Оптикалық жадының технологиясы


МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1.CD тарихы туралы қысқаша түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
2.Жұмыс принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
3.Диск тығыздығын көбейту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
4.CD, CD.R, CD.RW ақпарат көздерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
5.Көп сеансты дисктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
6.Файылдық системалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
7.CD Форматы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
8. Оптикалық дискіге мәлімет жазу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
Кіріспе

Оптикалық диск компьютерге цифрларға дыбыстық жазбалар техникадан келдi. Sony және Philips 1978 жылда фирмалар дисктердiң қазiргi дыбыстық тығыздарының өңдеудiң төңiрегiдегi өз күштерiн топтастырды.
Аудиокомпакт - (Compact Disk ) Audio-CD деп аталатын дисктер 1982 жылда Sony және Fhilipsтiң фирмаларымен жасалды. Барлық компакт дискілер диамметрі 120 мм ал қалындығы 1,2 мм болуы керек, ал ортанғы тесіктің деаметркі 15 мм болуы қажет. Аудио-компакт-диск ең бірінші цифрлық ақпаратты сақтаушы болған және жаппай рыноктарға сатылуға шықты.
Компакт диск өте мықты инфроқызыл лазер арқылы дайындалады. Сондықтан тексеру дискінің тесігің лазермен жандырған жеріне шаблон орнатылад. Үлгiсіне (поликарбонат ) сұйық шайыр жүргiзiледi, және саңылаулар жиынымен шыны дисктегi не тығыз-диск сол сайып келгенде пайда болады.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Аврин С. Компьютерные артерии. Hard ‘n’ Soft. #6. 2007
2. Борзенко А. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация. — М.: Компьютер Пресс, 2004
3. Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. –M.: ABF, 2004
4. Жигарев А. Н. Основы компьютерной грамоты. – Л.: Машиностроение. Ленинг. отд-ие, 2003 г.
5. Информатика / Под ред. Н. В. Макаровой. М. : Финансы и статистика, 2003
6. М. ГУК “Аппаратные средства IBM PC” Питер Санкт-Петербург 1999
7. Растригин Л. А. С компьютером наедине. – М.: Радио и связь, 2002
8. Фигурнов В. Э. «IBM PC для пользователей» — М.: ИНФРА-М, 1996.
9. Фролов А.В.,Фролов Г.В. Аппаратное обеспечение IBM PC. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ.2002.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1300 теңге
Кіріспе

Оптикалық диск компьютерге цифрларға дыбыстық жазбалар техникадан келдi. Sony және Philips 1978 жылда фирмалар дисктердiң қазiргi дыбыстық тығыздарының өңдеудiң төңiрегiдегi өз күштерiн топтастырды.
Аудиокомпакт - (Compact Disk ) Audio-CD деп аталатын дисктер 1982 жылда Sony және Fhilipsтiң фирмаларымен жасалды. Барлық компакт дискілер диамметрі 120 мм ал қалындығы 1,2 мм болуы керек, ал ортанғы тесіктің деаметркі 15 мм болуы қажет. Аудио-компакт-диск ең бірінші цифрлық ақпаратты сақтаушы болған және жаппай рыноктарға сатылуға шықты.
Компакт диск өте мықты инфроқызыл лазер арқылы дайындалады. Сондықтан тексеру дискінің тесігің лазермен жандырған жеріне шаблон орнатылад. Үлгiсіне (поликарбонат ) сұйық шайыр жүргiзiледi, және саңылаулар жиынымен шыны дисктегi не тығыз-диск сол сайып келгенде пайда болады.

1. CD тарихы туралы қысқаша түсінік

Оптикалық диск компьютерге цифрларға дыбыстық жазбалар техникадан келдi. Sony және Philips 1978 жылда фирмалар дисктердiң қазiргi дыбыстық тығыздарының өңдеудiң төңiрегiдегi өз күштерiн топтастырды. Лазер ойнатқышын сол уақытқа жасап қойылға ендi Philips фирма, Sonyда иықпенге цифрларға дыбыс жазудың төңiрегiдегi көп жылдық зерттеулерi болды. Екi фирмалардың арасындағы бәсекелестiк лазер дисктерiнiң үйлесiмдi емес қалыптарының екi әртүрлi стандарттарына келтiре алды, сондықтан олар жазуды бiртұтас технология және өндiрiс туралы келiсiмге келдi. Аудиокомпакт - (Compact Disk ) Audio-CD деп аталатын дисктер 1982 жылда Sony және Fhilipsтiң фирмаларымен жасалды.Барлық компакт дискілер диамметрі 120 мм ал қалындығы 1,2 мм болуы керек, ал ортанғы тесіктің деаметркі 15 мм болуы қажет. Осындай өлшем алған себебі Бетховенның барлық 7 симфониясы сыйылғаннан. Аудио-компакт-диск ең бірінші цифрлық ақпаратты сақтаушы болған және жаппай рыноктарға сатылуға шықты.[2.65]

2. Жұмыс принциптері

Компакт диск өте мықты инфроқызыл лазер арқылы дайындалады. Сондықтан тексеру дискінің тесігің лазермен жандырған жеріне шаблон орнатылад. Үлгiсіне (поликарбонат ) сұйық шайыр жүргiзiледi, және саңылаулар жиынымен шыны дисктегi не тығыз-диск сол сайып келгенде пайда болады. Шайырға қылдай қорғайтын лакпен өз кезегiнде жамылатын алюминиды жiк келтiрiледi. Белгi осыдан кейiн желiмдейдi. Ағылшын тiлiнде шайырдың төменгi қабатындағы қуыстары (pit ) бытқыл терминдер деп аталады, тегiс аралық кеңiстiктер бытқылмен (land ) алаң терминдер деп аталады. Дисктер бiр спираль соқпақтарын алады, бiрақ дисктiң жаңа бастап жүрген iшкi жақтарын қамтиді.Осы спиральда 22118 виткілері бар және ұзындығы 5,6 киллометрден асады. 46-50 мм-нiң диаметрiмен облыс (lead-in ) енгiзуі, 116-117 мм-нiң облысы болып табылады - (lead-out ). Бұл аймақтардың арасындағы облыс (program-area ) программалық деп аталады. Соқпақ ар жағында жарық шағылыстыратын жiк орналастырған дисктiң мөлдiр негiзiндегi шұңқырлардың тiркесi болады. Көлденең адым спираль орамды - шұңқырлар (шұңқырлар ) соқпақтың 1,6 мкм, енi 5 мкм, тереңдiгi - 0, 125 мкм. Шұңқырлардың өлкесi диск жазып алған пайдалы мәлiмет кодпен жазатын жыралық мәлiметтi екiлiк бiрлiктерге сәйкес келедi. Тереңдiк бөлiмше өзгерiссiз екiлiк нөлдер, нөлдiк биттердiң санына сәйкес келедi, бұл бөлiмшенiң ұзындығымен анықталады. Шұңқырлардың ұзындығы 0, 83-3, 56 мкм шекте жатады. Оқулар үшiн инфрақызыл лазерлердi қолданады, 780 мкмнiң толқыны ұзар. Таңдалғанның шұңқырларының тереңдiгiне тең. Арқасында бұл шұңқырдың Түп шағылған сәулеге шұңқырлардың қабылдауын қарама-қарсылықты жоғарылататын бет шағылған сәулесi бар фаза қарсыдағы қабылдағышқа қайтарылады. Диск ұзын бойына жазу тығыздығының теңестiрулерi үшiн айнымалы бұрыштық жылдамдықпен айналады, ерiксiз келтiру бас өтетiн сақтаушының сызықты жылдамдығының тұрақтылығын қамтамасыз етедi. Уақыт жанында дисктiң таратып жiберу және тоқтатуына бастың тез орын ауыстыруы жеткiлiктi жүретiндiгiнен, бұл рұқсаттың үлкен уақыты шартталған. Дыбыс көшiрме үшiн нақты масштабта уақыт тиiстi оқу жылдамдығы аудиомәлiмет bnның ақпараттық жылдамдығы 150 R сәйкес келедi, 2048 пайдалы байттардың мәлiмет бойыншаларының 75 блоктерiң санауы керек. Сонымен бiрге бiр шапшаң деп аталған CD-DA-ның құрылымдары үшiн бұл үйреншiктi деректердi беру жылдамдықтары. Диск 44,1 кгцтiң квантталуын жиiлiкпен және 16-дәрежелiк iрiктеулермен стереосигналды дыбыс шығарудың 74 минуттарының мәлiметiн сақталуға ұқсас. Дискте бiр-ақ беттi қолданылады (немесе оның бөлiгi) әрбiр музыкалық шығарма бiр трек жинағы дискте жазылады, 99 тректерге дейiн бола алады. Енгiзу аймағында кесте әрбiр тректi координата және шығаратын аймақ сипатталған (TOC - Table Of Content) iшiнде орналастырған. Iшiнде әрбiр трек индекстер, белгi салатын нақтылы нүктелер тап қалған орыннан ұтылу үшiн жылдам табу мүмкiндігің жазып қойып шыға алады. Дисктегi дыбыстық ақпарат жүк көтергiш негiзгi ақпараттық каналдан басқа 1192 негiзгi канал бойынша (P, Q, R, S, T, U, Wтың кодының каналдары, W) өткiзу қабiлетiмен болады. Бұл каналдардан тек қана P және диск бойынша навигация үшiн қызмет көрсететiн Q iшiндегi диск және тректер туралы (идентификаторлар ) қысқаша мәлiметтiң сақтауы кең қолданылады. Сонымен бiрге TOC-тың сақтауы такомалардың түрлерiнде пайда болды және оқуы үшiн (Compact Disk Read Only Memory ) CD-ROMнiң ерiксiз келтiрулерiн қолданылатын мәлiметтi сақтау бағдарлалған алғашқы тығыз-дисктер.[5.17]
Винтовая канавка
Блок пользовательских данных объемом 2kb
Впадина
Площадка
1-сурет. Компакт дискіге жазу құрылымы

Олар аудио- CD физикалық деңгейдегi ұйым және мәлiметтердiң кодтау әдiстерi не сол негiзделедi, бiрақ ұйым және сақталатын мәлiметтiң қолдануының әдiстерiмен айырмашылығы болады. CD-ROM-ның үйреншiктi дискi ақпараттық сыйымдылығы - 650 мбайт. Бұл төмендегiше есептеп шығаруға болады: сек = 681 984 000 байт (75 блок*2048байт ) 74 мин *лер.

3. Диск тығыздығын көбейту

Дисктердiң жасауын негiзгi әдiс - матрицадан сығу. Түпнұсқа бастапқы цифрларға ұстамен қалыптасады - лента ендi болатын шыны диск, жаңқалай әсермен өз ерiгiштiгiне лазер құбылғыш материалдың фоторезистірiнiң жабулы жiгiнде дайын тұрған және кодпен жазылған цифрларға сигнал, арнайы өте дәл станокпен өтеді. Шыныда ерiткiштi жазып алған түпнұсқаның өңдеуiнiң жанында тиiстi гальванопластиканың әдiсiмен матрицамен майда сериялы өндiрiсте қызмет көрсете алатын (негатив ) никел түпнұсқасымен немесе, өз кезегiнде жаппай көбейту үшiн негативтер түсетiн позитивтi көшiрмелердiң алуы үшiн негiзбен тасымалданатын бедер пайда болады. Штампылау қысыммен құюды әдiспен орындалады: негативтi матрицадан бедерi бар поликарбонат төс етегiн сығады және лакпен жамылып шағылатын жiк үстiнде алас ұрады. Әдетте қабаттай ақпараттық жазулар және суреттер келтiрiлген үстiнен қорғайды.
("Болванки\\\" CD-R, \\\) жазудың мүмкiндiгi бар дисктерi сондай әдiстермен өндiрiледi, бiрақ негiзбен және шағылатын жiктiң аралығында қыздыру түнерген органикалық затты жiк орналасады. Жiк бастапқы күйде мөлдiр, жаңқалай мөлдiр емес бөлiмшелер баламалы питамдар құрастырады әсерінде лазерлер. Жасауды процессте дискіге жазған кездегi соқпаққа аңдудың жеңiлдiктерi үшiн соқпағы баяулан амплитудамен жазылатын сигнал кейiннен қайта жабылып жазып алған синхронизациялар кадрлардың таңбасы және ескертпе дабылда болатын (белгi ) алдын ала бедер қалыптасады.
Қабаттай оқуды сенiмдiлiк бойынша үйреншiктi қалайы табақшалар және рұқсатсыз қор өлшеулi (Compact Disk Player - CDP) кейбiр ойнатқыштар CD-R-ның дисктерi кем кәдiмгiге қарағандасы берiк шығара алатын дағдылы шағылысулар коэффициент аласалауларды алады да, жазылатын дисктер бар болу есебiнен органика бекітеді.
Тығыз-дискке жазу қарамастан лазер арқылы өндiрiп алады, бұл әдiс жүздiктердiң өндiрiсi және мың көшiрмелер үшiн жарамды емес. Бiр ұстаның жазуы - диск минутқа созылады. Бұдан басқа, ұста жасау қолданылатын материалдар - дисктер, бұл дисктердiң ұзақ қолдануы үшiн жақындамайды. Егер тығыз-диск ептеген тираж iстеп шығаруға керексе, түпнұсқадан түседi, гальванопластиканың әдiсi арқылы. Металдық көшiрме - көшiрмелердiң жасауы үшiн қолдануға болатын матрица, сонымен бiрге винил күйтабақтарының көбейтуiнде болады. Металдық көшiрме ескiретiндiгiнен, бұл әдiс дисктердiң ептеген партияларының жасауы үшiн қолданылады.[1.24]
Этикетка
Темное пятно в слое красителя, выжигаемое лазером в процессе записи
Инфракрасный лазерный диод
Призма
Линза
Фотодетектор
Направление движения
12 мм
Поликарбонат
Подложка
Матрицалық әдiс арқылы жасалған дисктер центтердiң бiрлiк өлшелетiн өзiндiк құндарды алады. Жеке-жеке жазып алған дисктерге қымбаттауың қарайды. Оптикалық дисктер жазулар әдiстен тәуелсiз жазуды осы қалпында қолдайтын кез келген оқу құрылымында оқып шыға алады. Дағдылы және жазып алған дисктердiң арасында, дегенменi кейбiр айырмашылықтары болады. CD-мен салыстырғанда CD-R-ның CD-RW-дың қайтадан жазылатын дисктер және сигналдың кiшi амплитудаларын оқуда бередi. Ерiксiз келтiрулердi бұл себептенге CD-RW-дың дисктерi (ескi үлгiлер, 1998 жылға дейiн, 8x-шi үлгiлердiң қатарды қоса) қабылдағыштың сезгiштiгiнiң автоматты реттеуiсiз оқи алмайды.

2-сурет. CD-R-ның дискіге және лазердiң көлденең қимасы (масштаб сақталмайды).

Кәдiмгi тығыз-диск бастапқы құрылымы болады, бiрақ онда бояуды жiктi алтын қабаттай қуыстармен алюмини қолданылады.
Тығыз-дисктiң үлкен партиялары екi кезеңдерде өндiрiп алады
1. Жоғарыда айтылған әдiстi дисктiң ұстасымен алғашқы матрицаны көосетеді.
2. Бұл матрица көмегiмен ұста көшiрмеден өндiрiледi - диск мықты металлдан астам болады.
3. Ұста көшiрменi - диск (жұмыс ) екiншi матрицалардың жасауы үшiн көп рет қолдануға болады.
Ұстаның бiр көшiрмесiнен жұмыс матрицаларының жиыны такомалардың әдiсiнде iстеп шығаруға болады - диск, және де технологиялық үдерiсте аяулы материалдар туралы қолданылуға қол сұғылмайтын оның түпнұсқасы iс жүргізеді. Тығыз-диск түсетiн сатуларға пластика поликарбонат негiзгі жабулы алюминимен және қорғайтын жiкте мөр басқан. Нәзiк алюмини жамылғысы беттен лазер шығаруын шағылысу бойынша қуыстың ол анықтауға мүмкiндiк берген негiздiң бетiнiң профильсiң қайталайды.
Дисктер де, дыбыстық тығыз да суреттеп айтылған технология CD-ROM өндiрiсте қолданылады.
Штампылаулардан тысқары дисктердiң қайталауы, бұл орындаған құрылымның технологиясы дупликаторы бар болады. Астыда дупликаторлардың үлгiлерi келтiрiлген.

3-сурет.

CD-ға жазудың технологиялары Тығыз-дискке мәлiметтер (Constant Linear Velocity) CLV технологиясын қолданып жазылады - тұрақты сызықтың жылдамдығымен. Айналудың iшкi соқпақтарымен оқуда тез болады, сыртқы ақырынырақ. Бұл әдiс сондықтан қолданылады, бастапқы ол дыбыс көшiрмеге керекситiн. Дисктiң облысы сондықтан секторда бөлiнедi.
CD-ROM-ның жаңа жинақтағыштары (Constant Angle Velocity ) CAV-тiң технологиясымен қолдануың жазып алған тұрақты бұрыштық жылдамдықтар дисктер пайдаланады. Диск тұрақты жылдамдықпен айналатындығынан, жинақтағыштардың бұл түрi дисктiң өлкесiнде соқпақ орталыққа қарағандасы тез оқиды. CAV жинақтағыштар қалай жұмыс iстейдi, CLVқа қарағандасы тез. Екi жоғарыда айтылған технологияларды қолданылады (Partial-CAV ) P-CAV деп аталған жазуды технология жартылай CAVтар.[6.02]
Дiрiлдеудi үлкен жылдамдықтарда бiлiнедi. Сондықтан TrueXMultiBeam деп аталатын мәлiметтер оқуды жаңа әдiстi жасалды.

Кесте - 1.
Параметр
CLV
CAV
Скорость вращения диска
Различная
Постоянная
Скорость передачи данных
Постоянная
Различная
Уровень шума
Высокий
Низкий
Цена
Высокая
Низкая

Лазерный диод
Разделитель луча
Многолучевой детектор
Линзы

4-сурет.Жинақтағыштың жұмыс жасау схемасы

Туралы дисктiң айналуын жылдамдықтың мұндай жинақтағыштарында тұрақты, бiрақ оқитын лазер сәулесi ажырайды жетiсi жетi соқпағы бар мәлiметтi оқуға бiр уақытта мүмкiндiк берген сәулелер емес бiр. Жинақтағыштың жұмысы схема төменде көрсетiлген. Дисктiң айналуын жылдамдықтың төмендетуi дiрiлдеудi азайтады. Айналуды тұрақты жылдамдық дисктiң барлық бетi арналған бiртұтас деректердi беру жылдамдығына алып келедi. Берiлу TrueXMultiBeam жинақтағыштар сондықтан жылдамдықпен 40x немесе 52x дисктiң барлық бетiнде бұл жылдамдықтарды қамтамасыз етедi, iшкi соқпақтарға ғана емес. TrueXMutiBeam және P-CAVтiң жинақтағыштарының параметрлерi төменде келтiрiлген.
Табиғи, қолданушы, (CD Recordable ), және (және мәлiметтi оқылуға қабiлеттi рекордерлер ) CD-Recorderы CD-Writer) жазу құрылымы) CD-R жазылатын дисктердi кейiннен жасалды.

Кесте - 2.
Накопитель
Номинальная скорость передачи данных
Средняя скорость передачи данных
Загрузка процессора
Технология
Среднее время доступа, мс
Acer
CD-640A
40х
24 - 27х
8% (в центре компакт-диска)
и более 82%
(внешние дорожки)
P-CAV
75
Kenword 40x
40х
42-47х
18%
(по всей
поверхности)
TrueX
80

Бұл дисктер және құрылымдар тек қана бiр рет жазуды, оларларды мүмкiндiк бердi CD WORM немесе CD-WOлердi әлi деп атады.

4-сурет. Компакт-диск. Размер скана: 13.2 x 13.4 мкм

Физикалық мән бiр жағынаннан, оптикалық дискке бiрнеше рет жазудың мүмкiндiгi бар құрылымдары бастапқы (Erasable - қажалатын) CD-E, және оларды атады (ReWditable - қайтадан жазылатын) CD-RWтарға алмастырды та. CD-R және CD-RW ерекше тартымдылық плейерлердiң және тiптiнiң CD-ROMның кәдiмгi ерiксiз келтiрулерi бар бұл дисктерiнiң үйлесiмдiгiн тұлдайды. Жаңалау және CDпен үйлесiмдiктiң DVDi сыйымды дисктердi алмайды. Керiсiнше DVDпен, және CDпен жұмыс iстеуге мүмкiндiк беретiн комбайндар бұл жерде пайда болды.[8.12]

4. CD, CD-R, CD-RW ақпарат көздерi

CD, CD-R және CD-RWтiң оптикалық дисктерi үстiнде мәлiметтi үстiнде лак қорғал қалған саудырлақ жiк орналастырған мөлдiр поликарбонат негiзi болады. Жоғарғы бетте бұл белгi әкеле алады. Саудырлақ жiк жақын жинағы жоғарғы жаққа, жоғарғы жақтан механикалық зақымдану орналастырған оқудың түзелмейтiн қателiктерiне жиiрек алып келедi. Сызаттар, сонымен қатар тозаң, арқылы лазер жарқырайтын төменгi тараптан әлi қолақпандай диаметрi бар сәуленi дәл осылай емес қорқынышты олардан кейiн өтедi (мм 1 шамасында) өкше. Сәуле өзi саудырлақ жiкте ендi нүктеге мыңнан бiрi өлшемдер шоғырландырады, сыртқы беттегi майда мiндерi дегенмен оптикалық процесстерге маңызды ықпалы тимайды.
Маңызды әрбiр биттiң программалық файлдар және мәлiметтерi бар файлдары, CD-ROMның жинақтағыштарындағы үшiн табылу және қателердiң коррекциясының тiптi күрделi алгоритмдары қолданатындығы. Терiс мәлiметтi оқуды ықтималдық олардың арқасында 10-1025тен көп емес құрайды. Пайдалы мәлiметтердiң әрбiр 2048 байттарына қателердiң коррекциясының бұл әдiстерiнiң iске асырулары үшiн (қызметтiк ) 288 бақылау жамалады. Бұл жоғалтылған мәлiметтер, 1000 қате биттердi қалпына келтiруге мүмкiндiк бередi. Бұл жеткiлiксiз қорғаныштықтың түрiнде керек механикалық зақымданулар болуы мүмкiн. Мәлiметтер оқылған терiс интерполяция жасайды, және бұл өзгерiстер адамгершiлiк балық сорпа үшiн қол жетпес болады. Толық дұрысталатын қателiктер пакетiнiң максимал ұзындығы - (жол ұзындықты 2.5 мм) 4000 шақты бит, дегенмен мұндай ұзындықтың кез келген емес пакетi толық жөнделе алады.[3.10]
Бола аладуға қабаттай құрылым саудырлақ. CD (баспа ) дағдылы дисктер мөлдiр негiз, жабулы жарық шағылыстыратын шаңдануларды бедерлi жоғарғы тарабы болады. Шұңқырлар және трегiнiң тегiс бөлiмшелерi әртүрлi қарқындарын фото қабылдағышпен тiркелетiн жаңқалай бередi шағылған. Дағдылы дисктер арнайы Зауыт жабдықтарында өндiрiледi.
CD-Rның бiр рет жазылатын дисктерi үстiненi жарық шағылыстыратын (күмiс түсiнiң алтын немесе балқымасы) шаңдану әкелген органикалық бояғышты жiк жамылатын негiздi алады. Сонымен бiрге бояудың бөлiктерi, нәтижеде шағылған сәулелер жазған кезде күйдiредi қарқын бойынша промодулирован болады.
CD-RWтың қайтадан жазылатын дисгi, шағылатын жiкпен аралық өз күйi поликристаллиялық және аморфты өзгерте алатын есепке алатын жiк алады. Қабаттай оның күйiнен тәуелдi болады мөлдiрлiк. Жеке бөлiмшелердiң күйi қайта жазулардың жанында жазушы лазердiң сәулесiн бөлiмшенiң ысытылуына байланысты өзгередi суып қалуда шоғырландырады онда немесе басқа оның күйi. Баспа дисктерге қарағанда және 70% шақты қуаттар жаңқалай беретiн шағылатын CD-RWтың дисктерiнiң CD-Rсi шағылатын қабiлеттiлiктермен айтарлықтай кiшiрек ие болады.[9.20]
(Тarget ) СОМ темiрде жазушы аппараттарының жеңiлдетулерi үшiн - жазу үшiн таза диск - барлық бет арналған (pregroove ) белгiнiң спираль соқпағы сақтаушының жасауында. Белгi поликарбонат субстратының беттiк қабатында басып шығарған, ол арналған бас жазған кезде сiлтейдi. Бұл диск бойынша жазған кезде кадрларға бөлiнетiн соқпақтар диск белгiсiнiң кодтары (ATIP, Actual Time In Pregroove) әр уақытта болады. Бұл соқпаққа лазердiң тиiстi қуаты және болуы мүмкiн жазу жылдамдығы туралы мәлiмет болады. Жазу жылдамдығы дисктен сияқтыға тәуелдi болады, сол сияқты ерiксiз келтiруден. Бөлiмшелердiң оптикалық қасиеттерiнiң өзгерiсiнiң айқындығы азуға, және дисктi алуға кепiлдiк берiлген дискке жазулар талпынғанда жылдамдықпен үлкенiрек оқылмайтын болу.
Дисктер әртүрлi түстер, және түске байланысты шағылатын және есепке алатын жiктердi болады.
1. Күмiс түстерi (мөлдiр төс етегi, алюмини шағылатын жiгi) баспа дисктерi болады. Ең болмаса дисктегi алюмини және баяу, сондықтан баспа дисктерiнiң өмiрiнiң уақыты 10-15 жылдарға бағалайды, бiрақ өз шағылатын қасиеттерiн өйткенмен қышқылданып өзгертедi.
2. CD-Rның (егер астыдан қарау) көгiлдiр және жасыл сом темiрлерiндегi есепке алатын жiгiнде (cyanine ) цианинды қолданылады - көгiлдiр түстiң материалы. Сом темiрлердiң жасыл түсi алтындай шағылатын жiктi бередi, көгiлдiр күмiстен жiгi немесе алюминидың балқымалары шағылатын күйiнденi болып қалады. Бұл сом темiрлер температура айырымдарына және күн жарықтарына орташа табандылығы болады. Дисктiң өмiрiнiң шамаланған уақыты нормалы шарттарда - 75 жылдар.
3. CD-Rның алтын сом темiрлерi табандырақ сыртқы әсерлерге фталоцианина, олар есепке алатын жiктерiн алады. Дисктiң өмiрiнiң шамаланған уақыты - 200 жылдар.
4. Күкiрт-қызыл қоңыр түс (қабаттай түсi есепке алатын) CD-RWтың сом темiрлерiн алады.
Сом темiрдiң жоғарғы бетi ықтынды мүмкiн болды ендi мықты жамылғымен тiптi дисктер үшiн арнайы принтердi белгiнi баспаға шығару бола алады. Бұл дисктiң ораушысында \\\ Scratch resistant printable surface \\\нiң белгiсiмен шағылысады. Диск қолдан су негiзiнде киiз қауырсыны бар тек қана жұмсақ фломастермен және сиялармен қол қоюға болады, бiрақ еш уақытта шариктi қалам және қарындаш емес.
Поликарбонаттың үстiңгi қабатында (pregroove ) белгiнiң спираль соқпағы, болатын ATIPнiң кодтары әкелген - сақтаушы туралы болуы мүмкiн сонымен бiрге мәлiмет жазу жылдамдығы және әрбiр кадрдың уақытша кодтары болуы мүмкiн лазердiң тиiстi қуаты, мәлiметпен матрицаның жасап шығарушысымен анықталады, дисктiң жасап шығарушысы тағайындау бойынша емес матрицаны пайдалана алады: басқа бояуды құйсын тағы сол сияқтылар.
Сонымен бiрге дискте болуы мүмкiн жазу жылдамдығы көрсетiледi. Мысалы, егер диск жылдамдықтағы жазуы үшiн 2x және одан жоғары жарамды болса, онда \\\ Multi Speed \\\нiң белгiсi онда және \\\ 4x compatible \\\ максимал жылдамдығы көрсетуi керек. Мұндай белгiлердiң жоқтығы тек қана бiр рет жылдамдықтағы жазуды мүмкiндiгi туралы айтады. Табиғи, өте жылдам сом темiрлер қымбаттау шапшаңдығы төмен, бiрақ ар жағында бұл төлеу уақыттың үнемдеуiн жазған кезде болуы мүмкiн. 1x-шi жылдамдықтағы дисгi толық (плюс қызметтiк мәлiметтiң жазуына тағы бiрнеше минуттар талап ете алады) 74 минут жазылады. Nx-шы жылдамдық, N ретке бұл уақыт шамамен қысқартуға мүмкiндiк бередi.[4.12]
Дисктер оларды бекiтетiн арнайы пластмасса қораптарында сақталуға ұсынылады. Бiр саусақпен фиксаторға басу керек диск басқа кесiк беттерде диск алуы керек ұқыпты суырып алуға үшiн. (фиксатор басу кезiнде дисктi жiбередi) майыспайды және қолдармен айғызданбайды. Олардың есепке алатын жiгi (былжыр ) аморфты күйде болатындығынан, CD-RWтың дисктерiн Ұю(C)ЄюмЄпйгұнға әсiресе сезгiш. Конверттердегi ұсынылмайды алу және дисктiң бетiнiң қалауының жанында әлденеше пайдаланатын дисктердi сақталсын тырмаланады. Мұндай ораушыда бойынша дистрибутивтарды жиi келедi, сонымен бiрге кiтап қабаттасқан дисктер. Барлық дисктер деформациялар, сызаттар және қыздырудан сақтау керек.

5. Көп сеансты дисктер

Iшiндегi жазылатын дисктер көп сеансты дисгi жазылатын дисгiнiң арнайы вариантымен қай көрнектi кәдiмгi оқуда қолданушымен әлденеше өзгере аладуға болып табылады. (session ) сессиямен нұсқағыштары бар Тос бұл тректердiң әрқайсылары бастауға болатын енгiзу аймағы алдында болатын (1мен 99бен аралығындағы ) тректердi жиын деп атайды. Соңғы трекке болады және сонымен бiрге басы Тосқа берiлген шығаратын (lead out ) аймақ. Бiрден шығаратыныған аймақпен келесi сессияның енгiзу аймағы жазып ала алады.
(Бiр сеанс жазып алған құрылым) әрбiр сессия кәдiмгi CD-ROMлер сияқты көрiнедi, бiрақ жазып енгiзу аймағының реңктерi бар. Сессия оның программалық облысы енгiзу және шығаратын аймақтармен жиектегенде жабулы деп аталады. Демек, шығаратын аймаққа нұсқағыш оның Тосына дегенмен шығаратын аймақтың басына, немесе келесi сессияның енгiзу аймағының басына оның аяғына да көрсете алады. Нұсқағыш қашан шығаратын аймақтың басы, диск суреттейдi жабулы болып қалыптасады - оған келесi сессияны ендi қоспау. Ол қашан егер енгiзу аймағы, болуы мүмкiн келесi сессияның жазуы дискке аяққа көрсетедi қорларды талайды: дисктегi орындары, Рмаға орыны және тректердiң нөмiрлерi.
Бiрiншi сессияның бiрiншi трегi 01, келесi тректер нөмiр алуы керек - дәйектi түрде өспелi нөмiрлер. Кезектi сессияның бiрiншi трегiн нөмiр алдыңғы сессияның соңғы трегiн нөмiр болуы керек.
Көп сеансты, немесе (multi session CD ) көп сессиялы, дисктер бiр сессиядан астам, және барлық сессияларда болады оқу үшiн физикалық түсiнiктi. Кезектi жазылатын сессия (оның Тосы тек қана өз тректерiлерге сiлтемеде болады) толық тәуелсiз, бола ала алады. Байланыс (тректердi \\\ старых\\\ абсолюттi координаталар, барлық немесе жартылай, жаңа сессияның Тостарына қосады) тректер бола алады, сол сияқты (CD-ROM үшiн) файлдар деңгейде. Файлдар байланыс деңгейде тiзбелер және CD-ROMның файл жүйесiнiң логикалық бөлiк болатын кестедегi бұрынғы сессиялардың файлдарына сiлтемелердiң енгiзуi талап етедi бекiтуiрек.[5.32]
Нақты сессиялардың мәлiметтiң қолдануының мүмкiндiктерi бойынша оқу құрылымынан және оларға тәуелдi болады. Тек қана бiрiншi сессияларды оқитын - өңге олармен жай ғана көңiл қоймаған Аудиоплейеры. Бойынша CD-ROM және олар ерiксiз келтiрулер оқып отыра алады сессияны сұқтанамын. Егер олар соңғы сессияларды оқып отырса, CD-Rның дисгi \\\ перезаписать\\\ мүмкiндiк келесi сессияны жазып бiтiре көрiнiп қалады, негiзiнен тек қана. Қасиеттер бұл CD-ROMның ерiксiз келтiрулерi үшiн бiрiншi сессияда плейерлер үшiн арналған CD Extra CD Plusтың дисгi, олар екiншi және келесi құрастырылған. CD-ROM плейерлерi рекордерлерге түсiнiктi тек қана тек қана жабулы сессиялар, жабық емес сессиялар оқылуға қабiлеттi ерiксiз келтiрулер. Дисктi негiзiнен мiндеттi емес жабу, бiрақ жабық емес диск оқып отырғысы келген ерiксiз келтiру кездесе алады.
Көп сеансты жазу PhotoCDқа тұңғыш рет пайда болды, содан соң және CD-ROMге ха. Қазiр онда көп сеансты жазуға сәйкес (CD-ROM ) Mode Iнiң физикалық қалыбында өндiрiп ала алатын немесе (CD-ROM XA ) Mode 2 Қызғылт сары кiтап суреттеп айтылған стандарт таралады. Бiр дисктiң барлық сессиялары бұл тәртiптердiң бiрiне жазылуы керек.
Көп сеансты дисктердiң қолдауы 4x, ол ерiксiз келтiрулердiң үлгiлерi ендi қатарда пайда болды 8x iс жүзiнде барлық жинақтағыштары болады және өте жылдамырақ. Соңғы сессияға айналу мiндеттi оқуды көп сеансты тәртiп айналу мiндеттi қолдайтын ерiксiз келтiрудi үндемеу бойыншаға. Сессия бұл жазып алған кестеде алдыңғы сессиялардан файлдарына сiлтеме де бола аладу бекiтуiрек. Сайып келгенде бұл сiлтемелердiң бар болуларына байланысты оның мәлiметтерiғана емес, алдыңғы сессиялардың кез келген файлдары да түсiнiктi бекiтуiрек соңғы сессияның кестесi арқылы толып қалады. Сонымен бiрге болуы мүмкiн және болжам бекiтуiрек сiлтемелерге кестеге жаңа олардың болжамдарының жазуына және қосындыға тек қана бұл апарады екен бұрынғы файлдардың \\\ обновление\\\сi. Файлдардың алып тастауы оларға сiлтеме бекiтуiрек соңғы сессияның кестесiне қосылмайтынын апарады.

6. Файылдық системалар

Аудиодисктер үшiн құруға керек болмады - қандай болмасын арнайы логикалық құрылым әрбiр дыбыстық жазба меншiктi трекке сәйкес келетiндiгiмен жеткiлiктi. Мәлiметтi сақтау үшiн диск сияқты файл жүйесiн жай ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Оптикалық кабель
Оптикалық кабельдер
Оптикалық әдістер
Оптикалық желілер
Оптикалық ретранциляторлар
Желілік жабдықтың, оптикалық кабельдің технологиясы мен мәліметтерді жіберу
Оптикалық приборлар
Оптикалық кабельдерді жерге төсеу
Талшықты оптикалық байланыс
Оптикалық кабельдің қолданылуы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь