Бағдарламалық қамтаманың сапасы


КІРІСПЕ

Бұл курстық жұмыс барысында кадрлік агенттіктін жүйесінің моделін құруды қарастырдық. Жұмыс барысында агенттіктін жұмысы туралы және қызметкерлер атқаратын жұмысы жайында жазылады. Клиенттік тұтынулар және қызметкерлері туралы класстар диаграммасында көрсетіледі.Бұл жұмыстар Visual Studio Framework Ultimate 2013 ортасында орындалды. Осы орта жұмыс істеуге көптеген мүмкіндіктер береді бірақ оны онлайн ортасында жасауға мүмкін.
Бағдарламалық қамтамасыз етудiң сапасы - Жиынтық өзiне тән бағдарламалық қамтамасыз етудiң қабiлеттiлiгiне арналу және қолданушының қажеттiлiктерiне сәйкес қанағаттануға мiнезді.
Пайдаланған әдебиеттер
1. Иан Грэхем. Объектно–ориентированные методы. Принципы и практика = Object–Oriented Methods: Principles & Practice. – 3–е изд./ – М.: «Вильямс», 2004. – С. 880. ISBN 5–8459–0438–2
2. Андрей Александреску. Современное проектирование на С++ /Вильямс, 2004 г. 336 стр. Тираж: 3500 экз. ISBN 5–8459–0351–3
3. Легалов А. И. – SoftCraft: разработка трансляторов: конспект лекций http://www.softcraft.ru/translat/lect/t01-02.shtml

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
КІРІСПЕ

Бұл курстық жұмыс барысында кадрлік агенттіктін жүйесінің моделін құруды қарастырдық. Жұмыс барысында агенттіктін жұмысы туралы және қызметкерлер атқаратын жұмысы жайында жазылады. Клиенттік тұтынулар және қызметкерлері туралы класстар диаграммасында көрсетіледі.Бұл жұмыстар Visual Studio Framework Ultimate 2013 ортасында орындалды. Осы орта жұмыс істеуге көптеген мүмкіндіктер береді бірақ оны онлайн ортасында жасауға мүмкін.
Бағдарламалық қамтамасыз етудiң сапасы - Жиынтық өзiне тән бағдарламалық қамтамасыз етудiң қабiлеттiлiгiне арналу және қолданушының қажеттiлiктерiне сәйкес қанағаттануға мiнезді.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫҢ САПАСЫ
Бағдарламалық қамтамасыз ету - әзiрлеудiң ерекшелiктерiмен байланысты және қолдануын,ақпараттық кешенді басқаруды,ақпараттық өнімдерді қамтамасыз етеді.Келесi ұйғарымдарды пайдаланамыз және енгiземiз.
Бағдарламалық қамтамасыз етудiң сапасы -Жиынтық өзiне тән бағдарламалық қамтамасыз етудiң қабiлеттiлiгiне арналу және қолданушының қажеттiлiктерiне сәйкес қанағаттануға мiнезді.
1-сурет - Бағалаудың және өлшеулердің бақылап басқарудағы сапасы.

Сапаны басқару - бұл жүйе ұйымдастыру, экономикалық, технологиялық және ағымында өмiрлiк циклдың бағдарламалық қамтамасыз етудi сапаға қойылатын талаптарының қанағаттануы үшiн жүзеге асырылатын құқықтық шаралар.
Бағдарламаның қасиетi - бұл ерекшелiк, оның (әзiрлеуге, қолдануға, ерiп жүруге) тiршiлiк кезеңiнде көрiнген әдiл тән бағдарламасы
Бағдарламаның сипаттамасы -қасиеттiң тән бағдарламасын жеке өлшемдi факторды көрiнiс шағылатын ұғым.Басқаша айтқанда, сипаттамасы және қасиеттiң өлшемдi төлсипаты. Өлшеу бiр немесе бағдарламаның бiрнеше сипаттамалары туралы ұсыну, қаншалықты бағдарламаға тән қасиет. Әр қасиет бiрге сәйкес келедi немесе бағдарламалық қамтамасыз етудiң бiрнеше сипаттамалары болады.
Өлшемдер жүйенiң бар болуын бағдарламалық қамтамасыз етудiң сипаттамаларын сандық бағалаудың мiндетiн шешу үшiн және бағалау әдiстері үшін керек. Өлшенетiн сипаттамалар, өлшем бiрлiгi, өлшеу шкалаларды жиынтық бағдарламалық қамтамасыз етудiң сипаттамалары өлшемдер жүйесі және ол орнатылған байланыстар болып табылады. Егер орнатылған иерархиялық байланыстар өлшенетiн сипаттама болса, өлшемдер жүйесі иерархиялық деп аталады, басқа жағдайда - бiр рангты болады.
Өлшеу шкаласы (ауқым ) шегiн орнатады және сипаттамалары өлшеу дәлдiгi орнатылған бiрлiктерде өзiне тән. Таңдамалы өлшеу шкалада өлшеулердi нәтижесі ұқсастықта табылуға рұқсат бередi және келесi бағалаудыа мақсатпен бағдарламалық қамтамасыз ету қасиеттерiндегi айырмашылық және жiктеу болып табылады. Бойымен қарай өлшеу шкалаларды негiзiнен келесi танымал түрлердi пайдаланады: нақтылы (категориялы), реттiк.
Нақтылы (категориялы ) шкала бар болуды белгiлейдi немесе қасиеттiң кейбiр сипаттамасын жоқтық үдемелердiң есептеуiсiз және ұстаным бойымен бағдарламаны жiктелуге рұқсат бередi.
Реттiк шкала реттiк қатынасты белгiлейдi және сипаттамаларды кейбiр тiрек мағына бағдарлама қатысты бойына қарай тұрғызуға рұқсат беретін өзiне тән құбылыс.
Аралықтық шкала реттiк қатынас ғана емес, сипаттаманың бiр мағынасы (мағыналардың арасындағы аралық) басқа айырмашылығы болатын шаманы да белгiлейдi.
Бағдарламалық қамтамасыз етудiң сипаттамалары бағалау әдiсі келесi алты топтарына бөлiнедi: өлшеу, тiркеу, органолептикалық, есеп айырысу, сараптамалық, социологиялық, дәстүрлi.
Арнаулы аспаптық құралдардың пайдалануымен бағдарламалық қамтамасыз ету сипаттамалары туралы негiзделген ақпараттың алуындағы өлшеу әдiстерi. Мысалы, сынақ бағдарламалық қамтамасыз ету сипаттамалары туралы негiзделген ақпараттың алуындағы тiркеу әдiстерi уақытында немесе тiркеу қызмет ету жолымен және сәттердiң белгiлi оқиғаларын есептеу және қателердi сан, басы кешiк және есептеулердi аяқталу және тағы басқалар ), жалпы тағайындаудың өлшеулерi бағдарлама тiркелетiн сырттан құралдардың көмегiмен болады.
Сезiм мүшелерiнiң олардың қабылдауы бағдарламалық қамтамасыз ету сипаттамалары туралы негiзделген ақпараттың алуындағы органолептикалық әдiстерiмен жүзеге асырылады.Келесі жолдармен - көру, сыбыс ең алдымен және сезу арқылы орындалады.Бағдарламалық қамтамасыз ету сипаттамалары туралы негiзделген ақпараттың алуындағы есеп айырысу әдiстерi есебiнен теориялық немесе эмпирикалық тәуелдiлiктерді пайдалану болып табылады. Сараптамалық әдiстер сарапшылар тәжiрибенi пайдаланады, бағдарламалық қамтамасыз етудiң сипаттамаларын бағалауда құзыреттi. Әлеуметтiк әдiстер арнаулы сауалнамалар өңдеудi пайдалануы - әлеуметтiк топтардың бағдарламалық қамтамасыз етудiң сипаттамалары, сапалық бағалау асырайтын бағдарламалық қамтамасыз етулердi қолдану сұраушысына қатысты. Дәстүрлi әдiс тобын бiрiктiретін және дәстүр бойынша пайдаланылатын ұйымдардағы, кәсiпорындарда және бағдарламалық қамтамасыз етудiң сипаттамаларының сандық бағалаудың әдiстерiнiң басқа мекемелерi жүзеге асырады.
Сапаның сипаттамасы бағдарламалық қамтамасыз етудiң сапа анықтайтын қасиеттердi бейнелеп көрсетедi. Олардыңның бағалауы үшiн бағдарламалық қамтамасыз етудiң сапасының сипаттамаларын сандық бағалаудың күрделi табиғатын күшке өлшеу, жiктеудiң бағыныштылықтарды пайдаланады. Сапаның сипаттамаларын иерархия факторлар, белгi, метрика құрады және (3-шi сурет) бағалау элементтерін құрады. Фактор және өлшеулердi иерархия екi жоғары деңгей құрайтын белгi бағдарламалық қамтамасыз етудiң функционалдық сипаттамаларын бейнелеп көрсетедi, ал (метрика және бағалау элементтер) төменгi - бағдарламалық қамтамасыз етудiң сапасын бағынышты болған конструктивтiк сипаттамалар жатады. Сапаның сипаттамаларын өлшенетiндiк өздiң төменгi деңгейiнiң сипаттамаларын құрам қамтамасыз ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
САПР-дың бағдарламалық қамтамасыз ету құрылымы. САПР-дың бағдарламалық қамтамасыз ету көрсеткіштерінің сапасы
Электрмен қамтамасыз етудің сапасы
Өнім сапасы
Өнім сапасы түсінігі
Бағдарламалық қамтамасыздандыру беріктігінің есебі
Бағдарламалық құралдарды стандарттау мен сертификаттау
Дайындық тобына арналған бағдарламалық материал
Бағдарламалық оқыту әдісі
Бағдарламалық қамсыздандыруды орнықтыру
Қоғамдағы бағдарламалық қамсыздандыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь