Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiктің даму проблемалары және шешу жолдары

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. КӘСІПКЕРЛІК: МӘНІ, МАЗМҰНЫ ФОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ БАҒЫТТАРЫ

1.1 Кәсіпкерлік қызметінің мәні және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Кәсіпкерліктің ұйымдастру.құқықтық нысандары мен негізгі бағыттары ... 9
1.3 Рыноктық экономикадағы кәсiпкерлiктiң маңызы және оны мемлекеттiк басқару шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘСIПКЕРЛIКТІҢ ДАМУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

2.1 Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiктің заңдық негіздері ... ... ... ... ... ..14
2.2 Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiктiң проблемалары ... ... ... ... ... ... ..19
2.3 Қазақстан экономикасында шағын және орта кәсiпкерлiктiң даму проблемаларын шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
Кіріспе

Кәсіпкерлік – адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбектің басқа түрлерінен оқшауланып тұрады. Бұған кезінде атақты неміс экономисі Гарвард университетінің профессоры Иозеф Алиоз Шумпетер мән берген. Ол былай деп айтқан «Кәсіпкер болу – басқаның істегенін істемеу». Екінші жағынан кәсіпкерлер – алдымен кәсіпкерлік жұмысты ұйымдастырушылар. Ол туралы француз экономисі Жан Батист Сэй былай деген: «Кәсіпкер – адамдарды өндірістік шеңбер ауқымында ұйымдастыратын адам».
Кәсіпкерлік терминін алғаш рет айналымға енгізген ағылшын ғалымы Ричард Кантильон болды. Бұл ағымға, ол нарықтық тәуекелділік жағдайында табыс алу мақсатымен өндірісті ұйымдастырудағы адам белсенділігін жатқызды.
Экономикалық әдебиеттерде кәсіпкерлік пен бизнес ұғымдарын балама түрінде қарастыру жиі кездеседі.
Бизнес пен кәсіпкерлік жақын ұғымдар болғанымен, оларды бір – бірімен баламалап, теңестіріп қарауға болмайды. Бизнес – табыс әкелетін кез келген қызметтің түрі. Ал, кәсіпкерлік болса – новаторлық іс. Нағыз кәсіпкер – ол өнертапқыш адам. Сондықтан бизнеспен айналысатын адамдар, осы көзқарас тұрғысынан ешуақытта кәсіпкер бола алмайды.
Экономикалық ғылымда «кәсіпкерлік қабілеттілік» деген ұғымда бар. Кәсіпкерлік қабілеттілік дегеніміз адамның бизнесте жаңалықты аша білу қабілеттілігі, бірақ бизнеске қатысатындардың барлығының қолынан бұл келе бермейді.
Яғни айтқанымызда кәсіпкерлік дегеніміз – бұл адамдар мен олар құрған бірлестіктердің белсенді, дербес шаруашылық қызметі. Тағы айта кететін жайт, кәсіпкерлікті түсіндіре келгенде мынадай екі жағдайға мән бері керек: біріншіден, коммерциялық бағыт-бағдарға, тәуекелге бел буушылық пен дербестікке, бастаған ісін аяғына дейін жеткізуге, кездескен кедергілерді жеңе білуде; екіншіден, экономикада, ұйымдастыру ісінде тапқырлық пен жаңашылдық танытуға, ғылыми-техникалық прогреске жетіге тікелей қатысты.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Кәсіпкерліктің жағдайы мен даму деңгейі ел экономикасының тұрақты дамуының қамтамасыз етілуіне негіз болатын буын болып табылады. Экономиканың нақты осы секторының мемлекеттің экономикалық өсуіне, атап айтқанда, дамымаған бәсекелестік, материалдық және материалдық емес ресурстардың тиімсіз пайдаланылуы, ішкі сұраныстың импортқа тәуелділігі, жұмыссыздық, кедейшілік және т.б. сияқты тосқауыл болатын көптеген проблемаларды шешу үшін үлкен әлеуетті мүмкіншілігі бар.
Қазақстан Республикасы XXI күрделi өзгерiстермен аяқ басты. Бұл мәселенiң өзектiлiгi әлемдiк экономикалық қауымдастықта елiмiздiң нарықтық бағытта дамушы ел деп танылуымен арта түстi. Себебi Елбасымыз атап көрсеткенiндей “мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы қатарлы елдер қатарына
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Шумпетер Й. / Теория экономическая развития – Москва; Прогресс, 2006 – 454 с.
2. Үмбетәлиев А.Д. Керімбек Ғ.Е. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік // Фолиант баспасы, 2009жыл
3. Климкин С.И. Правовые формы предпринимательства в РК. Алматы,
2007.
4. Шиткина И.С. Правовое обеспечение деятельности акционерного
общества. Москва, 2008.
5. Жолдасбекова Г.Ө. Кәсіпорын экономикасы // Алматы, Экономика 2006 жыл
6. Қазақстан Республикасының «Жеке кәсiпкерлiк туралың Заңы 9 маусым 1997 ж.// Егемен Қазақстан 13 маусым 1997 ж.
7. Шаруашылық серіктестіктері туралы. Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлығы 1995 жылғы 2 мамырдағы № 2255
8. Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серікестіктер туралы. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-І заңы.
9. ҚР – ның «Акционерлік Қоғам туралы» Заңы, 2003. 13 мамырындағы
№ 415 – II, қарашадағы № 500 – II, 2009. 8 шілдедегі, № 72 – II ҚР-ның
заңдарымен енгізілген өзгертулер.
10. ҚР-ның Азаматтық кодексi. 2000 ж.
11. «Қазақстан Республикасының Конституциясы»: -Алматы, «Жеті жарғы», 1995 ж., 26-32б.
12. М.Б. Бисенғазин, А.Ш. Хамитов «Кәсіпкерлік негіздері»
13. Региональный статистический ежегодник Казахстана. //Агентство РК по статистике, Алматы, 2012, С.64-75.
14. Қазақстанның қысқаша статистикалық жылнамалығы.-Алматы: Қазақстан Республикасы статистика агенттігі, 2013ж.
15. Кошанов А.К. и др. Формирование государственного предприни-мателъства в Республике Казахстан в условиях смешанной экономики. — Алматы, 2010.
16. Қазақстан аймақтары бойынша халықтың экономикалық белсенділігі. 2008-2012. Статистикалық жинақ. Алматы, 2012.
17. Дауранов И. и др. Малый бизнес: итоги 2010, ожидания 2011 / Дауранов И., Рудецких А., Шиянова Е.// Вестник предпринимателя.-2011.-№2.-С.23-26.
18. Программа малого бизнеса Европейского Банка Реконструкции и Развития // Новое поколение.-2010.4 мая (№18).-С.22.
19. Утаров А.К // Шағын және орта кәсіпкерліктің даму көрсеткіштерін талдаудағы тиімді экономикалық –математикалық әдістер//Аль Пари №3(2011).
20. «Жаңа онжылдық – Жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы. – Астана, Ақорда, 2010 ж.
21. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2010 жылғы қаржылық есебі.
22. Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Анализ и оценка эффективности привлечения и государственной поддержки прямых инвестиций в приоритетных секторах экономики в 2007-2011 годах АО «Самұрық-Қазына».
23. М.С.Бажиева, И.Т.Манабаева Қазақстан Республикасында шағын бизнестің қалыптасуы және дамуы // ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы №4(56), 2010 ж. – 58-62
24. Қазақстандағы шағын және орта бизнес // Егемен Қазақстан, 2012 ж. 22 шілде, 10 б.
25. К.Б. Блеутаева «Кәсiпкерлiктiң жаңа формаларын ынталандырудағы мемлекеттiң ролi» //Аль-Пари, 2011, №3.
26. ҚР-да шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша жеделдетілген шаралардың 2009-2011жылдарға арналған бағдарламасы. – Астана 2008.
27. ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы, АСТАНА. 14 желтоқсан.
28. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы. - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 316 қаулысымен
бекітілген.
29. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы « 13» сәуір № 301 қаулысы.
30. www.Stat.gove.kz – ҚР Статистикалық жинағы. – Шағын кәсіпорындар.
        
        ЖОСПАР
КIРIСПЕ ......................................................................................................................3
1. КӘСІПКЕРЛІК: МӘНІ, МАЗМҰНЫ ФОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ БАҒЫТТАРЫ
1.1 Кәсіпкерлік қызметінің мәні және түрлері .........................................................5
1.2 Кәсіпкерліктің ... ... мен ... ... ... Рыноктық экономикадағы кәсiпкерлiктiң маңызы және оны мемлекеттiк ... ... ... ... ... КӘСIПКЕРЛIКТІҢ ДАМУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
2.1 Қазақстан Республикасында ... ... ... ......................14
2.2 Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiктiң проблемалары ... ... ... шағын және орта кәсiпкерлiктiң даму проблемаларын шешу жолдары ... ... ... ... - адам ... ... саласы және ол еңбектің басқа түрлерінен оқшауланып тұрады. Бұған ... ... ... экономисі Гарвард университетінің профессоры Иозеф Алиоз Шумпетер мән берген. Ол былай деп айтқан . ... ... ... - ... ... ... ... Ол туралы француз экономисі Жан Батист Сэй былай деген: .
Кәсіпкерлік ... ... рет ... ... ... ... ... Кантильон болды. Бұл ағымға, ол нарықтық тәуекелділік жағдайында табыс алу мақсатымен өндірісті ұйымдастырудағы адам белсенділігін жатқызды.
Экономикалық әдебиеттерде ... пен ... ... ... түрінде қарастыру жиі кездеседі.
Бизнес пен кәсіпкерлік жақын ұғымдар болғанымен, оларды бір - ... ... ... ... ... Бизнес - табыс әкелетін кез келген ... ... Ал, ... болса - новаторлық іс. Нағыз кәсіпкер - ол өнертапқыш адам. Сондықтан бизнеспен айналысатын адамдар, осы ... ... ... ... бола ... ... ғылымда деген ұғымда бар. Кәсіпкерлік қабілеттілік дегеніміз ... ... ... аша білу ... бірақ бизнеске қатысатындардың барлығының қолынан бұл келе бермейді.
Яғни ... ... ... - бұл ... мен олар ... бірлестіктердің белсенді, дербес шаруашылық қызметі. Тағы айта кететін ... ... ... ... мынадай екі жағдайға мән бері керек: біріншіден, коммерциялық бағыт-бағдарға, тәуекелге бел буушылық пен дербестікке, бастаған ісін аяғына дейін жеткізуге, ... ... жеңе ... ... экономикада, ұйымдастыру ісінде тапқырлық пен жаңашылдық танытуға, ғылыми-техникалық прогреске жетіге тікелей қатысты.
Зерттеу тақырыбының ... ... ... мен даму ... ел экономикасының тұрақты дамуының қамтамасыз етілуіне негіз болатын буын болып табылады. ... ... осы ... ... ... ... атап айтқанда, дамымаған бәсекелестік, материалдық және материалдық емес ресурстардың тиімсіз пайдаланылуы, ішкі сұраныстың импортқа тәуелділігі, жұмыссыздық, кедейшілік және т.б. сияқты ... ... ... ... шешу үшін ... ... ... бар.
Қазақстан Республикасы XXI күрделi өзгерiстермен аяқ басты. Бұл мәселенiң өзектiлiгi әлемдiк экономикалық қауымдастықта елiмiздiң нарықтық бағытта дамушы ел деп ... арта ... ... Елбасымыз атап көрсеткенiндей "мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы қатарлы елдер ... ... ... Сондықтанда болар бүгiнгi күнi экономикалық дамудың тиiмдi жолдарын табу туралы мәселелi сұрақтар кең түрде талқылауға түсiп отыр. Ол үшiн елде ... ... өсу және соны ... асыру үшiн мемлекеттiк бағдарламалар немесе стратегиялар қажет.
Шағын және орта бизнес кез-келген мемлекет экономикасының ... ... бiрi. ... және орта бизнеске кез келген рыноктық экономикасы дамыған елдердiң 10 кәсiпорынының 9-ы ... ... ... ... әр мың ... ... 45-50 кіші ... болса, АҚШ-та ол көрсеткiш 75 кәсiпорын шамасында, ал Қазақстанда не бары 8-9 кәсiпорын ғана ... ... ... ... ... ... қатынаста қайта құру жолында оның негiзi болып табылатын іскерлік қатынастарды дамытып, оны жандандыру және оларды мемлекеттiк қолдау күн тәртiбiндегi ... ... ... мен ... теория пәнiнен курстық жұмысымның тақырыбын "Кәсіпкерліктің мәні, формалары және оның бағыттары" деп ... ... мен ... ... ... - Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық негіздерін және олардың нарықтық экономикадағы рөлін ... ... ... қолдау мен дамытудың бүгінгі таңдағы мемлекеттік бағдарламалары мен президент Жолдауларындағы кәсіпкерлікті дамытудың басым бағыттарын талдау болып табылады.
Аталған мақсаттарға жету үшін ... ... ... ... ... экономикалық мәні мен экономиканың дамуындағы алатын рөлін қарастыру;
* Кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... маңыздылығын ашу;
* Кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың шетелдік озық тәжірибелерін талқылау;
* ... ... ... оның ... және ... ... ... кәсiпкерлiк қызмет қалыптасуының ерекшелiктерiн және iске асу нәтижесiн қарастыру
* қорының шағын және орта бизнесті дамытудағы ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін қаржыландырудың тәжірибелік мәселелерін қарастырып , оған баға беру;
* кәсіпкерлікті қаржыландыру механизмін жетілдіру жолдарын айқындау, қаржыландыруды жетілдіруге байланысты ... мен ... ... ... ... ... МӘНІ, МАЗМҰНЫ ФОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ БАҒЫТТАРЫ
1.1 Кәсіпкерлік қызметінің мәні және түрлері
Кәсіпкерлік өз бастауын ғасырлар тереңінен алып жатыр. Алайда ... ... ... ол ... ... ... айқын көріне бастады.
А.Смит кәсіпкерді коммерциялық идеяны жүзеге асыру және пайда алу үшін экономикалық тәуекелге баратын меншік иесі ретінде сипаттады.
Кәсіпкерлік ... ... бойы ... оған классикалық экономикалық теорияға, неоклассикалық теорияға, кейнсианстік, необерализмге және ... ... ... ... ... әр ... бағыттар тән. /2, 78 б/
Ғылыми термин түсінігінде ... ... ... рет VIII ... ... ... ... банкирі Ричард Кантильон енгізді. - ... ... ... ... ден ... ... ретінде қалыптасуының іргесін ... ... ... ... ... салушы Ф. Кенэ (1694-1774). Ол былай деген : ... ... ... ... ... экономикасының шапшаң өсуі және ғасырдың ... ... ... ... ... ... ... жаңа баптардың пайда болуына ... ... ... экономист Йозеф Шумпетерді атап өту керек.
Й. Шумпетер кәсіпкерлер деп әр ... ... ... ... ... ... ... Оның пікірі бойынша, кәсіпкерлік қызмет адамға мәңгілік бекітілмеген, ол оның жеке ... ... /1, 20 ... ... ... пен ... туралы төмендегідей жазған екен:

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кiшi кәсiпкерлiктiң артықшылықтары мен кемшiлiктерiн айқындап, проблемаларын шешу жолдарын ұсыну33 бет
Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің негізгі проблемалары және оны шешу жолдары35 бет
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің проблемалары және оны шешу жолдары33 бет
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің түрі, формаларының проблемалары мен оны шешу жолдары36 бет
Кәсіпкерлік түсінігі және оның негізгі түрлері24 бет
Қазақстанның шағын бизнесін қолдау инфрақұрылымы23 бет
"Банк Центркредит" АҚ-ы мысалының негізінде проблемалық несиелерді талдау және оларды ҚР-да шешу жолдары73 бет
«Девиантты мінез – құлқы бар балаларды анықтау және оқыту проблемаларын шешудің болашақ даму жолдары»9 бет
Азық - түлік проблемасын тұжырымдылық бағдарлама арқылы шешу және оны жүзеге асыру42 бет
Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь