаларды да ... қою ... бар. ... ... төрт ... ... арифметикалық-логикалық құрылгы (АЛУ), басқару құрылғысы (БҚ), жалпы міндет атқаратьш ... және өте ... ... ... ... ... емес ... (сасһе - жасырын қойма). АЛУ берілгендермен арифметиқалық-логиқалық амалдарды орындайды; Басқару құрылға жалпы ... ... ... регистрлерде негізгі жадтан түсетін аралық мәндер сақталады. Кэш-жад қойма сияқты, оған аралық деректер мен командалар келіп түседі. Көп ... ... алу ... ... ... ... жеңілдік келтіріп, оның жылдамдығын арттыруға жәрдемдеседі. Яғни кэш - жад компьютерінің жалпы жұмыс ... ... ... Кэш-жад екі деңгейлі. Біріншісі процессордан сырт орналастырылады, көлемі 256-512 Кбайт шамасында.
Губайдуллаев Салават 9-522
2.2.Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер
Микропроцессорлық жүйелердің құрылым принциптері
Микропроцессор (МП) - ... ... ... жүйе (МПЖ) деп ... ... ... және ... жүйелерінің құрамындағы басты құрылғы. Микропроцессор информацияның өңделуін және оның жан-жақты жіберілімін бағдарлама арқылы басқарады. Қойылған мәселенің орындалу ... ... ... яғни ... ... тән ... оның ... жүйесіне кіретін) командалар тізбесінің орындалуы арқылы жүзеге асырылады.
Микропроцессорлық жүйенің ... ... ... жады ... және ... ... ... (сыртқы құрылғылар) кіреді. Микропроцессорлық жүйенің құрамында бірге қолдануға жарамды (яғни, архитектурасы мен электрлік параметрлері бойынша сәйкестірілген) ... ... ... ... деп ... жүйелердің (МПЖ) құрылым негізіне үш принцип алынған:
- ... ... ... ... ... МПЖ-нің қызмет блоктарының арасындағы байланыс сипатын анықтайды; жүйенің барлық блогы өзара жүйелік магистраль (жүйе желісі) арқылы жалғанады және сол ... ... ... ... ... ... жағынан толықтай бітірілген жеке блоктар негізінде құрылатындығын ... ... ... оны іске ... ... кірісі болады; ондағы сигнал деңгейі модулдің үшінші (жоғары кедергілі) жағдайын, яғни оның жүйе ... ... ... ... ... ... ... - микрокомандалардың (информация жіберілімінің, арифметикалық операциялардың, ығыстырымдардың және т.б.) жүзеге асырылу мүмкіндіктерін сипаттайды.
Жүйелік магистралға негізгі үш информациалық желі ... олар - ... ... АВ (Address Bus), ... ... DB (Data Bus) және ... ... СВ (Control Bus).
Губайдуллаев Салават 9-522
Дерек желісі - жүйе ... ... ... алмастыратын, негізгі желі. Дерек желісі, оның деректерді екі бағытта да жіберуін қамтамасыз етуі керек болғандықтан әрқашан екібағытты болады.
Адрес желісі - ... ... ... ... ... қамтамасыз етуші желі.
Магистралдың байланыс жолдарының толық санын кеміту үшін көбіне адрес желісі мен дерек желісін кезектестіру ... ... яғни ... ... ... әртүрлі уақыт мезетінде адрес пен дерек кезектеп жіберіледі (цикл басында - адрес, цикл аяғында - ... ... ... ... ... цикл түрін анықтайды және оның әртүрлі бөліктеріне немесе кезеңдеріне сәйкесті уақыт мезеттерін бекітеді. Онымен қатар, ... ... ... ... магистралдың өзге қожасының, бастаушының, master) жұмысын жадының немесе енгізу/шығару құрылғыларының (орындаушы құрылғының, slave) ... ... ... ... - ... ... яғни жазу ... стробы мен оқу (енгізу) стробы болып табылады. Бұл ... ... ... олар ... желі ... ... бағытта жіберілу мезеттерін анықтайды.
Микропроцессорлық жүйенің құрамындағы құрылғылардың барлығы да жүйе ... ... және ... ... информация алмасуы да осы магистраль арқылы жүзеге асырылады.
Енгізу/шығару құрылғыларын немесе сыртқы құрылғыларды (ЕШҚ немесе СҚ) жүйе ... қосу үшін ... ... сәйкесті енгізу/шығару интерфейстері арқылы жүзеге асырылатын, нақтылы стандарттарға сәйкес болуы керек.
Процессордың деректерді жазу және оқу ... ... ... ... ... және ... тура шығу режимдерінде жүзеге асырылуы мүмкін, олардың ішіндегі ең ... - ... Intel 8085 ... ... ... (МП) - қазіргі заманның күрделі цифрлық құрылғыларының (мысалы, компьютердің) құрамына кіретін, информация өңдеуші басты блок.
Губайдуллаев Салават ... ... ... принциптері мен жұмыс тәртібін түсіну үшін олардың нақтылы бір түрін қарастыру ыңғайлы. Осындай үлгі ретінде қарапайым Intel 8085 ... ... ... ... ... ... бұл микропроцессор осы күнге дейін өз маңыздылығын жоймай, әлі де өндірісте шығарылады. Әрине, оның ... ... - ... ... оларда қазіргі заманда одан қуаттырақ және өнімділеу микропроцессорлар қолданылады. Intel 8085 ... ... ... ... ... жететін басқару жүйелерінде пайдаланылады.
Intel 8085 микропроцессорының құрылымы 2.1-суретте көрсетілген. Микропроцессордың құрама блоктарының ... ... ... оның ішкі сегізразрядты дерек желісі арқылы жүзеге ... ... ... ... орнату және қолданылуы
Құрал-жабдықтар: аналық тақша, процессор
Компьютерді құрастыру кезінде көбінесе аналық ... ... ... және ... ... ... бастаған жөн. Әрине, біріншіде аналық тақшаны сосын оған процессорды орналастыруға ... ... ... үстел үстіне қойыңыз (1-суретте көрсетілген).
Аналық тақша
Процессор разъемында рычагты көтеріңіз, сокет ашылады да процессор орнатуға дайын болады. Рычаг тік ... ... ... ... та жоғары нүктеге жеткізуге көп күш түсірмеу қажет. Рычагты фиксатордан шығару үшін сәл жоғары ... ... ... бір ... ... ... ... Рычаг жеңіл шығуы қажет.
Сокет
Енді процессорды сокетке әр бұрышқа сәйкестендіріп орналастырыңыз. Процессордың аяқтарын сокеттің тесіктеріне сәйкес келетінін ... Егер ... ... орындалса, онда процессор аяқтары сокет тесіктеріне жеңіл құлауы керек. Бұл әрекет орныдалмаса, онда ... ... ... ... немесе сокет толығымен ашлығанын тексеріңіз.
Губайдуллаев Салават 9-522
Процессордың сокетке толығымен ... ... ... ... ... өз ... ... .
Ешбір жағдайда компьютерді процессорге кулерді орналастырмай іске қоспаңыз!
Процессор сокетке орналасқан.
Губайдуллаев Салават 9-522
Қорытынды
Микропроцессордың қүрылғыларын жобалауда микропроцессордың ... ... ... ... құрдық. Бұл микропроцессордың көмегімен бағдарлама командаларын орындаймыз және програмаларды ұйымдастырамыз , құрылғыларды өңдейміз. Микропроцессордің және компьютердің әрекеттестігімен құрылғыларды , ... ... ... ... жүзеге асыра аламыз. Ең бастысы микропроцессор компьютер ... ... және ... ... ... ... бағдарлама командасымен сұраулар қояды. Процессорда мүмкін бір бағдарламалардың орындалуына ... ... ... іске ... ... , енгізуді - шығару операцияларының ынталануын, ұйымын орындайды. Микропроцессордағы оперативті жады көмегі ... ... ... Жадыдағы бағдарламалар көмегімен компьютер жұмысын орындаймыз. Стандартты оперативті жады сыйымдылығы 640 Кбайтқа тең. Тез ... және ... ... мүмкіншіліктерінің жоғарылауына арналған регистрлік жад одағын қосады ( жергілікті жад ),оның сыйымдылығы аз , бірақ тез ... ... ... ... ( ... интерфейсі ) микропроцессордың оперативті жадпен және оперативті жад қорғаныс учаскелерімен хабар алмасуын ұйымдастырады. Енгізуді - шығару ... ... ... ... ... ... құрылғылармен, мамандандырылған порттар болады. Компьютердің ішкі құрылғыларымен ақпаратты ауыстыруға болады , және порттар жалпы әртүрлі құрылғыға қосыла алады. ... ... ... (принтер ," тышқан " және т.б..). құрылғыларға қосуға болады. Порттардың екі түрі ... : ... және ... ... ... ... үлкен жылдамдықпен енгізу және шығаруды орындайды. Басқарушы регисторлар одағы хабардың уақытша сақтау үшін ... Ол ... және ... ... және есептеуіш процеспен басқаруда. Бақылау одақ және диагностикалар қателердің табылуы үшін қызмет етеді.
Губайдуллаев Салават 9-522
Пайдаланылған ... ... ... ... ... и ... Учебник/А.П. Пятибратов, С.Н. Беляев, Г.М. Козырева и др.; Под ред. ... А.П. ... - М.: ... и ... 1991. - 400 ... ... Н.Г. и др. Архитектура вычислительных систем и сетей: Учеб. пособие / Н.Г. Черняк, И.Н. ... Н.М. ... - 2-е изд., ... и доп. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 318 ... ... В.Э. IBM PC для ... 2-е изд., ... и доп. - М.: ... и ... Компьютер Пресс, 1991. - 288 с.
* Вычислительные машины, системы и сети: ... ... С.Н. ... Г.М. ... и др.; Под ред. ... А.П. Пятибратова. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 400 ... ... Ю.А. ... ... для ... - М.: ... и ... 1982 - 288 с.
* Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., ... и доп. - М.: ... 1995. - 552 ... ... ... ... В 5 ... ред. В.А. Шахнова. кн. 3 Организация микропроцессорных ... О.Е. ... - М.: ... шк., 1988. - 144 ... Бедрековский М.А., Кручинкин Н.С., Подолян В.А. Микропроцессоры. - М.: Радио и ... 1981. - 72 ... ... ... Москва 1995
* Гук Питер Санкт-Петербург 1997
* Скотт Мюллер , 2003 жыл, ... 73-150 ... В. А. ... , 1988 жыл, 13-18 ... А. А. ... , 1995 жыл, №3, 56-63 ... http://www.bestreferat.ru/

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Windows туралы жалпы мағлұматтар7 бет
Windows туралы жалпы мағұлматтар7 бет
Информатика ғылымы196 бет
Микропроцессорлардың архитектурасы. Микропроцессордың типтік құрылымы12 бет
Микропроцессорлардың компаненттері17 бет
Микропроцессорлардың құрылымы20 бет
Микропроцессорлық техниканың командалары15 бет
Эмиттерлі байланысқан логикалық сұлбалар4 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
Ms-Dos операциялық жүйесі туралы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь